Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D"

Transkrypt

1 Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Marcin Karczmarczyk, HP Karol Lemański, HP Jachranka,

2 Definicja chmury obliczeniowej wg. NIST Chmura obliczeniowa Model świadczenia usług zapewniający niezależny od lokalizacji, dogodny dostęp sieciowy na żądanie do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. serwerów, pamięci masowych, aplikacji lub usług), które mogą być dynamicznie dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy zarządczej i minimalnym udziale dostawcy usług. Główne atrybuty usług w chmurze - Dostępne jako standardowa usługa - Skalowalne, elastyczne i współdzielone zasoby 2 - Dostępne na żądanie - Płatne za wykorzystanie - Dostępne przez internet - Samoobsługa (katalog usług)

3 Cloud Hybrydowy wg. HP Interoperacyjność Chmura zarządzana przez HP ZARZĄDZANY: CAPEX/OPEX LOKALIZACJA ELASTYCZNOŚĆ SLAs TYP ZAMÓWIENIA PŁATNOŚĆ Prywatna/Klient Klient CAPEX Najwyższe Lokalizacja klienta Ograniczona do zasobów klienta Wewnętrzne SLAs HW/SW zakup Zakup sprzętu, wdrożenie jednorazowo Prywatna Wirtualna prywatna Publiczna/HP HP CAPEX lub leasing Klient lub HP Ograniczona do zasobów, hybryda Negocjowane SLA HW/SW własne, zarządzanie HP Zakup sprzętu + usługa zarządzania płatna m-c HP OPEX Wiele lokalizacji -UE Uzgodniona w kontrakcie, baza + dodatkowe zasoby Kontrakt na SLA, standard Kontrakt na świadczenie usług Pay per use lub baza + dzienna opłata za dodatkowe zasoby TCO, dostosowanie do indywidualnych potrzeb HP OPEX HP WW Pełna elastyczność Standarodwe SLA Karta kredytowa lub zamówienie Płatność za rzeczywiste wykorzystanie, za godziny Najniższe 3 Najniższe Szybkość, Standaryzacja, automatyzacja Najwyższe

4 Wybrane usługi w chmurze a rekomendacja D 1. Infrastruktura jako usługa Chmura obliczeniowa 2. Usługi z zakresu odtwarzania po awarii Data Center Centralny Back up 3. Zarządzanie PC i PC back up 4

5 Rekomendacja D a usługi w chmurze obliczeniowej Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego ma na celu uzupełnienie Rekomendacji M dotyczącej zaradzaniem ryzykiem operacyjnym zarządzanie ryzykiem związanym z obszarami technologii informatycznych i ich bezpieczeństwa Zawiera 22 rekomendacje w następujących obszarach: - strategia i organizacja obszarów technologii informatycznych - rozwój środowiska teleinformatycznego - utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego - zarządzanie bezpieczeństwem 5

6 Infrastruktura jako usługa - IAAS Virtual Servers WIN, LINUX WEB, SQL Network (VPN), FW, public lub private IP Dyski EVA, P2000, 3Par HP Cloud Biling IASS, PASS, SASS Monitorowanie Raportowanie 6 6 Kopie zapasowe Płatność za użycie

7 HP Cloud IaaS funkcjonalność 7 PC - Virtual Windows Server PC - Virtual Linux Server Hypervisor VMware vsphere VMware vsphere System Operacyjny Current Version(s): Current Version(s) Windows 2008 R2 RedHat, SLES, Ubuntu, Debian Dyski per OS 1 LUN - 50 GB 1 LUN - 32 GB Wydajność CPU 1 vcpu do 8 vcpu (2GHz każdy); 1 vcpu do 8 vcpu (2GHz każdy); RAM od 1GB RAM do 16GB od 1GB RAM do 16GB Polaczenie bezpieczeństwo RDP (VPN - inode) SSH (VPN - inode) VLAN 3 VLANs per klient (wraz z DMZ) standardowo 3 VLANs per klient (wraz z DMZ) standardowo Czas udostepnienia usługi 1h 1h Możliwości rozbudowy + 25% per miesiąc + 25% per miesiąc Minimalny czas trwania usługi 1 h 1 h Automatyzacja Zamówienie, uruchomienie usługi Zamówienie, uruchomienie usługi Start serwera Start serwera Zamknięcie serwera Zamknięcie serwera Restart Serwera Restart Serwera Rezygnacja lub zmiana usługi Rezygnacja lub zmiana usługi SLA: 99,5% (pojedyncza lokalizacja w standarcie) Macierz dyskowa (3Par) Dodatkowo HDD per 50GB do 500GB; Backup na taśmy Integracja z VCS Możliwość podniesienia SLA do 99,9 % (redundantne Data Center) Usługi odtwarzania po awarii (opcja) Tylko serwery wirtualne Dynamiczna zmiana wielkości zasobów (CPU, RAM, Dyski) Możliość podłączania do środowiska serwerów fizycznych System Operacyjny Windows 2008 R2 oraz RedHat, SLES, Ubuntu, Debian Możliwość uruchomienia dodatkowych systemów i wersji.

8 HP Cloud IaaS funkcjonalność: opis usługi 8 W ramach usługi Cloud computingu HP udostępni środowisko prywatnej chmury obliczeniowej w ramach której Teva otrzymuje: Pełną infrastrukturę DC HP w której usługa jest realizowana Dedykowaną moc obliczeniową (serwery, pamięć masowa) Możliwość definiowania paratmetrów usługi serwerów wirtualnych: MHz, vcpu, RAM oraz wielkość przestrzeni dyskowej podłączonej do serwera Możliwość zmiany pojemności (min poj 1 Giga pamięci). Możliwość definowania wielkości serwerów fizycznych Infrastrukturę dostępową do internetu Gwarantowane SLA min. 99, 5%. Zgodnie z metodyką ITSM świadczone są poniższe usługi: Projektowanie i zarządzanie usługami (zarządzanie bezpieczeństwem, ciągłością, dostępnością, pojemnością) Zapewnienie wymaganego poziomu SLA (Zarządzanie zmianami, konfiguracją, poziomem usług) Zarządzanie operacyjne usługami (zarządzanie problemami, incydentami, operacyjne, wykrywanie zdarzeń i powiadamianie o nich) Integracja z Helpdesk

9 HP Cloud IaaS funkcjonalność: opis usługi cd Pozostałe usługi: Usługa zarządzania całym środowiskiem cloud computingu do poziomu systemów operacyjnych minimum Linux (CentOS, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Suse Linux Enterprise, Ubuntu) MS Windows (SQL Server, Web Server) HP-UX (opcjonalnie) AIX (opcjonalnie) Back up i archiwizacja danych Obsługa operatorska zgłoszeń w trybie 24/7, Monitorowanie środowisk IT (CEE HP Service Reference Architecture Platform). 9

10 HP Cloud główny katalog usług 10

11 HP Cloud zamawianie usług 11

12 HP Cloud status usług 12

13 PPU za każdy dzień HP Cloud IAAS Model kosztowy Jednorazowa opłata za skonfigurowanie całego środowiska = Całkowita opłata jednorazowa Wirtualny Prywatny Cloud (vpc) CLOUDSERVICE Miesięczna Minimalna Opłata stała TYLKO przy dedykowanym środowisku (Cloudu Prywatnego) 100% elastyczności + Cloud Prywatny (PC) Miesięczna Opłata za wykorzystane zasoby Przy vpc** za całość zasobów Przy PC za zasoby powyżej opłaty minimalnej = Całkowita opłata miesięczna CLOUDSERVICE Minimalna opłata stała _ koszty PPU 13 * PC Prywatny Cloud (Dedykowany) **vpc Wirtualny Prywanty Cloud (współdzielony)

14 IAAS zgodność z rekomendacją D Rekomendacja Obszar Spełnienie warunków Rekomendacja 2 Informacja zarządcza Raportowanie usług w zakresie IaaS. Wykorzystanych zasobów, awarii, problemów, incydentów bezpieczeństwa informacji Rekomendacja 7 Rozwój systemu zapewniający wsparcie jego działalności Kreowanie środowisk testowych na żądanie - ocena ryzyka związana z wprowadzaną zmianą. Tworzenie dokumentacji dla środowiska IT. Proces zarządzania zmianami - uproszczony w zakresie infrastruktury Rekomendacja 9 Rekomendacja 10 Zasady zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną (wydajność, pojemność) Sformalizowane zasady współpracy z dostawcami zewnętrznymi Wydzielenie sieci. Opracowane standardy konfiguracyjne (katalog usług). Możliwy hardening systemów (jako element katalogu usług). Kopia zapasowa konfiguracji. Baza komponentów. Zarządzanie pojemnością oraz wydajnością. Wgrywanie poprawek oprogramowania. Prowadzenie dokumentacji Jasno określona umowa - SLA, podział odpowiedzialności, określenie lokalizacji danych, plan wyjścia z usługi, ISO Rekomendacja 11 Kontrola dostępu do danych logiczna i fizyczna Polityka zawiązana z hasłami, rozdzielność ról administratorskich, rejestracja zdarzeń systemowych (zewnętrzny log serwer), mechanizmy zabezpieczania dostępu fizycznego (procedury oraz systemy elektroniczne) Rekomendacja 15 Ciągłość działania Kopie zapasowe. Bezpieczeństwo fizyczne lokalizacji 14

15 Odtwarzanie systemów po awarii Nieplanowane przestoje się zdarzają Mają znaczący wpływ na działalność firmy 29% firm miało nieplanowany przestój w ciągu ostatnich 12 miesiącach. 8% z tych nieplanowanych przestojów miało związek z czynnikami środowiskowymi takimi jak pożar zalanie itp. Tylko 3% firm może kontynuować swoja działalności na niezmienionym poziomie w przypadku kompletnego zniszczenia ich Data Center 15 Wznowienie działalności nie jest banalne Tylko 28% firm może odtworzyć swoje podstawowe operacje biznesowe w czasie krótszym niż 12 h po katastrofie, ale jednocześnie 43% firm nie ma pojęcia jak długo może to trwać

16 Data Replication Data Protection Protekcja danych i ich odtwarzanie po awarii Backup na taśmach Biblioteki wirtualne(vtl) Elektroniczny skarbiec danych (EVS) Data Replication Appliance (FC over IP) Data Replication mechanizmy macierzowe (EVA, XP, SRDF) Synchroniczna Asynchroniczna Do punktu w czasie replikacja Backup Archiwizacja 16 Replikacja danych Obieg życia danych Przechowywanie danych

17 Usługi odtwarzania systemów po awarii Usługi doradcze w zakresie tworzenia planów ciągłości Zapasowe Data Center Usługi odwtarzania po awarii Biuro zapasowe 17

18 Odtwarzanie systemów po awarii Poziomy usług dla IT BPS Usługa w Chmurze: RTO * w granicach 1h dla pojedynczego serwera 4h dla grupy serwerów RPO** typowo 15 minut Szybka implementacja do dwóch dni od zamówienia usługi Łatwe testowanie na replice danych w ośrodku HP bez konieczności przerywania replikacji Cena od 15-30% niższa w porównianiu z tradycyjnym modelem *RTO Recovery Time Objective (czas odtworzenia) 18 **RPO Recovery Point Objective (moment od którego dane zostaną odtworzone)

19 Zasada działania odtwarzania w chmurze Przed katastfofą: Replikacja danych z każdego serwera produkcyjnego do ośrodka zapasowego HP Dodatkowy apliance szyfruje i kompresuje dane przed wysłaniem Klient odpowiedzialny za łącza do centrum zapasowego oraz za wybranie danych do replikacji VM 1 VM 2 VM 3 IT BPS lub Bank Servery produkcyjne VM 4 VM 5 Physical server 1 Physical server 2 Monitoring Centrum zapasowe HP Serwery w chmurze Po katastfofie: Są alokowane dodatkowe serwery z zasobów cloud Następuje automatyczne podłączenie serwerów wirtualnych do przestrzeni dyskowej i zreplikowanych danych Przestrzeń dyskowa Siec (VPN internet, MPLS,. LL) Przestrzeń dyskowa Klient odpowiedzialny za uruchomienie aplikacji na odtworzonych serwerach 19 W przypadku centralnego back upu odworzenie następowałoby z zasobów centralnych zlokalizowanych w Ośrodku HP

20 Proces replikacji pomiędzy ośrodkami Datacenter Klienta HP Recovery Center Server-based Replication Process Server Replikacja Replication Server VM ( C1 D1 C2 D2 C3 Server Prod. Server Prod. Server Prod. D3 C1 C2 C3 Cloud Management Servers D1 D2 D3 20

21 Centralny Backup przez sieć - LifeVault Zasoby chmurowe Potrzeby biznesowe: Zabezpieczenie danych w odseparowanej lokalizacji, łatwe do wykonania odtworzenia 21 Sieć IPVPN Odział banku Interface web dla użytkowników do konfiguracji backupu Korzyści: Łatwa w użyciu i szybka do implementacji kompletna infrastruktura do backupów W pełni elastyczne rozwiązanie z możliwością połączenia odtwarzania w chmurze Spójny i jednolity system spełniający wymagania instytucji kontrolnych Z definicji wbudowane od miejscowienie backupu od środowiska IT (inna lokalizacja odseparowana geograficznie)

22 Korzyści Poprawa wskaźników RPO, RTO - RTOs 1-4 godziny * irpos miedzy 0-15 minut Bardziej elastyczne - Umożliwia testy klienta w ciągu 2 dni - Bez żadnego wpływu na obecne środowiska produkcyjne % niższe koszty - W porównaniu z tradycyjnym modelem - Oszczędności płyną ze współdzielenia infrastruktury, Data Center oraz ludzi Bez inwestycji początkowych - Wszystkie zasoby potrzebne do uruchomienia usługi są dostępne w Data Center HP 22 *Note: RTOs for full site failure of an Enterprise Cloud Services Virtual Private Cloud is 8 hours

23 Centralny Back up (LiveVault) architektura Backup zgodny z: PCI-DSS ISO Szyfrowanie 256 AES Skanowanie dysku - bloki Data Shuttle Service LiveVault Agent Centralny system backupowy DynamicDelta Delta Restore Kompresja Odział banku Dekompresja, odszyfrowanie odtworzenie Szyfrowanie Turbo Restore Appliance Chmura HP 23

24 Data Center Nowy Sękocin koło Warszawy Nowoczesne centrum outsourcingowe o łącznej powierzchni m2, na które składają się Data Center oraz zapasowa infrastruktura biurowa. Część biurowa m2 (zapewniająca 100 w pełni wyposażonych stanowisk pracy) Cześć techniczna- 2000m2-4 niezależne komory na umieszczenie serwerów (700 m2) oraz zaplecze techniczne : rozdzielnie, węzły telekomunikacyjne, pomieszczenia operatorów, inne (1300 m2) W Data Center jest całodobowa obsługa operatorska 24/7. Zabezpieczenia: System zasilania Moc ośrodka 2MVA zasilane z dwóch niezależnych transformatorów WN Zasilacze UPS pracujące równolegle N+1 redundancja o łącznej mocy 1,7MVA, pracujących grupami Agregaty prądotwórcze N+1 - w pełni automatyczne o łącznej mocy 3,6 MVA, możliwość tankowania podczas pracy System klimatyzacji precyzyjnej w redundancji N+1. Dodatkowo w podłodze detektory wody 24 Bezpieczeństwo Ochrona strażnicza 24x7, System Monitorowania Budynku (BMS), telewizja przemysłowa System kontroli dostępu karty magnetyczne, kontrola biometryczna Rygorystyczne procedury dostępu i wstępu Całe HP Data Center osiada Certyfikat bezpieczeństwa ABW z klauzulą poufne ABW Rozbudowana ochrona przeciwpożarowa (Technologia odporności ogniowej F90-90 min oraz System gaszenia pożaru GX20 oparty o gaz FM-200).

25 DRC + Centralny Back up zgodność z rekomendacją D Rekomendacja Obszar Spełnienie warunków Rekomendacja 2 Informacja zarządcza Sformalizowanie procedur powiadamiania w razie wystąpienia katastrofy (ocena zniszczeń, sztab kryzysowy) Rekomendacja 10 Rekomendacja 11 Sformalizowane zasady współpracy z dostawcami zewnętrznymi Kontrola dostępu do danych logiczna i fizyczna Jasno określona umowa - SLA, podział odpowiedzialności, określenie lokalizacji danych, plan wyjścia z usługi, ISO Mechanizmy zabezpieczania dostępu fizycznego (procedury oraz systemy elektroniczne) w centrum zapasowym Rekomendacja 15 Ciągłość działania Zapewnienie ciągłości działania w bezpiecznej lokalizacji, zapewnienie możliwości przeprowadzenia testów, Sformalizowane i ujednolicone podejście do wykonania kopi zapasowych/zarządzania nośnikami. Szyfrowanie danych. Testy odtworzeniowe Rekomendacja 19 Klasyfikacja systemów Opracowanie klasyfikacji systemów informatycznych pod względem ich istotnością wraz z powiązaniami pomiędzy systemami 25

26 Zarządzanie Stacjami Zakres Usługi WP360 HP dostarcza i utrzymuje mechanizmy: 1. Instalacji stacji 2. Dystrybucji oprogramowania na stacje 3. Dystrybucji poprawek na stacje robocze 4. Inwentaryzacji stacji (systemy operacyjne i oprogramowanie) 5. Wsparcia użytkowników (m.in. narzędzia diagnostyczne i zdalnego dostępu) 6. Wspólne repozytorium danych (NAS) w sieci Banków. W wersji rozszerzonej HP realizuje wszystkie lub powierzone przez BS prace w oparciu o dostarczone mechanizmy Gwarancja 1. Automatyzacji 2. Standaryzacji 3. Centralizacji 4. Poziomu Usług 5. Kosztów zarządzania stacjami w w rozproszonym środowisku 26

27 HP Restricted WP360 Core Serivces ECOSYSTEM kontekst System Platform for WP360 WP360 Process Control for WP360 CLOUD SM Network 27

28 Zarządzanie PC - architektura NAS Web Console MainSite HP HUB MainSite 28 Branch MainSite Klient1 Klient 2 Klient N Branch

29 Zarządzanie Stacjami Wymagania po stronie Klienta 29 Komponent usługi Połączenie sieciowe NAS y Klient HPDM na stacjach, Konsolka IT Inwentaryzacja Dystrybucja oprogramowania Dystrybucja poprawek Instalacja stacji (Imaging) Klient dostarcza/ zapewnia (wersja bazowa): Łącze 5-10 Mbit do HP Intranetu do wszystkich placówek Hosting (sieć elektryczna i logiczna) dla NASów Zgodę dla instalację klientów HPDM i konsolki na stacjach użytkowników i IT. Przedstawicieli IT do odbycia szkolenia z narzędzi/ procesów. Zgodę na przechowywanie danych inwentaryzacyjnych. Zestaw informacji i raportów. Paczki instalacyjne *) Politykę patchowania i ewentualne środowisko testowe (zgodnie z wymaganiami) Obrazy *), binaria aplikacji, ustawienia konfiguracyjne, licencje *) możliwość realizacji przez HP w trybie rozszerzenia usługi

30 PC Backup siła algorytmu Autonomy 30

31 PC Backup siła algorytmu Autonomy 2/2 31

32 Korzyści. Co odróżnia ofertę HP na rynku Niskie koszty inwestycji i Szybkie czasy uruchomienia Klient podłącza się do instniejącego i gotowego do użycia HUBu Oszczędności Oszczędności w obszarze: licencji, sprzętu, hostingu, szkoleń; Elastyczność operacyjna Duża elastyczność rozwiązania HP w przypadku restrukturyzacji po stronie klienta (otwieranie/ likwidowanie oddziałów) Elastyczność kosztowa Model rozliczeniowy pay-per-use; Bezpieczeństwo operacyjne 5% mniej stacji = 5% mniejszy rachunek Ryzyka związane z ludźmi, zarządzaniem wiedzą, kompatybilnością rozwiązania są przetransferowane do HP. 32

33 Zarządzanie PC WP 360 zgodność z rekomendacją D Rekomendacja Obszar Spełnienie warunków Rekomendacja 10 Informacja zarządcza WP360 zbiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i aplikacji. Dysponuje wygodnym modułem raportowania przedstawiającym status środowiska odzwierciedlający zarówno bieżące jak i historyczne informacje (snapshoty) Rekomendacja 12 Rekomendacja 13 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem Wsparcie użytkowników w zakresie problemów w środowisku teleinformatycznym Instalacja oprogramowania za pośrednictwem modułu dystrybucji oprogramowania zapewnia, że zatwierdzone i sprawdzone oprogramowanie trafia na stacje robocze użytkowników. Wsparcie dla użytkowników umożliwiające wykonanie części diagnozy samodzielnie, oraz wsparcie dla pracowników IT w zakresie zdalnego wsparcia użytkowników (m.in. zdalne przejęcie pulpitu stacji przez użytkownika) Rekomendacja 15 Ciągłość działania Zlokalizowanie serca systemu (HUB WP360) w profesjonalnym DataCentre posiadającym pełne zapezpieczenia gwarantuje maksymalną ciągłość działania usługi. 33

34 Zarządzanie PC WP 360 zgodność z rekomendacją D Rekomendacja 17 Rekomendacja Obszar Spełnienie warunków zarządzanie oprogramowaniem WP360 zapewnia instalację standardowego (tzn. końcowego użytkownika sprawdzonego i zaaprobowanego) oprogramowania na stacjach roboczych oraz daje pełną inwentaryzację posiadanych przez użytkowników programów. Rekomendacja 18 zarzadzanie bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego WP360 wspiera bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego poprzez zapewnienie standardowej konfiguracji środowiska oraz udostępnianie aktualnych i wiarygodnych informacji inwentaryzacyjnych. 34

35 Dziękujemy za uwagę

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Outsourcing IT TALEX DATA CENTER. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Outsourcing IT TALEX DATA CENTER. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Outsourcing IT TALEX DATA CENTER Nowoczesne systemy informatyczne wymagają stabilnej i sprawdzonej infrastruktury teletechnicznej gwarantującej odpowiednią moc obliczeniową

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo