ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy, 3. Lokalną Grupę Działania Krzemienny Krąg, 4. Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Nad Czarną i Pilicą, 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry, 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty dla Partnerstwa zgodnie z niniejszym zaproszeniem. I. Informacje wstępne 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn. Przygotowanie, produkcja, realizacja i koordynacja spójnej kampanii promocyjnej w ramach projektu współpracy Szlak Przygody. 1.1 Postępowanie prowadzone jest w ramach przygotowania projektu współpracy, o którego sfinansowanie Partnerstwo ubiegać się będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Działania 4.2 Projekty współpracy. 1.2 Użyte w zaproszeniu terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający lokalne grupy działania wymienione w preambule zaproszenia do składania ofert, Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiających na podstawie niniejszego zaproszenia, Prowadzący postępowanie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które w imieniu Zamawiających prowadzi niniejsze postępowanie Zamówienie zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 niniejszego zaproszenia Wykonawca podmiot lub osoba fizyczna, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 1.3 Dane prowadzącego postępowanie: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

2 Ul. Rakowska 5, Łagów, tel./fax: (41) godziny pracy: (Pn Pt). Znak postępowania /PS/03. Uwaga: w korespondencji kierowanej do prowadzącego postępowanie należy posługiwać się wyżej podanym znakiem postępowania. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Przygotowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej, w tym w szczególności: przygotowanie projektu funkcjonalnego, grafiki, wdrożenie w środowisku docelowym, opracowanie i wprowadzenie treści, tłumaczenie treści na język angielski, hosting i support techniczny. Strona internetowa ma stanowić kompendium wiedzy o Szlaku Przygody, wraz z danymi kontaktowymi (adresowymi) i szeroką informacją turystyczną. Strona ma być zbudowana nie tylko estetycznie, ale także z dbałością o intuicyjne ścieżki wyboru Klienta oraz elementy pozwalające na wysokie pozycjonowanie w wyszukiwarkach, co pozwoli potencjalnym turystom na łatwe odnalezienie wszystkich potrzebnych danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagania funkcjonalne i techniczne: 1. Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na swobodne tworzenie do niej dodatkowych modułów w przyszłości. 2. Strona internetowa wykorzystywać będzie bazę danych MySQL/PostgreSQL (zgodną ze standardem SQL-92 lub nowszym). Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statystycznych podstron internetowych. 3. Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające ingerencję w jej treść oraz wgląd osób trzecich. 4. Kodowanie znaków Unicode UTF-8 standard min Kodowanie podstron zgodnie ze standardem HTML wersja 4.01, XHTML wersja 1.0, CSS 2.1 lub wyższa. Podstrony muszą przechodzić walidację zgodności z W3C oraz WCAG 2.0 i WAI. 6. Strona internetowa musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę stron dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (od wersji 8 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google Chrome (od wersji 8.0 i wyżej), Safari (od wersji 5.0 i wyżej), Firefox (od 8.0 i wyżej). 7. Strona internetowa musi zostać zaprojektowana i wdrożona tak, aby zapewnić poprawną i dobrej jakości indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!, bing. 8. Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS Content Management System) zbudowany na podstawie modelu MVC.

3 9. System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający: a) wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, b) wstawianie, formatowanie usuwanie tabel, c) kontrolę linków do stron wewnętrznych, d) kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy pomocy,,tradycyjnych formularzy. 10. CMS musi umożliwiać m.in. samodzielnie: a) dodawanie, edytowanie i usuwanie całych podstron, b) dodawanie, edytowanie i usuwanie wersji językowych, c) zamieszczanie i usuwanie zdjęć, d) dodawanie, edytowanie i usuwanie tekstów, e) zamieszczanie i usuwanie plików do pobrania, f) dodawanie, usuwanie, edytowanie opisów zdjęć, g) dodawanie, usuwanie, edytowanie opisów plików. 11. CMS musi mieć możliwość obejrzenia przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją. 12. System zarządzania treścią musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do strony: a) administrator osoba odpowiedzialna za zarządzanie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, dodawanie podstron, b) redaktor osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników na określonych podstronach. 13. Ponadto system musi posiadać możliwość określenia w dowolny sposób poziomu dostępu do poszczególnych części witryny dla każdego z użytkowników, w szczególności określenie możliwości wstawiania oraz edycji treści z danej sekcji. System nie może ograniczać tworzenia nowych sekcji, musi umożliwiać przypisanie użytkownika do co najmniej jednej wybranej sekcji. 14. System zarządzania treścią musi posiadać wbudowany edytor typu WYSIWIG do formatowania treści (posiadający co najmniej trzy tryby: edycyjny, tryb podglądu HTML, tryb podglądu strony preview). Wszelkie operacje na treści artykułów powinny być realizowane za pośrednictwem tego edytora. Edytor powinien umożliwiać swobodne osadzanie plików (artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, itp.) w treści strony bez znajomości kodu języków skryptowych oraz bez konieczności wpisywania ścieżek do dokumentów ulokowanych na lokalnym systemie plików. 15. System zarządzania treścią musi posiadać możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg projektu, alfabetycznie) oraz być przeszukiwany wg różnych kryteriów, m.in. nazwy pliku, tytułu, daty, godziny czy ID artykułu. 16. Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez pracowników Zamawiającego. 17. Strona internetowa musi wspierać tworzenie i obsługę formularzy,. 18. Tagowanie elementów serwisu musi umożliwiać użytkownikowi szybki wybór interesujących go informacji np. zdjęcie opisane kilkoma charakteryzującymi

4 je słowami może zostać odnalezione na podstawie jednego z tych słów. Tagi będą także opisywały elementy serwisu (linki, grafiki); 19. Strona internetowa musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą syndykowanie kanałów RSS z możliwością włączania obsługi do konkretnej zawartości; 20. Strona internetowa musi wspierać mechanizmy obsługi błędów stworzenie dedykowanych stron informacyjnych dotyczących występujących błędów (np. błąd 404 czy czasowa niedostępność serwisu). 21. Strona internetowa musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/ 2003/ 2007/ 2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru. 22. Strona internetowa musi wspierać dynamiczne (w locie, na podstawie oczekiwanego rozmiaru) tworzenie miniatur obrazów na potrzeby optymalizacji szybkości wyświetlania stron i optymalizacji ilości przesyłanych danych. 23. Strona internetowa musi posiadać mechanizm umożliwiający generowane przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL; 24. CMS, poprzez modułową budowę, musi zapewniać możliwość elastycznej rozbudowy funkcjonalności strony internetowej. 25. Musi istnieć możliwość wysyłania newslettera i biuletynów w formatach html oraz tekstowych poprzez integrację ze wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie rekomendacji Wykonawcy, systemem do rozsyłania newsletterów. System ten musi umożliwiać wstawianie załączników w formie plików, oraz zapisanie się do dowolnej grupy odbiorców zdefiniowanych przez administratora systemu; 26. Użytkownik portalu musi mieć możliwość tworzenia dowolnych formularzy na potrzeby serwisu, w tym wysyłania informacji, przy użyciu formatki www (mechanizm Napisz do nas ). Odpowiedzi powinny zostać zapisane w bazie aplikacji oraz wysłane na wskazane adresy . Tworzenie formularzy musi odbywać się bez konieczności znajomości języków kodowania stron internetowych; 27. META Tagi oraz TITLE powinny być generowanie dla każdej podstrony; 28. Strona musi posiadać możliwość integracji z serwisem społecznościowym Facebook, w tym: swobodne osadzanie widgetów, osadzenie odpowiednich tagów html w kodzie strony, wsparcie do rejestracji za pomocą Facebook Connect. 29. System CMS musi wspierać możliwość łatwego skalowania i balansowania obciążeniem w przypadku wzrastającego ruchu na stronie, w szczególności: a) optymalizację i kompresję plików CSS i JS, b) optymalizację plików graficznych należących do szablonów HTML, c) optymalizację i kompresję przesyłanych danych, d) możliwość łatwego balansowania ruchem pomiędzy wieloma serwerami udostępniającymi stronę internetową, e) możliwość pracy w architekturze master-slave dla bazy danych. 30. Wykonawca musi posiadać referencyjny projekt, obsługiwany przez rekomendowany system CMS, dla ruchu na poziomie 250 tys. UU (unikalnych użytkowników) miesięcznie. 31. Wykonawca musi przedstawić referencyjny projekt spełniający następujące założenia wydajnościowe: a) czas odpowiedzi systemu CMS dla strony głównej dla użytkownika niezalogowanego przy założeniu pełnej optymalizacji i wykorzystania

5 systemów cache nie większy niż 100 ms dla połączenia nieszyfrowanego (HTTP) b) czas odpowiedzi systemu CMS dla strony głównej dla użytkownika przy założeniu braku systemu cache dla kodu całej strony HTML (tzw.: pierwsze otwarcie strony) nie większy niż 1 s dla połączenia nieszyfrowanego (HTTP). 32. Wykonawca musi zapewnić hosting do r. na serwerze o parametrach nie gorszych niż następujące: procesor 2x Intel Xeon 5620, 16GB RAM ECC, HDD 4x 500GB RAID10, oraz zapewnić jego konserwację i wykonywanie kopii zapasowych (pełna kopia strony internetowej nie może być wykonana rzadziej niż raz na tydzień). Wykonawca musi przedstawić procedury w przypadku awarii lub uszkodzenia serwera, które zapewnią funkcjonowanie strony internetowej na poziomie nie mniejszym niż SLA 99%. W dokumentacji wykonawca musi zawrzeć informacje o sposobach monitorowania serwera i diagnozowania problemów, wraz z zasadami powiadamiania wskazanych osób odpowiedzialnych za poprawną pracę strony internetowej. 33. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni środowisko testowe dla prac rozwojowych nad stroną internetową. 34. W ramach realizacji zamówienie Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi systemu CMS w języku polskim. Wymagania graficzne: Wykonawca zaprojektuje i wykona szatę graficzną serwisu oraz elementy graficzne według wskazówek Zamawiającego. Szablon graficzny powinien uwzględnić poniższą mapę strony: 1. Menu Podmiotowe (główne) dotyczące aktualności zawierające galerie, dane kontaktowe; potrójne zagłębienie danych; 2. Menu Przedmiotowe (tzw. ofertowe) zawierające pełną informację na temat zintegrowanego produktu turystycznego, jakim jest Szlak Przygody (różnorodność poszczególnych atrakcji, podkreślenie głównych markerów Szlaku, różne ciekawostki dotyczące każdej z 6 Krain, każda z krain powinna mieć inny kolor, dzięki temu będzie bardziej czytelna dla odbiorcy, ciekawe atrakcyjne zdjęcia, barwne opisy wszystkich miejsc, napisane po części w sposób fabularyzowany na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów); 3. Menu Narzędziowe ścieżka powrotów do strony poprzedniej oraz strony głównej, dodaj stronę do ulubionych, mapa strony itp.; 4. Aktualności możliwość wielokrotnego użycia na stronie trybu aktualności; 5. Moduły Banery zarówno banery w postaci automatycznie rotujących się zdjęć z wskazanej lokalizacji (wskazane jest użycie technologii AJAX lub biblioteki jquery do obsługi rotacji banerów). System musi umożliwiać osadzanie dowolnej ilości modułów z zdefiniowanych punktach do wybranych elementów menu witryny; 6. Podstronę każda strona ma część tekstowa (z którą oprócz tekstu można wstawiać zdjęcia, tabele, itp.) oraz pole reklama, minigalerię i strefę pliki do pobrania ; 7. Nagłówek/ Stopkę zawierające linki i informacje o stronie; 8. Wstawianie, edytowanie, usuwanie kalendarium. 9. Grafikę strony i układ każdej z podstron, które muszą być zgodne z wymaganiami związanymi z promocją źródła dofinansowania (LEADER). Na każdej z podstron musi być zamieszczony zestaw następujących znaków graficznych według Księgi Znaku (do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 ): a) Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej b) Logo Leader c) Logo PROW d) Logo marki Szlaku Przygody według Księgi znaku Szlaku Przygody dostępnej w Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa na stronie: Strategia_rozwoju_produktow_turystycznych_Partnerstwa.html 10. Wyszukiwanie treści na stronie www, 11. Generowanie wszystkich dokumentów zamieszczonych na stronie w wersji do druku, 12. Podłączenie narzędzia Google Analytics, 13. Możliwość wstawiania banerów reklamowych. Wymagane działania stałe: dostarczenie treści co najmniej 2 newsów miesięcznie do publikacji w serwisie, hosting, suport techniczny. Zadanie 2. Prowadzenie Fan Page oraz stworzenie aplikacji konkursowej na portalu społecznościowym Facebook Przedmiotem zamówienia jest: 1. stworzenie grafiki profilowej jednego Fan Page dotyczącego Krain, które znajdują się na Szlaku Przygody; 2. prowadzenie Fan Page a na portalu społecznościowym Facebook budowanie pozytywnego wizerunku Szlaku Przygody, który zawierać będzie: a) zakładka z formularzem umożliwiającym zapisanie się na listę subskrypcyjną zintegrowaną ze wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie rekomendacji Wykonawcy. systemem do rozsyłania newslettów. Wpisy dokonywane będą przynajmniej raz na 2 tygodnie. b) ankiety, c) galerię zdjęć, d) kartę video, zintegrowaną z kanałem YouTube. 3. pozyskanie fanów; 4. promocja treści; 5. interakcja z użytkownikami; 6. organizowanie, przeprowadzanie i rozstrzyganie co najmniej raz w miesiącu konkursów, ankiet, quizów, w tym w szczególności: a) przygotowanie ich regulaminów i scenariuszy, b) monitorowanie aktywności użytkowników poprzez aplikację konkursową, c) zapewnienie dystrybucji nagród w m.in. tj. zniżek, voucherów uprawniających do skorzystania z atrakcji na Szlaku Przygody; 7. stworzenie aplikacji konkursowej, która umożliwi ich legalne organizowanie w oparciu o PHP API v3.1 na Facebook u i integrację z portalem społecznościowym facebook.com, która: a) jest napisana w oparciu o Graph API (PHP), XFBML, FQL oraz FBJS,

7 b) posiada panel administracyjny z systemem CMS (zarządzanie użytkownikami panelu, edycja konfiguracji aplikacji oraz edycja podstron w systemie WYSIWYG - jak w edytorze tekstowym, ranking użytkowników z danymi + liczba zaproszonych osób), c) pobiera podstawowe informacje o użytkowniku, adres oraz uzyskuje prawo do publikacji informacji na tablicy użytkownika i jego znajomych, d) sprawdza czy użytkownik jest fanem wskazanej strony, e) daje możliwość zostania fanem wskazanej strony, dane aktualizuje na bieżąco (po kliknięciu lubię to w konkursie strona automatycznie sprawdza i aktualizuje dane), f) daje możliwość zaproszenia znajomych, pokazując jednoczenie ilu znajomych zostało już zaproszonych i ile pozostało do zaproszenia, aby spełnić warunki uczestnictwa, g) wyklucza wielokrotne zapraszanie tej samej osoby, sprawdzając przy zapraszaniu, które osoby ze znajomych korzystają już z aplikacji oraz pamiętając tych, którzy zostali już zaproszeni, wykluczając ich z możliwości ponownego zapraszania, h) publikuje wszystkim zaproszonym na tablicy informację o udziale w konkursie, zachęcając innych do przyłączenia się, i) "śledzi" użytkownika dając możliwość przyznania dodatkowych głosów/punktów za zaproszone osoby, które skorzystają z aplikacji i zostaną fanem Fan Page a, j) zapisuje dane w bazie, zapisywane informacje to: dane dotyczące bycia fanem (lub nie), liczba oraz ID zaproszonych osób przez użytkownika, k) posiada programowalną datę startu i końca konkursu, ustawiane w panelu administracyjnym, l) zlicza i zapisuje głosy/punkty/odpowiedzi użytkowników, m) automatycznie pomniejsza przesłane zdjęcia, tak aby były one dopasowane do całej strony konkursu, n) posiada funkcję automatycznie powiększającą zdjęcia po najechaniu myszą, o) umożliwia kanałami FB komentowanie zdjęć, p) umożliwia podczas głosowania opublikowanie stosownej informacji na tablicy użytkownika, który oddał głos w konkursie, q) umożliwia określenie maksymalnego czasu w jakim ma być rozwiązany quiz (po upływie czasu quiz jest zapisywany w aktualnym stanie) - dodatkowo pojawia się timer odliczający czas, r) umożliwia poprzez zdefiniowanie w panelu administracyjnym ustawienie różnych wariantów głosowania lub wyświetlania pytań w przypadku quizów: maksymalną liczbę głosów jednego użytkownika, maksymalną liczbę możliwych do oddania głosów powiększoną o ilość zaproszonych osób, ilość zadawanych pytań (aplikacja może losować np. 10 pytań z dostępnych 100), czy pytania mają się pojawiać w kolejności czy losowo, czy odpowiedzi mają być pokazywane w kolejności czy losowo, s) w panelu administracyjnym można dodawać nielimitowaną ilość pytań z czterema odpowiedziami oraz zdjęciem t) działa jako ramka (canvas) dając pełną możliwość do dowolnych zmian w wyglądzie,

8 u) daje możliwość ustawienia pierwszego (powitalnego/informacyjnego) ekranu aplikacji, v) daje możliwość edycji stron: powitalnej, informacyjnej, z regulaminem oraz z polityką prywatności za pomocą panelu administracyjnego, w) posiada funkcję resetowania konkursu, tak aby można było go przeprowadzić od nowa, x) spełnia następujące wymagania: własny serwer (hosting) wirtualny, VPS, RPS lub podobny z SSL (możliwość łączenia się przez https) baza mysql PHP v5.3 (json, curl), wraz z wszelkimi rozszerzeniami niezbędnymi do poprawnego działania aplikacji. 8. Wykonawca dostarczy: a) wszystkie niezbędne do działania aplikacji pliki (kod PHP, biblioteki, strukturę bazy danych etc.), strona pierwsza powitalna, strona sprawdzająca spełnienie warunków konkursu, strona z ostatnio dodanymi zdjęciami/tekstami (ilość zdjęć/tekstów na stronie definiowana w panelu administracyjnym), strona top20 z dwudziestoma najwyżej ocenionymi zdjęciami/tekstami, strona top znajomych z rankingiem znajomych, strona umożliwiająca użytkownikowi dodanie zdjęcia/tekstu wraz z opisem biorącego udział w konkursie (wielkość zdjęcia (Mb) oraz minimalna i maksymalna długość opisu definiowana w panelu administracyjnym), regulamin, strona informacyjna opisująca zasady konkursu/quizu, polityka prywatności, dwie dodatkowe strony, początkowa i końcowa, które mogą pojawiać się odpowiednio w czasie, gdy konkurs jeszcze się nie rozpoczął lub gdy już się zakończył (edytowane z poziomu systemu CMS), b) panel administracyjny CMS, c) zakładka fanpage (IFRAME). 9. sporządzenie co miesięcznych raportów z działań przeprowadzonych na Fan Page u, które zawierać będą co najmniej: a) opis przeprowadzonych działań, b) liczbę fanów Fan Page a na początku i końcu sprawozdanego miesiąca, c) wykaz działań promujących treści zamieszczane na Fan Page u zawierający w szczególności ich datę, miejsce i zasięg. Zadanie 3. Zbudowanie odpowiednich relacji z mediami Działania PR skierowane do mediów spełniać mają funkcję informacyjną i promocyjną, jak również budować wzrost świadomości marki. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie bazy mediów regionalnych, ogólnopolskich oraz branżowych (turystycznych) wraz z przygotowaniem harmonogramu działań wynikających ze współpracy, których ilość będzie nie mniejsza niż 400.

9 Bieżące monitorowanie aktualności w temacie Szlaku Przygody zobowiązuje również do utrzymywania stałego kontaktu przez cały okres realizacji projektu Szlak Przygody z dziennikarzami, jak również opracowywanie aktualnych komunikatów prasowych dotyczących istotnych wydarzeń na Szlaku Przygody. Liczba opracowanych i wysłanych do mediów komunikatów prasowych będzie nie mniejsza niż 2 miesięcznie. Wykonawca zobowiązany będzie do wsparcia Zamawiających w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji prasowej lub innego wydarzenia skierowanego do mediów branżowych w trakcie ogólnopolskich targów turystycznych tematycznie związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Przygotowanie na koniec każdego miesiąca realizacji projektu Szlak Przygody raportu przedstawiającego zestawienie mediów, w których opublikowany został komunikat prasowy wraz z kopiami komunikatów wykorzystanymi przez media, którym zostały one przekazane. Zadanie 4. Ambient marketing W ramach kampanii promocyjnej zostanie zorganizowane jedno wydarzenie, tzw. ambient marketing, którego scenariusz zgodny będzie z propozycjami zawartymi w Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie (Zamawiający dopuszczają przeprowadzenie wydarzenia wg. innego scenariusza pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody.) Wydarzenie zostanie zorganizowane w centrum Warszawy, w miejscu i porze dnia gwarantujących dotarcie z przekazem promocyjnym do co najmniej osób na wydarzenie. Zadanie 5. Kampania Google AdWords i Facebook wspomaganie kampanii outdoorowej. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie: kampanii w sieci reklamowej Google (w tym kampanii kontekstowych (na strony www oraz kategorie zainteresowań), kampanii graficznych (remarketingowych), kampanii w portalu społecznościowym Facebook oraz kampanii linków sponsorowanych skierowanych na wyszukiwarkę Google. Zakres działań w ramach tego przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przygotowanie kampanii reklamowych w: wyszukiwarce Google, sieci reklamowej Google (kampanii kontekstowych (na strony www oraz kategorie zainteresowań) oraz kampanii graficznych (remarketingowych). 2. Dobór portali z sieci partnerskiej Google. 3. Dobór słów kluczowych do kampanii skierowanej na wyszukiwarkę Google. 4. Przygotowanie graficzne oraz copywrite reklam. 5. Prowadzenie oraz optymalizacja kampanii pod kątem określonych słów kluczowych. Kampania byłaby aktualizowana oraz optymalizowana w okresie trwania kampanii outdoorowej i ambientowej. Wszystkie reklamy wyświetlane w ramach kampanii Google AdWords i Facebook będą odnosiły się do informacji na dedykowanej stronie Aktualności serwisu Szlak Przygody. Zasięg Kampanii ma obejmować następujące regiony: woj. świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie, małopolskie oraz podkarpackie. Kampania powinna wspierać pozostałe działania reklamowe, a także pojawiać się w trakcie dużego zainteresowania szukaniem wyjazdów weekendowych. Kampania powinna trwać co najmniej 25 dni łącznie.

10 Termin rozpoczęcia kampanii ma zostać dostosowany do pozostałych zadań realizowanych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby kampania reklamowa przeprowadzona była w sposób prezentujący najbardziej atrakcyjne, pod względem gospodarczym, historycznym, kulturowym, krajobrazowe rejony obszaru działania LGD ów należących do Szlaku Przygody. Zadanie 6. Wdrożenie questingu. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie questingu, który pozwoli nie tylko promować skuteczniej atrakcje produktu, ale również angażować turystów, którzy sami staną się nośnikiem informacji na temat produktu, (na podstawie opracowania Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk pod. Red. Dominiki Zaręby, Kraków 2008). Zakres działań w ramach tego przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przygotowanie 6 szt. ścieżek questingowych zgodnie z autorską metodologią questingu opracowaną przez fundację Valley Quest. 2. Poprowadzenie 6 warsztatów po 16 godzin każdy przez co najmniej 2 trenerów questingu dla 12 osób w miejscach i terminach wskazanych przez zamawiającego. 3. Catering dla 12 uczestników i 2 trenerów w trakcie dwudniowych szkoleń. W zakres usługi cateringowej będzie wchodziło: a) zapewnienie pełnego wyżywienia w trakcie dwóch dni szkolenia dla 12 uczestników i 2 trenerów zawierającego: dwudaniowy obiad, w tym drugie danie z wkładką mięsną o gramaturze min. 100 gram, z zestawem surówek i napojami b) zapewnienie całodziennego serwisu kawowego na 2 przerwach w trakcie szkolenia, w ramach którego oferowana będzie minimum: kawa, herbata, cukier, cytryna, śmietanka lub mleczko, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, ciasteczka kruche oraz ciasta (min. 3 rodzaje ciast) 4. Realizację 6 szt. questów. 5. Opracowanie graficzne z gotową wersją do druku mapek questingu dla każdej z sześciu opracowanych ścieżek questingowych. 6. Przygotowanie i wydruk mapek dla każdej z sześciu opracowanych ścieżek questingowych o następujących parametrach: a) nakład 3000 szt., b) format papieru A4 złożony do DL, c) papier kreda 170g. d) pełny kolor (4+4). Zadanie 7. Druk folderów promujących Szlak Przygody. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydrukowania folderów promocyjnych dla Szlaku Przygody o następujących parametrach: a) nakład szt., b) format papieru A3 złożony do DL c) rodzaje papieru: okładka papier kreda 170g., folia matowa, środek papier kreda 170g.

11 d) pełny kolor (4+4), e) lakier UV punktowo. Zadanie 8. Druk folderów promujących Program lojalnościowy skierowanych do jego potencjalnych uczestników, o następujących parametrach: a) nakład szt., b) format papieru A4 złożony do DL, c) liczba stron 2, d) rodzaje papieru papier kreda 170g., e) pełny kolor (4+4), f) lakier UV punktowo. Zadanie 9. Druk ankiet formularzy zgłoszeniowych dla uczestnika programu lojalnościowego, o następujących parametrach: a) nakład szt., b) format papieru A4, c) rodzaj papieru 80 g., d) pełny kolor (4+4). Zadanie 10. Druk folderów promujących Program lojalnościowy skierowany do jego potencjalnych partnerów, o następujących parametrach: a) nakład szt., b) format papieru A4, c) rodzaj papieru 170 g., d) pełny kolor (4+4), e) lakier UV punktowo. Zadanie 11. Druk teczek ofertówek, o następujących parametrach: a) nakład szt., b) format A4, c) papier karton 240 g, d) kolor 4+0, e) wycięcie na wizytówkę, f) okładka lakier UV punktowo. Zadanie 12. Produkcja gadżetu promocyjnego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie co najmniej 3 projektów unikatowych gadżetów promujących Szlak Przygody, do których prawa autorskie należeć będą do Zamawiających.

12 Warunkiem jest aby koszt jednostkowy brutto produkcji gadżetu przy nakładzie 3000 szt. wyniósł nie więcej niż 8,00 zł. Produkcja na podstawie zaakceptowanego jednego projektu 3000 szt. gadżetów promujących Szlak Przygody. Do obowiązków Wykonawcy w przypadku zadań od 6 do 11 w szczególności należy: a) stworzenie tytułu folderów, b) opracowanie tekstu i zawartości merytorycznej folderów na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, c) opracowanie trzech wstępnych projektów szaty graficznej, d) wykonanie składu komputerowego, e) druk zgodnie z parametrami jakościowo-ilościowymi określonymi powyżej, f) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, g) uzyskanie pisemnej akceptacji, dopuszcza się formę elektroniczną, tekstu i zawartości merytorycznej, projektu szaty graficznej przed oddaniem folderów do druku, h) stosowanie logotypów zgodnych z Księgi Znaku Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ): flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, logo Leader, logo PROW i) stosowanie logo marki Szlaku Przygody według Księgi znaku Szlaku Przygody dostępnej w Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa na stronie: Strategia_rozwoju_produktow_turystycznych_Partnerstwa.html III. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga aby zadanie zostało zakończone do r. zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę wg. Załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 2. Termin związania z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VIII.1. IV. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przy czym za usługę odpowiadającą:

13 rodzajem, zostanie uznana usługa, której zakres zgodny będzie z zakresem określonym w co najmniej siedmiu zadaniach określonych w pkt. II Opis przedmiotu zamówienia. wartością, zostanie uznana usługa, której koszt nie będzie mniejszy niż 80% ceny podanej w ofercie przygotowanej w ramach odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do składania ofert. b) posiadają doświadczenie w zakresie promocji regionu lub produktu turystycznego. Doświadczenie to powinno zostać wykazane realizacją co najmniej jednej kampanii promocyjnej o wartości nie mniejszej niż 110% ceny podanej w ofercie przygotowanej w ramach odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do składania ofert. (Usługa kampanii promocyjnej powinna być jedną z trzech wykazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2). 2. Spełnienie warunku określonego w punkcie IV.1 zamawiający oceni w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawców; wykaz tych dokumentów określono w pkt. V niniejszego zaproszenia do składania ofert. 3. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. V. Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie określonych w pkt. IV.1 i odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres i należyte wykonanie. Wykaz należy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku 2 do niniejszego zaproszenia. 2. Harmonogram realizacji kampanii według wzoru podanego w Załączniku 3 do niniejszego zaproszenia. 3. Trzy projekty unikatowych gadżetów promujących Szlak Przygody, których koszt jednostkowy brutto produkcji przy nakładzie szt. wyniesie nie więcej niż 8,00 zł, wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich Zamawiającym zgodnym z Załącznikiem nr 4. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w pkt. I.3) lub drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. I.3).

14 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. VIII.1. VII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny. 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zaproszenia, z podaniem kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, wyrażonej w złotych polskich. b) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. V niniejszego zaproszenia. c) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Ul. Rakowska 5, Łagów, tel./fax: (41) godziny pracy: (Pn Pt). 3. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Oferta pn. Przygotowanie, produkcja, realizacja i koordynacja spójnej kampanii promocyjnej w ramach projektu współpracy Szlak przygody Znak postępowania /PS/03 oraz

15 Nie otwierać do godz w dniu r. IX. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia, b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, b) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena brutto: 70% Doświadczenie: 30% Algorytm obliczania wartości punktowej: gdzie: W p C C min of D 70 D of max * W * W of max 30 W p wartość punktowa badanej oferty, C min cena minimalna wartość z oferty z najniższą ceną, C of cena porównywana wartość ceny z oferty porównywanej, D of porównywana liczba zrealizowanych usług liczba zrealizowanych przez Wykonawcę usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż kwota, którą Wykonawca podaje w formularzu ofertowym D max największa liczba zrealizowanych usług przez jednego oferenta odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

16 W of porównywalna wartość zrealizowanych usług wartość zrealizowanych przez Wykonawcę usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia W max największa wartość zrealizowanych usług przez jednego oferenta odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie największą wartość punktową. 5. Zamawiający poinformują o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. X. Załączniki Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia a) Załącznik 1 Formularz ofertowy, b) Załącznik 2 Wzór wykazu zrealizowanych usług, c) Załącznik 3 Harmonogram realizacji zamówienia, d) Załącznik 4 Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich, e) Załącznik 5 Wzór umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo