IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie"

Transkrypt

1 IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie certyfikacji i w myśleniu o projekcie Leszek Staśto - PMP, First Assessor Certyfikacji IPMA, Wiceprezes SPMP Warszawa, Porównanie ICB z innymi wytycznymi kompetencji W oparciu o : 1) raport zespołu projektowego IPMA ICB 2) informacje z SPMP oraz IPMA 3) informacje z PMI 4) informacje z Australian Institute of Project Management 5) infomacje z APM Group APM (Association for Project Management) 1

2 Cel Krótkie podsumowanie i porównanie dokumentów i h t fik j IPMA PMI PRINCE2 związanych z certyfikacją w IPMA, PMI oraz PRINCE2. Porównanie systemów certyfikacji kierowników projektów, programów i portfeli projektów. Wnioski, dyskusja. Dokumenty IPMA - IPMA Competence Baseline v. 3.0 NCB v Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA - SPMP styczeń ń 2010 Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK Guide) 2008 Fourth Edition Project Manager Competence Development (PMCDF) Framework, nd Edition AIPM: AIPM National Competency Standards for Project Management APM Group PRINCE2 2

3 Rozdział I PMI Project Management Institute PMBOK Guide Kanon wiedzy w zakresie zarządzania projektami Najważniejszym celem tej publikacji jest : wyodrębnienie i omówienie tej części kanonu wiedzy w zakresie zarządzania projektami, która uzyskała powszechną akceptację. 3

4 PMBOK Guide Innym celem Kanonu.. jest : ujednolicenie terminologii stosowanej w sytuacjach, w których mówi się lub pisze o zarządzaniu projektami. PMBOK 4th Ed. Rozdz Tłumaczenie własne PMBOK Guide Kanon wiedzy, jako podstawowy dokument odniesienia i i i jako standard d nie spełnia ł warunku kompletności, ani też nie prezentuje wszystkich zagadnień dotyczących zarządzania projektami wykorzystywany jest także przez PMI jako najważniejsze źródło wiedzy na temat teorii ipraktykizarządzania projektami w programach rozwoju zawodowego i certyfikacji PMBOK 4th Ed. Rozdz Tłumaczenie własne 4

5 PMBOK Architektura PM Kontekst PM Procesy Fazy projektu i cykl życia projektu Interesariusze Wpływ Kluczowe zależności kompetencje od organizacji Uzależnienia społeczne i ekonomiczne Procesy zostały pogrupowane według sposobu zarządzania oraz zgodnie z pięcioma fazami realizacji Szczegółowe opisy Zwięzły opis w stylu ICB3 Definicje 42 procesów Przydział każdego z procesów do określonej grupy Identyfikacja interakcji pomiędzy procesami PM Obszary wiedzy Aneksy, Słownik Dla każdego z 32 procesów =>>> Definicja i zwięzły opis Wejścia do procesu Narzędzia i techniki używane w procesie Wyjścia z procesu Project Manager Competence Development Framework PMCDF Wt Wytyczne przewodnik dla zdefiniowania i i kompetencji kierownika projektu Określa standard*/, który daje wskazówki osobom indywidualnym i organizacjom, w jaki sposób rozwijać kompetencje osób kierujących przedsięwzięciami i budować ścieżkę kariery kierownika projektu. */ UWAGA [LS]: PMI informuje w swoich publikacjach, że ich dokumenty są standardami globalnymi. W rzeczywistości są to standardy USA. 5

6 Struktura PMCD Certyfikaty Project Management Professional (PMP) Certified Associate in Project Management (CAPM) Program Management Professional (PgMP) PMI Scheduling Professional (PMI-SP) PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) 6

7 Project Management Professional (PMP) Ilość wydanych certyfikatów : Najbardziej popularny certyfikat i produkt przynoszący największy dochód dla PMI. UWAGA : prawie 70% certyfikowanych to osoby z USA i Kanady. Stan na czerwiec źródło: PMI today PMP Tytuł Charakterystyka Metoda Wymagania kwalifikacyjne Ważność Cena PMP (Project Management Professional) Spełnia podane szczegółowe wymagania doświadczenia I wiedzy oraz przyrzeka postępować według kodeksu etyki proefesjonalnego PM. Egzamin pisemny potwierdzający wiedzę w oparciu o PMBOK. 200 pytań w cztery godziny. Kat 1 Magister lub ekwiwalentny tytuł uniwersytecki godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami PM w 5 grupach procesów PM 36 nienakładających się miesięcy doświadczenia w poprzednich 6-iu latach. 35 godzin szkoleń z PM we wszystkich 9 obszarach wiedzy PMBOK. Kat 2 Dyplom średniej szkoły lub ekwiwalentny certyfikat godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami PM w 5 grupach procesów 60 nienakładających sie miesięcy doświadczenia w poprzednich 8-iu latach. 35 godzin szkoleń z PM we wszystkich 9 obszarach wiedzy PMBOK. Ważność 3 lata Recertyfikacja: 60 PDU s (lub powtórny egzamin) $555, $405, członek PMI 7

8 Certified Associate in Project Management (CAPM) Ilość wydanych certyfikatów : Wprowadzono na rynek w 2003 roku. Stan na czerwiec źródło: PMI today CAPM CAPM Tytuł Charakterystyka Metoda Wymagania kwalifikacyjne Certified Associate in Project Management CAPM to asystent kierownika projektu, który posiadł fundamentalną wiedzę na temat zarządzania projektami oraz ma doświadczenie jako członek zespołu w wykorzystywaniu technik i narzędzi oraz metodologii. W pracy podczas realizacji projektów CAPM zazwyczaj polega na zdaniu i decyzjach doświadczonych kierowników projektów. Akceptowany i potwierdzony poziom wiedzy oraz zrozumienia zarządzania projektami. Dostarcza jeden potwierdzony dowód na uczestnictwo w projekcie. Egzamin pisemny potwierdzający wiedzę. 150 pytań w 3 godziny Kat. 1 Magister / Inżynier lub ekwiwalentny tytuł uniwersytecki 1500 godzin doświadczeniaś d i PM w 5 grupach procesów PM 24 nienakładające się miesiące doświadczenia w poprzednich 5-iu latach. 23 godziny szkoleń z zakresu PM we wszystkich 9 obszarach wiedzy PM Kat. 2 Dyplom średniej szkoły lub ekwiwalentny certyfikat godzin doświadczenia PM w 5 grupach procesów PM Reszta jak w kat.1 Ważność Ważność maks. 5 lat Nie ma recertyfikacji Kandyduje do PMP albo powtarza egzamin CAPM Cena 300 $ 225 $ dla członków PMI 8

9 Program Management Professional (PgMP) Ilość wydanych certyfikatów: 391 w tym: USA 246 (63%) Kanada 36 (9%), Indie 19 (5%) Brazylia 12 (3%), Inne kraje : < 20 % (po 1 do 4 certyfikaty) Polska 0 Stan na czerwiec źródło: PMI today Język oryginalny egzaminów : angielski Możliwość zdawania egzaminu w językach: chińskim (basic) francuskim hebrajskim hiszpańskim japońskim japońskim włoskim koreańskim niemieckim portugalskim (brazyliski) rosyjskim włoskim 9

10 Rozdział II PRINCE2 TM 10

11 PRINCE2 TM PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) jest zestrukturyzowaną metodą efektywnego (skutecznego) zarządzania projektami. Jest faktycznie standardem używanym szeroko w instytucjach rządowych Wielkiej Brytanii, a także w sektorze prywatnym w UK i w czesci krajów EU, zwłaszcza tam, gdzie istnieją powiązania z instytucjami rządowymi i samorządowymi. Zakres PRINCE2 TM Programy Oczekiwania Narzędzia Techniki Zasoby Ludzie Misja Projekt PRINCE2 Strategia Działania operacyjne Korzyści Biznes 11

12 APM Group APM Group jest światową organizacją świadczącą usługi akredytacyjne i certyfikacyjne. Stworzyła międzynarodową sieć Accredited Consultancy and Training Organisation. APMG pomaga końcowym użytkownikom rozwijać umiejętności, a organizacjom ulepszać procesy poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk. APM Group Blisko współpracuje z UK Office of Government Commerce (OGC) oraz TSO (The Stationery Office Ltd), ich oficjalnym wydawcą, przy wdrażaniu programu akredytacji w PRINCE2, MSP (Managing Successful Programmes), M_o_R (Management of Risk), P3O oraz ITIL (IT Insfrastructure Library). 12

13 Elementy PRINCE 2 Procesy Komponenty Techniki Planowanie oparte na produkcie Zarządzanie zmianą Przeglądy jakości ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ JAKOŚĆ W ŚRODOWISKU PROJEKTU ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Zarządzanie Ryzykiem UZASADNIENIE BIZNESOWE KONTROLA ORGANIZACJA PLANY Standardowe produkty zarządcze (wzory) October System rejestracji Prince2 Tytuł Charakterystyka Metoda Wymagania kwalifikacyjne Prince2 Foundation Ocena umiejętności działania jako poinformowany członek zespołu PM używającego metodyki PRINCE2 / w środowisku projektu, które stosuje tę metodykę. 60-min egzamin (75 pytań) poprzedzony zwykle 2-3 dniowym szkoleniem (dostępny też w systemie e- learningu) Registered Ocena umiejętności 3-godzinny egzamin Prince2 stosowania metodyki (9 pytań testowych w Practitioner PRINCE2 w oparciu o case study- bieżącym można korzystać z zarządzaniu podręcznika!) projektem w poprzedzony zwykle środowisku 4-o dniowym kursem wspomaganym przygotowującym; przez PRINCE2 zdawalność 61% Ważność Cena Brak Bezterminowo 200 Certyfikat Prince2 Foundation Ważnośc 5 lat, 370 potem 60- minutowy egzamin recertyfikujący (poprzez internet albo tradycyjnie) 13

14 Prince2 Foundation Ilość wydanych certyfikatów: Na świecie: */ W Polsce: około (łącznie Foundation + Practitioner) */ Stan na grudzień źródło: APM Group Prince2 Practitioner Ilość wydanych certyfikatów: Na świecie: */ W Polsce: około (łącznie Foundation + Practitioner) */ Stan na grudzień źródło: APM Group 14

15 Certyfikacje PRINCE2 TM (Foundation +Practitioner) w świecie : */ źródło: APM Group IPMA i APM Group Memorandum of understanding W dniu 11 listopada 2009 roku w Wiedniu miało miejsce wydarzenie integrujące działania dwóch organizacji: International Project Management Association oraz APM Group. Podpisane Memorandum of Understanding dotyczy współpracy również w zakresie obu certyfikacji IPMA oraz PRINCE2 TM. 15

16 IPMA i APM Group Memorandum of understanding Alan Harpham, Prezes APM Group oraz Brigitte Schaden, Prezydent IPMA podpisują porozumienie dotyczące współpracy Alan Harpham, Prezes APM Group powiedział: Jesteśmy zachwyceni faktem zawarcia sojuszu z IPMA, który ma na celu dalszy rozwój dziedziny project management.. Uważamy, że to porozumienie jest wielką ą szansą ą dla tych, którzy posiadają certyfikat PRINCE2, a pragną pogłębiać swoją wiedzę na temat sztuki i nauki project management. Rozdział III IPMA International Project Management Association 16

17 IPMA International Project Management Association Organizacja IPMA powstała w roku 1965 jako organizacja zrzeszająca narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 50 krajów z całego świata. Jest organizacją non-profit nastawioną na profesjonalny rozwój dyscypliny Project Management. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom uznając jednocześnie ś ich specyfikę wynikającą z kultury i historii. ii Uznaje te różnice i widzi w takiej współpracy korzyści dla pozostałych członków IPMA ICB i NCB ICB -IPMA Competence Baseline NCB National Competence Baseline Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA v. 3 Każde krajowe Stowarzyszenie zobowiązane jest do ustanowienia dokumentów dla potrzeb własnej certyfikacji, a w szczególności Krajowych Wytycznych Kompetencji. 17

18 ICB i NCB Przedstawione są w nich: Wiedza Doświadczenie Zachowanie i postawy oczekiwane od Kierowników Projektów i ich zespołów. Obszary objęte ICB i NCB Wytyczne Kompetencji IPMA przedstawiają definicje kompetencji oczekiwanych przez IPMA od osób kierujących przedsięwzięciami, w celu ich certyfikacji w ramach uniwersalnego czteropoziomowego systemu certyfikacji. 18

19 ICB i NCB Opisy poszczególnych elementów kompetencji zawierają: podstawowe pojęcia, zadania, zastosowania, umiejętności, funkcje, procesy zarządcze, metody, techniki, narzędzia, powszechnie stosowane w zarządzaniu projektami. Obszary objęte ICB i NCB NCB obejmują trzy obszary zawierające powiązane ze sobą elementy kompetencji: kompetencji technicznych w zarządzaniu projektami (20 elementów) kompetencji behawioralnych zasobów ludzkich projektu (15 elementów) kompetencji kontekstowych dotyczących projektów, programów i portfeli (11 elementów). 19

20 Obszary objęte ICB i NCB Elementy kompetencji technicznych 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.02 Interesariusze 1.03 Wymagania i cele projektu 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse 1.05 Jakość 1.06 Organizacja projektu 1.07 Praca zespołowa 108Rozwiązywanie 1.08 problemów 1.09 Struktury projektu 1.10 Zakres i produkty cząstkowe 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu 1.12 Zasoby 1.13 Koszty i zasoby finansowe 1.14 Zamówienia i kontrakty 1.15 Zmiany 1.16 Kontrola i raporty 1.17 Informacje i dokumentacja Komunikacja 1.19 Rozpoczynanie 1.20 Zamykanie 20

21 Elementy kompetencji behawioralnych 2.01 Przywództwo 2.09 Sprawność 2.02 Zaangażowanie i motywacja 2.10 Konsultowanie 2.03 Samokontrola 2.11 Negocjowanie 2.04 Asertywność 2.12 Konflikty i kryzysy 2.05 Odprężanie 2.06 Otwartość 2.13 Wiarygodność 2.07 Kreatywność 2.14 Docenianie wartości 2.08 Zorientowanie na wyniki 2.15 Etyka Elementy kompetencji kontekstowych 3.01 Orientacja na projekty 3.02 Orientacja na programy 3.03 Orientacja na portfele 3.04 Wdrażanie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami 3.05 Stałe struktury organizacji 306D 3.06 Działalność ł gospodarcza 3.07 Systemy, produkty i technologie 3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3.09 Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko 3.10 Finanse 3.11 Prawo 21

22 System certyfikacji IPMA IPMA opracowała 4 poziomowy system certyfikacji. Krajowe programy certyfikacji odpowiadające regułom IPMA i są przez IPMA zatwierdzane i następnie regularnie weryfikowane. Cztery Poziomy Certyfikacji Poziom tytuł zdolności proces certyfikacji ważność A B C Certified Projects Director Certified Senior Project Manager Certified Project Manager KOMPETENCJE = wiedza + doświadczenie A B C Etap 1 Etap 2 Etap 3 -zgłoszenie -CV -samoocena -referencje -lista projektów warsztat rojektu raport z pr Egzam min pisemny rozmowa weryfikująca 5lat D Certified Project Managemen t Associate wiedza D -zgłoszenie, -CV -Samoocena Egzamin Bezterminowo 22

23 System certyfikacji IPMA Kompetencje PM Wiedza Doświad -czenie Cechy osobowościowe ś Im wyższy poziom tym więcej: - Wiedzy -Doświadczenia -Umiejętności miękkich A B C D Kompetencje w 4-stopniowym systemie certyfikacji IPMA System certyfikacji IPMA Kompetencje PM Wiedza Doświadczenie Cechy osobowościowe ś Portfel projektów, program Projekty złożone Projekty niezłożone Podstawowa wiedza PM Kompetencje Biznesowe A B C D 23

24 Certified Projects Director - IPMA Level A (Certyfikowany Dyrektor Projektów) Ilość wydanych certyfikatów: Na świecie: 179 stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: 1 stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP Certified Senior Project Manager - IPMA Level B (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu) Ilość wydanych certyfikatów : Na świecie: stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: 10 stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP 24

25 Certified Project Manager - IPMA Level C (Certyfikowany Kierownik Projektu) Ilość wydanych certyfikatów : Na świecie: stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: 141 stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP Certified Project Management Associate - IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami) Ilość wydanych certyfikatów : Na świecie: stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP 25

26 Certyfikat IPMA Certyfikat jest wydawany w języku angielskim i w języku narodowym. Certyfikat IPMA jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie. 26

27 Rozdział IV RegPM Registered Project Manager Program RegPM Registered Project Manager Program Opiera się na: AIPM National Competency Standards d for Project Management */ Przy opracowywaniu tego standardu AIPM wzięło pod uwagę: następujące standardy: International Project Management Association (IPMA) UK Association of Project Management (APM) US Project Management Institute (PMI) US Project Management Institute (PMI) Complex Project Managers standards Commonwealth of Australia Innovation and Business Services Australia (IBSA) project management standards Informacje na ten temat : 27

28 Australian Institute of Project Management (AIPM) Registered Project Manager Program pracuje w oparciu o system komputerowy i służy do zarejestrowania kandydatów na PM oraz uznania ich kompetencji. Prowadzona jest wstępna kwalifikacja kandydatów, która stopniuje ich według wiedzy i doświadczenia do pierwszych trzech poziomów. Członkowstwo ł w AIPM jest obowiązkowe i kosztuje ~ 458 A$ Dodatkowo login do MyAIPM kosztuje 143 A$ AIPM W procesie certyfikacji uzyskuje się następujące stopnie tytuły: Certified Practising Project Practitioner (CPPP) Certified Practising Project Manager (CPPM) Certified Practising i Project Director (CPPD) 28

29 Struktura AIPM Wstęp Użycie standardów Definicje kluczowych kompetencji Projekt i struktura standardów Appendix 2 Szczegółowo opisuje 9 standardów kompetencji dla każdego z poziomów 4, 5 i 6 INSTRUKCJE Dowody Wybór poziomu jaki przysługuje kandydatowi Procesy oceny certyfikacyjnej OCENA Appendix 1 Podłoże całości leży w naturze projektów, zarządzania projektami i w działaniu kierowników projektów Słownik kompetencji i standardów Project Mngmt Opisuje w generalny sposób 8 poziomów Australian Standards Framework, AIPM funkcje, elementy i kryteria skuteczności, wskaźniki, dowody 9 funkcji: Integracja Zakres Czas Koszt Jakość Zarządzanie zasobami Ryzyko Zarządzanie kontraktami Integracja L 4 Elementy dla L4 Kryteria skuteczności dla L4 wskaźniki dla L4 L 5 L 6 Elementy Elementy Kryteria Kryteria skuteczności skuteczności wskaźniki wskaźniki Dowody dla L4 Dowody Dowody 29

30 AIPM certyfikacja Proces: Wniosek kandydata, złożony z odpowiednią opłatą AIPM przesyła odpowiednie informacje oraz listy asesorów, a kandydat wybiera asesora oraz negocjuje opłatę za ocenę. Kandydat zbiera dowody swojej działalności PM w miejscu pracy i przygotowuje swoje porfolio dla certyfikacji. Asesor ocenia przesłane dokumenty i daje kandydatowi feedback wymaga np. dalszych dowodów lub wyjaśnień. Egzamin ma charakter oceny asesorskiej. Po ocenie ustala się stopień, który kandydat uzyskał, a także określa się ścieżkę dla dalszego rozwoju. AIPM Czas: Nie określa się limitu czasu. Ocena trwa tak długo, jak to jest konieczne, aby asesor uzyskał pewność obiektywnej oceny według zasad określonych w NCSPM (Narodowy standard kompetencji dla zarządzania projektami). 30

31 AIPM Według wypowiedzi specjalistów */ Jedynie IPMA i AIPM posiadają naprawdę rzetelny i wiarygodny program certyfikacji pozwalający ocenić kompetencje z wielu punktów widzenia, jednak brakuje im tak efektywnego marketingu jaki ma PMI. */ żródło: Comparison of PMI, AIPM, AACE, IPMA, and PRINCE2 Certifications. 22 Dec. 2005, Praca zbiorowa AIPM należy do IPMA AIPM złożyło w 2008 roku wniosek do IPMA o przyjęcie go do rodziny IPMA jako narodowego stowarzyszenia Australii. Na posiedzeniu Rady Delegatów w Dublinie, we wrześniu 2009, AIPM zostało przyjęte do IPMA. Według oświadczeń przedstawicieli : Certyfikacja AIPM będzie ujednolicona z czteropoziomową certyfikacją IPMA. Zaaprobowany został plan dojścia do wspólnych standardów. 31

32 Rozdział V Podsumowanie Porównanie KOMPETENCJE ojekty => Programy => Portfele projektów i programów Proste projekty => Złożone proje 32

33 Qualification Area Key: - Programme/Project Support office Project Management Programme Management IPMA APM CPM IPMA L. B CPM Qualification IPMA L.A Project and Programme Management Risk Management ISEB Diploma APM Practitioner IPMA L. C PMI PrMP PRINCE2 Practitioner ISEB Certificate PMI PMI RMP MSP Practitioner PPSO Advanced PMI PMP APM Risk L.2 MSP Intermediate APM IC ISEB Foundation PPSO Foundation PRINCE2 Foundation CAPM APMP IPMA L. D APM Risk L.1 MoR Foundation MSP Foundation Źródło: UK Association of Project Management (APM) WIEDZA Polecane referencje dotyczące porównań certyfikacji: (1) Comparison of PMI, AIPM, AACE, IPMA, and PRINCE2 Certifications. 22 Dec Praca zbiorowa: Project Manager Claudia LOPEZ, Audrey DAMILAVILLE, Anil GOWTHAM, Shuo YAN, Ying ZHANG. (2) Artykuły w 2009 roku na blogu Mateusza Jasnego (PMP) z firmy COMARCH: artykuły y te są ą do odszukania na ponizszych adresach: 33

34 Kontakt Leszek Staśto Wiceprezes SPMP odpowiedzialny d i za certyfikację i standardy d Biuro Certyfikacji SPMP Ewa Prochowska Stowarzyszenie Project Management Polska Al. Jerozolimskie 29/12, Warszawa Tel.: , Fax.:

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ beata.jalocha@uj.edu.pl International Project Management Association Polska należy do federacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Po co nam Kierownik Projektu?

Po co nam Kierownik Projektu? Po co nam Kierownik Projektu? http://www.webcoursesbangkok.com/blog/10-ways-to-work-better-with-your-project-manager/ Roma Kukurba Skuteczne zarządzanie jest kluczem do sukcesu indywidualnego Wymiar zarządzania

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Cel zajęć: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki 07 maja 2012 Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska Ewa Prochowska, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP

Stowarzyszenie Project Management Polska Ewa Prochowska, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Ewa Prochowska, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP Warszawa, 24.03.2010 Rozdział 1 SPMP 1 Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie powstało

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Agenda. Parę słów o nas Podejście amerykańskie a brytyjskie Jak powstawały standardy Metodyki czym są, do czego służą

PRINCE2 czy PMI? Agenda. Parę słów o nas Podejście amerykańskie a brytyjskie Jak powstawały standardy Metodyki czym są, do czego służą PRINCE2 czy PMI? spotkanie z cyklu: W jaki sposób metodyki i dobre praktyki pomagają w zarządzaniu, czyli... jak uczyć się na cudzych błędach? Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz Agenda Parę słów o nas Podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PMI Łódź Projektowe podejście do zarządzania

PMI Łódź Projektowe podejście do zarządzania Budujemy profesjonalizm w zarządzaniu projektami. TM PMI Łódź Projektowe podejście do zarządzania Referat wygłoszony 16 października 2008 na inauguracyjnym seminarium PMI Łódź, Poland Chapter Stanisław

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy 2014.07.18

Oferta współpracy 2014.07.18 Oferta współpracy 2014.07.18 W imieniu IPMA Polska zapraszamy Państwa do współpracy i partnerstwa z International Project Management Association Polska. Stowarzyszenie IPMA Polska powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów?

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Adam Bondarczuk - Inter Partner Assistance Polska S. A. Tomasz Nędzi skills sp. z o.o. W jakim celu

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student

Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student Dr Joanna Rzempała Katedra Organizacji i Zarządzania WZIEU Uniwersytet Szczeciński Koordynator IPMA Student Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY. zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY. zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki Gdańsk, maj 2012 Dr hab. inż. MAREK WIRKUS, prof. PG Historia i współczesno czesność zarządzania projektami Gdańsk, maj 2012 Zakres

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń 2017

Terminarz szkoleń 2017 Terminarz szkoleń 2017 PRINCE2, MSP, MoP, P3O, ITIL, M_o_R, są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo jest

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 3.0 SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Komitet redakcyjny: Bogumił Dałkowski Leszek Staśto Marek Zalewski Tytuł: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

O sztuce zarządzania projektami od początku podstawy teoretyczne, encyklopedia problemu. Eliza Wawiernia Kiszkiel Warszawa, dnia 17 marca 2010 r.

O sztuce zarządzania projektami od początku podstawy teoretyczne, encyklopedia problemu. Eliza Wawiernia Kiszkiel Warszawa, dnia 17 marca 2010 r. O sztuce zarządzania projektami od początku podstawy teoretyczne, encyklopedia problemu Eliza Wawiernia Kiszkiel Warszawa, dnia 17 marca 2010 r. Pułapki intuicyjnej metody zarządzania projektami Przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo,

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy przy realizacji szkoleń akredytowanych zakończonych międzynarodowym egzaminem z zakresie metodyki PRINCE2. Proponujemy Państwu trzy możliwe drogi współpracy jako:

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI. LondonSAM Polska, Kraków 2012

Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI. LondonSAM Polska, Kraków 2012 1 Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od 31 VIII 2011) LondonSAM Polska, Kraków 2012 1 Project Management Institute

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Program Rozwoju Kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Szkolenie akredytowane przez AXELOS Limited. PRINCE2 jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt

Bardziej szczegółowo

AGILE PROJECT MANAGEMENT

AGILE PROJECT MANAGEMENT AGILE PROJECT MANAGEMENT Agile Project Management oparte jest o metodę DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method) najstarsze (1995r.) z usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. 1 CTPartners

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom C

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom C Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzani projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminów IPMA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

Certified Associate in Project Management Szkolenie przygotowawcze do egzaminu CAPM PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Certified Associate in Project Management Szkolenie przygotowawcze do egzaminu CAPM PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) Certified Associate in Project Management Szkolenie przygotowawcze do egzaminu CAPM PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute)

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS.

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS. Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS www.cts.com.pl MISJA IREB Misją IREB jest udoskonalenie praktyki inżynierii wymagań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami IT- studia w WSB w Gdyni Zarządzanie projektami IT polega nie tylko na zgodności programu ze standardem PMI,

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A.

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Audyt projektów dr Piotr Kotelnicki Akredytowany Trener MoP, MSP, P3O Bydgoszcz 31 marca 2011 C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

The Green and Sustainable Approach to Project Management. Poziom Practitioner! Warsztaty akredytowane przez GPM Global, zarejestrowane w IPMA!

The Green and Sustainable Approach to Project Management. Poziom Practitioner! Warsztaty akredytowane przez GPM Global, zarejestrowane w IPMA! Poziom Practitioner Warsztaty akredytowane przez GPM Global, zarejestrowane w IPMA The Green and Sustainable Approach to Project Management Akredytowany partner 2016 Copyright 2016 GPM Global IPMA Registration

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. O NAS SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon****

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 FINANSE I CONTROLLING Analiza finansowa - jak podejmować właściwe decyzje finansowe Controlling dla zaawansowanych warsztaty Finanse dla niefinansistów - jak zrozumieć

Bardziej szczegółowo

CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010

CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010 Przygot.: ELKR i ZBWI 05.05.2010; Akcept: ROBR 05.05.2010 CENNIK v.3.2.2. z 06.05.2010- DATA WEJŚCIA DO OFERTY 10.05.2010 PRINCE2, MSP, M_o_R, Change Management, P3O, Modelowanie i projektowanie procesów

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS.

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS. DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 1 Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych Wrzesień 2015 AXELOS.com DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wiedzy z zakresu zarządzania projektami opracowane przez PMI na przykładzie PMP i CAPM

Zasady oceniania wiedzy z zakresu zarządzania projektami opracowane przez PMI na przykładzie PMP i CAPM Jan Werewka Zasady oceniania wiedzy z zakresu zarządzania projektami opracowane przez PMI na przykładzie PMP i CAPM Wydział EAIiE Laboratorium Informatyki, Katedra Automatyki Seminarium PMI Oddz. Kraków

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną... żeby móc korygować swoje błędy zanim popełnimy je w rzeczywistym świecie i narazimy firmę na straty Potrzeba biznesowa (Gdzie są wyzwania?) Według

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

WITAM. COPYRIGHT 2015 Grzegorz K. JEKEL. ALL RIGHTS RESERVED.

WITAM. COPYRIGHT 2015 Grzegorz K. JEKEL. ALL RIGHTS RESERVED. WITAM 1 Kierownik projektu Grzegorz K. JEKEL kwiecień, 2015 Spis treści 1. Przyczyny dlaczego? 2. Bardzo dobrze wykształcony inżynier i matematyk (mgr inż. telekomunikacji, mgr matematyk, Euromaster ès

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie inicjatywami i wymaganiami w projektach IT

Zarządzanie inicjatywami i wymaganiami w projektach IT Zarządzanie inicjatywami i wymaganiami w projektach IT Spotkanie 2 Zbigniew Misiak zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Co już było: 1. Zarządzanie wymaganiami 2. Przegląd oprogramowania

Bardziej szczegółowo

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U O KURSIE Kurs CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU rozwija umiejętności i nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo