Rejestrator cyfrowy VTDVR Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl"

Transkrypt

1 ul. Jutrzenki 94, Warszawa, 1

2 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora Zawartość pudełka Panel przedni rejestratora Panel tylny rejestratora Pilot zdalnej kontroli IR Instalacja dysków HDD Podłączenie i montaŝ dysków HDD SATA wewnątrz rejestratora Adaptacja dysków HDD w systemie Menu główne konfiguracji Menu główne MAIN MENU Ustawienia Daty i Czasu DATE / TIME Tryb pracy dysków HDD - DISK Ustawienia uŝytkowników - USER SETUP Narzędzia - UTILITY Sieć komputerowa - NETWORK Sieć komputerowa - NETWORK Ustawienia PPPoE - xdsl Ustawienia alternatywnego DDNS - WRS Ustawienia urządzeń - DEVICE Ustawienia kamer - CAMERA Ustawienia monitora - MONITOR Ustawienia dźwięku - AUDIO Ustawienia POS - TEXT Ustawienia portów szeregowych - SERIAL Ustawienia zdarzeń i alarmów EVENT Zdarzenia - EVENT Wideo-detekcja ruchu - MOTION Wejścia alarmowe / czujniki - SENSOR Ustawienia presetów - PRESET Ustawienia nagrywania - RECORDING Konfiguracja harmonogramu zapisu SCHEDULE / PROGRAM

3 6.5.2 Ustawienia rejestracji - RECORD Odtwarzanie nagrań PLAYBACK Wyszukiwanie nagrań - SEARCH Przeglądanie nagrań Archiwizacja nagrań - BACKUP WebViewer dostęp przez przeglądarkę Logowanie Podgląd Podział ekranu i zmiana lokalizacji obrazu z kamery Wyświetlanie informacji o kanale Wybór strumienia video Rejestracja obrazu na dysku komputera Zapisanie kadru na dysku komputera Włączenie dźwięku przy podglądzie Włączanie i wyłączanie kanałów Wejścia alarmowe Sterowanie wyjściami przekaźnikowymi Wejścia audio Lista zdarzeń Sterowanie kamerą PTZ Odtwarzanie nagrań Podział ekranu w trybie podglądu Informacje o nagraniach Kalendarz wyszukiwania Kontrolowanie odtwarzania Zapisanie kadru z nagrania na dysku komputera Drukowanie Zapisanie fragmentu nagrania na dysku komputera

4 Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeŝenia w niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie brakuje przy nim jakichś części. JeŜeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy systemu, w znacznym stopniu naraŝone są na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYDTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA. PRODUCENT I IMPORTER NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU 4

5 Instrukcja instalacji 5

6 1 Kluczowe cechy rejestratora Rejestratory Optiva TYTANIUM z serii, skutecznie konkurują na rynku światowym, z innymi tego typu rejestratorami systemów telewizji dozorowej CCTV. Rejestrator bowiem charakteryzuje się następującymi cechami: - wydajna kompresja video H.264 zapewniająca wysoką jakość nagrań i oszczędność przestrzeni dyskowej HDD - 2x wyjścia video 1x wyjście gł. BNC i DVI / 1x wyjście monitora SPOT BNC - 4x wejścia audio RCA / 1x wyjście audio RCA - moŝliwe jednoczesne odtwarzanie i podsłuch toru audio - rejestracja maks 400 kl/sek w standardzie PAL dla rozdzielczości CIF - pre-alarm maks. 5 sekund przed aktywacją zdarzenia - rozpoczęcie nagrywania ręczne, jak teŝ w/g harmonogramu i zdarzeń - detekcja utraty obrazu - obsługa zdarzeń: czujnik, wideo-detekcja, zanik obrazu, tekst - zaawansowane funkcje wyszukiwania i odtwarzania nagrań - graficzny i przyjazny interfejs uŝytkownika GUI - obsługa rejestratora z poziomu myszy podłączonej pod USB - wygodne odtwarzanie z przed i po zapamiętanej stop klatce - panel nawigacyjny Jog-Shuttle przydatny podczas odtwarzania - pilot podczerwieni IR w standardzie kontrola do 16 rejestratorów - opcja połączenia w system i zarządzania z poziomu pulpitu sterującego - archiwizacja na USB lub płytę CD/DVR-RW (napęd DVD-RW w standardzie) - praca w sieci komputerowej LAN / WAN: podgląd, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja - podgląd przez przeglądarkę internetową WWW - dedykowane oprogramowanie klienckie CMS - moŝliwość pełnej konfiguracji sieciowej rejestratora - notyfikacja o zdarzeniach drogą mailową - centralne zarządzanie przez sieć wieloma rejestratorami - aktualizacja przez sieć lub USB - kontrola kamer PTZ wraz z moŝliwością wywoływania presetów - moŝliwość rozbudowy przestrzeni dyskowej HDD poprzez podłączenie zewnętrznego dysku esata 6

7 2 Zawartość pudełka 7

8 3 Panel przedni rejestratora VTDVR Funkcja Opis 1 Napęd DVD-RW Napęd optyczny DVD-RW, pozwalający na archiwizację materiału audio/wideo 2 Przyciski numeryczne Wybór kanału wideo / wyboru kanału 3 Panel Jog Shuttle Panel nawigacyjny odtwarzania Dioda REC Dioda aktywności nagrywania Dioda COPY Dioda aktywności archiwizacji 4 Dioda HDD Dioda NETWORK Dioda EVENT Doda aktywności twardego dysku HDD Dioda aktywności połączenia sieciowego Dioda informująca o wystąpieniu zdarzenia alarmowego EVENT 5 Przycisk POWER Włącz / Wyłącz rejestrator 6 Menu Wejście w menu ekranowe rejestratora 7 ESC Wyjście z menu bądź wyskakującej informacji tekstowej 8 Przycisk REC Aktywacja / Dezaktywacja ręcznego zapisu 9 Multi Zmiana trybu podziału ekranu na aktywnym monitorze 10 SEQ Aktywacja / Dezaktywacja przełączania sekwencyjnego kamer 11 Copy Wejście w tryb archiwizacji nagrań 12 Search Wejście w tryb wyszukiwania i odtwarzania nagrań 13 PTZ Wejście w tryb kontroli kamer PTZ 14 Func Wejście w tryb funkcji 15 Relay Ręczne włączanie / wyłączanie przekaźnika 16 Mon Wybór monitora 17 /REW Przycisk kierunkowy w lewo, oraz spowolnienie prędkości, jak teŝ kierunku odtwarzania nagrań 18 /Stop Przycisk kierunkowy w dół, jak teŝ STOP w trybie odtwarzania 19 /FWD Przycisk kierunkowy w prawo, oraz przyspieszenie prędkości, jak teŝ kierunku odtwarzania nagrań 20 /Pause Przycisk kierunkowy w górę, jak teŝ PAUZA w trybie odtwarzania i stop klatka podczas podglądu na Ŝywo 21 Enter/Play Potwierdzenie ENTER, jak teŝ wejście w tryb odtwarzania 21 Port USB Gniazdo USB do podłączenia myszy, bądź pamięci przenośnej flash USB 8

9 4 Panel tylny rejestratora VTDVR_6008 VTDVR_6004 VTDVR_6016 Rodzaj gniazda Opis 1 Gniazdo zasilające 230V Miejsce podłączenia kabla zasilającego 110V ~ 230V AC 2 Wejścia wideo kamer BNC 1Vp-p Wejścia wideo BNC do podłączenia kamer wideo VTDVR6016 (16x), VTDVR6008 (8x), VTDVR6004 (4x) 3 Wyjścia przelotowe wideo kamer BNC 1Vp-p Wyjścia wideo BNC do wyprowadzenia kamer wideo VTDVR6016 (16x), VTDVR6008 (8x), VTDVR6004 (4x) 4 Wyjścia Monitora Gł. i SPOT Wyjścia monitorowe: 1x BNC monitora głownego i 1x monitora pomocniczego SPOT 5 Wejścia AUDIO 4x RCA Line-In, wejścia kanałów audio 6 Wyjście AUDIO 1x RCA Line-Out, wyjścia kanałów audio 7 GROUND Mocowanie uziemienia rejestratora 8 Ethernet RJ45 Gniazdo karty sieciowej rejestratora, pozwalające na podłączenie urządzenia do sieci komputerowej LAN / WAN 9 DVI Out-Put Wyjście monitora głównego DVI (VGA po zastosowaniu konwertera) 10 RS-232C Port komunikacyjny RS-232C D-SUB 11 Terminatory COM2 / COM3 Przełączniki terminujące do portów RS 485: COM2 i COM3 12 Listwa zaciskowa Listwa połączeniowa przekaźników alarmowych i portów RS485: COM2 i COM3 13 Wejścia alarmowe Wejścia czujników alarmowych NO/NC 14 esata Port połączeniowy esata do dysku zewnętrznego HDD 9

10 5 Pilot zdalnej kontroli IR W standardowym wyposaŝeniu rejestratora znajduje się pilot zdalnego sterowania IR, pozwalający na kontrolę do 16 rejestratorów z serii. By sterować wybranym rejestratorem, naleŝy wciskać wielokrotnie przycisk ID, do momentu, kiedy ustawiony zostanie właściwe urządzenie do kontroli. No. Iten Description 1 ID Wybór numeru ID kontrolowanego rejestratora 2 LOCK (nieaktywny) 3 COPY Wejście w tryb archiwizacji 4 BACKUP (nieaktywny) 5 RELAY ON Przekaźnik włączony 6 RELAY OFF Przekaźnik wyłączony 7 SEQ Automatyczna sekwencja 8 MULTI Zmiana trybu podziału ekranowego 9 ZOOM Włączenie trybu zbliŝenia cyfrowego ZOOM 10 SEARCH Wejście w tryb wyszukiwania i odtwarzania nagrań 11 CHANNEL BUTTON Wybór kanału wideo 12 SELECT (nieaktywny) Wybór kanałów powyŝej 9 14 FN1 (nieaktywny) 10

11 15 FN2 (nieaktywny) 16 MENU Wejście w menu ekranowe rejestratora 17 HELP (nieaktywny) 18 /REW Przycisk kierunkowy w lewo, oraz spowolnienie prędkości, jak teŝ kierunku odtwarzania nagrań 19 /FWD Przycisk kierunkowy w prawo, oraz przyspieszenie prędkości, jak teŝ kierunku odtwarzania nagrań 20 /PAUSE Przycisk kierunkowy w górę, jak teŝ PAUZA w trybie odtwarzania i stop klatka podczas podglądu na Ŝywo 21 Przycisk kierunkowy w dół, jak teŝ STOP w trybie odtwarzania 22 ENTER/PLAY Wybór opcji w menu / wejście w tryb odtwarzania 23 ENTER Wybór opcji w menu 24 EXIT Wyjście z menu, bądź pojawiającej się informacji tekstowej 25 FAST REWIND( ) Szybkie przewijanie w tył 26 REWIND PLAY( ) Zmień kierunek odtwarzania 27 FORWARD PLAY( ) Odtwarzaj zgodnie z kierunkiem 28 FAST FORWARD ( ) Szybkie przewijanie w przód 29 STOP( ) Wstrzymaj odtwarzanie 30 STEP REVERSE( l) Odtwarzaj poklatkowo w przeciwnym kierunku 31 STEP FORWARD (l ) Odtwarzaj poklatkowo w przód 32 PAUSE(ll) Pauza / Stop-klatka 33 P/T Kontrola kamerami PTZ 34 LOAD PRESET Załaduj preset kamery PTZ 35 AUX ON Włącz tryb Auxiliary ON 11

12 !!UWAGA!! Nie wolno wykorzystywać baterii innych niŝ zalecane przez producenta urządzenia, jak teŝ instalować baterii nieznanego pochodzenia i o róŝnym poziomie zuŝycia, jak teŝ tych których termin przydatności juŝ minął. Baterie naleŝy uŝywać zgodnie z ich przeznaczeniem i wszelkie próby ich odmiennego zastosowania mogą skutkować uszkodzeniem sprzętu, a nawet eksplozją zagraŝającą zdrowiu i Ŝyciu uŝytkownika. Wymiana baterii KaŜdy pilot IR zasilany jest z baterii, które najpierw naleŝy zainstalować w urządzeniu. WaŜne jest aby korzystać z baterii dostarczonych razem z rejestratorem i pilotem, lub w przypadku konieczności ich wymiany, zastosować baterie o zgodnych parametrach, z tymi wcześniej zastosowanymi. W zaleŝności od pilota, naleŝy przygotować odpowiednie baterie i odpowiednią ich ilość. Część urządzeń wymaga instalacji kilku baterii w pilocie, innym wystarczy tylko jedna. Wymiana baterii typu AAA: 1) Usuń pokrywę osłaniającą baterie 2) Wymień baterie, zwracając uwagę na poprawne ułoŝenie baterii, zgodnie z polaryzacją + i 3) Zamontuj pokrywę osłaniającą baterie Wymiana baterii typu CR (np. CR2032) 1)Wysuń tackę blokującą baterię 2)Zdejmij baterię z tacki i analogicznie umieść na niej nową baterię, upewniając się, Ŝe nie została zamieniona polaryzacja + i - 3)Wsuń tackę wraz z nową baterią powrotem do pilota. 4)Upewnij się, Ŝe pomiędzy baterią, a blaszkami styków w pilocie nie znajduje się Ŝadna wkładka izolująca. Utylizacja zuŝytych baterii ZuŜyte, bądź uszkodzone baterie naleŝy zwracać do specjalistycznych punktów, zajmujących się selektywną utylizacją ogniw energetycznych. Baterie moŝna równieŝ oddawać do naszych oddziałów, jak i w centrali w Warszawie!!UWAGA!! Pozbywanie się zuŝytych lub uszkodzonych baterii i akumulatorów w niewłaściwy sposób, jest zabronione i obostrzone sankcjami karnymi 12

13 5 Instalacja dysków HDD Rejestrator pozwala na instalację maks dwóch dysków twardych SATA wewnątrz rejestratora. UWAGA!!! UŜywaj dysków twardych zalecanych przez dystrybutora. UŜywanie dysków nieprzystosowanych do pracy w cyfrowych urządzeniach monitoringu wizyjnego moŝe spowodować niestabilną pracę rejestratora i utratę rejestrowanych danych. 5.1 Podłączenie i montaŝ dysków HDD SATA wewnątrz rejestratora Odłącz zasilanie od rejestratora. Zdemontuj górną maskownicę rejestratora Zamontuj dyski HDD w uchwytach Podłącz dyski do płyty głównej rejestratora: kabel zasilający i sygnałowy SATA 5.2 Adaptacja dysków HDD w systemie Podczas pierwszego uruchomienia systemu system wykryje wszelkie podłączone dyski i wyświetli menu zarządzania pamięciami masowymi rejestratora. Wywołany zostanie DISK MANAGER. Podświetlając opcję Udostępnianie / ENABLED i potwierdzając ją przyciskiem ENTER, moŝna dany dysk HDD aktywować w systemie wybierając opcję TAK / YES (UWAGA!!!: Dysk zostanie sformatowany i wszelkie dane z niego będą usunięte) lub NIE / NO i dysk pozostanie pasywnym / nieuŝywanym. 13

14 Instrukcja obsługi 14

15 6 Menu główne konfiguracji Przycisk MENU na panelu przednim rejestratora, pilocie zdalnego sterowania IR lub pulpitu sterującego VTDVR 51K, pozwala wejść w tryb konfiguracji rejestratora. W przypadku konieczności wypełnienia jakichkolwiek pól tekstowych, np. hasło, nazwy kamer, itp. NaleŜy skorzystać z wyświetlanej tablicy znaków, po której moŝemy nawigować za pomocą myszy, lub przyciskami kierunkowi kontrolerów, potwierdzając znaki i opcje przyciskiem ENTER. 15

16 6.1 Menu główne MAIN MENU Tutaj moŝna wykonać główną konfiguracje systemu Ustawienia Daty i Czasu DATE / TIME Określ strefę czasową TIME ZONE, w której jest instalowany rejestrator. PomoŜe to efektywnie zarządzać urządzeniem w przypadku systemów rozproszonych, skonfigurowanych do pracy w sieci. UWAGA!!! Aktywuj funkcję zmiany czasu na zimowy DAYLIGHT SAVING TIME, aby system automatyczne dopasowywał się do co sezonowych zmian czasu w Polsce lub innych krajach. Podmenu funkcji NTP pozwoli na synchronizację rejestratora z serwerem czasu, bądź teŝ określenie konfigurowanego właśnie rejestratora serwerem czasu dla innych rej serii Tytanium w sieci. Określ sposób wyświetlania daty w opcji DATE FORMAT. Ustaw czas i datę systemu / TIME. Wprowadzoną zmianę pamiętaj aktywować przyciskiem poniŝej: APPLY DATE/TIME. Ręczna zmiana czasu po rozpoczęciu nagrywania moŝe ingerować w dostępność do nagranego materiału wideo. Nie wykonuj zmian bez upewnienia się, Ŝe materiał dowodowy został juŝ zabezpieczony Rejestratory domyślnie mają juŝ datę i czas ustawioną, róŝnica moŝe polegać jedynie w określeniu strefy czasowej. Wybierz + 01:00 Warszawa i sprawdź czy po aktywacji czas będzie poprawny, ewentualnie zweryfikuj. 16

17 6.1.2 Tryb pracy dysków HDD - DISK Włącz tryb nadpisywania materiału w przypadku zapełnienia dysku OVERWRITE (Auto Deletion) WŁ. / ON najstarsze nagrania będą usuwane, ustępując miejsca najświeŝszym Określ przyzwolenie BLOCK PLAYBACK, czyli okres czasu (dni) ile wstecz moŝna odtwarzać materiał zgromadzony na dyskach JeŜeli nadpisywanie jest wyłączone moŝesz skorzystać z opcji DISK FULL ALARM WARNING, informowania o zapełnieniu procentowym dysku na wyznaczonym progu np.:50% Podmenu DISK MANAGER, pozwoli na zarządzanie pamięciami dyskowymi rejestratora, jak teŝ i nośnikami mobilnymi, np. USB flash drive itp. Podmenu DISK STATUS wyświetli informacje o pamięciach dyskowych i mobilnych podłączonych do rejestratora. 17

18 6.1.3 Ustawienia uŝytkowników - USER SETUP System za wyjątkiem administratora, pozwala skonfigurować do 10 uŝytkowników o zróŝnicowanych prawach dostępu. Znak X jest zakazem dla danej funkcji, znak O przyzwala. Zmiana hasła / CHANGE P/W wprowadź hasło alfanumeryczne. Domyślnymi hasłami są: Admin i kolejno dla kaŝdego kolejnego uŝytkownika User ~ User UWAGA!!! Hasło lokalne moŝe się składać z maksymalnie 8 cyfr, a hasło sieciowe jest tym samym hasłem, ale ograniczonym o pierwszych 5 cyfr Opcja MENU pozwala udostępnić, bądź zabronić dostępu do menu głównego rejestratora Kontrola PTZ Aktywacja / Dezaktywacja przekaźników RELEAY OFF Odtwarzanie PLAYBACK Wyłączanie rejestratora POWER OFF Włączanie rejestratora POWER ON Archiwizacja i kopiowanie - COPY 18

19 6.1.4 Narzędzia - UTILITY Menu narzędzi pozwoli określić dodatkowe opcje odpowiadające za wygodniejszą obsługę i lokalizacje urządzenia. Nazwa DVR ALIAS odpowiedzialna wykorzystywana jest podczas połączeń sieciowych, gdzie wyszukując rejestratory moŝna je lepiej od siebie odróŝnić w przypadku, kiedy adresy IP nie są juŝ tak rozróŝniane Numer zdalnego sterowania DVR KEYBOARD ID, pozwala efektownie sterować kilkoma rejestratorami z poziomu klawiatury sterującej VTDVR51K (Protokół WKC-100) REMOTE CONTROLLER ID Jest numerem ID rejestratora pozwalający na obsługę danego rejestratora z poziomu np. jednego pilota IR w otoczeniu kilku rejestratorów Wybór ID z pilota IR o Skieruj w rejestrator pilot IR o Wciskając przycisk ID zmieniasz rejestratory o W momencie kiedy wybierzesz ID rejestratora który chcesz obsłuŝyć, wyda on pojedynczy sygnał wbudowanego brzęczyka Wybór języka LANGUAGE, pozwoli określić, w jakim języku mają się pojawiać wszelkie okna menu i informacje alarmowe Aktualizacja oprogramowania FIRMWARE UPDATE Dziennik systemowych wpisów SYSTEM LOG Przywracanie ustawień fabrycznych FACTORY RESET 19

20 6.2 Sieć komputerowa - NETWORK Opcje pozwalające na konfigurację i udostępnienie rejestratora w seici, udostępnia menu główne pod zakładką Sieć / NETWORK. Rejestrator mŝna podłączyć bezpośrednio do sieci Ethernet, przez xdsl / PPPoE, jak teŝ zlokalizować go w dowolnej sieci dzięki usłudze WRS / alternatywnego DDNS Sieć komputerowa - NETWORK Określ rodzaj połączenia TYPE: o Ethernet Określ podstawowe parametry sieci pracującej w oparciu o rozwiązania LAN. Podaj adres IP, Maskę, Bramę, DNS, port i limit pasma siecowego o xdsl Wybierz tą opcję, określ port, podaj ID i hasło. Pełna konfiguracja w zakładce xdsl Aktywuj usługę DHCP, jeŝeli sieć do której się podłączasz, świadczy wybieraną usługę, w przeciwnym razie resztę parametrów sieci musisz wprowadzić ręcznie Ustawienia PPPoE - xdsl Podaj ID uŝytkownika, Hasło PASSWORD dostępu Ustawienia alternatywnego DDNS - WRS Po ustawieniu interwału nie mniej niŝ 1minuta, funkcja zostanie aktywowana. Pamiętaj zarejestrować adres WRS, produkt ID grupy. UWAGA!!! Obecnie działają dwa serwery WRS: & 20

21 6.3 Ustawienia urządzeń - DEVICE System moŝe pracować jednocześnie tylko w jednym ze standardów video, NTSC lub PAL. Przełączenie w odpowiedni tryb zachodzi podczas ładowania systemu. JeŜeli kamery zostały podmienione, naleŝy wykonać restart rejestratora. Aby system działał poprawnie naleŝy pamiętać, aby w systemie nie było wymieszanych kamer NTSC z PAL, co będzie skutkowało niestabilnością pracy systemu, a nawet moŝe doprowadzić do jego awarii Ustawienia kamer - CAMERA Wybór konfigurowanego kanału CHANNEL NUMBER Nazwa kamery / NAME wyświetlana na ekranie monitorów Aby unikać fałszywych alarmów z kamer, które nie podłączone mogą niepotrzebnie informować o braku obrazu, określ STATUS jako WYŁ / OFF Tryb wideo w którym aktualnie system został uruchomiony, znajduje się w oknie Typ / TYPE W opcji kolor moŝna określić typ podawanego sygnału, czy jest to COLOR, czy moŝe czarno biały B/W (moŝe w niewielkim stopniu wpłynąć na zajętość materiału na dyskach HDD) Automatyczna kontrola wzmocnienia AGC na poziomie rejestratora jest równieŝ selektywna dla kaŝdego kanału wideo Jasność / BRIGHT Kontrast / CONTRAST Podmenu PTZ pozwoli na synchronizację kanału wideo z sygnałem telemetrii kamer PTZ 21

22 6.3.2 Ustawienia monitora - MONITOR Ilość sekund, przez które kamera alarmowa ma być wyświetlana na monitorze ALARM POP-UP (sec) - Wył. / OFF wyłączona funkcja wyświetlania kamer alarmowych POP-UP Podmenu konfiguracji sekwencji USER SEQUENCE CONFIGURATION mamy do wyboru 16 trybów sekwencji, gdzie moŝemy określić czas ich przełączania od 1 do 60 sekund SEQ TIME (sec) pozwoli na określenie czasu przełączania standardowego trybu sekwencji W podmenu COVERT jest moŝliwość ukrycia pewnych strumieni z poszczególnych wejść wideo systemu dla trybu podglądu na Ŝywo LIVE, czy odtwarzania PLAYBACK W trybie MULTI MODE spośród kilku trybów wyświetlania podziału ekranowego (4E / 9B / 0A - z wyjątkiem rej. VTDVR5004 ) istnieje moŝliwość ich personalizacji (zaznacz przyciskiem ENTER, przesuń kursorami i odznacz przyciskiem ESC) Rozdzielczość obrazu generowanego na wyjściu VGA, moŝna określić w opcji VGA MODE UWAGA!!! Zwróć uwagę, czy monitor obsługuje rozdzielczości i częstotliwości wybrane w menu Podmenu INFO LEVEL zawiera opcje konfiguracji szczegółów OSD, które mają być wyświetlane podczas podglądu na Ŝywo LIVE, czy odtwarzania PLAYBACK (czas / data, nazwa kamery, alarmy, tekst POS) 22

23 6.3.3 Ustawienia dźwięku - AUDIO Opcja AUDIO CHANNEL określa, który kanał audio aktualnie będzie konfigurowany Aby zapis danego kanału zaistniał, AUDIO RECORDING dla niego musi być Wł. / ON Rejestrator w pewnym zakresie pozwala na regulację poziomu wzmocnienia sygnału dźwiękowego AUDIO GAIN KaŜdy kanał audio naleŝy przyporządkować do kanału wideo, z którym ma on być zsynchronizować AUDIO MIX pozwala określić, który z kanałów audio ma być podsłuchiwany na Ŝywo, moŝna wybrać opcję Wszystkie / ALL aby wybrać przeplatanie się kanałów 23

24 6.3.4 Ustawienia POS - TEXT Konfiguracja systemu w tryb rejestracji danych tekstowych POS (Point Of Sale) musi zostać wykonana w tym właśnie podmenu. Aby zapis danych w ogóle się rozpoczął, naleŝy go aktywować funkcją RECORDING w stanie Wł. / ON Określ na który kanał wideo ma być nanoszony przechwytywany tekst POS Określ protokół według którego przesyłane dane mają być deszyfrowane (tryb Ręczny / MANUAL pozwoli na indywidualną konfigurację urządzenia) o Funkcja SEEK HEADER w trybie włączonym, pozwala w systemie wykrywać nagłówki startu i końca, aby wyraźniej odróŝniać poszczególne pakiety danych o HEADER 1 określ nagłówek początkowy o HEADER 2 określ nagłówek końcowy o DELIMETER określ o TIME OUT o LINES 24

25 6.3.5 Ustawienia portów szeregowych - SERIAL Rejestrator ma wbudowane 3 porty RS (1x RS-232, 2x RS-485). SERIAL PORT tutaj wybierz port który aktualnie ma być konfigurowany (COM1 / COM2 / COM4) o DEVICE określ protokół komunikacyjny, w zaleŝności od tego jakie urządzenie ma być podłączone pod dany port o INTERFACE informacja jakiego typu port/transmisja zachodzi na danym wejściu o BAUDRATE / PARITY / STOP BIT / DATA BIT w poniŝszych polach moŝna ręcznie ingerować w strukturę komunikacji po danym porcie, tzn. szybkość transmisji (domyślnie 9600), sprawdzanie parzystości bitów ((domyślnie NONE / śaden), bitów stopu (domyślnie 1), bitów danych (domyślnie 8) UWAGA!!! Pamiętaj aby urządzenia podłączane przez wejścia szeregowe, były zgodnie skonfigurowane, a w przypadku połączeń po RS485 końcówki szeregów były terminowane. - COM1 RS-232 (D-SUB) - COM2 i COM4 RS-485 (listwa zaciskowa) 25

26 6.4 Ustawienia zdarzeń i alarmów EVENT Konfiguracja systemu i przygotowanie go do odpowiedniej reakcji na wszelkiego rodzaju moŝliwe zdarzenia, jest moŝliwa w podmenu Zdarzenia / EVENT, menu głównego Zdarzenia - EVENT o EVENT CHECK określ harmonogram aktywności systemu Rodzaj reakcji EVENT ACTION, pozwala skonfigurować kaŝde z wyjść alarmowych i sygnalizatorów pod róŝnego rodzaje zdarzenia o ACTION DURATION - Czas aktywności danego wyjście/sygnalizatora NORMAL EVENT SOURCE podmenu zdarzeń standard S# numer wejścia alarmowego, które ma aktywować dane wyjście/sygnalizator M# numer kamery, której wideo detekcja, ma aktywować dane wyjście/sygnalizator V# numer kamery, której zanik obrazu, ma aktywować dane wyjście/sygnalizator danych z POS TEXT reakcja na strumień 26

27 o SYSTEM EVENT SOURCE podmenu zdarzeń systemowych HDD FAIL błąd twardego dysku HDD HDD ALMOST FULL ostrzeŝenie przed zapełnieniem dysków HDD (gdy zapis nie jest prowadzony w pętli) DDNS PASSWORD FAIL nieudana próba logowania (błąd hasła) WRS REG. FAIL nieudana rejestracja WRS / alternatywny Ustawienia alarmowania na Notyfikacja o zdarzeniach na jest moŝliwa dopiero po załoŝeniu konta mailowego na serwerze, tak aby rejestrator w poniŝszej konfiguracji mógł wysyłać ze stworzonego adresu pocztę alarmową. ADDRESS adresat wiadomości alarmowych wiadomości mają być wysyłane) SENDER ADDRESS nadawca wiadomości (z jakiego konta INCLUDING PICTURE JeŜeli do poczty ma być dołączane zdjęcie, naleŝy tą opcję Włączyć / ON 27

28 6.4.2 Wideo-detekcja ruchu - MOTION MD / WD Wybierz kanał wideo, którego konfigurację chcesz wykonać. Opcja WSZYSTKIE / ALL, pozwoli Ci wstępnie określić wszystkie kamery w jeden stan, które następnie moŝna indywidualnie juŝ kalibrować o Czułość wideo-detekcji SENSITIVITY jest szczególnie waŝna dla systemu, jeŝeli ma on reagować właściwie i wedle zamierzonych parametrów. Źle skalibrowana czułość wideo-detekcji moŝe być powodem generowania zbyt duŝej liczby fałszywych wzbudzeń systemu, bądź zbyt rzadką wykrywalnością rzeczywiście istotnych zdarzeń o Obszar wideo detekcji AREA odpowiada za wyznaczenie stref aktywności systemu w poszczególnych polach siatki wideo detekcji (siatka 22x15) rozciągniętej na obrazie kamery. Opcja Wybierz Wszystkie / SELECT ALL wyznacza cały obszar obrazu jako ten, na którym ruch ma być wykrywany. Przeciwnym stanem jest opcja Wyczyść Wszystkie / CLEAR, co pozwoli na późniejszą weryfikację siatki o poszczególne jej pola 28

29 6.4.3 Wejścia alarmowe / czujniki - SENSOR Ustawienia czujników / wejść alarmowych nie jest niczym innym jak określeniem, czy czujniki mają być aktywne i w jakim trybie. MoŜemy jednakowo skonfigurować wszystkie wejścia jednocześnie (Wszystkie / ALL), bądź teŝ indywidualnie przełączać się na kaŝde wejście i je konfigurować Do wyboru mamy 2 tryby pracy: NO normalnie otwarty, czyli urządzenie oczekujące wzbudzenie danego wejścia, poprzez zamknięcie obwodu NC normalnie zamknięty, sytuacji, kiedy to stan zamknięcia, zwarcia jest stanem poŝądanym, a dopiero rozwarcie obwodu ma być przyjmowane przez system, jako zdarzenie Ustawienia presetów - PRESET Rejestrator pozwala na częściową automatyzację systemu i podłączonych do niego kamer PTZ, tzn. w podmenu PRESET, moŝna określić dla kaŝdego kanału, który numer presetu kamery PTZ ma zostać wykonany, w momencie kiedy aktywowane będzie określone w tym menu wejście alarmowe. 29

30 6.5 Ustawienia nagrywania - RECORDING Rejestrator pozwala na nagrywanie materiału wideo w trzech trybach. Podstawowym i najprostszym trybem jest zapis ciągły/ non-stop, gdzie alternatywą jest rejestracja w trybie drugim, alarmowym. Neutralnym trybem jest zapis ręczny/ manualny który musi zostać wyzwolony (przycisk REC) przez operatora nadzorującego pracę systemu Konfiguracja harmonogramu zapisu SCHEDULE / PROGRAM Określ dla kaŝdego kanału parametry zapisu w zaleŝności od trybu pracy. Tak jak w tabeli powyŝej, kaŝdy kanał ma swój wiersz ustawień (w przypadku rejestratora VTDVR5016 kanały są dodatkowo rozmieszone w 2 kolumnach). Mamy 26 programów (od A do Z), które moŝemy dowolnie skonfigurować Dla kaŝdego kanału # Ch, moŝemy skonfigurować zapis w zaleŝności od trybu zapisu (Ciągły NORMAL lub Alarmowy - EVENT). Dla trybu alarmowego EVENT moŝemy dla kaŝdego kanału przydzielić maksymalną ilość klatek, jednak w przypadku aktywacji kilku kanałów jednocześnie, ilość klatek jest przydzielana automatycznie. Po kolei przy kaŝdym konfigurowanym kanale # Ch, widnieją 2 grupy po 3 komórki ustawień, gdzie ich poszczególne nagłówki oznaczają: a) R rozdzielczość (do wyboru: CIF=356x288, HALF=720x288, D1=720x576) b) F ilość klatek zapisu na sekundę (zakres: 0~25) UWAGA Dla wartości zapisu 0 rejestrator i tak rezerwuje 2-3 klatki na transfer sieciowy, więc jeŝeli kanał ma być nieuŝywany, a przydział jego klatek ma zostać rozdysponowany na pozostałe wejścia, to naleŝy go wyłączyć ustawieniach urządzeń - kamera c) Q Jakość wideo (od najniŝszej Q1 do najwyŝszej Q5 dla zapisu zdarzeń zaleca się poziom Q3) 30

31 6.5.2 Ustawienia rejestracji - RECORD Do wyboru mamy dwie opcje w polu RECORD MODE, jedną jest praca systemu w trybie zapisu ręcznego wspieranego przez zapis alarmowy MANUAL & EVENT, druga jest rejestracją według harmonogramu wspieraną zapisem alarmowym SCHEDULE & EVENT. Określ program według którego system ma pracować, jeŝeli wybrałeś tryb MANUAL & EVENT, wtedy ręczne wzbudzenie będzie wykonywało zapis według ustawionego programu z zakresu NORMAL (aktywacja przyciskiem REC), natomiast alarmy będą wykonywane według parametrów EVENT. W polu PROGRAM naleŝy wybrać, który z programów ma obowiązywać, jako ten główny (pole to jest polem występującym zamiennie z polem Harmonogram / SCHEDULE, w zaleŝności jaki tryb pracy systemu będzie wybrany). W trybie SCHEDULE & EVENT, zapis wg harmonogramu jest określany przez parametry w kolumnie NORMAL, a ewentualne alarmy będą rejestrowane według parametrów kolumny EVENT. W polu Harmonogram / SCHEDULE (pole to jest polem występującym zamiennie z polem PROGRAM, w zaleŝności jaki tryb pracy systemu będzie wybrany). To w nim konfigurujemy główny harmonogram pracy rejestratora, moŝna w nim określić łącznie 50 reguł (INDEX), które moŝna przypisać w systemie. Wizualizacja jest przedstawiona na siatce tygodniowej W kaŝdej regule, naleŝy określić Dzień tygodnia / DAY, numer programu PROGRAM, czas trwania / TIME, jeŝeli regułą jest niewłaściwa usuń ją (DELETE) 31

32 JeŜeli zapis ma być prowadzony wyłącznie w trybie alarmowym EVENT, wtedy dla danej kamery naleŝy wstawić wartość 0 klatek/sek (F) w kolumnie NORMAL Czas podtrzymywania zapisu alarmowego po wzbudzeniu EVENT DURATION jest konfigurowany na podstawie siatki harmonogramu tygodniowego. Analogicznie do harmonogramu zapisu, tutaj mając równieŝ maks. 50 reguł, zamiast wyboru programu, określić naleŝy czas podtrzymywania zapisu po wzbudzeniu alarmu. Opcja Odtwarzanie deinterlacji / PLAYBACK DEINTERLACED odpowiada za korekcję obrazu zapisanego w najwyŝszej rozdzielczości D1. JeŜeli jest ona aktywna / ON / WŁ. System będzie odtwarzał materiał wideo weryfikując efekt interlinii grzebykowania krawędzi nagranych obiektów. 32

33 7 Odtwarzanie nagrań PLAYBACK Tryb odtwarzania nagrań jest dostępny z poziomu włączonego trybu podgląd na Ŝywo LIVE. Aby go aktywować, naleŝy przycisnąć na panelu przednim rejestratora przycisk PLAY lub SEARCH. Aby otworzyć tryb odtwarzania za pomocą myszy USB, naleŝy wybrać z menu funkcyjnego opcję PLAY lub SEARCH. PLAY Szybkie odtwarzanie nagrań SEARCH Przełączenie systemu w tryb wyszukiwania i wybór metody filtrowania materiału wideo 7.1 Wyszukiwanie nagrań - SEARCH Określ metodę wyszukiwania materiału. - TIME / Czas Określ dokładną datę i czas, z którego nagranie ma zostać przedstawione (W polach START-Rec i END-Rec określony jest zakres dostępnego materiału), w polu SEARCH TIME naleŝy wprowadzić poŝądaną datę i czas, a następnie potwierdzić przyciskiem SEARCH. - CALENDAR / Kalendarz Wyświetlenie w trybie graficznym kalendarza. Wybierając po kolei, rok, miesiąc uzyskamy podgląd zapisanych dni z danego okresu. Wybierając dzień oznaczony jako zawierający materiał, moŝemy wybrać kanał i którą godzinę z danego dnia odtwarzania ma zostać wykonane. - EVENT / Zdarzenia Wyszukiwanie nagrań według zdarzeń alarmowych systemu monitoringu. W wyświetlonym menu naleŝy podać parametry, wg których mają być wyszukane interesujące uŝytkownika zdarzenia (W polach START-Rec i END-Rec określony jest zakres dostępnego materiału). NaleŜy podać zakres początkowy, zakres końcowy wyszukiwania w czasie, kanał wideo z którego zdarzenia są 33

34 wyszukiwane oraz rodzaj zdarzenia (ALL/Wszystkie, MOTION/Wideo Detekcja, SENSOR/Czujnik, VLOSS/Zanik Obrazu, TEXT/POS). Przyciskiem SEARCH zatwierdzamy parametry, w/g których System wygeneruje listę powiązanych zdarzeń. - THUMBNAIL / Slajdy Opcja wyszukiwania nagrań z pojedynczego kanału w/g slajdów obrazu wyciąganych co wskazany interwał czasowy. Określ kanał wideo CHANNEL, wskaŝ czas początkowy i określ interwał czasowy (co ile sekund, minut, godzin mają zostać przedstawione slajdy od określonego czasu początkowego). Przyciskiem SEARCH zatwierdzamy parametry, w/g których System wygeneruje slajdy. 7.2 Przeglądanie nagrań Zaraz po wyświetleniu obrazu ze wskazanych kamer/y System rozpoczyna jego odtwarzanie w przód z prędkością 1x. Za pomocą wyświetlonych na dole przycisków nawigacyjnych, lub z panela przedniego moŝna zarządzać przeglądanym materiałem. (Patrz rozdz. 3.). Aby wyjść z trybu przeglądania naleŝy wciskać przycisk ESC, aŝ wracając przez powiązane pod-menu wrócimy do podglądu na Ŝywo. 34

35 8 Archiwizacja nagrań - BACKUP Lokalna archiwizacja materiału wideo na pamięci Flash USB, podłączone dyski HDD lub na nośniki optyczne CD/DVD, jest moŝliwa z poziomu włączonego trybu podgląd na Ŝywo LIVE. Aby go aktywować, naleŝy przycisnąć na panelu przednim rejestratora przycisk COPY, by otworzyć tryb archiwizacji za pomocą myszy USB, naleŝy wybrać z menu funkcyjnego opcję COPY. - TYPE / Typ Określ typ archiwizacji: DVD-RW - pliki w formacie macierzystym RE4 na płytę DVD-R / DVD-RW / CD-R napęd optyczny DVD-RW RE4 - pliki w formacie macierzystym RE4 na pamięć USB!!! UWAGA!!! Format odczytywany jedynie przez dedykowane oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem) AVI - pliki multimedialne AVI na pamięć USB)!!! UWAGA!!! Format multimedialny i otwarty, wymaga zainstalowanych na PC aktualnych kodeków wideo i sterowników DirectX - CHANNEL / Kanał Wybierz kanał wideo, z której kamery ma zostać materiał skopiowany (dla formatu RE4 jest moŝliwość wyboru wielu kanałów) - FROM / Od Określ czas początkowy archiwizacji - TO / Do Określ czas końcowy archiwizacji - SELECT DISK / Wybierz Dysk Wybierz na który, z podłączonych napędów (DVD- RW / USB), materiał ma zostać skopiowany - FAT 32 FORMAT Sformatuj wybrany nośnik USB / esata do systemu plików FAT32 (Wymagany format do archiwizacji)!!! UWAGA!!! Wszelki materiał znajdujący się na formatowanej pamięci zostanie usunięty - START Rozpocznij archiwizację, po zakończeniu procesu, zostanie wyświetlony komunikat o rezultacie archiwizacji (Udany SUCCESS lub Nieudany - FAILED) 35

36 9 WebViewer dostęp przez przeglądarkę WebViewer jest aplikacją sieciową umoŝliwiającą wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym i odtwarzanie nagrań z rejestratora za pomocą przeglądarki internetowej. 9.1 Logowanie Uwaga! Sposób podłączenia rejestratora do sieci komputerowej opisuje rozdział 5 Podłączenie rejestratora do sieci. Uwaga! Aplikacja WebViewer wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 6.0 lub późniejszej. Otwórz przeglądarkę IE. W pasek adresu wpisz adres rejestratora i zatwierdź Enter. Pojawi się okno logowania: Wpisz nazwę uŝytkownika i hasło a następnie kliknij LOGIN. MoŜesz zaznaczyć Save ID w check box, aby przy następnym uruchomieniu na tym komputerze program zapamiętał uŝytkownika. Uwaga! Fabryczne ustawienia rejestratora dla aplikacji WebViewer to: USER ID: admin PASSWORD: Po pierwszym logowaniu zmień hasło uŝytkownika admin. Uwaga! Przy pierwszym połączeniu z danego komputera aplikacja ActiveX zainstaluje się automatycznie. W przypadku wystąpienia problemu z instalacją ściągnij plik instalacyjny ze strony logowania (kliknij w Download WebViewer Installer) a następnie zainstaluj go ręcznie. 36

37 Zgódź się na otwarcie i uruchomienie pliku z aplikacją. Uwaga! JeŜeli na etapie instalacji aplikacji wystąpią problemy, sprawdź ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer. Znajdziesz je w Narzędzia/Opcje Internetowe/Zabezpieczenia. Aby wejść do menu w przeglądarce IE7 wciśnij klawisz Alt. 9.2 Podgląd Po poprawnym zalogowaniu w przeglądarce pojawi się podgląd bieŝący z kamer podłączonych do rejestratora: 37

38 9.2.1 Podział ekranu i zmiana lokalizacji obrazu z kamery Pierwsza pokazana po zalogowaniu strona podglądu jest automatycznie podzielona na 16 lub 32 widoki z kamer zaleŝnie od liczby kanałów rejestratora. MoŜesz zmienić wyświetlany podział na 1, 4, 9, 13, 16, 25, 36 kanałów przez kliknięcie na wybraną liczbę u góry strony. Kliknięcie na obraz z wybranego kanału spowoduje przejście do podglądu pojedynczego kanału. Po przełączeniu na tryb wyświetlania obrazu z jednej kamery, podwójne kliknięcie na obraz przywróci tryb wyświetlania obrazu ze wszystkich kamer. Przy wyświetlaniu obrazu ze wszystkich kamer moŝesz zmieniać rozkład obrazów metodą podnieś i upuść. Upuszczenie obrazu na innym obrazie spowoduje zamianę ich miejscami Wyświetlanie informacji o kanale Naciśnij prawy przycisk myszy na oknie podglądu. Z menu wybierz Caption i wybierz z podmenu informacje które chcesz wyświetlić. Show All Hide All Channel # Channel Name Time Event Speed Timezone User Count PokaŜ wszystko Ukryj wszystko Numer kanału Nazwa kanału Czas Informacje o zdarzeniach Prędkość wyświetlania (ilość klatek na sekundę) Informacja o strefie czasowej Ilość uŝytkowników, do których przesyłany jest obraz 38

39 9.2.3 Wybór strumienia video Naciśnij prawy przycisk myszy na oknie podglądu. Wybierz Stream w rozwijanym menu i wybierz strumień którego ma uŝywać. MoŜliwości wyboru będą zaleŝeć od ustawień nagrywania rejestratora, przepustowości sieci oraz moŝliwości komputera, na którym strumień jest oglądany Rejestracja obrazu na dysku komputera Aby zarejestrować oglądany obraz na dysku komputera wybierz Rec Start (Rozpocznij nagrywanie) w rozwijanym menu. Rozpoczęcie nagrywania zostanie potwierdzone informacją REC 00:01 w prawym dolnym rogu obrazu. Wybierz Rec Stop (zatrzymaj nagrywanie) w rozwijanym menu aby zakończyć nagrywanie. Program wyświetli okno dialogowe zapisu pliku, w którym będziesz mógł wybrać katalog docelowy. Uwaga! Pliki nagrywane są w formacie re4, moŝna je odtworzyć za pomocą programu Control Center Playback lub innego dedykowanego oprogramowania do odtwarzania nagrań z rejestratora VTDVR51xx. Maksymalny czas nagrania wynosi 10 minut. Ten sam efekt moŝna osiągnąć klikając w ikonę nagrywania znajdującą się w prawym górnym rogu obrazu z kamery. 39

40 9.2.5 Zapisanie kadru na dysku komputera Aby zapisać aktualny kadr na dysku w formie pliku obrazu, wybierz Save As (zapisz jako) w rozwijanym menu. Zatrzymany obraz moŝe być zapisany jako plik bmp, jpg lub eye Włączenie dźwięku przy podglądzie JeŜeli dźwięk skojarzony z oglądanym kanałem jest poprawnie podłączony i skonfigurowany, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz Listen (słuchaj) w rozwijanym menu. Domyślnie dźwięk jest wyciszony Włączanie i wyłączanie kanałów Po lewej stronie ekranu zlokalizowany jest przycisk włączenia/wyłączenia kanału. Kliknij na wybrany kanał aby go włączyć/wyłączyć. Wyłącz niepotrzebne kanały, Ŝeby zwiększyć płynność oglądanego obrazu. Domyślnie wszystkie kanały są włączone. Ten sam efekt moŝna osiągnąć klikając w ikonę zamknięcia kanału w prawym górnym rogu widoku z kamery. 40

41 9.2.8 Wejścia alarmowe Niebieski kolor ikony oznacza wejście alarmowe w normalnym stanie. Czerwona ikona wskazuje na wzbudzony alarm na kanale, któremu ta ikona odpowiada Sterowanie wyjściami przekaźnikowymi Ikony przekaźników wskazują na aktywność (ikona pomarańczowa) lub nieaktywność (ikona niebieska) przekaźnika. Kliknij na odpowiednią ikonę, aby zmienić stan przekaźnika. Wyjścia przekaźnikowe będą zachowywać się zgodnie z ustawieniami przekaźników (Patrz: Ustawienia przekaźników) Wejścia audio Przy pomocy ikon mikrofonu moŝesz włączyć lub wyłączyć dźwięk z poszczególnych kanałów. Domyślnie jest on wyłączony dla wszystkich kanałów. Regulacja głośności jest dostępna po kliknięciu w ikonę głośnika w prawym górnym rogu widoku z kamery. Zaznacz Mute aby wyciszyć kanał. 41

42 Lista zdarzeń PoniŜej okien podglądu znajduje się lista ostatnich zdarzeń. Poszczególne ikony oznaczają: Wykrycie ruchu w obrazie, Zmiana stanu na wejściu alarmowym, Zmiana stanu przekaźnika, Zanik lub przywrócenie sygnału wideo Nadejście danych tekstowych z POS Zalogowanie uŝytkownika Zmiana konfiguracji Sterowanie kamerą PTZ Aby sterować kamerą obrotową, musi być ona najpierw podłączona i odpowiednio skonfigurowana. Kontrola nachylenia i obrotu Wśród ikon u góry obrazu kamery kliknij przycisk PTZ aby aktywować interfejs obsługi PTZ. MoŜesz teŝ wybrać PTZ w menu rozwijalnym. Na środku obrazu pojawi się krzyŝyk. Klikaj na obrazie w celu sterowania obrotem i nachyleniem kamery. Im dalej od środka klikniesz tym szybszy będzie ruch kamery. 42

43 Kontrola przybliŝenia i ostrości. Przesuń mysz do lewej lub prawej krawędzi by zobaczyć suwak kontrolujący przybliŝenie i ostrość. Przesuwając suwak po lewej stronie w górę i w dół moŝna kontrolować przybliŝenie. Przesuwając suwak po prawej stronie w górę i w dół moŝna kontrolować ostrość. Uwaga! JeŜeli kontrola ostrości nie działa, sprawdź ustawienia kamery. W niektórych kamerach uruchomienie funkcji auto-focus wyłącza moŝliwość ręcznego sterowania ostrością. Wywoływanie presetów Aby wywołać wcześniej zapisany preset, wciśnij na obrazie prawy przycisk myszy i wybierz na rozwijanym menu Goto Preset. Za pomocą aplikacji WebViewer moŝesz wywoływać presety o numerach od 1 do 16. Kontrolowanie dodatkowych funkcji kamery SłuŜy do kontrolowania dodatkowych funkcji niektórych kamer PTZ. Sprawdź w instrukcji kamery, czy moŝesz uŝyć tych funkcji lub skontaktuj się z dystrybutorem. 9.3 Odtwarzanie nagrań Uwaga! Odtwarzanie nagrań jest moŝliwe tylko przez administratora lub uŝytkownika, który ma przypisane prawa do odtwarzania materiału. Wciśnij przycisk Go w prawym górnym rogu strony. Uruchomi się odtwarzacz nagrań WebViewer Playback: 43

44 9.3.1 Podział ekranu w trybie podglądu Odtwarzanie moŝe być realizowane w trybie pełnoekranowym lub przy podziale ekranu na 4, 9, lub 16 kanałów. Aby wybrać podział kliknij na odpowiednią liczbę w górnej części strony. Aby przełączać się pomiędzy kanałami lub grupami nanałów uŝyj przycisków: Prev (Poprzednie) i Next (Następne) Informacje o nagraniach Capacity: Free: From: To: Pojemność dysków twardych Ilość wolnego miejsca na dyskach Data pierwszego zarejestrowanego nagrania Data ostatniego zarejestrowanego nagrania Niebieski pasek pokazuje procentową zajętość dysków. 44

45 9.3.3 Kalendarz wyszukiwania Czarne numery oznaczają obecność nagrań dla danego dnia miesiąca. Strzałkami wybierz miesiąc, który cię interesuję, wybierz dzień i wpisz godzinę. Kliknij Go to, aby przejść do Ŝądanego fragmentu nagrań Kontrolowanie odtwarzania Bezpośrednio pod obrazem z kamer znajduje się suwak, który słuŝy do szybkiego przeszukiwania nagrań. Zakres suwaka pokazany jest poniŝej po lewej stronie Zakres suwaka (przedział czasu obejmowany przez suwak) 2. Przyciski przewijania zakresu. 3. Przyciski odtwarzania: Jedna klatka do tyłu / do przodu Odtwarzanie do tyłu / do przodu Pauza 4. Przycisk ustawiania prędkości odtwarzania. MoŜliwe ustawienia to 0.5x, 1x, 2x, 4x, 16x, 32x, 64x. 5. Przycisk zmiany zakresu suwaka. MoŜliwe ustawienia to: 10min, 30min, 1godz, 3 godz, 6 godz, 12 godz, 24 godz. 6. Przycisk włączenia / wyłączenia wspomagania DirectX. 7. Przycisk włączenia / wyłączenia dźwięku. 8. Suwak kontroli głośności. 45

46 9.3.5 Zapisanie kadru z nagrania na dysku komputera Kliknij na kanał, z którego kadr chcesz zachować na dysku, zostanie on zaznaczony przerywaną linią. Kliknij przycisk Save. W okno dialogowe wpisz komentarz do kadru, który zostanie zawarty w pliku obrazu. Wybierz, które informacje chcesz zapisać w piku: Name - Nazwa kanału Date - Data i godzina Event - Aktualne zdarzenie Naciśnij OK aby otworzyć okno dialogowe które zapisze plik. Obraz moŝe być zapisany tylko jako plik bmp Drukowanie Kliknij na kanał, z którego kadr chcesz wydrukować, zostanie on zaznaczony przerywaną linią. Kliknij przycisk Print. 46

47 W okno dialogowe wpisz komentarz do kadru, który zostanie wypisany na wydruku i kliknij OK. Wydrukowane materiały zawierają datę wydruku, nazwę kanału, datę nagrania, komunikat o zdarzeniu, oraz komentarz do kadru Zapisanie fragmentu nagrania na dysku komputera Kliknij na Backup, pojawi się okno wyboru opcji zapisu. Najpierw wybierz format pliku wynikowego re4 lub avi. Uwaga! Do odtwarzania plików re4 niezbędny jest program Control Center Playback lub inne dedykowane oprogramowanie do odtwarzania nagrań z rejestratora VTDVR51xx. Pliki avi mogą być odtwarzane przy pomocy dowolnego odtwarzacza plików video na kaŝdym komputerze, na którym zainstalowany jest kodek XVID. Zapis w formacie re4 47

48 W pliku formatu re4 moŝesz umieścić nagrania z wielu kanałów. Wybierz zakres czasowy nagrania, jakie chcesz zapisać na komputerze, korzystając z pól From (od) i To (do). W polu File Split Size wpisz maksymalny rozmiar tworzonego pliku w megabajtach. JeŜeli nagranie będzie większe niŝ określona wartość, program będzie dzielił zapisywane nagranie na kilka plików. Pole Total Size informuje o całkowitej objętości zapisywanych nagrań. W polu Channel zaznacz, które kanały mają być zawarte w nagraniu. W polu File Name wpisz pełną ścieŝkę z nazwą tworzonego pliku. MoŜesz teŝ skorzystać z klawisza po prawej stronie pola, aby otworzyć okno przeglądania folderów. W polu Password moŝesz ustawić hasło, które będzie niezbędne do odtworzenia nagrania. Wciśnij przycisk Start aby rozpocząć zapis nagrania na dysk. O postępie będzie informował pasek na dole okna. Zapis w formacie avi W pliku formatu avi moŝesz umieścić nagranie z jednego kanału. Wybierz zakres czasowy nagrania, jakie chcesz zapisać na komputerze, korzystając z pól From (od) i To (do). W polu Frame Rate wpisz ilość klatek na sekundę dla zapisywanego nagrania. W polu Image Resolution wybierz rozdzielczość. W polu Channel zaznacz, obraz z którego kanału ma być zapisywany. Zaznacz With Audio, Caption jeŝeli chcesz, aby plik zawierał dźwięk oraz datę nagrania. W polu File Name wpisz pełną ścieŝkę z nazwą tworzonego pliku. MoŜesz teŝ skorzystać z klawisza po prawej stronie pola, aby otworzyć okno przeglądania folderów. W polu Password moŝesz ustawić hasło, które będzie niezbędne do odtworzenia nagrania. Wciśnij przycisk Start aby rozpocząć zapis nagrania na dysk. O postępie będzie informował pasek na dole okna. 48

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo