I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie mięsa wieprzowego Ogólna koncepcja Założeniem projektu jest stworzenie portalu specjalizującego się w przekazywaniu informacji o wysokogatunkowym mięsie wieprzowym poprzez artykuły tworzone przez ekspertów i oparte o wiarygodne wyniki badań. Drugim elementem wymiany informacji jest forum dyskusyjne dostępne dla użytkowników portalu. Stworzenie portalu pozwoli na powiązanie konsumentów z rynkiem oferującym dostawy produktów o najwyższej, certyfikowanej jakości oraz podnoszenie ich świadomości odnośnie korzyści wynikających z nabywania produktów spełniających najwyższe normy jakościowe. Założenia projektu: Stworzenie i rozpropagowanie profesjonalnego portalu internetowego, jako nowego niewykorzystywanego do tej pory, interaktywnego środka przekazu medialnego oddziaływującego na preferencje i gusty konsumentów zwiększającego szanse producentów i przetwórców w grze rynkowej. Celem projektu jest: Promowanie wśród konsumentów wieprzowiny, jako wartościowego i smacznego składnika codziennej diety, umożliwienie konsumentowi odnalezienia w interesującej go okolicy, detalicznych placówek handlowych i gastronomicznych oferujących mięso i markowe wyroby z mięsa wieprzowego o gwarantowanej oraz wysokiej jakości pochodzące z polskiej hodowli i przetwarzane przez zakłady mięsne i masarskie. identyfikacji zakładów przetwórczych dostarczających swoje produkty (mięso, wędliny, przetwory) do handlu rozwinięcie preferencji konsumenckich młodego pokolenia Polaków, masowo wykorzystującego Internet we wszystkich aspektach swojego życia. Celem równorzędnym portalu, choć nie eksponowanym bezpośrednio jest utworzenie platformy promocyjnej dla zakładów mięsnych, umożliwiającej im promocję i ułatwiającej dystrybucję ich produktów oraz przekazywanie informacji konsumentowi o polskich produktach mięsnych. Platforma będzie nakierowana na świadomego konsumenta końcowego, poszukującego pełnowartościowego mięsa wieprzowego i produktów z niego wytwarzanych na potrzeby gospodarstwa domowego oraz potraw oferowanych przez placówki żywienia zbiorowego w miejscu zamieszkania lub pobytu czasowego (wypoczynek wakacyjny lub urlopowy). Równolegle, platforma ta służyć będzie konsumentom końcowym, jako pomoc w uświadomieniu sobie roli odgrywanej przez wieprzowinę w diecie człowieka oraz różnicy, w jakości markowych produktów mięsnych w

2 stosunku do produkcji o charakterze masowym. Dzięki zrealizowaniu projektu, wszyscy uczestnicy łańcucha produkcyjnego ( od zagrody do widelca) uzyskają dostęp do nowoczesnej i bardzo skutecznej formuły promocji, a konsumenci będą mogli uzyskać informacje o metodach produkcji i walorach mięsa wieprzowego oraz dostępnej ofercie handlowej i gastronomicznej w okolicy swojego zamieszkania lub czasowego pobytu. Portal będzie promować produkty najwyższej jakości, produkowane również w ramach systemów jakości PQS i QAFP, a także przygotowane w oparciu o tradycyjne metody i technologie. Producenci uzyskają dostęp do optymalnej formuły promocji, a konsumenci będą mogli wyszukać w swojej okolicy produkty najwyższej jakości, przygotowane z dbałością o tradycję, posiadające najwyższe walory jakościowe i smakowe. Grupy docelowe: Główne: Konsumenci końcowi i gospodarstwa domowe głównie z aglomeracji miejskich, miast i miasteczek ze wszystkich województw, Sklepy oferujące mięso i jego przetwory Poboczne: Restauratorzy i sektor hotelarsko-gastronomiczny, Zakłady przetwórcze mięsa wieprzowego z obszaru całego kraju prowadzące przetwórstwo w oparciu o surowiec pochodzący ze zwierząt wyhodowanych w krajowych gospodarstwach rolnych, także w oparciu o tradycyjne metody chowu, w tym metody ekologiczne Gospodarstwa rolne produkujące dostarczające żywiec wieprzowy do ubojni. Środowiska opiniotwórcze (dziennikarze, kucharze, liderzy opinii wśród konsumentów, celebryci osoby wpływające na opinię innych). Portal składać się będzie z 4 zasadniczych części-modułów funkcjonujących jak jego główne zakładki : 1. Moduł I - dydaktyczny - przedstawiający szerokie wiadomości o mięsie wieprzowym oraz wyrobach z niego uzyskiwanych, jako składniku diety. 2. Moduł II- lista produktów wytwarzanych z mięsa wieprzowego zawierająca: nazwy produktów i ich opisy, skład i opis technologii produkcji. 3. Moduł III lokalizacyjny - pozwalający odnaleźć sprzedawcę mięsa i produktów mięsnych w najbliższej okolicy oraz zidentyfikować podmiot przetwórczy. 4. Moduł IV - forum dyskusyjne konsumentów. Zawartość i krótki opis modułów Moduł pierwszy: Zawierać będzie istotne dla konsumenta informacje z zakresu: produkcji zwierzęcej (ras, stosowanych systemów chowu i żywienia), przetwórstwa mięsa (technologie, normy przetwórcze, receptury, systemy jakości produkcji), zdrowia - porady dietetyczne, kulinaria - (poradnik kulinarny). W ramach modułu konieczne jest również uruchomienie forum ekspertów. Moduł drugi: W tym module będą umieszczone; wykazy poszczególnych gatunków i rodzajów wędlin i wyrobów mięsnych produkowanych zgodnie z normami i specyfikacjami, wykaz polskich norm PN na wyroby mięsne, wraz z ich opisami i recepturami, 2

3 wykaz wyrobów tradycyjnych wraz z ich opisami, wykaz wyrobów wędliniarskie i mięsnyh oraz ich opisy rekomendowane na portalu przez ekspertów oraz imiennie przez forum konsumentów. Moduł trzeci lokalizacyjny: Portal wyposażony winien zostać w oprogramowanie umożliwiające odnalezienie w pobliżu zdefiniowanego miejsca pobytu (domu, pracy, czy tymczasowej lokalizacji) placówek handlowych oferujących mięso i wędliny najwyższej jakości. Wyszukiwarka powinna umożliwiać wyszukiwanie informacji w min. 3 trybach pracy: a) graficznym użytkownik musi mieć możliwość wyboru preferowanego obszaru (regionu) kraju z mapy konturowej Polski podzielonej zgodnie z podziałem administracyjnym. Po kliknięciu w wybrane województwo nastąpi przełączenie do szczegółowej mapy powiatów i gmin. W każdym z województw, powiatów i gmin użytkownik będzie mógł wyśledzić dwie interesujące go kategorie placówek, uczestniczących w portalu: 1. sklepy prowadzące sprzedaż mięsa i jego przetworów o znanym pochodzeniu, 2. zakłady mięsne i masarskie, Internauta będzie miał możliwość sprawdzenia: w którym ze sklepów zakupi wyroby mięsne z interesującego go zakładu, z których zakładów sprowadza mięso i wyroby wybrany sklep, danych o asortymencie produktów z poszczególnych zakładów mięsnych i masarskich, do jakich sklepów dostarczane są towary z interesującego go zakładu przetwórczego. b) tekstowym podstawowym użytkownik wprowadzi nazwę administracyjną miejscowości, gminy, powiatu lub województwa z terenu którego chce uzyskać informacje, c) tekstowym zaawansowanym użytkownik będzie miał możliwość wyszukiwania informacji na podstawie nazwy miejscowości, gminy, powiatu, województwa, regionu kraju w oparciu o zdefiniowane przez siebie kryteria tj. nazwę zakładu mięsnego i masarskiego, sklepów lub konkretnych wyrobów. Moduł IV - Funkcjonować będzie, jako forum konsumentów i producentów - miejsce do dyskusji nt. m.in., jakości mięsa i wyrobów oferowanych w poszczególnych punktach oraz do wymiany doświadczeń zakupowych i kulinarnych. Po zarejestrowaniu się, Internauta jako stały użytkownik portalu, będzie mógł dokonać oceny zakupionego w danej placówce towaru, (komentarzei oceny będą podlegały weryfikacji oraz moderacji przez operatorów portalu na poziomie województwa i krajowym w celu wyeliminowania możliwości umieszczania fałszywych lub nieprawdziwych danych oraz treści niedozwolonych prawnie). Wszystkie treści w portalu mają mieć charakter multimedialny - prezentacje będą wykorzystywały informacje tekstowe, dźwiękowe, a także nagrania video. Całość zaprojektowana powinna zostać wg. nowoczesnych zasad designu internetowego, przy zachowaniu przejrzystości i łatwości nawigacji po stronie internetowej, w oparciu o lekkie mechanizmy zarządzania treścią. Zawartość merytoryczna poszczególnych zakładek zostanie powierzona ekspertom z odpowiednich branż: mięsnej, żywieniowej i hodowlanej ( m.in. zootechnik, doradca rolny, dietetyk, kucharz, technolog żywności). Cały portal zostanie przygotowany w prostej, modularnej architekturze pozwalającej na łatwe modyfikacje zawartości oraz dodawanie w miarę potrzeb nowych funkcji. Oprawa graficzna przygotowana zostanie w oparciu o specjalnie zaprojektowaną tożsamość wizualną tak, aby pozostawić w świadomości konsumenta/użytkownika obraz wieprzowiny, jako, przyjaznego i zdrowego składnika diety. 3

4 II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Hosting 1) Serwis powinien zostać uruchomiony pod adresem i na serwerze hostingowym wskazanym przez Wykonawcą. Zamówienie i zarejestrowanie domeny leży po stronie Wykonawcy. 2) Wszystkie elementy serwisu mają być hostowane na serwisie xxxx pl, koszty hostingu pokrywa Zamawiający. 3) Wszelkie prace wykonywane bezpośrednio na serwerze wymagają wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym terminu i zakresu prac, 4) W przypadku konieczności skorzystania z dodatkowych rozszerzeń Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczy na koszt własny wszelkie niezbędne rozszerzenia lub biblioteki Wymagania funkcjonalne i techniczne: 1) Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na swobodne tworzenie do niej dodatkowych modułów w przyszłości; 2) Portal wykorzystywać będzie bazę danych MySQL/PostgreSQL (zgodną ze standardem SQL-92 lub nowszym). Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych podstron internetowych; 3) Portal musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające ingerencję w jej treść oraz wgląd osób trzecich; 4) Kodowanie znaków - Unicode UTF-8 standard min. 3.0; 5) Kodowanie podstron zgodnie ze standardem HTML wersja 4.01, XHTML wersja 1.0, CSS 2.1. Podstrony muszą przechodzić walidację zgodności z W3C oraz WCAG 2.0 iwai; 6) Witryna musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę stron dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 i wyżej), Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google Chrome (od wersji 5.0 i wyżej), Safari (od wersji 5.0 i wyżej). W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek na stronie powinien wyświetlić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu oraz wersji przeglądarek, do których strona internetowa jest zoptymalizowana; 7) Portal musi zostać zaprojektowana i wdrożona tak, aby zapewnić jego dobrą indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!, bing; 8) Wymagania jest konstrukcja w oparciu o system zarządzania treścią (CMS - Content Management System) zbudowany na podstawie modelu MCV; 9) System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy pomocy tradycyjnych" formularzy; 10) CMS musi umożliwiać m.in. samodzielne: a) dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron, b) dodawanie, edytowanie, usuwanie wersji językowych, c) zamieszczanie, usuwanie zdjęć, d) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów, e) zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania. 11) CMS musi mieć możliwość obejrzenia przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją 12) System zarządzania treścią musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do strony: 4

5 a) Administrator - osoby odpowiedzialne za zarządzenie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, dodawanie podstron; b) Redaktor - osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników na określonych podstronach; c) Moderator- osoba odpowiedzialna za moderacje forum 13) Ponadto system musi posiadać możliwość określenia w dowolny sposób poziomu dostępu do poszczególnych części witryny dla każdego z użytkowników, w szczególności określenie możliwości wstawiania oraz edycji treści z danej grupy tematycznej. System w żaden sposób nie może ograniczać tworzenia nowych grup tematycznych, musi umożliwiać przypisane użytkownika do co najmniej jednej wybranej grupy; 14) System zarządzania treścią musi posiadać wbudowany edytor typu WYSIWIG do formatowania treści (posiadający co najmniej trzy tryby: edycyjny, tryb podglądu HTML, tryb podglądu strony - preview); Wszelkie operacje na treści artykułów powinny być czynione za pośrednictwem tego edytora. Edytor powinien umożliwiać swobodne osadzanie plików (artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, elementów typu pop-up itd.),w treści strony bez znajomości kodu języków skryptowych oraz bez konieczności wpisywania ścieżek do dokumentów ulokowanych na lokalnym systemie plików; 15) System zarządzania treścią musi posiadać możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg. priorytetu, alfabetycznie) oraz być przeszukiwalny według różnych kryteriów, m.in. nazwy pliku, tytułu, daty, godziny, ID artykułu; 16) Witryna ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez pracowników Zamawiającego; 17) Witryna musi umożliwiać łatwą rozbudowę struktury oraz posiadać możliwość dodania/zmiany/skasowania sekcji/kategorii/artykułu niezależnie od poziomu jego dowiązania; 18) Portal musi dawać możliwość nadawania uprawnień do dowolnej gałęzi struktury dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników; 19) Witryna musi wspierać tworzenie i obsługę formularzy, w tym obsługujących załączanie plików z komputera użytkownika; 20) Tagowanie elementów serwisu musi umożliwić użytkownikowi szybki wybór interesujących do informacji np. zdjęcie opisane kilkoma charakteryzującymi je słowami może zostać odnalezione na podstawie jednego z tych słów. Tagi będą także opisywały elementy serwisu (linki, grafiki); 21) Portal musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą syndykowanie kanałów RSS z możliwością włączania obsługi do konkretnej zawartości; 22) Portal internetowa musi posiadać wszyty mechanizm obsługi błędów - stworzenie dedykowanych stron informacyjnych dotyczących występujących błędów (np. błąd 404, czy czasowa niedostępność serwisu); 23) Portal musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/ 2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru; 24) Portal musi posiadać mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL; 25) Musi istnieć możliwość szybkiego dodania rozszerzeń (nowych modułów) portalu; 26) Musi istnieć możliwość przeprowadzania ankiet i sond wśród użytkowników portalu; 27) Musi istnieć możliwość wysyłania newslettera i biuletynów w formatach html oraz tekstowym - moduł musi umożliwiać wstawianie załączników w formie plików, oraz zapisanie się do dowolnej grupy odbiorców zdefiniowanych przez administratora systemu; 28) Administrator, moderator portalu musi mieć możliwość tworzenia formularzy na potrzeby serwisu, w tym wysyłania informacji, przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas"). Odpowiedzi powinny zostać zapisane w bazie aplikacji oraz wysłane na wskazane adresy . 5

6 Tworzenie formularzy musi odbywać się bez konieczności znajomości języków kodowania stron internetowych; 29) W momencie uruchamiania witryny, system musi działać w oparciu o najnowszą stabilną dostępną wersję systemu CMS. 30) Wszystkie wykorzystane komponenty muszą być zaktualizowane do najnowszej stabilnej wersji. 31) Witryna musi być wyposażona w mechanizmy automatyzujące wykonywanie kopii zapasowych strony oraz wspomagające aktualizację wybranego systemu CMS i zainstalowanych komponentów. 32) Portal musi posiadać moduł służący do śledzeniu aktywności użytkowników w tym redaktorów administratorów i moderatorów w witrynie. Ponadto: 33) Witryna musi zostać zoptymalizowana do poprawnego wyświetlania przy wszystkich rozdzielczościach 34) META Tagi oraz TITLE powinny być generowane dla każdej podstrony; 35) Dostęp do kodu źródłowego serwisu musi być nieograniczony i musi umożliwiać modyfikację na własny użytek Zamawiającego; 36) Wykonawca zapewni opiekę autorską na czas udzielonej gwarancji tj. w okresie roku od uruchomienia portalu, 37) szczegółowy opis form kontaktu zostanie opisany w umowie; 38) Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi CMS wraz przekazaniem instrukcji obsługi i konfiguracji systemu; Wymagania graficzne: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji graficznej internetowego. serwisu Szablon graficzny powinien uwzględniać poniższą mapę strony: 1) Menu Podmiotowe (główne) - dotyczące aktualności zawierające galerie, dane kontaktowe; podwójne zagłębienie danych; 2) Menu Przedmiotowe (tzw. ofertowe) - zawierające usystematyzowany opis zagadnień; 3) Menu Narzędziowe - ścieżka powrotów do strony poprzedniej oraz strony głównej, dodaj stronę do ulubionych, mapa strony itp.; 4) Aktualności - możliwość wielokrotnego użycia na stronie trybu aktualności; 5) Moduły - Banery - zarówno banery w postaci statycznych odnośników do wskazanych lokalizacji jak również banery w postaci automatycznie ratujących się zdjęć z wskazanej lokalizacji (wskazane jest użycie technologii AJAX lub biblioteki jquery do obsługi rotacji banerów). 6) System musi umożliwiać osadzenie dowolnej ilości modułów w zdefiniowanych punktach w szablonie strony wraz z możliwością przypisania wyświetlenia danego modułu do wybranych elementów menu witryny; 7) Podstronę - każda strona ma część tekstową (w którą oprócz tekstu można wstawiać zdjęcia, tabele, itp.) oraz pole reklama", minigalerię i strefę pliki do pobrania"; 8) Nagłówek/Stopkę - zawierające linki i informacje o stronie; Ponadto: 9) wyszukiwanie treści na stronie www, 6

7 10) generowanie dokumentów zamieszczonych na stronie w wersji do druku", 11) podłączenie narzędzia Google Analitics, 12) możliwość wstawiania banerów reklamowych. 13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14)Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Pozycjonowanie 1. W ramach zlecenia Wykonawca zapewni pozycjonowanie głównej strony serwisu i jej głównych działów przez okres 6 miesięcy od produkcyjnego uruchomienia serwisu, 2. Pozycjonowanie dotyczy co najmniej następujących wyszukiwarek takich jak: Google, Bing, Yahoo, Netsprint, 3. pozycjonowanie ma zostać wykonane dla ustalonych z Zamawiającym słów kluczowych (maksymalnie 10), Szkolenia i dokumentacja: Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej serwisu; dokumentacja musi zawierać w szczególności opis wykorzystanych elementów wraz z określeniem zależności między nimi. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, wykonawca dostarczy ich szczegółową dokumentację zawierającą opisy klas i funkcji oraz schemat i przeznaczenie tabel bazy danych. Gwarancja 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres jednego roku na wykonane prace od chwili uruchomienia portalu, 2. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową na wszystkie zapytania dotyczące serwisu w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania, przez cały okres testowy oraz przez miesiąc od uruchomienia serwisu, a także w 72 godzin podczas całego okresu gwarancji, 3. Wykonawca usunie wszelkie znalezione usterki ujawnione w trakcie fazy testowej oraz po uruchomieniu serwisu w ustalonym terminie, jednak nie dłużej niż do 3 dni od ich zgłoszenia, 4. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, Wykonawca zapewni bezpłatne wprowadzanie wszelkich poprawek bezpieczeństwa do wykonanych elementów przez cały okres gwarancji, Harmonogram prac (w tym terminy liczone są w dniach roboczych od daty podpisania umowy zostaną ustalone w trybie roboczym): 1. Przygotowanie koncepcji projektu graficznego strony 2. Akceptacja projektu do dalszych pracy 3. Przygotowanie wersji testowej serwisu wraz z danymi przykładowymi 4. Testowe uruchomienie na serwerze Wykonawcy 5. Testy całego serwisu na serwerze Wykonawcy 6. Poprawki i uruchomienie gotowego serwisu 7. Szkolenia 8. Wprowadzanie danych przez Operatora 9. Pozycjonowanie 7

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Dobrze zaprojektowany i wykonany system BIP realizuje następujące funkcje: 1. prowadzi bazę danych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa

Księgarnia internetowa Koszalin, 2012 Księgarnia internetowa Dokumentacja projektowa Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski Zawartość Protokół założycielski... 3 Raport klienta... 5 Instrumentarium

Bardziej szczegółowo