PRZEDMIAR - ROBÓT. Daniela Kwiatkowska tel upr.bud. nr 5146/Gd/92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR - ROBÓT. Daniela Kwiatkowska tel upr.bud. nr 5146/Gd/92"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR - ROBÓT Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W ZAKRESIE BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. ABRAHAMA 58/9 W DZIELNICY GDYNIA ŚRÓDMIEŚCIE - roboty budowlane - aktualizacja Budowa GDYNIA UL. ABRAHAMA 58/9 działka nr 689/305 KM 55 obręb GDYNIA Inwestor GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI GDYNIA UL. OLIMPIJSKA 5/9 Wykonawca wg. wskazania PRZED SPORZĄDZENIEM WYCENY ROBÓT BUDOWLANYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZADANIA ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA. PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ I OPISEM TECHNICZNYM Sporządził Daniela Kwiatkowska tel upr.bud. nr 5146/Gd/92 Gdańsk maj 2015

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Strona 2/18 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. PODSTAWA WYCENY - zlecenie inwestora - projekt wykonawczy architektura + konstrukcja - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15, r. 2. ZAKRES OPRACOWANIA - stan zerowy - stan surowy - stan wykończeniowy 3. METODY I PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU - kosztorys wykonano metodą kalkulacji szczegółowej ( 3 pk. 2.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - rozdz. 2 ) - do sporządzenia kosztorysu wykorzystano Kalatogi Nakładów Rzeczowych oraz kalkulacje własne. 4. CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI WG. SEKOCENBUD - robocizna bezpośrednia - zł - koszty pośrenie - % od R,S - Zysk - % od R,S,Kp - koszty zakupu materiałów - % - ceny materiałów - śr. wg wydawnictwa Sekocenbud+indywidualne 5. UWAGI DO KOSZTORYSU - Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem. - Przedstawione podstawy określające normy nakładów rzeczowych są jedynie elementem pomocnioczym do wykonania wyceny ( opisującym dodatkowo przewidywany zakres robót do wykonania w danej pozycji przedmiaru ). Nie oznacza to zobowiązania Wykonawcy do sporządzenia wyceny wg.wymienionych w przedmiarze podstaw wyceny. - Ewentualne roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

3 ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Strona 3/18 ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Przyjęto do wyceny : - projekt budowlano-wykonawczy + KNR-y + wyceny indywidualne - grunt kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi,gruzu do 15 km + koszt utylizacji - wywóz materiałów z rozbiórek do dyspozycji inwestora - plac składowy do 1,0 km - koparko-ładowarka 0,15 m3 - spycharka 100 KM - samochód samowyładowczy 5,0t - samochód skrzyniowy do 5,0 t - dowóz materiałów

4 Tabela elementów Strona 4/18 Nr Nr ST Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie 6 OGRODZENIE PANELOWE 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI

5 Kosztorys wskażnikowy Strona 5/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR /02 2 KNR /01 3 KNR /02 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR /02 13 KNR /01 14 KNR /04 15 KNR /01 16 KNR /02 17 KNR /01 18 KNR /04 19 KNR /01 20 KNR /02 21 KNR /02 22 KNR /01 23 KNR /01 24 KNR /02 25 KNR /01 26 KNR /02 27 KNR /03 28 KNR /02 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o m3 1,900 szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 m3 1,900 z ręcznym układaniem betonu Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg 23,410 żebrowanych o średnicy 8mm Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg 23,630 żebrowanych o średnicy 12 mm Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych kg 22,752 żebrowanych o średnicy 16 mm - pręty M-16 gwintowane 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - TWISTER + szt 1,000 WAHADŁO Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - WYCIĄG szt 1,000 GÓRNY + WYCISKANIE Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - BIEGACZ szt 1,000 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - ORBITEK szt 1,000 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - KOŁA TAI CHI szt 1,000 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - PEDAŁY - przy szt 2,000 istniejącej ławce 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy m2 80,000 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami m3 14,000 przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz pospółki Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 29 km m3 14,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( 0-35 cm ) m2 80,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości m2-80,000 po zagęszczeniu 20cm - potrącenie średnio za 2 cm Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami m3 12,360 przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz humusu Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 12,360 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej - humusu o grubości warstwy m2 80,000 2cm na terenie płaskim Dodatek za 13 cm m2 80,000 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez m2 80,000 nawożenia w gruncie kategorii III Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim m2 80,000 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie analogia Konstrukcja stalowa f/w 60x200cm z tablicą informacyjną 50x70cm wraz z fundamentem żelbetowym prefabrykowanym z wykonaniem robót ziemnych - wsp do r=2,0 6 OGRODZENIE PANELOWE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm Osadzenie w gotowych otworach słupków systemowych dla ogrodzenia panelowego - o masie do 20 kg kpl 1,000 m3 0,864 m3 0,864 kg 18,240 kg 29,880 szt 12,000

6 Kosztorys wskażnikowy Strona 6/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 29 KNR 2-02 Osadzenie przęseł z siatki - ogrodzenie panelowe powlekane m2 26, /11 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych 30 KNR /04 31 KNR /01 32 KNR /01 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów szt 42,000 Pielęgnacja krzewów liściastych szt 42,000 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami m3 3,664 przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 3, KNR /04 34 Utylizacja ziemi m3 3,664

7 Kosztorys-nakładczy Strona 7/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE 1 KNR /02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 1,9 m3 razem r-g 2,3016 RAZEM: ROBOTY ZIEMNE Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA 2 KNR /01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 1,9 m3 razem r-g 8,19 Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 1,015 Drewno na stemple budowlane m3 0,004 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,005 Deski iglaste obrzynane kl.iii 38mm m3 0,005 Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,04 3 KNR /02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 23,41 kg razem r-g 0,07 Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W - 8mm kg 1,002 Drut stalowy miękki kg 0,025 pomocnicze % 2 4 KNR /03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 23,63 kg razem r-g 0,06 Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W -12mm kg 1,02 Drut stalowy miękki kg 0,02 pomocnicze % 2 5 KNR /04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16 mm - pręty M-16 gwintowane 22,752 kg razem r-g 0,04 Śruby fundamentowe M-16/300 mm kg 1,02 Drut stalowy miękki kg 0,016 pomocnicze % 2

8 Kosztorys-nakładczy Strona 8/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena RAZEM: FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 6 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - TWISTER + WAHADŁO 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe TWISTER + WAHADŁO kpl 1 pomocnicze % 1 7 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe WYCIĄG GÓRNY + kpl 1 WYCISKANIE pomocnicze % 1 8 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - BIEGACZ 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe BIEGACZ kpl 1 pomocnicze % 1 9 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - ORBITEK 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe ORBITEK kpl 1 pomocnicze % 1 10 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - KOŁA TAI CHI 1 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe KOŁA TAI CHI kpl 1 pomocnicze % 1 11 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - PEDAŁY - przy istniejącej ławce 2 szt R=0,955 razem r-g 10,18 Urządzenie sportowe PEDAŁY kpl 1 pomocnicze % 1

9 Kosztorys-nakładczy Strona 9/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena RAZEM: MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 12 KNR /02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III 80 m2 razem r-g 0,1866 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,005 pomocnicze % 0,5 13 KNR /01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz pospółki 14 m3 razem r-g 0,0402 Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 0,0855 Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0,0325 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR /04 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 29 km 14 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152x29x 2 15 KNR /01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( 0-35 cm ) 80 m2 razem r-g 0,0168 Pospółka 0-31,5mm m3 0,2455 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,02 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0, KNR /02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - potrącenie średnio za 2 cm -80 m2 razem r-g 0,0005x2 Pospółka 0-31,5mm m3 0,0123x2 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,001x2 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0001x2

10 Kosztorys-nakładczy Strona 10/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0004x2 17 KNR /01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz humusu 12,36 m3 razem r-g 0,0402 Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 0,0855 Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0,0325 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR /04 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km 12,36 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152x14x 2 19 KNR /01 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej - humusu o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 80 m2 razem r-g 632,21x0,00 01 Ziemia urodzajna m3 206x0, KNR /02 Dodatek za 13 cm 80 m2 razem r-g 0,018909x1 3 Ziemia urodzajna m3 0,0103x13 21 KNR /02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III 80 m2 razem r-g 0,2225 Nasiona traw - mieszanka traw kg 0,02 22 KNR /01 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim 80 m2 razem r-g 0,2817 Nasiona traw - mieszanka traw kg 0,002 Azofoska t 0,00005 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,48 RAZEM: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Koszty zakupu Koszty pośrednie

11 Kosztorys-nakładczy Strona 11/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Zysk element 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie 23 KNR /01 analogia Konstrukcja stalowa f/w 60x200cm z tablicą informacyjną 50x70cm wraz z fundamentem żelbetowym prefabrykowanym z wykonaniem robót ziemnych - wsp do r=2,0 1 kpl razem r-g 0,7449x2,0 Fundament żelbetowy prefabrykowany fi 25 cm gr 23 cm - szt dla tablicy informacyjnej Tablica informacyjna 50x70cm - konstr. stalowa 60x200 kpl cm f/w + tablica pomocnicze % 0,5 RAZEM: TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 6 OGRODZENIE PANELOWE 24 KNR /02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,864 m3 razem r-g 2, KNR /01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,864 m3 razem r-g 8,19 Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 1,015 Drewno na stemple budowlane m3 0,004 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,005 Deski iglaste obrzynane kl.iii 38mm m3 0,005 Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,04 26 KNR /02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 18,24 kg razem r-g 0,07 Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W - 8mm kg 1,002 Drut stalowy miękki kg 0,025 pomocnicze % 2 27 KNR /03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 29,88 kg razem r-g 0,06

12 Kosztorys-nakładczy Strona 12/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W -12mm kg 1,02 Drut stalowy miękki kg 0,02 pomocnicze % 2 28 KNR /02 Osadzenie w gotowych otworach słupków systemowych dla ogrodzenia panelowego - o masie do 20 kg 12 szt razem r-g 0,46 Słupki ogrodzenia panelowego 60x40 mm dla ogrodz. wys szt cm dł 1,60 m z obejmami Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 0,0015 pomocnicze % 1 29 KNR /11 Osadzenie przęseł z siatki - ogrodzenie panelowe powlekane 26,78 m2 razem r-g 1,35 Ogrodzenie panelowe NYLOFLOR - 250x103 cm zielone mb 1,0 pomocnicze % 1,5 RAZEM: OGRODZENIE PANELOWE Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych 30 KNR /04 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów 42 szt razem r-g 0,3702 Pięciornik krzewiasty - POTENTILLA FRUTICOS - szt 1,05 odm. MAANLEYS Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,01 Ziemia urodzajna m3 0, KNR /01 Pielęgnacja krzewów liściastych 42 szt razem r-g 0,706 Pięciornik krzewiasty - POTENTILLA FRUTICOS - szt 0,06 odm. MAANLEYS Azofoska t 0,00002 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,12 RAZEM: ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk

13 Kosztorys-nakładczy Strona 13/18 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena element 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI 32 KNR /01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 3,664 m3 razem r-g 0,0402 Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 0,0855 Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0,0325 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR /04 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km 3,664 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152x14x 2 34 Utylizacja ziemi 3,664 m3 Utylizacja - ziemia + gruz t 1,8 RAZEM: WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk element

14 Przedmiar Robót Strona 14/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 1 KNR /02 2 KNR /01 3 KNR /02 4 KNR /03 5 KNR /04 6 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR /02 13 KNR /01 14 KNR /04 15 KNR /01 16 KNR /02 17 KNR /01 18 KNR /04 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 1 ROBOTY ZIEMNE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład pogłębienie pod fundamenty 0,75 0,50 0,80 5 m3 1,500 0,50 0,50 0,80 2 m3 0,400 razem m3 1,900 2 FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu F-1 0,75 0,50 0,80 5 m3 1,500 F-2 0,50 0,50 0,80 2 m3 0,400 razem m3 1,900 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 3, ,78 2 kg 23,410 razem kg 23,410 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 3, ,49 2 kg 23,630 razem kg 23,630 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16 mm - pręty M-16 gwintowane ( ) 0,30 1,58 kg 22,752 razem kg 22,752 3 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - TWISTER + WAHADŁO Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - BIEGACZ Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - ORBITEK Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - KOŁA TAI CHI Ustawienie w gotowych otworach i regulacja - PEDAŁY - przy istniejącej ławce szt 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 2,000 4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III m2 80,000 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz pospółki pospółka - ilość wg zestawienia materiałów 80,00 0,35 0,5 m3 14,000 razem m3 14,000 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 29 km m3 14,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( 0-35 cm ) m2 80,000 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - potrącenie średnio za 2 cm m2-80,000 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz humusu 80,00 0,15 1,03 m3 12,360 razem m3 12,360 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 12,360

15 Przedmiar Robót Strona 15/18 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 19 KNR 2-21 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej - humusu o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 0213/01 m2 80, KNR 2-21 Dodatek za 13 cm 0213/02 m2 80, KNR 2-21 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III 0401/02 m2 80, KNR 2-21 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim 0702/01 m2 80,000 5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM - wg opisu w projekcie 23 KNR /01 24 KNR /02 25 KNR /01 26 KNR /02 27 KNR /03 28 KNR /02 29 KNR /11 30 KNR /04 31 KNR /01 32 KNR /01 33 KNR /04 34 Utylizacja ziemi analogia Konstrukcja stalowa f/w 60x200cm z tablicą informacyjną 50x70cm wraz z fundamentem żelbetowym prefabrykowanym z wykonaniem robót ziemnych - wsp do r=2,0 słupy stalowe 2 szt + tablica 1 kpl 1,000 razem kpl 1,000 6 OGRODZENIE PANELOWE Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,30 0,30 0,80 12 m3 0,864 razem m3 0,864 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,30 0,30 0,80 12 m3 0,864 razem m3 0,864 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm 1,52 12 kg 18,240 razem kg 18,240 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm 2,49 12 kg 29,880 razem kg 29,880 Osadzenie w gotowych otworach słupków systemowych dla ogrodzenia panelowego - o masie do 20 kg szt 12,000 Osadzenie przęseł z siatki - ogrodzenie panelowe powlekane 26,00 1,03 m2 26,780 razem m2 26,780 7 ZASADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - żywopłotowych Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów szt 42,000 Pielęgnacja krzewów liściastych szt 42,000 8 WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach fundamenty F1+F2 1,90 m3 1,900 wymiana ziemi pod zasadzenia 0,90 m3 0,900 fundamenty ogrodzenia 0,30 0,30 0,80 12 m3 0,864 razem m3 3,664 Nakłady uzupełniające do tablic dopłata za 14 km m3 3,664 m3 3,664

16 Zestawienie robocizny Strona 16/18 Lp Indeks Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 razem r-g 274, ,909

17 Zestawienie materiałów Strona 17/18 Lp Indeks Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Azofoska t 0, Beton zwykły B-25 = C-20/25 m3 2, Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0, Deski iglaste obrzynane kl.iii 38mm m3 0, Drewno na stemple budowlane m3 0, Drut stalowy miękki kg 2,475 7 Fundament żelbetowy prefabrykowany fi 25 cm gr 23 cm - dla tablicy szt 2,000 informacyjnej Gwoździe budowlane gołe kg 0,746 9 Nasiona traw - mieszanka traw kg 1, Ogrodzenie panelowe NYLOFLOR - 250x103 cm zielone mb 26, Pięciornik krzewiasty - POTENTILLA FRUTICOS - odm. MAANLEYS szt 46, Pospółka 0-31,5mm m3 17, Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W - 8mm kg 41, Pręty zbrojeniowe żebrowane RB 500W -12mm kg 54, Słupki ogrodzenia panelowego 60x40 mm dla ogrodz. wys 103 cm dł 1,60 szt 12,000 m z obejmami 16 Śruby fundamentowe M-16/300 mm kg 23, Tablica informacyjna 50x70cm - konstr. stalowa 60x200 cm f/w + tablica kpl 1, Urządzenie sportowe BIEGACZ kpl 1, Urządzenie sportowe KOŁA TAI CHI kpl 1, Urządzenie sportowe ORBITEK kpl 1, Urządzenie sportowe PEDAŁY kpl 2, Urządzenie sportowe TWISTER + WAHADŁO kpl 1, Urządzenie sportowe WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE kpl 1, Utylizacja - ziemia + gruz t 6, Woda przemysłowa z rurociągu m3 45, Ziemia urodzajna m3 13,284

18 Zestawienie sprzętu Strona 18/18 Lp Indeks Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Koparko-ładowarka kołowa 0,15 m3 m-g 2, Równiarka samojezdna 100KM m-g 0, Samochód samowyładowczy 5t m-g 25, Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, Spycharka gąsienicowa 55 KM m-g 0, Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,392 30,801

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: Lokalizacja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów Charakterystyka robót Strona 1/10 Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów oraz piłko chwytów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 t tel./fax. 34-324 - 57 58 e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m 2 4670 d.1 0114-02 2KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m 2 350 d.1 0119-01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy "ślepy"

Kosztorys Ofertowy ślepy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy "ślepy" OGRODZENIE OD STRONY ULICY PRZY HALI TENISOWEJ Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO SANITARNYM, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw w Kawęczynie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO

PRZEDMIAR ROBÓT UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

Ślepy kosztorys - przedmiar 6II/09/SK --------------------------------------- Remont parkingu dolnego i środkowego

Ślepy kosztorys - przedmiar 6II/09/SK --------------------------------------- Remont parkingu dolnego i środkowego Ślepy kosztorys - przedmiar 6II/09/SK ------ Remont parkingu dolnego i środkowego Obiekt: Parking dolny i środkowy Budowa: Teren szpitala Inwestor: Szpital Kolejowy Wilkowice ul. Żywiecka 19 Biuro kosztorysowe:

Bardziej szczegółowo

Tunel foliowy - roboty budowlane

Tunel foliowy - roboty budowlane P R Z E D M I A R R O B Ó T Tunel foliowy - roboty budowlane Data: 2010-11-21 Budowa: 30-149 KRAKÓW al. Balicka 116 b Dz.Nr 83 obręb 48 Krowodrza Obiekt: Tunel Foliowy Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci Kosztorys ofertowy Budowa placu zabaw dla dzieci Data: 2014-10-02 Budowa: Budowa placu zabaw dla dzieci i innych elementów małej architektury - roboty budowlane - montaż urządzeń zabawowych i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ŚLĄSKIE KONSORCJUM EKOLOGICZNE 41-250 Czeladz ul. Francuska 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ADRES INWESTYCJI : Drzymałowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Rozbudowa bazy poligonowej wydziału szkolenia specjalistycznych grup ratowniczych Szkoły Aspirantów P,S.P. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys NR 4/MSW/2014r. ( Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) PPUH "VITARO" Jędrzejczyk Wojciech Ul. 11 Listopada 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego Kosztorys ofertowy Remont ogrodzenia placu szkolnego Data: 2010-10-15 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu - obiekty rekreacyjno-sportowe Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(Σ)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(Σ) Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo KSIĄZKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W NOSARZEWIE BO- ROWYM ADRES INWESTYCJI : Nosarzewo Borowe dz nr ewid. 181 INWESTOR : Gmina Szydłowo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu przy ul Krynicznej w Pile Adres : 64-920 Piła ul Kryniczna działka nr 266/9,266/7,674 obręb Piła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bydgoszcz 30 marca 2012

Przedmiar robót. Bydgoszcz 30 marca 2012 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor dz nr 158/1 w Samsiecznie Gmina Sicienko, ul. Mrotecka nr 9, 86014 Sicienko KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Boiska: wielofunkcyjne do gier zespołowych i małej piłki nożnej

PRZEDMIAR ROBÓT. Boiska: wielofunkcyjne do gier zespołowych i małej piłki nożnej PRZEDMIAR ROBÓT Boiska: wielofunkcyjne do gier zespołowych i małej piłki nożnej Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Pustary gmina Dygowo dz. nr 10/5,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich Obiekt : Roboty zwiazane z nawierzchnią dróg Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Obiekt Kod CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Budowa Tworkowa dz. nr. 369, 370/1, 370/2 Inwestor Gmina Czchów32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Biuro

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

- Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2

- Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2 Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 0,300 3 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,099 4 Samochód samowyładowczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2014-06-10 Budowa: ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262300-4 Betonowanie 45223500-1

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna, Baborówko, 6-500 Szamotuły KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Zagospodarowanie terenu - CYPEL HELSKI "Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. mgr inż. Roman Królak (upr. bud. nr 2710/Gd/86) Gdynia, 30.09.2013 r.

Przedmiar. mgr inż. Roman Królak (upr. bud. nr 2710/Gd/86) Gdynia, 30.09.2013 r. Przedmiar Obiekt Zespół sportowy w Gdyni-Chwarznie - urządzenie placu zabaw etap I: prace przygotowawcze i uzupełniające Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112720-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Rokita - obręb Barnisławice i obręb Imno w oddziałach leśnych 327A, 327, 311, 309, 308,

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH" Kępno, ul. Pocztowa 1/3

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno, ul. Pocztowa 1/3 BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH" 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 36410000-8 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO"

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA VITARO FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Bardziej szczegółowo

2011- "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

2011- Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Wymiana ogrodzenia Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek mieszkalny - roboty ogólnobudowlane Kalina Nadleśnictwo Kaczory

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Radosna Szkoła ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 INWESTOR : szkoła Podstawowa nr 152 ADRES INWESTORA : Łódź ul. 28 Pułku Strzelców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-07-03 Budowa: PROJEKT BUDOWY POWIERZCHNI UTWARDZONYCH, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, PLACU ZABAW ORAZ OGRODZENIA W RAMACH PROGRAMU ''RADOSNA SZKOŁA''

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r.

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg Budowa Będzieszyna, Czchów, Domosławice, Tymowa, Tworkowa Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Sporządził Ryszard Strzelec

Bardziej szczegółowo

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha Budowa : Szkolny plac zabaw w RĘBISZOWIE Obiekt : Szkolny plac zabaw - " Radosna Szkoła " Adres : działka nr 450, obręb Rębiszów, gmina Mirsk Data : 2012-07-03 Str: 1 a. 1.1 ELEMENT : Roboty ziemne i przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w Gostkowie ADRES INWESTYCJI : Gostkowo, gm. Przasnysz (działka nr 158) INWESTOR : Gmina Przasnysz ADRES INWESTORA : z/s ul. Św. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Budowa zjazdu z DK 31 na działkę nr 171/2 Kod CPV. Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon

Przedmiar robót. Obiekt Budowa zjazdu z DK 31 na działkę nr 171/2 Kod CPV. Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Lisie Pole Inwestor Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon Sporządził mgr inż. Przemysław Gardas Szczecin luty 2015 "Rekomendacja Jakości"dla

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : Rynek lokalny - II kwartał 2014 NARZUTY VAT [V]... 23,00 % Σ(R, M, S)

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : Rynek lokalny - II kwartał 2014 NARZUTY VAT [V]... 23,00 % Σ(R, M, S) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kałtowania terenów zielonych 45112720-8 Roboty w zakresie kałtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Data: 2009-06-26 Budowa: Regulacja potoku Kawęckiego w km 0+060-0+673 (588 m) w Dębicy przy ul. Partyzantów Obiekt: POTOK KAWĘCKI- BOCZNY Zamawiający: GMINA MIASTA

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" PLAC ZABAW Inwestor : GMINA ZBĄSZYNEK 66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1 Wykonawca :.. Adres :.. Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni dla ruchu pieszego ADRES INWESTYCJI : ul. Bydgoska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Projekt boiska treningowego Data: 2007-10-11 Budowa: Boisko treningowe Obiekt: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów - Stadion Miejski, Chorzów ul.cicha 6 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" W IM. MARIANA FALSKIEGO PL. WOLNOŚCI 1 63-522 KRASZEWICE

PRZEDMIAR ROBÓT PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W IM. MARIANA FALSKIEGO PL. WOLNOŚCI 1 63-522 KRASZEWICE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Adres: MAŁY PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" W KRASZEW ICACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA FALSKIEGO PL. WOLNOŚCI 1 63-522 KRASZEWICE Zamawiają cy: GMINA KRAWSZEWICE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5/Rd/2010

Przedmiar robót 5/Rd/2010 Przedmiar robót 5/Rd/2010 Obiekt Kod CPV 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Budowa 14-411 Rychliki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo