Konieczność zarządzania informacją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konieczność zarządzania informacją"

Transkrypt

1 Numer 1, marzec 2009 Konieczność zarządzania informacją W tym wydaniu ON Magazine: Momentum Europe lecie EMC w Polsce

2 Numer 1, marzec 2009 wstępniak SZANSA DLA INFORMATYKI Konieczność zarządzania informacją W tym wydaniu ON Magazine: Momentum Europe lecie EMC w Polsce Zdjęcie na okładce: istockphoto Spowolnienie gospodarcze jest dobrym momentem, żeby skoncentrować się na strategicznych kierunkach działania firmy i przygotować ją na przyszły wzrost Konieczna jest gruntowna analiza procesów i strategicznych kierunków rozwoju przedsiębiorstw. To odpowiedni czas, aby dokonać oceny i niezbędnych zmian we wszystkich aspektach działania firmy, poszukać obszarów, które mogą pomóc stawić czoła obecnej sytuacji, i jak najlepiej przygotować firmę na przyszłość. Większość z Państwa będzie się zastanawiać nad reorganizacją swojej infrastruktury informatycznej w taki sposób, aby była ona jednocześnie efektywna i oszczędna. Zadaniem działów informatycznych w tej sytuacji jest zbudowanie takiej infrastruktury, która dostosuje ją do wymogów konkurencyjnej gospodarki w nadchodzących miesiącach i umożliwi firmie przyszły wzrost. Oddając w Państwa ręce nowy numer ON Magazine, mam nadzieję, że to właśnie dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych Państwa firma znajdzie się w gronie liderów swojej branży. Życzę miłej lektury Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny EMC Polska Redaktor naczelna: ANNA SZYMAŃSKA, EMC Redaktor prowadzący: ADAM JORGENSEN, COMMUNIQUÉ Oprawa graficzna: EMC OG SALOPRINT S/A Dziennikarze: JOANNA DUNIN-KĘPLICZ KRZYSZTOF JAKUBIK ADAM JORGENSEN AGNIESZKA KROPIWIEC ANDERS PARBY JAN STOŻEK EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć niniejszej publikacji nie może być kopiowana ani powielana, w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniego uzyskania zgody firmy EMC. spis treści 3 INFORMACJE Bezpieczeństwo a innowacje w przedsiębiorstwach 4 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie informacją? 8 MOMENTUM EUROPE 2008 Programy porozmawiają ze sobą relacja Krzysztofa Jakubika, redaktora naczelnego serwisu Storagefocus z konferencji Momentum Europe LAT EMC W POLSCE Konferencja Informacja i multimedialne społeczeństwo. Innowacje, rynki i obywatele w cyfrowym wszechświecie 13 PAMIĘCI MASOWE FLASH Dyski flash to ekologiczna pamięć masowa przyszłości 15 ROZPROSZONA PAMIĘĆ MASOWA EMC wprowadza Atmos platformę rozproszonej pamięci masowej przyszłości EMC, EMC2, RSA the Security Division of EMC, CLARiiON, Centera, Symmetrix, Celerra, Vmware, CLARiiON Disk Library, Documentum, Recover- Point/CRR i Xtender są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy EMC. NetWorker, SAN Copy, Invista oraz Infoscape są znakami towarowymi należącymi do firmy EMC. Wszystkie inne znaki towarowe występujące w niniejszej publikacji stanowią wyłączną własność podmiotów za nie odpowiedzialnych. Kontakt: Anna Szymańska EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, WTT Warsaw Trade Tower Warszawa tel.: faks: Przygotowanie i redakcja tekstów: Solski Burson-Marsteller Sp. z o.o. 2 Numer 1, marzec 2009

3 Informacje EMC WŚRÓD LIDERÓW W RAPORCIE GARTNERA ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ KLUCZEM DO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTW Firma EMC Corporation znalazła się w kwadrancie liderów w raporcie Gartnera Magic Quadrant for Storage Professional and Support Services. Według firmy Gartner w 2007 r. światowy rynek usług związanych z pamięciami masowymi był wart prawie 27 mln USD, z czego 10 mln USD stanowiły usługi pomocy technicznej w zakresie sprzętu. Dotyczy to wyłącznie wartości sprzedaży sprzętu i oprogramowania. Od kilku lat firma EMC systematycznie zwiększa udział w tym rynku. W porównaniu z drugim kwartałem 2007 r., wartość przychodów firmy EMC na rynku usług w analogicznym 2008 roku wzrosła o 37%, stanowiąc 19% całkowitej wartości przychodów firmy. Gartner ocenia rynek usług pamięci masowych pod względem wielkości i udziału poszczególnych przedsiębiorstw na podstawie następujących kryteriów: usługi utrzymania i wsparcia technicznego infrastruktury sprzętowej, oprogramowania, a także usługi doradcze, wdrożeniowe oraz outsourcingowe. Badanie przeprowadzone przez Economist Inteligence Unit na zlecenie firmy EMC objęło kadrę kierowniczą wyższego szczebla z największych przedsiębiorstw z całego świata. Proszono o wskazanie korzyści, wyzwań i ryzyka związanego z opracowywaniem strategii zarządzania informacjami dla przedsiębiorstwa. Ponad 77% respondentów przewiduje, że zarządzanie informacjami będzie odgrywało ważną rolę w osiąganiu sukcesu przez ich firmę w roku Prawie 68% uważa, że złożoność problemów związanych z zarządzaniem informacjami zwiększy się w tym samym okresie. Aż dwie trzecie respondentów stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa nie mają opracowanego programu zarządzania informacjami. BEZPIECZEŃSTWO A INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Firma IDC przedstawiła wyniki badania zatytułowanego Innovation and Security: Collaborative or Combative. Analiza rynku wykazała coraz szerszy rozdźwięk między bezpieczeństwem a innowacjami wdrażanymi w przedsiębiorstwach. W zleconym przez RSA badaniu IDC wzięło udział niemal 200 członków kierownictwa i specjalistów ds. zabezpieczeń. Zgodnie z jego wynikami większość firm i instytucji jest przekonana, że stworzenie odpowiedniego środowiska dla innowacji ma krytyczne znaczenie dla zachowania konkurencyjności. Respondenci podkreślali, że ryzyko związane z bezpieczeństwem informatycznym utrudnia wprowadzenie innowacji biznesowych. Aż 80% ankietowanych przyznało wręcz, że ich przedsiębiorstwa zrezygnowały z nowych możliwości wprowadzenia nowatorskich rozwiązań z powodu kwestii dotyczących bezpieczeństwa informacji. Jak wynika z badania IDC zdaniem 80% szefów firm działy ds. zabezpieczeń są formalnie obarczane odpowiedzialnością za swój wkład w rozwój i innowacje firmy. Według badania EIU, wdrożenie programu zarządzania informacjami może poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, kontrolę kosztów, przejrzystość wewnętrznego obiegu informacji i ułatwić dostosowanie się do regulacji prawnych. Kadry zarządzające wyższego szczebla przedsiębiorstw na całym świecie powinny uczynić z tego swój priorytet biznesowy. Numer 1, marzec

4 Zarządzanie informacją Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie informacją? Czy kiedykolwiek surfowaliście w sieci i znaleźliście dane osobowe lub poufne informacje na swój temat lub dotyczące innych osób? Czy kiedykolwiek podejrzewaliście, że wasze nazwiska i adresy są sprzedawane stronom trzecim bez waszego zezwolenia? Czy kiedykolwiek zadzwoniliście do operatora telekomunikacyjnego lub ubezpieczyciela i odsyłano was do różnych pracowników, a na początku każdej rozmowy należało podawać te same podstawowe informacje? Czy kiedykolwiek odkryliście, że ta sama firma nie może zapisać waszego nowego adresu? 4 Numer 1, marzec 2009

5 Jeśli doświadczyliście takich lub podobnych niedogodności, to zetknęliście się z nieprawidłowym zarządzaniem informacją nieodpowiednią obsługą informacji w firmie lub instytucji. Wykorzystanie danych poufnych nigdy w przeszłości nie było tak ściśle związane ze zwiększaniem korzyści biznesowych. Dlatego producenci rozwiązań technologicznych koncentrują się na umożliwieniu bardziej efektywnej wymiany informacji. Podczas gdy technologia osiąga wysoki poziom efektywności, nasz poziom wiedzy o dobrym zarządzaniu informacją pozostawia wiele do życzenia. Czasem strona internetowa przedsiębiorstwa przypomina dżunglę, w której nie wiadomo jakie mieszkają zwierzęta, ile ich jest i gdzie się ukrywają powiedział Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny oddziału EMC w Polsce. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Sytuacja staje się bardziej przejrzysta, kiedy porównamy zarządzanie informacją na przykład z zarządzaniem finansami. Wszystkie przedsiębiorstwa o określonej wielkości posiadają dział finansowy, na czele którego stoi dyrektor finansowy, a także rozbudowane systemy wewnętrznej i zewnętrznej kontroli księgowości. Jest to konieczne, ponieważ każda firma potrzebuje odpowiedniego poziomu płynności, aby przetrwać. Z tego powodu wszystkie przedsiębiorstwa starają się jak najlepiej kontrolować wewnętrzny przepływ środków pieniężnych, a także wymianę pieniędzy pomiędzy organizacją a resztą gospodarki. Jednakże samo istnienie działu finansowego odpowiedzialnego za środki pieniężne nie wystarczy. O finanse dba także zarząd. Zarządzanie informacją także powinno być naturalnym obszarem zainteresowań zarządu powiedział Bartosz Stebnicki. 57% NIE DYSPONUJE SPÓJNYMI ZESTAWIENIAMI DANYCH O KLIENTACH U 81% LEPSZE MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI USPRAWNIŁYBY PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI INFORMACJA WARTOŚĆ, ZAGROŻENIE CZY KOSZT? Informacja ma wiele postaci. Omówmy na przykład pojedynczą jednostkę informacji wiadomość . Zależnie od cechy, na jaką zwróci się uwagę, jedna wiadomość ze względu na zawarte w niej informacje może być postrzegana jako środek umożliwiający zwiększanie wartości. Jako zagrożenie ponownie z powodu zawartych w niej informacji. Jako koszt ponieważ jej istnienie wymaga posiadania infrastruktury informatycznej. Jednakże kto w przedsiębiorstwie powinien decydować, jak należy zdefiniować daną jednostkę informacji pojedynczą wiadomość ? Czy stanowi ona wartość, zagrożenie czy koszt? Dział informatyczny postrzega poszczególne wiadomości wyłącznie jako koszt. Jeśli usunie się taką wiadomość, a także wiele innych wiadomości, łatwiej będzie utrzymać ograniczenia budżetowe. Dział prawny będzie postrzegać tę samą wiadomość jako zagrożenie. W niepowołanych rękach może ona okazać się kosztowna. Jeśli nie można odnaleźć określonej wiadomości, kiedy jest wymagana na potrzeby dokumentacji, koszty mogą znacznie wzrosnąć. Natomiast dział sprzedaży postrzega taką wiadomość jako źródło dodatkowych możliwości sprzedaży i możliwość zwiększenia wartości. Z tego Zarządzanie informacją powinno być naturalnym obszarem zainteresowań zarządu powiedział Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny EMC w Polsce Numer 1, marzec

6 powodu personel działu sprzedaży wymaga dostępu do niej przez Internet, bardzo łatwego wyszukiwania danych i ewentualnie odtworzenia treści określonej informacji w nowym kontekście w celu stworzenia dodatkowych możliwości sprzedaży. TWORZENIE PODSTAW ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Ponieważ dane są dla przedsiębiorstwa równie ważne, jak jego kapitał proces zarządzania informacją może być przedstawiany jako rozwiązanie zapewniające efektywną obsługę gromadzonych w firmie danych. Termin zarządzanie informacją pomaga przenieść istotę znanego konceptu zarządzania przedsiębiorstwem na pole informacji. Pojęcie zarządzania informacją kładzie nacisk na jej znaczenie oraz przedstawia sposób myślenia, który może pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym zarządzaniu informacją. Dzięki zarządzaniu informacją istnieje możliwość ustanowienia wspólnego fundamentu dla całej organizacji, który określa reguły, zakres odpowiedzialności oraz procesy podejmowania decyzji ułatwiające kontrolowane wykorzystanie zarówno informacji należących do przedsiębiorstwa, jak i innych dostępnych danych. Zarządzanie informacją stanowi rozwiązanie najważniejszego wyzwania z którym obecnie borykają się organizacje. Wyzwaniem jest jak zrównoważyć wydatki, zagrożenia i korzyści. Wszystkie trzy kategorie są równie ważne powiedział Bartosz Stebnicki. Przyszłość zarządzania informacją w przedsiębiorstwach Instytut Economist Intelligence Unit, dział badawczy The Economist, przeprowadził wśród 192 dyrektorów ankietę dotyczącą zalet, problemów i zagrożeń związanych z opracowaniem strategii zarządzania informacją dla całych korporacji. 30% respondentów pochodzi z Europy Zachodniej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem business-view/future-informationgovernance.htm The Economist wskazuje na potrzebę lepszego zarządzania informacją Korzyści płynące z podjęcia prac nad zarządzaniem informacją zostały odnotowane w najnowszej ankiecie przeprowadzonej przez dział badawczy znanego amerykańskiego czasopisma The Economist. Redakcja tygodnika poprosiła dyrektorów korporacji na całym świecie o ocenę obecnego systemu obsługi informacji i komentarz dotyczący potrzeby wprowadzenia formalnych procedur w zakresie zarządzania informacją. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez czasopismo wskazują, że możliwość obsługi danych przez przedsiębiorstwo jest ściśle związana z postępami w opracowaniu systemu zarządzania informacją. 62% ankietowanych przyznało, że nie prowadzono prac nad projektem dotyczącym zarządzania informacją w roku Taka sytuacja może budzić obawy, gdyż aż 77% badanych stwierdziło, że zarządzanie informacją w dużej mierze przyczyni się do sukcesu firmy w roku Wyniki ankiety pokazują także, że przedsiębiorstwa, w których nie istnieje strategia zarządzania informacją, posiadają trudności z ich przetwarzaniem. Firma nie posiada strategii Firma posiada strategię Możliwość ochrony poufnych informacji 51% 85% Możliwość wyodrębnienia kluczowych danych, 57% 92% kiedy są wymagane Jedynie około połowy respondentów stwierdziło, że ich organizacja dobrze chroni poufne informacje. Tylko niewielka część ankietowanych uważa, że ich przedsiębiorstwo jest w stanie efektywnie wyodrębnić kluczowe informacje, kiedy są one wymagane, np. na potrzeby rozprawy sądowej. 43% badanych uważa, że ich firma zapewnia możliwość udostępniania informacji na dobrym poziomie, a 21% twierdzi, że poziom udostępniania danych w ich przedsiębiorstwie nie jest odpowiedni. 57% przyznaje się do braku możliwości utworzenia spójnych zestawień danych o klientach. 81% uważa, że poziom udostępniania informacji mógłby być wyższy oraz że wyższy poziom udostępniania informacji zapewniłby możliwość podejmowania bardziej trafnych decyzji. Natomiast dyrektorzy przedsiębiorstw, w których rozpoczęto prace nad systemem zarządzania informacją postrzegają możliwości przetwarzania danych przez firmę bardziej optymistycznie. 85% z nich uważa, że przedsiębiorstwo zapewnia ochronę poufnych danych. 92 % twierdzi, że ich organizacja może zapewnić ochronę informacji o znaczeniu krytycznym. To jest dobry początek, lecz biorąc pod uwagę fakt, że 68% respondentów przewiduje także, że stopień złożoności problemów dotyczących zarządzania informacją w przedsiębiorstwie wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat, nie możemy tracić czasu. Powołanie nowego stanowiska kierowniczego odpowiedzialnego za zarządzanie informacją zdecydowanie ułatwia wdrożenie ładu informacyjnego w firmie powiedział Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny EMC w Polsce. 6 Numer 1, marzec 2009

7 Numer 1, marzec

8 Momentum Europe 2008 Programy porozmawiają W Pradze odbyła się konferencja Momentum Europe 2008 doroczne spotkanie użytkowników oferowanych przez EMC i jego partnerów systemów przetwarzania dokumentów. Jednym z przewodnich tematów konferencji obok zaprezentowanego w lipcu systemu Documentum 6.5 była wzajemna kompatybilność repozytoriów danych EMC podczas konferencji zaprezentował nowy standard wymiany informacji i treści pomiędzy usługami świadczonymi w sieci web (głównie systemami ERP) i interfejsami Web 2.0 Content Management Interoperability Services (CMIS). Współtwórcami standardu są firmy Microsoft i IBM, a przy jego stworzeniu aktywnie współpracowali także inni dostawcy systemów Enterprise Content Management, w tym Oracle, SAP, OpenText i Adobe. Obecnie firmy, które chcą zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy różnymi systemami przetwarzającymi 8 Numer 1, marzec 2009

9 ze sobą dane, muszą tworzyć dodatkowe warstwy integracyjne, tłumaczące standard przechowywania informacji w jednym systemie na drugi. Jeśli oba systemy będą zgodne z CMIS, może to dać firmom ogromne oszczędności kosztów i zredukować zaangażowanie działu IT w tworzenie warstw integracyjnych. Specyfikacja CMIS obecnie jest w fazie oficjalnej standaryzacji przez OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), w ramach której ostatnio powstał komitet techniczny CMIS (CMIS Technical Committee) odpowiedzialny za sprawy formalne i wypromowanie CMIS jako otwartego standardu. Założenia standardu obejmują m.in. kwestie metadanych towarzyszących dokumentom, kontroli wersji dokumentów, wyszukiwania informacji i współpracy wielu osób korzystających z tych samych dokumentów. Zdaniem EMC, już w pierwszej wersji standardu uwzględniono wystarczającą grupę parametrów, która pozwoli na elastyczne tworzenie interfejsów współpracy, ale nie wyklucza się powstawania kolejnych wersji, opartych na wnioskach płynących od dostawców i użytkowników. Jednocześnie założono, że poszczególni twórcy rozwiązań, aby zachować zgodność z tym standardem, nie mogą wprowadzać własnych modyfikacji interfejsu, które mogłyby powodować, że staną się niekompatybilne z innymi (OASIS będzie przyznawało certyfikaty zgodności z CMIS). W swoim założeniu standard CMIS ma być niezależny od języka, w którym są przygotowane przenoszone między repozytoriami dane, oprogramowania, w którym zostało stworzone repozytorium, a także protokołu sieciowego. Standard obecnie oparty jest na dwóch wewnętrznych protokołach: Simple Object Access Protocol (SOAP) oraz Representational State Transfer (REST). Wraz ze specyfikacją standardu CMIS, EMC zaprezentował także roboczą wersję Documentum zawierającą implementację tego standardu. Klienci korzystający z Documentum mogą ją pobrać ze strony EMC Community Network (https://community.emc.com/ community/labs/cmis). CenterStage w wersji beta W lipcu EMC zapowiedział stworzenie rozwiązania Documentum CenterStage Essentials oprogramowania klienckiego, które ma ułatwiać pracownikom firm zarządzanie informacjami zebranymi w Documentum współdzielenie treści, zarządzanie pracą grup, śledzenie zmian i wprowadzanie komentarzy do dokumentów. Podczas konferencji Momen tum Prague 2008 producent ogłosił, że gotowa jest już wersja beta tego rozwiązania i do udziału w jej testach zaprosił ponad 300 przedsiębiorstw. Autorem tekstu jest Krzysztof Jakubik, redaktor naczelny serwisu Storagefocus (www.storagefocus.pl) Numer 1, marzec

10 10 lat EMC w Polsce Konferencja FORUM EMC Informacja i multimedialne społeczeństwo. Innowacje, rynki i obywatele w cyfrowym wszechświecie W 2008 roku firma EMC obchodziła dziesięciolecie działalności na polskim rynku. Kulminacyjnym wydarzeniem w obchodach jubileuszu była konferencja FORUM EMC Informacja i multimedialne społeczeństwo. Innowacje, rynki i obywatele w cyfrowym wszechświecie, która odbyła się 6 listopada 2008 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Honorowych gości i wszystkich uczestników konferencji powitał Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny polskiego oddziału EMC Computer Systems. W swoim wystąpieniu Bartosz Stebnicki przypomniał początki działalności EMC w Polsce firma rozpoczynała 10 lat temu z jednym pracownikiem Janem Smólskim oraz jednym oferowanym produktem. Po dekadzie kieruje firmą zatrudniającą ponad sto osób, która wyznacza nowe trendy na lokalnym rynku przechowywania, bezpieczeństwa i zarządzania danymi. Dziesięć lat temu EMC zaczęło swą działalność od współpracy z zaledwie kilkoma klientami. Obecnie mamy w Polsce kilkuset kontrahentów, włączając w to zgodnie ze światowymi trendami ekonomicznymi coraz większą liczbę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw dodał Bartosz Stebnicki. Gościem honorowym konferencji była wiceminister Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pani minister zaprezentowała wykład pt. Innowacja i inspiracje: polskie drogi do zrównoważonego rozwoju. Wiceminister podkreśliła, że fundusze strukturalne stają się ważnym stymulatorem jakościowych, proinnowacyjnych przemian funkcjonowania sfery rozwojowej przedsiębiorstw. Są to nie tylko zmiany ilościowe, w postaci dodatkowych środków, ale również zmiany w sposobie zarządzania w przedsiębiorstwach. Ważne są nie tylko nowe technologie, ale też otwartość na nowatorskie rozwiązania oraz kultura innowacji. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego chcemy być innowacyjni w zakresie elementów, które budują podstawy dla rozwoju nowoczesnej gospodarki powiedziała wiceminister Hanna Jahns. Aby dostosować się do wyzwań innowacyjności, należy nauczyć administrację zarządzania strategicznego. Chcemy tego dokonać m.in. poprzez nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która pozwoli ujednolicić strategiczne myślenie oraz umożliwi dokładne określenie celów, do jakich zmierza polska gospodarka. Pozwoli również na stworzenie podstaw regulacyjnych, które będą inspirowały obywateli i przedsiębiorców do innowacyjności dodała wiceminister Hanna Jahns. Kolejnym gościem konferencji był Isaac Getz, profesor Zarządzania Ideami i Innowacjami w Europejskiej Szkole Zarządzania ESCP-EAP, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. Odczarowując przyszłość: Jak odnieść zwycięstwo w gospodarce opartej na innowacjach?. Podczas swojego wystąpienia profesor Isaac Getz podkreślał rolę innowacji w rozwoju przedsiębiorstw i opisywał Dziesięć lat temu EMC zaczęło swą działalność od współpracy z zaledwie kilkoma klientami. Obecnie mamy w Polsce kilkuset kontrahentów, włączając w to zgodnie ze światowymi trendami ekonomicznymi coraz większą liczbę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw powiedział Bartosz Stebnicki, dyrektor generalny EMC. 10 Numer 1, marzec 2009

11 jej znaczenie w budowie kultury korporacyjnej. Arnaud Christoffel, wiceprezes EMC Corporation, odpowiedzialny ze region EMEA North przedstawił prezentację dotyczącą zmian w zakresie tworzenia, przechowywania i archiwizowania informacji. Arnaud Christoffel podkreślał szybkość, z jaką rośnie cyfrowy wszechświat. Tempo wzrostu, znacznie większe niż zakładano jeszcze kilka lat temu, jest spowodowane przede wszystkim szybkim wzrostem ilości cyfrowych kamer, aparatów fotograficznych, kamer do monitoringu oraz telewizorów, a także lepszym zrozumieniem tendencji w dziedzinie replikacji informacji. Wielkość wszechświata cyfrowego w 2007 r. wynosiła prawie 45 GB informacji cyfrowej na każdego człowieka na Ziemi. Jest to równoważne 17 mld iphonów, każdy po 8 GB. Na dynamiczny wzrost cyfrowego wszechświata ma również wpływ zwiększanie dostępu do Internetu w krajach rozwijających się, pojawienie się aplikacji opartych na czujnikach, działalność centrów przetwarzania danych z przetwarzaniem rozproszonym" (ang. cloud computing) oraz serwisy społecznościowe zawierające treści cyfrowe generowane przez miliony użytkowników online. Tylko około połowy naszego śladu cyfrowego wiąże się z indywidualnymi działaniami ludzi, takimi jak robienie zdjęć, wysyłanie maili czy rozmowy przez telefony cyfrowe. Drugą połowę stanowi tzw. cień cyfrowy : czyli informacja o nas, zawarta np. w rejestrach finansowych, listach wysyłkowych, historii przeglądania stron WWW czy obrazach zarejestrowanych przez kamery monitoringu w portach lotniczych i centrach miast. Po raz pierwszy nasz cień cyfrowy jest większy niż ilość informacji cyfrowej, jaką aktywnie tworzymy o nas samych. Działy informatyczne wielkich przedsiębiorstw, które gromadzą informację stanowiącą nasz cień cyfrowy, ponoszą ogromną odpowiedzialność, za bezpieczeństwo tej informacji, ochronę prywatności, rzetelność i zgodność z przepisami. Podczas konferencji zorganizowane zostały również 3 panele dyskusyjne. W pierwszym z nich pt. Kultura innowacyjności: konieczność czy wyzwanie? udział wzięli profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk i Paweł Bochniarz, członek Zespołu Doradców Strategicznych premiera, prezes Zarządu IDEA! Management Consulting, prof. Isaac Getz z Europejskiej Szkoły Zarządzania ESCP-EAP oraz Arnaud Christoffel z EMC. Druga sesja Pomiędzy Wielkim Bratem a You Tube: obywatele, rynki i demokracje w dobie społeczeństwa informacyjnego była prowadzona przez Edwina Bendyka, dziennikarza, publicystę i pisarza, na co dzień pracującego w magazynie Polityka i Tomasza Kulisiewicza, założyciela stowarzyszenia Komputer w Firmie. W tej sesji udział wzięli m.in. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha, Krzysztof Rybiński z Ernst & Young, Paweł Świeboda z demoseuropa oraz Tomasz Ganicz, prezes stowarzyszenia Wikimedia. Trzeci panel dyskusyjny zatytułowany Przełomowe innowacje i innowacyjne przemysły: informacja i globalne rynki był prowadzony przez Jacka Pochło pienia, zastępcę redaktora naczelnego magazynu Forbes Polska. Dyskusja dotyczyła trzech najbardziej innowacyjnych obszarów zarządzania informacją: wirtualizacji, zarządzania treścią oraz bezpieczeństwa danych. W części podsumowującej konferencję prelegenci jednogłośnie podkreślali rolę innowacji, jako głównego czynnika rozwoju przedsiębiorstw i całych społeczeństw oraz zwracali uwagę na konieczność wdrażania innowacji, zarówno na szczeblu centralnym, rządowym, w korporacjach, jak i w małych i średnich firmach. Innowacje pozwolą firmom na przyspieszony rozwój, przetrwanie w każdej sytuacji ekonomicznej, a w rezultacie umożliwią uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej. Ważne są nie tylko nowe technologie, ale też otwartość na nowatorskie rozwiązania oraz kultura innowacji. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego chcemy być innowacyjni w zakresie elementów, które budują podstawy dla rozwoju nowoczesnej gospodarki powiedziała wiceminister Hanna Jahns Arnaud Christoffel, wiceprezes EMC Corporation, odpowiedzialny za region EMEA North Isaac Getz, profesor Zarządzania Ideami i Innowacjami w Europejskiej Szkole Zarządzania ESCP- EAP. Notowany w rankingu światowych ekspertów Top 25 Financial Times, gościnnie wykładał na Cornell University, Stanford University i University of Massa chusetts. Autor kilkudziesięciu publikacji, ekspert na konferencjach i sympozjach Numer 1, marzec

12 Ludzie EMC Paul St. John nowy szef regionu Europy Środkowo- Wschodniej w EMC Paul St. John został mianowany przez firmę EMC na stanowisko regionalnego dyrektora sprzedaży odpowiedzialnego za Europę Środkowo-Wschodnią. Region, za który będzie odpowiadał, obejmuje Polskę, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Albanię, Kosowo, Bośnię i Hercegowinę, Litwę, Łotwę i Estonię. Stanowisko objął z dniem 1 stycznia 2009 roku. Wcześniej był szefem regionu Skandynawii. Paul St. John pochodzi z USA. Ukończył historię na Uniwersytecie Emory w Atlancie oraz otrzymał dyplom magistra prawa na Uniwersytecie DePaul w Chicago, gdzie następnie przez 6 lat prowadził praktykę adwokacką. W 1998 r. zdecydował się zmienić ścieżkę kariery zawodowej i związał się z branżą informatyczną. Przez 4 lata pracował w Oracle Corporation na stanowisku dyrektora sprzedaży. Był także współzałożycielem firmy konsultingowej specjalizującej się w rozwiązaniach Oracle. W 2002 roku rozpoczął pracę w firmie EMC jako dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań EMC w sektorach finansowym i chemicznym. W grudniu 2004 roku przeniósł się na stałe do Europy i objął stanowisko dyrektora sprzedaży rozwiązań do zarządzania treścią i archiwizowania (Content Management and Archiving) w regionie Skandynawii. Następnie w 2006 roku został mianowany dyrektorem generalnym szwedzkiego oddziału EMC, a w kolejnym roku został szefem całego regionu obejmującego Szwecję, Danię, Norwegię i Finlandię. Paul St. John obecnie mieszka z rodziną w Kopenhadze. Jest zwolennikiem aktywnego wypoczynku jeździ na snowboardzie i na rowerze. Znany jest z doskonałych umiejętności kulinarnych, jest także koneserem win. Jest dumnym posiadaczem dwóch psów: doga niemieckiego i czekoladowego labradora. St. John lubi spędzać czas na oglądaniu filmów i jest miłośnikiem książek. Obecnie czyta Odwagę nadziei Baracka Obamy. 12 Numer 1, marzec 2009

13 Pamięci masowe flash Rok pamięci masowych flash Ceny? Trwałość? Użyteczność? Wszystkim sceptykom zabrakło argumentów dyski typu flash to ekologiczna pamięć masowa przyszłości W styczniu 2008 r. kiedy firma EMC wprowadziła macierz dyskową EMC Symmetrix DMX-4- z dostępnymi dyskami typu SSD flash (z ang. solid state disk) nie cichły głosy krytyki: pamięć typu flash była zawodną i niedojrzałą technologią. Rozwiązanie tego rodzaju nie wytrzymałoby obciążenia wymaganego dla systemu pamięci masowej. Pamięć flash była przeznaczona jedynie do podręcznych nośników USB nie nadawała się do zastosowań profesjonalnych. Od samego początku naszym celem była zmiana wizerunku dysków typu flash, które były postrzegane jako niestabilna pamięć masowa. Taki odbiór na rynku był spowodowany nieaktualną wiedzą dotyczącą tej technologii. Firma EMC wprowadziła dyski typu flash klasy korporacyjnej, które zostały specjalnie opracowane pod kątem zapewnienia wysokiej wydajności przy maksymalnych obciążeniach. Dyski SSD flash to zupełnie inne rozwiązania niż te, które można znaleźć w ipodach, czy aparatach cyfrowych powiedział Paweł Wojciechowski, dyrektor techniczny w firmie EMC. Dyski typu flash używane przez firmę EMC są równie dobre, jak tradycyjne napędy dyskowe FC, nawet pod względem czasu bezawaryjnej pracy. Banki nieustannie wymagają szybkiego skanowania dużych ilości informacji w szczególności dotyczących kart kredytowych, ponieważ poszukują numerów skradzionych kart i zapobiegają ich niewłaściwemu użyciu. Technologia flash jest pod tym względem bezkonkurencyjna, gdyż charakteryzuje się dziesięć razy większą wydajnością w porównaniu z napędami dyskowymi FC powiedział Paweł Wojciechowski. Jednakże od stycznia 2008 roku rynek dysków SSD gwałtownie się rozwinął i ceny zostały zredukowane o połowę. Dysk typu flash, który w przeszłości kosztował 30 razy tyle, co wydajny napęd FC, kosztuje obecnie jedynie 11 razy więcej liczba operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS, input/output per second) jest w dalszym ciągu nawet trzydziestokrotnie większa. Całkowity koszt pamięci flash zbliża się do poziomu, który zapewni zainteresowanie także ze strony przedsiębiorstw, których wymagania w zakresie wydajności są nieco niższe. Biorąc pod uwagę zużycie energii, chłodzenie i wykorzystanie powierzchni w centrach przetwarzania danych, równanie staje się jeszcze bardziej korzystne. wydajność, systemy pamięci masowej wykorzystujące technologię SSD flash są najbardziej ekologicznym rozwiązaniem technologicznym przyszłości, jakie może zostać opracowane. Na przykład dysk typu flash w macierzy dyskowej EMC Symmetrix DMX-4 charakteryzuje się takim samym współczynnikiem IOPS, jak trzydzieści napędów FC o prędkości obr./min. Zapewnia to oszczędność energii rzędu 98% na jedną operację wejścia-wyjścia na sekundę wyjaśnia Paweł Wojciechowski. Ponadto wymagania dotyczące chłodzenia zostają znacznie ograniczone, ponieważ dyski typu flash wytwarzają mniej ciepła niż tradycyjne napędy z częściami ruchomymi. Mniejsze chłodzenie to niższe zużycie energii, niższa emisja CO2 oraz większe oszczędności. Stopniowe przejście na dyski typu flash umożliwia zwolnienie dużej ilości miejsca w centrach przetwarzania danych, które w innych sytuacjach bywają przepełnione. Mniej oznacza więcej oto nowe stwierdzenie opisujące systemy pamięci masowej. Dyski SSD flash są obecnie zintegrowane z macierzami dyskowymi EMC Symmetrix DMX-4 oraz EMC CLARiiON CX4 NIŻSZE CENY Początkowo jako idealni użytkownicy technologii flash byli wybierani w szczególności Klienci z sektora finansowego, ponieważ wysoka cena urządzeń była rekompensowana przez możliwość sprostania potrzebom w zakresie wydajności. EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA W porównaniu z napędami dyskowymi FC, które były dotychczas stosowane w firmach ze względu na ich wysoką Wszyscy spotkaliśmy się z pamięcią flash w telefonach komórkowych, aparatach cyfrowych oraz ipodach, lecz pamięci masowe flash są także powszechnie stosowanym rozwiązaniem w centrach przetwarzania danych w przedsiębiorstwach powiedział Paweł Wojciechowski Więcej informacji o pamięci SSD flash: events/2008/q1/ symmetrix-dmx-launch.htm Numer 1, marzec

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo