Zagadnienia: stotliwości. Sygnały y na E5. - Modulacje sygnałów w i ich charakterystyka. - Budowa depeszy nawigacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia: stotliwości. Sygnały y na E5. - Modulacje sygnałów w i ich charakterystyka. - Budowa depeszy nawigacyjnej"

Transkrypt

1

2 Zagadnienia: Założone one częstotliwo stotliwości Przegląd d sygnałów w systemu Sygnały y na L1 Sygnały y na E6 Sygnały y na E5 - Modulacje sygnałów w i ich charakterystyka - Budowa depeszy nawigacyjnej

3 Transmisja sygnałów Galileo wymaga stabilnego wzorca częstotliwości. Wykorzystywany on będzie do pomiarów pseudoodległości, dlatego też cechować go powinna stabilność. Do osiągnięcia częstotliwości wzorcowej posłuży blok nawigacyjny satelity. Pasywne masery wodorowe Rubidowe wzorce czasowe Układ kontroli wzorców czasowych (CMCU) Antena nawigacyjna Układ generujący sygnał nawigacyjny (NSGU) Układ generatora i modulatora częstotliwości (FGMU) Wzmacniacz Multiplekser (OMUX)

4 Urządzeniem, które ma za zadanie zintegrować cztery wzorce czasowe w jeden podsystem to CMCU (Clock Monitoring and Control Unit). Ma on za zadanie wytworzyć i przesłać sygnał o częstotliwości 10,23 MHz z wzorców do dalszych komponentów bloku nawigacyjnego. Kluczowym elementem bloku jest NSGU- Navigation Signal Generation Unit. Generowane przez układ cyfrowy sygnały są przekazywane następnie do układu modulatora i generatora częstotliwości FGMU (Frequency Generator/Modulator Unit)., który następnie przekazuje go do wzmacniacza. Zadaniem wzmacniacza jest z kolei generacja sygnałów nośnych, w tym wypadku czterech na dwóch pasmach częstotliwości

5 Dwa spośród czterech zastosowanych wzorców czasowych to pasywne masery wodorowe. Jest to urządzenie niezwykle stabilne dzięki któremu, satelita będzie mógł pracować około ośmiu godzin bez poprawek nadawanych ze stacji. Pomocniczą rolę pełnią dwa rubidowe wzorce czasowe, których stabilność jest mniejsza. Dla przykładu: Przedział czasu Stabilność Wzorzec rubidowy Maser wodorowy 1 5* * * * * * * *10-13

6 4 sygnały w zakresie MHz (dla E5a i E5b) 3 sygnały w zakresie MHz (dla E6) 3 sygnały w zakresie MHz (dla E2-L1-E1)

7 Przy tworzeniu sygnału bardzo ważną rolę odgrywa CDMA, czyli dostęp wielokrotny z podziałem kodowym. Wszystkie satelity transmitują na tej samej częstotliwości, oznacza to, że sygnał Galileo, np. L1 jest wysyłany na częstotliwości 1575,42 MHz z każdej satelity. By pozwolić odbiornikowi na rozróżnienie, od której satelity dany sygnał pochodzi i by umożliwić mu pomiar czasu biegu sygnału od satelity do odbiornika, na dany sygnał nakładany jest kod. Kod jest różny dla każdego satelity i dzięki niemu będzie można zidentyfikować satelitę. Spośród sygnałów systemu Galileo wyróżnić będzie można sześć sygnałów pilotowych i cztery sygnały danych. Istnieje zasadnicza różnica między sygnałami zawierającymi dane nawigacyjne (data channels) i sygnałami nie zawierającymi danych (pilot channels). Są one przesunięte w fazie o 90 stopni, co pozwala odbiornikowi na ich oddzielenie.

8 Transmisja sygnału u przez satelitę

9 Sygnały nawigacyjne na E2-L1 L1-E1: Dwa sygnały nawigacyjne transmitowane będą w trzech kanałach (A,B i C) L1: -L1F: sygnał otwartego dostępu, zawierający dane nawigacyjne i dane integralne. -L1P: sygnał ograniczonego dostępu. Id Sygnał Nazwa Częstotliwość Nośna (MHz) Częstotliwość kodu (Chip/s) Kod szyfrujący Szyfrowanie danych Serwis odniesienia 1 E2-L1-E1-A 1575,42 M Rządowy Tak PRS 2 E2-L1-E1-B 1575,42 2 Brak Niektóre OS/SoL/CS 3 E2-L1-E1-C 1575,42 2 Brak - OS/Sol/CS

10 Sygnały nawigacyjne na E6: Dwa sygnały nawigacyjne są transmitowane w trzech kanałach w paśmie E6: - E6C: sygnał komercyjnego dostępu - E6P: sygnał ograniczonego dostępu Charakterystyka sygnału została przedstawiona w poniższej tabelce: Id Sygnał Nazwa Częstotliwość Nośna (MHz) Częstotliwość kodu (Chip/s) Kod szyfrujący Szyfrowanie danych Serwis odniesienia 1 E6-A 1278,75 5 Rządowy Tak PRS 2 E6-B 1278,75 5 Komercyjny Tak CS 3 E6-C 1278,75 5 Komercyjny - CS

11 Sygnały y nawigacyjne na E5: Dwa sygnały nawigacyjne są transmitowane w czterech kanałach pasma E5: -E5a: sygnał otwartego dostępu, zawierający podstawowe dane dla nawigacji i wyznaczeń czasu -E5b: sygnał otwarty, zawierający dane nawigacyjne i integrujące. Charakterystyka sygnału została przedstawiona w poniższej tabelce: Id Sygnał Nazwa Częstotliwość Nośna (MHz) Częstotliwość kodu (Chip/s) Kod szyfrujący Szyfrowanie danych Serwis odniesienia 1 E5a ,45 10 Brak Brak OS/SoL 2 E5a-Q 1176,45 10 Brak - Os/SoL 3 E5b ,14 10 Brak Niektóre OS/Sol/CS 4 E5b-Q 1207,14 10 Brak - OS/Sol/CS

12 Modulacja jest procesem, polegającym na zmianie jednego z parametrów fali nośnej, zgodnie ze zmianami sygnału informacyjnego (nakładaniu informacji na falę nośną).

13 Pierwszy projekt sygnału Galileo zrodził się w 2001 roku w dwóch dokumentach: The Galileo Frequency Structure and Signal Design oraz Status of Galileo Frequency and Signal Design. Oba te dokumenty stały y się bazowymi do tworzenia nowych modulacji sygnału.

14 Chcąc c poruszyć zagadnienie sygnału systemu Galileo, należy y prześledzi ledzić następuj pujące zagadnienia: Modulacja BOC, MBOC Modulacja BPSK, QPSK Multiplexing CASM, AltBOC

15 CASM- Coherent Adaptive Subcarrier Modulation. CASM służy transmisji sygnału Galileo. Polega na kombinacji trzech różnych kanałów sygnału systemu, czego efektem jest powstanie znormalizowanego sygnału nawigacyjnego w paśmie podstawowym. el1-a(t), el1-b(t), el1-c(t)- binarnie zmodulowany komponent sygnału nawigacyjnego, zawierający kod, częstotliwość nośną i dane nawigacyjne CL1-B(t), CL1-C(t) - Binarny kod nośny scl1-b(t), scl1-c(t)- Binarny sygnał nośny DL1-B(t)- Binarny sygnał wiadomości nawigacyjnej sl1(t)- znormalizowany sygnał w paśmie podstawowym (bez przesunięcia częstotliwości), występuje tylko jeden kanał komunikacyjny

16 BPSK BPSK- Bi- fazowe Przesunięcie Kluczowe: Modulacja ta polega na przesunięciu fazy nośnej o 180 w razie pojawienia się zmiany stanu ciągu informacyjnego. Przez zmianę taką rozumie się przejście ze stanu 1 do -1 lub odwrotnie.

17 Ogólnie sygnał PSK możemy zapisać jako: amplituda sygnału Dla BPSK sygnał modulujący x(t) przyjmuje tylko dwie wartości -1 i 1 reprezentujące odpowiednio symbole binarne 0 i 1. Stąd otrzymujemy prędkość kątowa sygnału nośnego dla x(t)=1 dla 1 dla x(t)=-1 dla 0

18 Aby obydwa sygnały maksymalnie różniły się od siebie (po to, by zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy odbiorze wiadomości) przyjmuje się dewiację fazy równą

19

20 Modulacja BOC Standardowa modulacja BOC jest kwadratem modulacji sygnału nośnego na sygnał BPSK: Modulacja BOC o zadanej częstotliwości nośnej i chipowaniu zapisywana jest w następujący sposób: BOC (fs,fc), gdzie fs to wielokrotność 1,023 MHz, a rata chipowania fc to wielokrotność 1,023 Mcps BOC cos (15,2.5) BOC(1,1) BOC(10,5)

21 Modulacja sygnału L1 Sygnał otwarty L1F wymaga relatywnie małych szerokości pasma, z kolei sygnał ograniczonego dostępu L1P ma wyższe wymagania: większa szerokość pasma i spektralne oddzielenie od sygnałów otwartych. Sygnał L1 jest okupowany również przez system GPS ( na tą częstotliwość nałożono już kod systemu) i GLONASS dlatego też chcąc uniknąć całkowitego zapchania sygnału należy dążyć do kompatybilności i interoperacyjności z systemem GPS. Rozwiązanie to powinno: -zapewnić korzystne wykorzystanie spektrum, -zapewnić tą samą częstotliwość, którą ma GPS przy nadawaniu C/A; -zmniejszyć, pokrycie z innymi sygnałami.

22 MBOC MBOC ( Multiplex Binary Offset Carrier) jest rezultatem połą łączenia BOC(1,1) i BOC(5,1). Jego idea zrodziła a się z potrzeby modulacji, która dałaby aby sygnał dostępny Serwisowi Otwartemu, jak również spełniaj niający oczekiwania sektora bezpieczeństwa. Ostatecznie eksperci z USA i Europy zoptymalizowali modulację MBOC (6,1) dla L1CS i E1 OS sygnału Galileo.

23

24 L1 Technika składania sygnału Jak już zostało napisane wcześniej L1 korzystał będzie z trzech kanałów, które ulegać będą złożeniu przy zastosowaniu techniki CASM:

25 Modulacja sygnału u E6 Jeżeli chodzi o modulację E6, to nie stanowi ona żadnych przeszkód jeśli chodzi o operacyjność i kompatybilność, ponieważ pasmo to nie jest używane przez system GPS i GLONASS. Wykorzystuje się następujące modulacje: -BPSK(5) dla E6C sygnału komercyjnego -BOC cos(10,5) dla E6P sygnału ograniczonego dostępu.

26 E6 technika składania sygnału Jeśli chodzi o technikę złożenia sygnału, znów pojawia się tu CASM. Występują tu również trzy kanały transmisji:

27 Modulacja E5: -pasmo sygnału E5 jest bardzo duże, a co za tym idzie wykorzystanie go może okazać się bardzo szerokie; -pasmo E5 składa się z dwóch przystających pasm: E5a i E5b. - E5b koresponduje z pasmem L5 systemu GPS; -sygnał L5 systemu GPS jest wynikiem modulacji BPSK z szybkością modulacji 10 Mcps

28 E5 technika złożenia z sygnału Jeżeli chodzi o złożenia sygnału, ulegną mu cztery kanały:

29 Istnieją dwie możliwości złożenia przystających do siebie sygnałów E5a i E5b (gdzie każdy zawiera kanał danych i kanał pilotażowy): 1. Zastosowanie dwóch różnych sygnałów QPSK: Modulacja QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 2. Zastosowanie metody AltBOC przy zwielokrotnianiu Sygnału.

30 1. Zastosowanie dwóch różnych sygnałów QPSK: Modulacja QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Polega ona na kodowaniu dwubitowym na 4 ortogonalnych przesunięciach fazy. Np. Wartości fazy: π/4, 3*π/4, 5*π/4, 7*π/4

31 Sygnał opisujemy następująco: i=1 i=2 i=3 i=4 φ 1 (t) = Acos(ω 0 t) φ 2 (t) = Asin(ω 0 t)

32

33 2. Zastosowanie metody AltBOC przy złożeniu sygnału: Modulacja Alt BOC jest zmodyfikowaną wersją binarnego offsetu fali z częstotliwością podstawową 10,23 MHz i częstotliwością nośną 15,345 MHz. AltBOC (15,10) to szerokopasmowy sygnał, transmitowany na częstotliwości 1191,795 MHz. Proces kombinacji dwóch sygnałów: E5a i E5b następuje w stałej obwiedni, a następnie wstrzykiwany jest do bardzo szerokiego kanału transmisji.

34 Charakterystyka kodów Galileo:

35 Większość kodów jest dość długa, a rodziny tych kodów cięzkie do odnalezienia. Kody dłuższe niż chipa są konstruowane za pomocą specjalnych kodów wiążących (tiered codes). Kody takie składają się z sukcesywnego powtarzania podstawowego zmodulowanego kodu przez chipy drugiego kodu. Kody podstawowe mogą być użyte do szybkiego pochłaniania, natomiast kompletne kody do śledzenia. Wszystkie te sygnały są doskonale zsynchronizowane

36 Kody Gold a są przykładem kodów podstawowych. Generowane są techniką LSFR (Linear Feedback Shift Register- Rejestr przesuwający z liniowym sprzężeniem zwrotnym) Kody Golde a stanowią sumę modulo 2 dwóch kodów pseudoprzypadkowych o maksymalnej długości, choć same tej długości nie posiadają. Ich szczególnymi cechami, w porównaniu z binarnymi sekwencjami pseudoprzypadkowymi, są: -powstają z sekwencji binarnych o maksymalnej długości, lecz same takimi nie są; - charakteryzują się łatwością generowania w pętli sprzężenia zwrotnego; - znaczna liczba kombinacji kodowych umożliwia wykorzystanie ich w telekomunikacji

37 LFSR posiada rejestr przesuwający o długości n bitów, który na początku zawiera losowe bity. Niektóre bity rejestru są poddawane operacji xor i wynik zastępuje najstarszy bit rejestru, jednocześnie pozostałe bity przesuwane są o jedną pozycję w prawo i najmłodszy bit staje się kolejnym bitem generowanego ciągu.

38

39 Większość kodów drugiego rzędu jest generowana losowo: Ciągi pseudolosowe to ciągi, które spełniają statystyczne własności ciągów losowych, ale generowane są w sposób deterministyczny: generator startujący z takiego samego stanu początkowego generuje taki sam ciąg bitów. Ciągi takie generuje się za pomocą rejestrów przesuwnych ze sprzężeniem zwrotnym. Jak nie trudno zauważyć ciągi pseudoprzypadkowe powtarzają się. Stąd wśród kodów cyklicznych generowanych przez rejestry przesuwne olbrzymie znaczenie mają kody o najdłuższej sekwencji (kody Gold a).

40 Depesza nawigacyjna systemu Galileo stanowi element sygnałowy systemu. Przez to pojęcie należy rozumieć informację transmitowaną przez satelity Galileo, która po przetworzeniu w odbiorniku umożliwia wyznaczenie pozycji i czasu, jak również dostarcza szeregu dodatkowych informacji, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu systemu. Stanowi ją zestaw danych, wartości lub znaków przekazywanych w formie binarnej, które po demodulacji podlegają przetworzeniu przez odbiornik użytkownika.

41 Informacja nawigacyjna będzie wysyłana w zakresie fal radiowych wysokich częstotliwości. Przekazywana będzie w ramkach, z których każda będzie miała 150 bitów. W zależności od sygnału zastosowane będą różne prędkości przesyłu danych., jednak jak przyjęto, czas transmisji pojedynczego sygnału nie powinien przekraczać jednej sekundy. Na każdą ramkę składać się będzie siedem podramek

42 SYNC- podramka zsynchronizująca czas trwania 0,04 s; długość 6 bitów; używana do określenia granic ramki I bitów przesłanych danych; raz zidentyfikowana, potwierdza, że synchronizacja nie została przerwana. SNF ( Satellite Navigation Frame)- wartość indeksu satelitarnej ramki nawigacyjnej czas trwania 0,02 s; długość 3 bity; skojarzona z każdą ramką danych; służy do wyróżnienia przesyłanej informacji nawigacyjnej Frame ID- podramka identyfikująca czas trwania 0,04 s; długość 6 bitów; określa typ wiadomości przesyłanych w następnej podramce; umozliwia przesłanie danych w dowolnej kolejności;

43 Integrity- integralność zawiera dane uruchamiające alarm w sytuacji, gdy sygnały docierające z satelitów nie spełniają określonych wymogów, wówczas odbiornik użytkownika sam może zablokować sygnały pochodzące od satelitów, których ten alarm dotyczy. wymogiem jest tutaj jak najmniejsze opóźnienie w odbiorze alarmu Checksum (suma kontrolna) podramka służąca do zweryfikowania poprawności nadawanej wiadomości; długość 27 bitów. Tail Bits- podramka zamykająca; - czas trwania 0,04 s; - sekwencja siedmiu zer.

44 Depesza nawigacyjna składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwszą stanowić będą dane efemerydalne, a drugą almanach. Efemerydy każdego satelity systemu składać się będą z 17 parametrów: - 6 elementów orbity Keplera -6 współczynników harmonicznych -kąt inklinacji orbity -rzędu poprawek LAN (Longitude of the Ascending Node) węzła wstępującego - średnie poprawki ruchu - referencyjny czas efemeryd - dane na moment rozpoczęcia transmisji depeszy IODE, liczące 8 bitów lub parametr IOD (Issue Of Data) liczący 6 bitów i wyżej opisaną ramkę SNF.

45 Almanach systemu składał się będzie z danych o konfiguracji satelitów, poprawki dla pokładowego wzorca czasowego (16 bitów), poprawki służącej odniesieniu do czasu UTC (104 bity) i korelacji z systemem GPS (72 bity). Dane opisujące konfigurację satelitów to: - 12 parametrów opisujących każdą z trzech orbit systemu, po cztery dla każdej: pierwiatek kwadratowy dużej półosi elipsy błędów, promień mimośrodu, kąt inklinacji oraz długość geograficzna węzła wstępującego, łącznie 240 bitów; - 3 parametry zawierające argumenty perygeum pierwszego satelity dla każdej orbity; łącznie 72 bity; - 30 parametrów zawierających średnią anomalię dla każdego z 30 satelitów, łącznie 720 bitów.

46 Typ danych Rozmiar (bit) Czas ważno ności Dotyczy Almanach część I Parametry orbitalne 104 na orbitę 24 na satelitę Kilka dni Całego systemu Almanach część II Poprawki do pokładowych wzorców w czasowych 26 na satelitę 16 okresowo Dzień/ / kilka dni Całego systemu efemerydy 364 na satelitę 4 godziny Jednego satelity Poprawka jonosferyczna (model Klobuchar a) a) 64 Kilka godzin Całego systemu Poprawka jonosferyczna (model punktowy- opracowany dla potrzeb systemów w EGNOS i WAAS) wolny Od 10 minut do kilku godzin Całego systemu Lokalne poprawki różnicower 23 na stację referencyjną,, 37 na satelitę 120 s. Całego systemu Poprawki dla wzorca rubidowego 70 Kilka godzin Jednego satelity Przewidywane grupowe opóźnienie różnicower 8 Kilka godzin Jednego satelity Korelacja systemu z czasem UTC 104 Zależy y od aplikacji Całego systemu Korelacja systemu z czasem GPS 72 Zależy y od aplikacji Całego systemu

47 Jak wiemy, budowa systemu Galileo wciąż się opóźnia. Wynika to z wielu przyczyn. Jednakże Galileo poszczycić się może e dwoma satelitami krążą ążącymi po jego orbitach. Pierwszy z nich wystrzelony, 22 lutego 2006 roku Giove- A, wkrótce będzie b miał swoje trzecie urodziny, drugi z nich Giove- B wyniesiony został na orbitę w zeszłym roku, dnia 27 kwietnia. Satelity transmitują już sygnały. y.

48 Giove-A Podsumowując c trzyletnią pracę Giove A możemy zestawić następuj pujące dane: - operacyjność L1-E5 podczas 3 lat wynosi 65,3% - operacyjnosć L1-E6 wynosi 24.3 % - operacyjność innych to 2.4% - okres bez transmisji żadnego sygnału to zaledwie 8% w skali 3 lat.

49

50 Giove-B Wielkim sukcesem okazało o się wystrzelenie Giove-B,, który jako pierwszy zaczął transmitować GPS-Galileo Galileo sygnały, y, używaju ywając c do tego zoptymalizowanej MBOC- Multiplexed Binary Offset Carrier. 7 Maja udało o się odebrać sygnały y wysłane z Giove-B. Jakość sygnału u nadawanego z satelity będzie miała a wielki wpływ na dokładno adność pozycjonowania. Obecnie sygnał jest poddany analizie. Plan częstotliwości i sygnałów Galileo został sfinalizowany, pozostaje już tylko czekać na jego realizację i ostatecznie wdrożyć teorię w praktykę.

51

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie System GLONASS (Global Navigation Satellite System lub Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i diagnostyka systemów cyfrowych projekt 2015

Niezawodność i diagnostyka systemów cyfrowych projekt 2015 Niezawodność i diagnostyka systemów cyfrowych projekt 2015 Jacek Jarnicki jacek.jarnicki@pwr.edu.pl Zajęcia wprowadzające 1. Cel zajęć projektowych 2. Etapy realizacji projektu 3. Tematy zadań do rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Islam S. K., Haider M. R.: Sensor and low power signal processing, Springer 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/modulation

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI Dr inż. Marcin Szołucha Historia nawigacji satelitarnej 1940 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN (Long Range Navigation);

Bardziej szczegółowo

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna Paweł Kułakowski Nawigacja satelitarna Nawigacja satelitarna Plan wykładu : 1. Zadania systemów nawigacyjnych. Zasady wyznaczania pozycji 3. System GPS Navstar - architektura - zasady działania - dokładność

Bardziej szczegółowo

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania MODULACJA Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji dr inż. Janusz Dudczyk Cel wykładu Przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kryptografia. z elementami kryptografii kwantowej. Ryszard Tanaś Wykład 8

Kryptografia. z elementami kryptografii kwantowej. Ryszard Tanaś  Wykład 8 Kryptografia z elementami kryptografii kwantowej Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas Wykład 8 Spis treści 13 Szyfrowanie strumieniowe i generatory ciągów pseudolosowych 3 13.1 Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Włostowski pok. 467 tel

Krzysztof Włostowski   pok. 467 tel Systemy z widmem rozproszonym ( (Spread Spectrum) Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Systemy SS - Spread Spectrum (z widmem rozproszonym) CDMA Code Division

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

System nawigacji satelitarnej GPS, część 2 Budowa systemu i struktura sygnałów

System nawigacji satelitarnej GPS, część 2 Budowa systemu i struktura sygnałów System nawigacji satelitarnej GPS, część 2 Budowa systemu i struktura sygnałów Osoby, które choćby przez chwilę korzystały z typowego nawigacyjnego odbiornika GPS wiedzą, że posługiwanie się nim jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Satelitarny system nawigacyjny Galileo, przeznaczenie, struktura i perspektywy realizacji.

Satelitarny system nawigacyjny Galileo, przeznaczenie, struktura i perspektywy realizacji. Satelitarny system nawigacyjny Galileo, przeznaczenie, struktura i perspektywy realizacji. Cezary Specht Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademia Marynarki Wojennej w CSpecht@amw.gdynia.pl Satelitarny

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK)

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK) Modulacja i kodowanie - labolatorium Modulacje cyfrowe Kluczowane częstotliwości (FSK) Celem ćwiczenia jest zbudowanie systemu modulacji: modulacji polegającej na kluczowaniu częstotliwości (FSK Frequency

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Cyfrowa transmisja pasmowa. Numer ćwiczenia: 5 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie, architektura, sygnały i serwisy satelitarnego systemu GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Przeznaczenie, architektura, sygnały i serwisy satelitarnego systemu GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Przeznaczenie, architektura, sygnały i serwisy satelitarnego systemu GPS dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Przeznaczenie i zastosowania GPS: Pełna nazwa systemu to NAVSTAR GPS od

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

(c) KSIS Politechnika Poznanska

(c) KSIS Politechnika Poznanska Wykład 5 Lokalizacja satelitarna 1 1 Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska 6 listopada 2011 Satelitarny system pozycjonowania wprowadzenie Charakterystyka systemu GPS NAVSTAR

Bardziej szczegółowo

SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACJI

SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACJI GNSS Global Navigation Satellite Systems Wiadomości ogólne Piotr MIELNIK 22.02.1978 wystrzelono pierwszego satelitę systemu NAVSTAR GPS Nikt wówczas w wczas nie przewidywał,,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 28 marzec 2011 Modulacja i detekcja, rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

- Quadrature Amplitude Modulation

- Quadrature Amplitude Modulation Modulacje cyfrowe Podstawowe modulacje cyfrowe ASK - Amplitude Shift Keying FSK - Frequency Shift Keying PSK - Phase Shift Keying QAM - Quadrature Amplitude Modulation Modulacje cyfrowe Efekywność widmowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Transmisja cyfrowa. (wprowadzenie do tematu)

Transmisja cyfrowa. (wprowadzenie do tematu) Transmisja cyfrowa (wprowadzenie do tematu) Jacek Jarnicki - Politechnika Wrocławska 1 Plan wykładu 1. Systemy transmisji danych ogólna charakterystyka 2. Zakłócenia jako źródło błędów w transmisji 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Cyfrowej

Podstawy Transmisji Cyfrowej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki I Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Podstawy Transmisji Cyfrowej laboratorium Ćwiczenie 4 Modulacje Cyfrowe semestr zimowy 2006/7 W ramach ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe) 1. Deinicja systemu szerokopasmowego z celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) 2. Ogólne schematy nadajników i odbiorników 3. Najważniejsze modulacje (DS, FH, TH) 4. Najważniejsze własności

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK

TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 LAB 7 TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.18 Binarne kluczowanie fazy (BPSK) 1 1. Binarne kluczowanie fazy (BPSK) Ćwiczenie to ma na celu ułatwienie zrozumienia

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane

Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Sygnały cyfrowe Sygnały naturalne (baseband) Sygnały zmodulowane 1 0 0 1 0 0 1 1 przepływność

Bardziej szczegółowo

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego 94 12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego Cele ćwiczenia Badanie właściwości pętli fazowej. Badanie układu Costasa do odtwarzania nośnej sygnału AM-SC. Badanie układu Costasa

Bardziej szczegółowo

GPS Global Positioning System budowa systemu

GPS Global Positioning System budowa systemu GPS Global Positioning System budowa systemu 1 Budowa systemu System GPS tworzą trzy segmenty: Kosmiczny konstelacja sztucznych satelitów Ziemi nadających informacje nawigacyjne, Kontrolny stacje nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK - KATEDRA AUTOMATYKI Technologie Informacyjne www.pk.edu.pl/~zk/ti_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład: Generacja liczb losowych Problem generacji

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

W11 Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych

W11 Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych W11 Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Marek Woda www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Plan wykładu 1. Kody nadmiarowe w systemach transmisji cyfrowej 2. Typy kodów,

Bardziej szczegółowo

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji Naziemne systemy nawigacyjne Wykorzystywane w nawigacji Systemy wykorzystujące radionamiary (CONSOL) Stacja systemu Consol składała się z trzech masztów antenowych umieszczonych w jednej linii w odległości

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowe systemy GNSS

Powierzchniowe systemy GNSS Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Satelitarne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Elementy systemu Moduł naziemny terminale abonenckie (ruchome lub stacjonarne), stacje bazowe (szkieletowa sieć naziemna), stacje kontrolne.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia GPS. błędy spowodowane zmiennością opóźnień: jonosferycznego i troposferycznego, niedokładności efemeryd, błędy zegara satelity,

Ograniczenia GPS. błędy spowodowane zmiennością opóźnień: jonosferycznego i troposferycznego, niedokładności efemeryd, błędy zegara satelity, DGPS 1 Ograniczenia GPS Wiele ograniczeń występujących przy stosowaniu odbiorników GPS usuniętych może być poprzez wykonywanie pomiarów metodami różnicowymi. Ich realizacja może polegać na: wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie. Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie)

Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie. Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie) Modulacje cyfrowe - zastosowania Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie Łączność modemowa, telefaksowa Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie) Systemy bezprzewodowe (ang. Wireless)

Bardziej szczegółowo

Linia pozycyjna. dr inż. Paweł Zalewski. w radionawigacji

Linia pozycyjna. dr inż. Paweł Zalewski. w radionawigacji Linia pozycyjna dr inż. Paweł Zalewski w radionawigacji Wprowadzenie Jednym z zadań nawigacji jest określenie pozycji jednostki ruchomej - człowieka, pojazdu, statku czy samolotu. Pozycję ustala się przez

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Techniki diversity i systemy wieloantenowe. Paweł Kułakowski

Techniki diversity i systemy wieloantenowe. Paweł Kułakowski Tecniki diversity i systemy wieloantenowe Paweł Kułakowski Tecniki diversity Robocza definicja: Tecnika jednoczesnego odbioru kilku sygnałów lub wyboru najlepszego z nic stosowana w celu uniknięcia zaników

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

Sygnały, media, kodowanie

Sygnały, media, kodowanie Sygnały, media, kodowanie Warstwa fizyczna Częstotliwość, widma, pasmo Pojemności kanałów komunikacyjnych Rodzaje danych i sygnałów Zagrożenia transmisji Rodzaje i charakterystyka mediów Techniki kodowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Wpływ szumu na kluczowanie fazy (BPSK)

Wpływ szumu na kluczowanie fazy (BPSK) Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.9 Wpływ szumu na kluczowanie fazy () . Wpływ szumu na kluczowanie fazy () Ćwiczenie ma na celu wyjaśnienie wpływu

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE

SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE dr inż. Janusz DUDCZYK ZAGADNIENIA Cel stosowania modulacji szerokopasmowych; Rodzaje modulacji szerokopasmowych; Wykrywanie i

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Rozwój wirtualnych przyrządów pomiarowych Algorytmy CPS działające na platformie TMX 320C5515e ZDSP USB STICK realizowane w laboratorium FCiPS Rozszerzenie ćwiczeń o

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa Radio Frequency IDentification (RFID) jest ogólnym terminem używanym do określania systemów, w których dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.09 Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego AM 1. Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK)

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK) Modulacja i kodowanie laboratorium Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK) Celem ćwiczenia jest opracowanie algorytmów modulacji i dekodowania dla dwóch rodzajów modulacji

Bardziej szczegółowo

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GPS. dr inż. Paweł Zalewski

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GPS. dr inż. Paweł Zalewski Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GPS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie GPS jest nawigacyjnym systemem satelitarnym zaprojektowanym w celu dostarczenia bieżącej informacji o pozycji, prędkości

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU GALILEO W ODBIORNIKU RADIA PROGRAMOWALNEGO SDR

PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU GALILEO W ODBIORNIKU RADIA PROGRAMOWALNEGO SDR Rafał KOWALIK, Rafał BIEŃCZAK, Andrzej KOMOREK PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU GALILEO W ODBIORNIKU RADIA PROGRAMOWALNEGO SDR W artykule przedstawiono analizę przetwarzania sygnałów systemu Galileo w odbiorniku

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH GPS CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO GPS

OPRACOWANIE DANYCH GPS CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO GPS OPRACOWANIE DANYCH GPS CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO GPS Bernard Kontny Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademia Rolnicza we Wrocławiu ZAGADNIENIA Ogólny opis systemu GPS Struktura sygnału Pomiar kodowy i fazowy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK)

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) Modulacja i kodowanie laboratorium Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) Celem ćwiczenia jest opracowanie algorytmu modulacji i dekodowania dla metody kluczowania amplitudy Amplitude Shift Keying

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

4π 2 M = E e sin E G neu = sin z. i cos A i sin z i sin A i cos z i 1

4π 2 M = E e sin E G neu = sin z. i cos A i sin z i sin A i cos z i 1 1 Z jaką prędkością porusza się satelita na orbicie geostacjonarnej? 2 Wiedząc, że doba gwiazdowa na planecie X (stała grawitacyjna µ = 500 000 km 3 /s 2 ) trwa 24 godziny, oblicz promień orbity satelity

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady kontroli błędów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VI Sprzężenie zwrotne Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacz operacyjny w układach z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym Janusz Brzychczyk IF UJ Sprzężenie zwrotne Sprzężeniem

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ

GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ 27 Władysław Góral GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ Wprowadzenie W roku 2007 mija 50 lat od wprowadzenia na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelity.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa Transmisja satelitarna Wskaźniki jakości Transmisja cyfrowa Elementowa stopa błędów (Bit Error Rate) BER = f(e b /N o ) Dostępność łącza Dla żądanej wartości BER. % czasu w roku, w którym założona jakość

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

Podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych. Przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych

Podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych. Przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych Przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych

Bardziej szczegółowo

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski 01.06.2012 Łukasz Kowalewski 1. Wstęp GPS NAVSTAR (ang. Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging) Układ Nawigacji Satelitarnej Określania Czasu i Odległości. Zaprojektowany i stworzony

Bardziej szczegółowo

Według raportu ISO z 1988 roku algorytm JPEG składa się z następujących kroków: 0.5, = V i, j. /Q i, j

Według raportu ISO z 1988 roku algorytm JPEG składa się z następujących kroków: 0.5, = V i, j. /Q i, j Kompresja transformacyjna. Opis standardu JPEG. Algorytm JPEG powstał w wyniku prac prowadzonych przez grupę ekspertów (ang. Joint Photographic Expert Group). Prace te zakończyły się w 1991 roku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie funkcji modulującej m(t) w szereg potęgowy: B PM 2f m

Rozwinięcie funkcji modulującej m(t) w szereg potęgowy: B PM 2f m Wąskopasmowa modulacja fazy (przypadek k p x(t) max 1) Rozwinięcie funkcji modulującej m(t) w szereg potęgowy: m(t) = e jk px(t) = 1 + jk p x(t) +... Sygnały zmodulowane: z PM (t) Y 0 [1 + jk p x(t)]e

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008 Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i

Bardziej szczegółowo

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania brak kanału v GS =v t (cutoff ) kanał otwarty brak kanału kanał otwarty kanał zamknięty w.2, p. kanał zamknięty Co było na ostatnim wykładzie? Układy cyfrowe Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 2 Systemy modulacji z widmem rozproszonym (spread spectrum) Parametry warunkujące wybór metody modulacji Systemy modulacji z widmem rozproszonym Zjawiska

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE NAWIGACYJNYCH SYSTEMÓW SATELITARNYCH, ICH KOMPATYBILNOŚĆ I MIĘDZYOPERACYJNOŚĆ

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE NAWIGACYJNYCH SYSTEMÓW SATELITARNYCH, ICH KOMPATYBILNOŚĆ I MIĘDZYOPERACYJNOŚĆ PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 22 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2008 JACEK JANUSZEWSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji PROBLEMY EKSPLOATACYJNE NAWIGACYJNYCH SYSTEMÓW SATELITARNYCH, ICH KOMPATYBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak działa telefon komórkowy

Jak działa telefon komórkowy FOTON 137, Lato 2017 17 Jak działa telefon komórkowy Tomasz Kawalec Instytut Fizyki UJ Codziennie korzysta z nich niemal każdy. Większość nie wie jednak, jak działają i jakie zjawiska fizyczne stanowią

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA METODĄ MODULACJI CZĘSTOTLIWOŚCI (FM)

SYNTEZA METODĄ MODULACJI CZĘSTOTLIWOŚCI (FM) Elektroniczne instrumenty muzyczne SYNTEZA METODĄ MODULACJI CZĘSTOTLIWOŚCI (FM) + zniekształcania fazy (PD) Modulacja częstotliwo stotliwości (FM) FM ang. frequency modulation Przypomnienie: zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Charakterystyki częstotliwościowe..........................

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa

Bardziej szczegółowo