RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 254. The King's Singers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz 253-265:01 19.08.2008 22:42 Uhr Seite 254. The King's Singers"

Transkrypt

1 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 254 Angielskie madrygały / English Madrigals The King's Singers 254

2 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite godz / 7.00 pm Poniedziałek / Monday Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Pl. Kościelny Angielskie madrygały / English Madrigals Wykonawcy / Performers The King's Singers David Hurley kontratenor / counter-tenor Robin Tyson kontratenor / counter-tenor Paul Phoenix tenor / tenor Philip Lawson baryton / baritone Christopher Gabbitas baryton / baritone Stephen Connolly bas / bass Program koncertu / Concert programme Madrigals from Renaissance England Thomas Morley ( ) Now is the Month of Maying Orlando Gibbons ( ) The Silver Swan John Farmer ( ) Fair Phyllis I Saw Sitting All Alone John Wilbye ( ) Draw on, Sweet Night Thomas Weelkes ( ) As Vesta Was from Latmos Hill Descending Pn / Mo godz / 7.00 pm Partsongs from the Time of Queen Victoria Sir John Rogers ( ) Hears not my Phyllis John William Hobbs ( ) Phillis Is My Only Joy Charles Wood ( ) There Comes a New Moon Henry David Leslie ( ) Charm Me Asleep Paradise Lost Paul Patterson (b. 1947) Time Piece op. 16 MECENAT LUBOMIERZ Czas trwania koncertu / duration of the concert c. 1:20 255

3 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 256 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Artyści o swoim programie The artists on their programme W drugiej połowie XVI w., a więc w dobie panowania dynastii Tudorów, następuje silny wzrost politycznego i ekonomicznego znaczenia Anglii. Równie szybko rozwijały się tam sztuki piękne. Niewiarygodny rozwój przeżywała przede wszystkim muzyka, również muzyka kościelna, co dziwi o tyle, że od chwili ostatecznego zerwania kontaktów Anglii z Rzymem komponowanie łacińskiego utworu muzycznego, jakim był motet, było nie tylko działaniem artystycznym, ale stanowiło również wyznanie o charakterze politycznym i religijnym, a co wcale nie było w owych czasach takie bezpieczne. Jako świecki odpowiednik motetu we Włoszech rozwijał się madrygał. W okresie renesansu była to najpopularniejsza forma muzyczna, która błyskawicznie rozpowszechniała się na terenie całej Europy. W Anglii, gdzie muzyka wokalna od zawsze cieszyła się dużą popularnością, madrygał przyjęto z zachwytem. Pod kierownictwem Thomasa Morleya powstała angielska szkoła madrygalistów, która bezpośrednio nawiązywała do tradycji włoskiej i doskonaliła ją. Dlatego też angielskie madrygały to doskonałe i jedyne w swoim rodzaju przykłady anglicyzacji określonej formy sztuki, z drugiej zaś strony są one do tego stopnia przesiąknięte kulturą angielską i w taki też sposób zostały one przyjęte przez Anglików, iż wkrótce cała wyspa oszalała na ich punkcie. Podczas panowania królowej Wiktorii rewolucja przemysłowa wywierała coraz większy wpływ na życie codzienne, w tym na wszystkie dziedziny sztuki: nie tylko druk nut stał In the second half of the 16th century, during the reign of the Tudors, England saw a strong rise in its political and economic importance. The fine arts developed equally quickly, most notably music, and with it church music. This is extraordinary for the fact that since England had severed relations with Rome, composing a Latin form such as the motet was not solely an artistic enterprise, but a religious and political declaration and hence a dangerous act. The madrigal developed in Italy as a secular equivalent of the motet. During the Renaissance it was the most popular musical form, one which spread with lightning speed across Europe. In England, where vocal music had always enjoyed great popularity, the madrigal was welcomed enthusiastically. Thomas Morley founded the English Madrigal School, which both referred to the Italian tradition and improved it. It is for this reason too that English madrigals are perfect and unique examples of the Englishing of a specific art form. They are saturated with the character of England and thus warmly welcomed, fascinating audiences the length and breadth of the land. During the reign of Queen Victoria, the industrial revolution came to have an ever greater influence on everyday life, including all forms of art. Not only did printing become inexpensive, but mass production of musical instruments also began. Gradually music ceased to be the privilege of the aristocracy and affluent bourgeoisie and became a common form of home entertainment. Most 256

4 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 257 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm się stosunkowo tani, na masową skalę rozpoczęła się także produkcja instrumentów muzycznych. Z dnia na dzień muzyka przestała być wyłącznym przywilejem arystokracji i zamożnego mieszczaństwa, co w konsekwencji na nie spotykaną dotychczas skalę doprowadziło do rozkwitu muzyki granej w domach. Najbardziej popularną formą tego rodzaju muzyki była gra na pianinie, poza tym chętnie śpiewano zarówno w małych grupach jak i w chórach, w salonach i na koncertach. Niektóre pieśni, które Mendelssohn-Bartholdy w 1839 r. skomponował na potrzeby koncertu pod gołym niebem, sprawiły, że powstała cała lawina podobnych utworów, dających się podzielić na trzy podgrupy: na pieśni romantyczne, które w mniejszym lub większym stopniu naśladowały styl Mendelssohna, na utwory, przez które starano się nawiązać do tradycji pieśni z epoki Tudorów i w końcu na wesołe utwory, które niekiedy przypominały rubaszne przyśpiewki biesiadne. Jednakże trzeba pamiętać o jednym, a mianowicie, że większość autorów tych Victorian Songs nie miała większych ambicji artystycznych, ich celem była jedynie zabawa oraz rozrywka ale właśnie to czyni te pieśni tak urokliwymi. Współczesne dzieła muzyczne zajmują sporo miejsca w repertuarze granym przez King's Singers. Stały repertuar obejmuje w sumie ponad sto dzieł uznanych współczesnych kompozytorów, a wiele z nich powstało na zlecenie śpiewaków. Za doskonały przykład może posłużyć Time Piece (Zegar) Paula Pattersona: dzieło to powstało dzięki popular was piano playing, singing too, both in small groups and in choirs, in salons and in the form of concerts. A few songs written in 1839 by Mendelssohn for open-air concerts led to a multitude of similar compositions emerging. These can be divided into three groups: romantic songs, which imitated Mendelssohn's style to a lesser or greater extent; compositions making reference to the songs of the Tudor era; and, finally, merry compositions resembling bawdy songs of revelry. It should be remembered that most of the authors of these 'Victorian Songs' had no artistic ambitions and that their aim was simply to entertain. However, this is what makes these songs so charming. Contemporary music has a major place in the King's Singers' repertoire. Their regular repertoire includes more than a hundred works by acclaimed contemporary composers and many of these were commissioned by the Singers themselves. A perfect example is Paul Patterson's Time Piece, written to a text by Tim Rose thanks to the financial support of the Camden Festival. It has been successfully performed by the King s Singers all over the world and is undoubtedly one of their most popular contemporary works. Its theme is the original sin, though the musical story differs slightly from the version to which we are accustomed in that Paul Patterson sees not the apple but the clock as its symbol. In his opinion, clocks, ever hurrying us with their restless hands, are the true opposition to 257 Pn / Mo godz / 7.00 pm

5 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 258 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa finansowemu wsparciu Festiwalu w Camden do tekstu Tim Rose Price. King s Singers z wielkim sukcesem wykonywali go na całym świecie i bez wątpienia jest on jednym z ich najbardziej popularnych dzieł z repertuaru utworów współczesnych. Dzieło opowiada o grzechu pierworodnym; historia muzyczna różni się jednak trochę od wersji, którą znaliśmy dotychczas. Paul Patterson twierdzi mianowicie, że nie jabłko, lecz zegar jest prawdziwym symbolem grzechu pierworodnego, zegary to w jego opinii prawdziwe przeciwieństwo pokoju i przekleństwo ludzkości, bo zawsze i wszędzie popędzają nas przez ruch swoich wskazówek. Time Piece rozpoczyna się od przedstawienia aktu stworzenia świata; powstaje on z jednego jedynego dźwięku, który w przeciągu kilku minut zamienia się w słodkie brzmienie raju. Wszystko dobrze się toczy do momentu, gdy Ewa chce się dowiedzieć, co Adam ma na ręce. Wtedy czas okazuje swoje prawdziwe oblicze i burzy dotychczasowy porządek w rajskim ogrodzie. Powietrze zaczyna się wypełniać głośnym tykaniem, aż do chwili, gdy Bóg postanawia skończyć z tym nieładem. A wówczas do raju ponownie wraca pokój. Na koniec swoich koncertów King's Singers śpiewają często aranżacje w Close Harmony. Są nimi utwory tzw. muzyki rozrywkowej, pieśni ludowe z całego świata, elementy muzyki pop oraz jazzu. Tego rodzaju podróż do krainy muzyki łatwej i przyjemnej to już tradycja i stały punkt niemalże każdego koncertu King's Singers. Bo śpiewają oni wszystko, co muzycznie wydaje im się interesujące, a podział na muzykę do traktowania na poważnie i na muzykę rozrywkową uważają za nieporozumienie. Nigdy nie poszli tylko w jednym kierunku muzycznym i nie dali się zaszufladkować, a tak na marginesie, gdzie jest napisane, że muzyka nie może też sprawiać przyjemności? peace and the true curse of humanity. Time Piece begins with the world's creation. It originates in a single sound which after a few minutes has become the sweet tone of paradise. All is well until Eve desires to know what it is that Adam has on his arm. At this moment time shows its true character and shatters the prevailing order. The air fills with a loud ticking until God puts an end to the disarray and peace is restored to paradise. At the end of their concerts the King's Singers often sing arrangements in Close Harmony. Among these are pieces of what may be named 'light music', folk songs from around the world, elements of pop music and jazz. This trip to the land of easy listening is already a tradition and a permanent feature of all King's Singers` performances. For they sing all that is of interest to them musically and regard the idea of dividing music into 'serious' or 'fun' as mistaken. They have never specialised in any one musical genre and cannot be easily classified, and besides, who says that music cannot simply give pleasure? 258

6 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 259 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm The King's Singers Pn / Mo godz / 7.00 pm Znany w świecie zespół The King's Singers obchodzi w bieżącym roku swoje 40-lecie. Co rok oferuje ok. 100 koncertów występując w różnych krajach i miejscach (kościołach, pałacach i salach koncertowych). Specjalizuje się w repertuarze z czasów od średniowiecza do renesansu, ale wykonuje też kompozycje najnowsze, zwłaszcza zamówione u niego przez czołowych twórców współczesnych. Singersi współpracują z wybitnymi solistami, zespołami muzyki dawnej i różnymi orkiestrami. Imponująca jest już kolekcja ich nagrań licząca ponad 80 albumów wydanych w Signum Classics, BGM i EMI. Od 10 lat zespół pełni funkcję Prince Consort Ensemble-in-Residence w Royal College of Music w Londynie, ponadto prowadzi kursy mistrzowskie w różnych krajach. Singersi cieszą się doskonałą opinią koneserów, ze szczególnym podkreśleniem ich muzykowania z wielką radością i darem bawienia ludzi. The internationally recognised ensemble The King's Singers this year celebrates its 40th anniversary. Every year the ensemble gives around 100 concerts, performing in various countries and locations, in churches, palaces and concert halls. It specialises in a repertoire that encompasses the Middle Ages and Renaissance, yet also performs the newest of compositions, particularly those commissioned from the leading contemporary authors. The Singers have collaborated with eminent soloists, early music ensembles and a variety of orchestras. Their collection of recordings is an imposing one, numbering over 80 albums issued by Signum Classics, BGM and EMI. For ten years the ensemble has performed the function of Prince Consort Ensemblein-Residence at the Royal College of Music in London, in addition to which it runs masterclasses in a range of countries. The Singers enjoy an excellent standing with connoisseurs, their great joy in making music and gift for entertaining deemed worthy of particular note. 259

7 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 260 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Madrigals from Renaissance England Madrygały z renesansowej Anglii Now is the Month of Maying Thomas Morley Nadszedł majowy czas Thomas Morley Now is the month of Maying, When merry lads are playing, Fa la la la la. Each with his bonny lass, upon the greeny grass, Fa la la la la. The Spring clad all in gladness, Doth laugh at Winter s sadness, Fa la la la la. And to the bagpipes sound, The nymphs tread out their ground, Fa la la la la. Fie then! why sit we musing, Youth s sweet delight refusing? Fa la la la la. Say dainty nymphs and speak, shall we play Barley break? Fa la la la la. Nadszedł majowy czas Gdy weseli chłopcy się bawią. Fa la la... Każdy ze swoją piękną dziewczyną Na zielonej trawie. Fa la la... Wiosna cała odziana w radość śmieje się ze smutku zimy. Fa la la... I przy dźwiękach kobzy Nimfy przytupują w tańcu. Fa la la... Dlatego wstyd! Czemuż to siedzimy rozmyślając Odrzucając słodkie rozkosze młodości? Fa la la... Powiedzcie, zgrabne Nimfy, mówcie: Może pobawimy się w berka w zbożu? Fa la la... The Silver Swan Orlando Gibbons Srebrna łabędzica Orlando Gibbons The silver swan, who living had no note, When death approach'd, unlock'd her silent throat; Leaning her breast against the reedy shore, Thus sung her first and last, and sung no more. Farewell, all joys; O Death, come close mine eyes; More geese than swans now live, more fools than wise. Srebrna łabędzica, co za życia nie wydała z siebie dźwięku, Gdy śmierć nadchodziła otworzyła swe milczące gardło, Opierając się piersią o trzcinowy brzeg, Zaśpiewała po raz pierwszy i ostatni i umilkła na zawsze. Fair Phyllis I Saw John Farmer Powabną Filis widziałem siedzącą samotnie John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone Feeding her flock near to the mountainside. The shepherds knew not whither she was gone, But after her lover Amyntas hied. Powabną Filis widziałem siedzącą samotnie Pasącą swe stado u podnóża góry. Pasterze nie wiedzieli dokąd odeszła, Lecz za nią podążył jej kochanek Amintas. 260

8 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 261 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm Up and down he wandered whilst she was missing; When he found her, O then they fell a kissing. Draw on, Sweet Night John Wilbye Draw on, Sweet Night, friend unto those cares That do arise from painful melancholy. My life so ill through want of comfort fares, that unto thee I consecrate it wholly. Sweet Night, draw on My griefs when they be told to shades and darkness find some ease from paining, And while thou all in silence dost enfold, I then shall have best time for my complaining. As Vesta Was Descending Thomas Weekles As Vesta was from Latmos hill descending, she spied a maiden Queen the same ascending, Attended on by all the shepherds' swain, to whom Diana's darlings came running down amain, First two by two, then three by three together, Leaving their goddess all alone hasted thither; And mingling with the shepherds of her train, with mirthful tunes her presence entertain. Then sang the shepherds and nymphs of Diana, Long live fair Oriana! Przemierzył góry i doliny w jej poszukiwaniu. Gdy ją odnalazł, och, wówczas pocałunkom nie było końca. Nadejdź, słodka nocy John Wilbye Nadejdź, słodka nocy, najlepsza przyjaciółko w zmartwieniach Co wyrastają z bolesnej melancholii. W moim nieudanym życiu tak bardzo brakuje pociechy Że tobie je w całości poświęcam. Słodka nocy, nadejdź! Zwierzenie moich smutków Cieniom i ciemności przynosi ulgę w cierpieniu. A kiedy ty wszystko otoczysz milczeniem Będzie to najdogodniejszy czas na moje skargi. Gdy Westa schodziła z góry Latos Thomas Weekles Gdy Westa schodziła z góry Latos Dostrzegła jak młoda Królowa szła pod górę, na szczyt, Otoczona licznym orszakiem zakochanych pasterzy; Do których zbiegały pośpiesznie Diany wybranki, Najpierw parami, potem trójkami, Zostawiając boginię samą, śpieszyły co tchu; I zmieszawszy się z pasterzami w orszaku Radosną przyśpiewką zabawiały Królową. A potem razem zaśpiewali pasterze i nimfy Diany: Niech żyje piękna Oriana. Pn / Mo godz / 7.00 pm Partsongs from the Time of Queen Victoria Pieśni na głosy z czasów Królowej Wiktorii Hears not my Phyllis Sir John Leman Rogers (Music), Sir Charles Sedley (Text) Moja Filis nie słyszy Sir John Leman Rogers (muzyka), Sir Charles Sedley (tekst) Hears not my Phyllis how the birds Their feathered mates salute? They tell their passion in their words. Must I alone be mute? Phyllis, without frown or smile, Sat and knotted all the while. Moja Filis nie słyszy jak ptaki Pozdrawiają swych pierzastych towarzyszy? One wyrażają swą namiętność słowami, Czy ja jeden mam milczeć? Filis bez zmarszczenia czoła, ale i bez uśmiechu Przez cały ten czas siedziała i węzeł zaplatała. 261

9 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 262 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa "The god of love in thy bright eyes Does like a tyrant reign. But in thy heart a child he lies, Without his dart of flame." Phyllis, without frown or smile, Sat and knotted all the while. Bóg miłości w twoich jasnych oczach Rządzi jak istny tyran: Lecz w twoim sercu w dziecko się zmienia Bez strzały i bez płomienia. Filis bez zmarszczenia czoła, ale i bez uśmiechu Przez cały ten czas siedziała i węzeł zaplatała. "So many months in silence past, And yet in raging love, Might well deserve one word, at last My passion to approve." Phyllis, without frown or smile, Sat and knotted all the while. Tyle miesięcy spędzonych w milczeniu, Lecz także w szalonej miłości Zasługiwałoby choć na jedno słowo Akceptacji dla mojej namiętności. Filis bez zmarszczenia czoła, ale i bez uśmiechu Przez cały ten czas siedziała i węzeł zaplatała. Phillis Is My Only Joy John William Hobbs Filis to radość ma jedyna John William Hobbs Phillis is my only joy, Faithless as the winds and seas; Sometimes forward, sometimes coy, Yet she never fails to please. Filis to radość ma jedyna Niestała jak wiatry i morza; Czasem śmiała, czasem wstydliwa, Ale zawsze urokliwa. If with a frown I am cast down, Phillis smiling and beguiling, Makes me happier than before. Jeśli przed jej zmarszczonym czołem popadam w niełaskę Jej czarujący uśmiech Czyni mnie jeszcze szczęśliwszym niż byłem. Though, alas! too late I find Nothing can her fancy fix, Yet the moment she is kind, I forgive her all her tricks; Choć, niestety, zbyt późno odkryłem Że nic nie zaspokoi jej zachcianek, Jedna chwila dobroci z jej strony Wystarcza bym jej wybaczył wszystkie sztuczki; Which tho' I see, I can't get free; She deceiving, I believing, What can lovers wish for more? I choć nie jestem ślepy, nie mogę się uwolnić; Ona oszukuje, a ja jej wierzę; Czegóż jeszcze mogą pragnąć kochankowie? 262

10 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 263 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm Charm me asleep CharlesWood THERE COMES A NEW MOON There comes a new moon twelve times a year, And when there is none, all is dark and drear. In which I espy And so, too, do I, A resemblance to womankind very clear. She changes, she's fickle, she drives men mad, She comes to bring light an d leaves them sad. So restless wild But so sweetly mild That no better companion could be had. Charm Me Asleep Henry Leslie (Music), Robert Herrick (Text) Nów księżyca nastaje CharlesWood Nów księżyca nastaje dwanaście razy w roku A kiedy go nie ma, wszystko jest ciemne i ponure. W czym dostrzegam I ja również, Wyraźne podobieństwo do kobiety. Kobieta jest zmienna, kapryśna, doprowadza mężczyznę do szaleństwa, Przynosi mu radość i pozostawia w smutku. Tak niespokojna, tak dzika, Lecz zarazem tak słodko łagodna, Że trudno o lepszego towarzysza. Zaczaruj mnie bym zasnął Henry Leslie (muzyka), Robert Herrick (tekst) Pn / Mo godz / 7.00 pm Charm me asleep, and melt me so With thy delicious numbers, That, being ravish'd, hence I go Away in easy slumbers. Zaczaruj mnie bym zasnął i rozczul mnie tak Swoją cudowną wyliczanką, Żebym, będąc zniewolonym, odtąd odchodził Pogrążony w miłych snach. Charm me asleep, Charm me asleep, and melt me so that I go hence in peaceful slumbers. Zaczaruj mnie bym zasnął, Zaczaruj mnie bym zasnął, i rozczul mnie tak bym odtąd odchodził Pogrążony w spokojnych snach. Charm me asleep, Charm me asleep, Charm me asleep. Zaczaruj mnie bym zasnął, Zaczaruj mnie bym zasnął, Zaczaruj mnie bym zasnął. 263

11 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 264 Lubomierz Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa Time Piece Tekst: Tim Rose Price Zegar Tekst: Tim Rose Price In six days God created the world and saw that it was good and rested on the seventh day from all the work that he had made. Life was good. All was well. Paradise was looking cool. One day Eve said, "Hey! Adam! What's that you're wearing on your wrist?" "It's a watch." It's the tick and the tock of the man-made clock It's a watch. It's a clock tick tock shock shockproof waterproof luminious. Paradise is O.K. with a watch to measure the day. Days seconds hours minutes minutes hours seconds days "Here, Eve, look at it work get into the rhythm of the ticking clock It goes in upout and down and round Dem Pinions go round and get in the groove. The cogs get their teeth into it too. The fly wheel joins it all together and what you got W sześć dni Bóg stworzył świat i widział, że było to dobre i odpoczął siódmego dnia po całej pracy, którą wykonał. Życie było dobre. Wszystko było dobrze. Raj wyglądał Nieźle. Pewnego dnia Ewa powiedziała: Hej, Adam! Co tam nosisz na nadgarstku? To zegarek. To jest cykanie Zegara zrobionego przez człowieka To zegarek. To zegar Cyk Cyk Wstrząs Odporny na wstrząs Wodoodporny Fosforyzujący. Raj jest w porządku, Gdy mamy zegarek do odmierzania dni. Dni sekundy Godziny minuty Minuty godziny Sekundy dni Zobacz, Ewo, jak pracuje Wejdź w rytm Cykającego zegara On wznosi się, opada, jest wokół i wszędzie Porusza się razem z zębnikami i szczerzy zębatki. Trybiki też to wszystko całkiem Kręci. Balans zegarka Łączy to wszystko razem I w rezultacie masz coś 264

12 RZ_MFWC 08_09_19_00_Lubomierz : :42 Uhr Seite 265 Poniedziałek / Monday godz / 7.00 pm goes on forever because it's selfwinding winding. Now hear the tick of the clock. Imagine paradise full of clocks, full of the sound of ticks and tocks. The tight main spring, the pendulum swings. "Listen Eve!" [Mechanical Fugue] Stop!, said God, holding his head, "clocks are bad news. There shall be no more ticking neigther chiming nor striking, for clocks have passed away. Adam and Eve were doing fine Till Eve asked Adam the time. "And there shall be peace and there was no time for a long time. Co nigdy nie ustaje Ponieważ samo Się nakręca Nakręca. Posłuchaj jak cyka zegar. Wyobraź sobie raj pełen zegarów, Pełen dźwięków cykania, uderzeń. Sprężyna napędowa napięta, wahadło się kołysze. Posłuchaj, Ewo! [Fuga Mechaniczna] Stop!, powiedział Bóg trzymając się za głowę, zegary nie wróżą niczego dobrego Nie będzie odtąd więcej cykania Żadnych kurantów ani uderzeń, Bo zegary odeszły na zawsze. Adam i Ewa mieli się świetnie Dopóki Ewa nie zapytała Adama która godzina. I nastanie pokój I nie było czasu przez długi czas. Pn / Mo godz / 7.00 pm 265

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

Konkurs czas zacząć Let the competition begin

Konkurs czas zacząć Let the competition begin XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Copina te 16t International Fryderyk Copin Piano Competition egzemplarz bezpłatny free copy październik october 2010 01 issn 2082-2774 Warszawa Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

A Crash Course in Polish: Words You Can Use

A Crash Course in Polish: Words You Can Use A Crash Course in Polish: Words You Can Use William F. Hoffman, 737 Hartfield Dr., North Aurora IL 60542-8917 E-mail: WFHoffman@prodigy.net [Notes for a talk given at PGSA s Fall Conference, October 4,

Bardziej szczegółowo

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw October 4 th -6 th, 2013 EXPO XXI Warsaw International Expocentre Prądzyńskiego 12/14 Warsaw, Poland www.zlotosrebroczas.com jewellery: OSTROWSKI-DESIGN Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

JUNE 7, 2015 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. Ośrodek Polonijny. Mass Schedule: Director: Fr. Henryk Noga, PhD, SVD. Secretary: Alice Chilecki

JUNE 7, 2015 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. Ośrodek Polonijny. Mass Schedule: Director: Fr. Henryk Noga, PhD, SVD. Secretary: Alice Chilecki P OPE J OHN P AUL II P OLISH C ENTER Ośrodek Polonijny Roman Catholic Church in the Diocese of Orange 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886 tel/fax: 714-996 - 8161 email: polishcenter@sbcglobal.net website:

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo