Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1

2 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych i został wykonany z materiałów najlepszej jakości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Znak CE poza tym gwarantuje, że urządzenia odpowiadają Europejskiej Dyrektywie Maszynowej w zakresie bezpieczeństwa. Poziom jakości jest nieustannie nadzorowany, a wyroby FERROLI są synonimem Bezpieczeństwa, Jakości i Niezawodności. Informacji o najbliższym Serwisie Technicznym, jeśli nie jest Państwu znany, dostarczy Sprzedawca, u którego urządzenie zostało zakupione lub można je znaleźć w Panoramie Firm pod hasłem klimatyzacja lub kotły gazowe. Dane mogą ulec zmianom koniecznym w celu udoskonalenia wyrobu. Serdeczne podziękowania FERROLI S.p.A. 2

3 SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 4 ODBIÓR URZĄDZENIA...4 WPROWADZENIE...4 PREZENTACJA JEDNOSTEK NAŚCIENNYCH...4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI...4 PILOT...5 URUCHOMIENIE... 6 PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PILOTA...6 WKŁADANIE/WYMIANA BATERII...6 WŁĄCZANIE KLIMATYZATORA...6 TRYBY DZIAŁANIA...7 TRYB AUTO...8 REGULACJA NAWIEWU POWIETRZA...8 PROGRAMOWANIE TIMERA...8 WSKAŹNIKI DIODOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ...9 PRZYCISK AWARYJNY...9 FUNKCJA AUTORESTART...9 ODSTAWIENIE NA DŁUŻSZY OKRES CZASU...9 KONSERWACJA BIEŻĄCA CZYSZCZENIE FILTRÓW NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ CZYSZCZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGÓLNE SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE ANALIZA USTEREK NORMY BEZPIECZEŃSTWA

4 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ODBIÓR URZĄDZENIA W chwili odbioru urządzenia należy dokładnie sprawdzić, czy są wszystkie materiały wymienione na dokumencie transportowym i czy nic nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, przewoźnik musi je potwierdzić, a w międzyczasie zawiadomić nasze biuro obsługi klienta. Tylko działając w ten sposób można uzyskać brakujące części lub odszkodowanie za szkody. WPROWADZENIE Klimatyzator jest urządzeniem zaprojektowanym i wykonanym wyłącznie w celu klimatyzowania pomieszczeń i musi być używany tylko w tym celu. Urządzenie może działać prawidłowo i w pełni wydajnie tylko, jeśli jest poprawnie użytkowane i konserwowane dla utrzymania pełnej sprawności. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, a zwłaszcza zawsze wtedy, gdy w trakcie użytkowania urządzenia, pojawią się trudności lub wątpliwości. Przypominamy również, że nasza sieć serwisowa, zorganizowana we współpracy z punktami sprzedaży, jest zawsze do dyspozycji. PREZENTACJA JEDNOSTEK NAŚCIENNYCH Klimatyzatory naścienne są to klimatyzatory powietrze/powietrze typu split. System składa się z jednej jednostki wewnętrznej naściennej i jednostki zewnętrznej. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma oświadcza, że niniejsze urządzenia są zgodne z wytycznymi następujących dyrektyw wraz z kolejnymi zmianami Dyrektywa maszynowa 98/37 CEE; Dyrektywa o niskim napięciu 73/23 CEE zmiana 93/68 CEE; Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej EMC 89/336 CEE; Dyrektywa 2002/31/EC dotycząca efektywności energetycznej; Dyrektywa 2002/96/CE WEE; Dyrektywa 2002/95/CE RoHS. 4

5 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PILOT Pilot (rys. 1) składa się z szeregu przycisków i ekranu, na którym wyświetlane są wszystkie aktywne funkcje i różne parametry niezbędne użytkownikowi i instalatorowi do prawidłowego użytkowania urządzenia. 1. Przycisk ON/OFF pozwala włączyć i wyłączyć klimatyzator. 2. Przycisk do ustawiania TEMPERATURY pozwalający na regulację temperatury powietrza w pomieszczeniu: (+) zwiększanie, (-) Rys. 1 zmniejszanie temperatury. 3. Przycisk COOL pozwala na wybór trybu CHŁODZENIA. 4. Przycisk FAN pozwala na wybór prędkości nawiewu: automatyczna - niska - średnia - wysoka 5. Przycisk BLOW jest aktywny tylko w trybie CHŁODZENIE i OSUSZANIE. 6. Przycisk TURBO aktywuje/dezaktywuje szybki tryb chłodzenia i ogrzewania. 7. Przycisk nocny SLEEP używany do ustawiania/kasowania funkcji Sleep, niezależnie od trybu, w jakim działa urządzenie. 8. Przycisk LIGHT włącza/wyłącza ekran urządzenia. 9. Przyciski wyboru TIMER. 10. Przycisk SWING służy do włączania/wyłączania automatycznego ruchu klapy nawiewu powietrza. 11. Przycisk HEAT służy do ustawiania funkcji GRZANIE. 12. Przycisk MODE pozwala wybrać tryb działania: AUTO - CHŁODZENIE - OSUSZANIE - FAN - Przycisk GRZANIE AUTO : wybiera automatycznie tryb działania najkorzystniejszy w zależności od temperatury początkowej otoczenia (tryb automatyczny). Przycisk CHŁODZENIE : urządzenie się włącza, gdy temperatura ustawiona jest niższa niż temperatura otoczenia. Przycisk OSUSZANIE : do osuszania [regulacja wilgotności]. Przycisk FAN. Przycisk wyboru prędkości wentylatora lub wybór automatyczny prędkości. Przycisk GRZANIE : urządzenie się włącza, gdy temperatura ustawiona jest wyższa niż temperatura otoczenia. Rys. 2 Opis znaczenia wskaźników diodowych na ekranie (rys. 2) 13. Wskaźnik trybu AUTO 14. Wskaźnik trybu CHŁODZENIE 15. Wskaźnik trybu OSUSZANIE 16. Wskaźnik trybu NAWIEW 17. Wskaźnik trybu GRZANIE 18. Wskaźnik trybu SLEEP 23. Wskaźnik trybu TIMER ON-OFF 19. Wskaźnik trybu TURBO 24. Strefa wyświetlania temperatury 20. Wskaźnik LOCK 25. Wskaźnik trybu BLOW 21. Wskaźnik LIGHT 26. Wskaźnik potwierdzenia wysłania sygnału 22. Wskaźnik ruchu klap nawiewu 27. Pole wyświetlania prędkości nawiewu 5

6 URUCHOMIENIE URUCHOMIENIE PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PILOTA W celu poprawnego użytkowania należy pamiętać: 1. Usunąć baterię, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. 2. W chwili używania pilota skierować go w stronę odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej (1). 3. Sygnał pilota ma zasięg na odległość 7 m. 4. Na drodze wysyłanego sygnału z pilota nie może być żadnych przeszkód. 5. Posługiwać się pilotem ostrożnie. 6. Wysyłany sygnał może być zakłócony przez szybko zapalaną lampę, lampę fluorescencyjną typu z falownikiem lub przez telefon komórkowy. 7. Pilot nie może być pozostawiony w miejscu narażonym bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, w pobliżu piecyków lub innych źródeł ciepła. UWAGA: Wyjęte baterie (punkt 1) muszą być umieszczone w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci. WKŁADANIE/WYMIANA BATERII Rys. 1 Rys. 2 W przypadku wkładania/wymiany baterii, należy postępować w następujący sposób: 1. Zdjąć pokrywę (1). 2. Usunąć zużyte baterie i włożyć nowe (2) upewniając się, że są w odpowiedniej pozycji zgodnie ze schematem umieszczonym w komorze. 3. Założyć pokrywę (3). UWAGA: Wyjąć baterie z pilota, kiedy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu i umieścić je poza zasięgiem dzieci. Ze względu na ochronę środowiska i zdrowia osób zużyte baterie należy wrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika. WŁĄCZANIE KLIMATYZATORA Rys. 3 W celu włączenia klimatyzatora nacisnąć przycisk ON/OFF (rys. 3). Czerwona kontrolka klimatyzatora się zaświeci, co oznacza, że został uruchomiony. Postępować według instrukcji w celu zmiany trybu działania systemu. 6

7 URUCHOMIENIE TRYBY DZIAŁANIA Naciskając przycisk MODE (rys. 1) dokonujemy wyboru różnych trybów Działania (rys. 3) wśród następujących: AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE- FAN GRZANIE. 1. AUTO tryb automatyczny: tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator ustawia automatycznie tryb działania (CHŁODZENIE OSUSZANIE FAN [wentylator] GRZANIE) w zależności od temperatury otoczenia. 2. CHŁODZENIE funkcja chłodzenia: tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator zaczyna działać w trybie chłodzenia i szybko ustawia temperaturę otoczenia na ustawioną. 3. OSUSZANIE funkcja osuszania [regulacja wilgotności]: tę funkcję wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator zaczyna działać w trybie chłodzenia i szybko ustawia temperaturę otoczenia na żądaną. 4. FAN funkcja nawiewu (praca wentylatora): tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. 5. GRZANIE funkcja ogrzewania: tę funkcje wybieramy naciskając przycisk MODE aż do chwili wyświetlenia na ekranie odpowiedniego symbolu. Klimatyzator zaczyna działać w trybie grzania i szybko ustawia temperaturę otoczenia na żądaną. Rys. 1 Rys. 2 Inne tryby działania Rys. 3 Funkcja BLOW [przedmuch] (część 1 - rys. 3) Po wyłączeniu urządzenia po funkcji w trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE włącza się wentylator na 10 minut, aby ewentualne pozostałości kondensatu na wymienniku nie spowodowały powstania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Funkcja TURBO (część 2 - rys. 3) Szybki tryb chłodzenia lub ogrzewania: włącza się maksymalna prędkość nadmuchu. W tej funkcji można ustawić kierunek nawiewu powietrza i timer. Funkcja SLEEP [tryb nocny] (część 3 - rys. 3) Naciśnięcie przycisku SLEEP ustawia urządzenie na działanie w trybie nocnym, a odpowiedni symbol wyświetla się na ekranie. Temperatura zwiększa się (funkcja chłodzenia CHŁODZENIE ) lub zmniejsza (funkcja ogrzewania HEAT ) o 1 o C w ustawionych odstępach czasowych. Po osiągnięciu 2 o C urządzenie utrzymuje temperaturę aż do ósmej godziny działania w trybie SLEEP, a następnie wyłącza się automatycznie. Funkcje specjalne Funkcja LOCK [blokada]: naciskając równocześnie przyciski + i pilot zablokuje ostatnią zaprogramowaną operację. Wszystkie przyciski sterowania są nieaktywne, włącznie z przyciskiem ON/OFF. Naciskając ponownie przyciski + i odblokowują się wszystkie funkcje. 7

8 URUCHOMIENIE TRYB AUTO W trybie AUTO urządzenie wybiera automatycznie funkcje HEAT, DRY, FAN, COOL w zależności od temperatury otoczenia. Uruchomienie trybu AUTO: Najpierw wybrać na pilocie tryb AUTO za pomocą przycisku MODE. Tryb działania i temperatura nastawy [set point] jest określana w zależności od temperatury otoczenia zgodnie z poniższą tabelą. Temperatura wewnętrzna Tryb działania Temperatura ustawiona Poniżej 21 o C OGRZEWANIE 18 o C o C WENTYLACJA / Powyżej 24 o C CHŁODZENIE 25 o C Uwagi: - w trybie AUTO temperatura nie jest wyświetlana na ekranie. - może się zdarzyć, że nie ma nawiewu powietrza z urządzenia. Rys. 1 - urządzenie może nie włączyć się natychmiast po zmianie trybu działania. REGULACJA NAWIEWU POWIETRZA Przy włączaniu klapy kierunku nawiewu powietrza ustawiają się pod ustalonym katem. W celu regulacji kierunku nawiewu powietrza z jednostki wewnętrznej nacisnąć przycisk SWING (rys. 1) jeden raz, nadmuch rusza się mieszając powietrze w pomieszczeniu. Wciskając przycisk SWING drugi raz nawiew się blokuje w danej pozycji. Rys. 2 PROGRAMOWANIE TIMERA W celu zaprogramowania włączenia klimatyzatora o określonej godzinie postępować zgodnie z poniższą procedurą (klimatyzator i pilot są włączone): 1. Wybrać żądany tryb działania poprzez naciśnięcie przycisku MODE. 2. Wybrać żądaną temperaturę naciskając + lub Wybrać prędkość wentylatora niska - średnia - wysoka - automatyczna naciskając przycisk FAN. 4. Wybrać SWING, jeśli chcemy włączyć te funkcję. 5. W tym momencie wszystkie potwierdzone ustawienia są włączone. Wyłączyć klimatyzator. 6. Nacisnąć przycisk TIREM [regulator czasowy] (symbol na pilocie zaczyna migać). 7. Ustawianie godziny włączenia klimatyzatora odbywa się za pomocą przycisków + i Nacisnąć przycisk TIMER (symbol na pilocie przestanie migać i ustawiona godzina pojawi się na ekranie. 9. Nacisnąć przycisk TIMER w celu wykasowania danych z pamięci pilota. UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w trakcie programowania Timera pilot wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. W celu zaprogramowania wyłączenia klimatyzatora o określonej godzinie postępować zgodnie z poniższą procedurą (klimatyzator i pilot są włączone): 1. Nacisnąć przycisk TIMER. 2. Ustawianie godziny włączenia klimatyzatora odbywa się za pomocą przycisków + i Nacisnąć przycisk TIMER (symbol na pilocie przestanie migać i ustawiona godzina pojawi się na ekranie). 4. Nacisnąć jeszcze raz przycisk TIMER w celu wykasowania wszystkich ustawień z pamięci pilota. UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w trakcie programowania Timera pilot wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. 8

9 URUCHOMIENIE WSKAŹNIKI DIODOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Rys. 1 Poniżej opisane jest znaczenie wskaźników diodowych (LED) umieszczonych na panelu przednim urządzenia: 1. WSKAŹNIK TRYBU OGRZEWANIA Zapala się, kiedy funkcja jest aktywna. 2. WSKAŹNIK TRYBU CHŁODZENIE/OSUSZANIE Zapala się, kiedy funkcja jest aktywna. 2. WSKAŹNIK TRYBU ZASILANIA [POWER] Świeci się na czerwono, kiedy urządzenie jest w trybie czuwania (stand-by), a na zielono, gdy urządzenia pracuje. Rys. 2 PRZYCISK AWARYJNY Pozwala na działanie awaryjne w przypadku zniszczenia lub zagubienia pilota. Urządzenie ustawia się w trybie automatycznym. Dla tych modeli przycisk wyłącznika awaryjnego STOP ON/OFF jest usytuowany w prawym dolnym rogu urządzenia (rys. 2-1). FUNKCJA AUTORESTART Urządzenie jest zaprogramowane tak, aby włączało się automatycznie w przypadku wyłączenia prądu. ODSTAWIENIE NA DŁUŻSZY OKRES CZASU Rys. 3 W celu wyłączenia klimatyzatora wystarczy nacisnąć przycisk ON/OFF na pilocie. Zaraz po włączeniu lub, gdy zostanie wyłączony i włączony, sprężarka klimatyzatora nie włącza się natychmiast, ale po trzech minutach w celu ochrony systemu. Na koniec sezonu, przed wyłączeniem urządzenia na długi okres czasu, zaleca się włączyć klimatyzator na 2 lub 3 godziny na tryb chłodzenia z ustawioną temperaturą na 30 o C. Po czym wyłączyć zasilanie, wyczyścić filtry i wyjąć baterie z pilota. 9

10 KONSERWACJA BIEŻĄCA KONSERWACJA BIEŻĄCA CZYSZCZENIE FILTRÓW NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ W celu poprawnego funkcjonowania urządzenia konieczna jest okresowa kontrola i czyszczenie filtra powietrza. W tym celu należy postępować w następujący sposób (rys. 1): Rys Wyjąć wtyczkę z gniazda prądu. 2. Podnieść panel przedni (rys. 1-1). 3. Usunąć filtry popychając w górę środkowe zaczepy aż do zwolnienia i wysunąć filtry pociągając do dołu (rys. 1-2). 4. Umyć wodą lub wyczyścić odkurzaczem. 5. Zmontować wszystko do pozycji wyjściowej. UWAGA: Operację tę należy wykonać co najmniej raz w miesiącu (częstotliwość czyszczenia zmienia się w zależności od warunków i stopnia zapylenia w klimatyzowanym pomieszczeniu) lub gdy zaświeci się kontrolka filtra. CZYSZCZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ W tym celu należy postępować w następujący sposób (rys. 2): 1. Wyczyścić wilgotną szmatką. 2. Nie działać bezpośrednim strumieniem wody w celu uniknięcia uszkodzenia części elektrycznych. 3. Nie czyścić alkoholem lub innymi substancjami korozyjnymi. Rys. 2 CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Czyszczenie jednostki zewnętrznej (rys. 3) musi być wykonywane okresowo i na początku sezonu użytkowania klimatyzatora. Wyczyścić kratki wlotu i wylotu powietrza i usunąć ewentualne przedmioty, które mogą przeszkadzać w swobodnej cyrkulacji powietrza. Uważać, aby nie powyginać żebrowania wymiennika. UWAGA: W trakcie czyszczenia tylnej kratki uważać, aby nie poranić się o żebrowanie wymiennika kondensatu. Rys. 3 10

11 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGÓLNE Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby jak najbardziej zmniejszyć zagrożenie dla osób i środowiska, w którym urządzenie ma być zainstalowane. Jednakże w celu wyeliminowania pozostałych zagrożeń, należy być tego świadomym i nie narażać się na wypadki, które mogą spowodować uszkodzenia osób i/lub rzeczy. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie właściwości czynnika chłodzącego odsyła się do karty technicznej bezpieczeństwa dostępnej u producentów chłodziwa. SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE Informacji o najbliższym Serwisie Technicznym, jeśli nie jest Państwu znany, dostarczy Sprzedawca, u którego urządzenie zostało zakupione lub można je znaleźć w Panoramie Firm pod hasłem klimatyzacja lub kotły gazowe. ANALIZA USTEREK Podajemy poniżej wykaz dotyczący niektórych usterek, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania. USTERKA PRZYCZYNA ŚRODEK ZARADCZY Urządzenie się nie włącza Brak zasilania. Sprawdzić, czy wtyczka kabla zasilania jest poprawnie włożona do gniazda sieciowego. Sprawdzić, czy jest napięcie we wtyczce. Jeśli przyczyna jest inna, wezwać serwis techniczny. Jednostka wewnętrzna Brak zasilania jednostki zewnętrznej. Wezwać serwis techniczny. działa, a zewnętrzna jest całkowicie wyłączona Urządzenie działa, ale nie chłodzi Sprężarka działa przez krótki okres i zatrzymuje się na kilka minut Wyciek wody z jednostki wewnętrznej Brak czynnika chłodzącego w urządzeniu. Możliwa awaria elektrozaworu. Niewystarczająca ilość czynnika chłodzącego. Wymiennik jednostki zewnętrznej jest zabrudzony lub zatkany liśćmi, papierem itp. Woda wylewa się z pojemnika na kondensat. Wezwać serwis techniczny. Wezwać serwis techniczny. Wyczyścić wymiennik zgodnie ze wskazówkami z paragrafu czyszczenie jednostki zewnętrznej w niniejszej instrukcji. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna jest dokładnie wypoziomowana lub czy jest lekko nachylona w prawo (max 1 cm). Sprawdzić, czy przewód odprowadzający kondensat nie jest zatkany i czy ma odpowiednie nachylenie. 11

12 NORMY BEZPIECZEŃSTWA NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniższe normy muszą być ściśle przestrzegane w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia lub ciała operatora. Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona zgodnie z odnośnymi normami krajowymi. Niniejsza instrukcja instalacyjna, instrukcja użytkowania i schematy elektryczne są integralną częścią urządzenia. Wszystko razem musi być starannie przechowywane, aby były dostępne dla operatorów w celu koniecznych konsultacji. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji i nieprawidłowa instalacja klimatyzatora mogą być przyczyną cofnięcia gwarancji. Producent poza tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie i/lub pośrednie wynikające z błędnej instalacji. Każda interwencja naprawcza musi być przeprowadzona przez kompetentny specjalistyczny personel. Działania instalacyjne należy przeprowadzać w czystym pomieszczeniu bez zbędnych przedmiotów wokół. Bezwzględnie nie należy ruszać elementów w ruchu czy wchodzić między nie. Przed uruchomieniem klimatyzatora sprawdzić czy wszystkie komponenty i całe urządzenie są całe i bez uszkodzeń mechanicznych. Wykonywać skrupulatnie konserwację bieżącą. W przypadku konieczności wymiany części używać zawsze części oryginalnych. W przeciwnym wypadku zostanie cofnięta gwarancja. Nie usuwać ani przerabiać we własnym zakresie urządzeń zabezpieczających. Przed wykonaniem jakichkolwiek interwencji na urządzeniu odciąć zasilanie elektryczne. Należy unikać umieszczania przedmiotów na górnej części urządzenia. Nie wkładać ani nie wrzucać przedmiotów w kratki zabezpieczające wentylatory. Bateria ma tnącą powierzchnię. Nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Zapoznać się uważnie z etykietami na urządzeniu, nie zakrywać ich z żadnego powodu i należy je wymienić w razie zniszczenia. Nie korzystać z urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Linia zasilania musi być uziemiona zgodnie z przepisami. W momencie, gdy wykryje się uszkodzenie przewodu zasilania należy wyłączyć urządzenie, jeśli pracuje, i zlecić wymianę kabla upoważnionemu technikowi. Temperatura przechowywania musi zawierać się między -25 o C a 55 o C. W razie pożaru używać gaśnicy proszkowej. Nie używać wody. W razie wystąpienia anomalii w działaniu urządzenia upewnić się, czy nie są spowodowane brakiem konserwacji bieżącej. W przeciwnym razie zwrócić się do technika specjalisty. Każda interwencja naprawcza musi być przeprowadzona przez kompetentny wyszkolony personel. Urządzenie, w przypadku złomowania, musi być poddane recyklingowi, ponieważ składa się z materiałów, które zgodnie z normami mają być przekazane odpowiednim ośrodkom do recyklingu. Nie czyścić urządzenia bezpośrednim strumieniem wody lub pod ciśnieniem ani substancjami powodującymi korozję. Producent i cała sieć serwisowa jest do dyspozycji w celu zapewnienia natychmiastowej i właściwej obsługi technicznej, co może przyczynić się do lepszego funkcjonowania i osiągnięcia maksymalnej wydajności urządzenia. 12

13 WARUNKI GWARANCJI Szanowni Państwo! Gratulujemy trafnego zakupu! Urządzenia klimatyzacji wyprodukowane przez koncern Ferroli są zaprojektowane i konstruowane zgodnie z najnowszymi technologiami uwzględniając normy ochrony środowiska gwarantując zadowolenie i komfort dla użytkownika. Uwaga. W przypadku awarii urządzenia prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z instalatorem celem wykluczenia wad instalacji a następnie powiadomić Autoryzowany Serwis. Warunki gwarancji 1. Gwarancja dotyczy klimatyzatorów Ferroli typu Mono-split i Duo-split. Obejmuje urządzenia zakupione i zainstalowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Gwarancja obejmuje tylko usterki powstałe z powodu wad konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i innych usterek powstałych z winy producenta urządzenia. 3. Ferroli Poland sp. z o. o. udziela 24 miesiące gwarancji od momentu pierwszego uruchomienia urządzenia, które musi nastąpić nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu. 4. Gwarancja zachowuje ważność, jeżeli montażu i uruchomienia dokonały osoby uprawnione (autoryzowany instalator) zgodnie z wytycznymi producenta a protokół uruchomienia urządzenia jest prawidłowo wypełniony, posiada wszystkie wpisy i dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego działania urządzenia oraz podpis klienta przyjmującego tym samym warunki gwarancji producenta. Uruchamiający ma obowiązek odesłania do Ferroli Poland kopii protokołu z zerowego uruchomienia urządzenia potwierdzającego jego poprawność. 5. Koszty dodatkowych prac instalacyjnych i montażowych wymaganych do realizacji reklamacji np. demontaż i transport urządzenia obciążają gwaranta tylko w wypadku napraw i usterek objętych niniejszą gwarancją. 6. Aby utrzymać gwarancję Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w okresie jednego roku gwarancji, przynajmniej dwóch przeglądów technicznych klimatyzatora, potwierdzonego wypełnionym protokołem przeglądu technicznego. Przeglądów dokonuje Autoryzowany Serwis lub Instalator na koszt klienta. 7. Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne w trakcie transportu, magazynowania i montażu uszkodzenia, których powodem są przepięcia i wyładowania atmosferyczne itp. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi. wadliwego funkcjonowania urządzenia spowodowanego błędnym doborem lub montażem oraz niewłaściwą obsługą lub eksploatacją 10. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia. 13. Ferroli Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku zaniedbania, uszkodzenia i niewłaściwej instalacji lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. 15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową. 13

14 PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA Instalator (dane): Uruchamiający (dane): Miejsce zainstalowania: (adres) Model urządzenia:. Numer seryjny:.. DANE ELEKTRYCZNE: Napięcie zasilania: Zabezpieczenie główne urządzania: Pobór prądu: DANE PRZY URUCHOMIENIU: Temperatura przed / za skraplaczem: Temperatura przed / za parownik: Ciśnienie tłoczenia Ciśnienie ssania Długość linii freonowej: - pion: - poziom: Ilość dodanego czynnika.. [V].. [A].. [A] [ O C] /.. [ O C] [ O C] /.. [ O C].. [bar].. [bar].. [mb].. [mb].. [kg] Wyposażenie dodatkowe urządzenia:. Data i podpis uruchamiającego: Data i podpis użytkownika (*): (*) podpis użytkownika jest potwierdzeniem prawidłowego działania urządzenia i potwierdzeniem zapoznania się z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej. 14

15 Linia cięcia Linia cięcia Linia cięcia PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA (KOPIA - do wysłania): Instalator (dane): Uruchamiający (dane): Miejsce zainstalowania: (adres) Model urządzenia:. Numer seryjny:.. DANE ELEKTRYCZNE: Napięcie zasilania: Zabezpieczenie główne urządzania: Pobór prądu: DANE PRZY URUCHOMIENIU:.. [V].. [A].. [A] Temperatura przed / za skraplaczem: [ O C] /.. [ O C] Temperatura przed / za parownik: Ciśnienie tłoczenia Ciśnienie ssania Długość linii freonowej: - pion: - poziom: Ilość dodanego czynnika [ O C] /.. [ O C].. [bar].. [bar].. [mb].. [mb].. [kg] Wyposażenie dodatkowe urządzenia:. Data i podpis uruchamiającego: Data i podpis użytkownika (*): (*) podpis użytkownika jest potwierdzeniem prawidłowego działania urządzenia i potwierdzeniem zapoznania się z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej. 15

16 PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO przed przystąpieniem do czynności związanych z przeglądem okresowym upewnij się czy urządzenie zostało wyłączone z zasilania elektrycznego w trakcie wykonywania czynności nie wymagających pracy urządzenia. DATA PRZEGLĄDU: Lp. Czynność Wykonano: 1 Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej 2 Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin kondensatu 3 Sprawdzenie podłączenia elektrycznego jednostki wewnętrznej 4 Czyszczenie lameli jednostki zewnętrznej 5 Sprawdzenie podłączenia elektrycznego jednostki zewnętrznej 6 Sprawdzenie poprawności działania pilota SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI PRACY URZĄDZENIA: Temperatura przed / za skraplaczem: Temperatura przed / za parownik: Ciśnienie tłoczenia Ciśnienie ssania [ O C] /.. [ O C] [ O C] /.. [ O C].. [bar].. [bar] Data i podpis sprawdzającego: Data i podpis użytkownika (*): (*) podpis użytkownika jest potwierdzeniem prawidłowego działania urządzenia i potwierdzeniem przeprowadzonego przeglądu okresowego 16

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE... 3 ODBIÓR DOSTARCZANEGO URZĄDZENIA... 3 WSTĘP... 3 PREZENTACJA URZĄDZEŃ ŚCIENNYCH... 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI... 3 PILOT... 4 URUCHOMIENIE... 5

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

www.juwel-aquarium.com

www.juwel-aquarium.com Instrukcja Automatyczny podajnik karmy A B C < > D E www.juwel-aquarium.com Wstęp Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Nasze

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI Szanowni Państwo, Firma SPS Klima Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki Midea. Produkty

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Uważnie zapoznaj się z uwagami oraz stosuj się do opisanych procedur. UWAGA!

Uważnie zapoznaj się z uwagami oraz stosuj się do opisanych procedur. UWAGA! Uważnie zapoznaj się z uwagami oraz stosuj się do opisanych procedur. UWAGA! Klimatyzatora nie należy montować samodzielnie, zawsze konieczne jest skontaktowanie się autoryzowaną firmą montażową. - W przypadku

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

PILOT PRZEWODOWY XK60

PILOT PRZEWODOWY XK60 PILOT PRZEWODOWY XK60 Instrukcja obsługi klimatyzatora kanałowego serii KGD Dziękujemy za wybór naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi, dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo