Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2013

2 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym roku miały pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki. Rok 2013 był rokiem bardzo szczególnym - rokiem ważnych decyzji i wielkich przemian, dzięki którym Grupa Trakcja umocniła swoją pozycję na rynku, stając się niekwestionowanym liderem budownictwa kolejowego w Polsce. W minionych 12 miesiącach zrealizowaliśmy kluczowe, postawione na początku roku cele, takie jak podniesienie kapitału i redukcja zadłużenia, pozyskanie nowego finansowania, restrukturyzacja organizacyjna oraz wejście na rynek budownictwa kolejowego naszej litewskiej spółki AB Kauno Tiltai. W firmie miała miejsce reorganizacja, dzięki której usprawniono proces realizacji kontraktów, uproszczono strukturę organizacyjną i rozpoczęto wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Niezaprzeczalnie ważnym wydarzeniem było połączenie w grudniu Trakcji S.A. z siedzibą w Warszawie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W rezultacie zarejestrowania fuzji przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 19 grudnia 2013 r. Trakcja PRKiI S.A. stała się wiodącym podmiotem budownictwa kolejowego w Polsce. Jestem przekonany, że Grupa Trakcja odegra kluczową rolę w realizacji inwestycji finansowanych z nowej Unijnej Perspektywy Budżetowej na lata Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 3

3 SPIS TREŚCI 1. Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności w 2013 roku 2. Wzrost kursu akcji i zwiększenie ich płynności w ciągu 2013 roku 3. Lider budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i na Litwie 4. Struktura przychodów Grupy Trakcja 5. Główne czynniki wpływające na wyniki Grupy Trakcja 6. Akcjonariusze i ich udziały w spółce 7. Nasz potencjał 8. Kompetencje Grupy Trakcja 9. Nowoczesne systemy IT 10. Zarządzanie wiedzą 11. Zintegrowany system zarządzania 12. Produkcja Grupy Trakcja 13. Strategia i kierunki rozwoju Grupy Trakcja 14. Wyniki finansowe Grupy Trakcja 15. Opinia Biegłego Rewidenta 16. Ważne wydarzenia 2013 roku

4 Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności w 2013 roku Wzrost kursu akcji i zwiększenie ich płynności w ciągu 2013 roku EBITDA ZYSK NETTO MARŻA ZYSKU NETTO 73,6 37, 9 3% 2,3% 1, ,5% 0,8 50 MARŻA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SKONSOLIDOWANY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY , 5-1,5% -0,9% 0 8% 4% 3,1% 6,5% 1, 346 1, 675 W stosunku do ubiegłego roku Grupa Trakcja zwiększyła sprzedaż o 25% oraz poprawiła wynik finansowy o ponad 50 mln zł, uzyskując prawie 38 mln zł zysku netto Cena akcji Wysokość transakcji w mln zł

5 Lider budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i na Litwie Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Firma zatrudnia 1200 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych własnych pracowników. Głównym przedmiotem jej działalności jest organizacja i wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej modernizacji linii kolejowych i tramwajowych. AB Kauno Tiltai AB Kauno Tiltai jest największą spółką w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Spółka specjalizuje się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej. Grupę spółek Kauno Tiltai tworzą trzy spółki zajmujące się budową dróg. Grupa zatrudnia ponad 1000 pracowników. Bahn Technik Wrocław Zakresem działalności firmy Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. jest głównie specjalistyczne spawanie termitowe różnych typów szyn kolejowych, tramwajowych i innych, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Ponadto w kompetencjach firmy znajduje się m.in. przeprowadzanie remontów infrastruktury, roboty torowe oraz sprzedaż i montaż nawierzchni przejazdowej typu STRAIL firmy KRAIBURG. PEUiM PEUiM Sp. z o.o. to spółka z sektora budownictwa infrastrukturalnego, której działalność skupia się w północno-wschodnim regionie Polski. PEUiM specjalizuje się w budowie i przebudowie dróg, mostów, chodników oraz budowie i montażu urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Spółka zajmuje się również produkcją mas bitumicznych, betonu cementowego oraz innych materiałów budowlanych. PRK 7 Nieruchomości PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma oparta na silnych fundamentach, działająca na warszawskim rynku nieruchomości od 2003 roku. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań architektonicznych, nasze budynki cechuje wysoki standard wykonania, co mogą poświadczyć zadowoleni Klienci z Polski i z zagranicy. Torprojekt Biuro projektowe Torprojekt zajmuje się wykonywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, obejmującej studia wykonalności, koncepcje, dokumentację przetargową oraz projekty budowlane i wykonawcze. Firma ma bogate doświadczenie w wykonywaniu analiz ruchowych, przepustowości, obciążenia linii i sieci kolejowych oraz analiz istniejącego już zaplecza taboru kolejowego pod kątem wydajności obsługi, a także utrzymania obecnego i przyszłościowego taboru. 8 9

6 Struktura przychodów Grupy Trakcja Główne czynniki wpływające na wyniki Grupy Trakcja KOMPLEKSOWA RESTRUKTURYZACJA Rozpoczęte na jesieni 2012 roku i kontynuowane w 2013 roku szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne objęły restrukturyzację finansową, majątkową oraz organizacyjną. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU OBNIŻENIE ZADŁUŻENIA W wyniku zmiany obligacji na akcje obniżyliśmy zadłużenie o 100 mln zł, co umożliwiło nam uzyskanie kredytów na realizację kontraktów w 2013 roku oraz pozyskanie 1,16 mld zł nowych kontraktów do portfela zamówień, którego wartość w 2013 roku była na poziomie 3 mld zł. NOWOCZESNY KONTRAKTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA Dzięki nowemu systemowi Microsoft Dynamics 2012 AX, pracy Biura Umów i Rozliczeń z Klientem oraz Biura Planowania i Nadzoru Realizacji Kontraktów nasza Grupa prowadzi ścisły nadzór nad realizacją naszych kontraktów. CENTRALNY SYSTEM ZAKUPÓW Nowy centralny system zakupów zapewnia naszej Grupie redukcję kosztów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. POŁĄCZENIE Dnia 19 grudnia 2013 r. zostało zarejestrowane połączenie Trakcji i PRKiI w jedną spółkę niekwestionowanego lidera budownictwa kolejowego w Polsce. 38 mln zł zysku netto w 2013 roku 10 11

7 Akcjonariusze i ich udziały w spółce Nasz potencjał Posiadamy najlepszy zespół oraz największy potencjał sprzętowy w Polsce i na Litwie. LUDZIE Głównym zasobem potencjału naszej Firmy są ludzie. Wysoka jakość realizowanych projektów i ich terminowe wykonanie nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanych pracowników. Aby w pełni podołać wysokim wymaganiom Zamawiających, zatrudniamy kadrę ponad 2000 specjalistów w każdej dziedzinie bezpośrednio i pośrednio związanej z zakresem naszych kompetencji. SPRZĘT Nasi pracownicy korzystają z najnowocześniejszego sprzętu i technologii, dzięki którym z łatwością mogą sprostać nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom Zamawiających własnych, wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników

8 Kompetencje Grupy Trakcja Nowoczesne systemy IT Jako lider w branży budownictwa infrastrukturalnego oraz elektroenergetyki jesteśmy przedsiębiorstwem o stale rozwijających się kompetencjach. Dla lepszego funkcjonowania wszystkich oddziałów, spółek i zespołów w ramach naszej Grupy wdrożyliśmy nowoczesne systemy informatyczne, pozwalające na efektywne zarządzanie projektami. Dziś działalność Grupy obejmuje: kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych; budowę i modernizację torów wraz z odwodnieniem; budowę i modernizację sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania; kompleksową realizację (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.; budowę linii energetycznych kablowych i napowietrznych; budowę i modernizację obiektów inżynierskich; budowę i modernizację dróg i autostrad; budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego); budowę i modernizację infrastruktury użytkowej; produkcję urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych. MICROSOFT DYNAMICS AX Microsoft Dynamics AX 2012 to kompleksowe rozwiązanie klasy ERP przeznaczone dla efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które umożliwia gromadzenie dokładnych informacji i danych w celu podejmowania świadomych decyzji. MICROSOFT OFFICE 365 Istotnym krokiem do poprawy jakości komunikacji pomiędzy zespołami naszych spółek było wdrożenie platformy Microsoft Office 365. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, jakie niesie ze sobą poczta w chmurze, wpłynie na wydajność naszej pracy. Dane kontaktowe znajdują się teraz we wspólnej książce adresowej, a pracownicy mogą dynamicznie komunikować się pomiędzy sobą za pośrednictwem komunikatora Lync oraz udostępniać sobie dokumenty, nad którymi pracują wspólnie w ramach aplikacji Sharepoint. SOLIDWORKS Pracownicy naszej Grupy korzystają z nowoczesnego narzędzia projektowania w 3D. Umożliwia ono dokładne stworzenie oraz szybkie dostarczenie produktu naszym klientom. Skutecznie zarządzamy projektami dzięki nowoczesnym systemom informatycznym. Kompleksowo realizujemy nawet najbardziej złożone projekty. 15

9 Zarządzanie wiedzą Grupa Trakcja stworzyła System Zarządzania Wiedzą, który jest ciągle udoskonalany poprzez nowoczesne narzędzia. Nasz system wspiera łatwą komunikację, dzielenie się informacjami i pomysłami. EOD Elektroniczny Obieg Dokumentów narzędzie, które pozwala na szybki dostęp do wszystkich faktur, protokołów, wewnętrznych dokumentów oraz oficjalnych pism w wersji elektronicznej dostępnych z dowolnego miejsca pracy. INTRANET Efektywnie zarządzamy wiedzą. Wewnętrzna strona, która umożliwia efektywny przepływ informacji pomiędzy naszymi pracownikami, zapewnia dostęp do zawsze aktualnych dokumentów oraz informacji o współpracownikach. CROWDSOURCING Narzędzie to wykorzystujemy do dzielenia się pomysłami oraz wspierania współpracy i komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami naszej firmy. Za pośrednictwem Platformy Pomysłów każdy pracownik może zgłosić swoją ideę, komentować już istniejące pomysły oraz zachęcać współpracowników do komunikacji. W stosunku do ubiegłego roku Grupa Trakcja zwiększyła sprzedaż o 25%

10 Zintegrowany System Zarządzania Produkcja Grupy Trakcja ISO 9001 ISO OHSAS Będąc międzynarodowym liderem branży budowlano-infrastrukturalnej, kładziemy duży nacisk na utrzymywanie najwyższych standardów jakości na każdym etapie produkcji. Norma ISO 9001 potwierdza skuteczność naszych starań o jakość produktów i usług, jakie oferujemy. Ten Certyfikat jest dla nas szczególnym wyrazem zaufania. Potwierdza, że nasze zaangażowanie w działanie na rzecz ochrony środowiska jest doceniane. To bardzo ważne z uwagi na specyfikę branży, w jakiej działamy. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony zasobów naturalnych, minimalizując czynniki wpływające na zanieczyszczenie środowiska. Obok troski o jakość naszych produktów, a także o otoczenie naturalne, wielką wagę przywiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w naszej Grupie. Dzięki normie OHSAS potrafimy rozpoznać, zredukować i odpowiednio zarządzać ryzykiem operacyjnym, spełniając tym samym światowe wymagania w zakresie ochrony BHP. Grupa Trakcja posiada Zintegrowany System Zarządzania. ROZDZIELNICE PRĄDU STAŁEGO Obecnie nasza firma jest jednym z głównych dostawców rozdzielnic prądu stałego 3 kv (wąskogabarytowe MRK-3) dla modernizowanej linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia. Trasa ta jest objęta programem MUZ-1 (Modernizacja Układu Zasilania). Do końca bieżącego roku składy osobowe (Pendolino) mają osiągać na tej trasie prędkość przewozową 200 km/h. Dostarczamy również rozdzielnice szerokogabarytowe typu MRS-3/P, częściowo dla linii E59 Wrocław-Poznań (prędkość do 160 km/h). Dostawa m.in. rozdzielnic prądu stałego 3 kv w ramach modernizacji podstacji jest niezbędna do osiągnięcia przez nowe składy osobowe planowanej prędkości. Nowe rozdzielnice prądu stałego MRK-3 charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami (m.in. praca wózka wyłącznika realizowana za pomocą siłownika liniowego) i bezpieczeństwem obsługi uzyskanym przez zwiększenie blokad uniemożliwiających błędy łączeniowe. Rozdzielnice te są wyposażone w wysokospecjalizowane sterowniki naszej produkcji MST-3 i mogą być przystosowane do współpracy z wyłącznikami szybkimi 3 kv takimi jak BWS 50 (prod. GE Polska), Secheron (Szwajcaria). Nasza firma jest także producentem rozdzielnic prądu stałego typu MRT-1 do zasilania trakcji tramwajowej (zrealizowanej dla Warszawy, Częstochowy, Gdańska) oraz do zasilania trakcji trolejbusowej rozdzielnice TROL-1 (obecna realizacja dla Lublina). Rozdzielnice te mogą być wyposażone, oprócz wymienionych powyżej, w wyłączniki szybkie Gerapid (AEG Niemcy). ROZDZIELNICE PRĄDU PRZEMIENNEGO Obecnie mamy w swojej ofercie nową rozdzielnicę prądu przemiennego MRoK-15 przeznaczoną do stacji energetyki kolejowej, jak też zawodowej. Trwają prace nad jej dalszym udoskonaleniem (m.in. zwiększenie łukoochronności z 25 ka do 31,5 ka). Wyłączniki, w które mogą być wyposażone rozdzielnice SN to VD4 (ABB), 3AH5 (Siemens) oraz w zależności od potrzeb aparaty innych producentów

11 Strategia i kierunki rozwoju Grupy Trakcja W 2013 roku Trakcja PRKiI S.A. pomyślnie kontynuowała organizacyjną i prawną restrukturyzację Grupy Kapitałowej w celu uzyskania efektów synergii, wzrostu efektywności operacyjnej i zwiększenia siły finansowej. Najważniejszym krokiem było połączenie spółek Trakcja S.A. i PRKiI S.A. W efekcie powstała silna spółka Trakcja PRKiI S.A., która stała się liderem polskiego rynku kolejowego. Istotnymi czynnikami sukcesu Grupy Trakcja będą systemy motywacyjne zachęcające pracowników do szukania dalszych udoskonaleń w działaniach operacyjnych oraz zarządzania wiedzą w strukturach Grupy. Cele strategiczne dla poszczególnych obszarów biznesowych przedstawiają się następująco: kolej pozycja lidera w Polsce i na Litwie; tramwaje wzmocnienie pozycji rynkowej w Polsce i rozpoczęcie budowania pozycji na Litwie; drogi pozycja lidera na Litwie i odbudowa silnej pozycji regionalnej na Podlasiu; nieruchomości utrzymanie pozycji zyskownego dewelopera lokalnego w regionie warszawskim. W 2013 r. Grupa Trakcja osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,6 mld zł oraz pozyskała rekordowy portfel zamówień o wartości blisko 3 mld zł poprzez działalność w czterech sektorach budownictwa infrastrukturalnego tj.: usługi budowlano-montażowe dla rynku kolejowego; usługi budowlano-montażowe dla rynku tramwajowego; usługi budowlano-montażowe dla rynku drogowego; nieruchomości. W roku 2014 AB Kauno Tiltai rozpocznie realizację nowych kontraktów dla litewskiego przewoźnika narodowego. Jednym z nich jest projekt Rail Baltica, który docelowo ma połączyć szlakiem kolejowym Warszawę i Helsinki. Spółka podejmie też poszukiwania możliwości wejścia na sąsiednie rynki. Celem nadrzędnym naszej Grupy jest zdobycie zyskownych kontraktów wpisujących się w strategię naszych spółek. Grupa Trakcja planuje w 2014 roku kontynuować działania mające na celu dalszą poprawę wyników, kierując się następującymi przesłankami strategicznymi: rozwój poprzez wzrost organiczny; zwiększenie efektywności i wydajności dzięki lepszej organizacji robót oraz szerszemu wykorzystaniu synergii i systemów motywacyjnych; poprawa zarządzania przepływami pieniężnymi i poprawa stanu zadłużenia; wykorzystanie w większym stopniu sił własnych w realizacji kontraktów; selektywny wybór kontraktów do realizacji w formule konsorcjum. Rynki, na których działają spółki Grupy Trakcja mają dobre perspektywy, co jest zasługą dużych funduszy Unii Europejskiej w ramach Nowej Perspektywy (dostępne fundusze dla kolei wzrosły dwukrotnie w porównaniu z poprzednią Unijną Perspektywą Budżetową). Osiągnięcie celów wskazanych powyżej będzie możliwe dzięki skutecznemu wsparciu organizacyjnemu i finansowemu dla obszaru ofertowania i kontraktacji oraz obszaru realizacji kontraktów. W roku 2014 Grupa Trakcja zamierza sfinalizować dwie ważne inicjatywy strategiczne, usprawniające procesy ofertowania i realizacji kontraktów: wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania kontraktami, pozwalającego zarządzać budżetami i harmonogramami wielu dużych projektów, realizowanych równocześnie, na podstawie szczegółowych danych jednostkowych rejestrowanych w czasie rzeczywistym; wdrożenie systemu centralnych zakupów dla wszystkich realizowanych projektów i wszystkich jednostek organizacyjnych zaplecza ( back office ). Dzięki tej inicjatywie Grupa zamierza osiągnąć istotne i trwałe oszczędności kosztowe oraz zoptymalizować zakupy. Nadrzędnym celem w zarządzaniu finansowym Grupy Trakcja będzie efektywniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym. Oczekiwane skutki to lepsza płynność finansowa, optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy i utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia Grupy. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu dla Grupy Kapitałowej w roku Portfel zamówień w dniu 31 grudnia 2013 roku (skorygowany o kontrakty podpisane po 31 grudnia 2013 roku) kształtował się na poziomie ponad 3 mld zł. Planowane wydatki inwestycyjne (fundusze unijne i wkład polski) na rynku kolejowych usług budowlano-montażowych wyniosą w latach ok. 59 mld zł i ok. 60 mld zł na rynku drogowym. 20 Źródło informacji: Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, grudzień 2013 roku. 21

12 Wyniki finansowe Grupy Trakcja Skonsolidowany Bilans AKTYWA PASYWA Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Warunkowe podwyższenie kapitału Należne wpłaty na kapitał - (18 545) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy (11 928) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Udziały niesprawujące kontroli Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe Obligacje Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe - - Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - Inwestycje w jednostkach pozostałych Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Kontrakty budowlane Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - A k t y w a r a z e m Zobowiązania krótkoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe Obligacje Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe - 59 Pozostałe zobowiązania finansowe Rozliczenia międzyokresowe Kontrakty budowlane Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań P a s y w a r a z e m

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej - - Korekty o pozycje: (56 847) Amortyzacja Różnice kursowe 725 (2 411) Odsetki i dywidendy netto Zysk/strata na działalności inwestycyjnej (4 983) (46 709) Zmiana stanu należności ( ) Zmiana stanu zapasów (10 145) Zmiana stanu zobowiązań ( ) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i zaliczek (7 487) (17 486) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu kontraktów budowlanych (34 441) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych Zapłacony podatek dochodowy (9 101) (5 726) Przepływy środków pieniężnych z działalnosci finansowej Wydatki na wykup obligacji (14 040) - Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów Spłata pożyczek i kredytów ( ) ( ) Odsetki zapłacone (15 277) (24 164) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (7 984) (12 196) Pozostałe (75) 50 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 164) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (39 368) ( ) Różnice kursowe netto - - Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania Inne korekty (2 178) Różnice kursowe z przeliczenia (4 683) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 872) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż (nabycie) wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (6 231) (18 200) nabycie (10 382) (21 928) sprzedaż Sprzedaż (nabycie) akcji i udziałów - (634) nabycie - (634) sprzedaż - - Środki pieniężne związane z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi (4) (48 711) Aktywa finansowe (7 622) 340 sprzedane lub zwrócone nabyte (46 503) (10 543) Pożyczki zwrócone udzielone - (217) Odsetki uzyskane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 332) (65 634) 24 25

14 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji (7 366) (7 519) Koszty ogólnego zarządu (51 683) (50 967) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (14 448) (7 488) Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (20 719) (35 530) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (4 941) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (12 517) Przypisany: Akcjonariuszom Jednostki dominującej (11 928) Udziałowcom niesprawującym kontroli 210 (589) Zysk (strata) na jedną akcję przypadający (-a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł na akcję) podstawowy 0,10 (0,05) rozwodniony 0,10 (0,05) 26 27

15 Opinia Biegłego Rewidenta Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki Trakcja PRKiI S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, XVIII p., na które składa się: rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł; sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości tys. zł; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł; rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł; zestawienie zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd i członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości; krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Trakcja PRKiI S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku; zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Warszawa, dnia 21 marca 2014 roku BDO Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Nr ewidencyjny 3355 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Krzysztof Maksymik Biegły Rewident nr ewid Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.: dr André Helin Prezes Zarządu Biegły Rewident nr ewid

16 Ważne wydarzenia 2013 Do najważniejszych wydarzeń w 2013 roku należą: podniesienie kapitału po emisji nowych akcji; połączenie spółek Trakcja S.A. i PRKiI S.A.; wdrażanie nowoczesnego narzędzia informatycznego Microsoft Dynamics AX; wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zaplecza technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; uczestnictwo w międzynarodowych targach kolejowych TRAKO w Polsce; wsparcie polsko-litewskiej wymiany kulturalnej z okazji 600-lecia Unii w Horodle poprzez zorganizowanie występu Litewskiego Baletu Narodowego pt. Barbara Radziwiłłówna w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie

17

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 02 03 Sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Lewin brzeski, dn. 08 czerwca 2009 r. 1 Szanowni Paostwo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo