RA1R/ /0, będące własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RA1R/ /0, będące własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA RADOMIA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Radomia. 1) Darowizna obejmuje prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa połoŝonych przy ulicach: a). Władysława Beliny PraŜmowskiego działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr Nr 3/4, 3/17,3/18 o łącznej pow. 5189m 2 ( obręb IX/1, arkusz 115) zapisane w KW Nr RA1R/ /9, będące własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, b). Władysława Beliny PraŜmowskiego działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 3/16 o pow. 432m 2 ( obręb IX/1, arkusz 115) zapisana w KW Nr RA1R/ /8, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, c). Księcia Józefa Poniatowskiego działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 3/29 o pow. 1572m 2 ( obręb IX/1, arkusz 115) zapisana w KW Nr RA1R/ /2, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, d). Księcia Józefa Poniatowskiego działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 3/131 o pow. 2360m 2 ( obręb IX/1, arkusz 115) zapisana w KW Nr RA1R/ /5, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, e). Księcia Józefa Poniatowskiego działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 3/33 o pow. 1430m 2 ( obręb IX/1, arkusz 115) zapisana w KW Nr RA1R/ /8, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, f). Grzybowskiej działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 176/11 o pow. 15m 2 ( obręb IV/1, arkusz 42 ) zapisana w KW Nr RA1R/ /0, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, g). 11-go Listopada działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 153 o pow. 1661m 2 ( obręb II, arkusz 18 ) zapisana w KW Nr RA1R/ /3, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, h). 11-go Listopada działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 124/4 o pow. 472m 2 ( obręb II, arkusz 18 ) zapisana w KW Nr RA1R/ /6, będąca własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, i). Przytyckiej/Wandy Malczewskiej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 231/12, Nr 231/15 o łącznej pow. 4808m 2 ( obręb I, arkusz 20 ) zapisane w KW Nr RA1R/ /5, będące własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia, j). Mokrej/Folwarcznej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 143/10, Nr 144/13, Nr 144/15 o łącznej pow. 401m 2 ( obręb I, arkusz 23 ) zapisane w KW Nr RA1R/ /0, będące własnością Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia.

2 2) Przeznaczenie nieruchomości będących przedmiotem darowizny, opis i sposób ich zagospodarowania: a) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.I JF z dnia r. działki Nr Nr 3/4, 3/17, 3/18, połoŝone w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego w chwili obecnej nie są objęte ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast są objęte uchwałą Nr 861/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r., uchwalą Nr 514/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r./zmieniająca/ oraz uchwałą Nr 191/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r./zmieniająca/ o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DWORZEC KOLEJOWY. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. przedmiotowe działki znajdują się w obrębie: ulice główne. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Przedmiotowe działki posiadają kształt wydłuŝonych prostokątów które przylegają do siebie krótszymi bokami tworząc fragment pasa drogowego ul. PraŜmowskiego. Nawierzchnia w/w działek utwardzona jest asfaltem w częściach zajętych przez chodnik i pobocze oraz chodnikiem z płyt betonowych. W części w/w nieruchomości znajduje się zieleń izolacyjna, roślinność trawiasta i drzewa. W/w działki leŝą w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. b) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.I JF z dnia r. działka Nr 3/16, połoŝona w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jest objęta uchwałą Nr 861/2006 Rady Miejskiej przestrzennego DWORZEC KOLEJOWY. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków działka znajdują się w obrębie: UP- tereny usługowo-przemysłowe, ulice główne. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliŝony do trapezu i stanowi fragment pasa drogowego ul. PraŜmowskiego oraz część ronda Mikołajczyka. Nawierzchnia w/w działki utwardzona jest asfaltem oraz w części zajęta jest pod zieleń izolacyjną porośniętą roślinnością trawiastą. Działka leŝy w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz teletechniczną. c) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.I JF z dnia r. działka Nr 3/29, połoŝona w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego

3 planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast są objęte uchwałą Nr 861/2006 Rady Miejskiej przestrzennego DWORZEC KOLEJOWY. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków działka znajduje się w obrębie: ulice główne. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliŝony do wydłuŝonego prostokąta i stanowi fragment pasa drogowego ul. Poniatowskiego. Nawierzchnia w/w nieruchomości utwardzona jest asfaltem oraz w części zajęta jest pod zieleń izolacyjną porośniętą roślinnością trawiastą. LeŜy ona w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz teletechniczną. d) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.I JF z dnia r. działka Nr 3/131, połoŝona w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast są objęte uchwałą Nr 861/2006 Rady Miejskiej przestrzennego DWORZEC KOLEJOWY. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków działka znajduje się w obrębie: ulice główne. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt wydłuŝony z ostro zakończonym naroŝnikiem od strony zachodniej i stanowi fragment pasa drogowego ul. Poniatowskiego. Nawierzchnia w/w działki utwardzona jest asfaltem, w części zajęta pod zieleń izolacyjną porośniętą roślinnością trawiastą. W/w działka leŝy w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz teletechniczną. e) Zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.I JF z dnia r. działka Nr 3/33, połoŝona w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast są objęte uchwałą Nr 861/2006 Rady Miejskiej

4 przestrzennego DWORZEC KOLEJOWY. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków działka znajduje się w obrębie: ulice główne. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Przedmiotowa nieruchomość posiada wydłuŝony kształt zbliŝony do prostokąta oraz stanowi fragment pasa drogowego ul. Poniatowskiego. Nawierzchnia w/w działki utwardzona jest asfaltem, w części zajęta pod zieleń izolacyjną, porośniętą roślinnością trawiastą. Działka leŝy w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz teletechniczną. f) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II IH z dnia r. działka Nr 176/11, połoŝona w Radomiu przy ul. Grzybowskiej, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie ogłoszono równieŝ o przystąpieniu przez Gminę Miasta Radomia do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego terenu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. ( niepublikowaną, nie stanowiącą prawa miejscowego ) przedmiotowa działka znajduje się na terenie określonym jako MW - zabudowa mieszkaniowa intensywna, obszary wymagające przekształceń. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliŝony do kwadratu i stanowi wraz z działką sąsiednią Nr 176/9 drogę pod nazwą Samuela Bogumiła Lindego łączącą ulicę Grzybowską z ulicą Stanisława Zbrowskiego. Nawierzchnia w/w działki jest w całości utwardzona asfaltem. Ponadto przez przedmiotową nieruchomość biegnie wodociąg, linia energetyczna oraz telefoniczna. g) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II MP z dnia r. działka Nr 153, połoŝona w Radomiu przy ul. 11-go Listopada, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. (niepublikowana) - nie stanowi prawa miejscowego, przedmiotowa działka znajduje się w strefie głównych projektowanych ścieŝek rowerowych i w obrębie ulicy lokalnej. Przedmiotowa działka posiada kształt zbliŝony do wydłuŝonego prostokąta i stanowi fragment drogi powszechnego korzystania - ul. 11-go Listopada. Znajduje się ona w pasie chodnika i pobocza. Teren w/w nieruchomości częściowo pokryty jest asfaltem, częściowo chodnikiem betonowym oraz izolacyjnym pasem zieleni porośniętym roślinnością trawiastą. Ponadto przez w/w nieruchomość biegnie wodociąg, linia energetyczna oraz telefoniczna. h) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II MP z dnia r. działka Nr 124/4, połoŝona w Radomiu przy

5 ul. 11-go Listopada, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. (niepublikowana) - nie stanowi prawa miejscowego, przedmiotowa działka znajduje się w strefie głównych projektowanych ścieŝek rowerowych i w obrębie ulicy lokalnej. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliŝony do wydłuŝonego czworoboku i stanowi fragment drogi powszechnego korzystania ul. 11-go Listopada. Działka znajduje się w pasie chodnika i pobocza. Przedmiotowy teren częściowo pokryty jest asfaltem oraz częściowo chodnikiem betonowym oraz izolacyjnym pasem zieleni porośniętym roślinnością trawiastą. Podnieść naleŝy, Ŝe przez w/w nieruchomość biegnie wodociąg, linia energetyczna oraz telefoniczna. i) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II MP z dnia r. działka Nr 231/12, połoŝona w Radomiu przy ul. Przytyckiej, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r., zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. (niepublikowana) - nie stanowi prawa miejscowego, przedmiotowa działka znajduje się w strefie głównych projektowanych ścieŝek rowerowych i w obrębie ulicy lokalnej. Natomiast zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II MP z dnia r. działka Nr 231/15, połoŝona w Radomiu przy ul. Wandy Malczewskiej, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. (niepublikowana) - nie stanowi prawa miejscowego, przedmiotowa działka znajduje się w strefie głównych projektowanych ścieŝek rowerowych i w obrębie ulicy lokalnej. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona Nr Nr 231/12, 231/15 stanowi fragment drogi powszechnego korzystania. Jej kształt jest nieregularny. Nawierzchnia w/w działek utwardzona jest asfaltem w częściach zajętych przez chodnik i pobocze, chodnikiem z płyt betonowych oraz w części zajęta jest pod zieleń izolacyjną, porośniętą roślinnością trawiastą i drzewami. W/w działki leŝą w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. j) zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II AB z dnia r. działka Nr 143/10, połoŝona w Radomiu przy ul. Mokrej, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

6 Zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II LR z dnia r. działka Nr 144/13, połoŝona w Radomiu przy ul. Folwarcznej, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie ogłoszono równieŝ o przystąpieniu przez Gminę Miasta Radomia do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego terenu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. (niepublikowaną) przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej MN. Natomiast zgodnie z opinią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu znak: Ar.II LR z dnia r. działka Nr 144/15, połoŝona w Radomiu przy ul. Folwarcznej, w chwili obecnej nie jest objęta ustaleniami Ŝadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie ogłoszono równieŝ o przystąpieniu przez Gminę Miasta Radomia do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego terenu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia r. zmienionego uchwałą Nr 168/2011 z dnia r. (niepublikowaną) przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej MN. Działka Nr 143/10 posiada kształt regularny zbliŝony do wydłuŝonego prostokąta i stanowi fragment pasa drogowego ul. Mokrej, natomiast działki Nr Nr 144/13, 144/15 oddalone są od w/w nieruchomości o około 50m w kierunku północno - zachodnim. Ponadto działki Nr Nr 144/15, 144/13 przylegają do siebie i stanowią fragment pasa drogowego ul. Folwarcznej. Są one częściowo utwardzone chodnikiem betonowym, częściowo nieutwardzone, porośnięte roślinnością trawiastą. Ponadto w/w działki leŝą w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną. 3. Wartości nieruchomości będących przedmiotem darowizny: a) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki Nr Nr 3/4, 3/17, 3/18 o łącznej pow. 5189m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego wynosi: zł. ( słownie: siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote ), b) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3/16 o pow. 432m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego wynosi: zł. ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych ), c) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3/29 o pow. 1572m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego wynosi: zł. ( słownie: dwieście trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych ), e) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3/131 o pow. 2360m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego wynosi: zł. ( słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych ), e) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej działka Nr 3/33 o pow. 1430m 2,

7 połoŝonej w Radomiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego wynosi: zł. ( słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych ), f) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej działka Nr 176/11 o pow. 15m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Grzybowskiej wynosi: zł. ( słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści dwa złote ), g) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej działka Nr 153 o pow. 1661m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul go Listopada wynosi: zł. ( słownie: dwieście czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych ), h) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej działka Nr 124/4 o pow. 472m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. 11-go Listopada wynosi zł. ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych), i) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej działki Nr Nr 231/12, 231/15 o łącznej pow.4808m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Wandy Malczewskiej wynosi: zł. ( słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote), j) wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki Nr Nr 143/10, 144/13,144/15 o łącznej pow. 401m 2, połoŝonej w Radomiu przy ul. Mokrej/Folwarcznej wynosi: zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych ). 4. Cel darowizny: Przedmiotowe nieruchomości zostaną przeznaczone na budowę i utrzymywanie dróg publicznych w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. z późn. zm.). Cel darowizny winien być zrealizowany w terminie pięciu lat od daty zawarcia umowy. W przypadku niezrealizowania w w/w terminie celu oraz w razie uŝytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie, darowizna podlega odwołaniu. Prawo własności przedmiotowych nieruchomości nie jest obciąŝone prawami osób trzecich. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od r. do r.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Skarbu Państwa przeznaczonej do w trybie bezprzetargowym na rzecz Gmina Dopiewo, obręb 0012 Zakrzewo, ark. mapy 1, działka nr 3/10, zapisana w księdze wieczystej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zakrzewie, gmina Dopiewo oraz w Sierosławiu, gmina

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia numer 216 /10 3. Numer działki: 1153 (AM 3, JR 167) - powierzchnia 289 m 2 (w tym PsV 289 m 2 ). nieregularnym, nie zabudowana, aktualnie stanowi tereny łąk i pastwisk porośniętych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PREZYDENT MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GM-ZA-II Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN

GM-ZA-II Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN GM-ZA-II.6840.2.2011 Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce ami (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień - budowli, stanowiących mienie i własność Skarbu Państwa Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Cena i termin jej zapłaty. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Wysokość wadium

Cena i termin jej zapłaty. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Wysokość wadium Załącznik do ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu położonych w Lublinie w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą typu rezydencjalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Prezydent Miasta Stargard Szczeciński działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PREZYDENT MIASTA LUBLIN Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce ami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaje

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 30 o pow. 0,34 ha, położona w Rudnej

1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 30 o pow. 0,34 ha, położona w Rudnej 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 30 o pow. 0,34 ha, położona w Rudnej Małej gm. Głogów Małopolski. Właścicielem nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Stefana Żeromskiego 19 część ww. działki przeznaczona jest pod usytuowanie sezonowego ogródka o pow. 16 m2, na okres do r.

Stefana Żeromskiego 19 część ww. działki przeznaczona jest pod usytuowanie sezonowego ogródka o pow. 16 m2, na okres do r. Prezydent Miasta Radomia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących we władaniu Gminy Miasta Radomia i Miasta na prawach powiatu - Radom, oraz stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. WN.6840.10.2011 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4755,krajowa-spolka-cukrowa-sa-ogla sza-publiczny-przetarg-ustny-na-sprzedaz-nieruchom.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA. z siedzibą w Warszawie ( Bank"), działając na podstawie art. 409 1 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ i oddanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe niezabudowane ADRES Krzeszowice, Gm. Krzeszowice OBRĘB 0001, Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 w sprawie sprzedaŝy działek niezabudowanych, połoŝonych na terenie Gminy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Działki Budowlane - Mieszkaniowe

Działki Budowlane - Mieszkaniowe Działki Budowlane - Mieszkaniowe Maciej Strzeliński, 27.11.2012 INFORMACJA Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że Gmina Miejska w Chodzieży posiada do sprzedaży działkę położoną w Chodzieży przy ulicy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaŝ prawa własności nieruchomości oraz prawa uŝytkowania wieczystego Hotele

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

- Dla obszaru objętego sprzedażą gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania

- Dla obszaru objętego sprzedażą gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO OTO MN.5110.1.4/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Olsztyn, dnia 26 lutego 2015r. WYKAZ Nr 4/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiotem wyceny są nieruchomości rolne niezabudowane, oznaczone jako działki nr 1894/1 o pow. 0,99 ha ( R IVb- 0,52 ha, RV- 0,47 ha) objęta Kw nr

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz 14 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Gdynia, dnia r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ZATWIERDZAM DYREKTOR OREG. AMW W GDYNI Gdynia, dnia 08.09.2016r. OGN.541.77.2016/3.. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Lp Adres nieruchomości (lokale mieszkalne) 1 Opis nieruchomości ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE L.dz. DZP-54/009 Kraków 009..5 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 07 sierpnia 2013r. W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 2017-08-03 09:25 BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka SN.VII-2.77242-130/09 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2007

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/4/266/2012 ul. Prądnicka 80, 1-202 Kraków Kraków, dn. 28.06.2011 r. Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu nr DZ 271/4/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia r. Kowary 28.01.2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28.01.2010r. W Y K A Z stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 268/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 roku

UCHWAŁA Nr 268/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA Nr 268/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1071/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT załącznik nr 1 ROL.6845.5.2.2014.AC do zarządzenia Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z 18 gru 2014 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r. Do pkt 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art. 402¹

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz

Bardziej szczegółowo

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: 1. Działka nr 18/6 obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 1.5295

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt 3, art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia PRZP-251/28/2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia PRZP-251/28/2012 Przewozy Regionalne sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Stanisława Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław tel.: 782 452 349 fax: (71) 717 55 09 prwrzp@p-r.com.pl Nr postępowania: PRZP-251/28/

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

W Y K A Z NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 07 sierpnia 2013r. W Y K A Z NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na przełomie 2011r. i 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na przełomie 2011r. i 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na przełomie 2011r. i 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga Lubartów Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt 3, art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU (NIERUCHOMOŚCI) 1.1. LOKALIZACJA Nieruchomość położona jest w Ustroniu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo

PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2011/2847,2011-11-07-przetarg-sprzedaz-nieruchomos ci-polozonych-w-miejscowosciach-brzesc-k.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II

Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II.431.2.2012 Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej W Y S T Ą P I E N I E

Bardziej szczegółowo