SKŁAD AMINOKWASOWY BIAŁKA SIANA Z ŁĄKI GÓRSKIEJ W 20 ROKU TRWAŁEGO DOŚWIADCZENIA NAWOZOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKŁAD AMINOKWASOWY BIAŁKA SIANA Z ŁĄKI GÓRSKIEJ W 20 ROKU TRWAŁEGO DOŚWIADCZENIA NAWOZOWEGO"

Transkrypt

1 ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE Т. Щ NR 3/4, WARSZAWA 1991: KAZIMIERZ MAZUR SKŁAD AMINOKWASOWY BIAŁKA SIANA Z ŁĄKI GÓRSKIEJ W 20 ROKU TRWAŁEGO DOŚWIADCZENIA NAWOZOWEGO Katedra Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w Krakowie WSTĘP Nawożenie mineralne trwałych użytków zielonych pozwala nie tylko na szybki i znaczny wzrost produkcji paszy pastwiskowej lub siana łąkowego, ale przy racjonalnych i ekologicznie uzasadnionych dawkach koszt wytworzenia jednostki pokarmowej i białka jest niewspółmiernie niższy w porównaniu z produkcją na gruntach ornych [3]. Ocenę nawożenia wiąże się obecnie również z jakością plonów, a jednym z głównych kryteriów tej oceny jest zawartość białka oraz jakościowy i ilościowy skład aminokwasów. Głównym czynnikiem modyfikującym jest azot, ale najlepsze efekty przy uprawie roślin pastewnych uzyskać można przez optymalizację stosunku tego składnika do ilości fosforu i potasu w dawce nawozu, a także dodatek mikropierwiastków [1, 2,4-6, 8]. Pasze z użytków zielonych stosowane są głównie w żywieniu zwierząt przeżuwających, dla których skład aminokwasowy białka nie jest tak ważny z uwagi na syntezę tych związków przez mikroflorę żwacza. Plony z użytków zielonych służą także w żywieniu zwierząt monogastrycznych, mogą być wykorzystane również do produkcji pasz treściwych. MATERIAŁ I METODYKA Materiał do oznaczenia zawartości 16 aminokwasów, w tym 10 egzogennych, pochodził z dwóch pokosów runi łąkowej zebranej w dwudziestym roku prowadzenia statycznego doświadczenia nawozowego na łące trwałej w Czarnym Potoku koło Krynicy (700 m n.p.m.). Warunki tego doświadczenia opisane zostały we wcześniejszych publikacjach [7]. W doświadczeniu, poza obiektem kontrolnym bez nawożenia (0), uwzględniono często stosowane w praktyce jednostronne nawożenie azotowe (A) oraz fosforowe (В), a na tle nawożenia fosforowo-potasowego (C) badano efektywność dwóch dawek N 90 i 180 kg/ha saletry amonowej (Д E) i mocznika (F, G). Aminokwasy oznaczono w średnich ważonych próbkach z obiektów metodą

2 1 6 6 К. Mazur chromatografii kolumnowej po hydrolizie 6 M HC1. Jedynie metionię oznaczono konwencjonalną metodą kolorymetryczną. OMÓWIENIE WYNIKÓW PLONOWANIE I SKŁAD BOTANICZNY RUNI ŁĄKOWEJ W dwudziestym roku doświadczenia wzrost plonów suchej masy wynosił 12% w obiekcie PK (С), a przy pełnym nawożeniu 76% średnio w obiektach z dawką 90 kg N w obu nawozach (Д F) i 90% z dawką N 180 kg/ha (.E, G) w stosunku do kontroli. Jednostronne nawożenie zwiększyło te plony o 45% w obiekcie z saletrą amonową (A), a w obiekcie z superfosfatem (5) były one mniejsze o 6%. Urozmaicony skład botaniczny runi łąkowej utrzymywał się tylko w obiekcie kontrolnym (0 wyłącznie zabiegi pielęgnacyjne) oraz nawożonym PK i P. Przy jednostronnym nawożeniu azotem uzyskano praktycznie ruń trawiastą z dominacją bliźniczki psiej trawki i kostrzewy czerwonej, a przy pełnym nawożeniu zbiorowisko trawiaste zostało zdominowane przez kłosówkę miękką (Holcus mollis L.), która przy podwójnej dawce azotu, zwłaszcza w formie saletry amonowej (E), stanowiła monokulturę. Gatunek ten, nisko oceniany pod względem wartości użytkowej, ma dużą wartość odżywczą [9]. Taki skład botaniczny oraz nawożenie miały istotny wpływ na skład ilościowy aminokwasów w białku surowym i suchej masie siana. SKŁAD AMINOKWASOWY BIAŁKA W tabelach 1 i 2 przedstawiono zawartość aminokwasów w białku surowym. W plonach z I pokosu oznaczone aminokwasy stanowiły od 63% (obiekt 0, bez nawożenia) do 86% (D PK + N90 w saletrze amonowej) masy białka surowego, a w II pokosie 60-70%, przy zależnościach takich jak w I zbiorze. Nawożenie azotem na tle PK zwiększyło udział aminokwasów w białku surowym o 9-35% w I pokosie, a w II pokosie o 15%, ale tylko przy niższej dawce obu nawozów. Podwójna dawka saletry amonowej obniżyła ten udział o 8%, a w obiekcie z mocznikiem nie było różnicy. Jednostronne nawożenie saletrą amonową było w pierwszym pokosie mniej efektywne (65% aminokwasów w białku) niż jednostronne nawożenie superfosfatem (73%), natomiast w II pokosie w obu tych obiektach wskaźniki były podobne (67-69%), jak przy nawożeniu PKN90. W I pokosie najbardziej wzrosła suma tak wszystkich aminokwasów (36%), jak i aminokwasów egzogennych (35%) pod wpływem nawożenia PK + N90 w saletrze amonowej (D). W pozostałych obiektach z pełnym nawożeniem wzrost ten wynosił odpowiednio 10-11% i 7-15%. W obiektach z niepełnym nawożeniem wzrost stwierdzono tylko przy jednostronnym stosowaniu superfosfatu (16 i 10%). W II pokosie niższe dawki obu nawozów azotowych stosowanych na tle PK wpływały podobnie na wzrost zawartości sumy aminokwasów i aminokwasów egzogennych (16-20%), jak jednostronne nawożenie saletrą amonową i superfosfatem (13-17%). Przy podwójnych dawkach azotu oraz przy nawożeniu PK zawartość aminokwasów w białku była podobna jak w obiekcie kontrolnym (bez nawożenia).

3 Skład aminokwasowy białka siana z łąki górskiej w 20 roku trwałego doświadczenia nawozowego 167 Zawartość aminokwasów w białku surowym siana z I pokosu (g/16 g N) Content of amino acids in crude protein of hay from 1st cut (g/16 g N) Tabela 1 Aminokwasy Amino acids Obiekty nawozowe Fertilizer objects O A В С D E F G 1. Arginina Arg 2,84 3,17 3,35 2,50 4,04 3,71 2,84 2,68 2. Fenyloalanina Phe 4Д7 3,46 3,83 3,75 4,56 3,92 4,31 4,15 3. Histydyna His 1,60 1,75 2,02 1,64 2,23 1,90 1,84 1,83 4. Izoleucyna lieu 2,96 2,57 2,87 2,52 3,87 3,46 2,85 3,65 5. Leucyna Leu 4,45 4,82 5,34 4,29 6,72 5,58 5,34 5,49 6. Lizyna Lys 3,27 3,90 4,39 3,10 4,43 3,83 3,35 3,97 7. Metionina Met 1,21 1,20 1,32 1,05 1,39 1,23 1,18 1,26 8. Treonina Thr 3,14 2,97 3,33 2,79 4,12 3,26 3,16 3,43 I 9. Tyrozyna Tyr 3,57 3,03 3,10 3,41 4,29 3,32 3,34 3, Walina Val 3,50 3,74 4,23 4,02 5,71 4,96 4,54 4, Alanina Ala 3,59 4,02 4,28 3,72 6,67 5,42 4,66 5, Glicyna Gly 2,94 2,68 3,09 2,60 4,16 3,15 2,82 3, Kwas aspar. Asp. ас. 14. Kwas glutam. Glu. ac. 11,90 11,36 12,75 11,18 12,93 10,74 11,80 10,34 7,88 9,31 10,69 8,57 11,42 8,79 9,80 9, Prolina Pro 3,51 4,40 5,47 5,49 5,71 4,02 4,64 3, Seryna Ser 2,81 2,94 3,43 2,80 3,76 3,22 3,25 3,08 % N w suchej masie in dry mass Suma aminokwasów Total amino acids Suma amin. egzogen. Total exogenic a.a. Amin. egzog. w sumie aminokw. % Exog. a.a. in total a.a. 2,03 1,94 1,77 2,02 1,84 2,10 1,77 2,05 63,34 65,26 73,49 63,43 86,01 70,51 69,72 69,51 30,71 30,55 33,78 29,07 41,36 35,17 32,75 34,44 48,48 46,81 45,97 45,83 48,09 49,88 46,97 49,55 Arg + Lys: Pro 1,74 1,60 1,42 1,02 1,48 1,75 1,33 1,86 O = bez nawożenia no fertilization, A = N Ł- S, В = P, С = PK, D = PK + N L- S, E = PK + N2 - S, F = PK + N Ł- M, G = PK + N 2 - M. N L= 90 kg N, N2 = 180 kg N, P = 40 kg P, К = 125 kg К na ha per hectare. S = saletra amonowa amonium nitrate, M = mocznik urea.

4 168 К. Mazur Zawartość aminokwasów w białku surowym siana z II pokosu (g/16 g N) Content of amino acids in crude protein of hay from Ilnd cut (g/16 g N) Tabela 2 Aminokwasy Amino acids Obiekty nawozowe Fertilizer objects3 O A В С D E F G 1. Arginina Arg 2,64 2,91 3,08 2,96 3,02 2,86 2,85 2,67 2. Fenyloalanina Phe 2,69 3,46 3,39 2,96 3,34 3,01 3,72 3,09 3. Histydyna His 1,70 1,76 1,80 1,68 1,74 1,36 1,86 1,73 4. Izoleucyna lieu 2,33 2,83 2,85 2,48 2,74 2,42 3,00 2,58 5. Leucyna Leu 4,68 5,22 5,21 4,58 4,93 4,44 5,61 5,03 I 6. Lizyna Lys 2,82 3,22 ЗД5 2,96 3,45 2,55 3,32 2,74 7. Metionina Met 0,96 0,93 0,95 0,96 1,18 0,77 0,95 0,85 8. Treonina Thr 2,76 3,19 3,23 2,90 3,27 2,43 3,24 3,00 9. Tyrozyna Tyr 2,57 3,37 3,26 2,72 3,09 2,72 3,45 2, Walina Val 3,67 4,19 4,30 3,79 4,52 3,80 4,21 3, Alanina Ala 3,29 4,46 4,38 3,73 4,66 3,73 4,60 3, Glicyna Gly 2,28 2,96 3,01 3,26 3,03 2,72 3,02 2, Kwas aspar. Asp. ас. 14. Kwas glutam. Glu. ac. 10,43 11,05 10,58 9,81 11,65 8,38 10,01 9,56 8,53 9,94 9,26 8,18 9,23 7,66 9,76 8, Prolina Pro 5,68 6,08 6,31 4,95 6,82 4,84 6,51 5, Seryna Ser 2,67 2,99 2,45 2,82 2,95 1,86 3,22 2,40 % N w suchej masie in dry mass Suma aminokwasów 1 Total amino acids Suma amin. egzogen. Total exogenic a.a. 2,34 2,18 2,24 2,62 2,14 2,74 2,26 2,55 59,70 68,56 67,21 60,74 69,62 55,55 69,33 60,57 26,82 31,08 31,22 27,99 31,28 26,26 32,21 28,49 Amin. egzog. w sumie aminokw. % Exogenic a.a. in total a.a. 44,92 45,33 46,45 46,08 44,93 47,45 46,46 47,04 Arg + Lys: Pro 0,96 1,01 1,02 1,20 0,95 1,12 0,95!,01 J a Objaśnienia jak w tab. 1 see Table 1.

5 Skład aminokwasowy białka siana z łąki górskiej w 20 roku trwałego doświadczenia nawozowego Chemiczny wskaźnik strawności białka, obliczony ze stosunku sumy dwóch aminokwasów egzogennych argininy i lizyny do endogennej proliny, był w I pokosie wysoki i wahał się od 1,02 w obiekcie PK do 1,86 w obiekcie PK + Niso z mocznikiem, a w drugim pokosie niski i o odwróconych zależnościach: 0,95 przy nawożeniu PK + N90 do 1,20 w obiekcie PK. Nawożenie zróżnicowało zawartość aminokwasów w białku bardziej w plonach I pokosu. W II pokosie większe zmiany wystąpiły tylko w zawartości fenyloalaniny, izoleucyny i tyrozyny, a z aminokwasów endogennych alaniny i glicyny. W analizowanym sianie zawartość aminokwasów egzogennych w białku była w obu pokosach niższa od zawartości wzorcowej określonej przez FAO i WHO [2, 5, 8]. Jedynie w obiekcie D (PK + N90 w saletrze amonowej) poziom treoniny i waliny w plonie z I pokosu odpowiadał tym wskaźnikom, a zawartość izoleucyny i leucyny była bliska wzorcowej. Udział aminokwasów egzogennych w sumie oznaczanych aminokwasów wahał się w I pokosie od 46% (obiekty В i C) do blisko 50% (obiekty E i G). W II pokosie udział ten był bardziej wyrównany między obiektami nawozowymi (45-47%). ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW W PASZY Wyraźniej niż zawartość aminokwasów w białku (g/l6 g N) obrazuje wartość odżywczą paszy ilość aminokwasów znajdujących się w 1 kg tej paszy. Dane zawarte w tabelach 3 i 4 wskazują na inne zależności między nawożeniem a zawartością aminokwasów wyrażone w g/kg. Zaznaczyło się tu przede wszystkim gorsze działanie mocznika, zwłaszcza w mniejszej dawce {F). Siano I pokosu z tego obiektu było o 22% uboższe w oznaczane aminokwasy niż plon uzyskany przy takiej samej dawce saletry amonowej (D). W odniesieniu do sumy aminokwasów egzogennych obniżenie zawartości dochodziło do 24%. Przy podwójnej dawce obu nawozów pogorszenie tego elementu jakości plonu wynosiło tylko 3%. Jednym z ważnych kryteriów oceny jakościowej paszy jest zawartość aminokwasów limitujących wartość odżywczą. Takim aminokwasem jest m.in. lizyna. Plon siana zebrany w obu pokosach zawierał kg/ha tego aminokwasu, a w obiektach z pełnym nawożeniem NPK średnio 25 kg/ha (tab. 3 i 4). Było to więcej niż zbierano lizyny w życie poplonowym [5] oraz była to prawie połowa ilości tego aminokwasu w plonie mieszanki roślin motylkowych uprawianych w zmianowaniu [8]. WNIOSKI 1. Największy wpływ na zawartość sumy 16 aminokwasów oraz aminokwasów egzogennych w białku miało pełne nawożenie z dawką N (w postaci saletry amonowej) w ilości 90 kg/ha. Oznaczone aminokwasy stanowiły w tym obiekcie 86% masy białka, a w obiekcie kontrolnym, bez nawożenia i z nawożeniem PK 63%. 2. Podwójna dawka obu nawozów azotowych powodowała zwiększenie wartości chemicznego wskaźnika strawności białka dzięki korzystniejszej relacji między zawartością lizyny i proliny w białku. 3. Pasza z obiektów nawożonych mocznikiem była w I pokosie znacznie uboższa w aminokwasy (g/kg) niż przy nawożeniu saletrą amonową. Relacje między zawartością aminokwasów w sianie i w białku były różne.

6 170 К. Mazur Tabela 3 Zawartość aminokwasów w suchej masie siana z I pokosu (g/kg) Content of amino acids in dry mass of hay from 1st cut (g/kg) Obiekty nawozowe Fertilizer objects3 Aminokwasy Amino acids О А В С D E F G I 1. Arginina Arg 3,60 3,77 3,71 3,16 4,65 4,21 3,14 3,44 2. Fenyloalanina Phe 5,29 4,20 4,24 4,74 5,24 5,14 4,77 5,32 3. Histydyna His 2,03 2,12 2,24 2,07 2,56 2,49 2,04 2,34 4. Izoleucyna lieu 3,75 3,12 3,17 3,18 4,45 4,54 3,15 4,68 5. Leucyna Leu 5,64 5,85 5,91 5,42 7,73 7,32 5,91 7,03 6. Lizyna Lys 4,15 4,73 4,86 3,92 5,09 5,03 3,71 5,09 7. Metionina Met 1,53 1,45 1,46 1,33 1,60 1,62 1,30 1,61 8. Treonina Thr 3,98 3,60 3,68 3,52 4,74 4,28 3,50 4,40 9. Tyrozyna Tyr 4,53 3,67 3,43 4,31 4,93 4,36 3,70 4, Walina Val 4,44 4,54 4,68 5,08 6,57 6,51 5,02 6, Alanina Ala 4,55 4,87 4,74 4,69 4,67 7,11 5,16 7, Glicyna Gly 3,73 3,25 3,42 3,28 4,78 4,14 3,12 4,42 I 13. Kw. aspar. Asp. ac. 14. Kw. glutam. Glu. ac. 15,10 13,78 14,11 14,11 14,87 14,10 13,05 13,25 10,00 11,29 11,83 10,82 13,13 11,54 10,84 11, Prolina Pro 4,46 5,33 6,05 6,93 6,57 5,27 5,13 4, Seryna Ser 3,57 3,57 3,79 3,53 4,32 4,22 3,60 3,95 Białko surowe Crude protein Suma aminokwasów Total amino acids Suma am. egzogennych Total exogenic a.a ,05 79,14 81,32 80,09 98,90 91,88 77,14 89,08 38,64 37,05 37,38 36,73 47,56 45,50 36,24 44,14 Lizyna Lys (kg/ha) 9,21 13,86 9,72 8,19 18,32 19,16 13,36 20,06 a Ojaśnienia jak w tab. 1 see Table 1.

7 Skład aminokwasowy białka siana z łąki górskiej w 20 roku trwałego doświadczenia nawozowego Zawartość aminokwasów w suchej masie siana z II pokosu (g/kg) Content of amino acids in dry mass of hay from Ilnd cut (g/kg) Tabela 4 Aminokwasy Amino acids Obiekty nawozowe Fertilizer objects3 О А В С D E F G 1. Arginina Arg 3,86 3,97 4,31 4,84 4,04 4,89 4,03 4,25 2. Fenyloalanina Phe 3,94 4,71 4,74 4,85 4,47 5,15 5,26 4,93 3. Histydyna His 2,49 2,40 2,52 2,75 2,32 2,33 2,63 2,76 4. Izoleucyna lieu 3,41 3,85 3,99 4,06 3,67 4,14 4,24 4,11 5. Leucyna Leu 6,84 7,11 7,30 7,50 6,59 7,60 7,93 8,02 6. Lizyna Lys 4,13 4,38 4,71 4,85 4,62 4,36 4,69 4,36 7. Metionina Met 1,40 1,27 1,33 1,57 1,58 1,32 1,34 1,36 8. Treonina Thr 4,03 4,35 4,52 4,75 4,37 4,16 4,58 4,78 9. Tyrozyna Tyr 3,76 4,59 4,57 4,46 4,13 4,66 4,87 4, Walina Val 5,37 5,71 6,02 6,20 6,04 6,50 5,94 6,11 D 11. Alanina Ala 4,81 6,07 6,13 6,10 6,23 6,38 6,49 6,22 I 12. Glicyna Gly 3,33 4,03 4,22 5,33 4,05 4,65 4,27 4,12 I I 13. Kw. aspar. Asp. ac. 14. Kw. glutan. Glu. ac. 15,26 15,06 14,81 16,06 15,58 14,35 14,14 15,23 12,47 13,55 12,96 13,39 12,34 13,12 13,78 13, Prolina Pro 8,31 8,28 8,84 8,10 9,12 8,28 9,20 8, Seryna Ser 3,91 4,07 3,43 4,62 3,95 3,19 4,55 3,82 Białko surowe Crude protein Suma aminokwasów Total amino acids ,32 93,40 94,40 99,43 93,10 95,08 97,94 96,53 Suma am. egzogennych 39,23 42,34 44,01 45,83 41,83 45,11 45,51 45,41 Total exogenic a.a. Lizyna Lys (kg/ha) 2,73 5,43 3,34 5,58 6,88 6,68 6,66 7,28 Objaśnienia jak w tab. 1 see ТаЫе 1.

8 172 К. Mazur 4. Plony II pokosu miały niższą zawartość aminokwasów w białku w porównaniu z plonami I pokosu, natomiast zależności w zawartości aminokwasów w 1 kg paszy były odwrotne. LITERATURA [1] Domska D. Wpływ intensywnego nawożenia na zawartość związków azotowych i jakość białka w runi pastwiskowej. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Roi. 1979, Nr 27: [2]Eppendorfer W.H. Amino acid composition and protein quality. FAO, Economic Commission for Europe, Committee on Agricultural Problems, Agric. Sem. 4/R.2., Geneva [3] Falkowski M. Produkcja białka na użytkach zielonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 1983, z. 238: [4] Gorlach E., Curyło T. Działanie wieloletniego nawożenia na plonowanie runi łąkowej oraz zawartość azotu w roślinach i glebie zależnie od zestawu dawki NPK i warunków siedliskowych. Rocz. Glebozn. 1983,34/4: [5] Mazur K., Mazur T. The effect of mineral fertilization with a varying N:P:K ratio and an addition of microelements on the content of amino acids in the green mass of rye. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 1985,24: [6] Mazur K. The effect of the ratio of components and of the dose of fertilizers as well as of an addition of Cu and Co on the content of amino acids in meadow fescue. 8th Congr. Agrichem 90 Zbornik prednaśok 1,1990: , Nitra. [7] Mazur K, Mazur T. Wpływ nawożenia mineralnego na plon i skład chemiczny masy roślinnej z łąki górskiej. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 1972, 12/1: [8] Mazur K., Mazur T. Wpływ nawożenia roślin motylkowych azotem przy różnym stosunku N:P:K i dodatku mikropierwiastków na zawartość aminokwasów w zielonce. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 1984, 23: [9] Mazur K. Występowanie i skład chemiczny kłosówki miękkiej (Holcus mollis L.) w zależności od nawożenia mineralnego łąki górskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 1987, z. 337: К.М АЗУР АМ ИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ БЕЛКА ЛУГОВОГО СЕНА В 20-Ы Й ГО Д ПОСТОЯННОГО ПОЛЕВОГО ОПЫ ТА В ГОРАХ Кафедра агрохимии Сельскохозяйственной академии в Кракове Резю ме Определяли аминокислотный состав белка лугового сена в условиях одностороннего удобрения азотом (А), фосфором (В) и фосфором и калием (С), а кроме того аммиачной селитрой (D, Е) и мочевином (F, G) применяемой на ф оне РК в дозах 90 и 180 кг N/ra (0 без удобрения). В урожае двух укосов сена определено 16 аминокислот. В сыром белке (Таб. 1 и 2) аминокислоты составляли 63-86% в урожае 1-го укоса и 60-70% в урожае П-го укоса. Азотное удобрение на ф оне РК увеличивало участие аминокислот в сыром белке соответственно на 9-35% и 15% в I и П укосах. Участие незаменимых аминокислот в общем содержании аминокислот колебалось в 1-ом укосе от 46% до 50%, а во П-ом от 45% до 47%. Химический показатель переваримости белка вычислен с соотношения суммы двух незаменимых аминокислот аргинина и лизина к заменимому пролину был в отдельных укосах изменчивым (Таб. 1 и 2). Для оценки качества сена приведено также содержание аминокислот в 1 кг сена (Таб. 3 и 4). В случае применения мочевины содержание аминокислот было ниже от 3% (аспарагиновая кислота) до 26% (аргинин), чем аммиачной селитры.

9 Skład aminokwasowy białka siana z łąki górskiej w 20 roku trwałego doświadczenia nawozowego K. MAZUR AMINO ACID COMPOSITION OF THE PROTEIN OF HAY FROM A MOUNTAIN MEADOW IN THE 20TH YEAR OF A PERMANENT FERTILIZING EXPERIMENT Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University of Cracow Summary The author presents the amino acid composition of protein of meadow hay under conditions of a long-term fertilization with only nitrogen (A), only phosphorus (.В), or phosphorus and potassium (C), as well as ammonium nitrate (Д E) and urea (F, G) applied on the background of PK in the rate of 90 and 180 kg N per ha (О no fertilization). In the yield from two cuts 16 amino acids were determined, including 10 exogenic ones. In the raw protein (Tables 1 and 2) the determined amino acids amounted to 63-86% in the yield of the 1st cut and to 60-70% in that of the Und cut. Nitrogen fertilization on the PK background increased the proportion of amino acids in raw protein by 9-35% and 15% in the 1st and Und cut respectively. The proportion of exogenic amino acids in total amino acids varies in the 1st cut between 46 and 50%, and in the Und cut between 45 and 47%. The chemical index of protein digestibility calculated from the ratio of the sum of two exogenic amino acids (arginine and lysine) to the endogenic proline was variable in particular cuts (Tables 1 and 2). To assess the fodder value the author quotes the content of amino acids per 1 kg of hay (Tables 3 and 4). When applying urea the content of amino acids (as compared to ammonium nitrate) was lower by 3% (aspartic acid) and by 26% (argynine). Dr К Mazur Praca wpłynęła do redakcji w lutym 1991 r. Katedra Chemii Rolnej Akademia Rolnicza Kraków, Al. Mickiewicza 21

10

Zawartość aminokwasów w ziarnie owsa nawożonego saletrą amonową z dodatkiem mikroelementów

Zawartość aminokwasów w ziarnie owsa nawożonego saletrą amonową z dodatkiem mikroelementów NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 EDWARD MAJCHERCZAK WOJCIECH KOZERA KRYSTIAN NOWAK BOŻENA BARCZAK Katedra Chemii Rolnej Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO Z MINERALNYM W KSZTAŁTOWANIU CECH JAKOŚCIOWYCH PLONÓW

PORÓWNANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO Z MINERALNYM W KSZTAŁTOWANIU CECH JAKOŚCIOWYCH PLONÓW ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLII, NR 3/4, WARSZAWA 1991: 137-143 TEOFIL MAZUR PORÓWNANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO Z MINERALNYM W KSZTAŁTOWANIU CECH JAKOŚCIOWYCH PLONÓW Zakład Przyrodniczych Podstaw i Skutków

Bardziej szczegółowo

46 i 47. Wstęp do chemii -aminokwasów

46 i 47. Wstęp do chemii -aminokwasów 46 i 47. Wstęp do chemii -aminokwasów Chemia rganiczna, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2017/2018 1 21.1. Budowa ogólna -aminokwasów i klasyfikacja peptydów H 2 H H 2 R H R R 1 H

Bardziej szczegółowo

21. Wstęp do chemii a-aminokwasów

21. Wstęp do chemii a-aminokwasów 21. Wstęp do chemii a-aminokwasów Chemia rganiczna, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2016/2017 1 21.1. Budowa ogólna a-aminokwasów i klasyfikacja peptydów H 2 N H kwas 2-aminooctowy

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody poziomowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

Przegląd budowy i funkcji białek

Przegląd budowy i funkcji białek Przegląd budowy i funkcji białek Co piszą o białkach? Wyraz wprowadzony przez Jönsa J. Berzeliusa w 1883 r. w celu podkreślenia znaczenia tej grupy związków. Termin pochodzi od greckiego słowa proteios,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

WHEY CORE BCAA Amino Mega Strong - 2,3kg + 500ml

WHEY CORE BCAA Amino Mega Strong - 2,3kg + 500ml Utworzono: 2017-01-20 19:50:01 WHEY CORE 100 + BCAA Amino Mega Strong - 2,3kg + 500ml Cena produktu: 198,90 PLN 157,00 PLN Wyjątkowy w smaku koktajl proteinowy ze 100% białkiem serwatkowym (WPC, WPI) o

Bardziej szczegółowo

Wiesław Bednarek WSTĘP

Wiesław Bednarek WSTĘP Acta Agrophysica, 2011, 17(2), 267-275 ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE TYMOTKI ŁĄKOWEJ Wiesław Bednarek Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Informacje. W sprawach organizacyjnych Slajdy z wykładów

Informacje. W sprawach organizacyjnych Slajdy z wykładów Biochemia Informacje W sprawach organizacyjnych malgorzata.dutkiewicz@wum.edu.pl Slajdy z wykładów www.takao.pl W sprawach merytorycznych Takao Ishikawa (takao@biol.uw.edu.pl) Kiedy? Co? Kto? 24 lutego

Bardziej szczegółowo

FORMY AZOTU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ NAWOśONEJ ZRÓśNICOWANYMI DAWKAMI NAWOZÓW MINERALNYCH Wiesław Bednarek

FORMY AZOTU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ NAWOśONEJ ZRÓśNICOWANYMI DAWKAMI NAWOZÓW MINERALNYCH Wiesław Bednarek Acta Agrophysica, 2005, 6(2), 319-332 FORMY AZOTU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ NAWOśONEJ ZRÓśNICOWANYMI DAWKAMI NAWOZÓW MINERALNYCH Wiesław Bednarek Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza ul.

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WODACH GRUNTOWYCH NA ŁĄKACH TORFOWYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ I OBORNIKIEM

STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WODACH GRUNTOWYCH NA ŁĄKACH TORFOWYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ I OBORNIKIEM WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2004: t. 4 z. 1 (10) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 13945 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2004 STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 14 Agrotechnika i mechanizacja KOMPLEKSOWE ODŻYWIANIE ZIEMNIAKA NA BAZIE NAWOZÓW NOWEJ GENERACJI dr inż. Cezary Trawczyński IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Bardziej szczegółowo

FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy

FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na  ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na www.kulturystyka.sklep.pl ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy 1 porcja 65 gramów WARTOŚĆ ODŻYWCZA ZAWARTOŚĆ W PORCJI (65g) W 100g

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN KRĘŻEL, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

spektroskopia elektronowa (UV-vis)

spektroskopia elektronowa (UV-vis) spektroskopia elektronowa (UV-vis) rodzaje przejść elektronowych Energia σ* π* 3 n 3 π σ σ σ* daleki nadfiolet (λ max < 200 nm) π π* bliski nadfiolet jednostki energii atomowa jednostka energii = energia

Bardziej szczegółowo

The influence of mineral fertilizer type and nitrogen dose on the yielding and nutritive value of sward from a permanent meadow

The influence of mineral fertilizer type and nitrogen dose on the yielding and nutritive value of sward from a permanent meadow P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 147 2008 JOLANTA JANKOWSKA, GRAŻYNA ANNA CIEPIELA, ROMAN KOLCZAREK, KAZIMIERZ JANKOWSKI Instytut Agronomii Akademia Podlaska w Siedlcach WPŁYW RODZAJU NAWOZU MINERALNEGO

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA. Fitmax Easy GainMass proszek

ETYKIETA. Fitmax Easy GainMass proszek ETYKIETA Fitmax Easy GainMass proszek smak waniliowy, truskawkowy, czekoladowy Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców. FitMax

Bardziej szczegółowo

Wpływ stosowanych dolistnie mikroelementów na zawartość azotu i aminokwasów w ziarnie owsa oraz wskaźniki wartości biologicznej białka

Wpływ stosowanych dolistnie mikroelementów na zawartość azotu i aminokwasów w ziarnie owsa oraz wskaźniki wartości biologicznej białka NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 KRYSTIAN NOWAK EDWARD MAJCHERCZAK BOŻENA BARCZAK WOJCIECH KOZERA Katedra Chemii Rolnej, Wydział Rolniczy Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania wybranych czynników agrotechnicznych na wielkość plonu ziarna i skład aminokwasowy białka owsa

Ocena oddziaływania wybranych czynników agrotechnicznych na wielkość plonu ziarna i skład aminokwasowy białka owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 MARIA RALCEWICZ TOMASZ KNAPOWSKI Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ocena oddziaływania wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION Sp. z o.o. Gdynia ETYKIETA. FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek

MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION Sp. z o.o. Gdynia ETYKIETA. FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek ETYKIETA FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, w szczególności sportowców. FitMax Mass Active 20 jest odżywką wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 103 117 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 UPROSZCZONY BILANS POTASU NA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DAWKI AZOTU, STOSUNKU N:P:K I DODATKU MIKROPIERWIASTKÓW NA ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW I WITAMINY С W ZIEMNIAKACH

WPŁYW DAWKI AZOTU, STOSUNKU N:P:K I DODATKU MIKROPIERWIASTKÓW NA ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW I WITAMINY С W ZIEMNIAKACH ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XXXIV, NR 4, WARSZAWA 1983 KAZIMIERZ MAZUR, TERESA MAZUR, MARIA MAZGAJ WPŁYW DAWKI AZOTU, STOSUNKU N:P:K I DODATKU MIKROPIERWIASTKÓW NA ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW I WITAMINY С W ZIEMNIAKACH

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 4 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810, Poland Stanisław

Bardziej szczegółowo

W PŁYW TECHNIK APLIKACJI NAW OZÓW N A ZAWARTOŚĆ M INERALNYCH ZW IĄZKÓW AZOTU W GLEBIE

W PŁYW TECHNIK APLIKACJI NAW OZÓW N A ZAWARTOŚĆ M INERALNYCH ZW IĄZKÓW AZOTU W GLEBIE ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LIX NR 1 WARSZAWA 2008: 209-214 HELENA SZTUDER, STANISŁAW STRĄCZYŃSKI W PŁYW TECHNIK APLIKACJI NAW OZÓW N A ZAWARTOŚĆ M INERALNYCH ZW IĄZKÓW AZOTU W GLEBIE EFFECT OF FERTILIZER

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I FLUROKSYPYRU

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I FLUROKSYPYRU Fragm. Agron. 31(2) 2014, 18 25 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I FLUROKSYPYRU (STARANE 250 EC) NA zawartość białka ogólnego i węglowodanów rozpuszczalnych W SIANIE ŁĄKOWYM Jolanta Jankowska 1 Pracownia Agrometeorologii

Bardziej szczegółowo

Economic and technological effectiveness of crop production

Economic and technological effectiveness of crop production P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-TECHNOLOGICZNA PRODUKCJI ROŚLINNEJ * Economic and technological

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja na KL 4TR Marlena Żywicka - Czaja Moduł dział L.p zakres treści Osiągnięcia ucznia Poziom Poziom podstawowy ponadpodstawowy I.Rośliny Lekcja -znać PSO

Bardziej szczegółowo

ŁADUNEK SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH WNOSZONYCH Z OPADEM ATMOSFERYCZNYM NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI NA PRZYKŁADZIE PÓL DOŚWIADCZALNYCH W FALENTACH

ŁADUNEK SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH WNOSZONYCH Z OPADEM ATMOSFERYCZNYM NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI NA PRZYKŁADZIE PÓL DOŚWIADCZALNYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 23 27 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 ŁADUNEK SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ Ca, Mg, S i Na W BIOMASIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska

WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ Ca, Mg, S i Na W BIOMASIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska Acta Agrophysica, 2008, 11(3), 667-675 WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ Ca, Mg, S i Na W BIOMASIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska Katedra Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Józefa Wiater. Zawartość i plon białka pszenicy ozimej w warunkach następczego oddziaływania odpadów

ANNALES. Józefa Wiater. Zawartość i plon białka pszenicy ozimej w warunkach następczego oddziaływania odpadów ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Badań Technologicznych, Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A, 15351 Białystok, Poland Józefa

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne Granulacja Ø 2-4 mm Specjalistyczny nawóz bezchlorkowy zawierający w swoim składzie kwasy fulwowe i huminowe, azot, potas oraz dodatkowo siarkę, materię

Bardziej szczegółowo

WAPNOWANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH METODĄ OPÓŹNIANIA WYCZERPANIA GLEBOWYCH ZASOBÓW MIKROELEMENTÓW

WAPNOWANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH METODĄ OPÓŹNIANIA WYCZERPANIA GLEBOWYCH ZASOBÓW MIKROELEMENTÓW Michał Kopeć, Krzysztof Gondek 1 WAPNOWANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH METODĄ OPÓŹNIANIA WYCZERPANIA GLEBOWYCH ZASOBÓW MIKROELEMENTÓW Streszczenie. Istnieje możliwość kontrolowania glebowych zasobów mikroelementów

Bardziej szczegółowo

AMINO MAX kaps - Trec Nutrition

AMINO MAX kaps - Trec Nutrition Dane aktualne na dzień: 27-01-2018 14:38 Link do produktu: https://sportowesuplementy.pl/amino-max-6800-320kaps-trec-nutrition-p-32.html AMINO MAX 6800 320kaps - Trec Nutrition Cena Dostępność Czas wysyłki

Bardziej szczegółowo

Plon ziarna owsa w zależności od nawożenia mikroelementami

Plon ziarna owsa w zależności od nawożenia mikroelementami NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 WOJCIECH KOZERA EDWARD MAJCHERCZAK BOŻENA BARCZAK KRYSTIAN NOWAK Katedra Chemii Rolnej Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTS OF IN TALL OAT GRASS

INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTS OF IN TALL OAT GRASS INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTS OF IN TALL OAT GRASS WPŁYW NAWOZÓW ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W RAJGRASIE WYNIOSŁYM. Czwsława Jasiewicz, Agnieszka Baran ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

KOSZTY NAWOŻENIA MINERALNEGO W PRZESTRZENNIE ZMIENNEJ APLIKACJI 1

KOSZTY NAWOŻENIA MINERALNEGO W PRZESTRZENNIE ZMIENNEJ APLIKACJI 1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2010 Mirosław agórda, Maria Walczykova Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych KOSY NAWOŻENIA MINERALNEGO W PRESRENNIE

Bardziej szczegółowo

Model : - SCITEC 100% Whey Protein Professional 920g

Model : - SCITEC 100% Whey Protein Professional 920g Białka > Model : - Producent : Scitec 100% Whey Protein Professional - jest najwyższej jakości, wolnym od laktozy, czystym koncentratem i izolat białek serwatkowych (WPC + WPI) o bardzo dobrej rozpuszczalności

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 140 2005 ANDRZEJ KRUCZEK Katedra Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu WPŁYW DAWEK AZOTU I SPOSOBÓW STOSOWANIA NAWOZÓW AZOTOWYCH I NAWOZU WIELOSKŁADNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA ŁĄKI POBAGIENNEJ OBORNIKIEM I NPK NA JEJ PRODUKCYJNOŚĆ I SKŁAD CHEMICZNY WÓD GRUNTOWYCH

WPŁYW NAWOŻENIA ŁĄKI POBAGIENNEJ OBORNIKIEM I NPK NA JEJ PRODUKCYJNOŚĆ I SKŁAD CHEMICZNY WÓD GRUNTOWYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2011: t. 11 z. 2 (34) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 181 187 www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2011 WPŁYW NAWOŻENIA ŁĄKI POBAGIENNEJ OBORNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA

Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA EFFECT OF

Bardziej szczegółowo

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. 6. Konferencja Naukowa "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE" Falenty, 27 28 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

IZOMERIA Izomery - związki o takim samym składzie lecz różniące się budową

IZOMERIA Izomery - związki o takim samym składzie lecz różniące się budową IZMERIA Izomery - związki o takim samym składzie lecz różniące się budową TAK zy atomy są tak samo połączone? NIE izomery konstytucyjne stereoizomery zy odbicie lustrzane daje się nałożyć na cząsteczkę?

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Efektywność nawożenia runi łąkowej azotem stosowanym w nawozie płynnym i stałym

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Efektywność nawożenia runi łąkowej azotem stosowanym w nawozie płynnym i stałym ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (2) SECTIO E 2009 Instytut Agronomii, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: laki@ap.siedlce.pl GRAŻYNA ANNA

Bardziej szczegółowo

POTASSIUM BALANCE IN CONDITIONS OF VARIED FERTILIZATION OF IRRIGATED OR NOT IRRIGATED PERMANENT MEADOW

POTASSIUM BALANCE IN CONDITIONS OF VARIED FERTILIZATION OF IRRIGATED OR NOT IRRIGATED PERMANENT MEADOW Michał MENDRA, Jerzy BARSZCZEWSKI Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Centrala w Falentach al. Hrabska 3, Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: j.barszczewski@itep.edu.pl POTASSIUM BALANCE IN CONDITIONS OF

Bardziej szczegółowo

1 porcji (30 % RDA 100 g odżywcza* Wartość energetyczna kj / 384 kcal

1 porcji (30 % RDA 100 g odżywcza* Wartość energetyczna kj / 384 kcal Smak waniliowy 1605 kj / 384 kcal 481,5 kj / 115 kcal Białko 74,4g 22,5g Węglowodany 8,2 g 2,45 g Tłuszcz 6,0 g 1,8 g Bilans aminokwasowy na : Asparagina 9952 mg 2985mg Fenyloalanina* 2724 mg 817mg Leucyna*

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. 1 (16) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 391 401 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Materiał i metody

Wstęp. Materiał i metody ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 251-256 WPŁYW STOSOWANIA RÓśNYCH NAWOZÓW POTASOWYCH NA PLONY I JAKOŚĆ ROŚLIN Wojciech Stępień, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc Katedra Nauk o Środowisku

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1) 2005,

Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1) 2005, Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1) 2005, 127-139 SKŁAD AMINOKWASOWY I WARTOŚĆ BIOLOGICZNA BIAŁKA PSZENśYTA JAREGO W ZALEśNOŚCI OD GĘSTOŚCI WYSIEWU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW Czesław Stankiewicz 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA NA POBRANIE I WYMYWANIE WAPNIA, MAGNEZU I SODU Z ŁĄKI GÓRSKIEJ

WPŁYW NAWOŻENIA NA POBRANIE I WYMYWANIE WAPNIA, MAGNEZU I SODU Z ŁĄKI GÓRSKIEJ FRAGM. AGRON. 27(4) 2010, 34 38 WPŁYW NAWOŻENIA NA POBRANIE I WYMYWANIE WAPNIA, MAGNEZU I SODU Z ŁĄKI GÓRSKIEJ PIOTR KACORZYK, WOJCIECH SZEWCZYK Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rrkacorz@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Struktura biomakromolekuł chemia biologiczna III rok

Struktura biomakromolekuł chemia biologiczna III rok truktura biomakromolekuł chemia biologiczna III rok jak są zbudowane białka? dlaczego białka są tak zbudowane? co z tego wynika? 508 13 604 liczba struktur dostępnych w Protein Data Bank wynosi aktualnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU NAWOŻENIA NA ILOŚĆ WYMYWANYCH PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH Z GLEBY ŁĄKI GÓRSKIEJ

WPŁYW RODZAJU NAWOŻENIA NA ILOŚĆ WYMYWANYCH PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH Z GLEBY ŁĄKI GÓRSKIEJ Fragm. Agron. 33(1) 2016, 48 54 WPŁYW RODZAJU NAWOŻENIA NA ILOŚĆ WYMYWANYCH PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH Z GLEBY ŁĄKI GÓRSKIEJ Piotr Kacorzyk, Mirosław Kasperczyk, Wojciech Szewczyk 1 Zakład Łąkarstwa,

Bardziej szczegółowo

MAGNESIUM CIRCULATION ON PERMANENT MEADOW IRRIGATED OR WITHOUT IRRIGATION IN CONDITION OF DIFFERENT FERTILIZATION

MAGNESIUM CIRCULATION ON PERMANENT MEADOW IRRIGATED OR WITHOUT IRRIGATION IN CONDITION OF DIFFERENT FERTILIZATION Małgorzata DUCKA, Jerzy BARSZCZEWSKI Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych Al. Hrabska, Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: j.barszczewski@itep.edu.pl MAGNESIUM CIRCULATION

Bardziej szczegółowo

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 93 102 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 OCENA NASTĘPCZEGO WPŁYWU WAPNOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

AMINOPRIM. ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN nr.s-644/17

AMINOPRIM. ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN nr.s-644/17 AMINOPRIM ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN nr.s-644/17 Każdy żywy organizm potrzebuje aminokwasów do wielu kluczowych procesów rozwoju m.in tworzenia komórek, witamin, białek Każda komórka roślinna

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY MIESZANEK Festulolium braunii z Trifolium pratense W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTEM I UDZIAŁU KOMPONENTÓW

SKŁAD CHEMICZNY MIESZANEK Festulolium braunii z Trifolium pratense W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTEM I UDZIAŁU KOMPONENTÓW WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2008: t. 8 z. 2b (24) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 163 173 Mieszanki motylkowato-trawiaste, oprócz wysokiego potencjału plonowania, charakteryzują się korzystnym składem

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM THE CONTENT OF Ti and As IN THE

Bardziej szczegółowo

Reakcja mieszanek traw z odmianami koniczyny białej na nawożenie mineralne i organiczne

Reakcja mieszanek traw z odmianami koniczyny białej na nawożenie mineralne i organiczne NR 225 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ROMUALD DEMBEK Zakład Łąkarstwa, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz Reakcja mieszanek traw z odmianami koniczyny

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(16) 21, 11-19 ZUŻYCIE I RELACJE CENOWE WYBRANYCH NAWOZÓW MINERALNYCH DO ZIARNA PSZENICY Arkadiusz Piwowar Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

"Stosowanie suchych drożdży piwnych w paszy kombinowanej dla kurczaków brojlerów"

Stosowanie suchych drożdży piwnych w paszy kombinowanej dla kurczaków brojlerów Wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich drożdży piwnych ma długą historię. Jednak zainteresowanie tym produktem producentów pasz i hodowców wyraźnie wzrosło po wprowadzeniu na terenie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I MINERALNEGO NA PLONOWANIE I SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN CZ. I. PLON ROŚLIN I BIAŁKA

WPŁYW WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I MINERALNEGO NA PLONOWANIE I SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN CZ. I. PLON ROŚLIN I BIAŁKA ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLm nr 1/2 WARSZAWA 1992: 79-87 TEOFIL M AZUR, JAN SZAGAŁA WPŁYW WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I MINERALNEGO NA PLONOWANIE I SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN CZ. I. PLON ROŚLIN I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA - Komputerowy Program żywieniowy DietaPro.pl WPROWADZANIE DANYCH O PACJENCIE. okno: NUTRITION/WYWIADY

INSTRUKCJA TECHNICZNA - Komputerowy Program żywieniowy DietaPro.pl WPROWADZANIE DANYCH O PACJENCIE. okno: NUTRITION/WYWIADY INSTRUKCJA TECHNICZNA - Komputerowy Program żywieniowy DietaPro.pl W celu rozpoczęcia pracy z programem należy się zalogować standardowe hasło programu to admin możliwość wprowadzenia własnego hasła poprzez

Bardziej szczegółowo

Pasze Totally Pathogen Free

Pasze Totally Pathogen Free Pasze Totally Pathogen Free gotowe do użycia za barierą higieniczną bez konieczności autoklawowania tańsze o 30% od pasz sterylizowanych promieniowaniem Gamma Altromin - produkcja pasz tylko dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Najsmaczniejsze białko na rynku Bardzo dobry profil aminokwasowy Doskonała rozpuszczalność i jakość Zawiera nienaruszone frakcje białkowe.

Najsmaczniejsze białko na rynku Bardzo dobry profil aminokwasowy Doskonała rozpuszczalność i jakość Zawiera nienaruszone frakcje białkowe. Białka > Model : - Producent : Scitec 100% Whey Protein - doskonałe białko firmy Scitec Nutrition jest ultrafiltrowanym koncentratem białkowym o wysokiej jakości. Dzięki doskonałemu profilowi aminokwasowemu

Bardziej szczegółowo

Więcej białka, większy zysk

Więcej białka, większy zysk Więcej białka, większy zysk Wiemy, co w trawach piszczy NARESZCZIE! Dzięki wieloletniej pracy Działu Badań i Rozwoju Barenbrug hodowcy bydła i producenci mleka otrzymują rewolucyjne mieszanki do produkcji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY LEKKIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I SIARKĄ NA PLONOWANIE ORAZ SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA KUKURYDZY CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ AZOTU I SIARKI

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I SIARKĄ NA PLONOWANIE ORAZ SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA KUKURYDZY CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ AZOTU I SIARKI Fragm. Agron. 30(4) 2013, 29 35 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I SIARKĄ NA PLONOWANIE ORAZ SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA KUKURYDZY CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ AZOTU I SIARKI Barbara Filipek-Mazur 1, Andrzej Lepiarczyk 2, Monika

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2009 Piotr Sobkowicz Katedra Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Dobrofos

Bardziej szczegółowo

Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem

Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 MARIAN PIECH 1 ROBERT MACIOROWSKI 1 KRUM PETKOV 2 1 Katedra Biometrii i Doświadczalnictwa, Akademia Rolnicza, Szczecin 2 Katedra Żywienia Zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 297-310 ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Grażyna Jurgiel-Małecka, Małgorzata Maciejewska, Danuta Brzostowska-Żelechowska

Bardziej szczegółowo

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt W Polsce obowiązują dwa systemy oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy: francuski - INRA, niemiecki - DLG. Mierniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu wiosennego nawożenia azotem na plonowanie i energochłonność produkcji rzepaku ozimego II. Energochłonność produkcji nasion

Wpływ sposobu wiosennego nawożenia azotem na plonowanie i energochłonność produkcji rzepaku ozimego II. Energochłonność produkcji nasion Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Krzysztof Jankowski, Wojciech Budzyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Produkcji Roślinnej Wpływ sposobu wiosennego nawożenia azotem na plonowanie i energochłonność

Bardziej szczegółowo

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego Lech Nowak, Agnieszka Kruhlak, Elżbieta Chylińska, Zenobiusz Dmowski Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zmiany składu chemicznego w polu ziemniaka pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Stanisław Kalembasa*, Beata Wiśniewska* WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH PRZEZ ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI

Stanisław Kalembasa*, Beata Wiśniewska* WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH PRZEZ ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Stanisław Kalembasa*, Beata Wiśniewska* WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH PRZEZ ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI (Sida hermaphrodita

Bardziej szczegółowo

NAWOZY STABILIZOWANE BADANIA W POLSCE

NAWOZY STABILIZOWANE BADANIA W POLSCE NAWOZY STABILIZOWANE BADANIA W POLSCE Jednym z palących zagadnień będących przedmiotem zainteresowania rolników i społeczeństwa jest zagadnienie jak produkować żywność po najniższych kosztach i minimalnym

Bardziej szczegółowo

TRAWY, KTÓRE DAJĄ WIĘCEJ MLEKA

TRAWY, KTÓRE DAJĄ WIĘCEJ MLEKA MIESZANKI TRAW OST TRAWY, KTÓRE DAJĄ WIĘCEJ MLEKA wysokie plony o świetnych parametrach jakościowych Mieszanki OST produkowane są przez holenderską firmę Barenbrug światowego lidera na rynku traw. Tworzące

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA ZAKWASZENIE GLEB

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA ZAKWASZENIE GLEB Proceedings of ECOpole Vol. 1, No. 1/2 2007 Marzena S. BRODOWSKA 1 i Adam KACZOR 2 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA ZAKWASZENIE GLEB IMPACT OF NITROGEN FERTILIZATION ON SOIL ACIDIFICATION Streszczenie: Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny oleju i wytłoków otrzymywanych z zarodków kukurydzy

Skład chemiczny oleju i wytłoków otrzymywanych z zarodków kukurydzy Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Witold Podkówka, Boguslav Cermak*, Zbigniew Podkówka Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy * Uniwersytet Rolniczy w Czeskich Budziejowicach Skład chemiczny oleju i wytłoków

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II

KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II 1. COUNTRY Energy 2020 późna z koniczyną - mieszanka o wysokiej koncentracji energii, do wieloletniego intensywnego

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIA RALCEWICZ TOMASZ KNAPOWSKI Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vaminolact, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1000 ml roztworu zawiera: Substancje czynne: L-alanina L-arginina L-asparaginowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, Szczecin

Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, Szczecin Acta Agrophysica, 2008, 11(2), 437-442 EFEKTY NAWADNIANIA ROŚLIN JAGODOWYCH Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz-Rudnicka Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, 71-434

Bardziej szczegółowo

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Magdalena Szymańska Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Kraków, 2013 r. Masa pofermentacyjna??? Uciążliwy odpad Cenny nawóz SUBSTRATY

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo