RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 254. The King's Singers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz 253-265:01 19.08.2008 22:42 Uhr Seite 254. The King's Singers"

Transkrypt

1 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 254 Angielskie madrygały / English Madrigals The King's Singers 254

2 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite godz / 7.00 pm Poniedziałek / Monday Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Pl. Kościelny Angielskie madrygały / English Madrigals Wykonawcy / Performers The King's Singers David Hurley kontratenor / counter-tenor Robin Tyson kontratenor / counter-tenor Paul Phoenix tenor / tenor Philip Lawson baryton / baritone Christopher Gabbitas baryton / baritone Stephen Connolly bas / bass Program koncertu / Concert programme Madrigals from Renaissance England Thomas Morley ( ) Now is the Month of Maying Orlando Gibbons ( ) The Silver Swan John Farmer ( ) Fair Phyllis I Saw Sitting All Alone John Wilbye ( ) Draw on, Sweet Night Thomas Weelkes ( ) As Vesta Was from Latmos Hill Descending Pn / Mo godz / 7.00 pm Partsongs from the Time of Queen Victoria Sir John Rogers ( ) Hears not my Phyllis John William Hobbs ( ) Phillis Is My Only Joy Charles Wood ( ) There Comes a New Moon Henry David Leslie ( ) Charm Me Asleep Paradise Lost Paul Patterson (b. 1947) Time Piece op. 16 MECENAT LUBOMIERZ Czas trwania koncertu / duration of the concert c. 1:20 255

3 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 256 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Artyści o swoim programie The artists on their programme W drugiej połowie XVI w., a więc w dobie panowania dynastii Tudorów, następuje silny wzrost politycznego i ekonomicznego znaczenia Anglii. Równie szybko rozwijały się tam sztuki piękne. Niewiarygodny rozwój przeżywała przede wszystkim muzyka, również muzyka kościelna, co dziwi o tyle, że od chwili ostatecznego zerwania kontaktów Anglii z Rzymem komponowanie łacińskiego utworu muzycznego, jakim był motet, było nie tylko działaniem artystycznym, ale stanowiło również wyznanie o charakterze politycznym i religijnym, a co wcale nie było w owych czasach takie bezpieczne. Jako świecki odpowiednik motetu we Włoszech rozwijał się madrygał. W okresie renesansu była to najpopularniejsza forma muzyczna, która błyskawicznie rozpowszechniała się na terenie całej Europy. W Anglii, gdzie muzyka wokalna od zawsze cieszyła się dużą popularnością, madrygał przyjęto z zachwytem. Pod kierownictwem Thomasa Morleya powstała angielska szkoła madrygalistów, która bezpośrednio nawiązywała do tradycji włoskiej i doskonaliła ją. Dlatego też angielskie madrygały to doskonałe i jedyne w swoim rodzaju przykłady anglicyzacji określonej formy sztuki, z drugiej zaś strony są one do tego stopnia przesiąknięte kulturą angielską i w taki też sposób zostały one przyjęte przez Anglików, iż wkrótce cała wyspa oszalała na ich punkcie. Podczas panowania królowej Wiktorii rewolucja przemysłowa wywierała coraz większy wpływ na życie codzienne, w tym na wszystkie dziedziny sztuki: nie tylko druk nut stał In the second half of the 16th century, during the reign of the Tudors, England saw a strong rise in its political and economic importance. The fine arts developed equally quickly, most notably music, and with it church music. This is extraordinary for the fact that since England had severed relations with Rome, composing a Latin form such as the motet was not solely an artistic enterprise, but a religious and political declaration and hence a dangerous act. The madrigal developed in Italy as a secular equivalent of the motet. During the Renaissance it was the most popular musical form, one which spread with lightning speed across Europe. In England, where vocal music had always enjoyed great popularity, the madrigal was welcomed enthusiastically. Thomas Morley founded the English Madrigal School, which both referred to the Italian tradition and improved it. It is for this reason too that English madrigals are perfect and unique examples of the Englishing of a specific art form. They are saturated with the character of England and thus warmly welcomed, fascinating audiences the length and breadth of the land. During the reign of Queen Victoria, the industrial revolution came to have an ever greater influence on everyday life, including all forms of art. Not only did printing become inexpensive, but mass production of musical instruments also began. Gradually music ceased to be the privilege of the aristocracy and affluent bourgeoisie and became a common form of home entertainment. Most 256

4 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 257 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm się stosunkowo tani, na masową skalę rozpoczęła się także produkcja instrumentów muzycznych. Z dnia na dzień muzyka przestała być wyłącznym przywilejem arystokracji i zamożnego mieszczaństwa, co w konsekwencji na nie spotykaną dotychczas skalę doprowadziło do rozkwitu muzyki granej w domach. Najbardziej popularną formą tego rodzaju muzyki była gra na pianinie, poza tym chętnie śpiewano zarówno w małych grupach jak i w chórach, w salonach i na koncertach. Niektóre pieśni, które Mendelssohn-Bartholdy w 1839 r. skomponował na potrzeby koncertu pod gołym niebem, sprawiły, że powstała cała lawina podobnych utworów, dających się podzielić na trzy podgrupy: na pieśni romantyczne, które w mniejszym lub większym stopniu naśladowały styl Mendelssohna, na utwory, przez które starano się nawiązać do tradycji pieśni z epoki Tudorów i w końcu na wesołe utwory, które niekiedy przypominały rubaszne przyśpiewki biesiadne. Jednakże trzeba pamiętać o jednym, a mianowicie, że większość autorów tych Victorian Songs nie miała większych ambicji artystycznych, ich celem była jedynie zabawa oraz rozrywka ale właśnie to czyni te pieśni tak urokliwymi. Współczesne dzieła muzyczne zajmują sporo miejsca w repertuarze granym przez King's Singers. Stały repertuar obejmuje w sumie ponad sto dzieł uznanych współczesnych kompozytorów, a wiele z nich powstało na zlecenie śpiewaków. Za doskonały przykład może posłużyć Time Piece (Zegar) Paula Pattersona: dzieło to powstało dzięki popular was piano playing, singing too, both in small groups and in choirs, in salons and in the form of concerts. A few songs written in 1839 by Mendelssohn for open-air concerts led to a multitude of similar compositions emerging. These can be divided into three groups: romantic songs, which imitated Mendelssohn's style to a lesser or greater extent; compositions making reference to the songs of the Tudor era; and, finally, merry compositions resembling bawdy songs of revelry. It should be remembered that most of the authors of these 'Victorian Songs' had no artistic ambitions and that their aim was simply to entertain. However, this is what makes these songs so charming. Contemporary music has a major place in the King's Singers' repertoire. Their regular repertoire includes more than a hundred works by acclaimed contemporary composers and many of these were commissioned by the Singers themselves. A perfect example is Paul Patterson's Time Piece, written to a text by Tim Rose thanks to the financial support of the Camden Festival. It has been successfully performed by the King s Singers all over the world and is undoubtedly one of their most popular contemporary works. Its theme is the original sin, though the musical story differs slightly from the version to which we are accustomed in that Paul Patterson sees not the apple but the clock as its symbol. In his opinion, clocks, ever hurrying us with their restless hands, are the true opposition to 257 Pn / Mo godz / 7.00 pm

5 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 258 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa finansowemu wsparciu Festiwalu w Camden do tekstu Tim Rose Price. King s Singers z wielkim sukcesem wykonywali go na całym świecie i bez wątpienia jest on jednym z ich najbardziej popularnych dzieł z repertuaru utworów współczesnych. Dzieło opowiada o grzechu pierworodnym; historia muzyczna różni się jednak trochę od wersji, którą znaliśmy dotychczas. Paul Patterson twierdzi mianowicie, że nie jabłko, lecz zegar jest prawdziwym symbolem grzechu pierworodnego, zegary to w jego opinii prawdziwe przeciwieństwo pokoju i przekleństwo ludzkości, bo zawsze i wszędzie popędzają nas przez ruch swoich wskazówek. Time Piece rozpoczyna się od przedstawienia aktu stworzenia świata; powstaje on z jednego jedynego dźwięku, który w przeciągu kilku minut zamienia się w słodkie brzmienie raju. Wszystko dobrze się toczy do momentu, gdy Ewa chce się dowiedzieć, co Adam ma na ręce. Wtedy czas okazuje swoje prawdziwe oblicze i burzy dotychczasowy porządek w rajskim ogrodzie. Powietrze zaczyna się wypełniać głośnym tykaniem, aż do chwili, gdy Bóg postanawia skończyć z tym nieładem. A wówczas do raju ponownie wraca pokój. Na koniec swoich koncertów King's Singers śpiewają często aranżacje w Close Harmony. Są nimi utwory tzw. muzyki rozrywkowej, pieśni ludowe z całego świata, elementy muzyki pop oraz jazzu. Tego rodzaju podróż do krainy muzyki łatwej i przyjemnej to już tradycja i stały punkt niemalże każdego koncertu King's Singers. Bo śpiewają oni wszystko, co muzycznie wydaje im się interesujące, a podział na muzykę do traktowania na poważnie i na muzykę rozrywkową uważają za nieporozumienie. Nigdy nie poszli tylko w jednym kierunku muzycznym i nie dali się zaszufladkować, a tak na marginesie, gdzie jest napisane, że muzyka nie może też sprawiać przyjemności? peace and the true curse of humanity. Time Piece begins with the world's creation. It originates in a single sound which after a few minutes has become the sweet tone of paradise. All is well until Eve desires to know what it is that Adam has on his arm. At this moment time shows its true character and shatters the prevailing order. The air fills with a loud ticking until God puts an end to the disarray and peace is restored to paradise. At the end of their concerts the King's Singers often sing arrangements in Close Harmony. Among these are pieces of what may be named 'light music', folk songs from around the world, elements of pop music and jazz. This trip to the land of easy listening is already a tradition and a permanent feature of all King's Singers` performances. For they sing all that is of interest to them musically and regard the idea of dividing music into 'serious' or 'fun' as mistaken. They have never specialised in any one musical genre and cannot be easily classified, and besides, who says that music cannot simply give pleasure? 258

6 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 259 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm The King's Singers Pn / Mo godz / 7.00 pm Znany w świecie zespół The King's Singers obchodzi w bieżącym roku swoje 40-lecie. Co rok oferuje ok. 100 koncertów występując w różnych krajach i miejscach (kościołach, pałacach i salach koncertowych). Specjalizuje się w repertuarze z czasów od średniowiecza do renesansu, ale wykonuje też kompozycje najnowsze, zwłaszcza zamówione u niego przez czołowych twórców współczesnych. Singersi współpracują z wybitnymi solistami, zespołami muzyki dawnej i różnymi orkiestrami. Imponująca jest już kolekcja ich nagrań licząca ponad 80 albumów wydanych w Signum Classics, BGM i EMI. Od 10 lat zespół pełni funkcję Prince Consort Ensemble-in-Residence w Royal College of Music w Londynie, ponadto prowadzi kursy mistrzowskie w różnych krajach. Singersi cieszą się doskonałą opinią koneserów, ze szczególnym podkreśleniem ich muzykowania z wielką radością i darem bawienia ludzi. The internationally recognised ensemble The King's Singers this year celebrates its 40th anniversary. Every year the ensemble gives around 100 concerts, performing in various countries and locations, in churches, palaces and concert halls. It specialises in a repertoire that encompasses the Middle Ages and Renaissance, yet also performs the newest of compositions, particularly those commissioned from the leading contemporary authors. The Singers have collaborated with eminent soloists, early music ensembles and a variety of orchestras. Their collection of recordings is an imposing one, numbering over 80 albums issued by Signum Classics, BGM and EMI. For ten years the ensemble has performed the function of Prince Consort Ensemblein-Residence at the Royal College of Music in London, in addition to which it runs masterclasses in a range of countries. The Singers enjoy an excellent standing with connoisseurs, their great joy in making music and gift for entertaining deemed worthy of particular note. 259

7 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 260 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Madrigals from Renaissance England Madrygały z renesansowej Anglii Now is the Month of Maying Thomas Morley Nadszedł majowy czas Thomas Morley Now is the month of Maying, When merry lads are playing, Fa la la la la. Each with his bonny lass, upon the greeny grass, Fa la la la la. The Spring clad all in gladness, Doth laugh at Winter s sadness, Fa la la la la. And to the bagpipes sound, The nymphs tread out their ground, Fa la la la la. Fie then! why sit we musing, Youth s sweet delight refusing? Fa la la la la. Say dainty nymphs and speak, shall we play Barley break? Fa la la la la. Nadszedł majowy czas Gdy weseli chłopcy się bawią. Fa la la... Każdy ze swoją piękną dziewczyną Na zielonej trawie. Fa la la... Wiosna cała odziana w radość śmieje się ze smutku zimy. Fa la la... I przy dźwiękach kobzy Nimfy przytupują w tańcu. Fa la la... Dlatego wstyd! Czemuż to siedzimy rozmyślając Odrzucając słodkie rozkosze młodości? Fa la la... Powiedzcie, zgrabne Nimfy, mówcie: Może pobawimy się w berka w zbożu? Fa la la... The Silver Swan Orlando Gibbons Srebrna łabędzica Orlando Gibbons The silver swan, who living had no note, When death approach'd, unlock'd her silent throat; Leaning her breast against the reedy shore, Thus sung her first and last, and sung no more. Farewell, all joys; O Death, come close mine eyes; More geese than swans now live, more fools than wise. Srebrna łabędzica, co za życia nie wydała z siebie dźwięku, Gdy śmierć nadchodziła otworzyła swe milczące gardło, Opierając się piersią o trzcinowy brzeg, Zaśpiewała po raz pierwszy i ostatni i umilkła na zawsze. Fair Phyllis I Saw John Farmer Powabną Filis widziałem siedzącą samotnie John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone Feeding her flock near to the mountainside. The shepherds knew not whither she was gone, But after her lover Amyntas hied. Powabną Filis widziałem siedzącą samotnie Pasącą swe stado u podnóża góry. Pasterze nie wiedzieli dokąd odeszła, Lecz za nią podążył jej kochanek Amintas. 260

8 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 261 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm Up and down he wandered whilst she was missing; When he found her, O then they fell a kissing. Draw on, Sweet Night John Wilbye Draw on, Sweet Night, friend unto those cares That do arise from painful melancholy. My life so ill through want of comfort fares, that unto thee I consecrate it wholly. Sweet Night, draw on My griefs when they be told to shades and darkness find some ease from paining, And while thou all in silence dost enfold, I then shall have best time for my complaining. As Vesta Was Descending Thomas Weekles As Vesta was from Latmos hill descending, she spied a maiden Queen the same ascending, Attended on by all the shepherds' swain, to whom Diana's darlings came running down amain, First two by two, then three by three together, Leaving their goddess all alone hasted thither; And mingling with the shepherds of her train, with mirthful tunes her presence entertain. Then sang the shepherds and nymphs of Diana, Long live fair Oriana! Przemierzył góry i doliny w jej poszukiwaniu. Gdy ją odnalazł, och, wówczas pocałunkom nie było końca. Nadejdź, słodka nocy John Wilbye Nadejdź, słodka nocy, najlepsza przyjaciółko w zmartwieniach Co wyrastają z bolesnej melancholii. W moim nieudanym życiu tak bardzo brakuje pociechy Że tobie je w całości poświęcam. Słodka nocy, nadejdź! Zwierzenie moich smutków Cieniom i ciemności przynosi ulgę w cierpieniu. A kiedy ty wszystko otoczysz milczeniem Będzie to najdogodniejszy czas na moje skargi. Gdy Westa schodziła z góry Latos Thomas Weekles Gdy Westa schodziła z góry Latos Dostrzegła jak młoda Królowa szła pod górę, na szczyt, Otoczona licznym orszakiem zakochanych pasterzy; Do których zbiegały pośpiesznie Diany wybranki, Najpierw parami, potem trójkami, Zostawiając boginię samą, śpieszyły co tchu; I zmieszawszy się z pasterzami w orszaku Radosną przyśpiewką zabawiały Królową. A potem razem zaśpiewali pasterze i nimfy Diany: Niech żyje piękna Oriana. Pn / Mo godz / 7.00 pm Partsongs from the Time of Queen Victoria Pieśni na głosy z czasów Królowej Wiktorii Hears not my Phyllis Sir John Leman Rogers (Music), Sir Charles Sedley (Text) Moja Filis nie słyszy Sir John Leman Rogers (muzyka), Sir Charles Sedley (tekst) Hears not my Phyllis how the birds Their feathered mates salute? They tell their passion in their words. Must I alone be mute? Phyllis, without frown or smile, Sat and knotted all the while. Moja Filis nie słyszy jak ptaki Pozdrawiają swych pierzastych towarzyszy? One wyrażają swą namiętność słowami, Czy ja jeden mam milczeć? Filis bez zmarszczenia czoła, ale i bez uśmiechu Przez cały ten czas siedziała i węzeł zaplatała. 261

9 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 262 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa "The god of love in thy bright eyes Does like a tyrant reign. But in thy heart a child he lies, Without his dart of flame." Phyllis, without frown or smile, Sat and knotted all the while. Bóg miłości w twoich jasnych oczach Rządzi jak istny tyran: Lecz w twoim sercu w dziecko się zmienia Bez strzały i bez płomienia. Filis bez zmarszczenia czoła, ale i bez uśmiechu Przez cały ten czas siedziała i węzeł zaplatała. "So many months in silence past, And yet in raging love, Might well deserve one word, at last My passion to approve." Phyllis, without frown or smile, Sat and knotted all the while. Tyle miesięcy spędzonych w milczeniu, Lecz także w szalonej miłości Zasługiwałoby choć na jedno słowo Akceptacji dla mojej namiętności. Filis bez zmarszczenia czoła, ale i bez uśmiechu Przez cały ten czas siedziała i węzeł zaplatała. Phillis Is My Only Joy John William Hobbs Filis to radość ma jedyna John William Hobbs Phillis is my only joy, Faithless as the winds and seas; Sometimes forward, sometimes coy, Yet she never fails to please. Filis to radość ma jedyna Niestała jak wiatry i morza; Czasem śmiała, czasem wstydliwa, Ale zawsze urokliwa. If with a frown I am cast down, Phillis smiling and beguiling, Makes me happier than before. Jeśli przed jej zmarszczonym czołem popadam w niełaskę Jej czarujący uśmiech Czyni mnie jeszcze szczęśliwszym niż byłem. Though, alas! too late I find Nothing can her fancy fix, Yet the moment she is kind, I forgive her all her tricks; Choć, niestety, zbyt późno odkryłem Że nic nie zaspokoi jej zachcianek, Jedna chwila dobroci z jej strony Wystarcza bym jej wybaczył wszystkie sztuczki; Which tho' I see, I can't get free; She deceiving, I believing, What can lovers wish for more? I choć nie jestem ślepy, nie mogę się uwolnić; Ona oszukuje, a ja jej wierzę; Czegóż jeszcze mogą pragnąć kochankowie? 262

10 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 263 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm Charm me asleep CharlesWood THERE COMES A NEW MOON There comes a new moon twelve times a year, And when there is none, all is dark and drear. In which I espy And so, too, do I, A resemblance to womankind very clear. She changes, she's fickle, she drives men mad, She comes to bring light an d leaves them sad. So restless wild But so sweetly mild That no better companion could be had. Charm Me Asleep Henry Leslie (Music), Robert Herrick (Text) Nów księżyca nastaje CharlesWood Nów księżyca nastaje dwanaście razy w roku A kiedy go nie ma, wszystko jest ciemne i ponure. W czym dostrzegam I ja również, Wyraźne podobieństwo do kobiety. Kobieta jest zmienna, kapryśna, doprowadza mężczyznę do szaleństwa, Przynosi mu radość i pozostawia w smutku. Tak niespokojna, tak dzika, Lecz zarazem tak słodko łagodna, Że trudno o lepszego towarzysza. Zaczaruj mnie bym zasnął Henry Leslie (muzyka), Robert Herrick (tekst) Pn / Mo godz / 7.00 pm Charm me asleep, and melt me so With thy delicious numbers, That, being ravish'd, hence I go Away in easy slumbers. Zaczaruj mnie bym zasnął i rozczul mnie tak Swoją cudowną wyliczanką, Żebym, będąc zniewolonym, odtąd odchodził Pogrążony w miłych snach. Charm me asleep, Charm me asleep, and melt me so that I go hence in peaceful slumbers. Zaczaruj mnie bym zasnął, Zaczaruj mnie bym zasnął, i rozczul mnie tak bym odtąd odchodził Pogrążony w spokojnych snach. Charm me asleep, Charm me asleep, Charm me asleep. Zaczaruj mnie bym zasnął, Zaczaruj mnie bym zasnął, Zaczaruj mnie bym zasnął. 263

11 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 264 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Time Piece Tekst: Tim Rose Price Zegar Tekst: Tim Rose Price In six days God created the world and saw that it was good and rested on the seventh day from all the work that he had made. Life was good. All was well. Paradise was looking cool. One day Eve said, "Hey! Adam! What's that you're wearing on your wrist?" "It's a watch." It's the tick and the tock of the man-made clock It's a watch. It's a clock tick tock shock shockproof waterproof luminious. Paradise is O.K. with a watch to measure the day. Days seconds hours minutes minutes hours seconds days "Here, Eve, look at it work get into the rhythm of the ticking clock It goes in upout and down and round Dem Pinions go round and get in the groove. The cogs get their teeth into it too. The fly wheel joins it all together and what you got W sześć dni Bóg stworzył świat i widział, że było to dobre i odpoczął siódmego dnia po całej pracy, którą wykonał. Życie było dobre. Wszystko było dobrze. Raj wyglądał Nieźle. Pewnego dnia Ewa powiedziała: Hej, Adam! Co tam nosisz na nadgarstku? To zegarek. To jest cykanie Zegara zrobionego przez człowieka To zegarek. To zegar Cyk Cyk Wstrząs Odporny na wstrząs Wodoodporny Fosforyzujący. Raj jest w porządku, Gdy mamy zegarek do odmierzania dni. Dni sekundy Godziny minuty Minuty godziny Sekundy dni Zobacz, Ewo, jak pracuje Wejdź w rytm Cykającego zegara On wznosi się, opada, jest wokół i wszędzie Porusza się razem z zębnikami i szczerzy zębatki. Trybiki też to wszystko całkiem Kręci. Balans zegarka Łączy to wszystko razem I w rezultacie masz coś 264

12 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 265 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm goes on forever because it's selfwinding winding. Now hear the tick of the clock. Imagine paradise full of clocks, full of the sound of ticks and tocks. The tight main spring, the pendulum swings. "Listen Eve!" [Mechanical Fugue] Stop!, said God, holding his head, "clocks are bad news. There shall be no more ticking neigther chiming nor striking, for clocks have passed away. Adam and Eve were doing fine Till Eve asked Adam the time. "And there shall be peace and there was no time for a long time. Co nigdy nie ustaje Ponieważ samo Się nakręca Nakręca. Posłuchaj jak cyka zegar. Wyobraź sobie raj pełen zegarów, Pełen dźwięków cykania, uderzeń. Sprężyna napędowa napięta, wahadło się kołysze. Posłuchaj, Ewo! [Fuga Mechaniczna] Stop!, powiedział Bóg trzymając się za głowę, zegary nie wróżą niczego dobrego Nie będzie odtąd więcej cykania Żadnych kurantów ani uderzeń, Bo zegary odeszły na zawsze. Adam i Ewa mieli się świetnie Dopóki Ewa nie zapytała Adama która godzina. I nastanie pokój I nie było czasu przez długi czas. Pn / Mo godz / 7.00 pm 265

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Żory 2010. Wydanie I ISBN: 978-83-930208-6-7. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Fotografie: Łukasz Malcharek

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Żory 2010. Wydanie I ISBN: 978-83-930208-6-7. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Fotografie: Łukasz Malcharek Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2010 Wydanie I ISBN: 978-83-930208-6-7 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Fotografie: Łukasz Malcharek Skład: EPROFESS, Żory Żory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców Photoco pi 11 Biedronki Hippo says hello! umie przywitać się i pożegnać oraz zareagować na powitanie i pożegnanie, umie podziękować, umie nazwać niektóre zwierzątka Słownictwo i zwroty,które dziecko zna

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł Strona 1 A jak Australia, moje marzenie B jak Boże Narodzenie, piękne święta już niedługo C jak ciasta, ciastka i ciasteczka p. Ani Szostak D jak deska do prasowania (nie cierpię prasować) E jak encyklopedia,

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

III Edycja Konkursu MALUJMY PO ANGIELSKU. Dzień Rodziny w malarstwie i poezji

III Edycja Konkursu MALUJMY PO ANGIELSKU. Dzień Rodziny w malarstwie i poezji III Edycja Konkursu MALUJMY PO ANGIELSKU Dzień Rodziny w malarstwie i poezji Organizatorami Konkursu są: - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY . /pieczątka nagłówkowa szkoły/. kod pracy ucznia KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na I etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

XXI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 Klasa V

XXI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 Klasa V XXI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 Klasa V Nazwisko: Imię: Szkoła: Punkty: /60 pkt. Zadanie 1. (0-6 pkt.) Dopasuj do zdań (1-6) ich odpowiedniki ze zdań (a-f). 1. He`s

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo