SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI"

Transkrypt

1 GRZEGORZ KWIECIŃSKI PIOTR BURDYŃSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, Szczecin SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI Streszczenie: W pracy przedstawiono konstrukcję precyzyjnego pozycjonera o dwóch sterowanych stopniach swobody, z przeznaczeniem do automatycznego podążania za obiektami w przestrzeni. Chociaż system ten może posiadać wiele zastosowań, zaprezentowano jego wykorzystanie do nadzoru ruchu lotniczego w otoczeniu oraz na płycie lotniska. W tym celu z układem sterowania pozycjonera zintegrowano kamerę oraz wdrażaną na szeroką skalę III generację radaru ADS-B. Omówiono zastosowane rozwiązania sprzętowo-programowe, ze szczególnym naciskiem na sensorykę oraz napędy elektryczne, gwarantujące odpowiednią dynamikę i precyzję ruchu. Słowa kluczowe: automatyczny pozycjoner, śledzenie obiektów, GPS, ADS-B, czujniki inercyjne 1. Wstęp Prognozy Eurocontrol [1] dotyczące wzrostu natężenia ruchu lotniczego wskazują, że do roku 2030 nastąpi jego podwojenie w porównaniu do roku Dotychczasowe systemy nadzoru ruchu w powietrzu i na ziemi nie są przygotowane do takiego obciążenia i wymagają istotnych modyfikacji. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie wdrażana jest III generacja radaru ADS-B (Automatic Dependent Surveillance -Broadcast), która w chwili obecnej obejmuje ok. 60% statków powietrznych. Rozwiązanie to pozwoli w przyszłości zastąpić niedokładne i powolne systemy radarowe, i tym samym znacznie obniżyć separację

2 164 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński pomiędzy statkami powietrznymi, dopuszczając większe zagęszczenie ruchu lotniczego przy zachowaniu wymaganych standardów bezpieczeństwa. Ogólnym celem niniejszej pracy jest wykonanie pozycjonera do automatycznego podążania za obiektem w przestrzeni. Tego typu rozwiązania są już dobrze znane zarówno w zastosowaniach cywilnych jak i wojskowych np. pozycjonery teleskopów astronomicznych, anten kierunkowych, pocisków rakietowych itp. W pracy proponuje się jednak sprzęgnięcie pozycjonera z systemem ADS-B oraz kamery o sterownym powiększeniu optycznym, w celu stworzenia wygodnego w obsłudze wizyjnego systemu nadzoru ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej około-lotniskowej, na drogach kołowania oraz na płycie lotniska. Wytworzone w tym celu oprogramowanie umożliwia poprzez jedno kliknięcie "myszą" wybór dowolnego samolotu w zasięgu radaru oraz jego wizualizację na monitorze komputera, niezależnie od tego, czy jest on w ruchu, czy nie. System ten zwalnia kontrolera ruchu lotniczego od używania klasycznej lornetki, która stosowana jest do dzisiejszego dnia, niezależnie od wielkości portu lotniczego. 2. Projekt i wykonanie części mechanicznej urządzenia Przed przystąpieniem do prac projektowych ustalono założenia, które spełnić miało finalne urządzenie. Do efektywnego śledzenia obiektu wymagane są dwa stopnie swobody pozycjonowania kamery. Aby urządzenie było użyteczne, ruch kamery musi być płynny, stabilny a przy tym pozycjonowanie musi odbywać się z dużą precyzją i przy dynamice pozwalającej śledzić nawet startujący samolot. W fazie projektowej stworzono trójwymiarowy model pozwalający zasymulować złożenie gotowej platformy. W programie typu CAD, do generowania geometrii przestrzennej projektowanych detali, stworzono konstrukcję uwzględniającą przyjęte założenia (rys. 1.). Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie układy sterująco-pomiarowe oraz napędy umieszczone są na wirującym członie. Kąt obrotu pierwszego członu jest nieograniczony. Osiągnięto to stosując ślizgowe złącze obrotowe (ang. slip rings). Odchylenie drugiego członu możliwe jest w zakresie +30 i -60.

3 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 165 Rys. 1. Widok przekroju urządzenia 3. Część elektroniczna Wymagania stawiane wbudowanemu układowi sterowania, zarówno te od strony funkcjonalnej jak i mechaniczno-elektrycznej sprawiają, że niemożliwe jest zastosowanie komercyjnie dostępnych układów. Z tego powodu zaprojektowano i wykonano własny układ sterowania. Skorzystano również z dwóch gotowych modułów pomiarowych oraz dwóch sterowników napędów EPOS firmy Maxon, które zintegrowano z zaprojektowanym układem sterowania Sekcja zasilania W układzie zasilania występują zróżnicowane poziomy napięć. Napędy zasilane są napięciem 24V, kamera przemysłowa 12V, a dedykowany układ sterujący 3.3V. Urządzenia pobierają dużą moc, dlatego uwzględniając sprawność zdecydowano się na kompaktowe moduły zasilaczy impulsowych. Energia do rucho-

4 166 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński mego członu dostarczana jest poprzez ślizgowe złącze obrotowe. Zastosowano kondensatory zapewniające stałe napięcie zasilania nawet przy chwilowych brakach styku złącz ślizgowych Jednostka centralna i peryferia komunikacyjne W projekcie wykorzystano mikrokontroler z rodziny STM32F4 z rdzeniem Cortex-M4. Wybór ten podyktowany był dużym zapotrzebowaniem na liczbę interfejsów komunikacji oraz dużą mocą obliczeniową procesora. Na płytce sterownika umieszczono również moduł komunikacji bezprzewodowej BTM222, który pozwala stworzyć wirtualne łącze szeregowe wykorzystujące technologię Bluetooth. Ponadto zamieszczono na niej układy pozwalające na konwersję poziomów napięć portu RS-232 na standard TTL oraz gniazda umożliwiające dołączenie zewnętrznych modułów Nawigacja inercyjna Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia konieczne jest ustalenie pozycji i orientacji pozycjonera wraz z kamerą względem północy geograficznej. W czasie normalnej pracy poszczególne człony pozycjonowane są w odniesieniu do odchyłek wskazywanych przez enkodery inkrementalne zintegrowane z napędami. Błąd wyznaczenia punktu początkowego odniesienia przekłada się bezpośrednio na dokładność pozycjonowania, dlatego potrzebny jest moduł o wysokiej dokładności pomiarowej. Po zbadaniu rynku zdecydowano się na zakup modułu AHRS (ang. Attitude heading reference system) CHIMU firmy Ryan Mechatronics. Jest on wyposażony w trójosiowy akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr [2]. Czujniki wykonane są w technologii MEMS przez co wymiary modułu są bardzo małe, ale konieczne jest stosowanie mechanizmów kompensujących dryft i offset czujników. W tym celu producent zaimplementował estymator stanu wykorzystujący reprezentację kwaterionową. Według noty katalogowej orientacja mierzona jest z dokładnością do 0.5 i rozdzielczością w stanie spoczynku, dla każdego z kątów Eulera. Ponadto moduł jest skalibrowany temperaturowo. Uwzględnia również swoje położenie geograficzne, dlatego dla danego miejsca pracy trzeba podać wartości inklinacji i deklinacji magnetycznej. Z punktu widzenia użytkowania moduł jest wygodny w użyciu. Komunikacja odbywa się poprzez łącze szeregowe (UART lub SPI). Pomiar orientacji może odbywać się z częstotliwością do 200Hz, a wynik wymaga jedynie prostego przeliczenia z postaci kwaterionowej na kąty Eulera.

5 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 167 Dokładność pomiarowa modułu może znacznie odbiegać od wartości deklarowanych przez producenta o ile nie zastosujemy się do jego zaleceń. Należy pamiętać, że na pomiar magnetyczny, który w tej aplikacji służy do ustalenia orientacji względem północy geograficznej, wpływ mają pobliskie urządzenia silnoprądowe a nawet metalowe elementy konstrukcyjne. Wpływ metalowych materiałów można wyeliminować przeprowadzając kalibrację magnetometru w miejscu pracy. Znacznie trudniej skompensować wpływ zmiennych pól elektromagnetycznych, które generowane będą np. przez napędy. Aby wynik pomiaru był wiarygodny należy maksymalnie odsunąć moduł od źródeł zakłóceń, co jest utrudnione ze względu na ograniczone wymiary budowanej platformy. W tej sytuacji może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowego ekranowania magnetycznego np. w postaci metalowej blaszki oddzielającej czujnik od zakłóceń [3] Ustalanie położenia platformy Wyznaczenie pozycji ma mniejszy wpływ na dokładność pozycjonowania niż orientacja, zwłaszcza dla obiektów znacznie oddalonych od platformy. Niemniej jednak konieczne jest ustalenie pozycji urządzenia z możliwie dużą dokładnością. Do tego celu zastosowano moduł GPS FGPANE1RHA5 firmy GlobalTop Technology. Jest on zintegrowany z anteną w wodoszczelnej obudowie co umożliwi jego montaż na zewnętrznej ścianie urządzenia. Dokładność wyznaczenia pozycji w trybie DGPS z wykorzystaniem systemów SBAS wynosi 2.5m 50% CEP [4]. Moduł w regularnych odstępach czasu przesyła dane poprzez łącze szeregowe zgodnie z powszechnie stosowanym protokołem NMEA. 4. Zastosowanie systemu ADS-B jako źródła informacji o stanie śledzonego obiektu 4.1. System ADS-B System ADS-B [5][6] (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) umożliwia obiektom (naziemnym lub powietrznym) samodzielne raportowanie swojego stanu drogą radiową. Informacja o pozycji, wysokości, prędkości oraz kierunku poruszania się jest nieustannie rozgłaszana. Parametry te określane są na podstawie danych pozycyjnych GNSS. Obecnie ADS-B wypiera kosztowne rozwiązania radarowe. Dzieje się tak ponieważ system ten jest dużo tańszy (od-

6 168 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński biornik można skonstruować w warunkach domowych lub kupić po niewygórowanej cenie), dokładniejszy (często obiekt jest w stanie dokładniej określić swój stan przy pomocy np. systemu GPS niż zrobi to radar) i mniej zawodny (w przeciwieństwie do systemów radarowych nie jest zależny od ukształtowania terenu). Schemat działania systemu ADS-B przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat działania systemu ADS-B 4.2. Odbiornik ADS-B (GNS 5890) W aplikacji wykorzystano komercyjnie dostępny odbiornik ADS-B firmy GNS GmbH z interfejsem USB. Odbiornik ten, przy wykorzystaniu dołączonej anteny charakteryzuje się zadowalającym zasięgiem wynoszącym około 370km [7]. Zgodnie z notą katalogową urządzenie jest w stanie wysyłać do ramek (pojedyncza porcja informacji) na minutę. Na korzyść urządzenia przemawia też jego kompaktowość oraz wbudowane tryby wysyłania informacji do podłączonego przez złącze USB komputera klasy PC. Urządzenie można uruchomić w kilku trybach pracy. W jednym z nich odbiornik wysyła tylko te ramki, które posiadają poprawną sumę kontrolną. Dzięki temu nie jest konieczna walidacja pod tym kątem po stronie aplikacji (nadal jednak należy sprawdzać poprawność sumy kontrolnej przy komunikacji odbiornik PC). Niestety producent, mimo zapewnień złożonych na własnej stronie internetowej, nie udostępnił oficjalnie interfejsu/protokołu komunikacji z urządzeniem, dlatego też koniecznie było podsłuchanie komunikatów wysyłanych pomiędzy odbiornikiem, a oprogramowaniem dostarczonym przez producenta i wydedu-

7 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 169 kowanie ich znaczenia. Dopiero po uzyskaniu tych informacji możliwe było rozpoczęcie tworzenia własnego oprogramowania Dekodowanie komunikatów ADS-B W systemie ADS-B rozgłaszane są informacje zakodowane za pomocą algorytmów ściśle określonych w specyfikacji systemu. W każdej ramce zapisane są informacje w formie niejawnej i odkodowanie ich wymaga zastosowania odpowiednich procedur. Takie podejście pozwala na ograniczenie rozmiaru wysyłanych komunikatów. 5. Dedykowany układ sterowania Układ sterowania znajdujący się w platformie obrotowej odpowiada za zbieranie danych pomiarowych, tworzy interfejs ułatwiający kontrolowanie pracy sterowników napędów, kamery oraz czujników. Wszystkie kanały komunikacji zaznaczone są na rys. 3. Strzałki reprezentują porty UART, którymi przesyłane są dane. Cała komunikacja z zewnętrznym układem sterowania odbywa się poprzez jedno bezprzewodowe łącze szeregowe. Zadaniem wbudowanego układu sterowania jest rozpoznanie przychodzących komunikatów, ewentualne ich przetworzenie i przekazanie do docelowego modułu. Przy komunikacji z kamerą dedykowany układ sterowania jest niewidoczny przez zewnętrzny układ sterowania. Komunikaty protokołu SAMSUNG-T mają znaczniki początku i końca pakietu, i na ich podstawie wyodrębniany jest komunikat dla kamery. Po rozpoznaniu komunikatu przesyłany jest on do kamery z wykorzystaniem kontrolera DMA (ang. Direct Memory Access). Odpowiedź kamery nie wymaga analizy i jest przekazywana na zewnątrz również poprzez kontroler DMA. Moduł nawigacji inercyjnej może pracować w dwóch trybach. W trybie normalnej pracy cyklicznie przesyłane są dane o orientacji. W tym trybie mikrokontroler odbiera dane od modułu, przelicza z postaci kwaterionowej na kąty Eulera, a następnie przekazuje dane na zewnątrz. W trybie serwisowym możliwe jest przeprowadzenie kalibracji poszczególnych czujników modułu oraz wprowadzenie nowych wartości inklinacji i deklinacji magnetycznej. Pozwala to na zmianę lokalizacji platformy bez konieczności ingerencji w mechaniczną część urządzenia, a nawet na zastosowania urządzenia w dynamicznych aplikacjach.

8 170 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński Rys 3. Struktura połączeń w dedykowanym układzie sterowania Moduł GPS cyklicznie wysyła dane zgodnie ze specyfikacją NMEA. Dane od modułu odbierane są z wykorzystaniem kontrolera DMA. Zapełnienie buforu wejściowego uaktywnia przerwanie, które rozpoczyna analizę otrzymanych danych. Z otrzymanego komunikatu wyodrębniane są wartości długości i szerokości geograficznej. Wartości te przeliczane są z postaci ddmm.mmm (gdzie d - degree, m - minute) na postać dd.dddddd, która jest bardziej przystępna dla układu sterowania. Po konwersji dane przekazywane są do zewnętrznego układu sterowania, również z wykorzystaniem kontrolera DMA. Dużo wysiłku poświęcono realizacji biblioteki funkcji programistycznych do obsługi sterowników silników EPOS. Ze względu na wymaganie dużej niezawodności pracy tych urządzeń producent opracował protokół o dość skomplikowanej procedurze. Przesłanie jednego komunikatu składa się z kilku etapów takich jak nawiązanie komunikacji, potwierdzenie gotowości, przesłanie właściwej instrukcji, przesłanie sumy kontrolnej oraz potwierdzenie odebrania poprawnej wiadomości. Ze względu na tak rozbudowany mechanizm komunikacji zdecydowano, że dedykowany układ zapewni prosty interfejs dla zewnętrznego układu sterowania. Dedykowany układ sterowania przeprowadza procedurę inicjacji sterowników napędów i przyjmuje proste komendy typu ustaw człon a na pozycję x z prędkością y i przyspieszeniem z. Oczywiście przyjęcie i zrealizowanie komendy potwierdzane jest odpowiedzią zwrotną. Ze względu na intensywne wykorzystanie protokołów komunikacyjnych zaimplementowano mechanizmy ułatwiające tworzenie oprogramowania i zwięk-

9 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 171 szające jego wydajność. Dla każdego z kanałów transmisji zaimplementowano bufory kołowe tzw. kolejki FIFO (ang. First In First Out) oraz funkcje do ich obsługi. Wykorzystano rozbudowany system przerwań mikrokontrolera. Każdy kanał komunikacji wykorzystuje kontroler DMA do transmisji danych, o ile jest to korzystne, zmniejszając tym samy obciążenie jednostki centralnej CPU (ang. Central Processing Unit). Ponadto dla zwiększenia niezawodności transmisji wykorzystano również sprzętowe możliwości mikrokontrolera, który posiada jednostkę do sprzętowego obliczania sumy kontrolnej CRC-32 (Ethernet). Obliczona suma kontrolna dodawana jest na końcu każdego z komunikatów. 6. Sterowanie Platforma sterowana jest przez komputer klasy PC. Komputer otrzymuje informacje o stanie platformy oraz śledzonego obiektu i na ich podstawie wylicza wartości zadane dla kąta, prędkości kątowej oraz przyspieszenia kątowego obydwu napędów, które wysyła do platformy. Schemat układu sterowania przedstawiono na rysunku 4. Rys. 4. Schemat układu sterowania Z powodu opóźnień w komunikacji pomiędzy urządzeniami jak i zanikami transmisji ADS-B, przydatna może być estymacja trajektorii samolotu. Wspo-

10 172 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński maganie sterowania może odbywać się także poprzez rozpoznawanie obrazu rejestrowanego przez kamerę. 7. Oprogramowanie Na potrzeby systemu automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni napisano aplikację w języku C# korzystając ze środowiska MS Visual Studio. Aplikacja ma za zadanie komunikować się z kamerą, odbiornikiem ADS-B i wbudowanym układem sterowania oraz na podstawie danych dostarczonych przez wcześniej wymienione urządzenia, program ma wyznaczać właściwą trajektorię ruchu pozycjonera. Aplikacja prezentuje również stany poszczególnych urządzeń, umożliwia definiowanie nastaw regulatorów oraz zaznacza wykryte obiekty na mapach Google. Stopień skomplikowania aplikacji jak i wymagania czasowe jakie muszą być spełnione przy komunikacji z urządzeniami wymagają podzielenia aplikacji na niezależne od siebie moduły (rys. 5). Każdy z takich modułów musi być realizowany w osobnym wątku. Przy komunikacji z odbiornikiem ADS-B lub z platformą, program musi bez zwłoki odebrać komunikat. W przeciwnym wypadku moduł wyliczający sterowanie mógłby operować na nieaktualnych danych. Aplikacja wymaga sporej mocy obliczeniowej. W najgorszym wypadku w każdej sekundzie będą realizowane: komunikacja z trzema urządzeniami, analiza 25 klatek obrazu oraz dekodowanie nawet do 2800 ramek przesłanych przez odbiornik ADS-B. Dlatego też obsługa wielu rdzeni przez aplikację będzie miała duże znaczenie. Wybrana kamera przemysłowa umożliwia komunikację za pomocą protokołu SAMSUNG-T poprzez łącze szeregowe RS-485. Jako, że sygnał wyjściowy kamery jest w postaci analogowej, aplikacja otrzymuje obraz poprzez odpowiedni konwerter (ang. video grabber).

11 System automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni 173 Rys. 5. Struktura aplikacji sterującej Rys. 6. Zrzut ekranu aplikacji Odbiornik ADS-B komunikuje się z komputerem poprzez port USB. Aplikacja odbiera ramki z zakodowaną informacją. Dekodowanie komunikatów ADS-B przebiega dwuetapowo. Najpierw otrzymana ramka jest analizowana pod kątem przydatności, a następnie podejmowana jest decyzja czy obiekt, który wysłał komunikat, istnieje już w bazie danych. W drugim etapie następuje dalsze dekodowanie informacji.

12 174 Grzegorz Kwieciński, Piotr Budryński Wykryte obiekty oraz ich stan (nr identyfikacyjny, pozycja, wysokość, prędkość, kierunek lotu) wyświetlane są w odpowiedniej tabeli, a obliczone pozycje wykorzystywane są do wyświetlania obiektów na mapach Google (rys. 6). Moduł śledzenia obiektu uaktywnia się w momencie wybrania przez użytkownika jednego z wykrytych samolotów. W tej części aplikacji następuje wyliczenie sterowania na podstawie wszystkich zgromadzonych danych. Moduł komunikacji z mikrokontrolerem odpowiada za odczytywanie stanów platformy oraz wysyłanie wyliczonego w innym module sterowania. Wszelkie informacje o stanach urządzeń, systemy diagnostyczne oraz obsługa ustawień prezentowane są na osobnej karcie aplikacji. 8. Podsumowanie W niniejszym artykule opisano system automatycznego śledzenia obiektów w przestrzeni oparty na nowoczesnym systemie raportowania ADS-B. Zaprezentowano projekt platformy, koncepcję aplikacji oraz problemy podczas realizacji projektu. Efektem połączenia części sprzętowej wraz z częścią programową jest narzędzie służące do dynamicznego śledzenia obiektów w powietrzu i na ziemi. System ten (oraz jego modyfikacje) ma szerokie spektrum zastosowań. Bibliografia Dokumentacja techniczna modułu AHRS, 3. UM1000_CHIMU_User_Manual_REV_F.pdf 4. M. Ziółkowski, Analiza i synteza wybranych układów ekranujących pola elektromagnetyczne niskiej i średniej częstotliwości, Szczecin Dokumentacja techniczna modułu GPS, 6. Oficjalna strona twórcy systemu ADS-B Dokumentacja techniczna odbiornika ADS-B,

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r.

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r. Sprawozdanie z projektu MARM Część druga Specyfikacja końcowa Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek Autor: Dawid Kołcz Data: 01.02.16r. 1. Temat pracy: Układ diagnozujący układ tworzony jako praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 SYNERIFT Tylne koła napędzane silnikiem spalinowym (2T typu pocket bike ) Przednie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM Maciej Wochal, Opiekun koła: Dr inż. Dawid Cekus Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Koło Naukowe Komputerowego Projektowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

- WALKER Czteronożny robot kroczący

- WALKER Czteronożny robot kroczący - WALKER Czteronożny robot kroczący Wiktor Wysocki 2011 1. Wstęp X-walker jest czteronożnym robotem kroczącym o symetrycznej konstrukcji. Został zaprojektowany jako robot którego zadaniem będzie przejście

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Opis stanowiska laboratoryjnego do projektowania i weryfikacji algorytmów sterujących autonomicznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Samolotu

Wyposażenie Samolotu P O L I T E C H N I K A R Z E S Z O W S K A im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Awioniki i Sterowania Wyposażenie Samolotu Instrukcja do laboratorium nr 3 Lotniczy odbiornik

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA GPS GR-213 1.1 Wprowadzenie Kompaktowy odbiornik GPS na magistrali USB do podłączenia do notebooka lub PC. Odbiornik ustala pozycję w oparciu o informację z 20 satelitów,

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Mgr inż. Kamil DZIĘGIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.232 MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Streszczenie: W niniejszym referacie zaprezentowano stanowisko

Bardziej szczegółowo

2.2 Opis części programowej

2.2 Opis części programowej 2.2 Opis części programowej Rysunek 1: Panel frontowy aplikacji. System pomiarowy został w całości zintegrowany w środowisku LabVIEW. Aplikacja uruchamiana na komputerze zarządza przebiegiem pomiarów poprzez

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną TRD-80 CLASSIC Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V zintegrowana antena 4 formaty danych wyjściowych wyjście BEEP wyjście PRESENT zasięg odczytu

Bardziej szczegółowo

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

To jeszcze prostsze, MMcc1100! MMcc1100 jest miniaturowym, kompletnym modułem nadawczo-odbiorczym (transceiverem), słuŝącym do przesyłania danych w postaci cyfrowej, zbudowanym w oparciu o układ CC1100 firmy Texas Instruments. Moduł

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu:

Sprawozdanie z realizacji projektu: Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej POKL.4.1.2--2/1 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Projekt MARM. Dokumentacja projektu. Łukasz Wolniak. Stacja pogodowa

Projekt MARM. Dokumentacja projektu. Łukasz Wolniak. Stacja pogodowa Projekt MARM Dokumentacja projektu Łukasz Wolniak Stacja pogodowa 1. Cel projektu Celem projektu było opracowanie urządzenia do pomiaru temperatury, ciśnienia oraz wilgotności w oparciu o mikrokontroler

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Wykonanie: Łukasz Tomaszowicz Promotor: dr inż. Jacek Kołodziej Cel pracy dyplomowej Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, szkolenie, montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego ramienia 6 osiowego o wysokiej precyzji pozycjonowania.

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Sensory i Aktuatory Laboratorium. Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas

Sensory i Aktuatory Laboratorium. Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas Sensory i Aktuatory Laboratorium Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas Zagadnienia do samodzielnego przygotowania przed laboratorium. 1. Zasada działania, konstrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY STEROWANIA IMITATOREM STACJI RADIOLOKACYJNEJ

ALGORYTMY STEROWANIA IMITATOREM STACJI RADIOLOKACYJNEJ Dr inż. Stanisław ŻYGADŁO Dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI Inż. Michał JANKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna ALGORYTMY STEROWANIA IMITATOREM STACJI RADIOLOKACYJNEJ Streszczenie: W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS

Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Bartłomiej Oszczak, Krzysztof Serżysko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS SiRF Technology

Bardziej szczegółowo

Zdalny czujnik. Adam Zugaj Wydział Elektroniki, PWr IV rok, AiR (ARR) Wrocław, 12 czerwca 2009

Zdalny czujnik. Adam Zugaj Wydział Elektroniki, PWr IV rok, AiR (ARR) Wrocław, 12 czerwca 2009 Zdalny czujnik Adam Zugaj Wydział Elektroniki, PWr IV rok, AiR (ARR) Wrocław, 12 czerwca 2009 Dokument został stworzony w ramach kursu Wizualizacja danych sensorycznych, prowadzonego przez dra inż. Bogdana

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

ROBOT MOBILNY ZBIERAJĄCY INFORMACJE O POMIESZCZENIU

ROBOT MOBILNY ZBIERAJĄCY INFORMACJE O POMIESZCZENIU P O L I T E C H N I K A P O Z N A Ń S K A Praca magisterska ROBOT MOBILNY ZBIERAJĄCY INFORMACJE O POMIESZCZENIU Promotor: dr inż. Dariusz Sędziak inż. Maciej Ciechanowski Poznań 2016 Cel pracy: CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Moduł CNT020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu

Moduł CNT020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu Moduł CNT020 9 wejść licznikowych 24V DC Interfejs komunikacyjny: RS-485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie czołowej Zasilanie 24V DC / 60mA Bezpłatny i w pełni udokumentowany protokół komunikacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych ACE MOBILYZER Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych SignalCalc to nowy,

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-55 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z zewnętrzną anteną

Opis czytnika TRD-55 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z zewnętrzną anteną TRD-55 CLASSIC Moduł czytnika transponderów UNIQUE z zewnętrzną anteną Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych wyjście BEEP wyjście PRESENT możliwość dołączenia różnych anten

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO (SCR)

SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO (SCR) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO (SCR) Podstawy programowanie systemów wbudowanych na bazie platformy sprzętowo-programowej

Bardziej szczegółowo

Moduł MUU020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu

Moduł MUU020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu Moduł MUU020 16 wejść analogowych 4-20mA 1 wejście licznikowe 24V DC Interfejs komunikacyjny: RS-485 Kontrolki LED stanu wejść i na płycie czołowej Zasilanie 24V DC / 100mA Bezpłatny i w pełni udokumentowany

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BTM222-5V

Kod produktu: MP-BTM222-5V Moduł interfejsu Bluetooth na bazie BTM-222, sterowany komendami AT, poziom napięć TTL 5V Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

SmartOSD Manager Instrukcja obsługi (skrócona)

SmartOSD Manager Instrukcja obsługi (skrócona) SmartOSD Manager Instrukcja obsługi (skrócona) 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Program SmartOSD Manager może być pobrany i zainstalowany ze strony http://www.smart-electronics.eu/downloads/smart_osd/install.html

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P 1 Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Od zasilaczy laboratoryjnych wymaga się przede wszystkim regulowania napięcia i prądu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

2.1 Porównanie procesorów

2.1 Porównanie procesorów 1 Wstęp...1 2 Charakterystyka procesorów...1 2.1 Porównanie procesorów...1 2.2 Wejścia analogowe...1 2.3 Termometry cyfrowe...1 2.4 Wyjścia PWM...1 2.5 Odbiornik RC5...1 2.6 Licznik / Miernik...1 2.7 Generator...2

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD

GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD Produkt z kategorii: Specjalizowane sterowniki Cena:

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ir16 LR Nadajnik / odbiornik podczerwieni systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INERCJALNA

TECHNOLOGIA INERCJALNA KATALOG 2016/2017 TECHNOLOGIA INERCJALNA rozwiązania firmy VectorNav GPS.PL ul. Jasnogórska 23 31-358 Kraków tel. (012) 637 71 49 fax (012) 376 77 27 www.gps.pl C e n t r u m T e c h n i k L o k a l i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo