BACKUP APLIKACJI I BAZ DANYCH W BACULA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BACKUP APLIKACJI I BAZ DANYCH W BACULA"

Transkrypt

1 BACKUP APLIKACJI I BAZ DANYCH W BACULA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA Radosław Korzeniewski Solution Architect

2 AGENDA Elastyczne backupy aplikacji Mechanizmy wbudowane Backup baz danych MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server Backup aplikacji i środowisk ActiveDirectory/Systemstate Backup maszyn wirtualnych VMware Infrastructure Pytania i odpowiedzi... 2

3 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI 3

4 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Backup plików dostępnych na filesystemie filesystemy lokalne (ntfs, ufs, ext4, etc...) filesystemy sieciowe (cifs, nfs, etc...) Mechanizmy wbudowane standardowy backup plików aplikacji lub bazy danych wykorzystanie wbudowanych pluginów (bpipe) Zapewnienie spójności danych wyścig pomiędzy zapisem przez aplikację a odczytem przez backup bufory danych w pamięci aplikacji snapshot, offline, wyładowanie danych, itp. 4

5 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Uruchamianie skryptów Uprawnienia Linux/Unix - root:root Windows - SYSTEM Client Run Before Job Client Run After Job RunScript Runs On Client, Runs When Fail Job On Error Runs On Success, Runs On Failure Command, Console Job { Name = JobBackupApp01 Type = Backup ClientRunBeforeJob = /bin/start-bck.sh ClientRunAfterJob = /bin/finish-bck.sh Client = client Fileset = FileSetDefaultSet Storage = "backup-sd" Messages = "Standard" Pool = "PoolDefault" Priority = 10 5

6 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Przykłady skryptów - backup MySQL za pomocą mysqldump mysqldump.sh (ClientRunBeforeJob) #!/bin/sh # (c) Inteos Sp. z o.o. MYUSER=root MYPASS=ssp MYDUMP=/usr/bin/mysqldump MYDUMPFILE=/var/tmp/mysql.sql MYLOGFILE=/var/log/mysql.sql.log if [ "x$myuser"!= "x" ] then MYUSEROPT="--user=$MYUSER" fi if [ "x$mypass"!= "x" ] then MYPASSOPT="--password=$MYPASS" fi $MYDUMP $MYUSEROPT $MYPASSOPT --all-databases -v > $MYDUMPFILE 2>$MYLOGFILE 6

7 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Przykłady skryptów - backup MySQL za pomocą mysqldump mysqldumprm.sh (ClientRunAfterJob) #!/bin/sh # (c) Inteos Sp. z o.o. MYDUMPFILE=/var/tmp/mysql.sql rm -f $MYDUMPFILE 7

8 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI RunScript bardziej zaawansowana metoda sterowania przebiegiem backupu wiele definicji RunScript z różnymi parametrami możliwość wykonania skryptu sprzątającego także dla nieudanego backupu Job { (...) RunScript { Runs On Client = Yes Runs When = Before Fail Job On Error = Yes Command = /usr/bin/mysqldump.sh RunScript { Runs On Client = Yes Runs When = After Fail Job On Error = No Runs On Success = yes Runs On Failure = yes Command = /usr/bin/mysqldumprm.sh 8

9 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Przekierowanie danych ze skryptu bezpośrednio do Bacula backup danych nie dostępnych w postaci plików na filesystemie backup danych z pominięciem etapu wyładowania danych na filesystem oszczędność czasu - jeden przebieg wyładowania danych i backupu oszczędność miejsca - brak wymogu dodatkowego miejsca na wyładowane dane Plugin: bpipe-fd Plugin=bpipe:<nazwa_pliku>:<reader_script>:<writer_script> 9

10 Plugin: bpipe-fd ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Plugin=bpipe:<nazwa_pliku>:<reader_script>:<writer_script> <nazwa_pliku> - wirtualna nazwa pliku pod którą będzie widoczny nasz backup w bazie katalogowej <reader_script> - ścieżka i nazwa skryptu wykonującego wyładowanie danych do backupu <writer_script> - ścieżka i nazwa skryptu wykonującego załadowanie danych backupowych podczas odtwarzania 10

11 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Przykład konfiguracji Filesetu do backupu IBM DB2 zamiast parametru File podajemy parametr Plugin z odpowiednimi parametrami # # FileSet definition for Applications # # (c) Inteos Sp. z o.o. # FileSet { Name = "FileSetDB2OnlineSet01" Include { Options { signature = MD5 noatime = yes Plugin = "bpipe:/db2/backup.stream:/bin/db2backup.sh:/bin/db2restore.sh" 11

12 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Przykłady skryptów - backup IBM DB2 za pomocą narzędzi db2 bpipe-fd - db2backup.sh #!/bin/sh # (c) Inteos sp. z o.o. DB2USER=db2prd DB2DB=PRD DBPIPE=/tmp/db2pipe if [! -p $DBPIPE ] then! mkfifo $DBPIPE fi chown $DB2USER $DBPIPE su - $DB2USER -c "/db2/$db2user/sqllib/bin/db2 backup db $DB2DB online to $DBPIPE" \ 2> /tmp/db2b2.log > /tmp/db2b1.log & cat $DBPIPE 12

13 ELASTYCZNE BACKUPY APLIKACJI Przykłady skryptów - backup IBM DB2 za pomocą narzędzi db2 bpipe-fd - db2restore.sh #!/bin/sh # (c) Inteos sp. z o.o. DB2USER=db2dev DB2DB=DEV DB2DBREST=DEVRES DBPIPE=/tmp/db2pipe if [! -p $DBPIPE ] then! mkfifo $DBPIPE fi chown $DB2USER $DBPIPE su - $DB2USER -c "/db2/$db2user/sqllib/bin/db2 restore db $DB2DB from $DBPIPE into $DB2DBREST"\ 2> /tmp/db2r2.log > /tmp/db2r1.log cat > $DBPIPE 13

14 BACKUP BAZ DANYCH 14

15 BACKUP BAZ DANYCH 15

16 MySQL wyładowanie danych za pomocą: mysqldump przykład skryptów na poprzednich slajdach możemy także skorzystać z pomocy bpipe-fd odtwarzanie bazy danych BACKUP BAZ DANYCH odtwarzamy plik z eksportem danych (plik.sql) uruchamiamy pustą instancję (serwer bazodanowy) wykonujemy: # mysql < plik.sql czekamy aż wszystko się ponownie załaduje 16

17 BACKUP BAZ DANYCH MySQL backup binarny plików bazodanowych zamrożenie bazy danych: FLUSH TABLES WITH READ LOCK wykonanie za pomocą skryptu w ClientRunBeforeJob operacje na bazie są wstrzymywane do czasu zakończenia backupu warto powiązać z mechanizmem filesystem snapshot odblokowanie bazy danych po backupie: UNLOCK TABLES wykonanie za pomocą skryptu w ClientRunAfterJob 17

18 MySQL BACKUP BAZ DANYCH wykorzystanie pluginu: mysql-fd tryb backupu binarnego z logami transakcyjnymi (binlog) narzędzie: innobackupex poziomy: Full, Diff, Incr standardowy tryb mysqldump bez potrzeby pisania skryptów poziomy: Full, Diff, Incr Point-In-Time-Recovery log-bin = hostname-bin # DUMP mode FileSet { Name = mysqldumpbaculafs Include { Plugin = "mysql: database=bacula" # BINARY mode FileSet { Name = mysqlbinaryfs Include { Plugin = "mysql: mode=binary" 18

19 BACKUP BAZ DANYCH MySQL - odtwarzanie bazy danych - tryb dump pełne odtworzenie środowiska odtwarzanie pojedynczej bazy danych nowa baza - where = baculanew oryginalna baza danych SQL do pliku - where = /tmp # mysql < data.sql Point-In-Time-Recovery narzędzie: mysqlbinlog wymaga ręcznego działania Found MASTER_LOG position sql-bin :2083 for "test" $ 19

20 BACKUP BAZ DANYCH MySQL - odtwarzanie bazy danych - tryb binarny pełne odtworzenie środowiska wykorzystane narzędzia: innobackupex xbstream tymczasowe miejsce danych Point-In-Time-Recovery backupy przyrostowe oddzielnie aplikowanie logów innobackupex kopiowanie w docelowe miejsce # innobackupex --copy-back $PWD # # xbstream -x < all-databases.xbstream # ls all-databases.xbstream ibdata1.delta xtrabackup_logfile backup-my.cnf xtrabackup_binary performance_schema ibdata1.meta xtrabackup_checkpoints mysql xtrabackup_binlog_info # innobackupex --apply-log --redo-only $PWD... 02:50:02 innobackupex: completed OK! # mkdir incr1 # cd incr1 # xbstream -x <../all-databases-1.xbstream # cd.. # innobackupex --apply-log --redo-only -- incremental-dir=incr1 $PWD... 02:51:02 innobackupex: completed OK! 20

21 BACKUP BAZ DANYCH 21

22 PostgreSQL wyładowanie danych za pomocą: pg_dump analogiczne skrypty jak dla MySQL możemy także skorzystać z pomocy bpipe-fd odtwarzanie bazy danych BACKUP BAZ DANYCH odtwarzamy plik z eksportem danych (plik.sql) uruchamiamy pustą instancję (serwer bazodanowy) wykonujemy: # psql < plik.sql czekamy aż wszystko się ponownie załaduje 22

23 BACKUP BAZ DANYCH PostgreSQL backup binarny plików bazodanowych zamrożenie bazy danych: SELECT PG_START_BACKUP( label ) aktualizacja plików bazodanowych zostaje wstrzymana zmiany są zapisywane tylko do plików logów (WAL) brak wpływu na działanie użytkowników (online) odblokowanie bazy danych: SELECT PG_STOP_BACKUP() zmiany z plików logów są przepisywane do plików bazodanowych wymagane osobne backupowanie archiwalnych plików logów archive_command = 'command %f %p' odtwarzanie odtwarzamy pliki bazodanowe i wymagane pliki logów wykonujemy database recovery (plik: recovery.conf) restore_command = 'command %f %p' 23

24 PostgreSQL wykorzystanie pluginu: postgres-fd tryb backupu binarnego z archiwizacją logów transakcyjnych (WAL) poziomy: Full, Diff, Incr standardowy tryb pg_dump bez potrzeby pisania skryptów tylko poziom Full pliki konfiguracyjne Point-In-Time-Recovery tylko mode=pitr archive_dir=<dir> BACKUP BAZ DANYCH # DUMP mode FileSet { Name = pgsqldumpbaculafs Include { Plugin = "postgresql: database=bacula" # BINARY mode FileSet { Name = pgsqlpitrfs Include { Plugin = "postgresql: mode=pitr" 24

25 BACKUP BAZ DANYCH PostgreSQL - odtwarzanie bazy tryb dump pełne odtworzenie środowiska wymaga instancji bazodnanowej odtwarzanie pojedynczej bazy danych nowa baza - where = baculanew oryginalna baza danych SQL do pliku - where = /tmp # pgsql < schema.sql tryb binarny (pitr) pełne odtworzenie środowiska Point-In-Time-Recovery plik: recovery.conf restore_command = 'command %f %p' 25

26 BACKUP BAZ DANYCH 26

27 Oracle RDBMS BACKUP BAZ DANYCH wyładowanie danych za pomocą: exp/expdp analogiczne skrypty jak poprzednio exp scott/tiger file=emp.dmp log=emp.log tables=emp rows=yes indexes=no możemy także skorzystać z pomocy bpipe-fd odtwarzanie bazy danych odtwarzamy plik z eksportem danych (emp.dmp) uruchamiamy pustą instancję (serwer bazodanowy) wykonujemy import danych za pomocą: imp/impdp imp scott/tiger file=emp.dmp full=yes czekamy aż wszystko się ponownie załaduje 27

28 BACKUP BAZ DANYCH Oracle RDBMS backup binarny plików bazodanowych zamrożenie plików bazodanowych: ALTER DATABASE BEGIN BACKUP aktualizacja plików bazodanowych zostaje wstrzymana zmiany są zapisywane tylko do plików logów brak wpływu na działanie użytkowników (online) zamrożenie poszczególnych tablespaces: ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP odblokowanie plików bazodanowych: ALTER DATABASE END BACKUP poszczególnych tablespaces: ALTER TABLESPACE users END BACKUP wymagany tryb ARCHIVELOG log_archive_dest_1='location=/u02/archive' log_archive_start=true $ alter database archivelog 28

29 BACKUP BAZ DANYCH Oracle RDBMS wykorzystanie pluginu: oracle-fd tryb RMAN Recovery Flash Area wymaga dodatkowego miejsca szybkie odtwarzanie danych skrypty RMAN backup/restore Point-In-Time-Recovery wymagany tryb ARCHIVELOG standardowy tryb exp/imp poszczególne schematy/tabele dodatkowe dane konfiguracyjne brak PITR #DUMP (imp/exp) FileSet { Name = oracledump-fs Include { Plugin = "oracle: schema=bacula" # RMAN (RFA) FileSet { Name = oraclerman-fs Include { Plugin = "oracle: mode=rman" 29

30 Oracle RDBMS wykorzystanie pluginu: oracle-sbt-fd tryb backupu binarnego z logami transakcyjnymi w trybie RMAN/SBT instalacja libobk.so RMAN libobk.so DIR sterowanie przez RMAN alokacja wielu kanałów Point-In-Time-Recovery wymagany tryb ARCHIVELOG BACKUP BAZ DANYCH RUN { ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE sbt; ALLOCATE CHANNEL c2 DEVICE TYPE sbt; ALLOCATE CHANNEL c3 DEVICE TYPE sbt; BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE PLUS ARCHIVELOG; # cat /opt/bacula/etc/sbt.conf client = oracle-fd job = OracleBackup bconsole = "bconsole -n -c bconsole.conf" Job { Name = OracleBackup FileSet = oraclesbt-fs FileSet { Name = oraclesbt-fs Include { Plugin = oracle-sbt 30

31 Oracle RDBMS - odtwarzanie bazy danych połączenie RMAN/SBT libobk.so DIR sterowanie przez RMAN odtwarzanie dowolnych danych zgodnie z możliwościami RMAN wiele kanałów danych odtwarzanie całościowe odtwarzanie pojedynczych plików odtwarzanie z RMAN/RFA odtwarzamy RFA bs_oracle_restore.pl odtwarzanie z dump BACKUP BAZ DANYCH SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP MOUNT; RUN { ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE sbt; ALLOCATE CHANNEL c2 DEVICE TYPE sbt; SET UNTIL TIME _10:20:00 ; RESTORE DATABASE; RECOVER DATABASE; ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; sqlplus / as imp scott/tiger file=data.dmp full=yes 31

32 BACKUP BAZ DANYCH 32

33 Microsoft SQL Server BACKUP BAZ DANYCH backup bazy danych za pomocą: osql analogiczne skrypty jak poprzednio BACKUP DATABASE test to DISK = 'D:\test.bak' odtwarzanie bazy danych odtwarzamy plik z eksportem danych (test.bak) uruchamiamy pustą instancję (serwer bazodanowy) wykonujemy: RESTORE DATABASE test from DISK = 'D:\test.bak' czekamy aż wszystko się ponownie załaduje 33

34 Microsoft SQL Server wykorzystanie pluginu: vss-fd BACKUP BAZ DANYCH tryb backupu binarnego z logami transakcyjnymi wykorzystuje snapshot aplikacyjny VSS (SqlServerWriter) backup wszystkich baz danych instancji odtwarzanie zaznaczamy wszystkie pliki instancji zaznaczamy pliki tylko jednej bazy uruchamiamy zadanie restore FileSet { Name = "fileset-appl-mssql-set10" Include { Options { Signature = SHA1 File = "S:/backupme" File = "T:/backupme" Plugin = 34

35 BACKUP APLIKACJI I ŚRODOWISK 35

36 BACKUP APLIKACJI I ŚRODOWISK Microsoft Active Directory / SystemState backup z wykorzystaniem pluginu: vss-fd wykorzystanie mechanizmów dodatkowy backup plików aplikacji i danych odtwarzanie środowiska instalacja systemu operacyjnego instalacja klienta backupowego odtwarzanie pełne SystemState restart serwera odtwarzanie całości plików danych bez nadpisywania (pominięcie) nie zawsze konieczne (zależy od OS) restart serwera FileSet { Name = "fileset-appl-systemstate-1" Include { Options { Signature = SHA1 File = "C:/" File = "D:/" Plugin = 36

37 BACKUP MASZYN WIRTUALNYCH 37

38 BACKUP MASZYN WIRTUALNYCH Kopie zapasowe z poziomu maszyny wirtualnej - guest instalacja agenta na każdej zabezpieczanej maszynie szybka i standardowa implementacja backup na poziomie wybranych plików poziomy backupu: Full, Diff, Incr efektywne odtwarzanie pojedynczych plików Kopie zapasowe z poziomu hypervisora - host instalacja agentów na serwerach proxy (dedykowane lub współdzielone) bardziej zaawansowana implementacja backup na poziomie obrazów maszyn wirtualnych i konfiguracji poziomy backupu: Full i Block level incremental efektywne odtwarzanie całych maszyn wirtualnych scenariusz Disaster Recovery 38

39 VMWARE INFRASTRUCTURE 39

40 VMWARE INFRASTRUCTURE SAN NBD vcenter VADP Agentless CBT block level vcenter SAN LAN mgmt Bacula Enterprise Edition ESX Datastore 40

41 VMWARE INFRASTRUCTURE VMware ESX plugin: vsphere-fd wymaga połączenia z vcenter obraz dysków + konfiguracja serwer proxy komunikacja po sieci FC/SAN komunikacja po sieci TCP/IP odtwarzanie jako nowa maszyna VM-guest parametr where=/ jako pliki na filesystemie parametr where=/path FileSet { Name = vsphere Include { Options { Signature=MD5 Plugin = "vsphere: host=guest1" % cat /opt/bacula/etc/vsphere_global.conf [global] keep_generations = 30 root_directory = /opt/bacula/working vddk_path = /opt/bacula/bin/vddk [vsphere] username = root password = vspherepassword server = url = https:// /sdk 41

42 DZIĘKUJĘ. PYTANIA? Radosław Korzeniewski Solution Architect

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Nowy standard odtwarzania danych w systemie Windows Główne zalety godny zaufania i niezawodny eliminuje przerwy na wykonywanie kopii zapasowych umożliwia szybsze

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie W Y Ł Ą C Z N Y D Y S T R Y B U T O R Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

EPA SYSTEMY. Wykorzystanie pamięci masowych firmy QNAP w biznesie

EPA SYSTEMY. Wykorzystanie pamięci masowych firmy QNAP w biznesie EPA SYSTEMY Wykorzystanie pamięci masowych firmy QNAP w biznesie 10/12/16- dyskowe TS-1079PRO REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP TS-EC/1279U-RP TS-EC/1679U-RP 6/8-dyskowe TS-669L TS-669PRO TS-869L TS-869/870/879PRO

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000

Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Cele Zaplanować instalację Sprawdzić, czy na serwerze są zainstalowane programy, których używamy Zainstalować bazy danych Oracle 10g na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS TurboNAS Seria biznesowa ÎÎCentralne magazynowanie danych i współdzielenie plików ÎÎCentrum kopii zapasowych dla firm ÎÎPrywatny serwer chmury dla łatwej decentralizacji ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w Oracle RAC 11gR2

Nowości w Oracle RAC 11gR2 Nowości w Oracle RAC 11g Release 2 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Grzegorz Jakusz-Gostomski (Starszy konsultant)

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo