Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce"

Transkrypt

1 EWOLUCJA MARKI WŁASNEJ NA RYNKU FMCG W POLSCE MARKETING I RYNEK, , MAGDALENA NOWAK, str.: 10 (1/7) Magdalena Nowak Regis Sp. Z o. o., doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Grażyna Śmigie/ska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce The evolution of private brand in FMCG in Poland Przedmiotem artykułu jest proces ewolucji marki własnej detalistów na rynku artykułów szybkiej rotacji (fast mouing eonsurner goods, FMCG) w Polsce. Starano się w nim wykazać, że rozwojowi struktur rynku FMCG i rosnącym wymaganiom konsumentom towarzyszyła zmiana w pozycjonowaniu marek własnych. Obok marek pozycjonowanych pod względem ceny pojawiły się marki good ualue for money i marki typu premium. Proces ten przebiegał podobnie jak w wysoko rozwiniętych krajach Emopy Zachodniej, przy czym był on przesunięty w czasie o około sto lat i odbywał się znacznie szybciej. W tym momencie marki własne na rynku FMCG w Polsce weszły w ten sam etap rozwoju co w innych krajach, przy czym ich udział w wartości sprzedaży jest nadal znacznie niższy. Mają one zatem jeszcze potencjał wzrostu. Stawa kluczowe marka własna, etapy ewolucji marki własne j, fazy rozwoju marki własnej, rynek FMCG This paper presents the evolution process of private label products in the Fast Moving Gonsumer Goods (FMCG), in Poland. It was attempted to show that the development in the FMCG market in Poland and the growing eonsurner demand were accompanied by the change in the positioning of private brands. Parallel to the brands positioned on price, emerged good value for money and premium brands. This process has been shifted in time, by about a hundred years and hel d much faster, compared to Western Emope. Nowadays, private brands in FMCG in Poland entered the same stage of development, but their share in total sales is still much!ower than in the well developed marketsofwestern Emope. They have still sigrufieant growth potential in Poland. Keywords private label, stages in evolution process of private labels, FMCG market in Poland Rozwojowi struktur handlu detalicznego w Polsce towarzyszy wzrost udziału w rynku towarów oznaczonych markami własnymi. Są one obecne na półkach praktycznie u wszystkich detalistów FMCG oraz w ofercie wielu hurtowników. Stały się elementem krajobrazu handlu, do którego dostawcy, handlowcy oraz konsumenci już przywykli. Poprzez globalną obecność detalistów właścicieli marek własnych na światowych rynkach automatycznie mają zapewnioną obecność na półkach w różnych lokalizacjach. Celem artykułu jest porównanie procesów ewolucji marki własnej na rynku FMCG w Polsce i w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. W części teoretycznej przedstawiono pojęcie marki własnej i jej rodzaje oraz etapy jej ewolucji na rynku FMCG w wysoko rozwiniętych krajach europejskich, natomiast w części praktycznej cechy rozwoju marki własnej w Polsce. Proces ewolucji marki własnej na rynku żywności Markę własną (priuate label, PL) można zdefiniować na kilka sposobów. Najczęściej definiuje się ją jako markę handlową stanowiącą oznaczenie produktów zleconych do wykonania przez różnych producentów i dystrybuowaną przez sieć danego detalisty, zleceniodawcy (Domański, 2001, s. 123). Według Nielsena marka własna to marka należąca do sieci handlu detalicznego lub hurtowego, dotyczy produktów, które są oferowane wyłącznie przez te przedsiębiorstwa oraz pod ich kontrolą (Lubańska, 2011). Do detalisty lub hurtownika należą decyzje dotyczące zarządzania marką i jej rozwojem. Może ona przybierać postać own brand, czyli marki tożsamej z nazwą właściciela detalisty lub hurtownika albo zawierającej jego nazwę jako część znaku handlowego, lub tylko znaku towarowego odrębne-

2 2/7 go od marki firmy handlowej będącej jej właścicielem (own label), np. Tesco (FF), Alma (Food & Joy), Lidl (Pikok, Pilos)l. Przyjmując za kryterium podziału pozycjonowanie pod względem ceny, wśród marek własnych można wyróżnić: marki najtańsze (economy), grupę produktów średniej ceny przy założeniu najwyższej jakości produktu (value for money) oraz grupę produktów premium2. Marki handlowe zaczęły się rozwijać ponad 35 lat temu, chociaż historycznie ich obecność sięga 1869 r., kiedy pojawiły się w Wielkiej Brytanii (Spyra, 2007, s. 159). D. Gilbert wskazuje, że rozwój spółdzielczości w Wielkiej Brytanii w latach 70. XIX w. spowodował wprowadzanie pierwszych marek własnych, które zastępowały stopniowo marki generic (tzw. białe), których wyróżnikiem była niska cena i podstawowe (białe) opakowania (Gilbert, 1999, s. 265). W Stanach Zjednoczonych za prekursorów marki własnej uznaje się sieci sklepów spożywczych, m.in. A&P, oferującą produkty PL od lat 20. XX w. W Europie w 1924 r. Tesco wprowadziło na rynek herbatę "Tesco" (od której przejęło nazwę). W okresie międzywojennym tak oznaczone produkty dystrybuowała szwajcarska sieć spółdzielni spożywczej Migros oraz francuska sieć Monprix. U źródeł koncepcji marki własnej stało zwiększenie konkurencyjności cenowej przedsiębiorstwa detalicznego poprzez uwolnienie się od cen "pionowo" wiązanych przez producentów. Nabywcom oferowane były produkty o zbliżonej jakości do produktów liderów w danej grupie towarowej, występujących pod znanymi markami producentów (national brands, NB) w niższej cenie. Idea ta opierała się na sprzyjającym rozwojowi PL trendzie w zachowaniach konsumentów, określanym mianem smart shoppingu3. Za najważniejsze uwarunkowania wewnętrzne rozwoju marek własnych należy uznać procesy koncentracji w handlu detalicznym, prowadzące do powstania silnych kapitałowo przedsiębiorstw coraz częściej dyktujących warunki w kanałach dystrybucji oraz rozwój ich działań marketingowych. Obejmowały one poszerzanie i pogłębianie asortymentu PL, poprawę ich jakości i intensywne działania je promujące (reklamę, merchandising). Wpływało to na podniesienie poziomu znajomości marek własnych i pozytywne ich postrzeganie, co budowało pozytywny wizerunek sieci handlu detalicznego, stając się cennym atutem konkurowania. Na początkowym etapie rozwoju marek własnych oferowanie towarów PL umożliwiało detalistom ominięcie przepisów prawnych ograniczających konkurencję cenową poprzez nakładanie na dystrybutorów obowiązku utrzymywania ceny odsprzedaży oraz przezwyciężenie oporu producentów co do dostarczania towarów bezpośrednio do sieci detalicznej. W tym czasie to niższa cena, przy porównywalnej jakości i odpowiedniej polityce merchandisingowej, stanowiła o sukcesie w walce z nawet bardzo uznanymi markami producentów4. Stopniowo jednak początkowe pozycjonowanie marki własnej niską ceną było zastępowane innymi atrybutami, w tym wysoką jakością. W rezultacie pojawiły się tzw. premium private label. Zostały wprowadzone na rynek m.in. przez Sainsbury, Albert Heijna (inaczej Ahold - holenderską sieć supermarketów), Casino (do grupy tej należy m.in. sieć hipermarketów Geant) czy Carrefoura (Kumar, 1997). Analiza rozwoju marek własnych umożliwia wyróżnienie czterech generacji (tablica 1). Pierwsza generacja PL to produkty bazowe z danej grupy towarowej, w podstawowych wersjach opakowania, sprzedawane po najniższej cenie. Pojedyncze, wybrane produkty z danych grup towarowych były lokowane na półkach i oznakowane w ten sposób, by naprowadzić klienta na skojarzenia z najniższą ceną detaliczną. Ona bowiem miała zachęcić go do zakupu. Celem detalisty było rozciągnięcie cenowe danej grupy w dół oraz przyciąganie klienta wrażliwego na cenę. Ceny te były średnio niższe od cen produktów liderów rynkowych od 30% nawet do 50%. Technologia produkcji oraz pakowania była podstawowa, projekty graficzne etykiet były bardzo proste, a produkty tej fazy różniły się od produktów liderów rynkowych jakością na niekorzyść, co wpływało na ich rynkowy wizerunek. W tym okresie dominował czarny PR jakości produktów marki własnej - ich użytkownicy zapamiętali z tamtego okresu dwie cechy produktów PL: najniższa cena i zła jakość. Walka konkurencyjna między detalistami sprowadzona była wyłącznie do ceny. Druga faza rozwoju to próba zmiany wizerunku marki własnej szczególnie od strony postrzegania jej jakości. W tej fazie detaliści zaczęli wprowadzać własne projekty etykiet. Zaczęli też kontrolować jakość, przy zachowaniu najniższej ceny detalicznej w danej grupie towarów. Ich celem było zwiększenie marży oraz obniżenie siły dostawców poprzez wprowadzenie na półkę najtańszych produktów (ceny detaliczne produktów PL w tym okresie są niższe od cen detalicznych produktów NB nawet około 20-30%). Jednocześnie detaliści rozszerzali asortyment, jednak tylko o grupy towarowe o wysokim wolumenie sprzedażowym. W tej fazie rozwoju marka własna nadal stanowiła tło dla marek producenckich i głównym motywem zakupu jej produktów przez konsumentów pozostawała cena. Trzecia generacja marek zakłada skopiowanie cech produktu lidera danej grupy towarowej i oferowanie go po niższej cenie. Wykorzystywana strategia prowadzenia i rozwoju marki własnej to me too w stosunku do marek liderów danych kategorii. Jakość produktu oraz jego opakowanie swą grafiką, gramaturą i kształtem nawiązują jednoznacznie do

3 3/7 Tablica 1. Ewolucja marki własnej Wyszczególnienie I generacja II generacja m generacja IV generacja Nazwa/typ/ charaker podstawowa quasi-brand własna marka różne pozycje i segment marki no name własna etykieta marek własnych nieoznakowana Strategia najniższa cena najniższa cena me-too - kopiowanie ualue-added premium detaliczna detaliczna i większa lidera dbałość o jako ść w stosunku do I generacji Cel wprowadzenia zwiększen i e marży zwiększenie marży zwiększenie marży zdobycie i utrzymanie większe zróżnicowanie zmniejszenie siły rozszerzenie lojalności klientów cenowe wewnątrz producentów marek A asortymentu zwiększenia marży danej grupy towarowej dostarczenie dobrej budowa pozytywnego poprawianie wizerunku jakości produktów wizerunku wśró d chęć odróżnienia się od o niższej cenie klientów konkurencji Charakter produktów podstawowe produkty główne linie różne kategorie grupy produktów mogących produktów o wysokim produktowe (te pozytywnie wpłynąć na wolumenie sprze d aży najbardziej popularne) wizerunek detalisty Stosowana technologia proste technologie technologie używane technologie są produkty niszowe zdolne do produkcji produkcyjne, podstawowe tożsame przyciągania określonych niewyszukane (za rynkowymi liderami) z technologiami grup nabywców opakowania- w tyle produkcyjnymi liderów innowacyjne technologie za liderem rynkowym opracowane z myś l ą o marce w ł asnej; opakowanie projektowane dla danego detalisty o atrakcyjnej grafice Jakość/wizerunek niższa jakość i gorszy średnia j ako ś ć, jednak j akość porównywalna jakość taka sama lub lepsza wizerunek od wizerunek gorszy od do jakości produktów od produktów markowych produktów markowych produktów markowych markowych, następuje innowacje odróżniające drugorzędna marka poprawa wizerunku markę własną od marek na półce lidera Pozycjonowanie cenowe ceny niższe od ceny produktów ceny niższe do 10% ceny detaliczne takie same produktów markowych marki własnej niższe lub wyższe niż produkty od 30% i więcej o 20-30% liderów Konsumenckie motywy cena jest głównym cena jest nadal cena oraz j akość (ualue jako ś ć i unikatowość zakupu kryterium wyboru głównym kryterium for money) jako główne asortymentu, wizerunek wyboru kryterium wyboru przyciągający utożsamiającą się z nim grupę klientów Dostawcy krajowi i lokalni, krajowi, głównie krajowi, głównie krajowi i globalni, głównie niewyspecjalizowani wyspecjalizowani wyspecjalizowani obsługujący produkcję w usłu gach w ob s łudze marek w obsłudze marek marek własnych produkcyjnych marek własnych własnych własnych Ź r ó d l o: opracowanie na podstawie H. Laaksonen i J. Reynolds (1994). Own Brands in Food Retailing across Europe. Journal of Brand Management, 2 (1),

4 4/7 marki lidera, wywołując tym samym skojarzenia konsumenta ze znaną marką. Strategia imitowania zakłada bezpośrednie czerpanie z dokonań i pomysłu producenta - dzięki imitacjom detaliści przejmują zyski producenta, nie ponosząc kosztów opracowania konceptu i jakości produktu. Bardzo ważne w tej fazie było posiadanie i rozwijanie współpracy pomiędzy detalistą czy hurtownikiem a producentem, właścicielem NB - produktu lidera. Często w tej fazie rozwoju na etykietach produktów marek własnych znajdowało się logo producenta, które miało dodatkowo być gwarantem jakości. Znacząco też poszerzał się rynek na produkty marki własnej. Głównym motywem zakupu, oprócz ceny, zaczęła być jakość, zbliżona do jakości produktów liderów. Producentami towarów oznaczonych markarni własnymi stały się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa lub producenci marek liderów rynkowych, posiadający wysokie technologie i mogący zapewnić odpowiednie wolumeny produkcji przy utrzymaniu stałej wysokiej jakości. PL z powodzeniem konkurowały na półce z markami NB zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności i projektów graficznych opakowania. W tej fazie detaliści zaczynają komunikować istnienie produktów marki własnej w mediach masowych. Czwarta, i jak do tej pory ostatnia, generacja marek własnych zaczęła rozwijać się w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Należące do niej produkty wyróżnia dobra jakość, znajdująca uznanie wśród konsumentów i możliwie najniższa cena. Właściciel (detalista lub hurtownik) jest tutaj kreatorem cech produktu. W tej fazie rozwoju zwiększono też asortyment do grup towarowych sprzedawanych po wyższych cenach, produktów niszowych i skierowanych do segmentu premium. Detaliści bowiem nie mogli pozostać obojętni na wzrostową dynamikę sprzedaży w segmentach o najwyższych dochodach. Głów nym zadaniem detalisty w tej fazie stało się budowanie pożądanego wizerunku, zwiększenie lojalności klientów oraz wyróżnienie się na rynku poprzez wykreowanie unikatowej oferty często niszowych produktów dostępnych wyłącznie w jego punktach sprzedaży. Producenci zaczęli być partnerami dla detalistów FMCG, którzy nastawili się na budowanie z nimi długofalowej współpracy. Dzisiaj to właśnie na potrzeby PL powstają innowacyjne koncepty nowych produktów, które są często opracowywane wspólnie przez detalistę i producenta. Fazy rozwoju marki własnej na rynku FMCG w Polsce Procesy analogiczne do opisanych wcześniej zachodzą również w handlu polskim. Marki własne w Polsce pojawiły się za sprawą detalistów zagranicznych w połowie lat 90. ubiegłego wieku (Małkowska-Borowczyk, 2011, s. 257). Prekursorami wprowadzania ich na rynek FMCG były sieci Cash & Carry (grupa Metro), hipermarkety (Geant), sklepy dyskontowe (Leader Price) należące do grupy Casino i supermarkety Robert. Najszerszy ich asortyment by ł oferowany pod marką Leader Price. Obejmował on początkowo ponad 1600 produktów będących w stanie zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby nabywców. Nadanie im nazwy tożsamej z nazwą sieci sklepów dyskontowych wskazywało na to, że były one pozycjonowane jako produkty konkurujące pod względem ceny. Chociaż ich dostawcami byli wytwórcy posiadający dobrą renomę, m.in. Star Food, Materne, Hoop czy Wawel, których produkty markowe były również sprzedawane w sieci (w cenie wyższej o około 30% od ich substytutów oznaczonych marką własną), to opinie konsumentów na ich temat były podzielone. Wielu z nich uważało, że produkty oznaczone marką producenta mają znacznie wyższą jakość od tych oznaczonych PL. PL stały się również ważnym czynnikiem rozwoju sieci dyskontowej Biedronka, która od połowy lat. 90. jest własnością portugalskiego operatora Jeronimo Martins. Podstawą kształtowania asortymentu tych produktów były badania marketingowe, na podstawie których wyłoniono kilkadziesiąt kategorii, a z nich najczęściej kupowane towary w najpopularniejszych wariantach i smakach (Kokoszka i Karnaszewski, 2006). Zdecydowano się na standardowe opakowania, aby ułatwić klientom wybór, ułatwić pracę dostawcom i obniżyć koszty. Asortyment obejmował 900 produktów, produkowanych w większości na zlecenie Biedronki przez liczące się na rynku polskie firmy, takie jak Mlekowita, Sokołów, Agros, Hoop, Mokate i Malme. U progu ubiegłego dziesięciolecia marki własne były wprowadzane przede wszystkim przez detalistów masowych, starających się za ich pomocą budować wizerunek niskich cen. Świadczą o tym wyniki badań, z których wynika, że w Polsce różnice cen między produktami sięgały 50%, podczas gdy w Niemczech, gdzie istnieje silna konkurencja cenowa na rynku FMCG, było to 45%, w Portugalii 39%, a w Austrii 36%5. Konsumenci mieli jednak wiele zastrzeżeń co do jakości tych produktów. Było to rezultatem błędów popełnianych przez sieci handlowe w fazie wprowadzania produktów na rynek, do których można zaliczyć: brak rzetelnych badań rynkowych, koncentrację uwagi na cenach i niedocenianie oczekiwań klientów co do jakości produktów i estetyki ich opakowań (Pindakiewicz, 2007). Problemy z markarni własnymi miały również swoje źródło w braku w pełni ukształtowanych relacji z ich dostawcami. Na tym etapie rozwoju struktur rynkowych w handlu detalicznym w Polsce rotacja wśród dostawców była stosunkowo duża, sieci handlowe wymuszały niekiedy na nich mało realne warunki współpracy i nie kontrolowały

5 5/7 Tablica 2. Fazy rozwoju marki własnej detalistów FMCG w Polsce Wyszczególnienie I generacja II generacja m generacja N generacja Charakterystyka: cena, Niska cena, Najniższa możliwa cena Wysoka jakość- Innowacje/grupy produktowe branding niejednokrotnie niska w danej grupie - kopia atrakcyjna cena niszowe i segment jakość, podstawowe lidera (asortyment detaliczna (asortyment premium, np. Marka Lidl grupy towarowe, o dużych wolumenach), rozszerzany), marki/linie - De Lux, linia Organie nazwy linii wprost projekty graficzne oderwane często od Tesco, linia Tesco Finest nawiązują do niskiej nawiązują do opakowań marki głównej detalisty, ceny detalicznej, np. lidera, często np. Marki Lidl- Pikok, Linia Auchan marka/linia tożsama Pilos, marka odzieżowa z kciukiem, linia Tesco z marką detalisty - Tesco- F&F, Almavalue linia Polskie Wędliny Food & Joy, często Tesco, produkty są to hybrydy ideowe z marką Auchan pomiędzy II generacją i dodaniem do niej własnych pomysłów Cele wprowadzenia Lider cenowy kategorii Lider cenowy, walka Oferowanie konsumentowi Wyróżnienie marki głównej na półki z dyskontami, lepszej jakość produktów detalisty, zyskanie nowego i utrzymywania danej podniesienie marży valu.e for rrwney, segmentu użytkowników, generacji PL na grupie towarowej, podniesienie siły podniesienie lojalności obniżenie siły przetargowej w stosunku konsumenta/użytkownika, przetargowej liderów do producentów oraz polepszenie marży kategorii i grup podniesienie marży, towarowych poszukiwanie i wiązanie się z dostawcami mogącymi spełnić zalożenia jakościowe, ilościowe Status poszczególnych Sieci FMCG odchodzą Szczyt rozwoju Rozwój w kategoriach Słaby rozwój ze względu generacji dzisiaj od tej generacji w wybranych grupach pozapodstawowych, na kryzys - trendy rozwojowe PL (w tej fazie wielu towarowych (atrakcyjna rozwój własnych konsumentów zraziło jakość dla konsumenta konceptów się do marek własnych przy niższej o 20-30% produktowych ze względu na słabą cenie od tożsamego jakość), według produktu NB, deklaracji Zarządów przy zachowaniu sieci handlowych podstawowego FMCG nie będzie ona asortymentu o dużym dalej rozwijana wolumenie sprzedaży) Ź r ó d t o: opracowanie własne. ściśle jakości towarów, występowały też trudności z organizowaniem dostaw. Skutkowało to opóźnieniami i brakiem standardowo ustalonej, odpowiadającej normom jakości towarów PL. Tak prezentowała się pierwsza i druga faza rozwoju marki własnej na rynku FMCG w Polsce. Na początku XXI w. na polskim rynku pojawiły się również marki należące do trzeciej generacji, czyli me too (Kiczmachowska, 2007). Przykład może tu stanowić good value for rrwney Pilos i Pikok, należące do Lidla. Podczas gdy w sieciach supermarketów i rupermarketów szczyt rozwoju przeżywały generacje I i II, delikatesy ALMA wprowadziły na rynek w 2007 r. own labet premium pod nazwą Krakowski Kredens. W tym czasie również inne sieci handlowe, takie jak Tesco czy Carrefour, zaczęły oferować produkty marki własnej premium. Tesco wprowadziło na rynek Tesco Finest w 2007 r. Produkty premium w sieci Carrefour to importowane z Francji organiczne produkty pod marką Bio, wyroby

6 6/7 kuchni francuskiej pod marką Reflets de France i oznaczone jako Carrefaur Selection. Sukces rynkowy pokazał, iż warto dalej inwestować w marki własne i rozwijać ich następne generacje (tablica 2). Z analizy można wnioskować, iż w drugiej dekadzie obecności marek własnych na rynku polskim nastąpił rozwój produktów generacji III i IV, które z sukcesem udowodniły jakością produktów, iż mogą być alternatywą dla marek producenckich, w tym również liderów rynkowych. Ponad 40% kupujących wierzy, że produkty private label są co najmniej takiej samej jakości albo nawet wyższej niż produkty pod markami producenckimi, w związku z tym konsumenci są chętni za nie płacić te same kwoty lub nawet wyższe niż za ich substytuty NB. Detaliści przez ostatnie lata zrobili wiele, by te 40% zdobyć. Po nieudanym początku, który jeszcze wielu klientów pamięta, oferują pod swymi markami towar zróżnicowany asortymentowo oraz wysokiej jakości, co potwierdza raport UOKiK (UOKiK, 2011). Według tego raportu na przestrzeni lat jakość produktów oferowanych pod marką własną przez sieci handlowe poprawiła się dwukrotnie. Aż 92% produktów marki własnej nie budzi zastrzeżeń osób kontrolujących. Ocena ta diametralnie różni się od tej zamieszczonej w raporcie Inspekcji Handlowej z 2005 r., gdzie jakość produktów oferowanych pod markami własnymi została określona jako niska. Inspekcja handlowa kwestionowała nawet do 30% produktów w wybranych grupach (MGiP, 2005, s. 196). Rozwojowi poszczególnych generacji marki własnej towarzyszyła zmiana stosunku do dostawców. Po okresie, w którym duże sieci detaliczne silnie konkurowały z dostawcami o udział w marży, odraczały terminy płatności nawet o kilka miesięcy, stawiały dostawcom warunki trudne do spełnienia, obecnie sieci - szczególnie te oferujące towary pod własną marką - starają się budować długofalowe relacje z dostawcami Dalsze kierunki rozwoju marki własnej w Polsce Rozwój marki własnej artykułów żywnościowych idzie w dwóch zasadniczych kierunkach: zwiększania asortymentu towarów IV generacji oraz koncentracji na II generacji tych detalistów, którzy chcą konkurować przede wszystkim pod względem niskiej ceny. Kierunki te wyznacza z jednej strony naturalna dążność detalistów do podwyższania poziomu usługi handlowej świadczonej nabywcom, a z drugiej sytuacja ekonomiczna, w której znaczna część klientów szuka produktów po niższej cenie. Sieć hipermarketów Auchan, uważana za lidera cenowego na rynku FMCG w Polsce, stawia sobie za cel oferowanie produktów marki własnej o jakości oczekiwanej przez klientów, porównywalnej z liderami danych grup towarowych, po cenach niższych o 20-30% od cen substytutów oznaczonych marką producenta. Sieć posiada w ofercie dwie linie tych produktów: po najniższej cenie, oznaczone podniesionym kciukiem, oraz marki value for money z logo sieci6. Hipermarkety dyskontowe Kaufland w 2011 r. zaczęły proces konsolidacji kilku marek i zastąpiły je jedną główną K-Classic, która ma na celu konkurowanie podstawowym asortymentem z dyskontami. Sieć stawia na intensywny rozwój tej marki. Sieci konkurujące pod względem ceny nadal zatem koncentrują się na markach z pierwszych generacji, które odgrywają kluczową rolę w klarownym pozycjonowaniu ich oferty. Ze względu na recesję również sieci delikatesów, takie jak Piotr czy Paweł i Alma, starają się, aby marka własna podniosła ich konkurencyjność pod względem ceny. W delikatesach Piort i Paweł można znaleźć ponad 250 produktów marki własnej, przy czym docelowo, pod koniec 2013 r. miało ich być około pięciuset?. Sprzedaż generowana przez nie ma około 5% udziału w obrotach. Głównym celem rozwoju PL jest walka z dyskontami, zatem produkty muszą mieć konkurencyjną cenę. Z kolei sieć delikatesów Alma, znana ze swej marki premium Krakowski Kredens, w 2012 r. wprowadziła drugą markę własną Food & Joy, pozycjonując ją jako good value for money. Pod koniec roku 2012 udział tej marki w wartości sprzedaży wynosił 2%, przy sprzedaży 150 produktów8. Plany na rok 2013 zakładały 300 produktów mających 5% udziału w sprzedaży. Celem Almy w zakresie rozwoju marki własnej jest generowanie większej marży na produktach. Marki własne mają dla sieci strategiczne znaczenie i w związku z tym detaliści mający je w ofercie muszą się starać optymalizować ich portfolio. Przykład może stanowić Carrefaur mający w asortymencie około 1500 produktów PL9. Detalista ten zapowiedział już w 2012 r., iż całkowicie rezygnuje z marki discount, zostawiając produkty pod logo sieci. W 2013 r. wdrożył on projekt poprawy jakości oparty na wynikach szeroko zakrojonych badań konsumenckich. Ich wyniki posłużyły do podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących asortymentu i grup towarowych, gdzie marka własna będzie reprezentowana. Podobne działania dla marki value podjął główny konkurent Carrefaur na polskim rynku - Tesco. Udziały marki własnej tej sieci dochodzą do kilkunastu procent, w niektórych grupach towarowych nawet do 20%. Roczna dynamika wzrostu jest dodatnia i w ciągu kilku ostatnich lat wynosiła 2-3%10. Sieć ta miała jednak problem z marką Everyday V al ue, której klienci nie postrzegali dobrze, m.in. ze względu na nieciekawe opakowanie. Marka ta została zastąpiona przez Tesco V al ue, której wprowadzenie nary-

7 7/7 nek zostało poprzedzone wnikliwymi badaniami rynkowymi, a jednym z kluczowych czynników sukcesu miała być szeroka kampania promocyjna11. Produkty Tesco V alue mają nową szatę graficzną opakowań, a produkty nią oznaczone mają mieć wyższą jakość, wyrażającą się m.in. walorami zdrowotnymi, przy czym ich ceny mają być utrzymane na niskim poziomie. W Wielkiej Brytanii Tesco przep.rowadziło z kolei relaunch swojej marki premium Tesco Finest. W Polsce ta marka pojawiła się w 2007 r., ale do tej pory nie odniosła dużego sukcesu. Podsumowanie Ewolucja marki własnej na ryku FMCG w Polsce była uwarunkowana oczekiwaniami konsumentów oraz szybkim wzrostem konkurencji. W rezultacie na rynku funkcjonują obecnie produkty należące do wszystkich czterech generacji. Marki premium oferują nie tylko sieci delikatesów, ale również sieci hipermarketów, chociaż w znacznie węższym zakresie. Proces ten przebiegał w podobnych fazach jak w krajach wysoko rozwiniętych, z tym że znacznie szybciej. Rozwojowi poszczególnych generacji marki własnej towarzyszyła zmiana stosunku do dostawców. Dalszy proces ewolucji będzie stymulowany przez szereg czynników. Pierwszą ich grupę stanowią strategie sieci. Jak wynika z analizy zachowań deta- listów na rynku polskim, rezygnują oni z kontynuacji rozwoju pierwszej generacji marki własnej i kładą nacisk na produkty kolejnych generacji. Mają oni nadzieję, że przy równoczesnym inwestowaniu w komunikację zwiększy się jej udział w wolumenie i wartości sprzedaży. Proces rozwoju marki własnej będą również wspierać przedsiębiorstwa produkcyjne, które wyspecjalizowały się w obsłudze detalistów i hurtowników zgłaszających zapotrzebowanie na PL. Do dnia dzisiejszego na podstawie kilkuletniej współpracy z odbiorcami produkcji zleconej oraz relacji z rynkiem wykształciły one bowiem kompetencje, które uczyniły ich specjalistami w dziedzinie ob sługi procesów produkcyjnych marki własnej. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym dalszemu rozwojowi marki własnej są oczekiwania konsumentów i coraz lepsze postrzeganie przez nich produktów PL. Obecnie na rynku polskim spotykamy się z markami własnymi w różnych segmentach rynku i o różnych pozycjach cenowych. Globalne strategie sieci handlowych zapewniają rozwój marek własnych w Polsce na podobnym poziomie jak w innych krajach Europy. Czynnikiem hamującym repozycjonowanie marek własnych w górę może się stać natomiast trudna sytuacja ekonomiczna Polski. Jej odzwierciedleniem są m.in. strategie marek własnych sieci delikatesowych, które uzupełniają asortyment o produkty pozycjonowane niżej. Przypisy l Częs to poj ęc ia own brand i own tabel są stosowane zamiennie. 2 W Polsce do marek własnyc h zalicza się również produkty generic, czyli tzw. marki biał e. 3 Smart shopping to rodzaj zachowania, które sprowadza się do poszukiwania informacji o okazjach, porównywania cen i jakości produktów. 4 Tak stał o s i ę m.in. z substytutem coca-coli wprowadzonym do asortymentu w 1994 r. przez Sainsbury, który mając cenę niższą o 28%, z doby ł w ciągu 2 lat 15% brytyjskiego I)'Ilku coli (Steenkamp i Dekimpe, 1997, s. 917). 5 ( ). 6 ( ). 7 ( ). 8 p=595 ( ). 9 ( ) _ Tesco _ Znow _liczy_ sie _cena_ a_ nie_ marka_ czy.html ( ). 11 ( ). Literatura D omański, T. (2001). Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Warszawa-Łódź : Wyd. Naukowe PWN. Gilbert, D. (1995). Retail Marketing Management. Harlow: Pearson Education. ffirkik (2008). Handel Wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny. Warszawa: ffirkik. Kiczmachowska, E. (2007). Pozycjonowanie marek należącyc h do detalistów w Polsce. Marketing i Rynek, (9), Kokoszka, I. i Karnaszewski, P. (2006). Satyra na bożą krówkę. Forbes, (7). Pozyskano z: http: //www.forbes.pvforbes ( ). Kumar, N. (1997). The Revolution in Retailing: from Market Driven to Market Driving. Long Range Planning, 30 (6), Laaksonen, H. i Reynolds, J. (1994). Own Brands in Food Retailing across Europe. Journal of Brand Management, 2 (1), 3~ 6. Lubańska, A. (2011). Znaczenie marek w łasnych sieci handlowych w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW. Malkowska-Borowczyk, M. (2011). Marki własne oraz ich wpływ na relacje w kanale marketingowym. W: B. Borusiak (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym (s ). Poz n ań : Wydawnictwo UEP. MGiP. (2005). Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r. Warszawa: MGiP. Perrey, J i Spillecke, D. (2011). Retail Marketing and Branding. A Definitiue Guide to Maximising ROI. John Wiley & Sons. Pindakiewicz, J. (2007). Marki dystrybutorów w tworzeniu warto śc i dla klientów. W: J. Szumilak (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla klienta. Kraków: Fundacja UE w Krakowie. Spyra, Z. (2007). Kana ły dystrybucji: kształtowanie relacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. Steenkamp, J.E.M. i Dekimpe, M. G. (1997). The Increasing Power ofstore Brands. Building Loyalty and Market Share. Long Range Planning, 30 (6), UOKiK (2011). Raport produkty żywnościowe oferowane pod w łasną marką sieci handlowych. Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Handlową w roku Warszawa: UOKiK Pozyskano z: ( ).

Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce

Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce Magdalena Nowak Regis Sp. Z o.o., doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Grażyna Śmigielska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

Bardziej szczegółowo

Marki własne. Szanse i wyzwania marketingowe

Marki własne. Szanse i wyzwania marketingowe Marki własne Szanse i wyzwania marketingowe Co to są marki własne? Wzrost znaczenia marek własnych Rola marek własnych z punktu widzenia ich właścicieli Strategie rynkowe marek własnych Marka imitacyjna

Bardziej szczegółowo

Współczesna marka własna w opinii polskich konsumentów FREE ARTICLE.

Współczesna marka własna w opinii polskich konsumentów FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Współczesna marka własna w opinii polskich konsumentów Źródło: raport Marki własne detalistów w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Autor: Katarzyna Twardzik Wrzesień

Bardziej szczegółowo

To koniec ery private label! Nadciąga trzecia generacja marek własnych?

To koniec ery private label! Nadciąga trzecia generacja marek własnych? To koniec ery private label! Nadciąga trzecia generacja marek własnych? data aktualizacji: 2016.12.30 Rynek marek własnych wkracza właśnie w trzecią fazę swojego rozwoju. Powoli kończą się czasy tego,

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011

STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 Misja firmy Misję działania firmy Hygienika najlepiej wyrażają trzy określenia: najwyższa jakość produktów natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rynku nieustanny rozwój oparty

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Prywatne marki detalistów w Polsce 2006

Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Data publikacji: maj 2006 Wersje językowe: polska, angielska Liczba stron: 82 PMR PUBLICATIONS Opis raportu Raport prezentuje rynek prywatnych marek detalistów w

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Czy to, co masz, działa jak marka? 1. Marka potrafi samodzielnie przyciągać nowych klientów 2. Marka potrafi uzasadnić cenę, którą chcemy dostać 3. Marka

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH.

EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH. EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH. WPŁYW MAREK WŁASNYCH NA POPRAWĘ WIZERUNKU I KREACJĘ MARKI FIRMY HANDLOWEJ. dr Andrzej Faliński Struktura pozycjonowania marek własnych a format handlowy. Przyczyny następstwa.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce

Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu GfK 2017 1 Raport strategiczny 2017 Zakupy online na tle kanałów tradycyjnych W lutym 2017 opublikujemy najnowszy Raport strategiczny

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017 Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Biedronka zmienia strategię komunikacyjną. Stawia na promowanie nowości

Biedronka zmienia strategię komunikacyjną. Stawia na promowanie nowości Biedronka zmienia strategię komunikacyjną. Stawia na promowanie nowości data aktualizacji: 2016.10.14 "Codziennie niskie ceny", główne hasło reklamowe Biedronki, po latach zostało zmienione, a w zasadzie

Bardziej szczegółowo

Kryzys supermarketów delikatesowych. Co dalej?

Kryzys supermarketów delikatesowych. Co dalej? Kryzys supermarketów delikatesowych. Co dalej? data aktualizacji: 2016.10.24 Upadek Bomi, niemalże bankructwo Alma Market, sieć Piotr i Paweł zrywająca z dotychczasowym wizerunkiem drogich sklepów. Czy

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analizowanie dystrybucji wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Charakterystyka analizy dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Strategie dystrybucji i sprzedaży Kod ECTS 14.3.E.OZ.1594 Pkt.ECTS 4 Jednostka prowadząca przedmiot IHZ Nazwa kierunku Nazwa specjalności Nazwisko prowadzącego dr Marek Reysowski Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Portfolio wybrane projekty Łukasz Jarecki. Kraków, 2014

Portfolio wybrane projekty Łukasz Jarecki. Kraków, 2014 Kraków, 2014 STRATEGIE MAREK współtworzenie Strategie całych projektów Strategie komunikacji Strategie produktowe REKLAMA TV prowadzenie projektu Unimil Special Collection, kampania Unimil sobie życie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012 25 marca 2010 roku Misja Chcemy być najlepsi w dostarczaniu wysokiej jakości smacznych i zdrowych produktów 2 Strategiczne kierunki rozwoju w latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWA OFERTA TERMINOWE DOSTAWY EFEKTYWNE WSPARCIE Dystrybucja ehurt Franczyza KIM JESTEŚMY Grupa Eurocash jest na polskim rynku liderem hurtowej dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Plan prezentacji: 1) Marketing; pojęcie, cele i strategie 2) Rola marketingu

Bardziej szczegółowo

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015 SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2011 r. DO 31.12.2011 r. http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDZIAŁY RYNKOWE ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udziały bezwzględne/absolutne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2013 artykułów kosmetycznych Rynek dystrybucji Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data publikacji: I kwartał 2013

w Polsce 2013 artykułów kosmetycznych Rynek dystrybucji Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data publikacji: I kwartał 2013 Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport stanowi kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce 8 listopada 2016 1. Kondycja branży słodyczy 2. Konsolidacja branży słodyczy 3. Kierunki rozwoju branży Wartość rynku Pomimo zmienności cen podstawowych

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. Polska Izba Handlu Warszawa13.01.2011r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. 04.01.2011r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Plan prezentacji Znaczenie bezpieczeństwa produktów w zjednoczonej Europie Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Case study. Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina

Case study. Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina Case study Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina O kliencie Caterina to znana marka odzieżowa typu premium, posiadająca swoje sklepy stacjonarne w ponad 20 miastach w Polsce. Istnieje na rynku

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce

Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce Aleksandra Lubańska Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce Wstęp Celem opracowania jest przybliżenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa Maciej Stoiński Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w sieci supermarketów Piotr i Paweł Plan prezentacji Supermarket Piotr

Bardziej szczegółowo

MISJA PRZEDSIĘ- BIORSTWA

MISJA PRZEDSIĘ- BIORSTWA PO PROSTU ALDI MISJA PRZEDSIĘ- BIORSTWA MY Dbamy o dobro naszych klientów. MY STRONA 04 ALDI jest oryginałem wśród przedsiębiorstw dyskontowych I ALDI jest odnoszącym sukcesy, silnym, działającym na

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Blue stop? warto się zatrzymać

Blue stop? warto się zatrzymać Blue stop. 1 warto się zatrzymać Pomożemy prowadzić profitowy biznes! Pomożemy wyróżnić się na tle konkurencji! Dołącz do nas! Przedstawiamy nowy zintegrowany program detaliczny dla Partnerów Sieci. Bo

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak jest wartość sprzedaży marek własnych detalistów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KONCENTRACJA HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE Michał Gazdecki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Streszczenie. W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo