IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie"

Transkrypt

1 IPMA, PMI oraz Prince2 : różnice w sposobie certyfikacji i w myśleniu o projekcie Leszek Staśto - PMP, First Assessor Certyfikacji IPMA, Wiceprezes SPMP Warszawa, Porównanie ICB z innymi wytycznymi kompetencji W oparciu o : 1) raport zespołu projektowego IPMA ICB 2) informacje z SPMP oraz IPMA 3) informacje z PMI 4) informacje z Australian Institute of Project Management 5) infomacje z APM Group APM (Association for Project Management) 1

2 Cel Krótkie podsumowanie i porównanie dokumentów i h t fik j IPMA PMI PRINCE2 związanych z certyfikacją w IPMA, PMI oraz PRINCE2. Porównanie systemów certyfikacji kierowników projektów, programów i portfeli projektów. Wnioski, dyskusja. Dokumenty IPMA - IPMA Competence Baseline v. 3.0 NCB v Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA - SPMP styczeń ń 2010 Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK Guide) 2008 Fourth Edition Project Manager Competence Development (PMCDF) Framework, nd Edition AIPM: AIPM National Competency Standards for Project Management APM Group PRINCE2 2

3 Rozdział I PMI Project Management Institute PMBOK Guide Kanon wiedzy w zakresie zarządzania projektami Najważniejszym celem tej publikacji jest : wyodrębnienie i omówienie tej części kanonu wiedzy w zakresie zarządzania projektami, która uzyskała powszechną akceptację. 3

4 PMBOK Guide Innym celem Kanonu.. jest : ujednolicenie terminologii stosowanej w sytuacjach, w których mówi się lub pisze o zarządzaniu projektami. PMBOK 4th Ed. Rozdz Tłumaczenie własne PMBOK Guide Kanon wiedzy, jako podstawowy dokument odniesienia i i i jako standard d nie spełnia ł warunku kompletności, ani też nie prezentuje wszystkich zagadnień dotyczących zarządzania projektami wykorzystywany jest także przez PMI jako najważniejsze źródło wiedzy na temat teorii ipraktykizarządzania projektami w programach rozwoju zawodowego i certyfikacji PMBOK 4th Ed. Rozdz Tłumaczenie własne 4

5 PMBOK Architektura PM Kontekst PM Procesy Fazy projektu i cykl życia projektu Interesariusze Wpływ Kluczowe zależności kompetencje od organizacji Uzależnienia społeczne i ekonomiczne Procesy zostały pogrupowane według sposobu zarządzania oraz zgodnie z pięcioma fazami realizacji Szczegółowe opisy Zwięzły opis w stylu ICB3 Definicje 42 procesów Przydział każdego z procesów do określonej grupy Identyfikacja interakcji pomiędzy procesami PM Obszary wiedzy Aneksy, Słownik Dla każdego z 32 procesów =>>> Definicja i zwięzły opis Wejścia do procesu Narzędzia i techniki używane w procesie Wyjścia z procesu Project Manager Competence Development Framework PMCDF Wt Wytyczne przewodnik dla zdefiniowania i i kompetencji kierownika projektu Określa standard*/, który daje wskazówki osobom indywidualnym i organizacjom, w jaki sposób rozwijać kompetencje osób kierujących przedsięwzięciami i budować ścieżkę kariery kierownika projektu. */ UWAGA [LS]: PMI informuje w swoich publikacjach, że ich dokumenty są standardami globalnymi. W rzeczywistości są to standardy USA. 5

6 Struktura PMCD Certyfikaty Project Management Professional (PMP) Certified Associate in Project Management (CAPM) Program Management Professional (PgMP) PMI Scheduling Professional (PMI-SP) PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) 6

7 Project Management Professional (PMP) Ilość wydanych certyfikatów : Najbardziej popularny certyfikat i produkt przynoszący największy dochód dla PMI. UWAGA : prawie 70% certyfikowanych to osoby z USA i Kanady. Stan na czerwiec źródło: PMI today PMP Tytuł Charakterystyka Metoda Wymagania kwalifikacyjne Ważność Cena PMP (Project Management Professional) Spełnia podane szczegółowe wymagania doświadczenia I wiedzy oraz przyrzeka postępować według kodeksu etyki proefesjonalnego PM. Egzamin pisemny potwierdzający wiedzę w oparciu o PMBOK. 200 pytań w cztery godziny. Kat 1 Magister lub ekwiwalentny tytuł uniwersytecki godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami PM w 5 grupach procesów PM 36 nienakładających się miesięcy doświadczenia w poprzednich 6-iu latach. 35 godzin szkoleń z PM we wszystkich 9 obszarach wiedzy PMBOK. Kat 2 Dyplom średniej szkoły lub ekwiwalentny certyfikat godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami PM w 5 grupach procesów 60 nienakładających sie miesięcy doświadczenia w poprzednich 8-iu latach. 35 godzin szkoleń z PM we wszystkich 9 obszarach wiedzy PMBOK. Ważność 3 lata Recertyfikacja: 60 PDU s (lub powtórny egzamin) $555, $405, członek PMI 7

8 Certified Associate in Project Management (CAPM) Ilość wydanych certyfikatów : Wprowadzono na rynek w 2003 roku. Stan na czerwiec źródło: PMI today CAPM CAPM Tytuł Charakterystyka Metoda Wymagania kwalifikacyjne Certified Associate in Project Management CAPM to asystent kierownika projektu, który posiadł fundamentalną wiedzę na temat zarządzania projektami oraz ma doświadczenie jako członek zespołu w wykorzystywaniu technik i narzędzi oraz metodologii. W pracy podczas realizacji projektów CAPM zazwyczaj polega na zdaniu i decyzjach doświadczonych kierowników projektów. Akceptowany i potwierdzony poziom wiedzy oraz zrozumienia zarządzania projektami. Dostarcza jeden potwierdzony dowód na uczestnictwo w projekcie. Egzamin pisemny potwierdzający wiedzę. 150 pytań w 3 godziny Kat. 1 Magister / Inżynier lub ekwiwalentny tytuł uniwersytecki 1500 godzin doświadczeniaś d i PM w 5 grupach procesów PM 24 nienakładające się miesiące doświadczenia w poprzednich 5-iu latach. 23 godziny szkoleń z zakresu PM we wszystkich 9 obszarach wiedzy PM Kat. 2 Dyplom średniej szkoły lub ekwiwalentny certyfikat godzin doświadczenia PM w 5 grupach procesów PM Reszta jak w kat.1 Ważność Ważność maks. 5 lat Nie ma recertyfikacji Kandyduje do PMP albo powtarza egzamin CAPM Cena 300 $ 225 $ dla członków PMI 8

9 Program Management Professional (PgMP) Ilość wydanych certyfikatów: 391 w tym: USA 246 (63%) Kanada 36 (9%), Indie 19 (5%) Brazylia 12 (3%), Inne kraje : < 20 % (po 1 do 4 certyfikaty) Polska 0 Stan na czerwiec źródło: PMI today Język oryginalny egzaminów : angielski Możliwość zdawania egzaminu w językach: chińskim (basic) francuskim hebrajskim hiszpańskim japońskim japońskim włoskim koreańskim niemieckim portugalskim (brazyliski) rosyjskim włoskim 9

10 Rozdział II PRINCE2 TM 10

11 PRINCE2 TM PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) jest zestrukturyzowaną metodą efektywnego (skutecznego) zarządzania projektami. Jest faktycznie standardem używanym szeroko w instytucjach rządowych Wielkiej Brytanii, a także w sektorze prywatnym w UK i w czesci krajów EU, zwłaszcza tam, gdzie istnieją powiązania z instytucjami rządowymi i samorządowymi. Zakres PRINCE2 TM Programy Oczekiwania Narzędzia Techniki Zasoby Ludzie Misja Projekt PRINCE2 Strategia Działania operacyjne Korzyści Biznes 11

12 APM Group APM Group jest światową organizacją świadczącą usługi akredytacyjne i certyfikacyjne. Stworzyła międzynarodową sieć Accredited Consultancy and Training Organisation. APMG pomaga końcowym użytkownikom rozwijać umiejętności, a organizacjom ulepszać procesy poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk. APM Group Blisko współpracuje z UK Office of Government Commerce (OGC) oraz TSO (The Stationery Office Ltd), ich oficjalnym wydawcą, przy wdrażaniu programu akredytacji w PRINCE2, MSP (Managing Successful Programmes), M_o_R (Management of Risk), P3O oraz ITIL (IT Insfrastructure Library). 12

13 Elementy PRINCE 2 Procesy Komponenty Techniki Planowanie oparte na produkcie Zarządzanie zmianą Przeglądy jakości ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ JAKOŚĆ W ŚRODOWISKU PROJEKTU ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Zarządzanie Ryzykiem UZASADNIENIE BIZNESOWE KONTROLA ORGANIZACJA PLANY Standardowe produkty zarządcze (wzory) October System rejestracji Prince2 Tytuł Charakterystyka Metoda Wymagania kwalifikacyjne Prince2 Foundation Ocena umiejętności działania jako poinformowany członek zespołu PM używającego metodyki PRINCE2 / w środowisku projektu, które stosuje tę metodykę. 60-min egzamin (75 pytań) poprzedzony zwykle 2-3 dniowym szkoleniem (dostępny też w systemie e- learningu) Registered Ocena umiejętności 3-godzinny egzamin Prince2 stosowania metodyki (9 pytań testowych w Practitioner PRINCE2 w oparciu o case study- bieżącym można korzystać z zarządzaniu podręcznika!) projektem w poprzedzony zwykle środowisku 4-o dniowym kursem wspomaganym przygotowującym; przez PRINCE2 zdawalność 61% Ważność Cena Brak Bezterminowo 200 Certyfikat Prince2 Foundation Ważnośc 5 lat, 370 potem 60- minutowy egzamin recertyfikujący (poprzez internet albo tradycyjnie) 13

14 Prince2 Foundation Ilość wydanych certyfikatów: Na świecie: */ W Polsce: około (łącznie Foundation + Practitioner) */ Stan na grudzień źródło: APM Group Prince2 Practitioner Ilość wydanych certyfikatów: Na świecie: */ W Polsce: około (łącznie Foundation + Practitioner) */ Stan na grudzień źródło: APM Group 14

15 Certyfikacje PRINCE2 TM (Foundation +Practitioner) w świecie : */ źródło: APM Group IPMA i APM Group Memorandum of understanding W dniu 11 listopada 2009 roku w Wiedniu miało miejsce wydarzenie integrujące działania dwóch organizacji: International Project Management Association oraz APM Group. Podpisane Memorandum of Understanding dotyczy współpracy również w zakresie obu certyfikacji IPMA oraz PRINCE2 TM. 15

16 IPMA i APM Group Memorandum of understanding Alan Harpham, Prezes APM Group oraz Brigitte Schaden, Prezydent IPMA podpisują porozumienie dotyczące współpracy Alan Harpham, Prezes APM Group powiedział: Jesteśmy zachwyceni faktem zawarcia sojuszu z IPMA, który ma na celu dalszy rozwój dziedziny project management.. Uważamy, że to porozumienie jest wielką ą szansą ą dla tych, którzy posiadają certyfikat PRINCE2, a pragną pogłębiać swoją wiedzę na temat sztuki i nauki project management. Rozdział III IPMA International Project Management Association 16

17 IPMA International Project Management Association Organizacja IPMA powstała w roku 1965 jako organizacja zrzeszająca narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 50 krajów z całego świata. Jest organizacją non-profit nastawioną na profesjonalny rozwój dyscypliny Project Management. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom uznając jednocześnie ś ich specyfikę wynikającą z kultury i historii. ii Uznaje te różnice i widzi w takiej współpracy korzyści dla pozostałych członków IPMA ICB i NCB ICB -IPMA Competence Baseline NCB National Competence Baseline Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA v. 3 Każde krajowe Stowarzyszenie zobowiązane jest do ustanowienia dokumentów dla potrzeb własnej certyfikacji, a w szczególności Krajowych Wytycznych Kompetencji. 17

18 ICB i NCB Przedstawione są w nich: Wiedza Doświadczenie Zachowanie i postawy oczekiwane od Kierowników Projektów i ich zespołów. Obszary objęte ICB i NCB Wytyczne Kompetencji IPMA przedstawiają definicje kompetencji oczekiwanych przez IPMA od osób kierujących przedsięwzięciami, w celu ich certyfikacji w ramach uniwersalnego czteropoziomowego systemu certyfikacji. 18

19 ICB i NCB Opisy poszczególnych elementów kompetencji zawierają: podstawowe pojęcia, zadania, zastosowania, umiejętności, funkcje, procesy zarządcze, metody, techniki, narzędzia, powszechnie stosowane w zarządzaniu projektami. Obszary objęte ICB i NCB NCB obejmują trzy obszary zawierające powiązane ze sobą elementy kompetencji: kompetencji technicznych w zarządzaniu projektami (20 elementów) kompetencji behawioralnych zasobów ludzkich projektu (15 elementów) kompetencji kontekstowych dotyczących projektów, programów i portfeli (11 elementów). 19

20 Obszary objęte ICB i NCB Elementy kompetencji technicznych 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.02 Interesariusze 1.03 Wymagania i cele projektu 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse 1.05 Jakość 1.06 Organizacja projektu 1.07 Praca zespołowa 108Rozwiązywanie 1.08 problemów 1.09 Struktury projektu 1.10 Zakres i produkty cząstkowe 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu 1.12 Zasoby 1.13 Koszty i zasoby finansowe 1.14 Zamówienia i kontrakty 1.15 Zmiany 1.16 Kontrola i raporty 1.17 Informacje i dokumentacja Komunikacja 1.19 Rozpoczynanie 1.20 Zamykanie 20

21 Elementy kompetencji behawioralnych 2.01 Przywództwo 2.09 Sprawność 2.02 Zaangażowanie i motywacja 2.10 Konsultowanie 2.03 Samokontrola 2.11 Negocjowanie 2.04 Asertywność 2.12 Konflikty i kryzysy 2.05 Odprężanie 2.06 Otwartość 2.13 Wiarygodność 2.07 Kreatywność 2.14 Docenianie wartości 2.08 Zorientowanie na wyniki 2.15 Etyka Elementy kompetencji kontekstowych 3.01 Orientacja na projekty 3.02 Orientacja na programy 3.03 Orientacja na portfele 3.04 Wdrażanie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami 3.05 Stałe struktury organizacji 306D 3.06 Działalność ł gospodarcza 3.07 Systemy, produkty i technologie 3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3.09 Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko 3.10 Finanse 3.11 Prawo 21

22 System certyfikacji IPMA IPMA opracowała 4 poziomowy system certyfikacji. Krajowe programy certyfikacji odpowiadające regułom IPMA i są przez IPMA zatwierdzane i następnie regularnie weryfikowane. Cztery Poziomy Certyfikacji Poziom tytuł zdolności proces certyfikacji ważność A B C Certified Projects Director Certified Senior Project Manager Certified Project Manager KOMPETENCJE = wiedza + doświadczenie A B C Etap 1 Etap 2 Etap 3 -zgłoszenie -CV -samoocena -referencje -lista projektów warsztat rojektu raport z pr Egzam min pisemny rozmowa weryfikująca 5lat D Certified Project Managemen t Associate wiedza D -zgłoszenie, -CV -Samoocena Egzamin Bezterminowo 22

23 System certyfikacji IPMA Kompetencje PM Wiedza Doświad -czenie Cechy osobowościowe ś Im wyższy poziom tym więcej: - Wiedzy -Doświadczenia -Umiejętności miękkich A B C D Kompetencje w 4-stopniowym systemie certyfikacji IPMA System certyfikacji IPMA Kompetencje PM Wiedza Doświadczenie Cechy osobowościowe ś Portfel projektów, program Projekty złożone Projekty niezłożone Podstawowa wiedza PM Kompetencje Biznesowe A B C D 23

24 Certified Projects Director - IPMA Level A (Certyfikowany Dyrektor Projektów) Ilość wydanych certyfikatów: Na świecie: 179 stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: 1 stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP Certified Senior Project Manager - IPMA Level B (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu) Ilość wydanych certyfikatów : Na świecie: stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: 10 stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP 24

25 Certified Project Manager - IPMA Level C (Certyfikowany Kierownik Projektu) Ilość wydanych certyfikatów : Na świecie: stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: 141 stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP Certified Project Management Associate - IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami) Ilość wydanych certyfikatów : Na świecie: stan na grudzień 2008, źródło: IPMA Yearbook 2008 W Polsce: stan na marzec 2010, źródło: Biuro Certyfikacji SPMP 25

26 Certyfikat IPMA Certyfikat jest wydawany w języku angielskim i w języku narodowym. Certyfikat IPMA jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie. 26

27 Rozdział IV RegPM Registered Project Manager Program RegPM Registered Project Manager Program Opiera się na: AIPM National Competency Standards d for Project Management */ Przy opracowywaniu tego standardu AIPM wzięło pod uwagę: następujące standardy: International Project Management Association (IPMA) UK Association of Project Management (APM) US Project Management Institute (PMI) US Project Management Institute (PMI) Complex Project Managers standards Commonwealth of Australia Innovation and Business Services Australia (IBSA) project management standards Informacje na ten temat : 27

28 Australian Institute of Project Management (AIPM) Registered Project Manager Program pracuje w oparciu o system komputerowy i służy do zarejestrowania kandydatów na PM oraz uznania ich kompetencji. Prowadzona jest wstępna kwalifikacja kandydatów, która stopniuje ich według wiedzy i doświadczenia do pierwszych trzech poziomów. Członkowstwo ł w AIPM jest obowiązkowe i kosztuje ~ 458 A$ Dodatkowo login do MyAIPM kosztuje 143 A$ AIPM W procesie certyfikacji uzyskuje się następujące stopnie tytuły: Certified Practising Project Practitioner (CPPP) Certified Practising Project Manager (CPPM) Certified Practising i Project Director (CPPD) 28

29 Struktura AIPM Wstęp Użycie standardów Definicje kluczowych kompetencji Projekt i struktura standardów Appendix 2 Szczegółowo opisuje 9 standardów kompetencji dla każdego z poziomów 4, 5 i 6 INSTRUKCJE Dowody Wybór poziomu jaki przysługuje kandydatowi Procesy oceny certyfikacyjnej OCENA Appendix 1 Podłoże całości leży w naturze projektów, zarządzania projektami i w działaniu kierowników projektów Słownik kompetencji i standardów Project Mngmt Opisuje w generalny sposób 8 poziomów Australian Standards Framework, AIPM funkcje, elementy i kryteria skuteczności, wskaźniki, dowody 9 funkcji: Integracja Zakres Czas Koszt Jakość Zarządzanie zasobami Ryzyko Zarządzanie kontraktami Integracja L 4 Elementy dla L4 Kryteria skuteczności dla L4 wskaźniki dla L4 L 5 L 6 Elementy Elementy Kryteria Kryteria skuteczności skuteczności wskaźniki wskaźniki Dowody dla L4 Dowody Dowody 29

30 AIPM certyfikacja Proces: Wniosek kandydata, złożony z odpowiednią opłatą AIPM przesyła odpowiednie informacje oraz listy asesorów, a kandydat wybiera asesora oraz negocjuje opłatę za ocenę. Kandydat zbiera dowody swojej działalności PM w miejscu pracy i przygotowuje swoje porfolio dla certyfikacji. Asesor ocenia przesłane dokumenty i daje kandydatowi feedback wymaga np. dalszych dowodów lub wyjaśnień. Egzamin ma charakter oceny asesorskiej. Po ocenie ustala się stopień, który kandydat uzyskał, a także określa się ścieżkę dla dalszego rozwoju. AIPM Czas: Nie określa się limitu czasu. Ocena trwa tak długo, jak to jest konieczne, aby asesor uzyskał pewność obiektywnej oceny według zasad określonych w NCSPM (Narodowy standard kompetencji dla zarządzania projektami). 30

31 AIPM Według wypowiedzi specjalistów */ Jedynie IPMA i AIPM posiadają naprawdę rzetelny i wiarygodny program certyfikacji pozwalający ocenić kompetencje z wielu punktów widzenia, jednak brakuje im tak efektywnego marketingu jaki ma PMI. */ żródło: Comparison of PMI, AIPM, AACE, IPMA, and PRINCE2 Certifications. 22 Dec. 2005, Praca zbiorowa AIPM należy do IPMA AIPM złożyło w 2008 roku wniosek do IPMA o przyjęcie go do rodziny IPMA jako narodowego stowarzyszenia Australii. Na posiedzeniu Rady Delegatów w Dublinie, we wrześniu 2009, AIPM zostało przyjęte do IPMA. Według oświadczeń przedstawicieli : Certyfikacja AIPM będzie ujednolicona z czteropoziomową certyfikacją IPMA. Zaaprobowany został plan dojścia do wspólnych standardów. 31

32 Rozdział V Podsumowanie Porównanie KOMPETENCJE ojekty => Programy => Portfele projektów i programów Proste projekty => Złożone proje 32

33 Qualification Area Key: - Programme/Project Support office Project Management Programme Management IPMA APM CPM IPMA L. B CPM Qualification IPMA L.A Project and Programme Management Risk Management ISEB Diploma APM Practitioner IPMA L. C PMI PrMP PRINCE2 Practitioner ISEB Certificate PMI PMI RMP MSP Practitioner PPSO Advanced PMI PMP APM Risk L.2 MSP Intermediate APM IC ISEB Foundation PPSO Foundation PRINCE2 Foundation CAPM APMP IPMA L. D APM Risk L.1 MoR Foundation MSP Foundation Źródło: UK Association of Project Management (APM) WIEDZA Polecane referencje dotyczące porównań certyfikacji: (1) Comparison of PMI, AIPM, AACE, IPMA, and PRINCE2 Certifications. 22 Dec Praca zbiorowa: Project Manager Claudia LOPEZ, Audrey DAMILAVILLE, Anil GOWTHAM, Shuo YAN, Ying ZHANG. (2) Artykuły w 2009 roku na blogu Mateusza Jasnego (PMP) z firmy COMARCH: artykuły y te są ą do odszukania na ponizszych adresach: 33

34 Kontakt Leszek Staśto Wiceprezes SPMP odpowiedzialny d i za certyfikację i standardy d Biuro Certyfikacji SPMP Ewa Prochowska Stowarzyszenie Project Management Polska Al. Jerozolimskie 29/12, Warszawa Tel.: , Fax.:

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl administracja@janski.edu.pl tel. 851 28 88 do 90; fax 851 28 87 Seria EK1000. Wolumen I E Projekt normy etyczności pracy EK 1000 K 1 0 0 Warszawa, 2

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo