Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Na podstawie rysunku zagospodarowania terenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Na podstawie rysunku zagospodarowania terenu"

Transkrypt

1 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Przediar j.. Raze PRZEDMIAR: Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka d. KNNR 2- Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - korya pod nawierzchnie placów posojowych ha Na podsawie rysunku zagospodarowania erenu ha 3732 / 0000 ha 0,373 2 d. KNNR 2- wycena Inwearyzacja powykonawcza,000 3 d Rozebranie krawężników beonowych 5x30 c na podsypce ceenowo-piaskowej Rozebranie isniejących krawężnikó placu anewrowego oraz drogi dojazdowej 25,90 25,900 d Rozebranie ław pod krawężniki z beonu Rozebranie isniejących krawężnikó placu anewrowego oraz drogi dojazdowej - ławy krawężników poz.3 * 0,075 8,3 5 d.2. KNR Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na odległość do k poz. 8,3 6 d.2. KNR Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za każdy nasępny k Kroność = 0 poz. 8, Rozebranie nawierzchni z pły drogowych beonowych o grubości 5 c z wypełnienie spoin piaskie Rozebranie nawierzchni z pły drogowych wjazdu 32 32, Transpor wewnęrzny aeriałów szukowych o asie kg na odległość do 0.5 k z załadunkie i wyładunkie echaniczny saochode 5-0 Transpor pły drogowych 32 * 3 * 0,5 * 2,5 8, Dodaek do abl. 507 za każde 0.5 k ransporu saochode skrzyniowy 5-0 Kroność = 5 Transpor pły drogowych poz.8 8,500 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - -

2 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Przediar j.. Raze Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 5 c za poocą spycharek - (pełna głębokość zalegania) - Rejon projekowanego depaka + isniejęćy zieleniec 22, ,690 - Mechaniczne wykonanie korya na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie ka. I-IV głębokości 20 c Plac anewrowy - chodnik + depak + parking + część drogi , ,07 + 2, ,69 76, Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warswy konsrukcyjne nawierzchni w gruncie ka. I-IV Plac anewrowy - chodnik + depak + parking + część drogi poz. 76, Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi 0.25 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k Plac anewrowy - chodnik + depak + parking + część drogi poz. * 0,2 9,272 - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęe 0.5 k ransporu ponad k saochodai saowyładowczyi po drogach uwardzonych ziei ka.iii-iv Kroność = 0 poz.3 9, Forowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 spycharkai w gruncie ka. III-IV Plac anewrowy + fragen drogi wewnęrznej 206,07 * 0, , Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; gruny sypkie ka. I-III Plac anewrowy + fragen drogi wewnęrznej poz.5 07, Planowanie skarp i korony nasypów - ka.gr.i-iii droga wewnęrzna Plac anewrowy + depak poz.5 07, Wykonanie i zagęszczenie echanicze warswy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warswy po zag. 0 c Plac, depak oraz fragen chodnika 206, , ,760 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 2 -

3 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Przediar j.. Raze 9 - Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c-podbudowa chodnika Podbudowa placu, parkingu, fragenu drogi oraz depaka 206,07 + 2, ,69 850, Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa górna o grubości po zagęszczeniu 8 c Powierzchnia wszyskich eleenów , Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa górna - za każdy dalszy c grubości po zagęszczeniu Kroność = 2 poz , z.o Obrzeża beonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceenowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceenową pojazdów na godzinę {projekowane chodniki}36 {projekowany depak} 36,000, Ława pod krawężniki beonowa z opore ( ) * 0,075 26, Ława pod krawężniki - dodaek za wykonanie ławy beonowej na łukach o proieniu do 0 69 * 0,075 5, Krawężniki beonowe wysające o wyiarach 5x30 c na podsypce ceenowo-piaskowej , Krawężniki beonowe - dodaek za usawienie na łukach o proieniu do , Krawężniki beonowe wopione o wyiarach 2x25 c na podsypce ceenowo-piaskowej , Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grubość 6 c na podsypce ceenowo-piaskowej chodnik + depak - koska Holland 2,9 + 22,69 326, Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grubość 6 c na podsypce ceenowo-piaskowej Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 3 -

4 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Przediar j.. Raze parking + plac anewrowy - koska behaon grafiowa 2, ,07 327, Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grubość 8 c na podsypce ceenowo-piaskowej drogi wewnęrzne - koska behaon szara 972,9 972, Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.5 w gr.ka.iii z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do k Wykopy pod sudzinki oraz wpusy uliczne 9 *,5 *,5 * 2,5 50, Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.5 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k Wykopy pod sudzinki oraz wpusy uliczne - nadiar urobku poz.3 * 0,5 25,33 33 KNR Sudzienki ściekowe z goowych eleenów beonowe o śr. 500 z osadnikie i syfone Syseowe wpusy żeliwne,000 3 KNR Sudnie rewizyjne z kręgów beonowych o śr. 000 w goowy wykopie o głębokości 3 sud. Sudnie rewizyjne sud. 5 sud. 5, Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.5 w gr.ka.iii z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do k 83 * 0,5 * 2,0 36 KNR Sieci wodociągowe w iasach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewn Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.5 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k poz Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; gruny sypkie ka. I-III poz KNNR 0- Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.5 w gr.ka. I-III Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - -

5 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Przediar j.. Raze Wykop pod syse skrzynek rozsączających - przyjęo średnią głębokość wykopu 2,0c 30 * Drenaż - podsypka filracyjna ze żwiru lub pospółki w goowy suchy wykopie z goowego kruszywa podsypka syseu skrzynek 30 * 0,5 5,000 wycena Syse zagospodarowania wody deszczowej <obiar na podsawie rys. zagospodarowania erenu AUTODESK - Auocad20>,000 2 KNNR 60- Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.noinalnej 200 <obiar na podsawie rys. schea odwodnienia AUTODESK - Auocad20> odc. - prób. odc. - prób. odc. - prób., Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.5 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k Zasypanie syseu odwodnienia poz.39 * 0, Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; gruny sypkie ka. I-III poz KNR 2- - Sopy fundaenowe beonowe, o objęości do 0,5 - ręczne układanie beonu-zabeonowanie słupków piłkochwyów 8 * 0,25 * 0,25 * 0,75 2,250 6 KNR Wykonanie piłkochwyów na słupkach z kszałowników salowych o rozsawie 3.5 i wysokości 3.0,000 7 KNR Wykonanie piłkochwyów z siaki na słupkach z kszałowników salowych o rozsawie dodaek za nasępny wysokości poz.6,000 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 5 -

6 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Przediar j.. Raze 8 KNR Wroa salowe z furkai o wy. 300/250 c ogrodzenia korów enisowychi-braa przesuwna,saonośna ocynkowana <obiar na podsawie rys. konsrukcyjnych wykonanych w AUTODESK - Auocad20>,000 9 KNR Rozścielenie ziei urodzajnej ręczne z ranspore aczkai na erenie płaski 72 * 0,5 0, KNR Wykonanie rawników dywanowych siewe na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie ka. III z nawożenie 72 72,000 5 KNR Sadzenie krzewów żywopłoowych w rowach o szerokości do 5 c w gruncie ka. III z całkowią zaprawą rowów KNR Sadzenie drzew i krzewów iglasych na erenie płaski w gruncie ka. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : KNR Pielęgnacja drzew i krzewów iglasych poz.5 + poz KNR Ławki parkowe z prefabrykaów żelbeowych - podpory żelbeowe Na podsawie rysunku projeku zagospodarowania erenu,28 * ,00 55 KNR Ławki parkowe z prefabrykaów żelbeowych - obudowa drewniana siedzeniowa Na podsawie rysunku projeku zagospodarowania erenu,8 * 5 9, KNR Monaż koszy na śiecie sz sz, Kalkulacja własna analiza Dosawa drewnianych ablic ekspozycji plasycznych sz Drewniana ablica ekspozycyjna (ypu regulain placu zabaw) sz sz,000 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 6 -

7 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Koszorys inwesorski uproszczony Opis KOSZTORYS: Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka d KNNR 2- SSO Roboy przygoowawcze Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - korya pod nawierzchnie placów posojowych j.. ha Ilość 0,373 Cena jednoskowa Warość 2 d. KNNR 2- wycena Inwearyzacja powykonawcza, d.2. d.2. 5 d.2. 6 d KNR KNR ROBOTY ROZBIÓRKOWE SSO Rozebranie krawężników Rozebranie krawężników beonowych 5x30 c na podsypce ceenowo-piaskowej Rozebranie ław pod krawężniki z beonu Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na odległość do k Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za każdy nasępny k Kroność = 0 25,900 8,3 8,3 8, Rozebranie isniejących nawierzchni Rozebranie nawierzchni z pły drogowych beonowych o grubości 5 c z wypełnienie spoin piaskie Transpor wewnęrzny aeriałów szukowych o asie kg na odległość do 0.5 k z załadunkie i wyładunkie echaniczny saochode 5-0 Dodaek do abl. 507 za każde 0.5 k ransporu saochode skrzyniowy 5-0 Kroność = 5 32,000 8,500 8, ROBOTY ZIEMNE SST- Prace przygoowawcze pod warswy konsrukcyjne Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 5 c za poocą spycharek - (pełna głębokość zalegania) - 69,690 - Mechaniczne wykonanie korya na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie ka. I -IV głębokości 20 c 76,360 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 7 -

8 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Koszorys inwesorski uproszczony 2 - Opis Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warswy konsrukcyjne nawierzchni w gruncie ka. I-IV j.. Ilość 76,360 Cena jednoskowa Warość 3 - Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi 0.25 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k 9,272 - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęe 0.5 k ransporu ponad k saochodai saowyładowczyi po drogach uwardzonych ziei ka.iii-iv Kroność = 0 9, Forowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 spycharkai w gruncie ka. III-IV 07, Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; gruny sypkie ka. I-III 07, Planowanie skarp i korony nasypów - ka.gr.i -III droga wewnęrzna 07, Podbudowy Wykonanie i zagęszczenie echanicze warswy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warswy po zag. 0 c 37, Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c-podbudowa chodnika 850, Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa górna o grubości po zagęszczeniu 8 c 628, Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa górna - za każdy dalszy c grubości po zagęszczeniu Kroność = 2 628, z.o ELEMENTY ULIC SST-5 Obrzeża beonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceenowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceenową pojazdów na godzinę Ława pod krawężniki beonowa z opore Ława pod krawężniki - dodaek za wykonanie ławy beonowej na łukach o proieniu do 0 26,250 5,75 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 8 -

9 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Koszorys inwesorski uproszczony 25 - Opis Krawężniki beonowe wysające o wyiarach 5x30 c na podsypce ceenowopiaskowej j.. Ilość 3,000 Cena jednoskowa Warość Krawężniki beonowe - dodaek za usawienie na łukach o proieniu do 0 69, Krawężniki beonowe wopione o wyiarach 2x25 c na podsypce ceenowopiaskowej 36, NAWIERZCHNIE SST-3 Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grubość 6 c na podsypce ceenowopiaskowej 326, Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grubość 6 c na podsypce ceenowopiaskowej 327, Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grubość 8 c na podsypce ceenowopiaskowej 972, ODWODNIENIE TERENU SSO Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.5 w gr.ka.iii z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do k 50, Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.5 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k 25,33 33 KNR Sudzienki ściekowe z goowych eleenów beonowe o śr. 500 z osadnikie i syfone,000 3 KNR Sudnie rewizyjne z kręgów beonowych o śr. 000 w goowy wykopie o głębokości 3 sud. 5, Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.5 w gr.ka.iii z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do k 36 KNR Sieci wodociągowe w iasach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewn Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.5 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 9 -

10 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Koszorys inwesorski uproszczony Opis Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; gruny sypkie ka. I-III j.. Ilość Cena jednoskowa Warość 39 KNNR 0- Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.5 w gr.ka. I-III wycena KNNR Drenaż - podsypka filracyjna ze żwiru lub pospółki w goowy suchy wykopie z goowego kruszywa Syse zagospodarowania wody deszczowej Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.noinalnej 200 Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.5 w ziei ka.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do k Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; gruny sypkie ka. I-III odc. - prób. 5,000,000, KNR 2- - KNR KNR KNR OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY SSO Sopy fundaenowe beonowe, o objęości do 0,5 - ręczne układanie beonuzabeonowanie słupków piłkochwyów Wykonanie piłkochwyów na słupkach z kszałowników salowych o rozsawie 3.5 i wysokości 3.0 Wykonanie piłkochwyów z siaki na słupkach z kszałowników salowych o rozsawie dodaek za nasępny wysokości Wroa salowe z furkai o wy. 300/250 c ogrodzenia korów enisowychi-braa przesuwna,saonośna ocynkowana 2,250,000,000, KNR KNR KNR ZIELEŃ - SSO Rozścielenie ziei urodzajnej ręczne z ranspore aczkai na erenie płaski Wykonanie rawników dywanowych siewe na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie ka. III z nawożenie Sadzenie krzewów żywopłoowych w rowach o szerokości do 5 c w gruncie ka. III z całkowią zaprawą rowów 0,800 72,000 6 Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - 0 -

11 Rewializacja erenów przyszkolnych w cenru wsi Słobódka Koszorys inwesorski uproszczony 52 KNR Opis Sadzenie drzew i krzewów iglasych na erenie płaski w gruncie ka. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 j.. Ilość Cena jednoskowa Warość 53 KNR Pielęgnacja drzew i krzewów iglasych KNR KNR KNR Kalkulacja własna analiza ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY SSO Ławki parkowe z prefabrykaów żelbeowych - podpory żelbeowe Ławki parkowe z prefabrykaów żelbeowych - obudowa drewniana siedzeniowa Monaż koszy na śiecie Dosawa drewnianych ablic ekspozycji plasycznych sz sz 8,00 9,000,000,000 Koszorys neo VAT 22 % Koszorys bruo Nora Exper Wersja: Nr seryjny: 262 Użykownik: Biuro Obsługi Inwesycji - -

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km do km ( ) / 1000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km do km ( ) / 1000 Przediar j.. Raze.. KNNR 0-0 Roboy poiarowe przy liniowych roboach zienych - rasa dróg w erenie równinny od k 20+79 do k 20+965 (20965-2079) / 000 k k 0,25.2. KNNR 03-0 Usunięcie warswy ziei urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa boiska - wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych

Przebudowa boiska - wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych Reon i odernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonanie skoczni w dal przy Zespole Szkół Licealnych i Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Reon i odernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Na podstawie rysunku zagospodarowania terenu

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Na podstawie rysunku zagospodarowania terenu Przediar j.. Raze PRZEDMIAR: Rewitalizacja zieleńca wiejskiego w Wiżajnach d. KNNR 02- Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach zienych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Na podstawie rysunku

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kunka SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Cezary Górny DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kunka SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Cezary Górny DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Reon konserwacyjny nawierzchni bazy KOL ADRES INWESTYCJI : 23 Baza Lonicwa Takycznego w Janowie koło Mińska Mazowieckiego INWESTOR : Jednoska Wojskowa 1131 ADRES INWESTORA : Barcząca,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45214200-2 Roboy

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 2 d.1 1101-03 3 d.1 1101-03 1101-04 4 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 5 d.1 0114-05 6 d.1 0114-05 z.o. 2.12.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45214200-2 Roboy

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 1 Linia auobusowa Sobno- Szczecin 1.1 Roboy Przygoowawcze 1 1 KSNR 1 - Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - korya pod nawierzchnie placów posojowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOZTOY NAKŁADCZY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego łownika Zaówień NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: INWETO: ADE INWETOA: WYKONAWCA: ADE WYKONAWCY: Budynek rażnicy KP PP wraz z zaplecze użykowy ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

JW w Powidzu Powidz, ul. Witkowska 8 PRZEDMIAR

JW w Powidzu Powidz, ul. Witkowska 8 PRZEDMIAR JW. 3293 w Powidzu Powidz, ul. Wikowska 8 NAZWA INWESTYCJI : kopleks 4204 reon chodników ADRES INWESTYCJI : JW w Powidzu INWESTOR : JW 3293 ADRES INWESTORA : Powidz, ul. Wikowska 8 PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780. 1 Ogrodzenie beonowe 1 KNR-W 2-25 Rozebranie desek żelbeowych ogrodzenia prefabrykowanego 0308-02 przyjęo wsp. do R=0,7 przyjęo wsp. do S=0,7 2.60*300 780.000 RAZEM 780.000 2 KNR 4-01 0104-02 Wykopy o

Bardziej szczegółowo

0,255 km 0,255 RAZEM 0,255 2 D Usunięcie warstwy humusu. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

0,255 km 0,255 RAZEM 0,255 2 D Usunięcie warstwy humusu. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 d.1 0111-01 Roboy poiarowe przy liniowych roboach zienych - rasa dróg w erenie równinny. k 0,255 k 0,255 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 4533000-9 4500000-9 453600-453800-4 453800-4 4500000-9 453360-9 4570-5 4534000-6 453800-4 Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP.

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. P.P.B.H. "BUDART" 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 40/108 ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDA PRZY U. SŁOWIAŃS- KIEJ U.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Daa uworzenia: 0-0-0 Budowa kcji deszczowej w ul Zawadzkiej w Łoży cz Odcinek od ul Przykoszarowej do Zawady Przedieście od sudni D do sudni D Tabela przediaru robó przediaru Nuer Nazwa, opis i obliczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe Gina Łoża inż. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: budowa drogi ginnej NR 00 B ulica Krótka we wsi Zawady Adres inwestycji: Zawady ul. Krótka -

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Fira "ABS - Ochrona Środowiska" sp z oo ul Wierzbowa 1, 0-169 Katowice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 52120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 5111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni lekkoatletycznej400 oraz skoczni do skoku w dal ADRES INWESTYCJI : ul.poznanska 4, 63-005 Kleszczewo INWESTOR : Ginny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT 526220-6 Fundaentowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZCJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁKACH NR. EW. 206/, 25 ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. WJAZDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lubieszów, ul. Leśna 17A. P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Lubieszów, ul. Leśna 17A. P.P.U.H. PK Patryk Kawa. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 7- Lubieszów, ul. Leśna 7A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 59-573-9 570-5 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I.Oznakowanie pionowe Rozebranie słupków do znaków

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I.Oznakowanie pionowe Rozebranie słupków do znaków Lp. Pods Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze I.Oznakowanie pionowe 1 KSNR 6 d.1 0808-08 Rozebranie słupków do znaków sz 103 sz 103.00 RAZEM 103.00 2KNR 4-04 d.1 1107-01 Transpor złou saochode skrzyniowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA I KOD WG. CPV:

PRZEDMIAR NAZWA I KOD WG. CPV: PRZEDMIAR NAZWA I KOD WG. CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach. na kwotę:

Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach. na kwotę: - PTS DROTRANS - UMM 08/2014 Srona 1 / 7 Koszorys nr UMM 08/2014 przediar GM.272.2.55.2014 z dnia: 2014-07-15 na wykonanie: Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach branża: drogowa pozio cen: sawka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy, wykonanie zieleni oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : Wolska 46/48 i 50 INWESTOR : Adinistracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie kształtowania parków Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie kształtowania parków Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw ZUKBIP " BUDINSTAL" Lesiński Mirosław Łódź, ul. Mierzejowa 22a, www.koszorysylodz PRZEDMIAR 4527-2 452723-9 Klasyfikacja robó wg Wspólnego Słownika Zaowień Roboy w zakresie kszałowania parków Roboy w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego /66-9 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 100-1 100-0 710-100-8 0-8 0-7 Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE ( BOISKO, PLAC ZABAW, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY, MAŁA ARCHITEKTURA, PIŁKOCHWYT, SIŁOWNIA ZEWĘTRZNA)

PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE ( BOISKO, PLAC ZABAW, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY, MAŁA ARCHITEKTURA, PIŁKOCHWYT, SIŁOWNIA ZEWĘTRZNA) Architea-Piotr Wiss Mierczyce 77 59-40 Wądroże Wielkie - ROBOTY BUDOWLANE ( BOISKO, PLAC ZABAW, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY, MAŁA ARCHITEKTURA, PIŁKOCHWYT, SIŁOWNIA ZEWĘTRZNA) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakład Usług "DAN" Sp z oo ul Kopernika 4C/22 14-200 Iława PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul Kaziierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy ieszkaniowej wielorodzinnej"

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr do SIWZ NAZWA INWESTYCJI : Reon nawierzchni po uprzedniej rozbiórce bunkra. ADRES INWESTYCJI : Teren wewnęrzny przy budynkach Rekorau,Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Mecharoniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego /66 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 4511100-0 453330-8 45330-7 Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt : Remont nawierzchni jezdni. drogowa. Katowice, teren Targowiska Miejskiego przy ul.pukowca 23

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt : Remont nawierzchni jezdni. drogowa. Katowice, teren Targowiska Miejskiego przy ul.pukowca 23 PRZEDMIAR ROBÓT Obiek : Reon nawierzchni jezdni. Branża: drogowa Lokalizacja: Inwesor : Kaowice, eren Targowiska Miejskiego przy ul.pukowca 23 Zakład Targowisk Miejskich 40-859 Kaowice, ul.gliwicka 154.

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD Skawina, ul. Radziszowska 11 Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-0 Skawina, ul. Radziszowska 11 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679 Gina Łoża ul. M. Skłodowskiej-Curie a 8-00 Łoża Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Budowa drogi ginnej nr 0 B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa od Krótkiej do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13 Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski 05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45233320-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Pawel Urbanski PRZEDMIAR DO OFERTY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

ALFA-NET Lis Krzysztof Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT

ALFA-NET Lis Krzysztof Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT ALFA-NET Lis Krzysztof 8-303 Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 500-9 Roboty w zakresie burzenia 5200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul.żeromskiego 69/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA "GRAFION" Wałbrzych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. ul.żeromskiego 69/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAFION Wałbrzych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRACOWNIA PROJEKTOWA "GRAFION" ul.żeroskiego 69/3 58-302 Wałbrzych PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Droga gminna nr C NIEGIBALICE- LITYCHOWO od km do km długość 0,880 km

Przedmiar robót. RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Droga gminna nr C NIEGIBALICE- LITYCHOWO od km do km długość 0,880 km Przediar robó Rodzaj robó (branża): Roboy drogowe Inwesycja RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Droga ginna nr 80C NIEGIBALICE- LITYCHOWO od k.0+000 do k 0+880 długość k Adres: Działkanr 9. obręb Niegibalice, gina

Bardziej szczegółowo

Kościelna_Przy_Farze_ kstx

Kościelna_Przy_Farze_ kstx Kościelna_Przy_Farze_180414.ksx 1 1.1 Spec. ech 1 D-01.01.01a d.1.1 Podsawa 0111-01 j.. Raze D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01a Odworzenie rasy i punków wysokościowych oraz sporządzenie inwenaryzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIAR ROBÓT Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1. "R/S" Pracownia Architektoniczno - Budowlana

PRZEDMIIAR ROBÓT Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1. R/S Pracownia Architektoniczno - Budowlana "R/S" Pracownia Architektoniczno - Budowlana Piotr Rynkiewicz 72-100 Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1 PRZEDMIIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45262300-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Radom, ul. Chałubińskiego 15 B m2. "ADAMS" Zakład Usług Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT Radom, ul. Chałubińskiego 15 B m2. ADAMS Zakład Usług Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych "ADAMS" Zakład Usług Inwesycyjnych Budowlano-Insalacyjnych 6-600 Rado, ul. Chałubińskiego 5 B Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR GARWOLIN UL. JAGODZIŃSKA 40 SŁAWOMIR BARAN WOD-KAN

PRZEDMIAR GARWOLIN UL. JAGODZIŃSKA 40 SŁAWOMIR BARAN WOD-KAN SŁAWOMIR BARAN WOD-KAN 08-400 GARWOLIN UL. JAGODZIŃSKA 40 PRZEDMIAR 45200-0 4523300-8 4525227-4 45252200-0 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych PRZEDMIAR ROBÓT 45233253-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

j.m. Poszcz 1 Nawierzchnia drogi KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km RAZEM

j.m. Poszcz 1 Nawierzchnia drogi KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km RAZEM Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Nawierzchnia drogi KNNR Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa d. 0-0 dróg w terenie równinny. k 0.895 k 0.895 Rozebranie nawierzchni z as ineralno-bituicznych

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa drogi ginnej w. Kolonowskie, ul. Mickiewicza, dz. nr 1445 1 KNR 2-19-03 z.sz. 2.3.3 9902 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa

Bardziej szczegółowo

"DARVIN" Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r.

DARVIN Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r. "DARVIN" Dariusz Winiarski 28-200 Staszów ul.langiewicza 13/55 PRZEDMIAR ROBÓT - Wykonanie kanałów i rurociągów iędzyobiektowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa echaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekow w.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu MOST NAD RZEKĄ PSZCZYNKĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4109S W KM 1+750- BRZEŹCE 1 DZIAŁ WSTĘPNY DM.00.00.00 1 Kalk. ind. Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniai gruze (ruszowania, poosy robocze, siaki

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV KOSZT. UL. IWASZK CZ I A 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV -45233 1 KSNR 1 Roboty poiarowe przy robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny. k d.1 0104-03 w k 0+000-0+195 D-01.01.01 0.195

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 416 w Żabiej Woli na odcinku 303 m Droga wewnętrzna na działce nr 416 w Żabiej Woli

Przedmiar robót. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 416 w Żabiej Woli na odcinku 303 m Droga wewnętrzna na działce nr 416 w Żabiej Woli Przediar robót Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr w Żabiej Woli na odcinku 0 Droga wewnętrzna na działce nr w Żabiej Woli Adres: y CPV: 0- - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie: Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Lokalizacja inwestycji: Biskupice, ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Odcinek drogi A-B od km 0+000,00 do km 0+388,00

PRZEDMIAR ROBÓT Odcinek drogi A-B od km 0+000,00 do km 0+388,00 AP Studio PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I BUDOWLANE -00 Człuchów, ul.traugutta 1 PRZEDMIAR ROBÓT Odcinek drogi A-B od k 0+00 do k 0+,00 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2200-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO PUSZCZA MARIAŃSKA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO PUSZCZA MARIAŃSKA BIURO PROJEKTOWE ARTU ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kaień Krajeński KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Budowa bieżni owalnej 200, prosej 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PROMARK JAN KACZMAREK UL. KOŚCIELNA 7, 98-220 ZDUŃSKA WOLA 45111300-1 Roboy rozbiórkowe 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY. Budowa ulicy 4/1 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie. odcinek 2

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY. Budowa ulicy 4/1 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie. odcinek 2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY Budowa ulicy 4/1 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonoicznej w Lublinie odcinek 2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto - II etap. Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych:

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w m. Radzymin

: Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w m. Radzymin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej - ul. Leśna w. Radzyin : działka nr ew. 66 obręb 01-05 w. Radzyin INWESTOR : Gina Radzyin ADRES INWESTORA : Pl. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Włodziierz E. Bielecki 3-0 Krzeszowice, Rynek / PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 330- Roboy budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy ul.bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy ul.bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy ul.bea 70 Przediar robót Nazwa inwestycji : Wyiana nawierzchni chodnika Adres inwestycji : Jana Olbrachta 9 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Adinistracja Koło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WROCŁAW UL. KUSZTELANA 6 BIURO Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 Tel

PRZEDMIAR ROBÓT WROCŁAW UL. KUSZTELANA 6 BIURO Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 Tel ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH " PROBUDEX " 53-021 WROCŁAW UL. KUSZTELANA 6 BIURO 50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 Tel. 34-316-29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kopleksu boisk

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Droga przy DS2 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Traugutta INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 11/12 80-223 GDANSK SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Zaboreczne 3, tel DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura

PRZEDMIAR Warszawa ul. Zaboreczne 3, tel DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura 01-7 Warszawa ul. Zaboreczne, tel. 505 708 65 jan.libura@gail.co PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia

Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 6 UŜytkownik: Paulina Koba - Gwiazda Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze DROGI. Roboty poiarowe i rozbiórkowe d.. KNR -0 09-0 KNR - d.. 00-0 KNR - d.. 0-0 KNR -

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Pracownia Projekowo-Usługowa "Florsani" 50-538 Wrocław, ul. Piławska 4/20 Koszorys inwesorski Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45110000-1 Roboy w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Rozbiórki Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Rozbiórki Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 1 Rozbiórki 1 KNR 2-31 d.1 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych o grubości 3 c 3730 3730.000 2 KNR 2-31 d.1 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - OFERTOWY

KOSZTORYS INWESTORSKI - OFERTOWY DASTORE Marcin Doagała ul. Partyzancka B/ 63-00 Ostrów Wlkp. KOSZTORYS INWESTORSKI - OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 7733000-7 Usługi utrzyania parków 336- Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PA- MARBA" Mikołów os. Mickiewicza 24d/3

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PA- MARBA Mikołów os. Mickiewicza 24d/3 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PA- MARBA" 43-190 Mikołów os. Mickiewicza 24d/3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie parkingu - kanalizacja i odwodnienie liniowe ADRES INWESTYCJI : PARKING

Bardziej szczegółowo

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 28, Zduny. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 28, Zduny. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008 STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 8, -70 Zduny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych we Wróblowicach ADRES INWESTYCJI : ul. Długa, dz.nr 9; -0 Wróblowice: gina Miękinia; obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Insalowanie drzwi 45431000-7 Kładzenie płyek 45233220-7 Roboy w zakresie nawierzchni dróg 45443000-4 Roboy

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI Opole ul. Grota Roweckiego 4D/7 PRZEDMIAR

Biuro Obsługi Technicznej SEWI Opole ul. Grota Roweckiego 4D/7 PRZEDMIAR Biuro Obsługi Technicznej SEWI 45-264 Opole ul. Groa Roweckiego 4D/7 Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboy w zakresie burzenia, roboy ziene 45233000-9 Roboy w zakresie konsruowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KZGM KATOWICE Grażyńskiego 5, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OTOCZENIU BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PARK REKREACYJNY W DZIELNICY BIAŁA POŁNOC (OBSZARY)-ZIELONY SKWER ADRES INWESTYCJI

PARK REKREACYJNY W DZIELNICY BIAŁA POŁNOC (OBSZARY)-ZIELONY SKWER ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Budowa kanału sanitarnego z przyłączami w pasie drogowym w ulicy Gawryszewskiego w Legionowie

PRZEDMIAR ROBÓT Budowa kanału sanitarnego z przyłączami w pasie drogowym w ulicy Gawryszewskiego w Legionowie P.P.U. DOMED Sp. z o. o. ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Budowa kanału sanitarnego z przyłączai w pasie drogowy w ulicy Gawryszewskiego w Legionowie Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III etap - (Konstrukcja Zadaszenia)

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III etap - (Konstrukcja Zadaszenia) Obiar Modernizacja Sadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III eap - (Konsrukcja Zadaszenia) Podsawa j.. Poszcz. Raze OBMIAR: Modernizacja Sadionu Miejskiego w Białej Piskiej - III eap - (Konsrukcja Zadaszenia)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2 Urząd Giny Dąbrowa Zielona Plac Kościuszki nr 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 45233162-2 ŚcieŜki rowerowe ROBÓT CPV 45233162-2 NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w iejscowości Cielętniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13 Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski 05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45112710-5

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS : E:\NORMA PRO\Kosztorysy\DP1520 rozprza.kst : Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS : E:\NORMA PRO\Kosztorysy\DP1520 rozprza.kst : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 50 E od k 4+850 do k 9+60 ADRES INWESTYCJI : GMINA ROZPRZA ODCINEK ROZPRZA - STRASZÓW INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,... Przedmiar Data: 2008-04-12 Budowa: Budynek Administracyjno Biurowy Sądu Okręgowego i Rejonowego raz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej przy ul. Dąbrowskiego w Tarnowie Kody CPV: 45216112-2 Sądy Obiekt:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWAŁ: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OPRACOWAŁ: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233300-2 Fundaentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIESTRZECHOWICACH ADRES INWESTYCJI : SIESTRZECHOWICE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa, Norwida wraz z kanalizacj i o wietleniem w m.

PRZEDMIAR ROBÓT Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa, Norwida wraz z kanalizacj i o wietleniem w m. PRZEDMIAR ROBÓT "Budowa dróg ginnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa, Norwida wraz z kanalizacj i o wielenie w. Czarnow sy" - 3 - WYMAGANIA OGÓLNE d. DM.00.00.00 Kalkulacja w asna Kosz wykonania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie drogi ginnej nr 70W - ul. Poniatowskiego w. Celestynów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2017 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA

DATA OPRACOWANIA : listopad 2017 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRZEDMIAR ROBÓT- roboy budowlane z wyposażenie NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MYJNI TABORU I MASZYN KOLEJOWYCH NA TERE- NIE PPM-T SP. Z O.O. W GDAŃSKU ORAZ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 8 lok. 507, 459 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000 457 4508 4507 45908 4540006 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

zlec. MZD/167/TP2/2007 data:x-2007 r. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku między ul. Łódzką i Rzeszowską w Opolu

zlec. MZD/167/TP2/2007 data:x-2007 r. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku między ul. Łódzką i Rzeszowską w Opolu zlec. MZD/167/TP2/2007 data:x-2007 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233123-7 Budowa dróg podrzędnych Nazwa obiektu i adres: Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B

Kosztorys ofertowy. Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Przebudowa ostu na przepust przez rzekę Wągroda w.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Kosztorys ofertowy Opis J.. Ilość Cena Wartość Eleent nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów poiarowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowo - Projektowy "WIR" Lubin ul. Wiśniowa 55 PRZEDMIAR ROBÓT

Zakład Usługowo - Projektowy WIR Lubin ul. Wiśniowa 55 PRZEDMIAR ROBÓT Zakład Usługowo - Projekowy "WIR" 59-300 Lubin ul Wiśniowa 55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45200000-9 Roboy budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogólne Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, tel ,

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogólne Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, tel , Jolana Lenkiewicz Budownicwo Ogólne 39-200 Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, el. 608 398 294, e-ail: joan@afdesign.pl PRZEDMIAR ROBÓT Przedio koorysu: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKTOR Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/ Barlinek tel/

KONSTRUKTOR Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/ Barlinek tel/ KONSTRUKTOR Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3 73-320 Barlinek tel/ 505 243 990 e-ail: konstruktorbarlinek@interia.pl PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przebudowy drogi ginnej wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane  Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" sc Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej o długości 298,0 ETAP I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo