Jesteś Członkiem Stowarzyszenia ESN Polska? Warto to wiedzieć!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteś Członkiem Stowarzyszenia ESN Polska? Warto to wiedzieć!"

Transkrypt

1 Jesteś Członkiem Stowarzyszenia ESN Polska? Warto to wiedzieć! Spotkanie Delegatów w Lublinie przyniosło wiele zmian w strukturze Stowarzyszenia. Przed Wami kilka stron wyjaśniających co uległo zmianie, z jakiej struktury przechodzimy na jaką i co nas czeka w przyszłym roku. STAN AKTUALNY 2011/2012

2 Władza uchwałodawcza w Stowarzyszeniu Walne Zebranie Delegatów Najważniejsze decyzję w Stowarzyszeniu, tj. dokonywanie zmian w strukturze Stowarzyszenia, powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu oraz przyjmowanie budżetu Stowarzyszenia pełni ciało kolegialne złożone z delegatów sekcji ESN z całej Polski. Delegaci podejmują decyzję podczas Walnych Zebrań Delegatów, które odbywają się kilka razy do roku (Spotkanie Delegatów, National Platform). Ostatnie Spotkanie Delegatów było w marcu w Lublinie, a kolejne będzie podczas NP w maju w Gdańsku. Władza wykonawcza w Stowarzyszeniu Zarząd Stowarzyszenia ESN Polska Tak wygląda obecny skład Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska: Przewodniczący, Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych (NR National Represenative), Członek Zarządu ds. Finansów, Członek Zarządu ds. Promocji (PR Public Relations), Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich (HR Human Resources), Członek Zarządu ds. Organizacji. Funkcję tę pełnią odpowiednio: Artur Koziński, Julia Trawińska, Krzysztof Adam-Motyka, Iga Nowak, wakat na stanowisku HR, Anna Murawska. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia ma dwóch doradców, którzy koordynują powierzone im zadania, jak również konsultują je stale z członkami zarządu. Funkcje Doradcy Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich pełni Michał Piórkowski, a Przewodniczącą Komitetu HR jest Anna Seweryn. Koordynatorzy ogólnopolscy (KO) Koordynatorzy Ogólnopolscy wykonują określone zadania, opisane w uchwałach Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska. Powoływani są przez Zarząd Stowarzyszenia, który swoją decyzję opiera na podstawie nadesłanych zgłoszeń od członków Stowarzyszenia ESN Polska. Każdy koordynator współpracuje i podlega pod określonego członka Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska (wykres). Obecnie w Stowarzyszeniu działa: KO ESN Discover Europe, KO ds. Konferencji, KO SocialErasmus, KO ESNcard, KO ds. Kontaktu z PROM (Polska Rada Organizacji KO ESN Like!, Młodzieżowych), KO Grupy Prawnej, KO ds. Stron internetowych, KO Grupy Proofreadingowej, Webmaster. Odpowiednio funkcję KO pełnią: Karol Ślusarski (w skład OC projektu wchodzą również: Krzysztof Gawęda (zastępca), Joanna Wakuluk (PR), Aleksandra Wrzosek (finansista)), Mateusz Rokita (w skład OC projektu wchodzą: Marlena Stasiak (zastępca), Adam Smoliński (PR), Robert Wiśniewski (Finansista)), Magdalena Dudek, Aleksandra Wrzosek, Agnieszka Lasota, Anna Kasperek, Justyna Gójska, Anna Burtan, Joanna Staniszewska, Andrzej Retel, Robert Wiśniewski. KO ds. Szkoleń,

3 Grupy Stowarzyszenia ESN Polska W Stowarzyszeniu ESN Polska funkcjonują obecnie grupy, skupiające osoby zainteresowane określoną tematyką. Grupy opiniodawczo-kontrolne składają się z większej ilości członków ESN (np. grupa PR ze wszystkich PR ów lokalnych oraz członków Komitetu PR). Uczestnicy grup dyskutują, dzielą się doświadczeniami lub pomysłami. Natomiast grupy wykonawcze (komitety) składają się z mniejszej ilości osób (około 5-10), w skład których wchodzą członkowie ESN. Oni również dyskutują i omawiają konkretne i sprecyzowane propozycje zmian. Jednak członkowie grupy (komitetu) dostają określone zadania do wykonania od przewodniczących tych grup lub zadania, które zostaną wspólnie uzgodnione. Każda grupa podlega pod określonego członka Zarządu lub Koordynatora Ogólnopolskiego. Obecnie funkcjonują: Grupa PR (opiniodawczo-doradcza), Komitet PR (wykonawcza), Grupa HR (opiniodawczo-doradcza), Komitet HR (wykonawcza), Grupa Przewodniczących sekcji ESN (opiniodawczo-doradcza), Grupy projektowe (wykonawcze): DE, ESN Olympics, SocialErasmus, National Event, etc. Władza kontrolna w Stowarzyszeniu Komisja Rewizyjna Kontrolę nad działaniami Zarządu pełni Komisja Rewizyjna. Jest to organ Stowarzyszenia sprawdzający m.in. czy poszczególni członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki, czy nie naruszają prawa wewnętrznego Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej mają wgląd we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia tj. uchwały Zarządu czy umowy podpisywane przez Zarząd z osobami trzecimi. Komisja Rewizyjna opiniuje również sprawozdanie finansowe kończącego kadencję Zarządu, jak również przedstawia swoją opinię na temat pracy poszczególnych członków Zarządu podczas przyzwania im absolutoriów przez delegatów. W skład KR wchodzi: Przewodniczący oraz dwóch członków KR. Obecny skład komisji wygląda następująco: 3x Piotrek Sosnowski, Szczotka, Grudniewski

4 NOWA STRUKTURA STOWARZYSZENIA ESN POLSKA Przewodniczący Finanse PM NR Vice DE OLYMPICS CARD SE FR HR PR OC OC OC OC Komitet Komitet Komitet Komitet Zarząd Przewodniczący grupy roboczej Grupy robocze

5 Władza uchwałodawcza w Stowarzyszeniu Walne Zebranie Delegatów Oczywiście zgodnie z nową strukturą, nadal największą władzę mają delegaci sekcji spotykający się i podejmujący wiążące decyzje dla Zarządu i Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Delegatów. Władza wykonawcza w Stowarzyszeniu Zarząd Stowarzyszenia Podczas National Platform w Gdańsku ( ) już nie będziemy wybierać Członków Zarządu ds. Promocji, ds. Zasobów Ludzkich czy Organizacji. Sześcioosobowa struktura zmieni się na pięcioosobową strukturę Zarządu. Pojawią się nowe funkcje: Vice Przewodniczący (łączący w sobie dotychczasowe funkcje zarezerwowane dla PR a i HR a) oraz Project Manager (który przejmie obowiązki dotychczasowego Doradcy Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich. Szczegółowe obowiązki członków Zarządu znajdują się w regulaminie, poniżej, natomiast przedstawiamy ich zarys. Przewodniczący o zarządzanie całą organizacją o kontrolowanie i wspieranie działania pozostałych członków Zarządu o tworzenie agendy i prowadzenie zebrań Zarządu o kontaktowanie się z FRSE i głównymi partnerami Stowarzyszenia Członek Zarządu ds. Finansów o kontrolowanie sposobu rozdysponowania środków finansowych o rozliczanie zjazdów i głównych projektów Stowarzyszenia o kontaktowanie się z biurem rachunkowym. o tworzenie budżetu organizacji Członek Zarządu ds. Projektów Międzynarodowych (PM- Project Menager) analiza i planowanie działań projektowych Stowarzyszenia nadzorowanie prac Koordynatorów Projektów Ogólnopolskich kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji Projektów Ogólnopolskich przez Koordynatorów Ogólnopolskich raportowanie Zarządowi i WZD o stanie zaawansowania Projektów Ogólnopolskich analiza skutków wprowadzanych zmian w ramach Projektów Ogólnopolskich wspólnie z Koordynatorami Projektów Ogólnopolskich pozyskiwanie funduszy na rozwój projektów, opiniowanie lub przygotowywanie wniosków o granty we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Finansów zarządzanie Komitetem ds. Fundraisingu o DE, Olympics, ESNcard, SE o odpowiedzialni za realizację projektu, kontakt z Finansistą i wspólne pozyskiwanie funduszy o FR o Zadania Komitetu to m.in.: o tworzenie ofert, przygotowywanie prezentacji o kontrolowanie wypełnienia umów o odpowiedzialni za codzienny kontakt z partnerami o sprawdzanie i ocena umów

6 Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych (NR) o reprezentowanie Polski na poziomie ESN International o pośredniczenie w wymianie informacji między ESN International a ESN Polska o dbanie o pozycję Polski za granicą o zarządzanie komitetem ds. ESN International. o Zadania Komitetu to m.in.: przekazywanie informacji z ESN International do Stowarzyszenia ESN Polska opracowywanie informacji tłumaczenia aktywna działalność na arenie międzynarodowej Vice Przewodniczący o planowanie działania Stowarzyszenia w zakresie rozwoju sekcji oraz przyjmowanie i wdrażanie nowych sekcji, rozwój członków w strukturach Stowarzyszenia o odpowiedzialność za dbanie o wizerunek Stowarzyszenia o Nadzór nad przestrzeganiem spójności systemu identyfikacji wizualnej stosowanego przez Stowarzyszenie o nadzór organizacji WZD o zarządzanie Komitetem ds. HR o zarządzanie Komitetem ds. PR o ścisła współpraca i wsparcie Przewodniczącego Stowarzyszenia. HR PR Zadania Komitetu dotyczą niżej wymienionych sfer działań: Zadania Komitetu związane są z następującymi sprawami: Zjazdy statutowe o Promocja internetowa o Organizacja o Webmaster o Merytoryka o Facebook Rozwój członków Teksty o Motywacja o Notki prasowe o Rekrutacja o ESN Like! o Szkolenia o Proofreading Rozwój sekcji Kontakty zewnętrzne o Nowe sekcje o PROM o Sekcje wymagające wsparcia o Media o Tworzenie poradników i badanie potrzeb o Konferencje Grafika o VIM o Grafika

7 Reasumując zgodnie ze zmianą statutu przyjętą podczas SD w Lublinie, skład Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska od maja 2012 roku będzie wyglądać następująco: Przewodniczący, Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych, Członek Zarządu ds. Finansów, Vice- Przewodniczący, Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich Projekt Manager. Komitety Zgodnie ze zmianami nie będzie już Koordynatorów Ogólnopolskich, jak to było dotychczas. Teraz zadania przejęte będą przez komitety Stowarzyszenia, na czele których będzie stał Przewodniczący Komitetu. Praca Komitetu i OC podlega pod konkretnego członka Zarządu (patrz wykres). Zgodnie z nową strukturą zadania będą wykonywać: Komitet PR, Komitet HR, Komitet International, Komitet FR (Fundraising). Tak jak dotychczas będą funkcjonowały grupy Projektowe tzw. OC: OC Discover Europe, OC SocialErasmus, OC ESNcard, OC ESN Olympics. Władza kontrolna w Stowarzyszeniu Komisja Rewizyjna Nie wprowadzono żadnych zmian. Nadal władzę kontrolno - rewizyjną mają: Przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska. Podczas NP w Gdańsku wybierzemy nowy skład osobowy do tego organu Stowarzyszenia.

8 PODSUMOWANIE Jak będzie wyglądała dalej praca organów Stowarzyszenia i zjazdy ogólnopolskie? Współpraca w Zarządzie oraz w Komitetach będzie odbywać się tak jak dotychczas: poprzez kontakty mailowe, rozmowy na skype. Jednak wraz ze zmianą struktury proponowana jest zmiana kalendarza spotkań. Propozycja obecnego Zarządu na przyszłe lata (najwcześniej od 2013 roku), co do spotkań bezpośrednich wygląda następująco, co semestr: Zjazd Komitetów. o Pierwsze spotkanie (wrzesień/ październik) - spotkanie Zarządu z Komitetami. Zjazd szkoleniowy. o Drugie spotkanie (październik/ listopad) spotkanie, w którym uczestniczyć będą np. po 4 osoby z każdej sekcji, które uczestniczyłyby w czterech, zupełnie różnych szkoleniach (4. ścieżki szkoleniowe). Zjazd National Platform wymiana doświadczeń. o Trzecie spotkanie (listopad/ grudzień) - spotkanie nastawione na zacieśnianie współpracy międzysekcyjnej i pracę nad projektami ogólnopolskimi - zwoływane jako Walne Zebranie Delegatów, na którym podejmowane byłyby najważniejsze decyzje dla Stowarzyszenia, przedstawiane byłyby sprawozdania z pracy Komitetów oraz ogólnej pracy Zarządu. Jeżeli zaistniałaby potrzeba dodatkowych zjazdów, spotkania konkretnych komitetów, etc. to spotkania organizowane byłyby w miarę potrzeb. Po co wprowadzono zmiany? Autorom, którzy przygotowali przyjęte zmiany do statutu, zależy przede wszystkim na umożliwieniu dostępu do podejmowania działań, wykonywania zadań na poziomie ogólnopolskim jak największej ilości członków Stowarzyszenia. Przy efektywnym funkcjonowaniu nowej struktury (zakładając np. działanie po 10 osób w komitetach, po 5 osób w OC), w prace na poziomie Stowarzyszenia ESN Polska mogłoby być zaangażowanych ponad 60 osób! Z pewnością będzie to korzystne dla ESN, bo do Zarządu będą mogły kandydować osoby mające większe doświadczenie w działaniu na poziomie ogólnopolskim, jak również zadania będą lepiej, szybciej wykonywanie, bowiem odpowiedzialność będzie przypisana konkretnym osobom. Praca w pięcioosobowym Zarządzie będzie efektywniejsza, a decyzje podejmowane sprawniej i szybciej. Zgodnie z nową strukturą Zarząd Stowarzyszenia będzie mógł zając się zarządzaniem organizacją, poprzez delegowanie zadań, które będą realizowane przez poszczególne Komitety. Wszystko to wpłynie na szybszy rozwój Stowarzyszenia. Nowa struktura przyniesie również korzyści dla osób zaangażowanych w prace na poziomie ogólnopolskim, ponieważ każdy będzie mógł wybrać dziedzinę działalności w ESN np. HR, która go interesuje i zapisać się do odpowiednich grup funkcjonujących w strukturach Stowarzyszenia ESN Polska. Dzięki temu ścieżka rozwoju członków ESN staje się bardziej klarowna i każdy ma szansę od samego początku nakierować i wyspecjalizować swoje działania na konkretną dziedzinę. Mam nadzieję, że dzięki temu praca będzie o wiele efektywniejsza i sprawniejsza. Wraz z pozostałymi członkami obecnego Zarządu Stowarzyszenia gorąco trzymam kciuki za naszych następców, którzy zostaną wybrani już w maju (!) Życzę, żeby wprowadzone zmiany w Stowarzyszeniu przyniosły same pozytywne efekty i przyczyniły się do jego rozwoju! Iga Nowak Członek Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska ds. Promocji (chyba ostatni w historii ;))

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo