PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin Opiekun pracy mgr inż. Julian Myrcha Ocena Podpis Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego

2 Specjalność: Systemy Informacyjno-Decyzyjne Data urodzenia: 6 kwiecień 1983 Data rozpoczęcia studiów: październik 2002 Życiorys Urodziłem się 6 kwietnia 1983 roku w Warszawie. Szkołę podstawową ukończyłem w Grójcu w 1998 roku. Dzięki uzyskaniu tytułu laureata na wojewódzkiej olimpiadzie z Chemii dostałem się bez egzaminów do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu. W 2002r ukończyłem szkołę średnią i zdałem maturę, a w październiku 2002 roku rozpocząłem studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od trzeciego roku studiów moją specjalnością są Systemy Informacyjno-Decyzyjne. Obecnie w ramach programu Socrates-Erasmus studiuję we Francji na Université de Nantes. EGZAMIN DYPLOMOWY Złożył egzamin dyplomowy w dn r. Z wynikiem... Ogólny wynik studiów... Dodatkowe wnioski i uwagi Komisji Eclipse workflow Plugin 2/58

3 STRESZCZENIE Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej jest realizacja wtyczki zintegrowanej ze środowiskiem programistycznym Eclipse wspomagającej proces workflow. Zaprojektowana i wykonana przeze mnie wtyczka jest jednym z przedstawicieli grupy narzędzi do zarządzania zmianami (Issue Tracking Systems). Niniejsza praca zwiera omówienie wymagań stawianych narzędziom do zarządzania zmianami, opis architektury środowiska Eclipse oraz innych wykorzystanych technologii.. Omówiony został w niej także projekt wykonanej aplikacji. Tutorial obejmuje proces instalacji, konfiguracji oraz używania wtyczki. Słowa kluczowe: Java, Eclipse, Workflow, PDE ABSTRACT The main purpose of this thesis is to create an Eclipse Software Developement Kit plug-in that supports work flow process. The designed and implemented plugin is an example of the Issue Tracking System Category. The thesis presents requirements for the Issue Tracking Systems, description of Eclipse SDK's architecture and other used technologies. A project of developed application is also presented. The tutorial describes installation, configuration and user's guide of the developed plugin. Key words: Java, Eclipse, Workflow, PDE Eclipse workflow Plugin 3/58

4 Spis treści 1. Wstęp...5 Cele pracy inżynierskiej:...6 Układ pracy Teoria Eclipse Workflow Definicja pojęcia Przegląd narzędzi do zarządzania zmianami: Definiowanie procesu Projekt aplikacji Projekt interfejsu Perspektywa Edytor Widoki Preferencje Architektura interfejsu Dostęp do danych Baza danych Plik XML Konfigurowalne listy atrybutów Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) Instalacja Założenie struktury danych Konfiguracja Zakładanie i edycja zadań Weryfikacja / testowanie Testy jednostkowe Scenariusz testowania Testy użyteczności Podsumowanie...56 Dodatek A bibliografia...57 Dodatek B zawartość płyty CD...58 Eclipse workflow Plugin 4/58

5 1. Wstęp 1. Wstęp Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest realizacja wtyczki przeznaczonej dla środowiska programistycznego Eclipse wspomagającej proces workflow. Wtyczka powinna integrować się ze środowiskiem programistycznym dodając do niego funkcje umożliwiające zarządzanie zmianami w tworzonych aplikacjach, powinna umożliwiać rejestrowanie koniecznych do wprowadzenia zmian, śledzenie postępu prac nad wprowadzaniem zmiany oraz przydzielanie ich realizacji konkretnym wykonawcom. Wtyczka może być używana przez wiele osób korzystających z jednego Eclipsa, gromadząc dane w pliku XML, lub przez osoby używające tego środowiska na różnych komputerach, przechowując dane w bazie danych. Praca w środowisku rozproszonym jest również możliwa przy wykorzystaniu pliku XML znajdującego się na dysku sieciowym, jednak nie jest to polecane podejście ze względu na możliwe problemy związane z wielodostępem. Serializacja i deserializacja obiektów do pliku XML realizowana jest przez otwartą bibliotekę XStream [http://xstream.codehaus.org/], natomiast dostęp do bazy danych za pomocą narzędzia umożliwiającego przejście od struktur relacyjnych do modeli obiektowych o nazwie Hibernate [http://www.hibernate.org]. Dzięki temu wtyczka może korzystać z praktycznie wszystkich znanych systemów zarządzania bazami danych (szczegółowa lista znajduje się w tabeli 1 na stronie 48). Interfejs wtyczki, podobnie jak i całego środowiska Eclipse został stworzony przy użyciu technologii SWT oraz JFace. Łączą one ze sobą przenośność która wynika z założeń języka Java z wydajnością, gdyż korzystają rodzimych komponentów interfejsu danego systemu operacyjnego [8]. Podczas prac nad wtyczką korzystałem ze środowiska Eclipse w wersji 3.2 wykorzystując zintegrowane ze środowiskiem wsparcie dla tworzenia wtyczek oraz dla testowania jednostkowego wybranych fragmentów programu. W końcowych fazach pracy wykorzystywałem do zarządzania informacjami o potrzebnych do wprowadzenia zmianach tworzoną wtyczkę. Eclipse workflow Plugin 5/58

6 1. Wstęp Cele pracy inżynierskiej: Zapoznanie się ze sposobami przepływu informacji (workflow) pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie informatycznym. Poznanie obecnych na rynku narzędzi komputerowych systemów zarządzania zmianami. Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym Eclipse. Zapoznanie się z zasadami i możliwościami tworzenia wtyczek przeznaczonych dla środowiska programistycznego Eclipse. Realizacja narzędzia workflow jako wtyczki dla środowiska Eclipse Poznanie metod tworzenia graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy technologii SWT oraz JFace. Układ pracy Rozdział 2. opisuje teoretyczne zagadnienia dotyczące procesu workflow oraz platformy Eclipse. Rozdział 3. zawiera projekt aplikacji wtyczki workflow do środowiska programistycznego Eclipse Rozdział 4. prezentuje, krok po kroku aplikację wtyczkę workflow do środowiska programistycznego Eclipse oraz sposób jej użycia i dostosowania do potrzeb użytkownika. Rozdział 5. opisuje sposoby testowania i weryfikacji napisanej aplikacji. Rozdział 6. zawiera podsumowanie dodatek A: bibliografia zawiera spis książek, artykułów oraz stron WWW zawierających informacje wykorzystywane podczas pisania pracy inżynierskiej. dodatek B: opisuje zawartość płyty CD dołączonej do pracy inżynierskiej. Eclipse workflow Plugin 6/58

7 2. Teoria 2. Teoria 2.1 Eclipse Eclipse Software Development Kit to jedno z najlepszych i najpopularniejszych zintegrowanych środowisk programistycznych. W rzeczywistości Eclipse SDK składa się z rdzenia, mającego za zadanie ładowanie i uruchamianie wtyczek oraz zbioru samych wtyczek, takich jak Java Development Tools (zestaw narzędzi pomocnych przy pisaniu aplikacji w języku Java czy Plugin Development Environment (zestaw narzędzi ułatwiający tworzenie wtyczek [http://eclipse.org/pde]). Rys. 1 obrazuje architekturę środowiska Eclipse [6]. Rysunek 1: architektura Eclipse SDK [6] Eclipse workflow Plugin 7/58

8 2. Teoria Zbiór komponentów niezbędnych do ładowania i uruchamiania wtyczek wyodrębniono w projekcie Eclipse Rich Client Platform (RCP [http://eclipse.org/rcp]). System wtyczek stosowany w środowisku Eclipse bazuje na specyfikacji OSGi (Open Service Gateway Initiative [http://osgi.org]). Na bazie RCP możliwe jest nie tylko utworzenie środowiska programistycznego, ale także innych aplikacji klienckich, nie mających nic wspólnego z programowaniem. Niewątpliwą zaletą takich aplikacji jest ich modularna budowa oraz możliwość integracji z innymi aplikacjami napisanymi przy wykorzystaniu tej technologii. W ten sposób końcowi użytkownicy mogą łatwo dostosowywać produkt do swoich indywidualnych wymagań. Ułatwia to sam proces tworzenia takiego oprogramowania, zwłaszcza dużych aplikacji klienckich. Poszczególne komponenty programu mogą być projektowane niezależnie, przez różne zespoły w tym samym czasie, a ich integracja przeprowadzona dopiero w końcowych fazach projektu. Eclipse RPC pełni nie tylko rolę serwera OSGi. Dostarcza także kompleksowy system zarządzania interfejsem użytkownika, umożliwiający przenoszenie i przyklejanie poszczególnych elementów, dostarczający komponenty interfejsu użytkownika oraz system zarządzający cyklem życia całej aplikacji [9]. 2.2 Workflow Definicja pojęcia Workflow to automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych [10]. W średniowieczu mnisi zasiadali przy stołach cierpliwie kopiując ręcznie święte księgi. Ojciec przełożony zarządzał całym procesem powierzając zdobione strony mnichom o większych zdolnościach artystycznych, zwykłe zostawiając dla tych bardziej Eclipse workflow Plugin 8/58

9 2. Teoria początkujących. Na przestrzeni wieków, w miarę rozwoju procesu automatyzacji przemysłu, ludzi przy procesach wytwórczych coraz częściej zastępowały maszyny. Jednak dopiero w ostatnich latach zaczęto automatyzować całość procesów biznesowych [4]. Główne korzyści wynikające z zastosowania narzędzi workflow to: praca zostaje przydzielona odpowiedniej jednostce (osobie, maszynie). Zmiany przydziału pracy wynikające z pierwotnego błędnego przydziału występują bardzo rzadko. kierownicy i managerowie nie muszą poświęcać czasu na przydział zadań, mając więcej czasu na zadania biznesowe. zapewnione jest przestrzeganie odpowiednich procedur i wypełnieni wszystkich celów biznesowych cała procedura jest automatycznie dokumentowana w standardowy sposób, zapewniając wykonanie przedsięwziętych czynności zgodnie z planem i wypełnienie wszystkich celów biznesowych w dowolnej chwili istnieje możliwość skontrolowania wykonywanego procesu, dokładnego określenia etapu w jakim się znajduje oraz postępu prac. do każdej części zadania delegowana jest odpowiednia osoba, pracownicy nie tracą czasu Jednym z częściej wykorzystywanych podczas pracy nad projektami informatycznymi narzędzi workflow są tzw. narzędzia do zarządzania zmianami. Podczas pracy nad projektem, często pojawiają się konieczności wprowadzenia zmian, poprawienia błędów lub dodania nowych komponentów systemu. Istnieje wiele sposobów ich ewidencjonowania, takich jak żółte, przyklejane karteczki, e kopiowane do wybranego folderu klienta poczty elektronicznej, zwykły plik tekstowy czy pamięć programistów lub kierownika projektu. Jednak najlepsze efekty przynosi zastosowanie dedykowanych narzędzi do zarządzania zmianami (Issue Tracking System). Lista zmian do wprowadzenia, jakkolwiek byłaby przechowywana, powinna gwarantować, że żadna informacja nie zginie, być dostępna dla całego zespołu pracującego nad projektem, umożliwiać natychmiastowe odnalezienie listy błędów które ma usunąć konkretna osoba oraz oraz listy błędów w konkretnym produkcie. Spełnienie wszystkich powyższych celów zapewniają komputerowe systemy do zarządzania zmianami. Systemy te monitorują zmiany dokonywane w projekcie informatycznym. Mogą one dotyczyć konieczności usunięcia wykrytych błędów, rozszerzenia funkcji projektowanego systemu, zadań administracyjnych i wielu innych dziedzin związanych z projektem. Systemy te gromadzą dane podczas całego cyklu życia projektu. Eclipse workflow Plugin 9/58

10 2. Teoria Są miejscem składowania mniej istotnych zadań, które być może nie zostaną zrealizowane, ale wypada je gdzieś zapisać. W końcowych fazach projektu usprawniają przebieg informacji o błędach wykrywanych w trakcie testów i zapewniają, że żaden wykryty błąd nie zostanie zapomniany i że każdy trafi do właściwej osoby. Po wdrożeniu projektu ułatwiają osobom świadczącym wsparcie techniczne rejestrowanie zgłaszanych przez klientów problemów i wymaganych zmian. Niejako przy okazji gromadzone są dane, mogące posłużyć do generowania różnorodnych raportów. Przykładowy proces obsługi zmiany (np. błędu, rozszerzenia) przez system zarządzania wygląda następująco: dowolna osoba (posiadająca odpowiednie uprawnienia) wprowadza informację o błędzie lub rozszerzeniu; system umożliwia określenie osoby odpowiedzialnej za pakiet którego dotyczy błąd, przypisuje go jej i generuje powiadomienie ( ); odpowiedzialna osoba akceptuje poprawkę (rozwiązanie problemu należy do jej zakresu obowiązków) albo stwierdza, że właściwą osobą odpowiedzialną jest ktoś inny w trakcie prac związanych z obsługą problemu mogą być do niego dołączane kolejne informacje, dokumenty, mogą się zmieniać także osoby aktualnie zajmujące się jego rozwiązaniem. osoba odpowiedzialna za rozwiązanie problemu kończy nad nim pracę zaznaczając że błąd został poprawiony, stwierdzając, że poprawiony z jakichś przyczyn nie będzie lub uznając, że zgłoszenie błędu było niepoprawne; jeśli błąd usunięto, autor albo inna odpowiednio uprawiona osoba weryfikuje, czy błąd faktycznie został usunięty - i bądź ponownie go aktywuje, bądź oznacza że poprawka została zweryfikowana; po ostatecznym rozwiązaniu i zweryfikowaniu rozwiązania problemu jest on zamykany. Jak widać z powyższego opisu z problemem nieodzownie związane są pewne jego atrybuty. Do absolutnie niezbędnych zaliczyć trzeba opis problemu, jego aktualnego stan, osobę odpowiedzialną za jego rozwiązanie oraz numer wersji programu który wymaga zmiany. Wiele systemów zarządzania zmianami umożliwia w razie potrzeby swobodne definiowane atrybutów. Eclipse workflow Plugin 10/58

11 2. Teoria Narzędzia do zarządzania zmianami powinny mieć prosty, czytelny i łatwy w obsłudze interfejs. Bardzo często z takiego programu korzystają nie tylko osoby biorące udział w projekcie, ale także przedstawiciele zleceniodawców projektu. Jednocześnie ważne jest, aby dostęp do narzędzia możliwy był z poziomu wielu systemów operacyjnych (programiści, administratorzy czy managerowie mogą korzystać z zupełnie innych platform). Z tych względów znakomita większość narzędzi zarządzania zmianami wyposażona jest w interfejs WWW (wprowadzenie, modyfikacja lub znalezienie informacji o problemie sprowadza się do wypełnienia formularza WWW) oraz Przegląd narzędzi do zarządzania zmianami: BugZilla (http://www.bugzilla.org/) Narzędzie powstało na potrzeby projektu Mozilla, dostępne jest na licencji Open Source. Obecnie stosowane jest w wielu projektach zarówno komercyjnych jak i Open Source. BugZilla posiada czytelny, dostępny poprzez przeglądarkę WWW interfejs użytkownika (rys. 2). Narzędzie zabezpiecza przy tym adresy osób biorących udział w projekcie przed robotami wyszukującymi adresów poczty elektronicznej w Internecie. Możliwe jest również korzystanie z BugZilli za pomocą interfejsu . BugZilla posiada zaawansowany system generowania raportów, umożliwiający drukowanie zestawień zarówno w formie tabelarycznej, jak i w formie wykresów. Umożliwia też definiowanie przez użytkownika specyficznych dla projektu flag opisujących problemy. Flagi mogą być zarówno opcjonalne, jak i obowiązkowe. BugZilla wprowadza zaawansowane zarządzanie użytkownikami, umożliwiając ograniczenie wglądu użytkownika tylko do określonego modułu projektu. Eclipse workflow Plugin 11/58

12 2. Teoria Rysunek 2: BugZilla - edycja problemu Narzędzie jest dostępne w kilkunastu wersjach językowych, m. in. w języku polskim. Współpracuje z bazami danych MySQL i PostgreSQL, systemem kontroli wersji (version/revision control system) SVN oraz umożliwia różne formy autentykacji użytkownika (np. LDAP). BugZilla została napisana w języku Pearl i może bez przeszkód być dostosowana do aktualnych wymagań użytkowników. Projekt jest cały czas rozwijany. Jednym z ciekawszych ostatnio dodanych udogodnień jest możliwość głosowania, który błąd powinien być usunięty jako pierwszy (każdy użytkownik ma do dyspozycji kilka głosów i przypisuje je najbardziej dotkliwym dla niego błędom), przydatna przy rozwijaniu oprogramowania Open Source. Konfiguracja procesu workflow w BugZilli jest niemożliwa.. Eclipse workflow Plugin 12/58

13 2. Teoria TestTrack Pro (http://www.seapine.com/ttpro.html) TestTrack jest komercyjnym produktem firmy Seapine Software wykonanym w architekturze klient-serwer. Na tle konkurencji wyróżnia się (oprócz wysokiej ceny, która waha się od 300 do 800 $ za pojedynczą licencję) dopracowanymi programami klienckimi dostępnymi na praktycznie każdą platformę systemową (Windows rys 3, MacOs, Linux). TestTrack pozwala również na dostęp poprzez interfejs WWW. Połączenie pomiędzy serwerem a klientem jest szyfrowane 512 bitowym kluczem. Rysunek 3: klient TestTrackPro dla systemu Windows TestTrack wprowadza swój własny SZBD, ale potrafi skorzystać również z baz danych MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle oraz każdej innej posiadającej sterownik ODBC. Program współpracuje z większością liczących się na rynku systemów kontroli wersji (Surround SCM, Visual SourceSafe, ClearCase, PVCS, Perforce, CVS, StarTeam, SourceOffSite Classic). Program doskonale integruje się ze środowiskiem programistycznym VisualStudio za pomocą dedykowanej wtyczki. Narzędzie pozwala użytkownikowi na samodzielne definiowanie większości ustawień. Zaczynając od procesu workflow dotyczącego problemów, poprzez nazwy i wartości atrybutów problemów a na szablonach Eclipse workflow Plugin 13/58

14 2. Teoria wiadomości wysyłanych do użytkowników kończąc. TestTrack umożliwia eksport danych do plików XML oraz tekstowych a także podobnie jak BugZilla posiada zaawansowane opcje konfiguracji uprawnień poszczególnych użytkowników. Przy procesie autentykacji potrafi współpracować z serwerem LDAP. JIRA (http://www.atlassian.com/software/jira/) System JIRA jest dostępny w 3 wersjach (Standart, Professional i Enterprise). Jest to produkt komercyjny Australijskiej firmy Atlassian Software Systems (kosztuje od 1200 do 4800$) stworzony w technologii J2EE. Dużą jego zaletą, jest współpraca z wieloma SZBD (DB2, Firebird, HSQLDB, MaxDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Sybase) oraz systemami kontroli wersji (Perforce, CVS, Subversion, Vault). Serwer JIRA może działać pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego, na który dostępna jest wirtualna maszyna Java (Windows, Linux czy MacOs). Z systemu można korzystać za pomocą interfejsu WWW, lub komercyjnej wtyczki do środowiska Eclipse (rys. 4). Rysunek 4: JIRA plugin do środowiska Eclipse Eclipse workflow Plugin 14/58

15 2. Teoria JIRA posiada bardzo rozbudowany system filtrów umożliwiający przeglądanie problemów. Interfejs użytkownika, pomimo wielu opcji jest przejrzysty i ergonomiczny. Sam system może być rozszerzany za pomocą wtyczek. W zależności od wersji JIRA pozwala na dowolne definiowanie procesu workflow dla problemów oraz umożliwia autentykacje za pomocą serwera LDAP Definiowanie procesu Proces Workflow zazwyczaj przedstawia procesy biznesowe takie jak zatrudnianie nowych pracowników, cykle produkcyjne czy proces tworzenia oprogramowania. Składa się ze zbioru stanów i aktywności, które przedstawiają cykl życia opisywanego zagadnienia. Najprostszy proces workflow może się składać z dwóch stanów i jednej aktywności (rys. 5). Z drugiej strony stanowić go może złożona sieć stanów i aktywności, Rysunek 5: prosty umożliwiających przejścia między tymi stanami. Przykład bardziej workflow kompleksowego procesu workflow pokazuje rysunek 6. Projektowana przeze mnie wtyczka WorkflowPlugin umożliwia dowolne konfigurowanie procesu workflow. Na proces składają się stany, aktywności oraz przejścia między stanami, zachodzące pod wpływem danej aktywności. Stany to po prostu kolejne kroki procesu workflow. Zadanie na swojej drodze nie musi przechodzić przez wszystkie stany. Niektóre z nich może odwiedzać za to wielokrotnie. Do istnienia procesu workflow wymagane są minimum dwa stany: początkowy i końcowy. Aktywności to czynności, które może wykonać zadanie znajdujące się w jakimś stanie. Aktywność może zmienić status zadania, przenosząc je z jednego stanu do innego. Eclipse workflow Plugin 15/58

16 2. Teoria Przejścia umożliwiają definicje możliwych zmian stanów. W stanie może nie zachodzić żadna aktywność, może zachodzić jedna lub kilka aktywności. W wyniku zajścia jakiejkolwiek aktywności zadanie może przejść do jednego z kilku stanów. Planowanie procesu workflow należy rozpocząć od przyjrzenia się opisywanemu procesowi biznesowemu. Dokładna jego analiza ułatwia określenie stanów oraz wykonywanych aktywności. Dobrze zdefiniowany proces workflow odzwierciedla całość procesu biznesowego, uwzględniając jego charakterystyczne cechy. Definiowanie procesu workflow najlepiej rozpocząć od określenia wszystkich stanów. W następnej kolejności należy zdefiniować zachodzące w poszczególnych stanach aktywności a na koniec przejścia pomiędzy stanami i aktywnościami. Rysunek 6: kompleksowy workflow Eclipse workflow Plugin 16/58

17 3. Projekt aplikacji 3. Projekt aplikacji 3.1 Projekt interfejsu. Opracowana wtyczka WorkflowPlugin integruje się ze środowiskiem Eclipse dostarczając własnej perspektywy wspomagającej pracę grupową przy projekcie informatycznym. Wtyczka dodaje edytor zgłoszonych zadań oraz zestaw widoków ułatwiających pracę z wtyczką. Plugin rozszerza także menu preferencje (Preferences) środowiska, dodając do niego pozycje umożliwiające konfigurację wtyczki Perspektywa. Perspektywa Workflow (rys. 7) umożliwia wygodne zarządzanie procesem workflow podczas pracy ze środowiskiem Eclipse. Zawiera okno edytora oraz pięć widoków, umieszczonych pod oraz po lewo od okna edytora. Rysunek 7: perspektywa Workflow Eclipse workflow Plugin 17/58

18 3. Projekt aplikacji Edytor WorkflowEditor. (rys. 8) umożliwia edycję danych takich jak opis (description), podsumowanie (summary) osoba zgłaszająca (reporter) i osoba przypisana (asignee) związanych ze zgłoszonym defektem. Za pomocą tego edytora można również sklasyfikować defekt zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika listami oraz wybrać jego aktywność (choose activity). W zależności od uprawnień użytkownika (definiowanych w preferencjach wtyczki), który dokonuje edycji defektu niektóre pola edycji mogą być nieaktywne (tylko do odczytu). Rysunek 8: WorkflowEditor - okno edytora Eclipse workflow Plugin 18/58

19 3. Projekt aplikacji Widoki Wtyczka dostarcza do środowiska 5 nowych widoków: WorkflowTasksView, WorkflowAttachementsView, WorkflowHistoryView, WorkflowSourceFilesView oraz WorkflowTreeTasksView. Okna widoków można przesuwać i umieszczać dowolnie wokół okna edytora. Każdy widok może być również zamknięty oraz otwarty podczas pracy w dowolnej perspektywie. WorkflowTasksView to okno widoku, które pokazuje rys. 9. Okno zawiera informacje tylko do odczytu podsumowujące zgłoszone defekty, takie jak nazwa projektu (project), nazwa defektu (name), opis (description), osoba przypisana (asignee) oraz zgłaszająca defekt (reported by). Widok WorkflowTasksView jest przydatny nie tylko w perspektywie Workflow, ale także w innych, umożliwiając łatwy wgląd w zgłoszone defekty podczas edycji kodu. Rysunek 9: strona WorkflowTasksView WorkflowAttachementsView to okno widoku, które pokazuje rys. 10. Okno zawiera umieszczoną w tabeli listę załączników dołączonych do zgłoszonego defektu. Każdy wiersz tabeli podzielony jest na 2 kolumny w których znajduje się nazwa pliku (file name) oraz opis pliku (description). Znajdujące się obok tabeli przyciski umożliwiają dodanie nowego załącznika, usunięcie załącznika oraz zapisanie go na dysku użytkownika (Save as...). Eclipse workflow Plugin 19/58

20 3. Projekt aplikacji Rysunek 10: strona WorkflowAttachementsView WorkflowHistoryView to okno widoku, które pokazuje rys. 11. Okno zawiera umieszczoną w tabeli historię edycji zadania, pokazując datę modyfikacji (kolumna date), aktywność w jakiej nastąpiła modyfikacja (activity) oraz opis modyfikacji (description). Rysunek 11: strona WorkflowHistoryView WorkflowSourceFilesView to okno widoku, które pokazuje rys. 12. Okno zawiera spis plików źródłowych skojarzonych ze zgłoszonym defektem (kolumna bug file) oraz plików z poprawionymi błędami (atached fixed). Przyciski znajdujące się obok tabeli umożliwiają dodanie zarówno nowego pliku źródłowego zawierającego błędy (Add bug file...), jak i pliku już naprawionego (Attach fixed), oraz porównanie tych plików (Compare with fixed). Przycisk Compare with current umożliwia porównanie uszkodzonego pliku z najnowszą wersją znajdującą się w projekcie. Eclipse workflow Plugin 20/58

21 3. Projekt aplikacji Rysunek 12: strona WorkflowSourceFilesView WorkflowTreeTasksView to okno widoku, które pokazuje rys. 13. Okno umożliwia nawigację po projektach oraz zgłoszonych do nich zadaniach zorganizowanych w strukturę drzewiastą. Za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy można dodać zarówno nowy projekt (New project), jak i zadanie (New task) do projektu. Można również usunąć projekt (Delete project) zadanie (Delete task) oraz zmienić nazwę projektu (Rename project) i zadania (Rename task). Zadanie które zgłosił użytkownik, który aktualnie korzysta z wtyczki posiada kolor fioletowy. Zielonym kolorem wyróżnione są zadania, do których przypisany jest użytkownik aktualnie korzystający z wtyczki. Zadania już rozwiązane wyświetlone są kolorem szarym oraz czcionką pochyloną (kursywa). Pozostałe zadania posiadają kolor czarny. Rysunek 13: strona WorkflowTreeTasksView Eclipse workflow Plugin 21/58

22 3. Projekt aplikacji Preferencje Konfiguracja wtyczki WorkflowPlugin odbywa się za pomocą menu Preferences środowiska Eclipse. Plugin dostarcza 5 stron preferencji, które umożliwiają skonfigurowanie zachowania wtyczki w zależności od potrzeb użytkownika. WorkflowPreferencePage strona preferencji, którą pokazuje rys. 14 umożliwia konfigurację podstawowych opcji wtyczki: nazwy użytkownika (login), hasła dostępu (password), oraz ścieżki do repozytorium plików (repository path). Rysunek 14: strona WorkflowPreferencePage UsersPreferencePage strona preferencji, którą pokazuje rys. 15. Strona umożliwia administrację użytkownikami wtyczki, pozwalając na ich dodawanie (przycisk New...), usuwanie (Remove), oraz zmianę uprawnień użytkowników (podwójne kliknięcie myszki). Eclipse workflow Plugin 22/58

23 3. Projekt aplikacji Rysunek 15: strona UsersPreferencePage DataSourcePreferencePage strona preferencji, którą pokazuje rys. 16, umożliwia konfigurację źródła danych wtyczki. Danych może dostarczać zarówno plik XML jak i baza danych. Odpowiednie opcje konfiguracyjne stają się aktywne po wybraniu danego źródła. W przypadku pliku XML jest to ścieżka do pliku, w przypadku bazy danych ścieżka do pliku sterownika JDBC (JDBC driver), klasa sterownika (driver class), adres bazy danych (database URL), nazwa użytkownika (username), hasło do bazy danych (password) oraz używany dialekt Hibernate (Hibernate dialect). Eclipse workflow Plugin 23/58

24 3. Projekt aplikacji Rysunek 16: strona DataSourcePreferencePage DefectClassificationPreferencePage strona preferencji, którą przedstawia rys. 17, umożliwia definiowanie przez użytkownika list stanów, w których znajdować się mogą defekty. Nową listę można utworzyć poprzez naciśnięcie przycisku Create new list. Przyciski Up i Down służą do przesuwania elementów na liście. Przyciski New... tworzą nowe elementy, a Remove usuwają zaznaczone elementy z listy. Eclipse workflow Plugin 24/58

25 3. Projekt aplikacji Rysunek 17: strona DefectClassificationPreferencePage ConfigureWorkflowPreferencePage ta strona preferencji, składa się z 4 zakładek. Na pierwszej z nich diagram), którą pokazuje rys. 18 wyświetlony jest graf workflow. Graf generowany jest automatycznie na podstawie konfiguracji procesu workflow dokonanej przy wykorzystaniu kolejnych zakładek Dostęp do nich jest uzależniony od uprawnień użytkownika definiowanymi przy pomocy zakładki UsersPreferencePage. Na zakładce States, którą przedstawia rys. 19, możemy dodawać stany (przycisk New...) definiując ich nazwę i opis, bądź usuwać (przycisk Remove...) stany w których znajduje się defekt. Eclipse workflow Plugin 25/58

26 3. Projekt aplikacji Rysunek 18: strona ConfigureWorkflowPreferencePage, zakładka Diagram Rysunek 19: strona ConfigureWorkflowPreferencePage, zakładka States Eclipse workflow Plugin 26/58

27 3. Projekt aplikacji Zakładka Events (rys. 20) umożliwia dodawanie (przyciskiem New...) bądź usuwanie (Remove) aktywności defektów. W celu dodania aktywności należy określić jej nazwę (name) opis (description) oraz ikonę (icon) reprezentującą aktywność, widoczną w oknie edytora. Rysunek 20: strona ConfigureWorkflowPreferencePage, zakładka states Zakładka Transitions (rys. 21) służy do określenia, która aktywność może zajść w określonym stanie (tabela state transitions) oraz który stan może być wynikiem danej aktywności (tabela event resulting states). Eclipse workflow Plugin 27/58

28 3. Projekt aplikacji Rysunek 21: strona ConfigureWorkflowPreferencePage, zakładka Transitions Wiersze tabeli state transitions odpowiadają kolejnym stanom, kolumny aktywnościom. Zaznaczając pole w wierszu odpowiadającym stanowi, określamy, która aktywność może zaistnieć w danym stanie. Rysunek 22 ilustruje przykładową konfigurację, gdzie w stanie Opened oraz Tested umożliwiono zajście aktywności close. Rysunek 22: konfiguracja tabeli state transitions W tabeli event resulting state określamy, które stany mogą być wynikiem danej aktywności. W tej tabeli wiersze odpowiadają aktywnościom, kolumny zaś stanom. Zaznaczając pole w wierszu odpowiadającym aktywności, określamy, który stan może być jej wynikiem. Rysunek 23 ilustruje przykładową konfigurację, gdzie stanem wynikowym Eclipse workflow Plugin 28/58

29 3. Projekt aplikacji aktywności close jest stan Closed, stanem wynikowym aktywności test jest stan Tested, natomiast stan Opened jest stanem początkowym i nie jest wynikiem żadnej aktywności. Rysunek 23: konfiguracja tabeli event resulting states Niekiedy pożądane jest, aby po zajściu którejś z aktywności zadanie znalazło się w jednym z kilku stanów, w zależności od okoliczności jej zajścia. Takie rozwiązanie umożliwia wtyczka WorkflowPlugin. W przypadku zaznaczenia kilku pól w wierszu odpowiadającemu którejś z aktywności, po wyborze tej aktywności zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem do użytkownika, do którego stanu należy przenieść zadanie. Przykład takiego rozwiązania pokazany jest na rys. 24 gdzie w wyniku zajścia aktywności test zadanie może znaleźć się w stanie Tested lub Closed. Rysunek 24: konfiguracja tabeli event resulting states Architektura interfejsu Obszar roboczy środowiska Eclipse jest reprezentowany przez implementację interfejsu IWorkbench. Jest to korzeń wszystkich elementów interfejsu środowiska, które są uporządkowane w drzewiastą strukturę. Liśćmi tej hierarchii są klasy implementujące interfejs IWorkbenchPart. Eclipse workflow Plugin 29/58

30 3. Projekt aplikacji Każdy obszar roboczy składa się z jednego lub więcej okien (IWorkbenchWindow). Domyślnie Eclipse jest uruchamiany tylko z jednym komponentem IWorkbenchWindow, jednak to zachowanie środowiska można zmienić tak, aby każda perspektywa otwierana była w nowym oknie. Rysunek 25: komponenty WorkbenchComponents Okno IWorkbenchWindow składa się ze stron implementujących interfejs IWorkbenchPage. Strony te są używane do wyświetlenia różnych perspektyw w oknie. Tylko jedna strona IWorkbenchPage jest aktywna i widoczna w danej chwili. Eclipse workflow Plugin 30/58

31 3. Projekt aplikacji Strony IWorkbenchPage zawierają zbiór komponentów WorkbenchComponents. Najpopularniejsze z nich przedstawia rys. 25. Editor komponent graficznego interfejsu użytkownika umożliwiający edycję przekazanych danych. W środowisku Eclipse każdy edytor wywodzi się z abstrakcyjnej klasy EditorPart. Każde okno edytora posiada swoje osobne źródło danych implementujące interfejs IEditorPart. Rys. 26 przedstawia hierarchę edytorów środowiska Eclipse. Rysunek 26: hierarchę edytorów środowiska Eclipse View komponent jest drugim, oprócz okna edytora, głównym składnikiem obszaru roboczego środowiska Eclipse. Każdy taki komponent dziedziczy z abstrakcyjnej klasy ViewPart. W przeciwieństwie do komponentu Editor nie posiada własnego źródła danych. Hierarchia klas komponentów View środowiska Eclipse pokazana jest na rysunku 27 Eclipse workflow Plugin 31/58

32 3. Projekt aplikacji Rysunek 27: Hierarchia klas komponentów View ToolBar komponent zawierający przyciski które aktywują najczęściej wykonywane przez użytkownika akcje. Każdy Editor może dodawać własne przyciski do paska narzędzi. Komponenty View posiadają natomiast swój osobny pasek narzędzi. Contect Menu menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego elementu. Menu zawiera najczęściej wykonywane przez użytkownika polecenia w zależności od elementu na którym dokonano kliknięcia. Menu Bar główne menu środowiska Eclipse. Komponent Editor może dodawać dowolne pozycje do menu. ShortCut Bar pasek zawierający definiowane przez użytkownika perspektywy środowiska Eclipse. Perspective perspektywa to kontener zawierający zbiór widoków (View) i edytora (Editor) oraz ich wzajemne ułożenie na ekranie. Zarówno ułożenie, rozmiar jak i zbiór komponentów które zawiera perspektywa mogą być modyfikowane przez użytkownika. Eclipse workflow Plugin 32/58

33 3. Projekt aplikacji Na potrzeby wtyczki stworzyłem abstrakcyjną klasę TableView, która umożliwia wyświetlanie danych w postaci tabelarycznej oraz klasę TableWithControlsView, która dziedziczy po klasie TableView. Klasa TableWithControlsView oprócz wyświetlania danych zawiera zestaw kontrolek, umożliwiających wykonywanie różnych operacji na wyświetlanych danych. Diagram klas dla komponentów View pokazuje rys. 28. Rysunek 28: diagram klas dla komponentów View 3.2 Dostęp do danych Ze względu na możliwość zastosowania wielu źródeł danych, kluczowym aspektem podczas projektowania dostępu do nich było oddzielenie warstwy logiki od warstwy danych. Takie właściwości zapewnia użycie wzorca DAO [4] (Data Access Object). Ukrywa on całą logikę dostępu do danych związaną z ich tworzeniem, pobieraniem, usuwaniem i aktualizacją. Obiekty Data Access Object implementują właściwe dla danego źródła danych mechanizmy dostępu. Niezależnie od stosowanego źródła obiekty DAO udostępniają jednolity interfejs programistyczny. Wszystkie szczegóły dostępu do danego źródła danych są ukryte przed warstwą logiki aplikacji. Ponieważ interfejs udostępniany przez obiekt DAO Eclipse workflow Plugin 33/58

34 3. Projekt aplikacji nie zmienia się w przypadku zmian implementacji źródła danych, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w aplikacji można wykorzystywać różne implementacje obiektów DAO. Strukturę dostępu do danych przedstawia rys 29. Rysunek 29: struktura wzorca DAO Obiekty dostępu do danych zawierają całą implementację kodu dostępu do danych w ramach osobnej warstwy. Warstwa ta oddziela resztę aplikacji od szczegółów implementacji dostępu do danych, co zmniejsza to złożoność kodu warstwy logicznej, ułatwia jej pielęgnację i przyspiesza czas implementacji. Stosowanie wzorca DAO ułatwia również testowanie zaimplementowanego dostępu do danych. Testy zaplanowane dla wspólnego interfejsu można wykonywać na każdej jego konkretnej implementacji Baza danych Dostęp do bazy danych odbywa się przy wykorzystaniu Hibernate w wersji 3.0. Hibernate to narzędzie należące do grupy narzędzi typu ORM (Object/Relational Mapping), które pozwalają w wygodny sposób przejść od struktur relacyjnych bazy danych, do modelu obiektowego. Eclipse workflow Plugin 34/58

35 3. Projekt aplikacji Główną zaletą Hibernate jest brak konieczności implementacji jakichkolwiek interfejsów przez mapowane klasy. Dowolna klasa modelu danych, może reprezentować encję. Hibernate obsługuje wiele baz danych (kompletną listę zwiera tabela 1), wykorzystując specyficzne konstrukcje poszczególnych dialektów języka SQL, dzięki czemu osiąga dużą wydajność oraz elastyczność. Hibernate pozwala na projektowanie modelu danych z wykorzystaniem dziedziczenia, asocjacji i kolekcji oraz zapewnia odzwierciedlenie tych mechanizmów w relacyjnej bazie danych. Z Hibernate można korzystać zarówno pisząc aplikacje w języku JAVA jak i.net. Przejście od tabel w bazie danych do klas modelu obiektowego odbywa się przy wykorzystaniu deskryptorów w postaci plików XML. Pliki te można generować ręcznie, lub wykorzystać do tego gotowe narzędzia (dostępne razem z Hibernate). Ja wybrałem to pierwsze podejście. Rys. 30 przedstawia przejście do struktury relacyjnej na przykładzie klasy workflowplugin.model.classificationlist. Deskryptor klasy znajduje się poniżej. Rysunek 30: przejście do struktur relacyjnych na przykładzie klasy ClassificationList <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> <hibernate-mapping> <class name="classificationlist" table="classification_lists"> <id name="id" type="long"> <column name="classification_list_id"/> <generator class="native"/> </id> <property name="name" column="classification_list_name"/> <list name="values" table="classification_list_avalible_values"> <key column="classification_list_id"/> Eclipse workflow Plugin 35/58

36 3. Projekt aplikacji <index column="classification_list_value_position"/> <element type="string" column="classification_list_avalible_value"/> </list> </class> </hibernate-mapping> listing 1: deskryptor klasy workflowplugin. model. ClassificationList Ze względu na dużą liczbę SZBD z jaką może współpracować wtyczka WorkflowPlugin oraz na zastosowanie Hibernate 3.0 jako narzędzia służącego do przejścia od struktur relacyjnych do modelu obiektowego. Strukturę bazy danych utworzyłem wykorzystując tzw. podejście Top down (od klas dziedzinowych rozpatrywanego narzędzia, do schematu bazy danych rys 31). Po napisaniu plików zawierających metadane schematy baz danych wygenerowałem wykorzystując wbudowane w Hibernate narzędzie SchemaExport Rysunek 31: Top down [10]. Rysunek 32 przedstawia model logiczny tabel odpowiedzialnych za proces workflow, natomiast rysunek 33 kompletny model logiczny bazy danych. Diagramy wykonałem przy użyciu programu DBDesigner 4 [http://fabforce.net]. Eclipse workflow Plugin 36/58

37 3. Projekt aplikacji Rysunek 32: model logiczny tabel opisujących proces Workflow Eclipse workflow Plugin 37/58

38 3. Projekt aplikacji Rysunek 33: model logiczny bazy danych Eclipse workflow Plugin 38/58

39 3. Projekt aplikacji Poniższe tabele zawierają dokładny opis tabel bazy danych. Typy danych podano dla bazy danych MySQL. PK oznacza klucz główny, FK klucz obcy. attachements Tabela reprezentująca załączniki Nazwa pola typ klucz przeznaczenie attachement_id BIGINT(20) PK Identyfikator załącznika task_id BIGINT(20) FK Identyfikator zadania, do którego przypisany jest załącznik attachement_file_name VARCHAR(32) Oryginalna nazwa pliku załącznika attachement_path VARCHAR(255) Ścieżka do pliku załącznika w repozytorium attachement_description TEXT Opis załączonego pliku classification_list_avalible Dozwolone wartości konfigurowalnych list. _values Nazwa pola typ klucz przeznaczenie classification_list_id BIGINT(20) PK Identyfikator wartości. classification_list_value_position INTEGER(11) PK Pozycja wartości na liście. classification_list_avalible_value VARCHAR(255) Wartość. classification_list_values Zaznaczone wartości konfigurowalnych list. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie classification_list_value_id BIGINT(20) PK Identyfikator zaznaczonej wartości task_id BIGINT(20) FK Identyfikator zadania classification_list_id BIGINT(20) FK Identyfikator listy classification_list_value_selected _index INTEGER(11) FK Indeks zaznaczonej pozycji classification_lists Konfigurowalne listy. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie classification_list_id BIGINT(20) PK Identyfikator listy. classification_list_name VARCHAR(32) Nazwa listy. Eclipse workflow Plugin 39/58

40 3. Projekt aplikacji event_resulting_states Stany które są możliwe po zajściu danej aktywności. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie event_id BIGINT(20) PK, FK state_id BIGINT(20) PK, FK Identyfikator aktywności, która miała miejsce, Identyfikator możliwego następnego stanu. events Aktywności. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie event_id BIGINT(20) PK Identyfikator aktywności event_name VARCHAR(64) Nazwa aktywności workflow_id BIGINT(20) FK Identyfikator procesu workflow event_image_file_name VARCHAR(255) Ścieżka do ikony stanu znajdującej się w repozytorium projects Projekty. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie project_id BIGINT(20) PK Identyfikator projektu. project_name VARCHAR(64) Nazwa projekty. source_file_attachements Załączniki plików źródłowych. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie source_file_attachement_id BIGINT(20) PK Identyfikator załącznika task_id BIGINT(20) Identyfikator zadania, do którego przypisany jest załącznik. task_position INTEGER(11) Pozycja załącznika wśród innych dla danego zadania. Eclipse workflow Plugin 40/58

41 3. Projekt aplikacji source_files Pliki źródłowe. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie source_file_id BIGINT(20) PK Identyfikator pliku źródłowego. source_file_file_name VARCHAR(32) Oryginalna nazwa pliku źródłowego. source_file_path VARCHAR(255) Ścieżka do pliku źródłowego w projekcie. source_file_resource_path VARCHAR(255) Ścieżka do załączonego pliku w repozytorium. source_file_attachement_id BIGINT(20) FK Identyfikator załącznika, do którego dołączony jest plik source_file_position INTEGER(11) Pozycja pliku w ramach załącznika. Pozycję 0 zajmuje plik zapisany jako uszkodzony, pozycję 1 plik naprawiony. state_events Aktywności jakie mogą zajść w danym stanie. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie state_id BIGINT(20) PK, FK event_id BIGINT(20) PK, FK Identyfikator stanu Identyfikator aktywności states Stany. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie state_id BIGINT(20) PK Identyfikator stanu. state_name VARCHAR(64) Nazwa stanu. state_type TINYINT(4) Typ stanu. 0 => stan początkowy; 2 => stan końcowy; 1=> pozostałe. state_description TEXT Opis stanu. workflow_id BIGINT(20) FK Identyfikator procesu Workflow. Eclipse workflow Plugin 41/58

42 3. Projekt aplikacji tasks Zadania. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie task_id BIGINT(20) PK Identyfikator zadania. task_name VARCHAR(64) Nazwa zadania. task_description TEXT Opis zadania. task_date TIMESTAMP Data zgłoszenia zadania. task_summary TEXT Podsumowanie zadania. project_id BIGINT(20) FK Identyfikator projektu, który zawiera zadanie. state_id BIGINT(20) FK Identyfikator stanu, w jakim znajduje się zadanie. reporter_user_id BIGINT(20) FK Identyfikator użytkownika, który zgłosił zadanie. asignee_user_id BIGINT(20) FK Identyfikator użytkownika, przypisanego do rozwiązania zadania. current_task_id BIGINT(20) FK Identyfikator aktualnej wersji danego zadania list_position INTEGER(11) Pozycja zadania w ramach projektu. users Użytkownicy Nazwa pola typ klucz przeznaczenie user_id BIGINT(20) PK Identyfikator użytkownika. user_first_name VARCHAR(32) Imię użytkownika. user_last_name VARCHAR(32) Nazwisko użytkownika. user_login_name VARCHAR(16) Login użytkownika. user_password VARCHAR(16) Hasło użytkownika. user_role TINYINT(4) Typ użytkownika. 0 => zwykły użytkownik; 1=> administrator. workflows Procesy workflow. Nazwa pola typ klucz przeznaczenie workflow_id BIGINT(20) PK Identyfikator procesu. workflow_name VARCHAR(255) Nazwa procesu Plik XML Zapis i odczyt danych z pliku XML odbywa się za pośrednictwem biblioteki XStream w wersji 1.2. XStream to darmowa biblioteka umożliwiająca serializację i deserializację obiektów do / z plików XML. Eclipse workflow Plugin 42/58

43 3. Projekt aplikacji Główne zalety biblioteki to łatwość użycia, która w dużej mierze wynika z braku konieczności sporządzania deskryptorów procesu oraz wysoka wydajność połączona z niewielkim zużyciem pamięci. Obiekty serializowane przy pomocy biblioteki XStream nie są objęte żadnymi restrykcjami. Plik XML powstający z serializacji obiektów jest przejrzysty i czytelny. XStream wykrywa referencje do tych samych obiektów przez co zapobiega zapisywaniu zdublowanych obiektów. Biblioteka wykrywa i poprawnie zapisuje również cykle w serializowanych obiektach. Poniżej znajduje się przykład pliku XML zawierający kolekcję 2 obiektów klasy workflowplugin.model.user. <users> <workflowplugin.model.user> <role>0</role> <firstname>mateusz</firstname> <lastname>zięba</lastname> <loginname>mzieba</loginname> <password>123komputer</password> <id>0</id> </workflowplugin.model.user> <workflowplugin.model.user> <role>1</role> <firstname>administrator</firstname> <lastname>root</lastname> <loginname>admin</loginname> <password>admin</password> <id>0</id> </workflowplugin.model.user> </users> Eclipse workflow Plugin 43/58

44 3. Projekt aplikacji 3.3 Konfigurowalne listy atrybutów Z każdym zadaniem związane są pewne jego atrybuty. Do atrybutów na stałe przypisanych do zadania należą: nazwa zadania, opis problemu, jego aktualny stan, osoba odpowiedzialna za jego rozwiązanie, osoba która zgłosiła zadanie oraz data zgłoszenia zadania Wykonana przeze mnie wtyczka WorkflowPlugin umożliwia ponadto przypisanie do zadań konfigurowalnych list atrybutów. Każda konfigurowalna lista atrybutów posiada swoją nazwę oraz uporządkowany zbiór możliwych do zaznaczenia wartości. Do zdefiniowanej wcześniej listy można dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność atrybutów w dowolnym momencie. Do każdego zadania można przypisać po jednej ze zdefiniowanych dla każdej listy wartości. Rysunek 34 przedstawia diagram klas pokazujący zależności pomiędzy zadaniami a listami klasyfikacyjnymi. Rysunek 34: diagram klas Task, ClassificationList i ClassificationListValue Eclipse workflow Plugin 44/58

45 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) 4.1 Instalacja Wtyczka WorkfowPlugin przeznaczona jest dla środowiska Eclipse w wersji 3.2. Instalacja wtyczki jest bardzo prosta. Należy przekopiować plik WorkflowPlugin.jar do podkatalogu plugins w katalogu instalacyjnym programu Eclipse (domyślnie w systemach Windows jest to katalog: c:\program files\eclipse\plugins). Następnie należy uruchomić Eclipse, najlepiej z parametrem clean, czyli w Windows eclipse.exe -clean a w Linux./eclipse.sh -clean (Linux). 4.2 Założenie struktury danych Jeżeli planujemy jako źródła danych wykorzystywać bazę danych, należy założyć bazę danych o odpowiedniej strukturze. Skrypty przeznaczone dla różnych SZBD znajdują się w archiwum WorkflowPlugin.jar w katalogu sql. Wtyczka współpracuje z poniższymi SZBD: DB2, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Sybase, Sybase Anywhere, Microsoft SQL Server, SAP DB, Informix, HypersonicSQL, Ingres, Progress, Mckoi SQL, Interbase, Pointbase, FrontBase, Firebird. Jeżeli jako źródło danych będzie nam służył jedynie plik XML, żadna dodatkowa konfiguracja nie jest konieczna. 4.3 Konfiguracja Po zainstalowaniu wtyczki WorkflowPlugin, należy odpowiednio ją skonfigurować. W tym celu należy uruchomić środowisko Eclipse i otworzyć perspektywę Workflow. (z menu Window/Open Perspectiwe wybieramy Other... a następnie Workflow). Program wyświetli monit o nazwę użytkownika i hasło. Wbudowane konto administratora posiada nazwę i hasło admin. Wpisujemy je i klikamy OK. Następnie otwieramy menu Eclipse workflow Plugin 45/58

46 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) Window/Preferences. Na rozwijanym drzewie wybieramy zakładkę Workflow (rys. 35). W polu login i password wpisujemy dane użytkownika, którego chcemy automatycznie zalogować w momencie startu wtyczki. Wpisane dane użytkownika posłużą do automatycznego logowania, jedynie w przypadku, gdy jako źródło danych posłuży baza danych. W przypadku danych pochodzących z pliku XML, kiedy z jednej wersji programu Eclipse korzystać może wiele osób monit o nazwę użytkownika i hasło wyświetlany jest za każdym razem. Pole resources powinno wskazywać ścieżkę do katalogu gdzie przechowywane będą pliki dodawane do projektów i zadań podczas korzystania z wtyczki. Wskazany katalog (może być to katalog na dysku sieciowym) musi być widoczny dla przez wszystkich użytkowników wtyczki. Muszą oni mieć tez prawo do zapisu i odczytu w tym katalogu. Rysunek 35: główne menu preferencji wtyczki Przechodzimy do konfiguracji procesu workflow (zakładka Configure Workflow). Określamy stany z jakich składać się będzie proces, przechodząc do zakładki States. Dodajemy stany Opened, Tested i Closed. Następnie konfigurujemy aktywności powodujące przejścia przejścia między tymi stanami. Na zakładce Events dodajemy aktywności test i close. Konfiguracji przejść między stanami należy dokonać korzystając z zakładki transitions. Zaznaczamy dla stanu Opened aktywności test i close, Eclipse workflow Plugin 46/58

47 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) a dla stanu Tested aktywność close. Jako rezultat aktywności test ustawiamy stan Tested, natomiast jako rezultat aktywności close stan Closed. Zdefiniowany proces workflow możemy obejrzeć na grafie (zakładka GEF diagram rys. 36). Rysunek 36: diagram Workflow Następnie należy skonfigurować źródło danych (zakładka Data source). Do wyboru mamy plik XML lub bazę danych. W przypadku wyboru pliku XML wystarczy podać jedynie ścieżkę dostępu do pliku. W przypadku konfiguracji bazy danych trzeba podać ścieżkę do archiwum ze sterownikiem JDBC, nazwę klasy sterownika, adres do bazy danych oraz nazwę i hasło użytkownika bazy danych. Niezbędne jest też podanie dialektu Hibernate którym posługuje się wtyczka. Spis dostępnych dialektów zawiera poniższa tabela: Eclipse workflow Plugin 47/58

48 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) SZBD DB2 DB2 AS/400 DB2 OS390 PostgreSQL MySQL MySQL with InnoDB MySQL with MyISAM Oracle (any version) Oracle 9i/10g Sybase Sybase Anywhere Microsoft SQL Server SAP DB Informix HypersonicSQL Ingres Progress Mckoi SQL Interbase Pointbase FrontBase Firebird Dialekt org.hibernate.dialect.db2dialect org.hibernate.dialect.db2400dialect org.hibernate.dialect.db2390dialect org.hibernate.dialect.postgresqldialect org.hibernate.dialect.mysqldialect org.hibernate.dialect.mysqlinnodbdialect org.hibernate.dialect.mysqlmyisamdialect org.hibernate.dialect.oracledialect org.hibernate.dialect.oracle9dialect org.hibernate.dialect.sybasedialect org.hibernate.dialect.sybaseanywheredialect org.hibernate.dialect.sqlserverdialect org.hibernate.dialect.sapdbdialect org.hibernate.dialect.informixdialect org.hibernate.dialect.hsqldialect org.hibernate.dialect.ingresdialect org.hibernate.dialect.progressdialect org.hibernate.dialect.mckoidialect org.hibernate.dialect.interbasedialect org.hibernate.dialect.pointbasedialect org.hibernate.dialect.frontbasedialect org.hibernate.dialect.firebirddialect Tabela 1: obsługiwane SZBD oraz ich dialekty Hibernate Na kolejnej zakładce Defect Classifications utworzymy listy, w/g których klasyfikować będziemy zgłoszone zadania. Klikamy Create list i tworzymy nową listę o nazwie priority. Przyciskiem New... dodajemy do niej kolejne wartości ( low, high, medium ).Przyciskami Up i Down możemy uporządkować wartości w odpowiedniej kolejności. W analogiczny sposób tworzymy listę z wersją aplikacji. Utworzone listy pokazuje rys. 37. Eclipse workflow Plugin 48/58

49 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) Rysunek 37: konfiuracja list klasyfikujących zgłoszenia Pozostała nam jedynie klasyfikacja użytkowników (zakładka Users). Zaleca się w tym momencie zmianę hasła konta administratora oraz utworzenie konta wszystkich użytkowników, korzystających z wtyczki. Dane użytkowników można zmieniać w dowolnym momencie używania programu. Okno umożliwiające zmiany danych dotyczących użytkowników pokazuje rys 38. Po dokonaniu konfiguracji konieczne jest ponowne uruchomienie środowiska Eclipse. Eclipse workflow Plugin 49/58

50 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) Rysunek 38:okno preferencji konfigurujące użytkowników 4.4 Zakładanie i edycja zadań Po zakończeniu konfiguracji plugin jest gotowy do użycia. Zanim jednak dodamy pierwsze zadanie, trzeba utworzyć projekt, do którego będziemy dodawać zadania. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na widoku WorkflowTreeTaskView i wybieramy z menu konstektowego New project. Podajemy nazwe projektu, w tym przypadku projekcik i klikamy OK (rys 39). Następnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu wybieramy opcję New task. Po wpisaniu nazwy zadania w okno dialogowe, zostało ono dodane do wskazanego projektu. Eclipse workflow Plugin 50/58

51 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) Rysunek 39: założenie nowego projektu Każde zadanie zgłoszone przez użytkownika, który aktualnie korzysta z wtyczki posiada kolor fioletowy. Jeżeli użytkownik korzystający z wtyczki jest przypisany do rozwiązania któregoś z zadań, wyświetlane ono jest na kolor zielony. Zadania już rozwiązane wyświetlone są kolorem szarym oraz czcionką pochyloną (kursywa). Pozostałe zadania posiadają kolor czarny. Na rys 40 wprowadziłem 4 zadania, po jednym każdego typu. Rysunek 40: lista zgłoszeń Klikamy 2 razy na nazwie zadania. W oknie edytora znajduje się ekran umożliwiający edycję zadania. Możemy tam dokładnie opisać problem, wybrać osobę która będzie musiała go rozwiązać oraz przypisać mu zdefiniowane wcześniej atrybuty (rys.41). W miarę postępu nad rozwiązaniem problemu możemy przenieść go w inny stan, wybierając rozwijając zakładkę Choose event i wybierając odpowiednie zdarzenie. Po wprowadzeniu wszystkich zmian niezbędne jest ich zapisanie, za pomocą polecenia SAVE. Historię zmian danego problemu śledzić można korzystając z widoku WokflowHistoryView. Eclipse workflow Plugin 51/58

52 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) Rysunek 41: edycja zadania Do zgłoszonego zadania możemy dołączyć załączniki. W tym celu wybieramy widok WorkflowAttachementsView (rys. 42) i klikamy Add... wskazujemy plik który chcemy dodać i klikamy OK. W każdej chwili możemy otworzyć wybrany załącznik klikając dwukrotnie na jego nazwę, usunąć go (przycisk Remove) lub zapisać na dysku lokalnym (przycisk Save As...). Rysunek 42: widok załączonych do tasku plików Do zgłoszonych zadań można dodać również pliki źródłowe, wymagające poprawy z aktualnie otwartych w środowisku Eclipse projektów. W tym celu otwieramy widok WorkflowSourceFilesView (rys. 43, klikamy przycisk Add bug file i wybieramy Eclipse workflow Plugin 52/58

53 4. Prezentacja (opis instalacji i przykład użycia) odpowiedni plik. Przyciskiem Attach fixed dodajemy jego poprawioną wersję. W każdej chwili możemy porównać (za pomocą przycisku Compare with current) uszkodzony plik z aktualnym plikiem w projekcie oraz z plikiem dodanym jako poprawiony (klikając przycisk Compare with fixed). Rysunek 43: widok załączonych do zadania plików źródłowych Podczas pracy nad dowolnym projektem w środowisku Eclipse możemy podejrzeć skróconą informacje o każdym zgłoszonym zadaniu. W tym celu wystarczy wybrać z menu pozycję Window/Show View/Other a następnie widok WorkflowTasksView (rys. 44). Rysunek 44: skrócona informacja o zgłoszonych zadanizach Eclipse workflow Plugin 53/58

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Wybrane narzędzie do zarządzania błędami - Bugzilla. Krzysztof Palinka Konrad Błaszkiewicz grupa nr 27

Wybrane narzędzie do zarządzania błędami - Bugzilla. Krzysztof Palinka Konrad Błaszkiewicz grupa nr 27 Wybrane narzędzie do zarządzania błędami - Bugzilla Krzysztof Palinka Konrad Błaszkiewicz grupa nr 27 Zarządzanie błędami Narzędzie zarządzania błędami - oprogramowanie służące do zarządzania informacjami

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo