Strategie w czasach kryzysu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie w czasach kryzysu"

Transkrypt

1

2 Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie projektami CERTYFIKAT PRINCE2 Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami MOBILNE ROZWIĄZANIA Komunikacja w firmie NIE WYSTARCZY MÓWIĆ PO POLSKU! Budowanie autorytetu RZĄDZIĆ CZY ZARZĄDZAĆ? Odpowiedzialny biznes DZIAŁAJ LOKALNIE MYŚL GLOBALNIE Kompleksowe zarządzanie jakością TO SIĘ CENI

3 Jak podnieść efektywność? Produktywność Metody poprawy produktywności Program poprawy produktywności Model ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie Cel szkoleń wyjaśnienie pojęcia i istoty produktywności zaznajomienie uczestników z metodami poprawy produktywności pokazanie zasadności tworzenia programów poprawy produktywności uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie CO ZYSKASZ? zdobędziesz umiejętność motywowania pracowników do efektywnej pracy zyskasz zdolność doboru właściwego stylu zarządzania do potrzeb firmy i konkretnej grupy pracowniczej poznasz czynniki wpływające na efektywność firmy oraz metody poprawy produktywności zdobędziesz umiejętność tworzenia skutecznych programów poprawy produktywności będziesz potrafił/a zbudować przewagęfirmy na mocno konkurencyjnym rynku 3

4 PRODUKTYWNOŚĆ Trener: Robert Dołowy Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania - Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach doradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej, współpracujący z innymi firmami (m.in. Menedżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: Komunikacja, Negocjacje Handlowe, Umiejętności menedżerskie, Podejmowanie decyzji i Techniki rozwiązywania problemów, Zarządzanie projektami, Techniki Sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. 4

5 PRODUKTYWNOŚĆ Program DZIEŃ 1 1. Rola i pozycja menedżera w firmie. Formalne i nieformalne podstawy władzy. Oczekiwania pracowników wobec menedżera. Podstawowe role i funkcje menedżera. Po co w ogóle firmom potrzebni są menedżerowie? 2. Podstawowe zadania menedżera w odniesieniu do pracowników. 3. Planowanie planowanie sprzedaży i kosztów w odniesieniu do działu jak i poszczególnych pracowników. Organizowanie organizowanie pracy pracowników. Motywowanie motywowanie, podtrzymywanie zaangażowania, wspieranie w trudnych momentach swoich pracowników. Kontrola osiąganie założonych wyników przy przestrzeganiu procedur i nieprzekraczaniu kosztów. 4. Być szefem czyli w jakli sposób kierować ludźmi Style kierowania preferowane przez różnych kierowników. Pojęcie zarządzania sytuacyjnego. 5

6 Diagnoza własnego stylu zarządzania. Ćwiczenia diagnozujące potrzeby pracowników na różnych poziomach rozwoju. DZIEŃ 2 1. Wyznaczanie zadań i obowiązków czyli jak zarządzać, aby zwiększać produktywność ludzi Sprawne wydawanie i egzekwowanie poleceń. Treść, czas i sposób wydawania poleceń służbowych. Jak formułować polecenie? Efektywne wydawanie poleceń. Delegowanie odpowiedzialności. 2. Przekazywanie informacji zwrotnych jak je formułować, aby korygowały niepożądane zachowania, a nie zabijały motywacji pracowników Metoda przekazywania informacji zwrotnych. Wygłaszanie krytyki czyli jak mówić pracownikom o błędach. Pochwały i komplementy niedoceniane narzędzie kierownika. Podsumowanie efektów indywidualnych uwypuklanie mocnych stron pracownika i wskazanie błędów wymagających korekty. 3. Zarządzanie sytuacyjne. Diagnoza zmiennych sytuacyjnych (poziomy rozwoju pracownika). Dostosowanie odpowiedniego stylu zarządzania do osoby i sytuacji. 6

7 DZIEŃ 3 1. Jak skutecznie motywować swoich pracowników? Od czego zacząć co motywuje moich podwładnych? Potrzeby i motywy działań ludzi. Hierarchia potrzeb ludzkich i sposoby ich realizowania. Rozpoznawanie wartości ważnych dla innych ludzi podstawą właściwego motywowania pracowników. Jak postrzegamy swoich pracowników? Menedżerowie i pracownicy o orientacji X i Y. Skuteczne pozafinansowe metody motywowania podwładnych. 2. Sztuka kierowania podległą grupą na poziomie operacyjnym. Zarządzanie przez zadania, cele, wyjątki jako skuteczna metoda działania na poziomie operacyjnym. Jak efektywnie delegować obowiązki? Jak mobilizować zaangażowanie pracowników? Wspólny cel siła jedności. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności pracownika. Konkretne cele i wymierne standardy. Przedstawianie wizji i wspólnego celu. 3. Delegowanie obowiązków. Komu i co delegować? Stopnie delegowania jako metoda dopasowania zadania do kompetencji podwładnego 7

8 Delegowanie odpowiedzialności. Czym się różni delegowanie od spychologii? DZIEŃ 4 1. Metody zarządzania w zależności od stopnia dojrzałości pracowników. Dla początkujących MBS (Management by Specifics) Zarządzanie przez Konkrety. Dla zaawansowanych MBO (Management by Objectives) Zarządzanie przez Cele. Dla ekspertów MBE (Management by Exceptions) Zarządzanie przez Wyjątki. 2. Jak uniknąć typowych błędów w zarządzaniu ludźmi? Efekt Pigmaliona jak Cię oceniam, taki jesteś. Syndrom odgłosu piły nikt mnie nie wyprzedzi. Syndrom A osobiście się tym zajmę. Lobbing wszyscy na jednego. 3. Budowanie wzorców postępowania z różnego rodzaju pracownikami. Osoby, co do których są stale zastrzeżenia. Wiecznie wzorowi. Osoby, które ciągle czują się pokrzywdzone. Osoby nieustannie niezadowolone. 4. Podsumowanie szkolenia. 8

9 METODY POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Trener: Aleksander Gillner Od 12 r. prowadzi działalność szkoleniową, szczególnie w zakresach: trening umiejętności kierowniczych, trening umiejętności sprzedażowych oraz zarządzanie projektami. Osobiście zaplanował, przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych i doradczych. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów szkoleniowych dofinansowywanych z funduszy Phare, EFS w województwach mazowieckim i śląskim. Od 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, coaching i doradztwo w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach - dla kadry menedżerskiej, przedstawicieli handlowych, szefów sprzedaży, kierowników zespołów projektowych, a także pracowników jednostek samorządowych. 9

10 METODY POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Program DZIEŃ Wprowadzenie: Gra: ludzie X/ludzie Y; analiza SWOT. Nasze kompetencje a produktywność: typologia. Nasze główne role życiowe i zawodowe a zasada Pareto. Z czego korzystam? moje zasoby. 2. Zarządzanie sobą w czasie. Co zwykle robimy: harmonogram dnia i tygodnia. Ocena czynności z harmonogramu wg Pareto. Propozycja amputacji czynności nieproduktywnych czyli jak się z tym czujemy 3. Profil osobowości. Dlaczego coś robimy i co nas motywuje? Typologia: ludzka różnorodność w motywacjach. Test: własny profil osobowości. Ćwiczenie: Okno Johari. Wzrost produktywności wynikający ze znajomości siebie i kolegów w zespole. Charakterystyka profili osobowości uczestników. Budowanie na własnych zaletach.

11 Strategia podniesienia produktywności przez poprawę współpracy z wybranym współpracownikiem. 4. Metoda Kaizen 5. Cykl Deminga. DZIEŃ 2 1. Cykl Deminga czyli jakie udoskonalenia wprowadzimy dzisiaj. 2. Komunikacja. Udrażnianie komunikacji wg schematu Jacobsona. Ćwiczenie z wycinanką i wnioski. Co tak naprawdę przekazujemy? Model v. Thuna. Ćwiczenie komunikatów do najbliższych współpracowników. Udzielanie i przyjmowanie krytyki. 3. Kaizen. Opis i historia metody Zastosowania Kaizen: 3 obszary i ćwiczenia: Małe sprytne pytania. Małe sprytne po-myślenia. Małe sprytne działania. Małe sprytne rozwiązania problemów. Małe sprytne nagrody. Małe sprytne momenty ignorowane przez innych. Wprowadzenie do zadania domowego: 11

12 DZIEŃ 3 Konsultingowe obserwacje samego siebie. Realizacja strategii poprawy produktywnej współpracy. Presja czasowa a macierz Eisenhowera. Scenariusze dla własnych kluczowych ról życiowych i zawodowych. 1. Dla kogo i po co warto mi być bardziej produktywnym? Co nam się udało wdrożyć i wyeksperymentować? Konsultingowe obserwacje samego siebie zarządzanie sobą w czasie. 2. Prezentacja i ocena przydatności metod zarządzania sobą w czasie. Co nam się udało wdrożyć i wyeksperymentować? Realizacja strategii poprawy produktywnej współpracy. Proste udoskonalanie komunikacji i współpracy z osobami o różnych typach temperamentu. Co nam się udało wdrożyć i wyeksperymentować? Scenariusze dla własnych kluczowych ról życiowych i zawodowych. Które z 6 małych strategii Kaizen zastosujemy na dobry początek? DZIEŃ 4 1. Przywództwo a produktywność zespołu. Cechy przywódcy sprzyjające produktywności i zespołu. 12

13 Nasze doświadczenia i lista cech &antycech. Uczymy się od innych fragment filmu Maximus. Co motywuje mnie do wzmacniania produktywności moich podopiecznych? Jak sobie radzić z własnym oporem? Kaizen Cechy uczestników pracy zespołowej. Nasze doświadczenia i lista cech &antycech. Uczymy się od innych fragment filmu Epoka lodowcowa. Co motywuje moich podopiecznych? Kaizen 1-6. Moje role w moim zespole: test Belblina. 3. Rozwiązywanie problemów. Metoda Burzy mózgów. Pareto Amputacja czynności nieproduktywnych. Publikacja zastosowań. 4. Podsumowanie szkolenia. 13

14 PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Trener: Piotr Tkaczyk Szkoleniowiec, konsultant, trener biznesu. Absolwent kierunków prawniczych w Polsce i Anglii (Uniwersytet Śląski, University of Sunderland oraz Northumbria University), specjalista z zakresu prawa międzynarodowego. Współzałożyciel firmy konsultingowo szkoleniowej Kancelaria Doradztwa Biznesowego Czechowicz & Tkaczyk. Dzięki wykształceniu i zdobytemu doświadczeniu doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Przeprowadził wiele szkoleń zarówno z tematyki biznesowej, jak i prawniczej. Wiedzę szkoleniową zdobywał między innymi za granicą podczas trzyletniej pracy dla międzynarodowej korporacji prawniczej Irwin Mitchell. Współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polski Instytut Innowacyjności. Ukończył kurs trenerski Rozviyak. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy. Specjalista i praktyk z zakresu zagadnień związanych z poprawą produktywności, podnoszeniem jakości, filozofii Kaizen oraz Lean Management. 14

15 PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Program DZIEŃ 1 1. Elementy wpływające na poprawę produktywności. Co to jest produktywność a co nią nie jest? Po co mierzyć produktywność? Czynniki wpływające na poprawę produktywności. Proces poprawy produktywności dyskusja moderowana. 2. Jak zmierzyć produktywność? Mierniki produktywności. Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, Key Volume Indicator). Rola wskaźników w monitorowaniu procesu. Możliwe trudności pojawiające się przy pomiarze produktywności case study. Metody wskaźnikowania produktywności. OFE (OverallEqupmentEffectiveness) obliczanie całkowitej efektywności parku maszynowego. SMED pomiar strat efektywności parku maszynowego podczas przezbrojeń i zmian asortymentu. 3. Cel plan zadanie kontrola. Czym charakteryzuje się wyznaczanie celów? Tworzymy cele typu SMART. Hierarchia celów z założeniami, wykrycie różnic i znalezienie ich różnic. 15

16 Zalety i wady wynikające z ZPC zarządzanie przez cele. Delegowanie i rozliczanie wyznaczanych celów. 4. Podstawy Kanban. Zamiana procesu z pchanego na ciągnięty. Analiza strat w logistyce wewnętrznej. Charakterystyka produkcji gniazdowej i potokowej. DZIEŃ 2 1. Świadomość kosztowa część 1. Czym jest świadomość kosztowa? zagadnienie omówione na przykładzie gry Hainemana (po grze dyskusja moderowana z uczestnikami). 2. Świadomość kosztowa część 2. Dlaczego nie widzimy strat? Jak nauczyć się patrzeć od nowa? paradygmaty. Wychodzenie poza ramy ćwiczenie. Rola paradygmatu w postrzeganiu rzeczywistości. Fotografia dnia co to jest i jak wykorzystać takie narzędzie ćwiczenie z grupą na przykładzie. 3. Jak przeprowadzić zmianę? Zarządzanie zmianą. Wprowadzenie zmiany. Skąd się bierze opór wobec zmiany? Dlaczego zmiana tak często się nie udaje? Rola osoby wprowadzającej zmianę. 16

17 4. Cykl Deminga. PDCA wyjaśnienie na podstawie casestudy. Pomysły racjonalizatorskie czyli dlaczego to nie działa. Realia polskich firm przykłady z przeprowadzonych działań. Usystematyzowanie najlepszych praktyk. DZIEŃ 3 1. Procesy składające się na produktywność. VSM (Value StreamMapping) czyli co każdy powinien o tym wiedzieć. Wartość, za którą klient zapłaci. Wartość, za którą klient nie zapłaci, ale konieczna jest w procesie wytworzenia. Czynności, które są stratą S. Omówienie narzędzia. Przykłady z polskich i europejskich firm produkcyjnych. Gra dla uczestników pełen stół wnioski, dyskusja moderowana. Poprawa ergonomii środowiska pracy ćwiczenia. 3. Diagram Ishikawy. Przedstawienie narzędzia do analizy wstępnej programu poprawy produktywności praktyczne zastosowanie. Analiza sytuacji problemowej z zastosowaniem diagramu Ishikawy. Definiowanie problemów metodą 5 why? omówienie metodyki i ćwiczenia. 17

18 Burza mózgów omówienie metodyki i ćwiczenia. 8 kroków rozwiązywania problemów case study i wnioski. DZIEŃ 4 1. Przedstawienie filozofii Kaizen. W jaki sposób filozofia Kaizen pomaga nam stworzyć program poprawy produktywności? Podstawowe założenia Kaizen. Dobre przykłady wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach. Gra symulacyjna. 2. Redukcja marnotrawstwa. Omówienie każdej z 7 strat MUDY oddzielnie przykłady z polskich firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sposoby identyfikacji strat. Metody szukania start. Efektywność w eliminacji strat. Przykłady dobrych praktyk benchmarking. 3. Optymalizacja procesów. Metodyka mapowania procesów. Mapa klient klient. Orientacja procesowa (BPO Business ProcessOrientation) omówienie koncepcji zarządzania pod kątem procesowym. Business Process Management filozofia zarządzania, koncepcja oparta na procesach biznesowych. 18

19 Pojęcie i rola reeinżynieringu procesów przykłady zmian z polskich i europejskich firm. Narzędzia do monitorowania procesu. Plan/raport, check lista. Generowanie i monitorowanie wyników. 4. Podsumowanie szkolenia. 19

20 MODEL CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Trener: Lucjan Paszkiewicz Partner/dyrektor zarządzający Capful Polska. Prawie 20 lat doświadczeń w pracy trenera i coacha. Od 6 lat doradca ds. zarządzania. Studiował teologię i filozofię (KUL w Lublinie). W latach kierował Społecznym LO w Bychawie k. Lublina. W latach dyrektor i członek zarządu w agencjach PR i reklamy. Specjalista i praktyk w takich obszarach, jak: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych oparte na planowaniu scenariuszowym. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów dla firm i organizacji. Zainteresowania: trendwatching, planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne. 20

21 MODEL CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Program DZIEŃ 1 1. Wprowadzenie: co to jest doskonalenie w przedsiębiorstwie a co nim nie jest? 2. Cykl Deminga PDCA plan do check act/pdsa plan do study act. 3. Prezentacja European Foundation for Quality Management (EFQM) wnioski i zastosowania praktyczne. 4. Elementy składowe EFQM: Przywództwo w jaki sposób zarząd i wszyscy kierownicy zachowują się i działają, aby inspirować i powodować zmiany kultury w kierunku nastawienia na jakość. Polityka i strategia czy polityka i strategia są formułowane, weryfikowane i udoskonalane zgodnie z koncepcją EFQM. Zarządzanie personelem w jaki sposób przedsiębiorstwo wyzwala pełny potencjał zatrudnianego personelu. Zasoby w jaki sposób zasoby finansowe, informacyjne, materiałowe oraz stosowane technologie są efektywnie wykorzystywane dla wspomagania realizacji polityki i strategii przedsiębiorstwa. Procesy jak krytyczne procesy są stosowane i kontrolowane w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa. Zadowolenie klientów jak klient ocenia jakość wyrobów i usług. 21

22 Zadowolenie pracowników jak pracownik ocenia korzyści płynące z zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz własny wkład w jego rozwój. Wpływ na otoczenie jakie są związki przedsiębiorstwa z lokalną społecznością oraz oddziaływanie na środowisko naturalne. Wyniki z działalności w jakim stopniu przedsiębiorstwo osiąga zaplanowane cele. 5. Macierz Doskonalenia Przedsiębiorstwa EFQM ćwiczenia. DZIEŃ 2 1. Wprowadzenie do Kaizen ciągłe doskonalenie procesów. Procesy Kaizen. Filozofia Kaizen. Pojęcie wartości dodanej i straty. 2. Modele doskonalenia na bazie Kaizen. 3. Model CIM (Continuous Improvement Management) Ciągłe Doskonalenie Przedsiębiorstwem. Procedury wdrożeniowe modelu. Metody tworzące model (ISO 9001:2001, Kaizen, TQM, KM, BPR, TG, TOC, MRP II, SMED, ERP, JIT, CIM). Praktyczne zastosowanie modelu CIM dla przedsiębiorstwa. Ramowy plan doskonalenia przedsiębiorstwa. Opracowanie modelu CIM dla przedsiębiorstwa. Metody oceny wyników wdrożenia modelu. 22

23 4. Modele Doskonalenia Procesów przykłady i narzędzia ćwiczenie: doskonalenie procesów wytwarzania. DZIEŃ 3 1. Wprowadzenie do Modelu Lean Manufacturing (LM). 2. Dobre praktyki Toyoty w zakresie LM. 3. Przykłady dobrych praktyk LM w Polsce w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Metody poszukiwania rozwiązań i udoskonaleń. Macierz Ishikawy. 5 x why? 5. Myślenie systemowe jako holistyczny model doskonalenia wprowadzenie, narzędzia. 6. Analiza systemowa prowadząca do przełomowych rozwiązań problemów ćwiczenie: budowanie diagramów sprzężeń zwrotnych. DZIEŃ 4 1. Zarządzanie zmianą jako podstawa ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw. 2. Proces zarządzania zmianą krzywa emocji i wydajności zespołu. 3. Model zarządzania zmianą Scheina-Lewina: rozmrożenie, zmiana, zamrożenie. 4. Analiza pola sił w procesie zmian ćwiczenie: opracowanie analizy pola sił. 5. Diagnoza stylu zachowań w procesie zmian test Zachowanie w Procesie Zmian. 6. Jak radzić sobie z oporem w procesie zmian? praktyczne wskazówki. 23

24 24 7. Lider w procesie zmian analiza filmów: Gladiator i Epoka lodowcowa. 8. Usystematyzowanie standaryzacja najlepszych modeli doskonalenia mapa modeli doskonalenia. 9. Podsumowanie szkolenia.

25 Dobrze zarządzać sobą i czasem Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie przez cele podstawą rozwoju kompetencji menadżerskich Cel szkolenia zaznajomienie uczestników z nowoczesnymi metodami organizacji pracy podnoszącymi tempo i efektywność podjętych działań nabycie umiejętności efektywnego zarządzania sobą na poziomie strategicznym (zarządzanie przez cele) oraz operacyjnym (zwiększanie efektywności w pracy codziennej). CO ZYSKASZ? 9 9 zdobędziesz umiejętność korzystania ze sprawdzonych technik planowania i gospodarowania czasem 9 9 zdolność planowania pracy na poziomie strategicznym (zarządzanie przez cele) oraz operacyjnym (krótkoterminowym) Metoda Kartezjusza 9 9 dowiesz się, jak ekonomicznie planować zajęcia i zadania oraz wyznaczać konkretne cele Reguła Pareto, Analiza ABC 9 9 nauczysz się gospodarować czasem w taki sposób, aby maksymalnie go wykorzystać nie odkładając niczego na później 25

26 ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE PODSTAWĄ ROZWOJU KOMPETENCJI MENADŻERSKICH Trener: Robert Dołowy Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania - Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach dradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej, współpracujący z innymi firmami (m.in. Menedżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: Komunikacja, Negocjacje Handlowe, Umiejętności menedżerskie, Podejmowanie decyzji i Techniki rozwiązywania problemów, Zarządzanie projektami, Techniki Sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. 26

27 ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE PODSTAWĄ ROZWOJU KOMPETENCJI MENADŻERSKICH Program DZIEŃ 1 1. Świadomość istnienia czasu. Priorytety, czyli wartości organizujące nasz czas. Ocena własnych umiejętności zarządzania czasem. 2. Planowanie a życie osobiste zacznij praktykę planowania od przybliżenia się do swoich marzeń. Czy masz wizję swojej przyszłości? Formułowanie planów na przyszłość. Wytycz sobie cele, abyś wiedział, kiedy i gdzie masz zamiar dojść. 3. Podstawy zarządzania sobą w czasie. Zarządzanie strategiczne jak planować swoje życie. Zarządzanie operacyjne jak planować pracę i projekty. Zarządzanie codzienne jak być efektywnym na co dzień. Zarządzanie biurem jak organizować narzędzia biurowe. 4. Praktyczne metody planowania i użytkowania czasu w życiu zawodowym. Czy wszystko można zaplanować? 27

28 Elastyczność w planowaniu. Planowanie strategiczne. Plany operacyjne: harmonogramy działań, procedury operacyjne. Metoda Kartezjusza jak praktycznie zaplanować pracę, zarządzać projektem. O czym jeszcze warto pamiętać? zasada Pareto. 5. Zarządzanie przez cele (Management By Objectifs MBO). Czym jest zarządzanie przez cele? Zasady i kluczowe czynniki MBO. Ustalenia z Zarządem i z podwładnymi. Dlaczego MBO się nie udaje? Gdzie i kiedy stosować MBO? DZIEŃ Jak efektywnie ustalać cele? Metoda SMART Jak efektywnie ustalać cele z podwładnymi? Jak cel wpływa na zaangażowanie pracowników? Wspólny cel - siła jedności. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności pracownika. Konkretne cele i wymierne standardy. Przedstawianie wizji i wspólnego celu. O TRENERZE 2. Metody zarządzania w zależności od stopnia dojrzałości pracowników. Dla Początkujących MBS (Management by Specifics) Zarządzanie przez Konkrety.

29 Dla Zaawansowanych MBO (Management by Objectives) Zarządzanie przez Cele. Dla Ekspertów MBE (Management by Exceptions) Zarządzanie przez Wyjątki. 3. Realizacja zadań zawodowych zarządzanie czasem na co dzień. Analiza własnej efektywności. Wykorzystywanie karty zadań. Jak wyznaczać priorytety? sprawy pilne i ważne analiza ABC. Plan miesięczny, tygodniowy i dzienny. Podstawowe zasady efektywnej organizacji czasu. Planowanie rezerwy czasowej na realizację zadań nieprzewidzianych w planie. Planowanie zadań w kontekście własnej efektywności i dyspozycji fizjologicznej Krzywa wydajności. Krzywa zakłóceń. Wyznaczanie przerw w trakcie realizacji zadania. Dopasowanie własnego rytmu do wagi zadań (analizy ABC). Organizacja własnego miejsca pracy Organizacja biurka: poczta wchodząca-wychodząca, organizer, kartoteka podręczna, archiwum. Organizacja poczty mailowej. Delegowanie zadań innym 4. Sposoby zwiększenia dostępnego czasu Pożeracze czasu i jak je eliminować. Dlaczego papiery, maile, telefony, goście zabierają mi dużą część czasu w pracy i jak tego uniknąć? Komasowanie czasu praca nad większymi projektami. Jak zorganizować sobie dłuższe odcinki nieprzerwanej pracy potrzebne przy skomplikowanych projektach? Godzina spokoju pomysł na załatwienie wielu spraw w krótkim czasie. 29

30 Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą i relacjami pracowniczymi w procesie zwiększania efektywności Cel szkolenia pogłębienie i zrozumienie roli wiedzy w kształtowaniu wartości firmy zwiększenie umiejętności zarządzania wiedzą w firmie doskonalenie jakości zarządzania oraz systemów organizacyjnych wspomagających zarządzanie wiedzą CO ZYSKASZ? świadomość, że wiedza jest w dzisiejszych czasach kluczowym dobrem w biznesie zrozumiesz własną rolę w budowaniu przewagi firmy na rynku poprzez zarządzanie wiedzą poznasz kierunki przepływu wiedzy w firmie oraz pomiędzy firmą a otoczeniem zdobędziesz umiejętność stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania, wzmacniających społeczny i organizacyjny kapitał wiedzy 30

31 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I RELACJAMI PRACOWNICZYMI W PROCESIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI Trener: Lucjan Paszkiewicz Partner/dyrektor zarządzający Capful Polska. Prawie 20 lat doświadczeń w pracy trenera i coacha. Od 6 lat doradca ds. zarządzania. Studiował teologię i filozofię (KUL w Lublinie). W latach kierował Społecznym LO w Bychawie k. Lublina. W latach dyrektor i członek zarządu w agencjach PR i reklamy. Specjalista i praktyk w takich obszarach, jak: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych oparte na planowaniu scenariuszowym. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów dla firm i organizacji. Zainteresowania: trendwatching, planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne. 31

32 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I RELACJAMI PRACOWNICZYMI W PROCESIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI Program DZIEŃ 1 1. Wprowadzenie: definicja wiedzy oraz jej typologia. Związki między wiedzą, umiejętnościami i postawami model kompetencji. 2. Kluczowe Czynniki Sukcesu w biznesie układanie list rankingowych. 3. Gra Piankowe wyzwania wnioski i zastosowania praktyczne. 4. Dlaczego wiedza w biznesie jest dzisiaj kluczowa? Która wiedza tworzy wartość poprzez zwiększanie efektywności firmy? Obszary wiedzy w firmie ćwiczenie: lokalizowanie wiedzy w mojej firmie test Poziom Zarządzania Wiedzą w organizacji. 5. Analiza przypadków 3 przykłady małych i średnich firm, które odniosły sukces rynkowy. Czy można uczyć się na czyichś przykładach benchmarking, benchlearning? 6. Klasyfikacja wiedzy koniecznej do prowadzenia biznesu i źródła jej pozyskiwania ćwiczenie: tworzenie drzewa wartości firmy. 7. Jak w praktyce rozwinąć firmę opartą na wiedzy? Konstruowanie procesu w 6 krokach (L. Edvinsson) Sporządzanie bilansu wiedzy posiadanej, koniecznej do pozyskania. Praktyczne metody lokalizowania, generowania i rozwijania wiedzy. 32

33 Praktyczne metody kodyfikowania i koordynowania przepływów wiedzy. 9 kierunków transferu i maksymalnego wykorzystania wiedzy w firmie. Metody zachowywania wiedzy w firmie i jej modyfikowania przez doświadczenia firmy: co zrobić, aby Twoja firma wyciągała wnioski z własnych i cudzych doświadczeń? Wartościowanie wiedzy przepływającej przez firmę. DZIEŃ 2 1. Jak budować kulturę dzielenia się wiedzą w firmie? Opis i analiza przypadku wnioski do zastosowania. 2. Definiowanie luki wiedzy w firmie i metody jej równoważenia ocena. 3. Cykl Kolba uczenie się ludzi dorosłych. Co możemy natychmiast zastosować? O TRENERZE 4. Czynniki sprzyjające uczeniu się pracowników. Jak w praktyce zarządzać kapitałem intelektualnym firmy? 5. Klasyczne systemy zarządzania wiedzą: Japonia, Finlandia, USA, Polska. 6. Procesy i procedury zarządzania wiedzą (ZW) ćwiczenie: tworzenie własnego procesu ZW. 7. Praktyczne metody, techniki i narzędzia ZW: biblioteki, bazy danych, mapy myśli, broker wiedzy, software, szkolenia, zbiory dobrych praktyk itp. DZIEŃ 3 1. Rola menedżera w zarządzaniu wiedzą. Menedżer jako osoba wspomagająca pozyskiwanie wiedzy. Menedżer jako osoba wspierająca przetwarzanie wiedzy. 33

34 Menedżer jako osoba wzmacniająca rozpowszechnianie wiedzy. Menedżer jako audytor wiedzy. 2. Mapa relacji pracowniczych mapa myśli. 3. Relacje pracownicze w procesach. Rekrutacja, mentoring, delegowanie, kontrola, coaching, motywowanie, szkolenie, zwalnianie odgrywanie ról przez uczestników, test ról zespołowych Belblina. 4. Architektura organizacji opartej na wiedzy ćwiczenie: opracowanie ramowej strategii ZW w firmie opartej na kulturze dzielenia się wiedzą; Lista Najbliższych Działań. 5. Bariery w zarządzaniu wiedzą i relacjami pracowniczymi praktyczne wskazówki, jak im przeciwdziałać; listy kontrolne. 6. Podsumowanie szkolenia. 34

35 Zarządzanie zmianą Zarządzanie zmianą zmiana jako projekt Cel szkolenia wyjaśnienie istoty zmiany poznanie metod radzenia sobie ze zmianą CO ZYSKASZ? wiedzę o tym, jak przygotować siebie i pracowników do zmian w firmie zdolność planowania zmian umiejętność szacowania korzyści i kosztów związanych z wprowadzeniem zmian umiejętność współpracy i korzystania z doświadczenia innych w sytuacji dynamicznych zmian w otoczeniu firmy 35

36 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Trener: Piotr Pinoczek Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations oraz magisterskich Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 13 lat w firmach różnej branży. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami doradczymi, przede wszystkim realizując projekty konsultingowe. Od 10 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Certyfikowany Project i Programme Manager. Specjalista w zakresie SixSigma. Ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą i miękkich aspektów kierowania projektami. Jako trener realizuje szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie). 36

37 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Trener: Richard Smith Absolwent studiów ekonomicznych oraz uzupełniających studiów w zakresie zarządzania personelem. Doświadczony i ceniony trener biznesu i facylitator, z doświadczeniem w zakresie planowania procesów rozwoju personelu w przedsiębiorstwach zawsze patrzy z praktycznego punktu widzenia na rozwój zespołów. Pracował dla instytucji finansowych, firm motoryzacyjnych, koncernów farmaceutycznych i uczelni wyższych. Jako trener zajmuje się szkoleniami w zakresie przywództwa, zarządzania zmianą, kwestii kulturowych, budowania zespołów. 37

38 Zarządzanie zmianą Program 1. Zmiana Jednostki. 2. Zmiana w Zespole. 3. Zmiana w Organizacji. 4. Zmiana a Przywództwo. Podczas szkolenia stosowane są następujące metody: wykłady trenera dyskusje pomiędzy trenerem a uczestnikami quizy dyskusje w grupach ćwiczenia indywidualne egzaminy testowe (rozwiązywane indywidualnie). 38

39 Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 Cel szkolenia zaznajomienie uczestników z metodyką PRINCE2 na poziomie umożliwiającym pracę w projekcie przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation ze znajomości pryncypiów, tematów, procesów i możliwości dostosowywania metodyki CO ZYSKASZ? umiejętność posługiwania się uniwersalnym językiem stosowanym w komunikacji pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w wypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyka w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania angażowanie wyższego kierownictwa firmy/organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu określone z góry i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą) eliminację niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem 39

40 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Trener: Piotr Pinoczek Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations oraz magisterskich Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 13 lat w firmach różnej branży. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami doradczymi, przede wszystkim realizując projekty konsultingowe. Od 10 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Certyfikowany Project i Programme Manager. Specjalista w zakresie SixSigma. Ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą i miękkich aspektów kierowania projektami. Jako trener realizuje szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie). 40

41 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Trener: Robert Maślanek Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami, realizując projekty wdrożeniowe i konsultingowe. Przez 20 lat zarządzał projektami w firmach IT i Call Center, jak również w branży bankowej, mediowej i na rynku nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe z pracy na Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany Project Manager, akredytowany trener metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Specjalista w zakresie szkoleń opartych na kompendium wiedzy PMBOK Guide i standardzie IPMA. Pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach w okresie łącznym co najmniej 15 lat. Certyfikaty, dyplomy i tytuły: Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej PRINCE2 Approved Trainer PRINCE2 Practitioner IPMA level D 41

42 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Trener: Krzysztof Kazimierz Walczak Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Praca magisterska z zakresu zarządzania projektami była wtedy nowatorskim zagadnieniem w Polsce. Doświadczenie zawodowe związane z projektami zdobywał już w organizacjach studenckich, z czasem został Przewodniczącym Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju. Rozwój zawodowy od początku silnie związany z prowadzeniem projektów, rozpoczął w ING Banku Śląskim w projekcie Rok 2000, szlifując następnie swoje doświadczenie kierownika projektów w ogólnopolskich firmach informatycznych. Praktykę zawodową łączy z podbudową teoretyczną, zgłębiając tajniki różnych metodyk prowadzenia projektów, poczynając od konwencjonalnych - PMI, PRINCE2 (Certyfikaty PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, Approved Trainer by APM Group), aż po mniej znane (TenStep) i adaptacyjne (rodzina metodyk Agile). W czasie szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na praktyczne wykorzystanie wiedzy i standardów prowadzenia projektów, nawiązując bezpośredni kontakt ze słuchaczami, prowadząc dyskusje i wspólnie szukając rozwiązań problemów. Firmy, dla których realizował największe projekty szkoleniowe to: PlayMobile, Polska Telefonia Cyfrowa, Telekomunikacja Polska, BZWBK, ING Bank, SKOK Stefczyka, BRE Bank, Żagiel, Volvo, Zelmer, Shell, IMB, CRMedia, Unilever, Sygnity, Carlsberg, Simens, Organica, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Łódź, Urząd Miasta Poznań i wiele innych. 42

43 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM METODYKI PRINCE2 Program DZIEŃ 1 1. Wprowadzenie do kursu. 2. Wprowadzenie do PRINCE2. Przegląd PRINCE2. 3. Proces Przygotowanie Projektu (PP). 4. Uzasadnienie Biznesowe. 5. Organizacja. 6. Zlecenie zadania na wieczór. DZIEŃ 2 1. Podsumowanie pracy wieczornej i omówienie wątpliwości związanych z przykładowym egzaminem Foundation nr Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS). 3. Proces Inicjowanie Projektu (IP). 4. Plany. 43

44 5. Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE). 6. Proces Sterowanie Etapem (SE) cz.1 (działania rutynowe). 7. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD). 8. Zlecenie zadania na wieczór. DZIEŃ 3 1. Podsumowanie pracy wieczornej i omówienie wątpliwości związanych z przykładowym egzaminem Foundation nr Jakość. 3. Zmiana. 4. Proces Sterowanie Etapem (SE) cz.2 (obsługa zagadnień). 5. Postępy. 6. Ryzyko. 7. Proces Zamykanie Projektu (ZP). 8. Zakończenie szkolenia. 9. Egzamin PRINCE2 Foundation. 44

45 Komputerowe wspomaganiezarządzania projektami Komputerowe wspomaganie planowania i zarządzania projektami P2ware Planner Cel szkolenia podniesienie kompetencji uczestników w zakresie planowania i realizacji złożonych zadań (projektów) przekazanie umiejętności efektywnego ustawiania zadań, zgodnie z hierarchią ich ważności tak aby projekt zakończyć sukcesem i w odpowiednim czasie uświadomienie uczestnikom potrzeby korzystania z programów komputerowych (np. Excel lub P2ware Planner) CO ZYSKASZ? 9 9 poznasz metody zarządzania projektami, które będą pomocne w eliminowaniu zbędnych działań 9 9 nauczysz się skuteczniej i łatwiej osiągać cele 9 9 poznasz przykładowy program do zarządzania projektami (P2ware), który ułatwi hierarchizowanie celów (produktów), porządkowanie działań w czasie, panowanie nad zespołem i komunikacją 45

46 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI P2WARE PLANNER Trener: Aleksander Gillner Od 12 r. prowadzi działalność szkoleniową, szczególnie w zakresach: trening umiejętności kierowniczych, trening umiejętności sprzedażowych oraz zarządzanie projektami. Osobiście zaplanował, przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych i doradczych. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów szkoleniowych dofinansowywanych z funduszy Phare, EFS w województwach mazowieckim i śląskim. Od 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, coaching i doradztwo w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach - dla kadry menedżerskiej, przedstawicieli handlowych, szefów sprzedaży, kierowników zespołów projektowych, a także pracowników jednostek samorządowych. 46

47 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI P2WARE PLANNER Program DZIEŃ 1 1. Kontekst i podstawy metodyki Zarządzania Projektami (ZP). Podstawowe pojęcia i korzyści z posługiwania się metodyką ZP. Projekt w kontekście od pomysłu do produktu. Cykl życia projektu. P2ware jako przykładowe narzędzie do komputerowego wspomagania ZP. 2. Inicjacja i planowanie projektu. Cel projektu (Operacyjny i biznesowy; A co podlega odbiorowi!). Interesariusze. Rola i odpowiedzialność PMa i Sponsora. Karta projektu (w P2ware Planner). Projekt a inne struktury w organizacji. Ćwiczenie tworzenie karty projektu. 3. Harmonogramowanie z pomocą P2ware Planner. Określanie i szacowanie czasu trwania działań. Ćwiczenia na wykresie Gantta/Adamieckiego. 47

48 Ścieżka krytyczna. Metody skracania harmonogramu. Projekt a inne struktury w organizacji. Planowanie kosztów. Zarządzanie ryzykiem. Ćwiczenie - dynamiczne podsumowanie kluczowych treści dnia pierwszego DZIEŃ 2 1. Rozwinięcie metodyki Zarządzania Projektami (ZP). Test. Powtórzenie i utrwalenie kluczowych treści dnia pierwszego ZP. 2. Planowanie zakresu projektu (na P2ware Planner). Planowanie produktów. Struktura podziału prac (produktów). Zależności między zadaniami. Diagram sieciowy w P2ware Planner. Wybrane możliwości wykorzystania P2ware Planner podczas planowania zakresu. 3. Ćwiczenie projektowe. 4. Zasoby i planowanie ich wykorzystywania (na P2ware Planner). Rodzaje i charakterystyki zasobów. Przypisanie zasobów do działań. Możliwości P2ware Planner w zarządzaniu zasobami. 48

49 5. Monitorowanie projektu z pomocą P2ware Planner. Plan bazowy. Grupy zadań. Sprawdzanie jakości. Tworzenie raportów. P2ware Planner i jego różne możliwości. 6. Zamykanie projektu. Co podlega odbiorowi? Raporty i podsumowanie. Wnioski uczenie się, archiwizowanie doświadczeń. 7. Podsumowanie szkolenia. 49

50 Komunikacja w firmie Komunikacja społeczna Cel szkolenia uświadomienie uczestnikom znaczenia efektywnej komunikacji w firmie i potrzeby doskonalenia tej umiejętności poznanie zasad efektywnej komunikacji nabycie umiejętności posługiwania się prawidłowymi zasadami komunikowania w zarządzaniu, pracy zespołowej, wystąpieniach publicznych, itp. CO ZYSKASZ? udoskonalisz własny styl komunikacji zdobędziesz umiejętność pracy w grupie, zdolność przemawiania i przekonywania większej grupy osób do swoich poglądów poznasz bariery w komunikacji społecznej nabędziesz umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji będziesz potrafił/a dobrać formę i treść komunikatu do indywidualnych oczekiwań odbiorcy poprawisz relacje interpersonalne 50

51 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Trener: Robert Dołowy Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania - Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach doradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej, współpracujący z innymi firmami (m.in. Menedżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: Komunikacja, Negocjacje Handlowe, Umiejętności menedżerskie, Podejmowanie decyzji i Techniki rozwiązywania problemów, Zarządzanie projektami, Techniki Sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. 51

52 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Program DZIEŃ Wprowadzenie w problematykę komunikowania się, czyli co o komunikowaniu się warto wiedzieć w każdej sytuacji. Podstawowy model komunikacji międzyludzkiej i wynikające z niego prawidłowości. Przebieg procesu komunikowania się. Bariery komunikacyjne. 2. Podstawy komunikacji społecznej. Komunikacja interpersonalna jak dogadać się z drugim człowiekiem. Komunikacja grupowa jak porozumieć się i ustalić konsensus w grupie. Komunikacja publiczna jak przeprowadzić przekonującą prezentację publiczną. Komunikacja masowa jak komunikować się z tłumem. 3. Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała. Gesty. Mimika. Głos. Postawa ciała i sposób poruszania się. Zachowania mimowolne i świadome.

53 Inne źródła komunikatów niewerbalnych: kontekst sytuacyjny, specyficzne rekwizyty. Efekt Hallo wykorzystanie Efektu Pierwszego Wrażenia. Znaczenie kontaktu wzrokowego. Zarządzanie dystansem psychologicznym. Aranżacja przestrzeni. Interpretacja sygnałów niewerbalnych. 4. Komunikacja werbalna. Sposób formułowania komunikatów: używanie specyficznego języka, zdania krótkie czy długie, tempo mówienia. Dlaczego te same słowa mogą mieć różne znaczenie? Argumentowanie znaczenie właściwego zrozumienia motywów nadawcy. DZIEŃ 2 1. Co sprawia w procesie komunikacji, że przynosi on właściwe rezultaty? Umiejętność dopasowania się do sposobu komunikowania się rozmówcy. Autodiagnoza własnego stylu społecznego co muszę wiedzieć o swoim stylu, aby elastycznie komunikować się z innymi. Rozpoznawanie i dopasowywanie się do stylów społecznych rozmówców. 2. Sprzężenie zwrotne w komunikowaniu się. Umiejętne zadawanie pytań pytania zamknięte i otwarte. Zastosowanie poszczególnych rodzajów pytań Metoda Lejka. Podtrzymywanie kontaktu. 53

54 3. Umiejętność słuchania. Sygnały potwierdzające odbiór. Nastawienie na zrozumienie przyjmowanie perspektywy drugiej strony tzw. empatia. Tworzenie atmosfery sprzyjającej otwartości. 4. Podsumowanie autodiagnoza zdolności komunikowania się. Określenie własnych mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się. Ustalenie obszarów problemowych i metod ich doskonalenia. 5. Podsumowanie szkolenia. 54

55 Budowanie autorytetu Trening budowania autorytetu i kształtowania rozwoju postaw wspierających osiąganie sukcesu Cel szkolenia uświadomienie uczestnikom potrzeby budowania autorytetu i jego znaczenia dla osiągnięcia sukcesu pogłębienie umiejętności analizowania ludzkich zachowań w kontaktach biznesowych i interpersonalnych nabycie umiejętności nawiązywani i utrzymywania biznesowych relacji CO ZYSKASZ? poznasz mechanizmy skutecznego działania dowiesz się kiedy lepiej rządzić a kiedy zarządzać, aby osiągnąć założone cele poznasz i przećwiczysz elementy skutecznej komunikacji, narzędzia retoryki oraz techniki autoprezentacji nauczysz się rozpoznawać próby manipulacji w celu efektywnej obrony zdobędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego budowania autorytetu w grupie 55

56 TRENING BUDOWANIA AUTORYTETU I KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU POSTAW WSPIERAJĄCYCH OSIĄGANIE SUKCESU Trener: Michał Lewandowski Członek Zarządu polskiej części międzynarodowego projektu społecznościowo-edukacyjnego ClassedIn. Ekspert w dziedzinie przywództwa i kompetencji społecznych, trener biznesu, terapeuta, coach. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył program edukacji psychologicznej w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Wykładowca i trener Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi warsztaty dla sędziów i prokuratorów. Sprawował też nadzór merytoryczny nad szkoleniami e-learningowymi. Karierę szkoleniową rozpoczynał jako konsultant i trener firmy Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting. W latach trener Akademii Zarządzania największego ogólnopolskiego projektu szkoleniowego finansowanego z UE, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Profesję Consulting. Prowadzi procesy asessment centre, oceny 360, moderuje sesje kreatywne. Prowadzi warsztaty dla szkół w ramach kampanii Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży. Pracował między innymi dla firm: Orange, Siemens, Phillips Lighting, Euro-AGD, Grupa Żywiec. 56

57 TRENING BUDOWANIA AUTORYTETU I KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU POSTAW WSPIERAJĄCYCH OSIĄGANIE SUKCESU Program DZIEŃ 1 1. Kluczowe wymiary budowania autorytetu i postaw wspierających osiąganie sukcesu. Autorytet osobisty a autorytet wynikający z roli. Wymiary autorytetu osobistego. Własne przekonania jako baza do budowania autorytetu osobistego i osiągania sukcesu. Spójność poziom osobisty (wiem, kim jestem, co jest dla mnie ważne i do czego dążę). Otwartość poziom interpersonalny (rozumiem was i jesteście dla mnie ważni). Kompetencje poziom działania (nie jestem najlepszy na świecie, ale nie ma lepszego ode mnie). Rzetelność poziom rezultatów (można na mnie polegać). Wymiary autorytetu osobistego a osiąganie sukcesu. 2. Przekonania wspierające osiąganie sukcesu. Skąd się biorą nasze przekonania? Wpływ przekonań na nasze działanie i ich efekty. Przekonania wspierające. Przekonania blokujące. 57

58 Moje przekonania na temat siebie i świata. 3. Budowanie spójności osobistej. Wartości, misja i wizja w perspektywie osobistej. Wartości jako osobisty kompas. Co jest dla mnie najważniejsze definiowanie osobistych wartości. Motywacyjna rola poczucia sensu i celu. Budowanie własnej misji osobistej. Dążenie vs unikanie cele pozytywne i negatywne. Określanie własnych celów pozytywnych. DZIEŃ 2 1. Relacje interpersonalne wspierające osiąganie sukcesu. Budowanie wzajemnego zrozumienia. Intencja od tego wszystko się zaczyna. Zrozum, by zostać zrozumianym. Rola słuchania. Słuchać a usłyszeć. Poziomy słuchania. Zainteresowanie, zrozumienie, empatia. Określanie oczekiwań. Przekazywanie informacji zwrotnych bieżących, 58

59 podsumowujących, rozwojowych. 2. Wykorzystywanie swojego potencjału w drodze do sukcesu. Wiedza, umiejętności a talenty. Talenty w dążeniu do celu. Talenty w myśleniu. Talenty w stosunkach z innymi. Mapa moich talentów. 3. Wyniki mają znaczenie. Poczucie własnej skuteczności. Sztuka autopromocji, czyli komunikowanie skuteczności. Rola etyki w budowaniu autorytetu i sukcesu. Wymiary rozwoju moralnego. Lojalność, czyli jak utrzymywać długotrwałe relacje. Odpowiedzialność i jej rola we współczesnym świecie. 4. Podsumowanie treningu mój plan działań. 59

60 Odpowiedzialny biznes Etyka, wizerunek, zaufanie fundament społecznej odpowiedzialności biznesu Cel szkolenia uświadomienie uczestnikom roli etyki w biznesie i znaczenia odpowiedzialnego biznesu dla budowania przewagi konkurencyjnej organizacji przekazanie wiedzy na temat narzędzi budowania organizacji opartej na wartościach pokazanie możliwości wykorzystania koncepcji odpowiedzialnego biznesu w strategiach firmy CO ZYSKASZ? 9 9 zdobędziesz umiejętność budowania wizerunku firmy przyjaznej otoczeniu 9 9 będziesz potrafił/a samodzielnie stworzyć kodeks etyczny firmy 9 9 poznasz dobre praktyki ułatwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z szeroko pojętym otoczeniem (od pracowników firmy, kontrahentów po instytucje) 60

61 ETYKA, WIZERUNEK, ZAUFANIE FUNDAMENT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Trener: Michał Lewandowski Członek Zarządu polskiej części międzynarodowego projektu społecznościowo-edukacyjnego ClassedIn. Ekspert w dziedzinie przywództwa i kompetencji społecznych, trener biznesu, terapeuta, coach. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył program edukacji psychologicznej w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Wykładowca i trener Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi warsztaty dla sędziów i prokuratorów. Sprawował też nadzór merytoryczny nad szkoleniami e-learningowymi. Karierę szkoleniową rozpoczynał jako konsultant i trener firmy Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting. W latach trener Akademii Zarządzania największego ogólnopolskiego projektu szkoleniowego finansowanego z UE, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Profesję Consulting. Prowadzi procesy asessment centre, oceny 360, moderuje sesje kreatywne. Prowadzi warsztaty dla szkół w ramach kampanii Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży. Pracował między innymi dla firm: Orange, Siemens, Phillips Lighting, Euro-AGD, Grupa Żywiec. 61

62 ETYKA, WIZERUNEK, ZAUFANIE FUNDAMENT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Program DZIEŃ 1 1. Etyka i moralność wprowadzenie. Co to jest wartość, etyka, norma, moralność usystematyzowanie pojęć i znalezienie wspólnego obszaru zrozumienia. Rozwój moralny człowieka i organizacji. 2. Czy odpowiedzialność biznesu się opłaca? etyka w praktyce organizacyjnej. Rola zaufania w biznesie. Podatki od niskiego zaufania. Benefity z wysokiego zaufania. Wymiary zaufania. Dobre praktyki. 3. Organizacja oparta na wartościach fundamentem społecznej odpowiedzialności biznesu. Misja, wizja, wartości podstawy zarządzania przez wartości. Dylematy etyczne w praktyce biznesowej i ich rozwiązywanie. Przywództwo oparte na szczerości. Sens budowania organizacji opartej na szczerości. 62

63 Zasady budowania szczerej organizacji. Dobre praktyki. Budowanie misji organizacji. 4. Kodeks etyczny. Po co organizacji kodeks etyczny? Na czym oprzeć kodeks etyczny? Wdrażanie wartości w organizacji. Dobre praktyki analiza przykładów. Tworzenie kodeksu etycznego dla swojej organizacji. DZIEŃ 2 1. Strategiczne CSR w organizacji. Definicja i obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejsce społecznej odpowiedzialności w organizacji. CSR a public relations. CSR a employee branding. Korzyści ze strategicznego CSR dla organizacji. 2. Strategii CSR w organizacji. Analiza stanu obecnego organizacji. Budowanie strategii CSR. Działania wdrożeniowe i komunikacyjne. Raportowanie z osiągnięcia działań CSR. 63

64 Przykłady. O TRENERZE 3. Wolontariat pracowniczy. Korzyści w wolontariatu pracowniczego. Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego. Budowanie programu wolontariatu. Ewaluacja programu wolontariatu. Dobre praktyki. 4. Podsumowanie szkolenia plan działania. 64

65 Kompleksowe zarządzanie jakością Kompleksowe zarządzanie jakością modelowanie procesów Cel szkolenia zobrazowanie istoty zarządzania jakością podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z poprawą zarządzania jakością CO ZYSKASZ? poznasz filozofię Kompleksowego Zarządzania Jakością (Total Quality Management TQM ) nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia procedur zapewniających jakość w przedsiębiorstwie i uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 zdobędziesz umiejętność stosowania instrumentów TQM w praktyce poznasz możliwości usprawnienia zarządzanie firmą i poprawy efektów jej działania zyskasz zdolność szybszego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz efektywnego planowania dowiesz się, jak poprawić konkurencyjność firmy w otoczeniu 65

66 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Trener: Piotr Tkaczyk Szkoleniowiec, konsultant, trener biznesu. Absolwent kierunków prawniczych w Polsce i Anglii (Uniwersytet Śląski, University of Sunderland oraz Northumbria University), specjalista z zakresu prawa międzynarodowego. Współzałożyciel firmy konsultingowo szkoleniowej Kancelaria Doradztwa Biznesowego Czechowicz & Tkaczyk. Dzięki wykształceniu i zdobytemu doświadczeniu doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Przeprowadził wiele szkoleń zarówno z tematyki biznesowej, jak i prawniczej. Wiedzę szkoleniową zdobywał między innymi za granicą podczas trzyletniej pracy dla międzynarodowej korporacji prawniczej Irwin Mitchell. Współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polski Instytut Innowacyjności. Ukończył kurs trenerski Rozviyak. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy. Specjalista i praktyk z zakresu zagadnień związanych z poprawą produktywności, podnoszeniem jakości, filozofii Kaizen oraz Lean Management. 66

67 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Program DZIEŃ 1 1. TQM (Total Quality Management) Co to jest jakość? Filozofia TQM. Ewolucja norm jakości gra symulacyjna. 2. Jak zmierzyć jakość? Mierniki jakości. Możliwe trudności pojawiające się przy pomiarze jakości case study. 3. Co to jest doktryna jakości? Model zarządzania jakością Edwarda Deminga. Jak usterki, wady wpływają na proces wytworzenia? 4. Nie czekaj na idealne rozwiązanie metoda kolejnych przybliżeń. DZIEŃ 2 1. Zasada ciągłego doskonalenia Kaizen. Przedstawienie założeń. 67

68 Co to jest zarządzanie procesowe? Jak zdefiniować i wyróżnić procesy zachodzące w każdej organizacji? Podstawy Lean Management w kontekście odchudzania procesów. Czym charakteryzuje się modelowanie procesami? Ile kosztuje niska jakość? Jak narzędzie 5S jest w stanie uczynić pracę bardziej efektywną? Fotografia dnia pracy co to jest i jak wykorzystać to narzędzie ćwiczenie z grupą na studium przypadku. Omówienie przykładów wykorzystania narzędzi Kaizen w polskich firmach produkcyjnych. 2. Jak przeprowadzić zmianę? Zarządzanie jakością to w dużej mierze zarządzanie zmianą. Wprowadzenie zmiany PDCA case study. Skąd się bierze opór do zmiany? Dlaczego zmiana tak często się nie udaje? Rola osoby wprowadzającej zmianę odgrywanie ról przez uczestników. 3. Cykl Deminga. Pomysły racjonalizatorskie dlaczego to nie działa. Realia polskich firm przykłady z przeprowadzonych działań. Usystematyzowanie najlepszych praktyk. O TRENERZE DZIEŃ 3 1. VSM (Value Stream Mapping) co każdy powinien o tym wiedzieć. 68

69 Wartość, za którą klient zapłaci. Wartość, za którą klient nie zapłaci, ale konieczna jest w procesie wytworzenia S omówienie narzędzi. Przykłady z polskich i europejskich firm produkcyjnych. Gra dla uczestników pełen stół. 3. Diagram Ishikawy. Przedstawienie narzędzia do analizy wstępnej programu poprawy produktywności. Rozwiązywanie problemu wraz z grupą przy użyciu narzędzia diagram Ishikawy. Metoda dochodzenia do istoty problemu 5 x why? scenka z udziałem uczestników. 8 kroków rozwiązywania problemów case study. DZIEŃ 4 1. Przedstawienie filozofii Kaizen. Podstawowe założenia Kaizen pojęcie wartości dodanej i straty. Czym charakteryzuje się myślenie systemowe? Gra symulacyjna dla uczestników współpraca zamiast współzawodnictwa. 2. Redukcja marnotrawstwa. Omówienie osobne każdej z 7 strat MUDY używane będą przykłady z polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sposoby identyfikacji strat. Metody szukania strat. Efektywność w eliminacji strat. 69

70 Przykłady dobrych praktyk benchmarking. 3. Optymalizacja procesów. Pytanie, na które trzeba odpowiedzieć: Co to jest proces? Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie? Zarządzanie jako proces. Optymalizacja procesów. Reinżyniering procesów. Przykłady z polskich firm produkcyjnych dotyczące optymalizacji procesów. Narzędzie do ustalenia,,jak jest a jak być powinno? metoda 7 kapeluszy scenka z uczestnikami. 4. Podsumowanie szkolenia. 70

71 45+ i co dalej? Grupa pracowników 45+ znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Zagraża jej ryzyko utraty pracy, niechęć pracodawców do inwestowania w jej rozwój. Czy można temu zapobiec? Jeżeli jesteś pracownikiem w dojrzałym wieku nie musisz bezczynnie czekać na rozwój sytuacji, zastanawiając się nieustannie, czy: wymienią Cię na młodszy, lepiej wykształcony personel, podniosą w końcu Twoje wynagrodzenie, masz jakiekolwiek możliwości awansu. Weź sprawy we własne ręce SKORZYSTAJ Z SZANSY i zdobądź nowe kompetencje! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w swoim zespole masz pracowników 45+ nie musisz zaraz myśleć o wymianie personelu na młody narybek. Naucz się zarządzać wiekiem, aby starsi, doświadczeni pracownicy mogli odnaleźć najlepsze i najbardziej wydajne dla siebie miejsce w firmie. 71

72 Nie zapominaj, że pracownik 45+: dysponuje dużym doświadczeniem zawodowym, ma wysokie kompetencje interpersonalne (komunikatywność, współpraca, inteligencja emocjonalna), ma wysoką motywację do pracy, jest lojalny, zdyscyplinowany i zaangażowany, jest otwarty na uwagi szefa, chętnie dzieli się spostrzeżeniami, jest wzorem dla młodszej kadry. Daj SZANSĘ sobie i innym! Projekt Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu realizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w szczególny sposób kierowany jest do osób po 45. roku życia z doświadczeniem zawodowym. Osoby w tej grupie wiekowej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji na szkolenia. 72

73 Kobieta na stołku? Badania zaprezentowane w publikacji Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet (Bogusława Budrowska, Danuta Duch, Anna Titkow, 2003) dowodzą, iż w Polsce istnieje zjawisko tzw. szklanego sufitu. Pojęcie to opisuje sytuację, w której kobietom zbliżającym się do szczytowego stanowiska w strukturach firmy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe posady są najczęściej nie do osiągnięcia. Przyczyną takiej sytuacji są bariery niewidoczne, tzn. takie, które wynikają ze stereotypu kobiety (rola Matki Polki, opiekunki ogniska domowego), a nie z przyczyn formalnych (niewystarczające doświadczenie, wykształcenie). Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma wpływać na rynek pracy tak, aby niwelować szklany sufit, a także inne zjawiska związane z dyskryminacja kobiet, jak na przykład: Lepka podłoga sytuacja, w której kobiety stanowią większość w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, bez możliwości awansu (sprzątaczki, sekretarki). Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy podział sektorów gospodarki i zawodów na tzw. męskie i kobiece, wynikający ze stereotypów. Segregacja pionowa to m.in. utrudniony dostęp do 73

74 awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych, zaś segregacja pionowa wiąże się z pojęciami: szklany sufit, szklane ruchome schody, szklane ściany. Szklane ruchome schody sytuacja, w której mężczyźni, wykonując zawody kobiece, awansują szybciej i zarabiają więcej od koleżanek pracujących na tym samym stanowisku lub wykonujących tę samą pracę. Szklane ściany sytuacja, w której kobiety pracują na stanowiskach pomocniczych (asystenckich), administracyjnych, które utrudniają awans na stanowiska kierownicze i decyzyjne. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn realizowana jest poprzez jednoczesne stosowanie dwóch podejść: Polityka równości szans płci (ang. gender mainstreaming) uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań, na wszystkich ich etapach, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Ma to na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci. Konkretne działania wspierające równość szans płci (ang. specific actions) udzielają szczególnego wsparcia grupom znajdującym się w gorszym położeniu, by dążyć do jak najszybszego wyrównania szans i przyspieszenie rzeczywistej zmiany społecznej. Szkolenia realizowane w ramach projektu Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu zakłada 60% udział kobiet. Uzyskany certyfikat to potwierdzenie posiadanych kompetencji i szansa na awans zawodowy i zmniejszenie dysproporcji płacowych. 74

75 O Mazovii Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa to nowoczesna uczelnia zawodowa, przyjazna i dostępna dla wszystkich osób poszukujących wiedzy i dbających o poziom posiadanych kwalifikacji. Na rynku edukacyjnym działa od 19 roku. Od tego czasu nieprzerwanie kształci na najwyższym poziomie i nieustannie się rozwija. Priorytetem Collegium Mazovia jest wybór takich kierunków rozwoju, które zapewnią absolwentom uprzywilejowaną pozycję na współczesnym rynku pracy. Charakterystyczną cechą Uczelni jest różnorodny i wielokierunkowy profil działalności. W ofercie edukacyjnej Mazovii można znaleźć zarówno studia ekonomiczne, medyczne, jak i techniczne. Uczelnia zachęca do podejmowania inicjatyw gospodarczych, prowadzi Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, promuje innowacyjną gospodarkę. Collegium Mazovia z powodzeniem pozyskuje fundusze europejskie na projekty związane z kształceniem, transferem wiedzy oraz rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Projekt Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu jest kolejnym działaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w które Uczelnia się zaangażowała. 75

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo