Możliwości obsługi Cash Flow w systemie EURECA. Małgorzata Lech Controlling Systems Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości obsługi Cash Flow w systemie EURECA. Małgorzata Lech Controlling Systems Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Możliwości obsługi Cash Flow w systemie EURECA Małgorzata Lech Controlling Systems Sp. z o.o.

2 Agenda Cash Flow jako instrument zarządzania Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią w systemie EURECA Zarządcze Cash Flow metodą bezpośrednią w systemie EURECA Cash Flow projektów Wskaźniki finansowe i ich wizualizacja w systemie EURECA

3 Agenda Cash Flow jako instrument zarządzania Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią w systemie EURECA Zarządcze Cash Flow metodą bezpośrednią w systemie EURECA Cash Flow projektów Wskaźniki finansowe i ich wizualizacja w systemie EURECA

4 Cash Flow jako instrument zarządzania Rodzaj Przeznaczenie Odbiorca Częstotliwość Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych - metoda pośrednia lub bezpośrednia Raportowanie okresowe wg wymogów Ustawy o rachunkowości lub standardów sprawozdawczości wewnętrznej Zewnętrzny (US, Bank, Inwestor, Rada Nadzorcza, Audytorzy, etc.) Wewnętrzny (Zarząd, Dział Finansowy) Okresowo, raz na: rok, kwartał, miesiąc / na żądanie Cash Flow zarządczy - metoda bezpośrednia Bieżąca kontrola przewidywanego stanu środków pieniężnych przedsiębiorstwa Wewnętrzny (Zarząd, Dział Finansowy, Managerowie) Na bieżąco Cash Flow projektów Bieżąca kontrola przewidywanego stanu środków pieniężnych wg realizowanych projektów Wewnętrzny (Zarząd, Dział Finansowy, Managerowie) Na bieżąco Wskaźniki w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych Ocena kondycji przedsiębiorstwa Zewnętrzny (US, Bank, Inwestor, Rada Nadzorcza, Audytorzy, etc.) Wewnętrzny (Zarząd, Dział Finansowy) Okresowo, raz na: rok, kwartał, miesiąc

5 Agenda Cash Flow jako instrument zarządzania Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią w systemie EURECA Zarządcze Cash Flow metodą bezpośrednią w systemie EURECA Cash Flow projektów Wskaźniki finansowe i ich wizualizacja w systemie EURECA

6 Cechy sprawozdania ( Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią) Wypełnienie wymogów ustawowych związanych ze sprawozdawczością. Informacja o kierunkach przepływów środków na koniec okresu. Dane syntetyczne, raport statyczny o zunifikowanej, znanej dla odbiorców strukturze. Raport aktualizowany na podstawie zapisów księgowych (ZPK) i budżetów. Terminarz miesięczny / kwartalny / półroczny / roczny. Dane historyczne, planistyczne, prognozy. Brak możliwości analizy momentów zatorów płatniczych w mniejszych jednostkach czasu. Jeden przekrój informacyjny (pozycje raportu - wynikające z wymogów ustawowych / ew. potrzeb wewnętrznych). Brak możliwości analizy szczegółów dla wybranych pozycji. Brak możliwości wskazania klientów, projektów, linii biznesowych generujących ujemne przepływy pieniężne. Brak możliwości wskazania osoby odpowiedzialnej za konkretne przepływy pieniężne.

7 Demo ( Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią) A jak to wygląda w EURECE?

8 Realizacja ( Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią) 1. Zdefiniowanie w systemie EURECA wymiarów sprawozdawczych dla Bilansu, Rachunku Wyników, Przepływów pieniężnych. 2. Zdefiniowanie struktur budżetowych dla Bilansu, Rachunku Wyników, Przepływów pieniężnych. 3. Utworzenie wzorów pobierających wykonanie dla Bilansu, Rachunku Wyników (odwołanie do struktury budżetowej z obrotówką lub odwołanie do sprawozdań zmapowanych w tabeli faktów Obroty i Salda Kont). 4. Utworzenie wzorów pobierających wartości planowane dla Bilansu, Rachunku Wyników z obowiązującego modelu budżetowego. 5. Zdefiniowanie wzorów pobierających wartości do sprawozdania Przepływów środków pieniężnych z innych struktur budżetowych (Bilans, Rachunek Wyników, pomocnicze) lub z tabeli faktów Obroty i Salda Kont. 6. Zdefiniowanie analiz i raportów. Możliwa jest konieczność modyfikacji ewidencji danych źródłowych (ZPK).

9 Agenda Cash Flow jako instrument zarządzania Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią w systemie EURECA Zarządcze Cash Flow metodą bezpośrednią w systemie EURECA Cash Flow projektów Wskaźniki finansowe i ich wizualizacja w systemie EURECA

10 Cechy raportu (Cash Flow metodą bezpośrednią) Raport dynamiczny aktualizowany na podstawie wystawionych w systemie ERP dokumentów źródłowych, zapisów księgowych (ZPK) i planów. Terminarz dzienny / tygodniowy / miesięczny / kwartalny / półroczny / roczny. Możliwość analizy momentów zatorów płatniczych w kolejnych dniach. Aktualna prognoza przepływów pieniężnych na przyszłe okresy. Możliwość definiowania dowolnych warunków / zasad umiejscawiania w prognozie poszczególnych pozycji wpływów i wypływów środków pieniężnych. Dane analityczne. Dowolna ilość przekrojów informacyjnych w zależności od możliwych do pozyskania danych (pozycje raportu i dodatkowe wymiary - wynikające ze zdefiniowanych potrzeb wewnętrznych). Możliwości analizy szczegółów dla wybranych pozycji. Możliwości wskazania klientów, linii biznesowych generujących ujemne przepływy pieniężne. Możliwości wskazania osoby odpowiedzialnej za konkretne przepływy pieniężne.

11 Demo (Cash Flow metodą bezpośrednią) A jak to wygląda w EURECE?

12 Realizacja (Cash Flow metodą bezpośrednią) 1. Zdefiniowanie w systemie EURECA wymiarów sprawozdawczych (CF metodą bezpośrednią układ ustawowy / wewnętrzny, inne wymiary pomocnicze). 2. Zdefiniowanie kostki OLAP, która będzie uzupełniana prognozowanymi przepływami pieniężnymi. 3. Opracowanie założeń dotyczących pobierania i umiejscawiania w prognozie poszczególnych danych. 4. Ew. uzupełnienie brakujących danych w ewidencji lub w Hurtowni Danych. 5. Opracowanie / dostosowanie skryptów wypełniających kostkę OLAP na podstawie ewidencji źródłowej (Sprzedaż, Zakupy, Transakcje, etc.), budżetów oraz zdefiniowanych założeń. 6. Zdefiniowanie joba uruchamiającego codziennie opracowane skrypty. 7. Zdefiniowanie analiz i raportów.

13 Realizacja (Cash Flow metodą bezpośrednią) Przykładowe założenia dotyczące pobierania i umiejscawiania w prognozie poszczególnych danych: CF_KOD CF_NAZWA Stan środków pieniężnych na początek okresu Wpływy ze sprzedaży - netto Wpływy ze sprzedaży - VAT ŹRÓDŁO DANYCH - PRZEPŁYWY ZREALIZOWANE Tabela faktów: TRANSAKCJE (BO na początek roku). Wyliczenie stanu na początek następnego miesiąca na podstawie innych pozycji niniejszego sprawozdania (BZ poprzedniego okresu). Tabela faktów: SPRZEDAŻ (zapłacone FV). Tabela faktów: SPRZEDAŻ (zapłacone FV). Wypływy na zakup towarów i Tabela faktów: ZAKUPY (zapłacone FV). materiałów - netto Wypływy na zakup usług - netto Tabela faktów: TRANSAKCJE (zapłacone FV). PRZYKŁADOWA REGUŁA - WYSTAWIONE NIEZAPŁACONE DOKUMENTY Tabela faktów: SPRZEDAŻ (niezapłacone FV wg terminów płatności). Tabela faktów: SPRZEDAŻ (niezapłacone FV wg terminów płatności). Tabela faktów: ZAKUPY (niezapłacone FV wg terminów płatności). Tabela faktów: TRANSAKCJE (niezapłacone FV wg terminów płatności / 14 dzień następnego miesiąca). PRZYKŁADOWA REGUŁA - PLANY Budżet Sprzedaży - pozostała różnica do prognozy (14 dzień następnego m-ca / proporcjonalnie). Budżet Sprzedaży - pozostała różnica do prognozy (14 dzień następnego m-ca / proporcjonalnie). Budżet Zapotrzebowania - pozostała różnica do prognozy (14 dzień następnego m-ca / proporcjonalnie). Budżet Kosztów - pozostała różnica do prognozy (14 dzień następnego m-ca / proporcjonalnie).

14 CF_KOD CF_NAZWA Wypływy na wynagrodzenia Wypływy na ZUS (pracodawcy i pracownika) Wypływy na podatek VAT Wypływy na podatek PIT Wypływy na spłaty kredytów Wypływy na podatek CIT Stan środków pieniężnych na koniec okresu Realizacja (Cash Flow metodą bezpośrednią) ŹRÓDŁO DANYCH - PRZEPŁYWY PRZYKŁADOWA REGUŁA - WYSTAWIONE ZREALIZOWANE NIEZAPŁACONE DOKUMENTY Tabela faktów: TRANSAKCJE lub Tabela faktów: TRANSAKCJE (zapłacone LP) WYNAGRODZENIA wg składników płacowych lub WYNAGRODZENIA wg składników (niezapłacone LP 3 dzień następnego miesiąca płacowych. lub dzień uruchomienia mechanizmu). Tabela faktów: TRANSAKCJE lub Tabela faktów: TRANSAKCJE (zapłacony ZUS) WYNAGRODZENIA wg składników płacowych lub WYNAGRODZENIA wg składników (niezapłacony ZUS 15 dzień następnego płacowych. miesiąca lub dzień uruchomienia mechanizmu). Inne pozycje niniejszego sprawozdania 25 dzień Tabela faktów: TRANSAKCJE (zapłacony VAT). następnego miesiąca. Tabela faktów: TRANSAKCJE (zapłacony PIT) lub WYNAGRODZENIA wg składników płacowych. Tabela faktów: TRANSAKCJE (wypływ). Tabela faktów: TRANSAKCJE (zapłacony CIT). PRZYKŁADOWA REGUŁA - PLANY Budżet Wynagrodzeń wg składników płacowych / % Kosztów - pozostała różnica do prognozy (3 dzień następnego m-ca). Budżet Wynagrodzeń wg składników płacowych / % Kosztów - pozostała różnica do prognozy (15 dzień następnego m-ca). Inne pozycje niniejszego sprawozdania 25 dzień następnego miesiąca. Tabela faktów: TRANSAKCJE lub Budżet Wynagrodzeń wg składników WYNAGRODZENIA wg składników płacowych płacowych / % Kosztów - pozostała różnica do (niezapłacony PIT 20 dzień następnego miesiąca prognozy (20 dzień następnego m-ca). lub dzień uruchomienia mechanizmu). Rachunek Wyników (20 dzień następnego miesiąca). Budżet pomocniczy ruchów gotówki - pozostała różnica do prognozy (ostatni dzień m-ca) Rachunek Wyników - pozostała różnica do prognozy (20 dzień następnego miesiąca). Wyliczenie stanu na koniec miesiąca na podstawie innych pozycji niniejszego sprawozdania

15 Agenda Cash Flow jako instrument zarządzania Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią w systemie EURECA Zarządcze Cash Flow metodą bezpośrednią w systemie EURECA Cash Flow projektów Wskaźniki finansowe i ich wizualizacja w systemie EURECA

16 Projekt - przykładowe procesy Szczegóły (informacje) Oferta Plan Realizacja Prognoza Budżet projektu (przychody, koszty, marża) x x x x Zakres prac, zadania x x x Podwykonawcy, umowy, terminy płatności x x Oferta wprowadzanie danych z wygranej oferty przetargowej Plan wygrany przetarg, szczegółowe rozpisanie na zadania Realizacja podpisanie umów z podwykonawcami, planowanie płynności Prognoza rewizja wyników, prognoza płynności

17 Controlling Zarządzanie wynikami - analiza przychodów, kosztów, marż (plan vs. wykonanie, odchylenia, przyczyny odchyleń) Zarządzanie płynnością finansową wpływy, wydatki, cf (plan, prognoza, wykonanie) Zarządzanie zasobami (analizy wykorzystania potencjału)

18 Controlling Zarządzanie wynikami - analiza przychodów, kosztów, marż (plan vs. wykonanie, odchylenia, przyczyny odchyleń) Zarządzanie płynnością finansową wpływy, wydatki, cf (plan, prognoza, wykonanie)

19 Controlling Zarządzanie wynikami - analiza przychodów, kosztów, marż (plan vs. wykonanie, odchylenia, przyczyny odchyleń) Zarządzanie płynnością finansową wpływy, wydatki, cf (plan, prognoza, wykonanie)

20 Cechy raportu (Cash Flow projektów) Raport dynamiczny aktualizowany na podstawie wystawionych w systemie ERP dokumentów źródłowych, zapisów księgowych (ZPK) i planów lub.. danych wpisywanych samodzielnie przez Kierowników Projektu. Terminarz miesięczny / kwartalny / półroczny / roczny. Aktualna prognoza przepływów pieniężnych na przyszłe okresy, przy wpisie ręcznym: zanim dokumenty zostaną zaewidencjonowane w systemie ERP. Możliwość precyzyjnej identyfikacji pozycji, z tytułu której następuje przepływ gotówki w ramach projektu (np. umowa sprzedaży, aneks, podwykonawca, koszt materiału, etc.). Dane analityczne, przy wpisie ręcznym: potencjalnie ze szczegółowością większą niż podlegająca ewidencji w systemie ERP. Definiowana ilość przekrojów informacyjnych (pozycje raportu i dodatkowe wymiary - wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb wewnętrznych). Możliwości analizy szczegółów do poszczególnych pozycji. Możliwości wskazania projektów generujących ujemne przepływy pieniężne. Możliwości wskazania osoby odpowiedzialnej za konkretne przepływy pieniężne.

21 Demo (Cash Flow projektów) A jak to wygląda w EURECE?

22 Realizacja (Cash Flow projektów) 1. Zdefiniowanie w systemie EURECA wymiarów dla modelu (projekty, pozycje rachunku wyników, zakres prac dla każdego projektu standardowy lub indywidualny). 2. Zdefiniowanie struktury budżetowej projektów (miary: budżety powstałe na różnych etapach procesu obsługi, wystawione FV przychodowe/kosztowe, wpływy/wypływy, cash flow projektu). 3. Zdefiniowanie skoroszytów budżetowych Excel do wpisu planów projektu na różnych etapach procesu obsługi i wyliczenie prognozowanego wpływu/wypływu gotówki. 4. Zdefiniowanie kostki OLAP i związanego z nią skoroszytu Excel do wpisu wartości wystawionych / otrzymanych dokumentów (FV). 5. Zdefiniowanie wzorów w strukturze budżetowej projektów (wystawione FV przychodowe/kosztowe, cash flow projektu). 6. Zdefiniowanie procedury obsługi modelu w przedsiębiorstwie (zasady wprowadzania danych i ich analizy). 7. Zdefiniowanie analiz i raportów.

23 Agenda Cash Flow jako instrument zarządzania Sprawozdanie finansowe Przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią w systemie EURECA Zarządcze Cash Flow metodą bezpośrednią w systemie EURECA Cash Flow projektów Wskaźniki finansowe i ich wizualizacja w systemie EURECA

24 Rodzaje wskaźników finansowych (Wskaźniki finansowe) Badanie struktury kapitałowo majątkowej Płynności Wskaźnik płynności bieżącej (CR) Rentowności Sprawności działania Wypłacalności Dźwignie Wskaźnik Definicja Wartość docelowa Wskaźnik płynności wysokiej - szybki (QR) Wskaźnik płynności gotówkowej Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe - Zapasy - Rozliczenia międzyokresowe / Zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe 1,2-2 próg zagrożenia <0,8 1-1,2 próg zagrożenia <0,5 0,2-1 próg zagrożenia <0,2

25 Wskaźnik Wskaźnik zdolności wypracowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Wskaźniki udziału zysku netto w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej Wskaźniki Cash Flow (Wskaźniki finansowe) Definicja Wskaźniki charakteryzujące strukturę przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / (Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej + Wpływy z działalności inwestycyjnej + Wpływy z działalności finansowej) Zysk netto / Przepływy pieniężne działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej / Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej Wskaźniki zależności od zewnętrznych źródeł Wpływy z działalności finansowej / Wpływy z działalności operacyjnej finansowania Wskaźnik pieniężnej samowystarczalności działalności Wpływy z działalności finansowej / Wydatki na działalność finansową finansowej Wskaźniki wystarczalności środków Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / (Spłata zobowiązań + Wypłata nagród z zysku + Wpłata dywidendy Wskaźniki ogólnej wystarczalności środków + Inwestycje w wartości niematerialne i prawnych oraz rzeczowe aktywa trwałe) Wskaźnik spłaty ogółu zobowiązań ogółem Spłata zobowiązań ogółem / Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wskaźnik sfinansowania inwestycji Wydatki na inwestycyjne / Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wskaźniki wydajności środków Wskaźnik wydajności środków ze sprzedaży Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku operacyjnego Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Zysk z działalności operacyjnej Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Średnie aktywa ogółem

26 Systemy wczesnego ostrzegania (Wskaźniki finansowe) System wczesnego ostrzegania (SWO) służy do oceny kondycji finansowej firmy. SSO ujawnia pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (modele / grupy wskaźników umożliwiające podjęcie dalszych decyzji dotyczących polepszenia kondycji firmy). Modele prognozowania bankructwa opierają się na funkcjach dyskryminacyjnych (odpowiednio dobrana grupa wskaźników finansowych, którym nadawane są wagi). Wynik funkcji dyskryminacyjnej ma podaną wartość graniczną. SWO ma sens gdy system jest efektywny (sprawdzenie na grupie firm). Najważniejsza jest skuteczność ogólna modelu (średnia arytmetyczna sprawności I rodzaju i sprawności II rodzaju). Sprawność I rodzaju - poprawność klasyfikacji przedsiębiorstw uznanych za bankrutów, sprawność II rodzaju - cząstkową sprawność modelu w odniesieniu do klasyfikacji przedsiębiorstw uznanych za wypłacalne. Ważne jest konkretne zdefiniowanie momentu upadłości przedsiębiorstwa. Ujawnienie zagrożeń z wyprzedzeniem czasowym (1-2 lata) zapewnia czas na podjęcie działań korygujących. Stąd analiza działającej jednostki za pomocą danych ze sprawozdań finansowych. Podstawowe kryteria podziału SWO to kryteria podmiotowe (jednostka tworząca system, rodzaj przedsiębiorstwa dla którego jest on tworzony) oraz przedmiotowe (wybór najlepszego narzędzia analizy). Dobierając odpowiedni rodzaj SSO powinno się brać pod uwagę kryteria poszerzając je o dodatkowe informacje charakterystyczne dla badanej jednostki (np. branża, forma prawna).

27 Analiza dyskryminacyjna do prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce (Wskaźniki finansowe) Twórca modelu Numer Wartość modelu graniczna Skuteczność Sprawność I rodzaju Sprawność II rodzaju E. Mączyńska Z2 0 b.d. b.d. b.d. M. Pogodzińska i S. Sojak Z 0 80% b.d. b.d. J. Gajdka i S. Stos Z2 0, % 90% 80% J. Gajdka i S. Stos Z3 0,44 83% 70% 95% J. Gajdka i S. Stos Z4 0,45 93% 85% 100% J. Gajdka i S. Stos Z % 100% 100% D. Hadasik Z1 0 93% 95% 91% D. Hadasik Z2 0 95% 91% 100% D. Hadasik Z3-0, % 91% 97% D. Hadasik Z4-0, % 95% 92% D. Hadasik Z5-0, % 95% 97% D. Appenzeller i K. Szarzec Z1 0 85% 85% 85% D. Appenzeller i K. Szarzec Z2 0 88% 85% 91% A. Hołda Z 0 93% b.d. b.d. Modele INE PAN (E. Mączyńska, M. Zawadzki) Z5 0 85% 75% 96% Modele INE PAN (E. Mączyńska, M. Zawadzki) Z6 0 85% 75% 96% Modele INE PAN (E. Mączyńska, M. Zawadzki) Z7 0 88% 81% 96%

28 Demo (Wskaźniki finansowe) A jak to wygląda w EURECE?

29 Realizacja (Wskaźniki finansowe) 1. Zdefiniowanie w systemie EURECA wymiaru z listą wskaźników finansowych. 2. Zdefiniowanie struktury budżetowej dla analizy wskaźnikowej. 3. Zdefiniowanie wzorów dla każdego ze wskaźników. 4. Zdefiniowanie prezentacji graficznej wskaźników na Pulpitach Managera (wraz z określeniem obiektów oceny dla każdego wskaźnika).

30 Pytania? Małgorzata Lech tel.:

31 Dziękuję za uwagę! Małgorzata Lech tel.:

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA Maciej Miłkowski z-ca dyr. ds. ekonomicznych 2015-12-04 Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Badanie wyniku finansowego i związanej z tym rentowności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ĆWICZENIA 6/7. [2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego Wstępna analiza rachunku zysków i strat 1. Kategorie wyniku finansowego: a. Wynik ze sprzedaży b. Wynik z działalności operacyjnej c.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych zasady sporządzania i ujęcie praktyczne (wpływ wybranych zdarzeń na RPP)

Rachunek przepływów pieniężnych zasady sporządzania i ujęcie praktyczne (wpływ wybranych zdarzeń na RPP) Rachunek przepływów pieniężnych zasady sporządzania i ujęcie praktyczne (wpływ wybranych zdarzeń na RPP) Przygotowali: Michał Kaczyński, Łukasz Krówka Oktawian Rosicki, Paweł Ufnal Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie przepływów pieniężnych

Prognozowanie przepływów pieniężnych Prognozowanie przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne, zwane również przepływami gotówkowymi, można zdefiniować jako wszelkie operacje związane wpływem oraz wydatkami

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo