Jak unikać błędów w kodowaniu towarów?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak unikać błędów w kodowaniu towarów?"

Transkrypt

1 Jak unikać błędów w kodowaniu towarów?

2 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. Państwa posiadające krajowe organizacje GS1 Państwa obsługiwane bezpośrednio przez GS1 Global Office by Instytut Logistyki i Magazynowania Opracowanie na podstawie materiałów GS1 Zespół opracowujący: ILiM-GS1 Polska Korekta: Agnieszka Domagała (Oficyna MM. Wydawnictwo Prawnicze), Studio Editorial Skład, łamanie, druk: Studio Apla s.c. ISBN

3 Spis treści JAKI KOD KRESKOWY I DO CZEGO str. 4 BŁĘDY DOTYCZĄCE NUMERÓW GS1: GTIN str. 5 JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W NUMERACH GS1: GTIN str. 6 BŁĘDY DOTYCZĄCE SYMBOLI KODÓW KRESKOWYCH EAN/UPC str. 7 JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W SYMBOLACH KODÓW KRESKOWYCH EAN/UPC str. 8 Dobór odpowiedniego współczynnika powiększenia str. 9 Skracanie wysokości str. 9 Jasny margines str. 10 Barwy symbolu str. 11 PRZYKŁADY PRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ KOLORÓW SYMBOLI KODÓW KRESKOWYCH str. 12 PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ KOLORÓW SYMBOLI KODÓW KRESKOWYCH str. 13 LOKALIZACJA SYMBOLI KODÓW KRESKOWYCH EAN/UPC str. 14 WYMIARY MODUŁÓW I POLA ZADRUKU EAN-13, UPC-A i EAN-8 W RÓŻNYCH WSPÓŁCZYNNIKACH POWIĘKSZENIA str. 19 ILiM, Poznań

4 2

5 System GS1, w zakresie znakowania kodami kreskowymi jednostek handlowych (od surowców do produktów konsumenckich i usług, zwanych dalej towarami), opiera się na dwóch podstawowych elementach: jednoznacznej identyfi kacji towarów w skali całego świata, co oznacza, że każdy towar, różniący się od innych jakąkolwiek stałą cechą, istotną dla producenta, handlowca i konsumenta, musi posiadać swój własny numer GS1: tak zwany GTIN, przedstawieniu numeru GS1: GTIN w postaci czytelnej wzrokowo i maszynowo. Automatyczny odczyt przy pomocy specjalistycznych urządzeń, zwanych czytnikami lub skanerami możliwy jest dzięki odzwierciedleniu cyfr w określonej symbolice kodu kreskowego GS1. Wystąpienie jakiejkolwiek nieprawidłowości w jednym z tych dwóch elementów zakłóca funkcjonowanie systemu GS1. Towar błędnie oznaczony numerem GS1 lub symbolem kodu kreskowego: nie może być odczytany automatycznie, a więc nie może funkcjonować w systemie automatycznej identyfikacji, musi zostać wycofany z obrotu, musi być ponownie oznaczony przez producenta lub kodem wewnętrznym detalisty przez dystrybutora. Powoduje to znaczne zakłócenia w obrocie towarowym oraz straty finansowe, a także psuje opinię o producencie i jego towarach wśród odbiorców. Instytut Logistyki i Magazynowania, który jest organizacją krajową GS1, ustala szczegółowe zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 oraz nadzoruje ich przestrzeganie. Niniejsza broszura przedstawia najczęściej popełniane błędy przy znakowaniu towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej i podpowiada, jak ich uniknąć. 3

6 Jaki kod kreskowy i do czego? W systemie GS1 towary przeznaczone do sprzedaży detalicznej (tak zwane jednostki handlowe detaliczne) oznaczać można czterema rodzajami kodów EAN/UPC: UPC-A i UPC-E oraz EAN-13 i EAN-8, które odzwierciedlają odpowiednio numery GTIN: GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-8. Kody, które zawierają prefiks organizacji krajowej GS1 przeznaczone są do oznaczania towarów sprzedawanych w obrocie otwartym, natomiast te, które mają prefiksy do użytku wewnętrzengo w obrębie jednej firmy, stosuje się do oznaczania towarów w obrocie zamkniętym. Dla kodu EAN-8 są to prefiksy 0 i 2, a dla kodu EAN-13 są to prefiksy 04 i 20. Uwaga: Prefiksy dla kodu EAN- 13: 23, 24, 25, 26, 27 i 29 służą do znakowania towarów ważonych do sprzedaży detalicznej, a prefiksy 21, 22 i 28 zarezerwowane są do przyszłych zastosowań i w ogóle nie należy ich używać. Towary przeznaczone do powszechnego handlu należy oznaczać kodem EAN-13 z numerem własnym jednostki kodującej producenta lub właściciela marki handlowej. Numer GTIN-8 w kodzie EAN-8 przydzielany jest bezpośrednio przez organizację krajową GS1 na konkretny towar i tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma żadnej możliwości umieszczenia na towarze lub jego opakowaniu kodu EAN-13. Błędem jest umieszczanie kodu EAN-8 na opakowaniach, na których: zmieści się symbol EAN-13 o mniejszym współczynniku powiększenia (dopuszczalnym dla danej techniki druku), można zmienić szatę graficzną lub wielkość etykiety, na której umieszczony ma być symbol kodu kreskowego, na opakowaniu można umieścić dodatkową etykietę z kodem kreskowym. Nie wolno w żadnym wypadku zmieniać struktury numeru GTIN-8, ani przenosić go na inny towar, bez uzgodnienia tego z GS1 Polska. Numery wewnętrzne z prefiksami 0 i 2 dla kodu EAN-8 oraz 04 i 20 dla kodu EAN-13 znajdują się pod kontrolą jedynie w zamkniętym środowisku, nie gwarantując niepowtarzalności takich oznaczeń poza tym obszarem. Firma, która stosuje to oznaczenie we własnym zakresie decyduje w jakim celu używać będzie tych oznaczeń (np. do identyfikacji półfabrykatów, pracowników czy wyposażenia firmy). Tym samym numery te mogą powtarzać się w różnych przedsiębiorstwach, na innych obiektach. Firma, która stosuje takie numery, odpowiada za to, aby funkcjonowały one rzeczywiście w obiegu zamkniętym. Takie znakowanie wyrobów, np. przez pośrednika handlowego (hurtownika), stosuje się jedynie na podstawie dwustronnej umowy między dostawcą, a konkretnym odbiorcą, który określa te wewnętrzne numery. Uwaga: numery z prefiksami wewnętrznymi każda firma może stosować również dla własnych celów, innych niż znakowanie towarów, których nie oznaczył dostawca. Niedopuszczalne jest oznaczanie tym sposobem produktów rozprowadzanych na otwartym rynku. Nieprawidłowości popełniane w zakresie oznaczania towarów w systemie GS1, dotyczą stosowania: niewłaściwych numerów GS1, nieprawidłowych symboli kodów kreskowych. 4

7 Błędy dotyczące numerów GS1: GTIN Najczęściej popełniane błędy w zakresie numeru GS1:GTIN to: 1. Błędny prefiks, w tym: używanie prefiksu kontrahenta zagranicznego, używanie bez uzgodnienia prefiksu koncernu zagranicznego przez jego filię, używanie na zasadzie plagiatu numeru należącego do zagranicznej firmy, używanie prefiksu organizacji krajowej GS1 w Polsce (590), nie będąc do tego uprawnionym (nie będąc czynnym uczestnikiem systemu GS1), używanie na otwartym rynku prefiksu kodu wewnętrznego, używanie dla towarów ważonych innych prefiksów niż: 23, 24, 27 i 29, z których każdy dotyczy ściśle określonej struktury tego oznaczenia. 3. Błędne oznaczenie jednostki: używanie tego samego numeru na różnych towarach (np. towarach w różnych kolorach, rozmiarach itp.), używanie tego samego numeru na tych samych rodzajach towarów, ale w różnych opakowaniach (np. o różnej ilości/ gramaturze towaru w opakowaniu, w butelce lub puszce itp.) 4. Źle obliczona cyfra kontrolna lub jej brak. 5. Inny numer GS1: GTIN i inny symbol kodu kreskowego, nie odzwierciedlający tego numeru. 6. Zupełny brak numeru GTIN. Podstawowym zadaniem systemu GS1 jest jednoznaczna identyfikacja towarów w skali całego świata. Jest ona możliwa, pod warunkiem przestrzegania struktury numeru GTIN i sposobu przydzielania poszczególnych jego części. 2. Błędny numer identyfikacyjny firmy w tym: używanie celowo numeru identyfikacyjnego firmy kodującej, na zasadzie plagiatu, używanie bezprawne obcego numeru firmy, przy prawidłowym prefiksie. źle 5 5

8 Jak unikać błędów w numerach GS1: GTIN Każdy numer GTIN-13 w kodzie EAN-13, którym oznaczone są towary, musi zawierać prefiks organizacji krajowej GS1, numer identyfikacyjny firmy, oznaczenie jednostki oraz cyfrę kontrolną. W Polsce numer ten ma następującą strukturę: Prefiks polskiej organizacji krajowej GS1 N1 N2 N3 Prefiks firmy GS1 Numer identyfikacyjny firmy N4 N5 N6 N7 do N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Oznaczenie jednostki (produktu) N8 N9 N10 N11 N12 do N11 N12 Cyfra kontrolna N J 3J 2J 1J 5T 4T 3T 2T 1T K 095 4J 5J 3J 2J 1J 4T 3T 2T 1T K 095 6J 5J4J 3J 2J 1J 3T 2T 1T K 095 7J6J 5J4J 3J 2J 1J 2T 1T K Prefiks organizacji krajowej GS1 Prefiks ten jest nadawany każdej organizacji krajowej przez organizację nadzorującą system GS1 na świecie, GS1. Dla polskiej organizacji GS1 numer ten wynosi 590. Wszystkie towary wyprodukowane lub konfekcjonowane w Polsce lub z marką handlową polskiej firmy w Polsce powinny być oznaczone numerem zawierającym ten prefiks, np: Niedopuszczalne jest przerabianie kodów z towarów zagranicznych, przez zamianę prefiksu na 590, nawet jeżeli dotyczy to dokładnie tego samego towaru. W Polsce ten sam numer może zostać nadany zupełnie innym produktom. Prowadzi to do sytuacji, kiedy np. telewizor ma ten sam numer jak czekolada. Numer identyfikacyjny firmy Numer ten przydziela GS1 Polska każdej firmie, a jego długość może wynosić od 4 do 7 cyfr, w zależności od potrzeb konkretnej firmy (wielkości jej asortymentu), np: Niezwykle ważne jest, aby każde przedsiębiorstwo oznaczające swoje towary posługiwało się jedynie własnym numerem identyfikacyjnym firmy (wyjątkiem może być produkcja na zamówienie właściciela marki handlowej towaru). W przeciwnym wypadku nastąpić może zdublowanie numerów przydzielonych zupełnie innym produktom, pochodzącym od różnych producentów. Oznaczenie jednostki (towaru) Numery poszczególnym towarom przydziela sama firma, w ramach numerów towarów, które ma do swojej dyspozycji. W zależności od długości numeru identyfikacyjnego firmy, numer towaru może mieć długość od 2 do 5 cyfr, co daje możliwość oznaczenia od 100 do rodzajów produktów, np: Numer indywidualny towaru oznacza jeden konkretny produkt, a jakakolwiek jego stała modyfikacja wymaga przydzielenia nowego numeru. Sytuacje, w których 6 6

9 przydzielenie nowego numeru jest konieczne lub niekonieczne, przedstawiono w broszurach: Podręcznik stosowania systemu GS1 oraz Zasady nadawania numerów GTIN jeszcze prostsze (dostępne w Internecie pod adresem: w dziale: Publikacje) oraz w interaktywnym serwisie internetowym pod adresem: w dziale: Narzędzia i zasoby Numery GS1: GTIN nadane towarom, których produkcji zaprzestano, mogą być ponownie użyte dopiero po odpowiednim okresie karencji (po minimum 4 latach, a w przypadku odzieży po 3 latach), przy czym numery GTIN-8 dodatkowo po uprzedniej akceptacji przez GS1 Polska. Cyfra kontrolna Cyfrę kontrolną, która służy do wykrywania błędów odczytu kodu kreskowego, oblicza się według algorytmu ustalonego przez GS1, stałego dla wszystkich numerów globalnych GS1, np.: Cyfra kontrolna wyliczana jest automatycznie podczas drukowania lub wykonywania wzorca symbolu kodu kreskowego. Umieszczenie w numerze niewłaściwej cyfry kontrolnej uniemożliwia automatyczny odczyt symbolu przez skaner, natomiast przy wprowadzaniu numeru do komputera przez klawiaturę, powoduje zgłoszenie błędu w strukturze numeru. Algorytm liczenia cyfr kontrolnych oraz program do ich wyliczania dostępny jest pod adresem: www. gs1pl.org w dziale: Narzędzia i zasoby. Błędy dotyczące symboli kodów kreskowych EAN/UPC Symbole kodów kreskowych EAN/UPC to: EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E oraz 2 i 5-cyfrowy add-on. Najczęściej popełniane błędy w zakresie symboli kodów kreskowych EAN/UPC: 1. Złe wymiary Współczynnik powiększenia poza normą Zbyt małe rozmiary w stosunku do techniki drukarskiej Zbyt niski symbol Zbyt wąski margines 2. Złe kolory Niewłaściwe kolory tła Niewłaściwe kolory kresek 3. Zła lokalizacja Symbol zniekształcony Cały symbol nie znajduje się na jednej płaszczyźnie Orientacja kodu kreskowego Symbol w miejscu trudno dostępnym Symbol w innym miejscu niż zalecane według zasad systemu GS1 7

10 Jak unikać błędów w symbolach kodów kreskowych EAN/UPC Wielkość symbolu Kody kreskowe umieszczane na towarach i ich opakowaniach spełniają swoje funkcje jedynie wtedy, jeżeli odczytywane są bezbłędnie przez odpowiednie urządzenia już przy pierwszej próbie. Najczęstszym próbie. Najczęstszym powodem powodem nieprawidłowego odczytu jest nieodpowiednia wielkość symboli kodów kreskowych lub brak lub właściwego brak właściwego marginesu. marginesu. Wielkość Wielkość symbolu kodu symbolu kreskowego kodu kreskowego musi musi mieścić mieścić się w się ściśle w ściśle określonych określonych granicach. Dla kodów EAN-13, EAN-8, EAN-8, UPC-A i UPC-A UPC-E i oraz UPC-E 2-i oraz 5-cyfrowych 2 i add-on 5-cyfrowych dopuszczalne add-on dopuszczalne są wielkości są symbolu wielkości od symbolu 80% do 200% od 80% tzw. do 200% wielkości tzw. nominalnej, wielkości nominalnej, czyli wyliczonej czyli wyliczonej teoretycznie teoretycznie wielkości idealnej. wielkości idealnej. Dokładne wymiary pola zadruku Dokładne kodów podane wymiary są na podane stronie są19. na stronie 19. Często zdarza się, że powierzchnia przeznaczona na wydrukowanie symbolu jest bardzo mała, więc producenci usiłują zmniejszyć wymiary kodu, aby zmieścić go na przeznaczonym do tego celu miejscu. Zmniejszane są zazwyczaj współczynnik powiększenia lub wysokość kodu. Maksymalne i minimalne wymiary kodu EAN > Maksymalne i minimalne wymiary kodu EAN-8 < > < > > 8 8

11 Dobór odpowiedniego współczynnika powiększenia Współczynnik powiększenia jest uzależniony od wykorzystywanej techniki drukarskiej i rodzaju podłoża, na którym wykonuje się nadruk. Zalecane są następujące minimalne współczynniki powiększenia wymiarów kodów EAN/UPC, w zależności od techniki drukowania: druk offsetowy druk typograficzny druk wklęsły i typooffsetowy i druk druk fleksograficzny na papierze i folii na papierze i folii druk fleksograficzny druk fleksograficzny na tekturze falistej na tekturze falistej druk sitowy druk sitowy 0,80 i większe 1,00 i większe 1,10 i większe 1,30 większe 1,30 i większe 1,60 większe 1,60 i większe 1,20 większe 1,20 i większe Współczynnik powiększenia powinien być tym większy, im mniej precyzyjna mniej precyzyjna jest technika jest technika drukarska. Mały drukarska. symbol Mały o niskiej symbol jakości o niskiej wydruku, jakości wydruku, jest nieczytelny jest nieczytelny dla skanera. dla skanera. Skracanie wysokości Skracanie wysokości Redukcja wysokości symbolu dopuszczalna jest jedynie Redukcja w przypadkach wysokości wyjątkowych. symbolu dopuszczalna Przed podjęciem jest decyzji jedynie o skróceniu w symbolu przypadkach należy wyjątkowych. rozważyć, czyprzed podjęciem możliwe jest decyzji zastosowanie o skróceniu symbolu mniejszego należy współczynnika rozważyć, czy możliwe powiększenia, jest zastosowanie dopuszczalnego dla mniejszego danej techniki współczynnika druku. Jeżeli to nie powiększenia, pomoże, należy dopuszczalnego rozważyć możliwość dla danej zastosowania techniki skróconego druku. Jeżeli symbolu to nie pomoże, EAN-8. Kiedy należy i to rozważyć rozwiązanie możliwość zastosowania zawiedzie, można skróconego uciec się symbolu do EAN-8. skrócenia wysokości symbolu. Należy jednak pamiętać, że nie jest dopuszczalne jakiekolwiek skracanie wysokości Kiedy i to rozwiązanie symboli, których zawiedzie, współczynnik można uciec się powiększenia do skrócenia jest mniejszy wysokości od symbolu. 1. Skracanie Skracanie powinno być powinno ostatecznym być ostatecznym wyjściem, wyjściem, jeżeli miejsce jeżeli miejsce na produkcie na produkcie pozwala pozwala wyłącznie na umieszczenie skróconego kodu kreskowego. Standardowe wielkości symboli są Standardowe tak dobrane, aby wielkości symbol symboli mógł być są tak czytany dobrane, przez aby skaner, symbol bez mógł względu być czytany na jego orientację przez skaner, w stosunku bez względu na do jego kierunku orientację padania w stosunku promienia do kierunku padania promienia skanującego. Symbol o znacznie skróconej skanującego. wysokości Symbol traci o znacznie tę cechę, skróconej zwłaszcza wysokości przy traci czytaniu tę skanerami cechę, zwłaszcza stacjonarnymi, przy czytaniu które są coraz skanerami częściej stacjonarnymi, stosowane. które Kasjersą w coraz sklepie częściej stosującym stosowane. automatyczną Kasjer identyfikację w sklepie stosującym traci znacznie automatyczną więcej czasu identyfikację na odczytanie traci znacznie takiegowięcej kodu, czasu co na powoduje odczytanie utratę takiego jednej z kodu, jego co podstawowych powoduje utratę funkcji jednej usprawnienia z jego podstawowych obsługi klientów. funkcji usprawnienia obsługi klientów. dobrze źle > > 9 9

12 Jasny margines Marginesy spełniają ważną funkcję w procesie rozpoznawania kodu przez czytnik. Ich brak lub zbyt małe wymiary, szerokości, powodują ograniczenie lub eliminację możliwości wielokierunkowego odczytu kodu. Zbyt mały margines może, w niektórych przypadkach, zupełnie uniemożliwiać odczyt, ponieważ jest on traktowany przez czytnik jako dodatkowa, zakłócająca informacja, której dekoder nie jest w stanie zinterpretować. Przy dodatkowa, drukowaniu zakłócająca kodówinformacja, kreskowych której dekoder należy nie jest zatem w stanie zachować odpowiednie zinterpretować. marginesy po prawej i Przy lewej drukowaniu stronie symbolu. kodów Nie mogą one kreskowych zawierać należy żadnych zatem nadruków zachować i odpowiednie muszą mieć określone marginesy wymiary po prawej minimalne. i lewej stronie symbolu. Nie mogą Skutecznym one zawierać środkiem żadnych nadruków zapobiegawczym i muszą mieć określone jest pozostawienie wymiary nieco minimalne. większego Skutecznym marginesu, środkiem niż niezbędne minimum wymagane dla danego symbolu. Wystarczającą rezerwą zapobiegawczym jest już dodatkowy jest pozostawienie pasek o nieco szerokości większego 2 mm marginesu, dookoła symbolu. niż Zaleca niezbędne się stosowanie minimum wymagane wskaźnika jasnego dla danego marginesu: symbolu. znaku Wystarczającą > z rezerwą ostrzem jest przylegającym już dodatkowy pasek granicy o szerokości prawego 2 mm marginesu. dookoła symbolu. Zaleca się stosowanie wskaźnika jasnego marginesu: znaku > z ostrzem przylegającym do granicy prawego marginesu. dobrze źle 10 10

13 Barwy symbolu Kod kreskowy odczytywany jest najczęściej przy pomocy czytnika wyposażonego w laser, który oświetla go wiązką promieni czerwonych, a następnie bada ilość światła odbitego od powierzchni kodu. Jasne kreski (w praktyce są to zwykle barwy tła) odbijają więcej światła niż ciemne. Tak więc to, co widzi skaner różni się znacznie od tego, co widzi ludzkie oko. Aby kod mógł zostać odczytany, pomiędzy barwami kresek i tła musi zostać zachowany określony kontrast, widoczny dla skanera. Uzyskanie pożądanego kontrastu zależy od dwóch czynników: barwy tła podłoża i barwy farby drukującej kreski. Idealnym zestawieniem jest białe tło i czarne kreski, lecz niektóre inne połączenia mogą dać równie dobry efekt. Wiele połączeń barw jest wprawdzie dobrze widocznych dla oka ludzkiego, ale są zupełnie nieczytelne dla skanera. barwy stanowiącej tło, na którym nadrukowane zostaną kreski symbolu. Na następnych stronach podane są przykłady właściwych i niewłaściwych zestawów kolorów drukowania symboli kodów kreskowych. Końcowy efekt zależy od udziału poszczególnych barw w zastosowanym rodzaju farby drukarskiej, dlatego też, przed podjęciem ostatecznej decyzji i wydrukowaniem symbolu na dużej partii opakowań, należy zawsze dokonać pomiaru kontrastu nadruku. Pewną pomoc mogą stanowić następujące wskazówki: kolor czerwony i jego pochodne (pomarańczowy, różowy itp.), po oświetleniu światłem czerwonym, widziane są przez skaner jako białe, nie mogą być więc stosowane do drukowania kresek, jako ciemne, nie można więc wykorzystywać ich do druku tła, ani kresek na ciemnym tle, pokrycie symbolu materiałami błyszczącymi (lakierem, folią, celofanem), zmniejsza kontrast symbolu. W tej sytuacji należy dobrać kolory zapewniające kontrast znacznie większy od niezbędnego minimum. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące doboru barw kodów kreskowych znajdują się w broszurze GS1 Polska: Drukowanie kodów kreskowych GS1, dostępnej w internecie pod adresem: w dziale: Publikacje. Należy zatem pamiętać, że nie zawsze barwę tła opakowania można bezpośrednio wykorzystać jako tło symbolu. Jeżeli opakowanie ma kolor niedopuszczalny do drukowania jasnych kresek, konieczne jest wprowadzenie dodatkowej niektóre farby brązowe mogą mieć dużą zawartość barwy czerwonej, co uniemożliwia wykorzystanie ich do drukowania kresek, barwy połyskliwe (złota, srebrna itp.), traktowane są przez czytnik 11

14 Przykłady prawidłowych połączeń kolorów symboli kodów kreskowych czarny biały niebieski biały zielony biały ciemnobrązowy biały czarny żółty niebieski żółty zielony żółty ciemnobrązowy żółty ozcńaram op yw ozcńaram op ynoleiz yw oząrbonmeic yw ozcńaram op ikseibein yw ynrazc pomarańczowy czarny czerwony niebieski czerwony zielony czerwony ciemnobrązowy czerwony dobrze 12 12

15 Przykłady nieprawidłowych połączeń kolorów symboli kodów kreskowych żółty biały pomarańczowy biały czerwony biały jasnobrązowy biały czarny zielony ciemnobrązowy zielony czarny niebieski czarny ciemnobrązowy czerwony zielony niebieski zielony czerwony niebieski czerwony jasnobrązowy biały czarny czarny złoty zielony złoty czerwony złoty źle 13 13

16 Lokalizacja symboli kodów kreskowych EAN/UPC Prawidłowa lokalizacja symbolu EAN/UPC na towarze lub jego opakowaniu jest warunkiem właściwego wykorzystania kodu kreskowego w punkcie sprzedaży detalicznej i zwiększenia efektywności pracy stanowisk kasowych. Jednym z czynników, mających wpływ na tę efektywność jest szybkość, z jaką kasjer może skanować towary. Szybkość ta się zmniejszy, jeżeli kasjer nie będzie w stanie przewidzieć, w jakim miejscu na towarze znajduje się symbol lub dostęp do niego będzie utrudniony. źle Należy również zwrócić szczególną uwagę na to, aby symbol kodu nie był złamany na krawędzi i znajdował się w odpowiedniej odległości od zgrzewów, zgięć i innych zniekształceń opakowania. Jeżeli cały symbol kodu EAN/UPC nie znajduje się na jednej, gładkiej powierzchni, to nie nadaje się on do automatycznego odczytu, a tym samym nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Tam, gdzie to jest możliwe, symbol powinien być umieszczony na wynikającej z układu szaty graficznej tylnej stronie opakowania. W tym położeniu powinien znaleźć się w pobliżu podstawy, ale w odpowiedniej odległości od krawędzi. Takie umieszczanie symbolu znacznie ułatwia odczyt symboli przy pomocy skanerów stacjonarnych (wbudowanych w ladę kasową). dobrze źle 14 14

17 Umieszczanie symboli w pobliżu dolnej części opakowania jest szczególnie istotne w przypadku towarów ciężkich lub wysokich (np. puszka z 5 kg farby). Wszelka manipulacja takimi towarami na stanowisku kasowym jest szczególnie kłopotliwa. Symbole, łącznie z jasnymi marginesami i numerami zapisanymi cyfrowo, powinny, w miarę możliwości, być umieszczone w odległości co najmniej 8 mm i nie dalej niż 102 mm od krawędzi, zgięć lub zakrzywień. Nieprzestrzeganie tej zasady często uniemożliwia odczyt symbolu w punkcie kasowym. źle źle Niektóre towary pakowane są w opakowania miękkie, łatwo ulegające zniekształceniu (np. torebki foliowe z solą, czy krojonym chlebem) lub w opakowania próżniowe albo w folię termokurczliwą. Symbol EAN/UPC należy wówczas umieścić w miejscu najmniej narażonym na odkształcenia, możliwie najbardziej płaskim. Kreski symbolu powinny być skierowane prostopadle do kierunku odkształcenia. Pewnym wyjściem z sytuacji może być również zastosowanie większego współczynnika powiększenia, co zawsze zwiększa niezawodność odczytu. dobrze źle dobrze 15 15

18 Jeżeli symbol EAN/UPC drukowany jest na zaokrąglonej powierzchni, to to kreski tego symbolu powinny być skierowane prostopadle do linii tworzących powierzchnię opakowania ( orientacja drabinkowa ). Taka orientacja kresek jest konieczna na zaokrągleniach o małym promieniu, zawsze gdy kąt wycinka koła od maszyny środka od symbolu środka symbolu do zewnętrznej do zewnętrznej krawędzi krawędzi znaku skrajnego znaku skrajnego jest większy jest większy niż 30 stopni. niż 30 stopni. dobrze dobrze Jeżeli kształt opakowania uniemożliwia bezpośredni kontakt nadrukowanego symbolu z powierzchnią odczytującą Jeżeli kształt opakowania uniemożliwia bezpośredni kontakt nadrukowanego symbolu powierzchnią odczytującą skanera skanera (np. baterie lub narzędzia, umieszczone na tekturowej podkładce i nakryte wytłoczonym, przezroczystym (np. baterie lub narzędzia, umieszczone na tekturowej podkładce i nakryte wytłoczonym, przezroczystym plastikiem), plastikiem), to odległość pomiędzy powierzchnią symbolu i powierzchnią odczytującą skanera może wynosić do 12 mm. to odległość pomiędzy powierzchnią symbolu i powierzchnią odczytującą skanera może wynosić do 12 mm. Uwaga Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do powierzchni wklęsłych lub wypukłych. ta odnosi się zwłaszcza do powierzchni wklęsłych lub wypukłych. dobrze 16 16

19 Na każdym opakowaniu jednostkowym może być naniesiony tylko jeden symbol kodu EAN/UPC. W przypadku stosowania techniki pakowania z taśmy (np. masło, lody), na tym samym towarze często pojawia się więcej niż jeden symbol EAN/UPC, co może prowadzić do wielokrotnego zarejestrowania tego artykułu w kasie. Możliwe są dwa wyjścia z tej sytuacji: kolejne symbole można umieszczać po przeciwnych stronach opakowania, co zapobiegnie powtórnej rejestracji w kasie tego samego towaru, kolejne symbole kodu można umieścić w odległości mniejszej niż 150 mm, a wówczas kasa nie zarejestruje ponownie tego samego towaru, należy również rozważyć możliwość przedłużenia kresek symbolu, jako sposób umieszczenia jednego całego symbolu na jednej ściance, zamiast jego powtarzania. źle 17 17

20 Niektóre towary sprzedawane są postaci jednostek wieloopakowaniowych, zawierających kilka podstawowych Niektóre towary sprzedawane są w postaci jednostek wieloopakowaniowych, zawierających kilka podstawowych jednostek konsumenckich (np. koszyk butelkami piwa), są to tzw. wielopaki. Jednostki wewnętrzne mogą być jednostek konsumenckich (np. koszyk z 4 butelkami piwa), są to tzw. wielopaki. Jednostki wewnętrzne mogą być oznaczone własnymi symbolami identyfikacyjnymi. Jeżeli opakowanie wielopaka jest przezroczyste lub nie zakrywa oznaczone własnymi symbolami identyfikacyjnymi. Jeżeli opakowanie wielopaka jest przezroczyste lub nie zakrywa całkowicie towarów znajdujących się wewnątrz, to aby nie dopuścić do pomyłkowego odczytu symboli kodów towarów całkowicie towarów znajdujących się wewnątrz, to aby nie dopuścić do pomyłkowego odczytu symboli kodów towarów znajdujących się wewnętrz, należy je tak umieścić, aby ich symbole nie były widoczne na zewnątrz. Najprostszym znajdujących się wewnątrz, należy je tak umieścić, aby ich symbole nie były widoczne na zewnątrz. Najprostszym sposobem jest takie odwrócenie jednostek wewnętrznych, aby opakowanie wielopaka całkowicie zakrywało sposobem jest takie odwrócenie jednostek wewnętrznych, aby opakowanie wielopaka całkowicie zakrywało umieszczone umieszczone na nich symbole kodów. Symbol identyfikacyjny wielopaka powinien się wówczas znajdować n a innej na nich symbole kodów. Symbol identyfikacyjny wielopaka powinien się wówczas znajdować na innej płaszczyźnie, niż płaszczyźnie, niż kody jednostek podstawowcyh (np. na spodzie opakowania zbiorczego). kody jednostek podstawowych (np. na spodzie opakowania zbiorczego). dobrze źle Szczegółowe informacje dotyczące umieszczania symboli kodów kreskowych na różnych rodzajach opakowań znajdują Szczegółowe informacje dotyczące umieszczania symboli kodów kreskowych na różnych rodzajach opakowań znajdują się się w Specyfikacjach ogólnych GS1, dostępnych pod adresem: w dziale Publikacje. w Specyfikacjach ogólnych GS1, dostępnych pod adresem: w dziale Publikacje

21 Wymiary modułów i pola zadruku EAN-13, UPC-A i EAN-8 w różnych współczynnikach powiększenia Szerokość Wymiary EAN-13/UPC-A [mm] Wymiary EAN-8 [mm] Współczynnik modułu powiększenia Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość (idealna) [mm] » Kod EAN-13 zbudowany jest ze 113 modułów X, z tego: lewy margines składa się z 11 modułów kreski kodu zbudowane są z 95 modułów prawy margines składa się z 7 modułów» Szerokość nominalna modułu X = 0,33 mm 19 19

22 20 Notatki

23 Instytut Logistyki i Magazynowania, organizacja GS1 w Polsce Instytut Logistyki i Magazynowania jako organizacja krajowa GS1 Polska zarządza systemem GS1 w Polsce oraz wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu standardów. Jest jedyną instytucją upoważnioną do przyjmowania firm i instytucji z Polski do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień do stosowania kodów GS1. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań. Realizuje prace badawczo rozwojowe i usługi doradcze, podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Oferta Jeżeli Twoja firma: potrzebuje kodów kreskowych zastanawia się nad wykorzystaniem faktury elektronicznej planuje wdrożyć etykietę logistyczną chce wdrożyć rozwiązanie śledzenia ruchu i pochodzenia produktów (traceability) rozważa możliwość implementacji technologii RFID/EPC lub jest zainteresowana innym rozwiązaniem w oparciu o globalne standardy GS1 Zapraszamy do współpracy

24 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska ul. Estkowskiego Poznań centrala: helpdesk: F: M:

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów Jak unikać błędów w kodowaniu towarów Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005 Opracowanie: na podstawie materia ów GS1 T umaczenie: Ewa Iwicka Sk ad: CGS studio Kollat i Wspólnicy Spó ka Jawna,

Bardziej szczegółowo

Globalny Język Biznesu. Jak unikać błędów w kodowaniu produktów?

Globalny Język Biznesu. Jak unikać błędów w kodowaniu produktów? Globalny Język Biznesu Jak unikać błędów w kodowaniu produktów? Jak prawidłowo oznakować produkty kodem kreskowym 1. Sprawdź czy Twoja firma posiada prawo do stosowania globalnych numerów identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128 Anna Kosmacz-Chodorowska Instytut Logistyki i Magazynowania - EAN Polska Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-12 Z naszych wcześniejszych artykułów Czytelnicy poznali

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI Krótko o GS1 Dlaczego warto dbać o jakość kodów? Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.11.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Globalny Język Biznesu GS1 2016 2 Zanim zaczniemy Zespół: Patrycja Frankowska,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar Hanna Walczak 09.01.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.09.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Pierwsze kroki z kodami kreskowymi 04.05.2017 Aktualne standardy nadawania

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 05.06.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business Polska KODY WEWNĘTRZNE GS1 Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu www.gs1pl.org The global language of business Objaśnienia... 3 Wprowadzenie... 4 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PHARMA KODU

SPECYFIKACJA PHARMA KODU SPECYFIKACJA PHARMA KODU Avda. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès. BARCELONA 93 592 31 10 93 591 27 07 www.rcelectronica.com RC@rcelectronica.com Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl Skanery serii i5000 Informacje o kodach separujących A-61801_pl Informacje o kodach separujących Spis treści Wzory kodów separujących... 4 Orientacja wzorów kodów separujących... 5 Kody kreskowe wzorów...

Bardziej szczegółowo

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Webinar GS1, 16.02.2016 Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska WERYFIKACJA JAKOŚCI KODÓW KRESKOWYCH Dlaczego warto dbać o jakość kodów?

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI O GS1 Polska Dlaczego warto dbać o jakość kodów Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania opakowań

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 22.04.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm. Informacja dot. kodów kreskowych służących przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.) ZAWARTOŚĆ KODU KRESKOWEGO GS1-128 SŁUŻĄCEGO DO IDENTYFIKACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 09.02.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś, więcej w przyszłości? Zasady znakowania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz Zmienna ilość Towary o zmiennej ilości to rodzaj produktów wytwarzanych w takiej samej predefiniowanej wersji (typ,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1. The global language of business

Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1.  The global language of business Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1 www.gs1.org The global language of business Wprowadzenie W odpowiedzi na pojawiającą się w naszym kraju potrzebę oznaczania kodami kreskowymi

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz 11.09.2017 r. Zanim zaczniemy Zespół: Izabela Okulewicz, Patrycja Frankowska, Paweł Hryniewicz Czas trwania: 30 minut

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 04/02/2014 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 07/10/2013 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 Katarzyna GRONDYS Streszczenie: W drodze integracji obrotu handlowego w skali globalnej utworzono system GS1, którego zadaniem jest kreowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie (dokończenie)

Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie (dokończenie) Adam Salomon Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie (dokończenie) 7. Budowa kodu Podstawowe elementy kodu kreskowego to: tło kodu o właściwej barwie, która odbija światło emitowane przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów ołowiowo rozruchowych

Bardziej szczegółowo

Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019?

Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019? Serializacja produktów leczniczych. Jak skutecznie i efektywnie przygotować się na rok 2019? Anna Gawrońska, Instytut Logistyki i Magazynowania 16.11.2106 PARTNER MERYTORYCZNY 9-02-2019 2 Skala problemu

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie nadawać numery GTIN?

Jak poprawnie nadawać numery GTIN? Globalny Język Biznesu Jak poprawnie nadawać numery GTIN? 10 prostych zasad Spis treści Wprowadzenie 4 Kto jest odpowiedzialny za przydzielanie numerów GTIN? 4 Struktura numeru GTIN-13 4 Czy EAN i GTIN

Bardziej szczegółowo

a. Wersja podstawowa pozioma

a. Wersja podstawowa pozioma a. Wersja podstawowa pozioma b. Wersja podstawowa okrągła c. Kolorystyka d. Typografia e. Warianty w skali szarości f. Warianty achromatyczne g. Warianty achromatyczne negatywowe h. Pole ochronne i. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie

Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie Szanse i Wyzwania Jacek Pucher, ILiM-GS1 Polska 24 kwietnia 2015 r. GS1: Globalny Język Biznesu GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.10.2015 L 267/5 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1842 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 1.1. Logotyp wersja podstawowa Logotyp jest głównym elementem tożsamosci wizualnej. Logotyp to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1. } logotyp, kolorystyka i typografia } 4 1.1. } logotyp Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej programu Leonardo da Vinci, dlatego

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia 1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy. Terminu logo uŝywamy dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Październik 2010 Bureau Veritas Certification Polska Zasady ogólne Polityka Bureau Veritas Certification Wszyscy certyfikowani klienci

Bardziej szczegółowo

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH WPROWADZENIE Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch dobrze znanych symboli: flagi europejskiej oficjalnego emblematu

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW KULOWYCH +GF+

SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW KULOWYCH +GF+ SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW KULOWYCH +GF+ INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYDRUKU ETYKIET Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie szablonu do druku... 4 2.1 Tworzenie szablonu z tekstem i rysunkami... 4 2.2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Webinar dla dostawców firmy: 08.01.2015 Oferta dla dostawców Rossmann

Bardziej szczegółowo

księga znaku fundacja równe szanse

księga znaku fundacja równe szanse księga znaku fundacja równe szanse spis treści: znak marki 3 sygnet - konstrukcja 4 logo - wersja podstawowa 5 logo - wymiarowanie 6 logo - skalowanie 7 kolorystyka - wersja pełnokolorowa 8 wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

Wydruk książki w oprawie miękkiej i twardej w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com

Wydruk książki w oprawie miękkiej i twardej w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com Wydruk książki w oprawie miękkiej i twardej w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com Parametry techniczne Książki w oprawie miękkiej Dostępne dowolne formaty w wielkości od A6 do A4. Oprawa miękka,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania projektów do druku

Instrukcja przygotowania projektów do druku Instrukcja przygotowania projektów do druku Dobrze przygotowany projekt graficzny umożliwia wykonanie wydruku, który odwzorowuje wszystkie intencje grafika, zawarte w tym projekcie. W tym celu należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Księga Wizualizacji Projektu ZSK

Księga Wizualizacji Projektu ZSK Księga Wizualizacji Projektu ZSK Warszawa 2016 Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, wrzesień 2015 Projekt: Projekt pozakonkursowy Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Metoda ANSI weryfikowania jakości kodów kreskowych. Wytyczne do analizy jakości kodów kreskowych i usuwania przyczyn błędów występujących w kodach

Metoda ANSI weryfikowania jakości kodów kreskowych. Wytyczne do analizy jakości kodów kreskowych i usuwania przyczyn błędów występujących w kodach Polska Metoda ANSI weryfikowania jakości kodów kreskowych Wytyczne do analizy jakości kodów kreskowych i usuwania przyczyn błędów występujących w kodach www.gs1pl.org The global language of business Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Paleta kolorów 2.2 Typografia

Spis treści. 2.1 Paleta kolorów 2.2 Typografia KSIĘGA ZNAKU PORTA Czerwiec 2013 Spis treści 1.1 Znak podstawowy wstęp 1.2 Znak podstawowy pole ochronne 1.3 Znak podstawowy konstrukcja znaku 1.4 Znak podstawowy wersja achromatyczna, monochromatyczna,

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla dealerów Dokument. Zawartość. Wytyczne dla dealerów dot. logo firmy Sony. Wersja: 1.1 Data wydania: kwiecień 2015 r.

Wytyczne dla dealerów Dokument. Zawartość. Wytyczne dla dealerów dot. logo firmy Sony. Wersja: 1.1 Data wydania: kwiecień 2015 r. 1 Zawartość Wytyczne dla dealerów dot. logo firmy Sony Wersja: 1.1 Data wydania: kwiecień 2015 r. 2 Zawartość Wykorzystanie logotypu firmy Sony 03 Pusty obszar 04 Kolor tła 05 Reprodukcja logo 06 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Spis treści BS Logo 1.1 Znak podstawowy Kolorystyka 2.1 2.2. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Konstrukcja logo 3.1 3.2. 3.3. 3.4. Konstrukcja symbolu znaku Siatka logotypu Pole

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Spis treści 1. Godło i logo opis. 2. Godło i logo konstrukcja. 3. Logo pole ochronne. 4. Logotyp i jego warianty. 5. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM JEDNOSTKI DOPUSZCZAJĄCEJ (CNBOP-PIB)

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY logo, akcydensy wersja 2009.12 1. Logo - proporcje Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 1. Materiały reklamowe będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.

SPECYFIKACJA. 1. Materiały reklamowe będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 07/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy magazyn. Jantar MUZEO

Cyfrowy magazyn. Jantar MUZEO http://leners.flog.pl/wpis/1649517/zamek-ksiazat-sulkowskich--bielskobiala Cyfrowy magazyn Inwentaryzacja zbiorów muzealnych na przykładzie Muzeum w Bielsku-Białej Jantar MUZEO O nas 20 lat doświadczenia

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU 1. LOGOTYP Logotyp jest głównym elementem tożsamości wizualnej. Dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualną odrębność. Logotyp Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej składa się z części

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM INFORMACJE OGÓLNE Szlaki turystyczne to wytyczone w terenie trasy służące do odbywania wycieczek, oznakowane jednolitymi znakami

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK Spis treści 1. Logotyp / s. 3 2. Pole ochronne znaku / s. 4 3. Minimalna wielkość logotypu / s. 5 4. Typografia / s. 6 5. Kolorystyka / s. 7 6. Wersja achromatyczna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE. I. Parametry opakowań produkowanych w Firmie ADAM S

STANDARDY JAKOŚCIOWE. I. Parametry opakowań produkowanych w Firmie ADAM S FABRYKA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH Załącznik nr 1 STANDARDY JAKOŚCIOWE I. Parametry opakowań produkowanych w Firmie ADAM S 1. Odchyłka wymiarów Niezgodność wymiarów wewnętrznych odniesionych do wymiarów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo