Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI

2 Spis treści instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje wymagane do obsługi i sterowania urządzeniem. Instrukcja obsługi składa się z następujących punktów: Opis urządzenia Rozpoczęcie użytkowania Obsługa urządzenia Wyłączanie urządzenia Usterki/rozwiązywanie problemów Rozmrażanie Czyszczenie Dane techniczne Przechowywanie urządzenia po wyłączeniu Usuwanie Deklaracja zgodności Należy przeczytać całą instrukcję obsługi i nie używać produktu przed zrozumieniem zawartych w niej treści. Struktura instrukcji obsługi Ostrzeżenia Ostrzeżenia wyglądają następująco: SYGNAŁ Źródło zagrożenia. OSTRZEGAWCZY! Konsekwencje niezastosowania się do ostrzeżenia. Priorytet ostrzeżeń Działanie mające na celu uniknięcie zagrożenia. Ostrzeżenia różnią się od siebie w zależności od stopnia zagrożenia: NIEBEZPIECZEŃSTWO! OSTRZEŻENIE! ostrzega o sytuacji, w której istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, które, jeśli nie zostanie wyeliminowane, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. ostrzega o niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli nie zostanie wyeliminowana, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Wskazówki, uwagi i zalecenia Informacje te dostarczają użytkownikowi wskazówek, uwag lub zaleceń w celu sprawniejszego użytkowania produktu. Inne symbole Niektóre instrukcje wymagają od użytkownika podjęcia danego działania lub wykonania pewnej procedury. Wszystkie takie działania należy wykonywać pojedynczo oraz w podanej kolejności. Struktura instrukcji: Instrukcja opisująca jak wykonać daną czynność. Szczegóły wyniku działania (w stosownych przypadkach). Inne dokumenty mające zastosowanie Należy również zapoznać się z załączonymi dodatkowymi dokumentami (np. dokumenty dostawy) oraz odpowiednimi normami i przepisami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia. Archiwizacja Należy zachować instrukcję obsługi, a także inne dołączone dokumenty, aby zawsze znajdowały się w pobliżu urządzenia. Przeznaczenie Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania lodów oraz zamrożonych produktów spożywczych. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Wszelkie inne rodzaje użycia są niedopuszczalne. Przewidywane niewłaściwe użycie Nie należy używać urządzenia do poniższych celów: Przechowywanie oraz chłodzenie leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych lub podobnych substancji i produktów, zgodnie z Dyrektywą 2007/47/WE dotyczącą wyrobów medycznych. Użycie urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem. Użycie urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, w których może być ono narażone na kontakt z wodą lub wilgocią. Nieprawidłowe użycie urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych w nim produktów. 8 OSTROŻNIE! ostrzega o niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli nie zostanie wyeliminowana, może doprowadzić do średnich obrażeń ciała. ostrzega o niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli nie zostanie wyeliminowana, może doprowadzić do uszkodzenia mienia. ostrzega o niebezpiecznych substancjach łatwopalnych. Instrukcje bezpieczeństwa Zagrożenia dla użytkownika Należy przechowywać instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Należy przekazać instrukcję obsługi kolejnemu właścicielowi. Aby zapobiec obrażeniom ciała oraz uszkodzeniu mienia, urządzenie powinno być montowane i ustawiane przez dwie osoby. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie nosi ono śladów uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia należy powiadomić o tym dostawcę. Nie podłączać urządzenia do gniazda sieciowego. Należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami (np. schłodzonymi bądź zamrożonymi produktami spożywczymi). W razie potrzeby należy przedsięwziąć środki bezpieczeństwa (np. założyć rękawice). Nie używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Nie dopuścić do obecności otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu wewnątrz urządzenia.

3 Zabronione jest rozmrażanie urządzenia przy pomocy nagrzewnic elektrycznych, myjek parowych, otwartego ognia oraz aerozoli do rozmrażania. Nie usuwać lodu za pomocą ostrych przedmiotów. Podczas transportu i czyszczenia urządzenia należy zadbać o to, aby obwód czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia obwodu czynnika chłodniczego należy przewietrzyć pomieszczenie i trzymać urządzenie z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Nie należy spożywać lodów, zwłaszcza lizaków lodowych oraz kostek lodu, natychmiast po wyjęciu ich z urządzenia. Istnieje ryzyko uczucia palenia w jamie ustnej z powodu bardzo niskiej temperatury. Niewłaściwe postępowanie z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi Nie dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Nie dopuścić do obecności otwartego ognia ani źródeł zapłonu wewnątrz urządzenia. Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia (np. urządzeń do robienia lodów itp.). W przypadku wycieku czynnika chłodniczego: Nie dopuścić do obecności otwartych płomieni oraz źródeł zapłonu w pobliżu obszaru wycieku. Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. Powiadomić dział obsługi klienta. Niewłaściwe przeprowadzanie prac instalacyjnych i naprawczych Naprawy oraz inne prace na urządzeniu można przeprowadzać tylko wtedy, gdy wtyczka urządzenia została całkowicie odłączona od sieci zasilającej. Wszystkie naprawy oraz inne prace na urządzeniu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez pracowników działu obsługi klienta lub inne przeszkolone osoby. Przewód zasilający urządzenia może być wymieniany wyłącznie przez pracowników działu obsługi klienta lub inne przeszkolone osoby. Urządzenie należy instalować, podłączać i usuwać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Użycie niezgodne z przeznaczeniem Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od zasilania należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. W przypadku wystąpienia awarii należy wyjąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik. Nie należy spożywać jedzenia, które było przechowywane zbyt długo. Produkty spożywcze, które były przechowywane zbyt długo, powinny zostać wyrzucone. Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych ani aerozoli zawierających palne propelenty, takie jak butan, propan, pentan itp. Podzespoły elektryczne mogą spowodować zapłon ulatniającego się gazu. Przed umieszczeniem aerozoli w urządzeniu należy upewnić się, że nie zawierają one palnych propelentów. Palne propelenty wyszczególnione są w składzie produktu. Na ich obecność może wskazywać też symbol płomienia na opakowaniu. Nie należy używać wewnętrznego oświetlenia LED w celu oświetlenia pomieszczenia. Wewnętrzne listwy LED przeznaczone są wyłącznie do oświetlania wnętrza urządzenia. Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia (np. urządzeń do robienia lodów itp.). W przypadku urządzenia zamykanego na klucz należy trzymać go z dala od urządzenia bądź poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe przechowywanie substancji łatwopalnych Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych ani aerozoli zawierających palne propelenty, takie jak butan, propan, pentan itp. Podzespoły elektryczne mogą spowodować zapłon ulatniającego się gazu. Przed umieszczeniem aerozoli w urządzeniu należy upewnić się, że nie zawierają one palnych propelentów. Palne propelenty wyszczególnione są w składzie produktu. Na ich obecność może wskazywać też symbol płomienia na opakowaniu. Napoje alkoholowe lub inne naczynia, w których przechowywany jest alkohol, powinny być szczelnie zamknięte. 9

4 Opis urządzenia Akcesoria W celu zabezpieczenia urządzenia przed dostępem nieupoważnionych osób możliwe jest zamontowanie zamka bębenkowego. Montowanie zamka bębenkowego: Odsunąć osłonę, aby odsłonić otwór do zamontowania zamka. Włożyć zamek do odsłoniętego otworu. Przekręcić klucz. Wyjąć klucz. Kosze Kosze dostępne są jako akcesoria. Nadmierne obciążenie! Uszkodzenie mienia. Maksymalne obciążenie kosza wynosi 24 kg. Rozpoczęcie użytkowania Rozpakowywanie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Materiał opakowaniowy i folia. Niebezpieczeństwo uduszenia. Nie zezwalać dzieciom na zabawę materiałem opakowaniowym. Opakowania należy pozbywać się w oficjalnym punkcie zbiorczym. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wyczyścić jego wnętrze (patrz punkt Czyszczenie ). Instalacja urządzenia 1 Wskaźnik temperatury 2 Oświetlenie wnętrza (w zależności od modelu i opcji) 3 Odpływ wody 4 Regulacja temperatury 5 Włącznik oświetlenia wnętrza 6 Wyłącznik oświetlenia wnętrza 7 Tabliczka znamionowa 8 Kratka wentylacyjna komory kompresora Wymiary urządzenia Model Wysokość Szerokość Głębokość GTI mm 625 mm 661 mm GTI mm 835 mm 661 mm GTI mm 1045 mm 661 mm GTI mm 1255 mm 661 mm GTI mm 1465 mm 661 mm GTI mm 1675 mm 661 mm GTI mm 625 mm 661 mm GTI mm 835 mm 661 mm GTI mm 1045 mm 661 mm GTI mm 1255 mm 661 mm GTI mm 1465 mm 661 mm GTI mm 1675 mm 661 mm NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieodpowiedni stosunek czynnika chłodniczego do kubatury pomieszczenia. Ryzyko wybuchu. Zgodnie z normą EN 378 należy zapewnić, aby w pomieszczeniu instalacji urządzenia na 8 g czynnika chłodniczego R600a/R290 używanego w urządzeniu przypadał 1 m³. Wymagania dot. miejsca instalacji urządzenia: Należy sprawdzić, czy kubatura pomieszczenia, w którym znajdować się będzie urządzenie, jest odpowiednia względem użytej w urządzeniu ilości czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu podana jest na tabliczce znamionowej. Urządzenie nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się źródła ciepła, takie jak kuchenki czy grzejniki. Podłoga, na której stoi urządzenie, powinna być równa i pozioma. Przestrzeń wentylacyjna między krawędzią skrzyni a podłogą dostarcza jednostce chłodzącej powietrza do chłodzenia. Należy zadbać o to, aby przestrzeń wentylacyjna między spodem skrzyni a podłogą nie była zasłonięta. Należy zapewnić co najmniej 50-milimetrowy odstęp między kratką wentylacyjną a ścianą. 10

5 Należy zadbać o to, aby przestrzeń między kratką wentylacyjną a ścianą nie była zasłonięta. Należy upewnić się, że na kratce wentylacyjnej nie znajdują się zanieczyszczenia ani żadne ciała obce. Urządzenie odprowadza powietrze poprzez powłokę zewnętrzną. Nie umieszczać żadnych obiektów tuż przy powłoce zewnętrznej urządzenia. Należy zapewnić co najmniej 20-milimetrowy odstęp między powłoką zewnętrzną urządzenia a sąsiadującymi obiektami. Połączenie elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niewłaściwe zasilanie. Uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Należy zapewnić, by zasilanie prądem elektrycznym jest zgodne ze specyfikacją zawartą w punkcie Dane techniczne. Należy zapewnić, by gniazdo elektryczne nie było zasłonięte urządzeniem i było łatwo dostępne. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego zabezpieczonego bezpiecznikiem zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nie podłączać urządzenia do zasilania za pomocą przedłużaczy. Włączanie urządzenia Podłączyć urządzenie do zasilania. Ustawić wymaganą temperaturę, patrz punkt Ustawianie temperatury. Obsługa urządzenia Nieodpowiednia temperatura w pomieszczeniu. Uszkodzenie mienia i zmniejszona moc chłodzenia. Należy zapewnić, by temperatura w pomieszczeniu była zgodna z klasą klimatyczną urządzenia, patrz punkt Dane techniczne. Obsługa urządzenia Włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego OSTRZEŻENIE! Wysokie natężenie światła. Uszkodzenie wzroku. Nie zdejmować osłony oświetlenia. Nie patrzeć w stronę światła przez soczewki optyczne. Natężenie oświetlenia LED odpowiada klasie laserów 1/1M. Włącznik oświetlenia wnętrza znajduje się za kratką wentylacyjną komory kompresora. Aby włączyć oświetlenie wnętrza, należy nacisnąć przycisk znajdujący się w lewym otworze. Aby wyłączyć oświetlenie wnętrza, należy nacisnąć przycisk znajdujący się w prawym otworze. Maksymalna wysokość napełniania Zaznaczona granica układania we wnętrzu urządzenia wskazuje maksymalną wysokość wypełnienia komory urządzenia. Nie wypełniać urządzenia mrożonymi produktami powyżej oznaczonej granicy. Ustawianie temperatury Ustawienie temperatury możliwe jest przy pomocy regulatora temperatury. Przy regulatorze znajdują się odpowiednie oznaczenia. Urządzenie osiągnie najniższą temperaturę, jeśli zostanie ustawione na 3 (***). Aby ustawić temperaturę, należy obrócić regulator do wymaganego ustawienia (od * do ***) przy użyciu płaskiego wkrętaka. 11

6 Wyłączanie urządzenia Wyłączanie urządzenia Odłączyć wtyczkę lub przekręcić regulator temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do zablokowania w pozycji Off. W przypadku wyłączania urządzenia przy użyciu regulatora temperatury, nie jest ono odłączone od zasilania. Przed wyłączeniem urządzenia na dłuższy okres Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik. Wyczyścić urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest suche wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli pokrywa skrzyni pozostanie zamknięta, podczas gdy urządzenie pozostaje wyłączone przez dłuższy okres, mogą wytwarzać się w nim nieprzyjemne zapachy. Otworzyć pokrywę skrzyni i zabezpieczyć przed samowolnym zamknięciem. Należy zapewnić, aby warunki otoczenia przechowywania były zgodne ze specyfikacjami przedstawionymi w punkcie Przechowywanie urządzenia po wyłączeniu. Usterki/rozwiązywanie problemów W przypadku wystąpienia usterek urządzenia, którym nie da się samodzielnie zaradzić, należy skontaktować się z najbliższym działem serwisowym. W celu przyspieszenia odpowiedzi na zapytanie, podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta należy podać oznaczenie typu, numer serwisowy i numer seryjny urządzenia z jego tabliczki znamionowej. Miejsce, w którym znajduje się tabliczka znamionowa, wskazano w punkcie Opis urządzenia. Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie chłodzi. Temperatura nie jest wystarczająco niska. Regulator temperatury ustawiony jest w pozycji Off. Wtyczka urządzenia odłączona jest od gniazda elektrycznego. Zasilanie zostało przerwane. Nieprawidłowo ustawiona temperatura. Odczyt termometru jest nieprawidłowy. Ustawić regulator temperatury na chłodzenie. Podłączyć urządzenie do zasilania. Sprawdzić zasilacz. Sprawdzić bezpieczniki w zasilaczu. Ustawić prawidłową temperaturę. Sprawdzić temperaturę za pomocą dodatkowego termometru. Rozmrażanie Po długim okresie użytkowania na ściankach komory zamrażarki może wytworzyć się warstwa szronu lub lodu. Warstwa szronu lub lodu powstaje szybciej, jeśli urządzenie jest często otwierane. Gruba warstwa lodu zwiększa zużycie energii. Dlatego też należy regularnie rozmrażać zamrażarkę. OSTROŻNIE! Nieprawidłowe rozmrażanie. Obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. Zabronione jest rozmrażanie urządzenia przy pomocy nagrzewnic elektrycznych, myjek parowych, otwartego ognia oraz aerozoli do rozmrażania. Nie usuwać lodu za pomocą ostrych przedmiotów. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik. Owinąć zamrożone produkty w papier lub koce i złożyć w chłodnym miejscu. Zetrzeć za pomocą gąbki lub ścierki zebraną wewnątrz urządzenia wodę powstałą w wyniku rozmrażania, bez otwierania odpływu. W celu zebrania wody należy umieścić pod otworem odpływowym odpowiednie naczynie. Wyjąć korek z otworu odpływowego. Na czas rozmrażania pozostawić otwartą pokrywę. Zetrzeć za pomocą ścierki pozostałą po rozmrażaniu wodę. Wyczyścić urządzenie, patrz punkt Czyszczenie. Czyszczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem w przypadku zastosowania nieprawidłowej metody czyszczenia. Zagrożenie życia. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej. OSTROŻNIE! Gorąca para. Obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. Nie używać sprzętu do czyszczenia parą. Nieodpowiednie środki czyszczące. Uszkodzenie urządzenia. Nie używać skoncentrowanych środków czyszczących bez uprzedniego ich rozcieńczenia. Używać wyłącznie ściereczek z miękkiego materiału i uniwersalnych środków czyszczących o obojętnym odczynie ph. Wewnątrz urządzenia należy używać wyłącznie środków czyszczących oraz produktów do pielęgnacji dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Niedostateczna wentylacja. Urządzenie ustawione jest zbyt blisko źródła ciepła. Zapewnić właściwą wentylację. Usunąć źródło ciepła. Urządzenie należy czyścić co 6 miesięcy 12

7 Należy wyjąć wszystkie zamrożone produkty. Umieścić pod otworem odpływowym odpowiednie naczynie. Wyjąć korek z otworu odpływowego. Zadbać o to, aby podczas czyszczenia woda nie dostała się do kratki wentylacyjnej ani podzespołów elektrycznych. Wyczyścić komorę wewnętrzną, ściany zewnętrzne oraz części wyposażenia urządzenia przy użyciu odpowiednich ściereczek i ciepłej wody z dodatkiem uniwersalnego środka czyszczącego. Osuszyć urządzenie przy pomocy odpowiedniej ściereczki. Zanieczyszczenia nagromadzone na kratce wentylacyjnej powodują nadmierne zużycie energii. Usunąć z kratki wentylacyjnej nagromadzone zanieczyszczenia. Dane techniczne Zasilanie Dokładne wartości dotyczące zasilania przedstawione zostały na tabliczce znamionowej. Specyfikacja Rodzaj prądu Wartość Prąd przemienny Prąd wyzwalający bezpiecznika 10 A 16 A Emisja hałasu z urządzenia Poziom hałasu podczas pracy urządzenia wynosi poniżej 70 db(a) (względny poziom hałasu 1 pw). Klasy klimatyczne Klasa klimatyczna wskazuje, w jakim zakresie temperatur pomieszczenia może być użytkowane urządzenie w celu uzyskania pełnej wydajności chłodniczej oraz jaka może być maksymalna wilgotność w obszarze wokół urządzenia w celu zapewnienia, że na zewnętrznej stronie jego obudowy nie wystąpi kondensacja. Klasa klimatyczna podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Przechowywanie urządzenia po wyłączeniu Niewłaściwa temperatura pomieszczenia podczas przechowywania. Uszkodzenie mienia. Należy zadbać o to, aby temperatura wynosiła między -10 C a +50 C. Upewnić się, że urządzenie jest suche wewnątrz i na zewnątrz. Należy zadbać o to, aby temperatura wynosiła między -10 C a +50 C. Usuwanie urządzenia Wyciekający czynnik chłodniczy i olej. Zagrożenie dla środowiska. Nie dopuścić do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego podczas usuwania urządzenia. W skład urządzenia wchodzą materiały podlegające recyklingowi. Odłączyć urządzenie od zasilania. Przeciąć przewód zasilający w celu uniemożliwienia dalszego użytkowania urządzenia. Urządzenia należy pozbywać się w odpowiedni sposób nie należy wyrzucać go wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Niepotrzebnych urządzeń należy pozbywać się w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Deklaracja zgodności Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa oraz dyrektywami 2014/30/UE oraz 2006/42/WE. Klasa klimatyczna Maks. temperatura w pomieszczeniu Maks. wilgotność względna 3 25 C 60% 4 30 C 55% 5 40 C 40% 7 35 C 75% Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym umieszczone jest urządzenie, wynosi 10 C. 13

Instrukcja obsługi. Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi. Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 7085 693-01 FKDv 4203, FKDv 4213 Uwagi dotyczące usuwania W skład urządzenia

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100 Instrukcja obsługi SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

MINI PIEKARNIK R-2148

MINI PIEKARNIK R-2148 Instrukcja obsługi MINI PIEKARNIK R-2148 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 88169HB1XVII

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 88169HB1XVII Lampa sufitowa pl Instrukcja montażu 88169HB1XVII 2016-08 334 063 Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wialnia Do Pyłku

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wialnia Do Pyłku INSTRUKCJA OBSŁUGI Wialnia Do Pyłku Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Bresser Optik GYE000

Termohigrometr Bresser Optik GYE000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001494344 Termohigrometr Bresser Optik 7000010GYE000 Strona 1 z 6 Podstawowe ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona 10 Chłodziarka Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi Strona 10 Chłodziarka Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi Strona 10 Chłodziarka Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. PL 7083 133-01 GCv Uwagi dotyczące utylizacji Urządzenie zawiera materiały wielokrotnego użytku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Żyrandol. Instrukcja montażu 88448HB11XVII

Żyrandol. Instrukcja montażu 88448HB11XVII Żyrandol pl Instrukcja montażu 88448HB11XVII 2016-09 335 755 Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK MICA R-070/R-075

GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Instrukcja obsługi GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWEJ LIEBHERR MODELE GTI, GTE Dystrybutor w Polsce: Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 "AGED" Sp. z o.o. Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00526925 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m Strona 1 z 5 Przeznaczenie Należy używać tego produktu aby opcjonalnie wyłączyć gniazda

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1227607 Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie naszego produktu. Nasz

Bardziej szczegółowo

Mobicool Nr produktu

Mobicool Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mobicool Nr produktu 841298 Strona 1 z 5 3 Przeznaczenie do użycia Urządzenie chłodzące służy do chłodzenia żywności. Urządzenie posiada także dodatkową funkcję podgrzewania. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Odstojnik z pompą do filtrowania miodu

Instrukcja Obsługi Odstojnik z pompą do filtrowania miodu Instrukcja Obsługi Odstojnik z pompą do filtrowania miodu Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl, email:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

TOSTER R-210B. Instrukcja obsługi. Toster R-210B

TOSTER R-210B. Instrukcja obsługi. Toster R-210B Instrukcja obsługi TOSTER R-210B Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wygłuszania dźwięków Dohm

Urządzenie do wygłuszania dźwięków Dohm INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do wygłuszania dźwięków Dohm 700904 Produkt nr 860598 Opis produktu Strona 1 z 7 1 Pokrywa 2 Obudowa boczna 3 Przełącznik (I/II) 4 Otwory wylotowe Dostawa: Urządzenie do wygłuszania

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO PYŁKU 6, 8, 10 SZUFLAD

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO PYŁKU 6, 8, 10 SZUFLAD INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO PYŁKU 6, 8, 10 SZUFLAD Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl, email;

Bardziej szczegółowo

Lampka stołowa LED. Instrukcja obsługi. Tchibo GmbH D Hamburg 85677FV04X00VI

Lampka stołowa LED. Instrukcja obsługi. Tchibo GmbH D Hamburg 85677FV04X00VI Lampka stołowa LED pl Instrukcja obsługi Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85677FV04X00VI 2016-01 328 108 Drodzy Klienci! Państwa nowa lampka stołowa LED emituje przyjemnie miękkie światło. Jest odporna na wpływy

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5025

SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5025 Instrukcja obsługi SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5025 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona 12 PL. Winiarka ze strefami temperatur Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi Strona 12 PL. Winiarka ze strefami temperatur Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi Strona 12 PL. Winiarka ze strefami temperatur Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Spis treści Opis urządzenia...12 Uwagi dotyczące usuwania...12

Bardziej szczegółowo

Lodówka Nr art

Lodówka Nr art Lodówka Nr art 852087 Dane techniczne: Napięcie: prąd stały 12 V Pobór prądu: ok 4 A (model Supertrippy), ok 3 A (model Trippy) Podłączenie: przewód podłączeniowy o długości 3 m, wtyczka z bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY W OBUDOWACH KOPUŁOWYCH IT-240 NV IT-260 N IT-260 NV IT- 261 IRNV IT-262 IRNV IT-263 DN Janex Int. 2012 Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kompresor powietrza HP Autozubehör Produkt nr Strona 1 z 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kompresor powietrza HP Autozubehör Produkt nr Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor powietrza HP Autozubehör 21264 Produkt nr 1484528 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 KOMPRESOR SAMOCHODOWY ZAKRES ZASTOSOWANIA Ten produkt służy do pompowania opon, piłek, nadmuchiwanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi AX-7020

Instrukcja Obsługi AX-7020 Instrukcja Obsługi AX-7020 1. Opis ogólny Jest to analogowy multimetr o wysokiej dokładności. Bezpieczeństwo pracy zostało znacząco podniesione. Miernik jest zgodny ze standardem KAT III 600V. Posiada

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, C, Dokładność: ±1 C

Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, C, Dokładność: ±1 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101712 Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, -50 +70 C, Dokładność: ±1 C Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do pomiaru temperatur

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup pieca do pizzy Rosenstein&Sohne. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Chłodziarka do zintegrowanego użytkowania, z przesuwnymi drzwiami

Instrukcja montażu Chłodziarka do zintegrowanego użytkowania, z przesuwnymi drzwiami Instrukcja montażu Chłodziarka do zintegrowanego użytkowania, z przesuwnymi drzwiami 020713 7085418-00 IKS... LC Informacje dotyczące ogólnego bezpieczeństwa Spis treści 1 Informacje dotyczące ogólnego

Bardziej szczegółowo

Młynek do kawy Model ME-1497, ME-1498 Instrukcja oryginalna w języku polskim

Młynek do kawy Model ME-1497, ME-1498 Instrukcja oryginalna w języku polskim Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej,

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 91709HB54XVII

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 91709HB54XVII Lampa sufitowa LED pl Instrukcja montażu 91709HB54XVII 2017-06 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 91712HB54XVII

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 91712HB54XVII Lampa sufitowa pl Instrukcja montażu 91712HB54XVII 2017-06 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7105

TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7105 Instrukcja obsługi TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7105 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770 Instrukcja obsługi Jajowar E7 Item No. 2770 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi

Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi PL Przed pierwszym zastosowaniem lusterka kosmetycznego prosimy o zapoznanie się z jego instrukcja obsługi, nawet w przypadku, jeżeli są już Państwo zaznajomieni

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Części Instalacja Konserwacja Często zadawane pytania 16

SPIS TREŚCI: 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Części Instalacja Konserwacja Często zadawane pytania 16 SPIS TREŚCI: 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 2. Części...5 3. Instalacja...6 4. Konserwacja...15 5. Często zadawane pytania 16 6. Wyposażenie i części wymienne 17 7. Gwarancja..18 PROSIMY DOKŁADNIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016

Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016 Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr

Higrometr TFA Klima Bee, Kat.Nr w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299970 Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr. 30.5036.13 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenie firmy TFA 1. Przed pierwszy użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA x2 90 C 345 20 540 97 473 595 89 max 537 572 5,5 6 4 538 595 min 550 min 550 min 500 600 30 min 560 min 500 min 560 583 + 2 30 5 = = INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU Nowoczesne Technologie dla Wymagających orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY R-2101

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY R-2101 Instrukcja obsługi OPIEKACZ ELEKTRYCZNY R-2101 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tostera ze stali nierdzewnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

MIKSER DO FRAPPE R-447

MIKSER DO FRAPPE R-447 Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Automatyczny stół obrotowy do urządzenia wielofunkcyjnego

Instrukcja Obsługi Automatyczny stół obrotowy do urządzenia wielofunkcyjnego Instrukcja Obsługi Automatyczny stół obrotowy do urządzenia wielofunkcyjnego Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM R-144 AquaTech

Instrukcja obsługi ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM R-144 AquaTech Instrukcja obsługi ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM R-144 AquaTech Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo