QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych"

Transkrypt

1 QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane oprogramowanie nawigacyjne DOSTARCZAMY NAJNOWOCZESNIEJSZE ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE

2 PROFIL FIRMY QPS nowoczesne rozwiązania dla geograficznych systemów informatycznych O FIRMIE QPS Firma QPS BV (Quality Positioning Services) została założona w 1986 roku. Biura firmy znajdują się w Portsmouth w USA, Fredericton w Kanadzie, Banbury w Wielkiej Brytanii oraz w Zeist w Holandii. Profesjonalna grupa specjalistów zapewnia przez cały czas wsparcie i doradztwo oparte na długoletnim doświadczeniu. Firma QPS posiada sieć partnerów biznesowych zdolnych do reprezentowania jej zarówno w relacjach handlowych, szkoleniowych jak i na poziomie wsparcia technicznego jakże ważnego dla końcowych użytkowników. QPS skupia się na integrowaniu systemów pomiarowych, rozwijaniu oprogramowania wykorzystywanego w pomiarach morskich, pilotowych systemach nawigacyjnych oraz przy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych. W 2012 roku firma QPS zawiązała współpracę z firmą Esri, producentem programu ArcGIS, zwiększając tym samym efektywność w branży oceanicznej, morskiej i hydrograficznej oraz zdolność do rozwiązywania szerokiej gamy problemów nautycznych. Od roku 2012, firma QPS jest również członkiem grupy SAAB.

3 PRODUKTY FIRMY QPS OFEROWANE PROGRAMY Oprogramowanie QINSy firmy QPS przeznaczone do nawigacji i pozycjonowania wykorzystywane jest na statkach typu offshore, barkach układających rurociągi, platformach wiertniczych, sejsmicznych statkach badawczych oraz jednostkach hydrograficznych. Firma QPS działa prężnie na rynku powiązanym z wydobyciem ropy i gazu, pracami pogłębiarskimi oraz związanym z zapewnieniem komunikacji w portach. Nasze oprogramowanie do wizualizacji 4D (Fledermaus) wykorzystywane jest powszechnie przez czołowe firmy z branży wydobycia ropy i gazu, narodowe biura hydrograficzne wielu krajów, międzynarodowe firmy hydrograficzne oraz przez wiele instytucji badawczych i szkoły na całym świecie. Qastor to nasz System Map Elektronicznych, który umożliwia prowadzenie nawigacji, kartowanie, precyzyjne dokowanie oraz wiele innych zadań takich jak operacje cumowania statków FPSO/SPM (Pływających Punktów Produkcji, Przechowywania i Załadunku Ropy i Gazu), operacje statków pilotowych i holowników, a także jako zdalny system monitorowania podróży. Rezultatem powszechnego użycia programu w portach i na śródlądowych drogach wodnych na całym świecie, jest to, że Qastor zawiera bardzo wiele bogatych oraz użytecznych opcji i funkcji. RYGORYSTYCZNE TESTY Przed wprowadzeniem do sprzedaży gotowego produktu (oprogramowania), wykonywanych jest setki testów przy użyciu automatycznych programów i systemów. Testy wykonywane są na różnych systemach operacyjnych oraz przy różnych, nie-angielskich ustawieniach. QINSy jest kompleksowym oprogramowaniem do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych wraz z możliwością prowadzenia nawigacji. Wykorzystywane może być w wielu rodzajach prac hydrograficznych - w prostych badaniach z wykorzystaniem echosondy jednowiązkowej oraz w kompleksowych pomiarach przybrzeżnych, budownictwie morskim i innych pracach z zakresu inżynierii wodnej. Fledermaus jest wiodącym interaktywnym 4-wymiarowym narzędziem do wizualizacji, analizy i obróbki danych geoprzestrzennych. Z wydaniem wersji 7 program wszedł w kolejny wymiar: dodatek pełnej integracji czasowej pozwolił użytkownikom pracować w prawdziwej przestrzeni 4D. Qastor jest oprogramowaniem do prowadzenia precyzyjnej nawigacji morskiej oraz pilotowania i dokowania statków. Qastor został również sprawdzony jako użyteczne narzędzie do przeprowadzania operacji prób statków morskich, pozycjonowania platform wiertniczych, operacje cumowania barek śródlądowych, promów morskich, operacji cumowania statków do stacji przeładunkowych, operacji dokowania tankowców, operacji statków patrolowych i operacji holowników.

4 QINSy Profesjonalny Zintegrowany System Nawigacyjny (QINSy) QINSy Survey jest kompletną wersją oprogramowania obsługującą wiele obiektów i czujników. QINSy Survey przeznaczone jest do wykorzystania przy kompleksowych pracach pomiarowych obejmujących współpracę kilku statków/pojazdów oraz tam, gdzie powszechnie używa się backup'y czujników. QINSy Survey umożliwia definiowanie kilku obiektów i wykorzystanie go podczas wykonywania wszystkich rodzajów przybrzeżnych prac takich jak obsługa kotwic i zarządzanie holownikami, operacje układania kabli i rurociągów i oczywiście operacje przy użyciu robotów podwodnych oraz pojazdów ROV/AUV. QINSy Survey umożliwia pełną akwizycję danych, planowanie pomiarów, czyszczenie i weryfikację danych, wymianę danych oraz tworzenie planów batymetrycznych. jest to wersja programu, która może być dostosowana do potrzeb klienta poprzez dodanie takich modułów jak MBES (moduł do obsługi echosondy wielowiązkowej), SSS (moduł do obsługi sonaru bocznego), plus dodatkowo Zdalny Ekran Kontrolny. QINSy umożliwia prowadzenie automatycznej synchronizacji czasu wszystkich danych przychodzących bazując na sygnale synchronizacji czasu 1 PPS dostarczonym z odbiornika GNSS w czasie rzeczywistym. Ekran monitorujący stan synchronizacji jest zawsze widoczny dla operatora i pozwala na stałą kontrolę poprawności pracy całego systemu. Jeden produkt, wiele zastosowań QINSy pozwala nie tylko na kontrolę prac wielu statków, gdzie każdy posiada swój własny system pozycjonowania, ale także na pozycjonowanie i obrazowanie obiektów znajdujących się na danej jednostce, dzięki czemu umożliwia prowadzenie kompleksowego pozycjonowania i obrazowania pracy w trakcie wykonywania zadań ujętych w nowoczesnych projektach inżynieryjnych. QINSy INSHORE podstawowa wersja oprogramowania pozwalająca użytkownikowi na prowadzenie prostych pomiarów hydrograficznych. Umożliwia podłączenie jednej echosondy jednowiązkowej (dwuczęstotliwościowej), jednego odbiornika GNSS oraz jednego wskaźnika kursu. Posiada możliwość wyświetlania podstawowych okien informacyjnych oraz funkcjonalność, która pozwala na planowanie pomiarów, akwizycję, czyszczenie i weryfikację danych pomiarowych, wymianę danych oraz wykonywanie planów batymetrycznych. QINSy LITE - ograniczona jest możliwością podłączenia jednego z każdego typu urządzeń (jeden odbiornik GPS, jeden czujnik ruchu, jedna echosonda), lecz posiada pełną funkcjonalność wyświetlanych okien informacyjnych. Wersja ta może być wykorzystana do planowania pomiarów, akwizycji, czyszczenia i weryfikacji danych, wymiany danych oraz wykonywania planów batymetrycznych. Wersja Lite może być dostosowana do potrzeb użytkownika poprzez dodanie takich modułów jak MBES (moduł obsługi echosondy wielowiązkowej) i SSS (moduł obsługi sonaru bocznego), dzięki czemu jest idealna do wykorzystania w przybrzeżnych i portowych pracach hydrograficznych. QINSy OFFICE to licencja biurowa przeznaczona do planowania i obróbki zgromadzonych, przy użyciu pozostałych licencji, danych pomiarowych. Wersja OFFICE pozwala na analizowanie, odtwarzanie, weryfikację, eksportowanie danych oraz na tworzenie planów batymetrycznych. W celu przetwarzania danych z echosondy wielowiązkowej oraz z sonaru bocznego wersja OFFICE, tak samo jak wersja Survey, musi być wzbogacona o odpowiednie dodatki programowe (MBES i SSS).

5 MODUŁY QINSY Niezależne kontrolowanie czujników pomiarowych Następujące typu urządzeń i czujników pomiarowych mogą być podłączone i kontrolowane z poziomu oprogramowania QINSy poprzez interfejs RS232 lub LAN: Systemy pozycjonowania powierzchniowego i podwodnego, włączając urządzenia inercyjne Systemy pomiaru kierunku oraz parametrów ruchu statku, systemy obliczania pozycji urządzeń holowanych Echosondy jednowiązkowe, wielowiązkowe, wielokanałowe, skanery laserowe, mierniki prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie SVS oraz SVP, systemy pomiaru pływów Sonary boczne i magnetometry Niezależnie konfigurowane (zdefiniowane przez użytkownika) systemy wej/wyj Systemy kontroli i diagnostyki danych wyjściowych Systemy AIS i ARPA Systemy zarządzania i kontroli pracy pogłębiarek QINSy potrafi odczytywać i wykorzystywać dane przesyłane z bardzo dużą prędkością (100Hz) pochodzące między innymi z takich systemów jak systemy wewnętrznej nawigacji oraz systemu pomiaru parametrów ruchu jednostki. Jednostki miar, ustawienia geodezyjne i odwzorowania map QINSy jest bardzo dobrze przystosowanym narzędziem do pracy na całym globie z uwagi na możliwość wyboru jednostek miar innych niż metry, możliwość wyboru różnych elipsoid i układów odniesienia oraz odwzorowań kartograficznych. Dane pozyskiwane w ramach jednego projektu zapisywane są w odpowiednio i czytelnie posegregowanych folderach, do których istnieje szybki dostęp z poziomu głównego okna programu. Każdy projekt zawiera własną bazę danych, która zawiera niezbędne ustawienia dla danego zadania. Możliwe jest skonfigurowanie kilku baz danych i wykorzystywanie odpowiedniej z nich w zależności od potrzeb i aktualnie wykorzystywanych urządzeń. Ponad podstawowe foldery służące do automatycznego segregowania zapisywanych podczas pomiaru danych, program posiada również podfolder o nazwie "support folder", który może być wykorzystywany przez użytkownika do tworzenia kopii zapasowych lub/i przechowywania innych pomocniczych plików. EKRANY INFORMACYJNE: QINSy oferuje wspaniały pakiet ekranów informacyjnych, które mogą być konfigurowane przez użytkownika w zależności od rodzaju wykonywanego zadania oraz użytego sprzętu pomiarowego. W rozbudowanych systemach hydrograficznych, przy zapewnieniu odpowiedniej mocy sprzętu graficznego i kilku monitorów, można stworzyć wieloekranowy system wizualizujący zarówno pozyskiwane dane pomiarowe, jak i informacje nawigacyjne jednostki badawczej. Przy wykorzystaniu opcji "Zdalnego Ekranu" można przesyłać i odbierać informacje pomiarowe, konfigurować okna informacyjne, a nawet przejmować kontrolę nad zapisywaniem danych. PLIKI DANYCH I WYMIANA DANYCH: Wszystkie dane z podłączonych urządzeń i czujników zapisywane są w jednym pliku o rozszerzeniu *.db, który oprócz surowych danych pomiarowych zawiera jednocześnie wszystkie skonfigurowane wcześniej parametry bazy danych oraz ustawienia konfiguracyjne urządzeń. Dane można eksportować do wielu popularnych formatów, a także importować do aktualnego projektu.

6 QINSy MBES, LASER i SSS Jednoczesne pomiary z wykorzystaniem echosondy wielowiązkowej, lasera skanującego oraz kamery QINSy jest w stanie jednocześnie zbierać i przetwarzać dane z echosondy wielowiązkowej i skanera laserowego (mobilnego czujnika do zbierania danych topograficznych lub zestawu podwodnego) dodatkowo integrując je z obrazami uzyskanymi z kamery cyfrowej. Batymetria, informacje o sile odbitego sygnału oraz dane akustyczne w kolumnie wody (echogramy) Kluczowym celem oprogramowania QINSy jest zapis czasu wykonania badania i możliwość późniejszego odtworzenia przebiegu całego pomiaru. Poprzez umożliwienie kontroli i korekcji danych "online", możliwe jest budowanie numerycznego modelu terenu już w czasie rzeczywistym. Wielowarstwowe modele danych sondażowych pokazywane są na ekranie nawigacyjnym w postaci kolorowej siatki sondowań, dzięki którym operator posiada pełną wiedzę na temat aktualnego pasa pokrycia dna. Zaawansowane opcje renderowania i wizualizacji danych pozwalają na kontrolę i analizowanie danych już w czasie wykonywania pomiaru. Możliwe jest również nakładanie siatek sondowań z dwóch różnych pomiarów, np. przed i po pracach pogłębiarskich i wyliczenie aktualnej kubatury wydobytego materiału dennego. Qinsy umożliwia również przeprowadzanie półautomatycznych kalibracji systemów wielowiązkowych i laserowych. Skanery laserowe i echosondy wielowiązkowe wielu czołowych producentów mogą być skonfigurowane w programie QINSy, zarówno w zestawach jedno, jak i wielogłowicowych. QINSy zawiera również szeroką gamę kontrolerów sterujących i kontrolujących pracą tych urządzeń, bez konieczności stosowania odrębnych oprogramowań. Nagrywane mogą być zarówno dane batymetryczne, dane o sile odbitego sygnału oraz dane echogramowe. QINSy promuje Standardy dla Pomiarów Hydrograficznych wydane przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO S-44 edycja 5) poprzez możliwą do wykorzystania opcję obliczania wartości całkowitej horyzontalnej i wertykalnej niepewności pomiarowej. Narzędzie do obsługi sonaru bocznego w oprogramowaniu QINSy dostarcza pełnej informacji o sonarowym obrazie dna w czasie rzeczywistym. Umożliwia mozaikowanie obrazów oraz generowanie raportów sondażowych. Holowany sonar boczny może być pozycjonowany przez system nawigacji podwodnej lub poprzez automatyczne wyliczenie pozycji w oparciu o wydaną długość kabloliny i zanurzenie holowanej "rybki".

7 QINSy DLA BUDOWNICTWA MORSKIEGO Pogłębianie i zrzucanie materiału skalnego Istnieje wiele rodzajów i rozmiarów statków wykorzystywanych do prac pogłębiarskich. W zależności od zastosowanej metody pogłębiania dna, można wyróżnić pogłębiarki chwytakowe, wieloczerpakowe lub ssące. QINSy zapewnia pełen zakres obsługi dla statków tego typu - zarówno dla mniejszych jednostek portowych i śródlądowych jak i bardzo dużych pogłębiarek morskich. QINSy komunikuje się bezpośrednio z systemem komputerowym umieszczonym na pogłębiarce. W zależności od konfiguracji i ilości czujników, jest w stanie precyzyjnie określić położenie narzędzia pogłębiającego (np. chwytaka czy końca rury ssącej) w układzie przestrzennym. Pozycja obliczana jest na podstawie danych z zamontowanych na pogłębiarce sensorów (czujników parametrów ruchu statku, mierników położenia kątowego ramienia pogłębiarki lub jej części) oraz wprowadzonych parametrów długości ramienia pogłębiarki czy wielkości chwytaka. Ponadto, na podstawie wprowadzonych odpowiednich parametrów, jest w stanie oszacować kubaturę wydobytego materiału i uaktualnić w czasie rzeczywistym model dna, nagrywać dane i tworzyć raporty. Konfiguracja, monitorowanie, wizualizacja i tworzenie raportów Wizualizacja przebiegu procesu pogłębiania jest bardzo ważna. W związku z tym QINSy zawiera wiele pomocnych ekranów pozwalających zobrazować pogłębiarkę, narzędzie pogłębiające oraz model dna zarówno w widoku 2D jak i 3D. Szeroka gama narzędzi do akwizycji i kontroli danych zapewnia prowadzenie płynnej pracy i w razie potrzeby alarmowanie (wizualne jak i dźwiękowe).

8 PRZESUWANIE PLATFORM WIERTNICZYCH i UKŁADANIE KABLI/RUROCIAGÓW Konstrukcje przybrzeżne Oprogramowanie QINSy zawiera funkcję Zdalnego Ekranu co pozwala na dzielenie się wszystkimi informacjami pomiarowymi poprzez sieć LAN. Do sieci może być podłączonych wielu klientów, którzy mogą na bieżąco wyświetlać interesujące ich dane na swoich monitorach. Korzystając z funkcji zdalnego klienta, można konfigurować okna informacyjne w zależności od swoich wymagań, a nawet przejąć zdalną kontrolę nad systemem. Jest to idealny sposób na stworzenie statkowej sieci informacyjnej obrazującej pracę wszystkich urządzeń pomiarowych na monitorach umieszczonych w sterówce, kabinie kapitana, stanowisku operatora ROV czy nawet na osobnym statku asystującym przy pracy. QINSy wspiera również operacje przestawiania platform wiertniczych z jednego miejsca na drugie, gdzie szczególnie ważne jest precyzyjne określenie zarówno pozycji docelowej jak i kierunku posadzenia jej na dnie. Specjalnie do tego celu QINSy rozwinęło dodatkowe opcje kontroli obsługiwania kotwic wspierające dzięki temu operacje, w których zaangażowane są statki typu AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Pozwala to na wymianę informacji (graficznych oraz numerycznych) pomiędzy platformą a statkiem, co pozwala na ciągłą kontrolę i rejestrację pracy całego zespołu jednostek zaangażowanych w tego typu operacje. Ułożone na dnie morza kable i rurociągi muszą być zabezpieczone przed kotwicami, trałami statków rybackich i innymi potencjalnymi zagrożeniami. Do ułożenia materiału ochraniającego zaangażowane są specjalistyczne jednostki, które musza precyzyjnie poukładać go na dnie, czasem na bardzo dużych głębokościach. Dzięki możliwością oprogramowania QISNy możliwa jest kontrola pozycji statku, jak również dźwigu i docelowej pozycji umieszczanego na dnie materiału skalnego. Zaufane rozwiązania Zaawansowane technologie programowe QINSy są zaufanym rozwiązaniem podczas realizacji wysoce kompleksowych projektów, takich jak przesuwanie platform wiertniczych, układanie kabli i rurociągów, odcholowywanie jednostek, gdzie zarówno czas jak dokładna pozycja jest czynnikiem krytycznym. QINSy posiada zaawansowane narzędzia programowe umożliwiające obliczanie w czasie rzeczywistym długości wydanych łańcuchów kotwicznych i lin holowniczych jednostek zaangażowanych w operacje przesuwania platform wiertniczych. Podczas każdego cyklu obliczeniowego, wyliczane są pozycje kotwic oraz lokalizacje łańcuchów kotwicznych i lin holowniczych. Następnie wyświetlane są na monitorze w widoku 2D lub 3D. W celu zminimalizowania czasu postoju, QINSy zawiera zaawansowany algorytm filtru Kalman'a używany w celu wygładzania aktualnych danych pozycyjnych trasy statku oraz opuszczonego na elastycznej rurze zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego tzw. fall-pipe ROV-a wykorzystywanego do precyzyjnego pozycjonowania końca rury sypiącej materiał zabezpieczający rurociągi bądź kable na bardzo dużych głębokościach rzędu 1000m. Podczas operacji układania kabli i rurociągów, na ekranie monitora wyświetlana jest zarówno zaplanowana trasa oraz aktualny ślad jednostki operacyjnej. System wylicza odległość przyjętego punktu referencyjnego statku do miejsca ułożenia kabla/rurociągu na dnie, co pozwala na precyzyjne wykonanie całej operacji.

9 QINSy PROCESSING MANAGER Weryfikacja, Prezentacja, Wymiana Processing Manager (moduł przetwarzania danych programu QINSy) stanowi centrum obróbki danych, ich weryfikacji, wymiany i prezentacji. Wykorzystując dane pomiarowe można utworzyć siatkę sondowań (GRID) w postaci kolorowego planu głębokości o wymaganej i definiowanej przez użytkownika rozdzielczości. Na jej podstawie można generować głębokości w postaci cyfr oraz izobat. Można również definiować typ kartowanych wartości, kolory, a także ich minimalne odstępy na planie. W oparciu o utworzone modele dna możliwe jest obliczanie kubatury wydobytego materiału dennego na podstawie danych z dwóch sondaży, a także kubatury materiału dennego przeznaczonego do wydobycia na podstawie przeprowadzonego sondażu oraz zakładanej docelowej głębokości pogłębiania. Wyliczanie kubatury można ograniczać do zaznaczonego obszaru i tworzyć raporty zapisywane w plikach formatu HTML. Processing manager zawiera także narzędzie do planowania linii pomiarowych. Jako podkład kartograficzny można stosować mapę elektroniczną, obrazy w formacie geotiff lub linie brzegowe wcześniej zaimportowane jako zbiór geodezyjnych punktów XY. Przetwarzanie danych Zwiększająca się intensywność przybrzeżnych prac hydrograficznych, w tym prac z wykorzystaniem zdalnie sterowanych oraz autonomicznych pojazdów podwodnych ROV/AUV wymaga bardzo dokładnego określania pozycji, a tym samym możliwości korekcji uzyskanych danych. Dzięki zaawansowanym opcjom nawigacyjnym, można poprawiać dane pomiarowe zwiększając ich dokładność oraz rozwiązując problemy odległości instalacyjnych. Przetworzone dane pozycyjne są łączone z danymi batymetrycznymi. W Processing Managerze możliwy jest również import różnego rodzaju formatów danych zawierających informacje o trajektorii wykonanego sondażu, bez utraty dotychczas wykonanej pracy, w celu edycji i weryfikacji punktów DTM (Numerycznego Modelu Terenu).

10 FLEDERMAUS Więcej niż tylko obraz Dane przestrzenne w czasie rzeczywistym - wymiar 4D Fledermaus jest wiodącym interaktywnym 4-wymiarowym narzędziem do wizualizacji, analizy i obróbki danych geoprzestrzennych. Szeroka gama standardowych formatów danych geoprzestrzennych może być importowana bezpośrednio do zbioru danych Fledermaus'a (do tzw. scen 3D). Rozszerzona funkcjonalność programu pozwala ponadto na przejście przez wiele faz projektu, od planowania, przetwarzania i kontroli jakości, poprzez analizowanie i produkcję obrazów, planów i animacji. Wiele komercyjnych firm, instytucji rządowych oraz szkół wykorzystuje Fledermaus'a do pracy z ogromną ilością i typami danych geograficznych podczas realizacji wielu oceanicznych i lądowych projektów. Intuicyjne środowisko 4D pozwala użytkownikowi na szybki wgląd w dane geoprzestrzenne, w tym w dane ukryte, trudne do podejrzenia. Umożliwia to zwiększenie efektywności przetwarzania danych, kontroli ich dokładności, analizę kompletności oraz integrację z innymi zestawami danych. Wizualizacja danych przygotowanych w programie Fledermaus (tzw. scen), może być wyświetlana w ogólnie dostępnej przeglądarce iview4d. Oprócz udostępniania scen Fledermaus'a, można utworzyć imponujące nagrania wideo w formacie WMV lub MBEG. Dane mogą być też eksportowane do plików KMZ obsługiwanych przez Google Earth. Fledermaus zapewnia również narzędzia do tworzenia obrazów perspektywicznych wysokiej rozdzielczości, obrazów profilowych oraz obrazów wspartych graficznymi efektami oświetlania kątowego w celu tworzenia plakatów, prezentacji czy publikacji. Prawdziwe 64-bitowe oprogramowanie, użycie wielu procesorów, nowoczesne metody obróbki danych wykorzystywane są do skrócenia czasu przetwarzania i szybką transformację danych pomiarowych do najbardziej możliwie dokładnego i rzeczywistego modelu przestrzennego dna. W celu wsparcia procesu obróbki danych, jako podkład kartograficzny można wykorzystać Elektroniczne Mapy Nawigacyjne, linie brzegowe, zeskanowane mapy morskie, obrazy dna lub utworzone siatki sondowań. Gdy dane są już w pełni udoskonalone, przy użyciu Fldermaus'a można tworzyć także własne raporty pomiarowe. Analiza i selekcja sondowań na potrzeby produkcji map może być w łatwy sposób przeprowadzona przy użyciu dostępnych filtrów i algorytmów przeliczeniowych. Po wykonaniu ostatecznej obróbki danych i utworzeniu raportu o wykrytych obiektach podwodnych, można w łatwy sposób zweryfikować najmniejszą bezpieczną głębokość nad wrakiem lub innym niebezpiecznym obiektem poprzez analizę nałożonych echogramów. W celu zobrazowania pokrycia dna oraz analizy jakości uzyskanych danych, można tworzyć poligony i powierzchnie sondażowe.

11 FLEDERMAUS GEOCODER Zintegrowany zestaw narzędzi do analizowania i wizualizacji danych Fledermaus Geocoder Toolbox (FMGT) został zaprojektowany do wizualizacji i analizy danych o sile odbitego sygnału od dna (backscatter data). Podczas przetwarzania plików źródłowych w mozaikę, przeprowadzanych jest bardzo dużo korekcji mających na celu pełne odzyskanie informacji zawartych w odbitym od dna sygnale. Oprogramowanie może czytać wiele plików zawierających informacje o sile odbitego sygnału, wprowadzać poprawki i tworzyć mozaiki 2D. Po utworzeniu mozaiki, nożna generować wiele statystyk i eksportować je do rożnych formatów. Do klasyfikacji typu dna należy wykorzystać analizę kąta odbicia (ARA - Angle Range Analysis). Dane o sile odbitego sygnału (backscatter data) mogą być łączone z danymi batymetrycznymi, co w konsekwencji pozwala na utworzenie bardzo efektownych modeli 3D. Wielobranżowe przedsięwzięcie Tworzenie mapy dna morskiego ma na celu zobrazowanie nie tylko jego powierzchni ale i zgromadzenie informacji potrzebnych do oceny jego morfologii, sydymentologii, i biologii - w konsekwencji interpretowanie wszystkich pozyskanych wyników w celu utworzenia tematycznych map dla danego akwenu. Wspiera to morską politykę środowiskową, zarządzanie i pozyskiwanie odnawialnych złóż.

12 FLEDERMAUS MIDWATER Narzędzie do analizy danych w kolumnie wody Fledermaus Midwater to dodatek programu Fledermaus, który odczytuje dane z wielu formatów plików sonarowych i bardzo szybko wyszczególnia wszelkie kształty widoczne w kolumnie wody. Surowe dane sonarowe są w pierwszej kolejności konwertowane do formatu GWC (Generic Water Column) w celu ich dalszej obróbki i wizualizacji. Następnie prosty graficzny interfejs użytkownika wykorzystywany jest do filtrowania danych w celu wyszczególnienia znajdujących się w toni wodnej kształtów i obiektów. FMMidwater pozwala na utworzenie wielu zobrazowań kształtów wykrytych w toni wodnej oraz eksport do różnych typów plików. Będąc zdolnym do ukazania batymetrii i danych w kolumnie wody, w połączeniu z zobrazowaniem przestrzennym dna w wymiarze 4D, FMMidwater wspiera w bardzo dużym stopniu interpretacje danych sonarowych podczas przeprowadzania pomiarów hydrograficznych dla celów produkcji map morskich. Identyfikacja najmniejszej głębokości była zawsze trudną do wykonania czynnością. Nierzadko wykonywano trałowania mechaniczne w celu upewnienia się, że podana głębokość jest bezpieczna. Obecnie, zarówno analiza echogramów (uzyskanych z echosond jednowiązkowych) oraz możliwa do wykonania analiza kolumny wody (uzyskana z echosondy wielowiązkowej) stanowić będą zawsze alternatywne źródło niepodważalnych informacji niezbędnych do określenia najpłytszej głębokości. Detekcja nieszczelności ropy i gazu Największy w ostatnim czasie rozwój narzędzia programowego Midwater miał miejsce podczas prac związanych z detekcją nieszczelności rurociągów, prowadzonych w ramach projektów związanych z wydobyciem ropy i gazu (Dr. Tom Weber CCOM UNH).

13 FLEDEMAUS GIS PLUS WTYCZKI Rozszerzenia Fledermaus'a Wtyczki są zbiorem komponentów programowych, które poprawiają zdolność oprogramowania do wykorzystania go do wielu innych niż pierwotnie celów. Fledermaus działa w tym wypadku jako platforma, która może być rozbudowywana na potrzeby użytkowników w bardzo dużym stopniu. Jest to bardzo proste - wystarczy skopiować nową wtyczkę do folderu "plugins", zrestartować program i... Vuala! - nowa funkcjonalność programu jest dostępna. Fledermaus pozwala na bezpośrednie powiązanie z przestrzenią roboczą programu ArcGis frimy ESRI. Każdy obiekt utworzony w programie Fldermaus może być transferowany do przestrzeni roboczej programu ArcGIS (zgeoreferowane obrazy, powierzchnie, linie czy kształty). Tak samo obiekty utworzone w programie ArcGIS mogą być zaimplementowane do programu Fledermaus. Połączenie z ArcGIS-em ArcGIS for Maritime czyli ArcGIS dla potrzeb morskich: Batymetria jest rozszerzeniem programu ArcGIS Desktop, który wspiera zdolność do wielokrotnego wykorzystania raz pozyskanych danych na wiele sposobów. Przy użyciu wersji ArcGIS for Maritime, możliwe jest tworzenie pojedynczych powierzchni batymetrycznych. Rozwiązanie to pomaga kontrolować pokrycie przesondowanego akwenu danymi hydrograficznymi identyfikując jednocześnie miejsca bez jakiegokolwiek pokrycia. ArcGis for Maritime wspiera prace związane z produkcją map przez narodowe biura hydrograficzne, agencje hydrograficzne oraz inne instytucje i firmy podwykonawcze. Rozwiązanie to stanowi rzeczywistą platformę geograficznego systemu informatycznego, która polepsza, standaryzuje i usprawnia nie tylko swobodny przepływ informacji, ale i umożliwia sprawne zarządzanie projektami.

14 QASTOR Całkowita kontrola Qastor wsparty niezawodnymi i dokładnymi danymi o pozycji oraz kursie jednostki, oferuje marynarzom niesamowicie przydatne narzędzie, które może znacznie poprawić ocenę sytuacji nawigacyjnej, a tym samym ułatwić prowadzenie statku. Obok podstawowych informacji takich jak prędkość, kurs, kąt drogi nad dnem i prędkość obrotowa statku, które są wyświetlane na pasku bocznym programu Qastor, prawdopodobnie najbardziej ważną sprawą jest posiadanie podkładu kartograficznego w postaci elektronicznej mapy. Qastor wyświetla wszystkie popularne elektroniczne mapy takie jak S-57, Primar, C-MAP, ARCS i DENC. Typowo wszystkie mapy pokazują izobaty. Znając zanurzenie statku, wymaganą bezpieczną głębokość pod stępką oraz aktualną wartość pływów, program Qastor jest w stanie wyróżnić obszary bezpieczne i niebezpieczne na mapie. Do tego celu wymagana jest bardzo wysoka dokładność map z izobatami w odstępach nawet co 10 cm. QASTOR - System Map Elektronicznych dla profesjonalistów Operacje statek-statek na morzu należą do najbardziej trudnych i niebezpiecznych do przeprowadzenia. Bezpieczeństwo operacji jest niezwykle poprawione, gdy względna pozycja obu statków może być dokładnie zobrazowana. Planowanie trasy jest w pełni obsługiwane przez program Qastor, od prostych podróży z punktu A do B, do tras złożonych z kilku różnych punktów docelowych. Oprócz podstawowych informacji nawigacyjnych wyświetlanych na paskach bocznych, Qastor analizuje cały czas obszar wokół trasy oraz w wybranym sektorze przed statkiem, podświetla obszary niebezpieczne i alarmuje w przypadku zbliżania się do niebezpiecznych miejsc. Biorąc pod uwagę prędkość jednostki, utrzymywany przez sternika kurs i aktualny kąt drogi nad dnem, Qastor jest w stanie aproksymować kolejne położenie statku. Dokładność obliczeń zależy od dokładności systemu pozycjonowania i innych czujników nawigacyjnych przesyłających dane do programu. W przypadku, gdy Pilot posiada ze sobą podręczny zestaw pilota (PPU - Portable Pilot Unit), obliczenia mogą być jeszcze bardziej dokładne. Przewidywanie pozycji statku jest używane w połączeniu z ustawionymi "strefami ochronnymi" w celu zwiększenia identyfikacji potencjalnych zagrożeń w sektorze przed statkiem. Oficer pełniący wachtę powinien przez cały czas prowadzić należytą obserwację przy użyciu wszelkich dostępnych metod. Program Qastor posiada wiele właściwości, dzięki którym może wspierać pracę nawigatora na mostku. Jedną z takich funkcji jest możliwość wyświetlania przez program informacji z systemu AIS.

15 QASTOR - DOKOWANIE I CUMOWANIE Precyzyjna nawigacja Qastor umożliwia gromadzenie i wyświetlanie wszystkich informacji nawigacyjnych dostarczanych z urządzeń peryferyjnych. Dodatkowo dzięki podłączeniu do Serwera Połączeniowego firmy QPS (QPS Connect Server) jest zdolny do odbierania informacji hydro i meteorologicznych. Bardzo krytycznymi momentami podczas manewrowania statków są między innymi podchodzenia do śluz oraz dokowania tankowców do terminali. Podczas wykonywania tych operacji niezwykle ważną sprawą jest znajomość prędkości przemieszczania się dziobu i rufy statku, jak również prędkości zbliżania się i odległość do punktu docelowego. W wielu zmiennych warunkach, bardzo przydatnym urządzeniem jest przenośna stacja pilotowa (PPU - Portable Pilot Unit), wyposażona w odbiornik GNSS RTK, która komunikuje się z komputerem pilota poprzez WIFI i dostarcza bardzo dokładnych informacji pozycyjnych bezpośrednio do programu Qastor. System został zaprojektowany zgodnie z koncepcją POADSS (Portable Operational Approach and Docking Support System - przenośny system wspierający operacje podchodzenia i dokowania statków), który został rozwinięty przez europejski projekt MarNIS. Dokładność i niezawodność danych dostarczonych przez system RTK GNSS PPU stawia program Qastor na bardzo wysokim poziomie, porównując z systemami statkowymi i brzegowymi laserowymi systemami cumowania/dokowania. Krytyczne manewry, czyli - dokowanie statków, podchodzenie do śluz, operacje wokół Pływających Punktów Produkcji, Przechowywania i Załadunku ropy i gazu, operacje cumowania tankowców Qastor jest jedynym na świecie narzędziem dostarczającym pilotom morskim wsparcie w postaci informacji o aktualnym zapasie wody pod stepką. Dzięki temu możliwe jest określenie optymalnej prędkości żeglownej przed i w trakcie ważnego przejścia statku w miejscach krytycznych. Program zapewnia równocześnie porady w postaci aktualnych informacji meteorologicznych i nasileniu ruchu statków na danym odcinku. W celu wsparcia centrów kontroli ruchu statków w użyciu oprogramowania Qastor, firma QPS od niedawna wydała specjalny dodatek o nazwie Qastor Multi-Instance. Rozwiązanie polega na tym, że przy użyciu jednego komputera i poprzez dodanie wieloekranowego monitora ściennego, kilka statków może być śledzonych i monitorowanych w jednym czasie, bez względu czy są one w drodze czy zacumowane przy kei.

16 QASTOR - SERWER Ł CZNOSCI PEŁNA ŚWIADOMOŚĆ SYTUACJI Obsługa danych z systemu AIS jest już standardową funkcją programu Qastor. Ponadto umożliwia on wyświetlanie wprowadzonych do akwizycji celów radarowych oraz innych danych pomocniczych takich jak siła i kierunek wiatru, prędkość i kierunek prądu morskiego czy informacje meteorologiczne. Wszystkie te dane stanowią wsparcie np. dla pilota, który wprowadzając statek do portu, musi posiadać niezależne źródło informacji nawigacyjnych. Dane przesyłane są poprzez sieć internetową i wymagają podłączenia do Serwera. Dane przesyłane są pomiędzy serwerem a dowolna liczbą klientów. Serwer rozsyła również aktualne dane o stanie morza i pływach. Darmowy sposób uaktualniania Elektronicznych Map Nawigacyjnych Ręczne Uaktualnianie Elektronicznych Map Nawigacyjnych na komputerze stanowi kłopot dla wszystkich użytkowników. Dzięki podłączeniu do Serwera Połączeniowego, Qastor umożliwia przeprowadzanie tych operacji całkowicie automatycznie poprzez wbudowany mechanizm uaktualniania map. Serwer Połączeniowy pozwala na uaktualnianie jedynie tych map, które aktualnie tego wymagają. Ponadto program utrzymuje w pamięci historię uaktualnień, co pozwala użytkownikowi na powrót do wcześniejszego stanu, jeżeli jest to konieczne. Nie tylko marynarze na statku są jedynymi użytkownikami programu Qastor. Korzystają z niego również kapitanowie portów oraz managerowie zarządzający flotą.

17 QASTOR - BEZPIECZENSTWO NA MORZU Monitorowanie podróży oraz alarmowanie Największa do tej pory implementacja oprogramowania Qastor wraz Serwerem Połączeniowym miała miejsce w kompaniach zarządzających liniowymi statkami pasażerskimi, dla których firma QPS dostarczyła system monitorowania trasy i alarmowania zagrożeń. Wykorzystując dane rzeczywiste dostarczone z urządzeń peryferyjnych (m. in. GPS, żyrokompas, AIS) system jest w stanie monitorować i rejestrować bieżącą pozycję statku, alarmować w przypadku zbyt dużego odejścia od planowej trasy lub w przypadku wejścia w obszar, który zakładano wcześniej ominąć. Poprzez połączenie z serwerem, wszelkie informacje alarmowe mogą być przesyłane do biura firmy zarządzającej poprzez wiadomości lub SMS. Funkcjonalność oprogramowania ma za zadanie wspierać pracę nawigatorów oraz umożliwić personelowi zarządzającemu w biurze śledzenie aktualnej trasy statku. Podgląd pozycji statku wraz z historią przebytej drogi oraz podkładem mapowym dostępny jest z dedykowanej strony internetowej. Od czasu, gdy Costa Concordia osiadła na mieliźnie w Styczniu 2012 roku, prawidłowe planowanie podróży stało się priorytetem. "Ta najnowocześniejsza technologia wspiera naszą załogę w jej wiedzy i doświadczeniu", powiedział Emilio La Scala, główny manager departamentu technicznego firmy MSC Cruise. "Poprzez dostarczanie tych dodatkowych systemów informacyjnych, jesteśmy pewni, że każdy statek pasażerski jest w pełni wspierany przez cały czas."

18 QPS, WSPARCIE i SZKOLENIA Profesjonalne metody wsparcia technicznego Firma QPS poczyniła duży wysiłek, aby każdego roku wydawać uaktualnione wersje swoich produktów. Ostatnie wersje programów zawierają coraz to nowsze funkcje, są coraz bardziej rozbudowane i udoskonalone, a wszystko dzięki zwrotnym informacjom uzyskiwanym między innymi od samych użytkowników. Firma QPS posiada Interaktywny System Wsparcia Technicznego (JIRA), dzięki któremu klienci mogą zgłaszać swoje problemy i zapytania z całego świata. Dział wsparcia technicznego zapewnia pełne doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów. Możliwe jest to dzięki profesjonalnej grupie specjalistów pracujących w głównych biurach Ameryki Północnej i Europie oraz w biurach oficjalnych przedstawicieli handlowych w poszczególnych krajach. Firma QPS oferuje kursy szkoleniowe przeprowadzane w Portsmouth w Holandii, w biurach lokalnych przedstawicieli oraz bezpośrednio w biurach i na statkach naszych klientów. Ponadto, firma QPS organizuje wideokonferencje w połączeniu z wideoprezentacjami oraz warsztaty, na których dzieli się wszelkimi nowinkami oraz prowadzi dyskusje z użytkownikami. System Wsparcia i Obsługi klienta oferuje: wsparcie telefoniczne oraz owe (w godzinach pracy biur), uaktualnianie wersji, poprawianie błędów programowych i dostęp do internetowej strony wsparcia technicznego. Międzynarodowe wielojęzyczne wsparcie Obecnie firma QPS świadczy wsparcie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i chińskim.

19 QPS CONTACT DETAILS QPS offices Zeist office (NL) Huis ter Heideweg LZ Zeist The Netherlands phone: +31 (0) Odwiedź nas na stronie Odwiedź naszą stronę i dowiedź się najnowszych informacji na temat oferowanych programów, zobacz historie i przykłady bezpośrednio od naszych klientów, a także pobierz najnowsze wersje programów lub poproś o wersję demonstracyjną. Portsmouth office (USA) 104 Congress St., Suite 304 Portsmouth, NH 03801, USA phone: Banbury office (UK) 2A Banbury Office Village, Noral Way Banbury, Oxfordshire OX16 2SB, United Kingdom phone:+44 (0) Fredericton office (Canada) 420 York Street, 3rd Floor Fredericton, New Brunswick E3B 3P7 Canada phone: +1 (506) Autoryzowany Przedstawiciel W Polsce ESCORT Sp. z o.o. ul. Grudziądzka Szczecin phone:

20 QINSy Fledermaus Qastor

QPS. QINSy. Qimera. Fledermaus. Qastor. akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych

QPS. QINSy. Qimera. Fledermaus. Qastor. akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Qimera Ewolucja w przetwarzaniu danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Marine Technology Sp. z o.o. Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Siedziba: 71-248 Szczecin, ul. Klonowica 37 lok. 5 KRS 0000237490 Oddział: Technopark

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE

SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ WIZUALIZACJA CIĄGŁEJ INFORMACJI BATYMETRYCZNEJ RZEKI ODRY KRZYSZTOF IWAN, TOMASZ ZAWADZKI REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. PRECYZYJNA WIZUALIZACJA 3D W CZASIE RZECZYWISTYM. Geoverse MDM to błyskawiczny, interaktywny dostęp do chmury punktów

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: HYDROGRAFIA. Kod przedmiotu: HA. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia 6. Dział:

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

system kontroli dostępu

system kontroli dostępu system kontroli dostępu Nowa, rozbudowana funkcjonalność Zalety urządzeń systemu kontroli dostępu ACCO czynią go atrakcyjnym produktem dla firm i instytucji zainteresowanych nadzorem nad przemieszczaniem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk Luxriot VMS Dawid Adamczyk Wprowadzenie LuxRiot to oprogramowanie NVR dla komputerów PC z Windows mogące równieŝ współpracować z kartami przechwytującymi z wejściami BNC Główne funkcje LuxRiot to: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią 1 1. O systemie DISPLAYER jest systemem audiowizualnej prezentacji informacji multimedialnej na ekranach plazmowych, LCD, monitorach

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

tel.: (+48) mail.

tel.: (+48) mail. Platforma badawcza CATI-System powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych. Pozwala ona na sprawną realizację badań telefonicznych (CATI), badań internetowych (CAWI) oraz

Bardziej szczegółowo

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Całodobowy dostęp zdalny i zdalne sterowanie w dowolnym miejscu i czasie Do tej pory

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz przygotowanie prezentacji:

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Glen sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków tel. 12 422 64 26, 12 426 02 64, 12 427 30 32 email: mah@glen.com.pl www.glen.com.pl, mah.glen.pl Październik

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Bartosz Smaczny Specjalista GNSS SmallGIS Sp. z o.o. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Modułowe monitory pacjenta Goldway G60, G70 i G80 Maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt medyczny

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

29. PORÓWNANIE WERSJI : POWERGPS

29. PORÓWNANIE WERSJI : POWERGPS 29. PORÓWNANIE WERSJI : POWERGPS WERSJA FUNKCJE POMIARY, TYCZENIE I KONTROLA z GPS RTK OFFSETY 17, OBSŁUGA DALMIERZY ETRF892000, 1965 EMPIR. DOKŁADNOŚCI OFFSETÓW 18 KALIBRACJA \ WPASOWANIE POZIOME 19

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd 2012 Bentley Systems, Incorporated Bentley Pointools V8i Przegląd Przegląd Dlaczego potrzebujesz Bentley Pointools V8i? Co to jest? Filozofia Funkcje Szczegóły Kto to wykorzystuje? Wykorzystanie w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Alarm Management pl Operation Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd 4 2 Informacje ogólne 6 2.1 Logowanie użytkownika 6 3 Zarządzanie alarmami 9 3.1 Map

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo