I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie mięsa wieprzowego Ogólna koncepcja Założeniem projektu jest stworzenie portalu specjalizującego się w przekazywaniu informacji o wysokogatunkowym mięsie wieprzowym poprzez artykuły tworzone przez ekspertów i oparte o wiarygodne wyniki badań. Drugim elementem wymiany informacji jest forum dyskusyjne dostępne dla użytkowników portalu. Stworzenie portalu pozwoli na powiązanie konsumentów z rynkiem oferującym dostawy produktów o najwyższej, certyfikowanej jakości oraz podnoszenie ich świadomości odnośnie korzyści wynikających z nabywania produktów spełniających najwyższe normy jakościowe. Założenia projektu: Stworzenie i rozpropagowanie profesjonalnego portalu internetowego, jako nowego niewykorzystywanego do tej pory, interaktywnego środka przekazu medialnego oddziaływującego na preferencje i gusty konsumentów zwiększającego szanse producentów i przetwórców w grze rynkowej. Celem projektu jest: Promowanie wśród konsumentów wieprzowiny, jako wartościowego i smacznego składnika codziennej diety, umożliwienie konsumentowi odnalezienia w interesującej go okolicy, detalicznych placówek handlowych i gastronomicznych oferujących mięso i markowe wyroby z mięsa wieprzowego o gwarantowanej oraz wysokiej jakości pochodzące z polskiej hodowli i przetwarzane przez zakłady mięsne i masarskie. identyfikacji zakładów przetwórczych dostarczających swoje produkty (mięso, wędliny, przetwory) do handlu rozwinięcie preferencji konsumenckich młodego pokolenia Polaków, masowo wykorzystującego Internet we wszystkich aspektach swojego życia. Celem równorzędnym portalu, choć nie eksponowanym bezpośrednio jest utworzenie platformy promocyjnej dla zakładów mięsnych, umożliwiającej im promocję i ułatwiającej dystrybucję ich produktów oraz przekazywanie informacji konsumentowi o polskich produktach mięsnych. Platforma będzie nakierowana na świadomego konsumenta końcowego, poszukującego pełnowartościowego mięsa wieprzowego i produktów z niego wytwarzanych na potrzeby gospodarstwa domowego oraz potraw oferowanych przez placówki żywienia zbiorowego w miejscu zamieszkania lub pobytu czasowego (wypoczynek wakacyjny lub urlopowy). Równolegle, platforma ta służyć będzie konsumentom końcowym, jako pomoc w uświadomieniu sobie roli odgrywanej przez wieprzowinę w diecie człowieka oraz różnicy, w jakości markowych produktów mięsnych w

2 stosunku do produkcji o charakterze masowym. Dzięki zrealizowaniu projektu, wszyscy uczestnicy łańcucha produkcyjnego ( od zagrody do widelca) uzyskają dostęp do nowoczesnej i bardzo skutecznej formuły promocji, a konsumenci będą mogli uzyskać informacje o metodach produkcji i walorach mięsa wieprzowego oraz dostępnej ofercie handlowej i gastronomicznej w okolicy swojego zamieszkania lub czasowego pobytu. Portal będzie promować produkty najwyższej jakości, produkowane również w ramach systemów jakości PQS i QAFP, a także przygotowane w oparciu o tradycyjne metody i technologie. Producenci uzyskają dostęp do optymalnej formuły promocji, a konsumenci będą mogli wyszukać w swojej okolicy produkty najwyższej jakości, przygotowane z dbałością o tradycję, posiadające najwyższe walory jakościowe i smakowe. Grupy docelowe: Główne: Konsumenci końcowi i gospodarstwa domowe głównie z aglomeracji miejskich, miast i miasteczek ze wszystkich województw, Sklepy oferujące mięso i jego przetwory Poboczne: Restauratorzy i sektor hotelarsko-gastronomiczny, Zakłady przetwórcze mięsa wieprzowego z obszaru całego kraju prowadzące przetwórstwo w oparciu o surowiec pochodzący ze zwierząt wyhodowanych w krajowych gospodarstwach rolnych, także w oparciu o tradycyjne metody chowu, w tym metody ekologiczne Gospodarstwa rolne produkujące dostarczające żywiec wieprzowy do ubojni. Środowiska opiniotwórcze (dziennikarze, kucharze, liderzy opinii wśród konsumentów, celebryci osoby wpływające na opinię innych). Portal składać się będzie z 4 zasadniczych części-modułów funkcjonujących jak jego główne zakładki : 1. Moduł I - dydaktyczny - przedstawiający szerokie wiadomości o mięsie wieprzowym oraz wyrobach z niego uzyskiwanych, jako składniku diety. 2. Moduł II- lista produktów wytwarzanych z mięsa wieprzowego zawierająca: nazwy produktów i ich opisy, skład i opis technologii produkcji. 3. Moduł III lokalizacyjny - pozwalający odnaleźć sprzedawcę mięsa i produktów mięsnych w najbliższej okolicy oraz zidentyfikować podmiot przetwórczy. 4. Moduł IV - forum dyskusyjne konsumentów. Zawartość i krótki opis modułów Moduł pierwszy: Zawierać będzie istotne dla konsumenta informacje z zakresu: produkcji zwierzęcej (ras, stosowanych systemów chowu i żywienia), przetwórstwa mięsa (technologie, normy przetwórcze, receptury, systemy jakości produkcji), zdrowia - porady dietetyczne, kulinaria - (poradnik kulinarny). W ramach modułu konieczne jest również uruchomienie forum ekspertów. Moduł drugi: W tym module będą umieszczone; wykazy poszczególnych gatunków i rodzajów wędlin i wyrobów mięsnych produkowanych zgodnie z normami i specyfikacjami, wykaz polskich norm PN na wyroby mięsne, wraz z ich opisami i recepturami, 2

3 wykaz wyrobów tradycyjnych wraz z ich opisami, wykaz wyrobów wędliniarskie i mięsnyh oraz ich opisy rekomendowane na portalu przez ekspertów oraz imiennie przez forum konsumentów. Moduł trzeci lokalizacyjny: Portal wyposażony winien zostać w oprogramowanie umożliwiające odnalezienie w pobliżu zdefiniowanego miejsca pobytu (domu, pracy, czy tymczasowej lokalizacji) placówek handlowych oferujących mięso i wędliny najwyższej jakości. Wyszukiwarka powinna umożliwiać wyszukiwanie informacji w min. 3 trybach pracy: a) graficznym użytkownik musi mieć możliwość wyboru preferowanego obszaru (regionu) kraju z mapy konturowej Polski podzielonej zgodnie z podziałem administracyjnym. Po kliknięciu w wybrane województwo nastąpi przełączenie do szczegółowej mapy powiatów i gmin. W każdym z województw, powiatów i gmin użytkownik będzie mógł wyśledzić dwie interesujące go kategorie placówek, uczestniczących w portalu: 1. sklepy prowadzące sprzedaż mięsa i jego przetworów o znanym pochodzeniu, 2. zakłady mięsne i masarskie, Internauta będzie miał możliwość sprawdzenia: w którym ze sklepów zakupi wyroby mięsne z interesującego go zakładu, z których zakładów sprowadza mięso i wyroby wybrany sklep, danych o asortymencie produktów z poszczególnych zakładów mięsnych i masarskich, do jakich sklepów dostarczane są towary z interesującego go zakładu przetwórczego. b) tekstowym podstawowym użytkownik wprowadzi nazwę administracyjną miejscowości, gminy, powiatu lub województwa z terenu którego chce uzyskać informacje, c) tekstowym zaawansowanym użytkownik będzie miał możliwość wyszukiwania informacji na podstawie nazwy miejscowości, gminy, powiatu, województwa, regionu kraju w oparciu o zdefiniowane przez siebie kryteria tj. nazwę zakładu mięsnego i masarskiego, sklepów lub konkretnych wyrobów. Moduł IV - Funkcjonować będzie, jako forum konsumentów i producentów - miejsce do dyskusji nt. m.in., jakości mięsa i wyrobów oferowanych w poszczególnych punktach oraz do wymiany doświadczeń zakupowych i kulinarnych. Po zarejestrowaniu się, Internauta jako stały użytkownik portalu, będzie mógł dokonać oceny zakupionego w danej placówce towaru, (komentarzei oceny będą podlegały weryfikacji oraz moderacji przez operatorów portalu na poziomie województwa i krajowym w celu wyeliminowania możliwości umieszczania fałszywych lub nieprawdziwych danych oraz treści niedozwolonych prawnie). Wszystkie treści w portalu mają mieć charakter multimedialny - prezentacje będą wykorzystywały informacje tekstowe, dźwiękowe, a także nagrania video. Całość zaprojektowana powinna zostać wg. nowoczesnych zasad designu internetowego, przy zachowaniu przejrzystości i łatwości nawigacji po stronie internetowej, w oparciu o lekkie mechanizmy zarządzania treścią. Zawartość merytoryczna poszczególnych zakładek zostanie powierzona ekspertom z odpowiednich branż: mięsnej, żywieniowej i hodowlanej ( m.in. zootechnik, doradca rolny, dietetyk, kucharz, technolog żywności). Cały portal zostanie przygotowany w prostej, modularnej architekturze pozwalającej na łatwe modyfikacje zawartości oraz dodawanie w miarę potrzeb nowych funkcji. Oprawa graficzna przygotowana zostanie w oparciu o specjalnie zaprojektowaną tożsamość wizualną tak, aby pozostawić w świadomości konsumenta/użytkownika obraz wieprzowiny, jako, przyjaznego i zdrowego składnika diety. 3

4 II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Hosting 1) Serwis powinien zostać uruchomiony pod adresem i na serwerze hostingowym wskazanym przez Wykonawcą. Zamówienie i zarejestrowanie domeny leży po stronie Wykonawcy. 2) Wszystkie elementy serwisu mają być hostowane na serwisie xxxx pl, koszty hostingu pokrywa Zamawiający. 3) Wszelkie prace wykonywane bezpośrednio na serwerze wymagają wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym terminu i zakresu prac, 4) W przypadku konieczności skorzystania z dodatkowych rozszerzeń Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczy na koszt własny wszelkie niezbędne rozszerzenia lub biblioteki Wymagania funkcjonalne i techniczne: 1) Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na swobodne tworzenie do niej dodatkowych modułów w przyszłości; 2) Portal wykorzystywać będzie bazę danych MySQL/PostgreSQL (zgodną ze standardem SQL-92 lub nowszym). Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych podstron internetowych; 3) Portal musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające ingerencję w jej treść oraz wgląd osób trzecich; 4) Kodowanie znaków - Unicode UTF-8 standard min. 3.0; 5) Kodowanie podstron zgodnie ze standardem HTML wersja 4.01, XHTML wersja 1.0, CSS 2.1. Podstrony muszą przechodzić walidację zgodności z W3C oraz WCAG 2.0 iwai; 6) Witryna musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę stron dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 i wyżej), Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google Chrome (od wersji 5.0 i wyżej), Safari (od wersji 5.0 i wyżej). W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek na stronie powinien wyświetlić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu oraz wersji przeglądarek, do których strona internetowa jest zoptymalizowana; 7) Portal musi zostać zaprojektowana i wdrożona tak, aby zapewnić jego dobrą indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!, bing; 8) Wymagania jest konstrukcja w oparciu o system zarządzania treścią (CMS - Content Management System) zbudowany na podstawie modelu MCV; 9) System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy pomocy tradycyjnych" formularzy; 10) CMS musi umożliwiać m.in. samodzielne: a) dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron, b) dodawanie, edytowanie, usuwanie wersji językowych, c) zamieszczanie, usuwanie zdjęć, d) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów, e) zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania. 11) CMS musi mieć możliwość obejrzenia przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją 12) System zarządzania treścią musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do strony: 4

5 a) Administrator - osoby odpowiedzialne za zarządzenie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, dodawanie podstron; b) Redaktor - osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników na określonych podstronach; c) Moderator- osoba odpowiedzialna za moderacje forum 13) Ponadto system musi posiadać możliwość określenia w dowolny sposób poziomu dostępu do poszczególnych części witryny dla każdego z użytkowników, w szczególności określenie możliwości wstawiania oraz edycji treści z danej grupy tematycznej. System w żaden sposób nie może ograniczać tworzenia nowych grup tematycznych, musi umożliwiać przypisane użytkownika do co najmniej jednej wybranej grupy; 14) System zarządzania treścią musi posiadać wbudowany edytor typu WYSIWIG do formatowania treści (posiadający co najmniej trzy tryby: edycyjny, tryb podglądu HTML, tryb podglądu strony - preview); Wszelkie operacje na treści artykułów powinny być czynione za pośrednictwem tego edytora. Edytor powinien umożliwiać swobodne osadzanie plików (artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, elementów typu pop-up itd.),w treści strony bez znajomości kodu języków skryptowych oraz bez konieczności wpisywania ścieżek do dokumentów ulokowanych na lokalnym systemie plików; 15) System zarządzania treścią musi posiadać możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg. priorytetu, alfabetycznie) oraz być przeszukiwalny według różnych kryteriów, m.in. nazwy pliku, tytułu, daty, godziny, ID artykułu; 16) Witryna ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez pracowników Zamawiającego; 17) Witryna musi umożliwiać łatwą rozbudowę struktury oraz posiadać możliwość dodania/zmiany/skasowania sekcji/kategorii/artykułu niezależnie od poziomu jego dowiązania; 18) Portal musi dawać możliwość nadawania uprawnień do dowolnej gałęzi struktury dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników; 19) Witryna musi wspierać tworzenie i obsługę formularzy, w tym obsługujących załączanie plików z komputera użytkownika; 20) Tagowanie elementów serwisu musi umożliwić użytkownikowi szybki wybór interesujących do informacji np. zdjęcie opisane kilkoma charakteryzującymi je słowami może zostać odnalezione na podstawie jednego z tych słów. Tagi będą także opisywały elementy serwisu (linki, grafiki); 21) Portal musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą syndykowanie kanałów RSS z możliwością włączania obsługi do konkretnej zawartości; 22) Portal internetowa musi posiadać wszyty mechanizm obsługi błędów - stworzenie dedykowanych stron informacyjnych dotyczących występujących błędów (np. błąd 404, czy czasowa niedostępność serwisu); 23) Portal musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/ 2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru; 24) Portal musi posiadać mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL; 25) Musi istnieć możliwość szybkiego dodania rozszerzeń (nowych modułów) portalu; 26) Musi istnieć możliwość przeprowadzania ankiet i sond wśród użytkowników portalu; 27) Musi istnieć możliwość wysyłania newslettera i biuletynów w formatach html oraz tekstowym - moduł musi umożliwiać wstawianie załączników w formie plików, oraz zapisanie się do dowolnej grupy odbiorców zdefiniowanych przez administratora systemu; 28) Administrator, moderator portalu musi mieć możliwość tworzenia formularzy na potrzeby serwisu, w tym wysyłania informacji, przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas"). Odpowiedzi powinny zostać zapisane w bazie aplikacji oraz wysłane na wskazane adresy . 5

6 Tworzenie formularzy musi odbywać się bez konieczności znajomości języków kodowania stron internetowych; 29) W momencie uruchamiania witryny, system musi działać w oparciu o najnowszą stabilną dostępną wersję systemu CMS. 30) Wszystkie wykorzystane komponenty muszą być zaktualizowane do najnowszej stabilnej wersji. 31) Witryna musi być wyposażona w mechanizmy automatyzujące wykonywanie kopii zapasowych strony oraz wspomagające aktualizację wybranego systemu CMS i zainstalowanych komponentów. 32) Portal musi posiadać moduł służący do śledzeniu aktywności użytkowników w tym redaktorów administratorów i moderatorów w witrynie. Ponadto: 33) Witryna musi zostać zoptymalizowana do poprawnego wyświetlania przy wszystkich rozdzielczościach 34) META Tagi oraz TITLE powinny być generowane dla każdej podstrony; 35) Dostęp do kodu źródłowego serwisu musi być nieograniczony i musi umożliwiać modyfikację na własny użytek Zamawiającego; 36) Wykonawca zapewni opiekę autorską na czas udzielonej gwarancji tj. w okresie roku od uruchomienia portalu, 37) szczegółowy opis form kontaktu zostanie opisany w umowie; 38) Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi CMS wraz przekazaniem instrukcji obsługi i konfiguracji systemu; Wymagania graficzne: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji graficznej internetowego. serwisu Szablon graficzny powinien uwzględniać poniższą mapę strony: 1) Menu Podmiotowe (główne) - dotyczące aktualności zawierające galerie, dane kontaktowe; podwójne zagłębienie danych; 2) Menu Przedmiotowe (tzw. ofertowe) - zawierające usystematyzowany opis zagadnień; 3) Menu Narzędziowe - ścieżka powrotów do strony poprzedniej oraz strony głównej, dodaj stronę do ulubionych, mapa strony itp.; 4) Aktualności - możliwość wielokrotnego użycia na stronie trybu aktualności; 5) Moduły - Banery - zarówno banery w postaci statycznych odnośników do wskazanych lokalizacji jak również banery w postaci automatycznie ratujących się zdjęć z wskazanej lokalizacji (wskazane jest użycie technologii AJAX lub biblioteki jquery do obsługi rotacji banerów). 6) System musi umożliwiać osadzenie dowolnej ilości modułów w zdefiniowanych punktach w szablonie strony wraz z możliwością przypisania wyświetlenia danego modułu do wybranych elementów menu witryny; 7) Podstronę - każda strona ma część tekstową (w którą oprócz tekstu można wstawiać zdjęcia, tabele, itp.) oraz pole reklama", minigalerię i strefę pliki do pobrania"; 8) Nagłówek/Stopkę - zawierające linki i informacje o stronie; Ponadto: 9) wyszukiwanie treści na stronie www, 6

7 10) generowanie dokumentów zamieszczonych na stronie w wersji do druku", 11) podłączenie narzędzia Google Analitics, 12) możliwość wstawiania banerów reklamowych. 13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14)Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Pozycjonowanie 1. W ramach zlecenia Wykonawca zapewni pozycjonowanie głównej strony serwisu i jej głównych działów przez okres 6 miesięcy od produkcyjnego uruchomienia serwisu, 2. Pozycjonowanie dotyczy co najmniej następujących wyszukiwarek takich jak: Google, Bing, Yahoo, Netsprint, 3. pozycjonowanie ma zostać wykonane dla ustalonych z Zamawiającym słów kluczowych (maksymalnie 10), Szkolenia i dokumentacja: Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej serwisu; dokumentacja musi zawierać w szczególności opis wykorzystanych elementów wraz z określeniem zależności między nimi. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, wykonawca dostarczy ich szczegółową dokumentację zawierającą opisy klas i funkcji oraz schemat i przeznaczenie tabel bazy danych. Gwarancja 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres jednego roku na wykonane prace od chwili uruchomienia portalu, 2. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową na wszystkie zapytania dotyczące serwisu w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania, przez cały okres testowy oraz przez miesiąc od uruchomienia serwisu, a także w 72 godzin podczas całego okresu gwarancji, 3. Wykonawca usunie wszelkie znalezione usterki ujawnione w trakcie fazy testowej oraz po uruchomieniu serwisu w ustalonym terminie, jednak nie dłużej niż do 3 dni od ich zgłoszenia, 4. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, Wykonawca zapewni bezpłatne wprowadzanie wszelkich poprawek bezpieczeństwa do wykonanych elementów przez cały okres gwarancji, Harmonogram prac (w tym terminy liczone są w dniach roboczych od daty podpisania umowy zostaną ustalone w trybie roboczym): 1. Przygotowanie koncepcji projektu graficznego strony 2. Akceptacja projektu do dalszych pracy 3. Przygotowanie wersji testowej serwisu wraz z danymi przykładowymi 4. Testowe uruchomienie na serwerze Wykonawcy 5. Testy całego serwisu na serwerze Wykonawcy 6. Poprawki i uruchomienie gotowego serwisu 7. Szkolenia 8. Wprowadzanie danych przez Operatora 9. Pozycjonowanie 7

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Umowa nr 150618/SP/01 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak postępowania: 150720/SE/01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak postępowania: 150720/SE/01 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak postępowania: 150720/SE/01 Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty na Stworzenie Strony Internetowej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ Budowa strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i obsługa techniczna portalu internetowego. Usługa świadczona w ramach projektu PO KL, Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku

Bardziej szczegółowo

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz Tel./fax.: 29 752 27 28 e-mail: pzd@interia.pl Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Łódź, 03.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCA BUDOWY PORTALU INTERNETOWEGO w ramach Projektu Stworzenie wirtualnej czytelni czasopism, książek oraz publikacji naukowych wraz z inteligentną wyszukiwarką

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Strony WWW Pozycjonowanie CRM. Administracja stron. Care Protection. Tworzymy Twój świat

Strony WWW Pozycjonowanie CRM. Administracja stron. Care Protection. Tworzymy Twój świat Strony WWW Pozycjonowanie CRM Care Protection Administracja stron Tworzymy Twój świat Kim jesteśmy? Tworzymy i pozycjonujemy strony internetowe. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół profesjonalnych grafików

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia

Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia Wykonanie nowej strony internetowej Zbąszyńskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji bez przenoszenia treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0 Specyfikacja Techniczna 1. Wymagania serwisu: - PHP w wersji 5 lub większej; - MySQL w wersji 5 lub większej; - menedżer zadań CRON; - biblioteka GD; - włączona funkcja 'mod_rewrite';

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu Od 2002 roku na wszystkie urzędy i nie tylko nałożono obowiązek utworzenia podmiotowych stron BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Kwestię ta regulowało rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS

System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS Actualizer CMS jest aplikacją internetową, która pozwala na budowę i zarządzanie serwisem www dowolnego typu. Wybrane cechy aplikacji: łatwa edycja

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2016. na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną i hosting strony internetowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2016. na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną i hosting strony internetowej Łodygowice, 20 lipca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2016 na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną i hosting strony internetowej Stowarzyszenie - Lokalna

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA (projekt) zawarta w dniu. r. w Hrubieszowie pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA 1, 22 500 Hrubieszów zwaną dalej w tekście umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo