TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01"

Transkrypt

1 TOMASZ SYGARA FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v Lublin 2008

2 Projekt i realizacja: inŝ. Tomasz Sygara Aby przyciągnąć uŝytkowników do odwiedzania naszego serwisu internetowego nie wystarczy tylko ładna szata graficzna i treść. Najlepszym sposobem na pozyskiwanie uŝytkowników jest sprawienie aby chcieli wracać na naszą stronę nie jeden raz. Nic tak nie przywiązuje uŝytkownika do serwisu internetowego jak forum dyskusyjne. To na nim uŝytkownicy mogą wymienić się poglądami z innymi uŝytkownikami, otrzymać pomoc na dany problem oraz otrzymać cenne wskazówki. Takim forum jest skrypt phpbb3. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe kopiowanie ksiąŝki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich. Jakie kolwiek zmiany i modyfikacje bez zgody autora są zabronione. Wszelkie zastrzeŝone nazwy firm i produktów występujących w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli, uŝyto je w ksiąŝce wyłącznie w celu identyfikacji. Autor dołoŝył wszelkich starań, by zawarte w tej ksiąŝce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak Ŝadnej odpowiedzialności, ani za nich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor nie ponosi równieŝ Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w ksiąŝce.

3 3 Dane o licencji/rejestracji Autor inŝ. Tomasz Sygara forum.e-etc.net Licencja/Rejestracja Publikacja darmowa dla przeznaczona do uŝytku domowego (nie komercyjnego), brak moŝliwości rozpowszechniania bez zgody autora. Jeśli skorzystałeś z tego e-book a i pomógł Ci on w instalacji forum phpbb3, odwiedź stronę tego e-book a na A na forum forum.e-etc.net zostaw wiadomość i podziel się swoimi spostrzeŝeniami i uwagami na temat tego e-book a. Dzięki temu będę wiedział dokonać zmian aby publikacja była bardziej przydatna podczas instalacji forum phpbb3. Copyright by Tomasz Sygara Lublin 2008

4 Spis treści 4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE FORUM phpbb Cechy forum phpbb Wymagania forum phpbb INSTALACJA FORUM phpbb Tworzymy bazę danych MySQL Ściągamy forum phpbb Wgranie forum phpbb3 na serwer Instalujemy forum phpbb POMOC TECHNICZNA...20 OD AUTORA...21

5 Wprowadzenie 5 WPROWADZENIE W dzisiejszych czasach uŝytkownicy globalnej sieci są coraz bardziej wymagający. Ich wymagania rosną bardzo szybko. Dlatego nasz serwis internetowy powinien posiadać szereg ciekawych dodatków abyśmy przyciągnęli do niego jak najszersze grono odbiorców. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie forum dyskusyjnego gdzie internauci odwiedzający nasz serwis będą mogli uczestniczyć w Ŝyciu naszego serwisu. Do tego celu moŝemy wykorzystać skrypt forum phpbb3. phpbb jest najczęściej uŝywanym skryptem forum na świecie. Podobnie jak w poprzednich wersjach, phpbb3 posiada bogatą funkcjonalność, przyjazny interfejs uŝytkownika i w pełni wspierany przez grupę phpbb. phpbb3 ma zdecydowanie poprawione funkcje niŝ forum phpbb2, a takŝe posiada bardziej rozbudowane funkcje, które nie były dostępne w poprzednich wydaniach. phpbb3 jest w pełni darmowy i łatwo modyfikowalny. Jeśli tylko znamy język php moŝemy modyfikować skrypt forum we własnym zakresie. W sieci moŝemy m.in. znaleźć style do forum, czyli tzw. skórki które zmieniają wygląd forum, ale teŝ modyfikacje które zmieniają funkcjonalność forum. Licencja skryptu phpbb3 to Powszechna Licencja Publiczna GNU, oznacza to, Ŝe kod źródłowy forum jest powszechnie dostępny i moŝna go modyfikować we własnym zakresie.

6 1. Forum phpbb FORUM phpbb3 Skrypt phpbb to potęŝny, w pełni darmowy i łatwo modyfikowalny skrypt forum dyskusyjnego. Prosta instalacja i nieskomplikowana administracja powodują, Ŝe forum zainstalować moŝe kaŝdy. MoŜliwości forum mogą być rozszerzane poprzez instalację modyfikacji, a wygląd zmieniony za sprawą wielu dostępnych stylów Cechy forum phpbb3 NajwaŜniejsze cechy phpbb3 Prosta, intuicyjna instalacja Obsługa najpopularniejszych baz danych Nieograniczona liczba kategorii, for, tematów, postów i uŝytkowników Łatwe dodawanie obsługi nowych języków oraz przełączanie aktywnego języka Rozbudowany a zarazem prosty w obsłudze system zezwoleń dostępu do for PotęŜna i wygodna w uŝyciu wyszukiwarka System prywatnych wiadomości Łatwa zmiana wyglądu forum poprzez gotowe style Pełne, bezpłatne wsparcie dla obecnej, stabilnej wersji phpbb3 będzie zawierało: instalację konfigurację pytania techniczne problemy związane z potencjalnymi błędami w oprogramowaniu aktualizację z RC do ostatniej stabilnej wersji konwersję z phpbb 2.0.x do phpbb3 konwersję z innych skryptów forum do phpbb Wymagania forum phpbb3 Forum phpbb3 moŝna zainstalować na dowolnym serwerze www, który spełnia niewielkie wymagania. Aby rozpocząć proces instalacji, będziesz potrzebował pewnych informacji dotyczących bazy danych. Bez nich nie będzie moŝliwe kontynuowanie instalacji. JeŜeli ich nie znasz, spytaj o nie administratora serwera.

7 1. Forum phpbb3 7 Podstawowe wymagane dane na temat bazy danych: Typ bazy danych - baza, której będziesz uŝywać. Serwer bazy danych (host lub DSN) - adres serwera bazy danych. Port serwera baz danych - port, na którym działa serwer (najczęściej nie ma potrzeby uzupełniania tego pola) Nazwa bazy danych - nazwa bazy danych na serwerze UŜytkownik i hasło bazy danych Rys Logo phpbb phpbb3 obsługuje następujące bazy danych MySQL 3.23 lub nowsze (wspierające MySQLi) PostgreSQL 7.3+ SQLite Firebird 2.0 MS SQL Server 2000 lub nowszy (bezpośrednio lub przez ODBC) Oracle

8 2. Instalacja forum phpbb INSTALACJA FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 składa się z kilku kroków. Utworzenia bazy danych MySQL, ściągnięcie plików instalacyjnych forum, wgranie plików forum na serwer oraz instalację Tworzymy bazę danych MySQL Najpierw logujemy się do panelu administracyjnego DirectAdmin naszego serwera w celu utworzenia bazy danych MySQL. Rys Utworzenia nowej bazy danych W panelu administracyjnym klikamy na Bazy danych MySQL, a następnie na Stwórz nową bazę danych. W polach musimy wpisać nazwę bazy danych, nazwę uŝytkownika bazy danych oraz hasło uŝytkownika. Musimy teŝ potwierdzić hasło uŝytkownika. Nazwa bazy danych i uŝytkownika moŝe być taka sama, ale moŝemy nadać im róŝne nazwy. Rys Poprawnie utworzona baza danych

9 2. Instalacja forum phpbb3 9 Całą operację kończymy klikając na Utwórz. Jeśli wszystko zrobiliśmy prawidłowo dostaniemy informacje o poprawnie stworzonej bazie danych. NaleŜy zapamiętać informacje których uŝyliśmy do stworzenia nowej bazy danych, gdyŝ będą potrzebne podczas instalacji forum phpbb3. MoŜemy juŝ się wylogować z panelu administracyjnego 2.2. Ściągamy forum phpbb3 Musimy ściągnąć forum phpbb3 w wersji instalacyjnej, w celu jego rozpakowania na komputerze oraz instalacji na serwerze. Rys Wersja instalacyjna forum phpbb2 Aby ściągnąć forum phpbb3 musimy wejść na stronę lub następnie klikamy na zakładkę Download. W zakładce klikamy na phpbb v.3 > Skrypty forum phpbb > phpbb PL oraz klikamy na Pobierz. Pakiet instalacyjny forum phpbb to rozmiar 2,41 MB, wiec powinien się ściągnąć w miarę szybko. Jest on skompresowany i zawiera rozszerzenie.zip. NaleŜy go rozpakować przy pomocy programu takiego jak WinZip lub WinRAR. Po rozpakowaniu forum phpbb3 zawiera 7,91 MB i posiada 1016 plików, dlatego proces wgrywania plików na serwer moŝe potrwać nawet kilkanaście minut. UWAGA!!! Musimy teŝ pamiętać aby Ŝaden plik się nie uszkodził podczas wgrania na serwer. Uszkodzenie pliku moŝe wpłyną na funkcjonowanie forum lub w ostatecznym przypadku jego brak. W takim przypadku najlepiej zainstalować forum jeszcze raz.

10 2. Instalacja forum phpbb Wgranie forum phpbb3 na serwer Po rozpakowaniu forum phpbb3 musimy zalogować się na nasz serwer i wgrać wszystkie pliki forum potrzebne do jego instalacji. Pliki moŝna wgrać bezpośrednio wchodząc przez przeglądarkę internetową lub poprzez klienta ftp. Wybór pozostawiam uŝytkownikowi, natomiast poniŝej znajduje się najprostsza metoda wgrania plików na serwer. Rys Logowanie na serwer Aby wgrać pliki na serwer trzeba się do niego zalogować. Zamiast uŝyć nazwy uŝywamy nazwy zaczynającej się na ftp://... Rys Wgranie forum phpbb2 na serwer

11 2. Instalacja forum phpbb3 11 Zobaczymy panel logowania, jeśli nie to klikamy prawym klawiszem myszy i z listy rozwijanej wybieramy Zaloguj jako Musimy wpisać naszą nazwę uŝytkownika i hasło. JeŜeli udało nam się zalogować na nasze konto, wchodzimy do folderu public_html, w nim tworzymy folder w którym wgramy pliki naszego forum. Z dysku naszego komputera wchodzimy do folderu w którym rozpakowaliśmy nasze forum phpbb3 i kopiujemy cała jego zawartość. Następnie przechodzimy do folderu na serwerze i wklejamy zawartość forum phpbb3 z naszego dysku. Proces kopiowania plików moŝe trwać od kilku do kilkunastu minut w zaleŝności od szybkości naszego łącza internetowego Instalujemy forum phpbb3 JeŜeli wgraliśmy wszystkie pliki na serwer. MoŜemy przejść do instalacji forum phpbb2. W tym celu wpisujemy adres folderu do którego wgraliśmy pliki instalacyjne forum phpbb3. Ukarze nam się panel instalacji naszego forum. Rys Panel instalacji forum phpbb3 JeŜeli poprawnie wpisaliśmy w przeglądarce adres lokalizacji naszego forum ukarze nam się kreator instalacji forum phpbb3. W pierwszej zakładce PRZEGLĄD dowiemy się podstawowych informacji na temat forum phpbb3, moŝemy przeczytać informacje o licencji GNU (GENERAL PUBLIC LICENSE) oraz przeczytać na temat wsparcia jakie oferuje grupa phpbb, twórca forum phpbb3. Aby zacząć instalację forum phpbb3 musimy przejść do zakładki INSTALACJA, tam kreator instalacji przeprowadzi nas przez proces zainstalowania forum. RozróŜniamy osiem etapów instalacji. Począwszy od wprowadzenia na jej temat, po sprawdzenie poprawności konfiguracji serwera na którym ma być zainstalowane forum, ustawienie administratora, aŝ do ustawienia plików konfiguracyjnych i instalacji samego forum.

12 2. Instalacja forum phpbb3 12 Rys Wersja i ustawienia PHP Zanim przejdziemy do procesu instalacji phpbb3, zostanie przeprowadzonych kilka testów sprawdzających konfigurację serwera. Mają one na celu sprawdzenie, czy będzie moŝna zainstalować i uŝywać phpbb3. Upewnijmy się, Ŝe wszystko jest w porządku, zanim przejdziesz do następnego kroku. Przechodząc do pola Wymagania moŝemy sprawdzić kompatybilność instalacji. Nie wszystkie pola muszą być wymagane, ale pola które powinny być wymagane muszą spełniać określone kryteria, inaczej instalacja forum phpbb3 moŝe się nie powieść. Wymagania rozpoczynają się on od sprawdzenia wersji PHP w polu Wersja i ustawienia PHP, musi być ona co najmniej w wersji oraz wymagana jest dostępna funkcja getimagesize(). Rys Sprawdzenie rozszerzenia mbstring

13 2. Instalacja forum phpbb3 13 W następnym polu Sprawdzenie rozszerzenia mbstring zostanie sprawdzone rozszerzenie PHP na funkcjach operujących na tekstach o wielobajtowych znakach. Rys Sprawdzenie obsługi bazy danych Aby zainstalować forum phpbb3 przynajmniej jedna baza danych jest wymagania. Serwery posiadają róŝne specyfikacje baz danych dlatego mogą wyświetlać się jako dostępne róŝne typy baz danych. NajwaŜniejsze aby przynajmniej jedna baza danych była dostępna. Jeśli posiadamy bazę danych a jest ona nie dostępna musimy się skontaktować z dostawcą hostingu w celu jej udostępnienia. Rys Dodatkowe moduły W polu Dodatkowe moduły mamy dostęp do dodatkowych modułów i aplikacji. Nie są one wymagane, ale jeśli są dostępne mogą zwiększyć funkcjonalność naszego forum. JeŜeli jakiś moduł lub aplikacja nie jest dostępna lub widzimy komunikat, iŝ ścieŝka instalacji nie została znaleziona. MoŜemy ją później wpisać w panelu administracyjnym po zainstalowaniu forum phpbb3.

14 2. Instalacja forum phpbb3 14 Rys Ustawienie dostępu Ostatnie dwa pola Pliki i Katalogi oraz Dodatkowe pliki i katalogi muszą być dostępne, to w nich będą wykonywane pewne operacje. Jeśli zobaczymy Nie znaleziono musimy utworzyć te pliki lub katalogi. JeŜeli jest Nie zapisywalne musimy ustawić dostęp do nich. Rys Edycja uprawnień pliku config.php

15 2. Instalacja forum phpbb3 15 Aby ustawić dostęp zapisu do pliku lub katalogu musimy zalogować się na naszym serwerze na którym umieściliśmy pliki z forum phpbb3 i odnaleźć je. Następnie na pliku lub katalogu klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości. Zobaczymy kartę Ogólne, w której naleŝy moŝemy zmienić uprawnienia. Wystarczy, Ŝe w polu Wszyscy uŝytkownicy zaznaczymy pole Zapis. Resztę pół, oprócz tych określonych Właściciel moŝemy odznaczyć. MoŜemy teraz w panelu instalacji forum phpbb3 kliknąć na Testuj ponownie, gdy wszystko będzie poprawnie skonfigurowanie pole to zamieni się w Zacznij instalację. Klikając na nie rozpocznie się instalacji forum phpbb3. Rys Konfiguracja bazy danych Przejdziemy do następnego etapu instalacji forum i ukarze nam się pole Konfiguracja bazy danych. W niej wpisujemy nasza nazwę bazy danych, nazwę uŝytkownika bazy danych oraz hasło do bazy danych. Jeśli wpisaliśmy wszystko prawidłowo klikamy na Przejście do następnego kroku. Rys Połączenie z bazą danych Zostanie zweryfikowane połączenie z bazą danych, gdy przypadku gdy wpisaliśmy dane poprawnie zobaczymy informacje Połączenie udane. MoŜemy przejść do dalszego kroku instalacji klikając na Przejdź do następnego kroku.

16 2. Instalacja forum phpbb3 16 Rys Konfiguracja administratora W ten sposób przejdziemy do pola Konfiguracja administratora, w niej wpisujemy nazwę administratora, hasło administratora które musimy potwierdzić w celu uniknięcia błędu, oraz kontaktowy który równieŝ musimy potwierdzić. Gdy wpiszemy te dane klikamy na Przejdź do następnego kroku. Rys Szczegóły administratora Zostanie wykonany test administratora czyli sprawdzenie poprawności wpisanych przez nas danych. Jeśli zobaczymy Testy zaliczone wszystko jest w najlepszym porządku i moŝemy kliknąć na Przejdź do następnego kroku. Rys Zapisanie pliku konfiguracyjnego Otrzymamy krótką informację o zapisaniu pliku konfiguracyjnego, na razie instalacja forum phpbb3 przebiega bezproblemowo, dlatego moŝemy kliknąć na Przejdź do następnego kroku. Ustawienia w polach Ustawienia i i Ustawienia adresu URL serwera naleŝy zmienić tylko gdy wiemy na jakie zmienić. Jeśli nie jesteśmy tego pewni to przejdźmy do następnego kroku. Wszystkie te informacje moŝna zmienić w panelu administracyjnym.

17 2. Instalacja forum phpbb3 17 Rys Ustawienia i Pole Ustawienia i słuŝy do włączenia/wyłączenia wysyłania i poprzez forum phpbb3 oraz ustawienia serwera SMTP, jeśli chcemy aby wiadomości były przesyłane przez odpowiedni serwer zamiast funkcji dostępnej przez forum. Rys Ustawienie adresu URL serwera W polu Ustawienia adresu URL serwera moŝemy włączyć opcję Bezpieczne cookie, jeŝeli serwer obsługuje połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL. W innym wypadku naleŝy wyłączyć tą opcję gdyŝ będzie się pojawiał błąd. MoŜemy równieŝ wymusić ustawienia URL serwera, ale lepiej ustawić na Nie, poniewaŝ informacje o serwerze będą uzyskiwane automatycznie. Ustawiamy takŝe Protokół serwera, ale jest to ustawione automatycznie, opcjonalnie podajemy nazwę naszej domeny, pola Port serwera i ŚcieŜka skryptu powinny pozostać domyślnie ustawione.

18 2. Instalacja forum phpbb3 18 Rys Utworzenie tabel w bazie danych Następnie zostaniemy poinformowani, iŝ tabele w bazie danych zostały utworzone i są wypełnione początkowymi danymi. Klikamy na Przejdź do następnego kroku aby zakończyć proces instalacji. Rys Informacja o pomyślnym zainstalowaniu forum phpbb3 W ostatnim kroku otrzymamy informacje o pomyślnie zainstalowanym forum phpbb3, teraz moŝemy się zalogować jako administrator do naszego forum. Rys Informacja o konieczności usunięcia katalogu install

19 2. Instalacja forum phpbb3 19 Aby moŝna było korzystać z w forum phpbb3 musimy się załogować na serwer na którym zainstalowaliśmy forum i usunąć katalog install, dopóki tego nie zrobimy będziemy jedynie mieli dostęp do panelu administracyjnego. Rys Wygląd forum phpbb3 po zainstalowaniu Gdy usuniemy folder install mamy dostęp do wszystkich funkcji forum. Domyślnie zostało utworzona pierwsza kategoria oraz pierwsze forum a w niej pierwszy post. MoŜemy teraz zmodyfikować funkcje naszego forum, zmienić jego wygląd oraz dodać nowe kategorie i fora.

20 3. Pomoc techniczna POMOC TECHNICZNA W przypadku problemów podczas instalacji, konfiguracji lub uŝytkowania forum moŝemy liczyć na wsparcie techniczne korzystając na stępujących stron: Rys Serwis phpbb.pl W serwisach tych mamy dostęp do aktualności ze świata phpbb, moŝemy skorzystać z profesjonalnych porad fachowców lub przeczytać artykuły związane z tematyką forum. phpbb3. Znajdziemy tam równieŝ najnowsze wersje instalacyjne forum, dostęp do modyfikacji zwiększających funkcjonalność naszego forum. A w razie problemów z którymi nie moŝemy sobie dać rady, mamy do dyspozycji forum uŝytkowników w którym otrzymamy odpowiedź na nasze pytania.

21 Od E-ETC.NET 21 OD AUTORA Pisanie e-book a nie jest rzeczą prostą. Zawsze pozostaną pytania, tudzieŝ szerzące się wątpliwości, poniewaŝ kaŝdy z nas patrzy na świat inaczej, takŝe świat słowa pisanego. Dlatego teŝ kaŝdą z zawartych treści w e-book u moŝna interpretować na swój własny sposób. Jednym się to spodoba, a drudzy mimo wszystko będą narzekać. Słowa racjonalnej pochwały motywują, a inteligentnej krytyki naprowadzają na właściwy tor postępowania przy pisaniu e-book a. Warto mieć swoje zdanie i wyraŝać je, ale pamiętajmy, Ŝeby to robić tak aby nie urazić uczuć innych. Takim wyrazem jest wszelka myśl która płynie z duszy człowieka. Tak samo ksiąŝka elektroniczna jest wyrazem swojego zdania, spojrzenia na jakąś rzecz w swój własny, unikalny sposób, a na koniec podzielenie się tą myślą z innymi. Ten e-book przedstawia tematykę instalacji phpbb3. Nie wyczerpuje on jednak w Ŝadne sposób tematyki forum phpbb3, poniewaŝ forum to nie tylko instalacja. Dzięki otwartej licencji na forum phpbb3 moŝna modyfikować we własnym zakresie, a jednocześnie poznać całą strukturę języka php. W Internecie są równieŝ dostępne modyfikacje forum phpbb3 do samodzielnej preparacji w odpowiednich plikach. Dostępne są równieŝ wersje instalacyjne forum z gotowymi juŝ przeróŝnymi modyfikacjami. Język php oraz forum phpbb to potęŝne narzędzie które daje wiele moŝliwości oraz pozwala wykazać się samodzielności i kreatywności przy modyfikacjach. Tak wiec Ŝyczę wszystkim uŝytkownikom forum phpbb3 wielu udanych modyfikacji i poszerzania własnych horyzontów w dziedzinie programowania w języku php oraz obsługi bazy danych MySQL. Kończąc chciałbym podziękować wszystkim czytelnikom którzy przeczytali e-book a i wyciągnęli z niego jakieś wnioski, nauczyli się czegoś nowego, poszerzyli swoje horyzonty. SNAKEDOO

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Od instalacji do publikacji - WordPress (nie tylko) dla zielonych Katarzyna Kordek

Od instalacji do publikacji - WordPress (nie tylko) dla zielonych Katarzyna Kordek Od instalacji do publikacji - WordPress (nie tylko) dla zielonych Katarzyna Kordek www.e-kreatywnie.pl Spis treści: Rozdział 1: Instalacja WordPress Rozdział 2:Konfiguracja WordPress Rozdział 3: Szablon

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Kontakt Telefon: 504 495 217 E-mail: gabriel.rogowski@gmail.com Internet:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo