BIZNES I SPRZĘT IT OPROGRAMOWANIE. Bezpieczeństwo danych. Laptop, tablet i smartfon. Inwentaryzacja licencji. benchmark magazyn #6 / 02 / 2014 Rynek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES I SPRZĘT IT OPROGRAMOWANIE. Bezpieczeństwo danych. Laptop, tablet i smartfon. Inwentaryzacja licencji. benchmark magazyn #6 / 02 / 2014 Rynek"

Transkrypt

1 BIZNES benchmark magazyn #6 / 02 / 2014 Rynek Rynek programów ERP i CRM do zarządzania s. 24 Bezpieczeństwo danych w epoce BYOD s. 34 Laptop, tablet i smartfon dla pracownika s. 52 Inwentaryzacja licencji jak sprawdzić legalność oprogramowania s. 20 OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT IT BIZNES benchmark.pl Od oprogramowania biurowego do budowy sieci i bezpieczeństwa danych.

2 Wypróbuj za darmo Solid Edge! Wypróbuj za darmo Solid Edge! Zobacz, dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji. Zobacz, dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji. siemens.com/plm/pl/free-solid-edge siemens.com/plm/pl/free-solid-edge Teraz możesz, bez jakichkolwiek zobowiązań, wypróbować pełną wersję pakietu Solid Edge. Zobacz, w jaki sposób Solid Edge zapewnia szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania bez dzięki jakichkolwiek elastyczności i zobowiązań, możliwościom wypróbować projektowania Teraz możesz, parametrycznego - wszystko to zaś w jednym, łatwym pełną wersję pakietu Solid Edge. Zobacz, w jaki sposób Solid w użyciu pakiecie. Projektuj szybciej, bardziej intuicyjnie - Edge zapewnia szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania dzięki elastyczności i możliwościom projektowania po prostu lepiej. parametrycznego - wszystko to zaś w jednym, łatwym w użyciu pakiecie. Projektuj szybciej, bardziej intuicyjnie - po prostu lepiej. Pobierz Solid Edge już teraz, otrzymasz dostęp do interaktywnych materiałów szkoleniowych, filmów instruktażowych i forum użytkowników, które pomogą Ci poznać możliwości oprogramowania. Solid Edge już teraz, otrzymasz dostęp do interak- Pobierz tywnych Pobierz pakiet materiałów Solid Edge szkoleniowych, ze strony filmów instruktażowych siemens.com/plm/pl/free-solid-edge i forum użytkowników, które pomogą Ci poznać możliwości lub zadzwoń oprogramowania. pod numer Pobierz pakiet Solid Edge ze strony siemens.com/plm/pl/free-solid-edge lub zadzwoń pod numer Rozwiązania dla przemysłu.

3 Od redakcji Foto: M. Sołtysiak MŚP podstawa polskiej gospodarki Według danych GUS, w Polsce Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), zatrudniające maksymalnie do 249 osób (powyżej tej liczby pracujących w fi rmie osób, w statystyce gospodarczej mówi się już o dużym przedsiębiorstwie) stanowią 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw i wytwarzają 47,6% polskiego PKB. Liczba osób zatrudnionych w sektorze MŚP to zaś 68,2% wszystkich pracujących Polaków. Struktura polskich fi rm z sektora MŚP stopniowo zaczęła upodabniać się do tej występującej w większości krajów Unii Europejskiej. Jak się okazuje, 92,5 proc. wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające u siebie co najwyżej do dziesięciu osób. Co ciekawe, jak wynika z raportu fi rmy PRM, około 60% przedsiębiorstw z sektora MŚP, niezależnie od wielkości fi rmy, w Polsce korzysta z usług przedsiębiorstw działających w branży IT, ale zaledwie 30 proc. z nich zatrudnia u siebie własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Jak widać w przytoczonych przeze mnie danych statystycznych, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są głównym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Stanowią one też ogromy potencjał, jeśli chodzi o możliwość wykorzystywania i stosowania w codziennej pracy najnowszych technologii IT niezależnie od branży, w jakie dana fi rma działa. Okazuje się jednak, że ze stosowaniem technologii IT w codziennej pracy nie jest już tak dobrze. O ile nasycenie samymi komputerami jest na wysokim poziomie (praktycznie każda fi rma ma na swoim wyposażeniu komputery stacjonarne i laptopy), ale stały dostęp do Internetu deklaruje już tylko 93% fi rm MŚP. Jeszcze gorzej wyglądają statystyki wykorzystania systemów Finansowo-Księgowych (ok. 56%), oprogramowania inżynierskiego i wspomagania produkcji (wykorzystuje je ok. 48,5% fi rm produkcyjnych) czy stosowania systemów ERP, czy CRM. Do używania tych dwóch ostatnich, wg badań GUS przyznaje się zaledwie odpowiednio 13,5% i 16,5% małych i średnich fi rm, przy czym dla fi rm zatrudniających do 49 osób jest to 8% i 12,5%, a dla fi rm mających od 50 do 249 pracowników 30 i 28,5 proc. Jak widać, jeśli chodzi o informatyzację polskich przedsiębiorstw, dostęp do Internetu czy wykorzystania oprogramowania i sprzętu w codziennej pracy fi rm, jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też bieżący numer Biznes Benchmark Magazyn poświęciliśmy w dużej mierze oprogramowaniu, sprzętowi i infrastrukturze IT dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Znajdą w nim Państwo, zarówno porady jak dobrać sprzęt komputerowy na potrzeby małych i średnich fi rm, jak skonfi gurować i zbudować małą sieć, jak wybrać dostawcę Internetu, jak również artykuły dotyczące oprogramowania biurowego, grafi cznego czy inżynierskiego, które może być stosowane w każdej fi rmie. Oczywiście, nie zapomnieliśmy o zarządzaniu przedsiębiorstwem i systemach ERP czy CRM, również tych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane nawet w kilkuosobowej fi rmie. Zapraszam do lektury. Marcin Bieñkowski Redaktor naczelny Benchmark Biznes Biznes benchmark magazyn 3

4 W numerze Oprogramowanie biznesowe Oprogramowanie biurowe dla fi rm s. 6 Systemy fi nansowo-księgowe s. 9 Oprogramowanie do e-fakturowania s. 13 Darmowe aplikacje CAD 3D do użytku komercyjnego s. 15 Przygotowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych w fi rmie s. 17 Audyt legalności oprogramowania s Oprogramowanie CAD 3D dla małej fi rmy Zarządzanie małą i średnią firmą Rynek oprogramowania do zarządzania małą i średnią fi rmą s. 24 Wykorzystanie systemów ERP i CRM w małych i średnich fi rmach s. 26 Bariery wejścia MŚP w systemy ERP i BI s. 28 Analiza Big Data na potrzeby małej fi rmy s. 30 Wykorzystanie faktur elektronicznych w fi rmach s. 32 Bezpieczeństwo i sieci Bezpieczeństwo danych w epoce BYOD s. 34 Hosting dla MŚP s. 36 Sieć komputerowa w małej fi rmie s. 38 Zabezpieczenia sieci WiFi s. 42 Rozpoczęcie działalności fi rmy w Internecie s Analiza Big Data w małej i średniej fi rmie Sprzęt dla małej i średniej firmy Notebook dla pracownika s. 46 Tablet w fi rmie s. 48 Projektor dla MŚP s. 50 Smartfon dla pracownika i biznesmena s. 52 BIZNES benchmark.pl 36 Hosting dla MŚP Redaktor naczelny: Redaktorzy: Marcin Bieńkowski Katarzyna Janik Artur Pęczak Maciej Stanisławski Artur Żarski Alicja Żebruń Dyrektor Operacyjny: Sebastian Jaworski, tel.: Dział sprzedaży reklam: Agnieszka Garczyńska, tel.: Projekt i skład: Kuba Kuczma Wydawca: Benchmark Sp. z.o.o., ul. Wołczyńska Poznań, NIP: Projektor do celów biznesowych 4 Biznes benchmark magazyn

5 Integracja sieciowa Centra danych Outsourcing IT CloudiA Cloud Computing Atende S.A. T E

6 Oprogramowanie biznesowe Pakiety biurowe dla Foto: Fotolia Pakiet biurowy to oprogramowanie niezbędne w niemal każdej firmie. Jest ono potrzebne do tworzenia raportów, listów, sprawozdań oraz wielu innych dokumentów. Wielu przedsiębiorców nie wie jednak, na jaki pakiet się zdecydować. Nie licząc systemu operacyjnego, oprogramowanie biurowe jest jednym z najważniejszych narzędzi pracy w niemal każdej fi rmie. Korzystają z niego nie tylko prezesi i wykwalifi kowani specjaliści, ale również sekretarki, stażyści i świeżo przyjęci pracownicy. O jego ogromnej wartości świadczy przede wszystkim to, że bez niego nie będziemy w stanie przygotować praktycznie żadnego dokumentu. Jednak pakiety różnią się między sobą swoją ceną, możliwościami i popularnością. Wbrew pozorom ostatni aspekt jest niezwykle ważny, gdyż liczba osób korzystających z danego typu programów decyduje o tym, czy jest on ogólnie obowiązującym standardem. W przypadku pakietów biurowych standardem takim zdecydowanie jest oprogramowanie Microsoftu. Świadczy o tym wydany w kwietniu 2013 roku raport fi rmy Forrester badający popularność różnych rodzajów oprogramowania biurowego wśród klientów biznesowych. Według niego w 85% fi rm używa się pakietu Microsoft Offi ce 2010, w 51% przedsiębiorstw Offi ce 2007, w 28% Offi - ce 2003 lub wcześniejszego, w 22% Offi ce 2013, w 17% Offi ce for Mac 2013, zaś w 9% fi rm internetowych aplikacji Microsoftu. Dokumenty Google są używane w 17% fi rm, zaś opensource owe Open Offi ce i LibreOffi ce znajdują się w liczbie przedsiębiorstw mieszczącej się w granicy błędu statystycznego. Popularność jest bardzo ważna, gdyż przekłada się na kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, znalezienie pracownika obsługującego płynnie oprogramowanie Microsoftu będzie znacznie łatwiejsze niż odnalezienie osoby biegłej w używaniu mniej popularnych programów. Jest tak, ponieważ programu tego używa się na każdym szczeblu edukacji zaczynając od szkoły podstawowej. Po drugie, skoro pakiet taki jest standardem, to poradzi sobie z otwarciem i edycją większości otrzymywanych dokumentów. W przypadku konkurencyjnych produktów nie będzie tak dobrze. O ile problemów nie sprawia przenoszenie między różnymi programami prostych dokumentów, to w przypadku skomplikowa- 6 Biznes benchmark magazyn

7 Oprogramowanie biznesowe firm nych plików wypełnionych wzorami, formułami oraz szablonami może wystąpić wiele błędów. Aspekt ten jest bardzo ważny, gdyż wysyłanie niekompatybilnych plików do klientów lub partnerów może spowodować wiele nieporozumień w trakcie komunikacji biznesowej. Dysk w komputerze czy w chmurze? Od kilku lat coraz większą popularność zdobywają dyski w chmurze i coraz częściej są wykorzystywane także w coraz większej liczbie pakietów biurowych. O ile LibreOffi ce oraz Open Offi ce tkwią jeszcze w poprzedniej dekadzie i ofi cjalnie nie oferują możliwości sieciowych, to zupełnie inaczej jest w przypadku oprogramowania Microsoftu oraz Google. Firmy te umożliwiają użytkownikom bezpłatne korzystanie ze stworzonych przez siebie dysków w chmurze, które doskonale współpracują z oprogramowaniem biurowym. Przykładowo Microsoft Offi ce 2013 domyślnie zapisuje wszystkie dokumenty właśnie na dysku w chmurze. Oczywiście plik można zapisać też na dysku komputera, jednak wymaga to wykonania kilku kliknięć. Z kolei Dokumenty Google w swojej początkowej fazie rozwoju działały tylko i wyłącznie w chmurze. Teraz sytuacja ta uległa zmianie i w pakiecie tym można pracować też, gdy nie mamy połączenia z Internetem. W tym celu należy zainstalować specjalny dodatek w przeglądarce Google Chrome. Jeśli w trakcie edycji pliku połączenie z siecią zostanie przerwane, zostanie on zapisany w przestrzeni lokalnej i przeniesiony na dysk w chmurze, gdy łączność z siecią zostanie odzyskana. Silna integracja Dokumentów Google jest widoczna nawet teraz, gdyż ten pakiet biurowy nie ma natywnych aplikacji, a wszystkie elementy pakietu działają w przeglądarce. W przypadku Microsoftu użytkownik może zdecydować, czy woli w danym momencie korzystać z programu w sposób klasyczny, czy bardziej satysfakcjonuje go praca w oknie przeglądarki. Mobilny dostęp i praca grupowa Chmura to świetne rozwiązanie znacznie ułatwiające pracę. Kiedyś by kontynuować pracę na innym komputerze, trzeba było zapisać plik na pendrive ie lub dysku zewnętrznym i następnie przenieść go na drugie urządzenie. Teraz wystarczy kilka kliknięć i mamy dostęp do swoich plików nie tylko z poziomu każdego komputera, ale również smartfonu i tabletu. Pod względem działania na urządzeniach mobilnych o wiele lepiej radzą sobie rozwiązania Microsoftu. Dzieje się tak, gdyż Google stara się ograniczać dostępność swoich aplikacji na mobilne urządzenia z systemami Microsoftu. Z tego powodu z Dokumentów Google da się wygodnie korzystać jedynie na telefonach i tabletach z systemem Android lub ios. W przypadku Microsoftu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Z oczywistych względów wydany przez niego pakiet biurowy działa nie tylko na dwóch najpopularniejszych platformach mobilnych, ale także na systemie Windows Phone. Kolejna zaleta pakietów biurowych pracujących w chmurze to możliwość pracy grupowej. Pod tym względem oba pakiety też spisują się doskonale. Zarówno Dokumenty Google, jak też Microsoft Offi ce uruchomione w przeglądarce pozwalają na jednoczesne edytowanie dokumentu przez kilka osób. Wszystkie zmiany są nanoszone w locie, a każdy użytkownik jest oznaczony innym kolorem kursora. Dzięki temu widać nie tylko, jakie zmiany nanosi, ale też miejsce, w którym pracuje lub za chwilę będzie pracować. Warto pamiętać, że choć Microsoft Offi ce jest płatny, to licencję na niego musi mieć tylko osoba udostępniająca plik. Pozostały osoby mogą go edytować w przeglądarkowej wersji aplikacji nawet jeśli nigdy nie wykupiły Offi ce a. Jak widać, chmura to świetne rozwiązanie, ale nawet ono nie jest idealne. Warto pamiętać, że jeśli usługa dysku w chmurze akurat Najważniejsza cecha pakietu biurowego to jego popularność. nie będzie działać, na jakiś czas stracimy możliwość dotarci do naszych dokumentów. Z tego powodu zaleca się przechowywanie najważniejszych plików w dwóch miejscach, zarówno w chmurze, jak też na dysku twardym komputera. W ten sposób można niemal całkowicie wyeliminować możliwość utraty cennych danych. Można też stworzyć foldery, które będą automatycznie synchronizować się z chmurą. Dodatkowo Microsoft Offi ce, w przeciwieństwie do Dokumentów Google, sam zapisuje wszystkie pliki nie tylko w chmurze, ale też na dysku twardym komputera. Dzięki temu odzyskanie jednej z ostatnich wersji pliku nie będzie problemem nawet w krytycznej sytuacji. Open Office / LibreOffice Jeszcze do niedawna Open Offi ce był najpopularniejszym darmowym pakietem biurowym. Jego pierwsza wersja została zbudowana na bazie StarOffi ce należącego do fi rmy Sun i wydana w 2002 roku. W międzyczasie właścicielem oprogramowania stało się Oracle, które przejęło Sun Microsystems w 2010 roku. Ponieważ Oracle nie miało tak bogatej historii wspierania otwartego oprogramowania jak Sun, wiele osób obawiało się o dalszy los programów tego typu rozwijanych wcześniej przez Sun, do których należał też pakiet Biznes benchmark magazyn 7

8 Oprogramowanie biznesowe Open Offi ce. Wówczas na bazie Open Offi - ce zaczął powstawać inny otwarty pakiet LibreOffi ce. Szybko zdobył on uznanie wielu fi rm, miedzy innymi Novella, który na rzecz LibreOffi ce porzucił swój pakiet Go-oo. W 2011 roku LibreOffi ce został włączony do repozytoriów wielu dystrybucji linuksowych, w tym do najpopularniejszego Ubuntu, zastępując tym samym Open Offi ce a. Wydarzenie to zbiegło się ze zrezygnowaniem przez Oracle ze świadczenia usług komercyjnych dla pakietu Open Offi ce i przekazaniem praw do pakietu fundacji Apache. Obie wersje pakietu mają ten sam komplet programów, czyli edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, edytor prezentacji Impress, edytor grafi ki Draw, program do tworzenia baz danych Base i program do tworzenia formuł matematycznych Math. Ważną cechą pakietu LibreOffi ce jest to, że to najbardziej rozbudowany pakiet biurowy ofi cjalnie działający na systemach linuksowych. Oprócz tego nie trzeba za niego płacić, nawet jeśli używa się go w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że jeśli komputery w fi rmie mają służyć do absolutnie podstawowych zadań, można znacznie ograniczyć koszty oprogramowania, instalując na urządzeniach darmowy i łatwy w obsłudze system operacyjny Ubuntu, w skład którego wchodzi też pakiet LibreOffi ce. Dokumenty Google Historia tego pakietu biurowego zaczyna się w 2006 roku, gdy Google kupiło fi rmę Upstartle pracującą nad procesorem tekstu Writely. W tym samym roku program ten się integralnym składnikiem kont Google. Firma Google jednocześnie rozwijała aplikację do arkuszy kalkulacyjnych i szybko dodała ją do pakietu Dokumenty Google. Z biegiem czasu rozszerzano go o kolejne elementy, a także interesujące funkcje, takie jak możliwość trzymania w chmurze 15 GB plików za darmo, możliwość edytowania plików w trybie offl ine oraz obsługa urządzeń mobilnych. W skład tego pakietu wchodzi wiele aplikacji, jednak jego typowo biurowe elementy to Dokumenty, Arkusze Kalkulacyjne i Prezentacje. Obecnie Dokumenty Google znacznie Foto 1: Pakiet biurowy Microsoftu dostępny jest też na urządzenia mobilne z systemem Android. ustępują swoim odpowiednikom od Microsoftu pod względem funkcjonalności i popularności, jednak mimo to wiele osób korzysta z tego oprogramowania. Dzieje się tak, gdyż użytkownicy domowi nie muszą za nie nic płacić, jest dynamicznie rozwijane i działa w przeglądarce. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z nich na praktycznie na każdym rodzaju komputera. Warto wspomnieć o tym, że użytkownicy biznesowi mają obowiązek płacić za korzystanie z Google Docs. Kosztuje to 4 Euro za użytkownika miesięcznie lub dwa razy więcej, jeśli zdecydujemy się na wersję usługi obejmującą archiwizację danych oraz możliwość odzyskania ich. Wspomniane ceny nie zawierają podatków. Warto wspomnieć, że w ramach obu pakietów otrzymuje się 30 GB miejsca na Dysku Google, telefoniczną pomoc techniczną oraz gwarancję działania programu przez 99,9% czasu. Microsoft Office 2013/365 Rodzina Microsoft Offi ce to obecnie najpopularniejszy pakiet biurowy na świecie, którego pierwsza wersja została wprowadzona na rynek w 1989 roku i od 25 lat jest konsekwentnie rozwijana. Działa na komputerach osobistych z systemami Windows i Mac, a także na wszystkich liczących się platformach mobilnych, czyli Windows Phone, Android oraz ios. W skład każdego pakietu Offi ce wchodzą edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program do prezentacji PowerPoint oraz aplikacja do robienia notatek OneNo- te. Oprócz tego w skład różnych wersji pakietu Microsoft Offi ce wchodzi wiele innych aplikacji. Pakiet we wszystkich wersjach jest płatny. W 2013 roku Microsoft zaczął odchodzić od klasycznego modelu sprzedaży oprogramowania i przestawiać się na model subskrypcji. Wykupienie abonamentu Offi ce 365 upoważnia do korzystania z pakietu Microsoft Offi ce w najnowszej wersji z opcją bezpłatnej aktualizacji. Istnieją trzy wersje subskrypcji różniące się między sobą możliwościami i ceną. Jego najtańsza wersja (Small Business Premium) to koszt około 380 zł za rok. Użytkownik w zamian dostaje możliwość korzystania z podstawowych aplikacji, do których należą Word, Excel, a także PowerPoint. Programy te można zainstalować na pięciu komputerach używanych przez jedną osobę. W ramach subskrypcji Microsoft oferuje coś więcej niż dostęp do swoich programów. Oprócz tego użytkownik otrzymuje 25 GB miejsca na dysku w chmurze SkyDrive, dostęp do aplikacji mobilnych i przeglądarkowych oraz pomoc techniczną. Kolejne dodatki to możliwość wykonywania wideokonferencji za pomocą Skype. Jeżeli w fi rmie nie są potrzebne zaawansowane funkcje sieciowe, takie jak praca w grupie, a możliwość zainstalowania pakietu na pięciu komputerach wydaje się niepotrzebną fanaberią, można zdecydować się na kupno Offi ce 2013 w wersji dożywotniej. Taka licencja kosztuje 780 zł, czyli tyle co dwuletnia subskrypcja najtańszego Offi ce a 365. Wybór odpowiedniej wersji oprogramowania nie powinien być pochopny i warto go dokładnie przemyśleć. Pakiety biurową różnią się swoimi możliwościami, łatwością obsługi oraz ceną. I wbrew obiegowej opinii nie każdy potrzebuje drogiego oprogramowania Microsoft, mimo że jest ono ogólnie obowiązującym standardem. Z pakietu tego będą musiały tak naprawdę korzystać przede wszystkim fi rmy otwierające naprawdę rozbudowane dokumenty tekstowe pełne obliczeń i wypełnione skomplikowanymi formatowaniami. Z kolei do zwykłych, niezbyt skomplikowanych pism wystarczy praktycznie dowolny edytor tekstu. Dawid Kosiński 8 Biznes benchmark magazyn

9 Oprogramowanie biznesowe Podatki trzeba płacić, a ich rozliczanie wcale nie musi być trudne. W ofercie polskich producentów oprogramowania finansowo-księgowego (FK) znajdują się aplikacje przydatne na różnych etapach rozwoju biznesu. Do przeglądu wybraliśmy kilka aplikacji (są to LeftHand Mała Księgowość, Varico KsH Księga Handlowa, Faktura ibiznes oraz Subiekt nexo) dla fi rm rozliczających się na podstawie KPiR oraz prowadzących pełną księgowość. W zestawieniu nie mogło zabraknąć aplikacji dostarczanych w modelu SaaS, czyli obsługiwanych przez przeglądarkę. Mamy więc Darmowy program do faktur ifi rma.pl oraz Księgowość online w serwisie wfi rma.pl. Uzupełnieniem materiału jest opis trzech aplikacji dedykowanych dla przedsiębiorców działających w określonej branży. Programy te wspomagają prowadzenie: basenu lub obiektu rekreacyjnego (virtualny.basen & FITNESS), kancelarii prawnej (Wolters Kluwer Kancelaria Prawna) oraz piekarni (Profi PIEK (SQL)). Zaczynamy. Systemy FK dla małej firmy LeftHand Mała Księgowość LeftHand to jeden z nielicznych producentów oprogramowania księgowego, który ma swojej ofercie aplikacje dla systemu Windows i Linux. Oferta ta obejmuje pakiety Mała Księgowość i Mała fi rma dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o KPiR oraz program Pełna Księgowość dla podmiotów zobligowanych do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych. Aplikacje LeftHand zostały przygotowane do pracy wielostanowiskowej (w sieci) i korzystają ze wspólnej, darmowej bazy danych Firebird. Wersje dla różnych systemów współpracują ze sobą. Dzięki temu programy księgowe mogą być stosowane w heterogenicznych środowiskach IT, czyli takich, w których stacje robocze i serwery z Windows i Linux koegzystują obok siebie. To właśnie brak dobrych aplikacji dla fi rm na Linuksa wielokrotnie wymieniany jest jako czynnik, który wydatnie ogranicza możliwość wykorzystanie komputerów z tym systemem w otoczeniu biznesowym. LeftHand jest dobrym przykładem na to, że wcale tak nie musi być. Mała Księgowość to program do obsługi fi rm rozliczających się w oparciu o KPiR. Aplikacja Biznes benchmark magazyn 9

10 Oprogramowanie biznesowe umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy dzięki wbudowanemu kreatorowi ustawień nowej fi rmy. Mała Księgowość umożliwia kompleksową obsługę sprzedaży i fakturowania, w tym wystawianie dokumentów faktur MP, marża i RR (nabycie produktów rolnych). Najciekawsze funkcje programu to seryjne wystawianie i wydruk dokumentów sprzedaży, możliwość dodawania informacji o zaległych płatnościach na wydruku faktury oraz generowanie korekt PIT dla niezapłaconych kosztów i korekt VAT (złe długi). Program pozwala na zapisywanie faktur w formacie PDF oraz eksport dokumentów rozliczeniowych do systemu e-deklaracje. Mała Księgowość ma wbudowany moduł sprzedaży z obsługą cenników i grup towarowych, moduł magazynu (tworzenie dokumentów MM, WZ, PW, RW) z funkcją inwentaryzacji oraz prosty moduł zarządzania kontaktami (CRM). W wariancie Mała Firma oprogramowanie zostało rozszerzone o moduły kasa i bank, środki trwałe oraz kadry i płace. Ta wersja aplikacji zawiera kilka dodatkowych funkcji m.in. przypomnienie o niezapłaconych fakturach, kredyty kupieckie i blokady sprzedażowe, rozliczanie delegacji i kilometrówek oraz narzędzia do ewidencji i rozliczania produkcji (zlecenia, kompletacja, technologie). Varico KsH Księga Handlowa Varico jest producentem oprogramowania fi nansowo-księgowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ofercie fi rmy znajdziesz aplikację KPiR Książka Przychodów i Rozchodów dla podmiotów rozliczających się na zasadach uproszczonych oraz program KsH Księga Handlowa dla przedsiębiorstw o dowolnym profi lu działalności i jednostek budżetowych, zobligowanych do prowadzenia pełnej księgowości. KsH umożliwia prowadzenie księgowości dla jednej lub wielu fi rm. Dostępna jest wersja programu przygotowana specjalnie dla biur rachunkowych. Aplikacja ma wbudowane funkcje obsługi rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami, umożliwia tworzenie dokumentów przekazywanych do systemu e-deklaracje oraz generowanie rozmaitych raportów i zestawień. KsH pomaga w prowadzeniu rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, w tym ewidencjonowaniu transakcji krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych. Aplikację wykorzystasz także do ewidencji i prowadzenia operacji na środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Program pozwala na zaadaptowanie własnego planu kont na podstawie jednego z kilku wzorców. Dostępny jest przykładowy plan kont dla jednostek budżetowych. KsH ułatwia również codzienną pracę przez szybkie księgowania za pomocą schematów księgowych, seryjny wydruk uzgodnień salda czy automatyczne wyliczanie deklaracji VAT VAT-7, VAT-7D, VAT-7K i VAT-UE oraz deklaracji ZUS, z opcją eksportu dokumentów do programu Płatnik. Szablony automatyzują operacje księgowania dokumentów handlowych, magazynowych, kasowo-bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, płacowych oraz przeksięgowań. Aby było to możliwe, KsH integruje się z programem Varico Obsługa Sprzedaży ObSp, który umożliwia wystawianie faktur sprzedażowych, paragonów i rachunków, obsługę kasy i banku oraz prowadzenie gospodarki magazynowej. Aplikacja pozwala na ewidencję VAT, ma wbudowany moduł towarów i kontrahentów z narzędziami do zarządzania cennikami oraz zobowiązaniami i należnościami. Faktura ibiznes Faktura ibiznes Startowa to podstawowa i najtańsza wersja programu do fakturowania z całej rodziny oprogramowania ułatwiającego prowadzenie własnej działalności. Wydawcą aplikacji jest Firmatec. Linia produktów Firmatec, skierowanych dla przedsiębiorców rozliczających się na uproszczonych zasadach, obejmuje łącznie sześć wersji programów Faktura ibiznes. Dodatkowo są to wersje: Standardowa, Profesjonalna bez magazynu, Profesjonalna, Sieciowa oraz Firma ibiznes. Faktura ibiznes w wersji Startowa przeznaczona jest dla fi rm usługowych i handlowych. Program umożliwia wystawianie podstawowych doku- mentów sprzedażowych i korekt do nich faktur, rachunków, paragonów, w tym faktur marża, MP oraz zaliczkowa. Aplikacja ma wbudowaną kartotekę kontrahentów oraz towarów i usług. Umożliwia śledzenie należności oraz płatności od klientów. Faktura ibiznes ma bogate funkcje eksportu faktur, bazy klientów i kartotek towarów do pliku (m.in. w formacie PDF i Excel); umożliwia generowanie różnego rodzaju analiz i raportów m.in. sprzedaży, rentowności. Dopiero w programie Faktura ibiznes Standard dostępna jest funkcja obsługi drukarek fi skalnych. Ta wersja programu umożliwia dodatkowo wystawianie fak- 10 Biznes benchmark magazyn

11 Oprogramowanie biznesowe tur eksportowych oraz prowadzenie ewidencji zakupów. Z kolei moduł Książki Przychodów i Rozchodów dostępny jest w programie Faktura ibiznes w wersjach Profesjonalna, Sieciowa oraz Firma ibiznes. Firma ibiznes to najbogatsza wersja programu, która oprócz ewidencji sprzedaży i zakupów, pozwala na wystawianie ofert dla klientów i zamówień. Aplikacja umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej (obsługa dokumentów WZ,PZ,PW,RW, MM), sprzedaż za pomocą kodów kreskowych oraz śledzenie rozrachunków z kontrahentami z opcją przypomnień o płatnościach. Firma ibiznes ma wbudowany moduł kasa-bank, który pozwala na wystawianie dowodów KP i KW oraz generowanie raportów kasowych. Mocną stroną programu są zestawienia i analizy sprzedaży, które mogą być generowane według klienta lub towaru. Raporty te pozwalają ocenić strukturę sprzedaży w wybranym okresie, rentowność oraz obroty. Wbudowany kalendarz pozwala prowadzić notatki dotyczące kontaktów z klientem czy operacji handlowych. Wersja Firma ibiznes zawiera szereg przydatnych narzędzi dodatkowych, które ułatwiają prowadzenie biznesu m.in. moduł obsługi zleceń serwisowych, zleceń transportowych oraz funkcje obsługi płatności masowych. InsERT nexo InsERT jest dobrze znanym polskim przedsiębiorcom producentem oprogramowania dla małych i średnich fi rm. W połowie marca tego roku fi rma wprowadziła na rynek nową, kolejną po InsERT GT, generację programów ułatwiających prowadzenie biznesu, InsERT nexo. W skład pakietu wchodzą system sprzedaży Subiekt nexo, oprogramowanie do prowadzenia KPiR oraz ewidencji podatku zryczałtowanego Rachmistrz nexo, a także system fi nansowo-księgowy Rewizor nexo. Wszystkie programy z pakietu ściśle ze sobą współpracują. Istnieje również możliwość płynnego przejścia z rozliczania w oparciu o KPiR i aplikację Rachmistrz na pełną księgowość w Rewizorze. Pakiet dostępny jest w dwóch wersjach InsERT nexo, spełniający standardowe wymagania różnej wielkości fi rm, oraz InsERT nexo PRO dla przedsiębiorstw, które potrzebują dodatkowych funkcjonalności i spersonalizowanych rozwiązań. Ta wersja aplikacji umożliwia tworzenie rozszerzeń, które dostosowują system do specyfi cznych wymagań użytkownika m.in. własne raporty, wzorce wydruków itd. Użytkownicy oprogramowania InsERT mogą wykupić usługi e-abonament oraz e-archiwizacja, umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz archiwizację swoich danych. InsERT nexo Link, udostępniany klientom w ramach e-abonamentu, pozwala na zdalny dostęp do analiz sprzedażowych, fi nansowych i księgowych z poziomu przeglądarki internetowej oraz smartfonów z Windows Phone 8. Wymiana dokumentów między programami Subiekt oraz Rachmistrz i Rewizor może odbywać się online, przez internet. Funkcję tę warto wykorzystać, jeśli za nasze fi nanse odpowiada biuro rachunkowe. Subiekt nexo Subiekt nexo to funkcjonalny program do obsługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, czy zakładach usługowych. Aplikacja ma wbudowane funkcje zarządzania gospodarką magazynową z rozdziałem na dokumenty handlowe i magazynowe. Program umożliwia np. wystawienie faktury z wielu dokumentów WZ. Subiekt nexo wyposażono w rozbudowane moduły kartotek kontrahentów oraz towarów i usług. Istnieje możliwość prowadzenia zapisów z kontaktów z klientem (funkcje CRM) oraz przypisywanie indywidualnych cenników i poziomów rabatów. W Subiekt nexo zastosowano pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych. Istnieje możliwość wystawiania FS dokumentów WZ. Program ma wbudowany moduł kasa-bank; umożliwia prowadzenie rozrachunków z klientami. Z punktu widzenia fi rm prowadzących działalność handlową warto zwrócić uwagę na możliwość dowolnego kształtowania polityki cenowej, w tym możliwość przypisywania cenników do klientów. Cena oraz rabat mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży. ifirma.pl Coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się programy fi nansowo- -księgowe dostarczane w modelu Software as a Service. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymasz dostęp do funkcjonalnej aplikacji do fakturowania i prowadzenia uproszczonej księgowości (KPiR), obsługiwanej z dowolnego miejsca przez przeglądarkę internetową. ifi rma.pl - Darmowy program do faktur online to jedno z takich znakomitych narzędzi. Właścicielem serwisu jest Power Media. Aplikacja ma wbudowany moduł kartoteki kontrahentów i towarów. Umożliwia wystawianie faktur i rachunków dowolnego typu na podstawie indywidualnych szablonów dokumentów. Wszystkie wystawiane faktury są przechowywane w certyfi kowanym archiwum, a wygenerowane dokumenty możesz szybko przesyłać do kontranentów przez internet w formie e-faktur. Interaktywne raporty pozwolą ci zapoznać się z wynikami fi nansowymi fi rmy. Program wyposażono w intuicyjny kalendarz oraz system notatek, które pomagają zapanować nad terminami i sprawami do wykonania. Aplikacja integruje się z Allegro i najpopularniejszymi sklepami internetowymi m.in. Magento, Shoper i PrestaShop. Dodajmy, że program do faktur to tylko podstawowe narzędzie udostępniane w serwisie ifi rma.pl. Dla bardziej wymagających przedsiębiorców, spółka Power Media dostarcza aplikacje Księgowość internetowa (prowadzenie KPiR i ewidencji ryczałtowej), Biuro rachunkowe oraz Program magazynowy. Interaktywne raporty pozwolą ci zapoznać się z wynikami finansowymi firmy. Program wyposażono w intuicyjny kalendarz oraz system notatek, które pomagają zapanować nad terminami i sprawami do wykonania. wfirma.pl Najważniejszym konkurentem ifi rma.pl jest serwis wfi rma.pl. Oferta wfi rma.pl obejmuje Program do fakturowania, Księgowość online, System magazynowy, aplikacje CRM oraz Kadry i Płace a także moduł Analizy, który pozwala ocenić efekty prowadzonej działalności przez pokazanie podsumowań poszczególnych kolumn KPiR z podziałem na okresy. Wszystkie te aplikacje dostarczane są w modelu SaaS, a zatem obsługiwane Biznes benchmark magazyn 11

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo