Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front"

Transkrypt

1 Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front opracował: dr inż. Artur Gramacki KAŻDY student wykonuje SAMODZIELNIE na WŁASNYM komputerze (lub PenDrive-ie) następujące zadania: 1. Wgrać paczkę dystrybucyjną systemu XAMPP. Będziemy używali nieco okrojonej, w stosunku do bazowej, wersji o nazwie XAMPP Portable Lite (dla nas w zupełności wystarczającej). W chwili pisania niniejszego opracowania (8 października 2013), najnowsza wersja to plik: Zwróćmy uwagę, że ta wersja (1.8.3) nie jest wspierana przez systemem Windows XP. Gdy więc ma komputerze mamy zainstalowany ten właśnie system operacyjny, to należy pobrać wersję 1.8.2: Uwaga 1: używając PenDrive-a słabej jakości (z wolnym transferem) wgranie kilku tysięcy niewielkich plików może zająć sporo czasu. Należy uzbroić się w cierpliwość! Uwaga 2: używana wersja nazywa się Portable, gdyż nie wymaga instalowania. Wystarczy rozpakować podane wyżej archiwum do dowolnego katalogu na dysku i od razu można używać XAMPP-a (wymagana jest tylko prosta konfiguracja, o czym niżej). 2. Przeprowadzić automatyczną konfigurację systemu XAMPP (program setup_xampp.bat). 1

2 3. Uruchomić konsolę kontrolną (program xampp-control.exe) i sprawdzić, czy MySQL oraz Apacze uruchamiają się poprawnie. Gdy będzie taka potrzeba, ustawić właściwe numery portów (modyfikując odpowiednie wpisy w plikach my.ini oraz httpd.conf). Konsola powinna wyglądać jak niżej. 4. Sprawdzić, czy w przeglądarce internetowej poprawnie uruchamia się moduł obsługi systemu XAMPP (http://hostname:port/xampp). Jako hostname:port na lokalnym komputerze wpisujemy (chyba, że ustawiono inny niż domyślny numer portu 80. Wówczas, po dwukropku, wpisujemy ten właśnie zmieniony numer). Po pierwszym uruchomieniu mamy ekran do wyboru wersji językowej, jak poniżej. Wybieramy język polski i powinniśmy zobaczyć panel startowy. 2

3 5. W MySQL-u ustawić hasło dla użytkownika root (domyślnie użytkownik root nie ma w systemie XAMPP ustawionego żadnego hasła). Po kliknięciu na link PhpMyAdmin informuje nas o tym stosowny komunikat na dole ekranu ( Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (root bez hasła), które odpowiadają domyślnie uprzywilejowanemu koncie MySQL. Twój serwer MySQL działa z tym domyślnie jest otwarty na włamania, i naprawdę powinieś naprawić tę lukę w zabezpieczeniach poprzez ustawienie hasła dla użytkownika 'root'. ). Widać to też po kliknięciu na zakładkę Użytkownicy (w tabeli, która się pojawia patrz kolumny Użytkownik, Hasło). Hasło możemy ustawić wprost z panelu PhpMyAdmin klikając w link Edytuj uprawnienia. Hasło można też ustawić wydając odpowiednie polecenie w konsoli (tekstowej) serwera MySQL. Konsolę uruchamiamy wchodząc do katalogu, gdzie wgrano paczkę XAMPP Portable Lite i następnie przechodząc do podkatalogu mysql\bin. Wpisujemy wówczas polecenie: mysql.exe u root Po poprawnym zalogowaniu ekran powinien wyglądać jak niżej. 3

4 Następnie wpisujemy podane niżej polecenie. SET PASSWORD FOR PASSWORD('haslo-root-a'); Uwaga, po zmianie hasła z poziomu konsoli tekstowej próba ponownego uruchomienia panelu PhpMyAdmin skończy się komunikatem o błędzie (bo na razie PhpMyAdmin nic nie wie o dokonanej zmianie hasła i nadal zakłada, że użytkownik root nie ma hasła). Należy więc zmodyfikować zawartość pliku phpmyadmin\config.inc.php\config.inc.php modyfikując linijkę $cfg['servers'][$i]['password'] = ''; Po wpisaniu tam ustawionego wcześniej hasła możemy uruchomić panel PhpMyAdmin. Pojawia się jednak kolejny ' problem', gdyż wchodzenie do panelu PhpMyAdmin nie wymaga podawania jakiegokolwiek hasła (jest ono wszak zapisane na sztywno w pliku config.inc.php). Jest to ewidentna luka w zabezpieczeniach. Należy więc tak zmodyfikować plik config.inc.php, aby system prosił o wpisanie przez użytkownika hasła administratora (root-a). Należy odszukać linijkę $cfg['servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; 4

5 i zamiast słowa config wpisać słowo cookie. Dokładniejszy opis tego parametru można znaleźć w dokumentacji pod adresem W tym momencie można już usunąć hasło wpisane w linijce $cfg['servers'][$i]['password'] = ''; pliku config.inc.php. Od tej pory nasz serwer MySQL oraz panel PhpMyAdmin są poprawnie chronione hasłem i aby uruchomić PhpMyAdmin-a musimy podać hasło. 6. Zainstalować wygodnego w użyciu klienta dla bazy MySQL o nazwie MySQL-Front (http://www.mysqlfront.de/) i podłączyć się nim do serwera MySQL. 5

6 Po wybraniu bazy danych mysql oraz tabeli user powinniśmy dostrzec tam (m.in.) konto użytkownika root z widocznym zakodowanym hasłem. 7. Użytkownik root jest użytkownikiem o specjalnym znaczeniu. Nie powinno się bezpośrednio na nim wykonywać żadnych nieprzemyślanych działań. Lepiej więc do eksperymentów i nauki utworzyć dedykowane konto (nadamy mu pełen zestaw uprawnień). Użytkownika można utworzyć (wyklinać) w programie PhpMyAdmin, ale bardziej edukacyjnie będzie wpisać stosowne polecenia wprost w konsoli tekstowej. Logujemy się więc do serwera wpisując następujące polecenie (zostaniemy poproszeni o podanie ustawionego wcześniej hasła dla użytkownika root, stąd przełącznik p, którego nie użyliśmy w punkcie 5). bin/mysql.exe u root -p -- trzy pierwsze polecenia kasują bazę danych oraz użytkowników -- utworzonych poniżej. Gdy tworzysz bazę i użytkowników po raz -- PIERWSZY, polecenia te generują błędy. Można je bezpiecznie -- ignorować. DROP DATABASE lab; DROP USER DROP USER -- tworzenie bazy o nazwie lab CREATE DATABASE lab; 6

7 -- utworzenie 2 użytkowników i nadanie im pełnego zestawu uprawnień -- (dlaczego tworzymy 2 użytkowników zostanie wyjaśnione na -- kolejnych zajęciach) GRANT ALL PRIVILEGES ON lab.* TO IDENTIFIED BY 'lab'; GRANT ALL PRIVILEGES ON lab.* TO IDENTIFIED BY 'lab'; -- przełączenie się na bazę systemową i sprawdzenie poprawności -- wykonania powyższych poleceń USE mysql; SELECT host, user, password FROM user WHERE user LIKE 'lab'; SELECT host, db, user FROM db; Poniżej pokazano konsolę tekstową MySQL, gdzie poprawnie zalogowano się na użytkownika root oraz, gdy wszystkie polecenia wykonały się poprawnie. Poprawność utworzenia użytkowników można też oczywiście zweryfikować w programie MySQL-Front, po zalogowaniu się na użytkownika root. 7

8 8. Zainstalować demonstracyjny schemat bazy danych o nazwie SAKILA. Informacja o nim oraz sposób instalacji można znaleźć na stronie Schemat ten składa się z 23 tabel relacyjnych oraz widoków zapełnionych pewną ilością danych. Poniżej pokazano zrzut z konsoli tekstowej MySQL obrazujący proces instalacji bazy SAKILA. Polecenia wpisywane przez użytkownika pogrubiono i powiększono. mysql> SOURCE sakila-db\sakila-schema.sql Query OK, 1 row affected (0.02 sec) Database changed Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) Query OK, 0 rows affected (0.11 sec) Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) Query OK, 0 rows affected (0.13 sec) Query OK, 0 rows affected (0.09 sec) Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) 8

9 Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) mysql> SOURCE sakila-data.sql Database changed Query OK, 200 rows affected (0.02 sec) Records: 200 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 603 rows affected (0.09 sec) Records: 603 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Query OK, 16 rows affected (0.02 sec) Records: 16 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 600 rows affected (0.05 sec) Records: 600 Duplicates: 0 Warnings: 0 9

10 Query OK, 109 rows affected (0.00 sec) Records: 109 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) Query OK, 599 rows affected (0.19 sec) Records: 599 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 1000 rows affected (0.69 sec) Records: 1000 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.16 sec) Query OK, 5462 rows affected (0.38 sec) Records: 5462 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 1000 rows affected (0.09 sec) Records: 1000 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 4581 rows affected (0.47 sec) Records: 4581 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 6 rows affected (0.00 sec) Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Query OK, rows affected (1.55 sec) Records: Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 1164 rows affected (0.14 sec) Records: 1164 Duplicates: 0 Warnings: 0 10

11 Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, rows affected (1.67 sec) Records: Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 3667 rows affected (0.64 sec) Records: 3667 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 2 rows affected (0.00 sec) Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) Query OK, 2 rows affected (0.00 sec) Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) mysql> USE sakila Database changed mysql> SHOW TABLES; Tables_in_sakila actor actor_info address category city country customer customer_list film film_actor film_category film_list film_text inventory language nicer_but_slower_film_list payment rental 11

12 sales_by_film_category sales_by_store staff staff_list store rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT COUNT(*) FROM film; COUNT(*) row in set (0.00 sec) mysql> SELECT COUNT(*) FROM film_text; COUNT(*) row in set (0.00 sec) 12

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Small Business. Szybki start *

Small Business. Szybki start * Small Business Szybki start * * Broszura zawiera skrócony opis podstawowych elementów programu (stan na dzień 26.04.2010). Szczegółowa Instrukcja Obsługi dostępna jest w wersji elektronicznej na płycie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 1 Instalacja Xpress Scan : Uwaga: - po instalacji systemu wymagany jest restart serwera na który jest instalowany system Xpress Scan - do instalacji

Bardziej szczegółowo