Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2013

2 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym roku miały pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki. Rok 2013 był rokiem bardzo szczególnym - rokiem ważnych decyzji i wielkich przemian, dzięki którym Grupa Trakcja umocniła swoją pozycję na rynku, stając się niekwestionowanym liderem budownictwa kolejowego w Polsce. W minionych 12 miesiącach zrealizowaliśmy kluczowe, postawione na początku roku cele, takie jak podniesienie kapitału i redukcja zadłużenia, pozyskanie nowego finansowania, restrukturyzacja organizacyjna oraz wejście na rynek budownictwa kolejowego naszej litewskiej spółki AB Kauno Tiltai. W firmie miała miejsce reorganizacja, dzięki której usprawniono proces realizacji kontraktów, uproszczono strukturę organizacyjną i rozpoczęto wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Niezaprzeczalnie ważnym wydarzeniem było połączenie w grudniu Trakcji S.A. z siedzibą w Warszawie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W rezultacie zarejestrowania fuzji przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 19 grudnia 2013 r. Trakcja PRKiI S.A. stała się wiodącym podmiotem budownictwa kolejowego w Polsce. Jestem przekonany, że Grupa Trakcja odegra kluczową rolę w realizacji inwestycji finansowanych z nowej Unijnej Perspektywy Budżetowej na lata Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 3

3 SPIS TREŚCI 1. Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności w 2013 roku 2. Wzrost kursu akcji i zwiększenie ich płynności w ciągu 2013 roku 3. Lider budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i na Litwie 4. Struktura przychodów Grupy Trakcja 5. Główne czynniki wpływające na wyniki Grupy Trakcja 6. Akcjonariusze i ich udziały w spółce 7. Nasz potencjał 8. Kompetencje Grupy Trakcja 9. Nowoczesne systemy IT 10. Zarządzanie wiedzą 11. Zintegrowany system zarządzania 12. Produkcja Grupy Trakcja 13. Strategia i kierunki rozwoju Grupy Trakcja 14. Wyniki finansowe Grupy Trakcja 15. Opinia Biegłego Rewidenta 16. Ważne wydarzenia 2013 roku

4 Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności w 2013 roku Wzrost kursu akcji i zwiększenie ich płynności w ciągu 2013 roku EBITDA ZYSK NETTO MARŻA ZYSKU NETTO 73,6 37, 9 3% 2,3% 1, ,5% 0,8 50 MARŻA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SKONSOLIDOWANY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY , 5-1,5% -0,9% 0 8% 4% 3,1% 6,5% 1, 346 1, 675 W stosunku do ubiegłego roku Grupa Trakcja zwiększyła sprzedaż o 25% oraz poprawiła wynik finansowy o ponad 50 mln zł, uzyskując prawie 38 mln zł zysku netto Cena akcji Wysokość transakcji w mln zł

5 Lider budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i na Litwie Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Firma zatrudnia 1200 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych własnych pracowników. Głównym przedmiotem jej działalności jest organizacja i wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej modernizacji linii kolejowych i tramwajowych. AB Kauno Tiltai AB Kauno Tiltai jest największą spółką w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Spółka specjalizuje się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej. Grupę spółek Kauno Tiltai tworzą trzy spółki zajmujące się budową dróg. Grupa zatrudnia ponad 1000 pracowników. Bahn Technik Wrocław Zakresem działalności firmy Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. jest głównie specjalistyczne spawanie termitowe różnych typów szyn kolejowych, tramwajowych i innych, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Ponadto w kompetencjach firmy znajduje się m.in. przeprowadzanie remontów infrastruktury, roboty torowe oraz sprzedaż i montaż nawierzchni przejazdowej typu STRAIL firmy KRAIBURG. PEUiM PEUiM Sp. z o.o. to spółka z sektora budownictwa infrastrukturalnego, której działalność skupia się w północno-wschodnim regionie Polski. PEUiM specjalizuje się w budowie i przebudowie dróg, mostów, chodników oraz budowie i montażu urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Spółka zajmuje się również produkcją mas bitumicznych, betonu cementowego oraz innych materiałów budowlanych. PRK 7 Nieruchomości PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma oparta na silnych fundamentach, działająca na warszawskim rynku nieruchomości od 2003 roku. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań architektonicznych, nasze budynki cechuje wysoki standard wykonania, co mogą poświadczyć zadowoleni Klienci z Polski i z zagranicy. Torprojekt Biuro projektowe Torprojekt zajmuje się wykonywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, obejmującej studia wykonalności, koncepcje, dokumentację przetargową oraz projekty budowlane i wykonawcze. Firma ma bogate doświadczenie w wykonywaniu analiz ruchowych, przepustowości, obciążenia linii i sieci kolejowych oraz analiz istniejącego już zaplecza taboru kolejowego pod kątem wydajności obsługi, a także utrzymania obecnego i przyszłościowego taboru. 8 9

6 Struktura przychodów Grupy Trakcja Główne czynniki wpływające na wyniki Grupy Trakcja KOMPLEKSOWA RESTRUKTURYZACJA Rozpoczęte na jesieni 2012 roku i kontynuowane w 2013 roku szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne objęły restrukturyzację finansową, majątkową oraz organizacyjną. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU OBNIŻENIE ZADŁUŻENIA W wyniku zmiany obligacji na akcje obniżyliśmy zadłużenie o 100 mln zł, co umożliwiło nam uzyskanie kredytów na realizację kontraktów w 2013 roku oraz pozyskanie 1,16 mld zł nowych kontraktów do portfela zamówień, którego wartość w 2013 roku była na poziomie 3 mld zł. NOWOCZESNY KONTRAKTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA Dzięki nowemu systemowi Microsoft Dynamics 2012 AX, pracy Biura Umów i Rozliczeń z Klientem oraz Biura Planowania i Nadzoru Realizacji Kontraktów nasza Grupa prowadzi ścisły nadzór nad realizacją naszych kontraktów. CENTRALNY SYSTEM ZAKUPÓW Nowy centralny system zakupów zapewnia naszej Grupie redukcję kosztów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. POŁĄCZENIE Dnia 19 grudnia 2013 r. zostało zarejestrowane połączenie Trakcji i PRKiI w jedną spółkę niekwestionowanego lidera budownictwa kolejowego w Polsce. 38 mln zł zysku netto w 2013 roku 10 11

7 Akcjonariusze i ich udziały w spółce Nasz potencjał Posiadamy najlepszy zespół oraz największy potencjał sprzętowy w Polsce i na Litwie. LUDZIE Głównym zasobem potencjału naszej Firmy są ludzie. Wysoka jakość realizowanych projektów i ich terminowe wykonanie nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanych pracowników. Aby w pełni podołać wysokim wymaganiom Zamawiających, zatrudniamy kadrę ponad 2000 specjalistów w każdej dziedzinie bezpośrednio i pośrednio związanej z zakresem naszych kompetencji. SPRZĘT Nasi pracownicy korzystają z najnowocześniejszego sprzętu i technologii, dzięki którym z łatwością mogą sprostać nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom Zamawiających własnych, wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników

8 Kompetencje Grupy Trakcja Nowoczesne systemy IT Jako lider w branży budownictwa infrastrukturalnego oraz elektroenergetyki jesteśmy przedsiębiorstwem o stale rozwijających się kompetencjach. Dla lepszego funkcjonowania wszystkich oddziałów, spółek i zespołów w ramach naszej Grupy wdrożyliśmy nowoczesne systemy informatyczne, pozwalające na efektywne zarządzanie projektami. Dziś działalność Grupy obejmuje: kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych; budowę i modernizację torów wraz z odwodnieniem; budowę i modernizację sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania; kompleksową realizację (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.; budowę linii energetycznych kablowych i napowietrznych; budowę i modernizację obiektów inżynierskich; budowę i modernizację dróg i autostrad; budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego); budowę i modernizację infrastruktury użytkowej; produkcję urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych. MICROSOFT DYNAMICS AX Microsoft Dynamics AX 2012 to kompleksowe rozwiązanie klasy ERP przeznaczone dla efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które umożliwia gromadzenie dokładnych informacji i danych w celu podejmowania świadomych decyzji. MICROSOFT OFFICE 365 Istotnym krokiem do poprawy jakości komunikacji pomiędzy zespołami naszych spółek było wdrożenie platformy Microsoft Office 365. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, jakie niesie ze sobą poczta w chmurze, wpłynie na wydajność naszej pracy. Dane kontaktowe znajdują się teraz we wspólnej książce adresowej, a pracownicy mogą dynamicznie komunikować się pomiędzy sobą za pośrednictwem komunikatora Lync oraz udostępniać sobie dokumenty, nad którymi pracują wspólnie w ramach aplikacji Sharepoint. SOLIDWORKS Pracownicy naszej Grupy korzystają z nowoczesnego narzędzia projektowania w 3D. Umożliwia ono dokładne stworzenie oraz szybkie dostarczenie produktu naszym klientom. Skutecznie zarządzamy projektami dzięki nowoczesnym systemom informatycznym. Kompleksowo realizujemy nawet najbardziej złożone projekty. 15

9 Zarządzanie wiedzą Grupa Trakcja stworzyła System Zarządzania Wiedzą, który jest ciągle udoskonalany poprzez nowoczesne narzędzia. Nasz system wspiera łatwą komunikację, dzielenie się informacjami i pomysłami. EOD Elektroniczny Obieg Dokumentów narzędzie, które pozwala na szybki dostęp do wszystkich faktur, protokołów, wewnętrznych dokumentów oraz oficjalnych pism w wersji elektronicznej dostępnych z dowolnego miejsca pracy. INTRANET Efektywnie zarządzamy wiedzą. Wewnętrzna strona, która umożliwia efektywny przepływ informacji pomiędzy naszymi pracownikami, zapewnia dostęp do zawsze aktualnych dokumentów oraz informacji o współpracownikach. CROWDSOURCING Narzędzie to wykorzystujemy do dzielenia się pomysłami oraz wspierania współpracy i komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami naszej firmy. Za pośrednictwem Platformy Pomysłów każdy pracownik może zgłosić swoją ideę, komentować już istniejące pomysły oraz zachęcać współpracowników do komunikacji. W stosunku do ubiegłego roku Grupa Trakcja zwiększyła sprzedaż o 25%

10 Zintegrowany System Zarządzania Produkcja Grupy Trakcja ISO 9001 ISO OHSAS Będąc międzynarodowym liderem branży budowlano-infrastrukturalnej, kładziemy duży nacisk na utrzymywanie najwyższych standardów jakości na każdym etapie produkcji. Norma ISO 9001 potwierdza skuteczność naszych starań o jakość produktów i usług, jakie oferujemy. Ten Certyfikat jest dla nas szczególnym wyrazem zaufania. Potwierdza, że nasze zaangażowanie w działanie na rzecz ochrony środowiska jest doceniane. To bardzo ważne z uwagi na specyfikę branży, w jakiej działamy. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony zasobów naturalnych, minimalizując czynniki wpływające na zanieczyszczenie środowiska. Obok troski o jakość naszych produktów, a także o otoczenie naturalne, wielką wagę przywiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w naszej Grupie. Dzięki normie OHSAS potrafimy rozpoznać, zredukować i odpowiednio zarządzać ryzykiem operacyjnym, spełniając tym samym światowe wymagania w zakresie ochrony BHP. Grupa Trakcja posiada Zintegrowany System Zarządzania. ROZDZIELNICE PRĄDU STAŁEGO Obecnie nasza firma jest jednym z głównych dostawców rozdzielnic prądu stałego 3 kv (wąskogabarytowe MRK-3) dla modernizowanej linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia. Trasa ta jest objęta programem MUZ-1 (Modernizacja Układu Zasilania). Do końca bieżącego roku składy osobowe (Pendolino) mają osiągać na tej trasie prędkość przewozową 200 km/h. Dostarczamy również rozdzielnice szerokogabarytowe typu MRS-3/P, częściowo dla linii E59 Wrocław-Poznań (prędkość do 160 km/h). Dostawa m.in. rozdzielnic prądu stałego 3 kv w ramach modernizacji podstacji jest niezbędna do osiągnięcia przez nowe składy osobowe planowanej prędkości. Nowe rozdzielnice prądu stałego MRK-3 charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami (m.in. praca wózka wyłącznika realizowana za pomocą siłownika liniowego) i bezpieczeństwem obsługi uzyskanym przez zwiększenie blokad uniemożliwiających błędy łączeniowe. Rozdzielnice te są wyposażone w wysokospecjalizowane sterowniki naszej produkcji MST-3 i mogą być przystosowane do współpracy z wyłącznikami szybkimi 3 kv takimi jak BWS 50 (prod. GE Polska), Secheron (Szwajcaria). Nasza firma jest także producentem rozdzielnic prądu stałego typu MRT-1 do zasilania trakcji tramwajowej (zrealizowanej dla Warszawy, Częstochowy, Gdańska) oraz do zasilania trakcji trolejbusowej rozdzielnice TROL-1 (obecna realizacja dla Lublina). Rozdzielnice te mogą być wyposażone, oprócz wymienionych powyżej, w wyłączniki szybkie Gerapid (AEG Niemcy). ROZDZIELNICE PRĄDU PRZEMIENNEGO Obecnie mamy w swojej ofercie nową rozdzielnicę prądu przemiennego MRoK-15 przeznaczoną do stacji energetyki kolejowej, jak też zawodowej. Trwają prace nad jej dalszym udoskonaleniem (m.in. zwiększenie łukoochronności z 25 ka do 31,5 ka). Wyłączniki, w które mogą być wyposażone rozdzielnice SN to VD4 (ABB), 3AH5 (Siemens) oraz w zależności od potrzeb aparaty innych producentów

11 Strategia i kierunki rozwoju Grupy Trakcja W 2013 roku Trakcja PRKiI S.A. pomyślnie kontynuowała organizacyjną i prawną restrukturyzację Grupy Kapitałowej w celu uzyskania efektów synergii, wzrostu efektywności operacyjnej i zwiększenia siły finansowej. Najważniejszym krokiem było połączenie spółek Trakcja S.A. i PRKiI S.A. W efekcie powstała silna spółka Trakcja PRKiI S.A., która stała się liderem polskiego rynku kolejowego. Istotnymi czynnikami sukcesu Grupy Trakcja będą systemy motywacyjne zachęcające pracowników do szukania dalszych udoskonaleń w działaniach operacyjnych oraz zarządzania wiedzą w strukturach Grupy. Cele strategiczne dla poszczególnych obszarów biznesowych przedstawiają się następująco: kolej pozycja lidera w Polsce i na Litwie; tramwaje wzmocnienie pozycji rynkowej w Polsce i rozpoczęcie budowania pozycji na Litwie; drogi pozycja lidera na Litwie i odbudowa silnej pozycji regionalnej na Podlasiu; nieruchomości utrzymanie pozycji zyskownego dewelopera lokalnego w regionie warszawskim. W 2013 r. Grupa Trakcja osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,6 mld zł oraz pozyskała rekordowy portfel zamówień o wartości blisko 3 mld zł poprzez działalność w czterech sektorach budownictwa infrastrukturalnego tj.: usługi budowlano-montażowe dla rynku kolejowego; usługi budowlano-montażowe dla rynku tramwajowego; usługi budowlano-montażowe dla rynku drogowego; nieruchomości. W roku 2014 AB Kauno Tiltai rozpocznie realizację nowych kontraktów dla litewskiego przewoźnika narodowego. Jednym z nich jest projekt Rail Baltica, który docelowo ma połączyć szlakiem kolejowym Warszawę i Helsinki. Spółka podejmie też poszukiwania możliwości wejścia na sąsiednie rynki. Celem nadrzędnym naszej Grupy jest zdobycie zyskownych kontraktów wpisujących się w strategię naszych spółek. Grupa Trakcja planuje w 2014 roku kontynuować działania mające na celu dalszą poprawę wyników, kierując się następującymi przesłankami strategicznymi: rozwój poprzez wzrost organiczny; zwiększenie efektywności i wydajności dzięki lepszej organizacji robót oraz szerszemu wykorzystaniu synergii i systemów motywacyjnych; poprawa zarządzania przepływami pieniężnymi i poprawa stanu zadłużenia; wykorzystanie w większym stopniu sił własnych w realizacji kontraktów; selektywny wybór kontraktów do realizacji w formule konsorcjum. Rynki, na których działają spółki Grupy Trakcja mają dobre perspektywy, co jest zasługą dużych funduszy Unii Europejskiej w ramach Nowej Perspektywy (dostępne fundusze dla kolei wzrosły dwukrotnie w porównaniu z poprzednią Unijną Perspektywą Budżetową). Osiągnięcie celów wskazanych powyżej będzie możliwe dzięki skutecznemu wsparciu organizacyjnemu i finansowemu dla obszaru ofertowania i kontraktacji oraz obszaru realizacji kontraktów. W roku 2014 Grupa Trakcja zamierza sfinalizować dwie ważne inicjatywy strategiczne, usprawniające procesy ofertowania i realizacji kontraktów: wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania kontraktami, pozwalającego zarządzać budżetami i harmonogramami wielu dużych projektów, realizowanych równocześnie, na podstawie szczegółowych danych jednostkowych rejestrowanych w czasie rzeczywistym; wdrożenie systemu centralnych zakupów dla wszystkich realizowanych projektów i wszystkich jednostek organizacyjnych zaplecza ( back office ). Dzięki tej inicjatywie Grupa zamierza osiągnąć istotne i trwałe oszczędności kosztowe oraz zoptymalizować zakupy. Nadrzędnym celem w zarządzaniu finansowym Grupy Trakcja będzie efektywniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym. Oczekiwane skutki to lepsza płynność finansowa, optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy i utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia Grupy. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu dla Grupy Kapitałowej w roku Portfel zamówień w dniu 31 grudnia 2013 roku (skorygowany o kontrakty podpisane po 31 grudnia 2013 roku) kształtował się na poziomie ponad 3 mld zł. Planowane wydatki inwestycyjne (fundusze unijne i wkład polski) na rynku kolejowych usług budowlano-montażowych wyniosą w latach ok. 59 mld zł i ok. 60 mld zł na rynku drogowym. 20 Źródło informacji: Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, grudzień 2013 roku. 21

12 Wyniki finansowe Grupy Trakcja Skonsolidowany Bilans AKTYWA PASYWA Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Warunkowe podwyższenie kapitału Należne wpłaty na kapitał - (18 545) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy (11 928) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Udziały niesprawujące kontroli Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe Obligacje Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe - - Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - Inwestycje w jednostkach pozostałych Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Kontrakty budowlane Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - A k t y w a r a z e m Zobowiązania krótkoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe Obligacje Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe - 59 Pozostałe zobowiązania finansowe Rozliczenia międzyokresowe Kontrakty budowlane Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań P a s y w a r a z e m

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej - - Korekty o pozycje: (56 847) Amortyzacja Różnice kursowe 725 (2 411) Odsetki i dywidendy netto Zysk/strata na działalności inwestycyjnej (4 983) (46 709) Zmiana stanu należności ( ) Zmiana stanu zapasów (10 145) Zmiana stanu zobowiązań ( ) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i zaliczek (7 487) (17 486) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu kontraktów budowlanych (34 441) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych Zapłacony podatek dochodowy (9 101) (5 726) Przepływy środków pieniężnych z działalnosci finansowej Wydatki na wykup obligacji (14 040) - Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów Spłata pożyczek i kredytów ( ) ( ) Odsetki zapłacone (15 277) (24 164) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (7 984) (12 196) Pozostałe (75) 50 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 164) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (39 368) ( ) Różnice kursowe netto - - Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania Inne korekty (2 178) Różnice kursowe z przeliczenia (4 683) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 872) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż (nabycie) wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (6 231) (18 200) nabycie (10 382) (21 928) sprzedaż Sprzedaż (nabycie) akcji i udziałów - (634) nabycie - (634) sprzedaż - - Środki pieniężne związane z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi (4) (48 711) Aktywa finansowe (7 622) 340 sprzedane lub zwrócone nabyte (46 503) (10 543) Pożyczki zwrócone udzielone - (217) Odsetki uzyskane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 332) (65 634) 24 25

14 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji (7 366) (7 519) Koszty ogólnego zarządu (51 683) (50 967) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (14 448) (7 488) Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (20 719) (35 530) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (4 941) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (12 517) Przypisany: Akcjonariuszom Jednostki dominującej (11 928) Udziałowcom niesprawującym kontroli 210 (589) Zysk (strata) na jedną akcję przypadający (-a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł na akcję) podstawowy 0,10 (0,05) rozwodniony 0,10 (0,05) 26 27

15 Opinia Biegłego Rewidenta Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki Trakcja PRKiI S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, XVIII p., na które składa się: rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł; sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości tys. zł; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł; rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł; zestawienie zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd i członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości; krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Trakcja PRKiI S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku; zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Warszawa, dnia 21 marca 2014 roku BDO Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Nr ewidencyjny 3355 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Krzysztof Maksymik Biegły Rewident nr ewid Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.: dr André Helin Prezes Zarządu Biegły Rewident nr ewid

16 Ważne wydarzenia 2013 Do najważniejszych wydarzeń w 2013 roku należą: podniesienie kapitału po emisji nowych akcji; połączenie spółek Trakcja S.A. i PRKiI S.A.; wdrażanie nowoczesnego narzędzia informatycznego Microsoft Dynamics AX; wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zaplecza technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; uczestnictwo w międzynarodowych targach kolejowych TRAKO w Polsce; wsparcie polsko-litewskiej wymiany kulturalnej z okazji 600-lecia Unii w Horodle poprzez zorganizowanie występu Litewskiego Baletu Narodowego pt. Barbara Radziwiłłówna w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie

17

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 119/2014 (4498) poz. 8256 8256 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 8256. GLOBGRANIT II w Pieszycach. [BMSiG-7608/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów Lublin

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów Lublin GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 49/2013 (4166) poz. 3467 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3467. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO w Łoniowie. [BMSiG-3231/2013] Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

MSIG 99/2016 (4984) poz

MSIG 99/2016 (4984) poz Poz. 12791. Przedsiębiorstwo MODEX-OIL w Kwidzyniu. [BMSiG-12065/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba jednostki: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo