iopt - Integrated Optimization of Power and Trade

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iopt - Integrated Optimization of Power and Trade"

Transkrypt

1 iopt - Integrated Optimization of Power and Trade iopt Management Summary System iopt - w pełni zintegrowane rozwiązanie systemowe dla zliberalizowanego rynku gazowego. Zestaw rozwiązań systemowych iopt jest owocem wielu lat badan i rozwoju. Produkt ten koncentruje się na towarach jak elektryczność, gaz. System iopt jest całkowicie dostosowany do wymagań liberalizowanych rynków doświadczenia naszych klientów, jak i dokładna ekspertyza naszych współpracowników stale wpływają na dalszy rozwój systemu. Rozwiązanie systemowe iopt wyznacza optymalne wykorzystanie handlu i zastosowanie własnych fizycznych jednostek, zabezpieczanych przez efektywne zarządzanie ryzykiem, z uwzględnieniem wszelkich warunków zewnętrznych w różnych przedziałach czasowych od kilku godzin do kilku lat. Dzięki temu wspomagana jest nie tylko działalność bieżąca i handel spot, ale również średnio- i długoterminowe planowanie, handel umowami i handel giełdowy, jak również controlling. Mówiąc dokładniej system iopt optymalizuje funkcje docelowe firmy dzięki następującym narzędziom. Funkcje podstawowe: administracja zarządzanie klientami i osobami kontaktowymi określanie dokumentacji dotyczącej organizacji działalności gospodarczej określanie modelu sieci poprzez interfejsy / strefy reguł / zakresy bilansowe zdefiniowanie produktów (OTC i produkty giełdowe) zdefiniowanie parametrów rynkowych (giełda i modele wyceniania) zarządzanie szeregami czasowymi zarządzanie profilami zarządzanie zasobami elektrownie wodne wirtualne umowy o akumulacji elektrociepłownie stałe jednostki produkcji (np. elektrownie opalane gazem) koncepcja ról system audytowy / przechwytywanie zdarzeń (eventhandling) generowanie raportów kwoty batches prognozy & scenariusze generowanie godzinnych krzywych forward w oparciu o kwoty prognozowanie cen dla rynku spot i dla paliw / materiałów opałowych prognozowanie popytu brutto dla terenów zaopatrzenia prognozowanie przypływów do urządzeń akumulujących dyspozycja gazem / optymalizacja średnioterminowa (przedział czasowy: 1-18 miesięcy) krótkoterminowa (przedział czasowy: 1-10 dni) chwilowa (przedział czasowy: do 6 godzin) zarządzanie umowami handel spot handel terminowy handel giełdowy harmonogramowanie (scheduling) / zgłoszenia zarządzanie harmonogramem zarządzanie zakresami bilansowymi zarządzanie ryzykiem wspomaganie podejmowania decyzji analiza wyceny i kwantyfikacji

2 iopt Management Summary kontrola ryzyka celem minimalizacji ryzyka Funkcje dodatkowe generowanie scenariuszy modele wyceniania generowanie wzorów cen stochastyczna optymalizacja oparta na scenariuszach. System iopt posiada całościową koncepcje wprowadzania danych i parametrów, rozpoznawania błędów i kontrolowania prawdopodobieństwa, które zapewniają integralność systemu, danych i aplikacji, które są potrzebne do pracy codziennej. Ta koncepcja umożliwia koherentna interakcje wszystkich danych, aplikacji i okienek, jako systemu całościowego. W ten sposób zostaje osiagnięty spójny i czasowo ekonomiczny przebieg wszystkich faz obsługi i zostaje umożliwiona optymalna, pod względem dochodów, działalność przy kontrolowanym ryzyku. Standardowe oprogramowanie System iopt składa się z modułów COMMONS, OPT, PRO i TRADE, które opierają się na wspólnej bazie danych. System ten jest zrealizowany jako standardowe oprogramowanie. Dla każdego modułu iopt istnieje wspólny interfejs graficzny. Wprowadzanie danych jak i cała wizualizacja interfejsu użytkownika są wykonywane narzędziami dostarczonymi przez firmę Oracle (Forms - formularze, Graphics - grafiki, Reports - raporty) jak równie* generatorem raportów, który zapewnia możliwości eksportowania danych do aplikacji MS_. Struktura oprogramowania bazuje na koncepcie workflow (przebieg pracy). Umożliwia to łatwe dostosowanie oprogramowania poprzez dodanie lub usuniecie poszczególnych kroków z łańcucha zadań. Oprócz możliwości kształtowania poszczególnych kroków pracy, system iopt posiada wielostronne możliwości modelowania danych, co oznacza, że GUI (Graphic User Interface) umożliwia zdefiniowanie nowych obiektów i ich typów w bazie danych. System iopt zapewnia dzięki temu jednolity wygląd i sposób użytkowania. Zadowolenie użytkowników jest osiągane poprzez: przejrzyste maski, przejrzystość przy dokonywaniu i śledzeniu transakcji, stabilność systemu, różnorodność i aktualność wymaganych informacji, łatwa obsługę i wprowadzanie danych możliwość szybkiego wdrożenia systemu. iopt komponenty systemu System iopt zbudowany jest z komponentów modułowych i w zależności od wymaganego profilu funkcjonuje jako system w całości, w poszczególnych etapach lub w pojedynczych modułach. Konkretnie system składa się z kolejnych modułów: iopt COMMONS Moduł iopt COMMONS obejmuje zestaw funkcji, które są dostępne we wszystkich trzech dużych komponentach systemu. Ten Business Connector stanowi bazę wyjściową, w której zostają zdefiniowane parametry podstaw procesów biznesowych. Funkcje iopt COMMONS kierują/wspomagają

3 iopt Management Summary wewnętrzne interfejsy miedzy poszczególnymi komponentami systemu; zarządzanie szeregami czasowymi / harmonogramem; zależności pomiędzy szeregami czasowymi (operacje komputerowe, edytor równań); nadzór / alarmowanie; raportowanie; przetwarzanie wsadowe; narzędzia workflow iopt PRO Moduł prognozowania służy do oszacowania krótko- i średnioterminowego rozwoju wielkości prognozowanych: (brutto-) obciążenie, cena i dopływ. Prognozy obciążenia mogą być sporządzone zarówno dla sprzedaży jak i dla powszechnych obszarów rozliczeniowych. Przy sporządzaniu prognoz stosowane są, w zależnosci od wymagań, metody deterministyczne lub metody statystyczne, które oprócz wartości oczekiwanych dostarczają równie* informacje o rozkładzie częstości i korelacji (np. do zarządzania ryzykiem). iopt OPT Moduł optymalizacji systemu iopt umożliwia zintegrowana optymalizacje handlu i produkcji. Obszerna biblioteka elementów modelowania systemu iopt służy do modelowania dowolnych systemów energetycznych (termicznych, hydro-termicznych, połączonych). Horyzonty planowania sięgają od niedalekiej przyszłości dla operatywnego managementu aż do kilku lat dla planowania strategicznego. Oprócz optymalizacji klasycznej z uwzględnieniem ryzyka lub bez, możliwe jest również planowanie rewizyjne, analizy stabilności i wrażliwosci. Dzięki możliwości dostosowania się do wszelkich sytuacji i dzięki swej modułowości, system iopt może być zastosowany zarówno przez zakłady przemysłowe i dostawców regionalnych jak i przez firmy zintegrowane (zajmujące się transportem i sprzedażą gazu). iopt TRADE iopt TRADE jest systemem handlu i sprzedaży z pakietu iopt. Dzięki wspomaganiu front-, middle- i backoffice system obejmuje cały value chain, czyli zarządzanie podatkami i zaopatrzeniem firmy. iopt TRADE umożliwia wprowadzenie umów do systemu i administracje wykonania umów na różnych rynkach (rynek spot, OTC, giełda). Zintegrowane interfejsy, umożliwiające połączenie z usługami informacyjnymi i giełdami, zapewniają szybkie i bezpieczne działanie, które jest wspomagane wielostronnym systemem zarządzania portfelem/ryzykiem, składającym się z metod analitycznych i symulacyjnych służących do wyceny. Sprawozdania i raporty są sporządzane przez back office i przez zarządzanie harmonogramem, przy zachowaniu międzynarodowych standardów (np. MS Office) i panujących przepisów. iopt toolbox Według hasła You pay for what you use (Płacisz za to, co używasz) modułowa koncepcja toolbox systemu iopt umożliwia spełnienie indywidualnych wymagań odnośnie funkcji i kosztów, a tym samym rozwój na tle nowych rynków.

4 iopt Management Summary Dzięki temu system iopt może być wdrożony odpowiednio do indywidualnych wymagań klienta. Użytkownik ma do dyspozycji duży wybór funkcji, które mogą zostać uaktywnione wedle potrzeb, niezależnie od tego, z których wyżej opisanych komponentów składa się wymagany profil. Wielostronne możliwości dostosowania się do wszelkich sytuacji i możliwość ekonomicznej eksploatacji są naszym pierwotnym celem. To zapewnia szybkie wdrożenie i szybki zwrot inwestycji (ROI - return on investment). Rozwiązanie programowe może być tym samym zastosowane ekonomicznie przez różnych użytkowników z wszelkimi strukturami wymagań i wszelkimi wielkościami. Nasi klienci pochodzą z kolejnych segmentów: zintegrowane zakłady użyteczności publicznej (zakłady regionalne, miastowe), duże zakłady energetyczne (ciepłownie, elektrociepłownie), przemysł ze wzmożonym popytem na energię, odbiorcy systemowi Techniczna adaptacyjność iopt umożliwia łatwa integracje z istniejącym otoczeniem programowym firmy i dzięki interfejsom zapewnia komunikacje z najważniejszymi platformami handlu i źródłami informacji. Standardowe interfejsy otoczenie biurowe / MS Office CSV / ASCII SAP R/3 (Fi/Co, SD) serwis informacyjny (infoprovider) interfejsy giełdowe API s Interfejsy do poszczególnych projektów systemy nadrzędne służba meteorologiczna połączenia middleware itd. Gwarantuje to nie tylko zwarty przebieg pracy (workflow), ale również zgodność danych i ochronę prawna czynności handlowych (BAFin, KontraG) w front-, middle- i backoffice. IRM jest pierwsza firma, która otrzymała za zgodność systemu iopt z ETSO Scheduling System (ESS) certyfikat jakości EDNA na rynek niemiecki i austriacki. Funkcje te umożliwiają przeprowadzenie meldunków harmonogramu w standaryzowanym formacie bazującym na XML. Usługi Oprócz naszych rozwiązań systemowych, które wykonujemy i przekazujemy w formie gotowej do użytku, oferujemy równie* indywidualne doradztwo, bazujące na naszych podstawowych kompetencjach. Głównymi tematami naszego doradztwa są: pomoc strategiczna, analiza i planowanie (design) systemu analiza stanu wyjściowego koncepcja stanu pożądanego specjalistyczne workshopy przeliczenia testowe do oszacowania potencjału oszczędności sporządzanie listy obowiązków Korzyści System iopt jest systemem standardowym, który sprawdził się w wielu projektach i który jest stale ulepszany. System iopt jest zbudowany modułowo i przez to może być używany na różnorodne skale. Dzięki iopt toolbox system iopt może być ekonomicznie zastosowany przez różnych użytkowników z wszelkimi strukturami wymagań i wszelkimi wielkościami. iopt jest systemem otwartym, który można bezproblemowo zintegrować z istniejącym oprogramowaniem, poprzez standardowe i specyficzne dla projektu interfejsy. System iopt wspomaga cały przepływ pracy (workflow) wzdłuż całego value chain firmy w sektorze gazowniczym i umożliwia, przy kontrolowanym ryzyku, optymalna pod względem dochodów współprace wszystkich komponentów.

5 iopt Referencje Gazowe RWE: Cele Centralizacja Procesu Zakupu Gazu w ramach Grupy RWE Wprowadzenie większej wewnętrznej przejrzystości rosnącej ilości kontraktów zakupu gazu Optymalizacja zawieranych kontraktów zakupu gazu z uwzględnieniem Portfolio Zaopatrzenia, Zdolności Transportowych oraz Możliwości Przechowywania Gazu Dostosowanie do wymagań związanych z Zarządzaniem Ryzykiem oraz Controllingiem Ryzyka Towarowego Wielofunkcyjne wsparcie na przykład Procesu Zarządzania Portfolio, Zarządzania Zdolnościami Transportowymi oraz Prognozowania Sprzedaży Zarządzanie Kontraktami w relacji do wewnętrznej księgowości firmy Przedsiębiorstwo: RWE Gas (Dortmund, Niemcy) ENI:Cele Utrzymanie wysokich wskaźników wzrostu produkcji Racjonalizacja i optymalizacja portfolio Wybór projektów badawczych Zintensyfikowanie działań podjętych w celu zwiększenia wydajności Kontynuacja przebudowy włoskiej sieci dystrybucji oraz jej rozwój na wybranych obszarach poza Włochami Redukcja zdolności rafinacji (oczyszczania) Rozwinięcie sprzedaży naturalnego gazu w Europie poprzez zrównoważenie wzrostu i zyskowności oraz zintegrowanie wszystkich faz cyklu naturalnego gazu Maksymalizacja wielkości sprzedaży we Włoszech z jednoczesnym spełnieniem limitów ustalonych przez obowiązujące prawo, poprzez optymalizację sprzedaży skierowanej do ostatecznych klientów oraz hurtowni, a także umocnienie integracji naturalnego gazu z produkcją energii elektrycznej, a także wzrost popytu Przeprowadzenie znaczących akcji marketingowych, mających na celu wzrost satysfakcji klientów oraz umocnienie ich lojalności Przedsiębiorstwo: ENI Gas (Mediolan, W łochy) Thyssengas: Cele Optymalizacja kosztów zakupu Przedsiębiorstwo: Thyssengas (Duisburg, Niemcy)

6 iopt Referencje Gazowe Rhodia: Cele Rhodia: Cele Możliwość handlu energią i gazem Możliwość przetwarzania układów fizycznych i finansowych Możliwość zarządzania transakcjami dotyczącymi energii i gazu z front office do middle office (back office nie jest uwzględniony w tym zakresie, chociaż dane powinny być przygotowane do celów porozumienia/ umowy) System Interface u użytkownika w języku angielskim; Powyższe wymagania generują następujące zadania, które powinny zostać objęte systemem: Zarządzanie transakcjami dotyczącymi energii i gazu; Narzędzia Cenowe (Forward Curve Generation) Zarządzanie Ryzykiem Planowanie/Nominowanie (Elektryczność, Gaz) Porozumienie/ umowa Interface y (SAP, Power Exchanges, Brokers, ) Przedsiębiorstwo: RHODIA (Paryż, Francja)

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo