PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań"

Transkrypt

1 PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

2 System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania i rozliczania kosztów zleceń, co pozwala na przygotowywanie automatycznie generowanych ofert dla klientów. System zawiera bazę klientów wraz z historią wzajemnych kontaktów. Możliwe jest rejestrowanie zamówień na produkty, których technologię opisują karty technologiczne. System jest również narzędziem dla technologów, którzy po opracowaniu kart technologicznych mają możliwość uruchamiania zleceń. Poszczególne zadania systemu spięte są w moduły, które razem funkcjonalnie pokrywają całą działalność przedsiębiorstwa. Microsoft Office Z uwagi na partnerską współpracę z Microsoft na poziomie Gold Certified Partner w PrintManager rozwinięto również funkcjonalności związane z elektronicznym zarządzaniem dokumentami: usprawniono współużytkowanie plików, procedury edycji i zatwierdzania dokumentów oraz obsługę szablonów. Integracja systemu z oprogramowaniem biurowym (MS Excel, MS Word, MS Outlook) pozwala na łatwą i intuicyjną pracę. Za sprawą zaawansowanej współpracy z pakietem MS Office można bezpośrednio z np. Outlook'a lub Excel'a otworzyć obiekt w systemie (np. projekt, zlecenie, kalkulację).

3 Synergia rozwiązań System MIS PrintManager współpracuje harmonijnie z innymi systemami stworzonymi i rozwijanymi przez INFOSYSTEMS. Dzięki nim można skonfigurować spójne, kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla drukarni - zapewniające zdalną obsługę klienta, automatyzację prac przygotowalni, planowanie i realizację zleceń produkcyjnych, zarządzanie logistyką i windykacją należności oraz odpowiednie narzędzia analityczne. W tym celu system Print- Manager można rozbudować o narzędzia: PuzzleFlow - automatyzujące przetwarzanie plików graficznych oraz zintegrować z systemem PuzzleFlow WebToPrint - umożliwiającym sprzedaż usług poligraficznych przez Internet. Prepress Technologia PuzzleFlow opiera się na natywnym przetwarzaniu danych w standardowym formacie PDF. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu zapewnia ona łatwą i sprawną automatyzację procesów przygotowania do druku, dobrze dostosowaną do obecnych wymagań klientów oraz możliwości współczesnych systemów komputerowych. PuzzleFlow dostępny jest w postaci odrębnych modułów realizujących poszczególne czynności produkcyjne, bądź też jako gotowy system dostosowany do specyficznych celów (ułatwienie wymiany danych pomiędzy klientem a drukarnią). Jednym z komponentów PuzzleFlow jest także InkSaver, innowacyjne narzędzie optymalizujące zużycie farb drukarskich bez zmiany kolorystyki druku poprzez korektę wyciągów barwnych. Rozwiązania PuzzleFlow były wielokrotnie nagradzane na targach i wystawach, tak krajowych, jak i międzynarodowych. Web-to-print Integracja systemów PrintManager i PuzzleFlow WebToPrint umożliwia kompleksową obsługę zleceń poligraficznych przez Internet od zamówienia poprzez sprawdzenie plików, aż po ekspedycję gotowego produktu do klienta. System Puzzle- Flow WebToPrint posiada wbudowany moduł obsługi programów lojalnościowych oraz zarządzania promocjami, rabatami co umożliwia łatwe zdobywanie nowych, jak i utrzymanie lojalności już pozyskanych zleceniodawców. Rewolucyjne narzędzie umożliwia klientom drukarni łatwy dostęp do informacji o produktach i zleceniach. Za pomocą portalu WebToPrint zalogowany klient może szybko skalkulować swoje zlecenie produkcyjne, złożyć zamówienie i przesłać pliki wymagane do produkcji zlecenia. Pliki te są automatycznie weryfikowane pod kątem zgodności z wymogami technologicznymi drukarni. W trakcie produkcji klienci mogą śledzić realizację zlecenia. Za pomocą WebToPrint można także łatwo wznawiać zlecenia i dokonywać w nich zmian. System pozwala także na komunikację z klientami drukarni w ramach B2B za pomocą standardowych mechanizmów takich jak EDIFACT, XML.

4 Workflow

5 PrintManager MIS PrintManager Wdrożenie systemu Printmanager MIS pozwala na zwiększenie jakości obsługi klientów. Dzięki systemowi ułatwiony jest dostęp do informacji o kliencie i kontaktach z nim. Dane te są zorganizowane i zawsze pod ręką. System zapewnia precyzyjne kalkulacje ceny dla klientów. Nawet przy łączeniu wielu prac na jedym arkuszu system jest w stanie podać dokładne koszty wytworzenia poszczególnych produktów. Dane z kalkulacji są podstawą do wygenerowania z systemu oferty dla klienta, a następnie przyjęcia zamówienia. Uruchomione w systemie zlecenie produkcyjne również przejmuje szereg informacji. Dzięki temu redukujemy ryzyko pomyłek przy wypisywaniu nowego zlecenia, oraz znacząco przyśpieszamy ten proces. System PrintManager jest zbudowany z modułów, które razem funkcjonalnie pokrywają całą działalność przedsiębiorstwa. ContactManager - zarządzanie relacjami z klientami i zamówieniami ProductManager - kalkulowanie i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi ProductionPlanner - planowanie i kontrola produkcji JobAcquisitor - rejestracja czasów operacji WarehouseManager - zarządzanie magazynami surowców, wyrobów, narzędzi SalesAssistant - fakturowanie, rejestracja płatności, windykacja należności BusinessAnalyser - portal analityczny dla kierownictwa i zarządu drukarni

6 Zamawianie online WebClient Moduł WebClient to rewolucyjne, portalowe rozwiązanie będące odpowiedzią na rosnące wymagania rynkowe dotyczące skrócenia czasu realizacji zlecenia. Oszczędności czasu i zasobów, które można uzyskać dzięki wdrożeniu WebClient przekładają się bezpośrednio na zwiększenie zysków drukarni. Przyjęte zamówienie może być od razu przekazane do realizacji. Zapytanie ofertowe wprowadzone na stronie Web- Client zakłada automatycznie projekt sprzedaży w systemie PrintManager. WebClient WebClient Moduł WebClient daje również klientom drukarni kontrolę nad stanami magazynowymi swoich produktów w magazynie drukarni. Dzięki temu, w zależności od zapotrzebowania, mogą odpowiednio wcześnie zareagować wywołując kolejną dostawę produktu lub jeśli zapasy są niewystarczające złożyć zamówienie za pomocą portalu. Wbudowany podmoduł normalizacji i profesjonalnego preflightu gwarantuje drukarni, że przesłane przez klienta pliki są dobrej jakości i spełniają wybrane parametry technologiczne. Dzięki wdrożeniu modułu WebClient skrócone zostają negocjacje handlowe z klientem, kontakty w celu ustalenia szczegółów technologicznych oraz akceptacje projektów graficznych. Innowacyjny moduł WebClient pozwala klientom drukarni na złożenie zapytania odnośnie wybranego produktu, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych oraz złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową.

7 Zarządzanie kontaktami ContactManager Moduł ContactManager to kompleksowe rozwiązanie klasy CRM (Customer Relationship Management), które wspiera komunikację i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Pozwala na skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych oraz całej korespondencji dotyczącej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Gromadzenie wszystkich dokumentów przypisanych do odpowiednich projektów oraz klientów w formie elektronicznej umożliwia realizację koncepcji biura bez papieru. Moduł pozwala na zarządzanie poszczególnymi wersjami dokumentów oraz ich archiwizację. Moduł wspomaga również zarządzanie dokumentami i korespondencją oraz procesami biznesowymi takimi jak: procesy ofertowania; procesy zakupu procesy obsługi zamówień akcje marketingowe procesy reklamacji Moduł ContactManager jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy obsługi zamówień składanych przez klientów. Mocną stroną systemu PrintManager jest praca grupowa i zarządzanie przepływem pracy (workflow) poprzez możliwość definiowania odpowiednich ścieżek realizacji (procedur) poszczególnych procesów. Dzięki temu bardzo łatwo osiągnąć oczekiwany stopień przestrzegania procedur narzucanych pracownikom przez wprowadzone w przedsiębiorstwie normy np. ISO lub HACCP. ContactManager umożliwia szczegółowe monitorowanie przebiegu współpracy z klientami, począwszy od nawiązania kontaktu, poprzez negocjacje, aż do realizacji poszczególnych zleceń. Wszystkie informacje są uporządkowane i łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników.

8 Przygotowanie produkcji ProductManager Rolą modułu ProductManager, należącego do rozwiązań klasy PLM (Product Lifecycle Management), jest zautomatyzowane tworzenie kalkulacji kosztów różnego rodzaju produktów poligraficznych, kart technologicznych oraz zleceń produkcyjnych. W module ProductManager zdefiniowane są normatywy technologiczne określone dla każdej operacji wykonywanej na poszczególnych urządzeniach. Wszystkie maszyny, urządzenia i gniazda robocze są zdefiniowane w systemie jako miejsca powstawania kosztów (MPK), dla których precyzyjnie wyliczane są stawki kosztowe. Kalkulacje w systemie powstają według zasady doliczeniowej poprzez rozbicie całego produktu na poszczególne elementy, a tych na operacje technologiczne. Dzięki temu można niezwykle szybko przygotowywać precyzyjne kalkulacje nawet na skomplikowane produkty poligraficzne jednocześnie dla wielu nakładów. Moduł umożliwia nie tylko tworzenie kalkulacji ofertowych ale także zleceniowych (powstających automatycznie przed zatwierdzeniem zlecenia do produkcji). Karty technologiczne generowane są automatycznie i przechowywane z różnymi wersjami uwzględniającymi zmiany powstałe podczas historii życia produktu. Kalkulacje w systemie powstają według zasady doliczeniowej poprzez rozbicie całego produktu na poszczególne elementy, a tych na operacje technologiczne.

9 Planowanie produkcji ProductionPlanner PrintManager jest idealnym narzędziem w planowaniu produkcji poligraficznej, stanowiącym jeden z kluczowych czynników dla uzyskania wysokiej rentowności przedsiębiorstwa. Aplikacją odpowiedzialną za ten proces jest moduł ProductionPlanner bazujący na standardzie MRP II (Manufacturing Resource Planning), który oferuje bogaty zestaw narzędzi, wspomagających planistę w codziennej pracy. Możliwość czytelnej wizualizacji zaplanowanej produkcji pozwala na właściwe obłożenie wszystkich maszyn w parku maszynowym i pełne wykorzystanie ich możliwości. Moduł ten umożliwia planowanie zleceń w oparciu o wykres Gantta, który w połączeniu z rejestrami planistycznymi stanowi wszechstronne narzędzie do tworzenia zoptymalizowanego planu produkcji. Zaletą aplikacji jest łatwość wyszukania informacji o planowanych zleceniach produkcyjnych. Znajdują się one nie tylko w konfigurowalnych rejestrach lecz wyświetlają się także w formie przejrzystych tool-tipów po wskazaniu ich kursorem. W celu zapewnienia komfortu, aplikacja umożliwia pracę na dwóch monitorach. Na jednym monitorze wyświetlana jest tablica planowania, na drugim możemy swobodnie przeglądać rejestry, zawierające informacje technologiczne dotyczące zarówno zleceń jak i poszczególnych operacji. Dzięki dodatkowym możliwościom formatowania wyświetlanych informacji można szybko znajdować i grupować podobne operacje w celu optymalizacji czasów przezbrojeń maszyn. Przy projektowaniu modułu główny nacisk położono na elastyczny i przyjazny interfejs użytkownika oraz szybki dostęp do dowolnej ilości informacji pochodzących z systemu.

10 PrintManager

11 WebClient - portal internetowy dla klientów drukarni ContactManager - zarządzanie relacjami z klientami i zamówieniami ProductManager - kalkulowanie i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi ProductionPlanner - planowanie i kontrola produkcji JobAcquisitor - rejestracja czasów operacji, import danych z maszyn WarehouseManager - zarządzanie magazynami surowców, wyrobów, narzędzi oraz logistyką SalesAssistant - fakturowanie, rejestracja płatności, windykacja należności BusinessAnalyser - portal analityczny dla kierownictwa i zarządu drukarni

12 Realizacja produkcji JobAcquisitor Moduł JobAcquisitor to oprogramowanie klasy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Umożliwia on kierownikom produkcji i brygadzistom wgląd do szczegółów technologicznych zleceń produkcyjnych, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Kierownicy mogą wprowadzać korekty do danych operacji, które wcześniej, w czasie rzeczywistym, wprowadził operator podczas realizacji zlecenia produkcyjnego. Pozwala na szczegółową kontrolę terminowości realizacji zleceń produkcyjnych. Moduł jest także niezwykle pomocnym narzędziem umożliwiającym monitorowanie wszystkich realizowanych zleceń produkcyjnych. Możliwości łatwego filtrowania, sortowania i grupowania danych sprawiają, że moduł jest przejrzysty i prosty w użyciu. Moduł ułatwia kontrolę terminowości realizacji zleceń produkcyjnych.

13 Gospodarka magazynowa WarehouseManager Moduł WarehouseManager należy do grupy rozwiązań WMS (Warehouse Management System) i w związku z tym obsługuje pełen zakres zadań związanych z zarządzaniem gospodarką magazynową, zarówno materiałową, jak i wyrobów gotowych. Umożliwia właściwe zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji. Przy jego pomocy można w prosty i szybki sposób przygotować zamówienia, przyjmować dostawy oraz wydawać materiały do produkcji. WarehouseManager pozwala na wydruk etykiet do znakowania towarów (palet) oraz lokalizacji magazynowych, a także umożliwia nadawanie indywidualnego numeru opakowania (SSCC). WarehouseManager automatyzuje proces zamawiania materiałów i pozwala na planowanie dostaw Just in time, co znacznie ogranicza koszty magazynowania. Moduł WarehouseManager pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej bezpośrednio związanej ze zleceniem produkcyjnym. WarehouseManager umożliwia obsługę magazynu wysokiego składowania, odwzorowując struktury magazynu zarówno fizyczne jak i logiczne, a także realizuje wybraną strategię przepływu towarów. WarehouseManager umożliwia obsługę w jednym systemie wielu oddziałów lub przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej. Każde z przedsiębiorstw może posiadać dowolną liczbę skonfigurowanych w systemie magazynów oraz wspólną bazę odbiorców i dostawców. Moduł pozwala na śledzenie przepływu zarówno materiałów, jak i wyrobów gotowych dla każdej rejestrowanej palety od przyjęcia do firmy po wydanie do klienta. Dzięki integracji ze sprawdzonymi rozwiązaniami i urządzeniami Auto ID z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz RFID zarządzanie magazynem wysokiego składowania staje się niezwykle proste. W każdej chwili możliwe jest uzyskanie z systemu informacji, gdzie znajduje się konkretna paleta o danym numerze SSCC.

14 Sprzedaż i rozrachunki SalesAssistant Moduł SalesAssistant to zintegrowane narzędzie do zarządzania dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa pozwalające na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówień klientów oraz danych pochodzących z modułu gospodarki magazynowej. Dzięki pełnemu wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie, w każdym momencie dostępna jest szczegółowa lista asortymentu do zafakturowania, a proces wystawienia dokumentu jest niezwykle prosty. W module można na bieżąco monitorować stan zobowiązań oraz należności i prowadzić skuteczną windykację. SalesAssistant stanowi doskonałe uzupełnienie wszystkich pozostałych funkcjonalności systemu PrintManager. Dzięki niemu aspekt finansowy przedsiębiorstwa pozostanie zawsze pod pełną kontrolą. Szybka i wiarygodna informacja pozwala bowiem natychmiast reagować na zagrożenie terminów płatności, a integracja z pozostałymi modułami minimalizuje możliwość powstawania błędów w procesie fakturowania. Moduł SalesAssistant umożliwia również rejestrowanie dokumentów zakupu oraz płatności. SalesAssistant obsługuje wszystkie standardowe typy dokumentów sprzedaży, zakupu oraz płatności i dodatkowo umożliwia skonfigurowanie specyficznych dokumentów wymaganych przez odbiorców.

15 Kontroling i analiza danych BusinessAnalyser BusinessAnalyser to nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy BI (Business Intelligence) oparte na technologii hurtowni danych. Jego podstawową rolą jest dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji, wspomagającej podejmowanie decyzji oraz raportowanie na różnych szczeblach zarządzania firmy. Moduł umożliwia prowadzenie analiz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa zarówno w obszarze handlowym, produkcyjnym jak i finansowym. Przy pomocy wielu zestawień można monitorować bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, a także przeglądać dane historyczne. Moduł pozwala na sporządzanie analiz przy uwzględnieniu dowolnych okresów czasowych oraz poszczególnych centrów kosztów (np. działy, maszyny, gniazda robocze). Moduł BusinessAnalyser został stworzony w oparciu o najnowsze technologie informatyczne związane z analizą danych. Jego podstawą stały się tzw. kostki analityczne OLAP, co stwarza niespotykane dotąd możliwości konfiguracji raportów według własnych potrzeb. Wygenerowane raporty można eksportować do wielu formatów w celu dalszej analizy. BusinessAnalyser umożliwia wykorzystywanie kontrolingu i rachunkowości zarządczej w drukarni. W module BusinessAnalyser użytkownik za pomocą wcześniej przygotowanych danych sam wybiera interesujące go parametry i wizualizuje je za pomocą tabeli przestawnej bądź wykresu. Kluczowe wskaźniki wydajności wraz z wykresami i raportami umieszczane są w systemie na tzw. panelu kontrolnym (Dashboard) dostępnym poprzez przeglądarkę internetową komputera, tabletu lub telefonu.

16 Integracja JDF JobTicket - opis zlecenia produkcyjnego w postaci pliku JDF PrintManager Connector jest systemem rozbudowującym funkcjonalność Print- Manager MIS o możliwości zintegrowania ze sobą całego parku maszynowego poprzez umożliwienie komunikacji elektronicznej z maszynami. System ma budowę modularną obejmującą obszary: zlecenia produkcyjnego, logistyki produkcyjnej materiałów, narzędzi i wyrobów, integracji JDF z maszynami produkcyjnymi, planowania zasobów produkcyjnych oraz analizy samej produkcji. System został zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standard JDF (Job Definition Format) Podstawowym celem wdrożenia systemu PrintManager Connector jest integracja danych z maszyn różnych dostawców w jednym systemie (maszyn wspierających standard JDF), obróbka tych danych i monitorowanie na ich podstawie pracy przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. System składa się z następujących modułów. RealTime Planner - planowanie zasobów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Terminal rejestracja danych z realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym zaczerpniętych bezpośrednio z maszyny JobResources - logistyka produkcyjna materiałów, narzędzi i wyrobów JobAnalyser - analizy produkcyjne na podstawie informacji pobieranych z maszyn (JMF) w czasie rzeczywistym. Job Definition Format System umożliwia komunikację z urządzeniami parku maszynowego drukarni przy użyciu standardu wymiany danych JDF (Job Definition Format). Implementacja JDF do PrintManager Connector jest odpowiedzią na potrzeby firm, które pragną przy pomocy jednego systemu kontrolować całe swoje przedsiębiorstwo. PrintManager Connector pozwala na monitorowanie stanu maszyn, ich wydajności oraz dokładną kontrolę czasu pracy operatorów. Standard JDF zapewnia zgodność operacyjną systemów i urządzeń różnych producentów oraz łączność między działami firmy, jej partnerami i klientami. Wysyłanie podstawowych danych o zleceniu w formacie JDF do systemów produkcyjnych jest standardowo dostępne dla każdego użytkownika PrintManager Connector.

17 Sterowanie maszynami JobTicket Moduł technologicznego opisu zlecenia produkcyjnego JobTicket umożliwia generowanie pełnego opisu technologicznego w postaci pliku JDF. Zapewnia usprawnienia z zakresu obsługi kosztorysu i zatwierdzania kosztów dla wielu produktów, wielu nakładów z różnych grup nakładowych w jednej kalkulacji. Umożliwia rozszerzenie obliczania kosztów kalkulacji o koszty dodatkowe oraz podgląd specyfikacji technologii z poziomu kosztorysu kalkulacji. JobTicket to również usprawnienia w karcie technologicznej takie jak kopiowanie technologii pomiędzy kartami wyrobów, hurtowa zmiana cenników karty wyrobów, przeliczanie cenników kart wyrobów wg aktualnych stawek RH i normatywów, czy utworzenie zlecenia na próby bezpośrednio z poziomu karty. Możliwa jest również edycja technologii karty wyrobu za pomocą diagramu technologii lub kreatora technologii (jeden sposób zależny od konfiguracji). Dzięki temu modułowi jest możliwe tworzenie zestawów kart technologicznych, dla których cena w pozycji zamówień będzie naliczana dla sumarycznego nakładu kilku produktów z jednego zamówienia. Moduł dostarcza mechanizm zleceń tymczasowych umożliwiający rezerwacje materiałów i mocy produkcyjnych na planie produkcji bez oficjalnego zgłoszenia zamówienia przez klienta. JobTicket dostarcza również użytecznych danych za pomocą kilku rejestrów: Podgląd realizacji operacji Rejestr zleceń do weryfikacji poprodukcyjnej - podgląd zarejestrowanych czynności i parametrów błędów i przerw Rejestr produktów produkowanych w zleceniach

18 Nadzór nad produkcją RealTime Planner RealTime Planner to moduł planowania zasobów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. JobResources Moduł JobResources umożliwia tworzenie zapotrzebowań na materiały i surowce z poziomu zlecenia produkcyjnego, a to z kolei pozwala na planowanie dostaw i efektywne prowadzenie gospodarki materiałowej i surowcowej. Podstawowe jego funkcje to: Automatyczne generowanie listy materiałów niezbędnych do produkcji na podstawie zatwierdzonej technologii zlecenia Powiązanie materiałów cennika produkcyjnego z kartotekami magazynowymi konkretnych materiałów Mechanizm zbiorczych rezerwacji i zamówień materiałów z podziałem ilości pod zlecenie. Planista może śledzić rzeczywisty przebieg produkcji oraz reagować na występujące awarie lub przestoje bezpośrednio w module. Porównanie czasu planowanego do czasu rzeczywistego na wykresie Gantt a jest możliwe za pomocą tablicy wartości rzeczywistych. Użytkownik ma możliwość filtrowania tablicy po maszynach. Na tablicy ma do dyspozycji ToolTipy i fiszki planistyczne operacji, na których można wyświetlać dane dotyczące operacji. Każdy użytkownik może personalizować je wg swoich potrzeb. Pozwala na szczegółową kontrolę terminowości realizacji zleceń produkcyjnych, która odbywa się w czasie rzeczywistym. Moduł jest także niezwykle pomocnym narzędziem umożliwiającym monitorowanie wszystkich realizowanych zleceń produkcyjnych. Możliwości łatwego filtrowania, sortowania i grupowania danych sprawiają, że moduł jest przejrzysty i prosty w użyciu. Śledzenie realizacji zamówienia z poziomu modułów JobResources i RealTime Planner za pomocą specjalnych rejestrów. Utworzenie zlecenia na wytworzenie narzędzi z poziomu zlecenia produkcyjnego Utworzenie zlecenia naprawy z poziomu zlecenia produkcyjnego - mechanizm zleceń wewnętrznych na wykonanie prepress powiązanych ze zleceniem

19 Analizy JMF Terminal Moduł terminali produkcyjnych umożliwia wprowadzanie danych z realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym zaczerpniętych bezpośrednio z maszyn. Umożliwia on operatorom maszyn wgląd do szczegółów technologicznych zleceń produkcyjnych oraz rejestrację pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Dostępna w systemie integracja z urządzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF, umożliwia automatyczne przygotowanie maszyn. Natomiast pobieranie informacji o realizacji zleceń bezpośrednio z maszyny przy pomocy plików JMF umożliwia szczegółowe powykonawcze rozliczenie kosztów wytworzenia wyrobu gotowego. Moduł umożliwia także rejestrowanie informacji ręcznie przez operatorów. Dodatkową opcją jest prezentacja operatorowi danych na temat aktualnego stanu realizacji zlecenia w postaci wskaźników KPI. W podobny sposób kierownik widzi dane na temat aktualnego stanu realizacji zleceń. Dane te są przedstawiane zbiorczo dla danego działu, lub firmy. JobAnalyser Moduł analiz produkcji wykorzytuje dane uzyskane na podstawie informacji pobieranych z maszyn (JMF) w czasie rzeczywistym. Moduł pracuje w opaciu o koncepcję Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard). JobAnalyser umożliwia śledzenie tzw. kluczowych wskaźników wydajności (Key Performance Indicator). Wskaźniki te można dowolnie definiować. Przykładowe wskaźniki KPI: wskaźniki wydajności maszyn, wskaźniki rentowności zleceń online. Zalety rozwiązania Integracja z urządzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF umożliwiający dostęp do danych w czasie rzeczywistym w wielu modułach jednocześnie. Dane z wykonywania operacji wprowadzane są bezpośrednio z maszyn produkcyjnych, dzięki czemu wyeliminowane są pomyłki operatorów przy wprowadzaniu danych. Znaczące usprawnienia dla użytkownika w korzystaniu z systemu na wielu jego płaszczyznach Korzyści z wdrożenia Szybsze nastawy maszyn; Krótsze cykle produkcyjne; Lepsza kontrola jakości; Eliminacja pomyłek ludzkich; Minimalizacja ilości odpadów;

20 ul. Okrzei 1a Warszawa Tel.: Fax: PrintManager 2014 INFOSYSTEMS S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. INFOSYSTEMS, PrintManager, PuzzleFlow oraz WebToPrint są znakami towarowymi objętymi ochroną prawną. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

PrintManager. Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers

PrintManager. Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers PrintManager Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers System PrintManager PrintManager to zintegrowany system informatyczny wspomagajàcy proces zarzàdzania przedsiæbiorstwem

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo