D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA"

Transkrypt

1 D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: WYMAGANIA SYSTEMOWE: WPROWADZENIE FUNKCJE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Widok z przodu Widok z tyłu (podłączenia) INSTALACJA KONFIGURACJA ROZPOCZYNAMY LOGOWANIE DO GUI GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA KORZYSTANIE Z MENU KONFIGURACJI Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Setup> LAN Setup Setup> Device Setup > Time and Date Advanced > Users / Groups Advanced > Network Access Advanced > FTP Server Advanced > UPnP AV Server Advanced > itunes Server Advanced > DHCP Server Maintenance > Admin Password Maintenance > System Maintenance > Firmware Upgrade Maintenance > Alerts Maintenance > Power Management Maintenance > Format Disk Maintenance > Scan Disk Maintenance > Dynamic DNS Status > Device Info Help EASY SEARCH UTILITY OPIS PROGRAMU MAPOWANIE DYSKU DOWNLOADS PLANOWANIE POBRAŃ STATUS HELP BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZANIE DNS

3 2. Przegląd urządzenia 2.1 Zawartość opakowania: DNS-313 obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika oraz oprogramowanie na dysku CD Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Zasilacz 12.0V / 3.0A Przewód zasilający Pionowy stojak Kabel USB 2.0 Kabel Ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP Uwaga!!!: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DNS-313 spowoduje uszkodzenie i utratę gwarancji. Uwaga!!!: Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 2.2 Wymagania systemowe: W celu zapewnienia najlepszych osiągów pracy zaleca się następującą konfigurację systemu: Komputer z procesorem 1GHz, 512 MB RAM, 200MB wolnej pamięci, napęd CD-ROM Przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji 1.0 bądź wyŝszej Dysk twardy 3,5 SATA System operacyjny Windows XP SP2, Windows 2000 SP6 lub Windows Vista 3

4 2.3 Wprowadzenie Urządzenie D-Link DNS-313 to jedno-zatokowa obudowa pamięci masowej, umoŝliwiająca współdzielenie dokumentów, zdjęć, muzyki i filmów video w sieci oraz w Internecie (przez serwer FTP). Dostęp do przechowywanych plików jest moŝliwy w kaŝdej chwili. Urządzenie, obsługujące w danym czasie jeden dysk 3,5 SATA o dowolnej pojemności 1, moŝe stanowić centralny punkt w sieci do składowania kopii zapasowych waŝnych dokumentów i innych plików. DNS-313 umoŝliwia udostępnianie plików w Internecie za pomocą wbudowanego serwera FTP 2. Dostęp do serwera jest moŝliwy na podstawie utworzonych kont uŝytkowników i grup oraz przypisaniu im określonych uprawnień tj. tylko odczytu lub odczytu i zapisu, dla konkretnych folderów. Dodatkowo DNS-313 moŝe być uŝywany do przesyłania strumienia zdjęć, muzyki i filmów video do sieciowych odtwarzaczy multimedialnych 3 kompatybilnych z UPnP AV. Dołączona płyta CD zawiera oprogramowanie D-Link`s Easy Search Utility. Program ten umoŝliwia zlokalizowanie urządzenia DNS-313 w sieci i mapowanie dysków. Płyta zawiera takŝe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, pozwalające na ręczne tworzenie backupów, zgodnie z utworzonym harmonogramem lub w czasie rzeczywistym. Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym stanowią świetne zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami mogącymi spowodować utratę waŝnych plików. DNS-313 to rozwiązanie dla kaŝdego typu sieci, łączące łatwość w uŝyciu z bogatą funkcjonalnością urządzenia, pozwalające zaoszczędzić miejsce na dyskach twardym komputerów i zcentralizować dane w sieci. 2.4 Funkcje Urządzenie DNS-313 zostało zaprojektowane, tak aby umoŝliwiać łatwą instalację i zdalny dostęp do waŝnych danych przez LAN i WAN: Jedno-zatokowa obudowa pamięci masowej 3,5 SATA o dowolnej pojemności 1 Uproszczona instalacja dysku twardego nie są wymagane Ŝadne narzędzia Wysokowydajne połączenie Gigabit Ethernet Wbudowany serwer FTP 2, umoŝliwiający dostęp do plików z Internetu 1 Dysk twardy nie jest dołączony do urządzenia DNS-313. W momencie tworzenia dokumentacji, DNS-313 współpracuje z dyskami twardymi SATA do pojemności 1000GB. 2 NaleŜy pamiętać, Ŝe dostęp do plików przez FTP jest moŝliwy tylko przez niezabezpieczoną i nieszyfrowaną transmisję danych. 3 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 4

5 Harmonogramowanie pobrań ze stron Web lub serwerów FTP Tworzenie kopii zapasowych (pełnych lub róŝnicowych) Tworzenie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem zamieszczonym na płycie CD Tworzenie kont uŝytkowników i grup z przypisanymi prawami odczytu lub odczytu i zapisu dla konkretnych folderów, wraz z automatycznym powiadomieniem Zarządzanie zasilaniem w celu zmniejszenia poboru i wydłuŝenia czasu pracy urządzeń Serwer UPnP AV do transmisji muzyki, zdjęć i filmów video do kompatybilnych odtwarzaczy 1 Oprogramowanie itunes moŝe automatycznie wyszukać i odtworzyć muzykę bezpośrednio z DNS-313 MoŜe być uŝytkowane jak przenośny dysk USB Oprogramowanie D-Link Easy Search Utility Oprogramowanie D-Link Click`n Connect Utility Zarządzanie urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej 2.5 Przegląd urządzenia Widok z przodu 1 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 2 UŜywanie DNS-313 jako przenośnego dysku USB 2.0 powoduje wyłączenie opcji dysku sieciowego. Aby ponownie uruchomić tę opcję naleŝy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć kabel Ethernet i ponownie podłączyć zasilanie. 5

6 Przycisk zasilania jedno przyciśnięcie powoduje włączenie zasilania dla DNS-313. Ponowne przyciśnięcie powoduje odłączenie zasilania. Dioda LED dysku dioda będzie świeciła na niebiesko w sposób ciągły, jeŝeli dysk jest podłączony ale nieaktywny. Dioda będzie migotała, kiedy dysk będzie wykorzystywany. Dioda będzie świeciła na zielono w sposób ciągły, jeŝeli pojemność wolnej przestrzeni na dysku będzie mniejsza niŝ 5% całej pojemności dysku. Awaria dysku będzie sygnalizowana na czerwono. Dioda LED aktywności dioda będzie świeciła na niebiesko w sposób ciągły, jeŝeli urządzenie jest połączone przez kabel ethernetowy. Miganie na niebiesko oznacza ruch w sieci LAN Widok z tyłu (podłączenia) Gniazdo zasilania w tym miejscu naleŝy podłączyć przewód zasilacza 12.0V/3.0A. Port Ethernet port Gigabit Ethernet łączący DNS-313 z lokalną siecią. Port USB port USB do podłączenia DNS-313 do komputera stacjonarnego lub laptopa jako przenośny dysk USB 2.0. Dźwignia wyciągania dysku uŝyj dźwigni, aby wysunąć dysk twardy. Panel przedni musi zostać wcześniej usunięty. 6

7 3. Instalacja Ta sekcja dostarcza informacje o rozpakowaniu i instalacji DNS-313. Otwórz opakowanie i ostroŝnie rozpakuj jego zawartość. Aby zainstalować DNS-313 w Twojej lokalnej sieci, postępuj zgodnie z poniŝszymi krokami: 1. Zdejmij przedni panel, delikatnie ściągając go do góry 2. WłóŜ dysk 3,5 SATA do kieszeni DNS-313. Upewnij się, Ŝe właściwie dopasowujesz złącze dysku twardego do portów DNS-313. Łagodnie popchnij dysk, aŝ podłączy się do DNS Zainstaluj ściągnięty wcześniej przedni panel 4. Podłącz kabel ethernetowy do wolnego portu z tyłu urządzenia. Kable ten powinien łączyć DNS-313 z Twoją lokalną siecią lub bezpośrednio z komputerem w celu konfiguracji urządzenia. Uwaga!!!: Podczas instalowania nowego dysku do DNS-313, naleŝy podłączyć kabel ethernetowy pomiędzy urządzeniem DNS-313 a routerem i uruchomić kreator instalacji DCC zamieszczony na płycie. Podczas tego kroku nie wolno podłączać kabla USB do urządzenia!!! 7

8 5. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania 4. Konfiguracja 4.1 Rozpoczynamy Uwaga!!! Za kaŝdym razem, kiedy instalujesz nowy dysk twardy, naleŝy włoŝyć kabel ethernetowy z routera do DNS-313 i uruchomić kreator instalacji zamieszczony na płycie dołączonej do opakowania. Przy pierwszym uruchomieniu, w czasie sekwencji bootowania, DNS-313 będzie oczekiwał na przypisanie adresu IP z serwera DHCP. JeŜeli serwer DHCP nie jest dostępny w sieci, DNS-313 przypisze sobie domyślny adres Logowanie do GUI Graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) umoŝliwia zaawansowaną konfigurację DNS-313. GUI dostępny jest przez: - kreator instalacji (installation Wizard) - oprogramowanie Easy Search Utility - przeglądarkę internetową (w polu adres wpisując adres IP urządzenia DNS-313) Po połączeniu się z urządzeniem zostanie wyświetlony ekran logowania: 8

9 W polu Nazwa uŝytkownika (User Name) wpisz admin (małymi literami). Pole Hasło (Password) pozostaw puste. Kliknij przycisk Configuration. Uwaga!!!: Po zalogowaniu się do DNS-313, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zaleca się dodanie hasła do konta administratora. 4.3 Graficzny interfejs uŝytkownika Po pomyślnym zalogowaniu się do DNS-313 zostanie wyświetlony następujący ekran: Główne kategorie konfiguracji znajdują się w górnej części ekranu pod odpowiednimi zakładkami: - Konfiguracja (Setup) zawiera kreator konfiguracji DNS-313 oraz konfigurację sieci LAN, urządzenia (Device) oraz czasu i daty. - Zaawansowane (Advanced) umoŝliwia administratorowi zakładanie i konfigurację kont uŝytkowników, grup i dostępu do sieci. Dostępna jest takŝe konfiguracja serwerów: UPnP AV, FTP, DHCP. - Konserwacja (Maintenance) zawiera konfigurację konta administratora, ustawień systemu, dynamicznego DNS, powiadomień , zarządzania zasilaniem oraz aktualizację firmware`u. - Status (Status) podsumowanie informacji o urządzeniu i połączeniu - Pomoc (Help) zawiera pliki pomocy. - Wylogowanie (Logout) wybranie tej opcji powoduje wylogowanie administratora i zakończenie sesji konfigurowania urządzenia DNS-313. Przedstawione wyŝej opcje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wprowadzeniu zmian w konfiguracji naleŝy te ustawienia zapisać i aktywować przez wybranie przycisku Zapisz ustawienia (Save settings). 9

10 JeŜeli dokonałeś zmian w konfiguracji, ale nie chcesz ich zatwierdzać, wybierz przycisk Nie zapisuj zmian (Don`t save settings). 4.4 Korzystanie z menu konfiguracji Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania zostanie wyświetlony ekran Kreator konfiguracji (Setup Wizard). Aby szybko skonfigurować urządzenie DNS-313, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Do przechodzenia między kolejnymi oknami kreatora uŝywa się przycisków Wróć (Back), Dalej( Next) i Wyjście (Exit). Za pomocą pierwszego przycisku moŝna wrócić do poprzedniego ekranu, za pomocą przycisku Dalej (Next) przechodzi się do kolejnego ekranu, natomiast przycisk Wyjście (Exit), po potwierdzeniu przez uŝytkownika swojego wyboru, kończy pracę bez zapisywania zmian. Kreator dokonuje konfiguracji w pięciu krokach opisanych na poniŝszym obrazku. Kliknij przycisk Dalej (Next). Kolejny ekran będzie dotyczył zmiany hasła dostępu do urządzenia DNS-313. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji i kliknij przycisk Dalej (Next). 10

11 Kolejny ekran dotyczy ustawienia strefy czasowej. Z menu paska rozwijanego wybierz odpowiednią strefę czasową i kliknij przycisk Dalej (Next). Na pokazanej poniŝej stronie wybierz metodę połączenia z siecią LAN wpisując odpowiednie informacje lub pozostaw bieŝące ustawienia i kliknij Dalej (Next). Klient DHCP (DHCP Client) - ta opcja umoŝliwia automatyczne uzyskanie adresu IP z serwera DHCP. Domyślnie opcja ta jest włączona. JeŜeli serwer DHCP nie jest jednak dostępny w sieci, to DNS-313 ustawi sobie adres na z maską podsieci i będzie co pewien okres poszukiwał serwera DHCP. Statyczny adres IP(Static IP) - ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP. JeŜeli jest to konieczne, moŝesz ręcznie wprowadzić adresację IP urządzenia DNS NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe wszystkie urządzenia w lokalnej sieci muszą naleŝeć do tej samej sieci IP i posiadać tę samą maskę podsieci, przy czym kaŝde urządzenie musi mieć unikalny adres. 11

12 Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Dalej (Next). W kolejnym oknie naleŝy wpisać nazwę grupy roboczej (Workgroup), nazwę (Name) oraz opis (Descritpion), a następnie kliknij Dalej (Next), aby kontynuować. Ostatni ekran dotyczy zakończenie konfiguracji. JeŜeli chcesz dokonać jakiś zmian kliknij przycisk Wróć (Back), jeŝeli chcesz zapisać ustawienia wybierz Zakończ (Finish), natomiast jeŝeli chcesz zakończyć bez zapisywania ustawień wybierz Wyjście (Exit) Setup> LAN Setup Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. MoŜna je określić mianem ustawień prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej moŝna zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on natomiast dostępny z Internetu. 12

13 Do wyboru są dwie opcje pobrania adresu IP dla urządzenia DNS-313. Pierwsza to Klient DHCP (DHCP Client), druga adres statyczny IP (Static IP). JeŜeli w sieci dostępny jest serwer DHCP to naleŝy wybrać pierwszą opcję. Adres IP zostanie wtedy automatycznie przypisany. W przeciwnym razie naleŝy wybrać drugą opcję i ręcznie wprowadzić niezbędne informacje takie jak: adres IP (IP Address), maskę podsieci (Subnet Mask), adres IP bramy (Gateway IP Address), podstawowy serwer DNS (DNS1), zapasowy serwer DNS (DNS2). LLTD (Link Layer Topology Discovery) LLTD to protokół umoŝliwiający tworzenie w systemie Windows Vista widoku graficznego komputerów i urządzeń w sieci oraz sposobu ich połączenia. JeŜeli opcja te jest włączona (enable), moŝliwe jest uzyskanie fizycznej topologii sieci wraz z urządzeniem DNS-313 (dla Windows Vista), w przeciwnym wypadku urządzenie to nie będzie widoczne w topologii sieci Setup> Device Strona umoŝliwia przypisanie grupy roboczej, nazwy i opisu urządzenia DNS

14 Grupa robocza (Workgroup) przypisz nazwę grupy roboczej dla urządzenia DNS Nazwa grupy roboczej powinna być taka sama jak nazwa grupy roboczej komputerów w sieci. Nazwa (Name) przypisz nazwę urządzeniu DNS-313 Opis (Description) przypisz opis urządzenia DNS Setup > Time and Date Menu czasu i daty (Time and Date) zawiera kilka opcji ustawienia wewnętrznego zegara urządzenia DNS-313. Bardzo waŝne jest poprawne ustawienie czasu tak, aby wszelkie planowanie pobierania i tworzenie kopii zapasowych odbywały się o zaplanowanym czasie. Ustawienia strefy czasowej (Time Zone Settings) ustaw odpowiednią strefę czasową. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Z mojego komputera (From My Computer) opcja pozwala zsynchronizować czas zegara urządzenia DNS-313 z czasem lokalnego komputera. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Serwer NTP (NTP Server) protokół NTP (Network Time Protocol) pozwala zsynchronizować czas urządzenia DNS-313 z serwerem czasu w Internecie. Wprowadź adres IP lub nazwę domenową serwera NTP, z którym chcesz zsynchronizować czas, a następnie kliknij przycisk Ustaw czas (Set Time). Ustaw czas i datę ręcznie (Set The Date And Time Manually) opcja umoŝliwia skonfigurowanie czasu i daty ręcznie. Z menu rozwijanych wybierz odpowiednie 14

15 wartości rok (year), miesiąc (month), dzień (day), godzinę (hour) i minutę (minute) i kliknij przycisk Ustaw czas (Set Time) Advanced > Users / Groups Sekcja umoŝliwia utworzenie kont uŝytkowników oraz grup i przydzielenie poszczególnych uŝytkowników do określonych grup. Urządzenie DNS-313 pozwala na utworzenie do 64 unikalnych kont uŝytkownika i 10 unikalnych kont grup. Stworzone konta uŝytkowników i grup zostaną wyświetlone w odpowiedniej liście w dolnej części strony. 15

16 Tworzenie uŝytkowników i grup (User and Group Creation) sekcja umoŝliwia utworzenie konta uŝytkowników i grup przez podanie odpowiednich atrybutów takich jak: nazwa uŝytkownika, hasło, nazwa grupy. UŜytkownik/Grupa (User/Group) zaznacz odpowiednią opcję, aby utworzyć konto uŝytkownika lub grupy. Nazwa grupy (Group name) podaj nazwę grupy. Nazwa uŝytkownika (User name) podaj nazwę uŝytkownika. Hasło (Password) podaj hasło uŝytkownika. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wpisz hasło uŝytkownika ponownie. Ustawienia grupy (Group Settings) sekcja pozwala przyporządkować uŝytkowników do określonej grupy. NaleŜy z menu rozwijanego wybrać określoną grupę, a następnie zaznaczyć uŝytkownika i kliknąć dodaj (Add). W analogiczny sposób moŝna usunąć uŝytkownika z grupy, zaznaczając jego nazwę na liście uŝytkownicy w grupie (Users in group) a następnie kliknąć usuń (Remove). Zaznaczając opcję wszystkie konta (All accounts) moŝna dodać do grupy wszystkich uŝytkowników, odznaczając usunąć. Lista uŝytkowników (User List) na liście wyświetlone są uŝytkownicy wraz z przypisanymi grupami. Lista grup (Group List) - na liście wyświetlone są utworzone grupy. Istnieje moŝliwość edytowania parametrów konta uŝytkowników i grup, lub usunięcie danego konta przez wybranie odpowiedniej ikony na liście uŝytkowników i grup: - ołówek z notatnikiem edycja konta - kosz na śmiecie usunięcie konta Advanced > Network Access Sekcja umoŝliwia nadawanie określonych uprawnień do poszczególnych folderów dla kont uŝytkowników i grup. Domyślnie wszyscy uŝytkownicy mają dostęp typu odczyt/zapis do wszystkich folderów. Zanim będzie moŝliwe określenie konkretnych zasad dla poszczególnych uŝytkowników i grup naleŝy usunąć domyślną zasadę. 16

17 Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Komentarz (Comment) wpisz komentarz dla tej reguły. Lista dostępu (Network Access List) lista wyświetlająca utworzone reguły nadające określone uprawnienia uŝytkownikowi lub grupie dla danego folderu. Edycja reguły jest moŝliwa po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem. Usunięcie reguły jest moŝliwe po wybraniu ikon kosza na śmiecie Advanced > FTP Server Urządzenie DNS-313 jest wyposaŝone w wbudowany serwer FTP. Serwer jest łatwy w konfiguracji i umoŝliwia uŝytkownikom dostęp do danych bez względu gdzie się znajdują. Serwer FTP moŝe być skonfigurowany tak, aby umoŝliwić uŝytkownikom dostęp do konkretnych folderów i pozwala na jednoczesny dostęp do serwera do 10 uŝytkowników. 17

18 Ustawienia konta FTP (FTP Account Settings) sekcja umoŝliwia nadanie odpowiednich uprawnień do przeglądanie serwera FTP dla uŝytkowników i grup. Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie lub zaznacz opcję root, aby wskazać na cały dysk. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Ustawienia serwera FTP (FTP Server Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie serwera FTP maksymalnej liczby uŝytkowników, czasu bezczynności itp.. Maksymalna liczba uŝytkowników (Max. User) z menu rozwijanego określ liczbę uŝytkowników, którzy będą mieli dostęp do serwera w tej samej chwili. Czas bezczynności (Idle Time) wpisz liczbę z zakresu 1-10, określająca czas w minutach, po upływie którego uŝytkownik zostanie automatycznie rozłączony. Port (Port) określ port serwera FTP z przedziału (domyślnie 21). Uwaga!!! Zmiana portu na inną wartość niŝ 21 moŝe spowodować problemy, jeŝeli urządzenie 18

19 znajduje się za routerem. Zaleca się pozostawienie tych ustawień na wartość domyślną, chyba Ŝe uŝytkownik jest zaznajomiony ze zmianą portu FTP. Kontrola przepływu (Flow control) umoŝliwia określenie przepustowości dla kaŝdego uŝytkownika. Zaznacz opcję Bez limitu (Unlimited), aby nie ustawiać limitu. Język klienta (Client Language) opcja umoŝliwia dostosowanie języka do klienta. Wspierane są następujące języki: Cyrillic, Central European, North European, Western European, Simplified Chenese, Tranditional Chinese. Lista dostępu FTP (FTP Access List) wyświetla wszystkie reguły dotyczące dostępu do serwera FTP. Regułę moŝna zmodyfikować po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem, lub usunąć klikając ikonę kosza na śmieci. Status serwera FTP (FTP Server Status) sekcja wyświetla podstawowe informacje o serwerze FTP status, maksymalna liczbę zalogowanych uŝytkowników w danej chwili, port, limit przepływu na uŝytkownika, czas bezczynności oraz język klienta. Zatrzymaj serwer FTP (Stop FTP Server) opcja umoŝliwia wyłączenie serwera FTP. UWAGA!!! JeŜeli Twoje urządzenie DNS-313 znajduje się za routerem lub zaporą sieciową, jest bardzo prawdopodobnie Ŝe będziesz musiał dokonać odpowiednich modyfikacji (np. przekierowanie portu) na routerze lub zaporze, tak aby ruch z Internetu na serwer FTP był moŝliwy Advanced > UPnP AV Server Urządzenie DNS-313 dostarcza funkcjonalności serwera UPnP AV. UmoŜliwia transmisję zdjęć, muzyki i plików video do odtwarzaczy kompatybilnych z UPnP AV w lokalnej sieci. Serwer UPnP AV (UPnP AV Server) wybierz opcję uruchom (Enable) lub wyłącz (Disable), aby uruchomić lub wyłączyć serwer UPnP AV. 19

20 Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku Advanced > itunes Server Urządzenie DNS-313 dostarcza funkcjonalności serwera itunes. Udostępnia muzykę i pliki video komputerom w lokalnej sieci z uruchomioną usługą itunes. JeŜeli ta usługa jest włączona, urządzenie DNS-313 będzie automatycznie wykryte w programie itunes, a pliki muzyczne i video będą dostępne do transmisji w sieci. Serwer itunes (itunes Server) zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer itunes, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku. Hasło (Password) wprowadź hasło do serwera itunes Advanced > DHCP Server Urządzenie DNS-313 moŝe być wykorzystywane jako serwer DHCP. Urządzenie moŝe wtedy przypisywać adresy IP klientom w lokalnej sieci. JeŜeli jednak w sieci jest juŝ skonfigurowany serwer DHCP, opcję tą naleŝy wyłączyć. Serwer DHCP (DHCP Server) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer DHCP, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. 20

21 Poprzedni początkowy adres IP (Previous Starting IP Address) początkowy adres IP poprzedniej puli adresów. Poprzedni końcowy adres IP (Previous Ending IP Address) - końcowy adres IP poprzedniej puli adresów. Początkowy adres IP (Starting IP Address) wprowadź ostatnią część początkowego adresu IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Końcowy adres IP (Ending IP Address) wprowadź ostatnią część końcowego adresu IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Czas dzierŝawy (Lease Time) z menu rozwijanego wybierz okres dzierŝawy przypisywanego adresu IP. Lista klientów DHCP (DHCP Client List) wyświetla wszystkich klientów serwera DHCP wraz z nazwą hosta, adresem IP, adresem MAC i czasem wygaśnięcia dzierŝawy Maintenance > Admin Password Sekcja pozwala na ustawienie i zmianę hasła administratora. Nazwa uŝytkownika (User Name) wpisna nazwa administratora (admin). Hasło (Password) wpisz stare hasło administratora. Nowe hasło (New Password) wprowadź nowe hasło administratora. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wprowadź ponownie nowe hasło administratora Maintenance > System 21

22 Sekcja pozwala na manipulowanie urządzeniem restart systemu, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączenie urządzenia, zapisywanie i wgrywanie konfiguracji oraz ustawienie czasu bezczynności. Uruchom ponownie (Restart) przycisk umoŝliwia ponownie uruchomienie urządzenia. Przywróć (Restore) przycisk umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Zaleca się uŝywanie tej opcji tylko, gdy jest to koniecznie, poniewaŝ jej uŝycie powoduje utratę wszystkich zapisanych ustawień urządzenia DNS-313. Zamknij (Shutdown) przycisk umoŝliwia wyłączenie urządzenia. Ustawienia konfiguracji (Configuration Settings) Wybierz zapisz (Save), aby zapisać bieŝącą konfigurację do pliku. Wybierz Przeglądaj (Browse), aby wskazać na plik konfiguracyjny urządzenia i Wgraj (Load), aby go załadować. Czas bezczynności (Idle Time) wprowadź czas w minutach określających przez ile administrator moŝe być nieaktywny podczas konfiguracji urządzenia (Config Inactivity TImer) lub uŝytkownik podczas dostępu do konfiguracji planowania pobrań (Download Schedule Inactivity Timer) Maintenance > Firmware Upgrade 22

23 Urządzenie DNS-313 umoŝliwia łatwe sprawdzenie dostępności nowej wersji firmware`u oraz jej wgranie do urządzenia. Aktualizacjia firmware`u (Firmware Update) sekcja dostarcza link do sprawdzenia dostępności nowego firmware`u na stronie pomocy technicznej D-Link. Current Fimrware Version numer obecnej wersji zainstalowanej na urządzeniu DNS-313. Firmware Date data oprogramowania. Przeglądaj (Browse) - Kliknięcie przycisku pozwoli na wybranie pliku z nowym oprogramowaniem dla routera, z dysku komputera. Po wskazaniu oprogramowania kliknij przycisk Zastosuj (Apply) Maintenance > Alerts Urządzenie DNS-313 umoŝliwia wysyłanie powiadomień alarmujących o zaistnieniu określonych zdarzeń i stanu dysku twardego. 23

24 Ustawienia powiadomienia ( Alert Settings) sekcja zawiera konfigurację wychodzącego i przychodzącego konta . Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Testuj (Test ), aby wysłać testowego a i tym samym sprawdzić poprawność konfiguracji. Metoda logowania (Login Method) wybierz Account lub Anonymous. Wybranie drugiej opcji nie wymaga wprowadzenia nazwy uŝytkownika (User Name) i hasła (Password). Nazwa uŝytkownika (User Name) wprowadź odpowiednią nazwę uŝytkownika dla Twojego konta . Hasło (Password) wprowadź odpowiednie hasło dla Twojego konta . Serwer SMTP (SMTP Server) wprowadź adres IP lub nazwę domenową wychodzącego serwera poczty. JeŜeli nie jesteś pewny wartości tutaj wpisywanych, skontaktuj się z Twoim dostawcą poczty. Nadawca (Sender ) wprowadź adres , który będzie wyświetlany w wysyłanym u w polu Od (From). Nie musi to być prawdziwy adres . Odbioraca (Receiver ) wprowadź adres , pod który będą wysyłane powiadomienia. Adres musi być odpowiedni do wprowadzonego wcześniej serwera poczty SMTP. 24

25 Testuj (Test ) kliknij przycisk, aby sprawdzić poprawność konfiguracji i wysłać testowy. Typ powiadomień (Alert Types) sekcja zawiera opcje umoŝliwiające określenie typu wysyłanych powiadomień. Zaznacz odpowiednią opcję. Powiadomienia o stanie pojemności dysku są wysyłane co pewien okres, natomiast pozostałe powiadomienia tylko wtedy gdy jest to koniecznie. Stan pojemności (Space Status) określ okres powiadomienia o stanie pojemności na dysku, wybierając z menu rozwijanych godziny i minuty. Dysk pełny (A Volume Is Full) powiadomienie zostanie wysłane, gdy dysk będzie pełny. Hasło administratora zostało zmienione (The Administrator`s Password Has Been Changed) powiadomienie zostanie wysłane, gdy hasło administratora zostanie zmienione. Firmware został zakutalizowany (Firmware Has Been Upgraded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy firmware zostanie zakutalizowany. Temperatura systemu została przekroczona (System Temperature Has Exceeded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy temperatura systemu przekroczy ustaloną wartość. Wartość i skalę temperatury naleŝy ustalić korzystając z menu rozwijanego. Włączenie tej opcji spowoduje takŝe automatyczne wyłączenie urządzenia po przekroczeniu ustalonej temperatury Maintenance > Power Management Urządzenie DNS-313 umoŝliwia zarządzanie zasilaniem dysku. Po upływie określonego czasu nieaktywności dysk moŝe zostać wyłączony. Zasilanie zostanie ponownie przywrócone przy próbie dostępu do danych. Urządzenie DNS-313 cały czas będzie włączone, a tylko dysk będzie miał odłączone zasilanie. 25

26 Zarządzanie zasilaniem (Power Management) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć zarządzanie zasilaniem, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Wyłącz twardy dysk (Turn Off Hard Drive) określ czas bezczynności, po którym dysk twardy zostanie wyłączony Maintenance > Format Disk Sekcja pozwala sformatować zainstalowany dysk. Potwierdź (Confirm) wybranie przycisku umoŝliwia sformatowanie dysku. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie chęci sformatowania dysku. Wybranie opcji Anuluj (Cancel) spowoduje powrót do menu konfiguracji, natomiast wybranie opcji OK spowoduje sformatowanie dysku wszystkie dane zostaną skasowane Maintenance > Scan Disk Sekcja pozwala przeskanować dysk w poszukiwaniu błędów. Skanuj dysk (Scan Disk) wybranie przycisku spowoduje przeskanowanie dysku w poszukiwaniu błędów. Po zakończeniu skanowania lista błędów zostanie wyświetlona poniŝej przycisku. Uwaga!!! Lista wyświetla tylko pierwsze 20 błędów. 26

27 Maintenance > Dynamic DNS Dynamiczny DNS to usługa umoŝliwiająca hosting serwerów web, FTP, gier itp. za pomocą nazwy domenowej (nabytej np. w przypisanej do dynamicznego adresu IP. Wykorzystując dynamiczny DNS moŝliwe jest podłączenie się do urządzenia z Internetu bez względu na to, jaki ma aktualnie adres IP. Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy kaŝdym połączeniu z usługodawcą. W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable Dynamic DNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Server Address (nazwa dostawcy DDNS) Host Name (Nazwa hosta), Username (Nazwa uŝytkownika), Password (Hasło). Verify Password (Potwierdź hasło) Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 27

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN Biznesowy kontroler sieci WLAN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 Czerwiec 2007 Spis treści Przegląd...1 1 Wykonywanie wstępnych połączeń sprzętowych...2 2 Dostęp do programu konfiguracyjnego...3

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1 NWD-170N Bezprzewodowa karta CardBus 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-170N to bezprzewodowa karta sieciowa do laptopa. Listę wymagań systemowych podano na stronie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo