Załącznik nr 3 - Założenia ogólne do projektowania systemu automatycznej regulacji oświetlenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 - Założenia ogólne do projektowania systemu automatycznej regulacji oświetlenia"

Transkrypt

1 Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 5 4 Obliczenia energetyczne str. 7 5 Parametry energetyczne str. 9 6 Ocena opłacalności str Podsumowanie str Załącznik nr 1 - Wyznaczenie kosztów inwestycji str Załącznik nr 2 - Analiza zastosowania paneli fotowoltaicznych str Załącznik nr 3 - Założenia ogólne do projektowania systemu automatycznej regulacji oświetlenia str Załącznik nr 4 - Część rysunkowa - rozmieszczenie opraw oświetleniowych str Załącznik nr 5 - Oświadczenie str. 30 1

2 KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Data wykonania 20 lipca 2016 Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków) Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane Wymiana oświetlenia Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b na oświetlenie w technologii LED. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały. Gen. Sikorskiego Toruń Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *: Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **: Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: N/D N/D N/D 10 Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) Średnioroczna oszczędność energii finalnej: Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: [GJ/rok] lub [kwh/rok] 13,504 [toe/rok] [GJ/rok] lub [kwh/rok] 40,512 [toe/rok] 128,121 [ton/rok] Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej Imię i Nazwisko: mgr inż. Jarosław Kozub Nr uprawienia: - Nr telefonu: Podpis: * W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego. ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego. *** Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzeniarozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok. 2

3 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu Dane ogólne: Przedmiotem audytu jest modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu. W miejsce opraw świetlówkowych (świetlówki fluorescencyjne) oraz żarowych planuje się zastosowanie oświetlenia LED. Ponadto planuje się montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia. Dokumentacja projektowa: - Brak Inne dokumenty - Wizja lokalna - Normy i rozporządzenia: - - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki zdnia 10 sierpnia 2012 r. wsprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962) - - Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6listopada 2008r. wsprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. (wraz zpóźniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.). Data wizji lokalnej Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) - Brak 3

4 Opis przesięwzięcia Budynek Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu wyposażony jest w oświetlenie fluorescencyjne (świetlówki) i żarowe w oprawach typu: - oprawa świetlówkowa 2x36 W - oprawa świetlówkowa 1x36 W - oprawa świetlówkowa 2x18W - oprawa lampy sodowej E W - oprawa żarówkowa E27 60 W - oprawa świetlówkowa E27 36 W Zestawienie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono w dalszej części opracowania. W wyniku modernizacji planuje się zmianę rodzaju oświetlenia - zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED w oprawach rastrowych i żarówkowych w formie paneli świetlnych lub zamienników świetlówek i żarówek. Ponadto po modernizacji planuje się zastosowanie urządzeń automatycznych wspomagających ręczną regulację oświetlenia. Założenia do układu automatycznej regulacji oświetlenia przedstawiono w załączniku. 4

5 Inwentaryzacja oświetlenia wbudowanego przed modernizacją Moc urządzeń oświetleniowych w ocenianym budynku przed modernizacją Lp Pomieszczenie Rodzaj punktu świetlnego Całkowita moc Moc pojedyńczej oprawy z Liczba godzin jednostkowa uwzględnieniem Moc instalowana Liczba, szt. pracy w ciągu źródeł światła starterów, Przecz, [W] roku, [h/rok] w oprawie, transformatorów, [W] stateczników, [W] Oprawa świetlówkowa 2x36 W 72 79, sale edukacyjne, sala gimnastyczna pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gastronomii Oprawa świetlówkowa 1x36 W 36 39, Oprawa świetlówkowa E40 36 W 36 39, Oprawa żarówkowa E27 60 W Oprawa E40 lampy sodowej W Oprawa świetlówkowa 2x36 W , Toalety, pomieszczenia gospodarcze, szatnie Oprawa świetlówkowa 1x36 W 72 79, Oprawa żarówkowa E27 60 W 36 39, Oprawa świetlówkowa 2x36 W 72 79, Oprawa świetlówkowa 1x36 W 36 39, korytarze, klatki schodowe Oprawa świetlówkowa 2X18 W 36 39, Oprawa świetlówkowa E27 18 W 18 19, Oprawa żarówkowa E27 60 W Razem Liczbę godzin pracy oświetlenia przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obilczania oszczędności energii. 5

6 Zestawienie oświetlenia wbudowanego po modernizacji Moc urządzeń oświetleniowych w ocenianym budynku przed modernizacją Całkowita moc Moc pojedyńczej oprawy z jednostkowa uwzględnieniem Lp Pomieszczenie Rodzaj punktu świetlnego Liczba, szt. źródeł światła starterów, w oprawie, transformatorów, [W] stateczników, [W] Moc instalowana Przecz, [W] Liczba godzin pracy w ciągu roku, [h/rok] 1 sale edukacyjne, sala gimnastyczna pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gastronomii Oprawa LED 36 W Oprawa LED 18 W Lampa halowa LED 150 W Oprawa LED 12 W Lampa halowa LED 150 W Oprawa LED 36 W Toalety, pomieszczenia gospodarcze, szatnie Oprawa LED 18 W Oprawa LED 12 W Oprawa LED 36 W Oprawa LED 18 W korytarze, klatki schodowe Oprawa LED 18 W Oprawa LED 12 W Oprawa LED 12 W Razem Liczbę godzin pracy oświetlenia przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obilczania oszczędności energii. 6

7 Obliczenia energetyczne przed modernizacją Zużycie energii elektrycznej w ocenianym budynku przed modernizacją Lp Pomieszczenie Moc instalowana P rzecz, [W] Liczba godzin pracy w ciągu roku, [h/rok] Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia wewnętrznego [kwh/rok] 1 sale edukacyjne, sala gimnastyczna pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gastronomii 2 Toalety, pomieszczenia gospodarcze, szatnie 3 korytarze, klatki schodowe Razem

8 Obliczenia energetyczne po modernizacji Zużycie energii elektrycznej w ocenianym budynku po modernizacji Lp Linia produkcyjna Moc instalowana P rzecz, [W] Liczba godzin pracy w ciągu roku, [h/rok] Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia wewnętrznego, [kwh/rok] sale edukacyjne, sala gimnastyczna 1 pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gastronomii 2 Toalety, pomieszczenia gospodarcze, szatnie 3 korytarze, klatki schodowe Razem Wprowadzenie automatycznej regulacji oświetlenia uwzględniającej nieobecność użytkowników: Współczynnik 0,9 Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia wewnętrznego [kwh/rok]

9 Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Energia finalna i pierwotna Lp Opis Energia finalna wi Energia pierwotna Emisja Co2 GJ/rok kwh/rok - GJ/rok kwh/rok Mg/MWh kg/rok Przed modernizacją: 1 Oświetlenie fluorescencyjne i żarowe 565, , , ,216 0, ,449 Po modernizacji: 1 Oświetlenie LED 0,000 0, ,000 0,000 0,8158 0,000 Oszczędność 565, , , , ,449 Nośnik energii : wi : Wsk. emisji CO2, Mg/MWh: energia elektryczna - Państwowa Sieć Elektroenergetyczna 3,00 0,8158 Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) 1 Średnioroczna oszczędność energii finalnej: ,072 [kwh/rok] 13,504 [toe/rok] 2 Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: ,216 [kwh/rok] 40,512 [toe/rok] 3 Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 128,121 ton/rok 1GJ/toe 1kWh/toe 41,868 GJ/toe kwh/toe 9

10 Ocena opłacalności Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Lp. Omówienie Jedn. Oprawy świetlówkowe i żarowe Oświetlenie LED 1 Moc całkowita oświetlenia kw 120,7 54,3 Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na pracę 2 kwh/rok oświetlenia 3 Roczne oszczędność energii na pracę oświetlenia kwh/rok Jednostkowy koszt energii elektycznej zł/kwh 0,70 0,70 5 Koszt pracy oświetlenia w ciągu roku zł/rok , ,46 6 Roczna oszczędność na pracy oświetlenia zł/rok ,59 7 Oszczędność kosztów pracy oświetlenia w okresie 10 lat zł/rok ,94 8 Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia zł ,24 9 Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBT lata 28,55 10

11 Podsumowanie Zastosowane usprawnienia i metoda określenia ich efektów Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe) Przedmiotem audytu jest modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu. W miejsce opraw świetlówkowych (świetlówki fluorescencyjne) oraz żarowych planuje się zastosowanie oświetlenia LED. Ponadto planuje się montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia. Obliczenia wykonano metodą analityczną wzorując się na metodzie uproszczonej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopdada 2008 w sprawie w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej - z zastosowaniem podstawowych zależności fizycznych. Moc źródeł światła określono na podstawie danych znamionowych, czas pracy oświetlenia określonozgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obilczania oszczędności energii. Zestawienie efektów przedsięwzięcia Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartość Uwagi 1 Oszczędność zużycia energii finalnej MWh/a 157,050 GJ/rok 565,380 toe/rok 13,504 2 Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej - 3,00 energia elektryczna - produkcja mieszana 3 Oszczędność zużycia energii pierwotnej MWh/a 471,150 GJ/rok 1 696,141 toe/rok 40,512 4 Wskaźnik emisji CO 2 Mg CO 2 /MWh 0,8158 Państwowa Sieć Elektroenergetyczna 5 Szacowana wielkość redukcji emisji CO 2 MgCO 2 /rok 128,12 11

12 Załącznik nr 1 Wyznaczenie kosztów inwestycji 12

13 1. Cena źródeł światła liczba cena jednostkowa [zł] cena całkowita [zł] 1 Oprawa LED 12 W , ,64 2 Oprawa LED 18 W , ,60 3 Oprawa LED 36 W , ,00 7. Lampa halowa LED 150 W , ,00 razem ,24 2. Regulacja automatyczna liczba cena jednostkowa [zł] cena całkowita [zł] 1 Elementy regulacji automatycznej 1 kpl , ,00 razem ,00 3. Cena wykonania instalacji elektyrcznej orientacyjna liczba punktów cena jednostkowa [zł] cena całkowita [zł] 1 Wykonanie instalacji wraz z przewodami , ,00 razem ,00 4. Koszty dodatkowe (nadzór, audyt, projekt) ,00 zł Cakowity koszt wykonania usprawnienia ,24 zł 13

14 Załącznik nr 2 Analiza zastosowania paneli fotowoltaicznych 14

15 Analiza nasłonecznienia szerokość geograficzna - Toruń stopnie minuty sekundy Kolejny Liczba godzin Deklinacja Q Deklinacja Q dzień roku dziennych DL Miesiące Liczba godzin dziennych w miesiącu Całkowita energia promieniowania słonecznego (45st.SE) Całkowita energia promieniowania słonecznego (45st.SW) Całkowita energia promieniowania słonecznego (45st.S) Średnie natężenie promieniowania (45st.SE) Średnie natężenie promieniowania (45st.SW) Średnie natężenie promieniowania (45st.S) - [stopnie] [rad] [h/dzień] - [h/mies.] [Wh/m2*m-c] [Wh/m2*m-c] [Wh/m2*m-c] [W/m2] [W/m2] [W/m2] 1-23,031-0,402 7, ,951-0,401 7, ,865-0,399 7, ,772-0,397 7, ,673-0,396 7, ,566-0,394 7, ,453-0,392 7, ,333-0,390 7, ,207-0,388 7, ,074-0,385 7, ,934-0,383 7, ,788-0,380 7, ,636-0,378 7, ,477-0,375 7, ,312-0,372 7, ,140-0,369 7,88 styczeń 245, ,8 109,2 115, ,962-0,366 7, ,778-0,363 7, ,588-0,359 8, ,392-0,356 8, ,190-0,352 8, ,981-0,349 8, ,767-0,345 8, ,547-0,341 8, ,321-0,337 8, ,089-0,333 8, ,852-0,329 8, ,609-0,325 8, ,361-0,320 8, ,107-0,316 8, ,848-0,312 8, ,583-0,307 8, ,314-0,302 8, ,039-0,297 8, ,759-0,293 8, ,474-0,288 8, ,185-0,282 8, ,890-0,277 9, ,591-0,272 9, ,287-0,267 9, ,979-0,261 9, ,666-0,256 9, ,349-0,250 9, ,027-0,245 9, ,702-0,239 9, ,372-0,233 9,55 luty 266, ,0 137,0 153, ,039-0,228 9, ,701-0,222 9, ,360-0,216 9, ,015-0,210 9, ,667-0,204 9, ,315-0,197 9, ,960-0,191 10, ,601-0,185 10, ,239-0,179 10, ,875-0,172 10, ,507-0,166 10, ,137-0,159 10, ,764-0,153 10,43 15

16 60-8,388-0,146 10, ,010-0,140 10, ,629-0,133 10, ,246-0,126 10, ,861-0,120 10, ,474-0,113 10, ,086-0,106 10, ,695-0,099 10, ,302-0,093 11, ,908-0,086 11, ,513-0,079 11, ,116-0,072 11, ,718-0,065 11, ,319-0,058 11, ,919-0,051 11, ,518-0,044 11, ,116-0,037 11, ,714-0,030 11, ,311-0,023 11, ,908-0,016 11, ,505-0,009 11, ,101-0,002 11, ,303 0,005 12, ,706 0,012 12, ,110 0,019 12, ,513 0,026 12, ,915 0,033 12, ,317 0,040 12, ,719 0,047 12, ,119 0,054 12, ,519 0,061 12, ,917 0,068 12, ,315 0,075 12, ,711 0,082 12, ,106 0,089 12, ,499 0,096 12, ,890 0,103 13, ,280 0,110 13, ,668 0,116 13, ,054 0,123 13, ,438 0,130 13, ,820 0,136 13, ,199 0,143 13, ,576 0,150 13, ,951 0,156 13, ,322 0,163 13, ,691 0,169 13, ,058 0,176 13, ,421 0,182 13, ,781 0,188 13, ,138 0,194 14, ,491 0,201 14, ,841 0,207 14, ,188 0,213 14, ,531 0,219 14, ,870 0,225 14, ,206 0,230 14, ,537 0,236 14, ,865 0,242 14, ,189 0,248 14, ,508 0,253 14,68 marzec 358, ,9 189,3 207,5 kwiecień 411, ,8 228,1 238,0 16

17 121 14,823 0,259 14, ,133 0,264 14, ,440 0,269 14, ,741 0,275 14, ,038 0,280 14, ,330 0,285 15, ,617 0,290 15, ,900 0,295 15, ,177 0,300 15, ,449 0,305 15, ,716 0,309 15, ,978 0,314 15, ,235 0,318 15, ,486 0,323 15, ,731 0,327 15, ,971 0,331 15, ,206 0,335 15, ,435 0,339 15, ,658 0,343 15, ,875 0,347 15, ,086 0,351 15, ,291 0,354 15, ,491 0,358 15, ,684 0,361 16, ,871 0,364 16, ,052 0,367 16, ,227 0,370 16, ,395 0,373 16, ,557 0,376 16, ,713 0,379 16, ,862 0,382 16, ,005 0,384 16, ,141 0,386 16, ,271 0,389 16, ,394 0,391 16, ,510 0,393 16, ,620 0,395 16, ,723 0,397 16, ,820 0,398 16, ,909 0,400 16, ,992 0,401 16, ,068 0,403 16, ,137 0,404 16, ,199 0,405 16, ,255 0,406 16, ,303 0,407 16, ,345 0,407 16, ,380 0,408 16, ,407 0,409 16, ,428 0,409 16, ,442 0,409 16, ,449 0,409 16, ,449 0,409 16, ,442 0,409 16, ,428 0,409 16, ,407 0,409 16, ,380 0,408 16, ,345 0,407 16, ,303 0,407 16, ,255 0,406 16, ,199 0,405 16,62 maj 483, ,5 314,5 325,6 czerwiec 497, ,0 273,1 278,3 17

18 182 23,137 0,404 16, ,068 0,403 16, ,992 0,401 16, ,909 0,400 16, ,820 0,398 16, ,723 0,397 16, ,620 0,395 16, ,510 0,393 16, ,394 0,391 16, ,271 0,389 16, ,141 0,386 16, ,005 0,384 16, ,862 0,382 16, ,713 0,379 16, ,557 0,376 16, ,395 0,373 16, ,227 0,370 16, ,052 0,367 16, ,871 0,364 16, ,684 0,361 16, ,491 0,358 15, ,291 0,354 15, ,086 0,351 15, ,875 0,347 15, ,658 0,343 15, ,435 0,339 15, ,206 0,335 15, ,971 0,331 15, ,731 0,327 15, ,486 0,323 15, ,235 0,318 15, ,978 0,314 15, ,716 0,309 15, ,449 0,305 15, ,177 0,300 15, ,900 0,295 15, ,617 0,290 15, ,330 0,285 15, ,038 0,280 14, ,741 0,275 14, ,440 0,269 14, ,133 0,264 14, ,823 0,259 14, ,508 0,253 14, ,189 0,248 14, ,865 0,242 14, ,537 0,236 14, ,206 0,230 14, ,870 0,225 14, ,531 0,219 14, ,188 0,213 14, ,841 0,207 14, ,491 0,201 14, ,138 0,194 14, ,781 0,188 13, ,421 0,182 13, ,058 0,176 13, ,691 0,169 13, ,322 0,163 13, ,951 0,156 13, ,576 0,150 13, ,199 0,143 13,47 lipec 499, ,5 268,8 271,6 sierpień 448, ,5 240,3 249,0 18

19 244 7,820 0,136 13, ,438 0,130 13, ,054 0,123 13, ,668 0,116 13, ,280 0,110 13, ,890 0,103 13, ,499 0,096 12, ,106 0,089 12, ,711 0,082 12, ,315 0,075 12, ,917 0,068 12, ,519 0,061 12, ,119 0,054 12, ,719 0,047 12, ,317 0,040 12, ,915 0,033 12, ,513 0,026 12, ,110 0,019 12, ,706 0,012 12, ,303 0,005 12, ,101-0,002 11, ,505-0,009 11, ,908-0,016 11, ,311-0,023 11, ,714-0,030 11, ,116-0,037 11, ,518-0,044 11, ,919-0,051 11, ,319-0,058 11, ,718-0,065 11, ,116-0,072 11, ,513-0,079 11, ,908-0,086 11, ,302-0,093 11, ,695-0,099 10, ,086-0,106 10, ,474-0,113 10, ,861-0,120 10, ,246-0,126 10, ,629-0,133 10, ,010-0,140 10, ,388-0,146 10, ,764-0,153 10, ,137-0,159 10, ,507-0,166 10, ,875-0,172 10, ,239-0,179 10, ,601-0,185 10, ,960-0,191 10, ,315-0,197 9, ,667-0,204 9, ,015-0,210 9, ,360-0,216 9, ,701-0,222 9, ,039-0,228 9, ,372-0,233 9, ,702-0,239 9, ,027-0,245 9, ,349-0,250 9, ,666-0,256 9, ,979-0,261 9,23 wrzesień 371, ,9 195,1 205,8 październik 317, ,5 186,4 200,4 19

20 305-15,287-0,267 9, ,591-0,272 9, ,890-0,277 9, ,185-0,282 8, ,474-0,288 8, ,759-0,293 8, ,039-0,297 8, ,314-0,302 8, ,583-0,307 8, ,848-0,312 8, ,107-0,316 8, ,361-0,320 8, ,609-0,325 8, ,852-0,329 8, ,089-0,333 8, ,321-0,337 8, ,547-0,341 8, ,767-0,345 8, ,981-0,349 8, ,190-0,352 8, ,392-0,356 8, ,588-0,359 8, ,778-0,363 7, ,962-0,366 7, ,140-0,369 7, ,312-0,372 7, ,477-0,375 7, ,636-0,378 7, ,788-0,380 7, ,934-0,383 7, ,074-0,385 7, ,207-0,388 7, ,333-0,390 7, ,453-0,392 7, ,566-0,394 7, ,673-0,396 7, ,772-0,397 7, ,865-0,399 7, ,951-0,401 7, ,031-0,402 7, ,103-0,403 7, ,169-0,404 7, ,228-0,405 7, ,280-0,406 7, ,325-0,407 7, ,363-0,408 7, ,394-0,408 7, ,419-0,409 7, ,436-0,409 7, ,447-0,409 7, ,450-0,409 7, ,447-0,409 7, ,436-0,409 7, ,419-0,409 7, ,394-0,408 7, ,363-0,408 7, ,325-0,407 7, ,280-0,406 7, ,228-0,405 7, ,169-0,404 7, ,103-0,403 7,40 listopad 250, ,2 102,1 109,4 grudzień 229, ,5 88,5 88,5 20

21 Dobór układów paneli fotowoltaicznych Założenia: Liczba zastosowanych paneli fotowoltaicznych dostosowana do dostępnego miejsca montażu. Moc układów PV nie przekracza mocy przyłączeniowej budynku. Całkowity uzysk energii elektrycznej z układów PV nie przekracza średniego rocznego zużycia energii elektrycznej. Założono zastosowanie ogniw fotowoltaicznych 0,98x1,67 m o mocy nominalnej 250 Wp Moc nominalna [kwp] Straty na inwerterze, kablach itp. [%] Całkowity uzysk energii [kwhp] styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Całkowity uzysk energii z uwzględnieniem strat [kwh] Wartości jednostk. SE SW S Suma szt. szt. szt. szt. szt , ,75 8,75 21% 21% 21% 21% 21% Cena kompletnej instalacji (kurs euro 4,30 zł/euro, wskaźnik 1,8 euro/w) Koszt całkowity VAT: ,00 zł ,75 zł ,75 zł Zakłada się montaż 35 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku z ekspozycją południową. Kąt nachylenia paneli zbliżony do 45 st. Rozstawienie zapobiegające zacienieniu paneli od obiektów, urządzeń i instalacji znajdujących sią na dachu jak również wzajemnym zacienianiu się paneli nawzajem. Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) - 17,7 lata Redukcja emisji CO2 w wyniku modernizacji Energia elektryczna wytwarzana przez panele PV Wskaźnik jednostkowej emisji CO2 - energia elektryczna Redukcja emisji CO2 osiągnięta w wyniku montażu paneli PV 6722 [kwh/rok] 0,8158 [Mg CO2/ MWh] 5,483 [Mg CO2/rok] 21

22 Załącznik nr 3 Założenia ogólne do projektowania systemu automatycznej regulacji oświetlenia 22

23 Założenia do projektowania systemu regulacji oświetlenia. System automatycznej regulacji oświetlenia powinien uwzględniać: - możliwość automatycznego załączania oświetlenia w miejscach ogólnodostępnych w zależności od natężenia oświetlenia naturalnego oraz obecności osób (korytarze, klatki schodowe, łazienki) z uwzględnieniem stałego oświetlenia dróg ewakuacyjnych, - możliwość automatycznego wyłączania oświetlenia w pomieszczeniach użytkowych poza godzinami stałej eksploatacji i przy braku obecności osób, - programowanie okresu pracy normalnej i okresu czuwania (poza godzinami pracy, weekendy, przerwy świąteczne, wakacyjne itp.) - przełączanie trybu pracy oświetlenia - tryb stały i tryb z uwzględnieniem obecności osób zaprojektowane w sposób ergonomiczny - umożliwiający łatwe wprowadzanie zmian stałych oraz w sytuacjach nietypowych, - strefowość oświetlenia - możliwość załączania i wyłączania ręcznego lub automatycznego (w zależności od obecności osób) oświetlenia w logicznie wydzielonych częściach pomieszczeń użytkowych lub stref ogólnodostępnych. Projekt systemu regulacji oświetlenia powinien być uzgodniony z użytkownikiem obiektu i powinien uwzględniać jego preferencje, zwyczajowe zasady użytkowania pomieszczeń oraz dodatkowe uwagi i sugestie mogące poprawić ergonomię użytkowania lub przyczynić się do dalszych oszczędności energii elektrycznej. Systemem automatycznej regulacji powinno być objęte minimum 60% wszystkich urządzeń oświetleniowych. Z uwagi na umożliwienia monitorowania efektu ekologicznego zaleca się, aby instalacja oświetleniowa posiadała odrębne podliczniki zużycia energii elektrycznej. 23

24 Załącznik nr 4 Część rysunkowa - rozmieszczenie opraw oświetleniowych 24

25 oprawa arówkowa E27 oprawa wietlówkowa 1x36 W oprawa wietlówkowa 2x36 W 25

26 oprawa arówkowa E27 oprawa arówkowa 2xE27 oprawa arówkowa 3xE27 oprawa arówkowa 4xE27 oprawa wietlówkowa 2x36 W 26

27 oprawa arówkowa E27 oprawa wietlówkowa 2x36 W oprawa arówkowa 4xE27 27

28 oprawa arówkowa E27 oprawa arówkowa E27 18 W oprawa wietlówkowa 2x36 W 28

29 oprawa arówkowa E27 oprawa wietlówkowa 2x36 W oprawa wietlówkowa 2x18 W 29

30 Załącznik nr 5 Oświadczenie 30

31 Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że audyt jest kompletny, wykonany zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2016 roku, z regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie programowania , Krajowym Planem działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski, Krajowym Planem mającym na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii oraz Przewodnikiem technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności. mgr inż. Jarosław Kozub 31

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po

Bardziej szczegółowo

4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 4 Obliczenia energetyczne str. 5 Parametry energetyczne str. 6 Ocena opłacalności str.

4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 4 Obliczenia energetyczne str. 5 Parametry energetyczne str. 6 Ocena opłacalności str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU 1 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU Budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Pływalnia we Wrocław ul. Chełmońskiego 43A Zamawiający: Wykonawca: Tytuł, imię i nazwisko Adres Tel. Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny oświetlenia budynku Urzędu Skarbowego w Oławie

Audyt energetyczny oświetlenia budynku Urzędu Skarbowego w Oławie Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej

Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej Załącznik nr 9 Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej 1. Zestawienie danych dotyczących zastosowanego oświetlenia i odnawialnych źródeł energii W budynku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, Starogard Gdański

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, Starogard Gdański Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, 83-200 Starogard Gdański 1 Karta audytu oświetlenia wewnętrznego obiektu 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie

Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie Obiekt: Oświetlenie wewnętrzne (podstawowe) budynku użyteczności publicznej Hala sportowa ul. Chopina 101 96-500

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy. POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy. POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKÓW B I C OŚRODKA PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 10 do SIWZ AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO pomieszczeń biurowych, magazynowych i zaplecza

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Audyt oświetlenia budynku

Audyt oświetlenia budynku Audyt oświetlenia budynku Cenrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej miejscowość: Łobżenica adres: ul.złotowska 16A kod: 89 310 Łobżenica województwo: wielkopolskie Opracowanie: styczeń 2016 Strona 1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Audyt oświetlenia budynku

Audyt oświetlenia budynku Audyt oświetlenia budynku Urząd Miejski Gminy Łobżenica miejscowość: Łobżenica adres: ul.sikorskiego 7 kod: 89 310 Łobżenica województwo: wielkopolskie Opracowanie: styczeń 2016 Strona 1 z 18 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU SZPITALNEGO BLOK OPERACYJNY SZPITALA W GRODZISKU WLKP. ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt oświetlenia budynku

Audyt oświetlenia budynku Audyt oświetlenia budynku Przedszkole Publiczne miejscowość: Łobżenica adres: ul.stefana Batorego 5 kod: 89 310 Łobżenica województwo: wielkopolskie Opracowanie: styczeń 2016 Strona 1 z 19 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. JANA BRZECHWY 96-500 SOCHACZEW

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II 96-500 SOCHACZEW ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt oświetlenia budynku

Audyt oświetlenia budynku Audyt oświetlenia budynku Szkoła Podstawowa miejscowość: Dźwierszno Małe adres: Dźwierszno Małe 8 kod: 89 310 Łobżenica województwo: wielkopolskie Opracowanie: styczeń 2016 Strona 1 z 18 1. Dokumenty i

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku. 35 310 Rzeszów

1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku. 35 310 Rzeszów 1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku budynek użyteczności publicznej 1.2 Właściciel lub zarządca Urząd Miasta Rzeszów 1.3 ul. Pelczara

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA Zakres audytu: 1. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, PI. 2. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, ul. Gwardii 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. Sękowskiej

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa i Kryta Pływalnia ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie Zamawiający: Data

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Sopot, wrzesień 2014 r.

Sopot, wrzesień 2014 r. Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA MGR INŻ. WŁODZIMIERZ KOSTRO NR 4045/GD/89

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA MGR INŻ. WŁODZIMIERZ KOSTRO NR 4045/GD/89 TYTUŁ : INWESTOR: TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ: AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU GMINA MIASTA GDAŃSK reprezentowana przez Dyrektora Centrum Hewelianum ul. Zdrojowa 2 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej II kongres SŁUŻB TECHNICZNYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 6-7 marca 2014, Tarnowo Podgórne k. Poznania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. Projekt zawiera. Zagadnienia formalno prawne. Opis techniczny. Obliczenia. Oświadczenie projektanta.

PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. Projekt zawiera. Zagadnienia formalno prawne. Opis techniczny. Obliczenia. Oświadczenie projektanta. PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. 1 Projekt zawiera. 2 Zagadnienia formalno prawne. 3 Opis techniczny. 4 Obliczenia. 9 Oświadczenie projektanta. 12 Kserokopia uprawnień projektanta. 13 Zaświadczenie o

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl Luty Maj Wygenerowano za pomocą

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13. Rzeszów ul. Piastów 2

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13. Rzeszów ul. Piastów 2 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 Rzeszów ul. Piastów 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Audyt oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie ul. Rzeczna 5

Audyt oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie ul. Rzeczna 5 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 1994 r. ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: 22 505 46 61, faks: 22 825 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl Audyt oświetlenia wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Piasecznie ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno Zamawiający: Data zakończenia pracy:

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt rozpoczęcie zakończenie

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 14 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA PANA MICHAŁA KOWALSKIEGO

RAPORT DLA PANA MICHAŁA KOWALSKIEGO RAPORT DLA PANA MICHAŁA KOWALSKIEGO OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl a Lokalizacja instalacji Klient:

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych

Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych Budynek Sala Konferencyjna przy ul. Jagiellońskiej 3, Bydgoszcz Analiza sporządzona na podstawie danych uzyskanych od Inwestora: Kujawsko Pomorski

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 20 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16,

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OIEKTU: UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 45-068 OPOLE NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU ADRES: UL.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA. AUDYT OŚWIETLENIA Luxmedia Poland Sp. z o.o. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

AUDYT OŚWIETLENIA. AUDYT OŚWIETLENIA Luxmedia Poland Sp. z o.o. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED WWW.LUXMEDIA-POLAND.EU 2016 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO Zwiększenie efektywności ekonomicznej posiadanej instalacji oświetleniowej Stworzenie energooszczędnego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-515, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,88 kwp - ZAZ Nowa Sarzyna

Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,88 kwp - ZAZ Nowa Sarzyna SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1. Podstawa opracowania... 3 1.2. Przedmiot opracowania.... 3 1.3. Zakres opracowania.... 3 1.4. Lokalizacja obiektu i zapotrzebowanie na energię elektryczną... 4 1.5. Opis

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 GDYNIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Podstawy technologii CO TO JEST OZE?? Odnawialne źródła energii to takie źródła, które mają zdolność do odnawiania się w krótkim

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu Kontrakt o Efekt Energetyczny EPC jest sposobem pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje i ich realizację

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie OGÓLNE DANE O GMINIE gmina składa się z czterech sołectw: Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, Ochotnica

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE POZWALAJĄ NA PRZETWARZANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. ENERGIA POZYSKIWANA JEST ZE ŹRÓDŁA DARMOWEGO,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Oszczędność energii czy Odnawialne Źródła Energii?

Oszczędność energii czy Odnawialne Źródła Energii? Oszczędność energii czy Odnawialne Źródła Energii? Marcin Jarnut Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Kilka słów o efektywności energetycznej Energia Energia nieodnawialna Energia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne powiat: Łomża województwo:

Bardziej szczegółowo