Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Windows, Windows XP i Windows NT s zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Spis treci O podrczniku Dla kogo przeznaczony jest ten podrcznik Dokumentacja dodatkowa.. Konwencje i oznaczenia... Wsparcie techniczne firmy HP..... Gwarancja.... Rejestracja urzdzenia.... Serwis informacyjny..... Strony internetowe firmy HP. Komentarze do dokumentacji Przed rozpoczciem.... Wstp... Obslugiwane systemy operacyjne..

3 .... Podlczanie urzdzenia do serwera..... Wymagania montaowe urzdzenia wewntrznego... Wnka montaowa..... Elementy montaowe.... Narzdzie do obslugi HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem Korzystanie z plyty HP StorageWorks CD-ROM Instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Przygotowanie wnki montaowej..... Instalacja elementów montaowych.... Serwery HP ProLiant... Inne serwery Instalacja napdu.. Podlczanie przewodów do serwera.... Wybór odpowiedniego przewodu USB. Podlczenie przewodu USB do serwera Podlcz przewód zasilajcy i USB do urzdzenia HP StorageWorks RDX. Mocowanie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Z

4 uyciem elementów montaowych (HP ProLiant)..... Bez elementów montaowych Instalacja zewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Podlczanie przewodu zasilajcego i USB Korzystanie z systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Instalacja narzdzia RDX (tylko Windows) Panel przedni... Noniki..... Zabezpieczanie kaset przed zapisem Dbalo o kasety.... Wkladanie i wyjmowanie kaset...

5 System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 3 Wkladanie kaset..... Wyjmowanie kaset.... Wysuwanie za pomoc prawego przycisku myszy (tylko WindowsTM) Wysuwanie za pomoc przycisku wysuwania Odlczanie zasilania od urzdzenia Rozwizywanie problemów Procedura ogólna Znaczenie kontrolek..... Kontrolka zasilania... Kontrolka aktywnoci kasety.... Korzystanie z narzdzia RDX do wykonania diagnostyki.... Uruchamianie narzdzia RDX.... Wysuwanie awaryjne.... Urzdzenie HP StorageWorks RDX nie pojawia si w Menederze urzdze Urzdzenie wydaje si dziala zbyt wolno..... Bld zapisu.... Bld pobierania firmware w systemie Windows Server System nie koczy procesu uruchamiania.

6 Wymiana wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Odlczanie napdu. Ponowne podlczenie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Podrcznik konfiguracji USB USB w urzdzeniach HP StorageWorks Terminologia USB Konfiguracja szyny USB.. Przewody USB Indeks Rysunki 1 Widok z przodu urzdzenia HP StorageWorks RDX Zdejmowanie obudowy z typowego serwera Instalacja systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 4 Poloenie specjalnego zlcza serwerów ProLiant..

7 . 5 Podlczanie do standardowego portu USB Podlczanie do niestandardowego portu USB Podlczanie przewodu zasilajcego i USB Mocowanie napdu bez uycia elementów montaowych Podlczanie przewodu USB Podlczanie przewodu zasilania Panel przedni Wkladanie kasety Wysuwanie kasety Kontrolki na przednim panelu System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 5 Tabele 1 Oznaczenia stosowane w podrczniku 2 Wymagania.. 3 Kontrolka zasilania Kontrolka aktywnoci kasety.

8 O podrczniku Niniejszy podrcznik zawiera informacje na nastpujce tematy: Instalacja systemu tworzenia kopii zapasowych HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem Korzystanie z systemu tworzenia kopii zapasowych HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem Rozwizywanie problemów z systemem tworzenia kopii zapasowych HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem Dla kogo przeznaczony jest ten podrcznik Niniejszy podrcznik jest przeznaczony dla osób instalujcych, eksploatujcych i konserwujcych system tworzenia kopii zapasowych HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem. Dokumentacja dodatkowa Poza niniejszym podrcznikiem, dodatkowe informacje mona znale w poniszym dokumencie: Arkusz,,Start here" zawierajcy podsumowanie instalacji opisanej w tym podrczniku (arkusz dostpny w jzyku angielskim, francuskim niemieckim i japoskim). Dokumenty te mona znale w dziale z podrcznikami na stronie internetowej HP Business Support Center: com/support/manuals Konwencje i oznaczenia Tabela 1.

9 Oznaczenia stosowane w podrczniku Oznaczenie Niebieski tekst: Tabela 1 Niebieski, podkrelony tekst: Tekst pogrubiony Opis Odnoniki oraz adresy Adresy internetowe Naciskane klawisze Tekst wpisywany w interfejsie uytkownika, np. w polu tekstowym Elementy interfejsu uytkownika, które naley klikn lub wybra, np. menu i elementy list, przyciski, zakladki i pola wyboru Nazwy plików i katalogów Komunikaty systemowe Kod Polecenia, argumenty i wartoci argumentów Zmienne w kodzie Zmienne w poleceniach Tekst pisany kursyw Tekst pisany czcionk maszynow Pogrubienie Tekst pisany czcionk maszynow, kursyw Tekst pisany czcionk maszynow, pogrubion Wyróniony tekst maszynowy System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 7 OSTRZEENIE! Informuje, e nieprawidlowe wykonanie podanych instrukcji zagraa zdrowiu lub yciu. OSTRONIE: Informuje, e nieprawidlowe wykonanie podanych instrukcji moe spowodowa uszkodzenie sprztu lub utrat danych. WANE: Zawiera objanienia lub szczególowe instrukcje. UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje. Wsparcie techniczne firmy HP Informacje na temat wsparcia technicznego HP na wiecie mona znale na stronie internetowej HP: Przed skontaktowaniem si z HP naley zebra nastpujce informacje: Nazwy modeli i numery urzdze Numer rejestracyjny pomocy technicznej (jeeli dotyczy) Numery seryjne produktów Komunikaty bldów System operacyjny i jego wersj Szczególowe pytania Gwarancja Informacje dotyczce gwarancji dla urzdze HP StorageWorks mona znale na stronie internetowej powieconej gwarancjom: Rejestracja urzdzenia Po zainstalowaniu i przetestowaniu urzdzenia HP StorageWorks, prosimy o powicenie kilku minut na zarejestrowanie produktu na nastpujcej stronie internetowej: hp.com Prosimy upewni si, e rejestracja jest poprawnie wypelniona. Niektóre z pyta s obowizkowe, pozostale nie wymagaj odpowiedzi. Jednak im wicej informacji otrzymamy, tym bardziej bdziemy mogli dostosowa si do Twoich potrzeb. 8 O podrczniku Serwis informacyjny HP zaleca rejestracj produktu na stronie internetowej Subscriber's Choice for Business: Po zarejestrowaniu przesylane bd wiadomoci z informacjami o rozszerzeniach produktu, nowych wersjach sterowników, aktualizacjach firmware oraz innych zasobów zwizanych z wybranym urzdzeniem. Po zapisaniu si mona szybko zidentyfikowa posiadane produkty wybierajc Business support (Wsparcie dla biznesu), a nastpnie Storage (Pamici masowe) w Product Category (Kategoria produktu). Strony internetowe firmy HP Dwuje przycisk wysuwania oraz umoliwia wysuwanie dysku za pomoc prawego klawisza myszy w systemie operacyjnym Windows. Oprogramowanie to naley zainstalowa od razu po podlczeniu urzdzenia. Narzdzie jest wyposaone w podstawowe testy diagnostyczne. Korzystanie z plyty HP StorageWorks CD-ROM Plyta HP StorageWorks CD jest glównym ródlem informacji na temat urzdzenia HP StorageWorks RDX i zawiera narzdzia pozwalajce na uzyskanie najwyszej wydajnoci urzdzenia. Za pomoc plyty HP StorageWorks CD-ROM mona sprawdzi poprawno instalacji zgodnie z opisem z tego podrcznika oraz sprawdzi i rozwiza problemy zwizane z wydajnoci. Funkcje plyty: Instalacja narzdzia RDX, które umoliwia poprawn prac przycisku wysuwania Zapoznanie si z informacjami na temat urzdzenia Rejestracja produktu Elektroniczny zakup noników 12 Przed rozpoczciem Rozwizywanie problemów za pomoc narzdzia RDX System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Przed rozpoczciem 2 Instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Jeeli instalujesz zewntrzn wersj systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem, patrz,,instalacja zewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 23. UWAGA: Wane jest, aby podlczy napd do portu USB Napd bdzie dzialal take po podlczeniu do szyny USB 1.1, jednak w sposób znaczcy ograniczy to wydajno urzdzenia. Zawarto rozdzialu:,,przygotowanie wnki montaowej" na stronie 15,,Instalacja elementów montaowych" na stronie 17,,Instalacja napdu" na stronie 18,,Podlczanie przewodów do serwera" na stronie 18,,Podlczanie przewodu USB oraz zasilania do urzdzenia RDX" na stronie 20,,Mocowanie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 21 Przygotowanie wnki montaowej OSTRONIE: Aby unikn obrae i zapobiec uszkodzeniu serwera lub systemu HP StorageWorks RDX, zawsze odlczaj zasilanie od serwera w czasie instalacji napdu. 1. Zbierz niezbdne narzdzia i materialy: rubokrt Phillips Plaski rubokrt (jeeli Twój serwer korzysta z takich rub) rubokrt Torx (jeeli Twój serwer korzysta ze rub Torx) Instrukcj obslugi serwera (jako materialy pomocnicze przy instalacji) Wylcz system operacyjny w normalny sposób, wylcz komputer i wszystkie podlczone peryferia. Zdejmij obudow serwera i przedni panel tak, jak opisano w dokumentacji serwera. Poniewa pracujesz we wntrzu serwera, podczas instalacji moe okaza si konieczne odlczenie przewodów sygnalowych oraz kabli zasilajcych innych urzdze. W takiej sytuacji naley zanotowa sobie ich uloenie i podlczenia, aby móc je podlczy z powrotem System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 15 Rysunek 2. Zdejmowanie obudowy z typowego serwera 4. Wyjmij przedni zalepk z wolnej, polówkowej wnki serwera o wielkoci 5¼ cala, jak opisano to w instrukcji serwera. Ewentualne ruby naley zachowa do uycia w punkcie,,mocowanie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 21. Jeste gotowy do zainstalowania urzdzenia HP StorageWorks RDX Instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Instalacja elementów montaowych Jeeli serwer wymaga specjalnych szyn albo innych elementów do instalacji urzdzenia HP StorageWorks RDX, zamontuj je teraz na nim. Jeeli serwer nie wymaga specjalnych elementów montaowych, patrz:,,instalacja napdu" na stronie 18. OSTRONIE: Elektryczno statyczna moe uszkodzi podzespoly elektroniczne. Zawsze, gdy jest to moliwe, no opask antystatyczn. Jeeli nie jest to moliwe, po odlczeniu zasilania i zdjciu obudowy dotknij metalowej czci komputera. Podobnie, dotknij metalowej czci napdu, przed jego instalacj. Serwery HP ProLiant Róne modele serwerów wymagaj rónych metod montau. Serwer moe posiada wbudowany mechanizm blokujcy, który mocuje urzdzenie w miejscu.

10 Patrz,,Mocowanie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 21. Prosimy o sprawdzenie dokumentacji serwera HP ProLiant, aby ustali wlaciw metod montau, jak równie o sprawdzenie, czy elementy montaowe zostaly dolczone do serwera. Szyny montaowe: Niektóre serwery HP ProLiant, takie jak ML530 i ML570, wymagaj szyn. Szyny mog by plastikowe lub metalowe i s przymocowane do zalepki serwera. Odpowiednie szyny mocuje si za pomoc zwyklego rubokrta Phillips. Naley korzysta ze rub M3 dolczonych do serwera. W razie wtpliwoci zajrzyj do dokumentacji posiadanego serwera HP ProLiant. ruby mocujce: Inne serwery HP ProLiant, takie jak ML350 i ML370, wymagaj uycia odpowiednich rub pozycjonujcych i nie wymagaj szyn. Odpowiednie ruby przykrca si za pomoc rubokrta Torx. Moliwe, e konieczne okae si osobne zakupienie rub M3. Inne serwery Przymocuj odpowiednie elementy montaowe. Dodatkowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji producenta. Jeeli instalujesz urzdzenie w serwerze wymagajcym tacy montaowej, umie HP StorageWorks RDX w odpowiedniej tacy. Jeeli instalujesz urzdzenie w serwerze wymagajcym szyn montaowych, zamocuj szyny na HP StorageWorks RDX. Niektóre serwery s wyposaone w szyny zamocowane zatrzaskami na zalepkach. Mona je zdj i zamontowa rubami na HP StorageWorks RDX. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 17 Instalacja napdu Wsu HP StorageWorks RDX do otwartej wnki dopasowujc tack albo szyny do otworów we wnce, patrz Rysunek 3 na stronie 18. Rysunek 3. Instalacja systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Jeeli Twój serwer nie wymaga adnych elementów montaowych, ustaw urzdzenie tak, aby otwory w obudowie byly ustawione zgodnie z otworami na boku urzdzenia HP StorageWorks RDX. Nie mocuj jeszcze urzdzenia, gdy moe si zdarzy, e konieczne bdzie jego przesunicie podczas instalacji przewodów. Podlczanie przewodów do serwera Wybór odpowiedniego przewodu USB Obejrzyj diagram na wewntrznym panelu serwera, aby ustali, czy serwer posiada wewntrzny port USB i gdzie si on znajduje. Moe to by standardowe zlcze USB typu A lub specjalny, 5pinowy styk bez jednej szpilki zapewniajce wlaciw orientacj. Do urzdzenia HP StorageWorks RDX s dolczone trzy róne przewody USB. Wiele serwerów ProLiant posiada specjalne zlcze USB na plycie systemowej, które moe by umieszczone pionowo lub poziomo. Dolczone zostaly 2 przewody, gdy wystpuj 2 róne rozklady styków w zlczu. 18 Instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Rysunek 4. Poloenie specjalnego zlcza serwerów ProLiant Inne serwery posiadaj port USB typu A umieszczony na plycie lub na wewntrznej karcie USB. W tym przypadku wykorzystywany jest standardowy przewód USB. Podlczenie przewodu USB do serwera Do podlczenia urzdzenia HP StorageWorks RDX do serwera uyj przewodu podlczonego do urzdzenia. Jeeli serwer ma standardowy port USB ze zlczem typu A (plaskie), uyj dostarczonego, standardowego przewodu USB. Zbyt dlugie przewody mona zwiza ciganymi zapinkami do kabli. Rysunek 5. Podlczanie do standardowego portu USB Jeeli serwer posiada niestandardowy port USB, uyj specjalnego przewodu USB dolczonego do napdu, patrz Rysunek 6 na stronie 20. Dobierz odpowiedni przewód do rozkladu styków w uytym porcie USB. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 19 Rysunek 6. Podlczanie do niestandardowego portu USB Podlcz przewód zasilajcy i USB do urzdzenia HP StorageWorks RDX. UWAGA: Napd nie jest zasilany za pomoc przewodu USB. Konieczne jest podlczenie napdu do zasilacza serwera Podlcz kocówk typu B (kwadratow) przewodu USB do wewntrznego urzdzenia HP StorageWorks RDX. Podlcz niewykorzystany przewód zasilajcy z zasilacza serwera do zlcza zasilania w napdzie. 20 Instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 1 i 4. Przewód zasilania 2 i 5. Przewód USB 3. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 6. Zasilacz serwera Rysunek 7. Podlczanie przewodu zasilajcego i USB Mocowanie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem UWAGA: Zatrzaski serwera i wygld z boku mog róni si od tych pokazanych na rysunku. Informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji serwera. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 21 Z uyciem elementów montaowych (HP ProLiant) Upewnij si, e zostaly uyte odpowiednie szyny montaowe lub ruby pozycjonujce, zgodnie z opisem w,,instalacja elementów montaowych" na stronie 17. Serwer posiada wbudowany mechanizm blokujcy, który mocuje urzdzenie w miejscu Przesu dwigni serwera do dolu, aby zablokowa napd. Naley sprawdzi, czy zostaly zamontowane zalepki w niewykorzystanych wnkach i zostala zaloona obudowa serwera. Bez elementów montaowych 1. Naley korzysta ze rub M3 dolczonych do serwera. Ustaw otworki w obudowie równo z otworami na bokach napdu i do dokrcenia rub M3 uyj zwyklego rubokrta Phillips, jak pokazano na Rysunek 8 na stronie ruby M3, dolczone Rysunek 8. Mocowanie napdu bez uycia elementów montaowych 2. Naley sprawdzi, czy zostaly zamontowane zalepki w niewykorzystanych wnkach i zostala zaloona obudowa serwera. 22 Instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 3 Instalacja zewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Jeeli instalujesz wewntrzn wersj systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem, patrz,,instalacja wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 15. Zawarto rozdzialu:,,podlczanie przewodu zasilajcego i USB" na stronie 23 Podlczanie przewodu zasilajcego i USB Zewntrzny napd system tworzenia kopii zapasowych HP RDX z wyjmowanym dyskiem moe by zasilany napiciem w zakresie V (0,7 A, Hz). Nie jest wymagane osobne ustawianie. Do urzdzenia zostal dolczony odpowiedni przewód USB, przewód zasilajcy i zasilacz uniwersalny. 1. Podlcz wtyczk typu B (kwadratow) przewodu USB do gniazda z tylu urzdzenia HP StorageWorks RDX, a drugi koniec przewodu z wtyczk typu A (plask) do serwera. Rysunek 9. Podlczanie przewodu USB 2. Podlcz okrgl wtyczk przewodu zasilacza do urzdzenia HP StorageWorks RDX, a sam zasilacz podlcz do gniazdka sieciowego za pomoc dolczonego przewodu zasilajcego. (Dolczony przewód zasilajcy odpowiada rodzajowi gniazdek w twoim kraju/regionie.) UWAGA: Urzdzenie HP StorageWorks RDX nie jest zasilane za pomoc przewodu USB. Konieczne jest podlczenie zasilania sieciowego. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 23 Rysunek 10. Podlczanie przewodu zasilania 24 Instalacja zewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 4 Korzystanie z systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Zawarto rozdzialu:,,instalacja narzdzia RDX" na stronie 25,,Panel przedni" na stronie 25,,Noniki" na stronie 26,,Ladowanie i wyjmowanie kaset" na stronie 27,,Odlczanie zasilania od urzdzenia" na stronie 28 Instalacja narzdzia RDX (tylko Windows) Narzdzia RDX zapewnia poprawn prac przycisku wysuwania w systemie Windows.

11 Jest ono dostpne na plycie HP StorageWorks CD-ROM dostarczanej razem z HP StorageWorks RDX i powinno zosta zainstalowane przed rozpoczciem pracy z urzdzeniem. UWAGA: Jeeli narzdzie RDX nie zostanie zainstalowanej, przycisk wysuwania oraz uwalnianie za pomoc prawego klawisza myszy moe nie dziala prawidlowo. UWAGA: Instalacja oprogramowania wymaga zalogowania jako Administrator lub posiadania uprawnie administratora Wló dostarczon plyt CD do napdu CD-ROM serwera. Plyta powinna uruchomi si automatycznie i rozpocz instalacj. Jeeli program nie uruchomi si automatycznie, wyszukaj plik RDXInstallationWizard.exe na plycie CD i kliknij go dwukrotnie, aby uruchomi instalacj Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i uruchom ponownie serwer, gdy zostaniesz o to poproszony. Urzdzenie HP StorageWorks RDX jest gotowe do pracy. Panel przedni Z przodu urzdzenia HP StorageWorks RDX znajduje si otwór na kasety z dyskami. Otwór jest zaslonity pokryw ochronn. Wicej informacji na temat kontrolek mona znale w rozdziale,,znaczenie kontrolek" na stronie 30. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Kontrolka aktywnoci kasety 3. Otwór resetowania awaryjnego 2. Przycisk wysuwania/kontrolka zasilania Rysunek 11. Panel przedni Noniki W celu uzyskania najlepszej wydajnoci zalecamy korzystanie z markowych noników HP. System tworzenia kopii zapasowych HP RDX z wyjmowanym dyskiem jest zgodny ze wszystkimi kasetami HP RDX. Kasety z dyskami s dostpne w rónych pojemnociach, co umoliwia dobranie ich do potrzeb. Mona je zamówi przez Internet pod adresem: hp.com/go/storagemedia. Zabezpieczanie kaset przed zapisem Jeeli chcesz zabezpieczy dane na kasetce przed zmian lub skasowaniem, moesz zabezpieczy j przed zapisem Wysu kaset z urzdzenia HP StorageWorks RDX. Przelcznik blokady zapisu znajduje si z tylu, patrz,,wkladanie kasety" na stronie 27. Gdy kaseta jest zablokowana przed zapisem, ikona pokazuje zamknit klódk. nie naley uklada jedna na drugiej. Naley chroni kasety przez kurzem, zanieczyszczeniami i wilgoci. upuszczaj kasetek. Obchod si z nimi delikatnie. Nigdy nie wciskaj kasety do urzdzenia na sil. pasuje do urzdzenia tylko w jednym ustawieniu. blokady zapisu 2. Wycity naronik Rysunek Ustal liter napdu w Eksploratorze Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy na urzdzeniu i wybierz Wysu. aktywnoci kasety 2. Przycisk wysuwania Rysunek 13. Wysuwanie kasety 2. Urzdzenie zakoczy wykonywane zadanie i wysunie kaset. system zostal wlanie zainstalowany? Mógl wystpi problem z instalacj: zlcza zasilania i przewód USB. Czy napd jest podlczony do portu USB 2.0? pozostale urzdzenia, jeeli nie s niezbdne. Patrz take,,podrcznik konfiguracji USB" na stronie 37. Czy kasety s nowe lub produkowane przez inn firm? Czy kaseta byla uywana przez dlugi okres? Problem moe by zwizany z kaset: Sprawd, czy korzystasz z kasety RDX. Sprawd, czy kaseta nie zostala uszkodzona. Czy kaseta zostala zablokowana? problem bdzie si powtarzal, wypróbuj inn kaset. odlczane lub przelczane byly jakiekolwiek przewody? w okolicy napdu bylo duo kurzu? Sprawd przewody i zlcza. przenie napd w bardziej odpowiednie miejsce. Czy zainstalowany zostal nowy system operacyjny na serwerze? Czy zainstalowane zostalo nowe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych? Problem moe by zwizany z komputerem lub oprogramowaniem. Zajrzyj do instrukcji obslugi komputera, oprogramowania lub skontaktuj si z inynierem pomocy technicznej. Znaczenie kontrolek Rysunek 14. Kontrolki na przednim panelu 1. Kontrolka aktywnoci kasety 3. Otwór resetowania awaryjnego 2. Przycisk wysuwania/kontrolka zasilania 30 Rozwizywanie problemów Kontrolka zasilania Tabela 3. Kontrolka zasilania Kontrolka Nie wieci Opis Brak zasilania Wymagane dzialanie Sprawd podlczenie przewodu zasilajcego, ewentualnie spróbuj go wymieni. Skorzystaj z innego przewodu (np. od monitora albo innego urzdzenia). Jeeli zasilanie dziala prawidlowo i wszystkie kontrolki pozostaj wygaszone, wylcz i wlcz urzdzenie lub zresetuj je. Jeeli napd nadal nie dziala, skontaktuj si z serwisem. Brak. To jest stan normalny. Brak. Urzdzenie wysuwa kaset. Urzdzenie wykrylo problem. Przyczyn tego moe by: problem z wysuniciem kasety ze wzgldu na jak przeszkod mechaniczn elektronika wewntrzna urzdzenia jest uszkodzona lub nie dziala prawidlowo Wsu wyprostowany spinacz do otworu wysuwania awaryjnego, aby wysun zablokowan kast tak, jak opisano to w,,wysuwanie awaryjne" na stronie 32. Jeeli to nie rozwie problemu, uruchom oprogramowanie diagnostyczne RDX. Brak. Serwer korzysta z wloonego nonika, a uytkownik nacisnl przycisk wysuwania. Kontrolka bdzie migala przez kilka sekund, po czym zacznie wieci na zielono. Poczekaj, a serwer zakoczy prac z urzdzeniem. Po tym kaseta zostanie uwolniona. Jeeli kaseta nie zostanie uwolniona, by moe korzystasz z niewlaciwego narzdzia RDX. Patrz,,Narzdzie do obslugi systemu RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 12. Zainstaluj narzdzie RDX i spróbuj ponownie. W razie potrzeby moesz uy Eksploratora Windows do wysunicia kasety (kliknij prawym przyciskiem myszy na literze napdu urzdzenia HP StorageWorks RDX i wybierz Wysu). wieci na ZIELONO Miga na ZIELONO wieci na POMARACZOWO Urzdzenie jest gotowe do pracy Wysuwanie Awaria Miga na POMARACZOWO Zajty System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 31 Kontrolka aktywnoci kasety Tabela 4. Kontrolka aktywnoci kasety Kontrolka Nie wieci Opis Nie gotowy Wymagane dzialanie Kaseta nie zostala wloona prawidlowo lub urzdzenie nie ma zasilania. Sprawd, czy kaseta jest wloona poprawnie. Podczas wkladania powinna si zatrzasn. Sprawd przewody zasilajce. Brak. To jest stan normalny. Brak. Urzdzenie odczytuje, zapisuje lub wybiera miejsce. Urzdzenie wykrylo problem z kaset. Sprawd nastpujce problemy: Kaseta jest niezgodna z urzdzeniem HP StorageWorks RDX Kaseta ulegla uszkodzeniu Kaseta nie zostala wloona do koca Jeeli to nie rozwie problemu, uruchom oprogramowanie diagnostyczne RDX. wieci na ZIELONO Miga na ZIELONO wieci na POMARACZOWO Kaseta jest gotowa do pracy Aktywno Awaria Korzystanie z narzdzia RDX do wykonania diagnostyki Narzdzie RDX jest oprogramowaniem dla systemu WindowsTM, które umoliwia diagnozowanie problemów z urzdzeniem HP StorageWorks RDX. Jest ono zwykle instalowane od razu po podlczeniu urzdzenia RDX w celu zapewnienia poprawnej obslugi przycisku wysuwania. Patrz,,Instalacja narzdzia RDX" na stronie 25. Narzdzie RDX umoliwia: Identyfikacj systemów tworzenia kopii zapasowych HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem podlczonych do serwera. Odczytanie informacji o stanie urzdzenia i kasety.

12 Aktualizacj oprogramowania firmware urzdzenia HP StorageWorks RDX. Przetestowanie urzdzenia i kasety. Uruchamianie narzdzia RDX Klikaj kolejno Start > Wszystkie programy > RDX Utility > RDX Utility. Informacje na temat korzystania z narzdzia RDX znajdziesz w pomocy. Kliknij przycisk Help (Pomoc). Wysuwanie awaryjne UWAGA: Nie korzystaj z wysuwania awaryjnego, jeeli miga kontrolka aktywnoci kasety. Jeeli kaseta nie zostanie wysunita po uyciu metody przycisku wysuwania i prawego przycisku myszy, skorzystaj z opisanej poniej metody awaryjnego wysuwania kasety. 1. Jeeli korzystasz z wewntrznej wersji systemu tworzenia kopii zapasowych HP StorageWorks RDX z wyjmowanym dyskiem, najpierw wylcz serwer. Jeeli korzystasz z wersji zewntrznej, odlcz przewód zasilajcy. 32 Rozwizywanie problemów 2. Wló duy, wyprostowany spinacz (lub podobny przedmiot) do otworu wysuwania awaryjnego (patrz,,kontrolki na przednim panelu" na stronie 30). Nie wkladaj adnych przedmiotów do otworu pod ktem. Trzymaj spinacz prosto i uyj nieco sily, aby wysun kaset. Po wysuniciu kasety przez urzdzenie, chwy krawdzie kasety i wycignij j prosto z urzdzenia. Uruchom ponownie serwer, aby uruchomi ponownie urzdzenie HP StorageWorks RDX. Jeeli korzystasz z urzdzenia zewntrznego, pamitaj o podlczeniu zasilania przed ponownym uruchomieniem serwera Urzdzenie HP StorageWorks RDX nie pojawia si w Menederze urzdze Jeeli urzdzenie nie pojawia si w Menederze urzdze systemu Windows, a kontrolka zasilania wieci na zielono, wykonaj ponisze czynnoci, aby przeskanowa sprzt: 1. Uruchom Menedera urzdze: Kliknij prawym przyciskiem Mój komputer. Wybierz urzdzenie Zarzdzaj. Wybierz Meneder urzdze. Kliknij prawym klawiszem na górnym folderze (to powinna by nazwa serwera). Wybierz Skanuj w poszukiwaniu zmian sprztu. Urzdzenie RDX powinno pojawi si w Stacje dysków. Jeeli urzdzenie nie pojawilo si, uruchom ponownie serwer Urzdzenie wydaje si dziala zbyt wolno Upewnij si, e urzdzenie zostalo podlczone do portu USB 2.0, a nie do portu USB 1.1. Najlepsz wydajno zapewnia bezporednie podlczenie do glównego koncentratora komputera PC, a nie do koncentratora zewntrznego. Jeeli korzystasz z koncentratora zewntrznego, powinno to by urzdzenie USB 2.0. Pamitaj, ze szyna USB dzieli dostpne pasmo pomidzy wszystkie podlczone urzdzenia USB, take HP StorageWorks RDX. Podlczenie aparatu cyfrowego, czytników kart flash itd. spowoduje spadek wydajnoci szyny USB. Odlcz pozostale urzdzenia, jeeli nie s niezbdne. Patrz take,,podrcznik konfiguracji USB" na stronie 37. Bld zapisu Jeeli aplikacja zglosi bld zapisu, wykonaj nastpujce czynnoci: Sprawd, czy przelcznik blokady zapisu nie jest wlczony (widoczna jest zamknita klódka). Sprawd kontrolk kasety na panelu przednim urzdzenia. Jeeli wieci na pomaraczowo, kaseta nie dziala poprawnie. Przyczyn tego moe by powane uszkodzenie kasety. Uruchom narzdzie RDX, aby dowiedzie si wicej na temat tego problemu. Wymie kast, jeeli bld bdzie si powtarzal. 3. Bld pobierania firmware w systemie Windows Server 2003 Jeeli pobieranie firmware w systemie Windows Server 2003 koczy si bldem z komunikatem o niewlaciwym parametrze sprawd, czy zainstalowany zostal Service Pack 1. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 33 System nie koczy procesu uruchamiania Niektóre wersje BIOS nie obsluguj poprawnie duych noników USB. Jeeli komputer nie chce si uruchomi, wykonaj nastpujce czynnoci: Uaktualnij BIOS do najnowszej wersji (informacje znajdziesz na stronie com/ support). Wylcz opcj uruchamiania z urzdze USB w BIOS i spróbuj ponownie. Spróbuj wysun kaset i ponownie uruchomi serwer lub uruchom go po odlczeniu urzdzenia HP StorageWorks RDX. Jeeli korzystasz z kasety sformatowanej w FAT32, uycie innego formatu moe rozwiza problem. 34 Rozwizywanie problemów 6 Wymiana wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Zawarto rozdzialu:,,odlczanie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 35,,Ponowne podlczenie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem" na stronie 35 Jeeli urzdzenie RDX jest uszkodzone i nie moe by naprawione, a nadal jest objte oryginaln gwarancj, zostanie wymienione. HP dostarczy bezplatnie urzdzenie na wymian. W zalenoci od dostpnoci i tam gdzie to moliwe geograficznie, urzdzenie zostanie wyslane z dostaw w nastpnym dniu roboczym. Za dodatkow oplat zapewniona moe by usluga dostawy w tym samym dniu lub w cigu 4 godzin tam, gdzie to moliwe geograficznie. Jeeli zamówisz instalacj wymienionego urzdzenie przez HP, zostaniesz obciony kosztami robocizny za t uslug. Odlczanie napdu Rozpakuj przyslane urzdzenie i zachowaj opakowanie. Wylcz serwer i odlcz go od zasilania. Zdejmij obudow serwera. Zachowujc rodki ostronoci w zwizku z elektrycznoci statyczn (patrz,,instalacja elementów montaowych" na stronie 17), odkr wszystkie ruby mocujce urzdzenie w obudowie. Odlcz od urzdzenia przewód zasilania i przewód USB, a nastpnie wysu go ostronie z wnki montaowej. Wló uszkodzone urzdzenie do opakowania po przyslanym zamienniku. Zwró uszkodzone urzdzenie do lokalnego Centrum Serwisowego HP. Wraz z przyslanym urzdzeniem dostarczona bdzie instrukcja, gdzie naley zwróci uszkodzone urzdzenie. Uszkodzone urzdzenie musisz przesla do HP w okrelonym czasie, zwykle w cigu 5 dni roboczych. Uszkodzona cz musi zosta zwrócona z dolczon dokumentacj i elementami opakowania. Niezwrócenie uszkodzonej czci moe spowodowa obcienie klienta kosztami wymiany. HP oplaca wszystkie koszty przesylki i zwrotu czci oraz wybiera firm kuriersk. UWAGA: Jeeli nie wymieniasz urzdzenia od razu, zamontuj zalepk w pustej wnce serwera. Zaló z powrotem pokryw serwera i zabezpiecz j odpowiednio rubami. Ponowne podlczenie systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Postpuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podrczniku. System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem Wymiana wewntrznego systemu tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 7 Podrcznik konfiguracji USB Zawarto rozdzialu:,,usb w urzdzeniach HP StorageWorks" na stronie 37,,Terminologia USB" na stronie 37,,Konfiguracja szyny USB" na stronie 38,,Przewody USB" na stronie 38 USB w urzdzeniach HP StorageWorks Urzdzenie HP StorageWorks RDX jest urzdzeniem certyfikowanym logo USB 2.0. Obsluguje transfer danych USB w trybie high-speed o teoretycznej maksymalnej przepustowoci ponad 50 MB/s. (Rzeczywista wydajno tworzenia kopii zapasowych bdzie nisza. Zaley ona nie tylko od przepustowoci urzdzenia, ale take stopnia kompresji danych.) Aby skorzysta z wysokiej wydajnoci interfejsu USB 2.0, urzdzenie HP StorageWorks RDX powinno by podlczone do systemu poprzez port USB 2.

13 Powered by TCPDF ( 0. Wszystkie koncentratory znajdujce si pomidzy systemem i urzdzeniem powinny by take zgodne z USB 2.0. Maksymaln wydajno urzdzenia HP StorageWorks RDX w czasie jego pracy zapewnia ograniczenie korzystania z innych urzdze USB. Terminologia USB Uniwersalna szyna szeregowa (Universal Serial Bus, USB), jest interfejsem komunikacyjnym, w którym inteligentny kontroler nadzoruje cal aktywno na szynie. Polecenia wyslane z kontrolera do wybranego urzdzenia jest rozsylane do wszystkich urzdze na szynie. Urzdzenie oczekuje na polecenie do niego skierowane, po czym odpowiada na danie. Kontroler okrela, jaka cz calkowitego pasma szyny USB zostanie przyznana danemu urzdzeniu do wykorzystania. Kada szyna USB posiada tylko jeden kontroler. Koncentratory dzialaj jako urzdzenia powtarzajce i powielajce polecenia. Umoliwia to obslug wielu urzdze przez jeden kontroler. Polecenie kontrolera moe pojawi si na porcie wejciowym koncentratora i zostanie przeslane przez porty wyjciowe do innych urzdze i koncentratorów. (Analogicznie polecenia z urzdzenia otrzymanie przez port wyjciowy zostan przeslane do portu wejciowego.) Na szynie jest take specjalny koncentrator nazywany glównym. Port wejciowy glównego koncentratora jest podlczony bezporednio do kontrolera. Wszystkie systemu USB s wyposaone w co najmniej jeden koncentrator glówny. Dziki temu typowy system moe mie wicej, ni jeden port USB. Wszystkie porty USB w systemie s podlczone do kontrolera za porednictwem koncentratora glównego. Urzdzenia USB nie s traktowane jednakowo przez kontroler. Urzdzenia przesylajce dane okresowo, pracujce w trybie przerwa oraz urzdzenia izochroniczne posiadaj wyszy priorytet, ni urzdzenia przesylajce due iloci danych. Urzdzenia pracujce w trybie przerwa, np. klawiatury i myszy, zwykle przesylaj do systemu niewielkie iloci danych o duym znaczeniu. Urzdzenia izochroniczne, takie jak kamery internetowe, zwykle wymagaj przeslania danych w okrelonym czasie, np. strumienia danych zawierajcych dane wideo. Urzdzenia przesylajce due iloci danych, np. te koncentrator USB 2.0 obsluguje wszystkie trzy szybkoci, natomiast koncentrator USB 1. 1 obsluguje tylko full speed (peln) i low speed (woln). Specyfikacja USB zostala stworzona i jest utrzymywana przez organizacj USB. Organizacja USB prowadzi take program certyfikacji. Przyznaje ona logo USB urzdzeniom, które przeszly szereg testów, które zapewniaj poprawn implementacj interfejsu USB zgodnie z jego specyfikacj. Jest szereg rodzajów logo USB, które informuj o funkcjach specyfikacji USB, które s obslugiwane przez urzdzenie. Urzdzenie z logo USB 2.0 prawidlowo obsluguje wszystkie szybkoci: high, full i low. Konfiguracja szyny USB Szyna USB jest bardzo prosta w uytkowaniu. Interfejs automatycznie przydziela adresy do urzdze. Urzdzenie USB po prostu podlcza si odpowiednim przewodem do komputera. Jeeli chcesz podlczy wiele urzdze USB do komputera, albo niektóre z urzdze chcesz umieci daleko od niego, midzy urzdzeniem a komputerem mona umieci maksymalnie 5 koncentratorów USB i polczy je dodatkowymi przewodami. Jeeli korzystasz z urzdzenia high-speed (USB 2.0), kontroler w komputerze i wszystkie koncentratory pomidzy urzdzeniem a komputerem powinny take obslugiwa tryb high-speed (USB 2.0). W przypadku korzystania z urzdzenia przesylajcego due iloci danych, np. systemu HP StorageWorks RDX, nie korzystaj z innych urzdze USB, które mog ograniczy pasmo dostpne dla tego urzdzenia. Jeeli chcesz podlczy wiele urzdze jednoczenie korzystajcych z szerokiego pasma na szynie USB, konieczne moe by zainstalowanie dodatkowego kontrolera USB. Kade z urzdze powinno by wtedy podlczone do osobnej szyny zaczynajcej si w osobnym kontrolerze. Dodatkowy kontroler USB jest zwykle kart podlczan do gniazda PCI systemu. W ten sposób tworzony jest nowy kontroler USB, który stanowi cz nowej szyny USB. (Uwaga: jeeli w systemie znajdzie si wiele kontrolerów USB, moe zwikszy si obcienie szyny systemowej komputera i wydajno urzdze USB moe zosta ograniczona.) Korzystaj tylko z urzdze oznaczonych logo USB. Jest to najlepsza i najprostsza metoda zapewnienia niezawodnej pracy szyny USB. Przewody USB Przewody USB s dostpne w wielu rónych dlugociach. Maksymalna dlugo do 5 metrów. Jeeli chcesz umieci urzdzenie USB dalej, ni 5 metrów od komputera, konieczne jest uycie koncentratora. Nie korzystaj z przedluaczy i lczników do przewodów USB. Nie s one akceptowane ani zatwierdzone przez organizacj USB. Specyfikacja USB nie zezwala na korzystanie z nich i najprawdopodobniej zmniejsz niezawodno szyny USB lub calkowicie uniemoliwi jej poprawne dzialanie. Wewntrzne i zewntrzne urzdzenia USB korzystaj z identycznych przewodów. 38 Podrcznik konfiguracji USB Indeks B bld pobierania firmware, 33 bld zapisu, 33 komputer problemy, 29 kontrolka aktywnoci kasety, 26, 30 rozwizywanie problemów, 30 zasilanie, 31 kontrolka aktywnoci kasety, 26, 30, 32 kontrolka zasilania, 31 konwencje dokument, 7 symbole tekstowe, 8 korzystanie z urzdzenia, 25 C D CD-ROM spis treci, 12 dokument dokumentacja dodatkowa, 7 konwencje, 7 dokumentacja przekazywanie komentarzy, 9 strona internetowa firmy HP, 7 dokumentacja dodatkowa, 7 M meneder urzdze dysk nie pojawia si, 33 mocowanie napdu napd wewntrzny, 21 G H I grupa docelowa, 7 N HP pomoc techniczna, 8 instalacja napd wewntrzny, 15 napd zewntrzny, 23 narzdzie RDX, 25 Problemy, 29 instalacja elementów montaowych napd wewntrzny, 17 instalacja napdu napd wewntrzny, 18 napd zewntrzny, 23 napd wewntrzny instalacja, 15 instalacja elementów montaowych, 17 instalacja napdu, 18 mocowanie napdu, 21 podlczanie przewodu USB, 20 podlczanie przewodu zasilajcego, 20 Przewody USB, 18 przygotowanie wnki montaowej, 15 wybór odpowiedniego przewodu USB, 19 napd zewntrzny instalacja, 23 podlczanie przewodu USB, 23 podlczanie przewodu zasilajcego, 23 narzdzie RDX, 12 instalacja, 25 rozwizywanie problemów, 32 niska wydajno, 33 noniki, 26 kaseta wkladanie, 27 wyjmowanie, 27, 27 zabezpieczenie przed zapisem, 26 kasety, 26 obchodzenie si, 26 problemy, 29 wkladanie, 27 wyjmowanie, 27, 27 K O P obchodzenie si z kasetami, 26 obslugiwane systemy operacyjne, 11 panel przedni, 25 kontrolki, 26 kontrolki, 30 System tworzenia kopii zapasowych RDX z wyjmowanym dyskiem 39 podlczanie przewodu USB napd wewntrzny, 20 napd zewntrzny, 23 podlczanie przewodu zasilajcego napd wewntrzny, 20 napd zewntrzny, 23 pomoc uzyskiwanie, 8 pomoc techniczna HP, 8 strona wyszukiwania uslug, 9 problem przy uruchomieniu, 34 problemy z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych, 29 przewód USB napd wewntrzny, 19 napd zewntrzny, 23 przewodnik po konfiguracji USB, 37 przewody USB, 38 napd wewntrzny, 18 przycisk uwalniania, 27, 27 przycisk wysuwania, 27 przyciski Uwalnianie, 27 wysunicie, 27 przygotowanie wnki montaowej napd wewntrzny, 15 Subscriber's Choice, HP, 9 symbole tekstowe, 8 symbole w tekcie, 8 systemy operacyjne, 11 T terminologia USB, 37 widok z przodu, 11 wkladanie kaset, 27 wkladanie kasetek, 27 wydajno, 33 wyjmowanie wysuwanie awaryjne, 32 wyjmowanie kaset, 27 prawy przycisk myszy, 27 przycisk uwalniania, 27 wykorzystanie z urzdzenia, 25 wymagania montaowe, 12 wymagania zasilania, 12 wysuwanie awaryjne, 32 W Z sie USB, 38 strony internetowe HP, 9 HP Subscriber's Choice for Business, 9 instrukcje obslugi produktu, 7 S zabezpieczenie przed zapisem kaseta,

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000011 3-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000010 4-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie karty PCI FireWire firmy Sweex. Karta oferuje następujące korzyści: - maksymalna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ EVO D510 E-PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ EVO D510 E-PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ EVO D510 E- PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP storageworks d2d100 backup system. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji sterowników do urządzeń CMB-03, COGUSB-03 oraz COGUSB-02 firmy COMMON S.A. w systemie operacyjnym WINDOWS 8/10. Przed przystąpieniem do instalacji należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo