Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II r.)

2 Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7.NET Framework 3.5 SP1 około 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024x768 pikseli lub wyższej system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005 lub wyższy system InsERT GT w wersji 1.28 lub wyższej dostęp do internetu Instrukcja użytkownika programu QWindykacja - wydanie II ( r.) Strona 2

3 Pierwsze uruchomienie Po zainstalowaniu programu QWindykacja należy go uruchomić. W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 lub Windows 2008 Server należy na ikonie programu QWindykacja nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać polecenie Uruchom jako Administrator (Run as Administrator). W pierwszym kroku należy skonfigurować połączenie do bazy danych programu Subiekt GT, do której użytkownik planuje wykorzystywać program. Serwer lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT Użytkownik nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa Hasło hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT# Pobierz listę dostępnych baz po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT Baza danych nazwa bazy danych, do której będzie podłączony program QWindykacja Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i możliwa będzie praca z programem QWindykacja. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 3

4 Opcje Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić pozostałe opcje programu. W tym celu wybieramy pozycję z menu Ustawienia -> Opcje. Konfigurację rozpoczynamy od zakładki adres , z którego będą wysyłane wiadomości pocztowe; można do celów powiadomień utworzyć dodatkowy adres. Serwer SMTP serwer poczty wychodzącej SMTP; dane dotyczące serwera można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Port numer portu serwera SMTP (domyślnie ustawiony jest 587); dane dotyczące numeru portu można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Używaj SSL należy zaznaczyć, jeżeli konto poczty elektronicznej obsługuje ten protokół; dane dotyczące SSL można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Użytkownik nazwa użytkownika poczty elektronicznej; dotyczące nazwy użytkownika można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 4

5 Hasło hasło użytkownika poczty elektronicznej; dotyczące hasła użytkownika można uzyskać od dostawcy usług hostingowych. Nazwa wyświetlana nazwa pod którą adresaci poczty elektronicznej będą widzieli korespondencję od użytkownika. kopii ukrytej adres , na który będzie wysyłana kopia każdej wiadomości wysłanej z programu QWindykacja. Pole wymagane również w przypadku zaznaczenia opcji Nie wysyłaj kopii ukrytej. Nie wysyłaj kopii ukrytej należy zaznaczyć, jeśli użytkownik rezygnuje z wysyłania kopii wysłanych wiadomości na zdefiniowany w poprzednim polu adres . Następnie dokonujemy konfiguracji dostępu do bramki SMS na zakładce Bramka SMS: Program QWindykacja umożliwia komunikację z klientami za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS). Odbywa się to za pośrednictwem tzw. bramki. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy się zarejestrować na stronie wybrać odpowiedni typ konta i dokonać pierwszej wpłaty na poczet wysyłanych wiadomości tekstowych. Bramka SMS funkcjonuje w oparciu o zasadę prepaid. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 5

6 Operator bramki SMS umożliwia wybór jednego spośród dwóch typów kont: S1 - brak edycji nadawcy; wybranie tego typu konta powoduje, że adresat wiadomości zobaczy na ekranie swojego telefonu komórkowego losowy numer telefonu (np ); S3 - nadawca alfanumeryczny; wybranie tego typu konta powoduje, że adresat wiadomości zobaczy na ekranie swojego telefonu dowolny ciąg znaków podany przez użytkownika, np. Qaction.pl. Wybór typu konta należy do użytkownika. Wysłanie wiadomości tekstowej przy użyciu konta S1 jest ok. 2 razy tańsze od S3. Użytkownicy programów firmy Qaction.pl po zakupie licencji otrzymują kod rabatowy umożliwiający obniżenie opłat za wysyłanie wiadomości. Zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez operatora bramki SMS długość nazwy użytkownika (do logowania) nie może przekroczyć 17 znaków, natomiast Pole od nie więcej niż 11 znaków. Aby móc skorzystać z własnego nadpisu w Polu od należy wcześniej w panelu administracyjnym operatora zgłosić nazwy, które mają się wyświetlać odbiorcy wiadomości SMS. W panelu administracyjnym smscenter.pl należy wybrać opcję Nadpisy i wprowadzić preferowane nazwy. Następnie użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną formularz upoważnienia dla operatora bramki SMS, który powinien podpisać i zeskanowany odesłać pod wskazany adres lub numer faxu. Użytkownik - nazwa użytkownika wybrana podczas tworzenia konta na Hasło - hasło użytkownika bramki SMS. Pole od - nazwa wyświetlana adresatowi wiadomości; pole wykorzystywane w przypadku rejestracji typu konta jako S3. Po skonfigurowaniu połączenia z bramką SMS należy skonfigurować pozostałe opcje programu na zakładce Inne: Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 6

7 Liczba wysyłanych wiadomości na minutę należy określić ile wiadomości program QWindykacja wyśle w ciągu minuty; ustawienie to zostało wprowadzone ze względu na ograniczenia nakładane przez dostawców usług hostingowych celem wyeliminowania tzw. SPAMu. Odsetki umowne należy wprowadzić stopę procentową odsetek umownych, jeżeli użytkownik chce wykorzystywać je w wysyłanych wiadomościach. Sposób naliczania należy ustawić w przypadku zamiaru wykorzystywania stopy procentowej odsetek umownych określonych we wcześniejszym polu. Sposób naliczania rocznie należy stosować jeśli stopa odsetek umownych jest niższa niż 0,01% dziennie. Uruchamiaj razem w Windowsem ustawienie tej opcji spowoduje uruchamianie programu QWindykacja przy każdym uruchomieniu systemu operacyjnego. Ikona programu w zasobniku systemowym (trayu) ustawienie tej opcji spowoduje zminimalizowanie okna programu i umieszczenie jego ikony w zasobniku systemowych (obszar w okolicach zegara, najczęściej prawy dolny róg). Zapisuj do logów tylko błędy zaznaczenie tej opcji spowoduje, że do logów programu będą zapisywane tylko błędy; operacje zakończone sukcesem nie będą odnotowywane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 7

8 Nie otwieraj pliku logów po akcji w przypadku zaznaczenia tej opcji po wykonanej operacji nie otworzy się okno zawierające informacje o przeprowadzonej akcji; użytkownik nie będzie miał szybkiej możliwości sprawdzenia poprawności importu. W takim przypadku użytkownik będzie musiał samodzielnie zlokalizować folder i plik z zapisanymi informacjami. Są one dostępne dla systemów: Windows XP, Windows 2003 Server w C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\QWindykacja\Logi Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 Server w C:\ProgramData\Qaction.pl\QWindykacja\Logi Nie generuj wiadomości ręcznych dla rozrachunków nieściągalnych w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy rozrachunek posiada status nieściągalny, program nie pozwoli użytkownikowi na ręczne utworzenie wiadomości. Nie generuj wiadomości automatycznych dla rozrachunków nieściągalnych w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy rozrachunek posiada status nieściągalny, program nie utworzy wiadomości będąc w trybie Autowysyłki. Nie generuj wiadomości ręcznych dla kontrahentów z cechą w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy kontrahent ma przypisaną wybraną cechę, program nie pozwoli użytkownikowi na ręczne utworzenie wiadomości dla tego dłużnika. Nie generuj wiadomości automatycznych dla kontrahentów z cechą w przypadku zaznaczenia tej opcji, gdy kontrahent ma przypisaną wybraną cechę, program nie utworzy wiadomości dla tego dłużnika będąc w trybie Autowysyłki. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 8

9 Szablony wiadomości Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zdefiniować szablony wiadomości na podstawie których będą generowane wiadomości. W tym celu z menu Widok należy wybrać pozycję Szablony wiadomości. Aby dodać nowy szablon należy nacisnąć link Dodaj. Otworzy się poniższe okno, w którym należy zdefiniować poszczególne pola: Typ wiadomości rodzaj wysyłanej wiadomości. Typ szablonu typ szablonu. Typ windykacji zdarzenie windykacyjne, które po wysłaniu wiadomości będzie dopisywane do historii windykacji w programie Subiekt GT lub Rewizor GT; dostępne wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja pojedynczego dokumentu oraz Windykacja zbiorcza. Nazwa szablonu nazwa szablonu wiadomości. Tytuł wiadomości tytuł wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako . Treść wiadomości treść wiadomości wysyłanej dłużnikowi lub kontrahentowi. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 9

10 Priorytet priorytet wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako . Wiadomość w formacie HTML pozwala na wykorzystywanie niektórych właściwości języka HTML (np. wstawianie tabel, kolorowanie tekstu, stosowanie własnych czcionek) w wiadomościach ; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako E- mail. Sugerujemy nie wstawianie do treści wiadomości w formacie HTML grafiki (np. loga firmy), ponieważ może ona zostać nieprawidłowo wyświetlona u Państwa klientów. Potwierdzenie odczytu powoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności potwierdzenia wiadomości przez adresata; dostępny wyłącznie dla typu wiadomości określonego jako . Domyślny określa domyślną treść dla wybranego typu szablonu. Domyślna treść może być ustawiona dla typu szablonu określonego jako Windykacja pojedynczego dokumentu/windykacja zbiorcza lub Wiadomości informacyjno-marketingowej. Parametr ten jest wspólny dla typu wiadomości. Separator określa separator kolumn (np. średnik, apostrof, itp.); dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Ogranicznik pola określa ogranicznik pola (np. cudzysłów); dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Nr kolumny z adresem określa numer kolumny zawierający adres adresatów; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Plik ma wiersz nagłówkowy określa czy plik zawiera wiersz nagłówkowy; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Zewnętrzny plik. Użytkownik przygotowując szablon wiadomości może skorzystać z tzw. znaczników. W momencie generowania wiadomości są one zamieniane na odpowiednią treść. W programie QWindykacja dostępne są następujące znaczniki: dla identyfikacji kontrahenta: <Kontrahenci Nazwa> - nazwa pełna kontrahenta <Kontrahenci Adres> - ulica z numerem posesji i lokalu <Kontrahenci - Kod pocztowy> - kod pocztowy <Kontrahenci Miejscowość> - miejscowość <Kontrahenci NIP> - numer identyfikacji podatkowej <Kontrahenci Nr telefonu> - podstawowy numer telefonu kontrahenta dla identyfikacji rozrachunków: <Rozrachunki Początek listy faktur> - początek listy nierozliczonych rozrachunków; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Koniec listy faktur> - koniec listy nierozliczonych rozrachunków; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 10

11 <Rozrachunki Waluta> - waluta rozrachunku <Rozrachunki Saldo bieżące> - saldo bieżące kontrahenta uwzględniające również rozrachunki nieznajdujące się w treści wiadomości <Rozrachunki Suma pierwotna> - suma pierwotna rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Suma pozostała do zapłaty> - suma pozostałych do zapłaty rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Suma odsetek ustawowych> - suma naliczonych odsetek ustawowych od rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Suma odsetek umownych> - suma naliczonych odsetek umownych od rozrachunków znajdujących się w treści wiadomości; dostępny wyłącznie dla typu szablonu określonego jako Windykacja zbiorcza <Rozrachunki Numer faktury> - identyfikator nierozliczonego dokumentu <Rozrachunki Data powstania> - data powstania rozrachunku (np. data wystawienia faktury) <Rozrachunki Termin płatności> - termin płatności rozrachunku <Rozrachunki Liczba dni spóźnienia> - liczba dni, która upłynęła od terminu płatności rozrachunku <Rozrachunki Kwota pierwotna> - pierwotna kwota rozrachunku <Rozrachunki Kwota pozostała do zapłaty> - kwota pozostała do zapłaty <Rozrachunki Kwota odsetek ustawowych> - kwota naliczonych odsetek ustawowych od wskazanego rozrachunku <Rozrachunki Kwota odsetek umownych> - kwota naliczonych odsetek umownych od wskazanego rozrachunków dla danych z pliku zewnętrznego: <Plik zewnętrzny Kolumna 1..10> - np. nazwa kontrahenta, adres, województwo w zależności od przygotowanych lub zakupionych danych Wygląd przykładowych szablonów: Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 11

12 Windykacja pojedynczego dokumentu, w formacie tekstowym, wiadomość Windykacja wielu dokumentów, w formacie HTML, wiadomość Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 12

13 Windykacja wielu dokumentów, wiadomość SMS Wiadomość marketingowo-informacyjna, format HTML, wiadomość Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 13

14 Wiadomość marketingowo-informacyjna na podstawie danych z pliku zewnętrznego, format HTML, wiadomość Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 14

15 Wysyłanie wiadomości windykacyjnych W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości windykacyjnych z menu Widok należy wybrać Rozrachunki wg dokumentów lub Rozrachunki wg kontrahentów. Następnie zaznaczamy rozrachunki, dla których chcemy utworzyć zdarzenia windykacyjne. Zaznaczenie wszystkich wyświetlonych dokumentów jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Po zaznaczeniu interesujących nas rozrachunków należy kliknąć na link Nowa wiadomość. Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce utworzyć wiadomości do zaznaczonych dokumentów Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 15

16 W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi zostanie poproszony o wybranie odpowiedniego szablonu. Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane. W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia. Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 16

17 Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 17

18 Wysyłanie wiadomości marketingowo-informacyjnych W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości marketingowo-informacyjnych z menu Widok należy wybrać Kontrahenci. Następnie zaznaczamy kontrahentów, do których chcemy utworzyć wiadomości marketingowo-informacyjne. Zaznaczenie wszystkich wyświetlonych kontrahentów jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Po zaznaczeniu interesujących nas kontrahentów należy kliknąć na link Nowa wiadomość. Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce utworzyć wiadomości do zaznaczonych kontrahentów. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 18

19 W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi zostanie poproszony o wybranie odpowiedniego szablonu. Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane. W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia. Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 19

20 Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 20

21 Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości na podstawie danych w pliku zewnętrznym z menu Widok należy wybrać Szablony wiadomości. Następnie należy zaznaczyć szablon o typie szablonu jako Zewnętrzny plik. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 21

22 Wyskoczy okno, w którym wskazujemy plik zawierający dane potrzebne do wysyłki. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 22

23 Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane. W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia. Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko. Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone. Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 23

24 Pobieranie aktualnych statusów SMS W przypadku wysyłania wiadomości SMS, program ma możliwość pobrania ich statusów. W tym celu z menu Widok należy wybrać Wiadomości wysłane. Następnie należy kliknąć na link Aktual. statusy SMS. Program połączy się z operatorem bramki SMS i pobierze aktualne statusy. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 24

25 Konfiguracja automatycznego generowania i wysyłki wiadomości Program QWindykacja posiada możliwość automatycznego generowania i wysyłki wiadomości windykacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest informowanie klientów o przypadającym w danym dniu terminie płatności lub przeterminowanych rozrachunkach bez konieczności udziału w tym pracowników firmy. W celu skorzystania w modułu z menu Ustawienia należy wybrać Konfiguracja automatycznego generowania i wysyłki wiadomości. Następnie należy kliknąć link Dodaj. W otwartym oknie należy ustawić wszystkie warunki związane z wysyłką automatyczną. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 25

26 Typ wiadomości określenie typu wiadomości windykacyjnej. Aktywny ustawienie aktywności danego wzorca. Termin płatności od do określenie termin płatności danego dokumentu; wartości ujemne oznaczają dni do daty płatności, dodatnie dni przekroczenia daty płatności. Zakładając sytuację, że chcemy kontrahentom przypomnieć o zbliżającym się następnego dnia terminie płatności, jako przedział należy wpisać od -1 do -1. Szablon szablon wiadomości, który będzie wykorzystywany w wysyłce automatycznej dla tak zdefiniowanych warunków. Godzina wysyłania określenie godziny wysyłki wiadomości. Dni wysyłania określenie dni tygodnia wysyłki wiadomości. Istotne informacje dotyczące konfiguracji: Jeżeli danego dnia program nie jest uruchomiony o określonej godzinie, wiadomości zostaną wysłane niezwłocznie po uruchomieniu danego dnia. Przedziały terminów płatności ustawia się osobno dla wiadomości SMS i . Przedziały terminów płatności nie mogą na siebie zachodzić w obrębie danego typu wiadomości. Program nie dopuści sytuacji, gdy będzie wpisany przedział od 1 do 3 oraz od 2 do 4. Pierwszym możliwym będzie od 4 wzwyż. Nieskończoność terminu płatności określamy liczbą o dużej wartości, np Po zakończeniu ustawienia, aby uruchomić moduł Autowysyłki należy kliknąć w menu Autowysyłka. Działanie modułu autowysyłki sygnalizowane jest podświetleniem pozycji menu. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 26

27 Pozostałe informacje Program QWindykacja posiada opcję rozdzielenia adresatów korespondencji windykacyjnej i marketingowo-informacyjnej. Domyślnie program wysyła wszystkie wiadomości na adres zdefiniowany w kartotece kontrahenta w polu . W przypadku konieczności rozdzielenia adresatów korespondencji należy skorzystać z opcji Więcej znajdującej się za polem w kartotece kontrahenta. W oknie Adresy należy wprowadzić adresy wysyłkowe dodając za nimi '/windykacja' - dla działań windykacyjnych lub '/info' - dla działań informacyjnomarketingowych. Taki adres będzie miał odpowiednio postać lub Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 27

28 Analogicznie można zdefiniować numery telefonów komórkowych. Program QWindykacja nie posiada ograniczenia liczby adresatów wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 28

29 Historia windykacji Wysyłanie wiadomości windykacyjnych jest każdorazowo odnotowywane w module Windykacja w programie Subiekt GT i/lub Rewizor GT. W przypadku korzystania z pakietu InsERT GT niższej niż 1.29 dane te są gromadzone w Historii windykacji danego rozrachunku. Do pakietu InsERT GT zapisywana jest data i godzina, adresaci oraz treść wysłanej wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 29

30 Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy Program umożliwia kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy. Funkcja może być przydatna w przypadku wykorzystywania programu w wersji testowej. Po zakupie wersji pełnej umożliwia skopiowanie ustawień do bazy danych produkcyjnej. Można być również wykorzystywana w przypadku zakupienia licencji na kilka podmiotów gospodarczych. W tym celu z menu Ustawienia należy wybrać Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy. W poniższym oknie wprowadzamy parametry połączenia z bazą danych źródłową. Serwer lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT Użytkownik nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa Hasło hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT# Pobierz listę dostępnych baz po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT Baza danych nazwa bazy danych, z której będą kopiowane ustawienia. Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i rozpocznie się proces kopiowania ustawień i szablonów. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie kilku operacji. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 30

31 Pierwsza dotyczy nadpisania opcji związanych z kontem . Druga dotyczy nadpisania opcji związanych z bramką SMS. Trzecia dotyczy nadpisania pozostałych opcji programu. W czwartym pytaniu użytkownik potwierdza chęć nadpisania szablonów wiadomości. Na koniec program zapyta o nadpisanie ustawień automatycznego generowania i wysyłania wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 31

32 Odpowiedzi twierdzące na pytania powodują nadpisanie aktualnych ustawień, zaś przeczące w przypadku czwartego i piątego pytania dodanie rekordów do istniejących szablonów lub opcji generowania i wysyłania wiadomości. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 32

33 Wykorzystywanie programu dla wielu podmiotów na jednym stanowisku komputerowym Program QWindykacja umożliwia pracę z kilkoma podmiotami na jednym stanowisku komputerowym. W tym celu w katalogu z plikami konfiguracyjnymi, tj. C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\Qwindykacja (w Windows XP) lub C:\ProgramData\Qaction.pl\QWindykacja (w Windows Vista, Windows 7) należy powielić plik config.xml i za pomocą, np. Notatnika zmienić parametry połączenia z bazą danych MS SQL. Następnie należy zmienić właściwości skrótu wskazując element docelowy jako: "C:\Program Files\Qaction.pl\QWindykacja\QWindykacja.exe" xml="c:\documents and Settings\All Users\Qaction.pl\QWindykacja\Baza_Firma1.xml" (w Windows XP) lub "C:\Program Files\Qaction.pl\QWindykacja\QWindykacja.exe" xml="c:\programdata\qaction.pl\qwindykacja\baza_firma1.xm l" (w Windows Vista, Windows 7). Czynność należy powtórzyć dla każdej bazy danych. Przypominamy, że na systemach 64-bitowych program jest domyślnie instalowany w C:\Program Files (x86)\qaction.pl\qwindykacja. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 33

34 Uwagi końcowe Wersja demonstracyjna programu zabezpieczona jest przed modyfikacją daty systemowej. Dotyczy to komputera, na którym pracuje MS SQL, jak również stanowiska klienckiego. W przypadku wykrycia rozbieżności program blokuje się i dalsza praca jest możliwa dopiero po wykupieniu licencji. Instrukcja użytkownika programu QWindykacja wydanie II ( r.) Strona 34

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XII 15.06.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XII 15.06.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XII 15.06.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Szablony wiadomości... 13 Wysyłanie wiadomości windykacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi.

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi. Alians ewindykator Instalacja programu... 2 Pierwsze uruchomienie... 3 Konfiguracja... 5 Skrzynka nadawcza... 6 Treść wiadomości... 7 Ustawienia domyślne... 8 Firma... 10 Próbna emisja ponagleń... 14 Emisja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00

Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Wersja 1.0.1.67 Wersja 1.0.1.67 Czas wersji 16.02.2016 Liczba stron 28 Autor Łukasz Muzyka Nadzór Krystian Mirek, Bartłomiej Drozd Kontakt pomocit@fairpay.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej obsługę

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo