Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved"

Transkrypt

1

2

3

4 Recenzent prof. Stanisław Jaworski Projekt okładki Anna Sadowska Na okładce: Mouvements, Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Filologicznego Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 Pamięci Mamy

6 Wyrazy wdzięczności i podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wspierali mnie w trudnym dla mnie czasie pisania tej książki. Przede wszystkim Asi, Pawłowi i moim Teściom. Szczególnie gorąco dziękuję zaprzyjaźnionym Koleżankom Reginie Bochenek-Franczakowej i Zosi Berdychowskiej. Osobne podziękowania kieruję do Jakuba Kornhausera, który poświęcił mi swój cenny czas, kiedy kończyłem pisać książkę, a ostateczna redakcja całości wymagała z Jego strony sporo uwagi i dużo pracy.

7 poezja czas tkany obrazami i bezmierną przestrzenią brzemienną ciszą Bóbrka, pensjonat LeGraż, lipca 2003

8 Od tak do nie ileż może? Wszystko jest pismem, wszystko fabułą. Do czegóż nam więc służy prawda, która prawowitemu posiadaczowi daje uspokojenie? Jedyną dostępną nam prawdą musi być zmyślenie, czyli pismo, czyli literatura, pintura, skultura, agrikultura, apikultura, wszystkie tury świata. Wartości tury, świętość tura, społeczeństwo tura, miłość także tylko tura, piękność tura nad turami Julio Cortázar, Gra w klasy 1 1 J. Cortázar, Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1974, rozdz. 73, s

9 SPIS TREŚCI Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d existence [ Kilka informacji na temat pięćdziesięciu dziewięciu lat egzystencji ] 17 I. Kontekst(y) 23 W stronę pojetyki 23 Do-świadczenie 49 Anarchia Agon Archipelag 96 Poezja bez granic 130 II. Formowanie się pojetyki. Okres zielony : Ekstrawersja Introwersja Infiniwersja 137 Cas de folie circulaire 147 Chronique de l aiguilleur 161 Les Rêves et la Jambe i Fables des origines 165 Notre frère Charlie, Réflexions qui ne sont pas étrangères à Freud i Surréalisme 168 Qui je fus 184 Fils de morne 206 III. Zamiast zakończenia 217 Robert Bréchon, Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence [ Kilka informacji na temat osiemdziesięciu pięciu lat egzystencji ] 227 Bibliografia 235 Indeks osób

10 Poniższy tekst Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d existence [ Kilka informacji na temat pięćdziesięciu dziewięciu lat egzystencji ] 1 ukazał się pierwotnie w 1959 roku w monografii Henriego Michaux autorstwa Roberta Bréchona. Otwiera również monograficzny numer Cahiers de l Herne poświęcony Michaux, jak i monografię jego twórczości autorstwa Jean-Michela Maulpoix. Figuruje także w pierwszym tomie trzytomowych Œuvres complètes [Dzieła wszystkie] wydanych w prestiżowej serii Bibliothèque de la Pléiade. Mimo paradoksalnego charakteru, który każe sytuować go między autobiografią, wyznaniem a autofikcją, tekst tej (auto)biografii stanowi dla wszystkich krytyków i znawców stały punkt odniesienia dla wszelkich autobiograficznych i biograficznych kontekstów i kontekstualizacji twórczości Michaux. Za kontrapunkt uznaję Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence 2 [ Kilka informacji na temat osiemdziesięciu pięciu lat egzystencji ], tekst biografii Michaux autorstwa Roberta Bréchona, który został przez niego świadomie utrzymany w podobnej poetyce. Napisany na zasadzie intertekstualnej gry z (auto)biografią Michaux, został opublikowany po jego śmierci. Obejmuje całość, czyli osiemdziesiąt pięć lat twórczej egzystencji artysty. Kontrapunktowo właśnie umieszczam go na końcu tego studium. 1 W ten sposób, za pomocą nawiasów kwadratowych, zaznaczam moje tłumaczenia wszelkiego typu nieprzetłumaczonych dotąd na język polski tytułów. 2 R. Bréchon, Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence [ Kilka informacji na temat osiemdziesięciu pięciu lat egzystencji ], [w:] idem, Henri Michaux. La poésie comme destin. Biographie, Croissy-Beaubourg, Éditions Aden, 2005, seria Le Cercle des poètes disparus. 15

11 Nawet jeśli to prawda, to fałsz Henri Michaux, Tranches de savoir [ Plasterki wiedzy 1 ] I. KONTEKST(Y) W STRONĘ POJETYKI Wprowadzając czytelnika w interpretacyjne przedsięwzięcie, jakim ma być to przynależne do dziedziny intuicyjnego dyskursu 2 studium poświęcone twórczości Henriego Michaux, uciekam się na początku tej części do umieszczonego przeze mnie świadomie i nie bez przekory jako motto plasterka wiedzy. We właściwy nie tylko aforyzmom ich autora sposób oddaje niejednoznaczność wizji świata, jaka tę twórczość z jednej strony buduje, z drugiej zaś określa, wciąż zresztą dookreśla w trakcie podejmowanych przez liczną już dzisiaj rzeszę krytyków lektur, różnego typu interpretacyjnych zabiegów, analiz, których przedmiotem stało się i wciąż pozostaje to rozwijające się na przestrzeni przeszło sześćdziesięciu lat ubiegłego wieku dzieło. Nawet jeśli to prawda, to fałsz jest niewątpliwie przykładem tak bliskiego Michaux paradoksalnego wnioskowania, które jest w jego poetyckim świecie zasadą ciągłego, konsekwentnie prowadzonego podważania, podawania w wątpliwość wszelkich ontologicznych i epistemologicznych oczywistości. Czytelny tutaj, paradoksalny w swej istocie sprzeciw wobec tak nam wszyst- 1 Même si c est vrai, c est faux. H. Michaux, Tranches de savoir, Face aux verrous, [w:] OC, t. II, s Ich wybór w moim tłumaczeniu znaleźć można [w:] H. Michaux, Plasterki wiedzy, Pismo Literacko-Artystyczne 1985, nr 2, s Odwołuję się do określenia G. Steinera z jego Przedmowy do drugiego wydania angielskiego do: idem, Po wieży Babel, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, s

12 kim w ramach naszej cywilizacji bliskiego, z tradycją łączonego przeciwstawiania prawdy fałszowi pociąga za sobą daleko idące w tym dziele próby problematyzacji innych klasycznych opozycji, do których przyzwyczaiła nas tradycyjna logika i wynikający z niej całościowy metafizyczny, filozoficzny system. Nawet jeśli to prawda, to fałsz (jako aforyzm czy też, jak mówię za Michaux, plasterek wiedzy ) przyjmuje postać emblematu, za którym kryje się, mówiąc w wielkim skrócie, właściwa temu dziełu nowoczesność z łączącą się z nią (a)systemowością 3. Ta ostatnia, (a)systemowość właśnie, czy też, mówiąc inaczej, nie-systemowość, wpisana w to dzieło, niejako je konstytuująca, przyjmuje w nim wiele postaci, z których dwie (a)dogmatyzm i (a)rodzajowość/(a)gatunkowość mogę chyba od razu uznać za najogólniejsze, bo oddające właśnie najogólniej charakter tego, co się mówi i jak się to w tym dziele czyni 4. Wszystkie one zdają się wskazywać na jedno źródło, praprzyczynę, którą można odnieść zarówno do tej części dzieła Michaux, którą zwie się umownie, w zgodzie ze starymi rodzajowymi i gatunkowymi przyzwyczajeniami, poetycką, jak i choć rzecz jasna na innych zasadach i w inny sposób do tej, która zwana jest, także w gruncie rzeczy w pełni umownie, malarską. Nie mogę nie uzupełnić i nie dopowiedzieć, że jest jeszcze przynajmniej jeden istotny punkt odniesienia, o którym tak naprawdę najmniej się mówi, czasami krytyka go wręcz pomija, a według mnie nie można od niego abstrahować. Jest to muzyka. Zwraca na to uwagę sam Michaux, kiedy z perspektywy niemal trzydziestu lat tworzenia i doświadczeń, w 1950 roku 5, ucieka się do wielce wymownej i wiele razy przytaczanej przez krytykę formuły: Piszę po to, aby przebiec siebie samego. Malować, komponować, pisać: przebiegać siebie samego. Na tym polega przygoda prawdziwego życia 6. Wcześniej, bo najprawdopodobniej tuż po II wojnie światowej, Michaux stwierdził odnośnie do muzyki, że jest ona jedyną sztuką, sztuką prawdziwie naturalną, która wydawała [mu] 3 W 1924 roku w jednym z listów do Franza Hellensa Michaux posłużył się formułą faire un système philosophique, sans faire de système ( tworzyć system filozoficzny, nie tworząc systemu ). Cyt. za: P. Vilar, Henri Michaux, la philosophie tirée par les cheveux, Littérature 2000, n o 120, s Użycie bezosobowych formuł się mówi, się robi to ważny sygnał. 5 To rok pierwszej publikacji Observations, gdzie znajduje się cytowana niżej myśl. Dopiero potem Observations wejdą w skład zbioru Passages. 6 J écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l aventure d être en vie, H. Michaux, Observations, Passages, [w:] OC, t. II, s W przypisie Michaux dodaje: Jednak nie wszystko obraca się na korzyść badacza. Im więcej odkrywa, tym mniej ma czasu, żeby zdać sobie sprawę z własnej niewiedzy. 24

13 BIBLIOGRAFIA LITERATURA PODMIOTU Michaux H., Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour, Y. Tran, A.M. Cardot, Ch. Potocki, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, t. I, 1998, t. II, 2001, t. III, 2004, w tym: H. Michaux, Amours, Mes propriétés, La nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Arbres des Tropiques, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Aventures de lignes, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Cas de folie circulaire, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Comment agissent les drogues?, Connaissance par les gouffres, [w:] OC, t. III. H. Michaux, [ Compte rendu paru dans «La Bataille littéraire» ], Premiers écrits, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Contre, La nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Critiques, hommages, déclarations, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Dans l eau changeante des résonances, Face à ce qui se dérobe, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Dessiner l écoulement du temps, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Ecuador. Journal de voyage, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Emergences, résurgences, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Enfants, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, En rêvant à partir de peintures énigmatiques, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Epreuves, exorcismes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Essais d enfants, dessins d enfants, Déplacements, dégagements, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Fils de morne, Qui je fus, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Idéogrammes en Chine, [w:] OC, t. I. H. Michaux, L adversaire interne s exprime, Une voie pour l insubordination, [w:] OC, t. III. H. Michaux, L Avenir de la poésie, Critiques, hommages, conférences, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Lazare, tu dors?, Epreuves, exorcismes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, L espace aux ombres, Face aux verrous, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Le portrait de A, Plume précédé de Lointain interieur, [w:] OC, t. II. 235

14 H. Michaux, Les présences qui ne devraient être là, Les Grandes épreuves de l esprit, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Les Rêves et la jambe, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Lettre de Belgique, Premiers écrits, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Lettre-mémo, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Moriturus, Face à ce qui se dérobe, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Notes et variantes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Notre frère Charlie, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Observations, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Origine du feu, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Paix dans les brisements, Paix dans les brisements, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Petit, La Nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Poèmes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Portrait des Meidosems, La vie dans les plis, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Postface [do:] Mes propriétés, La Nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Postface, Plume précédé de Lointain intérieur, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Premières impressions, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Principes d enfants, Qui je fus, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d existence, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Qui il est, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Qui je fus, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Recherche dans la poésie, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Réflexions qui ne sont pas étrangères à Freud, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Surréalisme, [w:] OC, t. I. H. Michaux, The thin Man, Moments. Traversées du temps, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Tranches de savoir, Face aux verrous, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Un Barbare en Asie, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Un certain phénomène qu on appelle musique, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Un certain Plume, Plume précédé de Lointain interieur, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Une voie pour l insubordination, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Vient de paraître, Note sur le texte [w:] OC, t. I. LITERATURA PRZEDMIOTU Argent F. d, L art des variantes, [w:] Cahier de l Herne. Henri Michaux, red. R. Bellour, Éditions de l Herne, 1966, II wyd Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław, Ossolineum, Bachelard G., La Poétique de l espace, Paris, P.U.F., Bachtin M., Dialog Język Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa, PWN, Baronian J.-B., La période verte, Magazine Littéraire 1985, n o

15 Barthes R., Roland Barthes, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Barthes R., S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa, Wydawnictwo KR, Baudelaire Ch., Le peintre de la vie moderne, texte conforme à l édition de Henri Lemaître, Paris, Garnier, Béguelin M., Henri Michaux esclave et démiurge. Essai sur la loi de domination-subordination, Lausanne, L Age d homme, Bellour R., Avertissement, [w:] H. Michaux, Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour, Y. Tran, A.M. Cardot, Ch. Potocki, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, t. II, Bellour R., Introduction, [w:] H. Michaux, Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour, Y. Tran, A.M. Cardot, Ch. Potocki, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, t. I, Benveniste E., Problèmes de linguistique générale, Paris, NRF, Bergez D., Littérature et peinture, Paris, Armand Collin, Bertelé R., Henri Michaux, Paris, Seghers, Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków, Universitas, Bielik-Robson A., Na drugim brzegu nihilizmu, Warszawa, IFiS PAN, Bienaimé D.R., Des textes avant-coureurs, [w:] Cahier de l Herne. Henri Michaux, red. R. Bellour, Éditions de l Herne, 1966, II wyd Blanchot M., L Athenaeum, Entretien infini, Paris, Gallimard, Blanchot M., Henri Michaux ou le refus de l enfermement, Tours, Farrago, Blanchot M., Kafka i literatura, przeł. A. Wasilewska, [w:] Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków, Ha!art, Bolecki W., Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Bondy F., Savater F. et al. (z Cioranem rozmawiają), Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, Warszawa, Wydawnictwo KR, Bosquet A., Le premier livre de Henri Michaux, [w:] Cahier de l Herne. Henri Michaux, red. R. Bellour, Éditions de l Herne, 1966, II wyd Bounour G., Michaux Qui je fus, NRF 1928, n o 172. Bounour G., Le darçana d Henri Michaux, Monpellier, Fata Morgana, Bréchon R., Henri Michaux. La poésie comme destin. Biographie, Croissy-Beaubourg, Éditions Aden, Bréchon R., Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence, [w:] R. Bréchon, Henri Michaux. La poésie comme destin. Biographie, Croissy-Beaubourg, Éditions Aden, 2005 Breton A., Drugi manifest surrealizmu, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, wybór i przekład A. Ważyk, Warszawa, Czytelnik, Buczyńska-Garewicz H., Czytanie Nietzschego, Kraków, Universitas, Buczyńska-Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków, Universitas, Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków, Universitas, Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków, Znak,

16 Camus A., Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki, przeł. J. Guze, [w:] Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków, Ha!art, Chudak H. et al., Szkoła Genewska w krytyce, Warszawa, PWN, Cioran E., Sylogizmy goryczy, przeł. I. Kania, Warszawa, Aletheia, Cloutier C., La «faisance» du poème selon «poïétique de Valéry», Æ, Canadian Aesthetics Journal / Revue canadienne d esthétique, Volume 5, Fall/Automne Coquet J.-C., Discours et son sujet I, Paris, Klincksieck, Coquet J.-C., La quête du sens, Paris, Press Universitaires de France, Cortázar J., Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, Dadoun R., Poétique du peu ou la puissance des faibles, des petits et des maigres, [w:] R. Dadoun et al., Ruptures sur Henri Michaux, Paris, Payot, Dadoun R., Tenuité de l être, [w:] J.-C. Mathieu, M. Collot, Passages et langages de Henri Michaux, Paris, José Corti, Danek D., Dzieło literackie jako książka: o tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa, PWN, De la norme à la marge. Ecritures mineures et voix rebelles, red. A. Garrait-Bourrier, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010, seria Littératures. Deleuze G., Différence et Répétition, Paris, PUF, Deleuze G., Foucault, Paris, Minuit, Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Deleuze G., Guattari F., Kafka, Paris, Minuit, Deleuze G., Guattari F., Mille plateaux, Paris, Minuit, Derrida J., Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques em Derridą rozmawia Derek Attridge, przeł. M.P. Markowski, Literatura na Świecie 1998, nr Didi-Huberman G., Przed obrazem, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Dilthey W., Przeżycie i twórczość poetycka, [w:] Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa, Wiedza Powszechna, Durand G., L imaginaire: essai sur les sciences et la philosophie de l image, Paris, Hatier, 1994, coll. Optiques Philosophie. Dziadek A., Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Eco U., Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań, Rebis, Edson L., Henri Michaux and the Poetics of Movement, Saratoga, Calif., Anma Libri, 1985, seria Stanford French and Italian Studies, t. XLII. Epstein J., Mémoires inachevées, [w:] Écrits sur le cinéma, t. I, Paris, Seghers, Fintz C., Henri Michaux homme-bombe. L Œuvre du corps: théorie et pratique, Grenoble, ELLUG, Foucault M., La pensée du dehors, Critique 1966, n o 229, juin. Foucault M., Raymond Roussel, przeł. G. Wilczyński, Warszawa, Wydawnictwo KR, Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki, przeł. E. Feliksiak, Warszawa, PIW, Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. 1, Kraków, Znak,

17 INDEKS OSÓB Alechinsky Pierre 185 Aniela z Foligno 61 Argent François d 83, 165, 185 Arland Marcel 171 Artaud Antonin 90 Arystoteles 86, 122 Attoun Lucien 88 Attridge Derek 27, 146 Bachelard Gaston 88, 91, 127 Bachtin Michaił 98, 99 Baillon André 159 Balbus Stanisław 75 Banasiak Bogdan 41 Baronian Jean-Baptiste 144 Barrès Maurice 174 Barthes Roland 27, 36, 79, 91 Bashō Matsuo 47 Bataille Georges 108 Baudelaire Charles 54, 123, 124, , 162, 223 Beckett Samuel 89, 100 Béguelin Marianne 111 Bellour Raymond 17, 36 39, 50, 52, 53, 58, 61, 64, 78 80, 83, 88, 92, 95, 106, 108, 118, 134, 135, 138, 139, 144, 145, 149, 151, 153, 156, 158, 159, 161, 177, 199, 203, 204, 207, 212, 223 Benoît Éric 81 Benveniste Émile 76, 77, 138, 200, 201 Bergez Daniel 78 Bergson Henri 47 Berlioz Hector 162 Bertelé René 25, 61, 93, 105, 183, 192 Bident Christophe 112 Bielik-Robson Agnieszka 74, 81, 173, 210 Bienaimé Dora Rigo 165, 170 Blanchot Maurice 38, 74, 79, 81, 84, 86 88, 100, 112, 135, 158, 193 Bochenek-Franczakowa Regina 131, 145 Boissier Gaston 182 Bolecki Włodzimierz 47 Bondy François 73 Borges Jorge Luis 135 Bosquet Alain 166, 168 Bounour Gabriel 217 Bourget Paul 174 Braud Michel 81 Bréchon Robert 15, 31, 32, 38, 51, 63 66, 84, 92, 93, 100, 109, 113, , 140, 141, 150, 151, 221, 224 Breton André 26, 72, , , 202 Brodzka Alina 205 Brosse Jacques 64 Brzezicka Barbara 108 Buczyńska-Garewicz Hanna 60, 62, 91 Burzyńska Anna 76, 83, 84, 87, 96, 97, 120 Camus Albert 71, 72, 100 Cardot Mireille 17 Celan Paul 105 Cendrars Blaise 159, 164, 177 Chaplin Charlie 123, 166, 169, 170, 183 Chądzyńska Zofia 11 Chesterton Gilbert Keith 169 Chevallier Geneviève 71 Chirico Giorgio de 20, 41, 56, 84, 155 Chonez Christine 204 Chopin Fryderyk 116 Chudak Henryk 72 Cioran Emil 37, 54, 73 Claudon Francis 130 Cloutier Cécile 40 Cocteau Jean 164, 169 Collot Michel 52, 59, 68, 70, 80, 89, 113 Coquet Jean-Claude 43 Czaplejewicz Eugeniusz

18 Dadoun Roger 68, 85, 107 Dällenbach Lucien 205 Danek Danuta 51, 139, 147, 165, 172 Darwin Karol 188 Dehnel Piotr 76 Delacroix Eugène 72, 131 Deleuze Gilles 44, 50, 55, 88 90, 108, 113, 119, 134, 149 Derrida Jacques 27, 69, 146 Didi-Huberman Georges 108 Didier Béatrice 117 Dilthey Wilhelm 129, 130 Dobija-Witczakowa Olga 81, 131 Dostojewski Fiodor 18, 61, 174 Doubrovsky Serge 65 Drzewiecki Konrad 110 Durand Gilbert 28, 29 Dziadek Adam 75 77, 138 Eco Umberto 70, 74 Edson Laurie 41, 57, 120 Éluard Paul 183 Engelking Ryszard 223 Epstein Jean 177 Ernst Max 20, 41, 56, 84, 155 Fedewicz Maria Bożenna 64 Feliksiak Elżbieta 105 Fintz Claude 223 Foucault Michel 40, 41, 55, 69, 86, 88, 107, 108, 149 Fraisse Luc 203 Freud Sigmund 81, 101, 165, 167, Friedrich Hugo 105 Gadacz Tadeusz 129, 130, 197 Gadamer Hans-Georg 76, 129, 130 Gallimard Gaston 63, 92, 184, 185, 225 Garrait-Bourrier Anne 89, 90 Gautier Théophile 182 Genette Gérard 64, 87, 115, , 150, 206, 218 Gide André 156, 184, 202, , 221 Gleick James 122 Głowiński Michał 42, 110, 205, 220 Goemans Camille 167, 168 Goethe Johann Wolfgang von 130, 205 Gołębiewska Maria 36 Gomez de la Serna Ramon 169 Guattari Félix 44, 88 90, 108, 113, 119, 134 Guze Joanna 100, 124 Handke Ryszard 146, 202 Hartmann Geoffrey 45 Hartwig Julia 67, 81, 96 Hedemann Oskar 31, 43, 47, 102 Hegel Georg Wilhelm 84 Hellens Franz 19, 24, 143, , 165, 167, 182, 199, 202, 203 Hen Józef 218 Heraklit z Efezu 77, 133 Hillis Miller James 87, 91 Honegger Arthur 164 Hopkins Gerald Manley 45, 77 Husserl Edmund 47 Jakob Michael 73 James William 47 Jay Martin 53, 54, 81, 138 Jeanneret Charles-Édouard 157 Jenny Laurent 68, 96 Jędrysik Miłada 122 Jouffroy Alain 57, 58, 133 Joyce James 89 Kafka Franz 89, 90, 100, 101, 179 Kania Ireneusz 37, 54, 73 Karst Roman 100 Kasperski Edward 98 Klee Paul 20, 41, 56, 84, 155 Klinkenberg Jean-Marie 54, 116 Klossowski Pierre 80 Kłańska Maria 81 Koltès Bernard-Marie 88 Komendant Tadeusz 41 Kornhauser Jakub 168 Kowalkowski Alfred 100 Kowalska Małgorzata 74 Krąpiec Mieczysław Albert 84 Kristeva Julia 76, 99, 105, 113 Król Zofia 44, 45, 47, 77 Kubińska Olga 41 Kuderowicz Zbigniew 130 Kuhn Thomas 84 Kundera Milan 48 Kwiatkowski Jerzy Kwiecień Tomasz

19 Lacoue-Labarthe Philippe 105 Landheer Roland 92 Larbaud Valéry 171 Lautréamont, comte de [właśc. Isidore Ducasse] 28, 84, 99, 123, 124, 143, 150, 151, 168 Lawrence David Herbert 90 Lefort Claude 102, 103 Lemonnier-Texier Delphine 71 Leśniewska Maria 34 Leśniewski Władysław 34 Lévi-Strauss Claude 29, 30, 32 36, 168 Lévinas Emmanuel 88, 197 Leyris Pierre 62 Lisowski Jerzy 67 Łukasiewicz Małgorzata 129 Maffesoli Michel 46 Magritte René 167, 225 Mallarmé Stéphane 72, 79, 90 Man Paul de 64 Mandelsztam Osip 219 Maquet Jean 88, 134 Marchand Jean-José 183, 184 Margański Janusz 105 Marghescou Mircea 115 Markowski Michał Paweł 27, 36, 41, 69, 76, 85, 107, 120 Martin Jean-Pierre 28, 37, 42, 45, 62 64, 73, 74, 79, 80, 94, 96, 100, 109, 110, 113, 114, 119, 140, 141, 143, 148, 149, 152, , 159, 163, 185, , 203, 204, 212, 214, 217, 218, 220, 224 Mathieu Jean-Claude 52, 59, 68, 70, 80, 89 Maulpoix Jean-Michel 15, 66 Melville Herman 90 Memling Hans 205 Merleau-Ponty Maurice 78, 134 Meschonnic Henri 52, 69, 76 81, 113, 133, 134, 137 Michalski Krzysztof 129 Międzyrzecki Artur 96 Miller Henry 90 Miłosz Czesław 75 Mitosek Zofia 81 Montaigne Michel de 218 Mościcki Paweł 89 Mouchard Claude 85, 102, 112 Mourier Maurice 68, 117 Moussaron Jean-Pierre 81 Murat Napoléon 220 Musiał Łukasz 100 Musset Alfred de 176, 203 Neefs Jacques 117 Nerval Gérard de 95 Newerly Igor 79 Nietzsche Friedrich 39, 54, 91, 110, 193 Noica Constantin 63 Novalis [właśc. Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg] 81, 173 Nowotniak Justyna 84 Nycz Ryszard 40, 46, 50 57, 71, 81, 82, 85, 86, 94, 95, 101, 103, 139, 148, 165, 172, 175, 178, 210 Ocampo Victoria 126 Okopień-Sławińska Aleksandra 42 Ostromęcka Helena 84 Ouvry-Vial Brigitte 62, 64, 93, 96, 140, 143, 185, 219 Ozenfant Amédée 157 Palmer Dexter 122 Passeron René 39 Paulhan Jean 19, 143, 167 Pawlikowska Ewa 117 Perec Georges 117 Pessoa Fernando 90 Petitjean André 88 Peyré Yves 43, 90 Picasso Pablo 162, 169 Pieniążek Paweł 44 Pisarski Mariusz 119 Platon 192, 193 Podbielski Henryk 122 Poe Edgar Allan 167, 174 Ponge Francis 169 Potocki Christophe 17 Poulin Isabelle 81 Prost Brigitte 71 Proust Marcel 64, 170, 175, 176, 199, Przeźmiński Jarosław 53 Rabaté Dominique 57, 81, 134 Rabaté Étienne 59, 60 Rapak Wacław 74, 76, 79, 81, 99, 115, 130, 146,

20 Raybaud Antoine 68, 70, 95 Ribot Théodule 148, 149, 152, 153 Rilke Rainer Maria 45 Rimbaud Arthur 90, 95, 96, 123, 124, 134, 173, 217 Ripa Cesare 103 Rivière Jacques 171 Rogoziński Julian 115 Romains Jules 170 Rosner Katarzyna 101, 102 Rougé Dominique 56 Rousseau Jean-Jacques 176, 203 Roussel Raymond 69 Rousset Jean 71 Royère Anne-Christine 56 58, 122, 133 Ruysbroeck Jan 18, 61 Satie Erik 164, 169 Savater Fernando 73 Schulz Bruno 179 Sierocka Beata 76 Siwek Grzegorz 122 Smith Paul J. 92 Sosień Barbara 74, 99 Soupault Philippe 169, 171 Steiner George 23, 40, 41, 77, 78, 89 Stendhal [właśc. Marie-Henri Beyle] 146 Sukenick Ronald 46 Swoboda Tomasz 91 Szary-Matywiecka Ewa 205 Szczepan Aleksandra 205 Taborska Agnieszka 104 Termet Marie-Louise 221, 222 Tołstoj Lew 18, 61, 174 Topor Roland 104 Tran Ysé 17 Tran Van Khai Michelle 89 Tuţescu Mariana 92 Tzara Tristan 169 Valéry Paul 40, 45, 72, 104, 202 Vandendorpe Christian 103 Vattimo Gianni 63 Velazquez Diego 205 Verlaine Paul 162 Vilar Pierre 24, 112, 119 Vouilloux Bernard 40, 91, 106 Wasilewska Anna 100 Ważyk Adam 72, 79 Widłak Stanisław 74, 81 Wilczyński Grzegorz 69 Wordsworth William 45 Zajączkowski Andrzej 29 Zawadzki Andrzej 62, 63, 70 Żółkiewska Ewa Dorota 79 Żychliński Arkadiusz 100 Świątkowska Marcela 145,

21 Redaktor prowadząca Agnieszka Stęplewska Adiustacja językowo-stylistyczna Gabriela Niemiec Korekta Zespół Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki

Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. Canetti, Elias

Bardziej szczegółowo

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski annotations 1 O1...czy nie w tym tkwi filozofia malarza, owa pulsujaca, i bolesna koniecznosc -- przyciagania, -swiata,

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!: OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego. Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny. Literatura podmiotu

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

Historia. I Historia 1. Podręcznik dla gimnazjum, nowe wydanie Janusz Ustrzycki Operon

Historia. I Historia 1. Podręcznik dla gimnazjum, nowe wydanie Janusz Ustrzycki Operon Wykaz podręczników obowiązujących w Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 Klasa Tytuł podręcznika Autor Biologia Biologia 1. Podręcznik dla gimnazjum. Biologia 2. Podręcznik dla gimnazjum. Biologia XX wieku,

Bardziej szczegółowo

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.)

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) 1 Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) Ćwiczenie 1 : znam francuską piosenkę Jakich francuskich artystów/ jakie francuskie artystki i jakie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

2 Bieg Swoszowicki WYNIKI ZAWODÓW. Rodzinna Mila MUSIAŁ GRZEGORZ POL WRZĄSOWICE 94 00:05:05 00:05:05 KURLETO MICHAŁ POL OCHOJNO 97 00:05:08 00:05:07

2 Bieg Swoszowicki WYNIKI ZAWODÓW. Rodzinna Mila MUSIAŁ GRZEGORZ POL WRZĄSOWICE 94 00:05:05 00:05:05 KURLETO MICHAŁ POL OCHOJNO 97 00:05:08 00:05:07 Termin:.0.0 Dystans:, km Bieg Swoszowicki Rodzinna Mila 0 0 0 0 0 0 SIEPRAWSKI JAKUB POL SKAWINA BIEGA WOLA 00:0: 00:0: TEKIELA KAMIL POL IZZ RUNNING KRAKÓW 00:0: 00:0: MUSIAŁ GRZEGORZ POL WRZĄSOWICE 00:0:0

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i złoŝenia pracy dyplomowej

Zasady przygotowania i złoŝenia pracy dyplomowej Zakład Filologii Romańskiej PWSZ w Tarnowie Zasady przygotowania i złoŝenia pracy dyplomowej I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z 33, ust. 1 Regulaminu Studiów w PWSZ, pracę dyplomową student wykonuje

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW Zasady tworzenia i wzory MATURZYSTO! Aby przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego: Stwórz bibliografię do swojej prezentacji maturalnej. Bibliografię należy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

Fra F n ra cja cj Andrzej Felski

Fra F n ra cja cj Andrzej Felski Francja Andrzej Felski Flaga i godło Informacje ogólne: Stolica: Paryż, Język urzędowy: francuski, Ustrój polityczny: demokracja, Waluta: euro, Liczba ludności: 65 586 000 osób Głowa państwa: prezydent

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

L. godz. / sem. 30 w.

L. godz. / sem. 30 w. rok akad. 2006/07 Studia dzienne licencjackie 1 stopnia Kierunek: Filologia Specjalizacja : filologia słowiańska Specjalność : język rosyjski w biznesie i turystyce ( grupa A) język chorwacki w biznesie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MATURALNA

PREZENTACJA MATURALNA PREZENTACJA MATURALNA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.) literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Etap Poziom Wariant Uwagi

Przedmiot Etap Poziom Wariant Uwagi Podręcznik Autorzy Wydawca Przedmiot Etap Poziom Wariant Uwagi Ciekawa biologia Część 2 Podręcznik Kłos Ewa, Kofta Wawrzyniec, Kukier-Wyrwicka Mariola ISBN: 9788302122897 EAN: 9788302122897 nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Klasa Przedmiot Nr (jeśli pochodzi z wykazu MEN) Data Tytuł i autor podręcznika Wydawnictwo rok wydania Uwagi 1. Klasa I Biologia 457/ Biologia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej

Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej Wybrane przykłady Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Pieniak-Lendzion i Reginy Demianiuk

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA. kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS. na podstawie oceny wyników. za rok szkolny 2013/2014. dyscypliny sportów indywidualnych

KLASYFIKACJA. kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS. na podstawie oceny wyników. za rok szkolny 2013/2014. dyscypliny sportów indywidualnych kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS dyscypliny sportów indywidualnych i w zespołowych grach sportowych zespołowe gry sportowe w kat. młodzik 1 Jerzy Bakowski MKS MOS Katowice koszykówka 235

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podręcznik Biologia : 1 Puls życia 1 Biologia Podręcznik z płytą CD Jefimow Małgorzata, Sęktas Marian nr dopuszczenia MEN: 58/1/2009 ISBN: 9788326706745 EAN:

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Skazani na samotność i samotni z wyboru

Skazani na samotność i samotni z wyboru Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Skazani na samotność i samotni z wyboru zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach) Wybór

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 Przedmiot Autor Tytuł Uwagi biologia chemia edukacja dla bezpieczeństwa fizyka geografia historia informatyka Język angielski język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 ( 48)

*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 ( 48) *POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 ( 48) Pojęcie postmodernizmu już co najmniej 30 lat temu na stałe weszło do słownika; używane jest w odniesieniu do współczesnych przeobrażeń społecznych oraz różnorodnych

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii Michał Kruszelnicki Drogi francuskiej heterologii Spis treści Wstęp 11 Część I Tło historyczne i filozoficzne podłoże heterologii Rozdział 1 Tło historyczne i społeczno -polityczne 21 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Numer stan na 22.11.2010 r. do rejestru zostało wpisanych 99 inspektorów rolnictwa ekologicznego 0001 Bańkowski Marek X Zbiórzestanu Rejestr

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

KL. IA. przedmiot Rok szkolny 2012/2013 1. Język polski R

KL. IA. przedmiot Rok szkolny 2012/2013 1. Język polski R Lp. KL. IA Nauczany przedmiot ok szkolny /2013 1. Język polski enata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka Jankowska, Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie kulturowo - literackie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU Rok szkolny 2014/2015 Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Numer dopuszczenia J. polski

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

(WZÓR BIBLIOGRAFII) Imię i Nazwisko, klasa BIBLIOGRAFIA

(WZÓR BIBLIOGRAFII) Imię i Nazwisko, klasa BIBLIOGRAFIA (WZÓR BIBLIOGRAFII) Imię i Nazwisko, klasa data Temat: (wyróżnij kursywą, grubszą czcionką, podkreśleniem) I PODMIOTOWA: 1 2 3 4 II PRZEDMIOTOWA: 1 2 3 4 III MATERIAŁY POMOCNICZNE: 1 Ramowy plan wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kod ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:

Kod ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: filologia romańska SYLABUSY rok III stopień I rok akademicki 2010/11 wersja polska Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego filologia filologia romańska Nazwisko osoby prowadzącej: dr Olga

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy,

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO II i III w roku szkolnym /5 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, i tytuł podręcznika / JĘZYK POLSKI podstawowy JĘZYK ANGIELSKI prowadzącego/ prowadzącego/ podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną? Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając

Bardziej szczegółowo

Co to jest BIBLIOGRAFIA???

Co to jest BIBLIOGRAFIA??? Co to jest BIBLIOGRAFIA??? 2010 Joanna Marlicka Krzysztof Dzierbicki Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów (opisów bibliograficznych) spełniający zadania informacyjne.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Nietzsche seminarium http://nietzsche.ph-f.org/

Nietzsche seminarium http://nietzsche.ph-f.org/ Nietzsche seminarium http://nietzsche.ph-f.org/ Gilles Deleuze, Michel Foucault Wprowadzenie ogólne 1 Myślicieli przeklętych rozpoznaje się po trzech cechach: gwałtownie przerwanym dziele, krewnych oszustach,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARKADEGO FIEDLERA W POLKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Oddział przedszkolny

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARKADEGO FIEDLERA W POLKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Oddział przedszkolny 1. Wychowanie przedszkolne: Odkrywam siebie. Szkoła tuż- tuż (karty pracy pakiet 4 części) Wydawnictwo: Mac

Bardziej szczegółowo

Grand Prix. VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie. Księgarnię Wydawnictw Francuskojęzycznych

Grand Prix. VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie. Księgarnię Wydawnictw Francuskojęzycznych Lauréats du 5 ème Festival Régional de Chansons Françaises de Cracovie Vendredi 5 juin 2009 Grand Prix ufundowane przez: VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie Księgarnię Wydawnictw Francuskojęzycznych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć?

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? Na początek zapoznać się z aktami prawnymi 1) Aneks do informatora maturalnego od 2010 roku. [www.oke.krakow.pl] 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I-IV

Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I-IV Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I- PREDMIOTY OGÓLNE Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Język polski I Świat do przeczytania kl. I część 1 Stentor 545/1/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 1 CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein - pisać, opisywać Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu ANTROPOSFERA I IKONOSFERA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kod EA_K_1.4_002 Kierunek studiów Profil (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr EDUKACJA ARTYSTYCZNA ogólnoakademcki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać

Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein -pisać, opisywać Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW /2013 Załącznik 3 Klasa I (wszystkie) - edukacja wczesnoszkolna 1. Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska Gra w kolory. Podręcznik część 1 i część 2 Juka- 91, 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2012/2013 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2012/2013 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2012/2013 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA ( zatwierdzony 06 czerwca 2012 r. obowiązuje do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR NUMER DOPUSZCZENIA Język polski Język polski. Między Agnieszka Łuczak, 63/I/2009 nami.

Bardziej szczegółowo

- - - NAUCZYCIELE W LATACH 1951-1990 - - -

- - - NAUCZYCIELE W LATACH 1951-1990 - - - - - - NAUCZYCIELE W LATACH 1951-1990 - - - WOJCIECH DUDEK - NAUCZYCIEL GRY NA KLARNECIE I AKORDEONIE W PAOSTWOWYM OGNISKU MUZYCZNYM W STALOWEJ WOLI W OKRESIE 15 IX 1952-31 XII 1954 CZESŁAW SKRZYPEK NAUCZYCIEL

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010)

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) Puls życia 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 1. Biologia Podręcznik do biologii dla gimnazjum Marian

Bardziej szczegółowo