modeli: KPD-676, KPD-678

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "modeli: KPD-676, KPD-678"

Transkrypt

1 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja

2 WAŻNE OSTRZEŻENIA UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać żadnej pokrywy, użytkownik nie może naprawiać urządzenia samodzielnie, ani dokonywać jego przeglądu technicznego. W celu naprawy bądź konserwacji urządzenia należy wezwać wykwalifikowany personel. Każdorazowa próba samodzielnej ingerencji w urządzenie grozi utratą praw gwarancyjnych. Używane symbole graficzne: Znak ten informuje o występowaniu wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie. Nie należy otwierać obudowy urządzenia, znajdującego się pod napięciem. Ten znak informuje o konieczności używania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Brak znajomości poszczególnych funkcji może być przyczyną błędnych ustawień. Wszystkie produkty oferowane przez producenta są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi szkodliwych materiałów i substancji używanych do produkcji urządzeń Ten znak informuje o sposobie utylizacji urządzeń elektronicznych, dla których zakończyła się żywotność. Według dyrektyw Unii Europejskiej, urządzenia te muszą odsegregowane od pozostałych odpadów i poddane utylizacji. Urządzeń tych nie można neutralizować tak Znak informujący, że urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi. Informacja Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji oraz dokonywania zmian w produktach bez uprzedniego poinformowana. Licencja na używanie MPEG4 Produkt ten używa licencjonowanej kompresji MPEG4. Aby zapoznać się z warunkami niekomercyjnego jej wykorzystania, odwiedź witrynę: Wersja Firmware: dla modeli 16-kanałowych. Firmware: dla modeli 8-kanałowych. Video Viewer:

3 SPIS TREŚCI WAŻNE OSTRZEŻENIA 2 SPIS TREŚCI 3 1. UWAGI 5 2. PRZEDNI I TYLNY PANEL Panel przedni Panel tylny PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Instalacja dysków Podłączanie kamer Opcjonalne peryferyjne urządzenia Podłączenie zasilania Ustawienie czasu i daty Zmiana hasła Ustawienia nagrywania OPERACJE PODSTAWOWE Podgląd bieżący Nagrywanie Odtwarzanie Wyszukiwanie nagrań Aktualizacja firmware / OSD OBSŁUGA ZAAWANSOWANA WYSZUKIWANIE NAGRAŃ NAGRYWANIE Podstawowe ustawienia nagrywania Szczegółowe ustawienia nagrywania TERMINARZ NAGRYWANIA DETEKCJA STEROWANIE PTZ USTAWIENIA RÓŻNE SIEĆ LAN STAŁY ADRES IP PPPOE DHCP ARCHIWIZACJA Archiwizacja na pamięć USB Archiwizacja na DVD USB

4 6. OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Oprogramowanie Video Viewer Instalacja i podłączenie do sieci Panel główny programu Video Viewer Ustawienia różne Obsługa przez przeglądarkę Internet Exproler Obsługa przez program QuickTime Player...36 DODATEK 1 KONFIGURACJA PINÓW 38 DODATEK 2 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 39 DODATEK 3 KOMPATYBILNE PAMIĘCI USB 41 DODATEK 4 KOMPATYBILNE DYSKI TWARDE SATA 42 DODATEK 5 KOMPATYBILNE NAGRYWARKI DVD USB 42 DODATEK 6 SPECYFIKACJE 42 DODATEK 7 TABELE ZAPISU 44 DODATEK 8 WYMIANA BATERII 45 DODATEK 9 KONWERTER KLAWIATURY PS

5 1. UWAGI Zdalny monitoring Ta seria rejestratorów pozwala na niezależne sterowanie i transmisję obrazów nawet na bardzo duże odległości przez sieć. Pamiętać jednak należy, że transmisja obrazów przez sieć może nie być tak płynna, jak w podglądzie lokalnym. jednocześnie warunkiem podglądu zdalnego jest zalogowanie się z konta o odpowiednio wysokich uprawnieniach, szczególnie w zakresie sterowania rejestratorem. Zdalne odtwarzanie zapisanego materiału może odbywać się tylko na pojedynczym kanale. Obserwator zalogowany jako Gość nie widzi nazw kamer. Rozdzielczość wyjścia VGA Modele KPD-676 i KPD-678 mają wbudowane wyjście VGA, dla którego można zmieniać rozdzielczość wyświetlania na monitorze. W tym celu wybierz kolejno w Menu: ZAAWANSOWANE WYŚWIETLANIE, przejdź do VGA OUTPUT i wybierz żądaną rozdzielczość spośród dostępnych możliwości: 800 x x 768 (domyślnie) 1280 x x x x x 1200 Zauważ: Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu na monitorze LCD upewnij się, że Zasilanie rozdzielczość VGA w rejestratorze jest ustawiona na taką samą, jaka jest dedykowana dla samego monitora. Jeżeli obraz nie jest prawidłowo wypozycjonowany lub wyskalowany, należy wyregulować obraz w menu monitora. Szczegóły regulacji są zawarte w instrukcji obsługi monitorów. Aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę rejestratora, zalecane jest zastosowanie zasilacza awaryjnego UPS. Skanowanie i formatowanie dysków twardych Kiedy dysk twardy zostanie pierwszy raz zamontowany w rejestratorze, to po uruchomieniu rejestrator automatycznie sformatuje HDD. Jednocześnie powierzchnia dysku zostanie zeskanowana, aby pomijać uszkodzone sektory przy zapisie danych. cały proces trwa około 8 minut dla HDD o pojemności 1 TB. Uproszczony proces skanowania HDD jest uruchamiany zawsze przy restarcie rejestratora. Współpraca z zewnętrznymi nagrywarkami DVD przez USB Rejestrator współpracuje tylko z niektórymi modelami zewnętrznych nagrywarek DVD podłączanych przez USB dla wykonania archiwizacji materiału zapisanego na dysku twardym. 5.

6 2. PRZEDNI I TYLNY PANEL 2.1. Panel przedni 1) Wskaźniki diodowe LED HDD ALARM TIMER PLAY ZASILANIE Sygnalizuje pracę twardego dysku (zapis lub odczyt). Sygnalizuje aktywację alarmu (tylko niektóre modele). Sygnalizuje aktywację nagrywania z terminarza. Sygnalizuje odtwarzanie nagrań. Sygnalizuje załączenie rejestratora. 2) MENU Przycisk służący do wejścia do menu rejestratora. 3) ENTER Przycisk służący do zatwierdzania wyboru i zmian. 4) LIST Przycisk szybkiego wyszukiwania nagrań według zdarzeń, po naciśnięciu wyświetla listę zdarzeń. Wybierz jedno zdarzenie i naciśnij ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie. 5) PLAY Przycisk służący do uruchomienia odtwarzania. 6) SLOW Naciśnięcie podczas odtwarzania, powoduje spowolnienie odtwarzania. 7) ZOOM Naciśnięcie podczas podglądu na żywo lub odtwarzania, powiększa obraz na wybranym kanale. 8) SEQ Naciśnięcie uruchamia sekwencję na monitorze głównym. Aby wyłączyć sekwencję, naciśnij przycisk jeszcze raz. 9) Uruchomienie podglądu z podziałem. 10) POWER Dłuższe naciśnięcie załącza/wyłącza rejestrator. Uwaga: Uwaga: Przed wyłączeniem rejestratora, należy zatrzymać nagrywanie. Aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę rejestratora, zalecane jest zastosowanie zasilacza awaryjnego UPS 11) 1 ~ 16 (~ 8) Przyciski te służą do wyboru podglądu z poszczególnych kamer, na pełnym ekranie. 12) [PAUSE / +] / [ STOP / ] / [REW] / [FF] Przyciski nawigacyjne, służące do poruszania się po menu w górę / w dół / w lewo / w prawo. Podczas odtwarzania do sterowania: pauza ( ) / stop ( ) / przewijanie do przodu ( ) / przewijanie wstecz ( ). Podczas programowania naciskanie / zmienia ustawienia wybranych pozycji. 13) AUDIO [SLOW + ] Naciśnięcie przycisków SLOW i jednocześnie, uruchamia kanał audio (bieżący w trakcie podglądu bieżącego i zapisany 6.

7 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA podczas odtwarzania). 14) PTZ Naciśnięcie SLOW i ZOOM jednocześnie, załącza / wyłącza funkcję PTZ. Sterowanie ruchem w trybie PTZ odbywa się przyciskami: / / /. (dotyczy tylko niektórych modeli) 15) Port USB Do wykonywania archiwizacji lub aktualizacji firmware / OSD, należy używać kompatybilnej pamięci USB. Przed użyciem, pamięć USB musi być sformatowana w komputerze PC do standardu FAT Panel tylny 1) WEJŚCIA VIDEO Wejścia (1 ~ 16 lub 1 ~ 8) Composite Video typu BNC, służą do podłączenia sygnału Video z kamer. Uwaga: Jeżeli chcesz wykonywać archiwizację Video wraz z audio, upewnij się czy dany model rejestratora obsługuje tę funkcję i podłącz sygnał audio odpowiednio dla kanału obsługującego audio. 2) WYJŚCIE MONITOR Służy do podłączenia monitora analogowego. 3) WEJŚCIE AUDIO Służy do podłączenia źródła sygnału Audio z mikrofonu, wyposażonego w przedwzmacniacz. Upewnij się, czy rejestrator obsługuje funkcję Audio oraz ile posiada kanałów Audio. (dotyczy tylko niektórych modeli) Zauważ: Zależnie od modelu, rejestrator może obsługiwać DO CZTERECH kanałów audio, gdzie kanał Audio 1, Audio 2, Audio 3 i Audio 4 jest rejestrowany odpowiednio na kanałów Video 1, 2, 3 i 4. Na przykład, jeżeli rejestrator posiada 2 kanały audio: Audio 1 i Audio 2, wtedy przy odtwarzaniu 1 kanału video, będzie odtwarzany dźwięk z kanału Audio 1. 4) WYJŚCIA AUDIO Służą do podłączenia wzmacniacza audio z głośnikiem. 5) VGA Gniazdo służące do podłączenia monitora VGA. 6) GNIAZDO IR Gniazdo służące do podłączenia odbiornika sygnałów w podczerwieni (z pilota zdalnego sterowania). 7) LAN Złącze RJ-45 służące do podłączenia rejestratora do sieci. 8) LINK ACT. Wskaźnik diodowy LED transmisji sieciowej. 9) Port USB Do wykonywania archiwizacji lub aktualizacji firmware / OSD. 10) EXTERNAL I/O Złącze 15-pinowe port Wejść / Wyjść, umożliwiający podłączenie zewnętrznych urządzeń (czujki alarmowe, PTZ kamera, itp.). 11) DC 19V Gniazdo do podłączenia załączonego zewnętrznego zasilacza DC 19 Volt 3,42A. UWAGA! Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza! 7.

8 3. PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA 3.1. Instalacja dysków Dyski twarde muszą być podłączone przed uruchomieniem urządzenia. Krok 1: Odkręć 5 śrub mocujących górną pokrywę rejestratora i ostrożnie ją zdejmij. Krok 2: Znajdź 4 wsporniki montażowe do dysków twardych, które są dostarczane oddzielnie. Mają one w przekroju kształt litery L. Krok 3: Weź kompatybilny z rejestratorem dysk twardy i połóż go płytką elektroniki do góry, a następnie przykręć do niego 2 wsporniki, po jednym z każdej strony. Używaj specjalnych śrub calowych 9/64x32, które są dostarczone z rejestratorem. listę kompatybilnych dysków znajdziesz w rozdziale DODATEK 4 KOMPATYBILNE DYSKI TWARDE SATA na stronie 42. Krok 4: Ustaw dysk wraz ze wspornikami na podstawie rejestratora, jak pokazano na rysunku poniżej. Przykręć wsporniki do podstawy 4 śrubami M4x5. Krok 5: Podłącz przewód zasilania dysku i taśmę SATA [Data BUS]. Upewnij się, że przewód zasilania HDD jest podłączony do białego gniazda na płytce zasilacza. Krok 1: Powtórz operacje krok 3 ~ 5 dla zamontowania drugiego dysku (jeżeli montujesz dwa HDD). Krok 2: Upewnij się, że połączenia są wykonane prawidłowo, a śruby mocujące dyski są dobrze dokręcone, aby po pewnym czasie nie poluzowały się. 8.

9 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Krok 3: Delikatnie zamontuj pokrywę i przykręć 5 śrub mocujących ją do podstawy Podłączanie kamer Kamery po podłączeniu muszą być zasilane. Wyjścia Video kamer należy podłączać za pomocą przewodu koncentrycznego i wtyków BNC do wejść Video rejestratora. Rejestrator automatycznie wykrywa rodzaj podłączonych kamer (NTSC / PAL) i przełącza się na właściwy system. 1) Podłączanie zasilania Podłącz zasilanie kamer i upewnij się, czy są uruchomione. 2) Podłączanie Video Podłącz kamery do rejestratora, przewodami zakończonymi wtykami BNC. 3) Podłączenie Audio Podłącz sygnał audio z kamer do wejść audio rejestratora, używając przewodu koncentrycznego z wtykami RCA. 4) Ustawienie kamer Ustaw odpowiedni protokół, adres oraz szybkość transmisji sterowania PTZ (dotyczy wyłącznie kamer PTZ) Opcjonalne peryferyjne urządzenia Dotyczy tylko niektórych modeli. Zależnie od modelu rejestratora, istnieje możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń. Szczegóły podłączenia tych urządzeń są opisane w ich oryginalnych instrukcjach Podłączenie zasilania Rejestrator powinien być zasilany ze źródła, o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. Podłącz dostarczony zasilacz do rejestratora oraz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Dioda zasilania powinna się zaświecić. Zauważ: Aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę rejestratora, zalecane jest zastosowanie zasilacza awaryjnego UPS (Opcja) Ustawienie czasu i daty Przed rozpoczęciem nagrywania należy najpierw ustawić aktualny czas i datę w rejestratorze. Naciśnij przycisk MENU i wprowadź hasło, aby wejść do menu. Domyślne hasło to: 0000; w takim przypadku wystarczy czterokrotnie nacisnąć przycisk ENTER. Następnie przejdź do ustawiania daty, godziny i czasu letniego. Najpierw należy ustawić CZAS LETNI ZAŁ, następnie nacisnąć ENTER, aby wejść do ustawień czasu letniego: POCZĄTEK OSTATNIa NIEdziela MARca 02:00 KONIEC OSTATNIa NIEdziela PAŹdziernika 03:00 USTAW 01:00 Teraz należy ustawić format daty spośród: R-M-D, M-D-R, D-M-R. I wreszcie samą datę, godzinę, minutę i sekundę. 9.

10 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Uwaga: Uwaga: Nie zmieniaj czasu i daty, jeżeli nagrywanie już zostało rozpoczęte. W przeciwnym wypadku nagrania zostaną rozsortowane, co będzie objawiało się niemożliwością ich prawidłowego wyszukiwania i odtwarzania. Jeżeli data lub godzina zostanie zmieniona, zalecane jest wykasowanie danych na dysku i rozpoczęcie rejestracji od początku. Podczas pierwszego użycia, zalecanie jest pozostawienie załączonego rejestratora na czas ponad 48 godzin, w celu naładowania się wewnętrznego akumulatora Zmiana hasła Naciśnij przycisk MENU i wprowadź obowiązujące hasło, aby wejść do menu. Domyślne hasło to: 0000; w takim przypadku wystarczy czterokrotnie nacisnąć przycisk ENTER. Naciskaj przycisk, aby przejść do okna ZAAWANSOWANE, następnie przejdź do menu USTAWIENIA RÓŻNE. Wybierz pozycję HASŁO, następnie XXXX i naciśnij ENTER, aby wejść do menu zmiany hasła. Hasło musi składać się z 4 cyfr Ustawienia nagrywania Domyślnie rejestracja jest aktywowana automatycznie, natychmiast po podłączeniu kamer do wejść Video. Aby zmienić ustawienia nagrywania, naciśnij przycisk MENU i wprowadź aktualne hasło. Wybierz pozycję NAGRYWANIE, w menu ZAAWANSOWANE. Szczegóły ustawień nagrywania zostały opisane w sekcji 5.2. NAGRYWANIE na stronie

11 4. OPERACJE PODSTAWOWE 4.1 Podgląd bieżący Rejestrator może wyświetlać obrazy pojedyncze lub podzielone na 4, 9 lub 16 pól, zależnie od modelu. Czas systemowy Informacje (ikony): Blokada klawiatury / kanał Audio/ Sekwencja / Zoom cyfrowy / Tryb PTZ / Terminarz Dostępna pojemność dysku Detekcja ruchu Ikona Nagrywanie Nazwa kanału Ikona Funkcja Ikona Funkcja Ikona Funkcja Klawiatura zablokowana 2-gi kanał Audio Odsłuch bieżący 1-szy kanał Audio Odsłuch nagrania 4-ty kanał Audio Odsłuch nagrania Zoom cyfrowy wyłączony Detekcja ruchu Klawiatura odblokowana 3-ci kanał Audio Odsłuch bieżący 2-gi kanał Audio Odsłuch nagrania Kanał Audio nie jest wybrany Nadpisywanie dysku Nagrywanie 1-szy kanał Audio Odsłuch bieżący 4-ty kanał Audio Odsłuch bieżący 3-ci kanał Audio Odsłuch nagrania Zoom cyfrowy załączony Nagrywanie z terminarza Alarm (Wybrane modele) R.E.T.R. włączony R.E.T.R. opóźniony 11.

12 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA 4.2. Nagrywanie Jeżeli w rejestratorze załączono opcję Pre-alarm, urządzenie zachowuje w pamięci 8 MB nagrania (bufor nagrania), które jest zawsze dołączane na początku nagrania powstającego w wyniku naruszenia wejścia alarmowego lub wykrycia ruchu. 1) Ikona sygnalizująca nagrywanie jeżeli zostało uruchomione nagrywanie dla danego kanału (ręczne lub w wyniku powstania zdarzenia), w jego polu pojawia się ikona. 2) Ikona sygnalizująca zdarzenie w momencie wykrycia ruchu lub naruszania wejścia alarmowego, wyświetlana jest ikona dla kanału, który zarejestrował to zdarzenie: (detekcja) lub (naruszenie wejścia alarmu zewnętrznego). 3) Ikona nagrywania z terminarza jeżeli nagrywanie zostało uruchomione 4.3 Odtwarzanie automatycznie przez terminarz, wyświetlana się ikona. Po naciśnięciu przycisku PLAY (Odtwarzanie), zostanie odtworzone ostatnie nagranie. Zauważ: Do uruchomienia odtwarzania konieczne jest zarejestrowanie minimum 8192 klatek obrazu. Dla przykładu: jeżeli szybkość nagrywania ustawiono na 25 kl./sek., to do odtworzenia konieczne jest nagranie materiału trwającego powyżej 328 sekund. 1) Przewijanie do przodu (FF) / przewijanie do tyłu (REW) Podczas odtwarzania istnieje możliwość jego przyspieszenia do przodu lub wstecz: Naciśnięcie FF jeden raz przyspiesza odtwarzanie 4x [razy] do przodu. Kolejne naciskanie będzie przyspieszać odtwarzanie, aż do 32x. Naciśnięcie REW jeden raz przyspiesza odtwarzanie 4x wstecz. Kolejne naciskanie będzie przyspieszać odtwarzanie aż do 32x. Zauważ: Podczas odtwarzania wyświetlana jest informacja o rozdzielczości obrazu (Ramka, Pole lub CIF). 2) Pauza (PAUSE) / Przeglądanie poszczególnych klatek Po naciśnięciu PAUSE odtwarzany obraz jest zatrzymywany. Teraz możliwe jest przeglądanie poszczególnych klatek: pojedyncze naciśnięcie FF przesuwa jedną klatkę do przodu. pojedyncze naciśnięcie REW przesuwa jedną klatkę do tyłu. 3) STOP Naciśnięcie STOP wyłącza odtwarzanie i zostaje uruchomiony podgląd bieżący. 12.

13 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA 4) SLOW spowolnienie odtwarzania Naciśnięcie SLOW spowalnia odtwarzanie 4-krotnie [1/4 x] lub 8-krotnie [1/8 x] w stosunku do szybkości normalnej. 5) Odtwarzanie dźwięku Jednocześnie naciśnięte przyciski SEQ + służą do wyboru numeru kanału podczas podglądu lub z odtwarzanych nagrań. Pierwszy kanał Audio z mikrofonu Drugi kanał Audio z mikrofonu Trzeci kanał Audio z mikrofonu Czwarty kanał Audio z mikrofonu Żaden kanał audio nie jest wybrany. Pierwszy kanał Audio odtwarzany z nagrania Drugi kanał Audio odtwarzany z nagrania Trzeci kanał Audio odtwarzany z nagrania Czwarty kanał Audio odtwarzany z nagrania Zauważ: Zależnie od modelu, rejestrator może obsługiwać DO CZTERECH kanałów audio, którymi są odpowiednio: Audio 1, Audio 2, Audio 3 i Audio 4. Kanały audio są bezpośrednio skojarzone z kanałami Video CH1, CH2, CH3 i CH4. Jeżeli chcesz archiwizować obraz wraz z dźwiękiem, podłącz kamery z Audio do kanałów, które obsługują tor Audio (kanał Audio 1 z kanałem Video 1, itd.) Wyszukiwanie nagrań 1) Wyszukiwanie według listy zdarzeń Naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić listę wszystkich zdarzeń, zarejestrowanych w systemie. Wybierz żądaną pozycję na liście i naciśnij ENTER, aby odtworzyć nagranie dla tego zdarzenia. 2) Wyszukiwanie według czasu Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu, następnie przejdź do ZAAWANSOWANE NAGRANIA. Wybierz z listy pozycję NAGRANIA i naciśnij ENTER. Wprowadź żądany czas wyszukiwanego nagrania (Rok / Miesiąc / Dzień / Godzina / Minuta) Aktualizacja firmware / OSD 1) Aktualizacja za pomocą pamięci USB: Krok 1. Sformatuj pamięć USB na format FAT32 w komputerze PC. Krok 2. Skopiuj pliki aktualizacyjne bezpośrednio na pamięć USB. NIE ZMIENIAJ NAZW PLIKÓW! Krok 3. Podłącz pamięć USB do rejestratora. Krok 4. Przejdź w menu do pozycji (SYSTEM INFO) wybierz pozycję AKTUALI- ZACJA i naciśnij przycisk ENTER. Krok 5. Po wyświetleniu się okienka dialogowego wybierz TAK i naciśnij ENTER. 2) Aktualizacja za pomocą oprogramowania Video Viewer: Krok 1. Skopiuj pliki aktualizacyjne na dysk komputera nie zmieniając ich nazw i uruchom program Video Viewer. 13.

14 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Krok 2. Kliknij ikonę [OGÓLNA KONTROLA], aby uruchomić główny panel konfiguracyjny. W panelu tym kliknij ikonę [NARZĘDZIA], aby Krok 3. Krok 4. Krok 5. przywołać ekran aktualizacji. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło, adres IP oraz port rejestratora. W odpowiedniej zakładce (spośród: Firmware, Język, Logo) kliknij przycisk DODAJ i wybierz pliki do aktualizacji firmware lub OSD. Kliknij przycisk AKTUALIZUJ, aby rozpocząć operację. Uwaga! Nie wyłączaj zasilania rejestratora przed całkowitym zakończeniem aktualizacji grozi to jego nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia DVR! 14.

15 5. OBSŁUGA ZAAWANSOWANA 5.1. WYSZUKIWANIE NAGRAŃ Nagrane zdarzenia można wyszukiwać według daty, czasu i odtwarzać je bezpośrednio na rejestratorze DVR. Przejdź do pozycji NAGRANIA i naciśnij ENTER. Zostaną wyświetlone niżej przedstawione pozycje menu: 1) DATA Wybierz żądaną datę oraz godzinę nagrań, które chcesz wyszukiwać. 2) NUMER DYSKU Wybierz dysk, na którym będą wyszukiwane nagrania, jeżeli podłączono więcej niż jeden dysk. 3) START Przejdź do pozycji START i naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego nagrania NAGRYWANIE Ta lista menu odpowiada za konfigurację nagrywania. Naciśnij MENU na przednim panelu. Wprowadź hasło i naciśnij ENTER [fabryczne hasło: 0000] Podstawowe ustawienia nagrywania Przejdź do menu SZYBKI START następnie wybierz jedną z pozycji: 1) ROZDZIELCZOŚĆ Wybierz odpowiednie ustawienie RAMKA, POLE (dotyczy tylko niektórych modeli) lub CIF. 2) JAKOŚĆ Wybierz żądaną jakość nagrywania: NAJLEPSZA, WYSOKA, NORMALNA lub PODSTAWOWA. 3) ILOŚĆ KL/SEK Wybierz szybkość zapisu (ilość klatek na sekundę) dla nagrywania ręcznego Szczegółowe ustawienia nagrywania Przejdź do menu ZAAWANSOWANE NAGRYWANIE i naciśnij ENTER. Na ekranie pojawią się poniższe pozycje menu: 1) NAGRYWANIE RĘCZNE Załączenie / wyłączenie nagrywania ręcznego ciągłego. 2) NAGRYWANIE ALARMOWE Załączenie / wyłączenie nagrywania alarmowego. Jeżeli ta opcja jest załączona, nagrywanie będzie aktywowane przez detekcję ruchu oraz przez naruszenie wejść alarmowych. 3) NAGRYWANIE Z TIMERA Załączenie / wyłączenie nagrywania, aktywowanego przez zaprogramowany terminarz tygodniowy. 4) NAGRYWANIE ALARMOWE KL/SEK Ilość rejestrowanych klatek na sekundę dla nagrywania alarmowego (detekcja lub wejścia alarmowe). 15.

16 OBSŁUGA ZAAWANSOWANA 5) NAGRYWANIE Z TIMERA KL/SEK Ilość rejestrowanych klatek dla nagrywania z terminarza. 6) FUNKCJA PRE-ALARM Po załączeniu tej opcji, rejestrator przez cały czas buforuje 8 MB nagrania, które są dołączane na początku każdego nagrania alarmowego. Pozwala to uzyskać kilka sekund nagrania przed wystąpieniem zdarzenia. 7) OVERWRITE (NADPISYWANIE) Opcja ta określa, czy po zapełnieniu się dysku twardego w rejestratorze, nastąpi zatrzymanie nagrywania (komunikat i alarm), czy zostanie wykasowanych około 8 GB najstarszych nagrań i zapisywanie nowych będzie kontynuowane na ich miejscu (nadpisywanie) TERMINARZ NAGRYWANIA Terminarz umożliwia zdefiniowanie dni oraz godzin, w których będzie odbywać się nagrywanie ciągłe lub będzie aktywna detekcja ruchu. Przejdź do menu SZYBKI START i wybierz pozycję TERMINARZ. 1) TERMINARZ Aby uaktywnić terminarz ustaw opcję na ZAŁ., następnie naciśnij ENTER, aby wejść do definiowania dni i godzin terminarza. TERMINARZ NIE PON WTO ŚRO CZW PIĄ SOB SKONSULTUJ TE USTAWIENIA Z INSTALATOREM PRZESUŃ WYBÓR Przyciski Przyciski Programowanie Wybór godzin 0 24 z dokładnością do 30 minut Wybór dni tygodnia Za pomocą przycisków wybierz dzień tygodnia oraz początkową godzinę. Naciśnij przycisk ENTER następnie przyciskami zaznaczaj zakres aktywacji, co będzie widoczne, jako niebieski pasek. Po zdefiniowaniu odpowiedniej długości zaznaczenia naciśnij ENTER, aby zatwierdzić zmianę. W ten sam sposób można zdefiniować kilka okresów dla każdego dnia. Aby wyjść z definiowania terminarza, naciśnij przycisk MENU. 16.

17 OBSŁUGA ZAAWANSOWANA 2) TIMER DETEKCJI Działanie terminarza detekcji i sposób jego programowania jest identyczny jak na poprzedniej stronie, jednak dotyczy działania detekcji ruchu. TIMER DETEKCJI NIE PON WTO ŚRO CZW PIĄ SOB SKONSULTUJ TE USTAWIENIA Z INSTALATOREM PRZESUŃ WYBÓR Przyciski Wybór godzin 0 ~ 24 z dokładnością do 30 minut Przyciski Wybór dni tygodnia Programowanie Za pomocą przycisków wybierz dzień tygodnia oraz początkową godzinę. Naciśnij przycisk ENTER następnie przyciskami zaznaczaj zakres aktywacji, co będzie widoczne, jako niebieski pasek. Po zdefiniowaniu odpowiedniej długości zaznaczenia naciśnij ENTER, aby zatwierdzić zmianę. W ten sam sposób można zdefiniować kilka okresów dla każdego dnia. Aby wyjść z definiowania terminarza, naciśnij przycisk MENU. Zauważ: Powyższe ustawienia dotyczą wyłącznie aktywacji detekcji ruchu DETEKCJA Menu to służy do skonfigurowania parametrów detekcji ruchu. W menu ZAAWANSOWANE wybierz pozycję DETEKCJA i naciśnij przycisk ENTER. Zostaną wyświetlone poniższe pozycje menu: 1) NAZWA W tym miejscu jest wyświetlana nazwa kamery. Nazwa jest zmieniana w podmenu KAMERA. 2) DET Załącz opcję detekcji ruchu dla wybranych kanałów [ZAŁ/WYŁ]. 3) OBSZAR Obszar całej sceny jest podzielony siatką pól dla każdego kanału. Detekcja na każdym polu jest indywidualnie aktywowana. Pola 17.

18 OBSŁUGA ZAAWANSOWANA zaznaczone kolorem różowym, są polami nieaktywnymi aby aktywować jakieś pole, należy zamienić je na przeźroczyste. Podczas definiowania pól, aktywacja ruchu jest sygnalizowana w postaci podświetlających się kwadratów, co pozwala na jednoczesne testowanie detekcji. Wybierz pozycję USTAW dla żądanego kanału i naciśnij ENTER. Zostanie wyświetlony obraz z wybranego kanału wraz z aktualnie zdefiniowanymi polami detekcji, które oczywiście można modyfikować. Za pomocą przycisków,,, ustaw czarny kwadrat na początku obszaru, który chcesz zaznaczyć Naciśnij ENTER aby aktywować pierwsze pole detekcji Za pomocą przycisków / zaznaczaj pola w poziomie. Za pomocą przycisków / zaznaczaj pola w pionie. Na ekranie można zdefiniować kilka obszarów. Po zakończeniu naciśnij ENTER. Gdy aktywne pola wykryją ruch, będą podświetlać się na szaro. 4) TS Poziom czułości określa jak długo musi poruszać się przedmiot w strefie wykrywania ruchu, aby wyzwolić nagrywanie. Dostępne sa trzy ustawienia czułości: WYSOKA, NORMALNA, LOW (niska). 5) ALARM Opcja ta służy do ustawienia polaryzacji aktywowanych wykryciem ruchu wyjść alarmowych: N.O. (normalnie otwarte), N.C. (normalnie zamknięte), a WYŁ oznacza nie aktywowanie wyjścia STEROWANIE PTZ Funkcja służy do ustawienia parametrów komunikacji rejestratora z kamerami PTZ. Przejdź do pozycji STEROWANIE PTZ i naciśnij przycisk ENTER. Zostanie wyświetlone okno dialogowe: 1) NAZWA Wyświetlana nazwa kanału (kamery). 2) DEVICE Rodzaj podłączonego urządzenia: CAMERA kamera nieruchoma, PTZ kamera obrotowa ze sterowaniem. 3) ID Adres kamery PTZ w sieci RS485 (z zakresu 0 ~ 255). Po podłączeniu 18.

19 OBSŁUGA ZAAWANSOWANA kamery PTZ i załączeniu zasilania zazwyczaj jest wyświetlany jej aktualnie ustawiony adres. 4) PROTOCOL Protokół komunikacji z kamerą PTZ: NORMAL protokół specjalny dla kamer AVTech, P-D protokół PELCO-D, P-P protokół PELCO-P. 5) RATE Szybkość transmisji dla komunikacji RS485 spośród: 2400 / 9600 / / / [57600?] / Upewnij się, czy szybkość transmisji w kamerze PTZ oraz w rejestratorze są ustawione identycznie USTAWIENIA RÓŻNE Niniejsze menu zawiera różne ustawienia systemowe. 1) PORT SZEREGOWY Wyświetla typ portu szeregowego: RS ) SZBKOŚĆ TRANSM. Służy do ustalenia szybkości transmisji portu szeregowego DVR (2400 / 9600 / / / / ). 3) ADRES URZĄDZ. Służy do ustalenia adresu rejestratora w sieci RS485 (0 ~ 254) (dotyczy tylko niektórych modeli). 4) HASŁO Służy do zmiany hasła dostępu do rejestratora. Hasło może składać się z 4 cyfr. 5) USTAWIENIA DOMYŚLNE Jeżeli naprowadzisz kursor na RESET i naciśniesz ENTER, a następnie wybierzesz opcję TAK zostaną przywrócone domyślne (fabryczne) ustawienia rejestratora. 6) OCZYŚĆ HDD Kasowanie zawartości dysku twardego (formatowanie uproszczone). Wybierz numer dysku, naciśnij ENTER i po wyświetleniu się okna dialogowego wybierz TAK. 7) AKTUALIZACJA Funkcja aktualizacji firmware / OSD. Sformatuj Flesh-Drive na system FAT32 w komputerze PC. Zapisz pliki aktualizacyjne na pamięci Flesh-Drive i podłącz go do gniazda, umieszczonego na przednim panelu. Naprowadź kursor na START i naciśnij przycisk ENTER, a po wyświetleniu się okna dialogowego wybierz TAK, aby potwierdzić zamiar wykonania aktualizacji. UWAGA: Do wykonania aktualizacji wymagany jest odpowiedni plik umieszczony na kompatybilnej pamięci USB i podłączonej do portu USB w rejestratorze. UWAGA: Nie odłączaj zasilania rejestratora podczas aktualizacji, ponieważ grozi to jego nieodwracalnym uszkodzeniem. 8) R.E.T.R. (MIN) Służy do ustawienia czasu w minutach (spośród 3 / 5 / 10 / 30), po upływie którego funkcja R.E.T.R. będzie aktywowana. Włączenie funkcji R.E.T.R. przyciskiem na pilocie i wprowadze- 19.

20 OBSŁUGA ZAAWANSOWANA niem hasła, spowoduje start odliczania czasu tutaj zaprogramowanego. Jednocześnie zielona ikona będzie widoczna na ekranie. W chwili, gdy czas upłynie i funkcja R.E.T.R. aktywuje się na ekranie pojawi się czerwona ikona. Aby wyłączyć funkcję trzeba nacisnąć dowolny inny przycisk (poza POWER) i wprowadzić hasło. 9) BLOKOWANIE KLAWIATURY Służy do ustawienia czasu w sekundach, po jakim będzie blokowany panel obsługi (Nigdy / 30 / 60 /120). 10) JĘZYK Służy do wyboru języka, w którym będzie wyświetlane menu rejestratora. 11) FORMAT VIDEO Wyświetla informację o aktualnie obowiązującym standardzie Video (NTSC / PAL). 12) WERSJA Wyświetla informację o wersji oprogramowania rejestratora, np.: SIEĆ LAN Menu to służy do ustawienia parametrów połączenia sieciowego LAN. Przejdź do pozycji SIEĆ i naciśnij przycisk ENTER. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z niżej wymienionymi opcjami STAŁY ADRES IP 1) TYP SIECI ustawiony jako STATYCZNY [statyczny adres IP]. Ten typ sieci zawiera stały adres IP i wymaga dodatkowego ustawienia poniższych parametrów: 2) ADRES IP / BRAMA SIECIOWA / MASKA PODSIECI Parametry sieciowe ustawiane zgodnie ze standardem sieci LAN uzyskane od administratora sieci. 3) PIERWSZY DNS / DRUGI DNS Adresy sieciowe serwera domen uzyskane od dostawcy internetowego. 4) PORT Port komunikacyjny HTTP w zakresie 1 ~ Domyślny port ma ustawioną wartość 80, która jest typowa dla przeglądarki internetowej. Zmiana portu zapewnia większe bezpieczeństwo systemu, jednak wymaga dodatkowego wpisywania jego numeru w oknie przeglądarki. Zobacz przykład na następnej stronie: 20.

21 STATYCZNY TYP SIECI STAT. ADRES IP BRAMA SIECIOWA MASKA PODSIECI PIERWSZY DNS DRUGI DNS PORT 0080 OBSŁUGA ZAAWANSOWANA SKONSULTUJ TE USTAWIENIA Z INSTALATOREM WYBÓR WSTECZ NAST WEJŚCIE PPPOE 1) TYP SIECI ustawiony jako PPPOE. Ten typ sieci jest wykorzystywany dla bezpośredniego podłączenia łącza ADSL z protokołem PPPOE. 2) UŻYTKOWNIK / HASŁO Dane wymagane do logowania się w protokole PPPOE uzyskane od usługodawcy internetowego 3) PIERWSZY DNS / DRUGI DNS Adresy sieciowe serwera domen uzyskane od dostawcy internetowego. 4) PORT Port komunikacyjny HTTP w zakresie 1 ~ Domyślny port ma ustawioną wartość 80, która jest typowa dla przeglądarki internetowej. Zmiana portu zapewnia większe bezpieczeństwo systemu, jednak wymaga dodatkowego wpisywania jego numeru w oknie przeglądarki: PPPOE TYP SIECI PPPOE UŻYTKOWNIK KIEROWNIK1 (przykład) HASŁO Tech (przykład) BRAMA SIECIOWA MASKA PODSIECI MASKA PODSIECI PIERWSZY DNS DRUGI DNS PORT 0080 SKONSULTUJ TE USTAWIENIA Z INSTALATOREM WYBÓR WSTECZ NAST WEJŚCIE Zauważ: Ustawienie PPPOE wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika oraz hasła, otrzymanych od dostawcy internetowego oraz konta DDNS, które zamienia adres zmiennego IP na nazwę hosta. 21.

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo