SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI"

Transkrypt

1 GRZEGORZ KWIECIŃSKI PIOTR BURDYŃSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, Szczecin SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI Streszczenie: W pracy przedstawiono konstrukcję precyzyjnego pozycjonera o dwóch sterowanych stopniach swobody, z przeznaczeniem do automatycznego podążania za obiektami w przestrzeni. Chociaż system ten może posiadać wiele zastosowań, zaprezentowano jego wykorzystanie do nadzoru ruchu lotniczego w otoczeniu oraz na płycie lotniska. W tym celu z układem sterowania pozycjonera zintegrowano kamerę oraz wdrażaną na szeroką skalę III generację radaru ADS-B. Omówiono zastosowane rozwiązania sprzętowo-programowe, ze szczególnym naciskiem na sensorykę oraz napędy elektryczne, gwarantujące odpowiednią dynamikę i precyzję ruchu. Słowa kluczowe: automatyczny pozycjoner, śledzenie obiektów, GPS, ADS-B, czujniki inercyjne 1. Wstęp Prognozy Eurocontrol [1] dotyczące wzrostu natężenia ruchu lotniczego wskazują, że do roku 2030 nastąpi jego podwojenie w porównaniu do roku Dotychczasowe systemy nadzoru ruchu w powietrzu i na ziemi nie są przygotowane do takiego obciążenia i wymagają istotnych modyfikacji. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie wdrażana jest III generacja radaru ADS-B (Automatic Dependent Surveillance -Broadcast), która w chwili obecnej obejmuje ok. 60% statków powietrznych. Rozwiązanie to pozwoli w przyszłości zastąpić niedokładne i powolne systemy radarowe, i tym samym znacznie obniżyć separację

2 164 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński pomiędzy statkami powietrznymi, dopuszczając większe zagęszczenie ruchu lotniczego przy zachowaniu wymaganych standardów bezpieczeństwa. Ogólnym celem niniejszej pracy jest wykonanie pozycjonera do automatycznego podążania za obiektem w przestrzeni. Tego typu rozwiązania są już dobrze znane zarówno w zastosowaniach cywilnych jak i wojskowych np. pozycjonery teleskopów astronomicznych, anten kierunkowych, pocisków rakietowych itp. W pracy proponuje się jednak sprzęgnięcie pozycjonera z systemem ADS-B oraz kamery o sterownym powiększeniu optycznym, w celu stworzenia wygodnego w obsłudze wizyjnego systemu nadzoru ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej około-lotniskowej, na drogach kołowania oraz na płycie lotniska. Wytworzone w tym celu oprogramowanie umożliwia poprzez jedno kliknięcie "myszą" wybór dowolnego samolotu w zasięgu radaru oraz jego wizualizację na monitorze komputera, niezależnie od tego, czy jest on w ruchu, czy nie. System ten zwalnia kontrolera ruchu lotniczego od używania klasycznej lornetki, która stosowana jest do dzisiejszego dnia, niezależnie od wielkości portu lotniczego. 2. Projekt i wykonanie części mechanicznej urządzenia Przed przystąpieniem do prac projektowych ustalono założenia, które spełnić miało finalne urządzenie. Do efektywnego śledzenia obiektu wymagane są dwa stopnie swobody pozycjonowania kamery. Aby urządzenie było użyteczne, ruch kamery musi być płynny, stabilny a przy tym pozycjonowanie musi odbywać się z dużą precyzją i przy dynamice pozwalającej śledzić nawet startujący samolot. W fazie projektowej stworzono trójwymiarowy model pozwalający zasymulować złożenie gotowej platformy. W programie typu CAD, do generowania geometrii przestrzennej projektowanych detali, stworzono konstrukcję uwzględniającą przyjęte założenia (rys. 1.). Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie układy sterująco-pomiarowe oraz napędy umieszczone są na wirującym członie. Kąt obrotu pierwszego członu jest nieograniczony. Osiągnięto to stosując ślizgowe złącze obrotowe (ang. slip rings). Odchylenie drugiego członu możliwe jest w zakresie +30 i -60.

3 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 165 Rys. 1. Widok przekroju urządzenia 3. Część elektroniczna Wymagania stawiane wbudowanemu układowi sterowania, zarówno te od strony funkcjonalnej jak i mechaniczno-elektrycznej sprawiają, że niemożliwe jest zastosowanie komercyjnie dostępnych układów. Z tego powodu zaprojektowano i wykonano własny układ sterowania. Skorzystano również z dwóch gotowych modułów pomiarowych oraz dwóch sterowników napędów EPOS firmy Maxon, które zintegrowano z zaprojektowanym układem sterowania Sekcja zasilania W układzie zasilania występują zróżnicowane poziomy napięć. Napędy zasilane są napięciem 24V, kamera przemysłowa 12V, a dedykowany układ sterujący 3.3V. Urządzenia pobierają dużą moc, dlatego uwzględniając sprawność zdecydowano się na kompaktowe moduły zasilaczy impulsowych. Energia do rucho-

4 166 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński mego członu dostarczana jest poprzez ślizgowe złącze obrotowe. Zastosowano kondensatory zapewniające stałe napięcie zasilania nawet przy chwilowych brakach styku złącz ślizgowych Jednostka centralna i peryferia komunikacyjne W projekcie wykorzystano mikrokontroler z rodziny STM32F4 z rdzeniem Cortex-M4. Wybór ten podyktowany był dużym zapotrzebowaniem na liczbę interfejsów komunikacji oraz dużą mocą obliczeniową procesora. Na płytce sterownika umieszczono również moduł komunikacji bezprzewodowej BTM222, który pozwala stworzyć wirtualne łącze szeregowe wykorzystujące technologię Bluetooth. Ponadto zamieszczono na niej układy pozwalające na konwersję poziomów napięć portu RS-232 na standard TTL oraz gniazda umożliwiające dołączenie zewnętrznych modułów Nawigacja inercyjna Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia konieczne jest ustalenie pozycji i orientacji pozycjonera wraz z kamerą względem północy geograficznej. W czasie normalnej pracy poszczególne człony pozycjonowane są w odniesieniu do odchyłek wskazywanych przez enkodery inkrementalne zintegrowane z napędami. Błąd wyznaczenia punktu początkowego odniesienia przekłada się bezpośrednio na dokładność pozycjonowania, dlatego potrzebny jest moduł o wysokiej dokładności pomiarowej. Po zbadaniu rynku zdecydowano się na zakup modułu AHRS (ang. Attitude heading reference system) CHIMU firmy Ryan Mechatronics. Jest on wyposażony w trójosiowy akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr [2]. Czujniki wykonane są w technologii MEMS przez co wymiary modułu są bardzo małe, ale konieczne jest stosowanie mechanizmów kompensujących dryft i offset czujników. W tym celu producent zaimplementował estymator stanu wykorzystujący reprezentację kwaterionową. Według noty katalogowej orientacja mierzona jest z dokładnością do 0.5 i rozdzielczością w stanie spoczynku, dla każdego z kątów Eulera. Ponadto moduł jest skalibrowany temperaturowo. Uwzględnia również swoje położenie geograficzne, dlatego dla danego miejsca pracy trzeba podać wartości inklinacji i deklinacji magnetycznej. Z punktu widzenia użytkowania moduł jest wygodny w użyciu. Komunikacja odbywa się poprzez łącze szeregowe (UART lub SPI). Pomiar orientacji może odbywać się z częstotliwością do 200Hz, a wynik wymaga jedynie prostego przeliczenia z postaci kwaterionowej na kąty Eulera.

5 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 167 Dokładność pomiarowa modułu może znacznie odbiegać od wartości deklarowanych przez producenta o ile nie zastosujemy się do jego zaleceń. Należy pamiętać, że na pomiar magnetyczny, który w tej aplikacji służy do ustalenia orientacji względem północy geograficznej, wpływ mają pobliskie urządzenia silnoprądowe a nawet metalowe elementy konstrukcyjne. Wpływ metalowych materiałów można wyeliminować przeprowadzając kalibrację magnetometru w miejscu pracy. Znacznie trudniej skompensować wpływ zmiennych pól elektromagnetycznych, które generowane będą np. przez napędy. Aby wynik pomiaru był wiarygodny należy maksymalnie odsunąć moduł od źródeł zakłóceń, co jest utrudnione ze względu na ograniczone wymiary budowanej platformy. W tej sytuacji może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowego ekranowania magnetycznego np. w postaci metalowej blaszki oddzielającej czujnik od zakłóceń [3] Ustalanie położenia platformy Wyznaczenie pozycji ma mniejszy wpływ na dokładność pozycjonowania niż orientacja, zwłaszcza dla obiektów znacznie oddalonych od platformy. Niemniej jednak konieczne jest ustalenie pozycji urządzenia z możliwie dużą dokładnością. Do tego celu zastosowano moduł GPS FGPANE1RHA5 firmy GlobalTop Technology. Jest on zintegrowany z anteną w wodoszczelnej obudowie co umożliwi jego montaż na zewnętrznej ścianie urządzenia. Dokładność wyznaczenia pozycji w trybie DGPS z wykorzystaniem systemów SBAS wynosi 2.5m 50% CEP [4]. Moduł w regularnych odstępach czasu przesyła dane poprzez łącze szeregowe zgodnie z powszechnie stosowanym protokołem NMEA. 4. Zastosowanie systemu ADS-B jako źródła informacji o stanie śledzonego obiektu 4.1. System ADS-B System ADS-B [5][6] (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) umożliwia obiektom (naziemnym lub powietrznym) samodzielne raportowanie swojego stanu drogą radiową. Informacja o pozycji, wysokości, prędkości oraz kierunku poruszania się jest nieustannie rozgłaszana. Parametry te określane są na podstawie danych pozycyjnych GNSS. Obecnie ADS-B wypiera kosztowne rozwiązania radarowe. Dzieje się tak ponieważ system ten jest dużo tańszy (od-

6 168 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński biornik można skonstruować w warunkach domowych lub kupić po niewygórowanej cenie), dokładniejszy (często obiekt jest w stanie dokładniej określić swój stan przy pomocy np. systemu GPS niż zrobi to radar) i mniej zawodny (w przeciwieństwie do systemów radarowych nie jest zależny od ukształtowania terenu). Schemat działania systemu ADS-B przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat działania systemu ADS-B 4.2. Odbiornik ADS-B (GNS 5890) W aplikacji wykorzystano komercyjnie dostępny odbiornik ADS-B firmy GNS GmbH z interfejsem USB. Odbiornik ten, przy wykorzystaniu dołączonej anteny charakteryzuje się zadowalającym zasięgiem wynoszącym około 370km [7]. Zgodnie z notą katalogową urządzenie jest w stanie wysyłać do ramek (pojedyncza porcja informacji) na minutę. Na korzyść urządzenia przemawia też jego kompaktowość oraz wbudowane tryby wysyłania informacji do podłączonego przez złącze USB komputera klasy PC. Urządzenie można uruchomić w kilku trybach pracy. W jednym z nich odbiornik wysyła tylko te ramki, które posiadają poprawną sumę kontrolną. Dzięki temu nie jest konieczna walidacja pod tym kątem po stronie aplikacji (nadal jednak należy sprawdzać poprawność sumy kontrolnej przy komunikacji odbiornik PC). Niestety producent, mimo zapewnień złożonych na własnej stronie internetowej, nie udostępnił oficjalnie interfejsu/protokołu komunikacji z urządzeniem, dlatego też koniecznie było podsłuchanie komunikatów wysyłanych pomiędzy odbiornikiem, a oprogramowaniem dostarczonym przez producenta i wydedu-

7 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 169 kowanie ich znaczenia. Dopiero po uzyskaniu tych informacji możliwe było rozpoczęcie tworzenia własnego oprogramowania Dekodowanie komunikatów ADS-B W systemie ADS-B rozgłaszane są informacje zakodowane za pomocą algorytmów ściśle określonych w specyfikacji systemu. W każdej ramce zapisane są informacje w formie niejawnej i odkodowanie ich wymaga zastosowania odpowiednich procedur. Takie podejście pozwala na ograniczenie rozmiaru wysyłanych komunikatów. 5. Dedykowany układ sterowania Układ sterowania znajdujący się w platformie obrotowej odpowiada za zbieranie danych pomiarowych, tworzy interfejs ułatwiający kontrolowanie pracy sterowników napędów, kamery oraz czujników. Wszystkie kanały komunikacji zaznaczone są na rys. 3. Strzałki reprezentują porty UART, którymi przesyłane są dane. Cała komunikacja z zewnętrznym układem sterowania odbywa się poprzez jedno bezprzewodowe łącze szeregowe. Zadaniem wbudowanego układu sterowania jest rozpoznanie przychodzących komunikatów, ewentualne ich przetworzenie i przekazanie do docelowego modułu. Przy komunikacji z kamerą dedykowany układ sterowania jest niewidoczny przez zewnętrzny układ sterowania. Komunikaty protokołu SAMSUNG-T mają znaczniki początku i końca pakietu, i na ich podstawie wyodrębniany jest komunikat dla kamery. Po rozpoznaniu komunikatu przesyłany jest on do kamery z wykorzystaniem kontrolera DMA (ang. Direct Memory Access). Odpowiedź kamery nie wymaga analizy i jest przekazywana na zewnątrz również poprzez kontroler DMA. Moduł nawigacji inercyjnej może pracować w dwóch trybach. W trybie normalnej pracy cyklicznie przesyłane są dane o orientacji. W tym trybie mikrokontroler odbiera dane od modułu, przelicza z postaci kwaterionowej na kąty Eulera, a następnie przekazuje dane na zewnątrz. W trybie serwisowym możliwe jest przeprowadzenie kalibracji poszczególnych czujników modułu oraz wprowadzenie nowych wartości inklinacji i deklinacji magnetycznej. Pozwala to na zmianę lokalizacji platformy bez konieczności ingerencji w mechaniczną część urządzenia, a nawet na zastosowania urządzenia w dynamicznych aplikacjach.

8 170 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński Rys 3. Struktura połączeń w dedykowanym układzie sterowania Moduł GPS cyklicznie wysyła dane zgodnie ze specyfikacją NMEA. Dane od modułu odbierane są z wykorzystaniem kontrolera DMA. Zapełnienie buforu wejściowego uaktywnia przerwanie, które rozpoczyna analizę otrzymanych danych. Z otrzymanego komunikatu wyodrębniane są wartości długości i szerokości geograficznej. Wartości te przeliczane są z postaci ddmm.mmm (gdzie d - degree, m - minute) na postać dd.dddddd, która jest bardziej przystępna dla układu sterowania. Po konwersji dane przekazywane są do zewnętrznego układu sterowania, również z wykorzystaniem kontrolera DMA. Dużo wysiłku poświęcono realizacji biblioteki funkcji programistycznych do obsługi sterowników silników EPOS. Ze względu na wymaganie dużej niezawodności pracy tych urządzeń producent opracował protokół o dość skomplikowanej procedurze. Przesłanie jednego komunikatu składa się z kilku etapów takich jak nawiązanie komunikacji, potwierdzenie gotowości, przesłanie właściwej instrukcji, przesłanie sumy kontrolnej oraz potwierdzenie odebrania poprawnej wiadomości. Ze względu na tak rozbudowany mechanizm komunikacji zdecydowano, że dedykowany układ zapewni prosty interfejs dla zewnętrznego układu sterowania. Dedykowany układ sterowania przeprowadza procedurę inicjacji sterowników napędów i przyjmuje proste komendy typu ustaw człon a na pozycję x z prędkością y i przyspieszeniem z. Oczywiście przyjęcie i zrealizowanie komendy potwierdzane jest odpowiedzią zwrotną. Ze względu na intensywne wykorzystanie protokołów komunikacyjnych zaimplementowano mechanizmy ułatwiające tworzenie oprogramowania i zwięk-

9 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 171 szające jego wydajność. Dla każdego z kanałów transmisji zaimplementowano bufory kołowe tzw. kolejki FIFO (ang. First In First Out) oraz funkcje do ich obsługi. Wykorzystano rozbudowany system przerwań mikrokontrolera. Każdy kanał komunikacji wykorzystuje kontroler DMA do transmisji danych, o ile jest to korzystne, zmniejszając tym samy obciążenie jednostki centralnej CPU (ang. Central Processing Unit). Ponadto dla zwiększenia niezawodności transmisji wykorzystano również sprzętowe możliwości mikrokontrolera, który posiada jednostkę do sprzętowego obliczania sumy kontrolnej CRC-32 (Ethernet). Obliczona suma kontrolna dodawana jest na końcu każdego z komunikatów. 6. Sterowanie Platforma sterowana jest przez komputer klasy PC. Komputer otrzymuje informacje o stanie platformy oraz śledzonego obiektu i na ich podstawie wylicza wartości zadane dla kąta, prędkości kątowej oraz przyspieszenia kątowego obydwu napędów, które wysyła do platformy. Schemat układu sterowania przedstawiono na rysunku 4. Rys. 4. Schemat układu sterowania Z powodu opóźnień w komunikacji pomiędzy urządzeniami jak i zanikami transmisji ADS-B, przydatna może być estymacja trajektorii samolotu. Wspo-

10 172 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński maganie sterowania może odbywać się także poprzez rozpoznawanie obrazu rejestrowanego przez kamerę. 7. Oprogramowanie Na potrzeby systemu automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni napisano aplikację w języku C# korzystając ze środowiska MS Visual Studio. Aplikacja ma za zadanie komunikować się z kamerą, odbiornikiem ADS-B i wbudowanym układem sterowania oraz na podstawie danych dostarczonych przez wcześniej wymienione urządzenia, program ma wyznaczać właściwą trajektorię ruchu pozycjonera. Aplikacja prezentuje również stany poszczególnych urządzeń, umożliwia definiowanie nastaw regulatorów oraz zaznacza wykryte obiekty na mapach Google. Stopień skomplikowania aplikacji jak i wymagania czasowe jakie muszą być spełnione przy komunikacji z urządzeniami wymagają podzielenia aplikacji na niezależne od siebie moduły (rys. 5). Każdy z takich modułów musi być realizowany w osobnym wątku. Przy komunikacji z odbiornikiem ADS-B lub z platformą, program musi bez zwłoki odebrać komunikat. W przeciwnym wypadku moduł wyliczający sterowanie mógłby operować na nieaktualnych danych. Aplikacja wymaga sporej mocy obliczeniowej. W najgorszym wypadku w każdej sekundzie będą realizowane: komunikacja z trzema urządzeniami, analiza 25 klatek obrazu oraz dekodowanie nawet do 2800 ramek przesłanych przez odbiornik ADS-B. Dlatego też obsługa wielu rdzeni przez aplikację będzie miała duże znaczenie. Wybrana kamera przemysłowa umożliwia komunikację za pomocą protokołu SAMSUNG-T poprzez łącze szeregowe RS-485. Jako, że sygnał wyjściowy kamery jest w postaci analogowej, aplikacja otrzymuje obraz poprzez odpowiedni konwerter (ang. video grabber).

11 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 173 Rys. 5. Struktura aplikacji sterującej Rys. 6. Zrzut ekranu aplikacji Odbiornik ADS-B komunikuje się z komputerem poprzez port USB. Aplikacja odbiera ramki z zakodowaną informacją. Dekodowanie komunikatów ADS-B przebiega dwuetapowo. Najpierw otrzymana ramka jest analizowana pod kątem przydatności, a następnie podejmowana jest decyzja czy obiekt, który wysłał komunikat, istnieje już w bazie danych. W drugim etapie następuje dalsze dekodowanie informacji.

12 174 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński Wykryte obiekty oraz ich stan (nr identyfikacyjny, pozycja, wysokość, prędkość, kierunek lotu) wyświetlane są w odpowiedniej tabeli, a obliczone pozycje wykorzystywane są do wyświetlania obiektów na mapach Google (rys. 6). Moduł śledzenia obiektu uaktywnia się w momencie wybrania przez użytkownika jednego z wykrytych samolotów. W tej części aplikacji następuje wyliczenie sterowania na podstawie wszystkich zgromadzonych danych. Moduł komunikacji z mikrokontrolerem odpowiada za odczytywanie stanów platformy oraz wysyłanie wyliczonego w innym module sterowania. Wszelkie informacje o stanach urządzeń, systemy diagnostyczne oraz obsługa ustawień prezentowane są na osobnej karcie aplikacji. 8. Podsumowanie W niniejszym artykule opisano system automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni oparty na nowoczesnym systemie raportowania ADS-B. Zaprezentowano projekt platformy, koncepcję aplikacji oraz problemy podczas realizacji projektu. Efektem połączenia części sprzętowej wraz z częścią programową jest narzędzie służące do dynamicznego śledzenia obiektów w powietrzu i na ziemi. System ten (oraz jego modyfikacje) ma szerokie spektrum zastosowań. Bibliografia Dokumentacja techniczna modułu AHRS, 3. UM1000_CHIMU_User_Manual_REV_F.pdf 4. M. Ziółkowski, Analiza i synteza wybranych układów ekranujących pola elektromagnetyczne niskiej i średniej częstotliwości, Szczecin Dokumentacja techniczna modułu GPS, 6. Oficjalna strona twórcy systemu ADS-B Dokumentacja techniczna odbiornika ADS-B,

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Teleimersja. Spis treści

Teleimersja. Spis treści Teleimersja Spis treści Wstęp... 2 I. Wprowadzenie: Grafika i wizualizacja... 7 II. Teleimersja: Wirtualna obecność... 16 III. Tele imersja: Telekonferencje jutra... 31 IV. SOFT (oprogramowanie dla teleimersji);

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo