Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II r.)

2 Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7.NET Framework 3.5 SP1 około 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024x768 pikseli lub wyższej system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005 lub wyższy system InsERT GT w wersji 1.28 lub wyższej dostęp do internetu Instrukcja użytkownika programu QWindykacja - wydanie II ( r.) Strona 2

3 Pierwsze uruchomienie Po zainstalowaniu programu QWindykacja należy go uruchomić. W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 lub Windows 2008 Server należy na ikonie programu QWindykacja nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać polecenie Uruchom jako Administrator (Run as Administrator). W pierwszym kroku należy skonfigurować połączenie do bazy danych programu Subiekt GT, do której użytkownik planuje wykorzystywać program. Serwer lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT Użytkownik nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa Hasło hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT# Pobierz listę dostępnych baz po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT Baza danych nazwa bazy danych, do której będzie podłączony program QWindykacja Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i możliwa będzie praca z programem QWindykacja. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 3

4 Opcje Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić pozostałe opcje programu. W tym celu wybieramy pozycję z menu Ustawienia -> Opcje. Konfigurację rozpoczynamy od zakładki adres , z którego będą wysyłane wiadomości pocztowe; można do celów powiadomień utworzyć dodatkowy adres. Serwer SMTP serwer poczty wychodzącej SMTP; dane dotyczące serwera można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Port numer portu serwera SMTP (domyślnie ustawiony jest 587); dane dotyczące numeru portu można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Używaj SSL należy zaznaczyć, jeżeli konto poczty elektronicznej obsługuje ten protokół; dane dotyczące SSL można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Użytkownik nazwa użytkownika poczty elektronicznej; dotyczące nazwy użytkownika można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 4

5 Hasło hasło użytkownika poczty elektronicznej; dotyczące hasła użytkownika można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Nazwa wyświetlana nazwa pod którą adresaci poczty elektronicznej będą widzieli korespondencję od użytkownika. kopii ukrytej adres , na który będzie wysyłana kopia każdej wiadomości wysłanej z programu QWindykacja. Pole wymagane również w przypadku zaznaczenia opcji Nie wysyłaj kopii ukrytej. Nie wysyłaj kopii ukrytej należy zaznaczyć, jeśli użytkownik rezygnuje z wysyłania kopii wysłanych wiadomości na zdefiniowany w poprzednim polu adres . Następnie dokonujemy konfiguracji dostępu do bramki SMS na zakładce Bramka SMS: Program QWindykacja umożliwia komunikację z klientami za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS). Odbywa się to za pośrednictwem tzw. bramki. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy się zarejestrować na stronie wybrać odpowiedni typ konta i dokonać pierwszej wpłaty na poczet wysyłanych wiadomości tekstowych. Bramka SMS funkcjonuje w oparciu o zasadę prepaid. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 5

6 Operator bramki SMS umożliwia wybór jednego spośród dwóch typów kont: S1 - brak edycji nadawcy; wybranie tego typu konta powoduje, że adresat wiadomości zobaczy na ekranie swojego telefonu komórkowego losowy numer telefonu (np ); S3 - nadawca alfanumeryczny; wybranie tego typu konta powoduje, że adresat wiadomości zobaczy na ekranie swojego telefonu dowolny ciąg znaków podany przez użytkownika, np. Qaction.pl. Wybór typu konta należy do użytkownika. Wysłanie wiadomości tekstowej przy użyciu konta S1 jest ok. 2 razy tańsze od S3. Użytkownicy programów firmy Qaction.pl po zakupie licencji otrzymują kod rabatowy umożliwiający obniżenie opłat za wysyłanie wiadomości. Zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez operatora bramki SMS długość nazwy użytkownika (do logowania) nie może przekroczyć 17 znaków, natomiast Pole od nie więcej niż 11 znaków. Aby móc skorzystać z własnego nadpisu w Polu od należy wcześniej w panelu administracyjnym operatora zgłosić nazwy, które mają się wyświetlać odbiorcy wiadomości SMS. W panelu administracyjnym smscenter.pl należy wybrać opcję Nadpisy i wprowadzić preferowane nazwy. Następnie użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną formularz upoważnienia dla operatora bramki SMS, który powinien podpisać i zeskanowany odesłać pod wskazany adres lub numer faxu. Użytkownik - nazwa użytkownika wybrana podczas tworzenia konta na Hasło - hasło użytkownika bramki SMS. Pole od - nazwa wyświetlana adresatowi wiadomości; pole wykorzystywane w przypadku rejestracji typu konta jako S3. Po skonfigurowaniu połączenia z bramką SMS należy skonfigurować pozostałe opcje programu na zakładce Inne: Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 6

7 Liczba wysyłanych wiadomości na minutę należy określić ile wiadomości program QWindykacja wyśle w ciągu minuty; ustawienie to zostało wprowadzone ze względu na ograniczenia nakładane przez dostawców usług hostingowych celem wyeliminowania tzw. SPAMu. Odsetki umowne należy wprowadzić stopę procentową odsetek umownych, jeżeli użytkownik chce wykorzystywać je w wysyłanych wiadomościach. Sposób naliczania należy ustawić w przypadku zamiaru wykorzystywania stopy procentowej odsetek umownych określonych we wcześniejszym polu. Sposób naliczania rocznie należy stosować jeśli stopa odsetek umownych jest niższa niż 0,01% dziennie. Uruchamiaj razem w Windowsem ustawienie tej opcji spowoduje uruchamianie programu QWindykacja przy każdym uruchomieniu systemu operacyjnego. Ikona programu w zasobniku systemowym (trayu) ustawienie tej opcji spowoduje zminimalizowanie okna programu i umieszczenie jego ikony w zasobniku systemowych (obszar w okolicach zegara, najczęściej prawy dolny róg). Zapisuj do logów tylko błędy zaznaczenie tej opcji spowoduje, że do logów programu będą zapisywane tylko błędy; operacje zakończone sukcesem nie będą odnotowywane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 7

8 Nie otwieraj pliku logów po akcji w przypadku zaznaczenia tej opcji po wykonanej operacji nie otworzy się okno zawierające informacje o przeprowadzonej akcji; użytkownik nie będzie miał szybkiej możliwości sprawdzenia poprawności importu. W takim przypadku użytkownik będzie musiał samodzielnie zlokalizować folder i plik z zapisanymi informacjami. Są one dostępne dla systemów: Windows XP, Windows 2003 Server w C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\QWindykacja\Logi Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 Server w C:\ProgramData\Qaction.pl\QWindykacja\Logi Nie generuj wiadomości ręcznych dla rozrachunków nieściągalnych w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy rozrachunek posiada status nieściągalny, program nie pozwoli użytkownikowi na ręczne utworzenie wiadomości. Nie generuj wiadomości automatycznych dla rozrachunków nieściągalnych w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy rozrachunek posiada status nieściągalny, program nie utworzy wiadomości będąc w trybie Autowysyłki. Nie generuj wiadomości ręcznych dla kontrahentów z cechą w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy kontrahent ma przypisaną wybraną cechę, program nie pozwoli użytkownikowi na ręczne utworzenie wiadomości dla tego dłużnika. Nie generuj wiadomości automatycznych dla kontrahentów z cechą w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy kontrahent ma przypisaną wybraną cechę, program nie utworzy wiadomości dla tego dłużnika będąc w trybie Autowysyłki. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 8

9 Szablony wiadomości Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zdefiniować szablony wiadomości na podstawie których będą generowane wiadomości. W tym celu z menu Widok należy wybrać pozycję Szablony wiadomości. Aby dodać nowy szablon należy nacisnąć link Dodaj. Otworzy się poniższe okno, w którym należy zdefiniować poszczególne pola: Typ wiadomości rodzaj wysyłanej wiadomości. Typ szablonu typ szablonu. Typ windykacji zdarzenie windykacyjne, które po wysłaniu wiadomości będzie dopisywane do historii windykacji w programie Subiekt GT lub Rewizor GT; dostępne wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja pojedynczego dokumentu oraz Windykacja zbiorcza. Nazwa szablonu nazwa szablonu wiadomości. Tytuł wiadomości tytuł wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako . Treść wiadomości treść wiadomości wysyłanej dłużnikowi lub kontrahentowi. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 9

10 Priorytet priorytet wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako . Wiadomość w formacie HTML pozwala na wykorzystywanie niektórych właściwości języka HTML (np. wstawianie tabel, kolorowanie tekstu, stosowanie własnych czcionek) w wiadomościach ; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako E- mail. Sugerujemy nie wstawianie do treści wiadomości w formacie HTML grafiki (np. loga firmy), ponieważ może ona zostać nieprawidłowo wyświetlona u Państwa klientów. Potwierdzenie odczytu powoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności potwierdzenia wiadomości przez adresata; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako . Domyślny określa domyślną treść dla wybranego typu szablonu. Domyślna treść może być ustawiona dla typu szablonu określonego jako Windykacja pojedynczego dokumentu/windykacja zbiorcza lub Wiadomości informacyjno-marketingowej. Parametr ten jest wspólny dla typu wiadomości. Separator określa separator kolumn (np. średnik, apostrof, itp.); dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Ogranicznik pola określa ogranicznik pola (np. cudzysłów); dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Nr kolumny z adresem określa numer kolumny zawierający adres adresatów; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Plik ma wiersz nagłówkowy określa czy plik zawiera wiersz nagłówkowy; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Użytkownik przygotowując szablon wiadomości może skorzystać z tzw. znaczników. W momencie generowania wiadomości są one zamieniane na odpowiednią treść. W programie QWindykacja dostępne są następujące znaczniki: dla identyfikacji kontrahenta: <Kontrahenci Nazwa> - nazwa pełna kontrahenta <Kontrahenci Adres> - ulica z numerem posesji i lokalu <Kontrahenci - Kod pocztowy> - kod pocztowy <Kontrahenci Miejscowość> - miejscowość <Kontrahenci NIP> - numer identyfikacji podatkowej <Kontrahenci Nr telefonu> - podstawowy numer telefonu kontrahenta dla identyfikacji rozrachunków: <Rozrachunki Początek listy faktur> - początek listy nierozliczonych rozrachunków; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Koniec listy faktur> - koniec listy nierozliczonych rozrachunków; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 10

11 <Rozrachunki Waluta> - waluta rozrachunku <Rozrachunki Saldo bieżące> - saldo bieżące kontrahenta uwzględniające również rozrachunki nieznajdujące się w treści wiadomości <Rozrachunki Suma pierwotna> - suma pierwotna rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Suma pozostała do zapłaty> - suma pozostałych do zapłaty rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Suma odsetek ustawowych> - suma naliczonych odsetek ustawowych od rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Suma odsetek umownych> - suma naliczonych odsetek umownych od rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Numer faktury> - identyfikator nierozliczonego dokumentu <Rozrachunki Data powstania> - data powstania rozrachunku (np. data wystawienia faktury) <Rozrachunki Termin płatności> - termin płatności rozrachunku <Rozrachunki Liczba dni spóźnienia> - liczba dni, która upłynęła od terminu płatności rozrachunku <Rozrachunki Kwota pierwotna> - pierwotna kwota rozrachunku <Rozrachunki Kwota pozostała do zapłaty> - kwota pozostała do zapłaty <Rozrachunki Kwota odsetek ustawowych> - kwota naliczonych odsetek ustawowych od wskazanego rozrachunku <Rozrachunki Kwota odsetek umownych> - kwota naliczonych odsetek umownych od wskazanego rozrachunków dla danych z pliku zewnętrznego: <Plik zewnętrzny Kolumna 1..10> - np. nazwa kontrahenta, adres, województwo w zależności od przygotowanych lub zakupionych danych Wygląd przykładowych szablonów: Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 11

12 Windykacja pojedynczego dokumentu, w formacie tekstowym, wiadomość Windykacja wielu dokumentów, w formacie HTML, wiadomość Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 12

13 Windykacja wielu dokumentów, wiadomość SMS Wiadomość marketingowo-informacyjna, format HTML, wiadomość Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 13

14 Wiadomość marketingowo-informacyjna na podstawie danych z pliku zewnętrznego, format HTML, wiadomość Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 14

15 Wysyłanie wiadomości windykacyjnych W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości windykacyjnych z menu Widok należy wybrać Rozrachunki wg dokumentów lub Rozrachunki wg kontrahentów. Następnie zaznaczamy rozrachunki, dla których chcemy utworzyć zdarzenia windykacyjne. Zaznaczenie wszystkich wyświetlonych dokumentów jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Po zaznaczeniu interesujących nas rozrachunków należy kliknąć na link Nowa wiadomość. Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce utworzyć wiadomości do zaznaczonych dokumentów Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 15

16 W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi zostanie poproszony o wybranie odpowiedniego szablonu. Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane. W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia. Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 16

17 Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 17

18 Wysyłanie wiadomości marketingowo-informacyjnych W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości marketingowo-informacyjnych z menu Widok należy wybrać Kontrahenci. Następnie zaznaczamy kontrahentów, do których chcemy utworzyć wiadomości marketingowo-informacyjne. Zaznaczenie wszystkich wyświetlonych kontrahentów jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Po zaznaczeniu interesujących nas kontrahentów należy kliknąć na link Nowa wiadomość. Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce utworzyć wiadomości do zaznaczonych kontrahentów. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 18

19 W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi zostanie poproszony o wybranie odpowiedniego szablonu. Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane. W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia. Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 19

20 Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 20

21 Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości na podstawie danych w pliku zewnętrznym z menu Widok należy wybrać Szablony wiadomości. Następnie należy zaznaczyć szablon o typie szablonu jako Zewnętrzny plik. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 21

22 Wyskoczy okno, w którym wskazujemy plik zawierający dane potrzebne do wysyłki. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 22

23 Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane. W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia. Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone. Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 23

24 Pobieranie aktualnych statusów SMS W przypadku wysyłania wiadomości SMS, program ma możliwość pobrania ich statusów. W tym celu z menu Widok należy wybrać Wiadomości wysłane. Następnie należy kliknąć na link Aktual. statusy SMS. Program połączy się z operatorem bramki SMS i pobierze aktualne statusy. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 24

25 Konfiguracja automatycznego generowania i wysyłki wiadomości Program QWindykacja posiada możliwość automatycznego generowania i wysyłki wiadomości windykacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest informowanie klientów o przypadającym w danym dniu terminie płatności lub przeterminowanych rozrachunkach bez konieczności udziału w tym pracowników firmy. W celu skorzystania w modułu z menu Ustawienia należy wybrać Konfiguracja automatycznego generowania i wysyłki wiadomości. Następnie należy kliknąć link Dodaj. W otwartym oknie należy ustawić wszystkie warunki związane z wysyłką automatyczną. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 25

26 Typ wiadomości określenie typu wiadomości windykacyjnej. Aktywny ustawienie aktywności danego wzorca. Termin płatności od do określenie termin płatności danego dokumentu; wartości ujemne oznaczają dni do daty płatności, dodatnie dni przekroczenia daty płatności. Zakładając sytuację, że chcemy kontrahentom przypomnieć o zbliżającym się następnego dnia terminie płatności, jako przedział należy wpisać od -1 do -1. Szablon szablon wiadomości, który będzie wykorzystywany w wysyłce automatycznej dla tak zdefiniowanych warunków. Godzina wysyłania określenie godziny wysyłki wiadomości. Dni wysyłania określenie dni tygodnia wysyłki wiadomości. Istotne informacje dotyczące konfiguracji: Jeżeli danego dnia program nie jest uruchomiony o określonej godzinie, wiadomości zostaną wysłane niezwłocznie po uruchomieniu danego dnia. Przedziały terminów płatności ustawia się osobno dla wiadomości SMS i . Przedziały terminów płatności nie mogą na siebie zachodzić w obrębie danego typu wiadomości. Program nie dopuści sytuacji, gdy będzie wpisany przedział od 1 do 3 oraz od 2 do 4. Pierwszym możliwym będzie od 4 wzwyż. Nieskończoność terminu płatności określamy liczbą o dużej wartości, np Po zakończeniu ustawienia, aby uruchomić moduł Autowysyłki należy kliknąć w menu Autowysyłka. Działanie modułu autowysyłki sygnalizowane jest podświetleniem pozycji menu. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 26

27 Pozostałe informacje Program QWindykacja posiada opcję rozdzielenia adresatów korespondencji windykacyjnej i marketingowo-informacyjnej. Domyślnie program wysyła wszystkie wiadomości na adres zdefiniowany w kartotece kontrahenta w polu . W przypadku konieczności rozdzielenia adresatów korespondencji należy skorzystać z opcji Więcej znajdującej się za polem w kartotece kontrahenta. W oknie Adresy należy wprowadzić adresy wysyłkowe dodając za nimi '/windykacja' - dla działań windykacyjnych lub '/info' - dla działań informacyjnomarketingowych. Taki adres będzie miał odpowiednio postać lub Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 27

28 Analogicznie można zdefiniować numery telefonów komórkowych. Program QWindykacja nie posiada ograniczenia liczby adresatów wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 28

29 Historia windykacji Wysyłanie wiadomości windykacyjnych jest każdorazowo odnotowywane w module Windykacja w programie Subiekt GT i/lub Rewizor GT. W przypadku korzystania z pakietu InsERT GT niższej niż 1.29 dane te są gromadzone w Historii windykacji danego rozrachunku. Do pakietu InsERT GT zapisywana jest data i godzina, adresaci oraz treść wysłanej wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 29

30 Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy Program umożliwia kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy. Funkcja może być przydatna w przypadku wykorzystywania programu w wersji testowej. Po zakupie wersji pełnej umożliwia skopiowanie ustawień do bazy danych produkcyjnej. Można być również wykorzystywana w przypadku zakupienia licencji na kilka podmiotów gospodarczych. W tym celu z menu Ustawienia należy wybrać Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy. W poniższym oknie wprowadzamy parametry połączenia z bazą danych źródłową. Serwer lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT Użytkownik nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa Hasło hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT# Pobierz listę dostępnych baz po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT Baza danych nazwa bazy danych, z której będą kopiowane ustawienia. Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i rozpocznie się proces kopiowania ustawień i szablonów. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie kilku operacji. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 30

31 Pierwsza dotyczy nadpisania opcji związanych z kontem . Druga dotyczy nadpisania opcji związanych z bramką SMS. Trzecia dotyczy nadpisania pozostałych opcji programu. W czwartym pytaniu użytkownik potwierdza chęć nadpisania szablonów wiadomości. Na koniec program zapyta o nadpisanie ustawień automatycznego generowania i wysyłania wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 31

32 Odpowiedzi twierdzące na pytania powodują nadpisanie aktualnych ustawień, zaś przeczące w przypadku czwartego i piątego pytania dodanie rekordów do istniejących szablonów lub opcji generowania i wysyłania wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 32

33 Wykorzystywanie programu dla wielu podmiotów na jednym stanowisku komputerowym Program QWindykacja umożliwia pracę z kilkoma podmiotami na jednym stanowisku komputerowym. W tym celu w katalogu z plikami konfiguracyjnymi, tj. C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\Qwindykacja (w Windows XP) lub C:\ProgramData\Qaction.pl\QWindykacja (w Windows Vista, Windows 7) należy powielić plik config.xml i za pomocą, np. Notatnika zmienić parametry połączenia z bazą danych MS SQL. Następnie należy zmienić właściwości skrótu wskazując element docelowy jako: "C:\Program Files\Qaction.pl\QWindykacja\QWindykacja.exe" xml="c:\documents and Settings\All Users\Qaction.pl\QWindykacja\Baza_Firma1.xml" (w Windows XP) lub "C:\Program Files\Qaction.pl\QWindykacja\QWindykacja.exe" xml="c:\programdata\qaction.pl\qwindykacja\baza_firma1.xm l" (w Windows Vista, Windows 7). Czynność należy powtórzyć dla każdej bazy danych. Przypominamy, że na systemach 64-bitowych program jest domyślnie instalowany w C:\Program Files (x86)\qaction.pl\qwindykacja. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 33

34 Uwagi końcowe Wersja demonstracyjna programu zabezpieczona jest przed modyfikacją daty systemowej. Dotyczy to komputera, na którym pracuje MS SQL, jak również stanowiska klienckiego. W przypadku wykrycia rozbieżności program blokuje się i dalsza praca jest możliwa dopiero po wykupieniu licencji. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 34

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Speedkol Instrukcja użytkownika Str. 1/19 SPEEDKOL - SPEDYCJA KOLEJOWA Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Autor: Zakład Informatyki Maciej Ignatowski Kasztanowa 38 37-710 Żurawica www.pei.pl/spedkol

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo