Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5. Jacek Woytynowski. Senior Presales Consultant

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5. Jacek Woytynowski. Senior Presales Consultant"

Transkrypt

1 Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5 Jacek Woytynowski Senior Presales Consultant

2 Przegląd programu NetBackup Opis: Ochrona danych dla przedsiębiorstw od stacji roboczych do centrów danych w środowiskach UNIX, Windows, Linux oraz NetWare Korzyści: Jedno scentralizowane narzędzie zarządzania do ochrony danych i ich odzyskiwania po awarii Zaawansowane funkcje zarządzania, tworzenia raportów, alertów i rozwiązywania problemów Wykorzystanie złożonych metod ochrony opartych na dyskach i inwestycji w taśmy do przechowywania danych Obsługa większości popularnych systemów operacyjnych, baz danych i sprzętu do przechowywania danych Platformy Stacje robocze i komputery przenośne Ochrona serwera Aplikacje Centrum danych Biuro zdalne Pliki Ochrona danych Bazy danych Lokalizacja zewnętrzna/magazyn Wiadomości 2

3 NetBackup: ochrona danych i zarządzanie nimi Ochrona biur zdalnych Ograniczenie złożoności Centralizacja i standaryzacja Rezygnacja z taśm Ochrona centrów danych Światowy lider Skalowalność klasy korporacyjnej Rozszerzanie za pomocą opcjonalnych modułów Raporty i analizy biznesowe Monitorowanie/zarządzanie + Operations Manager Analizowanie/tworzenie raportów Veritas Backup Reporter 3

4 Agenty i moduły NetBackup Moduły dyskowe Flexible Disk OpenStorage Disk PureDisk Deduplication Virtual Tape NAS SnapVault Desktop & Laptop Moduły taśmowe Shared Storage NDMP Media Server Encryption Vault Agenty baz danych Oracle Microsoft SQL Server IBM DB2 UDB Universal IBM Informix Dynamic Server Sybase Agenty aplikacji Microsoft Exchange Server Microsoft SharePoint Portal Server IBM Lotus Notes & Lotus Domino Server SAP 4

5 Nowe uproszczone zasady licencjonowania NetBackup 6.5 Standard Client Zawiera obecnie moduły Bare Metal Restore i Client Encryption ujęte w cenie Zawiera nowy program PureDisk Client Enterprise Client Zawiera wszystko to, co wersja Standard Client Obejmuje nowe funkcje SAN Client i VMWare oraz programy Snapshot Client (znany także jako Advanced Client) i SAN Media Server gląd wersji cenowych programu NetBackup 6.5 i różnic względem wersji Application and Database Pack Opcjonalny dodatek do wersji Standard Client lub Enterprise Client Zawiera wszystkie aplikacje i agenty baz danych (z wyjątkiem agenta SAP) 5

6 Pełna ochrona środowiska VMware VMware VCB kopia zapasowa poza maszyną wirtualną VM VM VM Odzyskiwanie środowiska VMware na dowolnym poziomie VM szczegółowości Usuwanie nadmiarowych danych VMware ESX Proxy Driver VM VM VM VM VM Ograniczenie x VMware ESX Obraz stanu środowiska VMware umożliwia wykonywanie obrazów stanu maszyny wirtualnej i montowanie ich w serwerze kopii zapasowych Proces sterowany przez program NetBackup Enterprise Client Główne zalety: VMDK VMDK Ograniczenie przeciążenia procesora ESX: kopię zapasową tworzy serwer kopii zapasowych Brak przestojów: maszyny wirtualne stale pracują Automatyzacja: proces zarządzany przez program NetBackup Enterprise Client Pojedyncza kopia zapasowa na poziomie obrazu Obraz kopii zapasowej zmapowany w trybie offline Przywracanie na poziomie pliku lub obrazu Główne zalety: Ograniczenie kosztów i czasu: jedna kopia zapasowa do utworzenia, zapisania i zarządzania Elastyczność: kopia na poziomie obrazu do celów odzyskiwania po awarii, mapowanie na poziomie pliku do odzyskiwania pojedynczych plików VM Całościowe usuwanie nadmiarowych danych na poziomie bloku zmniejsza ilość zduplikowanych danych w przedsiębiorstwie Program NetBackup PureDisk umożliwia wszystkim podstawowym agentom programu NetBackup, środowisku VMware i biurom zdalnym korzystanie ze wspólnej pamięci masowej bez nadmiarowych kopii Główne zalety: Obniżenie ilości miejsca na kopie zapasowe: ilość pamięci masowej obniżona x, może być używany dowolny dysk od dowolnego dostawcy Ograniczenie czasu tworzenia kopii zapasowych: szybsze tworzenie kopii zapasowych, mniejsza ilość danych w sieci Replikacja do zdalnej lokalizacji na potrzeby odzyskiwania po awarii 6

7 Elastyczność tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych punkt kontrolny Ponowne uruchamianie od punktu kontrolnego Niepowodzenie zadania utworzenia kopii zapasowej lub przywracania uruchomionego automatycznie od ostatniego punktu kontrolnego Zadanie utworzenia kopii zapasowej lub przywracania może zostać Zawieszone, a następnie Wznowione w późniejszym czasie Zadanie uruchomione Zadanie zawieszone wznowione Zadanie zakończone 7

8 Veritas NetBackup PureDisk Zabezpieczanie danych z wykorzystaniem dysków z globalnym usuwaniem nadmiarowych informacji Niezawodność: Spełnienie wymagań dotyczących przestojów w związku z tworzeniem kopii zapasowych i eliminacja procesów związanych z taśmami, kosztów i ryzyka Opłacalność: Ograniczenie użycia dysku/sieci i kontrola kosztów magazynowania Bezpieczeństwo: Szyfrowanie danych, centralizacja i wymuszanie polityki ochrony Optymalizacja przepustowości do celów dystrybucji danych serwera i aplikacji Eliminacja nadmiarowych danych kopii zapasowej w źródle (klient) Ograniczenie użycia przepustowości dla sieciowych kopii zapasowych Jednoczesne uruchamianie wielu zadań tworzenia kopii zapasowej Optymalizacja magazynowania do celów odzyskiwania online i odtwarzania po awarii Usuwanie nadmiarowych danych kopii zapasowej tworzonej na dysku w centrum danych Szybsze odzyskiwanie z dysku z wielu lokalizacji Eliminacja lub ograniczenie liczby kopii zapasowych na taśmach i rotacji taśm poza przedsiębiorstwem 8

9 Funkcje rozwiązania NetBackup PureDisk Mechanizm globalnego usuwania nadmiarowych danych Zwiększenie przepustowości sieci Replikacja w różnych lokalizacjach Skalowalność i dostępność Globalne usuwanie nadmiarowych danych w wielu lokalizacjach Przyrostowa optymalizacja segmentów plików Kompresja segmentów Wykorzystanie zmniejszenia ilości danych w programie PureDisk Konsolidacja typu wiele do jednego Wszystkie dane szyfrowane na bieżąco Przetwarzanie dystrybuowanej treści Skalowanie pamięci masowej i metadanych w poziomie Dostępność standardu branżowego Magazynowanie i przesyłanie szyfrowanych danych Wyszukiwanie metadanych pliku oraz bezpieczne przywracanie plików przez użytkownika Bezobsługowe zarządzanie globalne Szyfrowanie danych na dysku i na bieżąco Pliki podzielone na liczne segmenty Zintegrowane zarządzanie kluczami Paradygmat przywracania wyszukiwania plików opartego na metadanych Bezpieczny, niewymagający agentów interfejs przywracania obsługiwany przez przeglądarkę internetową Oparty na systemie plików CIFS, niewymagający agentów interfejs przywracania Bezpieczna administracja oparta na sieci WWW Scentralizowane zarządzanie wszystkimi funkcjami Integracja z programem NetBackup Eksport na taśmę za pomocą programu NetBackup Wykorzystanie technologii PureDisk z programem NetBackup Szybkie tworzenie kopii zapasowej na taśmie za pomocą programu NetBackup 9

10 NetBackup Disk Backup Solutions 1. Heterogeneous Snapshot Management & CDP Standard Client Net Backup Client 2. Deep Integration & Management of Backup Appliances Virtual tape option Enterprise Client VTL VTL direct to tape Expire on dupe Intelligent Appliances (VTLs) Snapshot client Primary Snapshots NetBackup Media Servers Open Storage Open storage disk option Deep appliance integration Deduplication support Replication support SAN client 3. Fast Backup, Deduplication, & Sharing with heterogeneous disk Flexible disk option CDP client CDP Server & Storage Basic Tape & Disk Enhanced backup to disk SAN, NAS and DAS support High-speed backup over SAN Pure disk deduplication option Heterogeneous Disk Pool Deduplication of any Net backup backup Use any disk storage Replication support

11 Pozostałe funkcjonalności NetBackup 6.5 VTL Direct-to-Tape Współdzielenie Mediów LiveUpdate for NetBackup Allows VTL devices to duplicate images directly to tape without going through a media server Process controlled by NetBackup and is catalog-consistent Benefity: Better Performance: direct tape copies leveraging VTL Less Media Server Expense: No media server required Allows tape media to be shared between any number of Media Servers and NDMP tape Servers Manage the number of partially-full tapes per volume pool Can be segmented by policy, or shared in an un-restricted manner Benefity: Tape Media Savings: drives better tape utilization Higher Availability: tape media no longer tied to a particular media server Automates distribution of NetBackup patches to both NetBackup clients and servers Unix, Linux, Windows Driven by the NetBackup policy for complete admin control (automated or manual) Leverages Symantec LiveUpdate Benefity: Reduce Administration Costs: ease patch management for NetBackup infrastructure Integration: leverage corporate LiveUpdate infrastructure

12 Pozostałe funkcjonalności NetBackup 6.5 NetBackup Snapshot Client Bare Metal Restore NetBackup Operations Manager Nowa nazwa (formalnie NetBackup Advanced Client) Wsparcie dla nowych macierzy EMC Clariion and HP EVA Nowe funkcje integracji VMware ESX i NetBackup Przygotowanie do integracji z CDP Szybkie odtworzenie MS Windows Wsparcie dla nowych klientów: Solaris 10, AIX 5.3, Red Hat 4, SUSE SLES9 Wsparcie dla nowych platform serwerowych Red Hat 4, SUSE SLES9 Rozszerzone raporty operacyjne Podgląd klientów i definicji zadań backupowych Benefity: Większa wydajność procesu backupu w oparciu o funkcjonalności dyskowe Instant Recovery: Zbiór snapshots umożliwia granualne odtworzenie danych Benefity: Błyskawiczne odtworzenie: Odtworzenie systemu w ciągu 15 minut Wsparcie dla środowisk heterogenicznych: Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX Elastyczność: Odtworzenie na inny sprzęt Benefity: Redukcja kosztów administracyjnych: Centralowane zarządzanie dla procesów backupu i restore Real-time: Zarządzanie w czasie rzeczywistym

13 Przywracanie serwera kilka minut od uruchomienia modułu Bare Metal Restore do odtworzenia serwera Uproszczony i zautomatyzowany proces przywracania Przywracanie aplikacji niestandardowych Integracja z konsolą NetBackup Najszersza w branży obsługa platform Odzyskiwanie serwerów Linux (Red Hat i SUSE) Jedno rozwiązanie dla systemów: Windows, Linux i UNIX Odtwarzanie serwerów Windows na innej platformie sprzętowej Czas odzyskiwania serwera Bare Metal Restore Krok Ponowne uruchomienie Ponowne załadowanie 6. opr. do tworzenia kopii zapasowych 5. Ponowne uruchomienie Ponowne uruchomienie Ładowanie taśm i przywracanie Ponowne załadowanie sys. oper. Ponowne uruchomienie Zebranie wszystkich nośników Naprawa sprzętu Krok Szybsze przywracanie Ponowne uruchomienie Kliknięcie Prepare to Restore Naprawa sprzętu Tradycyjne odzyskiwanie Bare Metal Restore 13

14 NetBackup Operations Manager (NOM) Monitorowanie, zarządzanie, alertowanie i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym Główne funkcje programu NetBackup 6.0 i nowszych wersji Administracja oparta na sieci WWW Aktywne zarządzanie zadaniami, urządzeniami i nośnikami Alerty SNMP i poczty Raporty na poziomie operacyjnym 14

15 Veritas Backup Reporter Zaawansowane tworzenie raportów dotyczących kopii zapasowych umożliwiających analizę trendów na poziomie przedsiębiorstwa Zaawansowane narzędzie do tworzenia raportów dotyczących kopii zapasowych pozwalające na wgląd w operacje archiwizowania/odzyskiwania Struktura umożliwiająca uzyskanie kontekstu dla raportów dotyczących kopii zapasowych Uruchamianie operacji tworzenia kopii zapasowych jako firma/usługa Scentralizowane tworzenie raportów obejmujące różne aplikacje do wykonywania kopii zapasowych Śledzenie Analizowanie Dostosowywanie Śledzenie powodzenia zadań dotyczących kopii zapasowych względem parametrów SLA Powiązanie kosztów infrastruktury tworzenia kopii zapasowych z właścicielami przedsiębiorstwa w celu określenia należności Gromadzenie danych historycznych w celu określania tendencji wzrostu Monitorowanie wykorzystania zasobów i identyfikowanie ograniczeń Analiza ryzyka i ocena zagrożeń Dostosowywanie widoków danych według branży, domeny kopii zapasowych lub aplikacji Hierarchiczny widok tworzenia raportów z możliwością przejścia do szczegółów 15

16 Podsumowanie Rozwiązanie Veritas NetBackup jest produktem najnowszej generacji NetBackup 6.5 umożliwia stosowanie zaawansowanych mechanizmów backupu i odtworzenia za pomocą zasobów dyskowych NetBackup PureDisk umożliwia deduplikację dla zdalnych ośrodków i Data Center Veritas Backup Reporter dostarcza zaawansowane narzędzia raportowania, analizowania i określania trendów procesów backupu dla środowisk biznesowych

17 Platforma NetBackup lider w branży najlepsza strategia Zakres rynku rozwiązań do ochrony danych dla przedsiębiorstw wg firmy Gartner, 2006 r. 17

18 Platforma NetBackup lider w branży Enterprise Distributed System Backup/Recovery Revenue Market Share, Worldwide 2008 CA 5,4% Others 12,0% CommVault 5,7% HP 6,1% Chart created by Symantec based on Gartner data. Symantec s market share of 43.7% consists of NetBackup (27.5%) and Backup Exec (16.2%) EMC 11,4% IBM 15,7% Symantec 43,7% Source: Gartner Market Update: Enterprise Distributed System Backup/Recovery Market, Worldwide, 2008; Alan Dayley and Dave Russell; 2 September

19 Dziękuję! 19 42

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Nowy standard odtwarzania danych w systemie Windows Główne zalety godny zaufania i niezawodny eliminuje przerwy na wykonywanie kopii zapasowych umożliwia szybsze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Marcin Stec IBM Software Services Spała, 19.05.2011 Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Cele 2 Realia i potrzeby biznesowe Pozycjonowanie obydwu produktów Korzyści

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OSG Records Management. Kompleksowe Zarządzanie Backupem

OSG Records Management. Kompleksowe Zarządzanie Backupem OSG Records Management Kompleksowe Zarządzanie Backupem 2010 Agenda Historia korporacji Zasięg geograficzny działalności Referencje Polityka firmy Proces zarządzania backupem Rozwiązanie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH PRZEWODNIK PO PRODUKTACH 1 WHAT STORAGE DOES NEXT. LENOVOEMC LTD. TO spółka założona przez Lenovo i EMC, która prowadzi sprzedaż sieciowych pamięci masowych iomega. Firmy Lenovo i EMC jedno z najszybciej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie W Y Ł Ą C Z N Y D Y S T R Y B U T O R Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizo

Bardziej szczegółowo

Yamaha Motor Racing ochrona dynamicznie zmieniających się danych w trakcie wyścigów

Yamaha Motor Racing ochrona dynamicznie zmieniających się danych w trakcie wyścigów Yamaha Motor Racing ochrona dynamicznie zmieniających się danych w trakcie wyścigów Agenda ZAKRES DZIAŁALNOSCI WYZWANIE ROZWIAZANIE KORZYŚCI Zakres Działalności ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Grupa składa się z kierownika

Bardziej szczegółowo

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS TurboNAS Seria biznesowa ÎÎCentralne magazynowanie danych i współdzielenie plików ÎÎCentrum kopii zapasowych dla firm ÎÎPrywatny serwer chmury dla łatwej decentralizacji ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii

Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii Omówienie rodziny produktów NetIQ PlateSpin: Recon, Migrate, Protect oraz Forge Dariusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo