Strategie w czasach kryzysu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie w czasach kryzysu"

Transkrypt

1

2 Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie projektami CERTYFIKAT PRINCE2 Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami MOBILNE ROZWIĄZANIA Komunikacja w firmie NIE WYSTARCZY MÓWIĆ PO POLSKU! Budowanie autorytetu RZĄDZIĆ CZY ZARZĄDZAĆ? Odpowiedzialny biznes DZIAŁAJ LOKALNIE MYŚL GLOBALNIE Kompleksowe zarządzanie jakością TO SIĘ CENI

3 Jak podnieść efektywność? Produktywność Metody poprawy produktywności Program poprawy produktywności Model ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie Cel szkoleń wyjaśnienie pojęcia i istoty produktywności zaznajomienie uczestników z metodami poprawy produktywności pokazanie zasadności tworzenia programów poprawy produktywności uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie CO ZYSKASZ? zdobędziesz umiejętność motywowania pracowników do efektywnej pracy zyskasz zdolność doboru właściwego stylu zarządzania do potrzeb firmy i konkretnej grupy pracowniczej poznasz czynniki wpływające na efektywność firmy oraz metody poprawy produktywności zdobędziesz umiejętność tworzenia skutecznych programów poprawy produktywności będziesz potrafił/a zbudować przewagęfirmy na mocno konkurencyjnym rynku 3

4 PRODUKTYWNOŚĆ Trener: Robert Dołowy Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania - Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach doradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej, współpracujący z innymi firmami (m.in. Menedżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: Komunikacja, Negocjacje Handlowe, Umiejętności menedżerskie, Podejmowanie decyzji i Techniki rozwiązywania problemów, Zarządzanie projektami, Techniki Sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. 4

5 PRODUKTYWNOŚĆ Program DZIEŃ 1 1. Rola i pozycja menedżera w firmie. Formalne i nieformalne podstawy władzy. Oczekiwania pracowników wobec menedżera. Podstawowe role i funkcje menedżera. Po co w ogóle firmom potrzebni są menedżerowie? 2. Podstawowe zadania menedżera w odniesieniu do pracowników. 3. Planowanie planowanie sprzedaży i kosztów w odniesieniu do działu jak i poszczególnych pracowników. Organizowanie organizowanie pracy pracowników. Motywowanie motywowanie, podtrzymywanie zaangażowania, wspieranie w trudnych momentach swoich pracowników. Kontrola osiąganie założonych wyników przy przestrzeganiu procedur i nieprzekraczaniu kosztów. 4. Być szefem czyli w jakli sposób kierować ludźmi Style kierowania preferowane przez różnych kierowników. Pojęcie zarządzania sytuacyjnego. 5

6 Diagnoza własnego stylu zarządzania. Ćwiczenia diagnozujące potrzeby pracowników na różnych poziomach rozwoju. DZIEŃ 2 1. Wyznaczanie zadań i obowiązków czyli jak zarządzać, aby zwiększać produktywność ludzi Sprawne wydawanie i egzekwowanie poleceń. Treść, czas i sposób wydawania poleceń służbowych. Jak formułować polecenie? Efektywne wydawanie poleceń. Delegowanie odpowiedzialności. 2. Przekazywanie informacji zwrotnych jak je formułować, aby korygowały niepożądane zachowania, a nie zabijały motywacji pracowników Metoda przekazywania informacji zwrotnych. Wygłaszanie krytyki czyli jak mówić pracownikom o błędach. Pochwały i komplementy niedoceniane narzędzie kierownika. Podsumowanie efektów indywidualnych uwypuklanie mocnych stron pracownika i wskazanie błędów wymagających korekty. 3. Zarządzanie sytuacyjne. Diagnoza zmiennych sytuacyjnych (poziomy rozwoju pracownika). Dostosowanie odpowiedniego stylu zarządzania do osoby i sytuacji. 6

7 DZIEŃ 3 1. Jak skutecznie motywować swoich pracowników? Od czego zacząć co motywuje moich podwładnych? Potrzeby i motywy działań ludzi. Hierarchia potrzeb ludzkich i sposoby ich realizowania. Rozpoznawanie wartości ważnych dla innych ludzi podstawą właściwego motywowania pracowników. Jak postrzegamy swoich pracowników? Menedżerowie i pracownicy o orientacji X i Y. Skuteczne pozafinansowe metody motywowania podwładnych. 2. Sztuka kierowania podległą grupą na poziomie operacyjnym. Zarządzanie przez zadania, cele, wyjątki jako skuteczna metoda działania na poziomie operacyjnym. Jak efektywnie delegować obowiązki? Jak mobilizować zaangażowanie pracowników? Wspólny cel siła jedności. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności pracownika. Konkretne cele i wymierne standardy. Przedstawianie wizji i wspólnego celu. 3. Delegowanie obowiązków. Komu i co delegować? Stopnie delegowania jako metoda dopasowania zadania do kompetencji podwładnego 7

8 Delegowanie odpowiedzialności. Czym się różni delegowanie od spychologii? DZIEŃ 4 1. Metody zarządzania w zależności od stopnia dojrzałości pracowników. Dla początkujących MBS (Management by Specifics) Zarządzanie przez Konkrety. Dla zaawansowanych MBO (Management by Objectives) Zarządzanie przez Cele. Dla ekspertów MBE (Management by Exceptions) Zarządzanie przez Wyjątki. 2. Jak uniknąć typowych błędów w zarządzaniu ludźmi? Efekt Pigmaliona jak Cię oceniam, taki jesteś. Syndrom odgłosu piły nikt mnie nie wyprzedzi. Syndrom A osobiście się tym zajmę. Lobbing wszyscy na jednego. 3. Budowanie wzorców postępowania z różnego rodzaju pracownikami. Osoby, co do których są stale zastrzeżenia. Wiecznie wzorowi. Osoby, które ciągle czują się pokrzywdzone. Osoby nieustannie niezadowolone. 4. Podsumowanie szkolenia. 8

9 METODY POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Trener: Aleksander Gillner Od 12 r. prowadzi działalność szkoleniową, szczególnie w zakresach: trening umiejętności kierowniczych, trening umiejętności sprzedażowych oraz zarządzanie projektami. Osobiście zaplanował, przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych i doradczych. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów szkoleniowych dofinansowywanych z funduszy Phare, EFS w województwach mazowieckim i śląskim. Od 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, coaching i doradztwo w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach - dla kadry menedżerskiej, przedstawicieli handlowych, szefów sprzedaży, kierowników zespołów projektowych, a także pracowników jednostek samorządowych. 9

10 METODY POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Program DZIEŃ Wprowadzenie: Gra: ludzie X/ludzie Y; analiza SWOT. Nasze kompetencje a produktywność: typologia. Nasze główne role życiowe i zawodowe a zasada Pareto. Z czego korzystam? moje zasoby. 2. Zarządzanie sobą w czasie. Co zwykle robimy: harmonogram dnia i tygodnia. Ocena czynności z harmonogramu wg Pareto. Propozycja amputacji czynności nieproduktywnych czyli jak się z tym czujemy 3. Profil osobowości. Dlaczego coś robimy i co nas motywuje? Typologia: ludzka różnorodność w motywacjach. Test: własny profil osobowości. Ćwiczenie: Okno Johari. Wzrost produktywności wynikający ze znajomości siebie i kolegów w zespole. Charakterystyka profili osobowości uczestników. Budowanie na własnych zaletach.

11 Strategia podniesienia produktywności przez poprawę współpracy z wybranym współpracownikiem. 4. Metoda Kaizen 5. Cykl Deminga. DZIEŃ 2 1. Cykl Deminga czyli jakie udoskonalenia wprowadzimy dzisiaj. 2. Komunikacja. Udrażnianie komunikacji wg schematu Jacobsona. Ćwiczenie z wycinanką i wnioski. Co tak naprawdę przekazujemy? Model v. Thuna. Ćwiczenie komunikatów do najbliższych współpracowników. Udzielanie i przyjmowanie krytyki. 3. Kaizen. Opis i historia metody Zastosowania Kaizen: 3 obszary i ćwiczenia: Małe sprytne pytania. Małe sprytne po-myślenia. Małe sprytne działania. Małe sprytne rozwiązania problemów. Małe sprytne nagrody. Małe sprytne momenty ignorowane przez innych. Wprowadzenie do zadania domowego: 11

12 DZIEŃ 3 Konsultingowe obserwacje samego siebie. Realizacja strategii poprawy produktywnej współpracy. Presja czasowa a macierz Eisenhowera. Scenariusze dla własnych kluczowych ról życiowych i zawodowych. 1. Dla kogo i po co warto mi być bardziej produktywnym? Co nam się udało wdrożyć i wyeksperymentować? Konsultingowe obserwacje samego siebie zarządzanie sobą w czasie. 2. Prezentacja i ocena przydatności metod zarządzania sobą w czasie. Co nam się udało wdrożyć i wyeksperymentować? Realizacja strategii poprawy produktywnej współpracy. Proste udoskonalanie komunikacji i współpracy z osobami o różnych typach temperamentu. Co nam się udało wdrożyć i wyeksperymentować? Scenariusze dla własnych kluczowych ról życiowych i zawodowych. Które z 6 małych strategii Kaizen zastosujemy na dobry początek? DZIEŃ 4 1. Przywództwo a produktywność zespołu. Cechy przywódcy sprzyjające produktywności i zespołu. 12

13 Nasze doświadczenia i lista cech &antycech. Uczymy się od innych fragment filmu Maximus. Co motywuje mnie do wzmacniania produktywności moich podopiecznych? Jak sobie radzić z własnym oporem? Kaizen Cechy uczestników pracy zespołowej. Nasze doświadczenia i lista cech &antycech. Uczymy się od innych fragment filmu Epoka lodowcowa. Co motywuje moich podopiecznych? Kaizen 1-6. Moje role w moim zespole: test Belblina. 3. Rozwiązywanie problemów. Metoda Burzy mózgów. Pareto Amputacja czynności nieproduktywnych. Publikacja zastosowań. 4. Podsumowanie szkolenia. 13

14 PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Trener: Piotr Tkaczyk Szkoleniowiec, konsultant, trener biznesu. Absolwent kierunków prawniczych w Polsce i Anglii (Uniwersytet Śląski, University of Sunderland oraz Northumbria University), specjalista z zakresu prawa międzynarodowego. Współzałożyciel firmy konsultingowo szkoleniowej Kancelaria Doradztwa Biznesowego Czechowicz & Tkaczyk. Dzięki wykształceniu i zdobytemu doświadczeniu doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Przeprowadził wiele szkoleń zarówno z tematyki biznesowej, jak i prawniczej. Wiedzę szkoleniową zdobywał między innymi za granicą podczas trzyletniej pracy dla międzynarodowej korporacji prawniczej Irwin Mitchell. Współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polski Instytut Innowacyjności. Ukończył kurs trenerski Rozviyak. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy. Specjalista i praktyk z zakresu zagadnień związanych z poprawą produktywności, podnoszeniem jakości, filozofii Kaizen oraz Lean Management. 14

15 PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Program DZIEŃ 1 1. Elementy wpływające na poprawę produktywności. Co to jest produktywność a co nią nie jest? Po co mierzyć produktywność? Czynniki wpływające na poprawę produktywności. Proces poprawy produktywności dyskusja moderowana. 2. Jak zmierzyć produktywność? Mierniki produktywności. Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, Key Volume Indicator). Rola wskaźników w monitorowaniu procesu. Możliwe trudności pojawiające się przy pomiarze produktywności case study. Metody wskaźnikowania produktywności. OFE (OverallEqupmentEffectiveness) obliczanie całkowitej efektywności parku maszynowego. SMED pomiar strat efektywności parku maszynowego podczas przezbrojeń i zmian asortymentu. 3. Cel plan zadanie kontrola. Czym charakteryzuje się wyznaczanie celów? Tworzymy cele typu SMART. Hierarchia celów z założeniami, wykrycie różnic i znalezienie ich różnic. 15

16 Zalety i wady wynikające z ZPC zarządzanie przez cele. Delegowanie i rozliczanie wyznaczanych celów. 4. Podstawy Kanban. Zamiana procesu z pchanego na ciągnięty. Analiza strat w logistyce wewnętrznej. Charakterystyka produkcji gniazdowej i potokowej. DZIEŃ 2 1. Świadomość kosztowa część 1. Czym jest świadomość kosztowa? zagadnienie omówione na przykładzie gry Hainemana (po grze dyskusja moderowana z uczestnikami). 2. Świadomość kosztowa część 2. Dlaczego nie widzimy strat? Jak nauczyć się patrzeć od nowa? paradygmaty. Wychodzenie poza ramy ćwiczenie. Rola paradygmatu w postrzeganiu rzeczywistości. Fotografia dnia co to jest i jak wykorzystać takie narzędzie ćwiczenie z grupą na przykładzie. 3. Jak przeprowadzić zmianę? Zarządzanie zmianą. Wprowadzenie zmiany. Skąd się bierze opór wobec zmiany? Dlaczego zmiana tak często się nie udaje? Rola osoby wprowadzającej zmianę. 16

17 4. Cykl Deminga. PDCA wyjaśnienie na podstawie casestudy. Pomysły racjonalizatorskie czyli dlaczego to nie działa. Realia polskich firm przykłady z przeprowadzonych działań. Usystematyzowanie najlepszych praktyk. DZIEŃ 3 1. Procesy składające się na produktywność. VSM (Value StreamMapping) czyli co każdy powinien o tym wiedzieć. Wartość, za którą klient zapłaci. Wartość, za którą klient nie zapłaci, ale konieczna jest w procesie wytworzenia. Czynności, które są stratą S. Omówienie narzędzia. Przykłady z polskich i europejskich firm produkcyjnych. Gra dla uczestników pełen stół wnioski, dyskusja moderowana. Poprawa ergonomii środowiska pracy ćwiczenia. 3. Diagram Ishikawy. Przedstawienie narzędzia do analizy wstępnej programu poprawy produktywności praktyczne zastosowanie. Analiza sytuacji problemowej z zastosowaniem diagramu Ishikawy. Definiowanie problemów metodą 5 why? omówienie metodyki i ćwiczenia. 17

18 Burza mózgów omówienie metodyki i ćwiczenia. 8 kroków rozwiązywania problemów case study i wnioski. DZIEŃ 4 1. Przedstawienie filozofii Kaizen. W jaki sposób filozofia Kaizen pomaga nam stworzyć program poprawy produktywności? Podstawowe założenia Kaizen. Dobre przykłady wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach. Gra symulacyjna. 2. Redukcja marnotrawstwa. Omówienie każdej z 7 strat MUDY oddzielnie przykłady z polskich firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sposoby identyfikacji strat. Metody szukania start. Efektywność w eliminacji strat. Przykłady dobrych praktyk benchmarking. 3. Optymalizacja procesów. Metodyka mapowania procesów. Mapa klient klient. Orientacja procesowa (BPO Business ProcessOrientation) omówienie koncepcji zarządzania pod kątem procesowym. Business Process Management filozofia zarządzania, koncepcja oparta na procesach biznesowych. 18

19 Pojęcie i rola reeinżynieringu procesów przykłady zmian z polskich i europejskich firm. Narzędzia do monitorowania procesu. Plan/raport, check lista. Generowanie i monitorowanie wyników. 4. Podsumowanie szkolenia. 19

20 MODEL CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Trener: Lucjan Paszkiewicz Partner/dyrektor zarządzający Capful Polska. Prawie 20 lat doświadczeń w pracy trenera i coacha. Od 6 lat doradca ds. zarządzania. Studiował teologię i filozofię (KUL w Lublinie). W latach kierował Społecznym LO w Bychawie k. Lublina. W latach dyrektor i członek zarządu w agencjach PR i reklamy. Specjalista i praktyk w takich obszarach, jak: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych oparte na planowaniu scenariuszowym. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów dla firm i organizacji. Zainteresowania: trendwatching, planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne. 20

21 MODEL CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Program DZIEŃ 1 1. Wprowadzenie: co to jest doskonalenie w przedsiębiorstwie a co nim nie jest? 2. Cykl Deminga PDCA plan do check act/pdsa plan do study act. 3. Prezentacja European Foundation for Quality Management (EFQM) wnioski i zastosowania praktyczne. 4. Elementy składowe EFQM: Przywództwo w jaki sposób zarząd i wszyscy kierownicy zachowują się i działają, aby inspirować i powodować zmiany kultury w kierunku nastawienia na jakość. Polityka i strategia czy polityka i strategia są formułowane, weryfikowane i udoskonalane zgodnie z koncepcją EFQM. Zarządzanie personelem w jaki sposób przedsiębiorstwo wyzwala pełny potencjał zatrudnianego personelu. Zasoby w jaki sposób zasoby finansowe, informacyjne, materiałowe oraz stosowane technologie są efektywnie wykorzystywane dla wspomagania realizacji polityki i strategii przedsiębiorstwa. Procesy jak krytyczne procesy są stosowane i kontrolowane w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa. Zadowolenie klientów jak klient ocenia jakość wyrobów i usług. 21

22 Zadowolenie pracowników jak pracownik ocenia korzyści płynące z zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz własny wkład w jego rozwój. Wpływ na otoczenie jakie są związki przedsiębiorstwa z lokalną społecznością oraz oddziaływanie na środowisko naturalne. Wyniki z działalności w jakim stopniu przedsiębiorstwo osiąga zaplanowane cele. 5. Macierz Doskonalenia Przedsiębiorstwa EFQM ćwiczenia. DZIEŃ 2 1. Wprowadzenie do Kaizen ciągłe doskonalenie procesów. Procesy Kaizen. Filozofia Kaizen. Pojęcie wartości dodanej i straty. 2. Modele doskonalenia na bazie Kaizen. 3. Model CIM (Continuous Improvement Management) Ciągłe Doskonalenie Przedsiębiorstwem. Procedury wdrożeniowe modelu. Metody tworzące model (ISO 9001:2001, Kaizen, TQM, KM, BPR, TG, TOC, MRP II, SMED, ERP, JIT, CIM). Praktyczne zastosowanie modelu CIM dla przedsiębiorstwa. Ramowy plan doskonalenia przedsiębiorstwa. Opracowanie modelu CIM dla przedsiębiorstwa. Metody oceny wyników wdrożenia modelu. 22

23 4. Modele Doskonalenia Procesów przykłady i narzędzia ćwiczenie: doskonalenie procesów wytwarzania. DZIEŃ 3 1. Wprowadzenie do Modelu Lean Manufacturing (LM). 2. Dobre praktyki Toyoty w zakresie LM. 3. Przykłady dobrych praktyk LM w Polsce w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Metody poszukiwania rozwiązań i udoskonaleń. Macierz Ishikawy. 5 x why? 5. Myślenie systemowe jako holistyczny model doskonalenia wprowadzenie, narzędzia. 6. Analiza systemowa prowadząca do przełomowych rozwiązań problemów ćwiczenie: budowanie diagramów sprzężeń zwrotnych. DZIEŃ 4 1. Zarządzanie zmianą jako podstawa ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw. 2. Proces zarządzania zmianą krzywa emocji i wydajności zespołu. 3. Model zarządzania zmianą Scheina-Lewina: rozmrożenie, zmiana, zamrożenie. 4. Analiza pola sił w procesie zmian ćwiczenie: opracowanie analizy pola sił. 5. Diagnoza stylu zachowań w procesie zmian test Zachowanie w Procesie Zmian. 6. Jak radzić sobie z oporem w procesie zmian? praktyczne wskazówki. 23

24 24 7. Lider w procesie zmian analiza filmów: Gladiator i Epoka lodowcowa. 8. Usystematyzowanie standaryzacja najlepszych modeli doskonalenia mapa modeli doskonalenia. 9. Podsumowanie szkolenia.

25 Dobrze zarządzać sobą i czasem Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie przez cele podstawą rozwoju kompetencji menadżerskich Cel szkolenia zaznajomienie uczestników z nowoczesnymi metodami organizacji pracy podnoszącymi tempo i efektywność podjętych działań nabycie umiejętności efektywnego zarządzania sobą na poziomie strategicznym (zarządzanie przez cele) oraz operacyjnym (zwiększanie efektywności w pracy codziennej). CO ZYSKASZ? 9 9 zdobędziesz umiejętność korzystania ze sprawdzonych technik planowania i gospodarowania czasem 9 9 zdolność planowania pracy na poziomie strategicznym (zarządzanie przez cele) oraz operacyjnym (krótkoterminowym) Metoda Kartezjusza 9 9 dowiesz się, jak ekonomicznie planować zajęcia i zadania oraz wyznaczać konkretne cele Reguła Pareto, Analiza ABC 9 9 nauczysz się gospodarować czasem w taki sposób, aby maksymalnie go wykorzystać nie odkładając niczego na później 25

26 ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE PODSTAWĄ ROZWOJU KOMPETENCJI MENADŻERSKICH Trener: Robert Dołowy Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania - Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach dradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej, współpracujący z innymi firmami (m.in. Menedżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: Komunikacja, Negocjacje Handlowe, Umiejętności menedżerskie, Podejmowanie decyzji i Techniki rozwiązywania problemów, Zarządzanie projektami, Techniki Sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. 26

27 ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE PODSTAWĄ ROZWOJU KOMPETENCJI MENADŻERSKICH Program DZIEŃ 1 1. Świadomość istnienia czasu. Priorytety, czyli wartości organizujące nasz czas. Ocena własnych umiejętności zarządzania czasem. 2. Planowanie a życie osobiste zacznij praktykę planowania od przybliżenia się do swoich marzeń. Czy masz wizję swojej przyszłości? Formułowanie planów na przyszłość. Wytycz sobie cele, abyś wiedział, kiedy i gdzie masz zamiar dojść. 3. Podstawy zarządzania sobą w czasie. Zarządzanie strategiczne jak planować swoje życie. Zarządzanie operacyjne jak planować pracę i projekty. Zarządzanie codzienne jak być efektywnym na co dzień. Zarządzanie biurem jak organizować narzędzia biurowe. 4. Praktyczne metody planowania i użytkowania czasu w życiu zawodowym. Czy wszystko można zaplanować? 27

28 Elastyczność w planowaniu. Planowanie strategiczne. Plany operacyjne: harmonogramy działań, procedury operacyjne. Metoda Kartezjusza jak praktycznie zaplanować pracę, zarządzać projektem. O czym jeszcze warto pamiętać? zasada Pareto. 5. Zarządzanie przez cele (Management By Objectifs MBO). Czym jest zarządzanie przez cele? Zasady i kluczowe czynniki MBO. Ustalenia z Zarządem i z podwładnymi. Dlaczego MBO się nie udaje? Gdzie i kiedy stosować MBO? DZIEŃ Jak efektywnie ustalać cele? Metoda SMART Jak efektywnie ustalać cele z podwładnymi? Jak cel wpływa na zaangażowanie pracowników? Wspólny cel - siła jedności. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności pracownika. Konkretne cele i wymierne standardy. Przedstawianie wizji i wspólnego celu. O TRENERZE 2. Metody zarządzania w zależności od stopnia dojrzałości pracowników. Dla Początkujących MBS (Management by Specifics) Zarządzanie przez Konkrety.

29 Dla Zaawansowanych MBO (Management by Objectives) Zarządzanie przez Cele. Dla Ekspertów MBE (Management by Exceptions) Zarządzanie przez Wyjątki. 3. Realizacja zadań zawodowych zarządzanie czasem na co dzień. Analiza własnej efektywności. Wykorzystywanie karty zadań. Jak wyznaczać priorytety? sprawy pilne i ważne analiza ABC. Plan miesięczny, tygodniowy i dzienny. Podstawowe zasady efektywnej organizacji czasu. Planowanie rezerwy czasowej na realizację zadań nieprzewidzianych w planie. Planowanie zadań w kontekście własnej efektywności i dyspozycji fizjologicznej Krzywa wydajności. Krzywa zakłóceń. Wyznaczanie przerw w trakcie realizacji zadania. Dopasowanie własnego rytmu do wagi zadań (analizy ABC). Organizacja własnego miejsca pracy Organizacja biurka: poczta wchodząca-wychodząca, organizer, kartoteka podręczna, archiwum. Organizacja poczty mailowej. Delegowanie zadań innym 4. Sposoby zwiększenia dostępnego czasu Pożeracze czasu i jak je eliminować. Dlaczego papiery, maile, telefony, goście zabierają mi dużą część czasu w pracy i jak tego uniknąć? Komasowanie czasu praca nad większymi projektami. Jak zorganizować sobie dłuższe odcinki nieprzerwanej pracy potrzebne przy skomplikowanych projektach? Godzina spokoju pomysł na załatwienie wielu spraw w krótkim czasie. 29

30 Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą i relacjami pracowniczymi w procesie zwiększania efektywności Cel szkolenia pogłębienie i zrozumienie roli wiedzy w kształtowaniu wartości firmy zwiększenie umiejętności zarządzania wiedzą w firmie doskonalenie jakości zarządzania oraz systemów organizacyjnych wspomagających zarządzanie wiedzą CO ZYSKASZ? świadomość, że wiedza jest w dzisiejszych czasach kluczowym dobrem w biznesie zrozumiesz własną rolę w budowaniu przewagi firmy na rynku poprzez zarządzanie wiedzą poznasz kierunki przepływu wiedzy w firmie oraz pomiędzy firmą a otoczeniem zdobędziesz umiejętność stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania, wzmacniających społeczny i organizacyjny kapitał wiedzy 30

31 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I RELACJAMI PRACOWNICZYMI W PROCESIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI Trener: Lucjan Paszkiewicz Partner/dyrektor zarządzający Capful Polska. Prawie 20 lat doświadczeń w pracy trenera i coacha. Od 6 lat doradca ds. zarządzania. Studiował teologię i filozofię (KUL w Lublinie). W latach kierował Społecznym LO w Bychawie k. Lublina. W latach dyrektor i członek zarządu w agencjach PR i reklamy. Specjalista i praktyk w takich obszarach, jak: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych oparte na planowaniu scenariuszowym. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów dla firm i organizacji. Zainteresowania: trendwatching, planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne. 31

32 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I RELACJAMI PRACOWNICZYMI W PROCESIE ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI Program DZIEŃ 1 1. Wprowadzenie: definicja wiedzy oraz jej typologia. Związki między wiedzą, umiejętnościami i postawami model kompetencji. 2. Kluczowe Czynniki Sukcesu w biznesie układanie list rankingowych. 3. Gra Piankowe wyzwania wnioski i zastosowania praktyczne. 4. Dlaczego wiedza w biznesie jest dzisiaj kluczowa? Która wiedza tworzy wartość poprzez zwiększanie efektywności firmy? Obszary wiedzy w firmie ćwiczenie: lokalizowanie wiedzy w mojej firmie test Poziom Zarządzania Wiedzą w organizacji. 5. Analiza przypadków 3 przykłady małych i średnich firm, które odniosły sukces rynkowy. Czy można uczyć się na czyichś przykładach benchmarking, benchlearning? 6. Klasyfikacja wiedzy koniecznej do prowadzenia biznesu i źródła jej pozyskiwania ćwiczenie: tworzenie drzewa wartości firmy. 7. Jak w praktyce rozwinąć firmę opartą na wiedzy? Konstruowanie procesu w 6 krokach (L. Edvinsson) Sporządzanie bilansu wiedzy posiadanej, koniecznej do pozyskania. Praktyczne metody lokalizowania, generowania i rozwijania wiedzy. 32

33 Praktyczne metody kodyfikowania i koordynowania przepływów wiedzy. 9 kierunków transferu i maksymalnego wykorzystania wiedzy w firmie. Metody zachowywania wiedzy w firmie i jej modyfikowania przez doświadczenia firmy: co zrobić, aby Twoja firma wyciągała wnioski z własnych i cudzych doświadczeń? Wartościowanie wiedzy przepływającej przez firmę. DZIEŃ 2 1. Jak budować kulturę dzielenia się wiedzą w firmie? Opis i analiza przypadku wnioski do zastosowania. 2. Definiowanie luki wiedzy w firmie i metody jej równoważenia ocena. 3. Cykl Kolba uczenie się ludzi dorosłych. Co możemy natychmiast zastosować? O TRENERZE 4. Czynniki sprzyjające uczeniu się pracowników. Jak w praktyce zarządzać kapitałem intelektualnym firmy? 5. Klasyczne systemy zarządzania wiedzą: Japonia, Finlandia, USA, Polska. 6. Procesy i procedury zarządzania wiedzą (ZW) ćwiczenie: tworzenie własnego procesu ZW. 7. Praktyczne metody, techniki i narzędzia ZW: biblioteki, bazy danych, mapy myśli, broker wiedzy, software, szkolenia, zbiory dobrych praktyk itp. DZIEŃ 3 1. Rola menedżera w zarządzaniu wiedzą. Menedżer jako osoba wspomagająca pozyskiwanie wiedzy. Menedżer jako osoba wspierająca przetwarzanie wiedzy. 33

34 Menedżer jako osoba wzmacniająca rozpowszechnianie wiedzy. Menedżer jako audytor wiedzy. 2. Mapa relacji pracowniczych mapa myśli. 3. Relacje pracownicze w procesach. Rekrutacja, mentoring, delegowanie, kontrola, coaching, motywowanie, szkolenie, zwalnianie odgrywanie ról przez uczestników, test ról zespołowych Belblina. 4. Architektura organizacji opartej na wiedzy ćwiczenie: opracowanie ramowej strategii ZW w firmie opartej na kulturze dzielenia się wiedzą; Lista Najbliższych Działań. 5. Bariery w zarządzaniu wiedzą i relacjami pracowniczymi praktyczne wskazówki, jak im przeciwdziałać; listy kontrolne. 6. Podsumowanie szkolenia. 34

35 Zarządzanie zmianą Zarządzanie zmianą zmiana jako projekt Cel szkolenia wyjaśnienie istoty zmiany poznanie metod radzenia sobie ze zmianą CO ZYSKASZ? wiedzę o tym, jak przygotować siebie i pracowników do zmian w firmie zdolność planowania zmian umiejętność szacowania korzyści i kosztów związanych z wprowadzeniem zmian umiejętność współpracy i korzystania z doświadczenia innych w sytuacji dynamicznych zmian w otoczeniu firmy 35

36 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Trener: Piotr Pinoczek Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations oraz magisterskich Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 13 lat w firmach różnej branży. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami doradczymi, przede wszystkim realizując projekty konsultingowe. Od 10 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Certyfikowany Project i Programme Manager. Specjalista w zakresie SixSigma. Ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą i miękkich aspektów kierowania projektami. Jako trener realizuje szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie). 36

37 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Trener: Richard Smith Absolwent studiów ekonomicznych oraz uzupełniających studiów w zakresie zarządzania personelem. Doświadczony i ceniony trener biznesu i facylitator, z doświadczeniem w zakresie planowania procesów rozwoju personelu w przedsiębiorstwach zawsze patrzy z praktycznego punktu widzenia na rozwój zespołów. Pracował dla instytucji finansowych, firm motoryzacyjnych, koncernów farmaceutycznych i uczelni wyższych. Jako trener zajmuje się szkoleniami w zakresie przywództwa, zarządzania zmianą, kwestii kulturowych, budowania zespołów. 37

38 Zarządzanie zmianą Program 1. Zmiana Jednostki. 2. Zmiana w Zespole. 3. Zmiana w Organizacji. 4. Zmiana a Przywództwo. Podczas szkolenia stosowane są następujące metody: wykłady trenera dyskusje pomiędzy trenerem a uczestnikami quizy dyskusje w grupach ćwiczenia indywidualne egzaminy testowe (rozwiązywane indywidualnie). 38

39 Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 Cel szkolenia zaznajomienie uczestników z metodyką PRINCE2 na poziomie umożliwiającym pracę w projekcie przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation ze znajomości pryncypiów, tematów, procesów i możliwości dostosowywania metodyki CO ZYSKASZ? umiejętność posługiwania się uniwersalnym językiem stosowanym w komunikacji pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w wypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyka w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania angażowanie wyższego kierownictwa firmy/organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu określone z góry i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą) eliminację niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem 39

40 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Trener: Piotr Pinoczek Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations oraz magisterskich Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 13 lat w firmach różnej branży. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami doradczymi, przede wszystkim realizując projekty konsultingowe. Od 10 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Certyfikowany Project i Programme Manager. Specjalista w zakresie SixSigma. Ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą i miękkich aspektów kierowania projektami. Jako trener realizuje szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie). 40

41 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Trener: Robert Maślanek Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami, realizując projekty wdrożeniowe i konsultingowe. Przez 20 lat zarządzał projektami w firmach IT i Call Center, jak również w branży bankowej, mediowej i na rynku nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe z pracy na Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany Project Manager, akredytowany trener metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Specjalista w zakresie szkoleń opartych na kompendium wiedzy PMBOK Guide i standardzie IPMA. Pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach w okresie łącznym co najmniej 15 lat. Certyfikaty, dyplomy i tytuły: Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej PRINCE2 Approved Trainer PRINCE2 Practitioner IPMA level D 41

42 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Trener: Krzysztof Kazimierz Walczak Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Praca magisterska z zakresu zarządzania projektami była wtedy nowatorskim zagadnieniem w Polsce. Doświadczenie zawodowe związane z projektami zdobywał już w organizacjach studenckich, z czasem został Przewodniczącym Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju. Rozwój zawodowy od początku silnie związany z prowadzeniem projektów, rozpoczął w ING Banku Śląskim w projekcie Rok 2000, szlifując następnie swoje doświadczenie kierownika projektów w ogólnopolskich firmach informatycznych. Praktykę zawodową łączy z podbudową teoretyczną, zgłębiając tajniki różnych metodyk prowadzenia projektów, poczynając od konwencjonalnych - PMI, PRINCE2 (Certyfikaty PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, Approved Trainer by APM Group), aż po mniej znane (TenStep) i adaptacyjne (rodzina metodyk Agile). W czasie szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na praktyczne wykorzystanie wiedzy i standardów prowadzenia projektów, nawiązując bezpośredni kontakt ze słuchaczami, prowadząc dyskusje i wspólnie szukając rozwiązań problemów. Firmy, dla których realizował największe projekty szkoleniowe to: PlayMobile, Polska Telefonia Cyfrowa, Telekomunikacja Polska, BZWBK, ING Bank, SKOK Stefczyka, BRE Bank, Żagiel, Volvo, Zelmer, Shell, IMB, CRMedia, Unilever, Sygnity, Carlsberg, Simens, Organica, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Łódź, Urząd Miasta Poznań i wiele innych. 42

43 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM METODYKI PRINCE2 Program DZIEŃ 1 1. Wprowadzenie do kursu. 2. Wprowadzenie do PRINCE2. Przegląd PRINCE2. 3. Proces Przygotowanie Projektu (PP). 4. Uzasadnienie Biznesowe. 5. Organizacja. 6. Zlecenie zadania na wieczór. DZIEŃ 2 1. Podsumowanie pracy wieczornej i omówienie wątpliwości związanych z przykładowym egzaminem Foundation nr Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS). 3. Proces Inicjowanie Projektu (IP). 4. Plany. 43

44 5. Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE). 6. Proces Sterowanie Etapem (SE) cz.1 (działania rutynowe). 7. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD). 8. Zlecenie zadania na wieczór. DZIEŃ 3 1. Podsumowanie pracy wieczornej i omówienie wątpliwości związanych z przykładowym egzaminem Foundation nr Jakość. 3. Zmiana. 4. Proces Sterowanie Etapem (SE) cz.2 (obsługa zagadnień). 5. Postępy. 6. Ryzyko. 7. Proces Zamykanie Projektu (ZP). 8. Zakończenie szkolenia. 9. Egzamin PRINCE2 Foundation. 44

45 Komputerowe wspomaganiezarządzania projektami Komputerowe wspomaganie planowania i zarządzania projektami P2ware Planner Cel szkolenia podniesienie kompetencji uczestników w zakresie planowania i realizacji złożonych zadań (projektów) przekazanie umiejętności efektywnego ustawiania zadań, zgodnie z hierarchią ich ważności tak aby projekt zakończyć sukcesem i w odpowiednim czasie uświadomienie uczestnikom potrzeby korzystania z programów komputerowych (np. Excel lub P2ware Planner) CO ZYSKASZ? 9 9 poznasz metody zarządzania projektami, które będą pomocne w eliminowaniu zbędnych działań 9 9 nauczysz się skuteczniej i łatwiej osiągać cele 9 9 poznasz przykładowy program do zarządzania projektami (P2ware), który ułatwi hierarchizowanie celów (produktów), porządkowanie działań w czasie, panowanie nad zespołem i komunikacją 45

46 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI P2WARE PLANNER Trener: Aleksander Gillner Od 12 r. prowadzi działalność szkoleniową, szczególnie w zakresach: trening umiejętności kierowniczych, trening umiejętności sprzedażowych oraz zarządzanie projektami. Osobiście zaplanował, przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych i doradczych. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów szkoleniowych dofinansowywanych z funduszy Phare, EFS w województwach mazowieckim i śląskim. Od 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, coaching i doradztwo w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach - dla kadry menedżerskiej, przedstawicieli handlowych, szefów sprzedaży, kierowników zespołów projektowych, a także pracowników jednostek samorządowych. 46

47 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI P2WARE PLANNER Program DZIEŃ 1 1. Kontekst i podstawy metodyki Zarządzania Projektami (ZP). Podstawowe pojęcia i korzyści z posługiwania się metodyką ZP. Projekt w kontekście od pomysłu do produktu. Cykl życia projektu. P2ware jako przykładowe narzędzie do komputerowego wspomagania ZP. 2. Inicjacja i planowanie projektu. Cel projektu (Operacyjny i biznesowy; A co podlega odbiorowi!). Interesariusze. Rola i odpowiedzialność PMa i Sponsora. Karta projektu (w P2ware Planner). Projekt a inne struktury w organizacji. Ćwiczenie tworzenie karty projektu. 3. Harmonogramowanie z pomocą P2ware Planner. Określanie i szacowanie czasu trwania działań. Ćwiczenia na wykresie Gantta/Adamieckiego. 47

48 Ścieżka krytyczna. Metody skracania harmonogramu. Projekt a inne struktury w organizacji. Planowanie kosztów. Zarządzanie ryzykiem. Ćwiczenie - dynamiczne podsumowanie kluczowych treści dnia pierwszego DZIEŃ 2 1. Rozwinięcie metodyki Zarządzania Projektami (ZP). Test. Powtórzenie i utrwalenie kluczowych treści dnia pierwszego ZP. 2. Planowanie zakresu projektu (na P2ware Planner). Planowanie produktów. Struktura podziału prac (produktów). Zależności między zadaniami. Diagram sieciowy w P2ware Planner. Wybrane możliwości wykorzystania P2ware Planner podczas planowania zakresu. 3. Ćwiczenie projektowe. 4. Zasoby i planowanie ich wykorzystywania (na P2ware Planner). Rodzaje i charakterystyki zasobów. Przypisanie zasobów do działań. Możliwości P2ware Planner w zarządzaniu zasobami. 48

49 5. Monitorowanie projektu z pomocą P2ware Planner. Plan bazowy. Grupy zadań. Sprawdzanie jakości. Tworzenie raportów. P2ware Planner i jego różne możliwości. 6. Zamykanie projektu. Co podlega odbiorowi? Raporty i podsumowanie. Wnioski uczenie się, archiwizowanie doświadczeń. 7. Podsumowanie szkolenia. 49

50 Komunikacja w firmie Komunikacja społeczna Cel szkolenia uświadomienie uczestnikom znaczenia efektywnej komunikacji w firmie i potrzeby doskonalenia tej umiejętności poznanie zasad efektywnej komunikacji nabycie umiejętności posługiwania się prawidłowymi zasadami komunikowania w zarządzaniu, pracy zespołowej, wystąpieniach publicznych, itp. CO ZYSKASZ? udoskonalisz własny styl komunikacji zdobędziesz umiejętność pracy w grupie, zdolność przemawiania i przekonywania większej grupy osób do swoich poglądów poznasz bariery w komunikacji społecznej nabędziesz umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji będziesz potrafił/a dobrać formę i treść komunikatu do indywidualnych oczekiwań odbiorcy poprawisz relacje interpersonalne 50

51 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Trener: Robert Dołowy Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania - Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach doradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej, współpracujący z innymi firmami (m.in. Menedżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: Komunikacja, Negocjacje Handlowe, Umiejętności menedżerskie, Podejmowanie decyzji i Techniki rozwiązywania problemów, Zarządzanie projektami, Techniki Sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. 51

52 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Program DZIEŃ Wprowadzenie w problematykę komunikowania się, czyli co o komunikowaniu się warto wiedzieć w każdej sytuacji. Podstawowy model komunikacji międzyludzkiej i wynikające z niego prawidłowości. Przebieg procesu komunikowania się. Bariery komunikacyjne. 2. Podstawy komunikacji społecznej. Komunikacja interpersonalna jak dogadać się z drugim człowiekiem. Komunikacja grupowa jak porozumieć się i ustalić konsensus w grupie. Komunikacja publiczna jak przeprowadzić przekonującą prezentację publiczną. Komunikacja masowa jak komunikować się z tłumem. 3. Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała. Gesty. Mimika. Głos. Postawa ciała i sposób poruszania się. Zachowania mimowolne i świadome.

53 Inne źródła komunikatów niewerbalnych: kontekst sytuacyjny, specyficzne rekwizyty. Efekt Hallo wykorzystanie Efektu Pierwszego Wrażenia. Znaczenie kontaktu wzrokowego. Zarządzanie dystansem psychologicznym. Aranżacja przestrzeni. Interpretacja sygnałów niewerbalnych. 4. Komunikacja werbalna. Sposób formułowania komunikatów: używanie specyficznego języka, zdania krótkie czy długie, tempo mówienia. Dlaczego te same słowa mogą mieć różne znaczenie? Argumentowanie znaczenie właściwego zrozumienia motywów nadawcy. DZIEŃ 2 1. Co sprawia w procesie komunikacji, że przynosi on właściwe rezultaty? Umiejętność dopasowania się do sposobu komunikowania się rozmówcy. Autodiagnoza własnego stylu społecznego co muszę wiedzieć o swoim stylu, aby elastycznie komunikować się z innymi. Rozpoznawanie i dopasowywanie się do stylów społecznych rozmówców. 2. Sprzężenie zwrotne w komunikowaniu się. Umiejętne zadawanie pytań pytania zamknięte i otwarte. Zastosowanie poszczególnych rodzajów pytań Metoda Lejka. Podtrzymywanie kontaktu. 53

54 3. Umiejętność słuchania. Sygnały potwierdzające odbiór. Nastawienie na zrozumienie przyjmowanie perspektywy drugiej strony tzw. empatia. Tworzenie atmosfery sprzyjającej otwartości. 4. Podsumowanie autodiagnoza zdolności komunikowania się. Określenie własnych mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się. Ustalenie obszarów problemowych i metod ich doskonalenia. 5. Podsumowanie szkolenia. 54

55 Budowanie autorytetu Trening budowania autorytetu i kształtowania rozwoju postaw wspierających osiąganie sukcesu Cel szkolenia uświadomienie uczestnikom potrzeby budowania autorytetu i jego znaczenia dla osiągnięcia sukcesu pogłębienie umiejętności analizowania ludzkich zachowań w kontaktach biznesowych i interpersonalnych nabycie umiejętności nawiązywani i utrzymywania biznesowych relacji CO ZYSKASZ? poznasz mechanizmy skutecznego działania dowiesz się kiedy lepiej rządzić a kiedy zarządzać, aby osiągnąć założone cele poznasz i przećwiczysz elementy skutecznej komunikacji, narzędzia retoryki oraz techniki autoprezentacji nauczysz się rozpoznawać próby manipulacji w celu efektywnej obrony zdobędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego budowania autorytetu w grupie 55

56 TRENING BUDOWANIA AUTORYTETU I KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU POSTAW WSPIERAJĄCYCH OSIĄGANIE SUKCESU Trener: Michał Lewandowski Członek Zarządu polskiej części międzynarodowego projektu społecznościowo-edukacyjnego ClassedIn. Ekspert w dziedzinie przywództwa i kompetencji społecznych, trener biznesu, terapeuta, coach. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył program edukacji psychologicznej w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Wykładowca i trener Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi warsztaty dla sędziów i prokuratorów. Sprawował też nadzór merytoryczny nad szkoleniami e-learningowymi. Karierę szkoleniową rozpoczynał jako konsultant i trener firmy Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting. W latach trener Akademii Zarządzania największego ogólnopolskiego projektu szkoleniowego finansowanego z UE, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Profesję Consulting. Prowadzi procesy asessment centre, oceny 360, moderuje sesje kreatywne. Prowadzi warsztaty dla szkół w ramach kampanii Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży. Pracował między innymi dla firm: Orange, Siemens, Phillips Lighting, Euro-AGD, Grupa Żywiec. 56

57 TRENING BUDOWANIA AUTORYTETU I KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU POSTAW WSPIERAJĄCYCH OSIĄGANIE SUKCESU Program DZIEŃ 1 1. Kluczowe wymiary budowania autorytetu i postaw wspierających osiąganie sukcesu. Autorytet osobisty a autorytet wynikający z roli. Wymiary autorytetu osobistego. Własne przekonania jako baza do budowania autorytetu osobistego i osiągania sukcesu. Spójność poziom osobisty (wiem, kim jestem, co jest dla mnie ważne i do czego dążę). Otwartość poziom interpersonalny (rozumiem was i jesteście dla mnie ważni). Kompetencje poziom działania (nie jestem najlepszy na świecie, ale nie ma lepszego ode mnie). Rzetelność poziom rezultatów (można na mnie polegać). Wymiary autorytetu osobistego a osiąganie sukcesu. 2. Przekonania wspierające osiąganie sukcesu. Skąd się biorą nasze przekonania? Wpływ przekonań na nasze działanie i ich efekty. Przekonania wspierające. Przekonania blokujące. 57

58 Moje przekonania na temat siebie i świata. 3. Budowanie spójności osobistej. Wartości, misja i wizja w perspektywie osobistej. Wartości jako osobisty kompas. Co jest dla mnie najważniejsze definiowanie osobistych wartości. Motywacyjna rola poczucia sensu i celu. Budowanie własnej misji osobistej. Dążenie vs unikanie cele pozytywne i negatywne. Określanie własnych celów pozytywnych. DZIEŃ 2 1. Relacje interpersonalne wspierające osiąganie sukcesu. Budowanie wzajemnego zrozumienia. Intencja od tego wszystko się zaczyna. Zrozum, by zostać zrozumianym. Rola słuchania. Słuchać a usłyszeć. Poziomy słuchania. Zainteresowanie, zrozumienie, empatia. Określanie oczekiwań. Przekazywanie informacji zwrotnych bieżących, 58

59 podsumowujących, rozwojowych. 2. Wykorzystywanie swojego potencjału w drodze do sukcesu. Wiedza, umiejętności a talenty. Talenty w dążeniu do celu. Talenty w myśleniu. Talenty w stosunkach z innymi. Mapa moich talentów. 3. Wyniki mają znaczenie. Poczucie własnej skuteczności. Sztuka autopromocji, czyli komunikowanie skuteczności. Rola etyki w budowaniu autorytetu i sukcesu. Wymiary rozwoju moralnego. Lojalność, czyli jak utrzymywać długotrwałe relacje. Odpowiedzialność i jej rola we współczesnym świecie. 4. Podsumowanie treningu mój plan działań. 59

60 Odpowiedzialny biznes Etyka, wizerunek, zaufanie fundament społecznej odpowiedzialności biznesu Cel szkolenia uświadomienie uczestnikom roli etyki w biznesie i znaczenia odpowiedzialnego biznesu dla budowania przewagi konkurencyjnej organizacji przekazanie wiedzy na temat narzędzi budowania organizacji opartej na wartościach pokazanie możliwości wykorzystania koncepcji odpowiedzialnego biznesu w strategiach firmy CO ZYSKASZ? 9 9 zdobędziesz umiejętność budowania wizerunku firmy przyjaznej otoczeniu 9 9 będziesz potrafił/a samodzielnie stworzyć kodeks etyczny firmy 9 9 poznasz dobre praktyki ułatwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z szeroko pojętym otoczeniem (od pracowników firmy, kontrahentów po instytucje) 60

61 ETYKA, WIZERUNEK, ZAUFANIE FUNDAMENT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Trener: Michał Lewandowski Członek Zarządu polskiej części międzynarodowego projektu społecznościowo-edukacyjnego ClassedIn. Ekspert w dziedzinie przywództwa i kompetencji społecznych, trener biznesu, terapeuta, coach. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył program edukacji psychologicznej w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Wykładowca i trener Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi warsztaty dla sędziów i prokuratorów. Sprawował też nadzór merytoryczny nad szkoleniami e-learningowymi. Karierę szkoleniową rozpoczynał jako konsultant i trener firmy Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting. W latach trener Akademii Zarządzania największego ogólnopolskiego projektu szkoleniowego finansowanego z UE, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Profesję Consulting. Prowadzi procesy asessment centre, oceny 360, moderuje sesje kreatywne. Prowadzi warsztaty dla szkół w ramach kampanii Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży. Pracował między innymi dla firm: Orange, Siemens, Phillips Lighting, Euro-AGD, Grupa Żywiec. 61

62 ETYKA, WIZERUNEK, ZAUFANIE FUNDAMENT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Program DZIEŃ 1 1. Etyka i moralność wprowadzenie. Co to jest wartość, etyka, norma, moralność usystematyzowanie pojęć i znalezienie wspólnego obszaru zrozumienia. Rozwój moralny człowieka i organizacji. 2. Czy odpowiedzialność biznesu się opłaca? etyka w praktyce organizacyjnej. Rola zaufania w biznesie. Podatki od niskiego zaufania. Benefity z wysokiego zaufania. Wymiary zaufania. Dobre praktyki. 3. Organizacja oparta na wartościach fundamentem społecznej odpowiedzialności biznesu. Misja, wizja, wartości podstawy zarządzania przez wartości. Dylematy etyczne w praktyce biznesowej i ich rozwiązywanie. Przywództwo oparte na szczerości. Sens budowania organizacji opartej na szczerości. 62

63 Zasady budowania szczerej organizacji. Dobre praktyki. Budowanie misji organizacji. 4. Kodeks etyczny. Po co organizacji kodeks etyczny? Na czym oprzeć kodeks etyczny? Wdrażanie wartości w organizacji. Dobre praktyki analiza przykładów. Tworzenie kodeksu etycznego dla swojej organizacji. DZIEŃ 2 1. Strategiczne CSR w organizacji. Definicja i obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejsce społecznej odpowiedzialności w organizacji. CSR a public relations. CSR a employee branding. Korzyści ze strategicznego CSR dla organizacji. 2. Strategii CSR w organizacji. Analiza stanu obecnego organizacji. Budowanie strategii CSR. Działania wdrożeniowe i komunikacyjne. Raportowanie z osiągnięcia działań CSR. 63

64 Przykłady. O TRENERZE 3. Wolontariat pracowniczy. Korzyści w wolontariatu pracowniczego. Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego. Budowanie programu wolontariatu. Ewaluacja programu wolontariatu. Dobre praktyki. 4. Podsumowanie szkolenia plan działania. 64

65 Kompleksowe zarządzanie jakością Kompleksowe zarządzanie jakością modelowanie procesów Cel szkolenia zobrazowanie istoty zarządzania jakością podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z poprawą zarządzania jakością CO ZYSKASZ? poznasz filozofię Kompleksowego Zarządzania Jakością (Total Quality Management TQM ) nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia procedur zapewniających jakość w przedsiębiorstwie i uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 zdobędziesz umiejętność stosowania instrumentów TQM w praktyce poznasz możliwości usprawnienia zarządzanie firmą i poprawy efektów jej działania zyskasz zdolność szybszego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz efektywnego planowania dowiesz się, jak poprawić konkurencyjność firmy w otoczeniu 65

66 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Trener: Piotr Tkaczyk Szkoleniowiec, konsultant, trener biznesu. Absolwent kierunków prawniczych w Polsce i Anglii (Uniwersytet Śląski, University of Sunderland oraz Northumbria University), specjalista z zakresu prawa międzynarodowego. Współzałożyciel firmy konsultingowo szkoleniowej Kancelaria Doradztwa Biznesowego Czechowicz & Tkaczyk. Dzięki wykształceniu i zdobytemu doświadczeniu doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Przeprowadził wiele szkoleń zarówno z tematyki biznesowej, jak i prawniczej. Wiedzę szkoleniową zdobywał między innymi za granicą podczas trzyletniej pracy dla międzynarodowej korporacji prawniczej Irwin Mitchell. Współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polski Instytut Innowacyjności. Ukończył kurs trenerski Rozviyak. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy. Specjalista i praktyk z zakresu zagadnień związanych z poprawą produktywności, podnoszeniem jakości, filozofii Kaizen oraz Lean Management. 66

67 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Program DZIEŃ 1 1. TQM (Total Quality Management) Co to jest jakość? Filozofia TQM. Ewolucja norm jakości gra symulacyjna. 2. Jak zmierzyć jakość? Mierniki jakości. Możliwe trudności pojawiające się przy pomiarze jakości case study. 3. Co to jest doktryna jakości? Model zarządzania jakością Edwarda Deminga. Jak usterki, wady wpływają na proces wytworzenia? 4. Nie czekaj na idealne rozwiązanie metoda kolejnych przybliżeń. DZIEŃ 2 1. Zasada ciągłego doskonalenia Kaizen. Przedstawienie założeń. 67

68 Co to jest zarządzanie procesowe? Jak zdefiniować i wyróżnić procesy zachodzące w każdej organizacji? Podstawy Lean Management w kontekście odchudzania procesów. Czym charakteryzuje się modelowanie procesami? Ile kosztuje niska jakość? Jak narzędzie 5S jest w stanie uczynić pracę bardziej efektywną? Fotografia dnia pracy co to jest i jak wykorzystać to narzędzie ćwiczenie z grupą na studium przypadku. Omówienie przykładów wykorzystania narzędzi Kaizen w polskich firmach produkcyjnych. 2. Jak przeprowadzić zmianę? Zarządzanie jakością to w dużej mierze zarządzanie zmianą. Wprowadzenie zmiany PDCA case study. Skąd się bierze opór do zmiany? Dlaczego zmiana tak często się nie udaje? Rola osoby wprowadzającej zmianę odgrywanie ról przez uczestników. 3. Cykl Deminga. Pomysły racjonalizatorskie dlaczego to nie działa. Realia polskich firm przykłady z przeprowadzonych działań. Usystematyzowanie najlepszych praktyk. O TRENERZE DZIEŃ 3 1. VSM (Value Stream Mapping) co każdy powinien o tym wiedzieć. 68

69 Wartość, za którą klient zapłaci. Wartość, za którą klient nie zapłaci, ale konieczna jest w procesie wytworzenia S omówienie narzędzi. Przykłady z polskich i europejskich firm produkcyjnych. Gra dla uczestników pełen stół. 3. Diagram Ishikawy. Przedstawienie narzędzia do analizy wstępnej programu poprawy produktywności. Rozwiązywanie problemu wraz z grupą przy użyciu narzędzia diagram Ishikawy. Metoda dochodzenia do istoty problemu 5 x why? scenka z udziałem uczestników. 8 kroków rozwiązywania problemów case study. DZIEŃ 4 1. Przedstawienie filozofii Kaizen. Podstawowe założenia Kaizen pojęcie wartości dodanej i straty. Czym charakteryzuje się myślenie systemowe? Gra symulacyjna dla uczestników współpraca zamiast współzawodnictwa. 2. Redukcja marnotrawstwa. Omówienie osobne każdej z 7 strat MUDY używane będą przykłady z polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sposoby identyfikacji strat. Metody szukania strat. Efektywność w eliminacji strat. 69

70 Przykłady dobrych praktyk benchmarking. 3. Optymalizacja procesów. Pytanie, na które trzeba odpowiedzieć: Co to jest proces? Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie? Zarządzanie jako proces. Optymalizacja procesów. Reinżyniering procesów. Przykłady z polskich firm produkcyjnych dotyczące optymalizacji procesów. Narzędzie do ustalenia,,jak jest a jak być powinno? metoda 7 kapeluszy scenka z uczestnikami. 4. Podsumowanie szkolenia. 70

71 45+ i co dalej? Grupa pracowników 45+ znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Zagraża jej ryzyko utraty pracy, niechęć pracodawców do inwestowania w jej rozwój. Czy można temu zapobiec? Jeżeli jesteś pracownikiem w dojrzałym wieku nie musisz bezczynnie czekać na rozwój sytuacji, zastanawiając się nieustannie, czy: wymienią Cię na młodszy, lepiej wykształcony personel, podniosą w końcu Twoje wynagrodzenie, masz jakiekolwiek możliwości awansu. Weź sprawy we własne ręce SKORZYSTAJ Z SZANSY i zdobądź nowe kompetencje! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w swoim zespole masz pracowników 45+ nie musisz zaraz myśleć o wymianie personelu na młody narybek. Naucz się zarządzać wiekiem, aby starsi, doświadczeni pracownicy mogli odnaleźć najlepsze i najbardziej wydajne dla siebie miejsce w firmie. 71

72 Nie zapominaj, że pracownik 45+: dysponuje dużym doświadczeniem zawodowym, ma wysokie kompetencje interpersonalne (komunikatywność, współpraca, inteligencja emocjonalna), ma wysoką motywację do pracy, jest lojalny, zdyscyplinowany i zaangażowany, jest otwarty na uwagi szefa, chętnie dzieli się spostrzeżeniami, jest wzorem dla młodszej kadry. Daj SZANSĘ sobie i innym! Projekt Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu realizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w szczególny sposób kierowany jest do osób po 45. roku życia z doświadczeniem zawodowym. Osoby w tej grupie wiekowej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji na szkolenia. 72

73 Kobieta na stołku? Badania zaprezentowane w publikacji Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet (Bogusława Budrowska, Danuta Duch, Anna Titkow, 2003) dowodzą, iż w Polsce istnieje zjawisko tzw. szklanego sufitu. Pojęcie to opisuje sytuację, w której kobietom zbliżającym się do szczytowego stanowiska w strukturach firmy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe posady są najczęściej nie do osiągnięcia. Przyczyną takiej sytuacji są bariery niewidoczne, tzn. takie, które wynikają ze stereotypu kobiety (rola Matki Polki, opiekunki ogniska domowego), a nie z przyczyn formalnych (niewystarczające doświadczenie, wykształcenie). Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma wpływać na rynek pracy tak, aby niwelować szklany sufit, a także inne zjawiska związane z dyskryminacja kobiet, jak na przykład: Lepka podłoga sytuacja, w której kobiety stanowią większość w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, bez możliwości awansu (sprzątaczki, sekretarki). Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy podział sektorów gospodarki i zawodów na tzw. męskie i kobiece, wynikający ze stereotypów. Segregacja pionowa to m.in. utrudniony dostęp do 73

74 awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych, zaś segregacja pionowa wiąże się z pojęciami: szklany sufit, szklane ruchome schody, szklane ściany. Szklane ruchome schody sytuacja, w której mężczyźni, wykonując zawody kobiece, awansują szybciej i zarabiają więcej od koleżanek pracujących na tym samym stanowisku lub wykonujących tę samą pracę. Szklane ściany sytuacja, w której kobiety pracują na stanowiskach pomocniczych (asystenckich), administracyjnych, które utrudniają awans na stanowiska kierownicze i decyzyjne. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn realizowana jest poprzez jednoczesne stosowanie dwóch podejść: Polityka równości szans płci (ang. gender mainstreaming) uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań, na wszystkich ich etapach, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Ma to na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci. Konkretne działania wspierające równość szans płci (ang. specific actions) udzielają szczególnego wsparcia grupom znajdującym się w gorszym położeniu, by dążyć do jak najszybszego wyrównania szans i przyspieszenie rzeczywistej zmiany społecznej. Szkolenia realizowane w ramach projektu Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu zakłada 60% udział kobiet. Uzyskany certyfikat to potwierdzenie posiadanych kompetencji i szansa na awans zawodowy i zmniejszenie dysproporcji płacowych. 74

75 O Mazovii Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa to nowoczesna uczelnia zawodowa, przyjazna i dostępna dla wszystkich osób poszukujących wiedzy i dbających o poziom posiadanych kwalifikacji. Na rynku edukacyjnym działa od 19 roku. Od tego czasu nieprzerwanie kształci na najwyższym poziomie i nieustannie się rozwija. Priorytetem Collegium Mazovia jest wybór takich kierunków rozwoju, które zapewnią absolwentom uprzywilejowaną pozycję na współczesnym rynku pracy. Charakterystyczną cechą Uczelni jest różnorodny i wielokierunkowy profil działalności. W ofercie edukacyjnej Mazovii można znaleźć zarówno studia ekonomiczne, medyczne, jak i techniczne. Uczelnia zachęca do podejmowania inicjatyw gospodarczych, prowadzi Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, promuje innowacyjną gospodarkę. Collegium Mazovia z powodzeniem pozyskuje fundusze europejskie na projekty związane z kształceniem, transferem wiedzy oraz rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Projekt Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu jest kolejnym działaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w które Uczelnia się zaangażowała. 75

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTYWNOŚĆ Cel szkolenia: Program szkolenia DZIEŃ 1

PRODUKTYWNOŚĆ Cel szkolenia: Program szkolenia DZIEŃ 1 PRODUKTYWNOŚĆ Cel szkolenia: Rozwój zestawu umiejętności menedżerskich niezbędnych dla każdego kierownika, menedżera, właściciela firmy do zwiększania efektywności swoich pracowników. Podnoszenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZRZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I PRZEZ CELE

ZRZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I PRZEZ CELE Cel szkolenia: ZRZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I PRZEZ CELE Przekazanie menadżerom mikro- i małych przedsiębiorstw nowoczesnych i praktycznych metod organizacji pracy tak, aby byli w stanie pracować szybciej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami.

Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami to CYKL SZKOLEŃ kierowanych do członków organizacji pozarządowych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w obszarze zarządzania i pracy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej na kulturze dialogu w organizacji. 100 % praktyki bo na tym polega Empowerment!

Budowanie przewagi konkurencyjnej na kulturze dialogu w organizacji. 100 % praktyki bo na tym polega Empowerment! / 1-dniowy warsztat Kadry Zarządzającej Budowanie przewagi konkurencyjnej na kulturze dialogu w organizacji Ul.Mokra 17, 62-002 Suchy Las NIP 9720522323 REGON 634647156 120 wdrożeń w Polsce. Ponad 4.000

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej Warsztat Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej Jak budować zaangażowanie i zapobiec rotacji Warszawa, 7-8 marzec Poznanie skutecznych sposobów zarządzania pracownikami w hali produkcyjnej. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo