TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO "."

Transkrypt

1 /So TYDZIEŃ DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 POD REDAKCJĄ B O L E S Ł A W A W Y SŁO U C H A. ROCZNIK XIV. LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ". Z DRUKARNI POWSZECHNEJ, UL. AKADEMICKA

2

3 SPIS RZECZY zawartych w roczniku XIV. dodatku literackiego Kurjera Lwowskiego" p. t. TYD ZIEŃ". J. B. D.: Z dziedziny szkolnictwa St. Eljasz Radzikowski: W obronie polskiej mapy T a t r... 43, 54, 63 Fr. Jaworski: W drodze na Wawel Avanti: Wczasy krakowskie Fr. Jaw.: Kilka dni w o ln o ś c i...73 Ad. Z.: Bolesław Limanowski: Rozwój przekonań demokratycznych w narodzie polskim...86 Feliks Gwiżdż: Herkules nowożytny AS. M.: Męczennicy zmanczestru 116, 126, 134, 141 L. Kulczycki: Autonomja i federalizm 133, 140 Berło wójtowskie z Wietrzna M. O.: Karykaturzyści ze szkoły Norblina 151 Fr. Jaworski: Od czarnej rzeszy Kazimierz Króliński: W obronie kurhanów 159 Rozalja Niedźwiecka: Nowe tory , 171 Stanisław Mendelson: Męskie feministki Fel. Gwiżdż: Bulasowe przygody i kwiaty 205 Adam Zagórski: O dwu dramatach Orkana 225, 235 Myśli z pism Leonarda de Vinci J. Wł. Reiss: Uwagi o wychowaniu muz y c z n e m 255, 262 Adam Zagórski: Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła , 266 I. A rtykuły treści naukowej i literackiej. Bolesław Limanowski: W kwestji narodowościowej , 283 Fr. J.: Bibljografja F i n k l a Wł. Orkan: O winę i k a r ę J. G.: Na ziemi Spiskiej Teodor Mianowski: Prace o przyczynow o ś c i , 297 Z Numizmatyki porozbiorowej Dwa listy Stanisława Wyspiańskiego Kazimierz Króliński: Starodawny zabytek języka polskiego Dr.'Wiktor Hahn: Arcydzieła polskich i obcych p is a rz y "Ślep: Projekt reformy szkół średnich 313, 331, 346 Józef Jedlicz: A rysto fa n e s Franciszek Jaworski: Lwowskie znaki bibljoteczne 339,346,357,361,371,379,387,398,412 Bronisław Pawłowski: Kontrabanda ,/S. M.: Adam Mickiewicz w Trybunie!u- :--- dów , 377, 385, 393 Fr. Jaworski: Corpus iuris polonici G. Smólski: Wymyssajery i ich stolica. 354 G. Smólski: Miasteczko nadwiślańskie Geneza medalu u n ic k ie g o /Wanda Dalecka: Literatura Wojskiego w Soplicowie II. Beletrystyka. Władysław' Orkan: Gdzież, Warszawo wstająca... Feliks Gwiżdż: Wojenna pieśń... PO EZJA. Irena Jawicówna: Bezdomni.. 1 Wanda Zembrzuska: Zapomnieć 3 Władysław Orkan: Jasna dolina

4 Józef Jedlicz: Ojcowie 33 Józef Jedlicz: To nie cud...,...52 Feliks Gwiżdż: O z m r o k u Zygmunt Lubertowicz: Ś w it Józef Jedlicz: Gdy ją rzuciłem Franciszek Mirandola: Perihelia Józef Jedlicz: Śnieg o wschodzie słońca. 90 Sława Pruszyńska: Je s t e m Józef Jedlicz: Siostry Zygmunt Lubertowicz: Moje Credo Józef Jedlicz: Chłopi emigranci Henryk Heine, tłum. Władysław Nawrocki: Anno Teodor Mianowski: Neoplatonik Józef Jedlicz: H a rfia rz e Z prac niewydanych śp. Ludwika Inlendera: Z Tomasza Moore a Józef Jedlicz: C ie ń Kazimierz Króliński: W noc świętojańską. 189 Feliks Gwiżdż: Modlitwa Feliks Gwiżdż: Ś m i e r ć Jan Szymański: S t r o f y Feliks Przysiecki: Chwile Feliks Gwiżdż: Hej! świarny ci jo chłopiec 243 Zygmunt Lubertowicz: Czem jesteś, Maro. 245 Oehlenschlager, tłóm.: Leopold Staff: Duński śpiew n a r o d o w y Or-Ot: Grób Słowackiego Maryla Czerkawska: Droga w Marzenie. 266 Wacław Wolski: Noc C z a r ó w Feliks Gwiżdż: Po cóż mi śpiewać Feliks Gwiżdż: Ty i ja jedno jesteśmy Feliks Przysiecki: Włóczęga tęsknoty Feliks Gwiżdż: Tak smutny jestem Arystofanes, przełożył Józef Jedlicz: Ptaki (Prolog) , 326 Bohdan Łepkyj: przeł. O. Ł.: Rozwiały się m a rz e n ia Feliks Gwiżdż: Zimowy s o n e t Feliks Gwiżdż: F a l e Józef Jedlicz: O j c o w i e Feliks Gwiżdż: F a l e El. Gołębiowska: O Pietrzku co był nijaki...12, 20, 26, 35, 46 Janina Baudouin de Courtenay: Towarzyszka śmierci...42, 50, 61, 67, 82, 94, 102 Wojciech Brzega: Wiatr północny Feliks Gwiżdż: Podcięty D ą b...75 Józef Jedlicz: M a t k a Wojciech Brzega: Z i m a Z obrazków duszy Stefanja Łozińska: Marynina Dola 163,173,180,187 Feliks Gwiżdż: Zielone Św ięta A. Kai as: Jak S e n 203, 211, 218 Marion: Z em sta Marion: W y ro k i Wanda Dalecka: Pieśń ojczysta 227, 238, 243 PROZA. St. Ogończyk: Mozę ta to chłopiątko; jegomość mało dobrze ochrzcili A. Kallas: My w zgodzie żyjmy Stefanja Łozińska: Zoścyne Wesele. 261, 268 St. Ogończyk: Dusy cłowiecej nie złomis, kieby palice na k o le n ie St. Ogończyk: Wszystko się pomału traci. 287 A. Kallas: Złudzenia i Rzeczywistość 291, 299 Józef Jedlicz: Polne r ó ż e F. J.: Z cmentarnej przechadzki Gustaw Janson: Dziecko , 342, 348 Józef Beck: Pójdź ze mną Józef Jedlicz: Przygody Jędrkowe. 359, 363 Piotr Rosegger: Tomasz i jego nieszczęście390,404 Dr. Fr. Piekosiński: Włodzisław Herman, książę p o ls k i... 1 Marjan Olszewski: Michał Płoński... 3 Fr. Jaw.: jadwiszka ze Lw ow a... 6 Ad. Zag.: Usque ad f in e m... 9 Marjan Olszewski: Kraszewski jako rysownik 14 Dr. B. Dybowski: O Zygm. Sierakowskim 17 F. J.: Młodość Dem okraty III. Ż ycio rysy i wspomnienia. Marjan Olszewski: Teofil Kwiatkowski.. 28 Marjan Olszewski: Bernardo Canaletto.. 34 Marjan Olszewski: Jan Piotr Norblin.. 45 Andrzej Niemojewski: Henryk Heine.. 57 S. M. Johann M o s t Z za kraty 107, 117, 125, 130, 139, 149, , 174, 181, 189, 198, 207, 213, , 239, 246.

5 Marian Olszewski: Artur Grottger piotr C u r i e / U grobu Hetm ana S ~ Mendelson: Michał Davitt , 178 Chm ielow skiem u St- Mendelson: John Ryszard Suddon Pp- Jaw.: Mikołaj Rej we Lwowie W Bruchnalski: Emilja Platerówna jako folklorystka ! Si Mendelson: Albert So rel St. Mendelson: Dwa wspomnienia. O M ickiew iczu Fr. Jaworski: Zanim tryptyk opowiadać zacznie" Bronisław Szwarce: Pamiętniki 241, 250, 259, , 285, 301, 308, 319, 324, 335, 341, , 366, 374, 382, 389, 406. St. Mendelson: John 01iver Hobbes Jonas Szlichting Feliks Cohn: U stóp szubienicy Widok K r o s n a... 5 Więzienie karmelickie we Lwowie Z cytadeli Warszawskiej...29 Wieś poleska...39 F. J-: Z magnackich s ie d z ib...41 J- Los pałaców...49 Fr. Jaworski: Bez śladu i miejsca... 65,, Prastare gniazdo (zbiory wykopalisk trembowek k ic h ) 70 Karol Notz: D ź w in o g ró d...80 IV. Opisy miejscowości i pamiątek. Fr. J.: Przed restauracją Fr. Jaworski: Lwów przed stu laty 97, 106, 115, 124 Bronisław-Pawłowski: ' Teren bitwy racławickiej Fr. J.: Odnowienie kościoła w Drohobyczu 109 Skąd szli o rło w ie Wanda Dalecka: Dwór w Niańkowie 137, 145 Pomnik Bartosza Głowackiego Fr. Jaworski: Z okruchów starego Lwowa 249 Kaplica na W u l c e Rajmund Scholz: Królewna Wiosna, oc. Fel. Gw... 8 Mikołaj Rej z Nagłowic, oc. Z... 8 Ceber die Entpolatalisierung der ursulao e-leute im Polnischen, von Heinrich Ułaszyn, oc. Z... 8 Dr. Emanuel Świeykowski: Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie , oc. M. O.. 16 Gabriel d Annunzio: Franczeska z Rimini, tłum. Jan Kasprowicz, oc. Ad. Z Dr. Wiktor Hahn: Wincenty i Bonawentura Niemojowscy w Anhelim", oc. brp.. 32 Stanisław Witkiewicz: Juljusz Kossak, oc. M Wacław Grubiński: Pocałunek, oc. Fel. Gw. 40 Sława Pruszyńska: Poezje, oc. Fel. Gw.. 48 Wacław Grubiński: Na Rubieży, oc. Fel. Gw. 48 Mieczysław Świtkowski: Wspomnienie o Tomaszu Śwttkowskim. oc. br.... <ar isław Szpotański: Konarszczyzna. Przygotowanie powstania w Polsce w 1835 d 1839 roku, oc. Bronisł. Pawłowski 64 V. Przegląd piśmiennictwa. llse Trapon : Arntenier und Zarismus (odczyt), oc. C 'ż e n i s...64 Oswald Balzer: O Morskie Oko, oc. A. Z. 71 Antoni Borzemski: Archiwa w Sanoku, oc. Ad. Z Świt, oc. F. G Bolesław Gorczyński: Policzek, oc. F. G.. 88 Marja Rodziewiczówna: Ragnarók, oc. Ad. Z. 88 Krasiński Zygmunt: Irydion. Prelożil Frantisek Kvapil, oc. Dr. Wiktor Hahn. 88 Chlebowski Bronisław: Mikołaj Rej jako pisarz, oc. Dr. Wiktor Hahn Chrzanowski Ignacy: Marcin Bielski, oc. Dr. Wiktor H a h n Chmielowski Piotr: Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego, nakreślił..., oc. Dr. Wiktor Hahn Spadek piśmienniczy po generale Maurycym hr. Hanke. Z rękopisu wydał i przedmową poprzedził Aleksander Rębowski, oc. Bronisław Pawłowski

6 Wilhelm Bios: Rewolucja francuska", oc. Bronisław P a w ło w sk i Włodzimierz Perzyński; To, co nie przemija, oc. Ad. Z Dr. Klemens Bąkowski: Kronika krakowska ", oc. Br. P Stanisław Brzozowski: Logika; Wincenty Lutosławski: Logika ogólna, oc. T. M. 144 i 152 Hipolit Taine: O ideale w sztuce, z dzieła Philosophie de l art, cz. V., streścił Stanisław Brzozowski, oc. T. M Kwartalnik historyczny", organ T-wa historycznego, oc. -fc: KttL Szkice i rozprawy z piśmiennictw słowieńskich, oc. Fel. Gw L. Nowgorodcew: Państwo niemieckie i jego życie polityczne, oc. L. Kul Ludwik Eminowicz: Poemat, oc. Fel. Gw. 192 Poradnik językowy, oc. Kazimierz Króliński 200 Dr. Klemens Bąkowski: Zamek krakowski, oc. Br. P....,, Wykłady o filozofji współczesnej W. M. Kozłowskiego Książki dla w s z y s tk ic h Wacław Tokarz: Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, oc. Br. Pawłowski Marja Konopnicka: Głosy ciszy, oc. Fel. Gw. 215 Juljan Nowakowski: Na ofiarnym stosie, oc. Kr, Anatol France: Wybór Pism. Tłum. Jan Sten, oc. Ad. Z Adorski: W kajdanach, oc. Wł. W Pamiętnik kobiety upadłej. Tłum. z niem. Dr. Fel. Nossig, oc. Ad. Z Tadeusz Miciński: Do źródeł duszy polskiej, oc. Ad. Z Bolesław Gorczyński: Sytuacja z dramatu, oc. Fel. Gw BoleHaw Gorczyński: Inteligent, oc. Fel. Gw. 240 Jan Kasprowicz: O bohaterskim koniu i walącym się domu, oc. Ad. Z Edmund Libański: Marsylianka, oc. Ad. Z. 248 Zwiezdicz: Ustrój państwowy i stronnictwa polityczne w Europie zach., oc. t. c. 248 Dr. Adolf Menzel: Systemy prawa wyborczego i ich oceny, oc. L. Kulczycki. 256 Dr. A. Fournier: Dla naszych synów, gdy dojdą do dojrzałości, oc. Fel. Gw Dr. C. Bougle: Demokracja wobec wiedzy, oc. Lud. Kulczycki Libański Edmund: W małżeńskiej klatce, oc. t. c Raleigh Tomasz: Elementarne zasady polityki, tłum. z angielskiego Dr. J. Polak, oc. Ludwik Kulczycki Achelis T.: Socjologja, tłum. K. Krauz, oc. Lud. K u lc z y c k i Seailles Gabrjel: Demokracja i Oświata, przeł. Konrad Drzewiecki, oc. L. Kulczycki Fuhrer durch die moderne Literatur, oc. Dr. Wiktor H a h n Worsfeld Bazyli: O sądzie w literaturze, przełożył i uzupełnił co do rzeczy polskich Wł. M. Kozłowski, oc. Dr. Wiktor H a h n Dr. Garski Stanisław: Materjalistyczne pojmowanie dziejów a etyka, oc. Ludwik K u lc z y c k i Karol Hadaczek: Neolityczne cmentarzysko w Złotej w Sandomierskiem Przewóska Marja Czesława: Eliza Orzeszkowa, oc. t. c Renouvier K.: O obowiązkach społecznych człowieka i obywatela, oc. L. Kulczycki 304 Marjan Wawrzeniecki: Racławice, oc. Bronisław Pawłowski Dr. W. Ołtuszewski: Niedorozwój psychiczny, oc. T. M 312 Sombart Werner: Kwestja robotnicza w przemyśle, oc. L. K u lcz y c k i Dr. Bronisław Czarnik: A cóż dla Lwowa, oc. T. M ia n o w s k i Józef Chołodecki: Gertruda Potocka i odkrycie jej grobowca w Witkowie, oc. T. Mianowski Emil Boutmy: Zarys psychologji narodu angielskiego, oc. T. Mianowski... 32(i Z literatury przedhistorycznej... 32^ Justyn Sokulski i Leon Krzemieniecki: Spoczną i wstaną. 336 Al. Kraushar: Wizerunki i obrazy Jan Lemański: Nowenna czyli dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów o szczęściu, oc. Ad Z Ks. St. Kołłątaja: Raport z wizytacji akade- - mji krakowskiej, odbytej w r. 1777; wydał Dr. Jan Leniek, oc. t. c Michał Pawlikowski: Wiosenny Gość, oc.. Fel. Gw Adam Stodor: Ślubna obrączka, oc. F. Gw. 360

7 Knut Hamsun : Niewolnicy miłości. Przekład Z. Niedźwieckiego, oc. Fel. Gw Aleksander Bruckner: Dzieje języka polskiego, oc. t. c K. Kruliński: Z Ugorów, oc. Biegeleisen. 368 Adarr Stodor: Con Dolore, oc. K. Kr Andrzej hr. Zamoyski: Moje przeprawy, oc. b. 384 M: Gumowski: Medale Jagiellonów, oc. Fr. J. 392 Poradnik ję jakowy, oc. K. Kr Marceli Schwob: Księga Monelli, oc. Ad. Z. 407 Wydawnictwa księgarni A. Staudachera, oc. Wł. Orkan Krasnowolski: Przenośnie mowy potocznej 408 Theresita: Stygmat, oc. Ad. Z VI. Zapiski i notatki. Prawdy i wskazania 7, 16, 23, 31, 40, 47, 56, 64 Muzeum w Kamieńcu Podolskim Z archiwów przez Karola Notza K. Notz: Ze zbiorów prywatnych.. 184, 192 Rodowód Venus Medycejskiej... 8 Wystawa dzieł Cyprjana Norwida Historja schodów G d a ń s k ic h Trzej jubilaci c z e s c y Zakład art. g raficzny Karol Notz: Z archiwów Pamiątki po Staszicu w P i l e Muzeum publiczne w Wilnie. 288 Cichy artysta Listy U je jsk ie g o Wykopaliska przedhistoryczne Muzeum narodowe polskie w Rapperswylu 296 Spis prac Dr. K ętrzyń skieg o K. Notz: Skit Maniawski Pomnik ułanów polskich w Lublinie.. 56 K. Notz: Zabytki miasta Płazowa Konkurs na polski strój kobiecy Tow. miłośników przeszłości Art) tyczne pocztówki Z wystawy sz tych ó w O tekst m anifestu Z ruchu antykwarskiego Mapa G a lic ji Dziwne losy m e d a lu Pam ątki m atejkow skie Karol Notz: Z zabytków Zjazt Rejowski w K r a k o w ie Z katalogów artykwarskich Morsnie O k o Karol Notz: Zbiory w Boryniczach Kilka słów o potrzebie przyzwyczajania dzieci do zbiorowej pracy V II. Ryciny. Pieczęć Władysława Herfnana... 2 Do artykułu: j. P. Norblin (Sztych).. 44 Trzy ryciny z Płońskiego 4 Norblin : Żebrak ( S z t y c h ) Widok Krosna... 5 Norblin: Żebrak ( S z t y c h ) Stanisław Staszic,... 9 Zamek Rzeszowski po odnowieniu Skarbówka" na tra tw ie W drodze na Wawel: Portret kobiecy Grott Wieśniaczka z okolic Kobrynia gera..., Skała nad rzeką K o rczyk ie m Jedna z szaf bibljotecznych p. H. Budzy- Fragment olejnego pejzażu n o w s k ie j Zygmunt Sierakowski Szafa ze starożytną porcelaną (ze zbiorów Apolonja S ie r a k o w s k a p. Budzynowskiej) Więzienie Karmelickie we Lwowie Dawna brama Halicka we Lwowie Rom anowicz Procesja na Podgórze 27. lutego Teofil Kwiatkowski: Bal w hotelu Lambert" 28 Mapa Dźwinogrodu z r jedna rycina z cytadeli warszawskiej.. 30 Kościół w Drohobyczu: wchód od ul. Żupnej 89 Cam.iejto: Z przedsionka saskiego pałacu 35 i 36 Wały Hetmańskie w r D' ie ryciny: Z wsi poleskiej".. 39 Reduta we Lwowie w r Zamek Lubomirskich w Rzeszowie w r Kontrakty we Lwowie w r

8 Absyda kościoła w Drohobyczu... Asyda kościoła w Drohobyczu... Wnętrze teatru we Lwowie w r Grottgera: Pielgrzymka do Hodowic Grottgera: Rafał Maszkowski z żoną Fajerwerk" w ogrodzie jezuickim w r Dom rodzinny Tadeusza Kościuszki.. Miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Mieszkanie Władysława Syrokomli.. Mieszkanie Franciszka Karpińskiego.. Dom rodzinny Fryderyka Szopena.. Firlejówka", dom rodzinny Wincentego Pola Berło wójtowskie z Wietrzna.... Grobowiec Żółkiewskich... Szkolnik wzywający do modlitwy. Kamienica dra Simchy Gheto żydów lwowskich, ulica Boimów 110 i S z k la r s k a Kuna z przedmiejskiej synagogi Odsłonięcie pomnika Piotra Chmielowskiego 123 Pomnik Bartosza Głowackiego Kładzenie kamienia węgielnego pod kopiec 129 U n j i Ruiny Wysokiego Zamku przed usypaniem 131 kopca Dawna furta jezuicka we Lwowie Grób Słowackiego Jonas Szlichting Kaplica na W u l c e Podobizna medalu unickiego (2 ryciny) Do artykułu: Lwowskie znaki bibljoteczne" 154 w Nr , ogółem rycin ' -» * v*r ^ Ł **'''

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

LITERATURA MŁODEJ POLSKI. Teksty obowiązkowe:

LITERATURA MŁODEJ POLSKI. Teksty obowiązkowe: LITERATURA MŁODEJ POLSKI Teksty obowiązkowe: Wacław Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1979 [BN I, 234]. Wacław Berent, Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974 [BN I, 213]. Stanisław Brzozowski,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

'" ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~." ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~

' ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~. ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~ '" ~.. ~:~ ;:f ~~:;~;.: :~:~ ::.: ~." ::~~.~ ~.:~ t~ ~~: :~.. ~'~~);~~'-:~ ;~(;h '-T'~; : ~;:': )~ ~ 't. ;-;~;~ NF\ SZKOŁ~ ' ~~ ~~ RZEMIOSŁ W KF\LISZU. KALENDARZ Ha rok ~.1907. WYDAWNICTWA ROK PIERWSZY.

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY Bohater romantyczny i jego wcielenia w wybranych utworach różnych epok Recepcja romantyzmu w literaturze

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

Janusz Antos. Jaki ten Wyczół jest wielki pan w farbie. Leon Wyczółkowski w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Janusz Antos. Jaki ten Wyczół jest wielki pan w farbie. Leon Wyczółkowski w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Janusz Antos Jaki ten Wyczół jest wielki pan w farbie. Leon Wyczółkowski w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Profesor Jan Wojnarski, w wygłoszonej 30 grudnia 1936 roku w Bydgoszczy na uroczystościach

Bardziej szczegółowo

Tygodnik R Z E C Z O M P O L S K IM I S Ł O W IA Ń S K IM P O Ś W I Ę CON Y.

Tygodnik R Z E C Z O M P O L S K IM I S Ł O W IA Ń S K IM P O Ś W I Ę CON Y. STADŁO Bogiem a Prawdą- Zgodą ;i Prana, Tygodnik R Z E C Z O M P O L S K IM I S Ł O W IA Ń S K IM P O Ś W I Ę CON Y. R OK 1. No 1. 1849 T r e ś ć : 0(1 Redakcyi. Nieco o narodowości. j Poezje: Modlitwa,

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S.

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. 11-31 Dariusz Nowacki STAN BADAŃ NAD KATEDRĄ WAWELSKĄ W CZASACH NOWOŻYTNYCH

Bardziej szczegółowo

bezwierszówki Co Olsztyn może mieć z geniusza i jego sławy SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie

bezwierszówki Co Olsztyn może mieć z geniusza i jego sławy SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie bezwierszówki SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY nr 1-3 (103-105) styczeń-marzec 2014 ISSN 1732-7327 Co Olsztyn może mieć z geniusza i jego sławy

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS

AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS VIII. RÓŻNE - felietony i reportaże - publicystyka, kultura - przewodniki, krajoznawstwo - działalność misyjna Kościoła - sympozja naukowe, encyklopedie, poradniki, słowniki - dzieła nieujęte w innych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1

Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1 Stefania Krzysztofowicz Kozakowska Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1 Korespondencja kierowana do Feliksa Jasieńskiego stała się odkryciem dla Muzeum Narodowego w Krakowie dopiero w latach pięćdziesiątych,

Bardziej szczegółowo

Myśleć Śląsk. Myśleć, znaczy wkraczać do labiryntu [...]. Myśleć, znaczy błądzić w przejściach [...]. Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth

Myśleć Śląsk. Myśleć, znaczy wkraczać do labiryntu [...]. Myśleć, znaczy błądzić w przejściach [...]. Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth Myśleć Śląsk Myśleć, znaczy wkraczać do labiryntu [...]. Myśleć, znaczy błądzić w przejściach [...]. Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR 2486 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo