Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu

2 Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka. Technika jądrowa Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY BURCZAK, Krzysztof: Rękopis Dekretu Gracjana z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL zob. poz Naukoznawstwo. Dokumentacja.Informacja. Rodzaje pisma. BIEŃKOWSKA, Ewa (1943- ). [Krótka historia przyszłości - recenzja] / Ewa Bieńkowska // Przegląd Polityczny. - Nr 91/92 (2008), s Zawiera rec. książki: Krótka historia przyszłości / Jacques Attali. - Warszawa, Attali, Jacques (1943- ). Krótka historia przyszłości recenzja 2. Futurologia 3. Globalizacja 00:005 BZCz 1/2010 CYBORAN, Beata. Uczeni wobec zjawiska popularyzacji wiedzy na przykładzie analiz doświadczeń polskich i amerykańskich / Beata Cyboran. - Streszcz. ang. // Edukacja Dorosłych , nr 1/2, s Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy Polska 2. Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy Stany Zjednoczone 3. Popularyzacja wiedzy Polska 4. Popularyzacja wiedzy Stany Zjednoczone 00:378 BZCz 2/2010 CZARNY, Bogusław. [Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej - recenzja] / Bogusław Czarny // Zeszyty Naukowe / Kolegium Gospodarki Światowej. - Z. 23 (2008), s Zawiera rec. książki: Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej : w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym / Edward Grant. - Warszawa, Grant, Edward (1926- ). Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej recenzja 2. Nauka 5-17 w. 00 BZCz 3/2010 KARPIŃSKI, Andrzej (1928- ). Obecny stan i perspektywy rozwoju studiów nad przyszłością w Polsce / Andrzej Karpiński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Olympus , nr 4, s Futurologia historia 2. Futurologia historia Polska 00 BZCz 4/2010 KOCISZEWSKI, Aleksander (1942- ). Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe : czterdzieści lat badań regionalnych na historycznym Mazowszu / Aleksander Kociszewski. - Streszcz. ros., ang. // Studia Mazowieckie. - R. 4, nr 3 (2008), s Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 2. Ciechanów (woj. mazowieckie) nauka organizacje od 1944 r. 00 BZCz 5/2010 KOZŁOWSKI, Jan. Foresight jako narzędzie polityki naukowej / Jan Kozłowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe , nr 2, s Nauka polityka 00:005 BZCz 6/2010 SOBOTA, Marcin. Strategia bezpieczeństwa informacji a klasyczne metody faktoryzacji / Marcin Sobota, Marcin Wyskwarski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Informacja ochrona 2. Szyfry metody 00 BZCz 7/2010 TARKA, Piotr. Analiza czynnikowa jako wielowymiarowa technika eksploracji źródeł informacyjnych przedsiębiorstw fonograficznych / Piotr Tarka. - Bibliogr. // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Nr 2 (2009), s Fonografia marketing Polska 2. Przedsiębiorstwo organizacja 00:311:658.1/.5 BZCz 8/2010 3

4 WALTOŚ, Stanisław (1932- ). Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - krótki bilans i co dalej? / Stanisław Waltoś // Alma Mater. - Nr 109 (2008), s Uniwersytet Jagielloński. Muzeum 2. Kraków (woj. małopolskie) muzealnictwo 00:7:06 BZCz 9/2010 BAL-WOŹNIAK, Teresa: Innowacyjność w realizowaniu spójności społeczno-ekonomicznej zob. poz. 692 BRODZIŃSKA, Katarzyna: Rola i miejsce Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w regionalnym systemie innowacji zob. poz. 860 CZAJA, Izabela: Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej zob. poz DANIELAK, Wiesław: External and internal sources of knowledge and information transfer in small and medium enterprises zob. poz DERLUKIEWICZ, Niki: Charakterystyka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata zob. poz. 701 FILIPIAK, Beata: Innovations as factors of sustainable development of regions - the directions of aid and financing zob. poz. 868 GRABOWSKA, Sandra: E-Business and data protection in small and medium-sized project sector zob. poz GRACZYK, Magdalena: The influence of formal management systems on the growth of innovativeness of the enterprises from the county of Lubuskie zob. poz HYSA, Beata: Wpływ bezpieczeństwa informacji na działalność urzędów administracji publicznej zob. poz JASIŃSKA, Alicja: Forms of innovation activities undertaken by regional breweries in Poland zob. poz KIZWALTER, Tomasz: Czy uczeni powinni uprawiać politykę? zob. poz. 602 KOPROWSKA, Dorota: Modelowe Centrum Rozwoju Kompetencji jako element systemu doskonalenia zawodowego w zakresie zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji zob. poz. 813 LULA, Paweł: Analiza taksonomiczna obiektów opisywanych za pomocą ontologii zob. poz. 23 MACIOŁEK, Michał: Naukowe dziedzictwo średniowiecza zob. poz MARCINIUK-KLUSKA, Anna: Finansowanie innowacji w województwie mazowieckim w latach zob. poz. 996 MELNIKAS, Borisas: Innovations and network based international economy in the European Union zob. poz MYSTEK-PAŁKA, Honorata: Edukacja i nauka w kulturze Indii zob. poz ONAK-SZCZEPANIK, Beata: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim zob. poz PABJAN, Tadeusz: Czy nauka zamieni się w bełkotliwy spektakl medialny dla ignorantów zob. poz. 190 PANASIUK, Aleksander: Rola informacji w rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej zob. poz PERENC, Józef: ICT cluster - global cooperation, regional development in Poland zob. poz. 899 PILARCZYK, Agnieszka: Klasyfikacja wymiarów globalizacji technologii - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne zob. poz. 70 RADECKI, Wojciech: 30 lat Wrocławskiego Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zob. poz ROSA, Grażyna: System informacji na rynku regionalnych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim zob. poz SOROKOSZ, Irena: Trudności dyslektyczne w perspektywie teorii poznawczych zob. poz SOSIŃSKA-WIT, Małgorzata: Innowacyjność i jej wpływ na atrakcyjność inwestycyjną województwa lubelskiego zob. poz. 906 STRZAŁKOWSKA, Anna: O nadmiarze słów zob. poz. 270 SUŁKIEWICZ, Eliza: Zintegrowany system informacji w zakresie promocji gospodarczej rozwiązań innowacyjnych zob. poz SURÓWKA, Agata: Innowacyjność województw Polski wschodniej - wyniki badań zob. poz. 910 SYMELA, Krzysztof: Rozwój doskonalenia zawodowego w innowacyjnej gospodarce zob. poz. 842 SZCZEPAŃSKI, Seweryn: O umiejętności czytania źródeł niemych zob. poz

5 ŚWIRSKA, Anna: Wybrane determinanty innowacyjności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów zob. poz. 912 TYSZKA, Anna: Innowacje w sektorze farmaceutycznym w Polsce zob. poz WIENCH, Piotr: Foresight w kontekście kultury technicznej zob. poz Informatyka BERNARDELLI, Michał. Użycie Microsoft Excel do rozwiązywania zadań optymalizujących / Michał Bernardelli. - Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. - T. 2, z. 3/4 (2008), s Arkusze kalkulacyjne stosowanie 2. Optymalizacja 004 BZCz 10/2010 BOJARSKI, Roman. Modelowanie obiektowe w informatycznych systemach klasy ERP / Roman Bojarski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Projektowanie obiektowe 2. Systemy informatyczne zarządzania 3. Zintegrowane systemy informatyczne 004 BZCz 11/2010 BORK, John R. The free, open source option as ethic / John R. Bork // E-Mentor , nr 5, s Referat. 1. Etyka 2. Oprogramowanie open source 004:17 BZCz 12/2010 CHMIELARZ, Witold. [Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej - recenzja] / Witold Chmielarz // Argumenta Oeconomica , nr 2, s Zawiera rec. książki: Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej : podejście technologiczne / Małgorzata Nycz. - Wrocław, Nycz, Małgorzata. Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej recenzja 2. Data mining 3. Zarządzanie wiedzą 004:005 BZCz 13/2010 CRANOR, Lorrie Faith. Czy phishing da się zwalczyć? / Lorrie Faith Cranor. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 1, s Przestępstwo komputerowe zapobieganie i zwalczanie 004 BZCz 14/2010 CZUPRYNA-NOWAK, Aleksandra. Identyfikacja determinant skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym / Aleksandra Czupryna-Nowak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zintegrowane systemy informatyczne 004 BZCz 15/2010 JÓŹWIAK, Ireneusz J. (1951- ). Dobór narzędzi programistycznych w projekcie informatycznym / Ireneusz J. Jóźwiak, Andrzej M. Piotrowicz, Maksymilian K. Kowalczyk. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Systemy informatyczne programowanie 004 BZCz 16/2010 JÓŹWIAK, Ireneusz J. (1951- ). Efektywność realizacji projektów informatycznych w kontekście metodyk wytwarzania oprogramowania kierowanych modelami / Ireneusz Jóźwiak, Maksymilian Kowalczyk, Andrzej Piotrowicz. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Systemy informatyczne programowanie 004 BZCz 17/2010 5

6 JÓŹWIAK, Ireneusz J. (1951- ). Wykorzystanie drzewa użyteczności w procesie planowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji / Ireneusz J. Jóźwiak, Wojciech Laskowski, Artur Szleszyński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 18/2010 KACZMAREK, Mirosława. Weak and strong points of software interface of chosen Enterprise Resource Planning systems for SMEs / Mirosława Kaczmarek, Willy Picard. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Interfejs użytkownika 2. Systemy informatyczne zarządzania 3. Zintegrowane systemy informatyczne 004:658.1/.5 BZCz 19/2010 KAPCZYŃSKI, Adrian. Doskonalenie systemów kontroli dostępu w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie metod biometrycznych / Adrian Kapczyński, Anna Dudek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Biometria stosowanie 2. Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 20/2010 KAPCZYŃSKI, Adrian. Implementacja multimedialnego systemu informatycznego na Wydziale Organizacji i Zarządzania / Adrian Kapczyński, Piotr Janke. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Politechnika Śląska (Gliwice). Wydział Organizacji i Zarządzania komputeryzacja 2. Nauczyciele akademiccy praca Polska 3. Systemy informatyczne stosowanie szkolnictwo wyższe 004:378 BZCz 21/2010 KAPCZYŃSKI, Adrian. Projekt intranetowego systemu obiegu informacji na przykładzie jednostki organizacyjnej uczelni wyższej / Adrian Kapczyński, Aleksander Gorgol. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Informacja zarządzanie 2. Intranet 3. Szkolnictwo wyższe komputeryzacja 004:378 BZCz 22/2010 LULA, Paweł. Analiza taksonomiczna obiektów opisywanych za pomocą ontologii / Paweł Lula // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Nr 2 (2009), s Informacja naukowa komputeryzacja 2. Ontologia 004:00 BZCz 23/2010 RACZYŃSKA, Maria. Publikacje elektroniczne i ich przydatność w edukacji - wyniki badań / Maria Raczyńska. - Streszcz. ang. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , t. 4, s Dokumenty elektroniczne stosowanie 2. Kształcenie metody 004 BZCz 24/2010 RZEPECKI, Jarosław. Społeczność efektywnym nośnikiem przekazu marketingowego / Jarosław Rzepecki // E-Mentor , nr 5, s Konsumenci (ekon.) badanie 2. Marketing elektroniczny 004:339.1/.5 BZCz 25/2010 Sieci typu community networks i ich zastosowania / Paweł Raif, Jarosław Karcewicz, Anatoliy Sachenko, Adrian Kapczyński, Arkadiusz Banasik. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Sieć komputerowa 004 BZCz 26/2010 6

7 SIEŃKO, Marcin. Medialne uwarunkowania poznawcze / Marcin Sieńko. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 4, s Internet 2. Memetyka 3. Reklama internetowa 004:659 BZCz 27/2010 SZPUNAR, Magdalena. Czym są nowe media - próba konceptualizacji / Magdalena Szpunar. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 4, s Internet 2. Multimedia 004 BZCz 28/2010 SZPUNAR, Magdalena. Wikipedia - zbiorowa mądrość czy kolektywna głupota? / Magdalena Szpunar // E-Mentor , nr 5, s Wikipedia 2. Encyklopedia multimedialna historia 004 BZCz 29/2010 ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR, Urszula. Forum wizualne - idea nowego narzędzia komunikacji w serwisach społecznościowych / Urszula Świerczyńska-Kaczor // E-Mentor , nr 5, s Internet socjologia 2. Komunikowanie marketingowe 3. Marketing elektroniczny 004:339.1/.5:316 BZCz 30/2010 BISKUPSKA, Monika: Jak czytać specyfikacje, czyli SCORM 2004 okiem implementatora zob. poz BŁAŻEJOWSKI, Marcin: Banki danych dla oprogramowania GRETL jako podstawa w analizach ilościowych zob. poz. 695 BRZOZOWSKA, Anna: Rola platform informatycznych w polityce informacyjnej korporacji zob. poz CHMIELARZ, Witold: [Efektywność przedsięwzięć informatycznych - recenzja] zob. poz. 35 CZUPRYNA-NOWAK, Aleksandra: Metoda ekspercko-matematyczna w analizie zjawisk ekonomicznych zob. poz. 699 DĄBROWSKA, Anna: E-edukacja konsumentów - realizacja w ramach projektu Dolceta zob. poz DITTMANN, Paweł: Zastosowanie programu STATISTICA do prognozowania w przedsiębiorstwie zob. poz DRZEWIŃSKA, Anna: Internetowe platformy edukacyjne a proces uczenia się i nauczania języka obcego zob. poz FILIPKOWSKI, Wojciech: Internet - przestępcza gałąź gospodarki zob. poz FOGEL, Piotr: Publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Internecie zob. poz GAWRYSIAK, Krzysztof: As we may think - 60 lat później zob. poz GRABOWSKA, Sandra: Analiza wpływu systemu CHEX na konkurencyjność firmy Allianz zob. poz GRABOWSKA, Sandra: E-Business and data protection in small and medium-sized project sector zob. poz GRUSIEWICZ, Mirosław: Posłuchajmy muzyki zob. poz GRZECHCA, Waldemar: Analiza metod harmonogramowania produkcji na liniach montażowych zob. poz GUMIELA, Sebastian: Program komputerowy a należności licencyjne w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zob. poz. 952 HABER, Lesław Henryk: Leadership in digital technology conditions zob. poz. 42 HADAŚ, Monika: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych zob. poz. 955 JANOŚ-KRESŁO, Mirosława: Konsument na rynku e-kultury zob. poz. 528 JASTRZĘBSKI, Tymon: Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM zob. poz KANDEFER, Krzysztof: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych zob. poz KMIECIAK, Roman: Determinanty atrakcyjności serwisów telewizji internetowej zob. poz KMIECIAK, Roman: Telewizja w e-gospodarce zob. poz KOSMATY, Piotr: Kuplerstwo w sieci zob. poz KOWALSKA, Marianna: Kryteria wyboru systemów informatycznych rachunkowości zob. poz

8 KRAMEK, Zbigniew: Elastyczne, modułowe, multimedialne technologie dokształcenia zawodowego - rozwój metod telepracy i telenauczania zob. poz. 815 KUKLIŃSKI, Michał: Budowa i funkcjonowanie hurtowni danych w kontekście efektywności podejmowania decyzji gospodarczych zob. poz LEBIEDOWSKA, Barbara: Rola Internetu w promowaniu turystyki wiejskiej na przykładzie północnego Mazowsza zob. poz ŁAWNICZAK, Kamil: Unia Europejska na drodze do jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych - pakiet dyrektyw z 2002 roku zob. poz MADEJ, Marta: Monitorowanie systemu informatycznego w zakładzie pracy a ochrona danych osobowych pracownika zob. poz MĄKA, Dobrosław: Sieciocentryczna infostruktura procesów decyzyjnych zob. poz MESJASZ, Czesław: Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji zob. poz. 62 MICHALSKI, Andrzej Mieczysław: Zintegrowana metoda oceny dostępności informacji niezbędnej przy podejmowaniu decyzji biznesowych zob. poz. 64 MYKO, Dorota: 14. Konferencja Online Educa, Berlin 2008 zob. poz NOGIEĆ, Joanna: Bariery w wykorzystaniu Internetu w ofercie edukacyjnej szkoły wyższej zob. poz PAWEŁOSZEK-KOREK, Ilona: Semantyczne usługi sieciowe w funkcjonowaniu nowoczesnych organizacji zob. poz. 69 PENKOWSKA, Grażyna: [Dydaktyka mediów - recenzja] zob. poz PIOTROWSKA, Ewa: Edukacja dorosłych w Internecie zob. poz PRZYBOROWSKA, Bożena: Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi zob. poz REKUN, Ìvan Ì: Kommunikativnye processy v virtual nom giperprostranstve zob. poz. 562 RELICH, Marcin: The liquidity management with application of artificial intelligence techniques zob. poz RELICH, Marcin: The using of fuzzy-neural system to monitoring and control of liquidity in a small business zob. poz RZEWÓLSKA, Agnieszka: Narzędzia i materiały dydaktyczne do nauki języka hiszpańskiego dostępne w Internecie zob. poz SARAMA, Maria: Nierówności w wykorzystaniu technologii informacyjnych w gospodarstwach domowych zob. poz STECIĄG, Magdalena: Dyskurs ekologiczny w portalu Onet.pl zob. poz SZPRINGER, Włodzimierz: Dostęp do treści w internecie - perspektywa regulacji zob. poz ŚNIEGOCKA-ŁUSIEWICZ, Małgorzata: Analiza koszykowa w badaniach marketingowych zob. poz WAŚCIŃSKI, Tadeusz: Sztuczna inteligencja w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem zob. poz. 91 WILK, Anna: Zastosowanie platformy internetowej w edukacyjno-badawczym programie polskiej kadry menedżerskiej Talent Club zob. poz. 848 WIŚNIEWSKI, Radosław: Selected aspects of the use of artificial neural networks for the mass appraisal of real estates in Poland zob. poz. 914 WOŹNIAK, Krzysztof: Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu zob. poz Zarządzanie. Biurowość ANISZEWSKA, Grażyna. Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych w sytuacji fuzji i przejęć / Grażyna Aniszewska. - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 6, s Fuzja przedsiębiorstw 2. Kultura organizacyjna 3. Przedsiębiorstwo wielonarodowe zarządzanie 4. Przejęcie przedsiębiorstwa 005:33 BZCz 31/2010 BARTKOWIAK, Grażyna (1951- ). [Kompetencje a sukces zarządzania organizacją - recenzja] / Grażyna Bartkowiak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 6, s

9 Zawiera rec. książki: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. - Warszawa, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją recenzja 2. Kadry polityka 3. Przydatność zawodowa 005:331 BZCz 32/2010 BARTKOWIAK, Piotr. Self-government social responsibility (SSR) in the concept of sustainable development / Piotr Bartkowiak, Kazimierz Krzakiewicz. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Ekorozwój polityka Polska 2. Samorząd terytorialny zarządzanie Polska 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu Polska 005 BZCz 33/2010 BODANKO, Anatol. Konflikty w zakładzie pracy i szkole / Anatol Bodanko, Piotr Kowolik. - Streszcz. ang. // Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s Konflikt 2. Organizacja socjologia 3. Stosunki interpersonalne szkolnictwo 005:37:316 BZCz 34/2010 CHMIELARZ, Witold. [Efektywność przedsięwzięć informatycznych - recenzja] / Witold Chmielarz // Argumenta Oeconomica , nr 2, s Zawiera rec. książki: Efektywność przedsięwzięć informatycznych : podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań / Helena Dudycz, Mirosław Dyczewski. - Wrocław, Dydycz, Helena. Efektywność przedsięwzięć informatycznych recenzja 2.Dyczewski, Mirosław. Efektywność przedsięwzięć informatycznych recenzja 3. Efektywność ekonomiczna 4. Informatyka inwestycje ekonomika 005:004 BZCz 35/2010 CZYŻEWSKI, Andrzej. About the necessity of coordination of the globalization process in the mega scale / Andrzej Czyżewski. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Referat. 1. Globalizacja 005 BZCz 36/2010 DRELICHOWSKI, Ludosław. [Wiedza a czas - recenzja] / Ludosław Drelichowski // Argumenta Oeconomica , nr 2, s Zawiera rec. książki: Wiedza a czas : ewolucja wiedzy i wnioskowanie temporalne / Janina Anna Jakubczyc, Maria Mach. - Wrocław, Jakubczyc, Janina Anna. Wiedza a czas recenzja 2.Mach, Maria. Wiedza a czas recenzja 3. Baza danych temporalna 4. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 37/2010 DŹWIGOŁ, Henryk. Wirtualność organizacji globalnej / Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 46 (2008), s Przedsiębiorstwo wirtualne zarządzanie 005 BZCz 38/2010 DŹWIGOŁ, Mariola. Organizacja oparta na wiedzy jako efekt procesu rozwoju zasobów ludzkich / Mariola Dźwigoł. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 46 (2008), s Kadry polityka 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 39/2010 GRACZYK, Magdalena. Management of European investment projects - feasibility study / Magdalena Graczyk // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Fundusze strukturalne UE Polska 2. Zarządzanie projektami Polska 005:339.7/.9 BZCz 40/2010 GRZEBIENIAK, Andrzej. Ryzyko katastroficzne i rola państwa w jego zarządzaniu / Andrzej Grzebieniak. - Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. - T. 2, z. 3/4 (2008), s

10 1. Ryzyko klęsk elementarnych zarządzanie 005:502/504 BZCz 41/2010 HABER, Lesław Henryk (1943- ). Leadership in digital technology conditions / Leslaw H. Haber, Marzena Mamak-Zdanecka. - Bibliogr. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Przywództwo 005:004 BZCz 42/2010 HOLODENKO, Anatolij M. Równowaga taryfowa łańcucha logistycznego z uwzględnieniem różnych wariantów integracji jego uczestników / Anatolij M. Holodenko, Lyudmyla Filina. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 22 (2008), s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 43/2010 IGNYŚ, Agnieszka. Nadzór korporacyjny a kryzys światowy : jak patologie nadzoru korporacyjnego przyczyniły się do aktualnego kryzysu i jak można spróbować go przezwyciężyć? / Agnieszka Ignyś. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Kryzys finansowy od 2001 r. 2. Nadzór korporacyjny 005:336 BZCz 44/2010 IWASIECZKO, Beata. Ład korporacyjny a społeczna odpowiedzialność a rachunkowość / Beata Iwasieczko. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Nadzór korporacyjny 2. Rachunkowość zarządcza 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu 005:657 BZCz 45/2010 JACZYNOWSKI, Lech. Tayloryzm a inne obszary wiedzy / Lech Jaczynowski, Maria Rotkiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. - T. 2, z. 3/4 (2008), s Taylor, Frederic Winslow ( ) 2. Praca organizacja teoria historia Stany Zjednoczone w. 3. Zarządzanie teoria historia Stany Zjednoczone w. 005:331 BZCz 46/2010 JACZYNOWSKI, Lech. [Zarządzanie - recenzja] / Lech Jaczynowski. - Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. - T. 2, z. 3/4 (2008), s Zawiera rec. książki: Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa, Kisielnicki, Jerzy (1939- ). Zarządzanie recenzja 2. Zarządzanie podręcznik akademicki recenzja 005 BZCz 47/2010 JAŃCZUK, Ewa Agata. Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight / Ewa Agata Jańczuk, Joanna Urban. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe , nr 2, s Zarządzanie 005 BZCz 48/2010 JERZEMOWSKA, Magdalena (1952- ). Reminiscencje na temat polskich regulacji nadzoru korporacyjnego / Magdalena Jerzemowska, Krzysztof Najman, Kevin Campbell. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Nadzór korporacyjny Polska 005 BZCz 49/2010 KONONIUK, Anna. Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight / Anna Kononiuk, Andrzej Magruk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe , nr 2, s Zarządzanie 005 BZCz 50/

11 KOŚCIELNIAK, Helena. Wpływ globalizacji na corporate governance / Helena Kościelniak. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Globalizacja a nadzór korporacyjny 2. Nadzór korporacyjny 005 BZCz 51/2010 KOZINA, Andrzej. Problemy oceny siły przetargowej w negocjacjach / Andrzej Kozina. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Negocjacje gospodarka 005 BZCz 52/2010 KRUGIEŁKA, Agnieszka. Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności - oczekiwania stawiane przed kadrą kierowniczą i pracownikami w organizacji / Agnieszka Krugiełka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. - Nr 14 (2008), s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna 005 BZCz 53/2010 KRUPA, Kazimierz (1947- ). Risk management and leveraging risk management : (global aspects of new economy) / Kazimierz Wł. Krupa. - Streszcz. pol. // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 13 (2008), s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 54/2010 KULESZA, Alina. Kultura organizacyjna : wybór literatury / oprac. Alina Kulesza // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 6, s Kultura organizacyjna bibliografia 005:01/02 BZCz 55/2010 KUNASZ, Marek. Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów / Marek Kunasz. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 54, nr 1 (2009), s Przedsiębiorczość akademicka Europa Środkowo-Wschodnia 2. Statystyka gospodarcza metody 005:316:331 BZCz 56/2010 LICHTARSKI, Janusz Marek. Barriers of project structures development / Janusz Marek Lichtarski. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 2 (2008), s Zarządzanie 005 BZCz 57/2010 MAŁKUS, Tomasz. Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz Małkus. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Logistyka gospodarcza 2. Outsourcing 005 BZCz 58/2010 MARKIEWICZ-RUDNICKA, Dominika. Nadzór korporacyjny a wiarygodność informacji o kapitałach własnych / Dominika Markiewicz-Rudnicka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Finanse sprawozdawczość prawo międzynarodowe stan na 2009 r. 2. Kapitał własny przedsiębiorstwa 3. Nadzór korporacyjny 005:341:347:346:657 BZCz 59/2010 MAZUR, Karolina. The gender role in the process of value creation in intangible sectors. P. 2 / Karolina Mazur. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Organizacja socjologia 2. Płeć socjologia 005:316 BZCz 60/

12 MESJASZ, Czesław. Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego / Czesław Mesjasz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Nadzór korporacyjny teoria 005 BZCz 61/2010 MESJASZ, Czesław. Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji / Czesław Mesjasz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Organizacja ucząca się zarządzanie 2. Systemy informacyjne stosowanie 005:004 BZCz 62/2010 MĘCZYŃSKA, Anna. Identyfikacja kluczowych czynników doskonalenia przepływu i jakości informacji na podstawie opinii ekspertów / Anna Męczyńska, Magdalena Wierzbicka, Jacek Mazurkiewicz. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Informacja zarządzanie 2. Komunikacja interpersonalna 3. Przedsiębiorstwo socjologia 005 BZCz 63/2010 MICHALSKI, Andrzej Mieczysław. Zintegrowana metoda oceny dostępności informacji niezbędnej przy podejmowaniu decyzji biznesowych / Andrzej M. Michalski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 45 (2008), s Decyzje gospodarka 2. Systemy informatyczne zarządzania 005:004 BZCz 64/2010 MICHALSKI, Paweł. Logistyczny łańcuch dostaw a sieć logistyczna / Paweł Michalski. - Bibliogr. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie. - Nr 19 (2008), s Logistyka gospodarcza 2. Łańcuch dostaw zarządzanie 005 BZCz 65/2010 MROZIEWSKI, Marian. Koncepcja kreowania przedsiębiorczej kultury organizacyjnej w podejściu normatywno-ewolucyjnym / Marian Mroziewski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. - T. 2, z. 3/4 (2008), s Kultura organizacyjna 2. Przedsiębiorczość (postawa) 005 BZCz 66/2010 OSBERT-POCIECHA, Grażyna. Building flexibility of an organization-review of methodological approaches / Grażyna Osbert-Pociecha. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 2 (2008), s Zarządzanie metody 005 BZCz 67/2010 OSBERT-POCIECHA, Grażyna. The concept of organizational flexibility - some theoretical and empirical issues / Grażyna Osbert-Pociecha. - Bibliogr. // Argumenta Oeconomica , nr 2, s Zarządzanie 005 BZCz 68/2010 PAWEŁOSZEK-KOREK, Ilona. Semantyczne usługi sieciowe w funkcjonowaniu nowoczesnych organizacji / Ilona Pawełoszek-Korek // E-Mentor , nr 5, s Przedsiębiorstwo komputeryzacja 2. Systemy informatyczne stosowanie 005:004 BZCz 69/

13 PILARCZYK, Agnieszka. Klasyfikacja wymiarów globalizacji technologii - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne / Agnieszka Pilarczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. - Nr 14 (2008), s Globalizacja a technologia 2. Innowacje stosowanie gospodarka 3. Transfer technologii 005:00 BZCz 70/2010 ROHATYŃSKI, Ryszard. A study of interaction of companies and environment / Ryszard Rohatyński. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Otoczenie firmy 2. Przedsiębiorstwo organizacja 3. Zarządzanie 005 BZCz 71/2010 SIEMIŃSKI, Marek. Specyfika kultury organizacyjnej w instytucjach usług publicznych na tle kultury przedsiębiorstw produkcyjnych / Marek Siemiński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Kultura organizacyjna 2. Przedsiębiorstwo organizacja 3. Sektor publiczny zarządzanie 4. Zarządzanie 005 BZCz 72/2010 SIENICA, Paweł. Operator logistyczny w centrum logistycznym / Paweł Sienica. - Bibliogr. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie. - Nr 19 (2008), s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 73/2010 SIKORSKI, Czesław (1943- ). O zaletach słabej kultury organizacyjnej / Czesław Sikorski. - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 6, s Kultura organizacyjna 005 BZCz 74/2010 SIRKO, Stanisław. Kierownik w sieci organizacyjnych relacji / Stanisław Sirko. - Bibliogr. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie. - Nr 20 (2008), s Menedżerowie praca 005 BZCz 75/2010 SITKO-LUTEK, Agnieszka. Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań / Agnieszka Sitko-Lutek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 6, s Kultura organizacyjna Polska 2. Zarządzanie Polska 005 BZCz 76/2010 SOBCZAK, Mieczysław ( ). Umiejętności społeczne w negocjacjach - wybrane problemy / Mieczysław Sobczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - Nr 10 (2008), s Negocjacje metody 005 BZCz 77/2010 Spis treści Rocznika Naukowego 1-4 (II) // Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. - T. 2, z. 3/4 (2008), s Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie spis treści 2. Czasopisma ekonomiczne polskie spis treści 3. Zarządzanie czasopisma Polska spis treści 005:33 BZCz 78/2010 STABRYŁA, Adam. Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania / Adam Stabryła. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Systemy informacyjne stosowanie 2. Zarządzanie projektami 005 BZCz 79/

14 STANKIEWICZ, Janina (1948- ). A code of ethics: a company s philosophy or a list of deontological obligations of an employee? / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Etyka biznesu 005 BZCz 80/2010 STANKIEWICZ, Janina (1948- ). Realization of chosen personnel function elements and workers innovativenes / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Kadry polityka 005 BZCz 81/2010 STAŃCZYK-HUGIET, Ewa. Dynamic capabilities / Ewa Stańczyk-Hugiet // Argumenta Oeconomica , nr 2, s Autoreferat. 1. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 82/2010 SUŁKOWSKI, Łukasz. Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną? / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 6, s Kultura organizacyjna 005 BZCz 83/2010 SUŁKOWSKI, Łukasz. Paradigm of neoevolutionism in management sciences / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 2 (2008), s Ewolucja teoria 2. Zarządzanie teoria 005:316 BZCz 84/2010 SUŁKOWSKI, Łukasz. Temple, church and religion metaphors in values management / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Zarządzanie metody 005 BZCz 85/2010 SUŁKOWSKI, Łukasz. W cieniu Darwina - inspiracje ewolucjonistyczne w zarządzaniu / Łukasz Sułkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Ewolucja a zachowanie 2. Psychologia społeczna 3. Zachowanie psychologia 4. Zarządzanie psychologia 005:159.9 BZCz 86/2010 SUZUKI, Teruji. Corporate governance in Japan / Teruji Suzuki. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Nadzór korporacyjny Japonia 005 BZCz 87/2010 TABOR, Joanna. Programy rozwojowe - jak kształcić talenty w organizacjach? / Joanna Tabor // E-Mentor , nr 5, s Kadry polityka Polska 2. Zarządzanie Polska 3. Zawód szkolenie Polska 005 BZCz 88/2010 TUREK, Marian. Początki polityki regulacji w zakresie nadzoru korporacyjnego w USA / Marian Turek. - Bibliogr. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Nadzór korporacyjny Stany Zjednoczone 19 w. 005 BZCz 89/

15 WACHALA, Mariusz. System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami / Mariusz Wachala. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Systemy informacyjne stosowanie 2. Zarządzanie projektami 005 BZCz 90/2010 WAŚCIŃSKI, Tadeusz. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem / Tadeusz Waściński, Anna Michalczyk // Bezpieczeństwo i Ochrona. - R. 1, nr 3/4 (2008), s Inteligencja sztuczna stosowanie zarządzanie 2. Zarządzanie wiedzą metody 005:004 BZCz 91/2010 WAWAK, Sławomir (1975- ). Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością / Sławomir Wawak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Zarządzanie jakością metody 005 BZCz 92/2010 WAŻNA, Lilianna. Application of fuzzy modeling and inference to building the tool of support of the effects evaluation of ERP APS system implementation in enterprise / Lilianna Ważna. - Streszcz. pol. // Management. - Vol. 12, nr 1 (2008), s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zintegrowane systemy informatyczne 005 BZCz 93/2010 WĄCHOL, Jerzy. Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysu / Jerzy Wąchol. - Streszcz. ang. // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 1, s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Nadzór korporacyjny 005 BZCz 94/2010 WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Urszula. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP / Urszula Wąsikiewicz-Rusnak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 771 (2008), s HACCP 2. Zarządzanie jakością 005:61:66/68:636/639 BZCz 95/2010 WIENCH, Piotr. Foresight w kontekście kultury technicznej / Piotr Wiench. - Streszcz. w ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe , nr 2, s Kultura 2. Zarządzanie 005:00 BZCz 96/2010 WOŹNIAK, Krzysztof. Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu / Krzysztof Woźniak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 772 (2008), s Systemy informatyczne zarządzania 005:004 BZCz 97/2010 ZAGÓRSKA, Renata. Nowe formy współpracy nauki z gospodarką w priorytetowych obszarach badawczych XXI wieku / Renata Zagórska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Kolegium Gospodarki Światowej. - Z. 23 (2008), s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Parki technologiczne 3. Transfer technologii 005 BZCz 98/2010 Zarządzanie zaufaniem w kreowaniu kapitału intelektualnego / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 4, s Kadry polityka 2. Zarządzanie metody 3. Zaufanie 005 BZCz 99/

16 Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy / Wiesław Maria Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz // E-Mentor , nr 5, s Kadry polityka 2. Zarządzanie metody 3. Zaufanie 005 BZCz 100/2010 ALUCHNA, Maria: Wyzwania polskiego nadzoru korporacyjnego zob. poz BAL-DOMAŃSKA, Beata: Pomiar zależności poziomu rozwoju regionalnego od wybranych czynników gospodarki opartej na wiedzy zob. poz. 858 BARCZAK, Beata: Organizacja sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz BARTUSIK, Katarzyna: Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw zob. poz BEDNARCZYK, Henryk: [Aktywizacja zawodowa studentów w akademickich biurach karier - recenzja] zob. poz. 787 BELICZYŃSKI, Jan: Implementacja strategii reklamy zob. poz BIEŃKOWSKA, Ewa: [Krótka historia przyszłości - recenzja] zob. poz. 1 BOJAR, Matylda: Uwarunkowania wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako czynnika zarządzania rozwojem regionów peryferyjnych zob. poz. 859 BORODAKO, Krzysztof: Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego zob. poz BRDULAK, Halina: Rola komunikowania w kulturze organizacyjnej korporacji międzynarodowych zob. poz BROL, Ryszard: Procesy globalizacji - rozwój lokalny - lokalny kapitał społeczny zob. poz. 862 BUGDOL, Marek: Możliwości wdrażania modelu CAF w organizacjach administracji publicznej zob. poz CABAŁA, Paweł: Modele pomiaru i kontroli ryzyka w procesie implementacji strategii zob. poz CAMPBELL, Kevin: The 2008 global financial crisis and corporate governance zob. poz. 929 CHABIERA, Joanna: Zarządzanie jakością według wymagań normy ISO 9001:2000 a kategoryzacja i standardy obsługi w hotelarstwie zob. poz CHMIELARZ, Witold: [Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej - recenzja] zob. poz. 13 CZARNECKI, Jerzy S.: [Transparency - recenzja] zob. poz. 698 CZUBEK, Tomasz: Zarządzanie rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego zob. poz DANIELAK, Wiesław: The implementation of contemporary concepts and methods of management in small and medium enterprises zob. poz DYLEWSKI, Marek: Zastosowanie narzędzi analitycznych w projektach inwestycyjnych JST zob. poz. 705 FRANCIK, Anna: Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz GABLETA, Małgorzata: Problems in assessment of working conditions with relation to the cost aspect zob. poz. 802 GĄSOWSKA, Magdalena Katarzyna: Teoretyczne aspekty strategii logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych zob. poz GĘBCZYŃSKA, Alicja: Wykorzystanie skali stanów względnych do oceny skuteczności procesów zob. poz. 713 GLIŃSKA, Urszula: Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce zob. poz GOLEC, Anna: Nadzór korporacyjny w Alternatywnym Systemie Obrotu zob. poz. 949 GRACZYK, Magdalena: A logical matrix as a tool for better management of investment projects funded by EU zob. poz HALES, Colin F.: Information and communication technologies for sustainable development zob. poz. 522 JAKOWSKA-SUWALSKA, Katarzyna: Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/s//r zob. poz KAŹMIERCZAK-PIWKO, Leszek: Ecological risk management in the company zob. poz KAŹMIERCZAK-PIWKO, Leszek: Risk management in the EU projects zob. poz KISIELNICKI, Jerzy: Orientacja na wiedzę w przedsiębiorstwie zob. poz KLAMUT, Elżbieta: Outsourcing w bankowości a ryzyko zob. poz. 971 KLICH, Jacek: Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej zob. poz KLONOWSKI, Dariusz: Corporate governance and the venture capital process in emerging markets: evidence from Poland zob. poz

17 KOCHAŃSKI, Tomasz: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym zob. poz. 725 KOŁADKIEWICZ, Izabela: Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej zob. poz KONONIUK, Anna: Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym zob. poz. 881 KOOPS, Carsten: Kennzahlen für das Logistikcontrolling in der Supply Chain - Theorie und mögliche Praxis zob. poz. 728 KORZENIOWSKI, Ryszard: Bezpieczeństwo społeczności lokalnej (na przykładzie województwa warmińsko- -mazurskiego) podstawą bezpieczeństwa narodowego zob. poz KOWALAK, Robert: Benchmarking w tworzeniu systemu mierników strategicznej karty wyników zob. poz KOZIOŁ, Leszek: Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych zob. poz KOZIOŁ, Leszek: Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego zob. poz KOZŁOWSKI, Jan: Foresight jako narzędzie polityki naukowej zob. poz. 6 KUJAWA, Anna: Metody fałszowania elementów sprawozdań finansowych jako przykład nieetycznych zachowań przedsiębiorców w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami zob. poz KWIECIŃSKA, Monika: Kultura organizacyjna w organizacjach non-profit zob. poz. 737 LACHIEWICZ, Stefan: Network organizations and outsourcing as forms of partnership relations zob. poz LEWANDOWSKA-GWARDA, Karolina: Wykorzystanie modeli z autokorelacją przestrzenną składnika losowego w analizie wydajności pracy w Polsce zob. poz. 740 LEWANDOWSKI, Roman A: Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia - studium przypadku zob. poz MEMPEL-ŚNIEŻYK, Anna: Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy zob. poz. 748 MICHALCZUK, Grażyna: Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek zob. poz MICHALSKA, Monika: Management instruments used by authorities of communes for implementation of sustainable development zob. poz. 893 MICHALSKA, Monika: Management instruments used by commune authorities in implementation of sustainable development zob. poz. 894 MIKLASZEWSKI, Lech: Stymulowanie i eskalacja konfliktów w zarządzaniu bankiem zob. poz NITA, Bartłomiej: Kryteria oceny i doboru systemu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa zob. poz NOWAK, Ireneusz: Zadania administracji w sferze przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze stosowania chemikaliów zob. poz NOWAKOWSKA-GRUNT, Joanna: Nadzór korporacyjny w strategii przedsiębiorstwa na przykładzie ZT Kruszwica SA zob. poz OWCZAREK, Tomasz: Czy gracz racjonalny naprawdę jest racjonalny, czyli o równowadze w grach karcianych zob. poz PANASIUK, Aleksander: Introduction to sustainable tourism management zob. poz PATALAS, Justyna: Knowledge management process based on innovation transfer in SMEs zob. poz PAWŁOWSKA, Bożena: Customer satisfaction product quality improvement process in Polish food enterprises. zob. poz PERENC, Józef: ICT cluster - global cooperation, regional development in Poland zob. poz. 899 PICHUR, Agnieszka: Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek zob. poz PIEKARZ, Halina: Interpretacja kompetencji organizacyjnych z perspektywy metafor biologicznych zob. poz POSTRACH, Krzysztof: Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce zob. poz POTERALSKA, Beata: Adaptacja algorytmu prowadzenia procesu foresightu technologicznego w jednostkach badawczo-rozwojowych zob. poz RAMOCKA, Małgorzata: Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji zob. poz. 561 ROGALA, Piotr: Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz

18 RUDOLF, Stanisław: Rola specyficzności aktywów ludzkich w efektywnej działalności rad nadzorczych zob. poz SCHEIB, Thomas: Kompetencje zawodowe w nowoczesnych strukturach produkcji zob. poz SKALIK, Jan: The problem of the value of an organization in the process of transformation changes management of a health service sector zob. poz SKALIK, Jan: The use of contemporary conceptions and methods of management in public health care centres zob. poz SOSZYŃSKA, Elżbieta: Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy zob. poz. 761 STACHOWICZ, Jan Karol: Dylematy procesu koniecznych zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych zob. poz STACHOWICZ-STANUSCH, Agata: Rozwój głównych wartości przedsiębiorstwa na podstawie najlepszych praktyk firm Microsoft, Saturn Corporation i American Express zob. poz STANKIEWICZ, Janina: [Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie - recenzja] zob. poz. 567 SZCZEPANKIEWICZ-CHMIEL, Ewa: [Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach - recenzja] zob. poz SZTANDO, Andrzej: Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach zob. poz ŚLADOWSKI, Piotr: Uwarunkowania rozwoju offshoringu w gospodarce światowej zob. poz TABASZEWSKA, Edyta: Comparison of knowledge management systems in global law firms zob. poz TARNOWSKI, Adam: Psych-net - psychologia w Internecie zob. poz. 275 TELEP, Jerzy: Model Zarządzania Strategicznego Służbą Celną zob. poz TUNDYS, Blanka: System wsparcia logistycznego jako czynnik aktywizujący przestrzeń społeczno-ekonomiczną regionów zob. poz TYRAŃSKA, Małgorzata: Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zob. poz URBANEK, Piotr: Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego zob. poz VINOGOROV, Georgij G.: Konceptual nye osnovy analiza logističeskoj deâtel nosti malyh i srednih predpriâtij zob. poz WALAS-TRĘBACZ, 2260 Jolanta: Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa zob. poz. WELLMANN, Tobias: Unternehmensübergreifende Optimierung der Supply Chain mit Hilfe der Prozesskostenrechnung - Ansatz und Vorgehensweise zob. poz. 770 WIKTOROWSKA-JASIK, Anna: Logistyka determinantą konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zob. poz WITTE, Hermann: Globalisierung versus regionale Entwicklung zob. poz. 915 WITTE, Hermann: Das Logistikkonzept Nachhaltiges Supply Chain Management zob. poz. 774 WITTE, Hermann: Nachhaltiges Supply Chain Management als unternehmens-übergreifendes Konzept zob. poz. 775 WOLNY, Maciej: Dominacja ze względu na ryzyko przy wspomaganiu podejmowania dwukryterialnych decyzji zob. poz ZIĘTOWSKA, Irena: Kapitał intelektualny w małych i średnich przedsiębiorstwach zob. poz ŻUR, Agnieszka: Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku zob. poz Normalizacja PIOTROWSKA, Katarzyna: Innowacyjność w małych podmiotach gospodarczych a normy rachunkowości zob. poz ZYMONIK, Janusz: Rola certyfikacji i samooceny w doskonaleniu systemów zarządzania zob. poz

19 008 Kultura Baronowie i histerycy? : kultura kontra władza / Wojciech Przybylski, Bogna Świątkowska, Kuba Szreder, Weronika Szczawińska, Jarosław Kuisz // Res Publica Nowa. - R. 21, nr 4 (2008), s Dyskusja redakcyjna. 1. Miasta kultura 2. Polityka a kultura 008:32 BZCz 101/2010 GLONDYS, Danuta (1955- ). Kulturalny know how : polska droga do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury / Danuta Glondys // Res Publica Nowa. - R. 21, nr 4 (2008), s Europejska Stolica Kultury 2. Miasta kultura kraje Unii Europejskiej 3. Miasta kultura Polska od 1989 r. 4. Kraków (woj. małopolskie) kultura od 1989 r. 008 BZCz 102/2010 Kronika lubuska : grudzień luty // Pro Libris , nr 1, s Lubuskie, województwo kultura kalendarium 008 BZCz 103/2010 Kronika lubuska : wrzesień - listopad // Pro Libris , nr 4, s Lubuskie, województwo kultura kalendarium 008 BZCz 104/2010 BARANEK, Katarzyna: Kalendarium najważniejszych wydarzeń medialnych z historią Łodzi w tle ( ) zob. poz DUDEK, Michał: Polityka kulturalna a proces integracji europejskiej zob. poz. 646 GIEROWSKI, Piotr: [Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku recenzja] zob. poz. 516 MAHNO, Vasil : Głowa słonia zob. poz PRZYBYLSKI, Wojciech: O wolność bez autocenzury zob. poz. 628 SZCZEPAŃSKA-LANGE, Elżbieta: Przez wichrowe wzgórza Wielkopolski zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia BIELASTA, Barbara. 60 lat Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie / Barbara Bielasta. - Streszcz. ros., ang. // Studia Mazowieckie. - R. 4, nr 3 (2008), s Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów) 2. Biblioteki publiczne Polska od 1944 r. 3. Ciechanów (woj. mazowieckie) bibliotekarstwo od 1944 r. 01/02 BZCz 105/2010 BURCZAK, Krzysztof (1959- ). Rękopis Dekretu Gracjana z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL / Krzysztof Burczak // Studia Prawnicze KUL , [nr] 2, s Gracjan (kameduła ;?-ca 1160). Decretum Gratiani 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Biblioteka Uniwersytecka zbiory 3. Rękopisy iluminowane łacińskie historia w. 4. Rękopisy iluminowane łacińskie zbiory Polska 5. Lublin (woj. lubelskie) bibliotekarstwo zbiory 01/02:0 BZCz 106/2010 GRUDA, Ewa. Muzeum bez kapci / Ewa Gruda ; rozm. przepr. Małgorzata Kąkiel // Nowe Książki , nr 6, s Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Muzeum Książki Dziecięcej zbiory 2. Warszawa bibliotekarstwo zbiory 01/02:06 BZCz 107/2010 PARNOWSKA, Marta. Zmiany / Marta Parnowska // Twórczość. - R. 65, nr 1 (2009), s Bibliotekarstwo 01/02 BZCz 108/

20 SOBUCKI, Władysław. Problematyka ochrony zbiorów z XIX i XX w. o podłożu z papieru / Władysław Sobucki. - Streszcz. ang. // Ochrona Zabytków , nr 3, s Kwaśny papier ochrona i konserwacja 2. Zbiory biblioteczne ochrona i konserwacja 01/02:930:66/68 BZCz 109/2010 BIBLIOGRAFIA literatury obcojęzycznej z 2005 r. zob. poz. 642 CICHOŃ, Paweł: Administracja w Rzeczypospolitej szlacheckiej w polskim piśmiennictwie naukowym lat zob. poz CZERWIŃSKI, Maciej: [Književni časopisi 19. stoljeća - recenzja] zob. poz. 111 KULESZA, Alina: Kultura organizacyjna zob. poz. 55 LATUSEK, Jadwiga: Przegląd polskich prac i czasopism językoznawczych ogłoszonych drukiem w 2007 roku zob. poz LIBER Memorabilium Parochiae Praeposituralis Zyvecensis zob. poz. 417 MALISZEWSKI, Tomasz: Problematyka międzynarodowa na łamach Oświaty Dorosłych ( ) - bibliografia zob. poz MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2006 zob. poz MATERNIAK-PAWŁOWSKA, Małgorzata: Bibliografia publikacji Profesora Jerzego Wisłockiego zob. poz MOSKAL, Tomasz: Duchowieństwo parafii Miechocin w okresie przedrozbiorowym oraz jego bibliofilskie zainteresowania zob. poz. 424 PISAREK, Stanisław: Moja współpraca z Gościem Niedzielnym /4 zob. poz. 341 POLAK, Grzegorz: Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich zob. poz. 344 POLSKA bibliografia prawnicza. zob. poz POTRZESZCZ, Jadwiga: Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2003 zob. poz POTRZESZCZ, Jadwiga: Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2004 zob. poz PRACE doktorskie i magisterskie obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL w roku 2007 zob. poz. 433 ROZENBERGOWA, Mirosława: Próba bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Andrzeja Boleskiego zob. poz SCHEFFLER, Tomasz: Bibliografia prac naukowych Profesora Karola Joncy zob. poz SOLARCZYK-SZWEC, Hanna: Problematyka międzynarodowa w publikacjach Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego ( ) zob. poz TKACZYK, Marcin: Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka zob. poz. 214 TROJAN, Elżbieta: Nauczanie religii w szkole zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo CRAMER, Ernst. Lektion in Fairness : zur Debatte um Flucht, Vertreibung und Preußen: eine Erinnerung / Ernst Cramer ; tł. na pol. Adolf Kühnemann. - Tekst równol. niem., pol. // Joseph von Eichendorff Konversatorium. - Nr 61 (2008), s Cramer, Ernst pamiętniki 2. Dziennikarze Niemcy r. pamiętniki :929 BZCz 110/2010 CZERWIŃSKI, Maciej (1976- ). [Književni časopisi 19. stoljeća - recenzja] / Maciej Czerwiński // Pamiętnik Słowiański. - T. 58, z. 2 (2008), s Zawiera rec. książki: Književni časopisi 19. stoljeća : bibliografija. - Zagreb, Književni časopisi 19. stoljeća recenzja 2. Czasopisma chorwackie 19 w. bibliografia recenzja :01/02 BZCz 111/2010 LESKA-DORENDA, Agnieszka. Papierowa i internetowa : prasa dla młodzieży / Agnieszka Leska-Dorenda. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 11 (2008), s

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 6 OSTROŁĘKA 2008 RADA PROGRAMOWA Andrzej Borowicz, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Wiszniewski, Piotr Bórawski, Mariola Grzybowska-Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INNOWATYKA NOWY HORYZONT

INNOWATYKA NOWY HORYZONT INNOWATYKA NOWY HORYZONT INNOWATYKA NOWY HORYZONT Innowacyjność Naukowców, Przedsiębiorców, Menedżerów I Urzędników Pod redakcją Michała Jasieńskiego Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo