INTEGRAL STACJA KOPIOWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRAL STACJA KOPIOWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 INTEGRAL STACJA KOPIOWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: INSSDHDDSATACOPY DE FR ES NL PL RU PT IT 1

2 STACJA KOPIOWANIA INTEGRAL INSTRUKCJA I GWARANCJA Dziękujemy za zakup Stacji kopiowania dysków Integral. Kopiowanie dysków odbywa się za pomocą jednego przycisku. Stacja kopiowania działa niezależnie od innych urządzeń i nie potrzebne jest podłączanie jej do komputera ani nie jest wymagane zadne oprogramowanie. Teraz możesz wykonać backup, modernizacje dysku lub przejść na dysk typu Solid State Drive bez problemów. Urządzenia działa także jako zewnętrzny HUB dla dysków, w tym celu należy użyć załączonych kablu USB lub e-sata w zależności od tyou używanego połączenia. Prosimy zapoznać się z instrukcją urządzenia przed użyciem, aby uniknąć problemów. PUDEŁKO ZAWIERA PRODUKT Stacja kopiowania Integral Kable zasilające wraz z wtyczkami formatu UK i europejskimi Instrukcje i Gwarancja MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA TRYBU HUB HDD JEDEN Z PORTÓW: USB lub esata WINDOWS OS Pentium II lub wyższy MS Windows XP/Vista/7 256MB RAM lub więcej KABLE DO PRZESYŁU DANYCH Kabel USB Kabel esata MAC OS Power PC G3 lub wyżej, LUB Intel Dual CORE Mac OS X ver lub wyżej 128MB RAM lub więcej BEZPIECZEŃSTWO / OGÓLNE ZALECENIA - RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ CZYTAJ wszystkie instrukcje i zachowaj niniejsze informacje na przyszłość. Należy podłączać do prądu TYLKO i wyłącznie za pomocą załączonego zasilacza. Uzyj właściwego kabla w zalezności od kraju w którym się znajdujesz. Należy podłączać do gniazda prądu 110V- 240V AC. WYŁĄCZ urządzenie i odłącz je z gniazda prądu gdy nie jest używane. Zasilacz może się nagrzewać podczas używania jest to normalne zachowanie. Należy trzymać w suchym chłodnym miejscu i NIE PRZYKRYWAĆ.. Sprawdź zasilacz, kable i wtyczki czy nie są uszkodzone przed każdym użyciem Stacji kopiowania. NIE UŻYWAĆ gdy są uszkodzone. Upewnij się czy Stacja Kopiowania ani kable nie powodują zagrożenia dla ciebie lub innych. Używać jedynie we wnętrzach zawsze na suchej, czystej, wyważonej i stabilnej powierzchni. Unikaj kontaktu Stacji kopiowania; kabli i zasilaczy z: wodą, wilgotnymi gazami, brudem, kurzem itp. Nie należy wsadzać do Stacji kopiowania innych dysków niż tych ze złączem SATA, ani żadnych innych obiektów. Dyski wkładaj i wyciągaj tylko w pozycji OFF. Zabrania się reperowania, rozmontowywania lub modyfikowania Stacji kopiowania lub zasilacza. Dyski mogą posiadać obwody na zewnątrz. NIE WOLNO dotykać lub narażać ich na dotyk z innymi materiałami przewodzącymi prąd. Stacja kopiowania nie może być używana przez dzieci. Dyski mogą być włożone do stacji tylko w jeden sposób, NIE używaj nadmiernej siły. ZABRANIA SIĘ wyciagania i wkładania dysków, bądź wyłączania urządzenia w pozycje OFF podczas pracy urządzenia. 2 Formatowanie bądź partycjonowanie może prowadzić do utraty danych. All storage devices can fail, be corrupted or be misplaced. We recommend that you back-up all data before proceeding.

3 WIDOK Z GÓRY. 1. Gniazdo źródłowe dla dysku SATA 2.5 lub 3.5 cala 2. Gniazdo docelowe dla dysku SATA 2.5 lub 3.5 cala 3. Lampka zasilania 4. Dysk 1 (Master) Dysk zainstalowany LED / 25% postępu kopiowania LED 5. Dysk2 (Docelowy) Dysk zainstalowany LED / 50% Postępu kopiowania LED 6. 75% Postępu kopiowania LED % Postępu kopiowania LED 8. Przycisk kopiowania Dysk 1 na Dysk2 (używać z rozwagą) 9. Postęp kopiowania 25% - 100%. Gdy wszystkie lampki są zaświecone i nie migają, kopia zakończona. WIDOK Z TYŁU. 10. Gniazdo USB- kabel załączony 11. Gniazdo esata-kabel załączony (Używaj kabla USB lub esata NIGDY obu naraz) 12. Gniazdo zasilania Używaj tylko załączonego zasilacza. 13. Przycisk zasilania upewnij się że znajduje się w pozycji OFF podczas wkładania i wyjmowania dysków 3

4 FUNKCJA KOPIOWANIA PROSZĘ PRZECZYTAĆ ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH: Podczas kopiowania dysków stacja powinna być odłączona od komputera. Stacja kopiowania posiada dwa gniazda dysków Proszę zaznajomić się z oznaczeniem i położeniem gniazd aby uniknąć utraty danych. MASTER drive socket Gniazdo dysku źródłowego z którego dane są kopiowane DESTINATION drive socket Gniazdo dysku docelowego na którego dane są kopiowane DYCK DOCELOWY musi mieć pojemność równą bądź większą niż dysk źródłowy, dane na dysku docelowym będą usunięte i zastąpione kopią danych z dysku źródłowego. Nie zaleca się kopiowania dysków formatowanych jako RAID. Można użyć dysku 2.5 lub 3.5 SATA HDD (Hard Disk Drive) lub SSD (Solid State Drive) w dowolnej kombinacji do 2TB. 1. Zrób kopię bezpieczeństwa dla wszystkich ważnych danych. 2. Umieść stację kopiowania na równej powierzchni. 3. Zaleca się nie podłączać stacji kopiowania do komputera podczas funkcji kopiowania. 4. Upewnij się że przycisk zasilania jest w pozycji OFF. Podłącz urządzenie do prądu za pomocą załączonego zasilacza i właściwego kabla z wtyczką odpowiednią dla twojej lokalizacji. NIE włączaj urządzenia za pomocą przycisku zasilania dopuki obydwa dyski zostaną zamontowane w gniazdach. Dyski można zamontować tylko w jeden sposób. Unikaj mocowania na siłę. Unikaj dotykania obwodów dysków które są na wierzchu 5. Dopasuj złącza i zamontuj dysk żródłowy MASTER (To dysk z którego dane są kopiowane, w gnieździe. Sprawdź poprawność zamontowania dysku. 6. Dopasuj złącza i zamontuj dysk docelowy DESTINATION drive (To dysk na który dane są kopiowane) w gnieździe Sprawdź poprawność zamontowania dysku. Upewnij się że oba dyski zamontowane są w taką samą stronę. Wszystkie dane na dysku docelowym zostaną usunięte. Pojemność dysku docelowego musi być większa lub rowan od dysku źródłowego. 7. Uruchom urządzenie przyciskając przycisk zasilania na pozycję ON, kontrolka POWER zostanie zapalona. Jeśli obydwa dyski sa zamontowane poprawnie; kontrolki DISK1 oraz DISK2 zostaną zapalone. 8. Urządzenie teraz jest gotowe do kopiowania. Aby zacząć process kopiowania przyciśnij dwukrotnie - przycisk COPY. 4

5 NIE dotykaj, ani nie wyjmuj dysków, nie wyłączaj z prądu i nie odłączaj zasilacza podczas funkcji kopiowania w toku. Nie dotykaj zewnętrznych obwodów dysków aby uniknąć uszkodzenia dysków. 9. Niebieska kontrolka 25% zaświeci się gdy funkcja kopiowania zostanie uruchomiona. Czas kopiowania zależy od pojemności dysków. 10. Gdy process kopiowania zostanie ukończony kontrolka 100% PRZESTANIE mrugać i WSZYSTKIE niebieskie kontrolki zapalą się jednostajnym światłem. NIE należy wyjmować dysków przed ukończeniem procesu kopiowania. 11. Wyłącz przycisk zasilania w pozycję OFF i ostrożnie wyjmij dyski. Dysk docelowy jest w tym momencie gotowy. UWAGA: Niekiedy wymagane jest uruchomienie programu Disk Management. Proszę zapoznać się z informacjami na STACJA DOKUJĄCA/FUNKCJA DYSKU ZEWNĘTRZNEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH: Proszę upewnić się że urządzenie jest wyłączone przyciskiem OFF przed podłączaniem do prądu i przed montowaniem dysków. Użyj tylko JEDNEGO TYPU KABLA USB lub esata Podłącz urządzenie bezpośrednio do twojego komputera. NIE używaj huba USB ani kabli przedłużających. Wydajność USB spada gdy używa się wielu urządzeń USB w jednym czasie. Dla najlepszej wydajności odłącz niepotrzebne urządzenia Gdy używasz stacji kopiowania jako dysk zewnętrzny. NIE przyciskaj przycisku kopiowania dysków COPY. Można używac jedynie dysków 2.5 lub 3.5 SATA HDD (Hard Disk Drive) lub SSD (Solid State Drive) w dowolnej kombinacji aż do 2TB. 1. Zrób kopię bezpieczeństwa dla wszystkich ważnych danych. 2. Umieść stację kopiowania na równej powierzchni. 3. Upewnij się że przycisk zasilania jest w pozycji OFF. Podłącz urządzenie do prądu za pomocą załączonego zasilacza i właściwego kabla z wtyczką odpowiednią dla twojej lokalizacji. NIE włączaj urządzenia za pomocą przycisku zasilania dopuki obydwa dyski zostaną zamontowane w gniazdach. Podłącz urządzenie do komputera używając kabla USB lub esata. esata ma znacznie wyższą wydajność niż USB. ZABRANIA SIĘ podłączania obydwu kabli jednocześnie, gdyż może spowodować to nieprzewidywane rezultaty. 4. Dopasuj złącza i zamontuj dyski w gniazdach i/lub. 5

6 5. Uruchom urządzenie przyciskając przycisk zasilania na pozycję ON, kontrolka POWER zostanie zapalona. Jeśli obydwa dyski są zamontowane poprawnie; kontrolki DISK1 oraz DISK2 zostaną zapalone. 6. Czekaj kilka sekund aż dyski pojawią się w menadżerze urządzeń lub w Mój komputer twojego systemu operacyjnego. Teraz możesz przenosić i kopiować dane pomiedzy dyskami w dowolny sposób. 7. Nie przyciskaj przycisku kopiowania COPY podczas pracy w trybie stacji dokującej. Formatowanie dysku prowadzi do utraty danych ODŁĄCZANIE STACJI KOPIOWANIA Z TWOJEGO SYSTEMU Aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia dysków PRZED odłaczeniem stacji kopiowania należy:. WINDOWS Kliknąć dwukrotnie na ikonie Bezpieczne usuwanie sprzętu w trayu systemowym czyli pasku narzędzi. Kliknąć ZATRZYMAJ na odpwiednim urządzeniu i podążać za wskazaniami syatemu. MAC OS Przesunąć odpwiednią ikonę odłączanego dysku do ikony KOSZ.. WSPARCIE Informacja na temat wsparcia technicznego i FAQ znajduje się na ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ELEKTRYCZNYMI I ELEKTRONICZNYMI (WEEE) W Unii Europejskiej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za pozbycie się niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego usuwania tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się z dostawcą. Nie należy wyrzucać produktu do niesortowanych odpadów komunalnych lub handlowych. Specyfikacja Wymiary Interfejsy Transfer danych Max.pojemność obsługiwanych dysków SATA Zasilanie Wspierane systemy operacyjne 2.5 /3.5 SATA podwójna, biurkowa obudowa na dyski HDD 180 X135 X 96mm / 300g USB 2.0 & esata do 480MB/s do 2TB DC 12V/3.0A / Gniazdo napięcia : 110~240 V AC Windows XP/Vista/7. Mac OS.9.O lub wyżej 6

7 Ograniczona Gwarancja 1. Integral Memory plc gwarantuje że stacja kopiowania Integral wolna będzie od znaczących wad materiałowych przez okres 1 roku od daty zakupu. Niniejsza gwarancja może się nienacznie różnić w zależności o ogólnych praw i zasad panujących w danym kraju. 2. Gwarancja jest realizowana przez punkt zakupu, w razie problemów: 3. Należy przedstawić dowód zakupu aby skorzystać z niniejszej gwarancji. 4. Gwarancja nie obejmuje przypadkowego uszkodzenia, nadużycia lub niewłaściwego użycia, zużycia, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu lub stosowania w nietypowych warunkach lub szkody spowodowane przez wirusy, konie trojańskie czy robaki lub inne szkodliwe programy lub straty wynikające z przypadku,. 5. Integral Memory plc nie gwarantuje nieprzerwanej i wolnej od błędów pracy produktu, lub kompatybilności ze wszystkimi obecnie lub w przyszłości - urządzeniami lub oprogramowaniem. Produkt nie może być używane w żadnej aplikacji (np. medycznej i wojskowej), gdzie awaria może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku produktów lub sprzętów z oprogramowaniem zabezpieczającym bezpieczeństwo, produkt nie może być zagwarantowany jako w pełni bezpieczny. Żaden system bezpieczeństwa można uznać za absolutny. 6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe, odpowiedzialność Integral Memory plc i zadośćuczynienie za naruszenie gwarancji będzie realizowane przez którąś z opcji (1) naprawa lub wymiana produktu (na lepszy lub odpowiednik) lub (2 ) Zwrot ceny zakupu - pod warunkiem, że produkt zostanie zwrócony na własne ryzyko i koszt do punktu zakupu (lub innego punktu podanego przez Integral Memory plc) z kopią dowodu zakupu. Niniejsza ograniczona gwarancja jest niezbywalna i ogranicza się do pierwotnego nabywcy w kraju lub terytorium zakupu. 7. Należy uzyskać numer zwrotów (RMA) przed zwrotem dowolnego produktu. Wszelkie okreasy naprawy lub wymiany będą wydłużac okres gwarancji lub 60 dni w zależności który okres jest dłuższy. Wszystkie dane muszą być zabezpieczone kopią przed wysłaniem do naprawy. Zobacz 8. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo - gwarancja wyrażona w niniejszej umowie zastępuje wszelkie inne gwarancje. Integral Memory plc (lub dostawca) nie udziela żadnych innych gwarancji, czy to wyrażonych lub sugerowanych. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO-W ŻADNYM Z WYPADKÓW INTEGRAL MEMORY PLC (ANI DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, STRATY, UTRATY ZAMÓWIEŃ, WZROST KOSZTÓW, LUB ZA INNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE STRATY WTÓRNE LUB UBOCZNE LUB STRATY ZE SPRZEDAŻY,POPRZEZ UŻYTKOWANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ INTEGRAL PLC MEMORY. NAWET JEŚLI INTEGRAL MEMORY PLC ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTEGRAL MEMORY PLC BĘDZIE OGRANICZONA DO WARTOŚCI ZAKUPU PRODUKTU 7

8 2. NINIEJSZA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. PRAWA MOGĄ SIĘ RÓŻNIC W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH JURYSDYKCJI. PRZEZ CO CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. INTEGRAL MEMORY PLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIA UŻYTKOWNIKA LUB WYNIKAJACĄ Z TYCH ZANIEDBAŃ ŚMIERĆ LUB OSOBISTEOBRAŻENIA. INTEGRAL MEMORY PLC. UNIT 6 IRON BRIDGE CLOSE, LONDON, NW10 0UF UNITED KINGDOM Wszystkie marki, znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Integral, Integral Memory, Integral Storage to nazwy handlowe Integral plc Product specifications subject to change without notice. E.&O.E 8

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania.

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania. Instrukcja użytkownika Tabletu 10,1 SPIS TREŚCI Uwagi Wstęp 1.2 Informacje o instrukcji 1.3 Twoja dokumentacja Poznawanie podstaw 2.1 Opis produktu 2.2 Przygotowanie urządzenie do pracy 2.3 Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Znaki towarowe 2010 Plustek Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie zabronione. Wszystkie zawarte znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Uwaga Przed korzystaniem z niniejszych informacji oraz opisywanego produktu należy zapoznać się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100

Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100 Podręcznik Użytkownika Serwer muzyczny Heritage MP100 Serwer muzyczny Heritage MP100 Ostrzeżenia i środki ostrożności UWAGA/OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 00 NIE OTWIERAĆ RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo