PRZEDMIAR - ROBÓT. Daniela Kwiatkowska tel upr.bud. nr 5146/Gd/92

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR - ROBÓT. Daniela Kwiatkowska tel upr.bud. nr 5146/Gd/92"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR - ROBÓT Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W ZAKRESIE BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. ABRAHAMA 58/9 W DZIELNICY GDYNIA ŚRÓDMIEŚCIE - roboty budowlane - aktualizacja Budowa GDYNIA UL. ABRAHAMA 58/9 działka nr 689/305 KM 55 obręb GDYNIA Inwestor GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI GDYNIA UL. OLIMPIJSKA 5/9 Wykonawca wg. wskazania PRZED SPORZĄDZENIEM WYCENY ROBÓT BUDOWLANYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZADANIA ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA. PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ I OPISEM TECHNICZNYM Sporządził Daniela Kwiatkowska tel upr.bud. nr 5146/Gd/92 Gdańsk maj 2015

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Strona 2/18 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. PODSTAWA WYCENY - zlecenie inwestora - projekt wykonawczy architektura + konstrukcja - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15, r. 2. ZAKRES OPRACOWANIA - stan zerowy - stan surowy - stan wykończeniowy 3. METODY I PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU - kosztorys wykonano metodą kalkulacji szczegółowej ( 3 pk. 2.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - rozdz. 2 ) - do sporządzenia kosztorysu wykorzystano Kalatogi Nakładów Rzeczowych oraz kalkulacje własne. 4. CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI WG. SEKOCENBUD - robocizna bezpośrednia - zł - koszty pośrenie - % od R,S - Zysk - % od R,S,Kp - koszty zakupu materiałów - % - ceny materiałów - śr. wg wydawnictwa Sekocenbud+indywidualne 5. UWAGI DO KOSZTORYSU - Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem. - Przedstawione podstawy określające normy nakładów rzeczowych są jedynie elementem pomocnioczym do wykonania wyceny ( opisującym dodatkowo przewidywany zakres robót do wykonania w danej pozycji przedmiaru ). Nie oznacza to zobowiązania Wykonawcy do sporządzenia wyceny wg.wymienionych w przedmiarze podstaw wyceny. - Ewentualne roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

3 ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Strona 3/18 ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Przyjęto do wyceny : - projekt budowlano-wykonawczy + KNR-y + wyceny indywidualne - grunt kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi,gruzu do 15 km + koszt utylizacji - wywóz materiałów z rozbiórek do dyspozycji inwestora - plac składowy do 1,0 km - koparko-ładowarka 0,15 m3 - spycharka 100 KM - samochód samowyładowczy 5,0t - samochód skrzyniowy do 5,0 t - dowóz materiałów

4 Tabela elementów Strona 4/18 Nr Nr ST Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie 6 OGRODZENIE PANELOWE 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI

5 Kosztorys wskażnikowy Strona 5/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR /02 2 KNR /01 3 KNR /02 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR /02 13 KNR /01 14 KNR /04 15 KNR /01 16 KNR /02 17 KNR /01 18 KNR /04 19 KNR /01 20 KNR /02 21 KNR /02 22 KNR /01 23 KNR /01 24 KNR /02 25 KNR /01 26 KNR /02 27 KNR /03 28 KNR /02 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o m3 1,900 szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 m3 1,900 z ręcznym układaniem betonu Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg 23,410 żebrowanych o średnicy 8mm Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg 23,630 żebrowanych o średnicy 12 mm Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg 22,752 żebrowanych o średnicy 16 mm - pręty M-16 gwintowane 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - TWISTER + szt 1,000 WAHADŁO Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - WYCIĄG szt 1,000 GÓRNY + WYCISKANIE Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - BIEGACZ szt 1,000 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - ORBITEK szt 1,000 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - KOŁA TAI CHI szt 1,000 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - PEDAŁY - przy szt 2,000 istniejącej ławce 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy m2 80,000 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami m3 14,000 przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz pospółki Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 29 km m3 14,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( 0-35 cm ) m2 80,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości m2-80,000 po zagęszczeniu 20cm - potrącenie średnio za 2 cm Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami m3 12,360 przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz humusu Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 12,360 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej - humusu o grubości warstwy m2 80,000 2cm na terenie płaskim Dodatek za 13 cm m2 80,000 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez m2 80,000 nawożenia w gruncie kategorii III Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim m2 80,000 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie analogia Konstrukcja stalowa f/w 60x200cm z tablicą informacyjną 50x70cm wraz z fundamentem żelbetowym prefabrykowanym z wykonaniem robót ziemnych - wsp do r=2,0 6 OGRODZENIE PANELOWE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm Osadzenie w gotowych otworach słupków systemowych dla ogrodzenia panelowego - o masie do 20 kg kpl 1,000 m3 0,864 m3 0,864 kg 18,240 kg 29,880 szt 12,000

6 Kosztorys wskażnikowy Strona 6/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 29 KNR 2-02 Osadzenie przęseł z siatki - ogrodzenie panelowe powlekane m2 26, /11 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych 30 KNR /04 31 KNR /01 32 KNR /01 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów szt 42,000 Pielęgnacja krzewów liściastych szt 42,000 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami m3 3,664 przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 3, KNR /04 34 Utylizacja ziemi m3 3,664

7 Kosztorys-nakładczy Strona 7/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE 1 KNR /02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 1,9 m3 razem r-g 2,3016 RAZEM: ROBOTY ZIEMNE Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA 2 KNR /01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 1,9 m3 razem r-g 8,19 Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 1,015 Drewno na stemple budowlane m3 0,004 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,005 Deski iglaste obrzynane kl.iii 38mm m3 0,005 Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,04 3 KNR /02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 23,41 kg razem r-g 0,07 Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W - 8mm kg 1,002 Drut stalowy miękki kg 0,025 pomocnicze % 2 4 KNR /03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 23,63 kg razem r-g 0,06 Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W -12mm kg 1,02 Drut stalowy miękki kg 0,02 pomocnicze % 2 5 KNR /04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16 mm - pręty M-16 gwintowane 22,752 kg razem r-g 0,04 Śruby fundamentowe M-16/300 mm kg 1,02 Drut stalowy miękki kg 0,016 pomocnicze % 2

8 Kosztorys-nakładczy Strona 8/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena RAZEM: FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 6 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - TWISTER + WAHADŁO 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe TWISTER + WAHADŁO kpl 1 pomocnicze % 1 7 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe WYCIĄG GÓRNY + kpl 1 WYCISKANIE pomocnicze % 1 8 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - BIEGACZ 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe BIEGACZ kpl 1 pomocnicze % 1 9 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - ORBITEK 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe ORBITEK kpl 1 pomocnicze % 1 10 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - KOŁA TAI CHI 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe KOŁA TAI CHI kpl 1 pomocnicze % 1 11 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - PEDAŁY - przy istniejącej ławce 2 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe PEDAŁY kpl 1 pomocnicze % 1

9 Kosztorys-nakładczy Strona 9/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena RAZEM: MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 12 KNR /02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III 80 m2 razem r-g 0,1866 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,005 pomocnicze % 0,5 13 KNR /01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz pospółki 14 m3 razem r-g 0,0402 Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 0,0855 Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0,0325 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR /04 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 29 km 14 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152x29x 2 15 KNR /01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( 0-35 cm ) 80 m2 razem r-g 0,0168 Pospółka 0-31,5mm m3 0,2455 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,02 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0, KNR /02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - potrącenie średnio za 2 cm -80 m2 razem r-g 0,0005x2 Pospółka 0-31,5mm m3 0,0123x2 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,001x2 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0001x2

10 Kosztorys-nakładczy Strona 10/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0004x2 17 KNR /01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz humusu 12,36 m3 razem r-g 0,0402 Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 0,0855 Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0,0325 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR /04 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km 12,36 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152x14x 2 19 KNR /01 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej - humusu o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 80 m2 razem r-g 632,21x0,00 01 Ziemia urodzajna m3 206x0, KNR /02 Dodatek za 13 cm 80 m2 razem r-g 0,018909x1 3 Ziemia urodzajna m3 0,0103x13 21 KNR /02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III 80 m2 razem r-g 0,2225 Nasiona traw - mieszanka traw kg 0,02 22 KNR /01 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim 80 m2 razem r-g 0,2817 Nasiona traw - mieszanka traw kg 0,002 Azofoska t 0,00005 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,48 RAZEM: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Koszty zakupu Koszty pośrednie

11 Kosztorys-nakładczy Strona 11/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Zysk element 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie 23 KNR /01 analogia Konstrukcja stalowa f/w 60x200cm z tablicą informacyjną 50x70cm wraz z fundamentem żelbetowym prefabrykowanym z wykonaniem robót ziemnych - wsp do r=2,0 1 kpl razem r-g 0,7449x2,0 Fundament żelbetowy prefabrykowany fi 25 cm gr 23 cm - szt dla tablicy informacyjnej Tablica informacyjna 50x70cm - konstr. stalowa 60x200 kpl cm f/w + tablica pomocnicze % 0,5 RAZEM: TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 6 OGRODZENIE PANELOWE 24 KNR /02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,864 m3 razem r-g 2, KNR /01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,864 m3 razem r-g 8,19 Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 1,015 Drewno na stemple budowlane m3 0,004 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,005 Deski iglaste obrzynane kl.iii 38mm m3 0,005 Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,04 26 KNR /02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 18,24 kg razem r-g 0,07 Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W - 8mm kg 1,002 Drut stalowy miękki kg 0,025 pomocnicze % 2 27 KNR /03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 29,88 kg razem r-g 0,06

12 Kosztorys-nakładczy Strona 12/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W -12mm kg 1,02 Drut stalowy miękki kg 0,02 pomocnicze % 2 28 KNR /02 Osadzenie w gotowych otworach słupków systemowych dla ogrodzenia panelowego - o masie do 20 kg 12 szt razem r-g 0,46 Słupki ogrodzenia panelowego 60x40 mm dla ogrodz. wys szt cm dł 1,60 m z obejmami Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 0,0015 pomocnicze % 1 29 KNR /11 Osadzenie przęseł z siatki - ogrodzenie panelowe powlekane 26,78 m2 razem r-g 1,35 Ogrodzenie panelowe NYLOFLOR - 250x103 cm zielone mb 1,0 pomocnicze % 1,5 RAZEM: OGRODZENIE PANELOWE Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych 30 KNR /04 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów 42 szt razem r-g 0,3702 Pięciornik krzewiasty - POTENTILLA FRUTICOS - szt 1,05 odm. MAANLEYS Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,01 Ziemia urodzajna m3 0, KNR /01 Pielęgnacja krzewów liściastych 42 szt razem r-g 0,706 Pięciornik krzewiasty - POTENTILLA FRUTICOS - szt 0,06 odm. MAANLEYS Azofoska t 0,00002 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,12 RAZEM: ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk

13 Kosztorys-nakładczy Strona 13/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena element 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI 32 KNR /01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 3,664 m3 razem r-g 0,0402 Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 0,0855 Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0,0325 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR /04 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km 3,664 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152x14x 2 34 Utylizacja ziemi 3,664 m3 Utylizacja - ziemia + gruz t 1,8 RAZEM: WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element

14 Przedmiar Robót Strona 14/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR /02 2 KNR /01 3 KNR /02 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR /02 13 KNR /01 14 KNR /04 15 KNR /01 16 KNR /02 17 KNR /01 18 KNR /04 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład pogłębienie pod fundamenty 0,75 0,50 0,80 5 m3 1,500 0,50 0,50 0,80 2 m3 0,400 razem m3 1,900 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu F-1 0,75 0,50 0,80 5 m3 1,500 F-2 0,50 0,50 0,80 2 m3 0,400 razem m3 1,900 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 3, ,78 2 kg 23,410 razem kg 23,410 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 3, ,49 2 kg 23,630 razem kg 23,630 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16 mm - pręty M-16 gwintowane ( ) 0,30 1,58 kg 22,752 razem kg 22,752 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - TWISTER + WAHADŁO Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - BIEGACZ Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - ORBITEK Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - KOŁA TAI CHI Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - PEDAŁY - przy istniejącej ławce szt 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 2,000 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III m2 80,000 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz pospółki pospółka - ilość wg zestawienia materiałów 80,00 0,35 0,5 m3 14,000 razem m3 14,000 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 29 km m3 14,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( 0-35 cm ) m2 80,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - potrącenie średnio za 2 cm m2-80,000 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz humusu 80,00 0,15 1,03 m3 12,360 razem m3 12,360 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 12,360

15 Przedmiar Robót Strona 15/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 19 KNR 2-21 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej - humusu o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 0213/01 m2 80, KNR 2-21 Dodatek za 13 cm 0213/02 m2 80, KNR 2-21 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III 0401/02 m2 80, KNR 2-21 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim 0702/01 m2 80,000 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie 23 KNR /01 24 KNR /02 25 KNR /01 26 KNR /02 27 KNR /03 28 KNR /02 29 KNR /11 30 KNR /04 31 KNR /01 32 KNR /01 33 KNR /04 34 Utylizacja ziemi analogia Konstrukcja stalowa f/w 60x200cm z tablicą informacyjną 50x70cm wraz z fundamentem żelbetowym prefabrykowanym z wykonaniem robót ziemnych - wsp do r=2,0 słupy stalowe 2 szt + tablica 1 kpl 1,000 razem kpl 1,000 6 OGRODZENIE PANELOWE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,30 0,30 0,80 12 m3 0,864 razem m3 0,864 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,30 0,30 0,80 12 m3 0,864 razem m3 0,864 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 1,52 12 kg 18,240 razem kg 18,240 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 2,49 12 kg 29,880 razem kg 29,880 Osadzenie w gotowych otworach słupków systemowych dla ogrodzenia panelowego - o masie do 20 kg szt 12,000 Osadzenie przęseł z siatki - ogrodzenie panelowe powlekane 26,00 1,03 m2 26,780 razem m2 26,780 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów szt 42,000 Pielęgnacja krzewów liściastych szt 42,000 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach fundamenty F1+F2 1,90 m3 1,900 wymiana ziemi pod zasadzenia 0,90 m3 0,900 fundamenty ogrodzenia 0,30 0,30 0,80 12 m3 0,864 razem m3 3,664 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 3,664 m3 3,664

16 Zestawienie robocizny Strona 16/18 Lp Indeks Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 razem r-g 274, ,909

17 Zestawienie materiałów Strona 17/18 Lp Indeks Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Azofoska t 0, Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 2, Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0, Deski iglaste obrzynane kl.iii 38mm m3 0, Drewno na stemple budowlane m3 0, Drut stalowy miękki kg 2,475 7 Fundament żelbetowy prefabrykowany fi 25 cm gr 23 cm - dla tablicy szt 2,000 informacyjnej Gwoździe budowlane gołe kg 0,746 9 Nasiona traw - mieszanka traw kg 1, Ogrodzenie panelowe NYLOFLOR - 250x103 cm zielone mb 26, Pięciornik krzewiasty - POTENTILLA FRUTICOS - odm. MAANLEYS szt 46, Pospółka 0-31,5mm m3 17, Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W - 8mm kg 41, Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W -12mm kg 54, Słupki ogrodzenia panelowego 60x40 mm dla ogrodz. wys 103 cm dł 1,60 szt 12,000 m z obejmami 16 Śruby fundamentowe M-16/300 mm kg 23, Tablica informacyjna 50x70cm - konstr. stalowa 60x200 cm f/w + tablica kpl 1, Urządzenie sportowe BIEGACZ kpl 1, Urządzenie sportowe KOŁA TAI CHI kpl 1, Urządzenie sportowe ORBITEK kpl 1, Urządzenie sportowe PEDAŁY kpl 2, Urządzenie sportowe TWISTER + WAHADŁO kpl 1, Urządzenie sportowe WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE kpl 1, Utylizacja - ziemia + gruz t 6, Woda przemysłowa z rurociągu m3 45, Ziemia urodzajna m3 13,284

18 Zestawienie sprzętu Strona 18/18 Lp Indeks Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 2, Równiarka samojezdna 100KM m-g 0, Samochód samowyładowczy 5t m-g 25, Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0, Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,392 30,801

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 950/36 I 953/3 KM 20, OBRĘB POGÓRZE GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 950/36 I 953/3 KM 20, OBRĘB POGÓRZE GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI tel. 502 600 006 fax 58 300 09 96 www.steelu.pl 83-050 Bielkówko, ul. Jantar 10 TYTUŁ INWESTYCJI ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LOKALIZACJI UL. PORĘBSKIEGO 21 W DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: Lokalizacja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 14c/06/2011

Przedmiar robót 14c/06/2011 Przedmiar robót 14c/06/2011 Obiekt Budowa Inwestor SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów Charakterystyka robót Strona 1/10 Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów oraz piłko chwytów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa DZ. NR 205, OBRĘB 04, UL. ŁAZIENNA, CHEŁMŻA Inwestor GMINA MIASTO CHEŁMŻA, UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45112723-9 Adres inwestycji Gawłów nr ewid. działek 264/3 oraz 265/4 Inwestor Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci PRZEDMIAR ROBÓT Plac zabaw dla dzieci Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Skoczów gmina Dygowo dz. nr 106/26 Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw dla młodzieży w Kowalach Pańskich

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY"

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY" Obiekt MODERNIZACJA TERENU WOKÓŁ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W MIEJSCOWOŚCI BRACIEJÓWKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający:... Wartość robót netto: bez VAT... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS ŚLEPY. Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający:... Wartość robót netto: bez VAT... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła" Roboty ogólnobudowlane,nawierzchnie,zieleń,dostawa i montaż urządzeń placu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY 96-100 Skierniewice ul. Władysława Reymonta 43/8 PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PHU"CONSTRUO" Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016

PHUCONSTRUO Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016 PHU"CONSTRUO" 75-633 Koszalin, ul. Wiązowa nr 7 NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska futsalu dla PG nr 19 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : 91-087 Łódź, ul. Wapienna nr 17 INWESTOR : Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY JM Projekt Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2, Strzelce Kraj. PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 37535200-9

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający:

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-05-20 Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Zbigniew Bocheński. Słupsk listopad 2012 r

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Zbigniew Bocheński. Słupsk listopad 2012 r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIE STADIONU SPORTOWEGO - ZADASZENIE TRYBUNY NA 168 + 33 = 201 MIEJSC - ROBOTY BUDOWLANE - Kosztorys wykonano dla inwestycji "Budowa placu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m 2 4670 d.1 0114-02 2KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m 2 350 d.1 0119-01

Bardziej szczegółowo

Data: Obiekt: Zespół budynków na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego

Data: Obiekt: Zespół budynków na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego Budowa kanalizacji teletechnicznej Data: 2009-12-01 Obiekt: Zespół budynków na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 t tel./fax. 34-324 - 57 58 e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

1. Wspinalnia i klatki schodowe

1. Wspinalnia i klatki schodowe Książka Przedmiarów 1. Wspinalnia i klatki schodowe 1 KNR 2-01I 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) "PROKOL" Pracownia Projektowo - Kosztorysowa ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno, PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy "ślepy"

Kosztorys Ofertowy ślepy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy "ślepy" OGRODZENIE OD STRONY ULICY PRZY HALI TENISOWEJ Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO SANITARNYM, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1. 5 6 7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY. Ukształtowanie terenu d.. d.. d.. d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNNR 0-0 KNNR - 0 KNNR - 0 KNNR - KNNR 006-0 KW Opłaty lokalne KNR-W -0 08-0 s.sz..5.. 9907-

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw w Kawęczynie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO

PRZEDMIAR ROBÓT UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Stacja paliw POL DT Rzeszów ul. Matuszczaka - Roboty modernizacyjne - wymiana zbiornika na paliwo Budowa Rzeszów ul. Matuszczaka 5 Inwestor POCZTA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA CENTRUM REAGOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SIŁ ZBROJNYCH R.P. - TYP

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów

Przedmiar. Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów Przedmiar Data: 2009-09-11 Budowa: Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze Obiekt: Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Przedmiar robót INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Budowa: Odrzechowa Obiekt lub rodzaj robót: Zbiornik Inwestor: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. Odrzechowa Data opracowania: 2017-09-18

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

Ślepy kosztorys - przedmiar 6II/09/SK --------------------------------------- Remont parkingu dolnego i środkowego

Ślepy kosztorys - przedmiar 6II/09/SK --------------------------------------- Remont parkingu dolnego i środkowego Ślepy kosztorys - przedmiar 6II/09/SK ------ Remont parkingu dolnego i środkowego Obiekt: Parking dolny i środkowy Budowa: Teren szpitala Inwestor: Szpital Kolejowy Wilkowice ul. Żywiecka 19 Biuro kosztorysowe:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci Kosztorys ofertowy Budowa placu zabaw dla dzieci Data: 2014-10-02 Budowa: Budowa placu zabaw dla dzieci i innych elementów małej architektury - roboty budowlane - montaż urządzeń zabawowych i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Tunel foliowy - roboty budowlane

Tunel foliowy - roboty budowlane P R Z E D M I A R R O B Ó T Tunel foliowy - roboty budowlane Data: 2010-11-21 Budowa: 30-149 KRAKÓW al. Balicka 116 b Dz.Nr 83 obręb 48 Krowodrza Obiekt: Tunel Foliowy Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI

Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI Budowa: W GLIWICACH Obiekt lub rodzaj robót: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 Lokalizacja: 44-100 GLIWICE, UL. MŁODYCH PATRIOTÓW 10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

MIACASA Bartosz Snelewski Łódź, ul. Wielkopolska 39 m.7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janina Grzonek-Kłos DATA OPRACOWANIA : 4.01.

MIACASA Bartosz Snelewski Łódź, ul. Wielkopolska 39 m.7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janina Grzonek-Kłos DATA OPRACOWANIA : 4.01. MIACASA Bartosz Snelewski 91-026 Łódź, ul. Wielkopolska 39 m.7 KOSZTORYS OFERTOWY - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ NAZWA INWESTYCJI : Zespół Boisk "ORLIK 2012" ADRES INWESTYCJI : 95-030 Rzgów, ul. Szkolna 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ŚLĄSKIE KONSORCJUM EKOLOGICZNE 41-250 Czeladz ul. Francuska 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ADRES INWESTYCJI : Drzymałowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BEZ CEN. Al.Zwycięstwa 2, Nowa Dęba

KOSZTORYS BEZ CEN. Al.Zwycięstwa 2, Nowa Dęba Ekspert s.c. Al.Zwycięstwa 2, 39-460 Nowa Dęba KOSZTORYS BEZ CEN Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45236000-0 Wyrównywanie terenu 45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 45236290-9 Naprawa

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : 62-095 Murowana Goślina" "ul. Wojska Polskiego 11/12" "NIP 777-151-16-82 " "REGON 639708891 OBMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Stołpiu

Bardziej szczegółowo

REMONT DRENAŻU ORAZ OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH POŁOŻONYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 15, DZIAŁKA NR 141/7 i 275/2

REMONT DRENAŻU ORAZ OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH POŁOŻONYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 15, DZIAŁKA NR 141/7 i 275/2 t e l. 5 0 2 600 006 f a x 5 8 3 0 0 0 9 9 6 w w w. s t e e l u. p l 83-050 B i e l k ó w k o, u l. J a n t a r 1 0 TYTUŁ INWESTYCJI REMONT DRENAŻU ORAZ OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH POŁOŻONYCH PRZY ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bytom, Plac Kościuszki 9. ULTRAFIOLET Pracownia Projektowa Arch. Adam Kściuczyk

PRZEDMIAR Bytom, Plac Kościuszki 9. ULTRAFIOLET Pracownia Projektowa Arch. Adam Kściuczyk ULTRAFIOLET Pracownia Projektowa Arch. Adam Kściuczyk 41-709 Bytom, Plac Kościuszki 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw w rejonie ulicy Osiedlowej 13C w Rudzie Śląskiej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie ADRES INWESTYCJI : Dobrankowo, gm. Przasnysz (działka nr 163/9) INWESTOR : Gmina Przasnysz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kowalach Pańskich

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Rozbudowa bazy poligonowej wydziału szkolenia specjalistycznych grup ratowniczych Szkoły Aspirantów P,S.P. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) PPUH "VITARO" Jędrzejczyk Wojciech Ul. 11 Listopada 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA - UKŁAD WEWNĘTRZNY

Przedmiar robót UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA - UKŁAD WEWNĘTRZNY Przedmiar robót Data: 2011-01-26 Budowa: BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWASKIEGO POŁOśONEGO PRZY ULICACH: BOGUSŁAWSKIEGO, ZBYTKI, PODWALE PRZEDMIEJSKIE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r.

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Budowa Jurków dz. nr. 352, 353/6, 353/13, 353/14 Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys NR 4/MSW/2014r. ( Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tokarek SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Sebasian Adamski DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tokarek SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Sebasian Adamski DATA OPRACOWANIA : Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek os. A. Biernackiego 94, 44-370 Pszów KOSZTORYS Ślepy - wzmocnienie Skarpy NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy w rejonie SP16 w Jastrzębiu-Zdroju ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP Przedmiar robót / kosztorys ślepy Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Inwestor: GMINA KOŁACZYCE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. KierojMliJt Działu Zftriądtknr-tjutrfckonoiciam. Kr/ćysctof O il. PGE GiEK SA - Oddział Elektrociepłownia Kielce

PRZEDMIAR. KierojMliJt Działu Zftriądtknr-tjutrfckonoiciam. Kr/ćysctof O il. PGE GiEK SA - Oddział Elektrociepłownia Kielce PGE GiEK SA - Oddział Elektrociepłownia Kielce 25-668 Kielce ul.hubalczyków 30 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA DATA OPRACOWANIA Remont ogrodzenia terenu i bram

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego Kosztorys ofertowy Remont ogrodzenia placu szkolnego Data: 2010-10-15 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu - obiekty rekreacyjno-sportowe Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Murowane ogrodzenie roboty budowlane

Kosztorys inwestorski. Murowane ogrodzenie roboty budowlane Kosztorys inwestorski Budowa: CMENTARZ POLSKI W KOŁOMYJI Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY RENOWACYJNE Lokalizacja: CMENTARZ KOMUNALNY W KOŁOMYJI UL. MAZEPY Stawka r-g: 11,50 zł Cennik materiałów: Sekocenbud

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY BIUROWCU W ROKICIE

PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY BIUROWCU W ROKICIE PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa ROKITA 2 Inwestor Biuro kosztorysowe NADLEŚNICTWO ROKITA, ROKITA 2, 72-110 PRZYBIERNÓW PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka" Natalia Maćków 71-151 SZCZECIN,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu przy ul Krynicznej w Pile Adres : 64-920 Piła ul Kryniczna działka nr 266/9,266/7,674 obręb Piła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Przebudowa ( modernizacja ) boiska piłkarskiego z budową piłkochwytów na terenie dz. nr 102/13, 102/25, w m. Pawłowo gm. Chojnice. Kod CPV 45100000-8, 45111230-9,

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(Σ)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(Σ) Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo KSIĄZKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W NOSARZEWIE BO- ROWYM ADRES INWESTYCJI : Nosarzewo Borowe dz nr ewid. 181 INWESTOR : Gmina Szydłowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych isba Grupa Projektowa 5-630 Wrocław, ul Grottgera 6a ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 4570-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; GRUDZIADZ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY DATA OPRACOWANIA :

CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; GRUDZIADZ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY DATA OPRACOWANIA : CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; 86-300 GRUDZIADZ przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY ULICY SADY ADRES INWESTYCJI : SADY 14, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Przedmiar SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Przedmiar SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Data: 2014-06-14 Budowa: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4 Obiekt: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Zamawiający: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 SZEMUD Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Boiska: wielofunkcyjne do gier zespołowych i małej piłki nożnej

PRZEDMIAR ROBÓT. Boiska: wielofunkcyjne do gier zespołowych i małej piłki nożnej PRZEDMIAR ROBÓT Boiska: wielofunkcyjne do gier zespołowych i małej piłki nożnej Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Pustary gmina Dygowo dz. nr 10/5,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Paweł Tiepłow - Pracownia projektowa ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu NAZWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich Obiekt : Roboty zwiazane z nawierzchnią dróg Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo