Parlament Europejski. Pytania które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlament Europejski. Pytania które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać..."

Transkrypt

1 Parlament Europejski Pytania które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać...

2 2 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Spis treści 1. Bez pośredników... 4 Jak wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego? Kto może brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Gdzie znajduje się siedziba Parlamentu Europejskiego? Dlaczego Parlament ma aż trzy miejsca pracy? Kiedy powstał Parlament Europejski? 2. U władzy... 5 Czym zajmuje się Parlament Europejski? W jaki sposób deputowani decydują o przyjmowanych w Unii aktach prawnych? Jak zorganizowany jest Parlament Europejski? Na jakich zasadach są rozdzielane miejsca w Parlamencie? Czym są grupy polityczne? Czym zajmują się posłowie? Ile zarabiają posłowie? Czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu? Kto decyduje o kolejności omawiania spraw przez Parlament? Kto pilnuje finansów Parlamentu? Czym zajmuje się Sekretariat Generalny? Po co Parlamentowi tylu tłumaczy? Czy PE utrzymuje kontakty z krajami spoza UE? 3. Na straży praw obywateli... 8 W jaki sposób Parlament Europejski pomoże mi w rozwiązaniu moich problemów? Jakie działania może podjąć Parlament? Petycje w jakich sprawach składali polscy obywatele? Kto może złożyć petycję? 4. W obronie praw człowieka... 9 W jaki sposób PE walczy z łamaniem praw człowieka na świecie? Kim był Andriej Sacharow i dlaczego właśnie on jest patronem nagrody na rzecz wolności myśli? Kto może być uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa? A co z prawami samych obywateli UE? 5. Dla młodych ludzi W jaki sposób PE dba o interesy młodzieży i studentów? 6. W batalii o równouprawnienie Co robi Parlament Europejski na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn? Kto w Parlamencie zajmuje się równouprawnieniem? Dlaczego walka o równe szanse mężczyzn i kobiet jest tak ważna dla PE? 7. W interesie konsumentów i przedsiębiorców Co Parlament Europejski robi dla konsumentów i przedsiębiorców? Jakie jeszcze działania podejmowane są w interesie konsumentów? Co PE zrobił dla zagwarantowania praw pacjentów? Czy PE dba również o bezpieczeństwo w pracy? Co robią posłowie dla małych i średnich przedsiębiorstw? 8. W trosce o środowisko Czy Parlament Europejski podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Czemu służy pakiet energetyczno-klimatyczny? Staże w Parlamencie Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Komisje i podkomisje parlamentarne... 19

3 BiPE_broszura_2012_Broszura_BiPE :30 Strona 3 CZYM JEST PARLAMENT EUROPEJSKI? 3 Czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Reprezentuje obywateli państw członkowskich. W ich interesie współuczestniczy w tworzeniu unijnego prawa i budżetu wraz z reprezentującą państwa członkowskie Radą Unii Europejskiej. Nadzoruje Komisję Europejską -organ wykonawczy Unii. W ostatnich latach Parlament uczestniczył między innymi w podejmowaniu decyzji o ograniczeniu cen rozmów międzynarodowych w telefonii komórkowej. Z jego inicjatywy przygotowano przepisy ułatwiające leczenie za granicą, a także regulacje zwiększające prawa pasażerów kolei i linii lotniczych. To tylko niektóre przykłady działań Parlamentu bezpośrednio wpływających na życie Europejczyków.

4 4 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ 1. Bez pośredników Jak wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego? Eurodeputowani wybierani są co pięć lat w powszechnych i bezpośrednich wyborach. Najbliższe wybory odbędą się w maju 2014 roku. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 766 posłów z 28 państw członkowskich, w tym 51 z Polski. Europejczycy mogą wybierać swoich przedstawicieli dopiero od 1979 roku, kiedy to odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej posłowie byli wyłaniani przez parlamenty państw członkowskich. Kto może brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Choć wybory odbywają się we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym samym tygodniu, to każde państwo stosuje własną ordynację wyborczą. W Polsce w głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel polski lub mieszkający tu na stałe obywatel Unii Europejskiej, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i nie jest pozbawiony wyrokiem sądowym praw publicznych lub ubezwłasnowolniony. By ubiegać się o mandat posła do PE, trzeba mieć przynajmniej 21 lat i od co najmniej pięciu lat mieszkać na stałe w Polsce lub innym kraju UE. Gdzie znajduje się siedziba Parlamentu Europejskiego? Jego oficjalną siedzibą jest Strasburg, gdzie raz w miesiącu odbywa się zwyczajna sesja plenarna, ale komisje parlamentarne pracują głównie w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego znajduje się w Luksemburgu. Dlaczego Parlament ma aż trzy miejsca pracy? To wynik kompromisu zawartego przez państwa członkowskie i zapisanego w Traktacie z Amsterdamu. Zgodnie z nim siedzibą PE jest Strasburg, a Sekretariat Generalny i jego służby pozostają w Luksemburgu. Od chwili powstania Parlamentu Europejskiego coraz większa część jego działalności przenosiła się do Brukseli. Ta częściowa przeprowadzka do Brukseli została formalnie zaakceptowana w 1989 roku, gdy Parlament przyjął rezolucję pozwalającą na zwoływanie dodatkowych sesji plenarnych w Brukseli i przenoszącą tam także prace komisji parlamentarnych. Kiedy powstał Parlament Europejski? Parlament Europejski jest równie stary jak europejska wspólnota. Już w 1952 roku, gdy powstawały fundamenty dzisiejszej Unii Europejskiej, czyli Europejska Wspólnota Węgla i Stali, powołano także Zgromadzenie Parlamentarne EWWiS. W 1958 roku, po powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Zgromadzenie stało się organem wszystkich trzech Wspólnot. Posłowie początkowo tylko doradzali innym organom europejskich władz, ale kolejne traktaty - Jednolity Akt Europejski z 1986 roku, Traktat z Maastricht z 1992 roku, Traktat z Amsterdamu w 1997 roku, Traktat z Nicei z 2001 roku i Traktat z Lizbony z 2007 roku dawały im coraz większe uprawnienia. Dziś bez zgody Parlamentu Europejskiego nie da się przyjąć budżetu Unii, poszerzyć jej o nowe państwa członkowskie, a przy uchwalaniu większości unijnych praw głos posłów do PE jest równie ważny jak głos państw członkowskich UE.

5 BiPE_broszura_2012_Broszura_BiPE :30 Strona 5 BEZ POŚREDNIKÓW U WŁADZY 5 2. U władzy Czym zajmuje się Parlament Europejski? Parlament Europejski uczestniczy w tworzeniu prawa i zapewnia demokratyczną kontrolę innych instytucji unijnych. Razem z Radą UE (reprezentującą państwa członkowskie) posłowie uchwalają także wieloletnie plany budżetowe i coroczne budżety Unii, sprawdzają, jak Komisja Europejska zrealizowała wcześniejsze budżety. Parlament wybiera też przewodniczącego Komisji Europejskiej, zatwierdza skład całej Komisji, może też złożyć wobec niej wotum nieufności i doprowadzić do jej odwołania. To posłowie do PE powołują Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego trafiają skargi na złe praktyki administracyjne w instytucjach i organach UE. W jaki sposób posłowie decydują o przyjmowanych w Unii aktach prawnych? Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony zdecydowana większość aktów prawnych przyjmowana jest wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE, reprezentującej państwa członkowskie. W tak zwanej zwykłej procedurze prawodawczej obie te instytucje mogą zgłaszać poprawki do aktu przygotowanego przez Komisję Europejską i niekiedy prowadzą między sobą negocjacje w sprawie jego ostatecznego kształtu. Na mocy Traktatu z Lizbony prawo Parlamentu do współdecydowania zostało rozszerzone na wspólną politykę rolną, rybołówczą, transportową, fundusze strukturalne, wspólną politykę wizową, azylową i imigracyjną, oraz na niektóre aspekty współpracy sądowniczej i policyjnej. Jak zorganizowany jest Parlament Europejski? Nad projektami aktów prawnych i rezolucji deputowani pracują w komisjach specjalizujących się w różnych dziedzinach. Tam powstają sprawozdania, czyli dokumenty zawierające opinię Parlamentu na dany temat oraz proponowane poprawki do aktów prawnych. Nad sprawozdaniami głosuje się podczas sesji plenarnej, w której uczestniczą wszyscy posłowie. Dopiero po przegłosowaniu przez zgromadzenie plenarne sprawozdanie staje się stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 274 Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 58 Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie 57 Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 35 Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordycka Zielona Lewica 31 Europa Wolności i Demokracji 32 Niezrzeszeni Stan z 3 lutego 2014

6 6 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Na jakich zasadach są rozdzielane miejsca w Parlamencie? W Parlamencie Europejskim miejsca dzielone są w zależności od liczby mieszkańców kraju. Państwa małe otrzymują jednak relatywnie więcej, a duże mniej miejsc, niż wynikałoby to z prostej proporcji. Najmniej miejsc ma Malta (6), najwięcej Niemcy (99). Z Polski pochodzi 51 posłów. sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W poprzednich kadencjach uposażenie wypłacały im parlamenty narodowe, co powodowało olbrzymie różnice w zarobkach między europosłami z różnych krajów. Obowiązujący od tej kadencji nowy statut posła do Parlamentu Europejskiego skorygował nierówności w uposażeniu między posłami z różnych państw i zapewnił większą przejrzystość ich wynagradzania. Czym są grupy polityczne? Są odpowiednikiem klubów poselskich lub frakcji w parlamentach narodowych. W grupach gromadzą się posłowie reprezentujący podobne poglądy polityczne: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, liberałowie, zieloni. Do utworzenia grupy potrzeba 25 posłów wybranych z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, czyli obecnie z przynajmniej siedmiu państw. Każdy deputowany może należeć tylko do jednej grupy. Przed przyjęciem sprawozdania grupy polityczne analizują je i wnoszą poprawki. Stanowisko przyjęte przez grupę jest ustalane w drodze porozumienia wewnątrz grupy, ale na żadnego posła nie można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób. W Parlamencie Europejskim działa siedem grup politycznych. Pewna, niewielka część posłów pozostaje niezrzeszona. Czym zajmują się posłowie? Poseł dzieli czas pracy między Brukselę, Strasburg i swój okręg wyborczy. W Brukseli uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych, grup politycznych, dodatkowych posiedzeniach plenarnych, a w Strasburgu bierze udział w dwunastu sesjach plenarnych w roku. Poseł do PE pracuje też w swoim okręgu, spotykając się z wyborcami. Czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu? Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu Europejskiego i jego głównych organów: Prezydium i Konferencji Przewodniczących Grup Politycznych. Razem z czternastoma wiceprzewodniczącymi prowadzi posiedzenia plenarne. Reprezentuje Parlament na zewnątrz i w stosunkach z innymi instytucjami unijnymi. Od jego spotkań z przywódcami państw członkowskich UE zaczynają się unijne szczyty. To właśnie podpis przewodniczącego widnieje obok podpisu szefa Rady UE pod wszystkimi aktami prawnymi przyjętymi w procedurze współdecyzji i pod unijnymi budżetami. Czuwa też nad przestrzeganiem regulaminu PE, a niekiedy występuje w sporach w charakterze arbitra. Przewodniczący wybierany jest na dwa i pół roku, a więc na połowę kadencji Parlamentu. 14 lipca na pierwszą połowę obecnej kadencji na przewodniczącego został wybrany profesor Jerzy Buzek, pierwszy Polak na jednym z najwyższych stanowisk w UE. Od 17 stycznia 2012 funkcję przewodniczącego PE pełni niemiecki socjalista Martin Schulz. Martin Schulz Ile zarabiają posłowie? Posłowie europejscy otrzymują wynagrodzenie odpowiadające 38,5% poborów podstawowych Kto decyduje o kolejności omawiania spraw przez Parlament? Program prac legislacyjnych, kalendarz i porządek dzienny posiedzeń plenarnych - o tych sprawach

7 U WŁADZY 7 decyduje Konferencja Przewodniczących, w której skład wchodzi przewodniczący PE oraz szefowie grup politycznych. Konferencja decyduje także o składzie komisji parlamentarnych i delegacji. Kto pilnuje finansów Parlamentu? Kontrolę nad sprawami finansowymi i administracyjnymi sprawuje Prezydium, czyli przewodniczący, 14 wiceprzewodniczących oraz - z głosem doradczym - pięciu kwestorów. Ci ostatni odpowiadają za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów. Kwestorzy dbają, aby posłowie dysponowali infrastrukturą niezbędną do wykonywania mandatu. Prezydium nadzoruje także pracę Sekretariatu Generalnego. Czym zajmuje się Sekretariat Generalny? To grupa ponad sześciu tysięcy urzędników, zapewniających sprawne funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Jedna trzecia z nich to tłumacze, dzięki którym prace Parlamentu Europejskiego mogą być prowadzone we wszystkich dwudziestu czterech językach urzędowych Unii Europejskiej. Sekretariat Generalny ma siedzibę w Luksemburgu. Po co Parlamentowi tylu tłumaczy? W czasie sesji plenarnej posłowie mówią zazwyczaj w swym ojczystym języku. Ich wypowiedzi są natychmiast tłumaczone (symultanicznie) na pozostałe języki oficjalne. Także akty prawne przygotowane przez Parlament Europejski są z zasady tłumaczone na wszystkie języki oficjalne. W niektórych przypadkach nie trzeba robić tłumaczeń na maltański i irlandzki, którymi mówi niewielu ludzi. Czy PE utrzymuje kontakty z krajami spoza UE? Tak. Zajmują się tym delegacje, które utrzymują kontakty z parlamentami krajów nienależących do Unii Europejskiej. Między innymi dzięki ich pracy Unia umacnia swoją pozycję za granicą i może w ten sposób wpływać na przestrzeganie praw człowieka w innych krajach. W Parlamencie działa 41 delegacji (stan z 23 stycznia 2014).

8 8 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ 3. Na straży praw obywateli W jaki sposób Parlament Europejski pomoże mi w rozwiązaniu moich problemów? Jeżeli są to problemy związane z działalnością UE, to Parlament Europejski może okazać się bardzo dobrym adresatem. Każdy obywatel Unii ma bowiem prawo złożenia petycji do Parlamentu. Jeżeli sprawa leży w zakresie działalności Unii Europejskiej i bezpośrednio dotyczy zainteresowanego, wówczas Parlament rozpatrzy taką skargę. Parlament stoi na straży praw obywateli gwarantowanych przez Traktaty, a dzięki petycjom może zwrócić uwagę na sytuacje, w których są one naruszane przez państwo członkowskie, władze lokalne lub inne instytucje. Jakie działania może podjąć Parlament? Specjalnie powołana do tego celu Komisja Petycji może zwrócić się do Komisji Europejskiej, by ta zbadała, czy nie zostało złamane unijne prawo. Jeśli do tego doszło, skarga może trafić nawet do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Petycji może też przekazać skargę do innej komisji Parlamentu, wyspecjalizowanej w danej dziedzinie. W wyjątkowych wypadkach skarga lub skargi mogą stać się przedmiotem specjalnego sprawozdania, które zostanie przedstawione na sesji plenarnej. Komisja Petycji nie może uchylić decyzji podjętych przez władze państw członkowskich, wydać wyroku w sprawie, ani odwołać decyzji wydanych przez sądy krajowe państw członkowskich. Ale często sam fakt, że sprawą zainteresował się Parlament Europejski, pomaga rozwiązać problem. Petycje w jakich sprawach składali polscy obywatele? Sporo skarg z Polski dotyczy naruszenia unijnych regulacji o ochronie środowiska. Tylko w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy złożono kilkanaście petycji. Mieszkańcy kilku miejscowości w Wielkopolsce skarżyli się na budowę linii wysokiego napięcia w pobliżu ich domów. Jedna z organizacji ekologicznych złożyła petycję w sprawie budowy nowej kolejki na Kasprowy Wierch. Polscy obywatele (a także obywatele innych krajów unijnych) skarżyli się również na działalność niemieckich urzędów do spraw młodzieży (Jugendamtów) za ograniczanie swobody kontaktu z dzieckiem i nakazywanie rozmów tylko w języku niemieckim. Skierowane do Komisji Petycji skargi na pobieranie podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych do Polski z innych krajów UE doprowadziły nawet do wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską i w efekcie - do rezygnacji polskiego ministerstwa finansów z pobierania tego podatku. Kto może złożyć petycję? Prawo do złożenia petycji ma każdy obywatel Unii Europejskiej. Może to zrobić również osoba spoza UE, która na stałe mieszka w jednym z państw Unii, a także przedsiębiorstwo, organizacja lub stowarzyszenie mające siedzibę w państwie członkowskim. Petycję można złożyć samodzielnie lub z innymi osobami. Należy ją napisać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a więc można pisać również po polsku. Odpowiedź zostanie udzielona w tym samym języku, w którym napisano petycję.

9 4. W obronie praw człowieka NA STRAŻY PRAW OBYWATELI W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA 9 W jaki sposób PE walczy z łamaniem praw człowieka na świecie? Ochrona praw człowieka na świecie jest najwyższym priorytetem Parlamentu. Tą tematyką na bieżąco zajmuje się parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych i jej Podkomisja Praw Człowieka. Co miesiąc odbywają się w Parlamencie debaty, dzięki którym obywatele oraz sami posłowie dowiadują się o przypadkach pogwałcenia tych praw. Efektem debaty może być rezolucja potępiająca rządy odpowiedzialne za nieprzestrzeganie praw człowieka. Kolejnym krokiem są sankcje lub zawieszenie umów z krajem, który dopuszcza się ich łamania. Taką decyzję podejmuje Rada Unii Europejskiej, informując o tym Parlament. Deputowani nie tylko piętnują naganne postępowanie, ale także wspierają inicjatywy mające na celu promocję praw człowieka i demokracji na świecie. Dlatego Parlament ustanowił Nagrodę imienia Andrieja Sacharowa na rzecz wolności myśli, która od 1988 roku jest przyznawana za wolność przekonań, walkę o prawa człowieka i demokrację. Kim był Andriej Sacharow i dlaczego właśnie on jest patronem nagrody na rzecz wolności myśli? Sacharow byt rosyjskim fizykiem jądrowym, przez wiele lat szefem programu nuklearnego ZSRR, twórcą bomby wodorowej. Widząc skutki dokonywanych prób, odmówił jednak dalszych badań i został działaczem na rzecz rozbrojenia, ograniczenia potencjałów nuklearnych, a także demokracji i poszanowania praw człowieka. Reżim uznał go za dysydenta o wywrotowych poglądach i pozbawił wszelkich tytułów. Mimo to Sacharow nie zaprzestał aktywności, tworząc w latach siedemdziesiątych komitet obrony praw człowieka i ofiar politycznych. Jego starania zostały docenione w 1975 roku, gdy przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla. Kto może być uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa? Laureatami nagrody są osoby lub organizacje, które wyróżniły się w działaniach przeciw przemocy, nietolerancji i niesprawiedliwości. Nagroda jest jednym z instrumentów, za pomocą których posłowie do PE starają się promować prawa człowieka i demokrację w świecie. Zwycięzca otrzymuje dyplom i 50 tysięcy euro.

10 10 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ 5. Dla młodych ludzi Laureatami Nagrody imienia Andrieja Sacharowa byli: 1988 Nelson Mandela (RPA) Anatolij Marczenko (Ukraina, pośmiertnie) 1989 Alexander Dubček (Słowacja) 1990 Aung San Suu Kyi (Birma) 1991 Adem Demaći (Kosowo) 1992 Matki z Plaza de Mayo (Argentyna) 1993 Dziennik Oslobodjenje (Bośnia i Hercegowina) 1994 Taslima Nasreen (Bangladesz) 1995 Leyla Zana (Turcja) 1996 Wei Jingsheng (Chiny) 1997 Salima Ghezali (Algieria) 1998 Ibrahim Rugova (Kosowo) 1999 José Alejandro Xanana Gusmão (Timor Wschodni) 2000 ibasta Ya! (Hiszpania) 2001 lzzat Ghazzawi (Palestyna), Nurit Peled-Elhanan (Izrael) i Dom Zacarias Kamwenho (Angola) 2002 Oswaldo José Payá Sardiñas (Kuba) 2003 Kofi Annan i wszyscy pracownicy ONZ 2004 Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy 2005 Kobiety w Bieli (Kuba), Hauwa Ibrahim (Nigeria) i Reporterzy bez Granic 2006 Aleksander Milinkiewicz (Białoruś) 2007 Salih Mahmoud Mohamed Osman (Sudan) 2008 Hu Jia (Chiny) 2009 Ludmiła Aleksiejewa, Siergiej Kowaliow i Oleg Orłow dla stowarzyszenia Memoriał i wszystkich obrońców praw człowieka w Rosji (Rosja) 2010 Guillermo Fariñas (Kuba) 2011 Aktywiści zwiazani z rewolucjami w świecie arabskim 2012 Jafar Panafi i Nasrin Sotudeh (Iran) 2013 Malala Yousafzai (Pakistan) A co z prawami samych obywateli UE? One też przecież bywają naruszane. Co roku Parlament Europejski wydaje raporty w sprawie przestrzegania praw człowieka na świecie oraz sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej. Oba zawierają nie tylko opis stanu rzeczy, ale również rekomendacje. Parlament szczegółowo badał choćby sprawę domniemanego łamania praw człowieka i nielegalnych działań amerykańskiego wywiadu CIA w Europie. W końcowym raporcie wezwał do wywarcia presji na wszystkie zaangażowane rządy, by przedstawiły Radzie UE i Komisji Europejskiej wyczerpujące i dokładne informacje, by wszczęły - w razie potrzeby - dochodzenia. W jaki sposób PE dba o interesy młodzieży i studentów? Jedną z inicjatyw Parlamentu Europejskiego, zgłoszonych podczas negocjacji ram budżetowych UE na lata , była propozycja zwiększenia wydatków na edukację, w tym na program wymiany studenckiej Erasmus. Starania posłów do PE - także z Polski - przyniosły skutek: wydatki na edukację zwiększono o 800 milionów euro. Erasmus to najważniejszy program edukacyjny Unii Europejskiej. W ciągu 22 lat jego istnienia uczestniczyło w nim ponad dwa miliony studentów. Między innymi dzięki decyzji Parlamentu Europejskiego do roku 2013 liczba biorących udział w programie podwoiła się, polepszyły się także warunki finansowe studentów.

11 W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA DLA MŁODYCH LUDZI 11 W poprzednich latach dieta stypendysty wynosiła średnio 150 euro miesięcznie. Posłowie uznali tę kwotę za niewystarczającą zwłaszcza, że pozostawała ona na tym niskim poziomie od 1993 roku, mimo że znacznie wzrosły w tym czasie koszty utrzymania studiujących za granicą stypendystów. Dlatego parlamentarzyści zaproponowali zwiększenie średniej miesięcznej kwoty stypendium do 210 euro w roku 2007 i do 300 euro w Parlament poparł też program "Młodzież w Działaniu", który ma finansować inicjatywy edukacyjne odnoszące się do tematyki lokalnej, państwowej i europejskiej, wspierające zaangażowanie społeczne i polityczne młodzieży. Posłowie uznali, że wsparcie seminariów młodzieżowych zachęci młodych ludzi do dyskusji o Europie jako wspólnocie politycznej, państwowej i kulturowej. Zgodnie ze swym stanowiskiem w sprawie unijnego budżetu na lata posłowie zwiększyli fundusz tego programu z 915 milionów euro, proponowanych przez Komisję Europejską, do 1,128 miliarda euro. Od 2008 roku Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży wspólnie z Fundacją Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. W 2009 roku laureatami nowej nagrody zostali polscy studenci z krakowskiego oddziału Europejskiego Forum Młodzieży (AEGEE) za projekt "YOUrope needs YOU", zachęcający uczniów europejskich szkół średnich do zainteresowania się problematyką europejską i do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

12 12 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ 6. W batalii o równouprawnienie Co robi Parlament Europejski na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn? W 2006 roku Parlament wraz z Radą UE przyjął dyrektywę, która wprowadza zasadę równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przepisy regulują dostęp do zatrudnienia i awansu zawodowego oraz szkoleń, a także warunki pracy i płacy oraz zasady ubezpieczeń społecznych związanych z aktywnością zawodową. Już po wybuchu kryzysu finansowego, w 2011 roku, posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli rezolucję, w której wzywają do kontynuowania polityki równouprawnienia w trudnej sytuacji ekonomicznej i zwracają uwagę, że z powodu ubóstwa, bezrobocia i pogarszających się warunków pracy cierpi dużo większa liczba kobiet niż mężczyzn. Dzięki staraniom Parlamentu powstał w Wilnie Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Monitoruje on wdrażanie przepisów związanych z równouprawnieniem i zwiększaniem świadomości społecznej na ten temat. Kto w Parlamencie zajmuje się równouprawnieniem? Na straży równouprawnienia w UE stoi parlamentarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Zwraca ona uwagę, czy prawo uchwalane przez instytucje Unii Europejskiej respektuje zasadę równych szans. Komisja między innymi opiniuje dyrektywy dotyczące rynku wewnętrznego, zdrowia publicznego i przemysłu, a także plany działań Komisji Europejskiej. Dlaczego walka o równe szanse mężczyzn i kobiet jest tak ważna dla PE? Równość płci jest podstawowym prawem obywateli UE, wspólną wartością i warunkiem koniecznym do osiągnięcia przez Unię celów związanych ze wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem i spójnością społeczną. Dyskryminacja sprawia, że w gospodarce marnowany jest potencjał osób, które chcą i mogłyby pracować. Jednocześnie obserwujemy niski współczynnik urodzeń oraz zmniejszanie się liczby pracowników wskutek dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Taka sytuacja zagraża politycznej i ekonomicznej pozycji UE na świecie.

13 W BATALII O RÓWNOUPRAWNIENIE W INTERESIE KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W interesie konsumentów i przedsiębiorców Co Parlament Europejski robi dla konsumentów i przedsiębiorców? Jednym z zadań Parlamentu jest zwiększanie konkurencyjności gospodarki europejskiej, działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, a także umożliwienie każdemu mieszkańcowi UE dostępu do jak najszerszego zakresu produktów i usług. W 2006 roku Parlament wraz z Radą Unii Europejskiej przyjął dyrektywę usługową. Mówi ona o swobodzie świadczenia usług i dąży do usunięcia barier, które tworzą państwa dla zagranicznych przedsiębiorców. Państwa członkowskie nie mogą odtąd wymagać, by przedsiębiorstwo świadczące usługi zostało utworzone na terytorium kraju, w którym chce działać. Nie można również wymagać uzyskiwania zezwolenia od organów państwa członkowskiego, ani wpisów do rejestru lub rejestrowania w organizacjach lub stowarzyszeniach zawodowych. Dzięki temu przedsiębiorcom powinno być łatwiej świadczyć usługi na terenie całej Unii, a konsumenci mają większy wybór usługodawców. Jakie jeszcze działania są podejmowane w interesie konsumentów? W 2008 roku Parlament Europejski przegłosował prawo ustalające obniżone stawki roamingowe w rozmowach międzynarodowych na obszarze Unii Europejskiej, a w 2009 roku poszedł za ciosem i uchwalił pułapy cenowe na krótkie wiadomości tekstowe (SMS) i przesył danych. Posłowie zareagowali w ten sposób na zawyżanie stawek przez koncerny telekomunikacyjne. Dzięki współpracy Parlamentu z Komisją Europejską i Radą UE, blisko 140 milionów użytkowników telefonów komórkowych w Europie płaci niższe rachunki. Przyjęty przez PE tzw. trzeci pakiet kolejowy dał pasażerom kolei prawo do ubiegania się o rekompensatę za spóźnienie pociągu. Nowe przepisy regulujące funkcjonowanie linii lotniczych nałożyły na przewoźników obowiązek podawania w momencie rezerwacji pełnej informacji o cenie biletu i wszystkich opłatach dodatkowych. To tylko część działań Parlamentu Europejskiego, mających na celu ochronę konsumentów.

14 14 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Co PE zrobił dla zagwarantowania praw pacjentów? W 2007 roku Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do opracowania przepisów ułatwiających korzystanie z opieki zdrowotnej w UE poza krajem pochodzenia, stwarzających jasne zasady refundacji kosztów leczenia przez narodowych ubezpieczycieli. Komisja przygotowała projekt dyrektywy w tej sprawie. Został on przyjęty przez Parlament Europejski na początku 2011 roku. Dzięki dyrektywie, pacjenci chcący skorzystać z opieki medycznej w innym kraju Unii mogą otrzymać zwrot kosztów, jeśli usługa objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym w ich kraju. Jeśli krajowy ubezpieczyciel nie zgodzi się na przeprowadzenie zabiegu za granicą, będzie musiał podać dokładne powody takiej decyzji. Z nowych przepisów skorzystają pacjenci, którzy wybiorą leczenie za granicą na przykład z powodu długiego czasu oczekiwania lub braku specjalistów w danym kraju. Dyrektywa zacznie obowiązywać po wprowadzeniu jej do krajowego prawa. Państwa członkowskie mają 30 miesięcy na to dostosowanie. opatentowanie oprogramowania, o ile byłoby ono niezbędną częścią do funkcjonowania konkretnego sprzętu. Parlamentarzyści posłuchali jednak głosów przedsiębiorców, którzy wskazywali, że dyrektywa może doprowadzić do patentowania algorytmów, co znacznie utrudniłoby pisanie nowych programów. Posłowie uznali, że byłoby to niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogłyby nie podołać kosztom związanym z opłatami dla posiadaczy patentów. Zagrażałoby to też użytkownikom, gdyż podnosiłoby cenę programów, a to z kolei krępowałoby postęp i rozwój. Dyrektywa software owa została odrzucona przez posłów. Czy PE dba również o bezpieczeństwo w pracy? W ostatnich czterech latach Parlament Europejski przyjął cztery regulacje mające na celu ochronę pracowników przed czynnikami szkodzącymi zdrowiu: wibracjom, hałasowi, polom elektromagnetycznym i sztucznemu promieniowaniu optycznemu. A co robią posłowie dla małych i średnich przedsiębiorstw? Parlament Europejski troszczy się o konsumentów, ale nie zapomina też o ochronie interesów przedsiębiorców. Przykładem może tu być jego sprzeciw wobec kontrowersyjnej dyrektywy patentowej. Dyrektywa miała umożliwiać

15 8. W trosce o środowisko W TROSCE O ŚRODOWISKO 15 Czy Parlament Europejski podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Praca nad dyrektywami i rozporządzeniami, których celem jest ochrona środowiska, była i pozostaje jednym z najważniejszych zadań Parlamentu Europejskiego. W kadencji posłowie do PE przyjęli m.in. regulacje zakazujące używania najbardziej szkodliwych substancji do produkcji pestycydów i zwiększające bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin. Zakazano m.in. opryskiwania upraw pestycydami z powietrza oraz w pobliżu parków, placów zabaw i w strefach buforowych wokół rzek i jezior. Dyrektywa o gospodarce odpadami określiła, jaka część odpadów powinna być poddawana powtórnemu przetwarzaniu. Decyzją Parlamentu Europejskiego wprowadzono także obowiązkowe programy zbiórki zużytych akumulatorów i baterii. Czemu służy pakiet energetyczno-klimatyczny? Pakiet energetyczno-klimatyczny to przyjęty przez Parlament Europejski zbiór dyrektyw i rozporządzeń, których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Zawiera on m.in. zasady handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, podstawy prawne rozwijania energetyki odnawialnej, nowe normy emisji dwutlenku węgla przez samochody oraz normy jakościowe paliw. Parlament poparł także plany włączenia lotnictwa do systemu handlu przydziałami do emisji CO2. Pakiet zawiera też dyrektywę zapewniającą środki na sfinansowanie kilkunastu nowatorskich instalacji składowania dwutlenku węgla, z których trzy mają powstać na terytorium Polski. Pakiet energetycznoklimatyczny służy nie tylko ochronie środowiska, ale także oszczędniejszemu wykorzystywaniu energii w europejskiej gospodarce. Wdrożenie pakietu ma pomóc Unii osiągnąć do 2020 roku trzy cele: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną.

16 BiPE_broszura_2012_Broszura_BiPE :30 Strona PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Staże w Parlamencie Europejskim Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym. Staże są dobrą okazją do podwyższenia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia oraz poznania zasad funkcjonowania instytucji unijnych. Oferowane są dwa rodzaje staży: staże szkoleniowe dla studentów i staże dla absolwentów szkół wyższych. Do wyboru są: opcja ogólna, opcja dziennikarska, staże dla tłumaczy pisemnych i (w bardzo ograniczonym zakresie) staże dla tłumaczy ustnych. Wszystkie staże w Parlamencie Europejskim są płatne. Staże opcja ogólna lub opcja dziennikarska (stypendium im. Roberta Schumana) Staże dla absolwentów Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. Dostępne są dwa rodzaje staży dla absolwentów: stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna; stypendium im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska. Kandydaci ubiegający się o stypendium im. Roberta Schumana w ramach opcji ogólnej powinni między innymi wykazać się napisaniem pracy dyplomowej lub naukowej o istotnej wadze. Jedno ze stypendiów, zwane stypendium im. Chrisa Pieninga, przyznawane jest kandydatowi, którego praca dotyczyła kontaktów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Kandydaci do staży im. Roberta Schumana w ramach opcji dziennikarskiej powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym poświadczonym publikacjami lub udokumentowanymi kwalifikacjami, bądź wpisem do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Staże dla absolwentów przyznawane są na pięć miesięcy.

17 BiPE_broszura_2012_Broszura_BiPE :30 Strona 17 STAŻE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 17 Staże szkoleniowe Parlament Europejski oferuje młodym ludziom po maturze oraz studentom szkół wyższych możliwość ubiegania się o staże szkoleniowe. W pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy muszą odbyć staż w ramach studiów. Staże są przyznawane jeżeli ich odbycie: stanowi część toku studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej; stanowi element specjalistycznego szkolenia zawodowego zorganizowanego przez organizację typu non-profit (przede wszystkim przez instytuty lub organy publiczne); jest wymogiem umożliwiającym wykonywanie zawodu. Staż szkoleniowy może trwać od jednego do czterech miesięcy. Staże dla osób niepełnosprawnych Parlament Europejski organizuje też staże dla osób niepełnosprawnych. Ich celem jest ułatwienie integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Staże te są przeznaczone zarówno dla absolwentów uniwersytetów lub innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak również dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie. Głównym celem programu jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego i wartościowego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z pracą Parlamentu Europejskiego. Staże są przyznawane na pięć miesięcy. Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych dla absolwentów Celem staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych dla absolwentów szkół wyższych lub uniwersytetów jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznanie się przez nich z działalnością Parlamentu Europejskiego. Staże dla tłumaczy pisemnych trwają trzy miesiące W wyjątkowych przypadkach staż może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące. Staże dla tłumaczy pisemnych odbywają się w Luksemburgu. Przykładowo, wysokość stypendium dla tłumaczy pisemnych w roku 2013 wynosiła 1 213,55 euro miesięcznie. Staże szkoleniowe dla tłumaczy pisemnych Parlament Europejski umożliwia młodym ludziom, którzy rozpoczęli studia wyższe, odbycie niepłatnych staży dla tłumaczy. Na staż w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy muszą go odbyć w ramach studiów. Staż musi : stanowić część toku studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej; stanowić element specjalistycznego szkolenia zawodowego zorganizowanego przez organizację typu non-profit (przede wszystkim przez instytuty lub organy publiczne), być wymogiem umożliwiającym wykonywanie zawodu. Staż szkoleniowe dla tłumaczy pisemnych trwają od jednego do trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach staż może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące. Staże dla tłumaczy pisemnych odbywają się w Luksemburgu. Staże dla tłumaczy ustnych Parlament Europejski ma możliwość przyjęcia ograniczonej liczby stażystów pragnących specjalizować się w tłumaczeniach konferencyjnych. Stażystami mogą zostać młodzi absolwenci studiów w zakresie tłumaczeń ustnych (konferencyjnych), jeżeli ich kombinacje językowe mogą być przydatne w pracy Parlamentu. Parlament Europejski może również przyznać dofinansowanie tłumaczom ustnym odbywającym staż, którzy mają dyplom w zakresie tłumaczeń ustnych, lecz nie dysponują doświadczeniem zawodowym. Informacje o stażach i procedurze zgłaszania wniosków znajdziesz w Internecie pod adresem: w zakładce Parlament i Ty

18 18 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: 1. Adam BIELAN Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 2. Piotr BORYS Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 3. Arkadiusz BRATKOWSKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 4. Jerzy BUZEK Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 5. Tadeusz CYMAŃSKI Europa Wolności i Demokracji 6. Ryszard CZARNECKI Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 7. Lidia GERINGER de OEDENBERG Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 8. Adam GIEREK Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 9. Marek GRÓBARCZYK Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 10. Andrzej GRZYB Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 11. Małgorzata HANDZLIK Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 12. Jolanta HIBNER Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 13. Danuta HÜBNER Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 14. Danuta JAZŁOWIECKA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 15.Sidonia JĘDRZEJEWSKA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 16. Filip KACZMAREK Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 17. Jarosław KALINOWSKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 18. Michał KAMIŃSKI Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 19. Paweł KOWAL Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 20. Jan KOZŁOWSKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 21. Jacek KURSKI Europa Wolności i Demokracji 22. Ryszard LEGUTKO Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 23. Bogusław LIBERADZKI Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 24. Krzysztof LISEK Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 25. Elżbieta ŁUKACIJEWSKA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 26. Bogdan MARCINKIEWICZ Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 27. Marek MIGALSKI Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 28. Sławomir NITRAS Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 29. Jan OLBRYCHT Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 30. Wojciech OLEJNICZAK Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 31. Mirosław PIOTROWSKI Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 32. Tomasz PORĘBA Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 33. Jacek PROTASIEWICZ Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 34. Tadeusz ROSS Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 35. Jacek SARYUSZ-WOLSKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 36. Joanna SENYSZYN Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 37. Czesław SIEKIERSKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 38. Marek SIWIEC Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 39. Joanna SKRZYDLEWSKA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 40. Bogusław SONIK Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

19 BiPE_broszura_2012_Broszura_BiPE :30 Strona 19 POLSCY POSŁOWIE DO PE Konrad SZYMAŃSKI Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 42. Róża THUN Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 43. Jarosław WAŁĘSA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 44. Jacek WŁOSOWICZ Europa Wolności i Demokracji 45. Janusz WOJCIECHOWSKI Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 46. Zbigniew ZALESKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 47. Paweł ZALEWSKI Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 48. Artur ZASADA Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 49. Janusz ZEMKE Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 50. Zbigniew ZIOBRO Europa Wolności i Demokracji 51. Tadeusz ZWIEFKA Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) LISTA KOMISJI PARLAMENTARNYCH: Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Komisja Rozwoju (DEVE) Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Komisja Budżetowa (BUDG) Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Komisja Sprawy Gospodarczych i Monetarnych (ECON) Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Komisja Rybołówstwa (PECH) Komisja Kultury i Edukacji (CULT) Komisja Prawna (JURI) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) Komisja Petycji (PETI) Podkomisja Praw Człowieka (DROI) Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) Strony internetowe: Parlament Europejski Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

20 BiPE_broszura_2012_Broszura_BiPE :30 Strona 20 Budynek, w którym mieści się BIPE i Punkt Informacyjny UE w Warszawie Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a, Warszawa tel , faks Parlament Europejski - Biuro Informacyjne w Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu ul. Widok 10, Wrocław tel , faks Parlament Europejski - Biuro Informacyjne we Wydawca: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce Copyright 2014 by BIPE Zdjęcia EUROPEAN COMUNITY 2009

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski Czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Reprezentuje obywateli państw

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI PODSTAWOWE INFORMACJE

PARLAMENT EUROPEJSKI PODSTAWOWE INFORMACJE PARLAMENT EUROPEJSKI PODSTAWOWE INFORMACJE Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie wybierani są w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez obywateli Unii. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI BEZ TAJEMNIC

PARLAMENT EUROPEJSKI BEZ TAJEMNIC PARLAMENT EUROPEJSKI BEZ TAJEMNIC E-LEARNING W RAMACH PROJEKTU MOJA GMINA: EUROPA WYKŁAD 4 Europosłowie Liczba europosłów W obecnej kadencji 2009 2014 Parlament Europejski liczy 736 eurodeputowanych, pochodzących

Bardziej szczegółowo

6. Na rzecz równouprawnienia

6. Na rzecz równouprawnienia komisja Praw Człowieka. Efektem debaty może być rezolucja potępiająca rządy odpowiedzialne za nieprzestrzeganie praw człowieka. Kolejnym krokiem są sankcje lub zawieszenie umów z krajem, który dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać...

Parlament Europejski. Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać... Parlament Europejski Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać... 2 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Spis treści 1. Parlament Europejski jako instytucja...

Bardziej szczegółowo

Instytucje UE. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Skład KE KE, PE, TS UE, ETO

Instytucje UE. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Skład KE KE, PE, TS UE, ETO Komisja Europejska Instytucje UE KE, PE, TS UE, ETO Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa

Bardziej szczegółowo

Karolina Cięszczyk. Aktywność polskich eurodeputowanych kadencji w trakcie posiedzeń plenarnych

Karolina Cięszczyk. Aktywność polskich eurodeputowanych kadencji w trakcie posiedzeń plenarnych DOI: 10.6084/m9.figshare.988249 Karolina Cięszczyk Aktywność polskich eurodeputowanych kadencji 2009-2014 w trakcie posiedzeń plenarnych W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2009 roku w ławach

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22)

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22) Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22).02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści

Bardziej szczegółowo

Europosłowie na Facebooku

Europosłowie na Facebooku Europosłowie na Facebooku Opracowanie: Aleksandra Wronowska, Magdalena Wnuk Warszawa, luty 2014 Na pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego aktywność polskich europosłów na Facebooku rośnie.

Bardziej szczegółowo

Komisje parlamentarne w pigułce

Komisje parlamentarne w pigułce Komisje parlamentarne w pigułce Komisje parlamentarne w pigułce Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wybieraną bezpośrednio przez obywateli. 751 posłów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski 1. Geneza Parlamentu Europejskiego Proces jednoczenia państw europejskich po II wojnie światowej rozpoczął, m.in., ówczesny minister spraw zagranicznych Francji - Robert Schuman, uznany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 kwietnia 2017 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje

Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje Bruksela, dnia 14 lipca 2009 r. Sprawozdanie nr 37/2009 Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje 1) Wykaz posłów do PE wybranych w Polsce (wg liczby uzyskanych głosów). Informacja Państwowej

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Komitet Regionów. Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, Kraków.

Komitet Regionów. Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, Kraków. Komitet Regionów Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Podstawa prawna i procedura powoływania 1. KR powołany został do życia na mocy TM jako organ doradczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE,

Kto jest kim w UE? PFUE, Kto jest kim w UE? PFUE, 19.02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści (posłowie

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED: 288 posłów)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED: 288 posłów) GRUPY POLITYCZNE I RÓśNORODNOŚĆ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy polityczne Posłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim w grupach politycznych w zaleŝności od poglądów, a nie ze względu na narodowość.

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej dr Artur Adamczyk.

Instytucje Unii Europejskiej dr Artur Adamczyk. Instytucje Unii Europejskiej dr Artur Adamczyk www.ce.uw.edu.pl Instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Parlament Europejski Trybunał

Bardziej szczegółowo

Tryb wyłaniania, organizacja i kompetencje Parlamentu Europejskiego

Tryb wyłaniania, organizacja i kompetencje Parlamentu Europejskiego JOANNA WOJCIECHOWSKA Tryb wyłaniania, organizacja i kompetencje Parlamentu Europejskiego Moja praca magisterska powstała na seminarium prowadzonym przez Profesora Jerzego Buczkowskiego. Na początku pragnę

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza

Bardziej szczegółowo

Organy Unii Europejskiej

Organy Unii Europejskiej Literka.pl Organy Unii Europejskiej Data dodania: 2006-09-11 12:00:00 Przedstawiam Państwu zadania z konkursu dotyczącego organów Unii Europejskiej. Konkurs ten został zorganizowany w roku szkolnym 2005/2006

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE

RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE RADA EUROPEJSKA INSTYTUCJA STRATEGICZNA UNII Rada Europejska jest sterem Unii Europejskiej: określa kierunki jej rozwoju i priorytety polityczne. Ustalenia Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 8/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Demokracja w Unii Europejskiej

BIULETYN 8/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Demokracja w Unii Europejskiej Demokracja w Unii Europejskiej Unia Europejska to pierwsza na świecie demokracja ponadnarodowa. Każdy obywatel UE ma prawo głosu w sprawie przepisów, które dotyczą ponad 500 mln ludzi we wszystkich państwach

Bardziej szczegółowo

Polacy w Parlamencie Europejskim

Polacy w Parlamencie Europejskim 1 Polacy w Parlamencie Europejskim Europosłanki i europosłowie, wybierani co 5 lat w wyborach bezpośrednich, współtworzą politykę europejską i europejskie prawo. Skuteczność ich działania jest wypadkową

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

Siedziba Regionalnego. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO

Siedziba Regionalnego. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO Okręg wyborczy Imię i nazwisko Adres do korespondencji 1 Janusz Lewandowski ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk 2 Tadeusz Zwiefka ul. Gdańska 31/6 85-005 Bydgoszcz 3 Krzysztof Lisek ul. Bałtycka 2 10-136

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

Artykuły 20, 24 oraz 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Artykuły 20, 24 oraz 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 04/2009

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 04/2009 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009 roku W dniu 7 czerwca 2009 roku odbędą się w Polsce wybory do Europarlamentu. Będą to drugie już w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (tekst jednolity) DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (tekst jednolity) 1 1. Wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH Uchwalony 25 maja 2012 roku Gliwice 2012 Strona 1 z 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Studiów Migracyjnych, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE W REJESTRZE ELEKTRONICZNYM NUMERÓW REFERENCYJNYCH

WYSZUKIWANIE W REJESTRZE ELEKTRONICZNYM NUMERÓW REFERENCYJNYCH WYSZUKIWANIE W REJESTRZE ELEKTRONICZNYM NUMERÓW REFERENCYJNYCH Uwagi wstępne: Możesz wyszukiwać dokumenty w oparciu o kilka kryteriów jednocześnie: np. : słowo kluczowe i rodzaj dokumentu, słowo kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Wspólna Europa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Horbowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny

Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny Klaster Przemyski Klaster Turystyczny zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-4550/JP/10 - usługi tłumaczenia Numer ogłoszenia w BZP: 45755-2010; data zamieszczenia: 02.03.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-4550/JP/10 - usługi tłumaczenia Numer ogłoszenia w BZP: 45755-2010; data zamieszczenia: 02.03. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-4550/JP/10 - usługi tłumaczenia Numer ogłoszenia w BZP: 45755-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr xxxv/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 roku

Uchwała Nr xxxv/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 roku Uchwała Nr xxxv/611/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Traugutta 9 w Gdyni. Działając na podst.art.39 pkt.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDAŃSKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDAŃSKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDAŃSKU Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku Rozdział I: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.11.2013 DECYZJA NR 5/2013 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Załącznik do uchwały Nr I/2013/2014 Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Starym Bosewie z dnia 30.09.2013 r. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Rozdział I: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Obradom może przysłuchiwać się każdy zainteresowany mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 12 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 12 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno Opiekuńczemu w Krzanowicach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. S T A T U T F U N D A C J I P R O G R A M Ó W P O M O C Y D L A R O L N I C T W A F A P A ( t e k s t j e d n o l i t y ) Artykuł I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Programów Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo