TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO "."

Transkrypt

1 /So TYDZIEŃ DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 POD REDAKCJĄ B O L E S Ł A W A W Y SŁO U C H A. ROCZNIK XIV. LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ". Z DRUKARNI POWSZECHNEJ, UL. AKADEMICKA

2

3 SPIS RZECZY zawartych w roczniku XIV. dodatku literackiego Kurjera Lwowskiego" p. t. TYD ZIEŃ". J. B. D.: Z dziedziny szkolnictwa St. Eljasz Radzikowski: W obronie polskiej mapy T a t r... 43, 54, 63 Fr. Jaworski: W drodze na Wawel Avanti: Wczasy krakowskie Fr. Jaw.: Kilka dni w o ln o ś c i...73 Ad. Z.: Bolesław Limanowski: Rozwój przekonań demokratycznych w narodzie polskim...86 Feliks Gwiżdż: Herkules nowożytny AS. M.: Męczennicy zmanczestru 116, 126, 134, 141 L. Kulczycki: Autonomja i federalizm 133, 140 Berło wójtowskie z Wietrzna M. O.: Karykaturzyści ze szkoły Norblina 151 Fr. Jaworski: Od czarnej rzeszy Kazimierz Króliński: W obronie kurhanów 159 Rozalja Niedźwiecka: Nowe tory , 171 Stanisław Mendelson: Męskie feministki Fel. Gwiżdż: Bulasowe przygody i kwiaty 205 Adam Zagórski: O dwu dramatach Orkana 225, 235 Myśli z pism Leonarda de Vinci J. Wł. Reiss: Uwagi o wychowaniu muz y c z n e m 255, 262 Adam Zagórski: Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła , 266 I. A rtykuły treści naukowej i literackiej. Bolesław Limanowski: W kwestji narodowościowej , 283 Fr. J.: Bibljografja F i n k l a Wł. Orkan: O winę i k a r ę J. G.: Na ziemi Spiskiej Teodor Mianowski: Prace o przyczynow o ś c i , 297 Z Numizmatyki porozbiorowej Dwa listy Stanisława Wyspiańskiego Kazimierz Króliński: Starodawny zabytek języka polskiego Dr.'Wiktor Hahn: Arcydzieła polskich i obcych p is a rz y "Ślep: Projekt reformy szkół średnich 313, 331, 346 Józef Jedlicz: A rysto fa n e s Franciszek Jaworski: Lwowskie znaki bibljoteczne 339,346,357,361,371,379,387,398,412 Bronisław Pawłowski: Kontrabanda ,/S. M.: Adam Mickiewicz w Trybunie!u- :--- dów , 377, 385, 393 Fr. Jaworski: Corpus iuris polonici G. Smólski: Wymyssajery i ich stolica. 354 G. Smólski: Miasteczko nadwiślańskie Geneza medalu u n ic k ie g o /Wanda Dalecka: Literatura Wojskiego w Soplicowie II. Beletrystyka. Władysław' Orkan: Gdzież, Warszawo wstająca... Feliks Gwiżdż: Wojenna pieśń... PO EZJA. Irena Jawicówna: Bezdomni.. 1 Wanda Zembrzuska: Zapomnieć 3 Władysław Orkan: Jasna dolina

4 Józef Jedlicz: Ojcowie 33 Józef Jedlicz: To nie cud...,...52 Feliks Gwiżdż: O z m r o k u Zygmunt Lubertowicz: Ś w it Józef Jedlicz: Gdy ją rzuciłem Franciszek Mirandola: Perihelia Józef Jedlicz: Śnieg o wschodzie słońca. 90 Sława Pruszyńska: Je s t e m Józef Jedlicz: Siostry Zygmunt Lubertowicz: Moje Credo Józef Jedlicz: Chłopi emigranci Henryk Heine, tłum. Władysław Nawrocki: Anno Teodor Mianowski: Neoplatonik Józef Jedlicz: H a rfia rz e Z prac niewydanych śp. Ludwika Inlendera: Z Tomasza Moore a Józef Jedlicz: C ie ń Kazimierz Króliński: W noc świętojańską. 189 Feliks Gwiżdż: Modlitwa Feliks Gwiżdż: Ś m i e r ć Jan Szymański: S t r o f y Feliks Przysiecki: Chwile Feliks Gwiżdż: Hej! świarny ci jo chłopiec 243 Zygmunt Lubertowicz: Czem jesteś, Maro. 245 Oehlenschlager, tłóm.: Leopold Staff: Duński śpiew n a r o d o w y Or-Ot: Grób Słowackiego Maryla Czerkawska: Droga w Marzenie. 266 Wacław Wolski: Noc C z a r ó w Feliks Gwiżdż: Po cóż mi śpiewać Feliks Gwiżdż: Ty i ja jedno jesteśmy Feliks Przysiecki: Włóczęga tęsknoty Feliks Gwiżdż: Tak smutny jestem Arystofanes, przełożył Józef Jedlicz: Ptaki (Prolog) , 326 Bohdan Łepkyj: przeł. O. Ł.: Rozwiały się m a rz e n ia Feliks Gwiżdż: Zimowy s o n e t Feliks Gwiżdż: F a l e Józef Jedlicz: O j c o w i e Feliks Gwiżdż: F a l e El. Gołębiowska: O Pietrzku co był nijaki...12, 20, 26, 35, 46 Janina Baudouin de Courtenay: Towarzyszka śmierci...42, 50, 61, 67, 82, 94, 102 Wojciech Brzega: Wiatr północny Feliks Gwiżdż: Podcięty D ą b...75 Józef Jedlicz: M a t k a Wojciech Brzega: Z i m a Z obrazków duszy Stefanja Łozińska: Marynina Dola 163,173,180,187 Feliks Gwiżdż: Zielone Św ięta A. Kai as: Jak S e n 203, 211, 218 Marion: Z em sta Marion: W y ro k i Wanda Dalecka: Pieśń ojczysta 227, 238, 243 PROZA. St. Ogończyk: Mozę ta to chłopiątko; jegomość mało dobrze ochrzcili A. Kallas: My w zgodzie żyjmy Stefanja Łozińska: Zoścyne Wesele. 261, 268 St. Ogończyk: Dusy cłowiecej nie złomis, kieby palice na k o le n ie St. Ogończyk: Wszystko się pomału traci. 287 A. Kallas: Złudzenia i Rzeczywistość 291, 299 Józef Jedlicz: Polne r ó ż e F. J.: Z cmentarnej przechadzki Gustaw Janson: Dziecko , 342, 348 Józef Beck: Pójdź ze mną Józef Jedlicz: Przygody Jędrkowe. 359, 363 Piotr Rosegger: Tomasz i jego nieszczęście390,404 Dr. Fr. Piekosiński: Włodzisław Herman, książę p o ls k i... 1 Marjan Olszewski: Michał Płoński... 3 Fr. Jaw.: jadwiszka ze Lw ow a... 6 Ad. Zag.: Usque ad f in e m... 9 Marjan Olszewski: Kraszewski jako rysownik 14 Dr. B. Dybowski: O Zygm. Sierakowskim 17 F. J.: Młodość Dem okraty III. Ż ycio rysy i wspomnienia. Marjan Olszewski: Teofil Kwiatkowski.. 28 Marjan Olszewski: Bernardo Canaletto.. 34 Marjan Olszewski: Jan Piotr Norblin.. 45 Andrzej Niemojewski: Henryk Heine.. 57 S. M. Johann M o s t Z za kraty 107, 117, 125, 130, 139, 149, , 174, 181, 189, 198, 207, 213, , 239, 246.

5 Marian Olszewski: Artur Grottger piotr C u r i e / U grobu Hetm ana S ~ Mendelson: Michał Davitt , 178 Chm ielow skiem u St- Mendelson: John Ryszard Suddon Pp- Jaw.: Mikołaj Rej we Lwowie W Bruchnalski: Emilja Platerówna jako folklorystka ! Si Mendelson: Albert So rel St. Mendelson: Dwa wspomnienia. O M ickiew iczu Fr. Jaworski: Zanim tryptyk opowiadać zacznie" Bronisław Szwarce: Pamiętniki 241, 250, 259, , 285, 301, 308, 319, 324, 335, 341, , 366, 374, 382, 389, 406. St. Mendelson: John 01iver Hobbes Jonas Szlichting Feliks Cohn: U stóp szubienicy Widok K r o s n a... 5 Więzienie karmelickie we Lwowie Z cytadeli Warszawskiej...29 Wieś poleska...39 F. J-: Z magnackich s ie d z ib...41 J- Los pałaców...49 Fr. Jaworski: Bez śladu i miejsca... 65,, Prastare gniazdo (zbiory wykopalisk trembowek k ic h ) 70 Karol Notz: D ź w in o g ró d...80 IV. Opisy miejscowości i pamiątek. Fr. J.: Przed restauracją Fr. Jaworski: Lwów przed stu laty 97, 106, 115, 124 Bronisław-Pawłowski: ' Teren bitwy racławickiej Fr. J.: Odnowienie kościoła w Drohobyczu 109 Skąd szli o rło w ie Wanda Dalecka: Dwór w Niańkowie 137, 145 Pomnik Bartosza Głowackiego Fr. Jaworski: Z okruchów starego Lwowa 249 Kaplica na W u l c e Rajmund Scholz: Królewna Wiosna, oc. Fel. Gw... 8 Mikołaj Rej z Nagłowic, oc. Z... 8 Ceber die Entpolatalisierung der ursulao e-leute im Polnischen, von Heinrich Ułaszyn, oc. Z... 8 Dr. Emanuel Świeykowski: Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie , oc. M. O.. 16 Gabriel d Annunzio: Franczeska z Rimini, tłum. Jan Kasprowicz, oc. Ad. Z Dr. Wiktor Hahn: Wincenty i Bonawentura Niemojowscy w Anhelim", oc. brp.. 32 Stanisław Witkiewicz: Juljusz Kossak, oc. M Wacław Grubiński: Pocałunek, oc. Fel. Gw. 40 Sława Pruszyńska: Poezje, oc. Fel. Gw.. 48 Wacław Grubiński: Na Rubieży, oc. Fel. Gw. 48 Mieczysław Świtkowski: Wspomnienie o Tomaszu Śwttkowskim. oc. br.... <ar isław Szpotański: Konarszczyzna. Przygotowanie powstania w Polsce w 1835 d 1839 roku, oc. Bronisł. Pawłowski 64 V. Przegląd piśmiennictwa. llse Trapon : Arntenier und Zarismus (odczyt), oc. C 'ż e n i s...64 Oswald Balzer: O Morskie Oko, oc. A. Z. 71 Antoni Borzemski: Archiwa w Sanoku, oc. Ad. Z Świt, oc. F. G Bolesław Gorczyński: Policzek, oc. F. G.. 88 Marja Rodziewiczówna: Ragnarók, oc. Ad. Z. 88 Krasiński Zygmunt: Irydion. Prelożil Frantisek Kvapil, oc. Dr. Wiktor Hahn. 88 Chlebowski Bronisław: Mikołaj Rej jako pisarz, oc. Dr. Wiktor Hahn Chrzanowski Ignacy: Marcin Bielski, oc. Dr. Wiktor H a h n Chmielowski Piotr: Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego, nakreślił..., oc. Dr. Wiktor Hahn Spadek piśmienniczy po generale Maurycym hr. Hanke. Z rękopisu wydał i przedmową poprzedził Aleksander Rębowski, oc. Bronisław Pawłowski

6 Wilhelm Bios: Rewolucja francuska", oc. Bronisław P a w ło w sk i Włodzimierz Perzyński; To, co nie przemija, oc. Ad. Z Dr. Klemens Bąkowski: Kronika krakowska ", oc. Br. P Stanisław Brzozowski: Logika; Wincenty Lutosławski: Logika ogólna, oc. T. M. 144 i 152 Hipolit Taine: O ideale w sztuce, z dzieła Philosophie de l art, cz. V., streścił Stanisław Brzozowski, oc. T. M Kwartalnik historyczny", organ T-wa historycznego, oc. -fc: KttL Szkice i rozprawy z piśmiennictw słowieńskich, oc. Fel. Gw L. Nowgorodcew: Państwo niemieckie i jego życie polityczne, oc. L. Kul Ludwik Eminowicz: Poemat, oc. Fel. Gw. 192 Poradnik językowy, oc. Kazimierz Króliński 200 Dr. Klemens Bąkowski: Zamek krakowski, oc. Br. P....,, Wykłady o filozofji współczesnej W. M. Kozłowskiego Książki dla w s z y s tk ic h Wacław Tokarz: Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, oc. Br. Pawłowski Marja Konopnicka: Głosy ciszy, oc. Fel. Gw. 215 Juljan Nowakowski: Na ofiarnym stosie, oc. Kr, Anatol France: Wybór Pism. Tłum. Jan Sten, oc. Ad. Z Adorski: W kajdanach, oc. Wł. W Pamiętnik kobiety upadłej. Tłum. z niem. Dr. Fel. Nossig, oc. Ad. Z Tadeusz Miciński: Do źródeł duszy polskiej, oc. Ad. Z Bolesław Gorczyński: Sytuacja z dramatu, oc. Fel. Gw BoleHaw Gorczyński: Inteligent, oc. Fel. Gw. 240 Jan Kasprowicz: O bohaterskim koniu i walącym się domu, oc. Ad. Z Edmund Libański: Marsylianka, oc. Ad. Z. 248 Zwiezdicz: Ustrój państwowy i stronnictwa polityczne w Europie zach., oc. t. c. 248 Dr. Adolf Menzel: Systemy prawa wyborczego i ich oceny, oc. L. Kulczycki. 256 Dr. A. Fournier: Dla naszych synów, gdy dojdą do dojrzałości, oc. Fel. Gw Dr. C. Bougle: Demokracja wobec wiedzy, oc. Lud. Kulczycki Libański Edmund: W małżeńskiej klatce, oc. t. c Raleigh Tomasz: Elementarne zasady polityki, tłum. z angielskiego Dr. J. Polak, oc. Ludwik Kulczycki Achelis T.: Socjologja, tłum. K. Krauz, oc. Lud. K u lc z y c k i Seailles Gabrjel: Demokracja i Oświata, przeł. Konrad Drzewiecki, oc. L. Kulczycki Fuhrer durch die moderne Literatur, oc. Dr. Wiktor H a h n Worsfeld Bazyli: O sądzie w literaturze, przełożył i uzupełnił co do rzeczy polskich Wł. M. Kozłowski, oc. Dr. Wiktor H a h n Dr. Garski Stanisław: Materjalistyczne pojmowanie dziejów a etyka, oc. Ludwik K u lc z y c k i Karol Hadaczek: Neolityczne cmentarzysko w Złotej w Sandomierskiem Przewóska Marja Czesława: Eliza Orzeszkowa, oc. t. c Renouvier K.: O obowiązkach społecznych człowieka i obywatela, oc. L. Kulczycki 304 Marjan Wawrzeniecki: Racławice, oc. Bronisław Pawłowski Dr. W. Ołtuszewski: Niedorozwój psychiczny, oc. T. M 312 Sombart Werner: Kwestja robotnicza w przemyśle, oc. L. K u lcz y c k i Dr. Bronisław Czarnik: A cóż dla Lwowa, oc. T. M ia n o w s k i Józef Chołodecki: Gertruda Potocka i odkrycie jej grobowca w Witkowie, oc. T. Mianowski Emil Boutmy: Zarys psychologji narodu angielskiego, oc. T. Mianowski... 32(i Z literatury przedhistorycznej... 32^ Justyn Sokulski i Leon Krzemieniecki: Spoczną i wstaną. 336 Al. Kraushar: Wizerunki i obrazy Jan Lemański: Nowenna czyli dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów o szczęściu, oc. Ad Z Ks. St. Kołłątaja: Raport z wizytacji akade- - mji krakowskiej, odbytej w r. 1777; wydał Dr. Jan Leniek, oc. t. c Michał Pawlikowski: Wiosenny Gość, oc.. Fel. Gw Adam Stodor: Ślubna obrączka, oc. F. Gw. 360

7 Knut Hamsun : Niewolnicy miłości. Przekład Z. Niedźwieckiego, oc. Fel. Gw Aleksander Bruckner: Dzieje języka polskiego, oc. t. c K. Kruliński: Z Ugorów, oc. Biegeleisen. 368 Adarr Stodor: Con Dolore, oc. K. Kr Andrzej hr. Zamoyski: Moje przeprawy, oc. b. 384 M: Gumowski: Medale Jagiellonów, oc. Fr. J. 392 Poradnik ję jakowy, oc. K. Kr Marceli Schwob: Księga Monelli, oc. Ad. Z. 407 Wydawnictwa księgarni A. Staudachera, oc. Wł. Orkan Krasnowolski: Przenośnie mowy potocznej 408 Theresita: Stygmat, oc. Ad. Z VI. Zapiski i notatki. Prawdy i wskazania 7, 16, 23, 31, 40, 47, 56, 64 Muzeum w Kamieńcu Podolskim Z archiwów przez Karola Notza K. Notz: Ze zbiorów prywatnych.. 184, 192 Rodowód Venus Medycejskiej... 8 Wystawa dzieł Cyprjana Norwida Historja schodów G d a ń s k ic h Trzej jubilaci c z e s c y Zakład art. g raficzny Karol Notz: Z archiwów Pamiątki po Staszicu w P i l e Muzeum publiczne w Wilnie. 288 Cichy artysta Listy U je jsk ie g o Wykopaliska przedhistoryczne Muzeum narodowe polskie w Rapperswylu 296 Spis prac Dr. K ętrzyń skieg o K. Notz: Skit Maniawski Pomnik ułanów polskich w Lublinie.. 56 K. Notz: Zabytki miasta Płazowa Konkurs na polski strój kobiecy Tow. miłośników przeszłości Art) tyczne pocztówki Z wystawy sz tych ó w O tekst m anifestu Z ruchu antykwarskiego Mapa G a lic ji Dziwne losy m e d a lu Pam ątki m atejkow skie Karol Notz: Z zabytków Zjazt Rejowski w K r a k o w ie Z katalogów artykwarskich Morsnie O k o Karol Notz: Zbiory w Boryniczach Kilka słów o potrzebie przyzwyczajania dzieci do zbiorowej pracy V II. Ryciny. Pieczęć Władysława Herfnana... 2 Do artykułu: j. P. Norblin (Sztych).. 44 Trzy ryciny z Płońskiego 4 Norblin : Żebrak ( S z t y c h ) Widok Krosna... 5 Norblin: Żebrak ( S z t y c h ) Stanisław Staszic,... 9 Zamek Rzeszowski po odnowieniu Skarbówka" na tra tw ie W drodze na Wawel: Portret kobiecy Grott Wieśniaczka z okolic Kobrynia gera..., Skała nad rzeką K o rczyk ie m Jedna z szaf bibljotecznych p. H. Budzy- Fragment olejnego pejzażu n o w s k ie j Zygmunt Sierakowski Szafa ze starożytną porcelaną (ze zbiorów Apolonja S ie r a k o w s k a p. Budzynowskiej) Więzienie Karmelickie we Lwowie Dawna brama Halicka we Lwowie Rom anowicz Procesja na Podgórze 27. lutego Teofil Kwiatkowski: Bal w hotelu Lambert" 28 Mapa Dźwinogrodu z r jedna rycina z cytadeli warszawskiej.. 30 Kościół w Drohobyczu: wchód od ul. Żupnej 89 Cam.iejto: Z przedsionka saskiego pałacu 35 i 36 Wały Hetmańskie w r D' ie ryciny: Z wsi poleskiej".. 39 Reduta we Lwowie w r Zamek Lubomirskich w Rzeszowie w r Kontrakty we Lwowie w r

8 Absyda kościoła w Drohobyczu... Asyda kościoła w Drohobyczu... Wnętrze teatru we Lwowie w r Grottgera: Pielgrzymka do Hodowic Grottgera: Rafał Maszkowski z żoną Fajerwerk" w ogrodzie jezuickim w r Dom rodzinny Tadeusza Kościuszki.. Miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Mieszkanie Władysława Syrokomli.. Mieszkanie Franciszka Karpińskiego.. Dom rodzinny Fryderyka Szopena.. Firlejówka", dom rodzinny Wincentego Pola Berło wójtowskie z Wietrzna.... Grobowiec Żółkiewskich... Szkolnik wzywający do modlitwy. Kamienica dra Simchy Gheto żydów lwowskich, ulica Boimów 110 i S z k la r s k a Kuna z przedmiejskiej synagogi Odsłonięcie pomnika Piotra Chmielowskiego 123 Pomnik Bartosza Głowackiego Kładzenie kamienia węgielnego pod kopiec 129 U n j i Ruiny Wysokiego Zamku przed usypaniem 131 kopca Dawna furta jezuicka we Lwowie Grób Słowackiego Jonas Szlichting Kaplica na W u l c e Podobizna medalu unickiego (2 ryciny) Do artykułu: Lwowskie znaki bibljoteczne" 154 w Nr , ogółem rycin ' -» * v*r ^ Ł **'''

Spis treœci. I. Droga elazna

Spis treœci. I. Droga elazna Spis treœci Inni romantycy,, inny romantyzm 1. Literatura z przypisów i wykropkowañ... 5 2. Wszyscy i wszystkie inaczej... 41 3. Romantyzm prze-pisany... 75 I. Droga elazna Stanis³aw Janicki, O machinach

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI Ewelina Sobczyk - Podleszańska Stanisław stan się sławny Mateusz dar Boga Ignacy ognisty Józef niech Bóg pomnoży Stanisław Wyspiański

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Obrazy w kolekcji POL-MOT Holding S.A.

Obrazy w kolekcji POL-MOT Holding S.A. 1. Obraz Wierzba K. Matejkowski 2. Obraz Panny K. Matejkowski 3. Obraz Drzewo życia K. Matejkowski 4. Obraz Bukowy las K. Matejkowski 5. Portret młodej kobiety Teodor Axentowicz 6. Dziewczynki grające

Bardziej szczegółowo

Austria - Republik Österreich

Austria - Republik Österreich Liczba Poloników: 35 Wolny kod: od 36 Austria - Republik Österreich 1 Burgenland 2 Kärnten 3 Niederösterreich 4 Oberösterreich 5 Salzburgerland 6 Steiermark 7 Tirol 8 Vorarlberg 9 Wien Polskie znaki pamięci

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN

Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN Marta Wojciechowska Jakub Kalinowski Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Pole 380 Forma dzieła w ujęciu szerszym

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdujące się w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdujące się w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdujące się w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Adres strony www 1. Bajki całkiem nowe. Opowieści terapeutyczne studentów filologii polskiej.

Bardziej szczegółowo

GRUPA I MUZYKA. Ogiński. Polonez As- dur op. 53. http://dano2005classic.wrzuta.pl/audio/2nnzwjordxq/f.chopin_polonez_as-dur_op.53. Fryderyk.

GRUPA I MUZYKA. Ogiński. Polonez As- dur op. 53. http://dano2005classic.wrzuta.pl/audio/2nnzwjordxq/f.chopin_polonez_as-dur_op.53. Fryderyk. GRUPA I MUZYKA TWÓRCA DZIEŁO ŹRÓDŁO- TUTAJ MOŻECIE POSŁUCHAĆ Polonez http://w430.wrzuta.pl/audio/2n9g60jge1d/polonez_pozegnanie_ojczyzny michal_kleofas_oginski Pożegnanie ojczyzny Michał Ogiński Fryderyk

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W WASYLKOWCACH, DEKANAT CZORTKÓW DIECEZJI LWOWSKIEJ KSIĘGA URODZEŃ

WYPIS Z KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W WASYLKOWCACH, DEKANAT CZORTKÓW DIECEZJI LWOWSKIEJ KSIĘGA URODZEŃ WYPIS Z KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W WASYLKOWCACH, DEKANAT CZORTKÓW DIECEZJI LWOWSKIEJ KSIĘGA URODZEŃ Lp Nr aktu Data urodzenia 1 116 22.10.1809 2 01.05.1809 3 116 10.05.1813 4 177 05.12.1817

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja 19.01. 2016 r. - 19.06. 2016 r. KARTA PRACY nr 2b ZADANIE 2 - Mapa pamięci o miejscach i bohaterach stworzenie mapki z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s.

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s. R O K 2009 - R O K IE M JU L IU SZ A SŁ O W A CK IE G O 200. R O CZ N ICA U R O D Z IN PO E T Y BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ZWARTYCH UTWORÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO, DZIEŁ KRYTYCZNYCH ORAZ BIOGRAFII OPRACOWANA

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia z roku: 1968, 18-20 października 1968: 700-lecie Grabowca 1

Zdjęcia z roku: 1968, 18-20 października 1968: 700-lecie Grabowca 1 Zdjęcia z roku: 1968, 18-20 października 1968: 700-lecie Grabowca 1 Zdjęcie 1 Rok 1968. Po mszy świętej (Jaroszyński Wacław, Wspólnym wysiłkiem, zbiór materiałów, Gminna Biblioteka w Grabowcu). Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Etap szkolny POWODZENIA!

Etap szkolny POWODZENIA! ...SP...w... Krakowska Matematyka 2011/2012 Nie od razu Kraków zbudowano Etap szkolny POWODZENIA! Wzgórze Wawelskie Katedra Wawelska Na Wzgórzu Wawelskim znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane: Zamek

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Blicharzówna Stanisława, Wawro, rzeźbiarz z Gorzenia, "Orli Lot", R. 12 (1931), nr 10, s. 157-158 http://borlilot.pttk.pl/orli_lot_1931_10.

Blicharzówna Stanisława, Wawro, rzeźbiarz z Gorzenia, Orli Lot, R. 12 (1931), nr 10, s. 157-158 http://borlilot.pttk.pl/orli_lot_1931_10. WIRTUALNE MUZEUM DRZEWORYTÓW LUDOWYCH www.drzeworyty.eu Bibliografia do drzeworytów ludowych Barącz Sadok, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891 http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30656

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Autor dzieła O obrotach sfer niebieskich, najsłynniejszy uczeń

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

DODFITCK LITERACKO MA U KO WY. POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO"

DODFITCK LITERACKO MA U KO WY. POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO TSDZ1BÓ DODFITCK LITERACKO MA U KO WY KURJERFS LWOWSKIEGO" POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO" Z Drukarni Udziałowej" we Lwowie, ul. Lindego

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891 Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Grono Nauczycielskie przy końcu roku szkolnego 1891 Piątkiewicz Stanisław, uczył

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE BRONISŁAW WOJCIECH LINKE 1906-1962 Bronisław Wojciech Linke urodził się 23 kwietnia 1906 w Dorpacie (Estonia). Bronisław Wojciech

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora Tytuł Cena Rok wydania 1 Baranowska Agnieszka Kraj modernistycznego cierpienia 4zł Brzozowski Stanisław Kultura i życie

Nazwisko i imię autora Tytuł Cena Rok wydania 1 Baranowska Agnieszka Kraj modernistycznego cierpienia 4zł Brzozowski Stanisław Kultura i życie Nazwisko i imię autora Tytuł Cena Rok wydania 1 Baranowska Agnieszka Kraj modernistycznego cierpienia 4zł 1981 2 Brzozowski Stanisław Kultura i życie 5zł 1973 3 Detko Jan Antoni Sygietyński. Estetyk i

Bardziej szczegółowo

Głosy oddane na kandydatów Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Jaworzyna Śląska

Głosy oddane na kandydatów Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Jaworzyna Śląska Głosy oddane na kandydatów Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Jaworzyna Śląska Nr obwodu Bielecki Igor Jerzy Jurcewicz Stanisław Longawa Stanisław Tadeusz Lubiński Mirosław Aleksander

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Johann Wolfgang Goethe Król elfów" 9. Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9. UJ Streszczenie.

SPIS TREŚCI. Johann Wolfgang Goethe Król elfów 9. Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9. UJ Streszczenie. SPIS TREŚCI Johann Wolfgang Goethe Król elfów" 9 Romantyczny charakter ballady 9 Racjonalizm a romantyczność 9 Podsumowanie 9 UJ Streszczenie. 10 l Adam Mickiewicz - - Ballady i romanse" 11 Powstanie ballad

Bardziej szczegółowo

nazwa ulic i miejscowości należących do obwodu szkół SZKOŁY PODSTAWOWE

nazwa ulic i miejscowości należących do obwodu szkół SZKOŁY PODSTAWOWE Plan sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem lp 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 ulice: Promenada im. Mikołaja Kopernika Adama Mickiewicza Prosta w Śremie

Bardziej szczegółowo

Czytelnia tekstów o drzeworytach ludowych powstaje głównie dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową Polskiego Instytutu Antropologii w Warszawie.

Czytelnia tekstów o drzeworytach ludowych powstaje głównie dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową Polskiego Instytutu Antropologii w Warszawie. Bibliografia do drzeworytów ludowych Czytelnia tekstów o drzeworytach ludowych powstaje głównie dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową Polskiego Instytutu Antropologii w Warszawie. Linki pod częścią tytułów

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY - archiwum. Kobieta w sztuce starożytnej Klub MPiK w Płocku 29.09.1977 - Kobieta w sztuce starożytnej Dom Kultury w Wyszogrodzie 09.

WYSTAWY - archiwum. Kobieta w sztuce starożytnej Klub MPiK w Płocku 29.09.1977 - Kobieta w sztuce starożytnej Dom Kultury w Wyszogrodzie 09. ORGANIZATOR TYTUŁ MIEJSCE CZAS PMA w Warszawie IHKM w Warszawie PPKZ Sezon wykopaliskowy 1975 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie Kobieta w sztuce starożytnej WYSTAWY - archiwum Państwowe

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa. Składając w imieniu:... oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z poniższymi cenami: Oferowany Jednostka miary.

Kalkulacja cenowa. Składając w imieniu:... oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z poniższymi cenami: Oferowany Jednostka miary. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr sprawy SP ND 3201 / 2 / 2013 Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis prac drukowanych DASZYŃSKIEJ-OOLIŃSKIEJ

Spis prac drukowanych DASZYŃSKIEJ-OOLIŃSKIEJ Spis prac drukowanych ZOFJl DASZYŃSKIEJ-OOLIŃSKIEJ I. Stosunki polskie. 1) La reformę agraire en Pologno, Varsovie 1921 (to samo Land Reform in Poland-London and Edinburgh 1921). 2) W sprawie reformy agrarnej.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KRASICZYN, DNIA 16 WRZŚNIA 2011 r. - ZAMEK KRASICZYN, DNIA 16 WRZESNIA 2011 r., ZAMEK W KRASICZYNIE ZŁOTE GODY W KRASICZYNIE Dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

W ramach tegorocznych obchodów EDD zorganizowaliśmy inauguracyjną imprezę w dn. 04 września br. pod nazwą Jak powstała dębnowska książnica.

W ramach tegorocznych obchodów EDD zorganizowaliśmy inauguracyjną imprezę w dn. 04 września br. pod nazwą Jak powstała dębnowska książnica. W ramach tegorocznych obchodów EDD zorganizowaliśmy inauguracyjną imprezę w dn. 04 września br. pod nazwą Jak powstała dębnowska książnica. Co nam zostało z tych lat.. Przygotowana wystawa obrazowała początki

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ Okręg wyborczy nr 1 ROZENBLICKI Włodzimierz Bogdan 151 SIWAK Józef Leon OLSZEWSKI Marek Mikołaj SALWA Agnieszka 112 137 176 SALWA Agnieszka OTWOCKIEGO 176 Okręg wyborczy nr 2 TRZASKOWSKI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich Działając na podstawie 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy VII Międzynarodowej Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście Uniwersytet Jagielloński, 2-8 lipca 2012

Uczestnicy VII Międzynarodowej Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście Uniwersytet Jagielloński, 2-8 lipca 2012 Uczestnicy VII Międzynarodowej Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście Uniwersytet Jagielloński, 2-8 lipca 2012 Wykłady i warsztaty, Zamek w Przegorzałach Fot. 1 Fot. 2 Praca podczas warsztatów. Fot. 3

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia

Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia SPIS TREŚCI Budowa rozdziałów Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia 1. Bawiąc, uczyć Ignacy Krasicki, Mysz i kot Szczur i kot Ignacy Krasicki, Człowiek i zwierz (fragmenty) Monachomachia

Bardziej szczegółowo

Kapłani 23.03.2007. Duchowieństwo związane z kręgami benedyktyńskimi XI w. - Venceslaus Wacław proboszcz ok. 1326 - ? ok. 1350. ? połowa XV w.

Kapłani 23.03.2007. Duchowieństwo związane z kręgami benedyktyńskimi XI w. - Venceslaus Wacław proboszcz ok. 1326 - ? ok. 1350. ? połowa XV w. Kapłani 23.03.2007. Duchowieństwo związane z kręgami benedyktyńskimi XI w. Venceslaus Wacław proboszcz ok. 1326? ok. 1350? połowa XV w. Ks. Marcin proboszcz ok. 1513? ok. 1527 Ks. Jan z Bodzentyna prossesor

Bardziej szczegółowo

Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn Polonistyczny 2/6, 20-24

Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn Polonistyczny 2/6, 20-24 Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego Biuletyn Polonistyczny 2/6, 20-24 1959 - 20-4 Ioan Petrioa (Humun): "Chłopi11 WłSt Reymonta a "łon" Liviu Rebreanu* Praca przynosi paralelę dwóoh wybitnych

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. ZPOW-7500-24/14 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1955 1 Zdjęcie 1 Rok 1955. Pamiątka I Komunii Świętej (zdjęcie ze zbiorów Teodozji Pawłowskiej). W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: n, n, n, n. n. Gabriela Boczkowska,.

Bardziej szczegółowo

POD PROTEKTORATEM WOJEWÓDZKIEJ RADY SZTUKI WYSTAWA OBJAZDOWA PAŹDZIERNIK ZARZĄD POLŚKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W LUBLINIE

POD PROTEKTORATEM WOJEWÓDZKIEJ RADY SZTUKI WYSTAWA OBJAZDOWA PAŹDZIERNIK ZARZĄD POLŚKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W LUBLINIE POD PROTEKTORATEM WOJEWÓDZKIEJ RADY SZTUKI WYSTAWA OBJAZDOWA PAŹDZIERNIK L I S T O P A D G R U D Z I E Ń 1 9 4 7 Okładkę WŁADYSŁAW projektował FILIPIAK ZARZĄD POLŚKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W LUBLINIE Z A

Bardziej szczegółowo

SEKTOR III HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2015. Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum. Odpady odbiera podwykonawca:

SEKTOR III HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2015. Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum. Odpady odbiera podwykonawca: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2015 SEKTOR III Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum STAUBACH SP. Z O.O. 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 111 Odpady odbiera podwykonawca: MPK PURE HOME

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie. oprac. Aneta Drabek

Bibliografie literackie. oprac. Aneta Drabek Bibliografie literackie oprac. Aneta Drabek Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut Skąd taki dziwny tytuł? Wzorem Bibliografii literatury polskiej Nowy Korbut było dzieło Gabriela Korbuta: Literatura

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014

LISTA PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014 LISTA PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2013/2014 L.P. Przedmiot Tytuły podręczników Nr dopuszczenia MEN ESOKJ 1 biologia kl.i Biologia zakres podstawowy -seria Odkrywamy na nowo. OPERON 436/2012 1A,1B, 1C, 1D,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji. W związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI

WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI 1992 2013 Fotografie: Piotr Jaworek, Krzysztof Kapusta, Grzegorz Kumorowicz, Małgorzata Kumorowicz, Wojciech Sękowski Skany: Katarzyna Dauksza Opracowanie

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. bibliografia

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

Stanisław Pigoń jako autor:

Stanisław Pigoń jako autor: PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Stanisław Pigoń Stanisław Pigoń jako autor: 1. Do podstaw wychowania narodowego / Stanisław Pigoń ; ze słowem wstępnym Ignacego Chrzanowskiego.

Bardziej szczegółowo

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2013/2014 KOPKCh VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Patronat: Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza Prezydent

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2015-31.12.2015

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Harmonogram wywozu odpadów segregowanych - zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w okresie 01.01.2015-31.12.2015 adres miejsca gromadzenia odpadów Miasto Ulica Nr Pojemnik Harmonogram KOSZALIN 1 MAJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Obecna wystawa Lublin - ludzie i zabytki w ekslibrisie zorganizowana z okazji

Obecna wystawa Lublin - ludzie i zabytki w ekslibrisie zorganizowana z okazji Ekslibris jest szlachetną formą oznaczania własności, wykonaną w postaci artystycznej nalepki, umieszczonej na wewnętrznej stronie okładki książki. Nazwa wywodzi się z łacińskich słów ex libris (z księgozbioru),

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE STYCZNIOWE

POWSTANIE STYCZNIOWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl POWSTANIE STYCZNIOWE zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach)

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) 1. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków Dzielskiego 90,0 2. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne Kraków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo