QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych"

Transkrypt

1 QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane oprogramowanie nawigacyjne DOSTARCZAMY NAJNOWOCZESNIEJSZE ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE

2 PROFIL FIRMY QPS nowoczesne rozwiązania dla geograficznych systemów informatycznych O FIRMIE QPS Firma QPS BV (Quality Positioning Services) została założona w 1986 roku. Biura firmy znajdują się w Portsmouth w USA, Fredericton w Kanadzie, Banbury w Wielkiej Brytanii oraz w Zeist w Holandii. Profesjonalna grupa specjalistów zapewnia przez cały czas wsparcie i doradztwo oparte na długoletnim doświadczeniu. Firma QPS posiada sieć partnerów biznesowych zdolnych do reprezentowania jej zarówno w relacjach handlowych, szkoleniowych jak i na poziomie wsparcia technicznego jakże ważnego dla końcowych użytkowników. QPS skupia się na integrowaniu systemów pomiarowych, rozwijaniu oprogramowania wykorzystywanego w pomiarach morskich, pilotowych systemach nawigacyjnych oraz przy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych. W 2012 roku firma QPS zawiązała współpracę z firmą Esri, producentem programu ArcGIS, zwiększając tym samym efektywność w branży oceanicznej, morskiej i hydrograficznej oraz zdolność do rozwiązywania szerokiej gamy problemów nautycznych. Od roku 2012, firma QPS jest również członkiem grupy SAAB.

3 PRODUKTY FIRMY QPS OFEROWANE PROGRAMY Oprogramowanie QINSy firmy QPS przeznaczone do nawigacji i pozycjonowania wykorzystywane jest na statkach typu offshore, barkach układających rurociągi, platformach wiertniczych, sejsmicznych statkach badawczych oraz jednostkach hydrograficznych. Firma QPS działa prężnie na rynku powiązanym z wydobyciem ropy i gazu, pracami pogłębiarskimi oraz związanym z zapewnieniem komunikacji w portach. Nasze oprogramowanie do wizualizacji 4D (Fledermaus) wykorzystywane jest powszechnie przez czołowe firmy z branży wydobycia ropy i gazu, narodowe biura hydrograficzne wielu krajów, międzynarodowe firmy hydrograficzne oraz przez wiele instytucji badawczych i szkoły na całym świecie. Qastor to nasz System Map Elektronicznych, który umożliwia prowadzenie nawigacji, kartowanie, precyzyjne dokowanie oraz wiele innych zadań takich jak operacje cumowania statków FPSO/SPM (Pływających Punktów Produkcji, Przechowywania i Załadunku Ropy i Gazu), operacje statków pilotowych i holowników, a także jako zdalny system monitorowania podróży. Rezultatem powszechnego użycia programu w portach i na śródlądowych drogach wodnych na całym świecie, jest to, że Qastor zawiera bardzo wiele bogatych oraz użytecznych opcji i funkcji. RYGORYSTYCZNE TESTY Przed wprowadzeniem do sprzedaży gotowego produktu (oprogramowania), wykonywanych jest setki testów przy użyciu automatycznych programów i systemów. Testy wykonywane są na różnych systemach operacyjnych oraz przy różnych, nie-angielskich ustawieniach. QINSy jest kompleksowym oprogramowaniem do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych wraz z możliwością prowadzenia nawigacji. Wykorzystywane może być w wielu rodzajach prac hydrograficznych - w prostych badaniach z wykorzystaniem echosondy jednowiązkowej oraz w kompleksowych pomiarach przybrzeżnych, budownictwie morskim i innych pracach z zakresu inżynierii wodnej. Fledermaus jest wiodącym interaktywnym 4-wymiarowym narzędziem do wizualizacji, analizy i obróbki danych geoprzestrzennych. Z wydaniem wersji 7 program wszedł w kolejny wymiar: dodatek pełnej integracji czasowej pozwolił użytkownikom pracować w prawdziwej przestrzeni 4D. Qastor jest oprogramowaniem do prowadzenia precyzyjnej nawigacji morskiej oraz pilotowania i dokowania statków. Qastor został również sprawdzony jako użyteczne narzędzie do przeprowadzania operacji prób statków morskich, pozycjonowania platform wiertniczych, operacje cumowania barek śródlądowych, promów morskich, operacji cumowania statków do stacji przeładunkowych, operacji dokowania tankowców, operacji statków patrolowych i operacji holowników.

4 QINSy Profesjonalny Zintegrowany System Nawigacyjny (QINSy) QINSy Survey jest kompletną wersją oprogramowania obsługującą wiele obiektów i czujników. QINSy Survey przeznaczone jest do wykorzystania przy kompleksowych pracach pomiarowych obejmujących współpracę kilku statków/pojazdów oraz tam, gdzie powszechnie używa się backup'y czujników. QINSy Survey umożliwia definiowanie kilku obiektów i wykorzystanie go podczas wykonywania wszystkich rodzajów przybrzeżnych prac takich jak obsługa kotwic i zarządzanie holownikami, operacje układania kabli i rurociągów i oczywiście operacje przy użyciu robotów podwodnych oraz pojazdów ROV/AUV. QINSy Survey umożliwia pełną akwizycję danych, planowanie pomiarów, czyszczenie i weryfikację danych, wymianę danych oraz tworzenie planów batymetrycznych. jest to wersja programu, która może być dostosowana do potrzeb klienta poprzez dodanie takich modułów jak MBES (moduł do obsługi echosondy wielowiązkowej), SSS (moduł do obsługi sonaru bocznego), plus dodatkowo Zdalny Ekran Kontrolny. QINSy umożliwia prowadzenie automatycznej synchronizacji czasu wszystkich danych przychodzących bazując na sygnale synchronizacji czasu 1 PPS dostarczonym z odbiornika GNSS w czasie rzeczywistym. Ekran monitorujący stan synchronizacji jest zawsze widoczny dla operatora i pozwala na stałą kontrolę poprawności pracy całego systemu. Jeden produkt, wiele zastosowań QINSy pozwala nie tylko na kontrolę prac wielu statków, gdzie każdy posiada swój własny system pozycjonowania, ale także na pozycjonowanie i obrazowanie obiektów znajdujących się na danej jednostce, dzięki czemu umożliwia prowadzenie kompleksowego pozycjonowania i obrazowania pracy w trakcie wykonywania zadań ujętych w nowoczesnych projektach inżynieryjnych. QINSy INSHORE podstawowa wersja oprogramowania pozwalająca użytkownikowi na prowadzenie prostych pomiarów hydrograficznych. Umożliwia podłączenie jednej echosondy jednowiązkowej (dwuczęstotliwościowej), jednego odbiornika GNSS oraz jednego wskaźnika kursu. Posiada możliwość wyświetlania podstawowych okien informacyjnych oraz funkcjonalność, która pozwala na planowanie pomiarów, akwizycję, czyszczenie i weryfikację danych pomiarowych, wymianę danych oraz wykonywanie planów batymetrycznych. QINSy LITE - ograniczona jest możliwością podłączenia jednego z każdego typu urządzeń (jeden odbiornik GPS, jeden czujnik ruchu, jedna echosonda), lecz posiada pełną funkcjonalność wyświetlanych okien informacyjnych. Wersja ta może być wykorzystana do planowania pomiarów, akwizycji, czyszczenia i weryfikacji danych, wymiany danych oraz wykonywania planów batymetrycznych. Wersja Lite może być dostosowana do potrzeb użytkownika poprzez dodanie takich modułów jak MBES (moduł obsługi echosondy wielowiązkowej) i SSS (moduł obsługi sonaru bocznego), dzięki czemu jest idealna do wykorzystania w przybrzeżnych i portowych pracach hydrograficznych. QINSy OFFICE to licencja biurowa przeznaczona do planowania i obróbki zgromadzonych, przy użyciu pozostałych licencji, danych pomiarowych. Wersja OFFICE pozwala na analizowanie, odtwarzanie, weryfikację, eksportowanie danych oraz na tworzenie planów batymetrycznych. W celu przetwarzania danych z echosondy wielowiązkowej oraz z sonaru bocznego wersja OFFICE, tak samo jak wersja Survey, musi być wzbogacona o odpowiednie dodatki programowe (MBES i SSS).

5 MODUŁY QINSY Niezależne kontrolowanie czujników pomiarowych Następujące typu urządzeń i czujników pomiarowych mogą być podłączone i kontrolowane z poziomu oprogramowania QINSy poprzez interfejs RS232 lub LAN: Systemy pozycjonowania powierzchniowego i podwodnego, włączając urządzenia inercyjne Systemy pomiaru kierunku oraz parametrów ruchu statku, systemy obliczania pozycji urządzeń holowanych Echosondy jednowiązkowe, wielowiązkowe, wielokanałowe, skanery laserowe, mierniki prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie SVS oraz SVP, systemy pomiaru pływów Sonary boczne i magnetometry Niezależnie konfigurowane (zdefiniowane przez użytkownika) systemy wej/wyj Systemy kontroli i diagnostyki danych wyjściowych Systemy AIS i ARPA Systemy zarządzania i kontroli pracy pogłębiarek QINSy potrafi odczytywać i wykorzystywać dane przesyłane z bardzo dużą prędkością (100Hz) pochodzące między innymi z takich systemów jak systemy wewnętrznej nawigacji oraz systemu pomiaru parametrów ruchu jednostki. Jednostki miar, ustawienia geodezyjne i odwzorowania map QINSy jest bardzo dobrze przystosowanym narzędziem do pracy na całym globie z uwagi na możliwość wyboru jednostek miar innych niż metry, możliwość wyboru różnych elipsoid i układów odniesienia oraz odwzorowań kartograficznych. Dane pozyskiwane w ramach jednego projektu zapisywane są w odpowiednio i czytelnie posegregowanych folderach, do których istnieje szybki dostęp z poziomu głównego okna programu. Każdy projekt zawiera własną bazę danych, która zawiera niezbędne ustawienia dla danego zadania. Możliwe jest skonfigurowanie kilku baz danych i wykorzystywanie odpowiedniej z nich w zależności od potrzeb i aktualnie wykorzystywanych urządzeń. Ponad podstawowe foldery służące do automatycznego segregowania zapisywanych podczas pomiaru danych, program posiada również podfolder o nazwie "support folder", który może być wykorzystywany przez użytkownika do tworzenia kopii zapasowych lub/i przechowywania innych pomocniczych plików. EKRANY INFORMACYJNE: QINSy oferuje wspaniały pakiet ekranów informacyjnych, które mogą być konfigurowane przez użytkownika w zależności od rodzaju wykonywanego zadania oraz użytego sprzętu pomiarowego. W rozbudowanych systemach hydrograficznych, przy zapewnieniu odpowiedniej mocy sprzętu graficznego i kilku monitorów, można stworzyć wieloekranowy system wizualizujący zarówno pozyskiwane dane pomiarowe, jak i informacje nawigacyjne jednostki badawczej. Przy wykorzystaniu opcji "Zdalnego Ekranu" można przesyłać i odbierać informacje pomiarowe, konfigurować okna informacyjne, a nawet przejmować kontrolę nad zapisywaniem danych. PLIKI DANYCH I WYMIANA DANYCH: Wszystkie dane z podłączonych urządzeń i czujników zapisywane są w jednym pliku o rozszerzeniu *.db, który oprócz surowych danych pomiarowych zawiera jednocześnie wszystkie skonfigurowane wcześniej parametry bazy danych oraz ustawienia konfiguracyjne urządzeń. Dane można eksportować do wielu popularnych formatów, a także importować do aktualnego projektu.

6 QINSy MBES, LASER i SSS Jednoczesne pomiary z wykorzystaniem echosondy wielowiązkowej, lasera skanującego oraz kamery QINSy jest w stanie jednocześnie zbierać i przetwarzać dane z echosondy wielowiązkowej i skanera laserowego (mobilnego czujnika do zbierania danych topograficznych lub zestawu podwodnego) dodatkowo integrując je z obrazami uzyskanymi z kamery cyfrowej. Batymetria, informacje o sile odbitego sygnału oraz dane akustyczne w kolumnie wody (echogramy) Kluczowym celem oprogramowania QINSy jest zapis czasu wykonania badania i możliwość późniejszego odtworzenia przebiegu całego pomiaru. Poprzez umożliwienie kontroli i korekcji danych "online", możliwe jest budowanie numerycznego modelu terenu już w czasie rzeczywistym. Wielowarstwowe modele danych sondażowych pokazywane są na ekranie nawigacyjnym w postaci kolorowej siatki sondowań, dzięki którym operator posiada pełną wiedzę na temat aktualnego pasa pokrycia dna. Zaawansowane opcje renderowania i wizualizacji danych pozwalają na kontrolę i analizowanie danych już w czasie wykonywania pomiaru. Możliwe jest również nakładanie siatek sondowań z dwóch różnych pomiarów, np. przed i po pracach pogłębiarskich i wyliczenie aktualnej kubatury wydobytego materiału dennego. Qinsy umożliwia również przeprowadzanie półautomatycznych kalibracji systemów wielowiązkowych i laserowych. Skanery laserowe i echosondy wielowiązkowe wielu czołowych producentów mogą być skonfigurowane w programie QINSy, zarówno w zestawach jedno, jak i wielogłowicowych. QINSy zawiera również szeroką gamę kontrolerów sterujących i kontrolujących pracą tych urządzeń, bez konieczności stosowania odrębnych oprogramowań. Nagrywane mogą być zarówno dane batymetryczne, dane o sile odbitego sygnału oraz dane echogramowe. QINSy promuje Standardy dla Pomiarów Hydrograficznych wydane przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO S-44 edycja 5) poprzez możliwą do wykorzystania opcję obliczania wartości całkowitej horyzontalnej i wertykalnej niepewności pomiarowej. Narzędzie do obsługi sonaru bocznego w oprogramowaniu QINSy dostarcza pełnej informacji o sonarowym obrazie dna w czasie rzeczywistym. Umożliwia mozaikowanie obrazów oraz generowanie raportów sondażowych. Holowany sonar boczny może być pozycjonowany przez system nawigacji podwodnej lub poprzez automatyczne wyliczenie pozycji w oparciu o wydaną długość kabloliny i zanurzenie holowanej "rybki".

7 QINSy DLA BUDOWNICTWA MORSKIEGO Pogłębianie i zrzucanie materiału skalnego Istnieje wiele rodzajów i rozmiarów statków wykorzystywanych do prac pogłębiarskich. W zależności od zastosowanej metody pogłębiania dna, można wyróżnić pogłębiarki chwytakowe, wieloczerpakowe lub ssące. QINSy zapewnia pełen zakres obsługi dla statków tego typu - zarówno dla mniejszych jednostek portowych i śródlądowych jak i bardzo dużych pogłębiarek morskich. QINSy komunikuje się bezpośrednio z systemem komputerowym umieszczonym na pogłębiarce. W zależności od konfiguracji i ilości czujników, jest w stanie precyzyjnie określić położenie narzędzia pogłębiającego (np. chwytaka czy końca rury ssącej) w układzie przestrzennym. Pozycja obliczana jest na podstawie danych z zamontowanych na pogłębiarce sensorów (czujników parametrów ruchu statku, mierników położenia kątowego ramienia pogłębiarki lub jej części) oraz wprowadzonych parametrów długości ramienia pogłębiarki czy wielkości chwytaka. Ponadto, na podstawie wprowadzonych odpowiednich parametrów, jest w stanie oszacować kubaturę wydobytego materiału i uaktualnić w czasie rzeczywistym model dna, nagrywać dane i tworzyć raporty. Konfiguracja, monitorowanie, wizualizacja i tworzenie raportów Wizualizacja przebiegu procesu pogłębiania jest bardzo ważna. W związku z tym QINSy zawiera wiele pomocnych ekranów pozwalających zobrazować pogłębiarkę, narzędzie pogłębiające oraz model dna zarówno w widoku 2D jak i 3D. Szeroka gama narzędzi do akwizycji i kontroli danych zapewnia prowadzenie płynnej pracy i w razie potrzeby alarmowanie (wizualne jak i dźwiękowe).

8 PRZESUWANIE PLATFORM WIERTNICZYCH i UKŁADANIE KABLI/RUROCIAGÓW Konstrukcje przybrzeżne Oprogramowanie QINSy zawiera funkcję Zdalnego Ekranu co pozwala na dzielenie się wszystkimi informacjami pomiarowymi poprzez sieć LAN. Do sieci może być podłączonych wielu klientów, którzy mogą na bieżąco wyświetlać interesujące ich dane na swoich monitorach. Korzystając z funkcji zdalnego klienta, można konfigurować okna informacyjne w zależności od swoich wymagań, a nawet przejąć zdalną kontrolę nad systemem. Jest to idealny sposób na stworzenie statkowej sieci informacyjnej obrazującej pracę wszystkich urządzeń pomiarowych na monitorach umieszczonych w sterówce, kabinie kapitana, stanowisku operatora ROV czy nawet na osobnym statku asystującym przy pracy. QINSy wspiera również operacje przestawiania platform wiertniczych z jednego miejsca na drugie, gdzie szczególnie ważne jest precyzyjne określenie zarówno pozycji docelowej jak i kierunku posadzenia jej na dnie. Specjalnie do tego celu QINSy rozwinęło dodatkowe opcje kontroli obsługiwania kotwic wspierające dzięki temu operacje, w których zaangażowane są statki typu AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Pozwala to na wymianę informacji (graficznych oraz numerycznych) pomiędzy platformą a statkiem, co pozwala na ciągłą kontrolę i rejestrację pracy całego zespołu jednostek zaangażowanych w tego typu operacje. Ułożone na dnie morza kable i rurociągi muszą być zabezpieczone przed kotwicami, trałami statków rybackich i innymi potencjalnymi zagrożeniami. Do ułożenia materiału ochraniającego zaangażowane są specjalistyczne jednostki, które musza precyzyjnie poukładać go na dnie, czasem na bardzo dużych głębokościach. Dzięki możliwością oprogramowania QISNy możliwa jest kontrola pozycji statku, jak również dźwigu i docelowej pozycji umieszczanego na dnie materiału skalnego. Zaufane rozwiązania Zaawansowane technologie programowe QINSy są zaufanym rozwiązaniem podczas realizacji wysoce kompleksowych projektów, takich jak przesuwanie platform wiertniczych, układanie kabli i rurociągów, odcholowywanie jednostek, gdzie zarówno czas jak dokładna pozycja jest czynnikiem krytycznym. QINSy posiada zaawansowane narzędzia programowe umożliwiające obliczanie w czasie rzeczywistym długości wydanych łańcuchów kotwicznych i lin holowniczych jednostek zaangażowanych w operacje przesuwania platform wiertniczych. Podczas każdego cyklu obliczeniowego, wyliczane są pozycje kotwic oraz lokalizacje łańcuchów kotwicznych i lin holowniczych. Następnie wyświetlane są na monitorze w widoku 2D lub 3D. W celu zminimalizowania czasu postoju, QINSy zawiera zaawansowany algorytm filtru Kalman'a używany w celu wygładzania aktualnych danych pozycyjnych trasy statku oraz opuszczonego na elastycznej rurze zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego tzw. fall-pipe ROV-a wykorzystywanego do precyzyjnego pozycjonowania końca rury sypiącej materiał zabezpieczający rurociągi bądź kable na bardzo dużych głębokościach rzędu 1000m. Podczas operacji układania kabli i rurociągów, na ekranie monitora wyświetlana jest zarówno zaplanowana trasa oraz aktualny ślad jednostki operacyjnej. System wylicza odległość przyjętego punktu referencyjnego statku do miejsca ułożenia kabla/rurociągu na dnie, co pozwala na precyzyjne wykonanie całej operacji.

9 QINSy PROCESSING MANAGER Weryfikacja, Prezentacja, Wymiana Processing Manager (moduł przetwarzania danych programu QINSy) stanowi centrum obróbki danych, ich weryfikacji, wymiany i prezentacji. Wykorzystując dane pomiarowe można utworzyć siatkę sondowań (GRID) w postaci kolorowego planu głębokości o wymaganej i definiowanej przez użytkownika rozdzielczości. Na jej podstawie można generować głębokości w postaci cyfr oraz izobat. Można również definiować typ kartowanych wartości, kolory, a także ich minimalne odstępy na planie. W oparciu o utworzone modele dna możliwe jest obliczanie kubatury wydobytego materiału dennego na podstawie danych z dwóch sondaży, a także kubatury materiału dennego przeznaczonego do wydobycia na podstawie przeprowadzonego sondażu oraz zakładanej docelowej głębokości pogłębiania. Wyliczanie kubatury można ograniczać do zaznaczonego obszaru i tworzyć raporty zapisywane w plikach formatu HTML. Processing manager zawiera także narzędzie do planowania linii pomiarowych. Jako podkład kartograficzny można stosować mapę elektroniczną, obrazy w formacie geotiff lub linie brzegowe wcześniej zaimportowane jako zbiór geodezyjnych punktów XY. Przetwarzanie danych Zwiększająca się intensywność przybrzeżnych prac hydrograficznych, w tym prac z wykorzystaniem zdalnie sterowanych oraz autonomicznych pojazdów podwodnych ROV/AUV wymaga bardzo dokładnego określania pozycji, a tym samym możliwości korekcji uzyskanych danych. Dzięki zaawansowanym opcjom nawigacyjnym, można poprawiać dane pomiarowe zwiększając ich dokładność oraz rozwiązując problemy odległości instalacyjnych. Przetworzone dane pozycyjne są łączone z danymi batymetrycznymi. W Processing Managerze możliwy jest również import różnego rodzaju formatów danych zawierających informacje o trajektorii wykonanego sondażu, bez utraty dotychczas wykonanej pracy, w celu edycji i weryfikacji punktów DTM (Numerycznego Modelu Terenu).

10 FLEDERMAUS Więcej niż tylko obraz Dane przestrzenne w czasie rzeczywistym - wymiar 4D Fledermaus jest wiodącym interaktywnym 4-wymiarowym narzędziem do wizualizacji, analizy i obróbki danych geoprzestrzennych. Szeroka gama standardowych formatów danych geoprzestrzennych może być importowana bezpośrednio do zbioru danych Fledermaus'a (do tzw. scen 3D). Rozszerzona funkcjonalność programu pozwala ponadto na przejście przez wiele faz projektu, od planowania, przetwarzania i kontroli jakości, poprzez analizowanie i produkcję obrazów, planów i animacji. Wiele komercyjnych firm, instytucji rządowych oraz szkół wykorzystuje Fledermaus'a do pracy z ogromną ilością i typami danych geograficznych podczas realizacji wielu oceanicznych i lądowych projektów. Intuicyjne środowisko 4D pozwala użytkownikowi na szybki wgląd w dane geoprzestrzenne, w tym w dane ukryte, trudne do podejrzenia. Umożliwia to zwiększenie efektywności przetwarzania danych, kontroli ich dokładności, analizę kompletności oraz integrację z innymi zestawami danych. Wizualizacja danych przygotowanych w programie Fledermaus (tzw. scen), może być wyświetlana w ogólnie dostępnej przeglądarce iview4d. Oprócz udostępniania scen Fledermaus'a, można utworzyć imponujące nagrania wideo w formacie WMV lub MBEG. Dane mogą być też eksportowane do plików KMZ obsługiwanych przez Google Earth. Fledermaus zapewnia również narzędzia do tworzenia obrazów perspektywicznych wysokiej rozdzielczości, obrazów profilowych oraz obrazów wspartych graficznymi efektami oświetlania kątowego w celu tworzenia plakatów, prezentacji czy publikacji. Prawdziwe 64-bitowe oprogramowanie, użycie wielu procesorów, nowoczesne metody obróbki danych wykorzystywane są do skrócenia czasu przetwarzania i szybką transformację danych pomiarowych do najbardziej możliwie dokładnego i rzeczywistego modelu przestrzennego dna. W celu wsparcia procesu obróbki danych, jako podkład kartograficzny można wykorzystać Elektroniczne Mapy Nawigacyjne, linie brzegowe, zeskanowane mapy morskie, obrazy dna lub utworzone siatki sondowań. Gdy dane są już w pełni udoskonalone, przy użyciu Fldermaus'a można tworzyć także własne raporty pomiarowe. Analiza i selekcja sondowań na potrzeby produkcji map może być w łatwy sposób przeprowadzona przy użyciu dostępnych filtrów i algorytmów przeliczeniowych. Po wykonaniu ostatecznej obróbki danych i utworzeniu raportu o wykrytych obiektach podwodnych, można w łatwy sposób zweryfikować najmniejszą bezpieczną głębokość nad wrakiem lub innym niebezpiecznym obiektem poprzez analizę nałożonych echogramów. W celu zobrazowania pokrycia dna oraz analizy jakości uzyskanych danych, można tworzyć poligony i powierzchnie sondażowe.

11 FLEDERMAUS GEOCODER Zintegrowany zestaw narzędzi do analizowania i wizualizacji danych Fledermaus Geocoder Toolbox (FMGT) został zaprojektowany do wizualizacji i analizy danych o sile odbitego sygnału od dna (backscatter data). Podczas przetwarzania plików źródłowych w mozaikę, przeprowadzanych jest bardzo dużo korekcji mających na celu pełne odzyskanie informacji zawartych w odbitym od dna sygnale. Oprogramowanie może czytać wiele plików zawierających informacje o sile odbitego sygnału, wprowadzać poprawki i tworzyć mozaiki 2D. Po utworzeniu mozaiki, nożna generować wiele statystyk i eksportować je do rożnych formatów. Do klasyfikacji typu dna należy wykorzystać analizę kąta odbicia (ARA - Angle Range Analysis). Dane o sile odbitego sygnału (backscatter data) mogą być łączone z danymi batymetrycznymi, co w konsekwencji pozwala na utworzenie bardzo efektownych modeli 3D. Wielobranżowe przedsięwzięcie Tworzenie mapy dna morskiego ma na celu zobrazowanie nie tylko jego powierzchni ale i zgromadzenie informacji potrzebnych do oceny jego morfologii, sydymentologii, i biologii - w konsekwencji interpretowanie wszystkich pozyskanych wyników w celu utworzenia tematycznych map dla danego akwenu. Wspiera to morską politykę środowiskową, zarządzanie i pozyskiwanie odnawialnych złóż.

12 FLEDERMAUS MIDWATER Narzędzie do analizy danych w kolumnie wody Fledermaus Midwater to dodatek programu Fledermaus, który odczytuje dane z wielu formatów plików sonarowych i bardzo szybko wyszczególnia wszelkie kształty widoczne w kolumnie wody. Surowe dane sonarowe są w pierwszej kolejności konwertowane do formatu GWC (Generic Water Column) w celu ich dalszej obróbki i wizualizacji. Następnie prosty graficzny interfejs użytkownika wykorzystywany jest do filtrowania danych w celu wyszczególnienia znajdujących się w toni wodnej kształtów i obiektów. FMMidwater pozwala na utworzenie wielu zobrazowań kształtów wykrytych w toni wodnej oraz eksport do różnych typów plików. Będąc zdolnym do ukazania batymetrii i danych w kolumnie wody, w połączeniu z zobrazowaniem przestrzennym dna w wymiarze 4D, FMMidwater wspiera w bardzo dużym stopniu interpretacje danych sonarowych podczas przeprowadzania pomiarów hydrograficznych dla celów produkcji map morskich. Identyfikacja najmniejszej głębokości była zawsze trudną do wykonania czynnością. Nierzadko wykonywano trałowania mechaniczne w celu upewnienia się, że podana głębokość jest bezpieczna. Obecnie, zarówno analiza echogramów (uzyskanych z echosond jednowiązkowych) oraz możliwa do wykonania analiza kolumny wody (uzyskana z echosondy wielowiązkowej) stanowić będą zawsze alternatywne źródło niepodważalnych informacji niezbędnych do określenia najpłytszej głębokości. Detekcja nieszczelności ropy i gazu Największy w ostatnim czasie rozwój narzędzia programowego Midwater miał miejsce podczas prac związanych z detekcją nieszczelności rurociągów, prowadzonych w ramach projektów związanych z wydobyciem ropy i gazu (Dr. Tom Weber CCOM UNH).

13 FLEDEMAUS GIS PLUS WTYCZKI Rozszerzenia Fledermaus'a Wtyczki są zbiorem komponentów programowych, które poprawiają zdolność oprogramowania do wykorzystania go do wielu innych niż pierwotnie celów. Fledermaus działa w tym wypadku jako platforma, która może być rozbudowywana na potrzeby użytkowników w bardzo dużym stopniu. Jest to bardzo proste - wystarczy skopiować nową wtyczkę do folderu "plugins", zrestartować program i... Vuala! - nowa funkcjonalność programu jest dostępna. Fledermaus pozwala na bezpośrednie powiązanie z przestrzenią roboczą programu ArcGis frimy ESRI. Każdy obiekt utworzony w programie Fldermaus może być transferowany do przestrzeni roboczej programu ArcGIS (zgeoreferowane obrazy, powierzchnie, linie czy kształty). Tak samo obiekty utworzone w programie ArcGIS mogą być zaimplementowane do programu Fledermaus. Połączenie z ArcGIS-em ArcGIS for Maritime czyli ArcGIS dla potrzeb morskich: Batymetria jest rozszerzeniem programu ArcGIS Desktop, który wspiera zdolność do wielokrotnego wykorzystania raz pozyskanych danych na wiele sposobów. Przy użyciu wersji ArcGIS for Maritime, możliwe jest tworzenie pojedynczych powierzchni batymetrycznych. Rozwiązanie to pomaga kontrolować pokrycie przesondowanego akwenu danymi hydrograficznymi identyfikując jednocześnie miejsca bez jakiegokolwiek pokrycia. ArcGis for Maritime wspiera prace związane z produkcją map przez narodowe biura hydrograficzne, agencje hydrograficzne oraz inne instytucje i firmy podwykonawcze. Rozwiązanie to stanowi rzeczywistą platformę geograficznego systemu informatycznego, która polepsza, standaryzuje i usprawnia nie tylko swobodny przepływ informacji, ale i umożliwia sprawne zarządzanie projektami.

14 QASTOR Całkowita kontrola Qastor wsparty niezawodnymi i dokładnymi danymi o pozycji oraz kursie jednostki, oferuje marynarzom niesamowicie przydatne narzędzie, które może znacznie poprawić ocenę sytuacji nawigacyjnej, a tym samym ułatwić prowadzenie statku. Obok podstawowych informacji takich jak prędkość, kurs, kąt drogi nad dnem i prędkość obrotowa statku, które są wyświetlane na pasku bocznym programu Qastor, prawdopodobnie najbardziej ważną sprawą jest posiadanie podkładu kartograficznego w postaci elektronicznej mapy. Qastor wyświetla wszystkie popularne elektroniczne mapy takie jak S-57, Primar, C-MAP, ARCS i DENC. Typowo wszystkie mapy pokazują izobaty. Znając zanurzenie statku, wymaganą bezpieczną głębokość pod stępką oraz aktualną wartość pływów, program Qastor jest w stanie wyróżnić obszary bezpieczne i niebezpieczne na mapie. Do tego celu wymagana jest bardzo wysoka dokładność map z izobatami w odstępach nawet co 10 cm. QASTOR - System Map Elektronicznych dla profesjonalistów Operacje statek-statek na morzu należą do najbardziej trudnych i niebezpiecznych do przeprowadzenia. Bezpieczeństwo operacji jest niezwykle poprawione, gdy względna pozycja obu statków może być dokładnie zobrazowana. Planowanie trasy jest w pełni obsługiwane przez program Qastor, od prostych podróży z punktu A do B, do tras złożonych z kilku różnych punktów docelowych. Oprócz podstawowych informacji nawigacyjnych wyświetlanych na paskach bocznych, Qastor analizuje cały czas obszar wokół trasy oraz w wybranym sektorze przed statkiem, podświetla obszary niebezpieczne i alarmuje w przypadku zbliżania się do niebezpiecznych miejsc. Biorąc pod uwagę prędkość jednostki, utrzymywany przez sternika kurs i aktualny kąt drogi nad dnem, Qastor jest w stanie aproksymować kolejne położenie statku. Dokładność obliczeń zależy od dokładności systemu pozycjonowania i innych czujników nawigacyjnych przesyłających dane do programu. W przypadku, gdy Pilot posiada ze sobą podręczny zestaw pilota (PPU - Portable Pilot Unit), obliczenia mogą być jeszcze bardziej dokładne. Przewidywanie pozycji statku jest używane w połączeniu z ustawionymi "strefami ochronnymi" w celu zwiększenia identyfikacji potencjalnych zagrożeń w sektorze przed statkiem. Oficer pełniący wachtę powinien przez cały czas prowadzić należytą obserwację przy użyciu wszelkich dostępnych metod. Program Qastor posiada wiele właściwości, dzięki którym może wspierać pracę nawigatora na mostku. Jedną z takich funkcji jest możliwość wyświetlania przez program informacji z systemu AIS.

15 QASTOR - DOKOWANIE I CUMOWANIE Precyzyjna nawigacja Qastor umożliwia gromadzenie i wyświetlanie wszystkich informacji nawigacyjnych dostarczanych z urządzeń peryferyjnych. Dodatkowo dzięki podłączeniu do Serwera Połączeniowego firmy QPS (QPS Connect Server) jest zdolny do odbierania informacji hydro i meteorologicznych. Bardzo krytycznymi momentami podczas manewrowania statków są między innymi podchodzenia do śluz oraz dokowania tankowców do terminali. Podczas wykonywania tych operacji niezwykle ważną sprawą jest znajomość prędkości przemieszczania się dziobu i rufy statku, jak również prędkości zbliżania się i odległość do punktu docelowego. W wielu zmiennych warunkach, bardzo przydatnym urządzeniem jest przenośna stacja pilotowa (PPU - Portable Pilot Unit), wyposażona w odbiornik GNSS RTK, która komunikuje się z komputerem pilota poprzez WIFI i dostarcza bardzo dokładnych informacji pozycyjnych bezpośrednio do programu Qastor. System został zaprojektowany zgodnie z koncepcją POADSS (Portable Operational Approach and Docking Support System - przenośny system wspierający operacje podchodzenia i dokowania statków), który został rozwinięty przez europejski projekt MarNIS. Dokładność i niezawodność danych dostarczonych przez system RTK GNSS PPU stawia program Qastor na bardzo wysokim poziomie, porównując z systemami statkowymi i brzegowymi laserowymi systemami cumowania/dokowania. Krytyczne manewry, czyli - dokowanie statków, podchodzenie do śluz, operacje wokół Pływających Punktów Produkcji, Przechowywania i Załadunku ropy i gazu, operacje cumowania tankowców Qastor jest jedynym na świecie narzędziem dostarczającym pilotom morskim wsparcie w postaci informacji o aktualnym zapasie wody pod stepką. Dzięki temu możliwe jest określenie optymalnej prędkości żeglownej przed i w trakcie ważnego przejścia statku w miejscach krytycznych. Program zapewnia równocześnie porady w postaci aktualnych informacji meteorologicznych i nasileniu ruchu statków na danym odcinku. W celu wsparcia centrów kontroli ruchu statków w użyciu oprogramowania Qastor, firma QPS od niedawna wydała specjalny dodatek o nazwie Qastor Multi-Instance. Rozwiązanie polega na tym, że przy użyciu jednego komputera i poprzez dodanie wieloekranowego monitora ściennego, kilka statków może być śledzonych i monitorowanych w jednym czasie, bez względu czy są one w drodze czy zacumowane przy kei.

16 QASTOR - SERWER Ł CZNOSCI PEŁNA ŚWIADOMOŚĆ SYTUACJI Obsługa danych z systemu AIS jest już standardową funkcją programu Qastor. Ponadto umożliwia on wyświetlanie wprowadzonych do akwizycji celów radarowych oraz innych danych pomocniczych takich jak siła i kierunek wiatru, prędkość i kierunek prądu morskiego czy informacje meteorologiczne. Wszystkie te dane stanowią wsparcie np. dla pilota, który wprowadzając statek do portu, musi posiadać niezależne źródło informacji nawigacyjnych. Dane przesyłane są poprzez sieć internetową i wymagają podłączenia do Serwera. Dane przesyłane są pomiędzy serwerem a dowolna liczbą klientów. Serwer rozsyła również aktualne dane o stanie morza i pływach. Darmowy sposób uaktualniania Elektronicznych Map Nawigacyjnych Ręczne Uaktualnianie Elektronicznych Map Nawigacyjnych na komputerze stanowi kłopot dla wszystkich użytkowników. Dzięki podłączeniu do Serwera Połączeniowego, Qastor umożliwia przeprowadzanie tych operacji całkowicie automatycznie poprzez wbudowany mechanizm uaktualniania map. Serwer Połączeniowy pozwala na uaktualnianie jedynie tych map, które aktualnie tego wymagają. Ponadto program utrzymuje w pamięci historię uaktualnień, co pozwala użytkownikowi na powrót do wcześniejszego stanu, jeżeli jest to konieczne. Nie tylko marynarze na statku są jedynymi użytkownikami programu Qastor. Korzystają z niego również kapitanowie portów oraz managerowie zarządzający flotą.

17 QASTOR - BEZPIECZENSTWO NA MORZU Monitorowanie podróży oraz alarmowanie Największa do tej pory implementacja oprogramowania Qastor wraz Serwerem Połączeniowym miała miejsce w kompaniach zarządzających liniowymi statkami pasażerskimi, dla których firma QPS dostarczyła system monitorowania trasy i alarmowania zagrożeń. Wykorzystując dane rzeczywiste dostarczone z urządzeń peryferyjnych (m. in. GPS, żyrokompas, AIS) system jest w stanie monitorować i rejestrować bieżącą pozycję statku, alarmować w przypadku zbyt dużego odejścia od planowej trasy lub w przypadku wejścia w obszar, który zakładano wcześniej ominąć. Poprzez połączenie z serwerem, wszelkie informacje alarmowe mogą być przesyłane do biura firmy zarządzającej poprzez wiadomości lub SMS. Funkcjonalność oprogramowania ma za zadanie wspierać pracę nawigatorów oraz umożliwić personelowi zarządzającemu w biurze śledzenie aktualnej trasy statku. Podgląd pozycji statku wraz z historią przebytej drogi oraz podkładem mapowym dostępny jest z dedykowanej strony internetowej. Od czasu, gdy Costa Concordia osiadła na mieliźnie w Styczniu 2012 roku, prawidłowe planowanie podróży stało się priorytetem. "Ta najnowocześniejsza technologia wspiera naszą załogę w jej wiedzy i doświadczeniu", powiedział Emilio La Scala, główny manager departamentu technicznego firmy MSC Cruise. "Poprzez dostarczanie tych dodatkowych systemów informacyjnych, jesteśmy pewni, że każdy statek pasażerski jest w pełni wspierany przez cały czas."

18 QPS, WSPARCIE i SZKOLENIA Profesjonalne metody wsparcia technicznego Firma QPS poczyniła duży wysiłek, aby każdego roku wydawać uaktualnione wersje swoich produktów. Ostatnie wersje programów zawierają coraz to nowsze funkcje, są coraz bardziej rozbudowane i udoskonalone, a wszystko dzięki zwrotnym informacjom uzyskiwanym między innymi od samych użytkowników. Firma QPS posiada Interaktywny System Wsparcia Technicznego (JIRA), dzięki któremu klienci mogą zgłaszać swoje problemy i zapytania z całego świata. Dział wsparcia technicznego zapewnia pełne doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów. Możliwe jest to dzięki profesjonalnej grupie specjalistów pracujących w głównych biurach Ameryki Północnej i Europie oraz w biurach oficjalnych przedstawicieli handlowych w poszczególnych krajach. Firma QPS oferuje kursy szkoleniowe przeprowadzane w Portsmouth w Holandii, w biurach lokalnych przedstawicieli oraz bezpośrednio w biurach i na statkach naszych klientów. Ponadto, firma QPS organizuje wideokonferencje w połączeniu z wideoprezentacjami oraz warsztaty, na których dzieli się wszelkimi nowinkami oraz prowadzi dyskusje z użytkownikami. System Wsparcia i Obsługi klienta oferuje: wsparcie telefoniczne oraz owe (w godzinach pracy biur), uaktualnianie wersji, poprawianie błędów programowych i dostęp do internetowej strony wsparcia technicznego. Międzynarodowe wielojęzyczne wsparcie Obecnie firma QPS świadczy wsparcie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i chińskim.

19 QPS CONTACT DETAILS QPS offices Zeist office (NL) Huis ter Heideweg LZ Zeist The Netherlands phone: +31 (0) Odwiedź nas na stronie Odwiedź naszą stronę i dowiedź się najnowszych informacji na temat oferowanych programów, zobacz historie i przykłady bezpośrednio od naszych klientów, a także pobierz najnowsze wersje programów lub poproś o wersję demonstracyjną. Portsmouth office (USA) 104 Congress St., Suite 304 Portsmouth, NH 03801, USA phone: Banbury office (UK) 2A Banbury Office Village, Noral Way Banbury, Oxfordshire OX16 2SB, United Kingdom phone:+44 (0) Fredericton office (Canada) 420 York Street, 3rd Floor Fredericton, New Brunswick E3B 3P7 Canada phone: +1 (506) Autoryzowany Przedstawiciel W Polsce ESCORT Sp. z o.o. ul. Grudziądzka Szczecin phone:

20 QINSy Fledermaus Qastor

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Teleimersja. Spis treści

Teleimersja. Spis treści Teleimersja Spis treści Wstęp... 2 I. Wprowadzenie: Grafika i wizualizacja... 7 II. Teleimersja: Wirtualna obecność... 16 III. Tele imersja: Telekonferencje jutra... 31 IV. SOFT (oprogramowanie dla teleimersji);

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo