Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs"

Transkrypt

1 Ryszard Pakos Ernest Romek Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty Offshore steel structures: types and repairs Streszczenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne, a zwłaszcza na ropę naftową. Rozwijająca się cywilizacja i przemysł potrzebują coraz większej ilości tego surowca. Aby temu sprostać, człowiek poszukuje nowych miejsc jego wydobywania. Obecnie w związku z wyczerpywaniem się złóż ropy naftowej na lądzie, ogromnym zainteresowaniem cieszy się wydobywanie minerałów spod dna morskiego. Realizuje się je, wykorzystując konstrukcje pełnomorskie (offshore), które niejednokrotnie pracują w ekstremalnych warunkach (rejony arktyczne), aby zaspokoić zapotrzebowanie na ropę naftową. Abstract The demand for sources of energy, especially for crude oil, keeps increasing in recent times. Development of civilisation and industry means that more and more crude oil will be required in the future. In order to meet this demand people are looking for new resources. Given that land oil accumulations become more and more depleted offshore production, i.e. oil mining from drilling platforms, is given closer attention. This technology employs offshore structures which must be often operated under extreme conditions (arctic regions) so as to meet the escalating necessities. Konstrukcje offshore Terminem offshore określa się instalacje poszukiwawcze, wydobywcze, przetwórcze i transportujące pracujące na pełnym morzu. Konstrukcje te służą do eksploatacji złóż minerałów znajdujących się pod dnem morza. Pojęcie to obejmuje również jednostki niezbędne do obsługi konstrukcji pracujących na pełnym morzu. Pomysł poszukiwania ropy naftowej na morzu powstał po zakończeniu II wojny światowej. W 1947 r. zainstalowano pierwszą stalową platformę wiertniczą na głębokości 6 m na polu Louisiana State Tease w Zatoce Meksykańskiej. Została ona zbudowana z pokładem o powierzchni wynoszącej 11,6 x 21,6 m (251 m 2 ) przez firmę Kerr-Mc Gee Corp. Platformę oparto na 16 stalowych palach o średnicy 610 mm i długości 42,7 m. Pale wchodziły średnio 31,7 m w dno morskie zbudowane z piasków. Wieża wiertnicza ustawiona na platformie umożliwiała wiercenie na głębokości 3000 m. Platforma była czynna do 1983 r. [1]. Pierwsze platformy były budowane już w 1933 r., przy czym pierwszą niezależną platformę ustawiono na głębokości wody 4,3 m w 1937 r.; dotyczy to jednak wód śródlądowych, osłoniętych, gdzie falowanie nie było podstawowym obciążeniem platformy [1]. W 1954 r. A.J. Doc LaBorde zaprojektował i zbudował własną konstrukcję pełnomorską nazwaną Mr Charlie. Długość jednostki wynosiła w przybliżeniu 67 m, szerokość 26 m, a wysokość 41 m. Załoga tej platformy składała się z 58 osób. Była to pierwsza platforma półzanurzona przeznaczona na płytkie wody (pierwszy odwiert na głębokości 12 m), która umożliwiała odpłynięcie w inne miejsce po dokonaniu odwiertu (rys. 1) [2]. Dr inż. Ryszard Pakos, mgr inż. Ernest Romek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Rys. 1. Pierwsza na świecie platforma półzanurzona Mr Charlie [6] Fig. 1. Mr Charlie Platform: the first ever semi-submersible platform [6] Rodzaje konstrukcji offshore Zasadniczo konstrukcje pełnomorskie można podzielić na trzy grupy: platformy, statki wiertnicze oraz pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku (FPSO). Platformy Są to konstrukcje stalowe lub żelbetonowe wyposażone w urządzenia do poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i magazynowania minerałów spod dna morza. Mają wydzieloną część mieszkalną dla załogi, niekiedy ze względów bezpieczeństwa jest to osobna platforma [1, 4]. Platforma jest również wyposażona w instalację umożliwiającą jej prace przez 24 h na dobę, są to m.in.: generatory prądu oraz stacje produkujące słodką wodę. Ze względu na konstrukcje platformy można podzielić na: Platformy stalowe wieżowe. Charakteryzują się wieżą w postaci kratownicy przestrzennej posadowionej na palach, na której ustawiony jest pokład, a na nim zlokalizowany jest 3

2 Rys. 2. Transport na barce największej na świecie wieży wykonanej w całości dla platformy Bullwinkle [2] Fig. 2. The biggest offshore tower in the world on a lighter en route to its ultimate destination Bullwinkle Platform [2] Rys. 3. Platforma Troll A [5] Fig. 3. Troll A Platform [5] zespół urządzeń wiertniczych, wydobywczych i przetwórczych w zależności od przeznaczenia danej platformy [1]. Platformy wieżowe mają wieże wykonane z rur stalowych o różnych średnicach, łączonych ze sobą metodą spawania. Wytworzenie węzłów i połączenie schodzących się w danym węźle rur jest głównym problemem projektowania i wykonawstwa platform stalowych wieżowych. Z tego względu dąży się do tego, aby przyjęte rozwiązania dawały jak najmniejszą liczbę prętów łączonych w jednym węźle [1]. W celu uzyskania większej pewności i wytrzymałości węzłów wykonuje się je w postaci odlewów lub prefabrykatów pozwalających wg wstępnych ocen na uzyskanie 4-krotnego wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej. W niektórych badaniach uzyskano wzrost 18-krotny w stosunku do wytrzymałości zmęczeniowej węzłów spawanych [1]. Największą na świecie wieżę zbudowano w Teksasie w 1988 r. i przetransportowano ją (rys. 2) na miejsce posadowienia dla platformy Bullwinkle. Wysokość tej platformy wynosi 529 m, a masa samej wieży 77 tys. ton. Budowa platformy kosztowała 500 milionów dolarów. Platforma ta wydobywa 200 tys. baryłek ropy naftowej i 306 mln m 3 gazu dziennie. Platformy grawitacyjne stałe. Platformy te są przeznaczone do długotrwałej eksploatacji złoża. Są posadowione na dnie morskim, z reguły na betonowej podbudowie, z której ponad powierzchnię wody wystają podparcia o konstrukcji betonowo-stalowej. Na nich ustawiona jest właściwa platforma. Konstrukcje takie są eksploatowane na akwenach, których głębokość nie przekracza zazwyczaj 300 m [4]. Przykładem takiej platformy jest platforma Troll A, posadowiona na Morzu Północnym do eksploatacji złóż gazu (rys. 3). Platformy dla rejonów arktycznych. Rozwiązania konstrukcyjne tych platform różnią się znacznie od platform konwencjonalnych i zapewniają przede wszystkim przyjęcie obciążeń wywieranych przez lód arktyczny (rys. 4, 5, 6). Oddziaływanie lodu arktycznego jest zdeterminowane dwoma podstawowymi czynnikami: rodzajem lodu, a więc czy jest to lód dryfujący, czy lód związany z lądem, oraz wiekiem lodu, a więc czy jest to lód jednoroczny, czy też wieloletni [1]. Konstrukcja platformy musi być tak zaprojektowana, aby energia kinetyczna uderzenia pola lodowego została wytłumiona kruszeniem, łamaniem i przemieszczaniem lodu przez podatność podłoża, na którym ustawiono platformę [1]. Niezwykle groźnym czynnikiem dla platform w warunkach arktycznych jest erozja denna spowodowana głównie przesuwającymi się po dnie grzbietami lodowymi. Tablica I. Parametry techniczno-eksploatacyjne platformy Troll A [4] Table I. Technical and operating parameters of Troll A Platform [4] Operator Statoil Rozpoczęcie eksploatacji 1996 r. Przewidywany czas eksploatacji Wysokość całkowita Głębokość w miejscu pracy Wymiary główne platformy Masa konstrukcji 70 lat 472 m 303 m 170x51 m 656 tys. t, w tym ok. 100 tys. t konstrukcja stalowa Rys. 4. Rozwiązania platform dla obszarów arktycznych: a platformy umożliwiające redukcję obciążeń od lodu (minimalna powierzchnia w poziomie pochodu lodów), b platforma stożkowa (podnoszenie lodu powodujące łamanie w wyniku zginania), c platforma przenosząca ścinanie (przechwytywanie uderzenia lodu poniżej linii wodnej); 1 lód, 2 góra lodowa [1] Fig. 4. Platform solutions adapted to arctic environments: a platforms which ensure ice load reduction (the minimum area at the ice drifting level), b conical platform (ice rising brings about cracking as a consequence of the bending stress), c shearing stress transferring platform (intercepts ice impact under the water line); 1 ice, 2 iceberg [1] 4

3 Rys. 6. Podstawa platformy Hibernia wykonana z wysoko wytrzymałego betonu wzmocnionego stalowym zbrojeniem, wstępnie obciążonym [7] Fig. 6. Hibernia-type Platform base made of steel reinforced prestressed concrete featuring high resistance [7] Rys. 5. Platforma Hibernia. Stoi niedaleko od brzegów Nowej Funlandii i jest najcięższą platformą na świecie. Jej całkowita masa wynosi 1,2 mln ton, na co składają się: 37 tys. ton części nadwodnej (topside) umieszczonej na podstawie o masie 600 tys. ton, i stały balast o masie 450 tys. ton, który był dodany, aby zabezpieczyć platformę przed przesunięciem. Wewnątrz podstawy znajdują się zbiorniki zdolne przechować 1,3 mln baryłek ropy naftowej. Konstrukcja jest tak zaprojektowana, aby nie dopuścić do uszkodzenia platformy przez góry lodowe [15] Fig. 5. Hibernia Platform at the Newfoundland shores. The heaviest platform in the world weighs 1.2 mln tons, including: 37 thousand tons of topside components which are set on a base structure weighing 600 thousand tons plus a fixed ballast which was added in order to prevent platform shifting. Reservoirs which may accept 1.3 million crude oil barrels are installed inside the base structure. The design ensures protection from platform damages due to the impact of icebergs [15] Rys. 7. Schemat platformy z odciągami i z wieżą posadowioną na palach; 1 łańcuch napinający, 2 łańcuch, 3 pokład, 4 przytrzymywacz łańcucha, 5 wieża, 6 pale obwodowe, 7 pale nieiniektowane, 8 odciąg, 9 układ obciążników, 10 odciąg wleczony, 11 konstrukcja kotwiąca, 12 pale kotwiące [1] Fig. 7. Diagram of platform with backstays and tower founded on piles; 1 tension chain, 2 chain, 3 deck, 4 chain stay, 5 tower, 6 ring piles, 7 non-pifs, 8 backstay, 9 system of sinker bars, 10 towed backstay, 11 anchor structure, 12 anchor piles [1] Platformy wieżowe z odciągami. Platforma z odciągami składa się z pionowej wieży zbudowanej w postaci kratownicy przestrzennej, ustawionej na odpowiedniej podstawie, utrzymywanej w pionie za pomocą od 16 do 24 odciągów zamocowanych do kotwic zainstalowanych na dnie morza (rys. 7). Niektóre rozwiązania platform z odciągami zawierają obciążniki na odciągach blisko kotwic. Ze względu na to, że siły poziome przenoszone są przez odciągi, w konstrukcjach wymagana jest znacznie mniejsza ilość stali niż w stalowych platformach wieżowych [1]. Platforma wieżowa z odciągami może być stosowana do głębokości wody 600 m i większej. Najmniejsza głębokość, na jakiej można stosować te platformy, wynosi ok. 200 m. Pierwszą platformę z odciągami o nazwie Lena ustawiono w 1983 r. na głębokości 305 m w Zatoce Meksykańskiej. Wieżę platformy wykonano w jednym odcinku o długości 321 m i ciężarze 270 MN [1]. Platformy pionowo kotwiczone (ang. TLP Tension Leg Platforms). Platformy te składają się z pływającego kadłuba o kształcie i rozwiązaniu zbliżonym do platformy półzanurzonej (rys. 8). Kadłub jest zakotwiczony w taki sposób, aby liny lub cięgna kotwiczne biegły pionowo lub prawie pionowo, a nie ukośnie, tak jak w konwencjonalnym układzie kotwicznym platform półzanurzanych. Alternatywne koncepcje lin kotwiących zakładają stosowanie kabli lub rur, tj. wykorzystanie do kotwiczenia specjalnie dostosowanych kolumn prowadnikowych. Liny lub cięgna kotwiczne są zawsze pod działaniem znacznych sił rozciągających, wynikających z dodatkowej wyporności w dolnej części pokładu. Gdy platforma jest przemieszczana z założonego położenia pod wpływem działania wiatru, falowania i prądów, wypadkowa składowa pozioma rozciągania liny kotwicznej wykazuje tendencje do przyciągnięcia platformy do jej pierwotnego położenia [1]. Spodziewane ruchy tego typu konstrukcji są bardzo duże w porównaniu z platformami stałymi i z tego względu możliwe do stosowania tylko w głębszych wodach, gdzie ruch ten nie wywoła dodatkowych obciążeń na kolumny odwiertów eksploatacyjnych [1]. Platformy półzanurzone (ang. semi-submersible platforms). Platformy półzanurzone (rys. 9) swą pływalność i stateczność zawdzięczają dolnemu kadłubowi, który jest połączony kolumnami z platformą właściwą [4]. Mogą być one przemieszczane z miejsca na miejsce. Generalnie platformy te podczas pracy są zakotwiczane. Mogą być również utrzymywane w odpowiedniej pozycji przez system dynamicznego pozycjonowania. Głębokość wody, na której mogą pracować, wynosi od 180 m do 1800 m [3]. Platformy typu SPAR. Platformy są zakotwiczone do dna morskiego tak jak platformy TLP, ale mają bardziej konwencjonalne liny kotwiące (rys. 10). Około 90% konstrukcji tych platform znajduje się pod powierzchnią wody [3, 8]. Zostały 5

4 Rys. 8. Platforma pionowo kotwiczona URSA unosi się na głębokości wody ponad 1100 m w Zatoce Meksykańskiej. Jest to jedna z największych platform typu TLP na świecie. Produkuje 150 tys. baryłek ropy naftowej i ponad 11 mln m 3 gazu dziennie. Może na niej mieszkać jednocześnie 110 osób [7] Fig. 8. URSA-type Platform with vertical anchoring system. It floats on more than 1,100 m deep waters of the Gulf of Mexico. One of the biggest TLP-type platforms in the world. Its output amounts to 150 thousand crude oil barrels and more than 11 million m 3 gas a day. It may house 110 persons at the same time [7] Rys. 11. Platforma Ensco 92 typu jack-up ustawiona nad stałą platformą wieżową w celu dokonania odwiertu pod stałą platformą (Morze Północne) [5] Fig. 11. Ensco 92 jack-up type platform installed above the fixed tower platform in order to perform bore-holes under the fixed platform (The North Sea) [5] Rys. 9. Platforma półzanurzona Marine 700 [7] Fig. 9. Semi-submersible Marine 700 Platform [7] zaprojektowane w trzech konfiguracjach: konwencjonalnej, kratownicowej i komórkowej. Ich budowa może być tańsza od platform TLP, mają też większą stabilność niż TLP ze względu na nisko umieszczoną przeciwwagę, dlatego utrzymanie platformy w pionie w niewielkim stopniu zależy od zakotwiczenia [3]. Platformy samopodnośne (ang. jack-up platforms). Mogą one podnieść się ponad poziom morza za pomocą opuszczanych nóg. Konstrukcja platformy zapewnia jej pływalność, dzięki temu, po podniesieniu nóg, można ją łatwo przestawić w inne miejsce. Wysoka mobilność i stabilność platform samopodnośnych sprawia, że są one bardzo często stosowane do wiercenia studni nad platformami stałymi (rys. 11). Mają wieżę wiertniczą umieszczoną na wysuwanym hydraulicznie ramieniu. Platforma samopodnośna ustawiana jest obok platformy stałej i opuszcza nogi na dno akwenu. Następnie wysuwa ramię z wieżą wiertniczą nad platformę stałą. Rys. 10. Widok części nadwodnych i podwodnych platform TLP i SPAR wraz z instalacją [7] Fig. 10. View of topside and submarine components of TLP and SPAR platforms including their systems [7] Statki wiertnicze Statek wiertniczy jest to przystosowany statek morski, wyposażony w sprzęt, który umożliwia wiercenie w morskim dnie (rys. 12). Statki te mogą być utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomocą systemu kotwic lub przez system dynamicznego pozycjonowania [8]. Statki te są zaprojektowane tak, aby umożliwić wiercenia na głębokich wodach. Typowy statek wiertniczy ma (oprócz oprzyrządowania wiertniczego) takie samo wyposażenie, jakie normalnie można znaleźć na morskim statku. Platforma i wieża wiertnicza są umiejscowione na środku pokładu. Pod wieżą wiertniczą znajduje się otwór przechodzący przez 6

5 Naprawy i remonty konstrukcji offshore Rys. 12. Statek wiertniczy Smedvig West Navigator [5] Fig. 12. Smedvig West Navigator drilling vessel [5] cały kadłub, który umożliwia opuszczenie kolumny przewodu wiertniczego do wody [8]. Statki wiertnicze są generalnie przeznaczone do wiercenia na głębokich wodach w odległych lokalizacjach, na obszarach o umiarkowanej pogodzie, za względu na ich mobilność i dużą zdolność załadowczą. Ze względu na konwencjonalny kształt kadłuba statku jest on bardzo podatny na ruchy morza, bardziej niż platformy półzanurzone. Z tego powodu statki wiertnicze znajdują większe zastosowanie (ale nie zawsze) na spokojniejszych wodach, podczas gdy platformy półzanurzone mogą pracować w najbardziej nieprzyjaznym otoczeniu [8]. Pływający Punkt Produkcji, Przechowywania i Załadunku (ang. FPSO Floating Production, Storage and Offloading) FPSO jest zbliżony do tankowca, który oprócz zbiorników do magazynowania ropy i gazu ma oprzyrządowanie do wstępnej obróbki minerałów wydobywanych spod dna morskiego (rys. 13). Odbiera surową (nieprzerobioną) ropę naftową z głębinowych studni i magazynuje ją w zbiornikach do czasu, kiedy surowa ropa może być wypompowana do wahadłowego tankowca lub na barkę morską, które przetransportują ładunek na brzeg [14]. FPSO są używane do rozwijania morskich pól naftowych na całej Ziemi od późnych lat 70. XX w. Przeważnie są używane na Morzu Północnym, w Brazylii, południowo-wschodniej Azji, na południowych morzach Chin, na Morzu Śródziemnomorskim, w Australii i przy zachodnich wybrzeżach Afryki. W 2004 r. na świecie było ok. 70 FPSO (eksploatowanych i budowanych razem) [14]. Rys. 13. FPSO Sendje Berge na polu Ceiba [9] Fig. 13. FPSO Sendje Berge on Ceiba field [9] Remonty konstrukcji pełnomorskich stwarzają wiele problemów: konstrukcje stałe wymagają remontu na pełnym morzu; konstrukcje mobilne, takie jak: platformy półzanurzone i samopodnośne, mają ograniczone możliwości transportowe (specjalistyczny zespół holujący, stan morza), co powoduje duże rozbieżności między planowanym i rzeczywistym harmonogramem remontu; wysoki koszt wyłączenia platformy z eksploatacji wpływa (korzystnie) na maksymalne skrócenie czasu remontu; koszt dzienny wyłączenia platformy samopodnośnej Noble Piet to 55 tys. dolarów, a koszt dzienny platformy półzanurzonej Eirik Raude to aż 250 tys. dolarów; klimat w miejscu przeprowadzania remontu takim jak Morze Północne, poważnie ogranicza prace na wolnym powietrzu, co wymusza dużą pracochłonność przy przygotowaniu zabezpieczeń dla prac montażowo-spawalniczych; procedury zapewnienia bezpieczeństwa wymagają każdorazowo zdobycia pozwoleń na prowadzenie prac spawalniczych [4]. Oprócz typowego zużycia eksploatacyjnego, do którego w bardzo dużym stopniu zalicza się zużycie rurociągów, które zajmują większość powierzchni platformy i przez które bezustannie tłoczone są wydobywane minerały, konstrukcje te mogą wymagać naprawy po uszkodzeniach w wyniku działania falowania, czy też w wyniku uderzenia statku, pożaru lub awarii powstałych już podczas montażu [1]. Analiza napraw wskazuje, że są one możliwe wówczas, gdy konstrukcja jest stateczna. W innym przypadku istnieje zbyt duże zagrożenie dla ludzi. Istotnym problemem jest prowadzenie bieżących badań umożliwiających wykrycie uszkodzeń w takim czasie, aby naprawa w ogóle była możliwa [1]. Generalnie prace remontowe za pomocą metod spawalniczych można podzielić na dwa rodzaje: wycinanie zużytych lub uszkodzonych elementów i wstawianie nowych oraz remont metodą napawania zużytych elementów. W związku z tym, że w przypadku konstrukcji offshore remont musi być przeprowadzony niezwykle szybko, a wyremontowane elementy muszą spełniać surowe wymogi norm, najczęstszym rodzajem remontu tych konstrukcji jest wycięcie elementu i wstawienie nowego, przygotowanego wcześniej. Operacja ta nie różni się znacząco od pierwotnego wytwarzania tych konstrukcji. Przepisy dotyczące konstrukcji offshore NORSOK jest inicjatywą norweskiego przemysłu offshore, którego celem jest optymalizacja kosztów i poprawa bezpieczeństwa w tym sektorze [4]. Celem wprowadzenia norm serii NORSOK jest ustalenie standardów zapewniających właściwe bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie nakładów w przemyśle petrochemicznym [4]. Norma NORSOK jest podzielona na 29 części, obejmujących m.in. takie dziedziny, jak: administracja, operacje wiertnicze i wydobywcze, elektrotechnika, konstrukcje, urządzenia podwodne, materiały, rurociągi, analiza ryzyka [4]. Z tego samego powodu co seria norm NORSOK powstały wymagania opracowane przez Towarzystwo Det Norske Veritas (DNV). Obejmują one wszystkie etapy powstawania konstrukcji, począwszy od projektowania, poprzez wytwarzanie, kończąc na odbiorze. 7

6 Wymagania dotyczące materiałów podstawowych i dodatkowych używanych do napraw konstrukcji stalowych typu offshore Towarzystwo DNV dzieli materiały na konstrukcje pełnomorskie (wg OS-B101) na trzy grupy wytrzymałościowe: NS (ang. normal strength) stale zwykłej jakości; HS (ang. high strength) stale o wysokiej wytrzymałości; EHS (ang. extra high strength) stale o bardzo wysokiej wytrzymałości (tabl. II). Dodatkowo każda z tych grup może charakteryzować się zwykłą spawalnością lub podwyższoną oznaczaną następująco [10]: NV xy dla stali o normalnej spawalności, NV xwy dla stali o podwyższonej spawalności. Tablica II. Gatunki stali wg DNV OS-B101 [10] Table II. Steel grades according to DNV OS-B101 [10] Grupa wytrzymałościowa NS HS EHS zwykła spawalność A B 2) D E A D E F A D E F Próba udarności Symbol x podwyższona spawalność BW DW EW AW DW EW DW EW temp. badania ºC Właściwości mechaniczne symbol y pominięto minimalna granica plastyczności 1), N/mm Uwagi: 1) Dla stali o podwyższonej spawalności wymagania dla minimalnej granicy plastyczności zostały zredukowane dla rosnącej grubości materiału. 2) Próba udarności jest wymagana dla grubości powyżej 25 mm, ale dla grubości 25 mm lub mniejszej jest przedmiotem porozumienia. Materiały dodatkowe do spawania wg DNV Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych typu offshore muszą być zatwierdzone przez Towarzystwo Klasyfikacyjne. Zatwierdza się je na podstawie wymagań Przepisów Klasyfikacji Statków DNV (Rules for Classification of Ships, punkt 2, rozdział 3, sekcja 3) [13]. Wszystkie znaki towarowe, pod którymi materiały są badane i zatwierdzane, powinny być zarejestrowane przez Towarzystwo. W celu uniknięcia sytuacji podwajania badań dla tego samego materiału dodatkowego, wytwórca powinien wydawać zaświadczenie, że dany materiał dodatkowy dostarczany pod inną nazwą lub oznaczeniem jest identyczny z materiałem dodatkowym, który uzyskał zatwierdzenie Towarzystwa Klasyfikacyjnego [13]. Stale na konstrukcje stalowe offshore według NORSOK Materiały na konstrukcje stalowe pełnomorskie offshore zestawiono w normie NORSOK M-120. Oznaczenie tych materiałów oraz ich właściwości odpowiadają normom europejskim (EN), co obrazuje tabl. III. Tablica III. Wybrane stale konstrukcyjne według NORSOK M-120 [11] Table III. Selected machine steel grades according to NOR- SOK M-120 [11] Nr karty materiałowej Y01 Norma EN EN EN Gatunek stali S235JRG2 S235JRH S235JRH Rodzaj produktu blachy i kształtowniki rury walcowane na gorąco rury walcowane na zimno Poziom jakości stali Y07 EN S355/NH rury walcowane na gorąco III Y08 EN S355MLH rury walcowane na zimno III Y15 EN S420NL/ML blachy i kształtowniki III Y16 EN S420MLH rury walcowane na zimno III Y20 EN Y21 EN Y27 EN S355G10+N/ G10+M S355G12+N/ G12+M S355G14+Q/ G14+N blachy walcowane kształtowniki rury bezszwowe Y28 EN S355G13+N rury spawane II Materiały dodatkowe do spawania wg NORSOK Wytwórca musi zapewnić, aby materiały dodatkowe użyte do spawania, gdzie jest wymagana jakość stali I, II i III (poziomy jakości stali wg tabl. III), spełniały wymagania mechaniczne wymagane dla WPQ (Welding Procedure Qualification) zarówno po spawaniu, jak i po obróbce cieplnej [12]. Z wyjątkiem drutów pełnych, materiały dodatkowe powinny być sklasyfikowane przez dostawcę jako materiały o bardzo niskiej zawartości wodoru H DM 5 ml/100 g w spawanym metalu. Dla drutów samoosłonowych akceptowalny jest poziom H DM 8 ml/100 g, jeżeli stosuje się podgrzewanie wstępne i zapobiega szybkiemu ochłodzeniu materiału po spawaniu (w celu wyeliminowania pęknięć wodorowych). Testy na zawartość wodoru powinny być zgodne z normą ISO 3690 [12]. Dla wszystkich stali z określoną minimalną granicą plastyczności ponad 500 MPa powinny być podjęte specjalne środki ostrożności w celu zweryfikowania, czy wybrany materiał dodatkowy spełnia wymagania co do obecności wodoru. Prefabrykacja powinna być tak prowadzona, aby była możliwość odkształcenia się materiału podczas spawania lub montażu [12]. Materiały dodatkowe do spawania stali o poziomie jakości III (minimalna granica plastyczności 355 MPa) i IV oraz połączenia stali nierdzewnej i stali konstrukcyjnej powinny być dobrane z uwzględnieniem właściwości materiału rodzimego, jego grubości i spawalności, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości, ciągliwości i jednorodności połączenia spawanego [12]. Wszystkie materiały dodatkowe do spawania powinny być oznaczone [12]. IV I I II 8

7 Wymagania dotyczące instrukcji technologicznej spawania (WPS) wg DNV OS-C401 W instrukcji technologicznej spawania powinny być określone: - materiał: norma, gatunek, odmiana; - grubość nominalna lub średnice; - rodzaj procesu spawania; - połączenie lub rowek spawalniczy wraz z tolerancjami; - pozycja spawania (pozycje) i kierunek spawania; - materiały dodatkowe do spawania: nazwa handlowa, średnica elektrod bądź drutu, gaz osłonowy, topnik i jego klasyfikacja; - kolejność spawania: liczba i kolejność układania warstw; - parametry prądowe: napięcie, natężenie, biegunowość; - prędkość spawania i ilość wprowadzonego ciepła; - podgrzewanie wstępne i temperatura międzyściegowa; - obróbka cieplna po spawaniu; - oczyszczenie spoiny po spawaniu i inne uwagi [13]. Ważność instrukcji technologicznej spawania wg DNV OS-C401 Ważność instrukcji technologicznej spawania jest ograniczona tylko dla zakładu produkcyjnego, dla którego została zatwierdzona. Zakłady pracujące jako podwykonawca zakładu, który uzyskał zatwierdzenie WPS-u, mogą być traktowane jako jeden zakład pod warunkiem, że mają tę samą kadrę zarządzającą technologią oraz pracują według tych samych procedur. Instrukcja spawania pozostaje ważna pod warunkiem, że zasadnicze parametry procesu są utrzymywane podczas produkcji na takim samym poziomie, jakiego wymaga instrukcja (szczegółowy opis parametrów, które wpływają na konieczność opracowania nowego WPS-u, znajduje się w OS-C401) [13]. Instrukcja technologiczna spawania powinna być sporządzona w oparciu o procedurę uznania technologii spawania zgodnie z normą EN ISO i wymaganiami DNV OS-C401. Kwalifikacja instrukcji technologicznej wg NORSOK Instrukcja technologiczna przeznaczona do wykonywania konstrukcji pełnomorskich wymaga stosowania stali o klasie I i II dla wszystkich poziomów wytrzymałości oraz klasy III dla stali o minimalnej granicy plastyczności 355 MPa (kwalifikowana zgodnie z normą EN ISO ). Kwalifikacja jest zasadniczo przyznana wytwórcy, który wykonywał złącza próbne do uznania technologii spawania oraz dla wytwórców, którzy podlegają nadzorowi technicznemu i technologicznemu wytwórcy, dla którego została zaakceptowana instrukcja technologiczna. Kwalifikacja może również być używana przez podwykonawcę pod warunkiem, że wdrożona i udokumentowana jest norma EN ISO 3834 (systemy jakości w spawalnictwie). Odbiór konstrukcji Towarzystwo Kwalifikacyjne DNV definiuje trzy kategorie inspekcji: I, II i III, przy czym najwyższa jest kategoria I (największy procent badań nieniszczących). Dodatkowo należy również określić klasę konstrukcji zdefiniowanych klas: specjalna, podstawowa oraz drugorzędna, przy czym najwyższy poziom wymagań jest dla klasy konstrukcji specjalnej. Norma NORSOK definiuje pięć kategorii inspekcji: A, B, C, D i E. Najwyższa jest kategoria A (najwyższy procent badań nieniszczących). Różnią się one między sobą procentem badań nieniszczących różnych metod. W przypadku kategorii inspekcji A i B oraz C, D i E kryteria akceptacji są jednakowe. Naprawy wg wymagań DNV Naprawy powinny być wykonywane zgodnie z kwalifikowaną procedurą naprawy, która jest tematem do uzgodnienia. Wytyczne dotyczące naprawy znajdują się w IACS Shipbuilding and repair Quality Standard (International Association of Classification Societies Międzynarodowe Stowarzyszenie Klasyfikacyjne Budowa i naprawa statków, normy ), część A, sekcja 9 i część B [13]. Elementy odkształcone na skutek spawania mogą być prostowane środkami mechanicznymi lub przez kontrolowane nagrzewanie miejscowe. Nagrzewanie albo prostowanie mechaniczne powinno być prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi procedurami [13]. Niezgodności w spoinach mogą być poprawiane przez szlifowanie, skrawanie lub spawanie. Spoiny o niewystarczającej wytrzymałości, ciągliwości lub z karbem powinny być usunięte w pierwszej kolejności i naprawione. Właściwości mechaniczne naprawionych spoin powinny być co najmniej takie jak materiału rodzimego [13]. To samo miejsce spawania można naprawiać tylko dwa razy, kolejne naprawy muszą być rozpatrywane indywidualnie [13]. Każdorazowo po usunięciu niezgodności spawalniczej, strefa wyżłobiona i graniowa powinny być kontrolowane metodą magnetyczno-proszkową lub inną odpowiednią do sytuacji w celu potwierdzenia kompletnego usunięcia wady [13]. Naprawa powinna być wykonywana przy użyciu materiałów dodatkowych o wymaganym poziomie wodoru. Temperatura podgrzewania wstępnego i robocza, podczas wykonywania płytkich i lokalnych napraw w specjalnych i głównych elementach konstrukcyjnych, powinna wzrosnąć o 50 o C powyżej poziomu określonego przy wytwarzaniu i wynosić co najmniej 100 o C, chyba że uzgodniono inaczej. Temperatura powinna być utrzymywana, dopóki naprawa nie zostanie zakończona, długość spoiny naprawianej nie może być krótsza niż 50 mm [13]. Naprawa powinna być wykonana przez usunięcie wadliwej części spoiny bez istotnego usunięcia materiału rodzimego. W przypadku wad płaskich należy usunąć 50 mm więcej z każdej strony, niż wynosi długość wady wykazana podczas badań nieniszczących. Dłuższe wady mogą wymagać naprawy w kilku krokach, aby uniknąć przegrzania czy pękania. Każdy krok naprawy powinien być kontrolowany, aby nie dopuścić do odkształceń plastycznych materiału rodzimego podczas usuwania wady [13]. Naprawa wady w złączu po obróbce cieplnej wymaga uzyskania zgody na ponowną obróbkę cieplną [13]. Mało znaczące nieciągłości mogą zostać usunięte przez szlifowanie bądź skrawanie, przez wykonanie gładkiego przejścia do materiału rodzimego. Grubość materiału nie powinna zostać zmniejszona do mniej niż 93% nominalnej grubości, ale nie więcej niż 3 mm. Obszar takich na- 9

8 praw powinien być wcześniej zaakceptowany [13]. Wszystkie naprawy powinny być ponownie zbadane tymi samymi metodami badań nieniszczących, na tym samym bądź rozszerzonym obszarze [13]. Naprawy wg wymagań NORSOK Naprawianie spoin z niezgodnościami Wszystkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami. Spoiny zawierające pęknięcia nie powinny być naprawiane, dopóki przyczyna pękania nie zostanie usunięta. Jeżeli jest taka potrzeba, wadliwą część połączenia można wyciąć w celu wykonania badań. Kratery w spoinach mogą być naprawione poprzez szlifowanie i późniejsze badanie nieniszczące a następnie zaspawanie według zaakceptowanych procedur [12]. Inne wady powinny być naprawione przez szlifowanie, a następnie ponowne spawanie [12]. Jeżeli wada spoiny zostanie usunięta tylko przez szlifowanie, zaleca się łagodne przejście spoiny w materiał rodzimy. Usuwanie wad powinno być nadzorowane przez inspektorów badań wizualnych korzystających z odpowiednich metod badań nieniszczących. Jeżeli jest to możliwe, pozostała część spoiny powinna być zmierzona. Naprawa jest konieczna, jeżeli pozostała po usunięciu niezgodności część spoiny ma mniejszą grubość niż wymagana [12]. Naprawa metodami spawalniczymi Przed rozpoczęciem naprawy spoiny niezgodność powinna być całkowicie usunięta. Wycięta strefa powinna mieć gładkie przejście do powierzchni materiału rodzimego i umożliwiać dobry dostęp do wykonania badań nieniszczących po wycięciu i późniejszym spawaniu. Wyżłobienie i kompletne usunięcie niezgodności powinno zostać potwierdzone badaniami magnetyczno-proszkowymi lub penetracyjnymi. Obróbka cieplna po spawaniu powinna być wykonana po naprawie, jeżeli jest wymagana dla pierwotnej spoiny [12]. Wycinany rowek musi mieć minimum 50 mm długości, nawet jeśli niezgodność jest mniejsza. Niezgodności, które są od siebie oddalone o mniej niż 100 mm, powinny być naprawiane jak jedna ciągła niezgodność [12]. Po naprawie zakończona spoina (naprawiony obszar i minimum po 100 mm z każdej strony) powinna być poddana przynajmniej takim samym badaniom nieniszczącym, jakie były wymagane dla spoiny pierwotnej [12]. Naprawa spoiny może być wykonana tylko dwukrotnie w tym samym miejscu. Ponowne spawanie powinno być wykonane zgodnie z procedurami i instrukcjami technologicznymi spawania wykorzystanymi do pierwotnego wykonania złącza (po całkowitym usunięciu pierwotnej spoiny i srefy wpływu ciepła) [12]. Instrukcja technologiczna naprawy i instrukcja technologiczna ponownej naprawy mogą być opracowane na podstawie tej samej instrukcji technologicznej, która została użyta do pierwotnej spoiny, lub jako oddzielna kwalifikowana procedura. Dla napraw, które są wykonywane przy użyciu innego procesu, lub/i przy użyciu innych materiałów dodatkowych, powinna zostać opracowana nowa instrukcja technologiczna spawania (WPS) i być kwalifikowana zgodnie z aktualnymi normami, jeśli wymaga tego procedura [12]. Niewłaściwie dopasowane elementy konstrukcji powinny być odcięte i jeszcze raz pospawane według odpowiedniej kwalifikowanej instrukcji technologicznej spawania. Części odkształcone w wyniku spawania, niemieszczące się w tolerancjach, powinny zostać poprawione zgodnie z wymaganiami (wg szczegółowej instrukcji pracy, temp. prostowania powinna być zgodna z zalecaną przez producenta materiału, ale nie wyższa niż 600 o C) [12]. Wnioski Konstrukcje offshore stanowią bardzo liczną grupę rozwiązań, które znacznie się od siebie różnią. Każda z nich ma inne przeznaczenie i różne środowiska pracy, dlatego każda z nich wymaga odpowiedniego podejścia. Konstrukcje te muszą być niezawodne podczas ich eksploatacji, która może wynosić nawet ok. 20 do 30 lat (najczęściej do wyczerpania się złoża). Awaria platformy najczęściej kończy się katastrofą ekologiczną i śmiercią całej załogi, której liczbebność często przekracza 100 osób na jednej jednostce. Dlatego też większość awarii, które się wydarzyły, ma wpływ na zaostrzenie przepisów w celu wyeliminowania takich katastrof w przyszłości. Obecnie na całym świecie rośnie popyt na konstrukcje offshore. Powstają stocznie, które specjalizują się wyłącznie w budowaniu takich konstrukcji; przykładem jest Keppel Fels w Singapurze, która buduje najwięcej platform wiertniczych na świecie (prawie połowę). Powstają w niej jednocześnie 23 platformy w cenie od 130 do 450 milionów dolarów. Można przypuszczać, że ze względu na ogromne zapotrzebowanie na ropę naftową popyt na te konstrukcje nie zmniejszy się. Literatura [1] Mazurkiewicz B.: Stałe pełnomorskie platformy stalowe. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk [2] Modern Marvels: Offshore Oil Drilling, lipiec 1999 (Season 5, Episode 13). [3] [4] Saperski J.: Konstrukcje Offshore. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Gliwice [5] [6] [7] [8] [9] [10] Offshore Standard DNV-OS-B101 Metallic Materials, styczeń [11] NORSOK Standard M-120 Material data sheets for structural steel, czerwiec [12] NORSOK Standard M-101 Structural steel fabrication, grudzień [13] Offshore Standard DNV-OS-C401 Fabrication and testing of offshore structures, kwiecień [14] [15] 10

9 William Lucas Jeremy Smith C. Balfour Dan Bertaso Geoff Melton Wizyjna kontrola rozmiaru jeziorka spawalniczego w czasie rzeczywistym Real-time vision based control of weld pool size Wstęp Streszczenie W artykule omówiono technikę komputerowego przetwarzania obrazów, opartą na pomiarze i kontroli w czasie rzeczywistym powierzchni lub rozmiaru jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła i od strony przetopu. Wykazano możliwości zastosowania komputerowego przetwarzania obrazu do utrzymania wymiarów przez wykonanie pomiarów oraz sterowanie procesem topienia i formowania spoiny. Opracowano algorytm analizy obrazu oparty na porównywaniu z wzorcem, który może być dobrany dla różnych metod spawania. Regulacja szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła, za pomocą prostego klasycznego algorytmu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, umożliwia polepszenie jednorodności i powtarzalności spoiny przy zmieniających się warunkach odprowadzenia ciepła. Opracowano wiele sposobów automatyzacji łukowych metod spawania: od wykorzystania metod sztucznej inteligencji, poprzez automatyzację procesu doboru parametrów spawania, aż do zastosowania czujników kontroli i monitorowania procesu spawania oraz zaawansowanych strategii kontroli, zaprojektowanych do przetwarzania informacji z czujników [1 7]. W dowolnym układzie regulacji z czujnikami uzyskiwanie stabilnych pomiarów jest często trudne do osiągnięcia ze względu na łuk spawalniczy, który wytwarza zarówno ciepło, jak i intensywne światło. Omówiono więc podejście uniwersalne polegające na komputerowym przetwarzaniu wysokiej jakości obrazu spoiny od strony źródła ciepła. Jego celem jest dostarczenie, w czasie rzeczywistym, wiarygodnych pomiarów szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła, których można użyć w systemie sterowania procesem. System sterowania procesem spawania został zaprojektowany do regulowania szerokości powierzchni jeziorka od strony źródła ciepła tak, aby umożliwić uzyskiwanie bardziej jednorodnych spoin w zmieniających się warunkach ich układania. Możliwe źródła zakłóceń procesu spawania w systemie niekontrolowanym są następujące: niejednorodne pochłanianie ciepła w związku z ustawieniem uchwytu spawalniczego, Abstract A computer vision technique based on the real-time measurement and control of the upper surface or topface weld pool size is discussed. The primary objective has been to demonstrate the feasibility of using vision based image processing to provide measurements and the subsequent control of weld geometrical properties during the weld formation or molten phase. A novel reference feature correlation based image analysis algorithm has been developed that may be configured to operate with a number of different welding processes. Upper surface weld pool with regulation via a simple classical feedback control algorithm has then been demonstrated to show how this approach may be used to improve weld uniformity and repeatability. różnice we właściwościach materiału podstawowego i systematyczne odchylenia w procesie spawania lub wybór niestabilnych parametrów jarzenia się łuku. Kluczowym czynnikiem udanej konfiguracji systemu czujników wizyjnych jest generowanie stabilnych, wysokiej jakości obrazów procesu spawania, które można analizować. Uproszczony schemat ustawienia czujnika powierzchni jeziorka od strony źródła ciepła pokazano na rys. 1. Przed uchwytem spawalniczym i elementami podawania drutu umieszczono kamerę CCD z systemem soczewek i środkowo przepustowym filtrem podczerwieni. Długość pracy filtra jest bliska obcinanej długości fali kamery, a więc większość światła łuku spawalniczego zostaje zatrzymana. Kamera jest również umieszczona pod kątem do płaszczyzny elementu spawanego, a więc ilość światła łuku, na które Prof. William Lucas, Dan Bertaso, inż. Geoff Melton TWI, Cambridge, Wielka Brytania, prof. Jeremy Smith, C. Balfour Uniwersytet w Liverpool. Rys. 1. Ustawienie czujnika lica spoiny spawania łukowego Fig. 1. Topface sensor arrangement for are welding 11

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo