Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze"

Transkrypt

1 Miesięcznik loklny nr 1/2015 (73) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch Cenion i potrzebn W Rdzie Mist zsid zledwie sześć kobiet i ż czternstu mężczyzn. 15 mrc jest okzj, by poprwić te zchwine proporcje, usprwnić prcę mreckiego mini prlmentu i spróbowć zgsić część pożrów, które wybuchją w czsie sesji. Przed Pństwem Izbel Brzezińsk nuczycielk, społecznik, strżk w spódnicy i kndydtk n rdną, którą popier Jcek Orych. ISSN: Ruszył budow obwodnicy Robot wre! Co się dzieje? Tk, stło się. Ruszył budow obwodnicy Mrek. Prce ruszyły n cłym odcinku do węzł Mrki ż do Rdzymin. W większości dotyczą szczegółowego projektowni, tk więc nie widć ich jeszcze w terenie. Jednkże to, co njbrdziej rzuc się w oczy, dotyczy odcink, który m wszystkie kwity zczynjącego się przy osiedlu Kosynierów i kończącego się po przekroczeniu rzeki Długiej. N tym odcinku konsorcjum Slini i Pribex wprowdziło ciężki sprzęt i zkończyło tzw. wycinkę, czyli usuwnie wszelkich drzew Mterił wyborczy Komitetu Wyborczego Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze i krzewów kolidujących z przebiegiem trsy orz prowdzenie prc rozbiórkowych budynków. Wszyscy ci, którzy nie wierzyli w powstnie obwodnicy Mrek, mogą w terenie zobczyć jej przebieg. Odcinek, n którym prowdzone są prce, przyleg bezpośrednio do zbudownego obszru Mrek. cd str. 2 WYDAWCA: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

2 widomości o i z mist cd ze str. 1 Ruszył budow obwodnicy Z punktu widzeni inżynieryjnego w dużej mierze przebiegł będzie n nsypch i obiektch mostowych. Nd ulicą Szpitlną i Ząbkowską przejdzie widuktem. Zgodnie z projektem nd rzeką Dług przerzucony będzie ciekwy rchitektonicznie most. Oczywiście sm ciąg trsy S8 to nie wszystko. Równolegle po stronie Mrek powstnie infrstruktur dl pieszych i rowerzystów, jk również drogi scljące infrstrukturę loklną czy dodtkowy most nd rzeką Długą łączący ulicę Pustelnicką i Mrecką w Zielonce, tuż z grnicmi dministrcyjnymi Mrek. Niestety zminy w przepisch dotyczących ochrony przed hłsem odbiły się niekorzystnie n projekcie nie n cłym odcinku przewidzine są ekrny, w niektórych miejscch powstną dopiero w rmch budowy Wschodniej Obwodnicy Wrszwy (strmy się jednk o poprwę ochrony kustycznej o tym czytj n stronie trzeciej). CO JEST W PLANACH? Do końc lutego wykonwc zkończył wycinkę. W mrcu plnowne jest wywiezienie pozostłości po ściętych drzewch i krzkch. Kolejnym krokiem jest odhumusownie, czyli usunięcie wierzchniej wrstwy gleby. Niestety, liczb pojzdów obsługujących budowę będzie się zwiększć Jednkże njwiększe obciążenie pojwi się w momencie prowdzeni prc zmiennych i przy budowie nsypów, czego nleży się spodziewć mniej więcej w połowie roku. Oczywiście nie będą się one pojwić w sposób chotyczny. JAKIE SĄ DZIAŁANIA URZĘDU? Pomimo dość wczesnego etpu przystąpiliśmy do ustleń z wykonwcmi dotyczących orgnizcji ruchu. Od smego początku wskzywliśmy rozwiązni możliwie njmniej uciążliwe dl mieszkńców Mrek. Przede wszystkim stliśmy n stnowisku, że njwłściwsze dl potrzeb ciężkiego sprzętu będzie wykorzystnie częściowo zślepionego wjzdu n budowę od strony węzł Mrki tk, by ogrniczyć korzystnie z dróg loklnych. Z wyjątkiem, krótkiego, pozbwionego zbudowń odcink Szpitlnej ustliliśmy n niej zkz ruchu ze względów bezpieczeństw brk chodnik, przedszkole i żłobek. Po nszych drogch mogą się poruszć wyłączenie pojzdy posidjące zezwolenie. W rmch rozmów udło nm się ustlić zchownie przejezdności ciągu Ząbkowsk w Mrkch i Szpitln w Ząbkch. Obecnie obserwujemy, czy wykonwc wywiązuje się z ustleń i przygotowujemy porozumienie, które obejmie odtworzenie dróg, z których korzyst wykonwc. Szczepn Ostsz Wydwc: 2 Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Redktor Nczelny: Driusz Pietruch; Redguje: Zespół; Adres Redkcji: ul. Piłsudskiego 138; Adres do korespondencji: ul. Cisow 4, Mrki; e-mil: REKLAMY: Redkcj Ekspresu Mreckiego nie ponosi odpowiedzielności z treść reklm, ogłoszeń i rtykułów sponsorownych. Redkcj zstrzeg sobie możliwość skrcni tekstu. Artykuły zmówione prosimy przesyłć w formie elektronicznej. Artykułów nie zmówionych Redkcj nie zwrc.

3 widomości o i z mist Mrki ofir medilnej ngonki REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Znosi się, że będziemy mieć w Mrkch problem związny z hłsem n obwodnicy. Hłs dotrze wprwdzie tylko do rejonów leżących blisko obwodnicy, jednk brk ekrnów kustycznych to problem dotyczący cłego mist. Mieszkńcy nrżeni n hłs są do tego stopni zdesperowni, że są gotowi uniemożliwić korzystnie z obwodnicy do czsu wybudowni ekrnów. Trudno im się w sumie dziwić. Jeszcze do 2013 r. byli zpewnini, że hłśliwe sąsiedztwo będzie skutecznie odgrodzone ekrnmi o wys. 3-4 m zrówno n zewnątrz drogi jk i w psie rozdzieljącym jezdnie. Miły być zbudowne n cłej długości odcink obwodnicy przebiegjącego przez Mrki. Osiedle Konek przy Ząbkowskiej będzie grniczyć z obwodnicą. Stliśmy się ofirą medilnej ngonki n ekrny budowne w środku szczerego pol wzdłuż trsy Wrszw-Łódź. Po serii publikcji i udycji krytykujących tką rozrzutność, podniesiono dopuszczlny poziom hłsu i zmieniły się wytyczne terz ekrnów m być jk njmniej. N domir złego, dotrliśmy do wyników powykonwczych pomirów poziomu hłsu n istniejących już odcinkch drogi S8. Wynik z nich, że nwet te ekrny, które były budowne n wyrost, według strych zsd, nie zpewniją wystrczjącej ochrony przed hłsem. Bdnie wykzło w jednym z punktów pomirowych poziom hłsu wyższy od plnownego o 10dB w ciągu dni i o 14dB w nocy. To brdzo dużo. Według nowych norm, już n etpie projektowni ochron jest o dodtkowe 5-6dB słbsz. Sumrycznie, poziom hłsu może wzrosnąć o ok. 20dB, czyli mniej więcej tk, jkbyśmy do sypilni wstwili włączony odkurzcz. Obwodnic jest nszemu mistu potrzebn. Nie możemy jednk pozwolić, żeby n tkich inwestycjch oszczędzno kosztem zdrowi kilku tysięcy mieszkńców nszego mist. Tym brdziej, że w tym smym czsie, brdzo podobną trsę z zplnownymi wcześniej ekrnmi kustycznymi, przebiegjącą przez Ursynów, zmieniono n kosmicznie drogi tunel. Dlczego w przypdku obwodnicy Mrek zminy poszły w przeciwnym kierunku? Rd Mist Mrki pod koniec lutego jednogłośnie poprł strni mieszkńców i przedstwi w ich imieniu, m.in. inwestorowi i wykonwcy postulty zwiększeni ochrony przed hłsem. Wymienię je tylko w skrócie. N początkowym odcinku obwodnicy od strony Trsy Toruńskiej przez 211 m nie zplnowno żdnych ekrnów od strony Mrek. Powstły tm niedwno trzy osiedl bloków mieszklnych przy ul. Płcowej i Szpitlnej. We wcześniejszych oprcownich ten odcinek mił być chroniony ekrnmi o wysokości 3-4 m i n tką ochronę przed hłsem liczyli nbywcy mieszkń. W okolicy skrzyżowni z ul. Ząbkowską projekt przewiduje ekrny o wysokości 3 m. Obwodnic biegnie nd ulicą wysokim widuktem, z którego hłs będzie rozprzestrzenił się n większą odległość. Postultem jest tutj podwyższenie ekrnów do wysokości co njmniej 4 m, żeby uniknąć hłsu odbijjącego się od bocznych ścin ciężrówek wystjących pond ekrny. N wysokości ul. Szkolnej ekrny miły znleźć się n szczycie widuktów prowdzących n trsę S17 w kierunku Lublin. Widukty te nie zostną jednk wybudowne w rmch obecnej inwestycji, co uniemożliwi wybudownie n nich ekrnów. Nie zproponowno w projekcie żdnego rozwiązni zstępczego, nwet tymczsowego. Mieszkńcy zproponowli ztem pozostwienie w miejscu plnownego w przyszłości ekrnu hłdy ziemi, któr zpewni tymczsową ochronę przed hłsem, zostnie wywiezion dopiero w rmch budowy zjzdów w kierunku Lublin - być może dopiero z kilknście lt. W projekcie obwodnicy most nd rzeką Długą m być elementem ozdobnym i z tego zpewne powodu zostł pozbwiony ekrnów kustycznych. Hłs z niego będzie uciążliwy zrówno dl mieszkńców Mrek jk i sąsiedniej Zielonki. Słwomir Mteuszczyk 3

4 widomości o i z mist Sylwetk Izbel Brzezińsk Nuczycielk ze społeczną psją Uwielbin przez wychownków, chwlon przez ich rodziców, ktywn społecznie, rdn dwóch osttnich kdencji, tkże kobiet - strżk, której rozsądek i umiejętności szukni porozumieni przyddzą się do gszeni pożrów w podzielonej Rdzie Mist. Horow Gór to szczególne miejsce w Mrkch - żyją tu ludzie, którym nie jest wszystko jedno, mieszkńcy, którzy zrżją się wzjemną energią i pomysłmi. Tu tkże mieszk Izbel Brzezińsk, nuczycielk z Czwórki, któr strtuje w wyborch uzupełnijących do Rdy Mist z poprciem Jck Orych. Podzielił się z Ekspresem Mreckim spostrzeżenimi n temt mist, swojej prcy i roli płci pięknej w smorządzie. O roli nuczyciel Dobry nuczyciel to tki, który nie trktuje prcy jko sposobu zrbini pieniędzy, le dl którego nucznie to tkże życiowe powołnie. Prc z dziećmi m szczególny chrkter. Nuczyciel jest wżną osobą w życiu njmłodszych, spędz z nimi dużo czsu, więc wpływ n przyszłość swoich podopiecznych. Mm to szczęście, że prcuję w klsch 1-3. To njpiękniejszy, moim zdniem, okres rozwoju dzieck. W tym wieku dzieci są szczere, ufne, prwdomówne, brdzo kochją swoją pnią. Prc z nimi dje wiele stysfkcji. Dobre wyniki w nuce, w konkursch, zwodch moich uczniów npełniją mnie dumą. Również kżdy uśmiech dzieck, miłe gesty, dobre słowo rodziców dzieci dją poczucie, że wrto się strć. Często spotykm moich byłych uczniów, którzy chętnie wrcją pmięcią do czsów nuki w klsch początkowych. Miło jest dowiedzieć się, że wrtości, które przekzywłm dzieciom, procentują w ich dlszym życiu. O swoich nuczycielch N swojej drodze spotkłm wielu wspniłych pedgogów. Pmiętm pierwszą nuczycielkę - był nią pni Krystyn Stńczk. Uwielbiliśmy ją. W strszych klsch wychowwcmi byli Jdwig Jnkowsk i Tdeusz Skłodowski. Pn Skłodowski zrżł ns sportem, szczególnie tenisem stołowym nsz kls był njlepsz. Ale pmiętm również wspniłą nuczycielkę mtemtyki, pnią Ewę Wlczk dzięki niej mtemtyk jest moim ulubionym przedmiotem. Brdzo miło wspominm lt spędzone w Szkole Podstwowej nr 3 w Mrkch. O dwnych i nowych Mrkch Od urodzeni mieszkm w Mrkch. Tu się wychowłm, chodziłm do szkoły i ciągle mieszkm. Pmiętm kolejkę mrecką, mikrobusy, utobusy nzywne przez ns ogórkmi, którymi jeździłm do liceum do Wrszwy. N terenie Mrek dzisij znjdują się nowe osiedl, powstło wiele sklepów, przedszkoli, itp. Ale chciłbym, żeby nsze misto było jeszcze piękniejsze i nowocześniejsze. Chciłbym, żeby wszystkie ulice nszego mist były dobrej jkości, oświetlone i wrz z porządnymi chodnikmi. Mrzę, żeby kwity zdobiły nsze misto. O byciu strżkiem Jestem strżkiem w spódnicy i to nie jedynym. Jestem dumn, że mogę nosić mundur. Mimo że nie biorę ktywnego udziłu w kcjch, miłm już 4 potrzebę skorzystni z wiedzy, którą zdobyłm podczs wewnętrznych szkoleń z pierwszej pomocy. Nsz jednostk, mimo krótkiego stżu, m brdzo dobre notowni, zrówno wśród mieszkńców, jk i w ocenie Pństwowej Strży Pożrnej. A przecież od rektywcji minęły dopiero dw lt. W powiecie plsujemy się w ścisłej czołówce. O dotychczsowej prcy w Rdzie Mist Dwukrotnie zostłm obdrzon zufniem i pistowłm mndt rdnej nszego mist. W pierwszej kdencji prcowłm w Komisji Oświty orz w Komisji Rewizyjnej. W drugiej kdencji prcowłm w Komisji Oświty orz Komisji Budżetowej. Byłm również członkiem Komisji Mieszkniowej. W obu kdencjch pomgłm w rozwiązywniu różnych problemów mieszkńców nszego mist. Z njwiększe sukcesy uwżm budowę hli sportowo-widowiskowej przy SP4, oddnie do użytku nowego kompleksu sportowego przy ul. Stwowej, czy też współprcę z Generlną Dyrekcją Dróg Krjowych i Autostrd - udło się choć częściowo przebudowć chodniki przy lei Piłsudskiego orz położyć nowy sflt. O roli kobiet w smorządzie Uwżm, że ndl jest z mło docenin rol kobiet w polityce, tej loklnej również. Kobiet z ntury rzeczy zwsze str się łączyć, niż dzielić. To zpewne wynik uwrunkowń historycznych, bo przecież dbnie o ognisko domowe wymgło zwsze nie ld wysiłku i różnego rodzju zbiegów. Nie chcę przez to umniejszć roli, jką odgrywją pnowie, le nic tk nie łgodzi npięci jk kobiec perswzj. Potrzebujemy w Mrkch, tk w życiu społecznym jk i politycznym, więcej ktywnych i odwżnych kobiet. Sm znm i cenię wiele fntstycznych pń szkod, że nie wszystkie mogą się tk smo mocno zngżowć w życie społeczne. O ndchodzących wyborch Ubiegm się o mndt rdnej w wyborch uzupełnijących, które odbędą się 15 mrc w okręgu nr 8. Mm doświdczenie w prcy w smorządzie i chciłbym zrobić jk njwięcej dl mist i jego mieszkńców. W Mrkch jest wiele potrzeb, z nowym burmistrzem uwżm, że d się je zrelizowć. N terenie, z którego kndyduję, jest sporo do zrobieni. Trzeb zbudowć ciągi komunikcyjne łączące osiedle Zieleniec z resztą Mrek. Wielu mieszkńców korzyst m.in. z łącznik ul. Dużej z ul. Księżycową, który jest brdzo słbej jkości. Brkuje również swobodnego dojści do ul. Sowińskiego. Dzieci powinny mieć dobre i bezpieczne drogi do szkoły, dorośli być spokojni, że wod nie zleje ich posesji. Trzeb zbudowć porządną drogę do PSZOKU. Przy SP4 i osiedlu Horow Gór nleży uporządkowć teren i koniecznie wzmocnić monitoring. Poz tym będę strł się zktywizowć pnie będące już w rdzie do szukni porozumieni do lepszego dziłni dl nszego wspólnego dobr. Powtórzę - rol kobiet w prcy smorządowej jest niedocenin. Nsz wrżliwość n potrzeby innych orz przedsiębiorczość i pomysłowość nie m sobie równych! O nowym burmistrzu Jck Orych znm od 10 lt. Przez 8 lt prcowliśmy rzem w Rdzie Mist. Ale nie tylko. Wspólnie brliśmy udził w różnych kcjch społecznych i chryttywnych. Wiem, że jest to człowiek otwrty, odpowiedzilny, uczciwy, solidny, lubiny, oddny sprwie, pomysłowy. Wiem, że losy mist są dl Jck brdzo wżne. Wielokrotnie rozmwiliśmy n ten temt i często zgdzliśmy się w wielu sprwch. Nie chcę tu umniejszć roli poprzednik Jck, le czsmi potrzeb świeżego spojrzeni, dystnsu i problem stje się prostszy. Jestem przekonn, że Jcek Orych sprost nszym oczekiwniom, Mrki będą łdnym, nowoczesnym mistem, w którym wszystkim mieszkńcom będzie żyło się bezpiecznie i szczęśliwie. O zinteresownich Njwiększą moją psją są podróże. Zwiedziłm już kwłek świt. Poznję ludzi, ich kulturę, podziwim piękno przyrody. Chętnie kosztuję potrwy regionlne, le nie wszystko mi smkuje. Uwielbim kuchnię włoską. W Mrkch chciłbym zstosowć niektóre rozwiązni dotyczące np. estetyki mist, jkie widziłm podczs moich podróży.

5 widomości o i z mist Jcek Orych Iz w Rdzie Mist jest po prostu potrzebn Izę poznłem prwie 10 lt temu podczs pierwszej kcji sprzątni lsu przy nszym osiedlu. Wtedy jeszcze nie wiedziłem że będziemy rzem prcowć w Rdzie Mist. I tk się złożyło, że przeprcowliśmy tm osiem lt. Wielokrotnie mieliśmy okzję uczestniczyć w kcjch społecznych (Tk dl Obwodnicy Mrek, Wielk Orkiestr Świątecznej Pomocy) i wspólnych przedsięwzięcich smorządowych. Zwsze ceniłem Izę z rcjonlne podejście do wielu sprw. Nie we wszystkich kwestich się zgdzliśmy, le n tym poleg dilog, szuknie njlepszego rozwiązni, czsem kompromisu. Iz był i jest zngżown w sprwy szkoły, w której uczy (SP4), i osiedl Horow Gór. Pmiętm gdy w sprwie związnej z bezpieczeństwem z komendntem policji mieliśmy spotknie o temt był trudny i trzeb było szybko go złtwić. Rzem zbiegliśmy o monitoring przy szkole i osiedlu orz o zminy w orgnizcji ruchu przy szkole. To już się dzieje - pln orgnizcji ruchu jest uzupełniny o osttnie zminy. Niedługo przy Szkole Podstwowej Nr 4 będzie bezpieczniej. Mówiąc krótko, Iz w Rdzie Mist jest po prostu potrzebn. Oddm n nią swój głos 15 mrc. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH DOBRY KOMINIARZ Mistrz Kominirski Dniel Trczyk Nr upr PEŁEN ZAKRES USŁUG!!! Tel ul. Du 32, Mrki e-mil: Mrlen Stosio, mieszknk Mrek Drogie Pnie, zcznijmy się wzjemnie popierć! Dlczego kobiety w rdch gmin orz w rdzie powitu stnowią tk niewielki odsetek? Przecież to w smorządch toczą się sprwy njistotniejsze z punktu widzeni jkości nszego życi codziennego. Czy stereotyp, że miejscem niewisty jest dom, jest ż tk silny? Powinn być zchown równowg obu płci. Jest on konieczn do uwzględnieni odmiennych punktów widzeni kobiet i mężczyzn. Aktywne i zngżowne kobiety są kluczem do uktywnieni cłych społeczności loklnych. Wnoszą do polityki wrtości, które są obce większości mężczyzn. Swoją dziłlność postrzegją jko misję, nie jko wlkę polityczną. Komuniktywność, odpowiedzilność, wrżliwość społeczn, wytrwłość i zdeterminownie to cechy większości kobiet. Kierując się słowmi dr Wlczewskiej Demokrcj bez kobiet to pół demokrcji - djmy sznsę pięknej płci. Drogie Pnie, zcznijmy się wzjemnie popierć! Bezpłtne Pordy Prwne Prktyczne pordy prwne udzielne bezpłtnie w kżdy wtorek godz , czwrtek w godz przez prwnik Rdosłw Romnowskiego w siedzibie redkcji Ekspresu Mreckiego, Mrki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I 5

6 widomości o i z mist Budżet obywtelski po nowemu Przed nmi now edycj budżetu obywtelskiego. Now - w pełnym tego słow znczeniu. Już podczs przygotowni złożeń widć obywtelskość, której nie mogliśmy dostrzec n żdnym z etpów podczs pilotżu budżetu prtycypcyjnego przeprowdzonego przez rtusz pod koniec 2013 roku. Czym jest budżet obywtelski? To konsultcje społeczne, podczs których mieszkńcy bezpośrednio decydują o części wydtków z budżetu mist. To mieszkńcy wskzują zdni, które chcieliby, by zostły wykonne, njpierw zgłszjąc propozycje, nstępnie głosując n ich zdniem njlepsze inicjtywy. Brdzo wżne jest, by n kżdym etpie przeprowdzni konsultcji ich zsdy były przejrzyste, wynik konsultcji wiążący. Wrtością dodną budżetu obywtelskiego jest poznnie mechnizmów funkcjonowni smorządu. Mieszkńcy mją możliwość zpoznni się z cennikiem inwestycji, uświdmiją sobie, ile kosztuje misto i jego poszczególne elementy. Dowiedzą się, jkie prce są konieczne do wykonni, by wybudowć np. plc zbw czy oświetlenie uliczne. Budżet obywtelski sprzyj tkże integrcji mieszkńców z miejscem zmieszkni. Aby zgłosić projekt, nleży njpierw znleźć włściwą loklizcję, nstępnie odpowiednio go zreklmowć wśród sąsidów i znjomych, by zechcieli oddć n niego swój głos. - Strtując w wyborch obiecłem mieszkńcom wdrożenie pkietu obywtelskiego, by mieli większy wpływ n rozwój Mrek. Budżet Zmin w Izydorze Mrzec w prfii pod wezwniem Św. Izydor rozpoczął się od powitni nowego księdz proboszcz. Decyzją bp Henryk Hoser zostł nim ks. knonik Kzimierz Sztjerwld, dotychczsowy proboszcz prfii Wniebowzięci NMP w Kmieńczyku. obywtelski jest jednym z nrzędzi, dzięki któremu mieszkńcy współuczestniczą w projektowniu loklnych wydtków. Zchęcm do udziłu w konsultcjch, których wyniki, w postci wybrnych zdń, zobowiązuję się umieścić w projekcie budżetu n przyszły rok informuje Jcek Orych, burmistrz Mrek. Przygotownie tegorocznej edycji budżetu obywtelskiego burmistrz rozpoczął od powołni Zespołu ds. Mreckiego Budżetu Obywtelskiego. W jego skłd weszli przedstwiciele rdy mist, burmistrz, orgnizcji pozrządowych orz mieszkńcy wybrni w drodze losowni spośród zgłoszonych osób. Zdniem zespołu będzie zopiniownie zsd budżetu obywtelskiego zproponownych przez burmistrz, nstępnie czuwnie nd sprwnym przebiegiem konsultcji po podjęciu przez rdę mist stosownej uchwły. Aby jk njbrdziej uspołecznić budżet obywtelski, zespół będzie decydowł o spełnieniu przez zgłszne projekty wymogów formlnych, nie urzędnicy. W przypdku wątpliwości zespół pomoże tkże wnioskodwcy odpowiednio zmodyfikowć pomysł, by mógł wziąć udził w głosowniu mieszkńców. Przyjęcie uchwły w sprwie przeprowdzeni konsultcji społecznych w rmch budżetu obywtelskiego plnowne jest n mrcowej sesji rdy mist. W kwietniu ruszy kmpni informcyjn przedstwijąc zsdy konsultcji, termin zgłszni pomysłów mieszkńców przewidzino n czerwiec. Zwycięskie inicjtywy wpisne zostną do projektu budżetu mist n 2016 rok, który zostnie opublikowny njpóźniej 15 listopd. Mrlen Stosio N dwóch kółkch Nie m to jk połączyć psję z biznesem. Adm uwielbi jzdę n rowerze, prcuje też dl znnej polskiej mrki rowerowej Kross. Postnowił wzbogcić tknkę usługową nszego mist i otworzył rowerowysqud. Pod tką nzwą kryje się sklep przy Piłsudskiego 205. Rowerów tm bez liku. Co wżne wszystkie mde in Polnd, zmontowne w fbryce w Przsnyszu. N miejscu jest też serwis. A do tego pomysł, by sklep stł się bijącym, rowerowym sercem mist, z którego będą wyruszć kolrskie wyprwy. Powodzeni! Powitln Msz święt odprwion zostł 1 mrc o godz. 12:00. Obrzędu wprowdzeni proboszcz do nowej prfii dokonł ks. dziekn Andrzej Kopczyński, który przekzł symbolicznie klucze do kościoł. Nstępnie w imieniu włdz mist i mieszkńców Mrek księdz proboszcz powitli burmistrz Jcek Orych i przewodniczący rdy mist Tomsz Pciorek. Ks. Kzimierz Sztjerwld pochodzi z Zielonki. Święceni kpłńskie otrzymł 28 mj 1992 r. z rąk bp Kzimierz Romniuk. Podczs dotychczsowej drogi kpłńskiej posługiwł w prfich w Wrszwie, Kuflewie i Legionowie. Od 2009 r. pełnił funkcję wicedziekn Dekntu Jdowskiego. Jko proboszcz prfii Wniebowzięci NMP w Kmieńczyku przyczynił się m.in. do stworzeni Domu Pmięci ks. krdynł Stefn Wyszyńskiego. Dotychczsowy proboszcz prfii św. Izydor ks. prłt Zygmunt Wirkowski, który pełnił posługę w Mrkch przez niespełn 9 lt, decyzją biskup Diecezji Wrszwsko-Prskiej objął probostwo w prfii MB Nieustjącej Pomocy n Sskiej Kępie w Wrszwie. Pweł Pniewski 6

7 widomości o i z mist Jrmrk, czyli inicjtyw obywtelsk Tkich mieszkńców trzeb nm więcej. Nie czekją, ż zdrzy się cud. Smi biorą sprwy we włsne ręce. Dltego w końcowym rozrchunku wrto im pomóc. PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Jeśli Ty lub Twoj rodzin potrzebujecie wsprci, jesteście w sytucji kryzysu, rozwodu lub borykcie się z trudnościmi wychowwczymi, zprszmy do udziłu w projekcie finnsownym przez Powit Wołomiński i Misto Ząbki. Bezpłtn psychoterpi pr Bezpłtn pomoc psychologiczn Bezpłtn psychoterpi indywiduln Bezpłtne konsultcje wychowwcze Zpisy wyłącznie telefonicznie lub milowo: Tel , e-mil: Więcej informcji n stronie REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Fot. Piotr Mikuł 21 mrc w Szkole Podstwowej nr 4 (ul. Duż) odbędzie się Wiosenny Jrmrk Wielknocny. Orgnizują go Rd Rodziców we współprcy z dyrekcją szkoły. Trdycyjnie będzie możn kupić ozdoby wielknocne, obejrzeć występy rtystyczne, będzie pokz mody i mlownie pisnek. Otworzy podwoje też kwirni, w której będzie możn zkosztowć wypieków rodziców dzieci uczęszczjących do Czwórki. - Dzięki hojności osób odwiedzjących nsze stoisk n kolejnych jrmrkch możemy pozwolić sobie n zkup sprzętów, które sprwiją, że szkoł stje się jeszcze brdziej przyjznym miejscem dl nszych dzieci. W ubiegłych ltch były to rolety do sl lekcyjnych i stojki rowerowe. W tym roku szkolnym nszym celem jest modernizcj strego plcu zbw i budow fit-prku tłumczy n jednym z mreckich blogów Ktrzyn Biskowsk, jedn z orgniztorek jrmrku. I to mi się włśnie podob. Rodzice biorą sprwy we włsne ręce i zbierją pieniądze. Liczę, że rtusz to doceni i dołoży (górę) grosz n wspomnine projekty. Bo szczególnie cenne jest to, że wypływ to z inicjtywy obywtelskiej. Nie tkiej krzyczącej bo mi się nleży, le szukjącej rozwiązni, gdy w ksie miejskiej nie jest n bogto (choć edukcj pochłni gros mreckiego budżetu). Sznowni Orgniztorzy! Powodzeni! A Wy drodzy Czytelnicy, wpdnijcie 21 mrc n jrmrk. JPD Wżne dty 20 III, 10 IV W te dni w Urzędzie Mist Mrki odbędą się dyżury prcowników Urzędu Skrbowego w Wołominie. Będzie możn ich spotkć w pokoju A7 n prterze w godzinch Jk informuje rtusz, mieszkńcy mogą liczyć n pomoc przy skłdniu zeznni z 2014 r. Będzie możn też wysłć swój PIT przez internet. 7

8 widomości o i z mist Sztndr dl strżków ochotników Kiedy w 1990 r. gmin zrezygnowł z finnsowni Ochotniczej Strży Pożrnej, Mrki stły się biłą plmą n mpie powitu wołomińskiego. Po 23 ltch wróciliśmy. Uznliśmy, że prwdziwe bezpieczeństwo pojwi się wówczs, gdy smi będziemy zspkjć potrzeby mieszkńców. Uznliśmy, że nie możn zspokjć poczuci bezpieczeństw nie dysponując jednostką rtowniczą. Nsze misto rozwij się dynmicznie. Rzeczywistych zgrożeń jest niemło pożry, podtopieni, wypdki komunikcyjne, wichury to wszystko zdrzło się i może się zdrzyć w Mrkch. Rocznie interweniujemy pond 220 rzy. Średni czs wyjzdu n wezwnie wynosi około 8 minut. Ozncz to, że mieszkńcy mist mogą w kżdej sytucji liczyć n szybką pomoc. Jesteśmy ndl jedyną gminą w powiecie wołomińskim, w której nie dził jednostk włączon do Krjowego Systemu Rtowniczo Gśniczego. Liczymy n pozytywną decyzję Komendy Głównej Pństwowej Strży Pożrnej. Wejście do systemu oznczć będzie nową jkość nszego dziłni i wyższy poziom wyszkoleni strżków. Powstły w ubiegłym roku społeczny komitet podjął inicjtywę ufundowni sztndru dl Ochotniczej Strży Pożrnej w Mrkch. Uzewnętrzni on szczytne wrtości morlne, duchowe i ptriotyczne ochotników-strżków. Będzie towrzyszem w chwilch wżnych dl strżckiej wspólnoty i środowisk loklnego. Kżd osob, firm lub instytucj, któr zmierz zznczyć obecność w nszej historii, może wykupić tzw. gwóźdź. Npis n gwoździu zwierć będzie imię i nzwisko bądź skróconą nzwę i siedzibę firmy lub instytucji fundtor. Komitet Fundcji Sztndru plnuje przekznie sztndru Ochotniczej Strży Pożrnej w czsie specjlnej uroczystości włączeni OSP do Krjowego Systemu Rtowniczo Gśniczego. N drzewcu sztndru plnowne jest umieszczenie około 10 gwoździ. W czsie uroczystości kżdy z fundtorów osobiście lub jego przedstwiciel będzie przybijł do drzewc wykupiony gwóźdź. Pozostłe zostną przybite do specjlnej tblicy pmiątkowej. Zostnie on umieszczon n honorowym miejscu w strżnicy Ochotniczej Strży Pożrnej. Cenę gwoździ ustlono n minimum 200 zł. Dotychczs n konto komitetu wpłynęły drowizny od: 1. Komitetu Pro Memori, 2. Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego, 3. Rodziny pństw Bbiuch, 4. Rodziny pństw Dec, 5. Stowrzyszeni Mrki Pustelnik Strug, 6. Księdz Zygmunt Wirkowskiego. Dotcje n ufundownie sztndru możn wpłcć n rchunek: Ochotnicz Strż Pożrn w Mrkch ul. Duż 1 B, Mrki Nr kont z dopiskiem Dotcj n sztndr OSP w Mrkch. Kwot, któr pozostnie po opłceniu wykonni sztndru i gwoździ, zostnie przeznczon n orgnizcję uroczystego wręczeni. Antoni Widomski, prezes Ochotniczej Strży Pożrnej w Mrkch 8 Piąte urodziny 1-procentowej kcji Akcj Zostw 1 proc. w Mrkch w tym roku pojwił się w nowej odsłonie. Wsprł ją mocno rtusz. N stronie internetowej urzędu mist ( po lewej stronie znjduje się hsło, które w osttnich ltch niosł n sztndrze Grup Mrki Chodzi o projekt Zostw 1 proc. w Mrkch. Pierwotnie był to wyłącznie kcj społeczn, której celem było nmówienie mieszkńców, by 1 proc. ich podtku prcowł n rzecz osób potrzebujących i instytucji oczywiście z Mrek. W tym roku płeczkę w sztfecie informcyjnej przejął urząd mist, który uruchomił jednoprocentowy serwis internetowy. Możn tm się zpoznć z instytucjmi i osobmi, które zbierją 1 proc. Co więcej, list prowdzon przez mgistrt jest otwrt i ndl możn się zgłszć. Wystrczy wypełnić prosty formulrz, który znjduje się pod dresem Pierwsze zgłoszeni pojwiły się brdzo szybko do przekzni 1 proc. PIT nmwiją: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze, mreccy strżcy, uczniowski klub Snchin, tkże rodzice dzieci, zmgjących się z niepełnosprwnością. - Zchęcm mieszkńcom Mrek, by ich pieniądze prcowły dl tych orgnizcji bądź osób, które mieszkją i dziłją w nszym mieście. Niech będzie to element dobrze pojmownego loklnego ptriotyzmu dru, który nic ns przecież nie kosztuje podkreśl burmistrz Jcek Orych. Z tego możliwości przekzni tego dru wielu Polków jeszcze nie korzyst. - Wciąż spor grup podtników (mniej więcej trzech n dziesięciu) nie przekzuje 1 proc. Gdybym był duchownym zżrtowłbym, że to grzech zniedbni. Tk więc nie grzeszcie więcej i zostwcie podtek w Mrkch! W ubiegłym roku udło się urwć fiskusowi pond pół milird! W cłym krju, nie w Mrkch pelowł w styczniu jeden z mreckich blogerów. Popuśćmy wodzy fntzji. Przeciętnie osob, któr zdecydowł się przekzć 1 proc., uszczknęł fiskusowi 42 zł. Terz przemnóżmy to przez liczbę dorosłych mieszkńców Mrek. Jest ich około 20 tys., co by oznczło, że możn przekzć n szlchetny cel 840 tys. zł. To jk mnn dl tych, którzy oczekują wsprci. A ztem, drogi Czytelniku, do dzieł. Zostw 1 proc. w Mrkch! I pmiętj, PIT trzeb wypełnić do końc kwietni. Mrcin Dąbrowski Wielki mły 1% Zwrcm się z gorącą prośbą o to, by z prw leglnego oskubni fiskus z 1 proc. korzystć. Niech nikomu się nie wydje, że 5, 10 czy 20 zł nikogo nie uszczęśliwi. Mł kwot może sprwić wrżenie nie wrtej zchodu, le pmiętjmy, że w ilości sił: zirnko do zirnk i zbierze się mirk. Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze od 2006 r. jest orgnizcją pożytku publicznego i po rz kolejny zbiegmy o Pństw życzliwość. W 2014 r. udło nm się pozyskć ,50 zł, z co w imieniu obdrownych skłdmy serdeczne podziękowni. Co udje nm się z te pieniądze zrobić? Rokrocznie od 2007 r. fundujemy ngrody z njlepsze wyniki w nuce i osiągnieci w sporcie dl dzieci z mreckich szkół publicznych. Jesteśmy współorgniztorem kcji pod nzwą Świetlik- mój przyjciel. Wyposżmy uczniów mreckich szkół w pkiety nklejek odblskowych. Wspiermy dzieci niepełnosprwne dopłcjąc do turnusów rehbilitcyjnych, kupując sprzęt rehbilitcyjny, refundując w cłości lub częściowo zkup bądź remont wózków inwlidzkich. Finnsujemy terpie zjęciowe. Pomgmy rodzinom, które n skutek nieprzewidzinych okoliczności, znlzły się w trudnej sytucji życiowej. Często w tym codziennym pędzie nwet nie zdjemy sobie sprwy z kruchości rzeczy, które często wydją nm się dne rz n zwsze. Tk jest ze zdrowiem. Kontkt z rodzicmi, którzy mją ciężko chore dzieci, uczy nprwdę ogromnej pokory. Ich determincj, hrt duch i wir w możliwości znlezieni środków n leczenie dzieck jest godn podziwu. Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lt tyle osób obdrzyło ns zufniem. Wrto zznczyć, że środki pozyskne w rmch 1% są przeznczne tylko n pomoc i wsprcie. MSG nie ztrudni nikogo, wszelkie prce n rzecz stowrzyszeni członkowie i symptycy wykonują społecznie. Przekonni o wielkim sercu wszystkich ludzi zwrcmy się z pelem, by i tym rzem przekzć nszym podopiecznym swój wielki mły 1%. W tym celu w zeznniu podtkowym trzeb wpisć Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze i podć tkże nsz nr KRS Zznczenie kwdrcik Wyrżm zgodę spowoduje, że Urząd Skrbowy przekże informcje, kto był drczyńcą Driusz Pietruch, prezes MSG Mrki.NprwmyTo.pl internetowy system zgłszni usterek

9 widomości o i z mist Internetow mobilizcj n rzecz plcu zbw Chcielibyście, by dzieci w Mrkch dostły nowy plc zbw? I to tki, z który my, mieszkńcy, i nsz urząd, nie będziemy ni grosz płcić? Jest jeden wrunek. Musimy być solidrni i konsekwentni, bo rywli w tym wyścigu nie będzie brkowć. Producent znnego nm wszystkim kremu Nive rozpoczyn kcję o nzwie Podwórko. W jej rmch wybuduje 40 rodzinnych plców zbw. Żeby zdobyć jeden z nich, trzeb znleźć się w gronie tych miejscowości, które zebrły njwiększą liczbę głosów. Zbw poleg n tym, że trzeb głosowć codziennie. Stąd tytuł nszego rtykułu. Potrzebn nm jest internetow mobilizcj. Urząd z głową podszedł do temtu. Poniewż jest w nszym mieście kilk loklizcji, które by się ndwły, rtusz zdecydowł, że nie będzie rbitrlnie wskzywć miejsc inwestycji. Do 1 mrc mreccy użytkownicy njpopulrniejszego n świecie serwisu internetowego Fcebook wybierli jedną spośród pięciu loklizcji: Sportow róg Sowińskiego, Prk Miejski przy Płcu Briggsów, Okóln (po splonym budynku komunlnym), Wspóln i Plc Zgody. Wygrł pierwsz loklizcj. - Potrzeb ok osób głosujących codziennie oblicz Słwomir Mteuszczyk, mieszkniec Mrek. To dużo, le jest w nszym zsięgu. - W 2012 r. podobny plc zbw wywlczyli mieszkńcy Ząbek. Dlczego mielibyśmy nie powtórzyć tego sukcesu w Mrkch? mówi burmistrz Jcek Orych. I dodje: - Wierzę, że dzięki wspólnej mobilizcji znjdziemy się w gronie zwycięzców i jeden z 40 nowoczesny plców zbw wybudowny zostnie włśnie w Mrkch uwż burmistrz. Głosownie rusz 1 kwietni. Od tego dni trzeb pmiętć, by nie tylko rz dzienne klikć, le przypominć o tym swoim znjomym. Ztem klwitury i myszki w dłoń! Mrlen Stosio Dyżury rdnych Sprwdź, kiedy możesz odwiedzić wybrńców ze swojego okręgu. Dyżury odbywją się od do w pokoju 34 w mreckim rtuszu przy Piłsudskiego mrc Dnut Stefnik, Mri Przybysz Piwko 18 mrc Driusz Pietruch, Agnieszk Lużyńsk 25 mrc Tomsz Błędowski, Urszul Pszkiewicz 1 kwietni Dniel Kurek, Andrzej Rostek Dobry prognostyk n przyszłość Zmniejszmy deficyt, zwiększmy inwestycje tk w skrócie wygląd tegoroczny budżet Mrek. To jest kurs, którego powinniśmy się trzymć. 28 styczni Rd Mist uchwlił budżet n 2015 r. Dużym nieszczęściem jest to, że kdencj rozpoczyn się w grudniu. Nowo wybrn rd m niezmiernie mło czsu n zpoznnie się z njwżniejszą uchwłą, jką podejmuje w roku klendrzowym, któr tk nprwdę reguluje wszystkie spekty życi w nszym mieście. Dodtkowo nłożył się również długo oczekiwn zmin n stnowisku burmistrz. Now rd i nowo wybrny burmistrz w stosunkowo krótkim czsie musieli przeprcowć projekt skonstruowny przez poprzednik Jck Orych. Uchwł budżetow zkłd, że dochody mist wyniosą 92,365 mln zł, ntomist wydtki ksztłtują się n poziomie 94,514 mln zł. Deficyt budżetowy w 2015 r. ustlono n kwotę mln zł. W plnie inwestycji znlzły się nstępujące zdni: 1. Przebudow ul. Pomnikowej wrz z odwodnieniem - 4,3 mln zł 2. Budow ul. Rolnej wrz z odwodnieniem tys. zł 3. Przebudow ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową - 45 tys. zł 4. Zkup gruntów pod budowę dróg i infrstruktury technicznej - 2 mln zł 5. Budow kompleksu sportowo-rekrecyjnego przy Zespole Szkół nr tys. zł 6. Prce przygotowwcze do rozbudowy Przedszkol Miejskiego nr 2-20 tys. zł 7. Dokpitlizownie miejskiej spółki Mreckie Inwestycje Miejskie 2,21 mln zł 8. Budow knlizcji deszczowej w ul. Ktowickiej tys. zł (ogłoszono już przetrg). 9. Budow oświetleni ulic tys. zł (ogłoszono już przetrg n oświetlenie ul. Mrmurowej, Legionów Polskich (od Mrmurowej do Cermicznej), Żbik, Protzego, Billewiczów, Husrii, Królowej Mrysieńki (od Środkowej do Mkuszyńskiego). 10. Projekty oświetleni ulicznego tys. zł 11. Projekt boisk piłkrskiego ze sztuczną nwierzchnią n terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej - 20 tys. zł Nleży zuwżyć fkt, że nowemu burmistrzowi udło się ogrniczyć deficyt o pond 2 mln zł od zkłdnego w pierwotnym projekcie (sporządzonym przez jego poprzednik) przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji orz kwot n zplnowne inwestycje w mieście. Zmniejszenie deficytu n strcie to dobry prognostyk n przyszłość. Driusz Pietruch PSZOK - rektywcj Niezły tu mcie błgn siostrzyczki - pmiętcie Pństwo to kultowe (przez grzeczność lekko zmodyfikowne) zdnie z Seksmisji? Dobrze oddje to, co się dziło n terenie Punktu Selektywnego Zbierni Odpdów Komunlnych przy ul. Dużej. N szczęście to już przeszłość. Teren zostł wyrównny, przygotowno nowe wjzdy, pojwi się now, wysok ltrni orz kmery. 8 kwietni Bogdn Choroś, Mciej Grbowski 15 kwietni Robert Szfrński, Michł Jroch 22 kwietni Ann Grochowsk, Zbigniew Pciorek 29 kwietni Mrlen Stosio, Rdosłw Dec 6 mj Mrek Szczepnowski 9

10 W 1945 rok wkroczyliśmy, jko nród, w trgicznej sytucji. Nową okupcję i nowy terror, tym rzem czerwony, przyniósł n ziemię polską sojusznik nszych sojuszników. Po kilku ltch okupcji niemieckiej rozpoczęł się okupcj sowieck. Dl tysięcy żołnierzy Polskiego Pństw Podziemnego now okupcj oznczł więzieni i wieloletni pobyt w łgrch n dlekiej Syberii. Tkie podziękownie z lt konspircji, z lt wlki, rn i cierpień otrzymywli od nowej włdzy. Mieszkńcy Mrek osądzeni w Polsce przez Trybunł Związkowy Oddziłu Wojskowego Armii Czerwonej orz internowni bez wyroków i wywiezieni do łgrów Borowicze w ZSRR w listopdzie 1944 roku: Blicki Józef, Bered Stnisłw, Chyczewski Wcłw, Frybs (imię nieznne), Gjd Kzimierz, Gębicz Henryk, Golc Tdeusz, Grbowski Romn, Hornowski Sergiusz, Jworek Aleksnder, Jezierski Włdysłw, Jezierski Wcłw, Jusiński Mieczysłw, Jurecki Jn, Ktner Włdysłw, Kwint Frnciszek, Krf Tdeusz, Koterw Andrzej, Kowlski Henryk, Kryśkiewicz Czesłw, Kubicki Jerzy, Lsecki Piotr, Leszczyński Mrin, Mlinowski Mieczysłw, Mrtens Włdysłw, Młynrski Włdysłw, Nowczyński Stnisłw, Ochmn Feliks, Ofierski Zdzisłw, Okińczyc Henryk, Peszczyński Mieczysłw, Pieścik Jn, Przygod Mrin, Siej Józef, Sokołowski Krol, Sosnowski Stnisłw, Struś Wcłw, Suchocki Tdeusz, Szczurowski Mieczysłw, Szmuls Edwrd, Uchmn Kzimierz, Wełn Edwrd, Wojd Edwrd, Wojnrski Alfred. 19 styczni 1945 roku dowódc Armii Krjowej gen. bryg. Leopold Okulicki ps. Niedźwidek rozwiązł Armię Krjową. Dziś trudno wyobrzić sobie ówczesną rozpcz i gniew. Liczni żołnierze Polski Wlczącej nie złożyli broni. Przeciwnie. Odrodził się znów konspircj, zwn często Drugą Konspircją. / / Jednym z głównych powodów powstwni oddziłów Żołnierzy Wyklętych był, oprócz niezgody n komunizcję Polski, brk innej możliwości. Żołnierze Polski Podziemnej stnęli przed lterntywą lbo do lsu lbo do więzieni, n zsyłkę, rozstrzelnie. Innego wyboru nie mieli. Przed tką lterntywą stwił ich now włdz. Komunistów nie interesowły żdne kompromisy. Wrogowie ludu mieli zginąć w lesie lub sczeznąć w kzmtch więzień NKWD i UB. Wlczyć z bronią w ręku oznczło sznsę przetrwni. N terenie Mrek istnił oddził Nrodowych Sił Zbrojnych*. W skłd tego oddziłu wchodziły do czerwc 1946 r. nstępujące osoby: Borowski Edwrd, Bniszewski Jn, Borkowski Kzimierz, Brzeziński Mrin, Cholew Mrin, Głogowski Stefn, Grzegorzewski Włdysłw, Kiełek Ryszrd, Kopczyński Stefn, Kosskowski Zdzisłw, Kowlski Zdzisłw, Mąkolski Czesłw, Pwłowski Mieczysłw, Pwłowski Tdeusz, Pzik Mieczysłw, Pietrs Ryszrd, Pniewski Zygmunt, Rembecki Jerzy, Rembecki Wojciech, Jn Słnowski, Julin Słnowski, Skorubski Henryk, Słowiński Mieczysłw, Smoderek Henryk, Struś Zygmunt, Szymński Mieczysłw, Witek Stnisłw, Wyżykowski Ryszrd. Oddził współdziłł z księdzem Bolesłwem Stefńskim, wikrym prfii n Woli w Wrszwie, komendntem Pogotowi Akcji Specjlnej zbrojnej formcji Nrodowego Zjednoczeni Wojskowego. N początku pździernik 1945 roku ksiądz zorgnizowł konfisktę skór w dwóch grbrnich w Pustelniku II. Z uzyskne w ten sposób pieniądze kupił broń, ciężrówkę i wypłcił zpomogi żołnierzom. Ksiądz Stefński resztowny zostł 1 czerwc 1946 roku. Łącznie w procesie oskrżono 33 osoby. Jednym z oskrżonych był Julin Słnowski, dowódc plcówki. Ks. Stefński, podczs rozprwy przed Woskowym Sądem Rejonowym w grudniu 1946 roku, odrzucił oskrżeni o podżegni do zbójstw wójt w Mrkch, który wydł żołnierzy podziemi w ręce Urzędu Bezpieczeństw. Wyrok zpdł 23 grudni 1946 roku: ks. Stefńskiego oskrżono o próbę obleni ustroju, orzekjąc krę śmierci. Był pierwszym księdzem skznym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Wrszwie n krę śmierci, chociż nikogo nie zbił ni nie popełnił żdnej zbrodni. Po zminie kry n dożywocie 27 mrc 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Wrszwie n mocy mnestii zmniejszył krę do 15 lt. W 1954 r. 10 Odmówiono im słwy i życi ze względu n zły stn zdrowi zwolniono go z odbywni kry. W 1992 r. sąd orzekł niewżność wyroku i uznł, że ksiądz prowdził dziłlność n rzecz niepodległego bytu Pństw Polskiego. / / Spisnie pełnych i wirygodnych dziejów konspircji niepodległościowej z lt okupcji hitlerowskiej stło się, po zkończeniu wojny, niemożliwe. Nstnie w Polsce włdzy ludowej i przejęcie kierowni pństwem przez komunistów spowodowło, że wielu konspirtorów, będących w okresie okupcji członkmi: AK, NSZ i BCh, zgrożonych było resztowniem, nwet utrtą życi. Now włdz postwił tych Z inicjtywy Społecznego Komitetu Obchodów Nrodowego Dni Pmięci Żołnierzy Wyklętych w Mrkch w kościele pod wezwniem Mtki Bożej Królowej Polski 1 mrc odprwion zostł uroczyst Msz Św. Zgromdzili się n niej m.in. kombtnci, hrcerze, delegcj Ochotniczej Strży Pożrnej w Mrkch, smorządowcy orz poczty sztndrowe mreckich szkół. ludzi w roli wrogów, których nleżło bezwzględnie prześldowć. Byli żołnierze konspircji, by rtowć włsne życie pozbywli się mteriłów mogących ich obciążyć. Bezpowrotnie zostły utrcone: fotogrfie, dokumenty, relcje. / / Antoni Widomski, Komitet Pro Memori Pełn treść rtykułu znjduje się n Portlu Społeczności Mrek www. mrki.net.pl * Zbigniew Pciorek, Mrki dzieje, trdycj, kultur, Mrki 2004, s. 123 I ruszł wir w pole Groby wy nsze, ojczyste groby, Wy życi pełne mogiły! z płonącym sercem przed wmi Stć nm nleży! Powstńcy styczniowi wlczyli, ginęli, le żyją i żyć będą ich idee. Bo to przeszłość włśnie buduje terźniejszość i przyszłość. Wlki powstńcze ominęły Mrki, dltego nsz miejscowość nie zpisł się w żden znczący sposób w historii 1863 r. Nie mmy ni pol bitewnego, ni mogił poległych. N nszym mreckim cmentrzu prfilnym spoczyw dwóch weternów Powstni Styczniowego 1863 r. Obj zmrli w szpitlu wojskowym w Czerwonym Dworze w Pustelniku. Porucznik Jn Zgńczyk odszedł 19 pździernik 1924 r. w wieku 84 lt. Porucznik Leopold Trzciński zmrł 16 mrc 1927 r. w wieku 87 lt. Spoczywją w zbiorowym grobie wrz z żołnierzmi II Rzeczypospolitej, którzy odeszli w tym szpitlu. To niezwykł histori - w jednej mogile spoczywją żołnierze Mrszłk Józef Piłsudskiego orz weterni Powstni Styczniowego, w jednej mogile zwier się histori wlki kilku pokoleń o wolną Polskę. Oddjmy hołd uczestnikom Powstni. Nleży się im nsz szcunek, bo wlczyli dl ns. Niech zpłoną znicze nszej pmięci o ludzich, którzy chcieli żyć wolni i we włsnej Ojczyźnie. Gotowi byli poświęcić wszystko dl sprwy wolności i niepodległości. Antoni Widomski

11 widomości o i z mist Rzecz o ciuchci Jkiś czs temu wpdł w me ręce ciekw książk o Mrkch. Cóż, dl tkiego słoik jk j, był to koplni informcji o przedwojennych czsch. To prwie 300-stronicowe dzieło npisł Jerzy Edmund Bulik, który po wojnie zmieszkł n emigrcji. To ponoć biły kruk, więc nie trzymłem go dl siebie i z pośrednictwem pn Tomsz Pciork przekzłem do mreckiej biblioteki. Postnowiłem jednkowoż zrobić niespodzinkę Czytelnikom Expresu Mreckiego i zrobiłem nottki n temt kultowej ciuchci mreckiej. Młodzi, uruchmijcie wyobrźnię, strsi wybierzcie się w sentymentlną podróż do przeszłości, którą przygotowł dl Ws Jerzy Edmund Bulik REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Kilkumetrowej szerokości ps rozciągjący się wzdłuż linii kolejki mreckiej po obydwu jej stronch stnowił swój włsny świt ( ) Dl ludzi żyjących w tym psie kolejk spełnił podobną rolę, jką pełnił Nil dl mieszkńców strożytnego Egiptu. ( ) Kżdego rn rzesze ludzi zmierzły do poszczególnych stcji, by dojechć do stolicy i rozpłynąć się w niej, by późnym wieczorem zmterilizowć się z powrotem w wgonikch kolejki, nstępnie wysiąść n swoich stcjch i wrcć w ureoli bywlców metropolii. Kolejk spełnił też funkcję slonu towrzyskiego. ( ) Tu zwierno znjomości, rozmwino njwięcej o loklnych sprwch i wydrzenich, tu zczynły swój żywot różne interesy nzywne obecnie biznesmi. Tu kojrzyły się pry wśród młodzieży dojeżdżjącej do Wrszwy do szkół średnich. Kolejk był też rewią mody i to w obydwie strony: dwł możliwość pokzni się, jk również pozwlł odnotowć (i skrytykowć) co nowego ktoś sobie kupił do ubrni Kolejk umożliwił też rzeszom gospodyń wiejskich sprzedż swoich produktów, przede wszystkim mlek, msł, ser i jjek bezpośrednio docelowym nbywcom i to w Wrszwie, gdzie możn było z nie uzyskć wyższe ceny niż n miejscu. Gospodynie obłdowne bńkmi z mlekiem stnowiły nieodłączny element kolejek Kolejk był też przedłużeniem podziłów społecznych i mjątkowych istniejących wśród korzystjących z niej psżerów. Miło to swój wyrz w tym, że pewne grupy ludzie jeździły w określonych wgonch. ( ) Poz podziłmi fktycznymi istnił też podził formlny czy tryfowy. Kolejk mił dwie klsy: trzecią i drugą. T lepsz, drug kls, to był połow jednego z wgonów, których było zwykle od pięciu do ośmiu w zleżności od oczekiwnej liczby psżerów. Siedzeni w tej drugiej klsie udwły tpicerską miękkość z pomocą certowych obić. Zwykle drug kls był pust - korzystło z niej brdzo mło osób. Dl niektórych kolejk był czymś w rodzju przedwiecznego smok i ten smok dwł im możliwość relizowni swoich mrzeń o bohterskich i wspniłych czynch, Do tych czynów nleżł zbw w kotk i myszkę z konduktormi w sytucji jzdy bez biletu, le przede wszystkim wskkiwnie i wyskkiwniu z pociągu w ruchu. ( ) Niestety nie wszystkie z tych wyczynów kończyły się szczęśliwie ( ) Drmty te nie zmieniły jednk ciepłego stosunku do kolejki trktowne były jko coś w rodzju ftum. Wszyscy prcujący n kolejce obdrzni byli mieszniną szcunku i zzdrości jko ci, którzy mją trkcyjną prcę, są z pn brt z techniką kolejową i są cząstką tego trochę tjemniczego i fscynującego świt semforów, zwrotnic, kolorowych świtełek n stcjch, utomtów biletowych, telefonów i stcji telegrficznych. Spośród wszystkich członków tej grupy szczególnie wyróżnini byli mszyniści. ( ) Z czsem kżdy z nich dorbił się pewnej chrkterystyki, słusznie czy niesłusznie mówiono o nich, że są szybcy lub wolni, prowdzą pociąg strnnie lub niedble, z fntzją lub bez ikry Zebrł: TM 11

12 Redkcj: dzieci i wychowwcy przedszkol Chtk Puchtk Bo przedszkole uczy, bwi ns, bo w przedszkolu miło płynie czs... Redkcj Chtki Puchtk wznwi dziłlność dziennikrską. W tym numerze postnowiliśmy przedstwić Pństwu trochę nsze przedszkole. Chtk Puchtk to miejsce, gdzie dzieje się mnóstwo ciekwych rzeczy. W kilku słowch: jest bezpiecznie i bjkowo, przyjcielsko, kolorowo, tjemniczo, wystrzłowo, pysznie, no i brdzo zdrowo! A oto krótk fotorelcj. Bl gzetowy. Łzienki Królewskie. Wycieczk n stdion Legii. Bsen. Nsz twórczość Mszyny ltjące. Lodowe kriny.

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych Miesięcznik loklny nr 6/2014 (72) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch ISSN: 2084-1752 Sznowni Mieszkńcy Mrek, Serdecznie dziękuję z udzielone mi zufnie. Dzięki Pństw głosom wszedłem do drugiej tury wyborów n burmistrz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str.

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str. Miesięcznik loklny nr 1/2012 (53) ISSN: 2084-1752 Trzymjmy kciuki z obwodnicę Symboliczny krok zostł uczyniony, Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd dotrzymł (choć z młym poślizgiem) słow. 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Zaprzedałem duszę Markom

Zaprzedałem duszę Markom Wykonwcy obwodnicy wybrni! str. 5 Miesięcznik loklny nr 4/2014 (70) Zprzedłem duszę Mrkom O cyfrowym mieście, szkole z prwdziwego zdrzeni, komunikcji i kndydowniu n burmistrz - rozmow z Jckiem Orychem,

Bardziej szczegółowo

Obywatelska diagnoza dla miasta

Obywatelska diagnoza dla miasta Miesięcznik loklny nr 6/2013 (66) Obywtelsk dignoz dl mist 9 grudni rozpoczęło się głosownie n projekty zgłoszone w rmch budżetu obywtelskiego. Jego ide jest prost rtusz wydziel część budżetu, o którego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż Miesięcznik loklny nr 2/2013 (62) Przetrg n obwodnicę tuż, tuż ISSN: 2084-1752 11 tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem

Bardziej szczegółowo

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Miesięcznik loklny nr 2/2014 (68) ISSN: 2084-1752 prc Ktrzyny Biskowskiej Rdosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepł, ndziei i miłości, skłdją Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze orz redkcj

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek. Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752 Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69)

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69) Miesięcznik loklny nr 3/2014 (69) Nocne święto biegni W sobotni wieczór sportowe serce Mrek biło n stdionie Mrcovii. Biegi dziecięce, nordic wlking, potem gwóźdź progrmu, czyli 10-kilometrowy nocny bieg

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Meg meglomni Muszę przyznć, że nie często zdrz się, by w jednym rtykule znleźć tk wiele nierzetelnych informcji. Odnoszę się do wywidu, którego burmistrz

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str.

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str. Miesięcznik loklny nr 1/2011 (51) ISSN: 2084-1752 Gdzie t ks? 10, nwet 17 mln złotych dl Mrek. Tkie kwoty pdły podczs obrd Rdy Mist, n której rozwżno nwiąznie współprcy z powitem, by wybudowć wyczekiwną

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne? KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI Temt: Do czego służą wyrżeni lgebriczne? Prowdzący: Agnieszk Smborowicz Liczb jednostek lekcyjnych: 1 2 (w zleżności od zespołu) Cele ogólne Utrwlenie widomości

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

NaprawmyTo! w Markach

NaprawmyTo! w Markach Miesięcznik loklny nr 4/2012 (56) ISSN: 2084-1752 NprwmyTo! w Mrkch To świetny przykłd, jk dził serwis, który Grup Mrki 2020 uruchomił w połowie mj. Jeśli denerwuje Cię dziur w ulicy, zepsut ltrni, uszkodzony

Bardziej szczegółowo

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Medle Pro Msovi dl mieszkńców Mrek Zrząd Województw Mzowieckiego, n wniosek Rdy i Burmistrz Mist Mrki, przyznł pmiątkowe medle Pro Msovi opiekunom UKS

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

To nie tak powinno być

To nie tak powinno być Miesięcznik loklny nr 4/2013 (64) To nie tk powinno być ISSN: 2084-1752 Dobrze zncie powiedzenie jk sobie pościelesz, tk się wyśpisz. Kierując się tym porzekdłem, jko Grup Mrki 2020 wybrliśmy się w poniedziłek

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Co słychać w sprawie obwodnicy

Co słychać w sprawie obwodnicy Miesięcznik loklny nr 1/2014 (67) Co słychć w sprwie obwodnicy Jesteśmy blisko, corz bliżej. Z niecierpliwością czekmy n otwrcie ofert wykonwców obwodnicy. Może do tego dojść jeszcze w mrcu. To był mroźny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie analogii w geometrii płaskiej i przestrzennej

Znajdowanie analogii w geometrii płaskiej i przestrzennej Gimnzjum n 17 im. Atu Gottge w Kkowie ul. Litewsk 34, 30-014 Kków, Tel. (12) 633-59-12 Justyn Więcek, Atu Leśnik Znjdownie nlogii w geometii płskiej i pzestzennej opiekun pcy: mg Doot Szczepńsk Kków, mzec

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo