Model ofertowy Model ofertowy w Katalogu realizowany jest w oparciu o model SID. Wykorzystanie tego modelu umożliwia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model ofertowy Model ofertowy w Katalogu realizowany jest w oparciu o model SID. Wykorzystanie tego modelu umożliwia:"

Transkrypt

1 Więcej o Katalogu Produktów możesz przeczytać tutaj. (pdf do otwarcia i ściągnięcia) Model ofertowy Model ofertowy w Katalogu realizowany jest w oparciu o model SID. Wykorzystanie tego modelu umożliwia: Szczegółową konfigurację ofert z ustaleniem cen, upustów oraz zależności produktówych i ofertowych Wariantową budowę ofert Określanie czasu życia oferty Profilowanie ofert pod kątem różnych segmentów rynku Profilowanie ofert w zależności od lokalizacji Elastyczny sposób rozbudowywania oferty Funkcjonalność ofertowa wsparta jest intuicyjnym, elastycznym, graficznym interfejsem użytkownika, który umożliwia: Szybką i prostą konfigurację nowej oferty "od zera" bądź na podstawie innej oferty Szybką i łatwą modyfikację istniejących ofert Przejrzysty podgląd zawartości oferty Prosty sposób ustalenia zależności produktowych w ramach oferty Łatwe zarządzanie ceną i upustem w ramach oferty

2 Dodatkowo tworzenie oferty w Centralnym Katalogu Produktów Nexio wsparte jest: Wielowymiarowym przypisywaniem cen Symulacjami produktowymi Zarządzanie finansowe poprzez implementację współczynników zyskowności takich jak NPV, ROI, IRR, itp. Architektura rozwiązania Centralny Katalog Produktów zrealizowany jest jako niezależny komponent, pod względem architektonicznym cechuje się następującymi elementami: mapowanie produktów CRM na produkty SID dekompozycja produktów SID na usługi CFS, RFS oraz zasoby fizyczne przekazywanie zależności pomiędzy usługami Oddzielne instancje katalogów na jednej instancji aplikacji np. katalogi wielu firm Architektura zapewniająca bardzo wysoką dostępność aplikacji (Skalowanie pionowe i poziome) Rozgłos, synchronizacja, replikacja katalogu. Tam gdzie mamy wiele fizycznych instancji i tam gdzie inne systemy w architekturze klienta przechowują lokalną kopię. Katalog Produktów składa się z następujących komponentów: Interfejs DB Interfejs Java API Zakres funkcjonalny komponentów Najważniejsze funkcjonalności Katalogu Produktów, które odpowiedzialne są za mapowanie produktów CRM oraz dekompozycję produktów SID zaimplementowane zostały po stronie Interfejsu DB. W komponencie Java API nie ma logiki związanej z mapowaniem oraz dekompozycją. Komponent ten odpowiada tylko za odczytanie danych z bazy, za pomocą odpowiedniego API SQL. Na podstawie danych pobranych z bazy generowane są produkty, usługi oraz zasoby fizyczne wraz z charakterystykami. Komponent Java API odpowiada również za obsługę komunikacji pomiędzy systemami zewnętrznymi. Interfejs DB Interfejs DB realizuje następujące funkcjonalności: utrzymywanie statycznej struktury produktów oraz dekompozycji na warstwę Customer Facing Service (CFS), Resource Facing Service (RFS) oraz Resource utrzymywanie zalezności pomiędzy usługami utrzymywanie statycznej struktury mapowań atrybutów z systemu CRM na produkty Katalogu wersjonowanie zmian w strukturze produktów oraz mapowań udostępnianie API do wprowadzania zmian w strukturze produktów oraz mapowań udostępnianie API na potrzeby mapowania produktów CRM na produkty SID udostępnianie API na potrzeby dekompozycji produktów SID na usługi CFS, RFS oraz zasoby zewnętrzne przekazywanie zależności pomiędzy usługami w kontekście zlecenia na dekompozycję Interfejs Java API Interfejs Java API odpowiada za realizację następujących funkcjonalności: obsługa żadań z systemów zewnętrznych pobieranie danych z bazy po przemapowaniu produktów CRM na produkty SID

3 pobieranie danych z bazy po dekompozycji produktów SID na usługi CFS, RFS oraz zasoby fizyczne budowanie obiektów SID wraz z charakterystykami generowanie odpowiedzi do systemów zewnętrznych Podejście do dekompozycji produktów Identyfikacja produktów oraz dekompozycja ich na usługi zrealizowana została w oparciu o model SID. Wyodrębnione zostały następujące grupy produktów: Dostęp do Internetu Usługa telefoniczna Telewizja Urządzenie Hosting Usługi złożone Usługi multimedialne Usługi wspierające Każdy z w/w produktów zdekomponowany został na wartstwę usług CFS oraz RFS w sposób zapewniający jak najwyższy poziom modularności. Modularność w dekomponowaniu produktów na usługi CFS określana była na podstawie usług tak jak są postrzegane oraz rozumiane przez Klienta. W przypadku dekompozycji warstwy CFS na RFS modularność usług określana była na podstawie usług realizowanych przez warstwę sieciową. Model SID pozwala na dekompozycję usług implementacyjnych (RFS) na zasoby fizyczne (Physical Resource) oraz zasoby logiczne (Logical Resource). Produkt może zostać zdekomponowany na usługę CFS oraz zasób fizyczny (Physical Resource). Model SID nie pozwala na dekompozycję usług CFS bezpośrednio na zasoby. Dekompozycja taka musi zostać zrealizowana tylko z uwzględnieniem warstwy usług RFS. Dekompozycja produktów na usługi CFS Model SID definiuje usługi (Service), jako implementacje produktów oferowanych za pomocą mechanizmu ofertowego ProductOffering. Obiekt Product, jest mechanizmem pozwalającym na zgrupowanie kompatybilnych usług i zaprezentowanie ich wygodnym i zrozumiałym zestawieniem dla rynku (klienta). Dla przykładu, Szybki Internet, może być zestawieniem usług typu stacjonarnego dostępu do Internetu, konta oraz oprogramowania antywirusowego, itd. Parametryzacja szablonu produktów (ProductSpecification) powinna być tworzona tak, aby jednoznacznie można było określić jakie składowe usługi stanowią daną instancję produktu. Dekompozycja usług CFS na RFS Model SID rozróżnia usługi na dwa typy: klienckie (CFS) i implementacyjne (RFS). Usługi klienckie to te, które są składową oferty rynkowej, a klient jest świadom ich zakupu. Usługi implementacyjne RFS to takie, które technicznie realizują usługi CFS za pomocą odpowiednio skonfigurowanych zasobów (Resource). Usługi implementacyjne RFS nie są bezpośrednio udostępniane klientom za pomocą produktów, do tego celu służą usługi klienckie CFS. Usługi RFS reprezentują technologiczny potencjał warstwy sieci lub innych platform usługowych na świadczenie usług. Usługi RFS komponowane są w sposób, który pozwala na obsługę atomowych usług (np. service), a zarazem w sposób pozwalający na komponowanie złożonych usług RFS (np. pakietów) lub usług CFS (np. Internet routing i CPE AutoConfiguration dla produktów Internetowych). Podejście do zaprojektowania katalogu jest oparte o analizę świadczonych usług od strony sieci (zasobów) i od strony oferowanych produktów. Rezultatem jest lista re-używalnych usług RFS, które mogą wchodzić w skład wielu usług CFS, a których ścieżka realizacji pozostaje niezmienna. Dla zachowania przejrzystości struktury katalogu i spójności dekopozycji pomiędzy usługami, wprowadzony został podział, który odzwierciedla powyższy opis. Dla przykładu rozdzielony został

4 dostep do sieci od dostępu do Internetu. Taki model oferuje wyższy poziom modularności i pozwala na reużywanie planu realizacji dla atomowych usług RFS za pomocą systemu Order Manager. Poniższy diagram ilustruje opisaną koncepcję. Rys. 1 Koncepcja dekompozycji usług CFS na RFS Składowe techniczne (wiele wariantów technologicznych) Internet Access Usługi RFS i CFS przekład na rzeczywistość Kompleksowe sieciowe usługi korporacyjne Jedna MPLS IP VPN (ADSL Based Access) IP Network Access LastMile External vendor usługa CPE CPE Management nexio for business Orange Internet BSA ADSL IP LLU ADSL IP VPN MPLS IP VPN OnNet ADSL 19 Rysunek nie przedstawia dekompozycji żadnego konkretnego produktu, stanowi tylko przykład podejścia do dekompozycji usług. Dekompozycja CFS na składowe RFS będzie bezpośrednio wynikać z kombinacji wartości cech (parametrów) CFS. W zależności od tych wartości jeden CFS może dekomponować się na wiele

5 kombinacji usług RFS. Dla przykładu usługa (stacjonarnego) szerokopasmowego dostępu do Internetu, w zależności od przypisanych wartości cech może być zrealizowana za pomocą różnych technologi (tu usług RFS), gdzie każda będzie posiadała unikalną ścieżkę realizacji. Parametryzacja została dobrana tak, aby jednoznacznie wyznaczyć listę RFS'ów, a zarazem nie wymuszać skomplikowanej technicznej parametryzacji usług CFS. Pakietowanie produktów Model SID pozwala na pakietyzowanie produktów, co może być umotywowane zależnością technologiczną lub ofertową pomiędzy produktamii. Zależności technologiczne mogą mieć bezpośrednią reprezentację na poziomie usług, co z kolei będzie miało wpływ na proces realizacji. Jako przykład może posłużyć pakiet produktowy VOIP, który składa się z produktów usług telefonicznych i Internetowych. Usługi telefoniczne, świadczone w technologii Internetowej (VoIP) wymagają dostępu do Internetu, natomiast sam dostęp do Internetu będzie wymagał adekwatnej konfiguracji tak, aby obsłużyć ruch głosowy na odpowiednim poziomie. Pakietyzacja produkowa umożliwi odpowiednią dekompozycję na składowe usługi i określenie zależności pomiędzy ich planami realizacji. Poniższy diagram ilustruje opisaną koncepcję. Rys. 2 Pakietowanie produktów Wersjonowanie konfiguracji systemu W Katalogu Produktów zaimplementowany został mechanizm wersjonowania zmian uwzględniający możliwość zdefiniowania konfiguracji: obowiązujących w określonych przedziałach czasu stanowiących wersję stanu konfiguracji Zrealizowane zostanie to poprzez znacznik czasu oraz katalog wersji.

6 Znacznik czasu Znacznik czasu pozwala na definiowanie konfiguracji, która powinna obowiązywać w określonych przedziałach czasu. Katalog wersji Katalog wersji umożliwia przełączenie stanu konfiguracji pomiędzy różnymi wersjami. Wprowadzanie kolejnych zmian nie nadpisuje dotychczasowych konfiguracji. Zmiany nanoszone są na katalog nowoutworzony. API do wprowadzania zmian w katalogu Przygotowany został zbiór metod umożliwiających wykonywanie następujących operacji na danych, które przechowywane będą w bazie danych Katalogu Produktów: definiowanie produktów, usług, atrybutów oraz relacji pomiędzy nimi definiowanie mapowań usług oraz atrybutów definiowanie mapowań atrybutów CRM na produkty w Katalogu walidacja spójności danych wersjonowanie zmian w Katalogu archiwizacja modyfikowanych danych Metody umożliwiają zarządzanie danymi w Katalogu, tak by nie było konieczności wprowadzania zmian innymi metodami niż w/w. Wymagania sprzętowo-programowe Poniżej przedstawiamy wymagania sprzętowe oraz aplikacyjne gwarantujące prawidłowe działanie Katalogu Produktów. Wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe dla Katalogu Produktów są następujące: Moduł Zasób Parametry Dysk 20 GB Interfejs DB RAM 16 GB CPU 2 Dysk 10 GB Interfejs Java API RAM 16 GB CPU 2 x (2,5-3)GHz 64bit Wymagania programowe Wymagania programowe dla Katalogu Produktów są następujące: Moduł Aplikacja Wersja Interfejs DB Baza danych Oracle 11g Interfejs Java API JDK Java w wersji wyższej od 1.5 Serwer aplikacji jboss od do 6.1.0(rekomendowana)

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Dokument Architektury Systemu Wstęp... 3 Przeznaczenie dokumentu... 3 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką: MAMY SYSTEM ERP. CZY POTRZEBUJEMY EAM? Wdrożenie systemu ERP to dla wielu przedsiębiorstw wieloletni cel strategiczny. Planując dalszy rozwój tego systemu firmy często rozważają uwzględnienie potrzeb działu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo