Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX"

Transkrypt

1 Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

2 Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany po rozszerzeniu.swf, dający większe możliwości niż dostępne wtedy formaty graficzne jak.gif,.jpg czy.png. Nowinką była przede wszystkim możliwość używania grafiki wektorowej, animowania, dodawania elementów interaktywnych oraz dźwięku. Tak rozpoczęła się rewolucja. Dziś pracujemy na szóstej wersji tego programu oznaczonej tak jak cała rodzina programów Macromedia kodem MX. 5

3 Opis ekranu Po zainstalowaniu programu koniecznie trzeba zapoznać się z widocznymi oknami, noszącymi nazwę paneli (ang. Panels). Standardowe ustawienie, od którego najłatwiej będzie zacząć, wywołamy wybierając w górnym menu Window>Panel Sets>Designer (wielkość ekranu). Ekran powinien wtedy wyglądać tak: 6

4 Timeline i Scene To dwa największe obszary. Scena (ang. Scene) to miejsce, na którym rozgrywać się będzie cała nasza praca. Jej wielkość, kolor tła i inne parametry ustawiamy z górnego menu poprzez Modify>Document lub w panelu Properties widocznym na dole (skrót Ctrl+J). Timeline to linia czasu, na której odgrywać się będą animacje. Kolejne widoczne klatki oznaczają upływający czas. Timeline posiada także warstwy (ang. Layers), które działają podobnie jak w innych programach graficznych. Pracę z klatkami omówimy przy okazji animacji. Warstwy omówimy w trakcie rysowania. Ważne skróty klawiszowe dotyczą skali podglądu sceny. Ctrl+1 to 100% powiększenia. Ctrl+2 to skalowanie do wielkości sceny. Ctrl+3 to skalowanie do największego obiektu także jeśli leży on poza sceną. Wciskając klawisz Space i lewy przycisk myszy, mamy możliwość przesuwania okna. 7

5 Tools Po lewej stronie ekranu widoczny jest panel Tools. Zawiera on wszystkie dostępne narzędzia pozwalające na rysowanie. Flash jest programem wektorowym, co oznacza, że tworzone rysunki zapisywane są jako krzywe Beziera. Wiele rozwiązań jest tu podobnych do takich programów jak Corel czy Ilustrator. Warto jednak co najmniej godzinę poświecić na ćwiczenie rysowania, ponieważ Flash wprowadził kilka zupełnie nowatorskich metod rysowania. Bierze się to z jego ukierunkowania na produkcję animacji rozpowszechnianych w sieci, a co za tym idzie na konieczności optymalizacji grafiki i to często już na etapie tworzenia rysunków. Sekcja Tools Arrow Tool (skrót A) zaznaczanie i przenoszenie obiektów Subselection Tool (skrót V) - edycja wektorów Line Tool (skrót N) rysowanie linii Lasso Tool (skrót L) zaznaczanie obszarów. Zwróć uwagę na sekcjęoptions! Pen Tool (skrót P) rysowanie wektorów Text Tool (skrót T) wprowadzanie tekstu Oval Tool (skrót O) rysowanie elips Rectangle Tool (skrót R) rysowanie prostokątów. Zwróć uwagę na sekcj Options! Pencil Tool (skrót Y) rysowanie odręczne obramowań. Zwróć uwagę na sekcj Options! Brush Tool (skrót B) malowanie wypełnień. Zwróć uwagę na sekcj Options! Free Transform Tool (skrót Q) przekształcanie zaznaczonych obiektów. Zwróć uwagę na sekcj Options! Fill Transform Tool (skrót F) edycja efektów wypełnienia. Ink Bottle Tool (skrót S) dodawanie obramowania Paint Bucket Tool (skrót K) wypełnianie figur. Zwróć uwagę na sekcj Options! Eyedropper Tool (skrót ) próbnik kolorów. Działa także poza Flashem! Eraser Tool (skrót ) gumka. Zwróć uwagę na sekcj Options! 8

6 Sekcja View Sekcja Colors Hand Tool (skrót H) działa tak jak wciśnięcie Spacji i lewego przycisku myszki. Pozwala na przesuwanie widoku sceny. Zoom Tool (skrót M, Z) powiększa lub pomniejsza widok sceny Stroke Color kolor linii (obramowania) Fill Color kolor wypełnienia Sekcja Options Prezentuje dodatkowe opcje wybranego narzędzia. W celu zapoznania się z metodami rysowania najlepiej będzie wykonać kilka rysunków, używając każdego z narzędzi i każdej jego opcji. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja wypełniania obszarów, wycierania gumką, zaznaczania całych obiektów lub samych wypełnień. Istotną umiejętnością jest odznaczanie obramowania i wypełnienia. Properties Duży panel na dole ekranu to właściwości wskazanego obiektu lub używanego narzędzia. 9

7 Info Niezbędny panel informujący o współrzędnych położenia i wielkości zaznaczonego obiektu lub obiektów. Pozwala też na dokładne pozycjonowanie obiektów poprzez wpisanie ich współrzędnych. Align Ustawia wzajemne położenia obiektów względem siebie lub sceny. Transform Pozwala na obracanie i krzywienie obiektów oraz na proporcjonalne (lub nie) ich skalowanie. 10

8 Color Mixer Pozwala na ustalanie kolorów linii i wypełnień i ich przezroczystości (Alpha Alpha). Dostępne palety to RGB, HSB i Hex. W tym panelu także dodaje się kolejne próbki kolorów. Color Swatches Panel próbników kolorów. Można je zapisywać i odczytywać z dysku. 11

9 Components Gotowe moduły Flasha pobiera się z tego panelu. Zajmiemy się nimi później. Answer Ten panel można od razu wyłączyć. Dodatkowe panele uruchamiane z menu Window Library (skrót Ctrl+L, F11) Biblioteka. To tu przechowywane będą wszystkie tworzone przez nas symbole. Action (skrót F9) Panel, w którym wprowadzane będą instrukcje w języku Actionscript. To serce Flasha. 12

10 Reference (skrót Shift+F1) Szybki dostęp do rozbudowanych informacji o instrukcjach Actionscript. Output (skrót F2) Okno, w którym Flash informuje nas m.in. o błędach wykonanych w trakcie pracy oraz wyświetla informacje, o jakie poprosimy, używając instrukcji trace(); Otwieranie nowego projektu Jak w większości programów, nowy projekt tworzymy wybierając File>New. Dodatkową możliwością Flash MX jest otwieranie sformatowanych wcześniej dokumentów (ang. templates): File>New From Template. Znajdziemy tam gotowe formaty używanych w sieci reklam banerów, format do produkcji animacji na potrzeby TV, menu oparte na XML, prezentacje przeznaczone dla Nokia Communicator, galerie zdjęć, quizy i inne. 13

11 Rysowanie Zaczniemy od narysowania trzech podstawowych figur: koła, kwadratu i trójkąta. Wybieramy Oval Tool, klikamy na scenie i zakreślamy obszar, w którym chcemy narysować koło. Wciskając jednocześnie Shift, mamy pewność, że będzie to koło, a nie elipsa. 14

12 Kwadrat rysujemy, używając Rectangle Tool, dodatkowe opcje pozwalają nam na rysowanie figury z zaokrąglonymi rogami. Wciskając Shift, blokujemy nieproporcjonalne skalowanie. Wyboru koloru możemy dokonać przed narysowaniem figury. W panelu Tools lub Color Mixer zaznaczamy, czy chcemy zmienic kolor wypełnienia czy obramowania i wybieramy dostępny kolor. Możemy także dowolnie zmieniać składowe barw w palecie RGB lub HSB ustawiając parametry w panelu Color Mixer. Jeśli chcemy narysować figurę tylko z obrysem lub tylko z wypełnieniem, należy zaznaczyć przycisk No Color. Kasowanie wypełnienia lub obramowania wykonujemy zaznaczając figurę i trzymając Shift, klikamy (odznaczamy) tę część, którą chcemy pozostawić. Można też precyzyjnie wskazać bądź to wypełnienie bądź obramowanie figury i wtedy używając klawisza Backspace czy Delete, skasować zaznaczony fragment. 15

13 Do stworzenia trójkąta używamy narzędzia Line Tool. Rysujemy trzy przecinające się linie i wypełniamy ich wnętrze kolorem, używając narzędzia Paint Bucket Tool. Pozostałe fragmenty linii zaznaczamy Arrow Tool i kasujemy. 16

14 Importowanie Flash MX pozwala na importowanie takich formatów grafiki bitmapowej i wektorowej: Adobe Illustrator eps,.ai AutoCAD DXF dxf Bitmap bmp Enhanced Windows Metafile emf FreeHand fh7,.fh7,.fh8,.fh8,.fh9,.fh9,.fh10 FutureSplash Player spl GIF oraz animowany GIF gif JPEG jpg PICT pct,.pic PNG png Flash Player swf Windows Metafile wmf MacPaint pntg Photoshop psd PICT pct,.pic QuickTime Image qtif Silicon Graphics Image sgi TGA tga TIFF tif Grafikę możemy importować bezpośrednio na scenę lub do biblioteki: File>Import lub File>Import to Library. Po zaimportowaniu grafika gotowa jest do dalszej pracy. Grafikę bitmapową możemy już we flashu zamienić na grafikę wektorową, używając Trace Bitmap: Modify>Trace Bitmap. 17

15 Pola tekstowe statyczne Flash MX daje możliwość używania tekstu na wiele sposobów. Zajmiemy się na razie tylko statyczną wersją pól tekstowych. Wybieramy z panelu Tools narzędzie Text Tool i zaznaczamy na scenie miejsce, w którym chcemy zacząć pisać. Wpisujemy tekst. W panelu Properties możemy teraz zmieniać właściwości tekstu. Najpierw należy zaznaczyć tekst w oknie lub wskazać całe okno narzędziem Arrow Tool. Możemy zmienić font, odległość między znakami, pozycje znaków, wielkość czcionki, jej kolor, grubość i pochylenie oraz wyrównanie w oknie. W części Format mamy dostęp do dodatkowych opcji. Możemy też zaznaczyć pole Selectable, aby oglądający naszą prezentację mogli zaznaczać i kopiować wpisany przez nas tekst. Pole URL Link pozwala na podanie adresu http dany fragment tekstu stanie się wtedy działającym linkiem. 18

16 Maskowanie Maskowanie przypomina spoglądanie na przedmiot przez dziurkę od klucza o ustalonym przez nas kształcie. To bardzo przydatna metoda przy rysowaniu i animowaniu, dlatego warto poznać jej główne zasady. Będzie nam potrzebna jakaś grafika, np. bitmapowa, która będzie obiektem maskowanym oraz jakaś figura wektorowa, która będzie maską. Efekt będzie taki, że zobaczymy tylko tę część grafiki, która została przykryta maską. Importujemy jakiś plik, np. jpg, bezpośrednio na scenę. Dodajemy nową warstwę (Insert Layer) ) na Timeline. Zmieniamy własciwości górnej warstwy: Modify>Layer lub klikając podwójnie przyciskiem myszy na ikonce górnej warstwy. Zaznaczamy Mask zamiast Normal co oznacza, że dana warstwa od tej chwili będzie warstwą maskującą. 19

17 Podobnie postępujemy z dolną warstwą, na której jest teraz nasza zaimportowana grafika. Poznamy to po czarnej kropce w pierwszej klatce. Tu, zamiast Normal, zaznaczamy Masked. Jeśli wszystko zrobilismy dobrze to Timeline powinien wygladać tak: Przechodzimy na górną warstwę, zaznaczając ją kursorem. Rysujemy ponad naszą zaimportowaną grafiką jakąś figurę, np. koło. Na scenie powinno to wyglądać mniej więcej tak: Zapisujemy nasz film: File>Save i testujemy: Control>Test Movie (skrót Ctrl+Enter). Otworzy się okno, w którym zobaczymy naszą pracę, tak jak będzie ona poźniej widoczna dla oglądających. Powinna być widoczna tylko ta część grafiki, która została przykryta narysowaną przez nas maską. 20

18 Animowanie Cały proces animacji odbywa się na Timeline. Potrzebna do tego będzie wiedza o używaniu klatek. Istnieją trzy rodzaje klatek: zwykła Frame, kluczowa Keyframe pusta Blank. Dodajemy je na Timeline, klikając daną klatkę i wciskając: F5 dla Frame, F6 dla Keyframe, F7 dla Blank. Klatki kasujemy wybierając ten sam klawisz z Shiftem, czyli aby usunąć zwykłą klatkę, wybieramy Shift i F5, a klatkę kluczową Shift i F6. 21

19 Pierwsza animacja Rysujemy kółko w pierwszej klatce. Będzie to wyglądało tak: Zaznaczamy klatkę numer 20 i wstawiamy tam zwykłą klatkę, wybierając F5. Na Timeline pojawi się szary pasek o długości 20 klatek. Pasek taki możemy nazywać ujęciem. Zaznaczamy ujęcie, klikając na nie zostanie zaczernione. 22

20 Klikamy prawy przycisk myszki i wybieramy Create Motion Tween (znajdziemy ta instrukcje także w menu Insert). Ujęcie zmieni kolor na niebieski i pojawią się przerywane linie. Oznacza to, że ujęcie dotyczy ruchu, ale nie oznaczono miejsca, do którego obiekt ma się przemieścić (przerywana linia). 23

21 Zaznaczamy ostatnią klatkę w ujęciu i wstawiamy w niej klatkę kluczową (Keyframe F6). Linie przerywane zamienią się na strzałkę prowadzącą od pierwszej klatki kluczowej do ostatniej klatki w ujęciu która też jest klatką kluczową. Wokół obiektu pojawi się delikatna prostokątna obwódka to znak, że został on dodany do biblioteki. Omówimy to w następnej lekcji. Pozostając w ostatniej klatce, przechodzimy na scenę i przesuwamy obiekt w inne miejsce. Od tej chwili nasz obiekt będzie poruszał się w czasie 20 klatek na drodze, jaką ma do pokonania z jednej klatki kluczowej do drugiej. Aby sprawdzić, jak to wygląda, wystarczy przesuwać głowicą po Timeline lub włączyć Onion Skin. 24

22 Te trzy kroki pozwalają na prawidłowe wykonanie animacji. Można ten sam efekt osiągnąć inną drogą: 1. Ustaw czas trwania ujęcia, dodając na końcu zwykłą klatkę F5. 2. Wybierz Create Motion Tween. 3. Na końcu ujęcia wstaw klatkę kluczową i przesuń obiekt.rodzaje animacji We Flashu możliwych jest kilka rodzajów animacji. Animacja ruchu. Animacja po ścieżce. Animacja poklatkowa. Animacja kształtu. Animacja ruchu to choćby animacja opisana powyżej, ale z dodatkowymi klatkami kluczowymi. Jeśli np. chcemy aby animacja była zapętlona, inaczej mówiąc ilustrowała ruch wahadłowy, musimy użyć trzech klatek kluczowych. Pierwsza i ostatnia będą wskazywały skrajne położenie z lewej strony, a środkowa skrajne położenie z drugiej strony. Wystarczy tylko dodać jeszcze jedną klatkę kluczową (F6 w połowie naszej animacji) i poustawiać odpowiednio obiekt tak, by tym razem początek i koniec miały to samo położenie, a środek był skrajnie wychylony w drugą stronę. 25

23 Animacja po ścieżce Do naszej pierwszej animacji dodajemy warstwę, na której narysujemy ścieżkę-prowadnicę. Taką warstwę nazywa się Guide Layer. Tworzymy ją, klikając drugą od lewej ikonkę na dolnym pasku Timeline (zobacz rysunek). Na tej warstwie, używając narzędzia Pen, rysujemy jedną, nieprzecinającą się linię, zaczynając w miejscu, gdzie ma się zacząć animacja obiektu, a kończąc tam, gdzie animacja ma się skończyć. Najlepiej ustawić w opcjach narzędzia Pen, aby rysowało linie typu Smooth. Teraz trzeba sprawdzić, czy obiekt przyczepił się do ścieżki. Wybieramy pierwszą klatkę ujęcia i na scenie sprawdzamy, czy krzyżyk, będący zwykle środkiem animowanego obiektu, leży na ścieżce. Dobrze uczynimy, jeśli włączymy opcję Snap to Objects. Jeśli obiekt jest przyczepiony do ścieżki, krzyżyk, w chwili gdy będziemy próbowali go przesunąć, będzie zmieniał się w pogrubione kółko. Podobnie postępujemy w ostatniej klatce ujęcia w miarę potrzeby przesuwając obiekt na koniec ścieżki. Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, po uruchomieniu animacji zobaczymy, że obiekt porusza się po ścieżce. Dodatkowe opcje w panelu Properties pozwalają ustawić obiekt przodem do kierunku ruchu. W tym celu wybierz Orient to Path. 26

24 27

25 28

26 Animacja poklatkowa W tego typu animacji każda lub niemal każda klatk a zawiera osobno wykonany lub zmodyfikowany rysunek. Jest to więc cała sekwencja klatek kluczowych. Najłatwiej przećwiczyć to, animując mówiącą twarz. Na jednej warstwie rysujemy całą twarz, a na drugiej, leżącej na wierzchu, rysujemy usta. W dolnej warstwie w klatce 10 wstawiamy zwykłą klatkę F5, tworząc ujęcie trwające 10 klatek. W górnej zaznaczamy pierwszą klatkę i wciskamy F6, tak by w drugiej klatce pojawiła się kopia narysowanych wcześniej ust. Używając dowolnego narzędzia, modyfikujemy nieznacznie kształt ust i powtarzamy czynność w klatce 3. Efektem będzie 10 kolejnych klatek kluczowych, w których modyfikowaliśmy kształt ust. Odtworzona animacja da nam wrażenie mówiącej głowy. Animacja kształtu 29

27 Narysujmy na środku sceny pięciokąt, używając narzędzia Brush. Wypełnijmy tę figurę tym samym kolorem, używając narzędzia Paint Bucket. Nie musi to być idealna figura wystarczy, jeśli będzie przypominała coś takiego: 30

28 Przejdźmy do klatki 20 i wstawmy tam klatkę kluczową F6 (a nie, tak jak poprzednio, zwykłą klatkę F5). Skasujmy figurę w tej klatce i narysujmy inną, w tym samym miejscu i tymi samymi narzędziami, np. czworokąt (może on mieć inny kolor niż pięciokąt): Zaznaczmy ujęcie pomiędzy obiema klatkami kluczowymi. 31

29 Otwórzmy panel Properties i znajdźmy rozwijane menu Tween. Ustawmy tam Shape. Całe ujęcie zmieni kolor na zielony i pojawi się na nim strzałka. Nasz obiekt zmienia kształt. 32

30 Stop Aby zatrzymać animację na końcu lub w dowolnym innym punkcie, trzeba użyć prostej instrukcji Actionscript. Przejdź do ostatniej klatki animacji. Otwórz panel Actions (F9). W katalogu Actions widocznym po prawej stronie znajdź podkatalog Movie Control. Kliknij w nim instrukcję Stop. Pojawi się ona w oknie po prawej stronie. 33

31 Przetestuj animację Ctrl+Enter. To okno można potem zamknąć, by powrócić do edycji. 34

32 Tworzenie symboli Wszystkie obiekty używane we Flashu powinny być zapisane w bibliotece. Dzięki temu nie musimy wielkokrotnie tworzyć tych samych obiektów. Można powiedzieć, że biblioteka (CTRL+L) to lista płac w produkcji filmu, symbole to aktorzy, a nazwy w bibliotece to ich prawdziwe nazwiska. Każdy symbol, jak się później okaże, może mieć więcej nazw i będą to nazwy roli, jaką gra, czy też jego pseudonimy. Na razie musimy wiedzieć, że angażując aktora, powinniśmy nadać mu nazwę (to właśnie jego nazwisko). Ta nazwa pojawi się w bibliotece i będzie używana tylko przez nas do rozpoznawania obiektów w bibliotece. Symbole możemy tworzyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich wygląda pozostając przy analogii planu filmowego na angażowanie aktora z castingu. Narysuj coś na scenie. Zaznacz cały ten obiekt zwracając uwagę na to, by zaznaczyć także obramowanie (WAŻNE!). Można to zrobić, klikając podwójnie wewnątrz obiektu lub zaznaczając warstwę, na której się znajduje. (Przydatne też może być odznaczanie obiektów z wciśniętym klawiszem Shift.) Kliknij prawym przyciskiem myszy lub wybierz Insert>Convert to Symbol (F8). Pojawi się okienko. Wpisz nazwę tworzonego symbolu będzie to nazwa, dzięki której będziesz mógł szybko odnaleźć właściwy symbol w bibliotece. Zaznacz Behavior>Movie Clip oznacza to, że symbol ten ma się zachowywać jako Movie Clip najczęściej używany rodzaj symbolu. Jest to oddzielny film, a każdy z nich ma swoją własną Timeline i może w sobie zawierać inne Movie Clips oraz inne symbole. Dzięki temu budowa Flasha jest hierarchiczna. Możesz też ustawić Registration punkt obiektu, względem 35

33 którego Flash będzie mierzył jego położenie. Zwykle jest to lewy górny róg lub środek. Odmiennym typem symbolu jest przycisk (Button Button). Jego Timeline jest inna niż na scenie i w Movie Clip. Zawiera tylko 4 klatki. Każda z tych klatek odpowiada różnym stanom przycisku. Pierwsza odpowiada zwykłemu wyglądowi przycisku: nie jest wciśnięty ani nie najechaliśmy nań kursorem. Druga to wygląd przycisku w momencie kiedy nadjedziemy nań kursorem. Trzecia to stan w chwili gdy przycisk jest wciśnięty. Czwarta nie jest nigdy widoczna i określa wielkość niewidocznego pola, w którym przycisk jest aktywny. Narysuj kółko i zmień je w symbol typu Button. Wejdź do edycji tego symbolu, klikając weń dwukrotnie. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edit in Place. 36

34 Zmień kolory przycisku w kolejnych klatkach. Przetestuj działanie (CTRL+ENTER). Zwróć uwagę zwłaszcza na czwartą klatkę spróbuj zmienić wielkość przycisku właśnie w niej i sprawdź, kiedy przycisk działa, a kiedy nie. Trzeci typ symbolu to grafika. Właściwie nie różni się on od Movie Clip, z tym że jest traktowany jako pojedyncza klatka (można jednak to zmienić). Używany jest zwykle tylko do obiektów, które same w sobie nie są animowane (tła, elementy innych animacji itp.) 37

35 Biblioteka Otwórz panel Library (CTRL+L). Znajdziesz w nim wszystkie stworzone symbole. 38

36 Na dole znajdziesz ikonki pozwalające na kasowanie symboli i zakładanie katalogów. Biblioteka ma też swoje menu, dzięki któremu można np. usunąć nieużywane symbole. 39

37 Actionscript Actionscript (skr. AS) jest językiem programowania stworzonym specjalnie dla Flasha. Panel Actions (F9) pozwala na dwa tryby jego używania Normal Mode (CTRL+SHIFT+N) i Expert Mode (CTRL+SHIFT+E). Normal ułatwia pracę początkującym użytkownikom, ponieważ sam układa wyrażenia we właściwe instrukcje. Użytkownik musi tylko wybrać ze specjalnego menu to, co chce zrobić, i ewentualnie uzupełnić parę szczegółów. Ponieważ jednak nie pozwala to na pełne wykorzystanie możliwości Flasha, a w najnowszej wersji zrezygnowano nawet z takiej formy radzę od początku uczyć się pisać w trybie Expert Mode. Tryb można przełączyć w menu. Należy zapamiętać, że istnieją tylko trzy formy przypisania AS. Może on być przypisany do klatki (Frame Frame), do przycisku (Button Button) ) i do MovieClip. W zależności od tego, czy na scenie zaznaczono MovieClip, Button lub czy na Timeline wskazana jest klatka w nagłówku panelu Actions pojawi się odpowiednia informacja. Początkującym sprawia to zwykle problem, dobrze jest więc zwracać uwagę na to, do czego w danej chwili przypisujemy AS. W poniższym przykładzie widać AS przypisany do przycisku: w lewym górnym rogu widać napis Actions Button. 40

38 Pracując z AS, w każdej chwili możemy sprawdzić poprawność napisanego przez nas kodu, bez konieczności testowanie filmu co w tym przypadku można nazwać kompilacją. Służy do tego ikonka Check Syntax. Jeśli pojawi się błąd, zostanie on wyświetlony w okienku Output. Wskaże on na rodzaj błędu i linijkę, w której się znajduje. Obok tej ikonki znajduje się też przydatny Auto Format. Układa on AS zgodnie z przyjętym zwyczajem, tak by były widoczne wyraźnie odpowiednie akapity w pisanych instrukcjach czy funkcjach. Bardzo pomaga to przyzwyczaić oko do prawidłowego wyglądu linijek kodu. Radzę używać go często. 41

39 Dodawanie akcji do Buttons Podstawowe akcje służą do zatrzymywania i odtwarzania animacji. Dla celów ćwiczeń dobrze jest stworzyć prostą animacje, taką jak w poprzednich rozdziałach. Na oddzielnej warstwie wstawiamy przycisk (obojętne, czy wykonany przez nas, czy gotowy z biblioteki). Otwieramy panel Actions i sprawdzamy, czy zaznaczony jest przycisk i czy w panelu pojawia się napis Actions Button. Składnia AS przypisywanych do przycisków jest zawsze taka sama. Pierwsza linijka zawiera warunek, po którym przycisk ma zadziałać, i kończy się otwarciem nawiasu klamrowego. Wewnątrz nawiasu w kolejnych linijkach jest to, co ma się stać po zadziałaniu przycisku. Ostatnia linijka to zwykle zamknięcie nawiasu klamrowego. Może to wyglądać tak: Release w tym wypadku oznacza, że przycisk zadziała po kliknięciu nań i puszczeniu klawisza myszki, czyli tak jak większość przycisków. Pozwala to na zmianę decyzji przez użytkownika już po kliknięciu na przycisku: wystarczy zjechać z niego i puścić poza przyciskiem. Aby przycisk zadziałał natychmiast, należy zamiast Release wpisać Press. Wszystkie dostępne opcje (handler handler) ) widać po przełączeniu się w widok Normal i zaznaczeniu pierwszej linijki. 42

40 Release Outside zadziała po kliknięciu na przycisk i puszczeniu poza nim. Key Press pozwala na sprawdzanie wciśnięcia klawisza. RollOn zadziała po najechaniu na przycisk kursorem RollOut zadziała po zjechaniu z przycisku. Dodaj teraz drugi przycisk (może być na tej samej warstwie co poprzedni) i dopisz do niego akcję: Przetestuj film. Jeśli wszystko jest dobrze wykonane, przyciski powinny zatrzymywać i odtwarzać animacje. Przetestuj różne opcje działania przycisków; sprawdź, jak działają inne akcje: gotoandplay(); gotoandstop(); nextframe(); prevframe(); 43

41 geturl geturl to instrukcja która służy do otwierania innych stron w internecie lub do wywołania domyślnego okna programu pocztowego czyli do wysłania maila. Podstawowa składnia tej instrukcji wygląda tak: Adres internetowy musi zaczynać się od jeśli strona ma się otwierać z sieci, albo od file:///, jeśli z dysku. Można oczywiście podać pełną ścieżkę do pliku, np.: Druga zmienna odpowiada za okno, w którym ma się otworzyć wywoływany adres: _blank otworzy stronę w nowym oknie, _self w tym samym. Aby wysłać maila poprzez domyślny program pocztowy, należy użyć następującej składni: Poniższa instrukcja dodatkowo wpisze nam temat maila: 44

42 Load Movie LoadMovie to instrukcja pozwalająca na doładowywanie innych plików.swf (lub.jpg) do już istniejącego pliku. Dzięki temu można budować strony z części i doładowywać tylko te, które są aktualnie potrzebne. Przećwiczymy projekt strony z dwiema doładowywanymi podstronami. Zrobimy to na dwa sposoby ładując do na poziomy (levels) i do targetu. Ładowanie na poziomy Najpierw stwórzmy plik główny. Ustawmy jego wielkość na 800 na 600 i zapiszmy jako index.fla. Teraz przygotujmy oba doładowywane pliki. Otwieramy nowy dokument, ustawiamy wielkość jako 550 na 400. Wypełniamy scenę dowolnym rysunkiem lub napisem tak aby było widać, że coś się załadowało. Zmiana koloru sceny nie wystarczy, ponieważ taki kolor jest później pomijany. 45

43 Zapisujemy plik pod nazwą pierwszy.fla Publikujemy ten plik, tak aby w katalogu powstał plik pierwszy.swf. Można to zrobić testując film (CTRL+Enter) lub publikując bezpośrednio do pliku (Shift+F12). Powtarzamy te czynności dla pliku drugi.swf. Efektem naszej pracy powinny być pliki pierwszy.swf i drugi.swf, zapisane w tym samym katalogu co index.fla. Wracamy do pliku index.fla. Dodajemy na dole strony dwa przyciski i dopisujemy do nich następujące instrukcje: 46

44 Cyfra 1 oznacza w tym wypadku poziom (level), na który zostanie załadowany plik. Ponieważ w obu wypadkach jest to ten sam poziom oba pliki będą się ładować na zmianę. Jeśli poziomy będą różne oba pliki będą widoczne jednocześnie, z tym że na wierzchu będzie plik z wyższym poziomem. Testujemy teraz plik index.fla. Po kliknięciu na pierwszy przycisk załaduje się plik pierwszy.swf, podobnie będzie z plikiem drugi.swf. Oba pliki ładują się na pozycji 0,0 pliku index.swf. Mimo że przy tej metodzie jest możliwa zmiana pozycji ładowania, nie jest to jednak najwygodniejsze. Lepiej jest w takim przypadku użyć ładowania do celu (target). 47

45 Ładowanie do celu Potrzebne będą nam te same pliki. W pliku index.fla musimy jednak dodać Movie Clip, do którego będziemy ładować nasze pliki.swf. Ładowanie do celu polega właśnie na tym, że wskazany jako cel MC zostaje podmieniony przez ładowany plik.swf, który dziedziczy wszystkie jego parametry, takie jak np. położenie. Rysujemy prostokąt o wielkości 550 na 400. Zamieniamy go na MC (F8) i nadajemy mu nazwę ekran. Bardzo ważne jest, by jako Registration zaznaczyć lewy górny róg. Będąc na scenie wskazujemy utworzony MC i w panelu Properties w okienku Instance Name nadajemy mu drugą nazwę; niech to będzie: ekranik. Instance Name służy do komunikowania się Flasha. Nie ma ona nic wspólnego z nazwą w bibliotece. Zmieniamy instrukcje przypisane do przycisków na poniższe: 48

46 Zmieniając położenie (a także inne właściwości, takie jak skala, przezroczystość, obrót) MC ekranik, zmienimy też właściwości doładowywanych plików.swf. Poniższa instrukcja wyładowuje uprzednio załadowany plik.swf. Można ją dodać do trzeciego przycisku. 49

47 Komponenty Komponenty to specjalnie przygotowane Movie Clips, mające ułatwić najczęściej wykonywane czynności. Zamiast np. za każdym razem opracowywać przewijanie tekstu w polu tekstowym, można użyć komponentu ScrollText. Prześledzimy używanie komponentów na tym właśnie przykładzie. Zasada pracy z innymi jest podobna, choć w zależności od zastosowania danego komponentu może czasem wymagać dokładniejszego skonfigurowania. 50

48 Tworzymy dynamiczne pole tekstowe na scenie. W tym celu wybieramy narzędzie Text Tool, a w panelu Propeties zaznaczamy Dynamic Text (zamiast domyślnego Static Text). Trzeba też ustawić Multiline w okienku Line Type. Zakreślamy prostokąt i wpisujemy w nim kilka linijek tekstu. W okienku Instance Name w panelu Properties podajemy nazwę pole_tekstowe Z panelu Properties przeciągamy komponent ScrollText i puszczamy go bezpośrednio nad polem tekstowym. W panelu Properties pojawi się zakładka Parameters. W okienku będzie można zauważyć m.in. taki parametr: Target Text Field. Jest to nazwa naszego pola tekstowego. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, powinno to być pole_tekstowe, czyli tak jak na poniższej ilustracji. Klikamy w polu tekstowym i dopisujemy jeszcze kilka linijek tekstu (musi być go więcej niż jest jednorazowo widoczne do przewijania ma właśnie służyć Scroll). Możemy przeskalować Scroll tak, aby jego długość odpowiadała długości tekstu. Testujemy nasz film. Przesuwanie Scroll powinno powodować przesuwanie tekstu. 51

49 52

50 Importowanie dźwięku Do Flasha można importować dźwięki dokładnie tak samo jak elementy graficzne, a więc poprzez File>Import. Zaimportowany dźwięk pojawi się w bibliotece. Importować możemy dźwięk w formacie.wav,.mp3 i.aiff. Dźwięk na Timeline Najprostszą metodą dodania dźwięku jest przeciągnięcie ikonki dźwięku z biblioteki bezpośrednio na scenę. Będzie on widoczny jako wykres reprezentujący natężenie dźwięku bezpośrednio w klatkach na Timeline. Można zmienić wysokość warstwy, klikając na niej dwukrotnie, a potem ustawić Layer Height. Metoda ta przydaje się przy krótkich dźwiękach np. w przyciskach. Wtedy zwykle dodaje się dźwięk w klatce Over lub Down. Jest słyszalny po najechaniu nad przycisk lub po wciśnięciu. 53

51 Taka wizualizacja dźwięku przydaje się także przy synchronizowaniu animacji ze ścieżką dźwiękową. Trzeba pamiętać wtedy o przestawieniu rodzaju synchronizacji dźwięku na Stream. W panelu Properties przy zaznaczonej klatce z dźwiękiem w okienku Sync ustawiamy Stream. Ta opcja powoduje ze dźwięk jest odtwarzany ciągle, a animacja odgrywa się z zachowaniem synchroniczności każdej klatki do dźwięku. Jeśli np. wydolność komputera nie pozwala na odtworzenie wszystkich klatek animacji, to niektóre z nich będą pomijane po to by zachować synchronizację z dźwiękiem. Opcja Event nadaje się do krótszych dźwięków i powoduje że zaczyna odtwarzanie w momencie kiedy pojawi się klatka z dźwiękiem. Opcje Start i Stop to odmiany opcji Event. 54

52 Sterowanie dźwiękiem Wiemy już, że dźwiękiem można sterować wówczas, gdy jest on w MC, sterując samym MC. Np. zatrzymanie odtwarzania MC instrukcją stop() zatrzyma również dźwięk, a instrukcja play() rozpocznie odtwarzanie. Flash pozwala jednak na lepszą kontrolę nad dźwiękiem poprzez Actionscript. Oprócz zatrzymywania możemy także zaprogramować przyciszanie, a nawet zmiany głośności w kanałach stereo. Zaimportuj do Flasha jakiś trwający minimum 15 sekund dźwięk. Kiedy będzie już w bibliotece, wskaż go kursorem i kliknij z wciśniętym klawiszem Option. Z menu wybierz Linkage. W okienku zaznacz Export for Actionscript i wpisz tam nazwę dźwięku, do której będziemy się odwoływać. W naszym ćwiczeniu jest to muzyczka. Na scenie umieszczamy cztery przyciski. Będą one kolejno odtwarzać, zatrzymywać, ściszać i podgłaśniać muzykę. Instrukcje Actionscript przypiszemy w pięciu różnych miejscach do każdego z przycisków oraz do klatki. Instrukcja w klatce spowoduje, że dźwięk zostanie załadowany z biblioteki i zacznie się odtwarzać. Zaznaczamy pierwszą klatkę na Timeline. W Oknie Actions Frame wpisujemy: 55

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grafik internetowych

Tworzenie grafik internetowych Tworzenie grafik internetowych - opracowanie: Beata Jurczak Przestrzeń robocza Web GIF tworzy obrazy o maksymalnie 256 kolorach (9 bitów na kanał) jest świetny do zapisywania obrazów zawierających wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo