Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1

2 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych i został wykonany z materiałów najlepszej jakości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Znak CE poza tym gwarantuje, że urządzenia odpowiadają Europejskiej Dyrektywie Maszynowej w zakresie bezpieczeństwa. Poziom jakości jest nieustannie nadzorowany, a wyroby FERROLI są synonimem Bezpieczeństwa, Jakości i Niezawodności. Informacji o najbliższym Serwisie Technicznym, jeśli nie jest Państwu znany, dostarczy Sprzedawca, u którego urządzenie zostało zakupione lub można je znaleźć w Panoramie Firm pod hasłem klimatyzacja lub kotły gazowe. Dane mogą ulec zmianom koniecznym w celu udoskonalenia wyrobu. Serdeczne podziękowania FERROLI S.p.A. 2

3 SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 4 ODBIÓR URZĄDZENIA...4 WPROWADZENIE...4 PREZENTACJA JEDNOSTEK NAŚCIENNYCH...4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI...4 PILOT...5 URUCHOMIENIE... 6 PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PILOTA...6 WKŁADANIE/WYMIANA BATERII...6 WŁĄCZANIE KLIMATYZATORA...6 TRYBY DZIAŁANIA...7 TRYB AUTO...8 REGULACJA NAWIEWU POWIETRZA...8 PROGRAMOWANIE TIMERA...8 WSKAŹNIKI DIODOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ...9 PRZYCISK AWARYJNY...9 FUNKCJA AUTORESTART...9 ODSTAWIENIE NA DŁUŻSZY OKRES CZASU...9 KONSERWACJA BIEŻĄCA CZYSZCZENIE FILTRÓW NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ CZYSZCZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGÓLNE SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE ANALIZA USTEREK NORMY BEZPIECZEŃSTWA

4 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ODBIÓR URZĄDZENIA W chwili odbioru urządzenia należy dokładnie sprawdzić, czy są wszystkie materiały wymienione na dokumencie transportowym i czy nic nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, przewoźnik musi je potwierdzić, a w międzyczasie zawiadomić nasze biuro obsługi klienta. Tylko działając w ten sposób można uzyskać brakujące części lub odszkodowanie za szkody. WPROWADZENIE Klimatyzator jest urządzeniem zaprojektowanym i wykonanym wyłącznie w celu klimatyzowania pomieszczeń i musi być używany tylko w tym celu. Urządzenie może działać prawidłowo i w pełni wydajnie tylko, jeśli jest poprawnie użytkowane i konserwowane dla utrzymania pełnej sprawności. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, a zwłaszcza zawsze wtedy, gdy w trakcie użytkowania urządzenia, pojawią się trudności lub wątpliwości. Przypominamy również, że nasza sieć serwisowa, zorganizowana we współpracy z punktami sprzedaży, jest zawsze do dyspozycji. PREZENTACJA JEDNOSTEK NAŚCIENNYCH Klimatyzatory naścienne są to klimatyzatory powietrze/powietrze typu split. System składa się z jednej jednostki wewnętrznej naściennej i jednostki zewnętrznej. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma oświadcza, że niniejsze urządzenia są zgodne z wytycznymi następujących dyrektyw wraz z kolejnymi zmianami Dyrektywa maszynowa 98/37 CEE; Dyrektywa o niskim napięciu 73/23 CEE zmiana 93/68 CEE; Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej EMC 89/336 CEE; Dyrektywa 2002/31/EC dotycząca efektywności energetycznej; Dyrektywa 2002/96/CE WEE; Dyrektywa 2002/95/CE RoHS. 4

5 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PILOT Pilot (rys. 1) składa się z szeregu przycisków i ekranu, na którym wyświetlane są wszystkie aktywne funkcje i różne parametry niezbędne użytkownikowi i instalatorowi do prawidłowego użytkowania urządzenia. 1. Przycisk ON/OFF pozwala włączyć i wyłączyć klimatyzator. 2. Przycisk do ustawiania TEMPERATURY pozwalający na regulację temperatury powietrza w pomieszczeniu: (+) zwiększanie, (-) Rys. 1 zmniejszanie temperatury. 3. Przycisk COOL pozwala na wybór trybu CHŁODZENIA. 4. Przycisk FAN pozwala na wybór prędkości nawiewu: automatyczna - niska - średnia - wysoka 5. Przycisk BLOW jest aktywny tylko w trybie CHŁODZENIE i OSUSZANIE. 6. Przycisk TURBO aktywuje/dezaktywuje szybki tryb chłodzenia i ogrzewania. 7. Przycisk nocny SLEEP używany do ustawiania/kasowania funkcji Sleep, niezależnie od trybu, w jakim działa urządzenie. 8. Przycisk LIGHT włącza/wyłącza ekran urządzenia. 9. Przyciski wyboru TIMER. 10. Przycisk SWING służy do włączania/wyłączania automatycznego ruchu klapy nawiewu powietrza. 11. Przycisk HEAT służy do ustawiania funkcji GRZANIE. 12. Przycisk MODE pozwala wybrać tryb działania: AUTO - CHŁODZENIE - OSUSZANIE - FAN - Przycisk GRZANIE AUTO : wybiera automatycznie tryb działania najkorzystniejszy w zależności od temperatury początkowej otoczenia (tryb automatyczny). Przycisk CHŁODZENIE : urządzenie się włącza, gdy temperatura ustawiona jest niższa niż temperatura otoczenia. Przycisk OSUSZANIE : do osuszania [regulacja wilgotności]. Przycisk FAN. Przycisk wyboru prędkości wentylatora lub wybór automatyczny prędkości. Przycisk GRZANIE : urządzenie się włącza, gdy temperatura ustawiona jest wyższa niż temperatura otoczenia. Rys. 2 Opis znaczenia wskaźników diodowych na ekranie (rys. 2) 13. Wskaźnik trybu AUTO 14. Wskaźnik trybu CHŁODZENIE 15. Wskaźnik trybu OSUSZANIE 16. Wskaźnik trybu NAWIEW 17. Wskaźnik trybu GRZANIE 18. Wskaźnik trybu SLEEP 23. Wskaźnik trybu TIMER ON-OFF 19. Wskaźnik trybu TURBO 24. Strefa wyświetlania temperatury 20. Wskaźnik LOCK 25. Wskaźnik trybu BLOW 21. Wskaźnik LIGHT 26. Wskaźnik potwierdzenia wysłania sygnału 22. Wskaźnik ruchu klap nawiewu 27. Pole wyświetlania prędkości nawiewu 5

6 URUCHOMIENIE URUCHOMIENIE PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PILOTA W celu poprawnego użytkowania należy pamiętać: 1. Usunąć baterię, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. 2. W chwili używania pilota skierować go w stronę odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej (1). 3. Sygnał pilota ma zasięg na odległość 7 m. 4. Na drodze wysyłanego sygnału z pilota nie może być żadnych przeszkód. 5. Posługiwać się pilotem ostrożnie. 6. Wysyłany sygnał może być zakłócony przez szybko zapalaną lampę, lampę fluorescencyjną typu z falownikiem lub przez telefon komórkowy. 7. Pilot nie może być pozostawiony w miejscu narażonym bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, w pobliżu piecyków lub innych źródeł ciepła. UWAGA: Wyjęte baterie (punkt 1) muszą być umieszczone w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci. WKŁADANIE/WYMIANA BATERII Rys. 1 Rys. 2 W przypadku wkładania/wymiany baterii, należy postępować w następujący sposób: 1. Zdjąć pokrywę (1). 2. Usunąć zużyte baterie i włożyć nowe (2) upewniając się, że są w odpowiedniej pozycji zgodnie ze schematem umieszczonym w komorze. 3. Założyć pokrywę (3). UWAGA: Wyjąć baterie z pilota, kiedy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu i umieścić je poza zasięgiem dzieci. Ze względu na ochronę środowiska i zdrowia osób zużyte baterie należy wrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika. WŁĄCZANIE KLIMATYZATORA Rys. 3 W celu włączenia klimatyzatora nacisnąć przycisk ON/OFF (rys. 3). Czerwona kontrolka klimatyzatora się zaświeci, co oznacza, że został uruchomiony. Postępować według instrukcji w celu zmiany trybu działania systemu. 6

7 URUCHOMIENIE TRYBY DZIAŁANIA Naciskając przycisk MODE (rys. 1) dokonujemy wyboru różnych trybów Działania (rys. 3) wśród następujących: AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE- FAN GRZANIE. 1. AUTO tryb automatyczny: tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator ustawia automatycznie tryb działania (CHŁODZENIE OSUSZANIE FAN [wentylator] GRZANIE) w zależności od temperatury otoczenia. 2. CHŁODZENIE funkcja chłodzenia: tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator zaczyna działać w trybie chłodzenia i szybko ustawia temperaturę otoczenia na ustawioną. 3. OSUSZANIE funkcja osuszania [regulacja wilgotności]: tę funkcję wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator zaczyna działać w trybie chłodzenia i szybko ustawia temperaturę otoczenia na żądaną. 4. FAN funkcja nawiewu (praca wentylatora): tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. 5. GRZANIE funkcja ogrzewania: tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator zaczyna działać w trybie grzania i szybko ustawia temperaturę otoczenia na żądaną. Rys. 1 Rys. 2 Inne tryby działania Rys. 3 Funkcja BLOW [przedmuch] (część 1 - rys. 3) Po wyłączeniu urządzenia po funkcji w trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE włącza się wentylator na 10 minut, aby ewentualne pozostałości kondensatu na wymienniku nie spowodowały powstania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Funkcja TURBO (część 2 - rys. 3) Szybki tryb chłodzenia lub ogrzewania: włącza się maksymalna prędkość nadmuchu. W tej funkcji można ustawić kierunek nawiewu powietrza i timer. Funkcja SLEEP [tryb nocny] (część 3 - rys. 3) Naciśnięcie przycisku SLEEP ustawia urządzenie na działanie w trybie nocnym, a odpowiedni symbol wyświetla się na ekranie. Temperatura zwiększa się (funkcja chłodzenia CHŁODZENIE ) lub zmniejsza (funkcja ogrzewania HEAT ) o 1 o C w ustawionych odstępach czasowych. Po osiągnięciu 2 o C urządzenie utrzymuje temperaturę aż do ósmej godziny działania w trybie SLEEP, a następnie wyłącza się automatycznie. Funkcje specjalne Funkcja LOCK [blokada]: naciskając równocześnie przyciski + i pilot zablokuje ostatnią zaprogramowaną operację. Wszystkie przyciski sterowania są nieaktywne, włącznie z przyciskiem ON/OFF. Naciskając ponownie przyciski + i odblokowują się wszystkie funkcje. 7

8 URUCHOMIENIE TRYB AUTO W trybie AUTO urządzenie wybiera automatycznie funkcje HEAT, DRY, FAN, COOL w zależności od temperatury otoczenia. Uruchomienie trybu AUTO: Najpierw wybrać na pilocie tryb AUTO za pomocą przycisku MODE. Tryb działania i temperatura nastawy [set point] jest określana w zależności od temperatury otoczenia zgodnie z poniższą tabelą. Temperatura wewnętrzna Tryb działania Temperatura ustawiona Poniżej 21 o C OGRZEWANIE 18 o C o C WENTYLACJA / Powyżej 24 o C CHŁODZENIE 25 o C Uwagi: - w trybie AUTO temperatura nie jest wyświetlana na ekranie. - może się zdarzyć, że nie ma nawiewu powietrza z urządzenia. Rys. 1 - urządzenie może nie włączyć się natychmiast po zmianie trybu działania. REGULACJA NAWIEWU POWIETRZA Przy włączaniu klapy kierunku nawiewu powietrza ustawiają się pod ustalonym katem. W celu regulacji kierunku nawiewu powietrza z jednostki wewnętrznej nacisnąć przycisk SWING (rys. 1) jeden raz, nadmuch rusza się mieszając powietrze w pomieszczeniu. Wciskając przycisk SWING drugi raz nawiew się blokuje w danej pozycji. Rys. 2 PROGRAMOWANIE TIMERA W celu zaprogramowania włączenia klimatyzatora o określonej godzinie postępować zgodnie z poniższą procedurą (klimatyzator i pilot są włączone): 1. Wybrać żądany tryb działania poprzez naciśnięcie przycisku MODE. 2. Wybrać żądaną temperaturę naciskając + lub Wybrać prędkość wentylatora niska - średnia - wysoka - automatyczna naciskając przycisk FAN. 4. Wybrać SWING, jeśli chcemy włączyć te funkcję. 5. W tym momencie wszystkie potwierdzone ustawienia są włączone. Wyłączyć klimatyzator. 6. Nacisnąć przycisk TIREM [regulator czasowy] (symbol na pilocie zaczyna migać). 7. Ustawianie godziny włączenia klimatyzatora odbywa się za pomocą przycisków + i Nacisnąć przycisk TIMER (symbol na pilocie przestanie migać i ustawiona godzina pojawi się na ekranie. 9. Nacisnąć przycisk TIMER w celu wykasowania danych z pamięci pilota. UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w trakcie programowania Timera pilot wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. W celu zaprogramowania wyłączenia klimatyzatora o określonej godzinie postępować zgodnie z poniższą procedurą (klimatyzator i pilot są włączone): 1. Nacisnąć przycisk TIMER. 2. Ustawianie godziny włączenia klimatyzatora odbywa się za pomocą przycisków + i Nacisnąć przycisk TIMER (symbol na pilocie przestanie migać i ustawiona godzina pojawi się na ekranie). 4. Nacisnąć jeszcze raz przycisk TIMER w celu wykasowania wszystkich ustawień z pamięci pilota. UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w trakcie programowania Timera pilot wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. 8

9 URUCHOMIENIE WSKAŹNIKI DIODOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Rys. 1 Poniżej opisane jest znaczenie wskaźników diodowych (LED) umieszczonych na panelu przednim urządzenia: 1. WSKAŹNIK TRYBU OGRZEWANIA Zapala się, kiedy funkcja jest aktywna. 2. WSKAŹNIK TRYBU CHŁODZENIE/OSUSZANIE Zapala się, kiedy funkcja jest aktywna. 2. WSKAŹNIK TRYBU ZASILANIA [POWER] Świeci się na czerwono, kiedy urządzenie jest w trybie czuwania (stand-by), a na zielono, gdy urządzenia pracuje. Rys. 2 PRZYCISK AWARYJNY Pozwala na działanie awaryjne w przypadku zniszczenia lub zagubienia pilota. Urządzenie ustawia się w trybie automatycznym. Dla tych modeli przycisk wyłącznika awaryjnego STOP ON/OFF jest usytuowany w prawym dolnym rogu urządzenia (rys. 2-1). FUNKCJA AUTORESTART Urządzenie jest zaprogramowane tak, aby włączało się automatycznie w przypadku wyłączenia prądu. ODSTAWIENIE NA DŁUŻSZY OKRES CZASU Rys. 3 W celu wyłączenia klimatyzatora wystarczy nacisnąć przycisk ON/OFF na pilocie. Zaraz po włączeniu lub, gdy zostanie wyłączony i włączony, sprężarka klimatyzatora nie włącza się natychmiast, ale po trzech minutach w celu ochrony systemu. Na koniec sezonu, przed wyłączeniem urządzenia na długi okres czasu, zaleca się włączyć klimatyzator na 2 lub 3 godziny na tryb chłodzenia z ustawioną temperaturą na 30 o C. Po czym wyłączyć zasilanie, wyczyścić filtry i wyjąć baterie z pilota. 9

10 KONSERWACJA BIEŻĄCA KONSERWACJA BIEŻĄCA CZYSZCZENIE FILTRÓW NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ W celu poprawnego funkcjonowania urządzenia konieczna jest okresowa kontrola i czyszczenie filtra powietrza. W tym celu należy postępować w następujący sposób (rys. 1): Rys Wyjąć wtyczkę z gniazda prądu. 2. Podnieść panel przedni (rys. 1-1). 3. Usunąć filtry popychając w górę środkowe zaczepy aż do zwolnienia i wysunąć filtry pociągając do dołu (rys. 1-2). 4. Umyć wodą lub wyczyścić odkurzaczem. 5. Zmontować wszystko do pozycji wyjściowej. UWAGA: Operację tę należy wykonać co najmniej raz w miesiącu (częstotliwość czyszczenia zmienia się w zależności od warunków i stopnia zapylenia w klimatyzowanym pomieszczeniu) lub gdy zaświeci się kontrolka filtra. CZYSZCZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ W tym celu należy postępować w następujący sposób (rys. 2): 1. Wyczyścić wilgotną szmatką. 2. Nie działać bezpośrednim strumieniem wody w celu uniknięcia uszkodzenia części elektrycznych. 3. Nie czyścić alkoholem lub innymi substancjami korozyjnymi. Rys. 2 CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Czyszczenie jednostki zewnętrznej (rys. 3) musi być wykonywane okresowo i na początku sezonu użytkowania klimatyzatora. Wyczyścić kratki wlotu i wylotu powietrza i usunąć ewentualne przedmioty, które mogą przeszkadzać w swobodnej cyrkulacji powietrza. Uważać, aby nie powyginać żebrowania wymiennika. UWAGA: W trakcie czyszczenia tylnej kratki uważać, aby nie poranić się o żebrowanie wymiennika kondensatu. Rys. 3 10

11 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGÓLNE Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby jak najbardziej zmniejszyć zagrożenie dla osób i środowiska, w którym urządzenie ma być zainstalowane. Jednakże w celu wyeliminowania pozostałych zagrożeń, należy być tego świadomym i nie narażać się na wypadki, które mogą spowodować uszkodzenia osób i/lub rzeczy. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie właściwości czynnika chłodzącego odsyła się do karty technicznej bezpieczeństwa dostępnej u producentów chłodziwa. SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE Informacji o najbliższym Serwisie Technicznym, jeśli nie jest Państwu znany, dostarczy Sprzedawca, u którego urządzenie zostało zakupione lub można je znaleźć w Panoramie Firm pod hasłem klimatyzacja lub kotły gazowe. ANALIZA USTEREK Podajemy poniżej wykaz dotyczący niektórych usterek, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania. USTERKA PRZYCZYNA ŚRODEK ZARADCZY Urządzenie się nie włącza Brak zasilania. Sprawdzić, czy wtyczka kabla zasilania jest poprawnie włożona do gniazda sieciowego. Sprawdzić, czy jest napięcie we wtyczce. Jeśli przyczyna jest inna, wezwać serwis techniczny. Jednostka wewnętrzna Brak zasilania jednostki zewnętrznej. Wezwać serwis techniczny. działa, a zewnętrzna jest całkowicie wyłączona Urządzenie działa, ale nie chłodzi Sprężarka działa przez krótki okres i zatrzymuje się na kilka minut Wyciek wody z jednostki wewnętrznej Brak czynnika chłodzącego w urządzeniu. Możliwa awaria elektrozaworu. Niewystarczająca ilość czynnika chłodzącego. Wymiennik jednostki zewnętrznej jest zabrudzony lub zatkany liśćmi, papierem itp. Woda wylewa się z pojemnika na kondensat. Wezwać serwis techniczny. Wezwać serwis techniczny. Wyczyścić wymiennik zgodnie ze wskazówkami z paragrafu czyszczenie jednostki zewnętrznej w niniejszej instrukcji. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna jest dokładnie wypoziomowana lub czy jest lekko nachylona w prawo (max 1 cm). Sprawdzić, czy przewód odprowadzający kondensat nie jest zatkany i czy ma odpowiednie nachylenie. 11

12 NORMY BEZPIECZEŃSTWA NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniższe normy muszą być ściśle przestrzegane w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia lub ciała operatora. Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona zgodnie z odnośnymi normami krajowymi. Niniejsza instrukcja instalacyjna, instrukcja użytkowania i schematy elektryczne są integralną częścią urządzenia. Wszystko razem musi być starannie przechowywane, aby były dostępne dla operatorów w celu koniecznych konsultacji. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji i nieprawidłowa instalacja klimatyzatora mogą być przyczyną cofnięcia gwarancji. Producent poza tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie i/lub pośrednie wynikające z błędnej instalacji. Każda interwencja naprawcza musi być przeprowadzona przez kompetentny specjalistyczny personel. Działania instalacyjne należy przeprowadzać w czystym pomieszczeniu bez zbędnych przedmiotów wokół. Bezwzględnie nie należy ruszać elementów w ruchu czy wchodzić między nie. Przed uruchomieniem klimatyzatora sprawdzić czy wszystkie komponenty i całe urządzenie są całe i bez uszkodzeń mechanicznych. Wykonywać skrupulatnie konserwację bieżącą. W przypadku konieczności wymiany części używać zawsze części oryginalnych. W przeciwnym wypadku zostanie cofnięta gwarancja. Nie usuwać ani przerabiać we własnym zakresie urządzeń zabezpieczających. Przed wykonaniem jakichkolwiek interwencji na urządzeniu odciąć zasilanie elektryczne. Należy unikać umieszczania przedmiotów na górnej części urządzenia. Nie wkładać ani nie wrzucać przedmiotów w kratki zabezpieczające wentylatory. Bateria ma tnącą powierzchnię. Nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Zapoznać się uważnie z etykietami na urządzeniu, nie zakrywać ich z żadnego powodu i należy je wymienić w razie zniszczenia. Nie korzystać z urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Linia zasilania musi być uziemiona zgodnie z przepisami. W momencie, gdy wykryje się uszkodzenie przewodu zasilania należy wyłączyć urządzenie, jeśli pracuje, i zlecić wymianę kabla upoważnionemu technikowi. Temperatura przechowywania musi zawierać się między -25 o C a 55 o C. W razie pożaru używać gaśnicy proszkowej. Nie używać wody. W razie wystąpienia anomalii w działaniu urządzenia upewnić się, czy nie są spowodowane brakiem konserwacji bieżącej. W przeciwnym razie zwrócić się do technika specjalisty. Każda interwencja naprawcza musi być przeprowadzona przez kompetentny wyszkolony personel. Urządzenie, w przypadku złomowania, musi być poddane recyklingowi, ponieważ składa się z materiałów, które zgodnie z normami mają być przekazane odpowiednim ośrodkom do recyklingu. Nie czyścić urządzenia bezpośrednim strumieniem wody lub pod ciśnieniem ani substancjami powodującymi korozję. Producent i cała sieć serwisowa jest do dyspozycji w celu zapewnienia natychmiastowej i właściwej obsługi technicznej, co może przyczynić się do lepszego funkcjonowania i osiągnięcia maksymalnej wydajności urządzenia. 12

13 WARUNKI GWARANCJI Szanowni Państwo! Gratulujemy trafnego zakupu! Urządzenia klimatyzacji wyprodukowane przez koncern Ferroli są zaprojektowane i konstruowane zgodnie z najnowszymi technologiami uwzględniając normy ochrony środowiska gwarantując zadowolenie i komfort dla użytkownika. Uwaga. W przypadku awarii urządzenia prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z instalatorem celem wykluczenia wad instalacji a następnie powiadomić Autoryzowany Serwis. Warunki gwarancji 1. Gwarancja dotyczy klimatyzatorów Ferroli typu Mono-split i Duo-split. Obejmuje urządzenia zakupione i zainstalowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Gwarancja obejmuje tylko usterki powstałe z powodu wad konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i innych usterek powstałych z winy producenta urządzenia. 3. Ferroli Poland sp. z o. o. udziela 24 miesiące gwarancji od momentu pierwszego uruchomienia urządzenia, które musi nastąpić nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu. 4. Gwarancja zachowuje ważność, jeżeli montażu i uruchomienia dokonały osoby uprawnione (autoryzowany instalator) zgodnie z wytycznymi producenta a protokół uruchomienia urządzenia jest prawidłowo wypełniony, posiada wszystkie wpisy i dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego działania urządzenia oraz podpis klienta przyjmującego tym samym warunki gwarancji producenta. Uruchamiający ma obowiązek odesłania do Ferroli Poland kopii protokołu z zerowego uruchomienia urządzenia potwierdzającego jego poprawność. 5. Koszty dodatkowych prac instalacyjnych i montażowych wymaganych do realizacji reklamacji np. demontaż i transport urządzenia obciążają gwaranta tylko w wypadku napraw i usterek objętych niniejszą gwarancją. 6. Aby utrzymać gwarancję Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w okresie jednego roku gwarancji, przynajmniej dwóch przeglądów technicznych klimatyzatora, potwierdzonego wypełnionym protokołem przeglądu technicznego. Przeglądów dokonuje Autoryzowany Serwis lub Instalator na koszt klienta. 7. Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne w trakcie transportu, magazynowania i montażu uszkodzenia, których powodem są przepięcia i wyładowania atmosferyczne itp. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi. wadliwego funkcjonowania urządzenia spowodowanego błędnym doborem lub montażem oraz niewłaściwą obsługą lub eksploatacją 10. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia. 13. Ferroli Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku zaniedbania, uszkodzenia i niewłaściwej instalacji lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. 15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową. 13

14 PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA Instalator (dane): Uruchamiający (dane): Miejsce zainstalowania: (adres) Model urządzenia:. Numer seryjny:.. DANE ELEKTRYCZNE: Napięcie zasilania: Zabezpieczenie główne urządzania: Pobór prądu: DANE PRZY URUCHOMIENIU: Temperatura przed / za skraplaczem: Temperatura przed / za parownik: Ciśnienie tłoczenia Ciśnienie ssania Długość linii freonowej: - pion: - poziom: Ilość dodanego czynnika.. [V].. [A].. [A] [ O C] /.. [ O C] [ O C] /.. [ O C].. [bar].. [bar].. [mb].. [mb].. [kg] Wyposażenie dodatkowe urządzenia:. Data i podpis uruchamiającego: Data i podpis użytkownika (*): (*) podpis użytkownika jest potwierdzeniem prawidłowego działania urządzenia i potwierdzeniem zapoznania się z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej. 14

15 Linia cięcia Linia cięcia Linia cięcia PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA (KOPIA - do wysłania): Instalator (dane): Uruchamiający (dane): Miejsce zainstalowania: (adres) Model urządzenia:. Numer seryjny:.. DANE ELEKTRYCZNE: Napięcie zasilania: Zabezpieczenie główne urządzania: Pobór prądu: DANE PRZY URUCHOMIENIU:.. [V].. [A].. [A] Temperatura przed / za skraplaczem: [ O C] /.. [ O C] Temperatura przed / za parownik: Ciśnienie tłoczenia Ciśnienie ssania Długość linii freonowej: - pion: - poziom: Ilość dodanego czynnika [ O C] /.. [ O C].. [bar].. [bar].. [mb].. [mb].. [kg] Wyposażenie dodatkowe urządzenia:. Data i podpis uruchamiającego: Data i podpis użytkownika (*): (*) podpis użytkownika jest potwierdzeniem prawidłowego działania urządzenia i potwierdzeniem zapoznania się z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej. 15

16 PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO przed przystąpieniem do czynności związanych z przeglądem okresowym upewnij się czy urządzenie zostało wyłączone z zasilania elektrycznego w trakcie wykonywania czynności nie wymagających pracy urządzenia. DATA PRZEGLĄDU: Lp. Czynność Wykonano: 1 Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej 2 Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin kondensatu 3 Sprawdzenie podłączenia elektrycznego jednostki wewnętrznej 4 Czyszczenie lameli jednostki zewnętrznej 5 Sprawdzenie podłączenia elektrycznego jednostki zewnętrznej 6 Sprawdzenie poprawności działania pilota SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI PRACY URZĄDZENIA: Temperatura przed / za skraplaczem: Temperatura przed / za parownik: Ciśnienie tłoczenia Ciśnienie ssania [ O C] /.. [ O C] [ O C] /.. [ O C].. [bar].. [bar] Data i podpis sprawdzającego: Data i podpis użytkownika (*): (*) podpis użytkownika jest potwierdzeniem prawidłowego działania urządzenia i potwierdzeniem przeprowadzonego przeglądu okresowego 16

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi EZX 60 Zestaw słuchawkowy Bluetooth Instrukcja obsługi Quickguide EZX 60 Ładowanie 1 Włączanie/wyłączanie Wył. Wł. 2h 5 s 5 s EU UK US AU Wł. Wył. Parowanie 2 Wył. 8 s 20 cm Ustawianie głośności Vol +

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo