FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie."

Transkrypt

1 FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

2 Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie O nas 2

3 FlexiProject to innowacyjna i unikalna aplikacja wspierająca organizacje w zarządzaniu projektami Zarządzanie Projektami FlexiProject Wiedza Efektywna i skuteczna realizacja projektów Strategiczna kompetencja dla organizacji umożliwiająca powiązanie wyników projektu z celami biznesowymi, a tym samym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Skuteczna aplikacja, która integruje środowisko projektowe w firmie Udostępnia praktyczne narzędzia i techniki do definiowania, realizacji i skutecznej kontroli projektów Pozwala na realizację projektów nawet mało doświadczonym Kierownikom Projektów Technologia oparta o dostępne bazy danych i MS Excel niskie koszty wdrożenia z możliwością jednoczesnego korzystania przez wielu użytkowników Dobre raporty dla kierownictwa, sprawne zarządzanie portfelem projektów Platforma aktywizująca pracowników firmy do generowania pomysłów na jej rozwój i podnoszenie efektywności - skonkretyzowane pomysły na potencjalne projekty 3

4 FlexiProject dostarcza organizacji niezbędnych informacji w celu skutecznego zarządzania projektami Kierownicy Projektów Zarząd / Dyrektorzy Wszystkie informacje o projektach na bieżąca zapisują się w centralnej bazie danych System dostarcza metodykę i kompletny zestaw narzędzi do planowania i zarządzania pojedynczym projektem Grupa zakupowa Energia Przejrzyste i kompleksowe raporty Pracownicy firmy Każdy pracownik (lub wybrani) może w ustrukturyzowany sposób opisać pomysł na projekt w formacie dostarczonym przez system Wszystkie informacje o pomysłach / inicjatywach na bieżąca zapisują się w centralnej bazie danych Centralna baza danych o wszystkich projektach i inicjatywach w firmie System na bieżąco dostarcza pełen zestaw gotowych raportów pomagających monitorować status wszystkich projektów i inicjatyw projektowych w firmie Zakres i zawartość raportów w łatwy sposób mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb 4

5 FlexiProject posiada funkcjonalności dające pełną kontrolę nad środowiskiem projektowym w firmie Definiowanie i planowanie Monitorowanie i kontrola Wbudowany w aplikację proces zarządzania projektami przygotowany w oparciu o sprawdzone praktyki rynkowe Gotowe Formaty dokumentów projektowych pomagające w definiowaniu parametrów projektu Gotowe narzędzia umożliwiające przygotowanie planu projektu - Harmonogram, budżet, ryzyka. FlexiProject Monitorowanie realizacji projektu poprzez dedykowane raporty z wykonania. Statusy projektu w formie świateł drogowych i wizualizacji na wykresie Gantta. Kontrola budżetu projektu i harmonogramu wraz z prognozą wykonania. Predefiniowane raporty umożliwiające monitorowanie i kontrolę portfeli projektowych. Zarządzanie aplikacją Zbudowany w oparciu o środowisko Ms Excel 2007 oraz dostępne bazy danych, nie wymaga dodatkowej infrastruktury IT Możliwość konfiguracji i dostosowania do specyfiki firmy Możliwość zarządzania dostępem do informacji o projektach i inicjatywach projektowych Gromadzenie informacji Baza Inicjatyw dzięki, której zbierane są informacje o pomysłach na projekty Centralna baza danych zbierająca informacje o projektach. Historia raportów z realizacji projektów Archiwizacja wszystkich dokumentów projektowych powstałych w aplikacji 5

6 Baza inicjatyw FlexiProject wspiera zarządzanie pomysłami i innowacjami w firmie Firmy często mają problem z gromadzeniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją dotyczącą pomysłów i innowacji generowanych przez swoich pracowników. FlexiProject "Black box": Informacja o pomysłach i inicjatywach rozproszona w różnych miejscach firmy. Priorytetyzacja Baza Inicjatyw": Lista inicjatyw, centralny katalog, ocena i selekcja Generowanie inicjatyw Selekcja Inicjatywa 1 Inicjatywa 2 Inicjatywa 3 Inicjatywa 3 Brak jednego źródła informacji o inicjatywach w firmie Brak możliwości porównania pomysłów i inicjatyw Brak jednego centralnego miejsca do zgłaszania pomysłów i inicjatyw przez pracowników firmy Ocena korzyści biznesowych i możliwości wdrożenia Jedno centralne źródło informacji o pomysłach i inicjatywach Wystandaryzowany opis inicjatyw umożliwiający porównanie i selekcję Możliwość zgłaszania i rejestrowania pomysłów i inicjatyw przez pracowników firmy 6

7 FlexiProject integruje kluczowe elementy niezbędne do skutecznej realizacji projektów Efektywne i skuteczne wdrażanie projektów zależne jest od posiadania odpowiedniej wiedzy, technik oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami. FlexiProject Proces Baza Inicjatyw Dokumentacja Harmonogramy Problemy Baza Projektów Budżety Zarządzanie zmianą Statusy Ryzyka Zasoby 7

8 Wbudowane raporty zarządcze w FlexiProject umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji Raporty Portfela Inicjatyw Wszystkie pomysły i inicjatywy opisane w jednakowy sposób Szybki i bezpośredni dostęp do informacji Możliwość przeglądu całego portfela w jednym raporcie Informacja dotycząca kluczowych mierników FlexiProject Raporty Statusowe Kluczowe informacje o realizacji całego portfela projektowego Dane wykonania harmonogramu i budżetu poszczególnych projektów Informacja o aktywności Kierownika Projektu Raporty portfela Projektów Przegląd portfela projektów w jednym zdefiniowanym raporcie Szybki i bezpośredni dostęp do informacji Informacja o kluczowych miernikach projektów Możliwość filtrowania informacji Dane przedstawiane za pomocą ikon, diagramów i wykresów 8

9 FlexiProject wspiera użytkowników i systematyzuje pracę na projektach FlexiProject Grupa zakupowa Energia Kierownik Projektu Zarząd / Kierownictwo Otrzymuje pakiet sprawdzonych narzędzi i formatów dokumentów umożliwiających efektywne zarządzanie projektem Monitorowanie i ocena inicjatyw umożliwiająca wybór projektów najbardziej korzystnych z punktu widzenia biznesu i firmy Zaszyty w systemie proces definiowania i realizacji projektu umożliwia prowadzenie projektu nawet mało doświadczonym Kierownikom Projektów Raporty i dedykowane narzędzia umożliwiają pełną kontrolę projektu w trakcie jego realizacji. Wbudowane narzędzia kontrolne umożliwiające szybką reakcję na opóźnienia i przekroczenia budżetu realizowanych projektów Dostęp do informacji o inicjatywach i projektach 24/7. W każdej chwili można sprawdzić, jak realizowane są projekty i jaki mają status. Zaimplementowane wizualizacje danych umożliwiają w prosty i intuicyjny sposób uzyskać informacje o projekcie. Dzięki wbudowanym raportom informacja dostępna jest natychmiast bez potrzeby przygotowywania dodatkowych analiz Decyzje podejmowane są w oparciu o wiarygodne i usystematyzowane dane 9

10 Przykładowe scenariusze potrzeby wdrożenia aplikacji 1 Różne projekty 2 Brak jednolitych procedur ZP 3 Przygotowanie do wdrożenia systemu ZP Jaka jest potrzeba firmy? Firma zarządza różnymi projektami, lub chciałaby wdrożyć narzędzie, które wspiera konkretny obszar projektów w organizacji. Kierownicy Projektów pracują w różnych lokalizacjach Firma realizuje projekty, ale nie posiada jednolitych standardów zarządzania projektami. Kierownicy Projektów realizują projekty, ale każdy korzysta z różnych znanych mu narzędzi. Firma przygotowuje się do wdrożenia dużego systemu IT umożliwiającego kompleksowe zarządzanie projektami w firmie Projekty są rozproszone brak jednego wiarygodnego źródła informacji Co oferuje FlexiProject? FlexiProject ma uniwersalną strukturę, która umożliwia wykorzystanie aplikacji dla różnych projektów, ale także może być dostosowana do konkretnej potrzeby monitorowania projektów inwestycyjnych, wdrożeń nowych produktów czy R&D. Aplikacja działa w oparciu o wewnętrzną sieć firmy (Intranet), co umożliwia korzystanie z niej w różnych lokalizacjach firmy Wdrożenie FlexiProject umożliwi ujednolicenie standardów zarządzania projektami w ramach całej firmy Kierownicy Projektów otrzymają pakiet dobrych praktyk i narzędzi wspierających realizację projektu. Kierownictwo otrzyma jedno źródło wiarygodnej informacji o realizowanych projektach w firmie FlexiProject dostarcza optymalną ilość funkcjonalności umożliwiających zarządzanie projektami w firmie. Jest alternatywą umożliwiającą zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu zarządzania projektami przez firmę bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji Może być pierwszym wyborem przed decyzją wejścia w bardziej skomplikowane i czasochłonne wdrożenia Jaka wersja może być wykorzystana? Wersja Box Dostosowanie funkcjonalności pod konkretne projekty Wersja Box Wersja Box 10

11 Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie O nas 11

12 Struktura aplikacji FlexiProject wspiera zarządzanie projektami i portfelem projektów FlexiProject Zarządzanie portfelem projektów Centralna baza danych Inicjatyw i Projektów Raporty Planowanie i raportowanie projektów Harmonogram Budżet Ryzyka Problemy Zmiany zakresu Harmonogram Budżet Ryzyka Problemy Zmiany zakresu Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Zarządzanie inicjatywami 12

13 Dokumenty / Formatki Proces Etapy Logika systemu FlexiProject posiada zaszyte standardy i procesy oparte na dobrych praktykach rynkowych Inicjowanie Projektu Planowanie projektu Realizacja Projektu Zamykanie Projektu 1. Przygotowanie Karty Inicjatywy 5. Sporządzenie harmonogramu Projektu 9. Okresowe raportowanie statusu 11. Sporządzenie raportu końcowego 2. Akceptacja projektu do realizacji 6. Określenie budżetu Projektu 10. Zarządzanie zmianą 12. Archiwum baza wiedzy 3. Przygotowanie Karty Projektu 7. Przygotowanie planu zasobów 4. Uruchomienie Projektu 8. Zdefiniowanie ryzyk projektu Karta Inicjatywy Karta Projektu Ocena złożoność vs. korzyści biznesowe Harmonogram Budżet Plan zasobów Plan Ryzyk Status harmonogramu Wykonanie budżetu Rejestr problemów Raport końcowy realizacji Projektu Rejestr ryzyk Rejestr zmian 13

14 FlexiProject pokrywa kluczowe obszary kompetencji z zakresu zarządzania projektami 1 Moduł umożliwiający definiowanie i zarządzanie inicjatywami projektowymi 3 Moduł umożliwiający zarządzanie portfelem projektów Rejestrowanie pomysłów / inicjatyw na projekty Zintegrowane dane projektowe w jednym miejscu 2 Ocena pomysłów oraz priorytetyzacja Projekt tworzony automatycznie na podstawie danych Inicjatywy Repozytorium inicjatyw wraz z archiwum Raporty konsolidujące Moduł do zarządzania projektem Zarządzanie inicjatywami 1 2 Zarządzanie Projektami Zarządzanie Portfelem 4 Predefiniowane raporty projektów Roadmapy Informacje o statusie realizacji i wykonaniu budżetu Baza wiedzy o standardach, inicjatywach i projektach Definiowanie projektu Planowanie projektu Harmonogram z wykresem Gantta Wielowymiarowy model budżetowania Rezerwacja zasobów Rejestr ryzyk 3 4 Baza Wiedzy Zaszyty proces zarządzania projektem Wbudowane formatki dokumentów Wbudowane dedykowane narzędzia do definiowania i zarządzania projektem Baza wiedzy o inicjatywach i projektach już zrealizowanych bądź odrzuconych Realizacja projektu Status realizacji zadań na wykresie Gantta Wykonanie budżetu Rejestr problemów Dziennik zmian 14

15 Podstawowe elementy aplikacji FlexiProject Karta Inicjatywy Karta Projektu Harmonogram Budżet Karta inicjatywy umożliwia dodanie do bazy danych inicjatywy / pomysłu na projekt. Inicjatywa jest definiowana przez osobę zgłaszającą i zapisywana w bazie danych systemu. Ocena inicjatywy odbywa się poprzez dedykowany formularz, w którym określamy złożoność oraz korzyści biznesowe. Karta Projektu służy do zdefiniowania projektu. Określenia zakresu, celu, oraz czasu realizacji. Karta Projektu może być generowana automatycznie jeżeli projekt został stworzony z inicjatywy. Harmonogram służy do zaplanowania zadań i czasu realizacji projektu. Składa się z Etapów i Zadań. Możliwość budowy struktury harmonogramu zgodnie z WBS. Zaplanowane zadania wyświetlają się na wykresie Gantta Możliwość budowy zależności między zadaniami. Budżet służy do zaplanowania wydatków projektu. Możliwość budowy wielowymiarowego podziału kosztów Budżet w ujęciu czasowym w podziale na zadania, a także na kategorie. Możliwość łączenia kosztów z źródłem pochodzenia budżetu MPK Rejestr Ryzyk Raporty realizacji Portfel Inicjatyw Portfel Projektów Rejestr ryzyk służy do zdefiniowania ryzyka związanego z projektem oraz przygotowania planu działań zapobiegawczych Możliwość określenia osób odpowiedzialnych za dane ryzyko Możliwość określenia wpływu ryzyka na projekt w podziale na zakres, czas i zasoby. Raport wykonania projektu na wykresie Gantta oraz statusy zadań Raport realizacji budżetu wraz z statusami wykonania Rejestr problemów umożliwiający rejestrację problemów powstałych na projekcie. Dziennik zmian służący do zarządzania zmianami w trakcie realizacji projektu Raport ryzyk umożliwia raportowanie wystąpienia zdefiniowanego ryzyka Umożliwia zarządzanie zdefiniowanymi inicjatywami w aplikacji Przegląd wszystkich zdefiniowanych inicjatyw Informacje o inicjatywach, które stały się projektami oraz oczekujących na zatwierdzenie Porównywanie inicjatyw na podstawie ich oceny. Umożliwia zarządzanie projektami w aplikacji Podsumowanie podstawowych informacji o portfelu projektowym Przegląd wszystkich realizowanych projektów Dostęp do informacji o statusie realizacji i wykonaniu. Raport z aktywności Kierownika Projektu 15

16 Korzystanie z FlexiProject jest proste i logiczne dla wszystkich użytkowników Tworzy nową inicjatywę / projekt Uzupełnia harmonogram i budżet Kierownik Projektu Uzupełnia Rejestr Ryzyk Aktualizuje dane projektu Przegląda projekt Zarząd / Kierownictwo Przegląda status projektu Przegląda raporty portfela projektów 16

17 Dedykowany interfejs użytkownika ułatwia nawigację po dokumentach, projektach i raportach. Interfejs dla Kierownictwa Dedykowany interfejs dla Kierownictwa umożliwiający dostęp do informacji o portfelu projektowym i raportach tylko wybranym osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i monitorowanie portfela projektów. Interfejs Kierownika Projektu Dedykowany interfejs Kierownika Projektu za pomocą którego odbywa się nawigacja po aplikacji FlexiProject. Manu jest zorganizowane zgodnie z procesem realizacji projektu dzięki czemu jest proste w obsłudze i intuicyjne. 17

18 Dokumenty FlexiProject Definiowanie projektu Karta Inicjatywy Karta Projektu 18

19 Karta Inicjatywy Informacje ogólne o planowanej inicjatywie Opis inicjatywy, uzasadnienie i cel biznesowy Proces akceptacji inicjatywy Karta Inicjatywy w narzędziu FlexiProject służy do zdefiniowania wstępnego pomysłu na projekt. Dzięki temu możemy oceniać i zarządzać inicjatywami projektowymi już na początkowym etapie ich definiowania. Arkusz oceny inicjatywy 19

20 Karta Projektu Informacje ogólne o projekcie Karta Projektu w aplikacji FlexiProject służy do Opis projektu, cele, zakres, czas zdefiniowania projektu. Inicjatywa po otrzymaniu Korzyści biznesowe i wymagane nakłady wymaganych akceptacji staje się projektem. Podstawowe dane przenoszone są z Karty Ścieżka akceptacji Zespół projektowy Czas trwania projektu Inicjatywy do Karty Projektu. Pozostałe wymagają uszczegółowienia. 20

21 Dokumenty FlexiProject Planowanie projektu Harmonogram Budżet Ryzyka 21

22 Harmonogram projektu WBS Harmonogram pozwala w prosty i intuicyjny sposób zaplanować projekt. Harmonogram można dzielić na etapy. Dodawanie zadań i etapów jest zautomatyzowane Harmonogram można przeglądać w postaci wykresu Gantta. Jest on automatycznie generowany przy uzupełnianiu poszczególnych zadań harmonogramu Gantt 22

23 Budżet projektu Budżet Projektu po kategoriach kosztów Dzięki zastosowanym rozwiązaniom uzyskano wielowymiarowe planowanie budżetu. Pierwsza część umożliwia planowanie budżetu po zdefiniowanym strumieniu oraz kategoriach (koszty pracy, materiały, usługi obce, pozostałe) Budżet Projektu po harmonogramie Druga część zakładki budżetowej pozwala na zaplanowanie budżetu w czasie zgodnie z zakładanym terminem ponoszenia kosztów. Wszystko to realizowane jest w zautomatyzowany sposób bez potrzeby przepisywania już istniejących danych projektowych. 23

24 Raporty FlexiProject Raportowanie projektu Harmonogram Budżet Ryzyka Problemy Zmiany zakresu 24

25 Realizacja i raportowanie projektu Harmonogram Status realizacji zadań Realizacja projektu widoczna na wykresie Gantta Aktualny dzień Pakiet narzędzi do monitorowania i raportowania realizacji projektu umożliwia Kierownikowi Projektu efektywne zarządzanie projektem. Dodatkowo Kierownik Projektu może skorzystać z wbudowanych narzędzi do zarządzania problemami projektu, ryzykiem oraz dziennikiem zmian. Budżet Projektu Podsumowanie wykonania budżetu Status wykonania budżetu Zaznaczony okres raportowania 25

26 Raporty FlexiProject Monitorowanie i kontrola portfela Raporty Inicjatyw Raporty Projektów Raporty Wykonania 26

27 Raporty systemowe umożliwiają monitorowanie i kontrolę pojedynczych projektów, jak i portfeli projektowych Wbudowane raporty systemowe umożliwiają śledzenie parametrów wszystkich zdefiniowanych inicjatyw oraz realizowanych projektów. Z syntetycznie podanej informacji możemy dowiedzieć się: jakie są parametry portfela projektowego, jaki jest status zdefiniowanych inicjatyw, jaki jest status projektu (harmonogram i budżet), porównać złożoność inicjatyw oraz projektów w portfelu, dowiedzieć się, czy Kierownik Projektu złożył raport w terminie. 27

28 Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie O nas 28

29 Uniwersalna struktura systemu FlexiProject umożliwia szybką instalację aplikacji w firmie Wdrożenie aplikacji FlexiProject odbywa się w oparciu o istniejącą infrastrukturę klienta i środowisko Ms Excel (2007 lub nowszy). Nie ma potrzeby inwestycji w dodatkowe oprogramowanie, czy zasoby IT. Kierownik Projektu Informacje o projekcie Planowanie projektu Raportowanie projektu Serwer plików, na którym zainstalowana będzie aplikacja FlexiProject Interfejs Ms Excel 2007 lub nowszy Intranet Zarządzający portfelem Informacje o projektach Interfejs Ms Excel 2007 lub nowszy Wewnętrzna sieć firmy umożliwiająca dostęp do plików aplikacji umieszczonych na serwerze 29

30 Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie O nas 30

31 Wdrożenie FlexiProject Warunki techniczne Środowisko Ms Excel w wersji 2007 lub wyższej Serwer plików Sieć Intranet Czas wdrożenia Standardowa wersja Box - 2 dni robocze wraz z przeszkoleniem użytkowników Wersja z dostosowaniem do specyficznych wymagań czas realizacji w zależności od zakresu uzgodnionych zmian. Ustalany indywidualnie. Zakres wdrożenia Wersja standardowa Box o Aplikacja FlexiProject bez ograniczeń na użytkownika o Instalacja aplikacji o Testowanie i kontrola prawidłowego funkcjonowania o Szkolenia dla kluczowych użytkowników o Roczny dostęp do kolejnych wersji systemu o Roczne wsparcie Wersja dostosowana do wymagań Klienta o Wersja standardowa Box o Dodatkowe prace dostosowujące aplikację do wymagań Klienta. Zakres ustalany indywidualnie 31

32 Oferta z zakresu Zarządzania Projektami MDDP Business Consulting oferuje kompleksowe usługi podejścia do wdrożenia standardów zarządzania projektami w firmie. Zapraszamy na naszą stronę 32

33 Oprogramowanie dla biznesu oferowane przez MDDP Business Consulting Mona Group Reporting jest rozwiązaniem dla wszystkich grup kapitałowych i holdingów, w szczególności mających skomplikowane potrzeby w zakresie konsolidacji finansowej oraz raportowania zarządczego. Doskonale rozwiązuje wszystkie problemy związane ze sprawozdawczością roczną i miesięczną, konsolidacją podgrup, porównaniem pod kątem różnych standardów rachunkowości czy wymianą informacji pomiędzy jednostkami w ramach jednej grupy. Workflow System Workflow automatyzujący procesy obiegu dokumentów księgowych w firmie. Został zaprojektowany na podstawie wiedzy i doświadczeń ekspertów ACCA, biegłych rewidentów oraz inżynierów oprogramowania wdrażających systemy wspierające obiegi dokumentów w polskich i międzynarodowych firmach. FlexiAssets Aplikacja FlexiAssets to narzędzie do zarządzania i ewidencji środków trwałych w wielu lokalizacjach firmy. Dzięki niemu w prosty sposób możemy śledzić transfery środków trwałych między jednostkami oraz rejestrować przyjęcie nowego środka trwałego wraz z potwierdzeniem jego lokalizacji. Aplikacja powstała w oparciu o doświadczania z realizacji projektów inwentaryzacyjnych świadczonych na przestrzeni 5 lat. FlexiPerformance FlexiPerformance jest nową propozycją MDDP BC umożliwiającą monitorowanie strategicznych celów firmy poprzez strategiczne i operacyjne kluczowe mierniki sukcesu (Key Performance Indicators, KPI). Dzięki przejrzystym raportom (Dashboards) zarząd i kierownictwo w efektywny i skuteczny sposób może kontrolować realizację celów firmy. 33

34 Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie O nas 34

35 Podsumowanie FlexiProject wspiera organizacje w zarządzaniu projektami dostarczając narzędzia dla Kierownika Projektu do planowania i raportowania projektu oraz niezbędną informację potrzebną Zarządzającym organizacją do monitorowania i kontroli portfela projektów. Maksymalnie skrócony czas od instalacji do użytkowania Aplikacja wbudowana w Excel a - nie wymagająca dodatkowych inwestycji w sprzęt IT lub dodatkowe oprogramowanie Ustandaryzowane baza danych projektów i dokumentacji (repozytorium) Moduł do zarządzania pomysłami i inicjatywami projektowymi Wbudowane narzędzia wspierające przygotowanie harmonogramu, budżetu, ryzyk, oceny projektów Wystandaryzowany proces realizacji projektów Wbudowane narzędzia monitorowania i kontroli projektów Zestaw raportów dla projektów i portfela projektowego Możliwość przydzielania dostępu do informacji o projektach Baza wiedzy 35

36 Pytania 1/2 Czy FlexiProject jest dla mnie? Jeżeli realizujesz w firmie inicjatywy, projekty, bądź zadania, które mogą być zorganizowane w projekt (posiadają początek i koniec, przypisane zasoby, oraz są realizowane jednorazowo) to FlexiProject może być dobrym narzędziem, które umożliwi efektywną ich realizację i kontrolę. Czy FlexiProject jest sprawdzonym rozwiązaniem? FlexiProject jest zbudowany w oparciu o doświadczenia z realizacji wielu projektów doradczych realizowanych przez firmę MDDP-BC i sprawdzony w praktyce. Jednym z sukcesów rozwiązania jest wdrożenie go w dwóch spółkach WIG20. Na jakiej wersji Excela działa aplikacja FlexiProject? Aplikacja FlexiProject działa na wersji Excela od 2007 w górę. Czy jest możliwość ograniczenia dostępu do informacji o projekcie? Aplikacja obsługuje poziomy dostępu wykorzystując login Windows. Kierownik Projektu widzi tylko projekty wprowadzone przez siebie. Osoby z kierownictwa mają dostęp do wszystkich projektów z portfela. Poprzez moduł dostępu do projektu można dodać osobę, która nie jest Kierownikiem Projektu a powinna mieć uprawnienia do projektu. Czy jest możliwość dostosowania aplikacji do konkretnych potrzeb firmy? Tak, jest taka możliwość za dodatkową opłatą. Cena za dodatkowe prace dostosowujące system będzie zależeć od zakresu wymaganych zmian i ich czasu realizacji. 36

37 Pytania 2/2 Czy FlexiProject może służyć do zarządzania projektami inwestycyjnymi? Tak, FlexiProject jest tak zaprojektowany, żeby umożliwić wsparcie realizacji różnego typu projektów zarówno inwestycyjnych, jak i marketingowych, czy operacyjnych. Istnieje również możliwość przystosowania systemu do wsparcia procesów wdrażania nowych produktów lub R&D. Jaką infrastrukturę IT muszę posiadać, żeby wdrożyć aplikację FlexiProject u siebie w firmie? Aplikacja FlexiProject wymaga programu Excel w wersji 2007 lub wyższej oraz dysku sieciowego (serwer plików), na którym umieszczone zostaną wzorce dokumentów, baza danych oraz baza plików. Jak długo trwa wdrożenie systemu FlexiProject? FlexiProject może być zainstalowany i przetestowany w środowisku sieciowym klienta w przeciągu 1 dnia. W zależności od potrzeb przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników to około 1 dzień. Po tym czasie organizacja jest w pełni gotowa do korzystania z aplikacji. Czy muszę dodatkowo płacić za licencję dla użytkownika? Nie, opłata za FlexiProject jest jednorazowa i nie ogranicza liczby użytkowników z niej korzystających w ramach jednej firmy. 37

38 Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie O nas 38

39 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących najwyższej jakości usługi doradcze obejmujące całość zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu 170 konsultantów z doświadczeniem w firmach doradczych i biznesie Ciągły i stabilny wzrost oparty o zaufanie rosnącej liczby klientów Trwała alternatywa w wyborze doradcy dla polskich firm oraz dla międzynarodowych korporacji działających w Polsce Liczba konsultantów Historia

40 Linie biznesowe MDDP MDDP Business Consulting oferuje szeroki zakres usług od wypracowywania i wdrażania strategii, przez kompleksowe wsparcie zarządzania finansami, po optymalizację procesów, zarządzanie zmianą i wsparcie w redukcji kosztów na poziomie operacyjnym. MDDP Business Consulting to dynamicznie rozwijający się zespół pracowników z dużą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach doradztwa strategicznego oraz w dużych przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki na rynku polskim jak i zagranicznym. MDDP Outsourcing świadczy usługi w zakresie outsourcingu funkcji księgowych oraz obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia klientom kompleksową obsługę wszelkich procesów księgowych. MDDP Doradztwo Podatkowe tworzy zespół ponad 70 ekspertów w zakresie podatku VAT, ceł i akcyzy, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych oraz postępowań podatkowych i sądowych. MDDP Sobońska Olkiewicz i Partnerzy oferuje wszechstronne wsparcie prawne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia biznesu. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów ze Skarbem Państwa o odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organów Państwa. MDDP Audyt oferuje badanie i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Udział w ofertach publicznych oraz inne usługi audytorskie. MDDP Akademia Biznesu oferuje profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu podatków, finansów, księgowości oraz systemów kontrolingowych zarządzania przedsiębiorstwem. 40

41 Nasz zespół Włodzimierz Makowski Partner MBA, CIMA Szymon Churski Partner Certyfikowany Menadżer Projektów Łukasz Kmiecik Senior Menadżer CIA - Certified Internal Auditor Kluczowe kompetencje: Opracowywanie i wdrażanie strategii Tworzenie systemów budżetowania i raportowania Restrukturyzacje firm Optymalizacja procesów biznesowych Kluczowe kompetencje: Wdrażanie systemów ERP / automatyzacja procesów biznesowych Budowa centrów usług wspólnych (SSC) Outsourcing Advisory Services Zarządzanie projektami Kluczowe kompetencje: Zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny Wdrażanie procedur pod kątem SOX Optymalizacja procesów Analizy finansowe, modelowanie Piotr Paturalski Experienced Senior Consultant Certyfikowany Menadżer Projektów Michał Safita Experienced Senior Consultant APICS CSCP, PMI CAPM Maciej Szelewicki Senior Consultant MBA Kluczowe kompetencje: Zarządzanie projektami Optymalizacja procesów Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie projektami Analizy finansowe, modelowanie Kluczowe kompetencje: Zarządzania efektywnością i procesami Tworzenie strategii, restrukturyzacja Zarządzanie łańcuchem dostaw Kluczowe kompetencje: Zarządzenie projektami Kontrola i raportowanie projektów Optymalizacja procesów Zarządzanie ryzykiem walutowym Kontrola wewnętrzna 41

42 Wybrane projekty z zakresu zarządzania projektami Wdrożenie aplikacji FlexiProject wraz z przeszkoleniem użytkowników Zdefiniowanie i wdrożenie standardów oraz narzędzi zarządzania projektami dla Grupy LOTOS SA Zarządzanie projektem połączenia banków Zarządzanie Programem Wdrożenia Zmian Progress 2010 Zarządzanie projektem wdrożenia systemu ERP Zarządzanie projektem budowy nowego kanału dystrybucji Wdrożenie hurtowni danych Wdrożenie systemów SAP Business One i Horizon oraz in-sourcing funkcji księgowych 42

43 Włodzimierz Makowski Partner Paweł Kubik tel. (22) , kom ,

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu Spis treści I. WPROWADZENIE..................................................274

Bardziej szczegółowo