magicolor 2210 Podręcznik instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "magicolor 2210 Podręcznik instalacji"

Transkrypt

1 magicolor 2210 Podręcznik instalacji A#

2 Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie Windows i w środowisku sieciowym z protokołami TCI/IP. Znaki ochronne Następujące nazwy są zarejestrowanymi znakami ochronnymi firmy MINOLTA-QMS, Inc.: nazwa QMS, logo MINOLTA-QMS i magicolor. Minolta jest marką handlową firmy Minolta Co., Ltd. Pozostałe nazwy użyte w niniejszym podręczniku mogą być znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi swoich uprawnionych właścicieli. Autoryzacja Oprogramowanie dostarczane wraz z drukarką jest chronione prawami autorskimi #2001 MINOLTA-QMS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowania nie wolno w jakikolwiek sposób reprodukować, modyfikować, prezentować, przenosić lub kopiować w jakiejkolwiek formie na jakiekolwiek media, w całości lub częściowo, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy MINOLTA-QMS, Inc. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2001 MINOLTA-QMS, Inc., One Magnum Pass, Mobile, AL Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo ani nie wolno przenosić na inne media lub przekładać na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy MINOLTA-QMS, Inc. Uwaga dotycząca instrukcji Firma MINOLTA-QMS, Inc. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian instrukcji i opisywanego urządzenia bez uprzedzenia. Podczas opracowywania instrukcji dołożono wszelkich starań, aby była maksymalnie dokładna oraz aby były w niej podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma MINOLTA-QMS, Inc. nie udziela żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedawalności i używalności do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszego podręcznika. Firma MINOLTA-QMS, Inc. nie odpowiada za błędy zawarte w instrukcji lub za przypadkowe, specjalne lub wynikające z nich szkody i straty, zaistniałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku, w trakcie obsługi urządzenia, lub związanych z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z niniejszymi informacjami. Rejestracja drukarki Poczta wypełnij i odeślij formularz rejestracji załączony do drukarki. Internet połącz się z adresem i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. CD-ROM postępuj zgodnie ze wskazówkami zapisanymi na CD-ROM.

3 SPIS TREŚCI Zaznajamianie się z drukarką... 5 Właściwości drukarki magicolor Wymagania dotyczące umiejscowienia drukarki... 5 Części drukarki... 7 Dokumentacja... 8 Zestawienie drukarki... 9 Zakres dostawy... 9 Rozpakowanie drukarki... 9 Wkładanie mediów Instalacja wyposażenia dodatkowego Podłączenie i włączenie drukarki...18 Panel obsługi Kontrolki na panelu obsługi Klawisze na panelu obsługi Przegląd menu konfiguracji drukarki Użyte konwencje Menu Security Menu Operator Control Menu Administration Menu Administration/Communications/Resident NIC/CrownNet Wybieranie języka wyświetlacza Panel sterowania drukarką Wybieranie języka wyświetlacza Informacje na temat panelu interfejsu Sterowniki i programy narzędziowe Instalowanie sterowników i oprogramowania drukarki Instalacja sterownika drukarki typu plug and play Ręczne instalowanie sterownika drukarki Instalowanie programu Crown Port Monitor Wybieranie domyślnych ustawień sterownika drukarki Instalowanie plików PPD oraz programów narzędziowych systemu Macintosh Rozwiązywanie problemów...31 Usuwanie problemów w trakcie instalacji Wyposażenie dodatkowe i materiały do drukowania Wyposażenie dodatkowe Materiały do drukowania Postanowienia Przepisy FCC Bezpieczeństwo laserowe Międzynarodowe postanowienia Warunki gwarancji... 37

4

5 Zaznajamianie się z drukarką Właściwości drukarki magicolor 2210 Prędkość drukowania SDRAM Rozdzielczość Górny pojemnik na 500 arkuszy (A4/Letter/Legal) Zasobnik uniwersalny Wewnętrzny dysk twardy IDE Zegar wewnętrzny Tacka dolna Duplekser Pięciopoziomowa jednostka wyjściowa * 5 druk kolorowy, 20 druk czarno-biały 5/20* stron na minutę 128 MB dpi Standardowo Standardowo Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Wymagania dotyczące umiejscowienia drukarki :LGRN#]#SU]RGX Na twardej, płaskiej, poziomej powierzchni (nachylenie 1,5 lub mniejsze w każdym punkcie wokół urządzenia), która jest w stanie utrzymać ciężar drukarki, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz nośników. W tabeli podano wagi poszczególnych elementów. 5" Nachylenie powierzchni można sprawdzić za pomocą zwykłego okrągłego ołówka. Jeżeli ołówek toczy się, oznacza to, że powierzchnia nie jest pozioma. Należy usunąć wszelkie przeszkody oraz elementy, takie jak kable, które mogą uniemożliwić ustawienie drukarki bezpośrednio na płaskiej, poziomej powierzchni. Element Waga Drukarka 39,5 kg Materiały eksploatacyjne 5 kg (takie jak toner, taśma światłoczuła) Nośniki 2,5 kg na ryzę papieru ciężaru 75 g/m 2 Moduł dolnego podajnika Duplexer 6,7 kg 7 kg Zaznajamianie się z drukarką 5

6 W pomieszczeniu o temperaturze otoczenia od C i przy wilgotności względnej % (bez skraplania). Z dala od źródeł chłodu oraz ciepła, unikać wysokich temperatur lub wahań wilgotności powietrza, bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, nadmiernego kurzu, chemikaliów powodujących korozję, oparów (np. amoniak), rur wodociągowych, lodówek, oraz silnych pól elektromagnetycznych (np. wytwarzanych przez klimatyzator). Jeśli drukarka umieszczona jest w chłodnym pomieszczeniu, które zostaje gwałtownie ogrzane, lub gdy drukarka przeniesiona jest z chłodnego miejsca w ciepłe i wilgotne, to wewnątrz drukarki może nastąpić kondesacja pary wodnej powodująca pogorszenie jakości druku. W takim przypadku należy przed użyciem pozostawić drukarkę na jedną godzinę celem adaptacji do nowego środowiska. Z dala od otwartego ognia oraz materiałów łatwopalnych. Z dala od wody. Jeśli w pomieszczeniu z drukarką korzysta się z nawilżacza powietrza ewentualnie wyparnika, należy stosować wyłącznie wodę destylowaną. Zawarte w wodzie zanieczyszczenia, po uwolnieniu do powietrza, mogą zgromadzić się wewnątrz drukarki powodując pogorszenie jakości wydruków. Z dala od urządzeń wytwarzających nadmierne wibracje. Na wysokości m. W pobliżu komputera 2 m lub bliżej dla dwukierunkowego połączenia równoległego IEEE 1284; kable dla innych połączeń mogą być dłuższe. W pobliżu łatwo dostępnego uziemionego źródła zasilania lub dedykowanego gniazda zasilania dla drukarki. Uwaga! Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do rur gazowych lub wodociągowych, a także do uziemienia aparatów telefonicznych. Nie należy podłączać do wspólnego źródła zasilania z urządzeniami generującymi zakłócenia. Jeśli drukarka podłączona jest to tego samego obwodu co inne urządzenia o dużym poborze prądu, np. kopiarka lub klimatyzator, lub urządzenia generujące zakłócenia elektryczne, to niskie napięcie lub zakłócenia mogą spowodować przegrzanie, błędy obliczeniowe powodujące utratę danych oraz niewłaściwe działanie. W pomieszczeniu o dobrej wentylacji, lecz z dala od przeciągów. Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca, aby umożliwić odpowiednią wentylację oraz łatwą obsługę. OSTRZEŻENIE! Zasłanianie kratek wentylacyjnych może spowodować ryzyko pożaru. 6 Zaznajamianie się z drukarką

7 Części drukarki Rysunki na tych stronach przedstawiają części drukarki, do których występują odwołania w tym przewodniku, dlatego dobrze będzie poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z nimi. Widok z przodu i z prawej strony 1 Taca wyjściowa 2 Górna pokrywa 3 Zapadka zwalniająca pokrywy górnej 4 Wyświetlacz i panel obsługi 5 Zapadka zwalniająca pokrywy przedniej (po obu stronach) 6 Pokrywa przednia 7 Górna kaseta wejściowa (nazywana też magazynkiem) 8 Pokrywa prowadnicy papieru do podawania z kasety górne 9 Wysuwane uchwyty do przenoszenia (po obu stronach 10 Magazynek uniwersalny (zamknięty) 11 Zapadka zwalniająca prawej pokrywy bocznej Widok z przodu do wnętrza (otwarta pokrywa przednia) 1 Wysuwana dźwignia kasety z tonerem 2 Przestrzeń na kasetę z tonerem 3 Przycisk zwalniający zmieniacza kaset z tonerem 4 Kółko zmieniacza kaset z tonerem 5 Pojemnik na zużyty toner 6 Prawa dźwignia zwalniająca jednostki taśmy przenoszącej 7 Kaseta z bębnem światłoczułym Tylna i lewa strona drukarki 1 Pokrywa górna 2 Taca wyjściowa 3 Wyłącznik sieciowy 4 Uchwyty do przenoszenia drukarki 5 Magazynek wejściowy (lewa strona) 6 Gniazdko kabla zasilającego 7 Kratka wentylatora 8 Płyta z konektorami interfejsu Zaznajamianie się z drukarką 7

8 Dokumentacja Wraz z drukarką magicolor 2210 dostarczane są dwie płyty kompaktowe CD-ROM. Wszelka dokumentacja zapisana jest na dysku kompaktowym Documentation, o ile nie jest w następującej tabeli podane inaczej. Dokumentacja jest zapisana w formacie Adobe Acrobat PDF. W podręcznikach znajdziesz ikony kamer. O ile korzystasz z elektronicznej wersji instrukcji, po kliknięciu na kamerę uruchomi się sekwencja video (w odtwarzaczu QuickTime), przedstawiająca postępowanie opisane w tekście. Krótki podręcznik instalacji Service & Support Guide Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi Instrukcja utrzymania CrownBook Registration Card Colorific Monitor Calibration Card, Color Encore Brochure Colorific User's Manual Skorzystaj z instrukcji rozpakowując drukarkę (tylko USA). W przewodniku znajdziesz listę punktów serwisowych. Bardziej szczegółowe informacje o drukarkach MINOLTA-QMS znajdziesz na Internecie. Podręcznik masz właśnie przed sobą. Pomoże Ci zestawić drukarkę, zainstalować sterowniki i podłączyć drukarkę do sieci komputerowej. Znajdziesz w niej też krótki opis panelu obsługi i możliwości konfiguracji drukarki. W instrukcji są opisane codzienne operacje łącznie z informacjami o drukowaniu plików, wkładaniu mediów do drukowania i wymianie tonerów. Zawiera też informacje o manipulacji z drukarką, jej czyszczeniu i utrzymaniu, o sposobach poprawy jakości drukowania i usuwaniu problemów. Podręcznik przechowuj w pobliżu drukarki na wypadek, że będziesz potrzebować szybko informacje o działaniu i utrzymaniu drukarki. Dwa podręczniki udostępniają szczegółowe informacje na temat architektury Crown, druku kolorowego, konfiguracji menu oraz o podłączeniu komputera do sieci komputerowej i konfiguracji podłączenia. Dostępne są na dysku kompaktowym Software Utilities. Karta rejestracyjna zawiera informacje o rejestracji i gwarancji. Karty te wykorzystywane są do kalibracji monitora za pomocą technologii Colorific. Broszura zawiera informacje o możliwościach kalibracji opcjonalnych Color Encore. Podręcznik ten zawiera instrukcje związane z używaniem oprogramowania Colorific służącego do kalibracji kolorów monitora, a także informacje pomocnicze na temat zarządzania kolorami, profilami ICC oraz odwzorowywania kolorów. 8 Dokumentacja

9 Zestawienie drukarki OSTRZEŻENIE! Ciężar drukarki bez materiału do drukowania wynosi 39,5 kg, dlatego zawsze podnoś ją z pomocą drugiej osoby. Uwaga! W trakcie instalacji nie podłączaj kabla zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej, dopóki nie będzie to wyraźnie zalecane. Zakres dostawy z Drukarka z magazynkiem na 500 arkuszy formatu A4/Letter/Legal z Komplet materiału do drukowania Wałek olejowy Pojemnik na zużyty toner z Kabel zasilający z Dokumentacja (patrz Dokumentacja na stronie 8) z Dwie płyty kompaktowe CD-ROM (magicolor 2210 Documentation i Software Utilities) z Karta do kalibracji Colorific Monitor Calibration 5" Kable interfejsu nie wchodzą w zakres dostawy. O ile je potrzebujesz, zwróć się do sprzedawcy drukarki. Rozpakowanie drukarki 5" Wszelki materiał opakowania zachowaj na wypadek konieczności przewiezienia drukarki na inne miejsce. 4 Usuń pokrywę ochronną z tworzywa sztucznego. 5 Usuń z drukarki taśmy klejące. 6 Usuń nalepki z wysuwanych uchwytów do przenoszenia (1) i wysuń je. Zestawienie drukarki 9

10 7 Z pomocą drugiej osoby wyjmij drukarkę z kartonu i połóż na wybrane miejsce. Jeżeli trzeba będzie podnosić drukarkę wyżej, niż do pasa, poproś o pomoc trzecią osobę. Do podnoszenia i przenoszenia drukarki używaj wysuwanych uchwytów do przenoszenia (1) i uchwytów w części dolnej drukarki (2). 8 Otwórz przednią pokrywę. Pokrywę zawsze otwieraj obydwoma rękami, aby zapobiec skręceniu pokrywy i uszkodzeniu jej zawiasów. 9 Wyjmij wkładki z tektury i pianki (1) i usuń taśmę (2) osłony soczewki lasera. : Jedną ręką naciśnij na przedni uchwyt kasety taśmy posuwu. Drugą ręką chwyć żółtą rękojeść uchwytu taśmy posuwu i wyciągnij ją w kierunku prosto na zewnątrz. Uchwyt chroni taśmę posuwu podczas transportu z produkcji. 5" Uchwyt likwiduj w ekologiczny sposób zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 10 Zestawienie drukarki

11 ; Usuń taśmę przytrzymującą zmieniacz kaset z tonerem na miejscu. < Usuń piankową wkładkę przymocowaną do przedniej części zmieniacza kaset z tonerem. Instalacja zbiornika na zużyty toner W zbiorniczku na zużyty toner gromadzą się resztki tonera, który podczas drukowania pozostanie na bębnie światłoczułym. 4 Wypakuj zbiorniczek na zużyty toner z opakowania plastikowego. 5 Upewnij się, że lewa dźwignia zwalniająca taśmy posuwu jest we właściwej pozycji (skośnie w lewo w górę). 5" Jeżeli lewa dźwignia zwalniająca taśmy posuwu jest w pozycji pionowej lub nie jest mocno osadzona osłona soczewki lasera, nie można zainstalować zbiorniczka na zużyty toner. 6 Włóż do drukarki najpierw dolną część zbiorniczka, następnie wsuwaj górną część, dopóki nie zapadnie na miejsce. 7 Zamknij pokrywę przednią. Pokrywę zawsze zamykaj obiema rękami, aby zapobiec skręceniu pokrywy i uszkodzeniu jej zawiasów. Zestawienie drukarki 11

12 Instalacja wałka olejowego 4 Naciśnij zapadkę zwalniającą pokrywy górnej (1) i otwórz pokrywę górną drukarki (2). 5 Obróć obie małe dźwigienki do pozycji niezabezpieczonej. 6 Wyjmij taśmę ze strefy wyjścia papieru. 7 Rozpakuj wałek olejowy. Uwaga! Chwyć wałek tylko za uchwyt. Powierzchnia wałka nie może zetknąć się z innymi przedmiotami, ani nie wolno dopuścić do jej zabrudzenia, ponieważ obniżyła by się jakość drukowania. 12 Zestawienie drukarki

13 8 Włóż prowadnice na wałku olejowym do rowków w drukarce i ostrożnie je wsuń. 9 Powróć dźwigienki wałka olejowego do aretowanej pozycji. 5" O ile dźwigienki nie są przełączone do aretowanej pozycji, nie można zamknąć pokrywy górnej drukarki. : Ostrożnie zamknij pokrywę górną tak, aby wałek olejowy nie trząsł się. 5" Sprawdź, czy jest prawidłowo zamknięta pokrywa górna drukarki. Usuwanie taśmy z bębna podającego 4 Naciśnij zapadkę zwalniającą prawej bocznej pokrywy (1) i otwórz ją (2). Zestawienie drukarki 13

14 5 Usuń taśmy z bębna podającego. 6 Upewnij się, że dźwigienki zwalniające bębna podającego zostały w dolnej pozycji. 7 Zamknij prawą pokrywę boczną. Wkładanie mediów Tacka górna 4 Wyciągnij tackę z drukarki. 5 Usuń z płyty dociskającej taśmę i materiał opakowania. 14 Zestawienie drukarki

15 6 Dociśnij płytę dociskającą w dół, dopóki nie zapadnie. 7 Nastaw prowadnice tak, aby odpowiadały wielkości mediów, które wkładasz. Naciśnij uchwyty i posuń prowadnice do potrzebnej pozycji (formaty mediów są oznaczone na kasecie). Następnie uwolnij uchwyty. Uwaga! Media powinny się lekko poruszać między prowadnicami. Nieprawidłowo nastawione prowadnice mogą spowodować obniżenie jakości drukowania lub zablokowanie mediów. Mogą również doprowadzić do uszkodzenia drukarki. 8 Media włóż stroną przeznaczoną do drukowania w górę, krótszą stroną do prawej strony tacki. Na opakowaniu mediów do drukowania zazwyczaj bywa oznaczone strzałką, która strona mediów jest przeznaczona do drukowania. Nie przepełniaj tacki. W kasecie jest umieszczony wskaźnik maksymalnej ilości mediów. Kaseta górna ma pojemność 500 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m 2 (papier przeważnie jest dostarczany w opakowaniach po 500 arkuszy). Zestawienie drukarki 15

16 Upewnij się, że media lekko poruszają się między prowadnicami a ich rogi są pod prawym i lewym języczkiem oddzielającym i nie są zagięte. Szczegółowe informacje o wkładaniu i używaniu mediów znajdziesz w Instrukcji obsługi. 9 Wsuń kasetę z powrotem do drukarki do oporu. Jeżeli wyciągnąłeś kasetę całkowicie z drukarki, lekko podnieś jej przednią część, włóż kasetę do prowadnic w drukarce i wsuń ją do drukarki. Wkładanie mediów do zasobnika uniwersalnego 4 Otwórz zasobnik uniwersalny. 5 Otwórz wspornik mediów. 16 Zestawienie drukarki

17 6 Włóż media krótszą krawędzią do drukarki stroną przeznaczoną do drukowania w dół. Na opakowaniu mediów do drukowania zazwyczaj bywa zaznaczona strzałką strona przeznaczona do drukowania. Zasobnika nie przepełniaj. Na zasobniku jest wskaźnik maksymalnej ilości mediów. Zasobnik uniwersalny pomieści 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m 2 (papier zazwyczaj jest dostarczany w opakowaniach po 500 arkuszy). Uwaga! Do danego wejścia wkładaj tylko jeden rodzaj i format mediów. 7 Przesuń prowadnice mediów tak, aby odpowiadały formatowi wkładanych mediów. Uwaga! Prowadnice zawsze przesuwaj dopiero po włożeniu mediów. Nieprawidłowo nastawione prowadnice mogą spowodować obniżenie jakości drukowania lub zablokowanie mediów. Mogą również prowadzić do uszkodzenia drukarki. 8 Przyciskiem MP Size na panelu obsługi drukarki zadaj format mediów, które są włożone do zasobnika uniwersalnego. Szczegółowe informacje o wkładaniu i używaniu mediów znajdziesz w odpowiednim artykule Instrukcji obsługi. Instalacja wyposażenia dodatkowego Jeżeli masz zakupione wyposażenie dodatkowe drukarki, teraz je zainstaluj. Jeżeli do wyposażenia są załączone wskazówki dotyczące instalacji, postępuj zgodnie z nimi. W przeciwnym wypadku wskazówki znajdziesz w Instrukcji obsługi drukarki. Kompletna lista wyposażenia dodatkowego jest podana w części Wyposażenie dodatkowe i materiały do drukowania na stronie 33. Numery zamówień i ceny są do dyspozycji na stronie internetowej Zestawienie drukarki 17

18 Podłączenie i włączenie drukarki 4 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. 5 Podłącz kabel zasilający najpierw do drukarki, następnie do odpowiedniego, właściwie uziemionego gniazdka sieci elektrycznej. OSTRZEŻENIE! Gniazdka nie przeciążaj. Przewodu uziemienia nie podłączaj do przewodów gazowych lub wodociągowych lub do uziemienia telefonu. 6 Włącz drukarkę. 5" Kabel zasilający jest traktowany jako główny wyłącznik drukarki. Po włączeniu przebiega krótki proces nagrzewania, po którym zostanie wydrukowana strona próbna a na wyświetlaczu pojawi się napis IDLE (nieczynna). Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się napis IDLE, może to oznaczać, że w trakcie procedury wstępnej wystąpił błąd lub doszło do uszkodzenia drukarki. Skontroluj instalację drukarki i wszystkich dodatków. 5" Po 60 minutach bezczynności drukarka automatycznie przełącza się do trybu oszczędzania energii. Zmiany nastawienia czasu, po którym drukarka przełącza się do tego trybu, możesz dokonać korzystając ze wskazówek na stronie Administration/Engine/Energy Saver szczegóły są umieszczone w części Menu Administration na stronie Drukarka magicolor 2210 ma fabrycznie nastawiony język angielski jako język wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Jeżeli chcesz wybrać inny język, postępuj zgodnie ze wskazówkami w części Wybieranie języka wyświetlacza na stronie Podłączenie i włączenie drukarki

19 Panel obsługi Z panelu obsługi umieszczonego na przedniej stronie drukarki możesz bezpośrednio kierować działaniem drukarki. Na jego wyświetlaczu pojawiają się komunikaty stanu łącznie z tymi, które sygnalizują warunki wymagające Twojej ingerencji. Panel obsługi tworzą następujące części: Trzy kontrolki sygnalizacji stanu drukarki. Wyświetlacz, na którym pojawiają się komunikaty stanu i informacje o konfiguracji. Siedem klawiszy pozwalających zmieniać konfigurację drukarki przez nastawianie często używanych funkcji. WYŚWIETLACZ Kontrolki na panelu obsługi Kontrolka Nie świeci Świeci Drukarka jest w stanie Off-line i nie jest gotowa do odbioru danych. Drukarka nie odbiera danych. # Drukarka nie wymaga uwagi obsługi. Drukarka jest w stanie On-line i jest gotowa do odbioru danych. Drukarka odbiera dane z jednego lub więcej interfejsów. Drukarka wymaga uwagi obsługi (zazwyczaj bywa jednocześnie wyświetlany komunikat stanu). Klawisze na panelu obsługi Klawisz Funkcja Nacisnąć najpierw Online? 03#6,=( Klawisza MP Size użyj do nastawienia formatu mediów w zasobniku Nie uniwersalnym. Jednocześnie musisz nastawić odpowiadający format mediów również w sterowniku drukarki. Służy do dostępu do menu konfiguracji. Klawisz naciśnij, jeżeli zmieniasz konfigurację drukarki i chcesz anulować dokonaną zmianę (zanim naciśniesz klawisz Select), powrócić do poprzedniego nastawienia lub funkcji aktualnego menu lub poprzedniego znaku (przy zadawaniu tekstu). Klawisz Select służy do dostępu do poszczególnych menu lub do potwierdzania wybranej funkcji. Naciskając klawisz posuniesz się do następnej opcji lub funkcji aktualnego menu, ew. do następnego wyboru znaku przy zadawaniu tekstu. Klawisza Online użyj do przełączenia drukarki do stanu On-line lub Off-line. Jedno naciśnięcie przełącza drukarkę do stanu Off-line (jeżeli jest w stanie On-line) i odwrotnie. Klawisz Cancel Klawisz naciśnij, jeżeli chcesz anulować zadanie drukowania. Tak Tak Nie Klawisze kursora pozwalają posuwać do przodu/do tyłu przy wybieraniu funkcji w menu konfiguracji drukarki. Tak Panel obsługi 19

20 Przegląd menu konfiguracji drukarki Użyte konwencje W tabelach menu konfiguracji drukarki przyjęto następujące konwencje: Niektóre z możliwości menu oznaczone są jako opcjonalne, wskazując, że element pojawia się w menu tylko wtedy, gdy dana opcja jest zainstalowana. Ustawienia domyślne opisane są czcionką pogrubioną. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku CrownBook. Menu Security Idle Security Operator Control Administration Operator Menu Set Password, Enable Password Admin Menu Set Password, Enable Password Security Password 20 Przegląd menu konfiguracji drukarki

21 Menu Operator Control Idle Operator Control Administration Security Copies Duplex* Off, Long Edge, Short Edge Outputbin Chain Mail Bin* Upper, Mailbin1*...Mailbin5* Off, On Collation Off, On Orientation Portrait, Landscape Inputbin Chain Input Bins Multipurpose Bin Color Separation Multipurpose, Upper, Optional* Off, On Letter, Legal, A4, UK Quarto, Foolscap, SP Folio, Executive, B5 JIS, A5, Statement, B5 ISO, C5, DL, Com10, C6, Monarch, Postcard, GT Postcard Off, On Color Model Media Mode Color Matching Media Accounting** Proof-Then-Print** Full Color, Monochrome Single User Mode, Network Mode ICC RGB Source, ICC Simulation, ICC PCL Source, Link Quality, SIM in RGB Links, ICC Destination For Upper Bin, For MPT Bin, For Optional Bin* Mode, Disk Space, ResetAccounting, File Segment File Name1 Consumables Item Replaced, Print Statistics * Opcjonalnie ** Wyłącznie po instalacji dysku twardego Przegląd menu konfiguracji drukarki 21

22 Menu Administration Idle Administration Security Operator Control Communications Timeouts Parallel Optional NIC* Resident NIC Emulations ESP Default TIFF** CALS** PostScript PCL5e HP-GL /LQH3ULQWHU &*0-- Special Pages Print Status Registration Pg Header Page TrailerPage Header Inputbin Trailer Inputbin CMM Profile Page Test Page 1 Test Page 2 Status Page Type Startup Options Do Start Page Do Sys/Start Do Error Handler Memory Manual Config Quick Config Enable Disk Swap*** Engine Image Alignment Default Paper Outputbin 1 Name Inputbin 1 Name Def. Resolution Inputbin 2 Name Rotate Toner Low Simplex Act. Page Energy Recovery Saver Energy Def. Resolution Saver Toner Maintenance Low Action Density 2XWSXW#%,Q#5#1DPH- 2XWSXW#%,Q#6#1DPH- 2XWSXW#%,Q#7#1DPH- 2XWSXW#%,Q#8#1DPH-# 2XWSXW#%LQ#9#1DPH- Consumables Start Period Service Miscellaneous Save Defaults Restore Defaults Reboot System New System Image Keypad Language Capture PrintJob*** Clock Operations* Disk Operations*** Disk Operations*** Format Disk, Backup Hard Disk, Restore Disk * Opcjonalnie ** Wyłącznie po instalacji opcji ImageServer *** Wyłącznie po instalacji dysku twardego 22 Przegląd menu konfiguracji drukarki

23 Menu Administration/Communications/Resident NIC/CrownNet Idle,GOH Administration Communications Optional NIC Resident NIC CrownNet Mode Emulation Min K Spool Def Job Prio PS Protocol Common EtherTalk LAN Manager NetWare TCP/IP Wybieranie języka wyświetlacza Panel sterowania drukarką Na wyświetlaczu pojawiają się meldunki stanu i opcje konfiguracji drukarki. Komunikaty stanu i menu konfiguracji mogą być wyświetlane w języku angielskim, czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim oraz włoskim. Jako język wyjściowy ustawiony jest język angielski. Języki chiński (uproszczony), japoński (Kanji), koreański (Hangul) i tajwański (tradycyjny) nie są wyświetlane na wyświetlaczu, niemniej ich wybranie powoduje prawidłowe wyświetlanie języka w programie CrownView. Wybieranie języka wyświetlacza W momencie dostarczania drukarki magicolor 2210, język ustawiony na wyświetlaczu jest na język angielski. Gdy zachodzi potrzeba zmiany języka, należy postępować według następujących instrukcji. Naciśnij klawisz Online Menu Next Select Previous Select Previous Select Next / Previous Select (Do chwili gdy) Na wyświetlaczu widoczne jest IDLE (lampka online jest wyłączona) OPERATOR CONTROL ADMINISTRATION ADMINISTRATION-COMMUNICATIONS ADMINISTRATION-MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS-SAVE DEFAULTS MISCELLANEOUS-KEYPAD LANGUAGE KEYPAD LANGUAGE - *ENGLISH Naciskaj klawisze do momentu, gdy zostanie wyświetlony wymagany język <język> IS SELECTED Wybieranie języka wyświetlacza 23

24 Naciśnij klawisz Uwaga (Do chwili gdy) Na wyświetlaczu widoczne jest Aby zmiany w menu odniosły skutek, drukarka musi zostać ponownie uruchomiona. Można pozwolić na automatyczne ponowne uruchomienie drukarki po zapisaniu zmiany i wyjściu z menu konfiguracji albo poczekać z zastosowaniem zmian do momentu następnego ręcznego włączenia drukarki. Informacje na temat panelu interfejsu Panel interfejsu zlokalizowany jest w lewej tylnej części drukarki. P Port równoległy, dla podłączenia należy używać dwukierunkowego kabla równoległowego, według specyfikacji Centronics IEEE Jedną złączkę należy podłączyć do gniazdka równoległego interfejsu drukarki a drugą do gniazdka równoległego interfejsu komputera. I Intefrejs Ethernet, drukarkę należy podłączyć do sieci 10BaseT/100BaseTX kablem Ethernet (RJ45), który jest wykonany jako skręcona para przewodów. O Przestrzeń dla interfejsu opcjonalnego (patrz część Wyposażenie dodatkowe na stronie 33). Sterowniki i programy narzędziowe Sterownik drukarki oraz oprogramowanie dodatkowe znajdujące się na dysku Software Utilities CD-ROM mogą być zainstalowane na komputerze z zainstalowanym jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows Me, Windows 2000, Windows NT4, Windows 98, Windows 95, Macintosh, UNIX, NetWare oraz inne. Program narzędziowy Sterownik PostScriptowy dla Windows Me/98/95 PostScript PostScriptowy sterownik dla 2000/NT 4 PostScript Printer Description Crown Print Monitor dla Windows Profile Downloader Zastosowanie Sterownik udostępniający wszystkie możliwości drukarki, w tym procedury wykończeniowe, zarządzanie kolorami oraz opcje zaawansowanego układu strony na platformie Windows Me/98/95. Sterownik udostępniający wszystkie możliwości drukarki, w tym procedury wykończeniowe, zarządzanie kolorami oraz opcje zaawansowanego układu strony na platformie Windows 2000/NT 4. Pliki PPD, które pozwalają na instalację drukarki dla różnych platform, sterowników i aplikacji. Ten program narzędziowy dla systemu Windows udostępnia wydajną i nie wymagającą serwera metodę przekazywania zadań druku bezpośrednio do drukarki MINOLTA-QMS przez protokół TCP/IP. Program Print Monitor działa zarówno w systemach Windows Me/98/95 jak i w systemach Windows 2000/NT 4. Ten program narzędziowy pozwala użytkownikowi na pobieranie profili kolorów ze stacji roboczej systemu Windows na dysk twardy (opcjonalny) drukarki. 24 Informacje na temat panelu interfejsu

25 Program narzędziowy CrownView PageScope UNIX Host Software Printer Utility for the Macintosh Zastosowanie Ten program narzędziowy, zaprojektowany jest z myślą o użytkownikach. Jest oparty na języku HTML. Stroną sieci Web, rezydująca w drukarce zapewnia uzyskanie z dowolnej platformy, przez przeglądarkę sieci Web, informacji na temat stanu drukarki, stanu zadania i konfiguracji drukarki (szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku CrownBook). Ten program, zaprojektowany z myślą o administratorach, jest dającym ogromne możliwości narzędziem, które pozwala na scentralizowane zarządzanie wszystkimi drukarkami w sieci wykorzystującymi technologię Crown. Dostępny jest dla platform Windows, Macintosh i UNIX. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z podręcznikiem PageScope. Oprogramowanie hosta systemu UNIX, zgodne z wieloma platformami systemu UNIX, umożliwia dostosowanie kolejek i filtrów uniksowych dla określonych funkcji drukarki wykorzystującej technologię Crown. Narzędzie umożliwiające na platformie Macintosh wykonywanie typowych zadań zarządzania drukarkami w technologii Crown, takich jak nadawanie nazwy drukarce, pobieranie czcionek i konfigurowanie drukarki. Instalowanie sterowników i oprogramowania drukarki Dysk CD-ROM Software Utilities wyposażony jest w program automatycznej instalacji. Jest uruchamiany w jednym z dostępnych na dysku CD-ROM języków. W środowisku Windows można określić język programu instalacyjnego poprzez zmianę ustawień regionalnych (ilustracja przedstawia to dla systemu Windows 2000). Dane narzędzie odnaleźć można wybierając pozycję Ustawienia z menu Start systemu Windows, a następnie wybierając opcję Panel sterowania. 5" Zmiana ustawień regionalnych może wpłynąć na działanie innych aplikacji w Twoim komputerze. 4 Kablem intefrejsu (równoległego albo Ethernet) należy podłączyć drukarkę do komputera. 5 Kontynuuj instalację sterownika drukarki magicolor Można postępować wegług instrukcji w części Instalacja sterownika drukarki typu plug and play (patrz poniżej) lub Ręczne instalowanie sterownika drukarki na stronie 26. Instalacja sterownika drukarki typu plug and play 5" Połączenia typu Ethernet nie obsługują technologii plug and play. W przypadku korzystania z połączenia sieciowego typu Ethernet, należy przejść do sekcji Ręczne instalowanie sterownika drukarki na stronie 26. Instalowanie sterowników i oprogramowania drukarki 25

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Znaki towarowe 2010 Plustek Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie zabronione. Wszystkie zawarte znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo