Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved"

Transkrypt

1

2

3

4 Recenzent prof. Stanisław Jaworski Projekt okładki Anna Sadowska Na okładce: Mouvements, Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Filologicznego Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 Pamięci Mamy

6 Wyrazy wdzięczności i podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wspierali mnie w trudnym dla mnie czasie pisania tej książki. Przede wszystkim Asi, Pawłowi i moim Teściom. Szczególnie gorąco dziękuję zaprzyjaźnionym Koleżankom Reginie Bochenek-Franczakowej i Zosi Berdychowskiej. Osobne podziękowania kieruję do Jakuba Kornhausera, który poświęcił mi swój cenny czas, kiedy kończyłem pisać książkę, a ostateczna redakcja całości wymagała z Jego strony sporo uwagi i dużo pracy.

7 poezja czas tkany obrazami i bezmierną przestrzenią brzemienną ciszą Bóbrka, pensjonat LeGraż, lipca 2003

8 Od tak do nie ileż może? Wszystko jest pismem, wszystko fabułą. Do czegóż nam więc służy prawda, która prawowitemu posiadaczowi daje uspokojenie? Jedyną dostępną nam prawdą musi być zmyślenie, czyli pismo, czyli literatura, pintura, skultura, agrikultura, apikultura, wszystkie tury świata. Wartości tury, świętość tura, społeczeństwo tura, miłość także tylko tura, piękność tura nad turami Julio Cortázar, Gra w klasy 1 1 J. Cortázar, Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1974, rozdz. 73, s

9 SPIS TREŚCI Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d existence [ Kilka informacji na temat pięćdziesięciu dziewięciu lat egzystencji ] 17 I. Kontekst(y) 23 W stronę pojetyki 23 Do-świadczenie 49 Anarchia Agon Archipelag 96 Poezja bez granic 130 II. Formowanie się pojetyki. Okres zielony : Ekstrawersja Introwersja Infiniwersja 137 Cas de folie circulaire 147 Chronique de l aiguilleur 161 Les Rêves et la Jambe i Fables des origines 165 Notre frère Charlie, Réflexions qui ne sont pas étrangères à Freud i Surréalisme 168 Qui je fus 184 Fils de morne 206 III. Zamiast zakończenia 217 Robert Bréchon, Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence [ Kilka informacji na temat osiemdziesięciu pięciu lat egzystencji ] 227 Bibliografia 235 Indeks osób

10 Poniższy tekst Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d existence [ Kilka informacji na temat pięćdziesięciu dziewięciu lat egzystencji ] 1 ukazał się pierwotnie w 1959 roku w monografii Henriego Michaux autorstwa Roberta Bréchona. Otwiera również monograficzny numer Cahiers de l Herne poświęcony Michaux, jak i monografię jego twórczości autorstwa Jean-Michela Maulpoix. Figuruje także w pierwszym tomie trzytomowych Œuvres complètes [Dzieła wszystkie] wydanych w prestiżowej serii Bibliothèque de la Pléiade. Mimo paradoksalnego charakteru, który każe sytuować go między autobiografią, wyznaniem a autofikcją, tekst tej (auto)biografii stanowi dla wszystkich krytyków i znawców stały punkt odniesienia dla wszelkich autobiograficznych i biograficznych kontekstów i kontekstualizacji twórczości Michaux. Za kontrapunkt uznaję Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence 2 [ Kilka informacji na temat osiemdziesięciu pięciu lat egzystencji ], tekst biografii Michaux autorstwa Roberta Bréchona, który został przez niego świadomie utrzymany w podobnej poetyce. Napisany na zasadzie intertekstualnej gry z (auto)biografią Michaux, został opublikowany po jego śmierci. Obejmuje całość, czyli osiemdziesiąt pięć lat twórczej egzystencji artysty. Kontrapunktowo właśnie umieszczam go na końcu tego studium. 1 W ten sposób, za pomocą nawiasów kwadratowych, zaznaczam moje tłumaczenia wszelkiego typu nieprzetłumaczonych dotąd na język polski tytułów. 2 R. Bréchon, Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence [ Kilka informacji na temat osiemdziesięciu pięciu lat egzystencji ], [w:] idem, Henri Michaux. La poésie comme destin. Biographie, Croissy-Beaubourg, Éditions Aden, 2005, seria Le Cercle des poètes disparus. 15

11 Nawet jeśli to prawda, to fałsz Henri Michaux, Tranches de savoir [ Plasterki wiedzy 1 ] I. KONTEKST(Y) W STRONĘ POJETYKI Wprowadzając czytelnika w interpretacyjne przedsięwzięcie, jakim ma być to przynależne do dziedziny intuicyjnego dyskursu 2 studium poświęcone twórczości Henriego Michaux, uciekam się na początku tej części do umieszczonego przeze mnie świadomie i nie bez przekory jako motto plasterka wiedzy. We właściwy nie tylko aforyzmom ich autora sposób oddaje niejednoznaczność wizji świata, jaka tę twórczość z jednej strony buduje, z drugiej zaś określa, wciąż zresztą dookreśla w trakcie podejmowanych przez liczną już dzisiaj rzeszę krytyków lektur, różnego typu interpretacyjnych zabiegów, analiz, których przedmiotem stało się i wciąż pozostaje to rozwijające się na przestrzeni przeszło sześćdziesięciu lat ubiegłego wieku dzieło. Nawet jeśli to prawda, to fałsz jest niewątpliwie przykładem tak bliskiego Michaux paradoksalnego wnioskowania, które jest w jego poetyckim świecie zasadą ciągłego, konsekwentnie prowadzonego podważania, podawania w wątpliwość wszelkich ontologicznych i epistemologicznych oczywistości. Czytelny tutaj, paradoksalny w swej istocie sprzeciw wobec tak nam wszyst- 1 Même si c est vrai, c est faux. H. Michaux, Tranches de savoir, Face aux verrous, [w:] OC, t. II, s Ich wybór w moim tłumaczeniu znaleźć można [w:] H. Michaux, Plasterki wiedzy, Pismo Literacko-Artystyczne 1985, nr 2, s Odwołuję się do określenia G. Steinera z jego Przedmowy do drugiego wydania angielskiego do: idem, Po wieży Babel, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, s

12 kim w ramach naszej cywilizacji bliskiego, z tradycją łączonego przeciwstawiania prawdy fałszowi pociąga za sobą daleko idące w tym dziele próby problematyzacji innych klasycznych opozycji, do których przyzwyczaiła nas tradycyjna logika i wynikający z niej całościowy metafizyczny, filozoficzny system. Nawet jeśli to prawda, to fałsz (jako aforyzm czy też, jak mówię za Michaux, plasterek wiedzy ) przyjmuje postać emblematu, za którym kryje się, mówiąc w wielkim skrócie, właściwa temu dziełu nowoczesność z łączącą się z nią (a)systemowością 3. Ta ostatnia, (a)systemowość właśnie, czy też, mówiąc inaczej, nie-systemowość, wpisana w to dzieło, niejako je konstytuująca, przyjmuje w nim wiele postaci, z których dwie (a)dogmatyzm i (a)rodzajowość/(a)gatunkowość mogę chyba od razu uznać za najogólniejsze, bo oddające właśnie najogólniej charakter tego, co się mówi i jak się to w tym dziele czyni 4. Wszystkie one zdają się wskazywać na jedno źródło, praprzyczynę, którą można odnieść zarówno do tej części dzieła Michaux, którą zwie się umownie, w zgodzie ze starymi rodzajowymi i gatunkowymi przyzwyczajeniami, poetycką, jak i choć rzecz jasna na innych zasadach i w inny sposób do tej, która zwana jest, także w gruncie rzeczy w pełni umownie, malarską. Nie mogę nie uzupełnić i nie dopowiedzieć, że jest jeszcze przynajmniej jeden istotny punkt odniesienia, o którym tak naprawdę najmniej się mówi, czasami krytyka go wręcz pomija, a według mnie nie można od niego abstrahować. Jest to muzyka. Zwraca na to uwagę sam Michaux, kiedy z perspektywy niemal trzydziestu lat tworzenia i doświadczeń, w 1950 roku 5, ucieka się do wielce wymownej i wiele razy przytaczanej przez krytykę formuły: Piszę po to, aby przebiec siebie samego. Malować, komponować, pisać: przebiegać siebie samego. Na tym polega przygoda prawdziwego życia 6. Wcześniej, bo najprawdopodobniej tuż po II wojnie światowej, Michaux stwierdził odnośnie do muzyki, że jest ona jedyną sztuką, sztuką prawdziwie naturalną, która wydawała [mu] 3 W 1924 roku w jednym z listów do Franza Hellensa Michaux posłużył się formułą faire un système philosophique, sans faire de système ( tworzyć system filozoficzny, nie tworząc systemu ). Cyt. za: P. Vilar, Henri Michaux, la philosophie tirée par les cheveux, Littérature 2000, n o 120, s Użycie bezosobowych formuł się mówi, się robi to ważny sygnał. 5 To rok pierwszej publikacji Observations, gdzie znajduje się cytowana niżej myśl. Dopiero potem Observations wejdą w skład zbioru Passages. 6 J écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l aventure d être en vie, H. Michaux, Observations, Passages, [w:] OC, t. II, s W przypisie Michaux dodaje: Jednak nie wszystko obraca się na korzyść badacza. Im więcej odkrywa, tym mniej ma czasu, żeby zdać sobie sprawę z własnej niewiedzy. 24

13 BIBLIOGRAFIA LITERATURA PODMIOTU Michaux H., Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour, Y. Tran, A.M. Cardot, Ch. Potocki, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, t. I, 1998, t. II, 2001, t. III, 2004, w tym: H. Michaux, Amours, Mes propriétés, La nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Arbres des Tropiques, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Aventures de lignes, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Cas de folie circulaire, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Comment agissent les drogues?, Connaissance par les gouffres, [w:] OC, t. III. H. Michaux, [ Compte rendu paru dans «La Bataille littéraire» ], Premiers écrits, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Contre, La nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Critiques, hommages, déclarations, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Dans l eau changeante des résonances, Face à ce qui se dérobe, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Dessiner l écoulement du temps, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Ecuador. Journal de voyage, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Emergences, résurgences, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Enfants, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, En rêvant à partir de peintures énigmatiques, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Epreuves, exorcismes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Essais d enfants, dessins d enfants, Déplacements, dégagements, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Fils de morne, Qui je fus, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Idéogrammes en Chine, [w:] OC, t. I. H. Michaux, L adversaire interne s exprime, Une voie pour l insubordination, [w:] OC, t. III. H. Michaux, L Avenir de la poésie, Critiques, hommages, conférences, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Lazare, tu dors?, Epreuves, exorcismes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, L espace aux ombres, Face aux verrous, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Le portrait de A, Plume précédé de Lointain interieur, [w:] OC, t. II. 235

14 H. Michaux, Les présences qui ne devraient être là, Les Grandes épreuves de l esprit, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Les Rêves et la jambe, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Lettre de Belgique, Premiers écrits, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Lettre-mémo, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Moriturus, Face à ce qui se dérobe, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Notes et variantes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Notre frère Charlie, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Observations, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Origine du feu, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Paix dans les brisements, Paix dans les brisements, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Petit, La Nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Poèmes, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Portrait des Meidosems, La vie dans les plis, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Postface [do:] Mes propriétés, La Nuit remue, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Postface, Plume précédé de Lointain intérieur, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Premières impressions, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Principes d enfants, Qui je fus, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d existence, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Qui il est, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Qui je fus, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Recherche dans la poésie, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Réflexions qui ne sont pas étrangères à Freud, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Surréalisme, [w:] OC, t. I. H. Michaux, The thin Man, Moments. Traversées du temps, [w:] OC, t. III. H. Michaux, Tranches de savoir, Face aux verrous, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Un Barbare en Asie, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Un certain phénomène qu on appelle musique, Passages, [w:] OC, t. II. H. Michaux, Un certain Plume, Plume précédé de Lointain interieur, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Une voie pour l insubordination, [w:] OC, t. I. H. Michaux, Vient de paraître, Note sur le texte [w:] OC, t. I. LITERATURA PRZEDMIOTU Argent F. d, L art des variantes, [w:] Cahier de l Herne. Henri Michaux, red. R. Bellour, Éditions de l Herne, 1966, II wyd Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław, Ossolineum, Bachelard G., La Poétique de l espace, Paris, P.U.F., Bachtin M., Dialog Język Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa, PWN, Baronian J.-B., La période verte, Magazine Littéraire 1985, n o

15 Barthes R., Roland Barthes, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Barthes R., S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa, Wydawnictwo KR, Baudelaire Ch., Le peintre de la vie moderne, texte conforme à l édition de Henri Lemaître, Paris, Garnier, Béguelin M., Henri Michaux esclave et démiurge. Essai sur la loi de domination-subordination, Lausanne, L Age d homme, Bellour R., Avertissement, [w:] H. Michaux, Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour, Y. Tran, A.M. Cardot, Ch. Potocki, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, t. II, Bellour R., Introduction, [w:] H. Michaux, Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour, Y. Tran, A.M. Cardot, Ch. Potocki, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, t. I, Benveniste E., Problèmes de linguistique générale, Paris, NRF, Bergez D., Littérature et peinture, Paris, Armand Collin, Bertelé R., Henri Michaux, Paris, Seghers, Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków, Universitas, Bielik-Robson A., Na drugim brzegu nihilizmu, Warszawa, IFiS PAN, Bienaimé D.R., Des textes avant-coureurs, [w:] Cahier de l Herne. Henri Michaux, red. R. Bellour, Éditions de l Herne, 1966, II wyd Blanchot M., L Athenaeum, Entretien infini, Paris, Gallimard, Blanchot M., Henri Michaux ou le refus de l enfermement, Tours, Farrago, Blanchot M., Kafka i literatura, przeł. A. Wasilewska, [w:] Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków, Ha!art, Bolecki W., Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Bondy F., Savater F. et al. (z Cioranem rozmawiają), Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, Warszawa, Wydawnictwo KR, Bosquet A., Le premier livre de Henri Michaux, [w:] Cahier de l Herne. Henri Michaux, red. R. Bellour, Éditions de l Herne, 1966, II wyd Bounour G., Michaux Qui je fus, NRF 1928, n o 172. Bounour G., Le darçana d Henri Michaux, Monpellier, Fata Morgana, Bréchon R., Henri Michaux. La poésie comme destin. Biographie, Croissy-Beaubourg, Éditions Aden, Bréchon R., Quelques renseignements sur quatre-vingt-cinq années d existence, [w:] R. Bréchon, Henri Michaux. La poésie comme destin. Biographie, Croissy-Beaubourg, Éditions Aden, 2005 Breton A., Drugi manifest surrealizmu, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, wybór i przekład A. Ważyk, Warszawa, Czytelnik, Buczyńska-Garewicz H., Czytanie Nietzschego, Kraków, Universitas, Buczyńska-Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków, Universitas, Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków, Universitas, Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków, Znak,

16 Camus A., Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki, przeł. J. Guze, [w:] Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków, Ha!art, Chudak H. et al., Szkoła Genewska w krytyce, Warszawa, PWN, Cioran E., Sylogizmy goryczy, przeł. I. Kania, Warszawa, Aletheia, Cloutier C., La «faisance» du poème selon «poïétique de Valéry», Æ, Canadian Aesthetics Journal / Revue canadienne d esthétique, Volume 5, Fall/Automne Coquet J.-C., Discours et son sujet I, Paris, Klincksieck, Coquet J.-C., La quête du sens, Paris, Press Universitaires de France, Cortázar J., Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, Dadoun R., Poétique du peu ou la puissance des faibles, des petits et des maigres, [w:] R. Dadoun et al., Ruptures sur Henri Michaux, Paris, Payot, Dadoun R., Tenuité de l être, [w:] J.-C. Mathieu, M. Collot, Passages et langages de Henri Michaux, Paris, José Corti, Danek D., Dzieło literackie jako książka: o tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa, PWN, De la norme à la marge. Ecritures mineures et voix rebelles, red. A. Garrait-Bourrier, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010, seria Littératures. Deleuze G., Différence et Répétition, Paris, PUF, Deleuze G., Foucault, Paris, Minuit, Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Deleuze G., Guattari F., Kafka, Paris, Minuit, Deleuze G., Guattari F., Mille plateaux, Paris, Minuit, Derrida J., Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques em Derridą rozmawia Derek Attridge, przeł. M.P. Markowski, Literatura na Świecie 1998, nr Didi-Huberman G., Przed obrazem, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Dilthey W., Przeżycie i twórczość poetycka, [w:] Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa, Wiedza Powszechna, Durand G., L imaginaire: essai sur les sciences et la philosophie de l image, Paris, Hatier, 1994, coll. Optiques Philosophie. Dziadek A., Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Eco U., Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań, Rebis, Edson L., Henri Michaux and the Poetics of Movement, Saratoga, Calif., Anma Libri, 1985, seria Stanford French and Italian Studies, t. XLII. Epstein J., Mémoires inachevées, [w:] Écrits sur le cinéma, t. I, Paris, Seghers, Fintz C., Henri Michaux homme-bombe. L Œuvre du corps: théorie et pratique, Grenoble, ELLUG, Foucault M., La pensée du dehors, Critique 1966, n o 229, juin. Foucault M., Raymond Roussel, przeł. G. Wilczyński, Warszawa, Wydawnictwo KR, Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki, przeł. E. Feliksiak, Warszawa, PIW, Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. 1, Kraków, Znak,

17 INDEKS OSÓB Alechinsky Pierre 185 Aniela z Foligno 61 Argent François d 83, 165, 185 Arland Marcel 171 Artaud Antonin 90 Arystoteles 86, 122 Attoun Lucien 88 Attridge Derek 27, 146 Bachelard Gaston 88, 91, 127 Bachtin Michaił 98, 99 Baillon André 159 Balbus Stanisław 75 Banasiak Bogdan 41 Baronian Jean-Baptiste 144 Barrès Maurice 174 Barthes Roland 27, 36, 79, 91 Bashō Matsuo 47 Bataille Georges 108 Baudelaire Charles 54, 123, 124, , 162, 223 Beckett Samuel 89, 100 Béguelin Marianne 111 Bellour Raymond 17, 36 39, 50, 52, 53, 58, 61, 64, 78 80, 83, 88, 92, 95, 106, 108, 118, 134, 135, 138, 139, 144, 145, 149, 151, 153, 156, 158, 159, 161, 177, 199, 203, 204, 207, 212, 223 Benoît Éric 81 Benveniste Émile 76, 77, 138, 200, 201 Bergez Daniel 78 Bergson Henri 47 Berlioz Hector 162 Bertelé René 25, 61, 93, 105, 183, 192 Bident Christophe 112 Bielik-Robson Agnieszka 74, 81, 173, 210 Bienaimé Dora Rigo 165, 170 Blanchot Maurice 38, 74, 79, 81, 84, 86 88, 100, 112, 135, 158, 193 Bochenek-Franczakowa Regina 131, 145 Boissier Gaston 182 Bolecki Włodzimierz 47 Bondy François 73 Borges Jorge Luis 135 Bosquet Alain 166, 168 Bounour Gabriel 217 Bourget Paul 174 Braud Michel 81 Bréchon Robert 15, 31, 32, 38, 51, 63 66, 84, 92, 93, 100, 109, 113, , 140, 141, 150, 151, 221, 224 Breton André 26, 72, , , 202 Brodzka Alina 205 Brosse Jacques 64 Brzezicka Barbara 108 Buczyńska-Garewicz Hanna 60, 62, 91 Burzyńska Anna 76, 83, 84, 87, 96, 97, 120 Camus Albert 71, 72, 100 Cardot Mireille 17 Celan Paul 105 Cendrars Blaise 159, 164, 177 Chaplin Charlie 123, 166, 169, 170, 183 Chądzyńska Zofia 11 Chesterton Gilbert Keith 169 Chevallier Geneviève 71 Chirico Giorgio de 20, 41, 56, 84, 155 Chonez Christine 204 Chopin Fryderyk 116 Chudak Henryk 72 Cioran Emil 37, 54, 73 Claudon Francis 130 Cloutier Cécile 40 Cocteau Jean 164, 169 Collot Michel 52, 59, 68, 70, 80, 89, 113 Coquet Jean-Claude 43 Czaplejewicz Eugeniusz

18 Dadoun Roger 68, 85, 107 Dällenbach Lucien 205 Danek Danuta 51, 139, 147, 165, 172 Darwin Karol 188 Dehnel Piotr 76 Delacroix Eugène 72, 131 Deleuze Gilles 44, 50, 55, 88 90, 108, 113, 119, 134, 149 Derrida Jacques 27, 69, 146 Didi-Huberman Georges 108 Didier Béatrice 117 Dilthey Wilhelm 129, 130 Dobija-Witczakowa Olga 81, 131 Dostojewski Fiodor 18, 61, 174 Doubrovsky Serge 65 Drzewiecki Konrad 110 Durand Gilbert 28, 29 Dziadek Adam 75 77, 138 Eco Umberto 70, 74 Edson Laurie 41, 57, 120 Éluard Paul 183 Engelking Ryszard 223 Epstein Jean 177 Ernst Max 20, 41, 56, 84, 155 Fedewicz Maria Bożenna 64 Feliksiak Elżbieta 105 Fintz Claude 223 Foucault Michel 40, 41, 55, 69, 86, 88, 107, 108, 149 Fraisse Luc 203 Freud Sigmund 81, 101, 165, 167, Friedrich Hugo 105 Gadacz Tadeusz 129, 130, 197 Gadamer Hans-Georg 76, 129, 130 Gallimard Gaston 63, 92, 184, 185, 225 Garrait-Bourrier Anne 89, 90 Gautier Théophile 182 Genette Gérard 64, 87, 115, , 150, 206, 218 Gide André 156, 184, 202, , 221 Gleick James 122 Głowiński Michał 42, 110, 205, 220 Goemans Camille 167, 168 Goethe Johann Wolfgang von 130, 205 Gołębiewska Maria 36 Gomez de la Serna Ramon 169 Guattari Félix 44, 88 90, 108, 113, 119, 134 Guze Joanna 100, 124 Handke Ryszard 146, 202 Hartmann Geoffrey 45 Hartwig Julia 67, 81, 96 Hedemann Oskar 31, 43, 47, 102 Hegel Georg Wilhelm 84 Hellens Franz 19, 24, 143, , 165, 167, 182, 199, 202, 203 Hen Józef 218 Heraklit z Efezu 77, 133 Hillis Miller James 87, 91 Honegger Arthur 164 Hopkins Gerald Manley 45, 77 Husserl Edmund 47 Jakob Michael 73 James William 47 Jay Martin 53, 54, 81, 138 Jeanneret Charles-Édouard 157 Jenny Laurent 68, 96 Jędrysik Miłada 122 Jouffroy Alain 57, 58, 133 Joyce James 89 Kafka Franz 89, 90, 100, 101, 179 Kania Ireneusz 37, 54, 73 Karst Roman 100 Kasperski Edward 98 Klee Paul 20, 41, 56, 84, 155 Klinkenberg Jean-Marie 54, 116 Klossowski Pierre 80 Kłańska Maria 81 Koltès Bernard-Marie 88 Komendant Tadeusz 41 Kornhauser Jakub 168 Kowalkowski Alfred 100 Kowalska Małgorzata 74 Krąpiec Mieczysław Albert 84 Kristeva Julia 76, 99, 105, 113 Król Zofia 44, 45, 47, 77 Kubińska Olga 41 Kuderowicz Zbigniew 130 Kuhn Thomas 84 Kundera Milan 48 Kwiatkowski Jerzy Kwiecień Tomasz

19 Lacoue-Labarthe Philippe 105 Landheer Roland 92 Larbaud Valéry 171 Lautréamont, comte de [właśc. Isidore Ducasse] 28, 84, 99, 123, 124, 143, 150, 151, 168 Lawrence David Herbert 90 Lefort Claude 102, 103 Lemonnier-Texier Delphine 71 Leśniewska Maria 34 Leśniewski Władysław 34 Lévi-Strauss Claude 29, 30, 32 36, 168 Lévinas Emmanuel 88, 197 Leyris Pierre 62 Lisowski Jerzy 67 Łukasiewicz Małgorzata 129 Maffesoli Michel 46 Magritte René 167, 225 Mallarmé Stéphane 72, 79, 90 Man Paul de 64 Mandelsztam Osip 219 Maquet Jean 88, 134 Marchand Jean-José 183, 184 Margański Janusz 105 Marghescou Mircea 115 Markowski Michał Paweł 27, 36, 41, 69, 76, 85, 107, 120 Martin Jean-Pierre 28, 37, 42, 45, 62 64, 73, 74, 79, 80, 94, 96, 100, 109, 110, 113, 114, 119, 140, 141, 143, 148, 149, 152, , 159, 163, 185, , 203, 204, 212, 214, 217, 218, 220, 224 Mathieu Jean-Claude 52, 59, 68, 70, 80, 89 Maulpoix Jean-Michel 15, 66 Melville Herman 90 Memling Hans 205 Merleau-Ponty Maurice 78, 134 Meschonnic Henri 52, 69, 76 81, 113, 133, 134, 137 Michalski Krzysztof 129 Międzyrzecki Artur 96 Miller Henry 90 Miłosz Czesław 75 Mitosek Zofia 81 Montaigne Michel de 218 Mościcki Paweł 89 Mouchard Claude 85, 102, 112 Mourier Maurice 68, 117 Moussaron Jean-Pierre 81 Murat Napoléon 220 Musiał Łukasz 100 Musset Alfred de 176, 203 Neefs Jacques 117 Nerval Gérard de 95 Newerly Igor 79 Nietzsche Friedrich 39, 54, 91, 110, 193 Noica Constantin 63 Novalis [właśc. Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg] 81, 173 Nowotniak Justyna 84 Nycz Ryszard 40, 46, 50 57, 71, 81, 82, 85, 86, 94, 95, 101, 103, 139, 148, 165, 172, 175, 178, 210 Ocampo Victoria 126 Okopień-Sławińska Aleksandra 42 Ostromęcka Helena 84 Ouvry-Vial Brigitte 62, 64, 93, 96, 140, 143, 185, 219 Ozenfant Amédée 157 Palmer Dexter 122 Passeron René 39 Paulhan Jean 19, 143, 167 Pawlikowska Ewa 117 Perec Georges 117 Pessoa Fernando 90 Petitjean André 88 Peyré Yves 43, 90 Picasso Pablo 162, 169 Pieniążek Paweł 44 Pisarski Mariusz 119 Platon 192, 193 Podbielski Henryk 122 Poe Edgar Allan 167, 174 Ponge Francis 169 Potocki Christophe 17 Poulin Isabelle 81 Prost Brigitte 71 Proust Marcel 64, 170, 175, 176, 199, Przeźmiński Jarosław 53 Rabaté Dominique 57, 81, 134 Rabaté Étienne 59, 60 Rapak Wacław 74, 76, 79, 81, 99, 115, 130, 146,

20 Raybaud Antoine 68, 70, 95 Ribot Théodule 148, 149, 152, 153 Rilke Rainer Maria 45 Rimbaud Arthur 90, 95, 96, 123, 124, 134, 173, 217 Ripa Cesare 103 Rivière Jacques 171 Rogoziński Julian 115 Romains Jules 170 Rosner Katarzyna 101, 102 Rougé Dominique 56 Rousseau Jean-Jacques 176, 203 Roussel Raymond 69 Rousset Jean 71 Royère Anne-Christine 56 58, 122, 133 Ruysbroeck Jan 18, 61 Satie Erik 164, 169 Savater Fernando 73 Schulz Bruno 179 Sierocka Beata 76 Siwek Grzegorz 122 Smith Paul J. 92 Sosień Barbara 74, 99 Soupault Philippe 169, 171 Steiner George 23, 40, 41, 77, 78, 89 Stendhal [właśc. Marie-Henri Beyle] 146 Sukenick Ronald 46 Swoboda Tomasz 91 Szary-Matywiecka Ewa 205 Szczepan Aleksandra 205 Taborska Agnieszka 104 Termet Marie-Louise 221, 222 Tołstoj Lew 18, 61, 174 Topor Roland 104 Tran Ysé 17 Tran Van Khai Michelle 89 Tuţescu Mariana 92 Tzara Tristan 169 Valéry Paul 40, 45, 72, 104, 202 Vandendorpe Christian 103 Vattimo Gianni 63 Velazquez Diego 205 Verlaine Paul 162 Vilar Pierre 24, 112, 119 Vouilloux Bernard 40, 91, 106 Wasilewska Anna 100 Ważyk Adam 72, 79 Widłak Stanisław 74, 81 Wilczyński Grzegorz 69 Wordsworth William 45 Zajączkowski Andrzej 29 Zawadzki Andrzej 62, 63, 70 Żółkiewska Ewa Dorota 79 Żychliński Arkadiusz 100 Świątkowska Marcela 145,

21 Redaktor prowadząca Agnieszka Stęplewska Adiustacja językowo-stylistyczna Gabriela Niemiec Korekta Zespół Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo śmierci Ricoeur i Derrida

Dziedzictwo śmierci Ricoeur i Derrida A R G U M E N T Vol. 1 2/2011 pp. 291 300 Dziedzictwo śmierci Ricoeur i Derrida Urszula IDZIAK Kraków ABSTRACT In this article the author juxtaposes two different attempts of defending life against Heidegger

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Inny zapis NR 2907 Krzysztof Łęcki Inny zapis Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta

Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta Creatio Fantastica PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2015, nr 1 (48) Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta The Deconstruction of Mythical

Bardziej szczegółowo

Warunki konstytucji podmiotu w perspektywie fenomenologicznej

Warunki konstytucji podmiotu w perspektywie fenomenologicznej Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Zakład Historii Filozofii Nowożytnej Maja Chmura Warunki konstytucji podmiotu w perspektywie fenomenologicznej Praca powstała w

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Ścieżka teatru i kultury seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Wrocław 2007 Na okładce: Adam Bunsch (1896

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i

Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha NR 2734 Teresa Wilk Rewitalizacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej Leonard Górnicki Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej WROCŁAW 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr

Bardziej szczegółowo

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII Prace Habilitacyjne Elżbieta Tarkowska CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMY, TRADYCJE, KIERUNKI BADAŃ WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW GDAŃSK ŁÓDŹ ZAKŁAD NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Interpretacje wierszy polskich

Interpretacje wierszy polskich Interpretacje wierszy polskich ( 1939-1989) p o d re d a k c ją A le k s a n d r a N a w a r e c k ie g o p rz y w s p ó łu d z ia le D a r i u s z a P a w e lc a W ydaw nictw o U niw ersytetu Ś ląskiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Szymaniec Heglowski model nowoczesnego państwa

Piotr Szymaniec Heglowski model nowoczesnego państwa Piotr Szymaniec Heglowski model nowoczesnego państwa Państwo jest chytre stwierdzał Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) w wykładach dawanych w Jenie w pierwszych latach XIX w., na początku swej uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Być i działać w społeczeństwie

Być i działać w społeczeństwie Być i działać w społeczeństwie Katarzyna Iwińska Być i działać w społeczeństwie Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa NOMOS 2015 Copyright by Katarzyna Iwińska & Zakład Wydawniczy»NOMOS«Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów.

Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów. Piotr Witek Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów. Multimedia

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

A n n a T e n c z y ń s k a

A n n a T e n c z y ń s k a Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie? Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie Teorii sztuki) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury Celanstimmen Floriana

Bardziej szczegółowo

NAZWAÆ BOGA TEKSTY PAULA RICOEURA. Przełożył i wyboru dokonał ROBERT GRZYWACZ SJ WYDAWNICTWO WAM

NAZWAÆ BOGA TEKSTY PAULA RICOEURA. Przełożył i wyboru dokonał ROBERT GRZYWACZ SJ WYDAWNICTWO WAM NAZWAÆ BOGA TEKSTY PAULA RICOEURA Przełożył i wyboru dokonał ROBERT GRZYWACZ SJ WYDAWNICTWO WAM KRAKÓW 2011 ŹRÓDŁA MYŚLI FILOZOFICZNEJ redakcja naukowa serii ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ AREJOS

Bardziej szczegółowo

Myśleć Śląsk. Myśleć, znaczy wkraczać do labiryntu [...]. Myśleć, znaczy błądzić w przejściach [...]. Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth

Myśleć Śląsk. Myśleć, znaczy wkraczać do labiryntu [...]. Myśleć, znaczy błądzić w przejściach [...]. Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth Myśleć Śląsk Myśleć, znaczy wkraczać do labiryntu [...]. Myśleć, znaczy błądzić w przejściach [...]. Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR 2486 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia

Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski Przy wsparciu Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

GRATIAS AGO ERGO SUM

GRATIAS AGO ERGO SUM GRATIAS AGO ERGO SUM Tadeusz Styczeń SDS GRATIAS AGO ERGO SUM ŻYĆ TO DZIĘKOWAĆ «TO LIVE» MEANS «TO THANK» Instytut Jana Pawła II KUL Lublin 2007 SŁOWO WSTĘPNE Książeczka, którą Czytelnik trzyma w rękach,

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Estetyka i Krytyka WACŁAW BRANICKI. Estetyka i Krytyka 6(1/2004) TECHNOLOGIE WIDZENIA W PROCESIE REFIGUROWANIA KULTURY

Estetyka i Krytyka WACŁAW BRANICKI. Estetyka i Krytyka 6(1/2004) TECHNOLOGIE WIDZENIA W PROCESIE REFIGUROWANIA KULTURY 6(1/2004) TECHNOLOGIE WIDZENIA W PROCESIE REFIGUROWANIA KULTURY WACŁAW BRANICKI Estetyka i Krytyka A. Gwóźdź (red.) Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów Universitas, Kraków 2001 s. 483 Książka pt.

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA JAKO ŚWIAT MOŻLIWY

ŚWIAT WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA JAKO ŚWIAT MOŻLIWY Analiza i Egzystencja 14 (2011) ISSN 1734-9923 ARTYKUŁY KAMILA DOLATA * ŚWIAT WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA JAKO ŚWIAT MOŻLIWY PRÓBA ZASTOSOWANIA ECOWSKIEJ TEORII NARRACJI Słowa kluczowe: Schulz, Eco, Leibniz,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY KURTUAZJĄ A DEPRECJACJĄ. FORMY ADRESATYWNE JAKO ŚRODEK RETORYCZNY W POLEMICZNYM DYSKURSIE POLITYCZNYM

MIĘDZY KURTUAZJĄ A DEPRECJACJĄ. FORMY ADRESATYWNE JAKO ŚRODEK RETORYCZNY W POLEMICZNYM DYSKURSIE POLITYCZNYM Forum Artis Rhetoricae, ISSN 1733-1986, nr 3/2011, s.37-57 Monika Kostro, Krystyna Wróblewska-Pawlak Uniwersytet Warszawski MIĘDZY KURTUAZJĄ A DEPRECJACJĄ. FORMY ADRESATYWNE JAKO ŚRODEK RETORYCZNY W POLEMICZNYM

Bardziej szczegółowo

w numerze m.in.: Wyjście spod klosza - Biennale Krajobrazu Cyfrowi Kolumbowie 12 Listy do Milesa Leśna 7 n r 6 /9 /2 0 14

w numerze m.in.: Wyjście spod klosza - Biennale Krajobrazu Cyfrowi Kolumbowie 12 Listy do Milesa Leśna 7 n r 6 /9 /2 0 14 l t u ral ny u k n y z a g a kielecki m 037 IS S N 2 3 5 3-1 n r 6 /9 /2 0 14 b e z p ła tn y e g z e m p la r z z ie ń li s to p a d /g r u d Hemar przekl Cyfrowi Kolumbowie 12 Listy do Milesa Leśna 7

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Sens dialogu jako medium komunikacji

Sens dialogu jako medium komunikacji Nr 5 (1) 2013 Sens dialogu jako medium komunikacji Michał Głażewski Zielona Góra, Polska Słowa kluczowe: dialog, komunikacja, spotkanie, słowo, inny, osobowość, edukacja michal.glazewski@wsp.lodz.pl We

Bardziej szczegółowo