Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str."

Transkrypt

1 Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8

2 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład segmentu koksowniczego Grupy JSW, zatrudnionym w spółkach-córkach oraz ich najbliższym życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych, pogody ducha, sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym składają Zarządy Spółek Koksowniczych Grupy JSW informacje program integracja STR. 3 wydarzenia parlamentarzyści w przyjaźni STR. 4 wzk Victoria S.A. lider koksu odlewniczego STR. 5 Koksownia przyjaźń kilkadziesiąt ważnych zadań str. 6 7 Kk Zabrze s.a. kombinat w pigułce... (2) krótka historia koksowni... STR. 8 9 jsw sa jsw zarobiła... kwk Budryk kopalnią roku str Koksownia przyjaźń wdrażanie nowego systemu informatycznego STR. 14 Po godzinach ferie w pieninach bowling marcowe dorszowanie STR Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Zespół redakcyjny: Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr PROGRES.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 29 marca 2012 r. Zdjęcie okładka str. 1: WZK Victoria S.A. 2 Nr 1 Marzec 2012

3 kalejdoskop Program Integracja Drodzy Pracownicy, od pewnego czasu docierają do Was informacje na temat integracji segmentu koksowniczego Grupy JSW. Tym bardziej cieszymy się, że możemy poinformować Was o oficjalnym rozpoczęciu Programu Integracja, który ma na celu polepszenie funkcjonowania Koksowni Przyjaźń, Victoria oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze. Wszystkie koksownie podpisały specjalne Porozumienie, w którym opisano zasady współpracy w najbliższych miesiącach. Każda koksownia jest inna, każda ma swoje sprawdzone rozwiązania, swój produkt i świetnych fachowców. Program Integracji doprowadzi do proporcjonalnego rozwoju trzech koksowni oraz osiągnięcia przez nie przewagi konkurencyjnej. Nacisk kładziony będzie na dobro pracowników inwestycje w kadry i poprawę warunków pracy, a także osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej koksowni. Sukces zależeć będzie od nas wszystkich, a Wy, drodzy Pracownicy odegracie w nim bardzo ważną rolę to w Was jest siła naszych koksowni! Z tego względu zależy nam na sprawnym informowaniu Was o bieżących działaniach. Będziemy do Waszej dyspozycji i odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Programu Integracji. Pytania można kierować do nas już dziś pocztą elektroniczną na adres W najbliższych tygodniach w różnych miejscach zakładu pojawią się również skrzynki Zadaj pytanie, gdzie będzie można przekazać pytania w formie pisemnej. Odpowiedzi znajdziecie na tablicach informacyjnych na terenie zakładu, a także w nowym biuletynie, który trafi do Waszych rąk już niedługo. Ogromnie liczymy na wsparcie i zaangażowanie wszystkich Pracowników. Wierzymy, że na końcu drogi czeka na nas wspólny sukces. Fryderyk Krukowski Prezes Zarządu Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Edward Szlęk Prezes Zarządu Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. Magazyn Koksowniczy wita Szanowni Czytelnicy! Utworzenie segmentu koksowniczego Grupy JSW, w skład którego wchodzą Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., spowodowało naturalną konieczność zmiany tytułu miesięcznika wydawanego przez Koksownię Przyjaźń. Od dzisiaj ukazywać się będziemy we wszystkich koksowniach Grupy JSW jako Magazyn Koksowniczy. W kolejnych wydaniach miesięcznika będziemy informować na bieżąco o aktualnych wydarzeniach i problemach naszych spółek oraz dokonaniach i pasjach pracowników. Liczymy na życzliwość i współpracę. Redakcja MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 wydarzenia Parlamentarzyści w Przyjaźni 5 marca br. w Koksowni Przyjaźń odbyło się spotkanie z przedstawicielami Parlamentu RP. Gościom przekazano informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem Koksowni. W imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń zgromadzonych przywitał prezes Edward Szlęk. Dyskusja dotyczyła głównie unijnego funduszu na lata Łącząc Europę (CEF) W ramach przygotowanych prezentacji multi- dyskusja z parlamentarzystami. Bór. Po prezentacjach odbyła się medialnych pokazano Wśród gości byli m.in. poseł Janusz Piechociński szef sejmowej film obrazujący realizację strategii rozwoju Przyjaźni, którą szczegółowo omówił prezes Szlęk, nawiązano do działalności spółki-córki Koksowni Przyjaźń Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS z położeniem szczególnego akcentu na realizację zadań związanych z prowadzoną obsługą kolejową. Charakterystykę działalności i plany na przyszłość naszej kolejowej spółki wyjaśniał parlamentarzystom Piotr Jarosz, Prezes Zarządu SPEDKOKSU. Następnie głos zabrała delegacja Sławkowa oraz funkcjonującego na jego terenie Euroterminala Sławków Komisji Infrastruktury, członek Komisji ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, poseł Jarosław Pięta, członek Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej i Komisji ds. Unii Europejskiej, posłanka Beata Małecka-Libera, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Zbigniew Meres zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Unii Europejskiej, członek Senackiej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Najważniejsza część dyskusji i przedstawiciele CTL Maczki- dotyczyła kwestii transportu. Poseł Piechociński omawiał możliwości uruchamiania nowych projektów w ramach nowego unijnego funduszu na lata Łącząc Europę (CEF). Podkreślał wagę przygotowań i prac modernizacyjnych szczególnie w śląskim węźle kolejowym. Jak przekonywał, to największy towarowy węzeł w Polsce, który generuje najwięcej przyjaznych kolei ładunków. Jestem przekonany, że główny węzeł kolejowy w Polsce powinien złożyć istotny, wsparty przez ministra rozwoju regionalnego, decyzjami całego rządu i całego parlamentu, wniosek do Komisji Europejskiej, na kilka miliardów złotych. I to musi być montaż różnych środków, także z kapitałem prywatnym oraz takimi firmami jak Koksownia Przyjaźń wraz z jej spółkami-córkami wskazał Piechociński. Parlamentarzysta podkreślał, że w planowaniu tych przedsięwzięć ważna jest współpraca między koleją, transportem drogowym oraz firmami transportowymi. Rozmawiam z przedsiębiorcami i namawiam ich do zmiany filozofii rywalizacji nie poprzez walkę i często publiczne narzekanie na siebie nawzajem, ale poprzez nawiązywanie współpracy wszędzie, gdzie to tylko możliwe mówił. W śląskim węźle kolejowym jest ku temu zdaniem Piechocińskiego szczególnie korzystne otoczenie. Poseł wskazał tu na korzyści związane z istnieniem m.in. linii szerokotorowej, silnego zagłębia hutniczego, górniczego oraz koksowniczego. (mp) Oskładkowanie Karty Hutnika i dodatku z tytułu Dnia Hutnika Koksownia Przyjaźń w dniu r. otrzymała wyrok Sądu Najwyższego z dnia r., sygn. akt I UK 238/11 rozstrzygający kwestię, czy Karta Hutnika i dodatek z tytułu Dnia Hutnika stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Sąd Najwyższy w swym orzeczeniu przyjął jednoznacznie, że Karta Hutnika i dodatek z tytułu Dnia Hutnika podlegają oskładkowaniu na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Powyższy wyrok rozstrzyga więc definitywnie temat oskładkowania. Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 4 Nr 1 Marzec 2012

5 Pozycję rynkową Spółki określa przede wszystkim skupienie działalności na produkcji i sprzedaży koksu odlewniczego specjalnego oraz na zaspokojeniu potrzeb ściśle określonej grupy nabywców, charakteryzujących się dużymi oczekiwaniami jakościowymi. Koncentracja Spółki na rynku koksu odlewniczego, wzk victoria s.a. Lider koksu odlewniczego specjalnego Kęsy 1 S >+100mm WZK Victoria S.A. jest przedsiębiorstwem branży węglowo-koksowej, przemysłu tradycyjnego dla regionu, dzięki któremu powstało i rozwinęło się miasto, uzyskując znaczenie w skali nie tylko regionu ale i Europy. Ranga i pozycja Victorii systematycznie się umacnia ze względu na wyjątkową jakość oferowanego koksu. potwierdzona wieloletnimi kontraktami eksportowymi, pozwala określić jej pozycję na rynku krajowym jako lidera w produkcji i sprzedaży koksu odlewniczego specjalnego Kęsy S I o granulacji +100 mm. Przemysł koksowniczy na ziemi wałbrzyskiej pojawił się w XVIII wieku. Pierwsze próby koksowania datowane są na 1776 r. W 1798 r. pracowały w Wałbrzychu 4 koksownie przykopalniane, a ich roczna produkcja koksu osiągała w tym czasie ok. 4,5 tysiąca ton koksu. W 1900 r. w Wałbrzychu pracowało 948 komór piecowych, których wydajność wynosiła 540 tys. ton koksu rocznie. Do roku 1961 cztery wałbrzyskie koksownie ( Victoria, Bolesław Chrobry, Biały Kamień i Mieszko ) były samodzielnymi przedsiębiorstwami. W lipcu 1961 r. połączono je tworząc przedsiębiorstwo Zakłady Koksownicze Wałbrzych. W maju 1999 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Koksownicze Wałbrzych zostały przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa- Zakłady Koksownicze Wałbrzych SA. W styczniu 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmieniło jej nazwę na Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA. Koksownia Victoria należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w kraju. Zakład posiada 5 baterii koksowniczych typu Vi-75. Obecnie w Victorii produkuje się rocznie ponad 500 tys. ton koksu, z czego ok. 400 tys. ton koksu odlewniczego specjalnego. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA prowadzą działalność w jednym zakładzie. Przeciętne zatrudnienie w Spółce wynosi 477 osób. Wioletta Polak-Bodziony MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 Koksownia przyjaźń Kilkadziesiąt ważnych zadań Służba Inwestycji Koksowni Przyjaźń oprócz dwóch zadań strategicznych, ( Budowa bloku energetycznego i Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 będąca w fazie pozwolenia na budowę obejmującego również baterię nr 3 oraz projektowania technicznego dla potrzeb przyszłej realizacji modernizacji baterii nr 4), realizuje aktualnie kilkadziesiąt pozycji zadań inwestycyjnych nazwanych w nomenklaturze grupy kapitałowej JSW pozostałymi lub uzupełniającymi, a w Przyjaźni określanymi mianem krótkoterminowe. Stosownie do potrzeb technicznych i technologicznych oraz na miarę możliwości ekonomicznych Koksowni, każdorazowo na wniosek Rady Techniczno-Ekonomicznej Zarząd rozpatruje złożone propozycje zadań inwestycyjnych i ustala to na każdy rok w Planie Techniczno-Ekonomicznym. Na 2012 rok wpisanych zostało łącznie 32 zadań. 11 pozycji, które były ujęte we wcześniejszych planach jest aktualnie wstrzymanych w realizacji, a 14 innych jako perspektywiczne dla planowania w okresach przyszłych jest przygotowywanych do realizacji w stadium projektu bazowego. Z 32. pozycji zadań ujętych w PTE 2012 dwa zadania pod względem operacyjnym realizuje Służba Głównego Mechanika dotyczą one wykonania elewacji oraz instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania budynku Zarządu oraz odkurzanie stropu baterii koksowniczej nr 2. Jedno zadanie tj. wdrożenie zintegrowanego sytemu informatycznego ERP wraz z systemem kopii zapasowych i modernizacją sieci informatycznej realizuje Służba Rozwoju. Służba Inwestycji współpracuje z tymi służbami w zakresie rozliczania ponoszonych nakładów inwestycyjnych, a w przypadku systemu ERP również w zakresie koordynacji przebiegu prac wdrożeniowych. Zatem pod całkowitym zarządem Służby Inwestycji pozostaje aktualnie realizacja 28 zadań, oprócz dwóch strategicznych, o których już była mowa wcześniej. Branżowo przedmiotowe zadania obejmują modernizacje instalacji służących poprawie ochrony środowiska naturalnego, instalacji elektrycznych Koksowni i technologii produkcji. Do najważniejszych z obszaru poprawy ochrony środowiska należą; modernizacja transportu pyłu z obiektów 177, 701, 2164, 202, 171, modernizacja elektrofiltru nr 3, zabudowa systemu centralnego odkurzania w obiektach 202, 205, 177, 701, 2191 w Wydziale Produkcji Koksu, instalacja hermetyzacji zbiorników manipulacyjnych brudnego benzolu i kondensatu gazowego w ob. 254 oraz budowa punktu hermetycznego załadunku smoły do autocystern w obiekcie 262 w Wydziale Produkcji Węglopochodnych. Do najważniejszych w obszarze instalacji elektrycznych należą; wdrożenie układu automatyki SCO w sieci 6 kv, modernizacja sieci i stacji WN i SN w zakresie dostosowania sieci do pracy w warunkach uwzględniających przyłączenie nowych urządzeń i obiektów w ramach rozbudowy Koksowni, zmiana sposobu sterowania napędami odłączników szynowych oraz kablowych z napędu pneumatycznego na elektryczny w polach stacji 6 kv KGSZ- 2 II etap, modernizacja 8 pól zasilających sprężarki gazu w rozdzielni 6 kv w zakresie wymiany wyłączników na próżniowe, zabudowa zabezpieczeń cyfrowych oraz kompleksowa wymiana aparatury w polach 6 kv, modernizacja zabezpieczeń transformatorów TR1 i TR2 220/6kV w stacji KGST-1 oraz transformatora TR3 110/6kV w stacji KGST-2, zmiana sposobu sterowania napędami odłączników szynowych oraz kablowych z napędu pneumatycznego na elektryczny w polach stacji 6 kv KGSZ-1, czy wreszcie modernizacja nastawni stacji 110 kv KGSZ-2 i stacji 6 kv KGSZ-2 wszystko pod potrzeby Wydziału Energetycznego. W obszarze technologii i produkcji do najważniejszych zadań należą; modernizacja węzła 6 Nr 1 Marzec 2012

7 pomp hydroinżekcji, wykonanie i zabudowa nowych zbiorników V=600 i 400 m³ kondensatu technologicznego w obiekcie 256 odwodnienie smoły dla Wydziału Produkcji Węglopochodnych. Dla Wydziału Energetycznego modernizacja systemu sterowania Komunikat pompownią nr 2, modernizacja rezerwowej odpustnicy gazu, modernizacja pompowni wody przemysłowej nr 8 ob. 634 i modernizacja nastawni Elektrociepłowni z wdrożeniem komputerowego systemu sterowania i wizualizacji pracy turbin TG 6 i 12 MW. Wreszcie dla Wydziału Produkcji Koksu zabudowa rezerwowego wozu przelotowego dla baterii nr 5 oraz przystosowanie elektrowozu nr 7 z baterii nr 5 do pracy na baterii nr 1 z wozem koksowym i gaśniczym tej baterii. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych do poniesienia w PTE 2012 to kwota ,40 tys. zł, w tym dla zadań inwestycyjnych tzw. pozostałych, które zostały wymienione wyżej to kwota 45542,40 zł. Niezależnie od realizacji zadań zatwierdzonych w planie techniczno-ekonomicznym na rok bieżący, przygotowywane są do realizacji kolejne zadania jako perspektywiczne do późniejszego umieszczenia w planach i realizacji. Aktualnie po wstępnej kwalifikacji przez Radę Techniczno-Ekonomiczną Koksowni w fazie przygotowania pozostaje łącznie 25 pozycji przyszłych zadań inwestycyjnych. Zgromadzone w tzw. Projekcie bazowym na tym etapie działań, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, kosztowe, środowiskowe, formalno-prawne i organizacyjne dla celów przyszłej realizacji, pozwolą na podjęcie końcowych decyzji o wdrożeniu do realizacji. Zadania inwestycyjne o znacznej wartości nakładów inwestycyjnych będą również analizowane pod kątem opłacalności Koksownia przyjaźń ekonomicznej dla spółki. Zadania inwestycyjne tzw. pozostałe w sferze operacyjnej są realizowane przez Służbę Inwestycji w ramach Zespołu projektowego z Liderem w osobie Pana Wiesława Ziarko Kierownika Projektu Inwestycje Krótkoterminowe. Prowadzony w Służbie Inwestycji bieżący monitoring realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, pozwala na okresowe comiesięczne podsumowywanie stanu rzeczowego i ponoszonych nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji, w tym kwartalnie na potrzeby Grupy Kapitałowej JSW w ramach ustanowionej przez Zarząd JSW polityki inwestycyjnej w Grupie. Szef Służby Inwestycji Koksowni Przyjaźń Zbigniew S. Rosołowski Informuję pracowników Spółki, że zbliża się termin przyznania Odznaki Honorowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przyjazny Przyjaźni. Zgodnie z treścią Regulaminu przyznawania Odznaki Honorowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przyjazny Przyjaźni, wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/06 Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego z dnia 27 kwietnia 2006 r. podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie odznaki są: Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., związki zawodowe działające na terenie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., grupy pracowników Spółki składające się minimum z 50 osób. Jeżeli wniosek o nadanie odznaki dotyczy osoby fizycznej wymagane jest uzyskanie od niej podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Wnioski w sprawie nadania Odznaki należy składać do Szefa Służby Pracy w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r. Formularze wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przyjazny Przyjaźni, listy osób popierających kandydaturę rekomendowaną do nadania Odznaki Honorowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przyjazny Przyjaźni, oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych są dostępne w zakładowej sieci intranet w zakładce Ogłoszenia. Szef Służby Pracy Koksowni Przyjaźń Henryk Grabowski MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 kk Zabrze S.A. Kombinat w pigułce... (2) W związku z procesami konsolidacyjnymi, które dotyczą Koksowni Przyjaźń oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, postanowiliśmy w kilku odcinkach na łamach Magazynu Koksowniczego przedstawić nasze przedsiębiorstwa, tak aby przybliżyć je pracownikom obu Spółek. Dziś koksownia JADWIGA. Koksownia Jadwiga jest jednym z trzech zakładów produkcyjnych Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, który w lipcu 2011 r. został włączony w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Za dwa lata koksownia obchodzić będzie jubileusz 130 lat istnienia. Usytuowana jest w dzielnicy przemysłowej Zabrza Biskupice. Jest zakładem jednobateryjnym o zdolności produkcyjnej ton koksu na rok. Eksploatowana w koksowni bateria STILL posiada 54 komory i pracuje w systemie ubijanym wsadu węglowego. W latach zrealizowano w koksowni szeroki program inwestycyjno remontowy mający na Fot: Czesław Smołka celu odtworzenie majątku trwałego oraz ograniczenie oddziaływania zakładu na środowisko. W ramach tego programu zrealizowano między innymi: remont kapitalny baterii koksowniczej systemem potokowym. Remont trwał od kwietnia 2004 r. do października 2005 r. Spadek produkcji w trakcie realizacji remontu nie przekraczał 15 %. wybudowano chemiczno biologiczną oczyszczalnię ścieków, wybudowano nowy zbiornik gazu o pojemności 2000 m 3, przeprowadzono remonty kapitalne wieży gaszenia, chłodnic końcowych, chłodni kominowej, zbiorników magazynowych smoły i wody amoniakalnej, wymieniono odbieralniki gazu surowego na baterii, wybudowano w pełni hermetyczne stanowiska do załadunku autocystern i cystern kolejowych smołą i benzolem, przeprowadzono remont kapitalny budynku węglowni wraz z instalacją elektryczną oraz wyposażono młynownię w instalację odpylającą. Produkowany w koksowni wysokiej jakości koks specjalny niskofosforowy, łamany i hutniczy odbierany jest przez odbiorców w przeważającej większości zagranicznych zarówno taborem kolejowym jak i samochodowym. Począwszy od 1999 r. wdrożono do oferty koksowni sprzedaż koksu konfekcjonowanego. Oferowany w workach 10 i 25 kg koks Orzech I i Orzech II ułożony na europaletach odbierany jest głównie przez klientów z Austrii i Czech. Instalacja paczkowania koksu włączona jest w ciąg technologiczny oddziału sortowni. Rosnąca konkurencja na rynku koksu, coraz większe wymagania jakościowe w stosunku do koksu oraz zwiększające się wymogi związane z ochroną środowiska powodują konieczność dostosowania się do tych warunków poszczególnych ciągów technologicznych koksowni. Mając to na uwadze Koksownia Jadwiga opracowała program inwestycyjny będący aktualnie na etapie projektowania, obejmujący: modernizację oddziału węglowni wraz ze składowiskiem węgla, modernizację sortowni wraz ze składowiskiem koksu, hermetyzację oddziału węglopochodnych, budowę nowoczesnej maszyny wsadowo wypychowej, budowę instalacji odkurzania kanałów dysz i stropu baterii. Zrealizowanie tych zadań w sposób znaczący zwiększy konkurencyjność produktów koksowni, poprawi elastyczność i jakość obsługi odbiorców koksu oraz pozwoli na spełnienie ostrych rygorów ochrony środowiska. Zmodernizowane oddziały produkcyjne pozwolą Koksowni Jadwiga na zrealizowanie każdego zadania jakie postawi przez nią Grupa JSW. Najpilniejszym jednak zadaniem przed którym stoi Koksownia Jadwiga to racjonalne zagospodarowanie gazu nadmiarowego. Doświadczenia jakie posiada w tym zakresie Koksownia Przyjaźń oraz Grupa JSW pozwalają sądzić, że problem ten w krótkim czasie zostanie rozwiązany. Tekst: Zbigniew Sobala Dyrektor Koksowni Jadwiga 8 Nr 1 Marzec 2012

9 Krótka historia Koksowni Gliwice Kończą się prace porządkowe na terenie Koksowni Gliwice, która jeszcze do niedawna była miejscem, gdzie tętniło życie koksownicze. Już niedługo teren będzie kusił nowych inwestorów swoją lokalizacją obok nowopowstałego Centrum Edukacji i Biznesu w niewielkiej odległości od węzła autostradowego Sośnica. W rejonie Gliwic w 1912 roku rozpoczęła swoje pierwsze wydobycie węgla Kopalnia Gliwice, przy której w 1916 roku wybudowano koksownię. Oddano do ruchu baterię nr III typu Collin systemu ubijanego oraz amoniakalnię, benzolownię, sortownię i wieżę gaśniczą. Zakład górniczy Kopalnia Gliwice przerodził się w przedsiębiorstwo o charakterze górniczo koksowniczym. Dobra koniunktura pod koniec lat 20. zaowocowała w 1928 roku podjęciem decyzji o budowie 48-komorowej baterii koksowniczej nr I i II typu Still napełnianej systemem wsadu zasypowego wraz z obiektami wieżą węglową i sortownią koksu. Kryzys gospodarczy lat 30. spowodował decyzję o wstrzymaniu produkcji na jeden rok, a do 1939 roku zdolność produkcyjna koksowni wykorzystywana była w 50 %. W latach Niemcy opracowali projekt rozbudowy koksowni o dalsze dwie baterie typu Otto. Rozpoczętą budowę przerwano przed zakończeniem II wojny światowej. W styczniu 1945 roku zatrzymano produkcję kopalni i koksowni, a nadzór nad tymi zakładami przejęło dowództwo wojsk radzieckich. Po trzymiesięcznym postoju w kwietniu 1945 roku koksownię ponownie uruchomiono, jako wspólny organizm gospodarczy z kopalnią. Od 1950 roku koksownia zaczęła funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Koksownicze Gliwice. W 1952 roku oddano do użytku baterie IV i V typu Otto. Po uruchomieniu ich, nastąpiło wyłączenie z ruchu baterii III wybudowanej w 1916 roku. W 1955 roku eksploatowane były 4 baterie bateria I, II i IV, V, a produkcja koksu wynosiła 720 tys. ton koksu/rok. W 1964 roku wyznaczono trzy koksownie: Jadwiga, Gliwice i Victoria do prowadzenia prac doświadczalnych nad mechanizacją i automatyzacją procesów w istniejących koksowniach. Prace te prowadzone były w latach 1964/66. W ramach tego programu w Koksowni Gliwice zostało opracowanych i wdrożonych wiele prototypowych rozwiązań. Druga połowa lat 80. to okres ogromnych nacisków społecznych, których celem była likwidacja Koksowni Gliwice postrzeganej jako głównego truciciela miasta. We wrześniu 1989 roku na wniosek Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach wszczęto postępowanie w sprawie wstrzymania działalności Koksowni Gliwice. Kategoryczne sprzeciwy dyrekcji i załogi firmy nie uchroniły zakładu przed wydaniem decyzji przez Urząd Wojewódzki Wydział Ekologii z dnia roku KK Zabrze S.A. o ustaleniu z dniem r. emisji 0,0 kg/h. Mimo odwołania, Ministerstwo Ochrony Środowiska utrzymało w mocy decyzję Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Podjęto decyzję o wyłączeniu z eksploatacji baterii I i II, jednocześnie trwały intensywne zabiegi w sprawie zmiany decyzji o emisji zerowej. Działania te nie przyniosły efektu. Przystąpiono więc do stopniowego ograniczenia produkcji i przygotowywania poszczególnych oddziałów do zatrzymania. Zgodnie z założonym harmonogramem roku została wyłączona bateria IV, a roku ostatnia pracująca bateria V, a tym samym cały zakład. W latach prowadzone były z różnym natężeniem prace rozbiórkowe obiektów technologicznych, które ze względu na swoją funkcję nie mogły znaleźć potencjalnych dzierżawców. W roku 1999 rozpoczęto wyburzanie wieży węglowej oraz baterii koksowniczych (które dokończono w 2004 roku). W 2008 roku wyburzono wieże gaszenia, budynek wywrotnicy oraz pozostałości po budynku lokomotywowni i obiektach magazynowych. W grudniu 2011 roku wyburzono budynki rozdzielni elektrycznych. W styczniu 2012 roku rozebrano budynek sortowni. Dnia roku rozpoczęto wyburzanie ostatniego obiektu, który świadczył o charakterze tego terenu budynku węglowni. Budynek wyburzany za pomocą materiałów wybuchowych przestał już istnieć, a wraz z nim bogata historia Koksowni Gliwice. Tekst na podst. 30 lat Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA Zdjęcia z wyburzenia za wnp.pl MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 fotoreportaż fotoreportaż Nasze koksownie Do tej pory prezentowaliśmy w naszych fotoreportażach wyłącznie Koksownię Przyjaźń. Od bieżącego numeru zagoszczą na naszych łamach dwie kolejne spółki wchodzące w skład segmentu koksowniczego Grupy JSW. Zarówno Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA jak i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA mają się czym pochwalić. W obiektywie fotoreporterów wszystkie koksownie Grupy prezentują się imponująco. KK Zabrze SA KK Zabrze SA KK Zabrze SA WZK Victoria SA WZK Victoria SA WZK Victoria SA 10 Nr 1 Marzec 2012 MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

11 Spółka w 2011 roku odnotowała bardzo dobry wynik finansowy m.in dzięki utrzymaniu się cen węgla i koksu na stosunkowo wysokim poziomie oraz osłabieniu kursu złotego w drugiej połowie roku. Ten wynik wypracowano w warunkach nieco niższych wolumenów sprzedaży, związanych m.in. ze wstrzymaniem wydobycia w wyniku zdarzeń w dwóch kopalniach Spółki oraz w warunkach dużej niepewności na rynku stali wynikającej ze spowolnienia gospodarczego w Europie. Dla nas 2011 rok był okresem pozytywnej weryfikacji strategii rozwoju. Mimo niezależnych od nas zdarzeń związanych z mniejszym wydobyciem w pierwszym półroczu i spadku cen w drugim półroczu, wypracowaliśmy dobry wynik. Jednocześnie mieliśmy kilka zdarzeń jednostkowych związanych z uwolniejsw sa Prezes JSW Osobowością Roku 2011 Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej został uznany za Osobowość Roku 2011 w konkursie Górniczy Sukces Roku. grody. W jego imieniu wyróżnienie odebrał Grzegorz Czornik, zastępca prezesa JSW ds. handlu. Z dumą i radością odebrałem wiadomość o nagrodzie, którą z Waszych rąk dziś otrzymuję. Chciałem podkreślić, że ta nagroda jest wyróżnieniem dla całego zespołu i wszystkich pracowników JSW. Ubiegłoroczny debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na warszawskiej Giełdzie Prezes Zagórowski zdobył uznanie kapituły konkursu działaniami na rzecz budowy wiodącej w Europie giełdowej grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Organizatorem konkursu jest Górnicza Izba Przemysłowo- Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jarosław Zagórowski, prezes JSW z powodów zdrowotnych nie mógł osobiście odebrać naniem rezerw, które wpłynęły na ostateczny wynik mówi Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW S.A. I dodaje W tym roku ryzyko zmienności na rynku stali jest nadal duże. Nie wiadomo, jak ukształtuje się popyt na koks i węgiel, a co za tym idzie czy grozi nam duży spadek cen. Musimy brać pod uwagę wszystkie sygnały z rynku i odpowiednio reagować, by nie odbiły się w znaczący sposób na naszych wynikach. Przychody ze sprzedaży Grupy JSW w samym IV kwartale 2011 roku wyniosły 2 216,0 mln zł i były wyższe o ponad 22% w porównaniu do IV kwartału 2010 roku (1 802,6 mln zł). EBIT- DA wyniosła w IV kwartale 2011 roku 1 394,3 mln zł. To wzrost o 107% w porównaniu tego samego okresu w 2010 roku, kiedy ta wartość osiągnęła 673,2 mln zł. Zysk netto w IV kwartale Papierów Wartościowych był sukcesem wielu ludzi napisał w swoim oświadczeniu prezes JSW podkreślając równocześnie, że spółka konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową. Wręczenie laureatom statuetek i dyplomów odbyło się podczas gali konkursowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej w teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Przypomnijmy, przed dwoma laty tytułem Osobowości Roku został uhonorowany Andrzej Tor, zastępca prezesa JSW ds. technicznych. (inf.wł.) JSW zarobiła ponad 2,1 miliarda złotych Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2011 roku wypracowała 2 105,5 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 9 376,8 mln zł. To odpowiednio o 40% i 29% więcej niż w 2010 roku. Dla porównania w 2010 roku zysk netto wyniósł 1 501,9 mln zł, a przychody ze sprzedaży 7 288,9 mln zł roku wyniósł 998,1 mln zł, gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 368,3 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po czterech kwartałach 2011 roku osiągnęły poziom 4 943,3 mln zł i były wyższe o 22,8% niż uzyskane w analogicznym okresie 2010 roku. Mimo że łączna realizacja dostaw do odbiorców zewnętrznych węgla z JSW była nieco mniejsza niż w 2010 roku, to jednak uzyskano wyższą średnią cenę sprzedaży, zwłaszcza węgla koksowego. W porównaniu do czterech kwartałów 2010 roku, produkcja koksu w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wzrosła o 18,8%, co wynikało m.in. z przyłączenia KK Zabrze SA. Sprzedaż liczona w tonach w tym samym okresie wzrosła o 20,2%. Przychody ze sprzedaży koksu do odbiorców zewnętrznych w 2011 roku wyniosły mln zł i były wyższe o 37,7% niż w 2010 roku. Spółka w 2011 roku przeznaczyła na inwestycje prawie 1,5 miliarda zł. To wzrost o prawie 60% w porównaniu do 2010 roku. (inf.wł.) 12 Nr 1 Marzec 2012

12 KWK Budryk Kopalnią Roku! Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Budryk zwyciężyła w dorocznym konkursie na Kopalnię Roku. Tuż za nią uplasowała się kopalnia Ziemowit, a dalej KWK Bolesław Śmiały. Oprócz nagrody głównej, KWK Budryk zajęła również trzecie miejsce w kategorii największy postęp w roku Jestem bardzo dumny z obu wyróżnień, które odbieram w imieniu wszystkich pracowników KWK Budryk, bo to głównie dzięki ich ciężkiej pracy możemy powiedzieć, że pracujemy w Najlepszej Kopalni w Polsce powiedział Piotr Chmiel, dyrektor KWK Budryk podczas uroczystej gali, która odbyła się w Krakowie. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 23 lutego br., w krakowskim teatrze im. Słowackiego podczas gali organizowanej przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej. JSW promuje transplantologię Sobotnie (25 lutego br.) przedpołudnie w Wiśle, gdzie odbywało się SNOW SPORT SHOW należało do Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Spółka nie tylko była głównym partnerem tego wydarzenia, ale występujący w barwach JSW dziennikarz sportowy telewizji Polsat Jerzy Mielewski, prezes Jastrzębskiego Węgla Zdzisław Grodecki i Beata Krotewicz, która jest po transplantacji zdobyli złoty puchar i pierwsze miejsce w biegu! Także pozostali reprezentanci spisali się bardzo dobrze. W sumie JSW wystawiła pięć swoich sztafet. Zasada była prosta, w każdej z trzyosobowych ekip znajdowała się gwiazda sportu, telewizji, muzyki, przedstawiciel sponsora oraz osoba po przeszczepie zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji. Wśród gwiazd występujących w barwach JSW znaleźli się oprócz Jerzego Mielewskiego, Paweł Golec z Golec uorkiestra, aktor Jarosław Jakimowicz, Tomasz Szczepanik wokalista z zespołu Pectus oraz wokalistka Sabina Golanowska. Wspólnie z gwiazdami biegli Grzegorz Czornik, zastępca prezesa JSW ds. Handlu, Gabriel Przeliorz, zastępca dyrektora pracy KWK Borynia-Zofiówka, Małgorzata Szuścik-Żebrok i Tomasz Siemieniec obydwoje z biura zarządu spółki. Przed biegiem wszyscy trenowali pod okiem olimpijki z Nagano, Albertville i Lillehammer Doroty Kwaśnej- Lejawy oraz olimpijki Katarzyny Gębali-Roszkowskiej. Odbywającą się w sobotnie południe edukacyjną imprezę promującą rozwój transplantologii uświetniła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polski, Anna Komorowska, która oficjalnie otworzyła zawody. Przypomnijmy, 25 lutego 2012 w Wiśle gwiazdy, dziennikarze i sportowcy po transplantacji już po raz drugi zmierzyli się w biegach narciarskich w ramach inicjatywy sportowo-edukacyjnej na rzecz wsparcia rozwoju transplantacji narządów. SNOW jsw sa Szkoła jest też głównym organizatorem konkursu, obok Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego. Głównym kryterium w konkursie są wskaźniki obrazujące wydajność, rentowność, wielkość przychodów. KWK Budryk jest jedną z pięciu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która zatrudnia ponad 2,5 tysiąca ludzi. W roku 2011 wydobycie KWK Budryk sięgnęło 3,3 miliona ton węgla, a chodników wydrążono ponad 15,5 kilometra. (inf.wł.) SPORT SHOW. Projekt powstał w 2011roku z inicjatywy Przemka Salety, sportowca, ambasadora aktywności sportowej i propagatora medycyny transplantacyjnej. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie społecznego poparcia dla idei medycyny transplantacyjnej, upowszechnienie Oświadczeń woli oraz przełamywanie barier społecznych i psychologicznych wobec świadomego dawstwa, co przyczyni się do zwiększenia liczby narządów do transplantacji. Intencją projektu jest również podkreślenie dużego znaczenia aktywności sportowej, wśród osób po transplantacji mówi Przemysław Saleta Sport może stanowić receptę na powrót do pełnej sprawności po operacji pobrania narządu do przeszczepu rodzinnego, jak w moim przypadku czy operacji przeszczepienia. To jest wspaniałe, że ponownie spotkamy się w Wiśle. Dla mnie radość jest tym większa, że nasza idea zatacza coraz szersze kręgi, mamy już wokół siebie wiele osób przekonanych do naszych działań. (inf.wł.) MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 koksownia przyjaźń Wdrażanie nowego systemu informatycznego klasy ERP Po wielu miesiącach przygotowań w marcu 2012 r. rozpoczęły się prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP (ang. ERP Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W wyniku przetargu została wybrana aplikacja Microsoft Dynamics AX firmy Microsoft Corporation. Wdrożenie nadzoruje firma Advicom Sp. z o.o., która wspiera się doświadczeniem renomowanych firm XPlus oraz DST. Stronę koksowni reprezentuje Biuro IT wchodzące w skład Służby Grupa informatyków podczas wizyty w Koksowni Przyjaźń została szczegółowo zapoznana z funkcjonującymi systemami informatycznymi i procesami produkcji. Zdjęcia: Jerzy Pikuła Rozwoju. Zakresem wdrożenia zostały objęte wszystkie najważniejsze procesy biznesowe funkcjonujące w koksowni. Sukcesywnie będą uruchamiane funkcjonalności modułu Księgowości, modułu Logistyki obejmującego Zakupy, Sprzedaż oraz Magazyny, modułu Kadrowo-Płacowego, modułu Produkcji, modułu Kontrolingu, modułu Kontroli Jakości, modułu Remontów i Inwestycji. Zostanie zrealizowane oczekiwanie całkowitej likwidacji dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym firmy. Aktualnie jesteśmy na wstępnym etapie wdrożenia, które potrwa około 18 miesięcy. Odbyły się już pierwsze spotkania z przyszłymi użytkownikami. W ramach prowadzonego wdrożenia w dniach 19 i 20 marca br. konsultanci firmy XPlus, pod nadzorem Służby Głównego Technologa, zapoznali się z przebiegiem podstawowych procesów produkcyjnych Koksowni. W ramach szkolenia konsultanci poznali procesy: przygotowania wsadu węglowego, koksowania w bateriach koksowniczych, suchego gaszenia koksu na ISCHK oraz mokrego gaszenia na baterii 5., sortowania, odpylania i załadunku koksu na wagony, oczyszczania gazu koksowniczego, produkcji smoły, benzolu i siarki, oczyszczania wód procesowych w oczyszczalni ścieków. Wdrożenie nowego systemu informatycznego wymagać będzie dopasowania i wypracowania nowych rozwiązań techniczno-infor matycznych we wszystkich obszarach zarządzania firmą. Nowy system informatyczny wyznaczy nowoczesne metody zarządzania i przesunie koksownię do grona najnowocześniejszych zakładów wytwórczych. Włodzimierz Gostkowski Zdzisław Klimek 14 Nr 1 Marzec 2012

14 kalejdoskop Wspomóżmy organizacje charytatywne! Drodzy Państwo Podobnie jak w roku ubiegłym pamiętajmy, że przy wypełnianiu swojego PIT-a 1% odpisów podatkowych możemy przeznaczyć na cele charytatywne. Wystarczy tylko w jednej z rubryk wpisać dane organizacji, na którą chcemy przeznaczyć swój odpis podatkowy. W naszym regionie jest wielu, których dotknął zły los, ciężko chorych i cierpiących, w tym dzieci, zmagających się nie ze swojej winy z chorobami i biedą. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, przekazując 1% swojego podatku na konta organizacji niosących ludziom pomoc. Jest to cel godny i szlachetny. Szanowni Pracownicy! W naszym przypadku kwota ta może zasilić konta organizacji nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podajemy nazwy niektórych organizacji charytatywnych posiadających status organizacji pożytku publicznego oraz ich numery KRS, działających na terenie Dąbrowy Górniczej, Olkusza, Sosnowca, Zabrza oraz Wałbrzycha. To tylko przykłady. Każdy z Państwa ma prawo wybrać dowolną organizację, spełniającą kryteria organizacji pożytku publicznego. Dąbrowa Górnicza Caritas Diecezji Sosnowieckiej Numer KRS: ze wskazaniem: Dom dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie Numer KRS: Dąbrowska Fundacja Medyczna Numer KRS: Fundacja Godne Życie Numer KRS: Fundacja S.O.S. Dla Zwierząt Numer KRS: Hospicjum Św. Tomasza AP., Sosnowiec Numer KRS: Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich Olkusz Numer KRS: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Numer KRS: ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Dar Serca Numer KRS: Stowarzyszenie dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych Razem dla celu Numer KRS: Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu Numer KRS: Stowarzyszenie Dzieciom Będzina Numer KRS: ZABRZE Stowarzyszenie na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa Żyj i Daj Żyć Numer KRS: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Matki Teresy z siedzibą w Zabrzu Numer KRS: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Profilaktyki i Leczenia Chorób Kobiecych w Zabrzu Numer KRS: Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Chorób Układu Oddechowego przy Szpitalu Klinicznym nr 3 w Zabrzu-Biskupicach Numer KRS: Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu Numer KRS: Fundacja Nadzieja-Dzieci Numer KRS: Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Numer KRS: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi Numer KRS: Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Numer KRS: Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca Numer KRS: WAŁBRZYCH Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pro Femina Numer KRS: Skie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu Numer KRS: POL Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie Numer KRS: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Numer KRS: TOWA Fundacja Imienia Jana Pawła II Numer KRS: Stowarzyszenie Przyjaźń-Dom- Rodzina Numer KRS: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Nasz Dom Numer KRS: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu Numer KRS: Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Numer KRS: Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki Numer KRS: Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci Nadzieja Numer KRS: Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvator Numer KRS: MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15 o nas i o branży Wolny rynek to gra podaży i popytu Rozmowa z Edwardem Szlękiem Prezesem zarządów Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA MH: Jaki był rok 2011? Jak Pan ocenia sytuację produkcyjno-finansową koksowni Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Jak wpłynęło to na wyniki mijającego roku? E. Szlęk: Po okresie ostatniej światowej dekoniunktury, wiązaliśmy z 2011 rokiem duże nadzieje. Były one związane z planami gospodarczymi koksowni i ustaloną z naszym właścicielem strategią rozwoju spółek. Z uwagą obserwowaliśmy światowy rynek i sytuację gospodarczą. Rynek koksu, szczególnie w pierwszej połowie 2011 roku, sprzyjał naszym planom, umożliwiając zarówno prowadzenie działalności produkcyjnej i handlowej, jak i kontynuację zadań inwestycyjnych. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, którym kieruję od kilkunastu dni (rozmowa z lutego br. przyp. red.), jak również Koksownia Przyjaźń zrealizowały zakładane w planach działalności gospodarczej cele. W sferze inwestycyjnej w ubiegłym roku we wszystkich koksowniach Kombinatu były prowadzone działania inwestycyjne i remontowe. Podobnie było w Przyjaźni. Rok ten był dla Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA rokiem przełomowym z innego względu. W lipcu stał się on istotnym elementem Grupy JSW. MH: Co w zaistniałej sytuacji można uznać za osiągnięcie, a co za porażkę? E. Szlęk: To nie był rok porażek dla grupy koksowniczej. Nadal stanowimy czołówkę eksporterów koksu i liczymy się na zagranicznych rynkach, posiadając od lat ugruntowaną pozycję dostawcy produktów o najwyższych parametrach jakościowych. Koks z Przyjaźni, Zabrza i Wałbrzycha jest bardzo dobrze znany zagranicznym odbiorcom. Stoi za nami potencjał wytwórczy JSW, co uwiarygadnia naszą pozycję na rynku. MH: Jakie wnioski dla dalszej działalności wypływają z doświadczeń kryzysowych? W jaki sposób przygotowaliście się, by sprostać trudnej sytuacji? E. Szlęk: Każda z koksowni i cała Grupa Kapitałowa dysponują planami na wypadek trudnej sytuacji rynkowej. Kryzys jest słowem nadużywanym. Zapominamy, że wolny rynek to gra podaży i popytu. Wahania tej relacji są podstawowym elementem systemu gospodarczego, w którym funkcjonujemy. To jest rzeczywistość, w której trzeba działać. MH: Jak Pan ocenia perspektywy rozwojowe roku 2012 w skali gospodarki i koksowni? Czy będzie to rzeczywiście rok tak trudny jak zapowiadają to różni eksperci? E. Szlęk: Jeżeli mówimy o ekspertach, to większość z nich zakłada ożywienie rynku stalowego w Europie w II kwartale. Wewnętrzne analizy Grupy i nasze własne rozeznanie wypadają podobnie. Jesteśmy przekonani, że tak się stanie. Włodzimierz Hereźniak nowym prezesem PEC Jastrzębie-Zdrój We wtorek 27 marca br. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju wybrała zarząd na drugą kadencję. Prezesem PEC został Włodzimierz Hereźniak, zastępcą Albert Rduch, członkami zarządu Adam Dudzik i Andrzej Kucharski. W PEC-u 85 procent udziałów ma Spółka Energetyczna Jastrzębie SA, wchodząca w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Włodzimierz Hereźniak do 26 marca tego roku sprawował funkcję prezesa spółki Polski Koks, eksportera koksu również wchodzącej w skład grupy kapitałowej JSW. Jak ocenia prezes Spółki Energetycznej Jastrzębie Jarosław Parma powołanie Włodzimierza Hereźniaka do zarządu PEC to zdecydowane wzmocnienie zarządu przed którym stoją nowe wyzwania. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepła. Wielkość jego sprzedaży kształtuje się na poziomie 3 mln GJ. Spółka obejmuje swoim zasięgiem gminy: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław-Śląski oraz Żory. Spółka Energetyczna Jastrzębie SA w Jastrzębiu-Zdroju działa od 1 listopada 1995 roku, Jastrzębska Spółka Węglowa SA posiada 100 proc. w kapitale zakładowym SEJ, na jej potrzeby spółka produkuje energię elektryczną, sprężone powietrze i chłód. Świadczy usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką. SEJ jest również producentem energii cieplnej dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta Jastrzębia- Zdroju oraz gmin Pawłowice i Suszec. W skład spółki wchodzą trzy jednostki produkcyjne: EC Moszczenica, EC Zofiówka oraz Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych (ZEK) (dawniej EEG Pniówek) w skład której wchodzą EC Pniówek i EC Suszec. 16 Nr 1 Marzec 2012

16 Festiwal Nauki Od 19 do 25 marca w Dąbrowie Górniczej odbywał się VIII Festiwal Nauki. Organizatorzy czyli Wyższa Szkoła Biznesu wraz z Urzędem Miejskim postawili sobie po raz kolejny za cel promocję i upowszechnianie najważniejszych krajowych i międzynarodowych osiągnięć naukowych oraz prezentację regionalnych i ogólnopolskich instytucji naukowych, badawczych, kulturalnych. Dąbrowski Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem cyklicznym. W dotychczasowych siedmiu edycjach udział wzięło już ponad 50 tys. uczestników. W tegorocznej edycji odbyły się spotkania z ponad 50 wybitnymi osobowościami ze świata nauki, mediów i polityki. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się wykłady poświęcone ekstremalnym zmianom pogodowym, skutecznym negocjacjom, horrorowi jako źródle wiedzy o kulturze. Na terenie miasta w różnych instytucjach odbywały się warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych, warsztaty astronomiczne, ceramiczne, fotograficzne, wykłady z dziedziny aerodynamiki i podstaw lotnictwa, wykłady historyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, debaty panelowe poświęcone racjonalnemu wyborowi kierunku studiów, zagadnieniom sportowym, literaturze, nanotechnologii, medycynie, projektom unijnym oraz kwestiom gospodarczym. Dąbrowa Górnicza świętuje 40-lecie Huty Katowice 14 kwietnia 2012 roku minie 40 lat od dnia, w którym wbito pierwszą łopatę rozpoczynając budowę Huty Katowice. Dąbrowa Górnicza miasto, które wówczas żyło konstrukcją największej inwestycji lat siedemdziesiątych, a dziś korzysta z działalności jednego z najbardziej prężnych zakładów przemysłowych w Polsce, uczci symboliczną rocznicę serią uroczystości i akcji specjalnych. Ich zwieńczenie nastąpi podczas tegorocznych Dni Dąbrowy Górniczej. Choć oficjalna rocznica wbicia pierwszej łopaty pod budowę Huty Katowice przypada dopiero w połowie kwietnia, już od początku roku trwają przygotowania do obchodów. Komitet Honorowy, powołany przez Miejską Komisję Historyczną Pokolenia, Muzeum Miejskie Sztygarka oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, przy wsparciu Biblioteki Miejskiej i grupy wolontariuszy, przygotował szereg przedsięwzięć specjalnych i atrakcji. Pierwszym z nich była zbiórka pamiątek związanych z budową i funkcjonowaniem Huty na przestrzeni kilkudziesięciu lat jej istnienia. Mimo że akcja jeszcze nie dobiegła końca, do Komitetu wpłynęło już ponad 300 rekwizytów, zdjęć, zapisków dokumentujących wydarzenia i nazwiska osób kształtujących wizerunek Huty na przestrzeni lat. Elementem obchodów 40-lecia rozpoczęcia budowy Huty będzie także otwarcie wystawy w Muzeum Miejskim w Dąbrowie Górniczej, na której zaprezentowane zostaną m.in. pamiątki przekazane podczas zbiórki. Także skrzyżowanie ulic Al. Józefa Piłsudskiego i Marcina Kasprzaka otrzyma honorową nazwę Budowniczych Huty Katowice. Zabrzańskie Igraszki 2012 Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego Gronex organizują I Zabrzański Festiwal Tańca Przedszkolaków. Patronat honorowy nad tym informator wydarzeniem sprawuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat i adresowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych, szkół tańca i innych ośrodków kultury (w tym placówek z oddziałami integracyjnymi) z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest prezentacja twórczości tanecznej dzieci. Przesłuchania konkursowe odbędą się 10 maja od godz w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu (ul. 3 Maja 91a). Szczegółowe informacje, w tym regulamin i kartę zgłoszeniową, można znaleźć na stronie internetowej www. mok.art.pl. Koncert galowy odbędzie się 25 maja br. Internetowa rekrutacja do przedszkoli W Zabrzu po raz piąty przeprowadzana jest scentralizowana, wspomagana elektronicznie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zapisu dziecka dostępną na stronie zabrze. formico.pl. Złożenie karty w terminie wcześniejszym niż 16 kwietnia pozwoli dyrektorowi placówki na weryfikację i kontakt w przypadku uchybień lub błędów w karcie. Wszelkich szczegółowych informacji w zakresie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2012/2013 udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne. Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zabrzu rozpoczęła się 15 marca i potrwa do 16 kwietnia 2012 r. MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

17 po godzinach Ferie w Pieninach Od 29 stycznia do 9 lutego br. 48 dzieci pracowników Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA spędzało ferie zimowe w Krościenku nad Dunajcem. Organizowanie ferii zimowych dla dzieci jest w Kombinacie Koksochemicznym wieloletnią tradycją. W tym roku podopieczni wyjechali w Pieniny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a przede wszystkim by dzieci się nie nudziły. Zwiedzane były Dębno, zamek w Niedzicy oraz Krynica Zdrój gdzie dzieci wyjechały kolejką na Górę Parkową. Niezapomnianych przeżyć dostarczył także pobyt na słowackich basenach termalnych. Dzieciom zorganizowano również chrzest zimowiskowy, ognisko z kiełbaskami, konkursy wyborów Miss i Mistera obozu, konkurs na ulepienie największego bałwana, turniej Randka w Ciemno, bal przebierańców oraz wieczorne dyskoteki. Całość dopełniały niekończące się zabawy na śniegu. (MS) Bowling W dniach od do na kręgielni Nemo w Dąbrowie Górniczej trwały rozgrywki II Drużynowej Ligi Bowlingowej NEMO CUP. Koksownię Przyjaźń w tej edycji reprezentowały cztery drużyny, nie odnosząc jednak spektakularnych sukcesów. Za to w rywalizacji indywidualnej w której brało udział ponad 70 osób, duży sukces osiągnęli Józefa Pachowicz i Mariusz Prościak, zajmując pierwsze miejsca w rywalizacji pań i panów. 18 Wędkarski sezon rozpoczęty 11 lutego br., działająca w Przyjaźni Sekcja Wędkarska zorganizowała pierwsze w tym roku zawody wędkarskie w dyscyplinie podlodowej. Zawody odbyły się na Zalewie Wolbromskim, a ich stawką było zdobycie tytułu Podlodowego Mistrza Sekcji. Niskie temperatury były gwarancją grubej pokrywy lodowej, zapewniającej bezpieczeństwo uczestnikom zawodów. Okazało się, że panujący w tym dniu silny, ponad 20-stopniowy mróz, nie odstraszył 16 uczestników zawodów. Po dokonanym losowaniu, zajęli miejsca we wcześniej przygotowanych przez organizatorów stanowiskach i rozpoczęli wiercenie otworów w grubej, ponad 30-centymetrowej pokrywie lodowej. O godzinie 8.30 rozległ się sygnał rozpoczynający trzygodzinne zmagania. Zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem, zawodnicy mogli łowić tylko na jedną wędkę z użyciem tylko i wyłącznie tzw. mormyszki, czyli sztucznej imitacji kiełża. Każdy z zawodników stosował własne sprawdzone tricki z zamiarem skuszenia ryb do wzięcia przynęty. Jednakże zmartwieniem większości wędkarzy był brak oznak żerowania ryb. Tylko niektórzy mieli okazję łowić małe płotki lub okonki, które w tym dniu chimerycznie brały przynęty. Zgodnie zaś z przepisami, do punktacji mogły być zaliczane tylko takie okonie, których wymiar przekraczał 15 cm. Po trzech godzinach rywalizacji, najlepszymi okazali się koledzy: 1. Janusz Osmólski pkt. 2. Edward Piotrowski 800 pkt. 3. Ryszard Gawlas 680 pkt. (JO) Nr 1 Marzec 2012

18 Marcowe dorszowanie Działająca w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Sekcja Wędkarska wyjątkowo wcześnie w bieżącym roku zorganizowała wycieczkę na połów dorszy z kutrów. Wyjazd wędkarzy do Darłówka nastąpił w czwartek 22 marca rano, by po spędzonej już na miejscu nocy, następnego dnia wypłynąć w morze na dorszowe łowiska. po godzinach Przez dwa dni wędkowano na dwóch kutrach: Darłowiak i Darłowiak 1, a każdy z nich zabrał na pokład po 17 wędkarzy. W tym roku Neptun okazał się wyjątkowo łaskawy dla naszych wędkarzy i nie naraził ich na morską chorobę dopisała słoneczna pogoda, a w drugim dniu na morzu panowała zupełna flauta. Nie gorzej było również z wynikami połowów każdy z wędkarzy mógł się pochwalić kilkoma, a niektórzy kilkunastoma złowionymi dorszami. Były nawet przypadki złowienia dubletów przy jednym rzucie, a zdarzył się nawet rezultat potrójny. Zdaniem uczestników wycieczki, wyjazd był udany i jeśli tylko będzie możliwość, to na następny rok na pewno wrócimy na dorszowe łowiska. (JO) KALENDARZ imprez sportowych rozgrywanych przez Koło Nr 16 i Sekcję Nr 1 w 2012 roku Rodzaj zawodów Termin imprezy Miejsce imprezy Uwagi Spławikowe Mistrzostwa Sekcji Zalew Wolbromski Zapisy do Muchowe Mistrzostwa Koła* rz. Czarna Przemsza Zapisy przyjmuje kol. Lucjan Petlic tel Spławikowe zawody Zbiornik Łosień Puchar Wiosny Koło* Mistrzostwa Koła Kadetów, Zbiornik Łosień Startuje również zawodnicy U-23 Juniorów i Kobiet Spławikowe Mistrzostwa Koła Poręba I tura Mitręga II tura Otwarte zawody Zbiornik Łosień Dzieci 5 16 lat (bez karty wędkarskiej) z okazji Dnia Dziecka Spinningowe Mistrzostwa Koła* Wisła i Kanał Dwory Oświęcim Zawody gruntowe Sekcja Zbiornik Łosień Zapisy do Spławikowe zawody Zbiornik Łosień o Puchar Prezesa Koła* Wycieczka wędkarska rz. Odra Bierawa Zapisy do Wyjazd z Olkusza Spławikowe zawody Zbiornik Łosień Zapisy do Puchar Jesieni Sekcja Spławikowe zawody Puchar Zbiornik Łosień Jesieni Koło* Zawody gruntowe Koło* Przeczyce Tuliszów Czas trwania zawodów Spinningowe Zakończenie Sezonu Koło* Przeczyce Zawody z łodzi. Zbiórka i zapisy w rybaczówce Koła Sosnowiec Zawody spinningowe Sekcja Wisła i Kanał Dwory Oświęcim * uczestnictwo w zawodach uzależnione jest od wniesienia opłaty na sport Zapisy do Wyjazd 5.00 z Dąbrowy Górniczej Gołonoga MAGAZYN KOKSOWNICZY 19

19

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo