Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"

Transkrypt

1 Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/ wyniki Szkoła przygląda się jakości swojej pracy, monitoruje ją, przeprowadza ewaluację wewnętrzną. Ma to na celu pozyskanie informacji na temat jakości pracy i funkcjonowania placówki, aby w przyszłości ją uskonalać wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców, pracowników szkoły także śrowiska. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji: Zofia Dziedzic, Maciej Adamek, Lidia Dąbrowska, Monika Klupś, Marcelina Tymińska. Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole było wymaganie 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Cel ewaluacji. Zebranie informacji na temat : 1. Czy planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów? 2.Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania? 3. Czy informowanie uczniów o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój? 4.Czy nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? 5. Czy uczniowie i nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjająca uczeniu się? 6. Czy nauczyciele stosują różne metody pracy stosowując je potrzeb uczniów, grupy, oddziału? 7.Czy nauczyciele motywują uczniów aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach?

2 8.Czy organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie lepszego zrozumienia świata oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej? 9. Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, czy czują się odpowiedzialni za swój własny rozwój? 10. Czy uczniowie uczą się od siebie nawzajem? 11. Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? Przedmiot ewaluacji. 1.Organizacja procesu nauczania. 2. Metody pracy nauczycieli, atmosfera pracy i nauki, metody motywowania uczniów. Kryteria ewaluacji. 1. Użyteczność 2. Skuteczność działań nauczycieli 3.Adekwatność potrzeb. Pytania kluczowe. 1. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów aktywnego uczenia się i jak wspierają ich w trudnych sytuacjach? 2. W jaki sposób uczniowie są informowani o postępach w nauce i czy informacja ta pomaga im się uczyć i planować swój indywidualny proces uczenia się? 3. Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia są i formułowane wobec nich oczekiwania 4. Jakie działania zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów przyczyniają się tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się? 5. Na czym polega współpraca nauczycieli i uczniów przy skonaleniu procesów edukacyjnych i czy działania podejmowane w szkole są

3 planowane, wdrażane i modyfikowane z udziałem uczniów oraz adekwatnie ich potrzeb? 6. Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów stosuje szkoła? 7. Jakie warunki stwarza szkoła, aby uczniowie mieli możliwość uczenia się od siebie nawzajem? 8. Czy nauczyciele współpracują ze sobą w celu powiązania ze sobą różnych dziedzin wiedzy, aby pomagać uczniom lepiej zrozumieć świat i funkcjonować w społeczności lokalnej? 9. W jaki sposób nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? 10. Jakie metody stosowane potrzeb ucznia stosują nauczyciele? Narzędzia : 1. Ankieta dla nauczycieli i uczniów i rodziców 2. Analiza kumentów szkoły Próba badawcza. 1. Nauczyciele oraz ok.30%uczniów z losowo wybranych klas. 2. Dokumentacja szkoły

4 Analiza wyników ankietowych Uczniowie. Ankiecie poddano 95 uczniów z losowo wybranych klas. Młodzież została poproszona o wyrażenie opinii na temat sytuacji, jakie miały miejsce podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych. 39% procent uczniów stwierdziło, że miało możliwość pracy w grupach lub parach na większości zajęć, 19% - na wszystkich zajęciach, po 21% - na połowie zajęć lub na mniej niż połowie zajęć. 55% ankietowanych uczniów potwierdziło, że zna cele danej lekcji - wynik ten tyczy większości zajęć. Natomiast 33% ankietowanych uznało, że tyczy to wszystkich zajęć. Wiem, co było celem lekcji 0% 8% 4% 55% 33% Uczniowie stwierdzili, że podczas lekcji najczęściej notują- 59% na wszystkich zajęciach, 31% - na większości zajęć oraz słuchają - 48% na wszystkich zajęciach, 40% na większości zajęć. Uczniowie na ogół są zaangażowani w proces dydaktyczny, z czego 43% uważa, że na większości zajęć, 13% na wszystkich zajęciach, a 25% na połowie zajęć. Niestety 41% ankietowanych stwierdza, że na mniej niż połowie zajęć ma możliwość zadawania pytań, 21% - na połowie zajęć, 19% na większości zajęć, a 13% na wszystkich zajęciach. 6% Zadawałem pytania 0 13% 41% 19% 21%

5 Zapytani o możliwość dyskutowania 35% uczniów stwierdziło, że tyczy to mniej niż połowy zajęć, 20%, że połowy, 22% większości zajęć, a 16% wszystkich zajęć. Młodzież uznała, że ucząc się odczuwała zaciekawienie na połowie zajęć - 34% ankietowanych, 27% na większości zajęć i 28% na mniej niż połowie zajęć. 38% uczniów uznało też, że na mniej niż połowie lekcji mieli możliwość uczyć się od innych, 24% - na połowie zajęć, 17% na większości zajęć, a 16% twierdzi, że takie sytuacje nie miały miejsca. Na pytanie, czy prezentowali efekty swojej pracy 34% uczniów uznało, że tyczy to mniej niż połowy zajęć, 27% połowy zajęć, a 28% większości zajęć. Na pytanie: Czy ktoś pomógł mi się zastanowić, czego się dzisiaj nauczyłem 36% ankietowanych stwierdziło, że tyczy to mniej niż połowy lekcji, 18% - połowy, 26% - większości zajęć. 37% ankietowanych uważa, że na połowie zajęć mieli możliwość zgłaszania pomysłów tyczących tego, jak chcieliby pracować. 41% uczniów potwierdza, że na większości zajęć mieli możliwość wykorzystania wiedzy przedmiotowej, poza przedmiotowej, świadczeń pozaszkolnych lub wydarzeń lokalnych, 15% uznało, że tyczy to wszystkich lekcji, 23%, że połowy i 19% mniej niż połowy lekcji. Uczniowie potwierdzają, że większość czasu wykorzystują na uczenie się - 45% odpowiedzi tyczy większości zajęć. Nauczyciele zachęcali wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcjach oraz zdecywanie przestrzegali ustalonych zasad oceniania - 58% ankietowanych twierdzi, że tyczy to wszystkich zajęć. Tab 1: Wykaz wyników procentowych udzielonych przez uczniów odpowiedzi: na wszystkich zajęciach na większości zajęć na połowie zajęć na mniej niż na połowie zajęć na żadnych zajęciach Pracowałam/em w grupach lub parach 19% 39% 21% 21% 0% Wiem, co było celem lekcji 33% 55% 8% 4% 0% Zadawałam/em pytania 13% 19% 21% 41% 6% Byłam/em zaangażowany 13% 43% 25% 17% 2% Dyskutowałam/em 16% 22% 20% 35% 7% Notowałam/em 59% 31% 4% 6% 0% Słuchałam/em 48% 40% 9% 1% 1% Uczyłam/em się od innych (w parach / grupie) 5% 17% 24% 38% 16% Ucząc się czułam/em zaciekawienie 5% 27% 34% 28% 5% Prezentowałam/em efekty swojej pracy 5% 28% 27% 34% 5%

6 Ktoś pomógł mi zastanowić się, czego się nauczyłam/em 5% 26% 18% 36% 15% Większość czasu na lekcji wykorzystałam/em na uczenie się 15% 45% 27% 9% 3% Zgłaszałam/em pomysły tyczące tego, jak chciałabym/chciałbym pracować na lekcjach 5% 16% 25% 37% 17% Nauczyciel zachęcał mnie wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach 12% 34% 19% 29% 6% Miałam/em możliwość wykorzystania wiedzy przedmiotowej, poza przedmiotowej, świadczeń pozaszkolnych lub lokalnych wydarzeń w czasie lekcji 15% 41% 23% 19% 2% Nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad oceniania 58% 26% 11% 4% 1% W drugiej części ankiety uczniowie zostali poproszeni o wyrażenie zdania na temat atmosfery panującej na lekcjach oraz postawy nauczycieli. Na pytania odpowiedziało 94 uczniów spośród 95 ankietowanych. Młodzież uznała, że nauczyciele dbają o klimat na lekcji z czego 29% uważa, że tyczy to wszystkich nauczycieli, a 38% większości nauczycieli. Nauczyciele wysłuchują uczniów, kiedy młodzież zgłasza taką potrzebę - 39% odpowiedzi tyczy większości nauczycieli, 32% wszystkich nauczycieli. Nauczyciele w zdecywanej większości dają uczniom odczuć, że wierzą w ich możliwości. Grono nauczycielskie na ogół zna mocne i słabe strony uczniów - 38% uczniów uznało, że tyczy to większości nauczycieli, 22% połowy, a 20% mniej niż połowy nauczycieli. Większość nauczycieli udziela wskazówek, które pomagają uczniom się uczyć. Potrafią zainteresować tematem lekcji. 34% ankietowanych uznaje, że większość nauczycieli uczy tak, że chce im się uczyć, ale jednocześnie 29% uważa, że tyczy to połowy nauczycieli, a 23% że mniej niż połowy nauczycieli. Rozbieżne też są opinie tyczące zachęcania uczniów wymyślania i realizowania własnych pomysłów. 31% respondentów uznało, że taka sytuacja tyczy większości nauczycieli, 23%, że połowy, 30% mniej niż połowy nauczycieli, a tylko 10%, że wszystkich nauczycieli.

7 Tab 2: Wykaz wyników procentowych udzielonych przez uczniów odpowiedzi: wszystkich większości połowy mniej niż połowy żadnego Nauczyciel dał mi zrozumienia, że wierzy w moje możliwości 13% 47% 26% 13% 2% Dostałam/em od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć 10% 40% 27% 16% 7% Nauczyciele mnie wysłuchali, gdy miałam/em potrzebę z nimi porozmawiać 32% 39% 11% 12% 6% Moi nauczyciele potrafią mnie zainteresować tematem lekcji 11% 36% 32% 18% 3% Sposób w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że chcę się uczyć 4% 34% 29% 23% 10% Nauczyciele zachęcają mnie wymyślania i realizowania własnych pomysłów 10% 31% 23% 30% 6% Nauczyciele dbają o klimat pracy na lekcji 29% 38% 24% 6% 2% Nauczyciele znają moje mocne i słabe strony 12% 38% 22% 20% 7% Nauczyciele W ankiecie wzięło udział 21 nauczycieli. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania, egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście całego oddziału i pojedynczych uczniów. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się poprzez elastyczne wykorzystywanie różnych metod nauczania oraz pozytywne wzmacnianie uczniów. Badani nauczyciele zadeklarowali, że zachęcają uczniów realizowania własnych pomysłów - 86% odpowiedzi, daje możliwość wyboru terminów testów i sprawdzianów - 76% odpowiedzi, daje możliwość wyboru metod - 38% odpowiedzi oraz daje możliwość wyboru tyczący tematyki lekcji - 19% odpowiedzi. Ponadto, nauczyciele wspierają swoich uczniów w trudnych sytuacjach. Zawsze wysłuchują młodzież, gdy ma potrzebę porozmawiać - 100% odpowiedzi, udzielają wskazówek dalszej pracy 95% odpowiedzi, a także dają możliwość wykorzystania popełnionych błędów uczenia się - 57% odpowiedzi. Poprzez różnorodne działania nauczyciele kształtują

8 u uczniów umiejętność uczenia się. Do najczęściej wymienianych należy powtarzanie ważnych treści 90% odpowiedzi. Poza tym, nauczyciele podają źródła, gdzie można znaleźć informacje - 67% odpowiedzi, podają sposoby zapamiętania nowych informacji - 62% odpowiedzi, a także stwarzają sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy badawcze - 48% odpowiedzi. Uczniowie są świamymi podmiotami procesów edukacyjnych, bo znają cele lekcji. Nauczyciele przestawiają je na początku zajęć - 81% odpowiedzi. Uczniowie mają też możliwość samodzielnego sformułowania celów lekcji - 76% odpowiedzi. Poza tym, nauczyciele stwarzają warunki samodzielnego odkrycia przez uczniów celów lekcji - 38% odpowiedzi. Zdaniem nauczycieli, uczniowie znają kryteria i wiedzą, że osiągnęli cele lekcji, ponieważ są o tym informowani na początku zajęć, bądź też, uczniowie sami nazywają to, czego od nich wymagają nauczyciele. Nauczyciele udzielają młodzieży informacji zwrotnej. 43% ankietowanych twierdzi, że w każdej sytuacji zwraca uwagę na te elementy odpowiedzi ucznia, które są prawidłowe, a 57%, że w większości sytuacji. Oprócz tego, nauczyciele wskazują błędy - 76% odpowiedzi oraz sposób ich poprawy 81%, podkreślają mocne i słabe strony pracy - 52% odpowiedzi oraz wyraźnie określają kryteria oceniania - 71 % i podają punktację - 67%. Nauczyciele deklarują, że podczas prowadzonych przez nich zajęć dają młodzieży możliwość odwołania się wiedzy przedmiotowej - 95% odpowiedzi, wiedzy z innych przedmiotów 90% odpowiedzi, świadczeń pozaszkolnych 86% odpowiedzi, a także wydarzeń mających miejsce w najbliższej okolicy, kraju i na świecie 76% odpowiedzi. 86% ankietowanych potwierdza, że stwarza uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem, 14% ankietowanych daje taką możliwość tylko czasami. Nauczyciele wymieniają różne metody i działania, podczas których uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Pokazuje to poniższy wykres:

9 Wyk. 1: Przy pomocy jakich działań uczniowie uczą się od siebie nawzajem? Zdaniem nauczycieli, szkoła stosuje nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Do najczęściej wymienianych należą: projekt - klasa eksperymentarium 100% odpowiedzi, dziennik elektroniczny 95% odpowiedzi, zajęcia arte-terapii 76%, oraz zajęcia korekcyjnokompensacyjne 67% odpowiedzi. Nauczyciele starają się stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 52% ankietowanych twierdzi, że ich relacja z uczniami jest życzliwa w każdej sytuacji, 48% uważa, że ma to miejsce w większości sytuacji. Rodzice Ankiecie poddano 69 rodziców z losowo wybranych klas. Rodzice uważają, że większość nauczycieli dba o bre relacje pomiędzy ich dzieckiem, a innymi uczniami. Tak twierdzi 45% ankietowanych, 25% sądzi, że odnosi się to wszystkich nauczycieli, 3% połowy nauczycieli, 10% mniej niż połowy, a 17% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania. Rodzice deklarują, że ich dziecko jest szanowane w szkole przez większość nauczycieli 49%, a 28%, że przez wszystkich. Po 6% ankietowanych rodziców uważa, że odnosi się to połowy lub mniej niż połowy nauczycieli. 12% rodziców nie wyraziło swojego zdania. Zdaniem rodziców większość nauczycieli traktuje wszystkich uczniów równie brze. Taką opinie wyraziło 43% ankietowanych, a 19% twierdzi, że tyczy to wszystkich nauczycieli. Na stwierdzenie: Nauczyciele chwalą moje dziecko częściej niż krytykują. 41% ankietowanych twierdzi, że odnosi się ono większości nauczycieli, 17% wszystkich nauczycieli, po 12%, że połowy lub mniej niż połowy nauczycieli. 19% ankietowanych rodziców uznało, że trudno powiedzieć. 32% ankietowanych potwierdza, że większość nauczycieli wierzy w możliwości

10 ich dziecka. 23% uznaje, że tyczy to wszystkich nauczycieli. 16%, że odnosi się to połowy nauczycieli, 9% mniej niż połowy. 20% rodziców nie wyraziło swojego zdania. Rodzice uznają zasadność udzielania informacji zwrotnej przez nauczycieli. Ich zdaniem pomaga ona w nabywaniu wiedzy i umiejętności przez ich dzieci. 39% ankietowanych stwierdziło, że zdecywanie tak, 57%, że raczej tak a tylko 4% uznało, że raczej nie. Rodzice sądzą,że szkoła podejmuje działania, by ich dziecko miało poczucie sukcesu. Za odpowiedzią zdecywanie tak opowiedziało się 28% ankietowanych, za raczej tak 64%, a 4% uznało, że raczej nie. Tab 3: Wykaz wyników procentowych udzielonych przez rodziców odpowiedzi: wszystkich większości połowy mniej niż połowy żadnego Trudno powiedzieć Nauczyciele dbają o bre relacje między moim dzieckiem, a innymi uczniami. 25% 45% 3% 10% 0% 17% Nauczyciele szanują moje dziecko. 28% 49% 6% 6% 0% 12% Nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie brze. 19% 43% 20% 0% 0% 17% Nauczyciele chwalą moje dziecko częściej niż krytykują 17% 41% 12% 12% 0% 19% Nauczyciele wierzą w możliwości mojego dziecka. 23% 32% 16% 9% 0% 20% Mocne strony szkoły Sposób planowania i realizowania procesów dydaktycznych sprzyja rozwojowi ucznia. Uczniowie znają cele lekcje oraz wiedzą czego się od nich wymaga. Przebieg procesów edukacyjnych jest stale monitorowany (co umożliwia dziennik elektroniczny) i skonalony, a wnioski z monitorowania są wdrażane w celu dalszego podnoszenia efektywności nauczania. Nauczyciele wierzą w możliwości swoich uczniów i wspierają ich, a życzliwa atmosfera i metody nauczania stosowane potrzeb uczniów służą uczeniu się. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, zapoznają uczniów z celami zajęć oraz stawianymi przed nimi oczekiwaniami, dzięki czemu uczniowie mają świamość przydatności zbytej wiedzy w dalszej edukacji oraz życiu codziennym. Nauczyciele na swoich zajęciach lekcyjnych, realizując innowacje, stwarzają sytuacje sprzyjające procesowi samodzielnego nabywania wiamości i umiejętności.

11 Stosowane w szkole nowatorskie metody nauczania, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego, a także realizacja autorskich programów nauczania i projektów motywują uczniów aktywnego uczenia się. Przekazywane przez nauczycieli informacje o postępach w nauce motywują uczniów dalszej pracy oraz wskazują drogi dalszego rozwoju indywidualnego ucznia. Uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli w sytuacjach trudnych. Nauczyciele współpracują ze sobą w celu powiązania ze sobą różnych dziedzin wiedzy i w ten sposób, pomagają uczniom lepiej zrozumieć świat i funkcjonować w społeczności lokalnej Słabe strony szkoły Tylko na niektórych zajęciach uczniowie mieli możliwość zadawać pytania lub prowadzić dyskusje. Na mniej niż połowie zajęć młodzież składała pomysły tyczące tego, jak chciałaby się uczyć. Uczniowie uważają, że w niewielkim stopniu mają możliwość uczyć się od innych. Ankieta przeprowadzona wśród rodziców wykazała, że część z nich nie wyraziła opinii na temat atmosfery panującej w szkole oraz postaw nauczycieli wobec ich dziecka. Wnioski dalszej pracy 1. W większym stopniu umożliwić uczniom wpływanie na sposób organizowania procesu dydaktycznego poprzez wdrażanie pomysłów i propozycji zgłaszanych przez młodzież. 2. Uaktywnić uczniów poprzez stwarzanie problemów badawczych, możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji. 3. Stwarzać więcej sytuacji, w których uczniowie uczą się od siebie nawzajem oraz znajwać okazje prezentowania efektów ich pracy na forum klasy i/lub szkoły.

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 2 do protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 27 maja 2014 roku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie są aktywni. Przedmiot ewaluacji: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie! Kwestioriusz ankiety dla uczycieli Szanow Pani / Szanowny Panie! Jednym z działań badawczych w ramach ewaluacji zewnętrznej jest przeprowadzenie ankiety z uczycielami. Jej celem jest zgromadzenia danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil MATERIAŁ 9.4 Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ METODĄ PROFIL SZKOŁY PRZEPROWADZONEJ W CZERWCU 2010 r. PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Obszar badania:

RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Obszar badania: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR II Procesy zachodzące w szkole lub placówce WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE DIAGNOZA

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE DIAGNOZA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE DIAGNOZA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET W OKRESIE OD MARCA DO KWIETNIA 2013 R., ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W NASZEJ SZKOLE ANKIETY WŚRÓD WYBRANYCH LOSOWO UCZNIÓW KLAS I i II, ICH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Alwerni Alwernia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRĄBLEWIE Grąblewo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE 2. PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie MAJ 2016 1 SPIS TREŚCI: I Cele i

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI Zebranie informacji dotyczących respektowania w placówce norm społecznych Ustalenie: Czy podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach Czemierniki Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 2 Certyfikat nr 2673/2003 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka ----------------------------------------------------- w Śremie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 1 Raport sporządziły:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE NA ROK 2016 Podstawa prawna: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM Rzepiennik Strzyżewski Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Świebodzinie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty Świebodzin Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Opracowanie: Joanna Dembowa Kalisz 8 grudnia 2014 LISTA WAŻNYCH PYTAŃ O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Dlaczego nauczyciel powinien podawać uczniom

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH Wodzisław Śląski Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. Opracowały: mgr Beata Kołdej mgr Karolina Wiśniewska mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo