Intraspekcja Raport z badania i wskazówki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki"

Transkrypt

1 Intraspekcja Raport z badania i wskazówki

2 Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów dla pracowników. Do udziału w projekcie może zostać zgłoszony każdy intranet, niezależnie od wielkości organizacji, skali systemu, zakresu wykorzystania czy użytej technologii informatycznej. Badanie, którego wyniki zostały przedstawione w niniejszym raporcie, miało miejsce na przełomie roku 2013 i Każdy zgłoszony intranet został przeanalizowany przez ekspertów z zakresu technologii intranetowych oraz projektowania systemów i użyteczności. Zadaniem zaangażowanych w badanie specjalistów była ocena wykorzystywanych przez organizacje rozwiązań intranetowych oraz zasugerowanie ewentualnych zmian usprawniających pracę analizowanych systemów. Uzupełnieniem badania jest zestaw dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania przy projektowaniu i rozwoju narzędzi intranetowych. 2

3 Metodologia Metodologia Intraspekcji zakładała podział na trzy, uzupełniające się obszary oceny: 1. Audyt użyteczności procedura służąca określeniu tego, jak bardzo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika jest system. 2. Badanie opinii użytkowników każdego ze zgłoszonych systemów w zakresie oceny wybranych elementów i treści oraz wskazania funkcjonalności wymagających zmian. 3. Audyt technologiczny oparty na wywiadzie kwestionariuszowym, przeprowadzonym z pracownikami działów IT, dotyczącym technologicznych aspektów funkcjonowania intranetu. W badaniu użyteczności materiał dla audytu stanowiły zrzuty ekranów. W wytycznych dla zgłoszeń wskazano 5 widoków intranetu, kluczowych z punktu widzenia użytkowników. Każdy audyt intranetu przeprowadzony został niezależnie przez 3 ekspertów. Sprawdzano użyteczność rozwiązań na poszczególnych stronach, umiejscowienie standardowych elementów, takich jak wyszukiwarka, nawigacja i o ile stosowano pola logowania. Analizie został poddany również projekt szaty graficznej zarówno pod kątem atrakcyjności wizualnej, jak i użyteczności. W sumie, na tym etapie, eksperci zbadali 25 parametrów, oceniając każdy w skali od 0 do 3 punktów. W audycie technologicznym przeprowadzono dodatkowo pogłębione badanie ankietowe na temat zakresu wykorzystania platformy SharePoint. Ankieta była adresowana do tych uczestników, którzy wskazali SharePoint jako podstawową technologię zgłoszonego intranetu. Analizowanym w badaniu praktykom dotyczącym często wykorzystywanej na potrzeby intranetu technologii Microsoft SharePoint poświęcono osobny rozdział raportu. 3

4 Intraspekcja wyniki badania W niniejszym raporcie znajdują się szczegółowe wyniki badania. Dodatkowo, na ich podstawie, przygotowane zostały porady dotyczące projektowania i wdrażania intranetów w organizacjach. W ramach przeprowadzonego audytu użyteczności, każdy system mógł uzyskać maksymalnie 75 punktów. Średnia ocena w badaniu wyniosła 48 punktów. Na podstawie zgromadzonego materiału zaobserwować można, że polskie intranety wdrażane są i wykorzystywane w profesjonalny sposób, jednak nadal jest miejsce na poprawę i rozwój. Większość przeanalizowanych systemów to narzędzia zaprojektowane w sposób przemyślany, co świadczy o dużej świadomości potrzeb w organizacjach. Ewentualne błędy lub niedopatrzenia wskazane przez badaczy w przeważającej liczbie przypadków nie mają charakteru krytycznego, czyli takiego, który w sposób znaczący utrudniałby użytkownikom pracę z systemem. Wyróżnienia Spośród wszystkich zgłoszonych do badania systemów, postanowiono wybrać najlepsze. Dla intranetów o wyjątkowo wysokiej użyteczności przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach, wyodrębnionych według kryterium wielkości organizacji: W kategorii Małe Intranety wyróżniony został intranet wykorzystywany przez Agencję Zatrudnienia ATERIMA. W kategorii Duże intranety wyróżnienie przyznano systemowi stworzonemu przez Grupę ENERGA. W obu przypadkach na uwagę zasługuje optymalne dopasowanie oferowanych funkcji do oczekiwań użytkowników intranetu. Należy także wyróżnić dobrze zaprojektowaną architekturę informacji oraz profesjonalną, uwzględniającą identyfikację organizacji szatę graficzną. Wysoką użyteczność wyróżnionych rozwiązań potwierdzają opinie pracowników, którzy wzięli udział w ankiecie. 4

5 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Aby intranet był narzędziem chętnie wykorzystywanym przez pracowników, należy zadbać o jego użyteczność i funkcjonalność. Prace najlepiej rozpocząć od odpowiedniego zaplanowania procesu jego tworzenia. Wygląd serwisu Wygląd serwisu w sposób pośredni wpływa na jego użyteczność im jest on bardziej atrakcyjny i przejrzysty, tym chętniej użytkownicy z niego korzystają. Z perspektywy wyników badania, warto zwrócić uwagę na dwa zagadnienia związane z wizualną stroną tego typu systemów. Projektując intranet należy określić, w jaki sposób szata graficzna systemu związana będzie z elementami systemu identyfikacji wizualnej organizacji. Większość z analizowanych serwisów w wyraźny sposób akcentuje to powiązanie poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu swojego logo. Drugą kwestią dotyczącą wyglądu intranetu jest zastosowana w jego obrębie kolorystyka. Częstą praktyką jest wykorzystywanie kolorów nawiązujących do identyfikacji wizualnej organizacji. W większości przypadków jest to słuszna decyzja, jednak przy jej podejmowaniu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Po pierwsze optymalna kolorystyka serwisu powinna pozwalać użytkownikowi na dłuższą pracę w systemie. W związku z tym, niewskazane jest użycie zbyt jaskrawych lub zbyt ciemnych barw. 5

6 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Po drugie, niektóre elementy systemu, na przykład nawigacja, powinny w sposób wyraźny odcinać się od pozostałych sekcji. W tym celu można zastosować odpowiednie, graficzne wyróżnienie, na przykład korzystając z odmiennego tła czy większego stopnia fontu. Dzięki zastosowaniu powyższych wskazówek, narzędzie staje się bardziej profesjonalne, wzrasta także zaufanie do niego. Pomaga to również w budowaniu tożsamości organizacji wśród pracowników. Standardowe elementy Standardowe elementy intranetu, takie jak wyszukiwarka czy nawigacja, powinny być zlokalizowane w sposób, który umożliwia szybkie i intuicyjne ich użycie. Przede wszystkim należy zadbać o to, by ich rozmieszenie było niezmienne w obrębie całego systemu. Sytuacja, w której na różnych stronach intranetu zmienia się położenie wyszukiwarki w znaczący sposób utrudnia pracę, obniżając przy tym jego użyteczność. Powyższe wytyczne dotyczą również elementów związanych z obsługą logowania, oczywiście jeżeli takie występują w obrębie danego systemu (duża część organizacji wykorzystuje mechanizm automatycznego logowania użytkownika, o ile ma on dostęp do firmowego profilu). Strona główna Strona główna intranetu powinna umożliwiać użytkownikowi szybkie zapoznanie się z nowymi treściami, za każdym razem kiedy ten loguje się do systemu. To zadanie może być realizowane w oparciu o koncepcję dashboardu, czyli ekranu podsumowującego najważniejsze treści i aktualizacje oraz umożliwiającego dostęp do ważnych funkcji. 6

7 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Zastosowanie punktów startowych, czyli odnośników do najczęściej wykorzystywanych sekcji, przyspiesza pracę użytkownika. Dzięki nim, nie musi on szukać często używanych funkcjonalności, takich jak książka adresowa, rejestr dokumentów, czy najnowsze komunikaty. Poprzez umieszczenie w widocznym miejscu odnośników do tych sekcji można w sposób znaczący podnieść efektywność wykorzystywanego narzędzia. Jednym z głównych problemów zaobserwowanych w audycie użyteczności w większości badanych intranetów jest kwestia związana z uporządkowaniem strony głównej intranetu. Dobór treści na stronę główną nie może być przypadkowy. Uporządkowana strona główna zawiera najbardziej potrzebne, najczęściej wykorzystywane przez pracowników sekcje lub odnośniki do nich, a jednocześnie nie jest nimi przepełniona. Na przykład lepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie widocznego odnośnika do książki adresowej, niż publikowanie na głównej witrynie listy z kontaktami do wszystkich pracowników. Zaprojektowana zgodnie z powyższymi założeniami strona główna stanowi dla użytkowników miejsce startowe, które nie tylko prezentuje przegląd najnowszych informacji, ale również ułatwia poruszanie się po intranecie, dzięki punktom startowym. Takie podejście do konstrukcji strony głównej można zaobserwować w większości zgłoszonych do badania intranetów. Ciekawym, choć rzadko wykorzystywanym w polskich intranetach rozwiązaniem, jest możliwość personalizacji systemu, na przykład poprzez tworzenie własnego zestawu najpotrzebniejszych odnośników lub zmianę wyglądu, czy układu strony głównej. W przypadku systemów intranetowych taka podstawowa personalizacja może być pomocna i zwiększać efektywność pracy z systemem. 7

8 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Nawigacja Jednym z najważniejszych elementów każdego serwisu jest architektura informacji i nawigacja. Szczególnie jest to istotne w przypadku rozbudowanych i zaawansowanych systemów, jakimi są intranety. Dlatego już na etapie projektowania warto zatroszczyć się o jak największą intuicyjność tego elementu. Należy zadbać o to, aby architektura informacji w intranecie odzwierciedlała perspektywę pracownika, a nie organizacji. Niestety większość badanych intranetów ignoruje tę praktykę, a nawigacja odwzorowuje najczęściej strukturę organizacyjną. Uwzględnienie perspektywy pracownika to podejście, w którym główne elementy nawigacji powinny zostać nazwane i zorganizowane w sposób mu przyjazny, ułatwiający nie tylko poruszanie się po intranecie, ale przede wszystkim pracę w systemie. W przypadku rozbudowanych serwisów, za optymalną przyjmuje się liczbę od 7 do 9 pozycji, co w przypadku badanych systemów stanowiło standard. Zastosowana w nawigacji terminologia powinna być uniwersalna i przyjazna dla każdego użytkownika, również takiego, który rozpoczyna pracę w danej organizacji. Zgodnie z konwencjami użyteczności bardziej złożona witryna, a taką jest każdy intranet, powinna wyświetlać informację o tym, gdzie aktualnie w jej strukturze znajduje się użytkownik. Cel ten można osiągnąć na co najmniej dwa sposoby: 1. wyróżnienie aktywnej sekcji w nawigacji; 2. użycie okruszków chleba. Efekt wyróżnienia w nawigacji uzyskać można albo poprzez podświetlenie danego elementu lub zastosowanie dodatkowego koloru. Natomiast, tak zwane okruszki chleba (ang. breadcrumbs), najczęściej umieszczane są w górnej części strony, tuż nad belką nawigacji horyzontalnej. Pokazują one zagłębienie użytkownika w strukturze systemu najczęściej ze strony startowej do aktualnej pozycji, jednocześnie umożliwiają szybki powrót do wyżej zlokalizowanych sekcji. 8

9 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Wyszukiwarka Dzięki dobrze skonstruowanej wyszukiwarce, użytkownicy intranetu mają szansę na szybsze i bardziej efektywne wykorzystywanie tego narzędzia w codziennej pracy. Kwestią najważniejszą jest jednakowe umiejscowienie wyszukiwarki na każdej z podstron. Stosowanie spójnej lokalizacji wpływa na komfort pracy wszystkich użytkowników. Analizowane intranety w większości mają konsekwentnie umieszczoną wyszukiwarkę, przy czym nierzadko jest ona słabo wyróżniona w układzie graficznym stron. Jednym z bardziej istotnych narzędzi każdej wyszukiwarki jest możliwość filtrowania i zawężania wyników wyszukiwania, na przykład ze względu na okres ostatniej modyfikacji plików lub ich rozszerzenie. Jest to szczególnie ważne przy dużej liczbie wyników. Większość badanych organizacji z powodzeniem wykorzystuje tego typu rozwiązania w swoich intranetach. Wygodę wyszukiwania podnosi również wyróżnienie w wynikach szukanej frazy, typu i tytułu pliku. Niektóre organizacje decydują się na zamieszczanie dodatkowych informacji dla pojedynczych pozycji wyników wyszukiwania, takich jak: tytuł strony, podsumowanie treści strony, informację o autorze, dacie publikacji i rozmiarze oraz adres URL. W konsekwencji użytkownik może skupić się na interesującym go typie informacji i na tej podstawie podjąć decyzję o skorzystaniu z wyniku wyszukiwania. 9

10 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Ważną funkcją wyszukiwarki intranetowej jest możliwość zaawansowanego wyszukiwania treści. Jest to element istotny zwłaszcza w rozbudowanych systemach, w których gromadzona jest duża ilość danych. Dopracowane narzędzie, umożliwiające bardziej precyzyjne określenie parametrów wyszukiwania, z pewnością usprawnia pracę użytkownikom poszukującym konkretnych informacji czy wersji dokumentów. Ciekawą i godną polecenia praktyką zidentyfikowaną w badaniu, jest stosowanie rozbudowanych komunikatów, w przypadku braku wyników wyszukiwania. W takiej sytuacji użytkownik otrzymuje nie tylko powiadomienie o niepowodzeniu akcji, ale również uzyskuje poradę dotyczącą możliwego rozwiązania takiego problemu. Przykładowy komunikat może wyglądać w następujący sposób: Brak wyników wyszukiwania spróbuj skorzystać z bardziej ogólnej frazy lub sprawdź frazę pod kątem literówek. 10

11 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Informacje dla pracownika Intranet może znacząco ułatwiać przepływ informacji wewnątrz organizacji. Informacja udostępniana w systemie może być kierowana do różnych grup, także nowych pracowników w organizacji. Duża część przebadanych systemów oferuje poradniki dla nowych pracowników. Dzięki takim materiałom nowozatrudnionym osobom łatwiej jest się wdrożyć w strukturę organizacji oraz w obowiązki związane z nowym stanowiskiem. Prezentacja struktury organizacyjnej jest istotna zwłaszcza w dużych, rozproszonych organizacjach. Z obserwacji wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie interaktywnego, przejrzystego schematu, który uwzględniałby umiejscowienie konkretnego pracownika w strukturze organizacyjnej. Możliwość klikania w elementy struktury na interaktywnym schemacie jest o tyle istotna, że ułatwia uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat wybranej osoby, takich jak dane kontaktowe lub krótki opis. Coraz wyraźniejszym trendem staje się, koncepcja social intranet, wedle której intranet powinien nie tylko spełniać cele organizacji, ale również pozytywnie wpływać na komunikację między użytkownikami oraz wzmacniać relacje między nimi. Wśród najbardziej popularnych przykładów, można wymienić opcję dodawania zdjęć pracowników w książce adresowej. Interesującym rozwiązaniem w tym zakresie jest również tablica ogłoszeń oraz "organizacyjny autostop" narzędzie ułatwiające pracownikom wspólne dojazdy do miejsca pracy. 11

12 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Z perspektywy pracownika szczególnie wartościowa wydaje się być możliwość elektronicznego składania deklaracji i wniosków na przykład urlopowych. Coraz więcej organizacji wdraża rozwiązania wspierające składanie wniosków w intranecie oraz ich obieg elektroniczny, skracając przez to czas procesu decyzyjnego. W tym obszarze, interesującym rozwiązaniem jest również możliwość zaznaczania absencji we wspólnym kalendarzu, do którego dostęp mają współpracownicy. Dobrą praktyką przy udostępnianiu plików, szczególnie w przypadku ich dużych rozmiarów lub mniej popularnych, specjalistycznych formatów, jest informowanie użytkowników o ich rozmiarach oraz formacie. Informacja taka jest szczególnie cenna w przypadku, kiedy pracownicy korzystają z bezprzewodowej transmisji danych, dostępu zdalnego, urządzeń mobilnych lub po prostu mogą nie dysponować aplikacją niezbędną do otworzenia nietypowego rodzaju pliku. Sekcja, w której znaleźć można zbiór wykorzystywanych w organizacji dokumentów, wzorów umów, czy aktów prawnych jest istotna dla szerokiego grona użytkowników. Warto więc zadbać o aktualność i niepowtarzalność zasobów. Niestety część badanych organizacji, we wspomnianych sekcjach, przechowuje dane, które są zduplikowane lub częściowo nieaktualne. 12

13 Jak pracownicy oceniają intranet? Podczas Intraspekcji przebadane zostały opinie pracowników na temat funkcjonowania intranetu w ich organizacjach. W specjalnie przygotowanej ankiecie znalazły się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Większość badanych dobrze ocenia wykorzystywane systemy. Z jednej strony wynik ten świadczy o efektywności intranetów, z drugiej informacja ta jest sygnałem do ewentualnych zmiany w obrębie tego narzędzia. Ponad połowa ankietowanych (54%) oceniła obsługę nawigacji jako stosunkowo łatwą, natomiast dla blisko 30% jest ona w pełni intuicyjna. Podobnie przedstawiają się dane dotyczące łatwości znalezienia potrzebnych informacji w intranecie. W ocenie ponad 79% ankietowanych informacje publikowane w serwisie są w większości aktualne, a ponad połowa przebadanych osób (57%) uznała, że są one pomocne w pracy. Dowodzi to przede wszystkim, że intranet jest narzędziem wspierającym wykonywanie codziennych obowiązków i z tego względu warto dbać o aktualność i przydatność prezentowanych w witrynie treści. 13

14 Jak pracownicy oceniają intranet? Zdecydowana większość przebadanych użytkowników (82%), korzysta z intranetu kilka razy dziennie a w większości przypadków użytkownicy łączą się z systemem za pomocą komputerów stacjonarnych lub laptopów. Jednak można również zaobserwować stosunkowo dużą liczbę użytkowników korzystających z wersji mobilnej intranetu (18%). Jak pokazują badania, intranet jest narzędziem najczęściej wykorzystywanym w warunkach biurowych jedynie niespełna 16% użytkowników wykorzystuje go poza organizacją. Nieco niepokojącą informacją jest fakt, że zaledwie 16% ankietowanych uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym obsługi intranetu, zorganizowanym przez organizację. Takie warsztaty z pewnością pozawalają uniknąć wielu błędów oraz pozawalają pracownikom na szybsze wdrożenie się w pracę nowego systemu, zwłaszcza jeśli jest on rozbudowany. 14

15 Jak pracownicy oceniają intranet? Potrzeby i oczekiwania pracowników Za pomocą ankiety, zbadane zostały potrzeby i oczekiwania użytkowników względem wykorzystywanego narzędzia. Poniżej zaprezentowane zostały najczęściej pojawiające się odpowiedzi. Zdecydowana większość pracowników badanych organizacji, przykłada dużą wagę do aktualnej i kompletnej książki adresowej, która poza podstawowymi danymi teleadresowymi, takimi jak numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres oraz adres korespondencyjny, zawierałaby dodatkowe informacje: zdjęcie pracownika, czy dokładną lokalizację miejsca pracy (budynek, piętro, pokój). Innym, ważnym elementem intranetu, jest dla użytkowników, wspominana wcześniej, sekcja umożliwiająca dostęp do aktualnie wykorzystywanych w organizacji plików: wzorów umów i dokumentów, rozporządzeń lub wniosków. Dużym ułatwieniem jest również możliwość wypełniania i przesyłania niektórych formularzy (między innymi wniosków urlopowych) drogą elektroniczną. Ciekawym zjawiskiem, występującym zwłaszcza w większych organizacjach jest, sygnalizowana przez pracowników, potrzeba "bycia na bieżąco" z wydarzeniami zachodzącymi wewnątrz tych organizacji. Dotyczy to zarówno informacji istotnych w kontekście biznesowym, na przykład wiadomości o nowych inwestycjach, osiągnięciach finansowych, czy przyznanych wyróżnieniach, ale również spraw natury społecznej i socjalnej, takich jak relacja ze spotkania pracowników, czy wyjazdu integracyjnego danego działu. Publikowanie takich informacji prowadzi do lepszej integracji zespołu i zwiększa zaangażowanie pracowników w życie organizacji. 15

16 Trendy technologiczne Większość badanych organizacji wypada dobrze w kontekście technologicznych aspektów funkcjonowania intranetów. Działy IT wydają się radzić sobie z wymaganiami administracyjnymi i bezpieczeństwa w odniesieniu do intranetu. Poza pojedynczymi przypadkami rozwiązań przestarzałych, stosowane przez organizacje narzędzia i rozwiązania bazują na sprawdzonych na rynku technologiach i dobrych praktykach, przy czym nie można mówić o pogoni za nowinkami. Chmura i technologie mobilne stosunkowo powoli wkraczają do polskich intranetów. Organizacje inwestują przede wszystkim w rozwój aplikacji i procesów (workflow) oraz integrację z innymi systemami IT. Informacje dotyczące utrzymania i rozwoju intranetów po stronie IT wskazują, że organizacje odpowiedzialnie i świadomie pochodzą do wykorzystania tego narzędzia pracy. Trendy projektowe Znakomita większość działów IT wskazuje, że posiada procedury backupu i odtwarzania danych dla intranetu (87%). Zapewnia to odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie, jak i (w parze z wirtualizacją) pozwala zminimalizować ewentualne okresy niedostępności systemu w przypadku awarii. Jednocześnie większość organizacji potwierdza, że bieżące zaangażowanie personelu IT w utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania intranetu nie jest mocno obciążające. Wymiar działań administracyjnych nie przekracza średnio 4 godzin tygodniowo. Organizacje albo posiadają wiedzę na temat utrzymania i poprawnego funkcjonowania systemu, albo korzystają z usług firm zewnętrznych, zazwyczaj tych, które zajmowały się wdrożeniem systemu. 16

17 Trendy technologiczne Wszyscy uczestnicy badania korzystają z intranetu uruchomionego na własnej infrastrukturze (on premise) w wewnętrznej sieci organizacji. Mimo dostępnych na rynku rozwiązań hostowanych zewnętrznie lub narzędzi i platform intranetowych w tzw. chmurze (ang. cloud computing) żadna z organizacji biorących udział w badaniu nie wskazała takiej technologii jako podstawy budowy własnego intranetu. Dodatkowo, dwie trzecie uczestników badania (65%) korzysta z technologii wirtualizacyjnych przynajmniej dla jakiegoś fragmentu infrastruktury serwerowej odpowiedzialnej za dostarczanie usług intranetowych. Większość organizacji korzysta ze zintegrowanego uwierzytelniania dla intranetu. Oznacza to, że logowanie do portalu odbywa się na podstawie poświadczeń wprowadzanych przez użytkownika przy logowaniu do komputera i pracownik nie ma potrzeby wpisywania hasła przy korzystaniu z intranetu. Wiodącą przeglądarką wśród przeglądarek internetowych wykorzystywanych w badanych organizacjach jest Internet Explorer (75% wskazań respondenci mogli wskazać 2 przeglądarki). Za nim plasuje się Mozilla FireFox (60%), a daleko po niej Chrome (25%). Inne przeglądarki praktycznie nie pojawiają się w zestawieniu. Rekomendacje techniczne i dobre praktyki Governance plan dla intranetu to dokument określający obszary odpowiedzialności, podział ról i procedury związane z konfiguracją, bieżącym wykorzystaniem i rozwojem systemu. Opracowanie takiego dokumentu porządkuje procesy związane z intranetem i leży w interesie wszystkich przedstawicieli organizacji mających do czynienia z portalem. 17

18 Trendy technologiczne Jasny podział obowiązków i uprawnień jest kluczowy dla zapewnienia warunków bezpiecznego rozwoju nowych obszarów informacyjnych i funkcji intranetu ze względu na różne wymagania biznesowe, wiele osób zaangażowanych we wdrożenie oraz aspekty technologiczne. Jednocześnie wdrożony governance plan jest gwarantem zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa danych w istniejących obszarach portalu. Ważne jest opracowanie, wdrożenie i regularne testowanie procedury odzyskiwania danych (ang. disaster recovery), która spełnia wymagania biznesowe organizacji. Takie podejście zapewni bezpieczeństwo danych portalu oraz ograniczy czas niedostępności aplikacji w przypadku awarii. Należy rozważyć zarówno przygotowanie i wdrożenie procedury odzyskiwania danych dla awarii krytycznej w sytuacji, gdy niemożliwe jest korzystanie z intranetu lub z jego kluczowych funkcji, jak i procedury wykonywania bieżących kopii zapasowych i odtwarzania. Procedura wykonania backupu i całe rozwiązanie zabezpieczające powinny być tak zaprojektowane, aby nie obciążały nadmiernie serwerów ani sieci. Zapewnienie wsparcia technicznego dla intranetu we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowanych dostawców IT jest kluczowym zadaniem służb IT dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu usług intranetowych. Wsparcie techniczne powinno gwarantować pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników, zapewniać sprawne usuwanie awarii i błędów systemu w przypadku ich wystąpienia, uwzględniając wymagania organizacji dotyczące ciągłości działania systemu, a także dokonywać wymaganych aktualizacji i konfiguracji intranetu. 18

19 Organizacja pracy grupowej w intranecie (SharePoint) 19

20 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Duża grupa uczestników badania wskazała technologię Microsoft SharePoint jako platformę wykorzystywaną do budowy intranetu. Dla tych respondentów została przygotowana w badaniu dodatkowa ankieta. W tym rozdziale przedstawiono wyniki badania oraz trendy w wykorzystaniu poszczególnych funkcji technologii SharePoint dla potrzeb budowy intranetów. W ramach analizy wyników ankiet oraz załączonych do zgłoszenia widoków intranetu brano pod uwagę następujące elementy: 1. Wersja produktu SharePoint wykorzystywana w organizacji; 2. Funkcje podstawowe SharePoint niewykorzystywane w organizacji; 3. Wykorzystywane funkcje Enterprise CAL w przypadku posiadania takich licencji; 4. Sposób zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści (dokumentów); 5. Branding SharePoint; 6. Wyszukiwanie podejście do wykorzystania silnika wyszukiwania przez redaktorów i administratorów. Wersja SharePoint Wyniki badania pokazują, że ponad trzy czwarte badanych organizacji posiada nowsze wersje platformy SharePoint (2010, 2013). Podobny odsetek korzysta z wersji serwerowej produktu (w odróżnieniu od wersji opartej o licencje systemu operacyjnego Microsoft Windows Server Services/Foundation). 20

21 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Wykorzystanie nowszych wersji produktu, poza nowymi funkcjonalnościami, prezentującymi większą koncentrację na użytkowniku oraz narzędziami społecznościowymi, zapewnia lepszą kompatybilność aplikacji SharePoint z nowymi wersjami produktów Office oraz przeglądarkami internetowymi. Nowe wersje aplikacji SharePoint posiadają także lepsze możliwości obsługi dla urządzeń mobilnych. Wykorzystanie nowych wersji jest istotne również punktu widzenia wsparcia ze strony Microsoft, które jest powoli wygaszane w przypadku starszych wersji oprogramowania. Wykorzystanie Enterprise CAL Około jedna trzecia (30%) organizacji zgłoszonych do badania i korzystających z SharePoint wykorzystuje funkcjonalności oferowane przez dodatkową licencję dostępową Microsoft SharePoint Enterprise CAL i co ciekawe, w przypadku gdy ta licencja jest wykorzystywana, objęci są nią zawsze wszyscy użytkownicy intranetu. W wykorzystaniu funkcji SharePoint dostępnych w ramach Enterprise CAL dominują usługi wykorzystywane do tworzenia raportów i rozwiązań business intelligence: PerformancePoint Services i Excel Services oraz usługi tworzenia i publikowania formularzy Forms Services. Żadna z badanych organizacji korzystająca z Enterprise CAL nie wskazała użycia funkcji Visio Services, która pozwala na wizualizację danych liczbowych oraz przestrzennych. Można ją także wykorzystać do udostępnienia interaktywnych schematów organizacyjnych. Wykorzystywanie w obszarach intranetu narzędzi PerformancePoint Services i Excel Services daje twórcom intranetu platformę dla aplikacji klasy business intelligence. Różne możliwości wizualizacji i prezentacji danych dla użytkowników sprawiają, że dane, które mają być dostarczane odbiorcom, mogą zostać udostępnione w takiej oprawie, jaka najlepiej odpowiada charakterowi ich wykorzystania. 21

22 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Użycie formularzy InfoPath pozwala na stworzenie zaawansowanych narzędzi do gromadzenia informacji wprowadzanych przez użytkowników. Formularze budowane na bazie tej technologii, poza daleko posuniętym dostosowaniem graficznym, mogą być wielomodułowe i dynamicznie zmieniać swoją strukturę w zależności od wprowadzonych danych. W przypadku niektórych potrzeb biznesowych Forms Services pozwalają także na budowę dedykowanych aplikacji wykorzystujących funkcję inteligentnych, interaktywnych formularzy. Wykorzystanie funkcji platformy SharePoint Potencjał rozwojowy wdrożeń intranetów w technologii SharePoint jest bardzo duży. Wiele organizacji nie wykorzystuje wszystkich dostępnych w platformie funkcji i modułów. W obszarze tworzenia aplikacji intranetowych połowa organizacji wykorzystujących Microsoft SharePoint tworzy własne mini-aplikacje z wykorzystaniem SharePoint Designer lub programując rozwiązania we własnym zakresie (Visual Studio). Także połowa badanych organizacji rozbudowuje platformę SharePoint zamawiając dedykowane rozwiązania u firm zewnętrznych. Natomiast, co czwarta badana organizacja wskazuje, że korzysta wyłącznie z elementów oferowanych w platformie z pudełka, a tylko co dziesiąta kupuje u dostawców gotowe komponenty. Dwie trzecie badanych organizacji wykorzystujących jako platformę intranetu technologię Microsoft SharePoint wykorzystuje w jakimś zakresie mechanizmy workflow. 22

23 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Większość z tych organizacji korzysta z wbudowanych workflow SharePoint (m.in. zatwierdzanie, publikacja treści), połowa wykorzystuje procesy workflow tworzone przez zaawansowanych użytkowników z wykorzystaniem aplikacji SharePoint Designer i / lub Visio, połowa wykorzystuje dedykowane procesy workflow, zaprojektowane, wykonane i wdrożone przez firmę zewnętrzną. Stosunkowo niepopularne są zakupy gotowej aplikacji z osadzonymi procesami lub narzędzi firm trzecich do graficznego projektowania procesów przez użytkowników. Rzadko wykorzystywane funkcje Praktycznie nieznanym przez uczestników badania zagadnieniem jest opcja obsługi poczty przychodzącej. Zarówno w przypadku wykorzystania dedykowanych bibliotek dla dokumentów udostępnianych w intranecie, jak i bibliotek w witrynach zespołów roboczych, możliwość przekazania do biblioteki plików bezpośrednio z załączników poczty elektronicznej stanowi duże ułatwienie w pracy z dokumentami. SharePoint pozwala na wprowadzenie konfiguracji, która umożliwia przesyłanie wiadomości na mailowy adres wybranej biblioteki SharePoint. W takim przypadku, załączniki są wprowadzane do biblioteki dokumentów jako jej elementy. SharePoint posiada również możliwości wykorzystania danych zewnętrznych (np. z bazy danych) jako listy SharePoint tzw. listy zewnętrzne. Stworzenie i udostępnienie użytkownikom takiej listy nie wymaga prac programistycznych, a jedynie działań konfiguracyjnych. Lista taka może być elementem mini-aplikacji biznesowej pomagającej użytkownikom w realizacji działań operacyjnych. 23

24 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Z otrzymanych ankiet wynika, że organizacje, korzystające z SharePoint, stosują narzędzia zabezpieczania dostępu do informacji (wykorzystanie polityk Information Rights Management / Rights Management Services). Narzędzia te dają możliwość zabezpieczania plików przechowywanych w bibliotekach SharePoint przed nieupoważnionym dostępem, także po pobraniu plików z intranetu. Specjalny mechanizm szyfrowania danych może być wykorzystywany do szczególnie wrażliwych informacji. Dzięki niemu można zdefiniować którzy użytkownicy mają mieć dostęp do treści dokumentu oraz jakie operacje mogą na nim wykonywać (modyfikacje, zapis, wydruk). W niektórych scenariuszach zastosowania technologii IRM możliwe jest także czasowe ograniczenie dostępu do treści. Osoby nieupoważnione nie będą w stanie otworzyć pliku nawet jeśli dostał się on w niepowołane ręce. Wiele organizacji, posiadających skonfigurowane usługi wyszukiwania SharePoint, wykorzystuje je tylko w podstawowym zakresie. Do rzadziej wykorzystywanych, a bardzo poprawiających skuteczność wyszukiwania, mechanizmów należą: promowane wyniki; tezaurus; analizy wyników i kwerend. Użycie mechanizmu promowanych wyników jest bardzo dobrym sposobem na dostarczenie rekomendowanych treści portalu intranetowego użytkownikom. Jednocześnie, pozwala ono redaktorom i administratorom w taki sposób dobierać promowane wyniki wyszukiwania, aby wartość informacyjna dostarczana pracownikom była jak największa. Uruchomienie i wykorzystanie mechanizmów analizy wyników wyszukiwania i kwerend oraz dostępnych dla nich raportów pozwala na lepsze zrozumienie sposobów wyszukiwania i fraz wykorzystywanych do wyszukiwania w organizacji przez użytkowników. 24

25 Jak organizacje dostarczają aplikacje i rozwiązania SharePoint? 25

26 Podsumowanie Dane przedstawione w tym raporcie dotyczą trendów projektowych, obecnych na polskim rynku intranetów w 2013 roku. Zaobserwować można coraz większą profesjonalizację tego typu systemów, zwłaszcza w zakresie wsparcia technicznego oraz dostosowania ich do rosnących potrzeb pracowników. Większość badanych intranetów cechuje się przemyślaną architekturą informacji, która w sposób znaczący ułatwia użytkownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Na uwagę zasługuje również trend związany z social intranet coraz więcej organizacji decyduje się na wprowadzanie funkcjonalności ułatwiających komunikację i integrację w zespole. Informacje na temat kolejnych edycji Intraspekcji znaleźć można na stronie projektu: Organizatorzy EDISONDA Sp. z o.o. Computer Plus Kraków S.A. 26

27 Checklista: Jak zapanować nad SharePointem w organizacji? Udostępniaj użytkownikom narzędzia do pracy grupowej oraz narzędzia social networking, pod warunkiem, że wprowadzone zostały procedury dotyczące określania właścicieli procesów, zasad monitorowania (i wygaszania) zasobów związanych z pracą grupową. Tworząc nowe aplikacje i rozwiązania, koniecznie zarządzaj wymaganiami, ustal osoby odpowiedzialne i dokumentuj to, co zostało wykonane. Monitoruj wykorzystanie poszczególnych narzędzi i sekcji intranetu a także wdróż mechanizmy śledzenia zapotrzebowania na nowe moduły. Organizuj szkolenia dla użytkowników, dotyczące zaawansowanych, mniej intuicyjnych funkcji i narzędzi. Dbaj o bezpieczeństwo techniczne instalacji: backup, procedury disaster recovery, zaplecze techniczne oraz instalację testową. Opracuj dokument governance plan, zwłaszcza w przypadku dynamicznie rozbudowywanego środowiska SharePoint. 27

28 Checklista: Jak zaprojektować użyteczny intranet? Zadbaj o to, aby szata graficzna intranetu była spójna z identyfikacją wizualną Twojej organizacji, a jednocześnie pozwalała na dłuższą pracę w systemie. Umieszczaj standardowe elementy (wyszukiwarka, nawigacja) w łatwo dostępnej i stałej lokalizacji. Projektując stronę główną serwisu, zadbaj o to, by treści na niej publikowane, były w odpowiedni sposób uporządkowane. Umieść na stronie głównej punkty startowe oraz odnośniki do najpopularniejszych sekcji i dokumentów. Projektując architekturę informacji zadbaj, by uwzględniała ona perspektywę pracownika. Pamiętaj, aby intranet informował użytkownika w jakiej sekcji systemu przebywa on aktualnie. Umożliwiaj zaawansowane wyszukiwanie oraz filtrowanie wyników. Zamieść poradnik dla nowych pracowników, w którym znajdą informacje, niezbędne do wykonywania nowych obowiązków. 28

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. INTRASPEKCJA - ogólnopolskie badanie intranetów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. INTRASPEKCJA - ogólnopolskie badanie intranetów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN INTRASPEKCJA - ogólnopolskie badanie intranetów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami konkursu pod nazwą Intraspekcja I edycja (dalej zwanego Konkursem ) są EDISONDA Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Biuro bez papierów? To łatwiejsze niż myślisz. System Paperless Office to rozwiązanie dzięki któremu będziesz w stanie usprawnić

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, w POMOCY znajdziecie informacje i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK Libra i korzystać z dostępnych narzędzi

Drodzy Czytelnicy, w POMOCY znajdziecie informacje i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK Libra i korzystać z dostępnych narzędzi Strona pomocy: widok po wejściu na stronę: prosty; przejrzysty; przyciski/buttony do danych tematów/zagadnień. Po wybraniu przycisku/buttonu przeniesienie do danej sekcji tematycznej. Drodzy Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów.

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Większości procesów biznesowych występujących w organizacji towarzyszą dokumenty.

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. NASZE PORTFOLIO Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Nice IT. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. OD A DO Z. Naszym celem jest dostarczyć Państwu

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu WNIOSKOMAT

Rozwój systemu WNIOSKOMAT Rozwój systemu WNIOSKOMAT Wersja 1.0 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ISCG Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa Biurowiec

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł ankiet. Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe

Moduł ankiet. Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe Moduł ankiet Kompleksowe rozwiązanie e-mail marketingowe WPROWADZENIE System SARE udostępnia moduł umożliwiający przeprowadzanie zaawansowanych badań internetowych. Dostępne w ramach systemu narzędzie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo