Intraspekcja Raport z badania i wskazówki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki"

Transkrypt

1 Intraspekcja Raport z badania i wskazówki

2 Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów dla pracowników. Do udziału w projekcie może zostać zgłoszony każdy intranet, niezależnie od wielkości organizacji, skali systemu, zakresu wykorzystania czy użytej technologii informatycznej. Badanie, którego wyniki zostały przedstawione w niniejszym raporcie, miało miejsce na przełomie roku 2013 i Każdy zgłoszony intranet został przeanalizowany przez ekspertów z zakresu technologii intranetowych oraz projektowania systemów i użyteczności. Zadaniem zaangażowanych w badanie specjalistów była ocena wykorzystywanych przez organizacje rozwiązań intranetowych oraz zasugerowanie ewentualnych zmian usprawniających pracę analizowanych systemów. Uzupełnieniem badania jest zestaw dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania przy projektowaniu i rozwoju narzędzi intranetowych. 2

3 Metodologia Metodologia Intraspekcji zakładała podział na trzy, uzupełniające się obszary oceny: 1. Audyt użyteczności procedura służąca określeniu tego, jak bardzo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika jest system. 2. Badanie opinii użytkowników każdego ze zgłoszonych systemów w zakresie oceny wybranych elementów i treści oraz wskazania funkcjonalności wymagających zmian. 3. Audyt technologiczny oparty na wywiadzie kwestionariuszowym, przeprowadzonym z pracownikami działów IT, dotyczącym technologicznych aspektów funkcjonowania intranetu. W badaniu użyteczności materiał dla audytu stanowiły zrzuty ekranów. W wytycznych dla zgłoszeń wskazano 5 widoków intranetu, kluczowych z punktu widzenia użytkowników. Każdy audyt intranetu przeprowadzony został niezależnie przez 3 ekspertów. Sprawdzano użyteczność rozwiązań na poszczególnych stronach, umiejscowienie standardowych elementów, takich jak wyszukiwarka, nawigacja i o ile stosowano pola logowania. Analizie został poddany również projekt szaty graficznej zarówno pod kątem atrakcyjności wizualnej, jak i użyteczności. W sumie, na tym etapie, eksperci zbadali 25 parametrów, oceniając każdy w skali od 0 do 3 punktów. W audycie technologicznym przeprowadzono dodatkowo pogłębione badanie ankietowe na temat zakresu wykorzystania platformy SharePoint. Ankieta była adresowana do tych uczestników, którzy wskazali SharePoint jako podstawową technologię zgłoszonego intranetu. Analizowanym w badaniu praktykom dotyczącym często wykorzystywanej na potrzeby intranetu technologii Microsoft SharePoint poświęcono osobny rozdział raportu. 3

4 Intraspekcja wyniki badania W niniejszym raporcie znajdują się szczegółowe wyniki badania. Dodatkowo, na ich podstawie, przygotowane zostały porady dotyczące projektowania i wdrażania intranetów w organizacjach. W ramach przeprowadzonego audytu użyteczności, każdy system mógł uzyskać maksymalnie 75 punktów. Średnia ocena w badaniu wyniosła 48 punktów. Na podstawie zgromadzonego materiału zaobserwować można, że polskie intranety wdrażane są i wykorzystywane w profesjonalny sposób, jednak nadal jest miejsce na poprawę i rozwój. Większość przeanalizowanych systemów to narzędzia zaprojektowane w sposób przemyślany, co świadczy o dużej świadomości potrzeb w organizacjach. Ewentualne błędy lub niedopatrzenia wskazane przez badaczy w przeważającej liczbie przypadków nie mają charakteru krytycznego, czyli takiego, który w sposób znaczący utrudniałby użytkownikom pracę z systemem. Wyróżnienia Spośród wszystkich zgłoszonych do badania systemów, postanowiono wybrać najlepsze. Dla intranetów o wyjątkowo wysokiej użyteczności przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach, wyodrębnionych według kryterium wielkości organizacji: W kategorii Małe Intranety wyróżniony został intranet wykorzystywany przez Agencję Zatrudnienia ATERIMA. W kategorii Duże intranety wyróżnienie przyznano systemowi stworzonemu przez Grupę ENERGA. W obu przypadkach na uwagę zasługuje optymalne dopasowanie oferowanych funkcji do oczekiwań użytkowników intranetu. Należy także wyróżnić dobrze zaprojektowaną architekturę informacji oraz profesjonalną, uwzględniającą identyfikację organizacji szatę graficzną. Wysoką użyteczność wyróżnionych rozwiązań potwierdzają opinie pracowników, którzy wzięli udział w ankiecie. 4

5 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Aby intranet był narzędziem chętnie wykorzystywanym przez pracowników, należy zadbać o jego użyteczność i funkcjonalność. Prace najlepiej rozpocząć od odpowiedniego zaplanowania procesu jego tworzenia. Wygląd serwisu Wygląd serwisu w sposób pośredni wpływa na jego użyteczność im jest on bardziej atrakcyjny i przejrzysty, tym chętniej użytkownicy z niego korzystają. Z perspektywy wyników badania, warto zwrócić uwagę na dwa zagadnienia związane z wizualną stroną tego typu systemów. Projektując intranet należy określić, w jaki sposób szata graficzna systemu związana będzie z elementami systemu identyfikacji wizualnej organizacji. Większość z analizowanych serwisów w wyraźny sposób akcentuje to powiązanie poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu swojego logo. Drugą kwestią dotyczącą wyglądu intranetu jest zastosowana w jego obrębie kolorystyka. Częstą praktyką jest wykorzystywanie kolorów nawiązujących do identyfikacji wizualnej organizacji. W większości przypadków jest to słuszna decyzja, jednak przy jej podejmowaniu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Po pierwsze optymalna kolorystyka serwisu powinna pozwalać użytkownikowi na dłuższą pracę w systemie. W związku z tym, niewskazane jest użycie zbyt jaskrawych lub zbyt ciemnych barw. 5

6 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Po drugie, niektóre elementy systemu, na przykład nawigacja, powinny w sposób wyraźny odcinać się od pozostałych sekcji. W tym celu można zastosować odpowiednie, graficzne wyróżnienie, na przykład korzystając z odmiennego tła czy większego stopnia fontu. Dzięki zastosowaniu powyższych wskazówek, narzędzie staje się bardziej profesjonalne, wzrasta także zaufanie do niego. Pomaga to również w budowaniu tożsamości organizacji wśród pracowników. Standardowe elementy Standardowe elementy intranetu, takie jak wyszukiwarka czy nawigacja, powinny być zlokalizowane w sposób, który umożliwia szybkie i intuicyjne ich użycie. Przede wszystkim należy zadbać o to, by ich rozmieszenie było niezmienne w obrębie całego systemu. Sytuacja, w której na różnych stronach intranetu zmienia się położenie wyszukiwarki w znaczący sposób utrudnia pracę, obniżając przy tym jego użyteczność. Powyższe wytyczne dotyczą również elementów związanych z obsługą logowania, oczywiście jeżeli takie występują w obrębie danego systemu (duża część organizacji wykorzystuje mechanizm automatycznego logowania użytkownika, o ile ma on dostęp do firmowego profilu). Strona główna Strona główna intranetu powinna umożliwiać użytkownikowi szybkie zapoznanie się z nowymi treściami, za każdym razem kiedy ten loguje się do systemu. To zadanie może być realizowane w oparciu o koncepcję dashboardu, czyli ekranu podsumowującego najważniejsze treści i aktualizacje oraz umożliwiającego dostęp do ważnych funkcji. 6

7 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Zastosowanie punktów startowych, czyli odnośników do najczęściej wykorzystywanych sekcji, przyspiesza pracę użytkownika. Dzięki nim, nie musi on szukać często używanych funkcjonalności, takich jak książka adresowa, rejestr dokumentów, czy najnowsze komunikaty. Poprzez umieszczenie w widocznym miejscu odnośników do tych sekcji można w sposób znaczący podnieść efektywność wykorzystywanego narzędzia. Jednym z głównych problemów zaobserwowanych w audycie użyteczności w większości badanych intranetów jest kwestia związana z uporządkowaniem strony głównej intranetu. Dobór treści na stronę główną nie może być przypadkowy. Uporządkowana strona główna zawiera najbardziej potrzebne, najczęściej wykorzystywane przez pracowników sekcje lub odnośniki do nich, a jednocześnie nie jest nimi przepełniona. Na przykład lepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie widocznego odnośnika do książki adresowej, niż publikowanie na głównej witrynie listy z kontaktami do wszystkich pracowników. Zaprojektowana zgodnie z powyższymi założeniami strona główna stanowi dla użytkowników miejsce startowe, które nie tylko prezentuje przegląd najnowszych informacji, ale również ułatwia poruszanie się po intranecie, dzięki punktom startowym. Takie podejście do konstrukcji strony głównej można zaobserwować w większości zgłoszonych do badania intranetów. Ciekawym, choć rzadko wykorzystywanym w polskich intranetach rozwiązaniem, jest możliwość personalizacji systemu, na przykład poprzez tworzenie własnego zestawu najpotrzebniejszych odnośników lub zmianę wyglądu, czy układu strony głównej. W przypadku systemów intranetowych taka podstawowa personalizacja może być pomocna i zwiększać efektywność pracy z systemem. 7

8 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Nawigacja Jednym z najważniejszych elementów każdego serwisu jest architektura informacji i nawigacja. Szczególnie jest to istotne w przypadku rozbudowanych i zaawansowanych systemów, jakimi są intranety. Dlatego już na etapie projektowania warto zatroszczyć się o jak największą intuicyjność tego elementu. Należy zadbać o to, aby architektura informacji w intranecie odzwierciedlała perspektywę pracownika, a nie organizacji. Niestety większość badanych intranetów ignoruje tę praktykę, a nawigacja odwzorowuje najczęściej strukturę organizacyjną. Uwzględnienie perspektywy pracownika to podejście, w którym główne elementy nawigacji powinny zostać nazwane i zorganizowane w sposób mu przyjazny, ułatwiający nie tylko poruszanie się po intranecie, ale przede wszystkim pracę w systemie. W przypadku rozbudowanych serwisów, za optymalną przyjmuje się liczbę od 7 do 9 pozycji, co w przypadku badanych systemów stanowiło standard. Zastosowana w nawigacji terminologia powinna być uniwersalna i przyjazna dla każdego użytkownika, również takiego, który rozpoczyna pracę w danej organizacji. Zgodnie z konwencjami użyteczności bardziej złożona witryna, a taką jest każdy intranet, powinna wyświetlać informację o tym, gdzie aktualnie w jej strukturze znajduje się użytkownik. Cel ten można osiągnąć na co najmniej dwa sposoby: 1. wyróżnienie aktywnej sekcji w nawigacji; 2. użycie okruszków chleba. Efekt wyróżnienia w nawigacji uzyskać można albo poprzez podświetlenie danego elementu lub zastosowanie dodatkowego koloru. Natomiast, tak zwane okruszki chleba (ang. breadcrumbs), najczęściej umieszczane są w górnej części strony, tuż nad belką nawigacji horyzontalnej. Pokazują one zagłębienie użytkownika w strukturze systemu najczęściej ze strony startowej do aktualnej pozycji, jednocześnie umożliwiają szybki powrót do wyżej zlokalizowanych sekcji. 8

9 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Wyszukiwarka Dzięki dobrze skonstruowanej wyszukiwarce, użytkownicy intranetu mają szansę na szybsze i bardziej efektywne wykorzystywanie tego narzędzia w codziennej pracy. Kwestią najważniejszą jest jednakowe umiejscowienie wyszukiwarki na każdej z podstron. Stosowanie spójnej lokalizacji wpływa na komfort pracy wszystkich użytkowników. Analizowane intranety w większości mają konsekwentnie umieszczoną wyszukiwarkę, przy czym nierzadko jest ona słabo wyróżniona w układzie graficznym stron. Jednym z bardziej istotnych narzędzi każdej wyszukiwarki jest możliwość filtrowania i zawężania wyników wyszukiwania, na przykład ze względu na okres ostatniej modyfikacji plików lub ich rozszerzenie. Jest to szczególnie ważne przy dużej liczbie wyników. Większość badanych organizacji z powodzeniem wykorzystuje tego typu rozwiązania w swoich intranetach. Wygodę wyszukiwania podnosi również wyróżnienie w wynikach szukanej frazy, typu i tytułu pliku. Niektóre organizacje decydują się na zamieszczanie dodatkowych informacji dla pojedynczych pozycji wyników wyszukiwania, takich jak: tytuł strony, podsumowanie treści strony, informację o autorze, dacie publikacji i rozmiarze oraz adres URL. W konsekwencji użytkownik może skupić się na interesującym go typie informacji i na tej podstawie podjąć decyzję o skorzystaniu z wyniku wyszukiwania. 9

10 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Ważną funkcją wyszukiwarki intranetowej jest możliwość zaawansowanego wyszukiwania treści. Jest to element istotny zwłaszcza w rozbudowanych systemach, w których gromadzona jest duża ilość danych. Dopracowane narzędzie, umożliwiające bardziej precyzyjne określenie parametrów wyszukiwania, z pewnością usprawnia pracę użytkownikom poszukującym konkretnych informacji czy wersji dokumentów. Ciekawą i godną polecenia praktyką zidentyfikowaną w badaniu, jest stosowanie rozbudowanych komunikatów, w przypadku braku wyników wyszukiwania. W takiej sytuacji użytkownik otrzymuje nie tylko powiadomienie o niepowodzeniu akcji, ale również uzyskuje poradę dotyczącą możliwego rozwiązania takiego problemu. Przykładowy komunikat może wyglądać w następujący sposób: Brak wyników wyszukiwania spróbuj skorzystać z bardziej ogólnej frazy lub sprawdź frazę pod kątem literówek. 10

11 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Informacje dla pracownika Intranet może znacząco ułatwiać przepływ informacji wewnątrz organizacji. Informacja udostępniana w systemie może być kierowana do różnych grup, także nowych pracowników w organizacji. Duża część przebadanych systemów oferuje poradniki dla nowych pracowników. Dzięki takim materiałom nowozatrudnionym osobom łatwiej jest się wdrożyć w strukturę organizacji oraz w obowiązki związane z nowym stanowiskiem. Prezentacja struktury organizacyjnej jest istotna zwłaszcza w dużych, rozproszonych organizacjach. Z obserwacji wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie interaktywnego, przejrzystego schematu, który uwzględniałby umiejscowienie konkretnego pracownika w strukturze organizacyjnej. Możliwość klikania w elementy struktury na interaktywnym schemacie jest o tyle istotna, że ułatwia uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat wybranej osoby, takich jak dane kontaktowe lub krótki opis. Coraz wyraźniejszym trendem staje się, koncepcja social intranet, wedle której intranet powinien nie tylko spełniać cele organizacji, ale również pozytywnie wpływać na komunikację między użytkownikami oraz wzmacniać relacje między nimi. Wśród najbardziej popularnych przykładów, można wymienić opcję dodawania zdjęć pracowników w książce adresowej. Interesującym rozwiązaniem w tym zakresie jest również tablica ogłoszeń oraz "organizacyjny autostop" narzędzie ułatwiające pracownikom wspólne dojazdy do miejsca pracy. 11

12 Jak zaprojektować użyteczny intranet? Z perspektywy pracownika szczególnie wartościowa wydaje się być możliwość elektronicznego składania deklaracji i wniosków na przykład urlopowych. Coraz więcej organizacji wdraża rozwiązania wspierające składanie wniosków w intranecie oraz ich obieg elektroniczny, skracając przez to czas procesu decyzyjnego. W tym obszarze, interesującym rozwiązaniem jest również możliwość zaznaczania absencji we wspólnym kalendarzu, do którego dostęp mają współpracownicy. Dobrą praktyką przy udostępnianiu plików, szczególnie w przypadku ich dużych rozmiarów lub mniej popularnych, specjalistycznych formatów, jest informowanie użytkowników o ich rozmiarach oraz formacie. Informacja taka jest szczególnie cenna w przypadku, kiedy pracownicy korzystają z bezprzewodowej transmisji danych, dostępu zdalnego, urządzeń mobilnych lub po prostu mogą nie dysponować aplikacją niezbędną do otworzenia nietypowego rodzaju pliku. Sekcja, w której znaleźć można zbiór wykorzystywanych w organizacji dokumentów, wzorów umów, czy aktów prawnych jest istotna dla szerokiego grona użytkowników. Warto więc zadbać o aktualność i niepowtarzalność zasobów. Niestety część badanych organizacji, we wspomnianych sekcjach, przechowuje dane, które są zduplikowane lub częściowo nieaktualne. 12

13 Jak pracownicy oceniają intranet? Podczas Intraspekcji przebadane zostały opinie pracowników na temat funkcjonowania intranetu w ich organizacjach. W specjalnie przygotowanej ankiecie znalazły się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Większość badanych dobrze ocenia wykorzystywane systemy. Z jednej strony wynik ten świadczy o efektywności intranetów, z drugiej informacja ta jest sygnałem do ewentualnych zmiany w obrębie tego narzędzia. Ponad połowa ankietowanych (54%) oceniła obsługę nawigacji jako stosunkowo łatwą, natomiast dla blisko 30% jest ona w pełni intuicyjna. Podobnie przedstawiają się dane dotyczące łatwości znalezienia potrzebnych informacji w intranecie. W ocenie ponad 79% ankietowanych informacje publikowane w serwisie są w większości aktualne, a ponad połowa przebadanych osób (57%) uznała, że są one pomocne w pracy. Dowodzi to przede wszystkim, że intranet jest narzędziem wspierającym wykonywanie codziennych obowiązków i z tego względu warto dbać o aktualność i przydatność prezentowanych w witrynie treści. 13

14 Jak pracownicy oceniają intranet? Zdecydowana większość przebadanych użytkowników (82%), korzysta z intranetu kilka razy dziennie a w większości przypadków użytkownicy łączą się z systemem za pomocą komputerów stacjonarnych lub laptopów. Jednak można również zaobserwować stosunkowo dużą liczbę użytkowników korzystających z wersji mobilnej intranetu (18%). Jak pokazują badania, intranet jest narzędziem najczęściej wykorzystywanym w warunkach biurowych jedynie niespełna 16% użytkowników wykorzystuje go poza organizacją. Nieco niepokojącą informacją jest fakt, że zaledwie 16% ankietowanych uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym obsługi intranetu, zorganizowanym przez organizację. Takie warsztaty z pewnością pozawalają uniknąć wielu błędów oraz pozawalają pracownikom na szybsze wdrożenie się w pracę nowego systemu, zwłaszcza jeśli jest on rozbudowany. 14

15 Jak pracownicy oceniają intranet? Potrzeby i oczekiwania pracowników Za pomocą ankiety, zbadane zostały potrzeby i oczekiwania użytkowników względem wykorzystywanego narzędzia. Poniżej zaprezentowane zostały najczęściej pojawiające się odpowiedzi. Zdecydowana większość pracowników badanych organizacji, przykłada dużą wagę do aktualnej i kompletnej książki adresowej, która poza podstawowymi danymi teleadresowymi, takimi jak numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres oraz adres korespondencyjny, zawierałaby dodatkowe informacje: zdjęcie pracownika, czy dokładną lokalizację miejsca pracy (budynek, piętro, pokój). Innym, ważnym elementem intranetu, jest dla użytkowników, wspominana wcześniej, sekcja umożliwiająca dostęp do aktualnie wykorzystywanych w organizacji plików: wzorów umów i dokumentów, rozporządzeń lub wniosków. Dużym ułatwieniem jest również możliwość wypełniania i przesyłania niektórych formularzy (między innymi wniosków urlopowych) drogą elektroniczną. Ciekawym zjawiskiem, występującym zwłaszcza w większych organizacjach jest, sygnalizowana przez pracowników, potrzeba "bycia na bieżąco" z wydarzeniami zachodzącymi wewnątrz tych organizacji. Dotyczy to zarówno informacji istotnych w kontekście biznesowym, na przykład wiadomości o nowych inwestycjach, osiągnięciach finansowych, czy przyznanych wyróżnieniach, ale również spraw natury społecznej i socjalnej, takich jak relacja ze spotkania pracowników, czy wyjazdu integracyjnego danego działu. Publikowanie takich informacji prowadzi do lepszej integracji zespołu i zwiększa zaangażowanie pracowników w życie organizacji. 15

16 Trendy technologiczne Większość badanych organizacji wypada dobrze w kontekście technologicznych aspektów funkcjonowania intranetów. Działy IT wydają się radzić sobie z wymaganiami administracyjnymi i bezpieczeństwa w odniesieniu do intranetu. Poza pojedynczymi przypadkami rozwiązań przestarzałych, stosowane przez organizacje narzędzia i rozwiązania bazują na sprawdzonych na rynku technologiach i dobrych praktykach, przy czym nie można mówić o pogoni za nowinkami. Chmura i technologie mobilne stosunkowo powoli wkraczają do polskich intranetów. Organizacje inwestują przede wszystkim w rozwój aplikacji i procesów (workflow) oraz integrację z innymi systemami IT. Informacje dotyczące utrzymania i rozwoju intranetów po stronie IT wskazują, że organizacje odpowiedzialnie i świadomie pochodzą do wykorzystania tego narzędzia pracy. Trendy projektowe Znakomita większość działów IT wskazuje, że posiada procedury backupu i odtwarzania danych dla intranetu (87%). Zapewnia to odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie, jak i (w parze z wirtualizacją) pozwala zminimalizować ewentualne okresy niedostępności systemu w przypadku awarii. Jednocześnie większość organizacji potwierdza, że bieżące zaangażowanie personelu IT w utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania intranetu nie jest mocno obciążające. Wymiar działań administracyjnych nie przekracza średnio 4 godzin tygodniowo. Organizacje albo posiadają wiedzę na temat utrzymania i poprawnego funkcjonowania systemu, albo korzystają z usług firm zewnętrznych, zazwyczaj tych, które zajmowały się wdrożeniem systemu. 16

17 Trendy technologiczne Wszyscy uczestnicy badania korzystają z intranetu uruchomionego na własnej infrastrukturze (on premise) w wewnętrznej sieci organizacji. Mimo dostępnych na rynku rozwiązań hostowanych zewnętrznie lub narzędzi i platform intranetowych w tzw. chmurze (ang. cloud computing) żadna z organizacji biorących udział w badaniu nie wskazała takiej technologii jako podstawy budowy własnego intranetu. Dodatkowo, dwie trzecie uczestników badania (65%) korzysta z technologii wirtualizacyjnych przynajmniej dla jakiegoś fragmentu infrastruktury serwerowej odpowiedzialnej za dostarczanie usług intranetowych. Większość organizacji korzysta ze zintegrowanego uwierzytelniania dla intranetu. Oznacza to, że logowanie do portalu odbywa się na podstawie poświadczeń wprowadzanych przez użytkownika przy logowaniu do komputera i pracownik nie ma potrzeby wpisywania hasła przy korzystaniu z intranetu. Wiodącą przeglądarką wśród przeglądarek internetowych wykorzystywanych w badanych organizacjach jest Internet Explorer (75% wskazań respondenci mogli wskazać 2 przeglądarki). Za nim plasuje się Mozilla FireFox (60%), a daleko po niej Chrome (25%). Inne przeglądarki praktycznie nie pojawiają się w zestawieniu. Rekomendacje techniczne i dobre praktyki Governance plan dla intranetu to dokument określający obszary odpowiedzialności, podział ról i procedury związane z konfiguracją, bieżącym wykorzystaniem i rozwojem systemu. Opracowanie takiego dokumentu porządkuje procesy związane z intranetem i leży w interesie wszystkich przedstawicieli organizacji mających do czynienia z portalem. 17

18 Trendy technologiczne Jasny podział obowiązków i uprawnień jest kluczowy dla zapewnienia warunków bezpiecznego rozwoju nowych obszarów informacyjnych i funkcji intranetu ze względu na różne wymagania biznesowe, wiele osób zaangażowanych we wdrożenie oraz aspekty technologiczne. Jednocześnie wdrożony governance plan jest gwarantem zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa danych w istniejących obszarach portalu. Ważne jest opracowanie, wdrożenie i regularne testowanie procedury odzyskiwania danych (ang. disaster recovery), która spełnia wymagania biznesowe organizacji. Takie podejście zapewni bezpieczeństwo danych portalu oraz ograniczy czas niedostępności aplikacji w przypadku awarii. Należy rozważyć zarówno przygotowanie i wdrożenie procedury odzyskiwania danych dla awarii krytycznej w sytuacji, gdy niemożliwe jest korzystanie z intranetu lub z jego kluczowych funkcji, jak i procedury wykonywania bieżących kopii zapasowych i odtwarzania. Procedura wykonania backupu i całe rozwiązanie zabezpieczające powinny być tak zaprojektowane, aby nie obciążały nadmiernie serwerów ani sieci. Zapewnienie wsparcia technicznego dla intranetu we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowanych dostawców IT jest kluczowym zadaniem służb IT dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu usług intranetowych. Wsparcie techniczne powinno gwarantować pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników, zapewniać sprawne usuwanie awarii i błędów systemu w przypadku ich wystąpienia, uwzględniając wymagania organizacji dotyczące ciągłości działania systemu, a także dokonywać wymaganych aktualizacji i konfiguracji intranetu. 18

19 Organizacja pracy grupowej w intranecie (SharePoint) 19

20 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Duża grupa uczestników badania wskazała technologię Microsoft SharePoint jako platformę wykorzystywaną do budowy intranetu. Dla tych respondentów została przygotowana w badaniu dodatkowa ankieta. W tym rozdziale przedstawiono wyniki badania oraz trendy w wykorzystaniu poszczególnych funkcji technologii SharePoint dla potrzeb budowy intranetów. W ramach analizy wyników ankiet oraz załączonych do zgłoszenia widoków intranetu brano pod uwagę następujące elementy: 1. Wersja produktu SharePoint wykorzystywana w organizacji; 2. Funkcje podstawowe SharePoint niewykorzystywane w organizacji; 3. Wykorzystywane funkcje Enterprise CAL w przypadku posiadania takich licencji; 4. Sposób zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści (dokumentów); 5. Branding SharePoint; 6. Wyszukiwanie podejście do wykorzystania silnika wyszukiwania przez redaktorów i administratorów. Wersja SharePoint Wyniki badania pokazują, że ponad trzy czwarte badanych organizacji posiada nowsze wersje platformy SharePoint (2010, 2013). Podobny odsetek korzysta z wersji serwerowej produktu (w odróżnieniu od wersji opartej o licencje systemu operacyjnego Microsoft Windows Server Services/Foundation). 20

21 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Wykorzystanie nowszych wersji produktu, poza nowymi funkcjonalnościami, prezentującymi większą koncentrację na użytkowniku oraz narzędziami społecznościowymi, zapewnia lepszą kompatybilność aplikacji SharePoint z nowymi wersjami produktów Office oraz przeglądarkami internetowymi. Nowe wersje aplikacji SharePoint posiadają także lepsze możliwości obsługi dla urządzeń mobilnych. Wykorzystanie nowych wersji jest istotne również punktu widzenia wsparcia ze strony Microsoft, które jest powoli wygaszane w przypadku starszych wersji oprogramowania. Wykorzystanie Enterprise CAL Około jedna trzecia (30%) organizacji zgłoszonych do badania i korzystających z SharePoint wykorzystuje funkcjonalności oferowane przez dodatkową licencję dostępową Microsoft SharePoint Enterprise CAL i co ciekawe, w przypadku gdy ta licencja jest wykorzystywana, objęci są nią zawsze wszyscy użytkownicy intranetu. W wykorzystaniu funkcji SharePoint dostępnych w ramach Enterprise CAL dominują usługi wykorzystywane do tworzenia raportów i rozwiązań business intelligence: PerformancePoint Services i Excel Services oraz usługi tworzenia i publikowania formularzy Forms Services. Żadna z badanych organizacji korzystająca z Enterprise CAL nie wskazała użycia funkcji Visio Services, która pozwala na wizualizację danych liczbowych oraz przestrzennych. Można ją także wykorzystać do udostępnienia interaktywnych schematów organizacyjnych. Wykorzystywanie w obszarach intranetu narzędzi PerformancePoint Services i Excel Services daje twórcom intranetu platformę dla aplikacji klasy business intelligence. Różne możliwości wizualizacji i prezentacji danych dla użytkowników sprawiają, że dane, które mają być dostarczane odbiorcom, mogą zostać udostępnione w takiej oprawie, jaka najlepiej odpowiada charakterowi ich wykorzystania. 21

22 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Użycie formularzy InfoPath pozwala na stworzenie zaawansowanych narzędzi do gromadzenia informacji wprowadzanych przez użytkowników. Formularze budowane na bazie tej technologii, poza daleko posuniętym dostosowaniem graficznym, mogą być wielomodułowe i dynamicznie zmieniać swoją strukturę w zależności od wprowadzonych danych. W przypadku niektórych potrzeb biznesowych Forms Services pozwalają także na budowę dedykowanych aplikacji wykorzystujących funkcję inteligentnych, interaktywnych formularzy. Wykorzystanie funkcji platformy SharePoint Potencjał rozwojowy wdrożeń intranetów w technologii SharePoint jest bardzo duży. Wiele organizacji nie wykorzystuje wszystkich dostępnych w platformie funkcji i modułów. W obszarze tworzenia aplikacji intranetowych połowa organizacji wykorzystujących Microsoft SharePoint tworzy własne mini-aplikacje z wykorzystaniem SharePoint Designer lub programując rozwiązania we własnym zakresie (Visual Studio). Także połowa badanych organizacji rozbudowuje platformę SharePoint zamawiając dedykowane rozwiązania u firm zewnętrznych. Natomiast, co czwarta badana organizacja wskazuje, że korzysta wyłącznie z elementów oferowanych w platformie z pudełka, a tylko co dziesiąta kupuje u dostawców gotowe komponenty. Dwie trzecie badanych organizacji wykorzystujących jako platformę intranetu technologię Microsoft SharePoint wykorzystuje w jakimś zakresie mechanizmy workflow. 22

23 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Większość z tych organizacji korzysta z wbudowanych workflow SharePoint (m.in. zatwierdzanie, publikacja treści), połowa wykorzystuje procesy workflow tworzone przez zaawansowanych użytkowników z wykorzystaniem aplikacji SharePoint Designer i / lub Visio, połowa wykorzystuje dedykowane procesy workflow, zaprojektowane, wykonane i wdrożone przez firmę zewnętrzną. Stosunkowo niepopularne są zakupy gotowej aplikacji z osadzonymi procesami lub narzędzi firm trzecich do graficznego projektowania procesów przez użytkowników. Rzadko wykorzystywane funkcje Praktycznie nieznanym przez uczestników badania zagadnieniem jest opcja obsługi poczty przychodzącej. Zarówno w przypadku wykorzystania dedykowanych bibliotek dla dokumentów udostępnianych w intranecie, jak i bibliotek w witrynach zespołów roboczych, możliwość przekazania do biblioteki plików bezpośrednio z załączników poczty elektronicznej stanowi duże ułatwienie w pracy z dokumentami. SharePoint pozwala na wprowadzenie konfiguracji, która umożliwia przesyłanie wiadomości na mailowy adres wybranej biblioteki SharePoint. W takim przypadku, załączniki są wprowadzane do biblioteki dokumentów jako jej elementy. SharePoint posiada również możliwości wykorzystania danych zewnętrznych (np. z bazy danych) jako listy SharePoint tzw. listy zewnętrzne. Stworzenie i udostępnienie użytkownikom takiej listy nie wymaga prac programistycznych, a jedynie działań konfiguracyjnych. Lista taka może być elementem mini-aplikacji biznesowej pomagającej użytkownikom w realizacji działań operacyjnych. 23

24 Trendy w wykorzystaniu platformy SharePoint Z otrzymanych ankiet wynika, że organizacje, korzystające z SharePoint, stosują narzędzia zabezpieczania dostępu do informacji (wykorzystanie polityk Information Rights Management / Rights Management Services). Narzędzia te dają możliwość zabezpieczania plików przechowywanych w bibliotekach SharePoint przed nieupoważnionym dostępem, także po pobraniu plików z intranetu. Specjalny mechanizm szyfrowania danych może być wykorzystywany do szczególnie wrażliwych informacji. Dzięki niemu można zdefiniować którzy użytkownicy mają mieć dostęp do treści dokumentu oraz jakie operacje mogą na nim wykonywać (modyfikacje, zapis, wydruk). W niektórych scenariuszach zastosowania technologii IRM możliwe jest także czasowe ograniczenie dostępu do treści. Osoby nieupoważnione nie będą w stanie otworzyć pliku nawet jeśli dostał się on w niepowołane ręce. Wiele organizacji, posiadających skonfigurowane usługi wyszukiwania SharePoint, wykorzystuje je tylko w podstawowym zakresie. Do rzadziej wykorzystywanych, a bardzo poprawiających skuteczność wyszukiwania, mechanizmów należą: promowane wyniki; tezaurus; analizy wyników i kwerend. Użycie mechanizmu promowanych wyników jest bardzo dobrym sposobem na dostarczenie rekomendowanych treści portalu intranetowego użytkownikom. Jednocześnie, pozwala ono redaktorom i administratorom w taki sposób dobierać promowane wyniki wyszukiwania, aby wartość informacyjna dostarczana pracownikom była jak największa. Uruchomienie i wykorzystanie mechanizmów analizy wyników wyszukiwania i kwerend oraz dostępnych dla nich raportów pozwala na lepsze zrozumienie sposobów wyszukiwania i fraz wykorzystywanych do wyszukiwania w organizacji przez użytkowników. 24

25 Jak organizacje dostarczają aplikacje i rozwiązania SharePoint? 25

26 Podsumowanie Dane przedstawione w tym raporcie dotyczą trendów projektowych, obecnych na polskim rynku intranetów w 2013 roku. Zaobserwować można coraz większą profesjonalizację tego typu systemów, zwłaszcza w zakresie wsparcia technicznego oraz dostosowania ich do rosnących potrzeb pracowników. Większość badanych intranetów cechuje się przemyślaną architekturą informacji, która w sposób znaczący ułatwia użytkownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Na uwagę zasługuje również trend związany z social intranet coraz więcej organizacji decyduje się na wprowadzanie funkcjonalności ułatwiających komunikację i integrację w zespole. Informacje na temat kolejnych edycji Intraspekcji znaleźć można na stronie projektu: Organizatorzy EDISONDA Sp. z o.o. Computer Plus Kraków S.A. 26

27 Checklista: Jak zapanować nad SharePointem w organizacji? Udostępniaj użytkownikom narzędzia do pracy grupowej oraz narzędzia social networking, pod warunkiem, że wprowadzone zostały procedury dotyczące określania właścicieli procesów, zasad monitorowania (i wygaszania) zasobów związanych z pracą grupową. Tworząc nowe aplikacje i rozwiązania, koniecznie zarządzaj wymaganiami, ustal osoby odpowiedzialne i dokumentuj to, co zostało wykonane. Monitoruj wykorzystanie poszczególnych narzędzi i sekcji intranetu a także wdróż mechanizmy śledzenia zapotrzebowania na nowe moduły. Organizuj szkolenia dla użytkowników, dotyczące zaawansowanych, mniej intuicyjnych funkcji i narzędzi. Dbaj o bezpieczeństwo techniczne instalacji: backup, procedury disaster recovery, zaplecze techniczne oraz instalację testową. Opracuj dokument governance plan, zwłaszcza w przypadku dynamicznie rozbudowywanego środowiska SharePoint. 27

28 Checklista: Jak zaprojektować użyteczny intranet? Zadbaj o to, aby szata graficzna intranetu była spójna z identyfikacją wizualną Twojej organizacji, a jednocześnie pozwalała na dłuższą pracę w systemie. Umieszczaj standardowe elementy (wyszukiwarka, nawigacja) w łatwo dostępnej i stałej lokalizacji. Projektując stronę główną serwisu, zadbaj o to, by treści na niej publikowane, były w odpowiedni sposób uporządkowane. Umieść na stronie głównej punkty startowe oraz odnośniki do najpopularniejszych sekcji i dokumentów. Projektując architekturę informacji zadbaj, by uwzględniała ona perspektywę pracownika. Pamiętaj, aby intranet informował użytkownika w jakiej sekcji systemu przebywa on aktualnie. Umożliwiaj zaawansowane wyszukiwanie oraz filtrowanie wyników. Zamieść poradnik dla nowych pracowników, w którym znajdą informacje, niezbędne do wykonywania nowych obowiązków. 28

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo