CISA Exam Terminology List

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CISA Exam Terminology List"

Transkrypt

1 Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss expectancy (ALE) Anonymous File Transfer Protocol (FTP) Antivirus software Application control Application layer Application program Application programmer Application service provider (ASP) Application tracing and mapping Artificial intelligence (AI) Asymmetric key (public key) Asynchronous transmission Attenuation Attribute sampling Audit evidence Audit objective Audit program Audit risk Audit trail Authentication Authorization Backbone Backup Badge Balanced scorecard Bandwidth Polityka akceptowalnego użytkowania Testy akceptacyjne Mechanizm kontroli dostępu Ścieżka dostępu Prawa dostępu Adres Zabezpieczenia administracyjne Adware Alternatywny ruting Analogowy Oczekiwana roczna strata Anonimowy protokół transferu plików (FTP) Oprogramowanie antywirusowe Aplikacyjne mechanizmy kontrolne Warstwa aplikacyjna Aplikacja Programista aplikacji Dostawca aplikacji przez internet (Application service provider) Śledzenie i odwzorowanie aplikacji (Application tracing and mapping) Sztuczna inteligencja Klucz asymetryczny (Klucz publiczny) Transmisja asynchroniczna Tłumienie Próbkowanie po atrybutach Dowody audytowe Cel audytu Program audytu Ryzyko audytu Ścieżka rewizyjna Uwierzytelnienie Autoryzacja Szkielet Kopia zapasowa Identyfikator Zrównoważona karta wyników Szerokość pasma

2 Barcode Baseband Bastion host Batch control Batch processing Baud Benchmark Binary code Biometric locks Biometrics Black box testing Blade server Bridge Broadband Brownout Browser Browser caches Brute force attack Buffer Buffer capacity Buffer overflow Business continuity plan (BCP) Business impact analysis (BIA) Business process reengineering (BPR) Business resumption plan Business risk Business unit Bypass label processing (BLP) Capability maturity model (CMM) Capacity stress testing Card key Card swipes Central communication processor Central processing unit (CPU) Centralized data processing Certificate authority Certification authority (CA) Certification revocation list (CRL) Chain of custody Challenge/response token Change control log Check digit Check digit verification (self-checking digit) Checklist Kod kreskowy Pasmo bazowe Bastion host Kontrola wsadowa Przetwarzanie wsadowe Baud Porównanie Kod binarny Zamek biometryczny Biometryka Testy typu zamknięta księga Serwer typu blade Mostek Szerokopasmowy Gwałtownie obniżony stopień zasilania Przeglądarka Pamięć podręczna przeglądarki Brutalny atak (brute force) Bufor Pojemność bufora Przepełnienie bufora Plan ciągłości działania (BCP) Analiza wpływu na biznes (BIA) Reinżynieria procesów biznesowych Plan odtworzenia działalności biznesowej Ryzko biznesowe Jednostka biznesowa Przetwarzanie z pominięciem etykiety Model mżliwości i dojrzałości Testy wydajnościowe pojemności Karta-klucz Karta magnetyczna Centralny procesor komunikacyjny Jednostka centralna (CPU) Scentralizowane przetwarzanie danych Urząd certyfikacji Urząd certyfikacji Lista CRL (certification revocation list) Łańcuch dowodowy Żeton w procesie wyzwanie/odpowiedź Dziennik kontroli zmian Cyfra kontrolna Weryfikacja cyfry kontrolnej Lista kontrolna 2

3 Checkpoint restart procedures Checksum technique Chief information officer (CIO) Ciphertext Circuit-switched network Circular routing Client-server Closed circuit television (CCTV) Cloud computing Cluster controller Clustered architecture Coaxial cable Cold site Common gateway interface (CGI) Communications controller Compensating control Compiler Completeness check Compliance tests Comprehensive audit Computer-aided software engineering (CASE) Computer-assisted audit technique (CAAT) Computer emergency response team (CERT) Computer forensics Computer fraud Computer sequence checking Computer virus Concentrator Concurrency control Concurrent access control Confidentiality Configuration Console log Contingency plan Continuous auditing approach Control Control risk Control self-assessment Cookies Core dumps Procedury restartu punktu kontrolnego Technika sumy kontrolnej Chief Information Officer (CIO) Tekst zaszyfrowany Sieć przełączna Ruting zapętlony Klient/Serwer Telewizja przemysłowa (CCTV) Przetwarzanie w chmurze Sterownik klastra Architektura klastrowa Kabel koncentryczny Siedziba zimna Common gateway interface (CGI) Sterownik komunikacyjny Uzupełniający mechanizm kontrolny Kompilator Kontrola kompletności Testy zgodności Wszechstronny audyt Komputerowo wspomagana inżynieria oprogramowania (CASE) Komputerowo wspomagane techniki audytu (CAAT) Informatyczny zespół szybkiego reagowania Informatyka Śledcza Nadużycia komputerowe Komputerowa kontrola sekwencji Wirus komputerowy Koncentrator Kontrola jednoczesności (konkurujących procesów) Jednoczesna kontrola dostępu Poufność Konfiguracja Dziennik konsoli Plan awaryjny Metodyka ciągłego audytu Mechanizm kontrolny Ryzyko kontroli Samoocena kontrolna Cookies, Ciasteczka Zrzuty pamięci 3

4 Corporate governance Corrective control Cost-effective controls Critical path method (CPM) Customer relationship management (CRM) Cyclic redundancy checks Data center Data custodian Data dictionary Data diddling Data Encryption Standard (DES) Data flow Data leakage Data mirroring Data owner Data repository Data sanitization Data structure Database Database administrator (DBA) Database management systems (DBMS) Database replication Database specifications Data-oriented systems development Deadman door Decentralization Decision support systems (DSS) Decryption Decryption key Degauss Demilitarized zone (DMZ) Demodulation Denial of service attack Detection risk Detective control Dial-up Digital certificate Digital signature Direct inward system access (DISA) Disaster recovery plan Discovery sampling Ład korporacyjny Korekcyjny mechanizm kontrolny Zabezpieczenia efektywne kosztowo Metoda ścieżki krytycznej (CPM) (CRM) Zarządzanie relacją z klientem Kontrola redundancji cyklicznej Ośrodek przetwarzania danych Gestor danych Słownik danych Manipulacja danymi Standard szyfrowania danych (DES) Przepływ danych Wyciek danych Duplikacja danych Właściciel danych Repozytorium danych Czyszczenie danych Struktura danych Baza danych Administrator bazy danych (DBA) System zarządzania bazą danych (DBMS) Replikacja bazy danych Specyfikacja bazy danych Rozwój systemów zorientowany na dane Wejście do strefy buforowej Decentralizacja System wspomagania decyzji (DSS) Deszyfrowanie Klucz deszyfrujący Rozmagnesowanie Strefa zdemilitaryzowana Demodulacja Atak DoS (Denial of service) Ryzyko wykrycia Detekcyjny mechanizm kontrolny Dial-up (alternatively połączenie modemowe) Certyfikat cyfrowy Podpis cyfrowy DISA Plan awaryjny na wypadek katastrofy Próbkowanie ukierunkowana na ujawnienie 4

5 Diskless workstations Distributed data processing network Domain name server Download Downtime report Dry-pipe fire extinguisher system Dry-pipe sprinkler system Due diligence Duplex routing Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Earned value analysis Eavesdropping Echo checks E-commerce Edit controls Editing Electronic cash Electronic funds transfer (EFT) Embedded audit modules Encapsulation Encapsulation (objects) Encryption Encryption key Enterprise resource planning (ERP) Enterprise risk management Environmental control Escrow agent Escrow agreement Ethernet Exception reports Executable code Expected error occurrence Exposure Extensible Markup Language (XML) Failover service Fallback procedures Bezdyskowe stacje robocze Rozproszona sieć danych Serwer nazw domenowych Ściągnij Raport dotyczący czasu przestoju System gaśniczy, w którym instalacja jest napełniana dopiero po jego aktywacji System zraszaczy przeciwpożarowych z środkiem gaśniczym wpuszczanym do instalacji dopiero po wykryciu pożaru Należyta staranność Ruting w trybie dupleks Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Analiza wartości wypracowanej Podsłuchiwanie Kontrola echa Handel elektroniczny Kontrole edycji Edycja Elektroniczna gotówka Elektroniczny obrót środkami (EFT) , wiadomość elektroniczna Wbudowane moduły audytu Enkapsulacja Enkapsulacja Szyfrowanie Klucz szyfrujący Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa Mechanizmy kontroli środowiskowej Agent escrow Umowy escrow Ethernet Raporty wyjątków Kod wykonalny Oczekiwany stopień występowania błędu Ekspozycja Język XML Zapewnienie pracy podczas awarii (failover) Procedury powrotu do stanu poprzedniego 5

6 False authorization False enrollment Fault-tolerant Feasibility study Fiber optic cable Fiber optics File File allocation table (FAT) File layout File server File Transfer Protocol (FTP) Filter Financial audit Firewall Firmware Forensic Format checking Frame relay assembler/disassembler (FRAD) device Frame-relay Fraud risk Full duplex Function point analysis (FPA) GANTT chart Gap analysis Gateway Generalized audit software Governance Hacker Hacking Half duplex Handover Handprint scanner Hardening (the operating system) Hardware Hash totals Help desk Heuristic filter Hexadecimal Hierarchical database Honeypot Host Hot site Fałszywa autoryzacja Błędne dołączenie do listy Odporny na błędy Studium wykonalności Światłowód Technika światłowodowa Plik Tablica Alokacji Plików FAT (File allocation table) Układ pliku Serwer plików Protokół transferu plików (FTP) Filtr Audyt finansowy Zapora ogniowa Firmware, Oprogramowanie firmowe Śledczy Kontrola formatu Urządzenie dostępowe sieci przełącznych ramek (FRAD) Sieć przełącznych ramek Ryzyko nadużyć Pełny dupleks Analiza punktów funkcyjnych Wykres Gantta Analiza Luki Brama Ogólne oprogramowanie audytowe Ład Haker Haking Półdupleks Przekazanie Skaner lini papilarnych Utwardzanie (systemu operacyjnego) Sprzęt Sumy kontrolne Helpdesk Filtr heurystyczny Szesnastkowy Hierarchiczna baza danych Dzbanek miodu Komputer Siedziba gorąca 6

7 Hotline Hypertext Markup Language (HTML) Image processing Incident Incremental testing Independence Indexed sequential access method (ISAM) Indexed sequential file Inference engine Information processing facility (IPF) Information technology (IT) Inherent risk Inheritance (objects) Initial program load (IPL) Input controls Instant messaging Integrated service digital network (ISDN) Integrated test facility (ITF) Integrity Interface Interface testing Internal control Internal storage Internet Internet packet (IP) spoofing Internet protocol Internet service provider (ISP) Interval sampling Intranet Intrusion detection system (IDS) Intrusion prevention system (IPS) Irregularities Issues management IT balance scorecard IT governance IT Infrastructure IT synergy Judgmental Sample Key stakeholders Knowledge management Leased lines Gorąca linia HTML (Hypertext Markup Language) Przetwarzanie obrazów Incydent Testy przyrostowe Niezależność Sekwencyjno-indeksowa metoda dostępu Plik sekwencyjno-indeksowy Maszyna wnioskująca Infrastruktura przetwarzania danych (IPF) Technologie informatyczne (IT) Ryzyko wewnętrzne Dziedziczenie Wstępne ładowanie programu Kontrola wejścia Komunikacja sieciowa przy użyciu komunikatora internetowego. Zintegrowana sieć usług cyfrowych (ISDN) Zintegrowana infrastruktura testowa (ITF) Integralność Interfejs Testy interfejsów Mechanizm kontrolny Wewnętrzny pamięć masowa Internet Fałszowanie adresu IP IP - Internet Protocol Dostawca usług internetowych (ISP) Próbkowanie z iterwałem Intranet System wykrywania włamań (Intrusion detection system) System Przeciwdziałania Włamaniom Nieprawidłowości Zarządzanie problemami Strategiczna karta wyników w zakresie IT Ład informatyczny, Nadzór informatyczny IIfrastruktura IT Synergia IT Próbka arbitralna Kluczowi akcjonariusze Zarządzanie wiedzą Linie dzierżawione 7

8 Lessons-learned exercise Librarian Limit check Link editor (linkage editor) Literals Load balancing Local area network (LAN) Log Logic bombs Logical access Logical access controls Logical access right Logoff Logon Magnetic card reader Malicious code Malware Mapping Masking Master file Materiality Maturity models Maximum tolerable outages (MTOs) Mean time between failures (MTBF) Media access control (MAC) Media oxidation Memory dump Message switching Metadata Meta-tags Metering software Microwave transmission Middleware Mission-critical application Modem (modulator-demodulator) Modulation Monetary unit sampling Multiplexing Multiplexor Multiprocessing Network address translation (NAT) Network administrator Ćwiczenie z wnioskowania na przyszłość Bibliotekarz Kontrola limitów Edytor linków (Edytor linkowania) Literał Rozłożenie obciążenia Sieć lokalna (LAN) Dziennik Bomby logiczne Dostęp logiczny Mechanizmy kontroli dostępu logicznego Prawo dostępu logicznego Wylogowanie Zalogowanie Czytnik kart magnetycznych Złośliwy kod Złośliwe oprogramowanie Mapowanie Maskowanie Plik główny Istotność Modele dojrzałości Maksymalny tolerowany czas braku zasilania Czas między wystąpieniem awarii Adres MAC (media access control) Utlenianie się metalu Zrzut pamięci Przełączanie wiadomości Meta dane Meta-tagi Oprogramowanie pomiarowe Transmisja mikrofalowa Oprogramowanie pośredniczące Aplikacje krytyczne Modem (Modulator-demodulator) Modulacja Próbkowanie według jednostek monetarnych Multipleksowanie Multiplekser Wieloprocesowość NAT (Network address translation) Administrator sieci 8

9 Network hubs Network protocol Network topology Node Noise Noncompliance Nondisclosure agreement Nonrepudiation Normalization Numeric check Object code Objectivity Object-oriented Offsite storage On-demand computing Online data processing Online data processing Open source Open systems Operating system Operational audit Operational control Operator console Optical character recognition (OCR) Optical scanner Outbound data transmission Output analyzer Outsourcing Packet Packet assembly/disassembly (PAD) device Packet switching Parallel run Parallel simulation Parallel testing Parity check Partitioned file Passive assault Password Patch management Payroll system Penetration test Performance measurement Performance testing Koncentratory sieciowe Protokół sieciowy Topologia sieci Węzeł Szum Niezgodność umowa o zachowaniu poufności Niezaprzeczalność Normalizacja Kontrola numeryczna Kod objektu Objektywność Objektowy Pamięć Przetwarzanie komputerowe na życzenie Przetwarzanie danych on-line Pozamiejscowa pamięć masowa Otwarty Kod Systemy otwarte System operacyjny Audyt operacyjny Operacyjny mechanizm kontrolny Konsola operacyjna Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) Skaner optyczny Wychodząca transmisja danych Analizator wyjścia Outsourcing, Zlecenie na zewnątrz Pakiet Urządzenie dostępowe sieci pakietowej (PAD) Przełączanie pakietów Przetwarzanie równoległe Symulacja równoległa Testy równoległe Kontrola parzystości Plik podzielony na partycje Atak pasywny Hasło Zarządzanie Łatami oprogramowania System płacowy Test penetracyjny Pomiar sprawności Testy sprawności 9

10 Peripherals Personal identification number (PIN) Phishing Piggybacking Plaintext Pilot Platform for Internet Content Selection (PICS) Point-of-sale (POS) systems Polymorphism (objects) Port Post-implementation review Posting Power conditioning Preventive Control Private branch exchange (PBX) Private key cryptosystems Privileged mode Production programs Production software Program change request (PCR) Program evaluation and review technique (PERT) Program flowcharts Program narratives Project management Project portfolio Protocol Protocol converter Prototyping Proxy server Public key cryptosystem Public key infrastructure (PKI) Public switched network (PSN) Quality assurance Quality management system (QMS) Queue Random access memory (RAM) Range check Real-time processing Reasonable assurance Reasonableness check Reciprocal agreement Peryferia PIN (Personal identification number) Phishing Wejście tuż za kimś (piggybacking) Otwarty tekst Pilot lub Projekt/Wdrożenie pilotażowy/e PICS System obsługi punktu sprzedaży (POS) Polimorfizm Port Przegląd po implementacji Wysyłanie Stabilizacja zasilania Prewencyjny mechanizm kontrolny PBX (Private branch exchange) Kryptosystem klucza prywatnego Tryb uprzywilejowany Programy produkcyjne Oprogramowanie produkcyjne Wniosek o zmianę oprogramowania Techniki przeglądu i oceny programu Diagram przepływowy programu Opis programu Zarządzanie projektem Portfel projektów Protokół Konwerter protokołu Prototypowanie Serwer proxy Kryptosystem klucza publicznego Infrastruktura PKI (public key infrastructure) Publiczna sieć komutowana (PSN) Zapewnienie jakości System zarządzania jakością Kolejka Pamięć swobodnego dostępu (RAM) Kontrola zakresu Przetwarzanie w czasie rzeczywistym Uzasadniona pewność, Wystarczająca pewność Kontrola prawidłowości Umowa wzajemna 10

11 Reconciliation Record Recovery point objective (RPO) Recovery testing Recovery time objective (RTO) Redundancy Redundancy check Redundant array of inexpensive disks (RAID) Reel backup Reengineering Reference check Referential integrity Registration authority (RA) Regression testing Remote access service (RAS) Remote job entry (RJE) Remote logon Replay attack Repository Request for proposal (RFP) Requirements definition Residual risk Return on investment (ROI) Reverse engineering Right-to-audit Risk Risk analysis Role-based access control (RBAC) Rollout Rounding down Router Router rule RSA Run-to-run totals Salami technique Scalability Scanning Scheduling Scope creep Screened subnet Screening routers Uzgodnienie Rekord Punkt odtworzenia danych (recovery point objective - RPO) Testy odtwarzania Czas odtworzenia danych (RTO) Nadmiarowość Kontrola redundancji System RAID [no translation] Re-inżynieria Sprawdzanie referencyjne (or po referencjach) Integralność referencyjna Urząd rejestracji Testy regresji serwer znalnego dostępu (RAS) Zdalne wprowadzanie zadań (RJE) Zdalne logowanie Atak powtórzeniowy Repozytorium Zapytanie ofertowe Określenie wymagań Ryzyko szczątkowe Zwrot z inwestycji (ROI) Inżynieria wsteczna Prawo do audytu Ryzyko Analiza ryzyka Kontrola dostępu oparta na rolach Wdrożenie Zaokrąglanie w dół Ruter Reguła rutera RSA Sumy kontrolne pomiędzy przetwarzaniami Technika salami Skalowalność Skanowanie Harmonogramowanie Rozszerzanie zakresu Ekranowana podsieć Rutery monitorujące 11

12 Secure Sockets Layer (SSL) Security administrator Security software Security testing Segregation of duties Sensitive Separation of duties Sequence check Sequential file Service bureau Service set identifiers (SSIDs) Service-oriented architecture (SOA) Service level agreement (SLA) Shield twisted cable Simple Object Access Protocol (SOAP) Simultaneous peripheral operations online (Spool) Single sign-on process Slack time Smart card Sniffing Social engineering Source code Source code compare programs Source documents Spam Spoofing program Spooling program Spyware Statistical sampling (SP) Steering committee Stop or go sampling Storage area network (SAN) Strategic alignment Stratified sampling Stripped disk array Structured programming Structured Query Language (SQL) Substantive test Secure Sockets Layer (SSL) Administrator bezpieczeństwa Oprogramowanie bezpieczeństwa Testy bezpieczeństwa Podział obowiązków Wrażliwe Podział obowiązków Kontrola sekwencji Plik sekwencyjny Biuro obsługi Service set identifiers (SSIDs) Architektura zorientowana obiektowo (SOA) Umowa SLA (service level agreement) Skrętka ekranowana Protokół SOAP (Simple Object Access Protocol) Kolejkowanie Proces pojedyńczego logowania Czas przestoju (slack time) Karta chipowa Podsłuch Inżynieria społeczna Kod źródłowy Programy do porównywania kodu źródłowego Dokumenty źródłowe Spam Program podszywający Program kolejkujący Oprogramowanie szpiegujące Próbkowanie statystyczne Komitet sterujący Próbkowanie metodą stop or go Sieć SAN (or) SAN Pozycjonowanie strategiczne No translation Paskowa matryca dyskowa (stripped disk array) Programowanie strukturalne Strukturalny język zapytań (SQL) Testy detaliczne 12

13 Succession planning Surge protector Surge suppression Symmetric key encryption Synchronous Synchronous data link Synchronous transmission System flowcharts System initialization log System software System testing Systematic sampling/selection Systems analyst Systems development life cycle (SDLC) Table look-ups Tape library Tape management system (TMS) Telecommunications Telecommunications network Teleprocessing Televaulting Template Terminal Test data Test generators Test programs Thin client architecture Third-party reviews Throughput Throughput index Time bomb Token Transaction Transaction log Transmission Control Protocol (TCP) Transport layer security (TLS) Trap door Trojan horse Trunks Tunneling Twisted pairs Twisted pairs cable Przygotowywanie następcy Listwa zasilająca z ochroną antyprzepięciową Ochrona antyprzepięciowa Szyfrowanie symetryczne Synchroniczny Synchroniczna komunikacja danych Transmisja synchroniczna Diagram przepływów w systemie Dziennik inicjalizacji systemu Oprogramowanie systemowe Testy systemu No translation Analityk systemowy Cykl życia rozwoju systemu (SDLC) Odwołania do tablicy Biblioteka taśmowa System zarządzania taśmami (TMS) Telekomunikacja Sieć telekomunikacyjna Teleprzetwarzanie Ciągły zewnętrzny backup (televaulting) Szablon Terminal Dane testowe Generatory testowe Programy testowe Architektura cieńkiego klienta Weryfikatorzy zewnętrzni Przepustowość Wskaźnik przepustowości Bomba czasowa Żeton Transakcja Dziennik transakcyjny TCP - Transport Control Protocol Warstwa transportowa - Transport layer security (TLS) Zapadnia Trojan Połączenia współdzielone Tunelowanie Para skręcona Para skręcona, Skrętka 13

14 Uninterruptible power supply (UPS) Podtrzymanie zasilania (UPS) Unit testing Testy jednostkowe Uploading Wysłanie User awareness świadomość użytkowników User service levels Poziomy usług dla użytkowników Utility programs Programy użytkowe Utility script Skrypt użytkowy Vaccine Szczepionka Validity check Kontrola prawidłowości Value added activity [no translation] Value added chain łańcuch wartości dodanej Value added network (VAN) Sieć usług dodanych (VAN) Value delivery Dostarczanie wartości Variable sampling Próbkowanie według zmiennych Variables estimation Szacowanie zmiennych Verification Weryfikacja Version stamping Oznaczenie wersji (version stamping) Virtual memory Pamięć wirtualna Virtual private network (VPN) Prywatne sieci wirtualne Metoda wirtualnego dostępu do pamięci Virtual storage access method (VSAM) masowej Virus Wirus Voic Wiadomość głosowa Vulnerability scan Skanowanie podatności Watermark Znak wodny Web server Serwer webowy System zraszaczy przeciwpożarowych z Wet-pipe sprinkler system płynnym środkiem gaśniczym w instalacji White box testing Testy typu otwarta księga Wide area network (WAN) Sieć rozległa (WAN) Wi-Fi Protected Access (WPA) Wi-Fi Protected Access (WPA) Wired Equivalency Privacy (WEP) Wired Equivalency Privacy (WEP) Wiretapping Podsłuch Worm program Robak X.25 interface Interfejs X.25 14

CENTRUM OPROGRAMOWANIA

CENTRUM OPROGRAMOWANIA CENTRUM OPROGRAMOWANIA Internet. Ta " " ### $ %on line&# ' Network Wizards (http://www.nw.com( ) * + #, * $ $ # - ) ) " ) "#, " " " $ " #. $ (ang. firewall), dedykowanego do ochrony systemu lokalnego #'$

Bardziej szczegółowo

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. "CC" - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. CC - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Systemy Firewall Grzegorz Blinowski "CC" - Open Computer Systems Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Plan wykładu Zastosowanie systemów Firewall w Intranecie Rodzaje systemów Firewall Główne koncepcje stosowania

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

Przegląd protokołów komunikacyjnych automatyki przemysłowej w aspekcie bezpieczeństwa sieci OT. Suchy Las, maj 2017

Przegląd protokołów komunikacyjnych automatyki przemysłowej w aspekcie bezpieczeństwa sieci OT. Suchy Las, maj 2017 Przegląd protokołów komunikacyjnych automatyki przemysłowej w aspekcie bezpieczeństwa sieci OT Suchy Las, maj 2017 5 mitów dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej wg firmy Kaspersky Lab Mit

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Plan prezentacji Warstwowy model komunikacji sieciowej Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Moxa Solution Day 2011

Moxa Solution Day 2011 Moxa Solution Day 2011 Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Kalista 31.05.2011 Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

FORMA SZKOLENIA MATERIAŁY SZKOLENIOWE CENA CZAS TRWANIA

FORMA SZKOLENIA MATERIAŁY SZKOLENIOWE CENA CZAS TRWANIA Szkolenie: Mile2 FORMA SZKOLENIA MATERIAŁY SZKOLENIOWE CENA CZAS TRWANIA Stacjonarne Tradycyjne 1150 EUR NETTO* 4 dni Stacjonarne Tablet CTAB 1250 EUR NETTO* 4 dni Metoda dlearning Tradycyjne 1150 EUR

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - 2013 1 Co dalej? VPN IDS, IPS Application

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpiecznych aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Jakub Grabowski Warszawa,

Architektura bezpiecznych aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Jakub Grabowski Warszawa, Architektura bezpiecznych aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Jakub Grabowski Warszawa, 2008-01-08 1 Agenda 1. Teza 2. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Usługi bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS w przemyśle. Cezary Ziółkowski

GSM/GPRS w przemyśle. Cezary Ziółkowski Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Ziółkowski Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp do sieci Routery bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie

Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie Wykład 4 Bezpieczeństwo przesyłu informacji; Szyfrowanie rodzaje szyfrowania kryptografia symetryczna i asymetryczna klucz publiczny i prywatny podpis elektroniczny certyfikaty, CA, PKI IPsec tryb tunelowy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL949S Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Certificate in Information Security Management Principals Dni: 5 Opis: Ten akredytowany cykl kursów zawiera 3 dniowy kurs

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o.

korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o. Bezpieczeństwo usług ug w sieciach korporacyjnych i resortowych na bazie protokołu u IP M. Miszewski,, DGT Sp. z o.o. DGT Sp. z o.o. All rights ul. Młyńska reserved 7, 83-010 2005, DGT Straszyn, Sp. z

Bardziej szczegółowo

Internetowe BD 2007. P.Skrobanek 1. INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład IV. Paweł Skrobanek PLAN NA DZIŚ :

Internetowe BD 2007. P.Skrobanek 1. INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład IV. Paweł Skrobanek PLAN NA DZIŚ : Wrocław 2006(07) INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze wykład IV Paweł Skrobanek C3, pok. 323 email: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl PLAN NA DZIŚ : 1. Wprowadzenie bezpieczeństwo 2. Umiejscowienie bazy

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagrożenia Client-side Minimalne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna ochrona perymetru sieci. Paweł Nogowicz

Bezpieczna ochrona perymetru sieci. Paweł Nogowicz Bezpieczna ochrona perymetru sieci Paweł Nogowicz Zagrożenia dla sieci skanowanie ataki back door IP spoofing kradzież sabotaż File Server Web Server Mail Server PERIMETER FIREWALL Rozwiązanie Symantec

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci metodą Top-Down

Projektowanie sieci metodą Top-Down Projektowanie sieci metodą Top-Down http://www.topdownbook.com Wydanie w języku polskim PWN 2007 Copyright 2004 Cisco Press & Priscilla Oppenheimer W tej części Część II: Projekt logiczny Rozdział 5: Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczne protokoły Zbigniew Suski 1 Bezpieczne protokoły Sec! Sec (Secure )! L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)!

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Praca magisterska Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Internet dziś Podstawowe narzędzie pracy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji Paweł Nogowicz Agenda Charakterystyka Budowa Funkcjonalność Demo 2 Produkt etrust Network Forensics Kontrola dostępu do zasobów etrust Network Forensics Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Dariusz Skibicki

Sieci komputerowe. Dr inż. Dariusz Skibicki Sieci komputerowe V Dr inż. Dariusz Skibicki 1. Co to jest sieć komputerowa Sieć komputerowa (angielskie computer network), układ komputerów i urządzeń końcowych (np. drukarka) połączonych między sobą

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych

Sieci komputerowe. Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Sieci komputerowe Zajęcia 4 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Translacja adresów (NAT) NAT (ang. Network Address Translation) umożliwia używanie adresów nierutowalnych (niepublicznych) Polega na

Bardziej szczegółowo

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz Marek Pyka,PhD Security Engineer Paulina Januszkiewicz Security Engineer Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, POLAND prezentują [EN] Remote access mechanics as a source of threats to enterprise network

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji WWW. Klasyfikacja zgodna ze standardem OWASP. Zarządzanie podatnościami

Bezpieczeństwo aplikacji WWW. Klasyfikacja zgodna ze standardem OWASP. Zarządzanie podatnościami Bezpieczeństwo aplikacji WWW Klasyfikacja zgodna ze standardem OWASP Zarządzanie podatnościami Tomasz Zawicki tomasz.zawicki@passus.com.pl Pojawianie się nowych podatności I. Identyfikacja podatności II.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) KONSPEKT SZKOLENIA część 1.

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) KONSPEKT SZKOLENIA część 1. Global Information Security sp. z o.o. bezpieczeństwo informacji zarządzanie ryzykiem ochrona danych osobowych optymalizacja procesów biznesowych Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISA (Certified

Bardziej szczegółowo

Platforma dostępności Veeam dla rozwiązań Microsoft. Mariusz Rybusiński Senior System Engineer Veeam Microsoft MVP

Platforma dostępności Veeam dla rozwiązań Microsoft. Mariusz Rybusiński Senior System Engineer Veeam Microsoft MVP Platforma dostępności Veeam dla rozwiązań Microsoft Mariusz Rybusiński Senior System Engineer Veeam Microsoft MVP Private Cloud / On-Premises Private Cloud / On-Premises Veeam Cloud & Service Providers

Bardziej szczegółowo

Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie?

Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie? Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie? Dawid Płoskonka, Łukasz Winkler, Jakub Woźniak, Konrad Żabicki Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Usługi w sieciach informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Rodzaje sieci LAN Lokalna Sieć Komputerowa MAN Metropolitalna Sieć Komputerowa WAN Rozległa

Bardziej szczegółowo

www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007

www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007 www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007 W centrum uwagi - dane Jakie problemy napotykali główni bohaterowie filmy? Zgromadzenie właściwych informacji Ochrona danych Blokowanie dostępu do informacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Rev 5058-CO900C 2 Agenda Co możemy zrobić aby chronić nasz system? Logix Security FactoryTalk Security Partners 3 Security

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Definicja problemu Ważne standardy zewnętrzne Umiejscowienie standardów KNF i

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe na celowniku. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1

Aplikacje webowe na celowniku. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1 Aplikacje webowe na celowniku. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1 Fakty Złożona i rozbudowana architektura: błędy w kodzie błędy w konfiguracji błędy w założeniach

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu antymalwarowego HP ATA z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego HP NGIPS. Sebastian Mazurczyk Warszawa / 19, 06, 2015

Integracja systemu antymalwarowego HP ATA z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego HP NGIPS. Sebastian Mazurczyk Warszawa / 19, 06, 2015 Integracja systemu antymalwarowego HP ATA z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego HP NGIPS Sebastian Mazurczyk Warszawa / 19, 06, 2015 TippingPoint: Źródła informacji 1. Cotygodniowe filtry Digital Vaccine

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Portal Security - ModSec Enterprise

Portal Security - ModSec Enterprise Portal Security - ModSec Enterprise Leszek Miś Security Architect RHCA, RHCSS lm@linuxpolska.pl 1 O firmie Linux Polska Podstawowa działalność spółki: Wsparcie lokalne dla systemów Open Source Wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wersja 8.0 Data opracowania: 07 września 2007 Data zatwierdzenia: 12 września 2007 Data wejścia w życie: 01 października 2007 Daty

Bardziej szczegółowo

Rozganianie czarnych chmur bezpieczeństwo cloud computing z perspektywy audytora. Jakub Syta, CISA, CISSP. 2011 IMMUSEC Sp. z o.o.

Rozganianie czarnych chmur bezpieczeństwo cloud computing z perspektywy audytora. Jakub Syta, CISA, CISSP. 2011 IMMUSEC Sp. z o.o. Rozganianie czarnych chmur bezpieczeństwo cloud computing z perspektywy audytora Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa 28 luty 2011 1 Oberwanie chmury Jak wynika z badania Mimecast Cloud Adoption Survey, 74

Bardziej szczegółowo

OWASP i Top 10 Sposób tworzenia Top 10 Czym jest a czym NIE jest Top 10? Zmiany w wersji 2013 Omówienie nowych podatności na liście Podsumowanie

OWASP i Top 10 Sposób tworzenia Top 10 Czym jest a czym NIE jest Top 10? Zmiany w wersji 2013 Omówienie nowych podatności na liście Podsumowanie OWASP i Top 10 Sposób tworzenia Top 10 Czym jest a czym NIE jest Top 10? Zmiany w wersji 2013 Omówienie nowych podatności na liście Podsumowanie ponad Top 10 Misja: Poprawa stanu bezpieczeństwa aplikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Tworzenie modelu sieci Tworzenie specyfikacji sprzętowej i programowej Problemy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood Przemysław Kukiełka agenda Wprowadzenie Podział ataków DoS Zasada działania ataku Synflood Podział metod obrony Omówienie wybranych metod

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Rozwój napędzany potrzebą WALLF Web Gateway. Leszek Miś, RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Rozwój napędzany potrzebą WALLF Web Gateway. Leszek Miś, RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Rozwój napędzany potrzebą Web Gateway. Leszek Miś, RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. Open Source Day 2013 O mnie Leszek Miś IT Security Architect RHCA/RHCSS

Bardziej szczegółowo

Ryzyko operacyjne w obszarze infrastruktury informatycznej - perspektywa firmy Oracle

Ryzyko operacyjne w obszarze infrastruktury informatycznej - perspektywa firmy Oracle Ryzyko operacyjne w obszarze infrastruktury informatycznej - perspektywa firmy Oracle Krzysztof Grabczak Identity Management & Enterprise Security Agenda Ewolucja zagrożeń w świecie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Sieci komputerowe Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2012 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VI Jesień 2012 1 / 24 Historia 1 Komputery mainframe P. Daniluk (Wydział Fizyki)

Bardziej szczegółowo

Application Security Verification Standard. Wojciech Dworakowski, SecuRing

Application Security Verification Standard. Wojciech Dworakowski, SecuRing Application Security Verification Standard Wojciech Dworakowski, SecuRing login: Wojciech Dworakowski OWASP Poland Chapter Leader OWASP = Open Web Application Security Project Cel: Podnoszenie świadomości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY ANTI-MALWARE PROTECTION SYSTEM PRZYGOTUJ SIĘ DO NOWYCH WYZWAŃ. Kaspersky. Open Space Security

KASPERSKY ANTI-MALWARE PROTECTION SYSTEM PRZYGOTUJ SIĘ DO NOWYCH WYZWAŃ. Kaspersky. Open Space Security KASPERSKY ANTI-MALWARE PROTECTION SYSTEM PRZYGOTUJ SIĘ DO NOWYCH WYZWAŃ Open Space Security Ataki cyberprzestępców są prawdziwe. Tylko dziś technologie firmy Lab uchroniły przed nimi blisko 3 miliony użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz

Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz Agenda Część 1: Studium przypadku i rozwiązanie Część 2: Czym jest EasyAccess 2.0? Część 3: Dlaczego warto użyć EasyAccess 2.0?

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zabezpieczeń informacji w nowoczesnej administracji. Sławomir Brzeziński

Dobre praktyki z zakresu zabezpieczeń informacji w nowoczesnej administracji. Sławomir Brzeziński Dobre praktyki z zakresu zabezpieczeń informacji w nowoczesnej administracji Sławomir Brzeziński Agenda Qumak-Sekom S.A. E-administracja Ochrona danych m. in. osobowych prawo Zagrożenia Wskaźniki jakościowe

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

terminologia sieci Ryszard Kijanka

terminologia sieci Ryszard Kijanka terminologia sieci Ryszard Kijanka 802.11a Standard IEEE sieci bezprzewodowej o maksymalnej, szybkości przesyłania danych wynoszącej 54 Mb/s i częstotliwości pracy 5 GHz. 802.11b Standard IEEE sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo